SCE 3102 Children’s Learning in Science

TOPIC 3

MEMAHAMI PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

Sinopsis Topik ini membincangkan tentang teori Perkembangan Kognitif Piaget dan implikasinya dalam pengajaran Sains. Teori ini memperihalkan tentang tahap-tahap perkembangan kognitif yang dilalui oleh semua kanak-kanak. Kefahaman tentang cara bagaimana kanak-kanak belajar akan dapat membantu guru-guru untuk menyediakan persekitaran yang kondusif bagi mempertingkat kualiti pengajaran dan pembelajaran sains.

Hasil Pembelajaran Menerangkan teori perkembangan kognitif Piaget Mengenalpasti ciri-ciri utama yang terdapat pada setiap tahap teori Piaget Menjelaskan aplikasi teori Piaget dalam pengajaran Sains

Pengenalan

20

Bapanya bernama Arthur Piaget. Jean merupakan anak pertama yang suka berdikari dan berminat tentang ilmu alam. -Skema yang ada pada bayi akan menentukan bagaimana bayi bertindakbalas dengan persekitarannya. kandungan skemanya adalah memegang benda yang tidak menyakitkan.1 Teori Perkembangan Piaget Jean Piaget dilahirkan di Nauchatel. mencapai. sewaktu dilahirkan. Asimilasi Asimilasi merupakan satu proses penyesuaian antara objek yang baru diperolehi dengan skema yang sedia ada. Skema Huraian Ia merujuk kepada potensi am yang ada dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu. bayi juga akan cenderung memegang benda-benda yang tidak menyakitkan seperti jari ibu. kita perlu terlebih dahulu mengetahui beberapa konsep penting yang diutarakan oleh beliau. memandang. memegang. Beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir pada usia 84 tahun. Switzerland pada 9 Ogos 1896. serta menggerakkan tangan dan kaki. Beliau telah kemukakan teori yang memfokuskan kepada perkembangan kognitif kanak-kanak. merasa. Sebelum membincangkan tentang teori kognitif Jean Piaget. -Bagi gerakan memegang. -Contohnya. bayi telah dilengkapkan dengan beberapa gerakan pantulan yang dikenali sebagai skema seperti gerakan menghisap. yang merupakan seorang Profesor Sastera dalam bidang Sejarah dan ibunya pula bernama Rebecca Jackson. Oleh itu. 2.SCE 3102 Children’s Learning in Science 4. 21 . Antara konsepkonsep penting tersebut adalah : Konsep 1.

-Jean Piaget menganggap perubahan ini sebagai suatu proses pembelajaran. -Contohnya. Adaptasi -Ia merupakan satu keadaan di mana wujud keseimbangan di antara akomodasi dan asimilasi untuk disesuaikan dengan persekitaran. Apakah satu contoh asimilasi yang anda telah lakukan? Cuba kenalpasti satu contoh akomodasi yang anda telah lakukan. Oleh itu.SCE 3102 Children’s Learning in Science Konsep Huraian -Proses asimilasi yang berlaku membolehkan manusia mengikut sesuatu modifikasi skema hasil daripada pengalaman yang baru diperolehi. -Keadaan keseimbangan akan wujud apabila kanak-kanak mempunyai kecenderungan sejadi untuk mencipta hubungan apa yang dipelajari dengan kehendak persekitaran. Jean Piaget mendapati kemampuan mental manusia muncul di tahap tertentu dalam 22 . seorang kanak-kanak yang baru pertama kali melihat sebiji epal. kanak-kanak tersebut akan mendapat pengetahuan yang baru baginya berkenaan "sebiji epal". -Contohnya. Melaluinya. -Akomodasi berfungsi apabila skema tidak dapat mengasimilasi (menyesuaikan) persekitaran baru yang belum lagi berada dalam perolehan kognitif kanak-kanak. kanak-kanak tersebut akan menggunakan skema memegang (skema yang sedia ada) dan sekaligus merasanya. 4. Akomodasi Merupakan suatu proses di mana struktur kognitif mengalami perubahan. kanak-kanak yang berumur dua tahun yang tidak ditunjukkan magnet akan menyatukan objek baru ke dalam skemanya dan mewujudkan penyesuaian konsep terhadap magnet itu. 3.

Oleh yang demikian.SCE 3102 Children’s Learning in Science proses perkembangan yang dilalui. dan tiada kanak-kanak yang melompat manamana peringkat. 33). Sensori-motor (dari lahir hingga 2 tahun) [Sumber :http://emilywalker. perubahan daripada satu peringkat ke satu peringkat seterusnya hanya akan berlaku apabila kanak-kanak mencapai tahap kematangan yang sesuai dan terdedah kepada pengalaman yang relevan. (Slavin. Tanpa pengalaman-pengalaman tersebut. Walau bagaimana pun kanak-kanak yang berbeza akan melaluinya pada kadar yang berbeza.efoliomn. beliau telah membahagikan perkembangan kognitif kepada empat tahap yang mengikut turutan umur. kanak-kanak dianggap tidak mampu mencapai tahap perkembangan kognitif yang tinggi. Piaget percaya semua kanak-kanak melalui semua peringkat ini dalam susunan yang sama.com/piaget-bruner-vygotzky] 2. Juga seseorang individu boleh melakukan tugasan yang berkaitan dengan peringkat yang berbeza pada masa yang sama terutama pada titik perubahan ke peringkat yang baru. pg." Tahap-tahap perkembangan 1. Menurut beliau lagi. Preoperational ( 2 hingga 7 tahun) 23 . Setiap peringkat dicirikan oleh kebolehan baru dan cara memproses maklumat.

perkembangan mental ditandai oleh kemajuan yang besar dalam kemampuan bayi untuk mengorganisasikan dan mengkoordinasikan sensasi (seperti melihat dan mendengar) melalui gerakan-gerakan dan tindakan-tindakan fisik. Animisme adalah keyakinan bahwa objek yang tidak bergerak memiliki kualiti semacam kehidupan dan dapat bertindak. Operasi Formal (12 tahun hingga dewasa) 4. Egosentrisme adalah suatu ketidakmampuan untuk membezakan antara perspektif seseorang dengan perspektif orang lain dengan kata lain anak melihat sesuatu hanya dari sisi dirinya. Tahap Sensorimotor Pada tahap ini. animisme. Mereka mengatakan mengetahui sesuatu 24 .” Sedangkan intuitif adalah apabila kanak-kanak mulai menggunakan penalaran primitif dan ingin mengetahui jawaban atas semua bentuk pertanyaan.2 Tahap Praoperasi Pada tahap ini anak mulai melukiskan dunia dengan kata-kata dan gambar-gambar.1. Operasi Konkrit (7 hingga 12 tahun) 4.SCE 3102 Children’s Learning in Science 3. Mulai muncul pemikiran egosentrisme. dan intuitif. “Pohon itu bergoyang-goyang mendorong daunnya dan daunnya jatuh. Seperti seorang anak yang mengatakan. 4.1.

remaja mengembangkan gambaran keadaan yang ideal. Mereka mulai mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan bagi masa depan dan terkagum-kagum terhadap apa yang mereka lakukan. keseimbangan kognitif akan dicapai bila kanak-kanak mengakomodasikan skema mereka untuk menerima pengalaman baru. Mari semak kefahaman anda! 1. adaptasi C.1. organisasi 2. Sebagai pemikiran yang abstrak.SCE 3102 Children’s Learning in Science tetapi mengetahuinya tanpa menggunakan pemikiran rasional. skema B. Bahasa akan dapat membantu kanak-kanak memahami konsep sains yang dibincang.1. potensi am yang ada dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu dipanggil sebagai A. Dalam teori Piaget. abstrak. 4. 3. Benar atau salah: Dalam teori Piaget.4 Tahap Operasi Formal Pada tahap ini. individu melampaui dunia nyata.3 Tahap Operasi Konkrit Pada tahap ini anak dapat melakukan penalaran logik menggantikan pemikiran intuitif sejauh pemikiran dapat diterapkan ke dalam contoh-contoh yang spesifik atau konkrit. asimilasi D. Kumpul maklumat tentang perkembangan bahasa dalam setiap tahap perkembangan kognitif Piaget. Mereka dapat berfikir seperti apakah orang tua yang ideal dan membandingkan orangtua mereka dengan standar ideal yang mereka miliki. 4. pengalaman-pengalaman konkrit dan berfikir secara abstrak dan lebih logik. Ciri utama kanak-kanak dalam peringkat preoperasi cenderung gunakan pemikiran _______ (refleks. intuitif. hypotetikal) 25 .

Zikri yang berumur 2 tahun menunjuk kepada lori dan berkata”Itu kereta merah”. Sekiranya kanak-kanak berada di tahap operasi preoperasi dan operasi konkrit maka aktiviti itu perlu menggunakan bahan-bahan konkrit bagi 26 ... Ini menerangkan ...... akomodasi C.. Benar atau salah: Apabila kanak-kanak boleh memberi jawapan yang betul kepada masalah keabadian. a) skema c) akomodasi b) asimilasi d) adaptasi Berehat sebentar! 4..2 Implikasi teori untuk mengajar sains sekolah rendah Teori Piaget ini dapat membantu anda untuk mempertingkat pengajaran sains daripada aspek-apek berikut..... 5.SCE 3102 Children’s Learning in Science 4.. Anda sebagai guru patut bertindak sebagai fasilitator .... Inkuiri-penemuan Pembelajaran sains perlu menggunakan aktiviti `hands-on. asimilasi 6. minds-on’ yang menggunakan bahan-bahan konkrit. Kesesuaian mengikut tahap kognitif Aktiviti-akiviti pembelajaran yang dirancang perlulah mengikut tahap perkembangan kognitif kanak-kanak. menyediakan persekitaran pembelajaran yang sesuai bagi perkembangan kognitif mereka. Melalui aktiviti sebegini. pengabstraksi D. B.. A. itu tandanya kanak-kanak itu telah masuk dalam peringkat preoperasi..... keseimbangan B. "merupakan satu proses penyesuaian antara objek yang baru diperolehi dengan skema yang sedia ada". Memanggil lori sebagai kereta adalah satu contoh A. kanak-kanak akan dapat membentuk pengetahuan mereka dengan lebih mudah...

SCE 3102 Children’s Learning in Science menerangkan konsep atau kemahiran sains yang ingin disampaikan. pengelasan dan keabadian.seperti menyusun mengikut urutan. Pilih satu topik daripada Huraian Kurikulum Sains Tahun 4. Murid pada tahap ini akan menggunakan deria untuk memerhati dan mengelas contoh-contoh tumbuhan bgi membentuk konsep tumbuhan. maka pelbagai contoh tumbuhan perlu digunakan. Ini akan bertindak sebagai motivasi untuk kanak-kanak itu sendiri akan senantiasa ingin terus mempelajari sains. Membentuk operasi mental Perkembangan operasi mental kanak-kanak boleh dilatih dengan menggunakan aktiviti yang sesuai. Bentangkan semasa tutorial. 27 . Motivasi dalaman Anda sebagai guru perlu senantiasa menyediakan peluang-peluang supaya kanakkanak akan terlibat sama dalam proses pembelajaran. Kalau kanakkanak itu telah berada di tahap operasi formal maka tidak perlulah anda menggunakan banyak bahan konkrit lagi sebab kanak-kanak ini sudah boleh membentuk konsep abstrak. Bincangkan dengan rakan anda untuk mengaplikasikan teori Piaget dalam satu sesi pengajaran. Contohnya. C. Apabila melibatkan kanak-kanak secara aktif supaya memikirkan pembelajaran mereka akan rasa seronok dan dihargai. anda ingin menyampaikan konsep tumbuhan. D.

. Teaching Elementary Science (8th ed. http://www. W. (2000).blogspot..com/teori-kognitif-psikologi-perkembangan-jean-piaget http://teoripiaget. Sexton. J. A Discovery Approach. M. K. Wagner.). Allyn & Bacon. Teaching Science for all children.com/ 28 . R. (1994).Washington: Wadsworth Publishing Company. & Esler.Gerlovich..E. Teaching Children Science. K.psikologizone. Martin. USA. J. Allyn & Bacon. (2001). C.SCE 3102 Children’s Learning in Science References Abruscato. Esler. K. (5th Edition) USA.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful