You are on page 1of 67

Pilih jawapan yang betul bagi soalan berikut. 1 Apakah maksud wawasan diri?

A Pencapaian terhadap diri, bangsa dan negara B Disiplin diri untuk mencapai matlamat yang diingini C Pandangan masa hadapan bagi mencapai matlamat diri D Usaha yang gigih untuk mencapai kejayaan Antara berikut merupakan tujuan seseorang itu memiliki wawasan diri, kecuali A panduan bagi mendisiplinkan diri B panduan untuk berbangga diri C sebagai pendorong untuk mencapai cita-cita D membantu merealisasikan wawasan negara Apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk mencapai wawasan diri? I Melakukan perancangan II Mengharapkan bantuan III Menetapkan matlamat IV Melaksanakan tindakan dan usaha A I, II, dan III C I, III, dan IV B I, II, dan IV D II, III, dan IV Antara berikut, yang manakah tidak berkaitan dengan wawasan diri? A Wawasan diri boleh diubah dari semasa ke semasa B Kekuatan dan kelemahan diri mesti dipertimbangkan dalam membina wawasan diri C Keupayaan mencapai wawasan diri akan memberi kebahagiaan D Kita harus membuat penilaian dari semasa ke semasa terhadap tindakan dalam mencapai wawasan diri Perkembangan individu yang seimbang merangkumi aspek-aspek yang berikut, kecuali A jasmani C intelek B nilai D emosi Antara berikut merupakan kepentingan perkembangan diri individu yang seimbang, kecuali 7 A melahirkan insan yang mempunyai jati diri yang kuat B melahirkan insan yang bersifat individualistik C melahirkan insan yang berilmu, bermaruah, dan bertamadun D melahirkan pemimpin yang baik dan berwibawa Insan yang berilmu merupakan insan yang A mempunyai pelbagai ilmu B bijak menggunakan ilmu C membiarkan ilmu tanpa dipraktikkan D tidak menerima ilmu yang baru dipelajari Merupakan pemain skuasy nombor satu dunia Mendapat gelaran Datuk daripada Yang Dipertua Negeri Pulau Pinang 8 Pernyataan di atas merujuk kepada A Datuk Lee Chong Wei B Datuk Abdul Malik Mydin C Datuk Nicol Ann David D Datuk Dr. Jemilah Mahmood

Antara berikut, pihak manakah yang bertanggungjawab untuk melahirkan insan yang seimbang dan bersepadu dalam pelbagai aspek? I Sekolah III Diri sendiri II Keluarga IV Masyarakat A I, II, dan III C II, III, dan IV B I, III, dan IV D I, II, III, dan IV 10 Antara berikut merupakan prinsip-prinsip untuk mencapai kejayaan, kecuali A setiap individu haruslah berani mencuba B setiap individu haruslah lari daripada masalah C setiap individu haruslah mempunyai perancangan masa depan D setiap individu haruslah percaya bahawa usaha yang gigih pasti membuahkan kejayaan

Jawab soalan-soalan di bawah berdasarkan petikan yang diberi. Malaysia telah mencatat nama dalam lipatan sejarah dunia apabila salah seorang rakyatnya iaitu, Datin Paduka Sharifah Mazlina Syed Abdul Kadir telah berjaya menakluk Kutub Selatan (Antartika) dan Kutub Utara (Artik). Beliau merupakan rakyat Malaysia pertama dan wanita Asia pertama berjaya melakukan cabaran tersebut. Datin Paduka Sharifah Mazlina bukan sahaja telah mengharumkan nama negara, tetapi juga telah membakar semangat golongan dewasa dan kanak-kanak di Malaysia supaya jangan berputus asa dalam mencapai cita-cita. Datin Paduka Sharifah Mazlina dilahirkan pada 23 Mei 1965. Beliau telah mendapat pendidikan tinggi dari Universiti Putra Malaysia (UPM) pada bulan Julai 1990 dalam bidang Pengajian Fizikal. Beliau kemudiannya telah melanjutkan pengajian di peringkat Ijazah Sarjana Pendidikan ( Psikologi ) di Universiti McGill, Montreal, Kanada pada tahun 1997. Setelah menamatkan pengajian, beliau telah memulakan tugas sebagai pensyarah dalam bidang Psikologi Sukan di Universiti Teknologi Mara (UITM) sehingga sekarang. Idea beliau untuk menjadi rakyat Malaysia pertama dan wanita Asia pertama mencatat rekod dunia apabila berjalan di Antartika timbul pada tahun 2003. Hasrat yang pada mulanya ditentang oleh keluarga, akhirnya mendapat restu dan juga harapan daripada seluruh rakyat Malaysia. Akhirnya, pada tahun 2004 impian beliau untuk merentasi benua Antartika secara solo sejauh 1100 kilometer menjadi kenyataan. Ekspedisi yang dikenali sebagai Ekspedisi Solo Antartika 2004 bermula dari South Pole dan berakhir di Hercules Inlet dan kembali semula ke Base Camp di Patroits di benua Antartika. Berbekalkan keazaman dan kecekalan, akhirnya Datin Paduka Sharifah Mazlina berjaya menyeberangi Antartika dan dalam masa yang sama telah memecahkan rekod dunia dengan mengembara selama 22 hari dan sekaligus memecahkan rekod yang sebelum ini dilakukan oleh seorang lelaki warganegara Britain iaitu selama 24 hari. Pada tahun 2007, sekali lagi Datin Paduka Sharifah Mazlina membawa harapan negara dalam usahanya untuk menakluk Kutub Utara (Artik) pula bagi melengkapkan misi kutub ke kutub. Cabaran kali ini jauh lebih sukar daripada sebelumnya kerana keadaan cuaca yang tidak menentu serta kehadiran dan ancaman beruang kutub. Bagi tujuan keselamatan, beliau telah dibekalkan dengan sepucuk pistol Revolver. Namun, beliau sekali lagi melakarkan sejarah apabila berjaya menjejakkan kaki di paksi Kutub Utara pada 17 April 2007 pada jam 8.25 malam waktu Malaysia. Banyak pengorbanan yang telah dilakukan oleh Datin Paduka Sharifah Mazlina untuk menjayakan misinya. Misi kutub ke kutub ini berjaya memartabatkan kaum wanita di mata dunia. (a) Pada pendapat anda, adakah Datin Paduka Sharifah Mazlina seorang yang mempunyai wawasan diri? Jelaskan. ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ Nyatakan dua cabaran yang terpaksa ditempuhi oleh Datin Paduka Sharifah Mazlina dalam usaha menjayakan misinya. ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ Nyatakan kejayaan terbesar yang telah dicapai oleh Datin Paduka Sharifah Mazlina. ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ Terangkan tindakan yang diambil oleh Datin Paduka Sharifah Mazlina untuk mencapai wawasannya. ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________

(b)

(c)

(d)

(8 markah) Wawasan diri merupakan pandangan masa hadapan kita bagi mencapai sesuatu matlamat utama. Nyatakan faktorfaktor yang menyebabkan seseorang gagal mencapai wawasan diri yang dirancang. (a) (b) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (12 markah)

(c)

(d)

(e)

(f)

Jawab soalan berikut berdasarkan pernyataan di bawah. Impian Azlee ialah untuk mendapat keputusan cemerlang dalam Sijil Pelajaran Malaysia ( SPM ) pada tahun hadapan. Nyatakan tindakan yang perlu diambil oleh Azlee untuk mencapai wawasan dirinya. (a) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (6 markah)

(b)

(c)

Isikan petak kosong dengan aspek perkembangan diri yang sesuai berdasarkan ciri-ciri pelajar yang diberi.

Rohani Aspek (a)

Jasmani

Intelek Ciri-ciri Pelajar

Emosi

Mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan Mempunyai pengetahuan luas dalam pelbagai bidang Sentiasa ingin menambahkan ilmu dan memanfaatkan ilmu yang diperoleh Bersikap rendah diri Boleh memahami perasaan orang lain Boleh bertindak rasional dan membuat keputusan yang wajar

(b)

(c)

Mempunyai tingkah laku yang sopan dan beradab Menjalankan tanggungjawab dengan baik Sentiasa mendekatkan diri kepada Tuhan

(d)

Sentiasa sihat dan cergas Mewakili sekolah dalam acara sukan Mengambil makanan yang berkhasiat

(8 markah) 5 Apakah sikap yang perlu dimiliki oleh seorang pelajar contoh? Tandakan (3) pada pernyataan yang BETUL dan tandakan (7) pada pernyataan yang SALAH. (a) (b) (c) (d) (e) (f) Sentiasa mengerjakan sembahyang. Tidak melibatkan diri dalam acara sukan di sekolah. Sentiasa gagal dalam peperiksaan. Matlamat hidup disusun dan dirancang mengikut keutamaan. Aktif dalam kegiatan kokurikulum di sekolah. Bercakap sopan dengan guru dan rakan-rakan sekelas. (6 markah)

Antara berikut merupakan ciri-ciri wawasan diri yang sesuai bagi seorang pelajar, kecuali A sentiasa berfikiran positif B tahu menguruskan diri C memiliki pemikiran dan tingkah laku yang baik D mengambil kesempatan untuk mengaut keuntungan Apakah yang dimaksudkan dengan hala tuju jangka panjang? A Halangan yang perlu diatasi dalam jangka masa yang lama B Hala tuju yang mengambil masa yang lama untuk dicapai C Hala tuju yang sukar dicapai D Arah matlamat seseorang individu untuk mencapai sesuatu yang dihajatkan Antara berikut, perkara manakah yang perlu ada dalam diri setiap insan yang ingin berjaya? I Berangan-angan II Mempunyai perancangan masa depan III Mempunyai wawasan IV Mudah berputus asa A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV Hala tuju diri Usaha yang cemerlang Sikap yang berwawasan

A emosi B intelek 6

C rohani D jasmani

Antara berikut merupakan ciri-ciri individu yang mempunyai aspek rohani yang teguh, kecuali A berakhlak mulia B terlalu berserah kepada nasib C percaya kepada kewujudan Tuhan D bersikap ikhlas dan jujur ketika menunaikan tanggungjawab Berjaya berenang merentasi Selat Inggeris dalam masa 17 jam 35 minit pada 3 Ogos 2003

Pernyataan di atas berkaitan dengan A Daniel Bego B Jeffry Ong C Datuk Abdul Malik Mydin D Datuk Azhar Mansor Antara berikut merupakan kepentingan insan yang seimbang kepada negara, kecuali A mewujudkan masyarakat yang bermaruah B mewujudkan kumpulan pemimpin yang berketrampilan C melahirkan masyarakat yang berilmu D melahirkan masyarakat yang tidak berdaya saing Insan yang bermaruah merupakan insan yang A bijak menjaga kehormatan diri B mementingkan diri sendiri C sanggup menggadaikan maruah negara D membiarkan negara diancam oleh musuh Kepentingan individu yang seimbang adalah bagi melahirkan insan yang berilmu, bermaruah, mempunyai jati diri yang kuat dan A bertamadun B berkeluarga C angkuh D beremosi

Maklumat di atas berkaitan dengan A disiplin diri C prinsip hidup B wawasan diri D falsafah hidup 10 Sentiasa tenang, mempunyai perasaan kasih sayang dan semangat kekitaan

Pernyataan di atas berkaitan dengan perkembangan diri dari aspek

Jawab soalan-soalan di bawah berdasarkan petikan yang diberi. Haziq merupakan seorang pelajar yang mundur di dalam kelasnya. Iqbal iaitu rakan sekelasnya sering mengejek dan mentertawakan Haziq. Haziq sedar akan kelemahan dirinya, lalu dia berazam untuk belajar bersungguh-sungguh. Dia mahu berjaya dengan cemerlang dalam peperiksaan SPM. Haziq selalu mengulang kaji pelajaran tidak mengira tempat, baik di sekolah atau di rumah. Di dalam kelas, Haziq akan memberi sepenuh perhatian ketika guru mengajar. Perubahan sikapnya disedari oleh Iqbal dan rakan-rakan sekelasnya yang lain. Berbekalkan semangat dan kecekalan yang kuat, akhirnya Haziq berjaya dengan cemerlang dalam peperiksaan SPM. (a) Berdasarkan petikan di atas, adakah Haziq memiliki wawasan diri? Jelaskan? ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ Apakah matlamat yang ingin dicapai oleh Haziq? ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ Berikan dua sikap yang boleh dicontohi oleh Iqbal daripada Haziq jika dia ingin mencapai matlamat seperti Haziq. (i) ___________________________________________________________________________________ (ii) ___________________________________________________________________________________ Apakah cabaran yang dihadapi oleh Haziq untuk menjayakan matlamat dirinya? ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (10 markah)

(b)

(c)

(d)

Setiap individu harus mempunyai wawasan diri. Wawasan diri penting untuk kita mencapai matlamat yang diimpikan. Nyatakan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu berjaya mencapai wawasan diri. (a) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

(b)

(c)

_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

(d)

_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

(e)

_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (10 markah)

Nyatakan kepentingan dan kelebihan pengurusan masa yang betul untuk menjadi pelajar yang berwawasan.

(8 markah) 4 Lengkapkan rajah di bawah.

(12 markah)

Keluarga penting bagi masyarakat dan negara dalam aspek A ekonomi, sosial, dan politik B agama, ekonomi, dan sosial C ekonomi, kemakmuran, dan kesihatan D pembangunan, kesihatan, dan kewangan Antara berikut merupakan ciri-ciri keluarga yang sihat, kecuali A mengamalkan nilai agama dan moral B tidak mengamalkan cara hidup yang sihat C melakukan aktiviti riadah bersama ahli keluarga D tinggal di rumah yang lengkap dan sempurna Antara berikut merupakan keperluan berkeluarga dari segi ekonomi, kecuali A menyediakan tenaga kerja B menjadi sumber pendapatan C melahirkan pemimpin yang berkaliber D menyediakan pasaran pengguna barangan Antara berikut, yang manakah merupakan ciri-ciri sebuah keluarga yang cemerlang? A Keluarga yang hanya mengutamakan pendidikan akademik sahaja B Keluarga yang mempunyai ibu bapa yang bertanggungjawab C Keluarga yang mempunyai ahli keluarga yang mementingkan diri sendiri D Keluarga yang menjauhi sikap berkerjasama di antara satu sama lain Antara berikut, yang manakah merupakan gejala sosial yang paling berbahaya? A Vandalisme B Penderaan kanak-kanak C Penyalahgunaan dadah D Penyalahgunaan teknologi Apakah faktor yang menyebabkan remaja terlibat dalam gejala sosial? I Kurang didikan agama II Pengaruh rakan sebaya III Faktor persekitaran

IV Hubungan kekeluargaan yang erat A I, II, dan III C I, III, dan IV B I, II, dan IV D II, III, dan IV 7 Antara berikut, agensi manakah yang terlibat dalam menangani isu dan masalah sosial di negara kita? I PEMADAM II Bahagian Kemajuan Masyarakat ( KEMAS ) III Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia IV Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga, dan Masyarakat A I, II, dan III C I, III, dan IV B I, II, dan IV D II, III, dan IV Memusnahkan data yang disimpan di dalam komputer atau merosakkan komputer 8 Pernyataan di atas berkaitan dengan jenayah siber dalam kategori A pencerobohan siber B vandalisme siber C cetak rompak siber D undang-undang siber Salah satu punca utama berlakunya penderaan kanak-kanak adalah kerana kebanyakan keluarga pada masa kini terdiri daripada A keluarga asas B keluarga besar C keluarga nukleus D keluarga kembangan Kerajaan menanggung kerugian kerana terpaksa menyelenggara dan membaiki kemudahan yang disediakan. 10 Kerugian di atas adalah disebabkan oleh perbuatan A penyalahgunaan teknologi B penyalahgunaan dadah C gengsterisme D vandalisme

Jawab soalan-soalan di bawah berdasarkan petikan yang diberi. Suraya merupakan anak tunggal kepada pasangan Encik Zainal dan Puan Mariah. Dia merupakan pelajar Tingkatan 4 di Sekolah Menengah Kampung Mawar. Bapa Suraya bekerja sebagai jurutera manakala ibunya pula merupakan seorang doktor. Di sekolah, Suraya dikenali sebagai seorang pelajar yang pintar. Namun disebabkan kelekaan ibu bapanya bekerja, Suraya berasa dirinya disisihkan. Oleh itu, Suraya mula berkawan dengan rakan sekelasnya, Hanim yang merupakan pelajar yang bermasalah di sekolahnya. Sejak bergaul dengan Hanim dan rakan-rakannya, Suraya sudah pandai mengambil dadah seperti pil ekstacy dan heroin. Bagi Suraya duit tidak menjadi masalah kepadanya kerana ibu bapanya tidak pernah mengambil tahu ke mana elaun bulanannya dibelanjakan. Suraya sudah mula mengabaikan pelajaran dan sering ponteng sekolah. Suraya juga telah berkenalan dengan Yazid, iaitu sepupu Hanim. Setiap malam, Suraya akan menghabiskan masa dengan melepak bersama Yazid dan rakan-rakannya. Yazid dan rakan-rakannya pula merupakan sekumpulan remaja yang aktif melakukan vandalisme seperti menconteng dinding dan merosakkan harta benda awam di sekitar tempat tinggal mereka. Kini, Suraya sudah semakin hanyut. Dia merasakan kehidupannya semakin bahagia. (a) Berdasarkan petikan di atas, apakah gejala sosial yang dipaparkan? (i) __________________________________________________________________________________ (ii) __________________________________________________________________________________ Nyatakan dua gejala yang biasa dialami oleh mereka yang menagih dadah. (i) __________________________________________________________________________________ (ii) __________________________________________________________________________________ Apakah kesan perbuatan Suraya terhadap pelajarannya? Jelaskan. _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Jika anda adalah Suraya, adakah anda akan melakukan perbuatan yang sama seperti Suraya? Mengapa? _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (12 markah)

(b)

(c)

(d)

Kegiatan gengsterisme semakin menjadi-jadi dalam kalangan masyarakat sejak akhir-akhir ini. Nyatakan empat faktor yang menyebabkan masalah ini berlaku. (a) (b) (c) (d) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (8 markah)

Pergaulan antara lelaki dengan perempuan tanpa batas akan mengundang pelbagai keburukan kepada kedua-dua belah pihak. Nyatakan langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengurangkan masalah pergaulan bebas dalam kalangan remaja hari ini.

(a) (b) (c) (d) (e)

_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (10 markah)

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Jenayah siber jenayah kekerasan (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) pergaulan bebas

negatif

ancaman

kerajaan

tanggungjawab

dadah

pendera

Vandalisme

Penggunaan ______________ yang berlebihan dan diambil dalam jangka masa yang panjang boleh merosakkan sistem organ dalaman badan. ______________ merupakan perbuatan membinasakan atau merosakkan harta benda awam. _______________ dapat dibahagikan kepada jenayah cetak rompak siber, pencerobohan siber, dan vandalisme siber. Kurangnya didikan agama merupakan salah satu faktor yang menyebabkan berlakunya ________________ dalam kalangan remaja. Kegiatan vandalisme bukan sahaja mendatangkan masalah kepada masyarakat malah ____________ juga menanggung kerugian kerana terpaksa membaiki kemudahan awam yang rosak. Gengsterisme merupakan perbuatan yang lebih berkisar kepada ______________________ terhadap orang lain. Kempen menangani masalah jenayah siber merupakan ________________ semua pihak. Menurut kajian yang telah dijalankan, kebanyakan ____________ kanak-kanak terdiri daripada ibu bapa kanak-kanak itu sendiri. Kebanyakan remaja yang terlibat dalam gejala vandalisme berasal daripada keluarga yang mengamalkan budaya hidup yang __________________. Gejala sosial yang berlaku dalam kalangan remaja harus dibendung agar tidak menjadi _______________ terhadap negara. (10 markah)

Apakah yang dimaksudkan dengan keluarga? A Satu unit keluarga yang terdiri daripada suami dan isteri B Unit asas dalam masyarakat yang terdiri daripada suami dan isteri berserta dengan anakanak C Sepasang suami isteri yang telah berkahwin mengikut adat resam kaumnya D Sepasang suami isteri yang telah berkahwin berserta saudara-maranya Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara ( LPPKN ) ditubuhkan untuk A menempatkan orang tua yang tiada rumah B merancang ekonomi negara C membantu keluarga yang daif D membangunkan penduduk yang berkualiti Keluarga bahagia bermula di rumah

6 Apakah tujuan undang-undang jalan raya diwujudkan? A Supaya pengguna jalan raya dapat menurunkan kadar kemalangan di jalan raya B Supaya pengguna jalan raya boleh meningkatkan keselamatan diri dan orang lain C Supaya pengguna jalan raya dapat mengelakkan diri daripada samseng jalan raya D Supaya pengguna jalan raya selamat daripada kemalangan jalan raya 7 Pusat pemulihan akhlak bagi pesalah juvenil Terletak di Telok Mas, Melaka Ditubuhkan pada tahun 1949

Slogan di atas menunjukkan A rumah adalah tempat yang paling sesuai untuk berehat B masyarakat perlu membeli rumah sebelum mempunyai keluarga C asas pembinaan keluarga yang mantap penting ketika bersama keluarga D pembinaan keluarga bahagia amat penting kepada negara

Pusat pemulihan di atas merujuk kepada A Sekolah Henry Gurney B Rumah Amal Cheshire C Pusat Tunas Harapan D Sekolah Pemulihan Akhlak Mengapakah sebaran maklumat di dalam internet dapat dikaitkan dengan penyalahgunaan teknologi? A Maklumat itu memberi keuntungan peribadi kepada penyebar dan orang lain B Maklumat itu merupakan data rasmi sesebuah syarikat C Maklumat itu berbentuk pandangan secara umum tentang sesuatu isu D Maklumat itu merupakan pendapat yang menjatuhkan maruah seseorang Menyebarkan perisian yang disalin secara tidak sah

4 Apakah yang dimaksudkan dengan norma komuniti? A Peraturan atau ketentuan yang telah menjadi kebiasaan dalam sesuatu masyarakat B Peraturan yang ditetapkan dan mesti dipatuhi oleh anggota masyarakat C Peraturan yang menjadi asas undang-undang negara D Peraturan yang telah ditetapkan oleh nenek moyang Antara berikut, yang manakah merupakan normanorma komuniti yang diamalkan oleh masyarakat di Malaysia? I Menghormati orang tua II Memakai pakaian yang mencolok mata ketika menghadiri sesuatu majlis III Menziarahi orang yang sakit IV Bertegur sapa dan beramah mesra dengan jiran A I, II, dan III C I, III, dan IV B I, II, dan IV D II, III, dan IV 5

Pernyataan di atas merupakan jenayah siber dalam kategori A vandalisme siber B cetak rompak C mengubah suai maklumat D menceroboh sistem maklumat dalam komputer Parut akibat sebatan Kesan cucuhan puntung rokok Tangan terseliuh

10

Kesan penderaan di atas merujuk kepada penderaan jenis A emosi C fizikal B seksual D pengabaian

Jawab soalan berikut berdasarkan pernyataan di bawah. Menziarahi orang sakit adalah salah satu norma komuniti yang diamalkan dalam masyarakat. Nyatakan adab-adab ketika menziarahi orang sakit. (a) (b) (c) (d) (e) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (10 markah)

Keluarga merupakan unit asas dalam masyarakat yang terdiri daripada suami dan isteri berserta anak-anak. Nyatakan langkah-langkah yang sesuai untuk melahirkan sebuah keluarga yang berkualiti dan cemerlang. (a) (b) (c) (d) (e) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (10 markah)

Gejala penyalahgunaan dadah bukan lagi masalah baru di negara kita. Nyatakan gejala-gejala yang biasa dipamerkan oleh seorang penagih dadah. (a) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

(b) (c) (d) (e)

_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (10 markah)

Jenayah juvana merujuk kepada perlakuan jenayah atau antisosial golongan juvenil (remaja). Nyatakan kesan negatif sekiranya remaja melakukan jenayah juvana. (a) (b) (c) (d) (e) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (10 markah)

Apakah wawasan negara Malaysia yang ingin dicapai pada tahun 2020? A Melahirkan lebih ramai angkasawan terbilang B Menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju, makmur dan bersatu padu C Memajukan dasar perindustrian negara D Menjadikan bidang pertanian satu perniagaan Kejayaan dalam mencapai wawasan diri ditentukan oleh A perancangan yang tepat dan teliti B perancangan jangka pendek yang tepat C perancangan jangka panjang yang teratur D perancangan jangka pendek dan jangka panjang

III IV A B 6

internet Menyebarkan fitnah melalui internet Melayari laman web lucah I dan II C II dan III I dan IV D III dan IV

Berikut merupakan agensi kerajaan yang memainkan peranan penting dalam menangani masalah penagihan dadah, kecuali A Kementerian Pertahanan B Kementerian Kesihatan C Kementerian Dalam Negeri D Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Apakah punca utama berlakunya masalah pergaulan bebas dalam kalangan remaja? A Tahu memilih kawan B Kurang mendapat didikan agama C Aktif dalam kegiatan kokurikulum D Ibu bapa yang mementingkan disiplin

7 3 Berikut merupakan kepentingan perkembangan individu yang seimbang, kecuali A melahirkan insan yang bermaruah, berilmu dan bertamadun B melahirkan insan yang mempunyai jati diri yang kuat C melahirkan pemimpin negara yang berwibawa dan baik D melahirkan insan yang bersifat individualistik Apakah kepentingan berkeluarga bagi sesebuah negara dari aspek ekonomi? I Masyarakat dapat hidup dalam keadaan harmoni II Ekonomi akan berkembang kerana banyak pembeli dalam negara III Membekalkan tenaga kerja yang mencukupi dalam pasaran buruh IV Dapat mengurangkan kemasukan pendatang tanpa izin A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV Antara berikut, perlakuan manakah yang berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi? I Menggunakan perisian yang tidak asli II Membuat aduan kepada pihak polis melalui

Mengapakah langkah kerajaan untuk mengatasi masalah penderaan kanak-kanak masih gagal? I Kurang kesedaran dalam kalangan ibu bapa II Kursus keibubapaan yang kurang meluas III Langkah kerajaan mendapat sambutan yang positif dalam kalangan ibu bapa IV Kempen anti penderaan yang kurang berkesan A I, II, dan III C I, III, dan IV B I, II, dan IV D II, III, dan IV 9 Pilih pernyataan yang betul. A Ibu bapa menghalang anak-anak bergaul dengan rakan sebaya agar anak-anak mempunyai banyak masa di rumah. B Ibu bapa memberi semangat kepada anak-anak untuk mengembangkan potensi diri ke tahap yang lebih tinggi. C Ibu bapa memberi hukuman yang berat kepada anak-anak apabila mereka melakukan sesuatu kesalahan agar mereka lebih berdisiplin.

10

D Ibu bapa hendaklah memberi pujian semasa anak-anak berjaya dan memarahi mereka jika tidak berjaya. Antara berikut, yang manakah merupakan keperluan berkeluarga dari aspek sosial? I Menyediakan tenaga kerja II Mengembangkan zuriat III Patuh kepada tuntutan agama IV Mengelakkan maksiat A I, II, dan III C I, III, dan IV B I, II, dan IV D II, III, dan IV Peraturan yang digubal oleh kerajaan dan mesti dipatuhi oleh masyarakat yang berkenaan.

B mengadakan kempen secara menyeluruh C mengesan pemandu berbahaya secara berterusan D memberikan surat amaran kepada pemandu berisiko Tidak mencelah atau menyampuk ketika bercakap dengan orang yang lebih tua. 14 Pernyataan di atas berkaitan dengan norma komuniti, iaitu A adab menziarahi orang sakit B adab menghormati orang tua C adab dalam majlis rasmi D adab di meja makan 15 Apakah yang dimaksudkan dengan juvana? A Seseorang yang boleh menanggung tanggungjawab jenayah yang ditetapkan di bawah seksyen 70 Kanun Keseksaan dan di bawah umur 22 tahun. B Seseorang yang boleh menanggung tanggungjawab jenayah yang ditetapkan di bawah seksyen 85 Kanun Keseksaan dan di bawah umur 21 tahun. C Seseorang yang boleh menanggung tanggungjawab jenayah yang ditetapkan di bawah seksyen 80 Kanun Keseksaan dan di bawah umur 18 tahun. D Seseorang yang boleh menanggung tanggungjawab jenayah yang ditetapkan di bawah seksyen 82 Kanun Keseksaan dan di bawah umur 18 tahun.

11

Pernyataan di atas merujuk kepada maksud A undang-undang C tatacara B peraturan D prosedur Norma komuniti dalam sesebuah masyarakat penting kerana A dapat membantu masyarakat supaya mematuhi undang-undang negara B dapat mewujudkan sebuah masyarakat yang disegani oleh dunia luar C dapat membentuk anggota masyarakat yang beradab, beretika, dan bertatasusila D dapat membezakan identiti sesuatu kaum Antara berikut merupakan langkah yang perlu diambil untuk menyedarkan masyarakat agar mematuhi peraturan dan undang-undang keselamatan jalan raya, kecuali A menambahkan kadar kompaun

12

13

Lengkapkan jadual di bawah.

Masalah

Kesan terhadap individu yang terlibat

Penyalahgunaan dadah

Penderaan

Penyalahgunaan teknologi

Kemalangan jalan raya

Jenayah juvana

(10 markah) 2 Jawab soalan yang berikut. Mengikut kajian yang telah dijalankan menunjukkan bahawa risiko kemalangan mempunyai kaitan dengan sikap pengguna jalan raya itu sendiri.

Nyatakan ciri-ciri pengguna jalan raya yang berhemah. 1 _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 2 3 _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 4 _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 5 _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (15 markah)

Setiap individu berhak untuk mempunyai sebuah keluarga yang cemerlang. (a) Apakah kepentingan hidup berkeluarga? (b) Bagaimanakah cara untuk membina sebuah keluarga yang cemerlang? (10 markah)

Masalah sosial yang membabitkan golongan remaja sering kali dilaporkan sejak akhir-akhir ini. Bagaimanakah pihak keluarga, sekolah dan masyarakat dapat membantu dalam menangani masalah ini? (10 markah) __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

Pilih jawapan yang betul bagi soalan berikut. 1 Pembinaan jasmani yang sihat dan cergas boleh dilakukan dengan cara A berdoa kepada Tuhan B menonton rancangan kecergasan C membaca pelbagai bahan bacaan D menjaga pemakanan dan bersenam Antara berikut, yang manakah merupakan cara bagi seseorang itu mengawal perasaan marahnya? A Bertindak agresif apabila ditegur B Mengeluarkan kata-kata kesat C Melepaskan kemarahan dengan membaling barang D Berdiam diri dan melupakan sahaja perkara yang berlaku

institusi keluarga. Agensi yang dimaksudkan ialah A Majlis Amanah Rakyat (MARA) B Institut Penyelidikan Kesihatan (IMR) C Bahagian Kemajuan Masyarakat (KEMAS)

D Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN) 5 Antara berikut, yang manakah merupakan tanggungjawab ketua keluarga dari aspek ekonomi? I Mendidik anak-anak sejak dilahirkan II Menghantar anak-anak ke sekolah III Menyediakan keperluan asas kepada anak-anak IV Melakukan aktiviti riadah bersama anak-anak A I, II, dan III C I, III, dan IV B I, II, dan IV D II, III, dan IV Bagaimanakah cara untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang timbul dalam keluarga? A Bertengkar sesama ahli keluarga B Membuat keputusan berdasarkan undian majoriti C Berbincang dengan ahli keluarga D Bersepakat menerima keputusan ketua keluarga Antara berikut merupakan cara untuk membina sebuah keluarga yang harmoni dan berkualiti, kecuali A setiap anggota keluarga mempunyai ilmu agama dan kemahiran sosial tentang keluarga B ibu bapa tidak peka akan keperluan anak-anak dari aspek emosi dan fizikal C anak-anak bertanggungjawab melaksanakan peranan masing-masing selain menghormati ibu bapa D ibu bapa membuat perancangan yang baik dalam pengurusan kewangan keluarga

7Apakah punca utama berlakunya masalah pergaulan bebas dalam kalangan remaja? A Tahu memilih kawan B Kurang mendapat didikan agama C Aktif dalam kegiatan kokurikulum D Ibu bapa yang mementingkan disiplin Mengapakah langkah kerajaan untuk mengatasi masalah penderaan kanak-kanak masih gagal? I Kurang kesedaran dalam kalangan ibu bapa II Kursus keibubapaan yang kurang meluas III Langkah kerajaan mendapat sambutan yang positif dalam kalangan ibu bapa IV Kempen anti penderaan yang kurang berkesan A I, II, dan III C I, III, dan IV B I, II, dan IV D II, III, dan IV 8

Mengukuhkan keluarga ke arah pewujudan masyarakat penyayang, penduduk berkualiti, dan Malaysia yang progresif. 4 Pernyataan di atas merupakan visi sebuah agensi yang terlibat secara langsung dalam membentuk

Mempunyai bakal pemimpin negara yang mencukupi Mempunyai rakyat yang berilmu pengetahuan dan berguna kepada negara

B Akta Dadah 1990 C Akta Penagih Dadah D Akta Dadah Berbahaya 1952 12 Antara berikut merupakan aktiviti yang dapat mengelakkan remaja daripada terlibat dalam gejala sosial, kecuali A aktiviti kokurikulum di sekolah B berkelah bersama rakan-rakan di tempat percutian C beriadah bersama keluarga pada hujung minggu D menyertai aktiviti kemasyarakatan di kawasan tempat tinggal Apakah kesan daripada perbuatan vandalisme? A Mengurangkan beban kerajaan menyelenggara kemudahan awam B Remaja dapat menonjolkan bakat mereka C Kerajaan terpaksa mengeluarkan belanja yang banyak untuk membaiki kerosakan kemudahan awam D Orang ramai dapat menggunakan kemudahan awam dengan sempurna Pesalah juvana dan pesalah dewasa diasingkan walaupun terlibat dalam kes jenayah yang sama kerana A remaja perlu diberi peluang untuk dibentuk dan berubah B kesalahan remaja masih boleh dimaafkan C orang dewasa melakukan jenayah dengan sengaja D remaja mudah bertaubat dan mengakui kesalahan Apakah kelemahan diri individu yang menjadi faktor dia tidak mencapai wawasan diri? A Tidak menghargai pemberian orang lain B Selalu memperkecilkan kebolehan orang lain C Takut untuk mencuba lagi setelah gagal sekali D Kurang beradab ketika berhadapan dengan orang tua

Maklumat di sebelah menunjukkan kepentingan berkeluarga dari aspek A sosial C politik B sahsiah D ekonomi Antara berikut merupakan nilai yang perlu diamalkan untuk membina institusi keluarga yang kukuh, kecuali A curiga C toleransi B peka D bertanggungjawab Masalah kewangan yang dialami oleh keluarga boleh diatasi dengan cara I berhenti sekolah II berbelanja dengan berjimat cermat III mencari alternatif untuk mengurangkan perbelanjaan keluarga IV berkongsi makanan dengan rakan pada waktu rehat A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV 13

10

14

15

11

Akta X yang dimaksudkan ialah A Akta Racun 1952

Lengkapkan rajah perbandingan di bawah. Wawasan Diri Khayalan Diri

Ada hala tuju

Bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu

Sentiasa bersemangat dan tidak mudah mengalah

Pendorong untuk mencapai cita-cita

Sentiasa berfikir perkara yang berfaedah

(15 markah) 2 Nyatakan amalan-amalan norma komuniti berdasarkan pernyataan di bawah. Adab ketika bertutur dengan guru 1 ______________________________________________________________________________________ 2 ______________________________________________________________________________________ 3 ______________________________________________________________________________________ 4 ______________________________________________________________________________________

5 ______________________________________________________________________________________

Adab ketika dalam majlis rasmi 1 ______________________________________________________________________________________ 2 ______________________________________________________________________________________ 3 ______________________________________________________________________________________ 4 ______________________________________________________________________________________ 5 ______________________________________________________________________________________ (10 markah)

Penderaan kanak-kanak merupakan masalah sosial dalam masyarakat yang boleh memberi impak kepada kesihatan mental dan pertumbuhan fizikal kanak-kanak. (a) Apakah punca-punca berlakunya penderaan terhadap kanak-kanak? (b) Apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh masyarakat apabila mengesyaki ada berlakunya penderaan terhadap kanak-kanak? (10 markah) Setiap individu mengimpikan untuk mempunyai sebuah keluarga bahagia. Terangkan tanggungjawab ahli keluarga dalam usaha melahirkan keluarga bahagia. (10 markah) __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

Pilih jawapan yang betul bagi soalan berikut. 1 Wawasan diri merupakan _____ yang akan menjadi panduan dan pendorong untuk berjaya dalam hidup. A petunjuk diri B matlamat hidup C tingkat usaha D petunjuk sebenar 2 Individu yang ingin berjaya mestilah mempunyai I angan-angan yang banyak II perancangan masa depan III sikap yang berwawasan IV sijil kursus keusahawanan A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 5 "Utamakan Keluarga : Semakin Hari Semakin Sayang". "Rumahku Syurgaku".

Agensi kerajaan manakah yang bertanggungjawab menganjurkan kempen ini? A Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan B Kementerian Belia dan Sukan C Kementerian Pelancongan D Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Antara berikut, yang manakah merupakan kepentingan perkahwinan dan pembinaan keluarga dari aspek sosial? A Memenuhi hasrat keluarga B Mengelakkan perlakuan sumbang C Menambahkan ilmu keibubapaan D Membentuk masyarakat yang bersatu padu Antara berikut merupakan tindakan yang dapat mengeratkan hubungan sesama ahli keluarga, kecuali A setiap ahli keluarga saling membantu B berkongsi kegembiraan bersama ahli keluarga C tidak mencari jalan penyelesaian apabila timbul konflik dan salah faham antara ahli keluarga D berbincang sesama ahli keluarga sebelum membuat keputusan yang melibatkan ahli keluarga Antara berikut merupakan masalah sosial yang sering berlaku dalam masyarakat hari ini, kecuali A lumba haram

Alif seorang yang dapat mengawal tingkah laku dan berdisiplin. 3 Berdasarkan pernyataan di atas, Alif merupakan pelajar yang cemerlang dalam aspek A emosi B rohani C intelek D jasmani Antara berikut, yang manakah merupakan kepentingan rohani yang teguh dalam kehidupan manusia? A Dapat melakukan aktiviti riadah B Dapat mengawal perasaan gemuruh C Dapat membentuk individu yang berakhlak mulia D Dapat mengembangkan bakat serta kemahiran

B menconteng dinding C penagihan najis dadah D penciptaan mesin berteknologi tinggi

12

Lahir anak luar nikah Maruah keluarga tercemar

Keadaan di atas berlaku disebabkan oleh I ajaran agama dan nilai moral tidak dipatuhi II terlalu mengikut budaya barat tanpa memikirkan kesannya III pergaulan bebas antara lelaki dengan perempuan tanpa batas IV terdesak kerana ingin mengecapi kehidupan yang lebih moden A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV Apakah tindakan kamu sekiranya ternampak rakan kamu sedang merosakkan kerusi dan meja sekolah? A Mendiamkan diri B Melaporkan kepada guru C Melaporkan kepada ibu bapanya D Memberitahu hal tersebut kepada rakan kamu yang lain Mengapakah operasi seperti Ops Sikap perlu dijalankan apabila menjelang sesuatu perayaan di negara kita? A Peraturan jalan raya tidak diendahkan oleh pemandu kerana tidak takut disaman B Pemandu bersuka ria ketika perayaan sehingga lupa akan keselamatan jalan raya C Kadar kemalangan bertambah kerana banyak pemandu mabuk di jalan raya D Semakin banyak kenderaan, kemungkinan berlaku kemalangan amat besar

Apakah kesan penderaan terhadap mangsa dari segi emosi? A Suka menyeksa diri sendiri atau orang lain B Tidak berminat untuk belajar atau bergaul dengan orang lain C Trauma atau fobia terhadap sesuatu penderaan yang dialami D Kesan parut, kabur penglihatan, patah tangan atau terseliuh Antara berikut merupakan norma komuniti yang dipraktikkan oleh masyarakat di Malaysia, kecuali A bersalam-salaman ketika bertemu B tidak membuka kasut ketika memasuki rumah C pergaulan lelaki dan perempuan yang mengikut adab ketimuran D bantu-membantu ketika mengadakan sesuatu majlis

13

10

Pertambahan penduduk di sesebuah negara dapat membantu memenuhi keperluan tenaga kerja. 14 Penyataan di atas merupakan kepentingan berkeluarga dalam aspek A ekonomi B keselamatan C politik D sosial Antara berikut merupakan amalan tingkah laku yang tidak sihat dalam sesebuah keluarga, kecuali A mengancam akan memukul anak-anak sekiranya mereka tidak mematuhi peraturan keluarga B berfikiran terbuka dan sentiasa berkerjasama dengan anak-anak dalam perkara yang baik C mengeluarkan kata-kata yang kesat kepada anak-anak D menghalang anak-anak daripada bergaul dengan orang lain

11

15

Lengkapkan rajah di bawah ini.

(10 markah)

Padankan soalan di bawah dengan pilihan jawapan yang betul.

Sosial

Politik

Ekonomi

Peranan Ibu Bapa

Aspek

Merancang perbelanjaan berhemah dan mengamalkan jimat cermat.

Memberi perlindungan keselamatan kepada ahli keluarga daripada sebarang ancaman di dalam dan luar rumah. Memupuk sahsiah mulia untuk melahirkan pemimpin yang dapat membimbing keluarga pada masa depan. Memberi pendidikan kepada anak-anak setinggi yang boleh. Membiayai yuran persekolahan anak-anak.

(15 markah)

Bilangan kes-kes jenayah juvana yang berlaku di negara kita semakin meningkat setiap tahun. Keadaan ini amat membimbangkan dan perlu diambil langkah segera kerana jika dibiarkan akan menjadi satu ancaman kepada negara. (a) Apakah faktor -faktor penyumbang kepada masalah ini? (b) Nyatakan kesan buruk akibat peningkatan kes jenayah juvana ini kepada negara. (10 markah)

Hari ini Malaysia sudah mula membuka mata dunia dengan cerita dan kejayaan yang dikecapi oleh anak Malaysia. Namakan tiga tokoh yang telah mengharumkan nama negara dan terangkan kejayaan yang telah dicapai oleh mereka. (10 markah) __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

Pilih jawapan yang betul bagi soalan berikut. Antara berikut, yang manakah merupakan perkaraperkara yang diperlukan untuk mencapai wawasan diri? I Usaha yang cemerlang II Sikap yang berwawasan III Mudah putus asa IV Mempunyai hala tuju A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV Berfikir secara kreatif dan kritis 2 Pernyataan di atas berkaitan dengan perkembangan diri dari aspek A rohani B intelek C jasmani D emosi Bagaimanakah cara untuk mengenali individu yang mempunyai perkembangan diri yang lebih dalam aspek emosi? A Penguasaan yang baik dalam kemahiran asas seperti membaca, menulis dan mengira B Penguasaan ilmu pengetahuan yang tinggi C Perasaan kasih sayang yang tinggi D Tubuh badan yang sihat Antara berikut, yang manakah bukan keperluan berkeluarga dari aspek sosial? A Menyediakan pasaran pengguna barang B Memenuhi keperluan agama C Mengelakkan berlakunya perbuatan sumbang D Melahirkan ramai anak untuk menambah jumlah anggota keluarga 7 1

Ibu bapa bertanggungjawab memberikan pendidikan yang sempurna kepada anak-anak sama ada secara formal atau tidak formal. 5 Apakah kesan daripada pernyataan di atas kepada anak-anak? A Terlibat dalam gejala buli di sekolah B Terlibat dalam kegiatan yang tidak bermoral C Melupakan jasa dan pengorbanan ibu bapa D Menjadi insan yang berguna kepada agama, bangsa, dan negara Antara berikut, pernyataan manakah yang berkaitan dengan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN)? I Menyediakan perkhidmatan guaman untuk pasangan suami isteri yang ingin bercerai II Merancang aktiviti untuk kemajuan dan pembangunan institusi keluarga III Menyediakan perkhidmatan bantuan kepada pasangan suami isteri untuk membina keluarga yang bahagia IV Terletak di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga, dan Masyarakat A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV Apakah punca-punca berlakunya masalah sosial dalam kalangan masyarakat hari ini? I Terpengaruh dengan ajakan rakan II Ingin melepaskan tekanan perasaan III Ketidakstabilan politik IV Ingin mengejar kemewahan A I dan II B I dan IV

C II dan III D III dan IV 8 Antara berikut, yang manakah bukan masalah gejala sosial? A Gengsterisme B Penderaan C Pembangunan D Vandalisme Pilih pernyataan yang benar mengenai masalah penderaan. A Penderaan merupakan salah satu cara ibu bapa menunjukkan kasih sayang terhadap anakanak. B Penderaan akan menyebabkan mangsa mengalami kecederaan fizikal dan tekanan emosi. C Penderaan merupakan salah satu cara terbaik untuk mendidik anak-anak. D Penderaan hanya berlaku ke atas golongan wanita sahaja. Norma komuniti bermaksud A peraturan dalam masyarakat yang ditetapkan untuk meninggikan martabat seseorang B peraturan yang telah ditetapkan oleh nenek moyang agar kita menjadi insan yang sopan dan beradab C peraturan atau tingkah laku yang telah menjadi kebiasaan dalam sesuatu masyarakat D peraturan yang menjadi asas kepada undangundang negara Kadar kemalangan jalan raya boleh dikurangkan dengan cara I umur untuk mendapatkan lesen kereta motor harus dikurangkan II penguatkuasaan undang-undang oleh pihak berkuasa III perubahan sikap pengguna jalan raya IV penggunaan kenderaan lama lebih dari 10 tahun harus dihapuskan A I, II dan III

B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 12 Antara contoh jenayah juvana ialah I peras ugut II lumba haram III mengintai IV jenayah seksual A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

Beragama dan berakhlak Mampu menyara keluarga 13 Maklumat di atas penting untuk A memilih pasangan hidup B menjadi wakil anggota masyarakat C menjadi pelajar contoh D menjadi anak yang berguna Hala tuju bermaksud A wawasan yang telah dicapai B halangan yang perlu diatasi bagi mencapai kejayaan C jalan yang perlu dilalui untuk sampai ke sesuatu destinasi D arah matlamat seseorang individu untuk mencapai sesuatu yang diinginkan Apakah faktor yang mempengaruhi remaja terlibat dalam gejala sosial? I Hubungan kekeluargaan yang erat II Ketidakprihatinan masyarakat III Kurangnya didikan agama IV Sikap ibu bapa yang terlalu liberal A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

10

14

11

15

Norma komuniti merupakan peraturan atau ketentuan yang telah menjadi kebiasaan yang dijangka akan dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. Nyatakan contoh amalan baik dalam sesebuah komuniti. 1 2 3 4 5 ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (10 markah)

Padankan soalan di bawah dengan pilihan jawapan yang diberi.

Tingkah laku penolakan Tingkah laku pengancaman

Tingkah laku pengasingan Tingkah laku tidak peduli

Situasi

Amalan Tingkah Laku Tidak Sihat

Ah Chong sering dimarahi oleh ayahnya dengan kata-kata yang kesat dan kasar.

Puan Ramlah tidak membenarkan anak-anaknya bergaul dengan anak jirannya. Encik Azwan mengancam akan menghukum anak-anaknya jika mereka membuat bising ketika dia sedang tidur.

Khairul telah menjadi johan dalam pertandingan bercerita dan menunjukkan hadiah kemenangannya kepada bapanya, namun bapanya tidak mempedulikan perbuatan Khairul itu. Encik Siva mengarahkan anaknya, David masuk ke dalam rumah apabila melihat anak jirannya bermain di halaman rumahnya. (15 markah)

Gengsterisme merupakan satu jenayah kekerasan yang telah menular dalam kalangan remaja hari ini dan banyak mendatangkan kesusahan kepada masyarakat dan negara. (a) Apakah tindakan yang wajar dilakukan untuk menangani masalah ini? (b) Sebagai pelajar, apakah nasihat yang boleh anda berikan kepada individu yang terlibat dengan masalah ini? (10 markah) Keluarga merupakan komuniti pertama yang dikenali oleh setiap kanak-kanak dan mempunyai keperluan dalam masyarakat dan negara. Jelaskan keperluan berkeluarga dari segi sosial. (10 markah) __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

Setiap agama di dunia ini mempunyai persamaan, iaitu A cara berpuasa B nilai-nilai murni C cara bersembahyang D balasan daripada Tuhan 2 Antara berikut, yang manakah merupakan amalan yang biasa dilakukan pada pagi Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha? A Berbuka puasa B Menunaikan solat sunat C Menjalankan ibadah korban D Mengadakan rumah terbuka 3 Penggubalan Perlembagaan Persekutuan Malaysia adalah berasaskan A Perlembagaan Malayan Union 1946 B Perjanjian Persekutuan Malaysia 1963 C Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 D Perlembagaan Kesatuan Tanah Melayu 1946 Antara berikut merupakan kepentingan Perlembagaan Malaysia kepada negara, kecuali A menggalakkan sentimen perkauman B menjamin hak asasi dan kebebasan rakyat C menjadi sumber rujukan penggubalan undangundang negeri D menjadi sumber rujukan penggubalan undangundang Persekutuan 9 Perbahasan secara menyeluruh dan mendalam oleh Ahli-ahli Parlimen tentang rang undangundang. Undian dibuat sama ada rang undangundang diterima atau ditolak. 5 Pada peringkat manakah proses penggubalan Perlembagaan Malaysia ini berlaku ? A Peringkat jawatankuasa di Dewan Rakyat B Kelulusan kabinet C Bacaan pertama D Bacaan kedua Perkara 153 Perlembagaan Malaysia menerangkan tentang 10 7

A kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera Sabah dan Sarawak B kedudukan istimewa bangsa-bangsa lain di Malaysia C kedudukan bahasa kebangsaan D penetapan agama kebangsaan Antara berikut, yang manakah benar tentang agama dalam Perlembagaan Malaysia? A Yang di-Pertuan Agong bukan merupakan ketua agama bagi negeri Melaka, Pulau Pinang, Wilayah Persekutuan, Sabah, dan Sarawak. B Raja atau Sultan ialah ketua agama bagi negeri Melaka, Pulau Pinang, Wilayah Persekutuan, Sabah, dan Sarawak. C Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua agama bagi negeri baginda sendiri. D Raja atau Sultan merupakan ketua agama bagi negara kita. Antara berikut, yang manakah merupakan ciri-ciri pekerja yang cemerlang? I Tidak mengamalkan rasuah II Menganggap kerja dan tugas hariannya sebagai satu beban III Berusaha mengatasi sebarang masalah dalam melakukan sesuatu kerja IV Sentiasa bersedia meningkatkan ilmu dan kecekapan dalam bidang pekerjaannya A I, II, dan III C I, III, dan IV B I, II, dan IV D II, III, dan IV Apakah kesan amalan rasuah terhadap pekerja? A Membentuk sikap positif dalam diri pekerja B Menyebabkan kualiti kerja pekerja terganggu C Meningkatkan daya saing yang sihat dalam sesebuah organisasi D Meningkatkan produktiviti kerja Pekerja yang berkhidmat di sektor swasta atau sektor awam harus memiliki etika kerja supaya A pekerja akan lebih cemerlang dalam menjalankan tugas B pekerja boleh bekerja lebih masa C pekerja dapat menerima segala arahan daripada pihak atasan D pekerja akan lebih mementingkan kepuasan diri

Tandakan (3) pada pernyataan yang BETUL dan tandakan (7) pada pernyataan yang SALAH. (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Cheng Beng merupakan upacara khas untuk memperingati roh nenek moyang bagi masyarakat Cina. Umat Islam menyambut Hari Raya Aidilfitri pada 10 Zulhijah setiap tahun. Deepavali bermaksud sebarisan cahaya atau sinaran cahaya. Penganut agama Kristian akan menyambut Hari Krismas. Kita dibolehkan menghina ajaran agama dan kepercayaan kaum lain. Tadau Kaamatan disambut oleh masyarakat Kadazan Dusun pada bulan April setiap tahun. Thaipusam disambut pada bulan Thai, iaitu bulan kesepuluh dalam kalendar Tamil. Hari Vaisakhi disambut untuk meraikan hari kelahiran kaum Khalsa (Sikh). Hari Raya Aidilfitri disambut bagi memperingati kisah pengorbanan Nabi Ibrahim a.s dan anaknya Nabi Ismail a.s dalam menunaikan perintah Allah SWT. Hari Wesak merupakan hari terpenting yang disambut oleh penganut agama Buddha yang melambangkan kelahiran, pencerahan, dan kematian Gautama Buddha. (10 markah)

(j)

Padankan peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia dengan perkara yang berkaitan.

Perkara 3 (5)

Perkara 5 (3)

Perkara 10 (1)

Perkara 11 (3)

Perkara 153 (1)

Peruntukan

Perkara

(a) Semua warganegara berhak untuk berhimpun secara aman dan tanpa senjata.

(b) Yang di-Pertuan Agong hendaklah menjadi ketua agama Islam di Wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan, dan Putrajaya.

(c) Tiap-tiap kumpulan agama berhak menubuhkan dan menyenggarakan institusi-institusi bagi maksud agama.

(d) Menjadi tanggungjawab Yang di-Pertuan Agong untuk melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan kaum bumiputera di Sabah dan Sarawak.

(e) Jika seseorang ditangkap maka dia hendaklah diberitahu dengan seberapa segera yang boleh alasanalasan dia ditangkap. (10 markah) 3 Setiap rakyat ialah pengguna sama ada untuk barangan atau perkhidmatan. Kita mesti menjadi pengguna yang rasional sama ada semasa membeli barangan atau mendapatkan perkhidmatan. Nyatakan ciri-ciri pengguna yang rasional. (a) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (b) (c) (d) (e) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (10 markah)

Jawab soalan-soalan di bawah ini berdasarkan petikan yang diberi. Profesor Datuk Dr. Ismail bin Md. Salleh merupakan seorang tokoh yang telah berjaya dalam hidupnya. Kejayaan beliau adalah disebabkan oleh usahanya yang gigih sejak kecil lagi walaupun beliau cacat penglihatan. Profesor Datuk Dr. Ismail yang dilahirkan pada tahun 1947 pada mulanya normal. Namun, ketika berusia 13 tahun, beliau mula tidak dapat melihat. Oleh kerana minatnya yang mendalam untuk menimba ilmu, beliau

telah dihantar oleh bapanya untuk belajar di Sekolah Princess Elizabeth di Johor Bahru, iaitu sebuah sekolah khas untuk orang buta. Bertitik tolak dari situlah, beliau telah menempa kejayaan demi kejayaan sehingga berjaya memperoleh Ijazah Kedoktoran (PhD) dari University of Illinois. Profesor Datuk Dr. Ismail memulakan kerjayanya sebagai pensyarah dalam bidang ekonomi di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Kini beliau merupakan Naib Canselor dan Ketua Pegawai Eksekutif di Kolej Universiti Teknologi Antarabangsa Twintech. Walaupun beliau dilahirkan cacat penglihatan, namun beliau tidak pernah menganggap kecacatan sebagai penghalang untuk beliau berjaya. Kini, Profesor Datuk Dr. Ismail telah berjaya menjadi cendekiawan yang tersohor dan setanding dengan para cendekiawan tanah air yang lain. (a) Pada pendapat anda, mengapakah individu yang kurang sempurna juga boleh mencapai kejayaan? Mengapa? ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ Adakah kejayaan boleh datang dengan sendiri? Jelaskan. ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ Apakah sikap yang dimiliki oleh Profesor Datuk Dr. Ismail sehingga beliau berjaya menjadi ilmuan yang terkenal? (i) ___________________________________________________________________________________ (ii) ___________________________________________________________________________________ Berdasarkan petikan, nyatakan satu contoh etika kerja yang diamalkan oleh Profesor Datuk Dr. Ismail. ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (10 markah)

(b)

(c)

(d)

Disambut bagi menghormati Dewa Murugan atau Dewa Subramaniam

Membawa kavadi sebagai tanda membayar nazar

Pernyataan di atas berkaitan dengan C Hari Thaipusam A Hari Wesak B Hari Deepavali D Hari Vaisakhi Antara berikut, yang manakah bukan merupakan amalan masyarakat Melayu semasa menyambut perayaan hari raya? A Beraya di kampung B Mengadakan rumah terbuka C Memohon kemaafan daripada ahli keluarga D Membawa buah limau ke rumah saudara-mara yang dikunjungi Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 merupakan hasil perbincangan A Suruhanjaya Malaysia B Suruhanjaya Merdeka C Suruhanjaya Cobbold D Suruhanjaya Reid Antara berikut, yang manakah bukan ciri-ciri Perlembagaan Malaysia? A Pemerintahan berdasarkan prinsip demokrasi B Kedudukan setiap rakyat berbeza di sisi undang-undang C Agama Islam ialah agama rasmi negara Malaysia dan terdapat kebebasan untuk mengamalkan agama-agama lain D Yang di-Pertuan Agong berperanan memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan kaum bumiputera Rang undang-undang dibincangkan di Jemaah Menteri. Jemaah Menteri perlu meluluskan draf undang-undang sebelum dibawa ke Parlimen.

D Untuk meningkatkan imej bangsa tersebut 7 Pilih pernyataan yang benar tentang kebebasan beragama. A Kerajaan memberi sumbangan wang kepada rakyat miskin. B Setiap agama bebas mendirikan rumah-rumah ibadat di serata negara. C Setiap warganegara Malaysia bebas mengeluarkan pendapat. D Semua pelajar yang berlainan bangsa bersekolah di sekolah yang sama. Antara berikut, yang manakah merupakan tindakan pihak majikan yang tidak mengambil berat akan kebajikan pekerjanya? I Memberi elaun untuk pekerja yang bekerja lebih masa II Menyediakan bilik sembahyang untuk pekerja yang beragama Islam III Kos perubatan dikongsi antara pekerja dengan majikan IV Menaikkan pangkat pekerja yang disukai oleh pegawai atasan A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV Antara berikut, akta manakah yang berkaitan dengan kebajikan pekerja? I Akta Kesatuan Sekerja II Akta Perhubungan Perindustrian 1967 III Akta Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO) 1969 IV Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 1991 A I, II dan III C II, III dan IV B I, II dan IV D I, II, III dan IV

Proses penggubalan Perlembagaan Malaysia ini berlaku di peringkat A Bacaan pertama B Bacaan ketiga C Kelulusan kabinet D Perkenan Yang di-Pertuan Agong Antara berikut, yang manakah merupakan tujuan bahasa kebangsaan diwujudkan? A Untuk menjadi identiti bahasa dan menyatupadukan rakyat Malaysia B Untuk menjadi bahasa pertuturan di rantau Asia C Untuk menghalang pengajaran dan pembelajaran bahasa etnik lain

10

Pilih pernyataan yang berkaitan dengan tanggungjawab pengguna. A Meningkatkan pengetahuan kepenggunaan B Berani bersuara di khalayak ramai C Menawarkan harga barangan setiap kali membeli D Memegang prinsip persaingan perniagaan yang sihat

Perlembagaan Malaysia merupakan kumpulan peraturan dan undang-undang yang menjadi asas pembentukan sesebuah negara. Nyatakan peruntukan utama yang terdapat dalam Perlembagaan Malaysia. (a) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (b) (c) (d) (e) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (10 markah)

Setiap pekerja mestilah mengamalkan budaya kerja yang cemerlang supaya dapat memajukan sesebuah organisasi. Nyatakan ciri-ciri budaya kerja cemerlang yang perlu ada dalam diri setiap pekerja. (a) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (b) (c) (d) (e) (f) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (12 markah)

Jawab soalan-soalan di bawah ini berdasarkan petikan yang diberi. Aminudin telah membayar wang pendahuluan sebanyak RM200 untuk memesan sebuah mesin basuh. Setelah seminggu, jurujual itu telah memberitahu Aminudin bahawa model mesin basuh yang dipesannya sudah kehabisan stok. Jurujual itu telah meminta Aminudin menambah jumlah wang pendahuluan supaya dia boleh memesan model mesin basuh yang baru. Aminudin tidak mahu membeli model mesin basuh yang baru itu dan menuntut kembali wang pendahuluannya. Jurujual tersebut menolak tuntutan Aminudin dan meminta Aminudin mencari pembeli untuk membeli model mesin basuh baru tersebut. (a) Adakah wajar tindakan jurujual itu? Jelaskan. _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Nyatakan tiga cara yang boleh dilakukan oleh Aminudin untuk menuntut haknya sebagai pengguna. (i) ______________________________________________________________________________ (ii) _________________________________________________________________________________ (iii) _________________________________________________________________________________ (8 markah)

(b)

Antara berikut merupakan proses penggubalan perlembagaan Malaysia, kecuali A Draf rang undang-undang B Perkenan Perdana Menteri C Bacaan pertama D Bacaan ketiga Antara berikut, institusi manakah yang mempunyai hak untuk menolak sebarang rang undang-undang yang dikemukakan? A Parlimen B Dewan Negara C Dewan Rakyat D Dewan Bahasa dan Pustaka Sebagai warganegara Malaysia, kita seharusnya mempunyai tanggungjawab dalam menyokong Perlembagaan Malaysia dengan cara I memahami Perlembagaan Malaysia II menghafal Perlembagaan Malaysia III mengamalkannya dalam kehidupan seharian IV mematuhi segala peruntukan yang telah termaktub di dalamnya A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D I, II, III dan IV Bahasa Malaysia ialah bahasa rasmi negara. Walau bagaimanapun rakyat bebas menggunakan bahasa ibunda mereka dalam perhubungan dan pembelajaran. Perkara yang memperuntukan penggunaan bahasa dalam Perlembagaan Malaysia ialah A Perkara 153 C Perkara 152 B Perkara 160 D Perkara 172 Antara berikut, pernyataan manakah yang betul. I Rakyat Malaysia diberi hak untuk bersuara dalam perkara-perkara tertentu. II Hak dan kebebasan bersuara dapat menjamin keamanan dalam negara. III Isu sensitif seperti perkauman dan agama boleh disuarakan oleh warganegara. IV Kebebasan bersuara perlulah menggunakan saluran yang betul. A I, II dan III C II, III dan IV

B I, II dan IV 6

D I, II, III dan IV

Pilih pernyataan yang benar mengenai Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM). I Diasaskan oleh Almarhum YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. II Merupakan satu-satunya jabatan agama Islam di Malaysia. III Bertindak sebagai penggerak dakwah terunggul. IV Memberi sokongan kepada institusi Islam di Malaysia dan antarabangsa. A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D I, II, III dan IV Pilih pernyataan yang tepat mengenai budaya kerja yang cemerlang. I Dapat meningkatkan produktiviti negara II Menjamin kecemerlangan diri sendiri III Mendapat lebih keuntungan IV Melebarkan rangkaian perniagaan A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV Pekerja yang kebajikannya dijaga oleh majikan akan cenderung melakukan tugas dengan lebih baik. Antara kebajikan pekerja yang perlu dititikberatkan oleh majikan termasuklah I menyediakan kemudahan istirahat II cuti tahunan III skim perlindungan keselamatan IV penyelidikan dan pembangunan kerja A I, II dan III C II, III dan IV B I, II dan IV D I, II, III dan IV Antara berikut merupakan etika kerja yang perlu dititikberatkan oleh seorang pekerja yang bertanggungjawab, kecuali A datang kerja tepat pada waktunya B bekerja dengan bersungguh-sungguh C menunggu bonus pada setiap hujung tahun D melakukan kerja secara berkumpulan Pilih pernyataan yang benar mengenai akibat buruk gejala rasuah.

10

Gejala rasuah akan menghancurkan kekuatan sesuatu bangsa dan negara. II Mewujudkan ketidakadilan dalam sesuatu urusan. III Kesejahteraan negara terancam.

IV Mudah mendapat sesuatu projek. A I, II dan III B I, II dan IV

kelulusan

permohonan

C II, III dan IV D I, II, III dan IV

Tandakan (3) pada pernyataan yang BETUL dan tandakan (7) pada pernyataan yang SALAH.

(a)

Perlembagaan Persekutuan Malaysia mengandungi 183 perkara yang dibahagikan kepada 15 bahagian. Jalur Gemilang menjadi lambang kewujudan dan kedaulatan negara.

(b)

(c)

Jabatan Peguam Negara diketuai oleh Peguam Negara.

(d)

Akta Hasutan digubal bagi mengawal rakyat daripada melakukan demonstrasi jalanan.

(e)

Pengguna yang bijak adalah pengguna yang suka berbelanja secara berlebihan.

(f)

Tribunal Tuntutan Pengguna dapat membantu pengguna mendapatkan ganti rugi barang yang rosak.

(g)

Piagam pelanggan menjelaskan komitmen organisasi dalam memberikan perkhidmatan kepada pelanggan mereka.

(h)

Persatuan Pengguna berfungsi untuk memperjuangkan kebajikan pekerja.

(i)

Rasuah dapat membantu golongan yang kurang berkemampuan dari segi kewangan.

(j)

Kualiti kerja wujud apabila adanya kecemerlangan dalam tugas. (10 markah)

Budaya kerja cemerlang penting untuk meningkatkan produktiviti negara dan kecemerlangan diri sendiri. Huraikan mengenai perkara-perkara di bawah yang boleh membina budaya kerja cemerlang dalam mewujudkan kemakmuran negara.

(a)

Etika kerja : _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Kualiti kerja : _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Peningkatan ilmu dan kecekapan : _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Penyelidikan dan pembangunan : _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Kebajikan pekerja : _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (10 markah)

(b)

(c)

(d)

(e)

Perlembagaan Malaysia digubal untuk menjamin keharmonian negara. Nyatakan hak sebagai warganegara Malaysia seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia. (a) (b) (c) (d) (e) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

(10 markah) Jawab soalan-soalan di bawah ini berdasarkan petikan yang diberi. Gejala rasuah merupakan perbuatan menyogok atau memberikan wang, barang, hadiah atau manfaat kepada pihak atau orang-orang tertentu. Tujuan pemberian ini adalah untuk mendapatkan ganjaran terhadap sesuatu keinginan yang akan dan telah ditunaikan secara tidak wajar. Gejala rasuah ini berlaku akibat kepentingan sendiri diutamakan tanpa mengambil kira kesan yang akan dihadapi oleh orang lain. Rasuah juga berlaku akibat terdapat kelambatan terhadap kelulusan permohonan atau mendapatkan kontrak pembinaan projek dan sebagainya. Kerajaan telah mengambil pelbagai langkah untuk menangani masalah gejala rasuah di negara kita. Antaranya meningkatkan penguatkuasaan undang-undang, kesedaran beragama, dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang gejala rasuah.

Kesedaran tentang keburukan gejala rasuah ini juga harus ditanam sejak di peringkat sekolah lagi iaitu dengan menyerapkannya dalam mata pelajaran tertentu seperti mata pelajaran Sivik dan Kewarganegaraan. Selain itu, sekolah juga boleh mewujudkan Persatuan Anti-Rasuah. Mereka juga seharusnya digalakkan menyertai kempen anti rasuah. Kita haruslah sentiasa mengamalkan sikap amanah dalam melaksanakan sesuatu tugas. Dengan mengamalkan nilai-nilai murni, kita akan terhindar daripada rasuah. Namun, apa yang lebih penting ialah kerjasama dalam kalangan orang ramai. Tanpa kerjasama orang ramai, mungkin apa sahaja yang dirancang dan dilaksanakan oleh kerajaan untuk membendung gejala rasuah ini tidak akan berjaya. Akhirnya, negara akan musnah akibat terlalu banyak rasuah. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan rasuah? _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Nyatakan sebab mengapa berlakunya rasuah dalam kalangan masyarakat. _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Nyatakan langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan bagi menangani masalah gejala rasuah di negara ini. _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Nyatakan satu cara bagaimana sekolah dapat menangani masalah gejala rasuah. _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Sebagai warganegara, bagaimanakah kita dapat mengelakkan diri daripada gejala rasuah? _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (10 markah)

(b)

(c)

(d)

(e)

Antara berikut, pernyataan manakah yang tidak berkaitan dengan perayaan Deepavali? A Dirayakan oleh kaum India yang beragama Hindu B Perayaan ini disambut pada bulan ketujuh mengikut kalendar Tamil C Disambut sempena hari keputeraan Sidartha Gautama D Disambut sebagai merayakan simbol kebaikan mengatasi kejahatan Semangat padi Minuman tapai Tarian Sumazau 2 Maklumat di atas berkaitan dengan A Tadau Kaamatan C Hari Wesak B Good Friday D Hari Gawai Apakah yang dimaksudkan dengan perlembagaan? A Dokumen rasmi yang mengandungi nama-nama menteri yang memerintah B Kumpulan peraturan dan undang-undang yang menjadi asas pembentukan sesebuah negara C Peraturan am mengenai cara-cara perlaksanaan dasar kerajaan D Peraturan yang mesti dipatuhi oleh rakyat di sesebuah negara Perlembagaan Persekutuan Malaysia mula digunakan oleh negara Malaysia pada A 1 April 1946 B 31 Ogos 1957 C 13 Mei 1963 D 16 September 1963 Antara berikut, yang manakah faktor seseorang itu hilang taraf kewarganegaraannya? I Memperoleh kewarganegaraan secara penipuan II Dia menjadi warganegara satu negeri asing

III IV A B C D 6

Tidak mengundi dalam pilihan raya umum Berhubung dengan negara musuh I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Apakah peruntukan yang terkandung dalam Perkara 153 Perlembagaan Malaysia? A Perolehan kewarganegaraan B Kedudukan agama Islam C Kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera Sabah dan Sarawak D Kedudukan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan Apakah yang dimaksudkan dengan rasuah? A Perbuatan menyogok atau memberikan wang, barangan, hadiah, atau manfaat kepada pihak atau orang tertentu. B Pemberian hadiah atas usaha gigih dan kerja keras setelah berjaya meningkatkan prestasi syarikat. C Pemberian hadiah atas kemenangan seseorang individu dalam sesuatu pertandingan. D Pemberian upah oleh seseorang individu kepada individu yang lain setelah selesai melaksanakan sesuatu kerja.

Antara berikut, yang manakah termasuk dalam hak pengguna? I Hak untuk mendapatkan barang atau perkhidmatan dengan harga yang murah II Hak untuk mendapatkan ganti rugi III Hak untuk mendapatkan perlindungan keselamatan IV Hak untuk menyuarakan pendapat A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

Antara berikut merupakan tindakan pengguna yang tidak beretika, kecuali A memberi rasuah untuk mendapatkan sesuatu perkhidmatan B melaporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat sebarang penyelewengan yang dilakukan oleh penjual C membuat tuntutan barangan yang palsu D membeli barang curi atau barang seludup Bagaimanakah anda dapat menjadi seorang pengguna yang bijak? A Membuat anggaran perbelanjaan bulanan B Membeli barangan yang kelihatan cantik sahaja C Membeli barangan yang paling murah D Meminta diskaun setiap kali membeli barang Antara berikut, yang manakah merupakan tanggungjawab peniaga yang beretika? I Menjual barangan pada harga yang tinggi II Mengamalkan pengiklanan yang beretika III Bersedia menerima rungutan pelanggan dan mengambil tindakan pembetulan IV Mendapatkan keuntungan yang maksimum A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV Standard sesuatu barang penting untuk A memastikan pengguna tidak tertipu dengan keaslian barangan yang dijual pada harga yang tinggi

B memastikan pengeluar menjual barangan dengan harga yang berpatutan dan tidak menipu pengguna C memastikan pengguna, industri, dan alam sekitar selamat apabila suatu barangan digunakan D memastikan pengeluar tidak mengeluarkan barangan tiruan yang menggunakan jenama terkenal 13 Antara berikut merupakan bukti yang menunjukkan rakyat menghormati hak dan batasan dalam kebebasan bersuara, kecuali A rakyat membuat laporan polis jika berlaku penyalahgunaan kuasa B rakyat mengadakan mogok jika tidak berpuas hati dengan pihak atasan C rakyat menggunakan saluran media yang betul untuk memberi pendapat D rakyat mengutarakan masalah dalam komuniti melalui wakil rakyat Apakah agama rasmi bagi Persekutuan? A Islam C Hindu B Kristian D Buddha Seseorang warganegara yang tidak menunjukkan ketaatsetiaan kepada negara akan ______________ kewarganegaraannya. A dirampas B dihapuskan C dilucutkan D dikekalkan

10

11

14

15

12

Penyalahgunaan teknologi seperti kad pintar, kad kredit, cetak rompak, khidmat pesanan ringkas dan sebagainya sudah semakin menular di negara ini. (a) Nyatakan kesan penyalahgunaan teknologi terhadap diri sendiri. 1 ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ 2 ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

(b)

Nyatakan langkah-langkah bagi mengatasi masalah penyalahgunaan teknologi. 1 ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 2 ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ 3 ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ (10 markah) 2 Padankan soalan di bawah dengan pilihan jawapan yang diberi.

Hak untuk bersuara

Hak untuk membuat pilihan

Hak untuk mendapatkan maklumat

Hak untuk mendapatkan ganti rugi

Hak untuk mendapatkan keperluan asas

Maklumat

Hak Pengguna

Pengguna berhak menuntut ganti rugi daripada penjual jika diberi barang yang rosak, busuk, dan tidak bermutu.

Pengguna berhak untuk mendapatkan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya.

Pengguna berhak untuk menubuhkan Persatuan Pengguna.

Penjual tidak berhak membuat keputusan pemilihan bagi pihak pengguna.

Pengguna berhak mengetahui maklumat tentang isi kandungan, ramuan, cara penggunaan dan sebagainya.

(15 markah)

Amalan rumah terbuka sering diadakan apabila tibanya sambutan untuk sesuatu perayaan. (a) Apakah kepentingan amalan rumah terbuka? (b) Nyatakan kebaikan mengadakan rumah terbuka. (10 markah) Pemandu sering dipersalahkan apabila berlaku sesuatu kemalangan. Nyatakan punca-punca kecuaian pemandu dan punca seseorang pemandu itu memandu secara terburu-buru. (10 markah) __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

rendah dan menengah 1 Antara berikut merupakan sikap berwawasan yang perlu ada pada pelajar yang ingin berjaya, kecuali A berdaya saing B berfikiran negatif C berilmu pengetahuan D berani menghadapi cabaran 2 Setiap anggota masyarakat perlu mematuhi norma komuniti kerana A dapat menyekat pengaruh rakan sebaya B dapat menghukum pesalah yang melakukan kesalahan C dapat melahirkan masyarakat yang harmoni D dapat membentuk individu yang berkemahiran Antara berikut merupakan kepentingan mempunyai daya intelek yang tinggi, kecuali A memiliki tubuh badan yang sihat dan cergas B boleh berfikir secara matang dan logik C boleh memberikan idea-idea yang bernas D boleh berfikir secara kritis dan kreatif Antara berikut, pernyataan manakah yang tidak benar? I Agama Islam ialah agama rasmi negara kita II Penganut agama lain digalakkan menyebarkan agama mereka kepada penganut agama Islam III Kaum-kaum lain dilarang melakukan kegiatan keagamaan mereka IV Rakyat di negara ini bebas mengamalkan kepercayaan masing-masing A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV Proses penggubalan Perlembagaan Malaysia bermula dengan peringkat A kelulusan kabinet B draf rang undang-undang C perkenan Yang di-Pertuan Agong D peringkat jawatankuasa di Dewan Rakyat Salah satu peruntukan tentang hak keistimewaan orang Melayu bumiputera Sabah dan Sarawak ialah A buku teks diberi percuma kepada murid sekolah 10 7 B pelbagai keistimewaan diberikan apabila melanjutkan pelajaran di universiti C biasiswa sepenuhnya diberikan kepada penuntut di universiti D peluang yang lebih untuk mendapat jawatan dalam perkhidmatan awam Apakah kesan sekiranya negara kita tidak mempunyai Perlembagaan? I Negara akan menjadi lebih aman II Negara akan menjadi huru-hara III Kerajaan tidak dapat mentadbir negara dengan baik IV Kerajaan dapat meningkatkan perpaduan antara kaum dengan mudah A I dan II C II dan III B I dan III D II dan IV Berikut merupakan penyalahgunaan teknologi, kecuali A mencipta laman web palsu B bertanya khabar rakan melalui khidmat pesanan ringkas C menyebarkan berita yang mengaibkan orang lain di dalam internet D bermain permainan di dalam komputer sepanjang masa lapang Antara berikut, yang manakah merupakan kebaikan menjauhi amalan rasuah? I Kualiti kerja terbantut II Produktiviti negara meningkat III Pembangunan negara terbantut IV Mendatangkan keuntungan kepada rakyat dan negara A I dan II C II dan III B I dan III D II dan IV Hak untuk menyuarakan pendapat sama ada secara individu atau melalui perwakilan untuk dipertimbangkan. Pernyataan di atas adalah berkaitan dengan hak pengguna. Hak yang dimaksudkan ialah A hak untuk mendapatkan maklumat

B hak untuk membuat pilihan C hak untuk bersuara D hak untuk mendapatkan keselamatan 11 Antara berikut bukan merupakan tanggungjawab pengguna, kecuali A berani bersuara di khalayak ramai B meningkatkan pengetahuan kepenggunaan C menawarkan harga barangan setiap kali membeli D memegang prinsip persaingan perniagaan yang sihat Pilih pernyataan yang tidak benar tentang etika peniaga. A Peniaga mempamerkan harga barangan dengan jelas dan tepat. B Peniaga tidak menyorokkan barang-barang yang dikawal harga. C Peniaga menjual barangan yang bermutu dan asli. D Peniaga menjual barangan dengan harga yang paling murah. Antara berikut merupakan perkara yang perlu diperiksa dan diteliti oleh pengguna ketika membeli barangan, kecuali A pesaing B harga

C tarikh luput D isi kandungan Memastikan barangan yang dikeluarkan berkualiti dan selamat digunakan. Memastikan barangan yang dikeluarkan menepati piawai tertentu yang telah ditetapkan. 14 Pernyataan di atas berkaitan dengan A Persatuan Pengguna B Tribunal Tuntutan Pengguna C Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia (SIRIM) D Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) Perkara 14 hingga Perkara 31 dalam peruntukan Perlembagaan Malaysia menyatakan bahawa seseorang layak menjadi warganegara Malaysia melalui cara I kuat kuasa undang-undang II percantuman wilayah III pendaftaran IV naturalisasi A I, II dan III B I, III dan IV C II, III dan IV D I, II, III dan IV

12

15

13

Setiap individu berhak membentuk keluarga masing-masing untuk menjadi keluarga yang bahagia dan cemerlang. Nyatakan kepentingan bermusyawarah dalam keluarga bagi mencapai matlamat keluarga bahagia. 1 ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 5 ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (10 markah)

Padankan soalan di bawah dengan pilihan jawapan yang disediakan. Undang-undang Masyarakat Peraturan Jenayah juvana Norma komuniti

Maksud 1 Perkara yang ditetapkan dan harus dipatuhi oleh anggota masyarakat. Kumpulan manusia berasaskan keturunan dan kumpulan manusia yang hidup bersama.

Perkara

Peraturan atau ketentuan yang menjadi kebiasaan dan diterima oleh sesebuah komuniti. Peraturan yang digubal oleh kerajaan dan mesti dipatuhi oleh masyarakat berkenaan. Perbuatan jenayah yang dilakukan oleh remaja yang berusia di bawah 18 tahun. (15 markah)

Bilangan kes-kes juvana telah meningkat hampir setiap hari. (a) Nyatakan contoh-contoh jenayah juvana yang sering dilakukan oleh remaja hari ini. (b) Apakah bentuk hukuman yang boleh dikenakan terhadap pesalah juvana?

(10 markah)

Pengguna mempunyai kuasa mutlak untuk merancang perbelanjaan supaya boleh menjadi pengguna yang berhemat. Bagaimanakah caranya anda dapat menjadi seorang pengguna yang berhemat? (10 markah)

__________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

Pilih pernyataan yang tidak berkaitan dengan wawasan diri. A Wawasan diri boleh diubah dari semasa ke semasa. B Keupayaan mencapai wawasan diri akan memberi kebahagiaan. C Kekuatan dan kelemahan diri harus dipertimbangkan dalam membina wawasan diri. D Kita harus membuat penilaian dari semasa ke semasa terhadap tindakan dalam mencapai wawasan diri. Antara berikut, yang manakah merupakan tokoh yang telah mengharumkan nama negara dalam bidang sastera? A Datuk Suhaimi Mohd. Zain B Datuk Siti Nurhaliza C Dr. Lim Swee Tin D Datuk Dr. Jemilah Mahmood Antara berikut merupakan cara seseorang pelajar dapat meningkatkan daya intelek, kecuali A belajar dengan tekun B berkongsi ilmu dengan rakan C mengisi tabung golongan kurang upaya D memperbanyakkan membaca buku-buku ilmiah Pilih kesan positif jika seseorang individu itu seimbang dalam aspek intelek, rohani, emosi, dan jasmani. I Menjadi seorang pemarah II Bersifat mementingkan diri sendiri III Mempunyai kesedaran sivik yang tinggi IV Mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi dan boleh mencurahkan ilmu kepada orang lain A I dan II B I dan III C II dan III D III dan IV

sama lain IV Bersikap tidak mempedulikan masalah keluarga A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV 6 Siapakah yang bertanggungjawab memimpin ahli keluarga? A Anak sulung B Suami dan isteri C Anak lelaki D Anak bongsu Bagaimanakah cara untuk melindungi sistem komputer daripada vandalisme siber? A Menyimpan komputer di dalam peti besi B Mengelap komputer selepas menggunakannya C Menutup komputer selepas menggunakannya dalam jangka masa yang lama D Melengkapkan komputer dengan perisian antivirus, antispyware dan sebagainya Apakah kesan kepada masyarakat dan negara sekiranya kegiatan vandalisme tidak ditangani? A Masyarakat akan selalu membuat laporan kepada pihak berkuasa B Masyarakat akan menggunakan kemudahan yang baik sahaja C Kerajaan terpaksa menanggung kerugian untuk membaik pulih kemudahan yang rosak D Negara terpaksa bersaing dengan negara barat untuk memodenkan kemudahan awam 9 Bergotong-royong ketika mengadakan sesuatu majlis Membuka kasut sebelum masuk ke dalam rumah

Antara berikut, yang manakah merupakan cara untuk membentuk keluarga bahagia? I Bergaul mesra dengan anggota keluarga II Memupuk nilai kasih sayang sesama anggota keluarga III Menyembunyikan perasaan sayang antara satu

Perkara di atas berkaitan dengan A peraturan B undang-undang C norma komuniti D peraturan beragama

Dirayakan untuk memperingati kisah pengorbanan Nabi Ibrahim a.s dalam menunaikan perintah Allah SWT. 10 Pernyataan di atas berkaitan dengan A Hari Raya Aidilfitri B Hari Raya Aidiladha C Nuzul al- Quran D Israk dan Mikraj

sahaja D Tidak menyentuh sensitiviti mana-mana pihak atau kaum 13 Antara berikut, yang manakah bukan etika pengguna terhadap peniaga? A Memelihara alam sekitar B Bekerjasama dan beradab ketika membeli C Mematuhi kontrak yang telah dipersetujui D Membuat pembayaran tepat pada masanya Antara berikut, manakah perbuatan yang menunjukkan tindakan pengguna yang beretika? A Membuat tuntutan barangan yang palsu B Membeli barang curi C Memberikan rasuah untuk mendapatkan perkhidmatan D Melaporkan kepada pihak berkuasa jika ada penipuan yang dilakukan oleh penjual Antara berikut merupakan cara untuk mencapai tahap kecemerlangan dalam pekerjaan, kecuali A mempunyai niat yang baik untuk bekerja B bijak mengampu majikan C komited terhadap pekerjaan D mempunyai disiplin diri yang tinggi

14 11 Antara berikut merupakan nilai murni yang dapat ditunjukkan melalui amalan bersedekah semasa Hari Raya Aidiladha, kecuali A sombong B murah hati C toleransi D kasih sayang Apakah syarat yang harus dipatuhi oleh rakyat dalam hak kebebasan bersuara? A Menggunakan media yang terkenal supaya ditonton oleh orang ramai B Mendapat keuntungan hasil isu yang disuarakan C Memilih tajuk yang sesuai dengan isu semasa 15

12

Lengkapkan rajah di bawah dengan perkembangan diri yang sesuai.

Tindakan

Aspek perkembangan diri

Setiap malam Jumaat, Daud akan pergi ke surau yang berhampiran dengan rumahnya untuk mendengar ceramah agama.

Salmah sentiasa membaca buku ilmiah bagi menambahkan ilmu pengetahuannya.

Razak mengamalkan makanan yang seimbang dalam diet hariannya.

Aini sentiasa sabar melayan kakaknya yang terencat akal setiap hari.

Setiap kali selepas sembahyang, Husin tidak lupa untuk mendoakan kesejahteraan untuk diri dan keluarganya.

(10 markah)

Padankan soalan di bawah dengan pilihan jawapan yang diberi. Adab ketika bertemu dengan guru Adab berjiran

Adab menghormati orang yang lebih tua Adab menziarah orang sakit

Adab di meja makan

Situasi

Adab

Kita hendaklah membasuh tangan dan membaca doa terlebih dahulu sebelum makan.

Kita tidak boleh mencelah atau menyampuk ketika bercakap dengan orang yang lebih tua.

Sentiasa memberikan senyuman apabila bertemu dengan guru.

Kita digalakkan membawa buah tangan ketika melawat rakan di hospital.

Sentiasa bertegur sapa dengan jiran setiap kali bersua.

(15 markah)

Perlembagaan merupakan sumber segala perundangan yang wujud di negara kita.

(a) Apakah kepentingan Perlembagaan Malaysia kepada rakyat? (b) Terangkan kesan yang akan timbul jika rakyat Malaysia tidak mentaati Perlembagaan Malaysia. (10 markah) 2 Terdapat pelbagai isu dan masalah sosial dalam masyarakat yang perlu diberikan perhatian oleh pihak kerajaan dan masyarakat. Terangkan cara pemimpin sesebuah negara boleh mengurangkan masalah sosial dalam negaranya. (10 markah) __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

Sekumpulan remaja merosakkan papan tanda yang terletak di tepi jalan. Kesan daripada pernyataan di atas ialah A kerajaan terpaksa membaik pulih papan tanda tersebut B individu terbabit akan menerima pujian daripada masyarakat C ibu bapa berbangga dengan kreativiti individu terbabit D memudahkan orang ramai untuk mencari arah jalan 2 Antara berikut, yang manakah merupakan wawasan diri yang baik? A Menjadi pengemis yang daif B Menjadi pengedar dadah yang ditakuti C Menjadi pakar dalam penjualan maklumat negara D Menjadi pemimpin yang bijak, jujur, dan amanah Merupakan wanita Asia pertama merentas Kutub Selatan dan Kutub Utara Merupakan pensyarah Psikologi Sukan di UITM 3 Pernyataan di atas berkaitan dengan tokoh A Datin Paduka Sharifah Mazlina Syed Abdul Kadir B Datuk Dr. Jemilah Mahmood C Dato' Sri Shahrizat Abdul Jalil D Datuk Seri Rafidah Aziz 4 Mempunyai perasaan kasih sayang Mempunyai semangat kekitaan 1

Perlembagaan Kesatuan Tanah Melayu 1946 dimansuhkan kerana A mendapat tentangan daripada penduduk Tanah Melayu B tidak mendapat persetujuan pihak atasan British C mendapat tentangan daripada penduduk British D British mendapati perlembagaan itu tidak sesuai Antara berikut merupakan ciri-ciri yang biasa dipamerkan oleh seorang penagih dadah, kecuali A tidak menjaga kebersihan B tidak berupaya mengawal diri C memiliki daya ingatan yang kuat D sentiasa kelihatan letih dan tidak bermaya Penderaan boleh mengakibatkan trauma dan fobia kepada mangsa dera.

Berdasarkan pernyataan di atas, yang manakah tidak berkaitan dengan masalah penderaan yang berlaku dalam masyarakat? A Penderaan guru terhadap tukang kebun sekolah B Penderaan pembantu rumah terhadap anak-anak majikan C Penderaan majikan terhadap pembantu rumah D Penderaan ibu bapa terhadap anak-anak Antara berikut, yang manakah tidak benar tentang adab di meja makan? A Basuh tangan sebelum makan B Ketawa terbahak-bahak ketika makan C Mengunyah makanan dengan perlahan-lahan D Memastikan sudu dan garfu tidak berbunyi ketika makan Antara berikut, perlakuan yang manakah berlawanan dengan norma hidup masyarakat? A Berbaris ketika menaiki bas B Membuang sampah ke dalam tong sampah C Meludah semasa berada di khalayak ramai D Memberikan tempat duduk kepada warga emas semasa di dalam bas

Pernyataan di atas berkaitan dengan perkembangan diri dari aspek A rohani C emosi B intelek D jasmani

10

Kebanyakan pesalah kanak-kanak tidak dihantar ke penjara kerana A kanak-kanak tidak boleh dihukum B kanak-kanak tidak takut dengan hukuman C pesalah kanak-kanak bukan dewasa dan pendekatan hukumannya berbeza D kanak-kanak mudah dijangkiti penyakit ketika ketika di penjara 11 Menurut kalendar Islam, umat Islam akan menyambut Hari Raya Aidilfitri pada A 1 Syawal B 1 Muharam C 1 Ramadan D 1 Zulhijah 12 Perayaan ini diraikan sempena hari kelahiran kaum Khalsa (Sikh). Penganut akan mengunjungi Gurdwara untuk bersembahyang pada hari tersebut. 14

A Kedudukan setiap rakyat adalah sama di sisi undang-undang. B Pemerintahan negara adalah berdasarkan prinsip monarki. C Agama Islam ialah agama rasmi negara dan terdapat kebebasan mengamalkan agama-agama lain. D Yang di-Pertuan Agong memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan kaum bumiputera. Antara berikut, pernyataan manakah yang berkaitan dengan budaya kerja cemerlang? A Usaha menjaga kebajikan pekerja untuk meningkatkan imej organisasi B Amalan positif yang mementingkan kualiti kerja demi kepentingan organisasi C Budaya kerja yang diterima pakai oleh pekerja swasta sahaja D Amalan kerja yang mengikut peraturan ketua yang paling berkuasa Antara berikut merupakan tanggungjawab pengeluar kepada pengguna, kecuali A memberi maklumat yang tepat B meletakkan harga yang berpatutan C menaikkan harga barangan sesuka hati D mematuhi piawaian dan etika dalam mengeluarkan produk tertentu

15

Maklumat di atas berkaitan dengan perayaan A Good Friday B Thaipusam C Hari Wesak D Hari Vaisakhi Antara berikut, yang manakah tidak benar tentang ciri-ciri Perlembagaan Malaysia?

13

Nyatakan lima faktor yang menyebabkan masalah sosial berlaku dalam masyarakat. 1 ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (10 markah)

Padankan soalan di bawah dengan pilihan jawapan yang disediakan.

Hari Deepavali

Hari Krismas

Hari Raya Aidilfitri

Tahun Baru Cina

Hari Gawai

Sebab disambut 1 Hari yang disambut bagi menandakan kemenangan umat Islam yang berpuasa di sepanjang bulan Ramadan. Hari yang melambangkan kebaikan menghapuskan kejahatan. Hari yang disambut sebagai tanda tamatnya musim menuai padi dan tanda kesyukuran terhadap hasil tuaian padi. Hari yang disambut untuk memperingati kelahiran Jesus Christ.

Jenis perayaan

Hari yang disambut untuk menyambut tahun baru dalam kalendar Cina. (15 markah)

Pengguna ialah orang yang mendapatkan barangan dan perkhidmatan dari pasaran untuk kegunaan diri dan keluarganya. (a) Apakah tanggungjawab pengguna terhadap diri sendiri? (b) Nyatakan etika sebagai pengguna. (10 markah) Malaysia kaya dengan sambutan perayaan pelbagai kaum. Perayaan- perayaan ini diraikan dalam suasana harmoni dan meriah. Jelaskan kebaikan menyambut perayaan mengikut agama masing- masing. (10 markah) __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

UJIAN BULANAN PERTAMA SET 1


BAHAGIAN A
1 A 5 C 9 C B D 2 6 10 B B B 3 7 C A 4

(b) negatif (c) (d) (e) 3 (a)

Tidak mudah terpengaruh dengan perkara Tahu mengurus masa dengan bijak Mempunyai keinginan untuk memperbaiki diri Sentiasa berfikiran positif Mengisi masa dengan perkara yang berfaedah (ii) Mengurus dan melakukan aktiviti yang dirancang dengan teratur (iii) Dapat mendisiplinkan diri (iv) Kerja dapat disiapkan pada waktu yang ditetapkan (i)

(d)

Tidak. Kerana sikap sebegini memusnahkan masa depan dan harapan ibu bapa saya

akan

BAHAGIAN B
1 (a) Ya. Kerana beliau mempunyai hala tuju, usaha yang gigih dan sikap yang positif untuk mencapai sesuatu yang dihajati. (b) - Tentangan daripada keluarga - Keadaan cuaca yang tidak menentu (c) Menakluk Kutub Utara dan Kutub Selatan (d) Beliau telah mempersiapkan diri dengan latihan ketahanan fizikal dan mental untuk melaksanakan misinya 2 (a) (b) (c) (d) (e) (f) Tidak mempunyai cita-cita Matlamat tidak jelas Tidak tahu menguruskan masa Malas belajar Mudah terpengaruh Berfikiran negatif

(a) Kurang yakin pada diri sendiri (b) Pengaruh rakan yang terlibat dalam kegiatan gengsterisme sama ada di dalam atau luar sekolah (c) Direkrut secara paksa oleh ahli kongsi gelap (d) Pelajar tidak mendapat perhatian atau kawalan daripada ahli keluarga 3 (a) Memberikan didikan agama yang secukupnya (b) Peranan ibu bapa mengadakan aktiviti yang dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan (c) Memastikan pusat-pusat hiburan tidak beroperasi selepas tengah malam (d) Mengadakan aktiviti yang berfaedah untuk remaja (e) Penguatkuasaan undang-undang 4 (a) (b) (c) (d) (e) dadah Vandalisme Jenayah siber pergaulan bebas kerajaan (f) jenayah kekerasan (g) (h) (i) (j) tanggungjawab pendera negatif ancaman

(b) (i) Mengelakkan pembaziran masa (ii) Sesuatu perkara yang dirancang berjalan lancar dan tersusun (iii) Dapat menanam sikap bertanggungjawab dalam melaksanakan sesuatu tugas (iv) Dapat melahirkan pelajar yang berkeyakinan diri dan berkualiti 4 Dr . Lim Swee Tin Pengalaman Berpengalaman menghasilkan cerpen dan puisi serta mendeklamasikan sajak di peringkat antarabangsa Kejayaan (a) Memenangi Hadiah Sastera Malaysia 1982/ 1983, 1986/ 1987, 1988 / 1989 (b) Penerima S.E.A Write Award 2000 (Penghargaan tertinggi bidang

(a) Memberi tumpuan ketika guru mengajar (b) Memperbanyakkan membaca buku ilmiah, akhbar, dan majalah (c) Sentiasa mematuhi jadual waktu belajar (a) Intelek (b) Emosi (a) 3 (e) 3 (c) (d) (b) 7 (e) Rohani Jasmani (c) 7 3 (d) 3

kesusasteraan di Asia Tenggara oleh kerajaan Diraja Thailand) Karamjit Singh Pengalaman Berpengalaman selama 20 tahun dalam sukan lumba kereta tempatan dan antarabangsa Kejayaan (a) Menjuarai The 2004 FIA Asia Pacific Rally Championship for Drivers (b) Menjuarai kejohanan Rali Felda AAM Malaysia 2007
1 A 5 D 9 1

UJIAN BULANAN KEDUA SET 2


BAHAGIAN A
B C B (a) 2 6 10 D B C 3 7 C A 4 8

BAHAGIAN B
Bercakap menggunakan tutur kata dan bahasa yang lembut (b) Membawa buah tangan untuk pesakit (c) Memberi semangat kepada pesakit (d) Menunjukkan rasa simpati (e) Mendoakan mereka agar cepat sembuh (a) Ibu bapa perlu mendalami ilmu pengetahuan tentang pengurusan keluarga (b) Setiap ahli keluarga tahu tanggungjawab masing-masing (c) Ibu bapa menunjukkan contoh teladan yang baik kepada anak-anak (d) Ibu bapa menyediakan keperluan untuk anakanak (e) Memupuk perasaan kasih sayang antara ahli keluarga (a) (b) (c) (d) (e) Hilang selera makan Tidak dapat mengawal diri Kerap menggosok hidung/ hidung berair Tidak dapat tidur (insomnia) Susut berat badan

UJIAN BULANAN PERTAMA SET 2


BAHAGIAN A
1 B 5 D 9 D A A 2 6 10 B B A 3 7 C C 4 8

UJIAN BULANAN KEDUA SET 1


BAHAGIAN A
1 B 5 B 9 A C C 2 6 10 B A D 3 7 C C 4 8

BAHAGIAN B
1 (a) Ya, kerana dia berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai kecemerlangan dalam pelajaran. (b) Mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM (c) (i) Belajar bersungguh-sungguh (ii) Menumpukan perhatian semasa guru mengajar di dalam kelas (d) Sering diejek dan ditertawakan oleh rakan sekelasnya (a) Mempunyai matlamat yang jelas

BAHAGIAN B
1 (a) (i) Penyalahgunaan dadah (ii) Vandalisme (b) (i) Penurunan berat badan (ii) Tidak dapat mengawal diri (c) Gagal dalam pelajaran kerana dia sering ponteng sekolah dan mengabaikan pelajaran 3

(a)

Terdedah untuk melakukan jenayah yang lebih berat (b) Digantung persekolahan (c) Kerap terlibat dengan kesalahan undangundang dengan pihak berkuasa (d) Disisih oleh masyarakat (e) Mudah mengalami masalah kesihatan mental

2 3 4 5 2

Bersikap sambil lewa dan tidak melakukan sesuatu kerja dengan bersungguh- sungguh Mengaku kalah sebelum berjuang Tiada cita-cita Berfikir pada bila-bila masa

Tokoh Datuk Nicol Ann David Datin Paduka Sharifah Mazlina Datuk Dr. Sheikh Muszaphar Shukor Datuk Nicol Ann David Mendapat 9A dalam Sijil Pelajaran Malaysia Mengharumkan nama negara dalam sukan skuasy Pemain skuasy nombor satu dunia Datin Paduka Sharifah Mazlina Wanita Asia pertama merentasi Kutub Selatan (2007) dan Kutub Utara (2004) Bukti bahawa wanita mampu melakukan apa sahaja yang dilakukan oleh lelaki. Datuk Dr. Sheikh Muszaphar Shukor Angkasawan Malaysia yang pertama Melakukan penyelidikan mikrob dan sel Menjalankan eksperimen berkaitan penyakit barah dan pengkristalan protein.

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN SET 1


BAHAGIAN A
1 C 5 B 9 C 13 1 B D B D 1 2 4 5 2 1 2 3 4 5 2 6 10 14 D A D B 3 7 11 15 D B A D 4 8 12

Adab ketika bertutur dengan guru 1 Bertutur dengan sopan 2 Memberi salam ketika bertemu dengan guru 3 Tidak meninggikan suara atau bercakap kasar dengan guru 4 Menjawab soalan yang ditanya oleh guru dengan baik 5 Memberi senyuman ketika bertemu guru Adab ketika dalam majlis rasmi 1 Memakai pakaian yang sopan 2 Tidak memakai pakaian yang mencolok mata 3 Tidak berbual-bual sehingga mengganggu majlis 4 Mengelakkan percakapan yang kuat 5 Tidak pulang sehingga majlis tamat

BAHAGIAN B
Menyebabkan ketagihan Mungkin akan dijangkiti HIV Pendera akan dibenci oleh mangsa Pendera akan didakwa dan dihukum oleh pihak pengadilan Diri sendiri akan malu kerana dituduh menyalahgunakan teknologi Akan didakwa dan dihukum oleh pihak pengadilan Mengakibatkan trauma dan fobia untuk memandu Mungkin akan mengalami kecacatan seumur hidup Lebih terdedah untuk melakukan jenayah yang lebih berat Mungkin akan digantung persekolahan

BAHAGIAN C
1 (a) - Kurang didikan agama - Tekanan perasaan - Menghadapi masalah hidup (b) Segera melaporkan kepada pihak yang berkenaan ada kes berlaku melihat orang mencurigakan dalam keadaan membimbangkan. Ibu bapa - Memberi nasihat kepada anak-anak

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN SET 4


BAHAGIAN A
1 5 6 10 11 15 B D D C D D 2 7 B A 3 8 C C 4 9 14 A B D

12 B

13 A

Sentiasa memakai tali pinggang keledar Berhenti ketika lampu isyarat merah Tidak mencelah ketika menunggang motosikal Memandu mengikut lorong yang betul Menggunakan jejantas bagi pejalan kaki

- Membantu anak-anak apabila mereka menghadapi masalah - Menyediakan keperluan keluarga Anak-anak - Menghormati ibu bapa - Mengikut nasihat ibu bapa - Menunjukkan contoh yang baik kepada ahli keluarga yang lain

BAHAGIAN B
1 1 2 3 4 Membuka kasut sebelum memasuki rumah Menziarahi jiran yang sakit Amalan bergotong-royong ketika mengadakan sesuatu majlis Menghulurkan bantuan kepada mangsa bencana Bertukar-tukar juadah terutama pada musim perayaan Tingkah laku penolakan Tingkah laku pengasingan Tingkah laku pengancaman Tingkah laku tidak peduli Tingkah laku pengasingan

BAHAGIAN C
1 (a) - Boleh dijadikan tempat untuk berkongsi kegembiraan dan masalah - Boleh merujuk kepada ibu bapa berkaitan ilmu kehidupan dan ilmu agama (b) - Menjadi contoh dan teladan yang baik kepada anak-anak - Memberi didikan yang sempurna kepada anak-anak - Memberi kasih sayang yang secukupnya Keluarga Mendekati anak-anak, memberi tumpuan dan kasih sayang Sekolah Mengadakan program yang praktikal dan berkaitan dengan isu setempat. Masyarakat Bekerjasama membanteras dan peka akan kejadian di sekeliling

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN SET 3


BAHAGIAN A
1 C 5 D 9 C 13 B D A B 2 6 10 14 C B B A 3 7 11 15 A C D B 4 8 12 2

1 2 3 4 5

BAHAGIAN C
1 (a) - Melalui penguatkuasaan undang-undang - Menegur dan memberi nasihat kepada individu yang terbabit - Mengenakan hukuman yang setimpal (b) - Memberi nasihat mengenai kesan-kesan perbuatan ini terhadap diri, keluarga, masyarakat, dan negara - Elak bergaul dengan pelajar nakal - Mengisi masa lapang dengan perkaraperkara yang berfaedah menyertai program Rakan Muda Menambahkan zuriat - Perkahwinan melahirkan zuriat - Menambah jumlah anggota keluarga Memenuhi tuntutan agama - Perkahwinan tuntutan agama - Melalui perkahwinan rakyat sesebuah negara bertambah dan perkembangan agama juga akan meningkat kerana umatnya semakin ramai. Mengelakkan daripada berlakunya perbuatan sumbang

BAHAGIAN B
1 1 2 3 4 5 1 4 Bersikap hormat kepada ahli keluarga Bersikap taat kepada ibu bapa Sentiasa menjaga nama baik keluarga Membantu menyelesaikan masalah keluarga Peka dengan keadaan hidup keluarga Ekonomi Sosial 2 5 Sosial Ekonomi 3 Politik 2

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN SET 2


BAHAGIAN A
1 D 5 C 9 B 13 1 D A A C 1 2 6 10 14 D C C A 3 7 11 15 C B D C 4 8 12

BAHAGIAN C
1 (a) Faktor penyumbang - Kurang didikan agama Pengaruh rakan sebaya - Pengaruh media massa (b) Kesan-kesan buruk - Perbelanjaan negara meningkat bina pusat pemulihan - Negara hilang pewaris ketiadaan pemimpin generasi akan datang

BAHAGIAN B
Tidak ada hala tuju

(a)

UJIAN BULANAN KETIGA SET 1


BAHAGIAN A
1 5 9 1 B D B (a) (e) (i) 3 7 (f) 7 2 6 10 B A A (b) 7 7 (g) (j) 3 3 7 C C 4 A 8 C

Tidak wajar. Kerana tindakan jurujual itu melanggar hak pengguna (b) (i) Melaporkan kepada Persatuan Pengguna (ii)Melaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. (iii) Melaporkan kepada Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia.

melaksanakan sesuatu tugas.

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SET 1


BAHAGIAN A
1 D 5 D 9 12 13 C B B C B 2 6 10 14 A C A A 3 7 11 15 B A C C 4 8

BAHAGIAN B
(c) 3 3 (h) (d) 3 3 1 C 5 A 9 1

UJIAN BULANAN KETIGA SET 3


BAHAGIAN A
B B C (a) (e) (i) 3 7 (f) 7 (j) 2 6 10 C C A (b) 3 3 (g) 3 (c) 3 3 (h) (d) 7 7 3 7 C A 4 8

(a) Perkara 10 (1) (b) Perkara 3 (5) (c) Perkara 153 (1) (a)

(d) (e)

Perkara 11 (3) Perkara 5 (3)

BAHAGIAN B
1 1 Didakwa dan dihukum oleh pihak pengadilan 2 Menjatuhkan maruah diri menyalahgunakan teknologi (b) 1 Mengenakan hukuman terhadap penghantar maklumat palsu 2 Mewujudkan undang-undang penyalahgunaan teknologi 3 Mewajibkan setiap pengguna telefon bimbit mendaftar nombor dan data peribadi 2 1 2 3 4 5 Hak untuk mendapatkan ganti rugi Hak untuk mendapatkan keperluan asas Hak untuk bersuara Hak untuk membuat pilihan Hak untuk mendapatkan maklumat (a)

Membeli barangan yang berkualiti pada harga yang berpatutan. (b) Membeli barang yang perlu sahaja. (c) Berfikir sebelum membeli sesuatu barang dan kesan penggunaan terhadap diri. (d) Membuat perbandingan harga di beberapa buah pasar raya. (e) Mengenal pasti label, tarikh luput, tempoh jaminan, dan sama ada barang itu tulen atau palsu. Ya. Kerana mereka juga mempunyai daya pemikiran yang sama seperti orang yang normal. (b) Tidak. Setiap individu yang mahukan kejayaan mesti berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapainya. (c) (i) Tidak mudah putus asa (ii) Yakin dengan kebolehan diri sendiri (d) Beliau akan berusaha sedaya upaya untuk melihat kejayaan pelajarnya. (a)

BAHAGIAN B

2 (a) yang

Etika kerja mengandungi prinsip-prinsip terbentuk daripada gabungan unsur nilai, norma dan sikap yang dikongsi bersama dalam kumpulan. Gabungan prinsip-prinsip ini akan menerbitkan prinsip-prinsip kerja yang baik dan mewujudkan satu budaya organisasi yang baik secara berkumpulan. Kualiti kerja wujud apabila adanya kecemerlangan dalam tugas. Kualiti kerja bergantung kepada etika kerja yang dirancang dalam sesebuah organisasi. Ilmu dan pengetahuan amat penting dalam pembangunan negara tidak kira bidang akademik atau teknikal. Penting bagi meningkatkan kecekapan dalam bidang kerja masing-masing. Penyelidikan dan pembangunan penting untuk bersaing terutama dalam bidang pengeluaran dan perkhidmatan. Melahirkan produk yang berkualiti dari semasa ke semasa. Kebajikan pekerja seperti menyediakan kemudahan istirahat, cuti tahunan dan skim perlindungan keselamatan amat penting dan perlu dijaga oleh majikan supaya tidak berlaku penindasan terhadap pekerja. Pekerja akan menunjukkan komitmen yang tinggi dalam tugas mereka sekiranya kebajikan mereka dijaga.

(b) (c)

BAHAGIAN C
1 (a) Kepentingan amalan rumah terbuka - Dapat mengenali jiran dengan lebih rapat - Memupuk perpaduan antara kaum (b) Kebaikan mengadakan rumah terbuka - Menggalakkan semangat muhibah antara kaum - Dapat mengenali budaya kaum lain - Mengukuhkan perpaduan Punca kecuaian pemandu Memandu dalam keadaan mengantuk Memandu dalam keadaan mabuk Memandu sambil memegang sesuatu Punca memandu secara terburu-buru Ingin menunjuk-nunjuk Kesuntukan masa Dicabar untuk berlumba di jalan raya

UJIAN BULANAN KETIGA SET 2


BAHAGIAN A
1 B 5 D 9 1 C C D (a) (b) (c) (d) (e) 2 6 10 D A A 3 7 D B 4 8

(d)

(e)

BAHAGIAN B
Bahasa Agama Kewarganegaraan Hak asasi Hak keistimewaan orang Melayu dan bumiputera Sabah dan Sarawak Etika kerja yang baik Meningkatkan kualiti kerja Meningkatkan ilmu, kemahiran dan kecekapan Meningkatkan mutu kerja Mengambil berat tentang kerja Mengamalkan budaya rasuah sifar

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (a)

Berhak memilih barangan dan perkhidmatan tanpa unsur paksaan (b) Berhak untuk mendapatkan perlindungan keselamatan apabila menggunakan barangan. (c) Berhak untuk melahirkan rasa tidak puas hati terhadap barangan dan perkhidmatan yang diterima dan dihantar oleh pengeluar. (d) Berhak membuat tuntutan ganti rugi apabila mendapati barangan dan perkhidmatan tidak memuaskan. (e) Berhak untuk mendapat alam sekitar yang bersih daripada ancaman pencemaran alam

(a) Hak untuk mengundi dalam pilihan raya (b) Hak untuk memiliki harta dan membangunkannya (c) Hak untuk mengambil bahagian dalam politik seperti menjadi wakil rakyat. (d) Hak untuk mendapat manfaat dan kemudahan seperti perubatan, bantuan kebajikan, pendidikan dan sebagainya. (e) Hak untuk bergerak bebas ke mana-mana bahagian dalam negara ini. (a) Perbuatan menyogok atau memberikan sesuatu sama ada dalam bentuk wang atau barang. (b) Akibat kepentingan diri sendiri lebih diutamakan tanpa mengambil kira kesan terhadap orang lain. (c) Dengan cara meningkatkan penguatkuasaan undang-undang, meningkatkan ilmu agama dan pengetahuan masyarakat tentang gejala rasuah. (d) Dengan cara mewujudkan Persatuan AntiRasuah di sekolah. (e) Dengan mengamalkan sikap amanah dalam

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SET 2


BAHAGIAN A
1 C 5 B 9 D 13 B B D A 2 6 10 14 C D C C 3 7 11 15 A C B D 4 8 12

BAHAGIAN B
1 1 2 3 4 5 Dapat menyelesaikan sesuatu perkara atau masalah dengan segera Mengelakkan berlakunya salah faham Merapatkan hubungan kekeluargaan Memberi kebebasan kepada ahli keluarga untuk menyuarakan pendapat Menenangkan hati dan fikiran

5 2 1 2 3 4 5 Peraturan Masyarakat Norma komuniti Undang-undang Jenayah juvana

Tahun Baru Cina

BAHAGIAN C
1 (a) Jenis jenayah juvana - Mencuri - Membuli - Gengsterisme (b) Bentuk hukuman - Diberi amaran agar tidak mengulangi kesalahan yang sama - Dihantar ke Pusat Pemulihan Akhlak sehingga berusia 21 tahun Cara untuk menjadi pengguna berhemat Merancang pembelian atau perbelanjaan sama ada mingguan atau bulanan Meneliti terlebih dahulu barangan yang ingin dibeli harga dan kualiti Berbelanja dengan cermat beli barangan yang perlu sahaja Meningkatkan ilmu kepenggunaan - banyak membaca

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SET 3


BAHAGIAN A
1 5 9 13 A A C A 2 6 10 14 C B B D 3 7 11 15 C D A B 4 8 12 D C D

BAHAGIAN B
1 1 3 5 Rohani Jasmani Rohani 2 4 Intelek Emosi

1 2 3 4 5

Adab di meja makan Adab menghormati orang yang lebih tua Adab ketika bertemu dengan guru Adab menziarah orang sakit Adab berjiran

BAHAGIAN C
1 (a) Kepentingan - Hidup aman dan damai - Menjamin kesejahteraan sosial masyarakat (b) Kesan tidak mentaati Perlembagaan Malaysia - Perpaduan kaum akan tergugat - Kedudukan ekonomi tidak stabil - Keselamatan dalam negara terancam Pemimpin boleh mengurangkan masalah sosial dengan cara mengingatkan ibu bapa tentang tanggungjawab mereka terhadap anak-anak. membanteras masalah ini hingga ke akar umbi dengan memperkenalkan sistem yang baru. mengenakan tindakan undang-undang terhadap pesalah yang terbabit dalam masalah sosial. menggubal rang undang-undang baru yang berkaitan masalah sosial.

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SET 4


BAHAGIAN A
1 C 5 B 9 D 13 A A C B 2 6 10 14 D C C B 3 7 11 15 A A A C 4 8 12

BAHAGIAN C
1 (a) Tanggungjawab pengguna terhadap diri sendiri - Merancang belanjawan diri - Membeli secara bijak dan rasional (b) Etika pengguna - Tidak menawarkan harga sehingga merugikan penjual - Mematuhi kandungan kontrak yang dibuat - Membayar tepat mengikut masa yang ditetapkan Kebaikan menyambut perayaan mengikut agama masing-masing Mengekalkan tradisi dan kebudayaan kaum Bangga akan keunikan perayaan kaum sendiri Patuh akan ajaran agama Merapatkan hubungan antara ahli keluarga, rakan-rakan, dan jiran tetangga

BAHAGIAN B
1 1 2 3 4 5 Hubungan kekeluargaan yang semakin longgar Kurangnya didikan agama Faktor persekitaran Pengaruh rakan sebaya Sikap masyarakat sekeliling yang kurang prihatin Hari Raya Aidilfitri Hari Deepavali Hari Gawai Hari Krismas 2

1 2 3 4