3345

SOAL SELIDIK

Soal selidik ini bertujuan untuk mengumpul maklumat/ pendapat guru yang telah berpengalaman mengajar sekurang-kurangnya tiga tahun. Maklumat dan pandangan yang ingin diperoleh ialah mengenai pengajaran Kemahiran Berfikir (KB) dan pelaksanaannya di sekolah. Sila beri jawapan kepada semua soalan. Segala maklumat yang diberi akan dirahsiakan dan hanya digunakan untuk menilai pelaksanaan KB di sekolah.

Bahagian A

Arahan: Sila tandakan () di dalam kotak yang sesuai untuk setiap kenyataan di bawah atau isikan dalam ruangan yang disediakan.

1. Pengalaman mengajar

____17____ tahun

2. Mata pelajaran yang diajar sekarang

B. Cina Pendidikan Kenegaraan Sains Matematik Pendidikan Jasmani Sivik

1 2 3 4 5

3. Kelayakan tertinggi professional Sijil Diploma 1 2 1

1 2 3 4 2 . Saya tahu perkara yang berkaitan dengan KB Saya berminat untuk mengetahui tentang KB Saya berpengetahuan luas tentang KB Saya ingin tahu apakah alat bantuan yang ada jika saya ingin memperkenalkan KB dalam pengajaran Buat masa ini saya inginkan peluang untuk mengkaji isi kandungan KB sedikit demi sedikit 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5. 1 2 3 4 - tidak benar mengenai saya sedikit kebenaran mengenai saya ada kebenaran mengenai saya sangat benar mengenai saya 1. Nyatakan tahap persetujuan atau tidak setuju anda bagi tiap satu pernyataan dengan membulatkan nombor antara 1 hingga 4. 4. 3.Ijazah Sarjana Lain-lain Nyatakan Sijil _________________________________________________ 3 4 5 Bahagian B Arahan: Berikut disenaraikan satu siri pernyataan yang menggambarkan perasaan anda tentang Kemahiran Berfikir (KB). 2.

Saya prihatin tentang sikap pelajar terhadap KB 12. Saya ingin bekerja dengan guru lain untuk meneruskan perlaksanaan KB 14. Saya bimbang jika beban kerja saya bertambah jika mengajar KB 11. 9.6. 1 2 3 3 4 1 2 4 10. Saya ingin menyebarkan pengetahuan saya dalam bidang ini kepada rakan-rakan yang belum mencuba mengaplikasikan KB 16. Saya ingin tahu bagaimanakah pengajaran saya perlu diubah memenuhi keperluan KB cara untuk 1 2 3 4 7. Saya ingin tahu bagaimana peranan saya akan berubah bila saya menggunakan KB Saya khuatir jika kekurangan masa untuk mengatur kerja saya setiap hari Saya bimbang saya tidak berupaya untuk mengajar menurut kehendak KB disebabkan kekangan masa 1 2 3 4 8. Saya ingin menyemak semula cara terkini mengaplikasikan KB dalam pengajaran di bilik darjah 1 2 3 4 1 2 3 4 3 . Saya ingin memberitahu guru lain mengenai kemajuan yang dicapai disebabkan oleh KB 1 2 3 3 4 1 2 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 15. Saya terfikir bolehkah KB mempunyai pengaruh yang besar terhadap pencapaian pelajar 13.

1 2 3 4 1 4. 1 2 3 4 sangat setuju setuju tidak setuju sangat tidak setuju 1. saya sentiasa ingin tahu lebih banyak mengenai tajuk tersebut Pelajari semua yang boleh dipelajari. kita tidak tahu bila kita memerlukan pengetahuan tersebut Mempelajari perkara baru sepanjang hayat saya adalah satu perkara yang menarik 1 2 3 4 1 2 3 4 3. 2 3 4 4 . 2.BAHAGIAN C Arahan: Kenyataan yang berikut adalah kenyataan mengenai kebiasaan berfikir seseorang. Adalah penting bagi saya untuk memahami apa orang lain fikirkan tentang sesuatu perkara Saya bimbang jika saya berlaku tidak adil tanpa disedari 1 2 3 4 5. Sila bulatkan nombor yang mencerminkan pendapat anda mengikut skala yang diberi . Walau apa pun tajuknya.

9. Saya selalu memfokuskan kepada soalan sebelum saya mencuba untuk menjawabnya 1 2 3 4 8. termasuk saya 14.6. bukan saja hafalan adalah lebih baik untuk saya 1 2 3 4 1 2 3 4 5 . Penilaian yang memerlukan berfikir. Saya selalu mendapati diri saya menilai hujah orang lain 13. Profesyen perguruan hanya sesuai untuk kaum wanita 1 2 3 4 7. Saya kurang senang apabila seseorang itu bergantung kepada hujah yang lemah untuk menyokong idea yang baik 11. Seseorang itu perlu ada sebab-sebab tertentu jika mereka tidak bersetuju dengan pendapat orang lain 12. saya akan memihak kepada yang empat sebab 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 15. Jika ada empat sebab yang bersetuju dan satu sebab yang tidak bersetuju. Saya akan berikan apa saja sebab yang munasabah untuk mendapatkan persetujuan ramai. Setiap orang selalunya menegakkan pendapat berdasarkan kepentingan sendiri. Mudah bagi saya untuk menyusun pemikiran saya Menyimpan rekod kewangan peribadi adalah penting bagi saya 1 1 1 2 2 3 3 4 4 10. 16.

Sesuatu keadaan itu adalah seperti apa yang kelihatan pada zahirnya 21. Cara yang paling baik untuk menyelesaikan masalah ialah dengan cara bertanya kepada orang lain penyelesaian kepada masalah tersebut 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 BAHAGIAN D Arahan: Sila nyatakan pandangan anda mengenai kenyataan yang dibuat mengenai sumbangan Penggubal Dasar. Orang lain kagum dengan daya inkuiri dan intelektual saya 19. Pegawai Pendidikan Negeri/Daerah dan Guru Besar dalam mempromosikan perlaksanaan penggunaan KB dalam pengajaran kurikulum. Sila bulatkan nombor yang mencerminkan pandangan anda.17. Saya bangga dengan kebolehan saya memahami pendapat orang lain 18. Hujah yang terbaik untuk sesuatu idea ialah bagaimana saya rasa mengenainya pada masa itu 20. 1 2 3 4 - Sangat setuju Setuju Tidak setuju Sangat tidak setuju 6 .

Penggubal dasar 1. Penggunaan KB dalam situasi bilik darjah didemonstrasi sewaktu latihan 5. Memastikan peningkatan berterusan di sekolah pengajaran KB 2 3 4 1 2 3 4 9. Memastikan Pegawai Sumber mudah dihubungi untuk membantu pengajaran KB 8. Menyerap konsep peperiksaan KB dalam format 1 2 3 4 2. Mengadakan bengkel untuk pelaksanaan KB yang berkesan 1 2 3 4 7 . Enrolmen pelajar dalam sesebuah kelas sesuai untuk pengajaran KB dijalankan dengan berkesan 3. Menerangkan tanggapan salah sewaktu latihan tentang KB yang 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 6. Mendedahkan kemahiran-kemahiran berkaitan dengan KB kepada guru 7. Peranan guru diperjelaskan dalam pengajaran KB di bilik darjah 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4. Menyediakan bantuan yang praktikal dalam perlaksanaan pengajaran KB 1 2 3 4 Pegawai JPN/PPD/PPB 1.

Mendemonstrasi penggunaan KB berkesan dalam pengajaran dalam darjah Menerangkan dengan jelas konsep KB yang bilik 1 2 3 4 3. 2 3 4 1 7. 4. Menggerakkan guru ke arah perlaksanaan pengajaran KB yang berjaya 3. Menghadiri sesi bengkel latihan KB bersama guru 6. Menyedia rangka kerja untuk program KB yang jelas 4. 5. Memberi sokongan padu dari segi psikologi 1 1 2 3 4 2 3 4 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 8 . Mengadakan perbincangan dengan guru tentang kemajuan dalam pengajaran KB 2 3 4 Guru Besar 1. 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 Berkongsi maklumat bagaimana hendak melaksanakan KB dengan berkesan Membantu guru untuk menyelesaikan masalah dalam perlaksanaan KB di bilik darjah Memberi maklum pengajaran KB balas tentang hasil 1 1 6.2. Mengenal pasti aspek yang perlu dibaiki dalam pengajaran KB 2. Berkerjasama dengan mereka yang boleh membantu dalam pengajaran KB 5.

Ketika merancang hidangan. Memantau perlaksanaan pengajaran KB secara rapi melalui pemerhatian dalam kelas 1 2 3 4 8. beri peluang kepada anak anda menyumbang idea. seperti sajian yang ingin dinikmatinya untuk makan tengah hari atau makan malam untuk beberapa hari yang akan datang. Semasa merancang senarai sajian masakan untuk seminggu. Cara terbaik untuk mengajar mereka adalah dengan menggalakkan mereka menyertai proses penyediaan makanan. Rancang sokongan yang mungkin boleh meningkatkan kualiti dalam perlaksanaan KB dalam pengajaran di bilik darjah 9. Secara tidak langsung ia menjimatkan wang. (Sumber: Mingguan Malaysia. Merancang hidangan untuk seminggu atau harian merupakan cara terbaik menghasilkan sajian berkhasiat untuk keluarga anda. masa dan juga mengelakkan tekanan yang terpaksa anda lalui ketika memikirkan hidangan yang hendak disediakan 30 minit sebelum waktu makan malam. terutama sekali prasekolah dan sekolah rendah mudah menyerap maklumat dan belajar kemahiran baru. 15 Mei 2011) 9 . daripada merancang sehingga membeli bahan dan memasak. Waktu ini adalah paling sesuai untuk mereka belajar tentang pemakanan yang baik dan tabiat makan yang sihat.7. anda perlu tahu bahan yang diperlukan dan jenis masakan yang ingin dihidang. Tidak sukar mengajar anak-anak kecil tentang pemakanan. Menganggar bantuan yang diperlukan dalam pengajaran KB 1 2 3 4 1 2 3 4 BAHAGIAN E Arahan: Sila respons kepada petikan berikut : Kanak –kanak yang sedang membesar.

_____________________________________________________________ 6._____________________________________________________________ 2._____________________________________________________________ 3. Sampel soalan anda: 1.Berdasarkan petikan di atas sila tentukan: A._____________________________________________________________ C._____________________________________________________________ 5. Objektif pengajaran ___________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ B. Sampel aktiviti dan tugasan susulan - Terima kasih- 10 ._____________________________________________________________ 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful