You are on page 1of 5

UJIAN DIAGNOSTIK MATEMATIK ( PERBUNDARAN) KEMAHIRAN 1.3 : Membundarkan sesuatu nombor kepada nilai tempat tertentu.

Arahan : Selesaikan semua soalan. 1. Bundarkan 428 731 kepada ribu yang terdekat.

2.

Bundarkan 563 345 kepada ratus yang terdekat

3.

Bundarkan 324 999 kepada ratus yang terdekat

4.

Bundarkan 343 567 kepada ribu yang terdekat

5.

Bundarkan 340 411 kepada ribu yang terdekat

6.

Bundarkan 340 511 kepada ribu yang terdekat

7.

468 392 akan menjadi 470 000 apabila dibundarkan kepada suatu nilai tempat yang terdekat. Nyatakan nilai tempat itu.

8.

Sebuah kilang mengeluarkan 327 530 batang berus gigi pada tahun 2010. Bundarkan bilangan berus gigi kepada puluh ribu yang terdekat.

9.

Antara nombor berikut , yang manakah apabila dibundarkan kepada ribu yang terdekat menjadi 68 000? A. B. 67 312 67 449 C. D. 67 815 68 531

________________________________________________________________ 10. Nombor-nombor berikut apabila dibundarkan kepada ribu yang terdekat akan menjadi 34 000 kecuali. A. B 33 488 33 902 C. D. 34 184 34 462

ANALISA UJIAN DIAGNOSTIK BILANGAN MURID TERLIBAT 23 ORANG BIL 1 2 3 4 SOALAN Bundarkan 428 731 kepada ribu yang terdekat Bundarkan 563 345 kepada ratus yang terdekat Bundarkan 324 999 kepada ratus yang terdekat Bundarkan 343 567 kepada ribu yang terdekat Bundarkan 340 411 kepada ribu yang terdekat Bundarkan 340 511 kepada ribu yang terdekat 468 392 akan menjadi 470 000 apabila dibundarkan kepada suatu nilai tempat yang terdekat. Nyatakan nilai tempat itu. 8 Sebuah kilangmengeluarkan 327 530 batang berus gigi pada tahun 2010. Bundarkan bilangan berus gigi kepada puluh ribu yang terdekat. 14 60.87 9 39.13 16 69.57 7 30.43 BETUL 16 16 17 % BETUL 69.57 69.57 73.91 SALAH 7 7 6 % SALAH 30.43 30.43 26.09

17

73.91

26.09

5 6 7

20 15

86.96 65.22

3 8

13.04 34.78

Antara nombor berikut , yang manakah apabila dibundarkan kepada ribu yang terdekat menjadi

21

91.3

8.7

68000? A.67312 B. 67815 C.67 449 D.68 531 10 Nombor-nombor berikut apabila dibundarkan kepada ribu yang terdekat akan menjadi 34 000 kecuali. A. B. C D. 33 488 34 184 33 902 34 462 13 56.52 10 43.48

PENCAPAIAN TAHAP 0-4 LEMAH 5-7 SEDERHANA 8-10 BAIK

FREKUENSI 8 1 14

PERATUS 34.78 4.35 60.87

Daripada ujian diagnostik yang dijalankan didapati masih ada murid yang belum menguasai kemahiran membundar. Sebenarnya ramai murid yang keliru tentang tajuk ini tetapi oleh kerana ujian diagnostik ini di jalankan pada hujung tahun kelemahan mereka tidak begitu ketara , ini mungkin adalah disebabkan oleh guru-guru telahpun menjalankan ulangkaji kerana peperiksaan akhir tahun yang akan dijalankan pada 1 November 2011.

Namun begitu kita dapat lihat pada setiap soalan yang diberikan terdapat kesalahan yang dilakukan oleh murid-murid. Disini jelas menunjukkan konsep asas membundar nombor belum mereka kuasai sepenuhnya. Seorang yang telah mendapat markah yang paling rendah iaitu 0 dan paling tinggi ialah 10 markah iaitu seramai 7 orang. Kesalahan yang paling banyak dijawab oleh murid ialah di soalan 10. Seramai 10 orang murid keliru untuk membuat pembundaran kepada pilihan jawapan. Murid juga keliru dengan soalan perangkap yang telah meletakkan angka 5 dan sembilan bersebelahan nombor yang hendak dibundarkan.