18000000

16000000
14000000
12000000
Venituri din vânzarea
mărfurilor

10000000
8000000

Cheltuieli privind mărfurile

6000000
MARJA COMERCIALĂ

4000000
2000000
0
2009

2010

2011

2012

3000000
2500000
2000000
2009
1500000

2010
2011

1000000

2012

500000
0
Producția
vândută

Provizioane
sold C

Provizioane
sold D

Producția
imobilizată

PRODUCȚIA
EXERCIȚIULUI

Chart Title 6000000 5000000 4000000 3000000 Series4 2000000 Series3 1000000 Series2 0 -1000000 Rezultatul exploatarii Venituri financiare Cheltuieli financiare Rezultatul curent al exerciţiului 2009 -2000000 -3000000 -4000000 180000 160000 140000 120000 100000 2009 80000 2010 60000 2011 40000 2012 20000 0 -20000 -40000 Rezultatul curent al exercițiului Rezultatul extraordinar Impozit pe profit Rezultatul net al exercițiului .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful