Narodna verovanja

http://www.balkanmedia.com/narodna- verovanja- z ene- vestice- ili- vile- cl1875.html April 29, 2013

Zbog verovanja da je na neke mistične načine povezana sa “onim” svetom, kao i zbog raznih znanja u vračanju i bajanju koje poseduje, u našem narodu se često za ženu kaže da je veštica. Nekada se i za izrazito crne i maljave žene govorilo da su veštice, a ovaj epitet se, danas najčešće dodeljuje džangrizavim i zlim ženama koje zagorčavaju život ljudima oko sebe. Noću post aju lept irice U narodnoj mašti bila je rasprostranjena ideja da se žena – veštica noću pretvara u leptira, odnosno u leptiricu, pa su ljudi nastojali da ovim insektima sagore krila kako bi sutradan otkrili koja se žena iz sela bavi veštičarenjem. Sa druge strane, zbog vrednosti i značaja koji je žena imala u našem tradicijskom društvu, zbog njene plodnosti, privrženosti porodici, lepote i dobrote, u nekim narodnim pričama i pesmama, ona je bila izjednačena sa vilom. Po narodnim verovanjima, vile su naseljavale prirodu sa kojom je čovek dugo živeo u miru i uzajamnom poštovanju. One su zamišljane kao bića ženskog pola, a narodna predanja ih opisuju kao mlade žene izuzetne lepote, visokog i vitkog rasta, ukrašene zlatnom kosom, koja im je pokrivala cela leđa. U njihovom izgledu, pored ljudskih, postojale u i neke životinjske karakteristike. Pre svega, verovalo se da vile imaju krila i da mogu da lete, a u nekim krajevima bila je rasprostranjena ideja da ova čudna bića umesto nogu, imaju konjske kopite koje narušavaju njihovu lepotu.

jer je.Samo sa izuzet nim ljudima Vile su se oblačile u duge. u suprotnom. izvorima i stoletnim šumama. brakom. rekama. vodile domaćinstvo i odgajale decu na najbolji mogući način. zdrave i snažne mladiće. Pored toga. bez okrilja. onaj ko bi uspeo da se domogne vilinog okrilja. jer bi. vile su bile dobre supruge.devojaka. ali su. naravno. Iz svega rečenog do sada. Brak na “labavim nogama” Po predanju. Ako bi uspela da se domogne okrilja. sastavljeno. bila uskraćena. Ipak. “tajnu” vilu ili jednostavno znate . možemo da zaključimo da su u verovanja o vilama bile projektovane mnoge osobine žena. moći i junačkog srca. Njihovi partneri morali su da čuvaju tajnu o tim odnosima. pa je. Ako vi (odnosi se na mušku čitalačku publiku) imate neku svoju. Iako su stupale u ljabvne odnose sa ljudima. bili surovo kažnjeni. Naime. One su volele lepe. koja bi im. vile nikako nisu želele da sa njima zasnivaju i brak. u našem folkloru česte su priče o polnim odnosima vila i izabranih predstavnika ljudskog roda. verovalo se da se iz braka vile i čoveka rađaju ljudi velike snage. najčešće u planinskim vencima. odnosno za društvenu zajednicu. u nekim narodnim pesmama. iznad svega cenile svoju slobodu. kako one dobre i željene. Ova magična bića živela su daleko od ljudi. istovremeno. vila bila vrlo cenjena i tražena supruga. bele haljine. Pored krila. slušale su muža. opasne. vila gubila većinu svojih moći. veo kojim su vile pokrivale glavu i krila i u kome je ležala njihova moć. potocima. shodno svemu tome. a pronalazile su ih među pastirima i velikim junacima. Naime. No. sve je to bilo na labavim nogama. a često su bile i nage. tako i loše. one su. pominje se okrilje. vila je napuštala muža i decu i vraćala se u strao društvo. nastojale da uspostave neki kontakt sa ljudskim društvom. od vila . mogao je da je primora da stupi u brak sa njim.

postala veštica. . J. da ne bi.da je vaša devojka ili žena jedna od njih. D. izgubivši svoje dobre vilinske karakteristike. čuvajte je i pazite.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful