You are on page 1of 1

BIL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
NAMA PELAJAR
B1 D1 E1
B2 D1 E1
B1 D2 E1
B1 D2 E2
B1 D2 E3
B2 D2 E1
B3 D1 E1
B4 D1 E1
B5 D1 E1
B6 D1 E1
B1 D3 E1
B2 D3 E1
B3 D2 E1
B4 D2 E1
B1 D4 E1
B2 D4 E1
B2 D4 E2
B3 D3 E1
B4 D3 E1
B1 D5 E1
B2 D5 E1
B3 D4 E1
B1 D6 E1
B2 D6 E1
B3 D5 E1
B1 D7 E1
B1 D7 E2
B1 D7 E3
B1 D7 E4
B2 D7 E1
B2 D7 E2
B1 D8 E1
B1 D8 E2
B2 D8 E1
B3 D6 E1
B4 D4 E1
B5 D2 E1
B1 D9 E1
B1 D9 E2
B2 D9 E1
B2 D9 E2
B2 D10 E1
B2 D10 E2

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU - PILIHAN 4 (PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN)

SENARAI SEMAK PENTAKSIRAN SEKOLAH (KELAS)


1
2
TERAS
3
4
5
6
TINGKATAN:_____________________________
ELEKTIF
7
8
9
10