Prijedlog zaključka Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br.

150/11), V lada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj travnja 2013. godine donijela

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Deseto Izvješće o napretku u provedbi Akcijskog plana za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma, koje je izradilo i Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo financija, aktom Klasa: 470-06/06-02/4, Urbroj: 513-08-02-25/037-13-144, od 05. travnja 2013. godine.

Klasa: Urbroj: Zagreb, . travnja 2013.

PREDSJEDNIK VLADE

Zoran Milanović

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful