CONŢINUT PLAN INVESTIŢII Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă

44

.....DATE GENERALE Data 1.. 1. 8 LA PROCEDURĂ PS-04.02.. DATE GENERALE 45 .08 Se completează numai de către AIPPIMM Numărul RUE-Plan de investiţii……..ANEXA NR.

VIZIUNE. Fax: Email: COD CAEN aferent activităţii principale: COD CAEN aferent planului de investiţii: Locaţia implementării planului (adresă): Persoană de contact (denumire.având calitatea de ……………….. SA. lei... nr ………........persoane fizice ………. SRL-D.persoane juridice: .……………………… ……......solicit finanţarea în condiţiile prevederilor Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă... Titlul planului de investiţii: Denumire solicitant: Cod Unic de Înregistrare: Nr. telefon.......... deţinut de ..lei: Valoarea eligibilă a planului de investiţii:lei Valoarea AFN – lei: Valoarea contribuţiei proprie (doar pentru cheltuieli eligibile):lei Procent din valoarea eligibilă a planului de investiţii Procent din valoarea eligibilă a planului de investiţii 46 Da Nu SRL.pentru 2011):lei Valoarea totală a planului de investiţii (cheltuieli eligibile+neeligibile).. /2012. CERERE-TIP DE ACORD DE PRINCIPIU PENTRU FINANŢARE ( Se completează obligatoriu toate rubricile din formularul-tip în limba română........ . email): IMM este plătitoare de TVA : Forma juridică: Capitalul social: Numărul mediu scriptic anual de personal (în anul fiscal anterior ..2011): Cifra de afaceri (conform ultimului bilanţ contabil anual aprobat.………………………………. STRATEGIE 1.. aprobat prin Decizia Preşedintelui Agenţiei. % .…………………………. reprezentată legal prin dl/dna….... prin tehnoredactare) Subscrisa .. etc. de înregistrare la ORC: Adresă solicitant : Judeţul: Cod poştal: Nr... % . Telefon: Nr.2.având datele de identificare de mai jos.

3. prenume şi vârsta Funcţia în societate şi principalele responsabilităţi pe scurt Experienţa în domeniu Studii/Specializări cu impact asupra afacerii propuse Ataşaţi un Curriculum Vitae pentru fiecare persoană din conducerea executivă şi orice altă persoană relevantă. MANAGEMENT. Obiective (Indicatori ţintă) Cifra de afaceri Profit Număr de salariaţi UM LEI LEI Număr persoane 2012 2013 2014 2015 C. ? Ce anume generează bani şi profit ? B1. B2.Management. RESURSE UMANE.Istoric Cum a apărut ideea Dvs. De asemenea ataşaţi documente justificative care să ateste pregătirea în domeniu şi experienţa. Resurse umane Management: Nume. Specificaţi obiectivele planului de investiţii. Menţionaţi clienţii actuali şi potenţiali şi localizarea acestora. Ce activităţi generează astăzi profitul firmei şi sursele de dezvoltare? 3. ACTIVITATE CURENTĂ 3.2.1. În această secţiune faceţi analiza SWOT a acesteia.ISTORIC. de afacere? Care au fost principalele etape de dezvoltare ale afacerii dumneavoastră până în prezent?/ Acţiuni întreprinse până la solicitarea AFN (dacă este cazul). 47 . Care este esenţa afacerii dvs.A. Enunţaţi „punctele tari” ale afacerii dumneavoastă.

Evidenţiaţi felul în care cunoştinţele/specializările/experienţa fiecăruia dintre manageri influenţează în mod pozitiv evoluţia firmei.Activitatea curentă 3.1.2.TESA . Număr de locuri de muncă ce urmează a fi create în urma implementării proiectului 2012* Total. principalele avantaje competitive ale produselor.3.Produsele/serviciile actuale Descrieţi tipul de produse/servicii. procentul din cifra de afaceri.3.execuţie * Se va face dovada angajării persoanelor cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Produs/Serviciu Produsul 1/Serviciul 1 Produsul 2/Serviciul 2 Produsul 3/Serviciul 3 Cantitatea vândută la ultima raportare financiară UM Valoare . la 2013 2014 2015 momentul depunerii documentaţiei de decont. 3. cu normă întreagă. nivelurile de preţuri.Principalii furnizori actuali de materii prime. din care: . caracteristicile acestora.conducere .3. materiale şi servicii Furnizori Forma juridică şi localitate Cantitatea anuală şi % în total necesar aprovizionare materie primă Valoarea anuală a achiziţiilor (LEI) Frecvenţa aprovizionării şi Termene de plată Materie prima/serviciu Materie prima/serviciu Materie prima/serviciu Pondere materii prime importate (%) în total materii prime: 48 .lei Pondere în vânzările totale 3. principalele dezavantaje în raport cu concurenţa.

Locaţie proiect şi modul de asigurare cu utilităţi 4.2.Plan de finanţare a proiectului Structura de finanţare a proiectului de investiţii: Sursa de finanţare RON AFN Aport propriu TOTAL valoare de investiţie Fără TVA % 100% 4.Descrierea procesului tehnologic actual Prezentaţi fluxul tehnologic actual şi principalele utilaje şi echipamente utilizate în procesul tehnologic (se vor prezenta principalele activităţi necesare de la aprovizionarea cu materie prima până la vânzarea produselor şi echipamentele /utilajele aferente.lei Valoare eligibilă Document de fundamentare valoare Durata de amortizare (ani) TOTAL Notă: se pot ataşa oferte ale elementelor de investiţii care se doresc a fi achiziţionate în cadrul proiectului.3.3. 4. inclusiv gradul de automatizare al acestora.5. salariul lunar propus. calificarea necesară.Dimensionare valoare de investiţie Element de investiţie Număr Bucăţi Valoarea totală fără TVA .3. 4. PREZENTAREA PROIECTULUI 4. dacă e cazul).Descrierea proiectului de investiţii Precizaţi în ce constă proiectul şi care sunt principalele activităţi necesare pentru realizarea acestuia.Modificările necesare a fi operate în structura şi numărul personalului angajat (Prezentaţi numărul de posturi create. capacitatea de producţie şi gradul de încărcare existent).6. Evidenţiaţi principalele probleme existente în fluxul tehnologic.3. Tipul de bunuri/servicii pentru care se solicită finanţarea în cadrul Programului: Codul de clasificare Valoarea estimată a Valoarea finanţării 49 Denumirea bunului/serviciului1 . tipul postului. 4. Noua organigramă poate fi ataşată.4. 4.1.

.......................... e) achiziţionarea de echipamente tehnologice maşini............. 3-……………………………………………....... cu denumirea tehnică şi numărul de bucăţi.. 3-....... f) achiziţionarea de electro şi motostivuitoare..... nerambursabile4 ............... 2-............................ b)achiziţionarea de cititoare pentru cod de bare.... 1-.... 1-............................... c) achiziţionarea de cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare.......... aparate şi instalaţii de măsurare................................................... 1-.................................... 2-........................... dar nu mai mult de valoarea maximă conform Anexei nr..........................2 la procedură............ utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent.. 3-....................... electrice................ conform Hotărârii de Guvern nr............................ format din: unitate centrală..... Se va completa........................................................ inclusiv sisteme portabile.................... 3-......................... instrumente şi automate muzicale.................... exclusiv jocuri de noroc mecanice........................... pentru fiecare activitate/cheltuială eligibilă 2 3 Valoarea integrală a cheltuielilor eligibile fără TVA 50 .............................................. 3-……………………………………………......... 1-........... 1-........... Se va completa pentru activităţile de achiziţionare a mijloacelor fixe..................)............ 2-......... mese de biliard...(dacă este cazul)2 a) achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul (tip PC...................... control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare.....etc............ electronice........................... monitor........... server.......... d) achiziţionarea de aparate de marcat electronice fiscale............................... 70% pentru întreprinderi mici şi 60% pentru întreprinderi mijlocii din valoarea cheltuielilor eligibile fără TVA.......................... 2139/ 2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe..................................................................... 4 80% pentru microîntreprinderi...................................................... sisteme audio-video............... unde este cazul.............. 1 cheltuielilor eligibile3 ........... licenţe necesare desfăşurării activităţii......................................... 3-.................... 2-.............................. 2-............................................ 2-……………………………………………... imprimantă/copiator/multifuncţională.. 1-......................................

..........g) investiţiile în active necorporale referitoare la brevete...................3 Sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale...........................2.................. 1-.... etichetare ecologică. 2-......... 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe....... 3-…………………………………………….. cu modificările şi completările ulterioare......... 2-......2 Aparatură birotică şi 3. nr....1............... 1-....................... 3-........................1 mobilier.. j) certificarea unui sistem de management al calităţii/ mediului/sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/siguranţei alimentelor..... software pentru comerţul on line.................................................G......................... 1-................. în conformitate cu unul din standardele: SR-ENISO 9001:2008(sistem de management al calităţii)........................................4................ software necesar desfăşurării activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă................................................ 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe.......SR-EN-ISO 14001:2005 (sistem de management de mediu)....... 1-............3............................................. 51 .............................. 3............. licenţe.......... i) achiziţionarea de mijloace de transport marfă/mijloace de transport care să se încadreze în subgrupa 2........... pentru activităţile specifice activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă şi aflate în legătură directă sau complementară cu activităţile codului CAEN pe care se accesează Programul. mărci comerciale şi alte drepturi şi active similare (francize).................... 2-.......... din Hotărârea Guvernului nr..... OHSAS 18001: 2007(sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupationale).............. SR-EN-ISO 22000:2005 (sistem de management al siguranţei alimentelor) .................. conform H................... h) achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3...... simplu sau integrat.................................... 3-……………………………………………... 2-. cu completarile şi modificările ulterioare............

.................... 2-.............................. utilaje necesare activităţilor de agrement aflate în legătură directă sau complementară cu activităţile codului CAEN pe care se accesează Programul (ex: saune... 1-.. 5 Valoarea activului achiziţionat în cazul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR................................ k) realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate...............................Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă.... 1-........ 52 ................................ precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie6 pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare............................ m) achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie.............. l) achiziţionarea de spaţii pentru desfăşurarea activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă..... conform definiţiei din Hotărârea Guvernului nr.................................................. 3-..................................... pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a AFN..................................... 2-..... 2-................ 3-……………………………………………. piscine etc) 1-.. cu modificările şi completările ulterioare..... n) achizitionarea de spaţii..... elaborarea şi producţia de materiale tipărite de promovare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă..................... 2-. 443/2003 privind promovarea producţiei de energie electrică din surse regenerabile de energie........3-……………………………………………......... 2-..... destinate realizării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare5......line a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă.................. 6 Sursă regenerabilă de energie.............................. 3-……………………………………………...................... o) promovarea on.......... pe suport hârtie şi pe suport electronic.................................................. 1-.................. exclusiv pentru spaţiile din elemente prefabricate.................................................................................... 3-……………………………………………............ 1-................... echipamente........................................

... 7 Valoarea totală a AFN pentru fiecare beneficiar nu poate depăşi 100................................................... 53 .............................. a principalilor furnizori... concurenţi......................... 1-......................ANALIZA PIEŢEI Descrierea principalilor clienţi-segmentul societăţii de piaţă........................3-…………………………………………….. r) consultanţă privind întocmirea documentaţiei de implementare a sistemelor de management 1-............... 3-…………………………………………… TOTAL7 5...................... participarea la cursuri privind noţiuni fundamentale de igienă necesare în activităţile de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă................1...ANALIZA OPERAŢIONALĂ ...000 lei....... 2-.............. 1-............................................ 3-........ 2-................................Descrierea procesului tehnologic Descrieţi pe scurt fluxul tehnologic după implementarea proiectului.... 3-……………………………………………............................................... 6.........după implementarea proiectului 6.................................. p) participarea la cursuri de instruire pentru formare / calificare profesională / specializare / perfecţionare profesională în domeniul activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pentru care a solicitat finanţare............. 2-...................................................... s) consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program.................. Evidenţiaţi modificările/îmbunătăţirile aduse de implementarea proiectului în flux.. a poziţiei produselor /serviciilor societăţii pe piaţă comparativ cu cele ale concurenţei.......

Cash flow 54 . Proiecţii financiare 1.1 Numărul de locuri de muncă permanente nou create. JUSTIFICAREA NECESITĂŢII OPORTUNITĂŢII ACHIZIŢIEI FINANŢĂRII NERAMBURSABILE ŞI A 9. cu normă întreagă (create după încheierea contractului de finanţare-se va prezenta dovada la decont) 7. A. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI B .2.6. CA şi cotă de piaţă 7.3 Creşterea profitului brut faţă de anul anterior 8.Prezentaţi output-urile generate prin implementarea planului de investiţii în termeni de profit.2 Creşterea cifrei de afaceri faţă de anul anterior 7. REZULTATE AŞTEPTATE DUPĂ IMPLEMENTAREA PLANULUI DE INVESTIŢII 7.

taxe si varsaminte asimilate Alte cheltuieli Cheltuieli pentru investitii (Valoarea totala a proiectului) Credite angajate (inclusiv leasing) L7/2012 L8/2012 L9/2012 L10/2012 L11/2012 L12/2012 AN 2012 AN 2013 AN 2014 AN 2015 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 C D 55 . crt.CASH-FLOW Nr. etc. I A 1 2 3 4.) Alocatie Financiară nerambursabilă Total disponibil (I+A) Utilizari numerar din exploatare Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile aferente activitatii desfasurate Salarii (inclusiv cheltuielile aferente) Chirii Utilitati Costuri functionare birou Cheltuieli de marketing Asigurari Reparatii/Intretinere Servicii cu tertii Impozite. Explicatii / luna Sold initial disponibil (casa si banca) Intrari de lichiditati (1+2+3+4) din vanzari din credite primite alte intrari de numerar (aport propriu.

înregistrat la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice pe a căror rază îşi au sediul operatorii economici. în copie certificată.rambursari rate de credit scadente dobanzi si comisioane E 1 2 3 F G H II Plati/incasari pentru impozite si taxe (1-2+3) Plati TVA Rambursari TVA Impozit pe profit/cifra de afaceri Dividende Total utilizari numerar (B+C+D+E+F) Flux net de lichiditati (A-G) Sold final disponibil (I+H) NOTĂ: Planul de investiţii va fi însoţit în mod obligatoriu de bilanţul contabil la 31 decembrie 2011. 56 .