Prijedlog

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ___________ godine donijela

ZAKLJUČAK

U Zaključku Vlade Republike Hrvatske Klasa: 612-12/12-02/01, Urbroj: 50301-04/12-13-23 od 24. siječnja 2013. godine, točka 2. mijenja se i glasi: " 2. Ovlašćuje se prof. dr. sc. Andrea Zlatar Violić, ministrica kulture, da u ime Vlade Republike Hrvatske, potpiše Ugovor iz točke 1. ovoga Zaključka.".

Klasa: Urbroj: Zagreb,

PREDSJEDNIK

Zoran Milanović

2

Obrazloženje

Vlada Republike Hrvatske donijela je 24. siječnja 2013. godine Zaključak Klasa: 612-12/1202/01, Urbroj: 50301-04/12-13-23, kojim se prihvaća Prijedlog ugovora između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 1. siječnja 2013. do 31. prosinca 2017. godine te se ovlašćuje predsjednik Vlade Republike Hrvatske Zoran Milanović, na potpisivanje Ugovora. Ovim Zaključkom mijenja se gore navedeni Zaključak na način da se umjesto predsjednika Vlade Republike Hrvatske, na potpisivanje Ugovora u ime Vlade Republike Hrvatske ovlašćuje ministrica kulture, prof. dr. sc. Andrea Zlatar Violić. Sukladno članku 13. stavku 5. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji („Narodne novine“, broj 137/10 i 76/12), do potpisivanja Ugovora po donošenju ovoga Zaključka, odredbe prijedloga Ugovora koji je dostavljen Vladi Republike Hrvatske primjenjuju se kao samoregulativni akt HRT-a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful