Parintele Cleopa despre Arhangheli

Cela ce faci pe ingerii Tai duhuri si pe slugile Tale para de foc (Psalm 103, 5) Iubiti credinciosi, Biserica lui Hristos dreptmaritoare praznuieste, odata pe an, pe Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil impreuna cu soborul tuturor ingerilor. Prin cuvantul “arhanghel” intelegem “mai mare peste ingeri” sau “cel dintai dintre ingeri”. Iar “inger” inseamna “vestitor”, pentru ca ingerii vestesc pe pamant si fac cunoscuta oamenilor voia lui Dumnezeu. Ingerii sunt “duhuri slujitoare” cum spune proorocul David: Cela ce faci pe ingerii Tai duhuri si pe slugile Tale para de foc (Psalm 103, 5). Ei au fost creati de Dumnezeu mai inainte de om si de lumea vazuta, dar nu prin cuvant, ci numai cat a gindit, Dumnezeu i-a si creat. Ingerii sunt impartiti, dupa Sfintii Parinti, in noua cete si fiecare ceata are o anumita misiune de implinit in cer si pe pamant. Ingerii sunt duhuri, adica au trupuri nemateriale, nemuritoare sau, cum spune Sfintul Apostol Pavel, au “trupuri ceresti” adica trupuri ingeresti, care sunt deosebite de cele pamantesti si sufletesti ale oamenilor, care sunt muritoare. Scopul principal pentru care au fost creati ingerii, care formeaza lumea nevazuta, este pentru a-L slavi neincetat pe Dumnezeu. Apoi pentru a implini intru toate voia Lui, pentru a face cunoscuta oamenilor voia lui Dumnezeu si pentru a ajuta pe oameni sa implineasca poruncile Lui. Au fost cazuri atat in Legea Veche, cit si in legea Darului, cand oamenii au facut din ingeri idoli si ii adorau, adica se inchinau lor ca lui Dumnezeu (IV Regi 17, 16). Biserica din inceput a combatut acest eres, invatand ca ingerii nu sint creatorii lumii, ci sint duhuri create de Dumnezeu pentru a implini voia Lui. Sfintii Parinti au fixat, insa, o zi de cinstire inchinata Sfintilor Ingeri si Arhangheli pentru ca ei ne ajuta sa cunoastem voia Domnului si s-o putem implini. Aceasta zi este astazi 8 noiembrie, pentru ca numarul 8 este simbolul vietii vesnice; iar noiembrie este a noua luna de la creatie, care s-a savirsit in luna martie, ca un simbol al celor noua cete ingeresti. Dintre toti Sfintii Parinti cel mai bine vorbeste despre ingeri Sfintul Dionisie Areopagitul, ucenicul Sfintului Apostol Pavel. El spune ca ingerii se impart in noua cete, fiecare avand numele si misiunea sa. Cetele ingeresti sint impartite in trei ierarhii sau grupe si anume: ierarhia cea mai de sus, aproape de Preasfinta Treime, este formata din Serafimi, Heruvimi si Tronuri. Ei stau in jurul tronului lui Dumnezeu inconjurati in vapaie de foc si fac cunoscuta voia Lui

ingerilor de mai jos. Ierarhia din mijloc este formata din Domnii, Puteri si Stapinii, cum ii numeste si Sfintul Apostol Pavel, vasul cel ales al lui Hristos. Ei domnesc peste ingerii de mai jos si stapinesc puterile iadului si intreg universul. Ierarhia cea mai de jos este formata din Incepatorii, Arhanghelii si Ingeri. Acestia sint cei mai aproape de oameni, carora le fac cunoscuta voia lui Dumnezeu si-i ajuta sa scape de cursele si atacurile ingerilor rai, adica de ispitele si amagirile diavolilor. Marele Prooroc Isaia spune ca serafimii stau imprejurul Lui, avand cate sase aripi (Isaia 6, 2). Ei sunt in chipul focului, precum spune proorocul David: Cela ce faci pe ingerii Tai duhuri si pe slugile Tale para de foc (Psalm 103, 5). Serafimii aprind pe oameni, cu focul dumnezeiestii dragoste, precum si numele lor ii arata, ca in limba evreiasca “Serafim” se talmaceste “cel ce aprinde” sau “incalzeste”. Dupa Serafimi, stau inaintea lui Dumnezeu inteleptii Heruvimi, cei cu ochi multi, care, mai mult decit alte cete de mai jos, stralucesc neincetat cu lumina intelegerii si a cunostintei de Dumnezeu. Heruvimii fiind luminati in tainele lui Dumnezeu, ale cunostintei adincului si intelepciunii divine, lumineaza si pe altii; caci insusi numele de “Heruvim”, in aceeasi limba evreiasca, se tilcuieste “multa intelegere” sau “revarsare de intelepciune”. Prin Heruvimi se revarsa intelepciunea cea de sus si se da ochilor sufletesti luminare spre cunostinta lui Dumnezeu. Ceata a treia numita a Tronurilor sta inaintea celui ce sade pe scaun inalt si preainaltat (Isaia 6, 1). Se numesc asa caci pe dinsii, ca pe niste scaune intelegatoare, se odihneste Dumnezeu ganditor, precum scrie Sfintul Maxim Marturisitorul; adica nu cu fiinta, ci cu slujirea si cu darul. In ierarhia din mijloc, prima ceata se numeste ceata Domniilor, pentru ca domnesc peste ceilalti ingeri care sint sub dinsii. Ei “fiind liberi si lepadind toata temerea de rob, de bunavoie si cu bucurie slujesc neincetat Domnului”. Ei revarsa oamenilor, care sunt pusi de Dumnezeu ca stapinitori, puterea stapinirii cu buna intelegere si a iconomiei celei intelepte, ca sa domneasca bine si cu dreptate peste tarile incredintate lor. Acesti ingeri ajuta pe oameni sa-si stapineasca simtirile si sa-si smereasca patimile cele fara de randuiala, supunind pe trup duhului. Ceata Puterilor ceresti, implineste fara odihna voia cea tare si puternica a Domnului Savaot, stapaneste planetele si stelele universului; da oamenilor puterea proorociei si darul facerii de minuni si ii ajuta pe crestini sa rabde cu tarie necazurile vietii si sa pazeasca poruncile lui Hristos. Ceata Stapiniilor, se numeste asa pentru ca acesti ingeri au mare stapinire peste diavoli. Ei risipesc stapinirea lor si izbavesc pe oameni sa nu cada in ispitele cele cumplite care ii duc la moarte si la osinda iadului. In ierarhia cea mai de jos prima ceata este a Incepatoriilor. Se numesc asa pentru ca ei stapinesc pe ingerii care sunt sub ascultarea lor, facandu-le cunoscuta voia lui Dumnezeu. Ei au

misiunea de a indrepta toata lumea; ei pazesc tarile, tronurile celor ce conduc; ei pazesc hotarele neamurilor, orasele, cetatile, satele, limbile, bisericile si pastorii de suflete. Ei ii ajuta pe cei ce conduc popoare si Biserici sa faca voia lui Dumnezeu si sa nu asupreasca pe cei de sub ascultarea lor. Arhanghelii au misiunea de a vesti oamenilor tainele cele mari ale lui Dumnezeu, de a descoperi proorociile cele inalte ale ingerilor si prin ei oamenilor. Sfintul Grigorie Dialogul zice despre Arhangheli: “Acestia sint cei care inmultesc sfinta credinta intre oameni luminind inaintea lor cu lumina Sfintei Evanghelii, descoperindu-le tainele credintei celei drepte”. Ultima ceata si mai apropiata de oameni este ceata Ingerilor. Acestia vestesc oamenilor tainele lui Dumnezeu si vointele Lui cele mai mici chiar, povatuindu-i sa traiasca in dragoste, in fapte bune si cu dreptate, implinind intru toate voia Domnului. Ingerii sunt rinduiti sa pazeasca pe fiecare credincios, caci de la botez, fiecare crestin are un inger pazitor. Pe cei buni ingerii ii ajuta sa nu cada, iar pe cei cazuti ii ridica, prin pocainta si spovedanie si niciodata nu ne lasa pe noi, desi uneori gresim. Ingerii sint gata sa ne ajute intotdeauna numai sa voim si sa cerem ajutorul lui Dumnezeu. Iubiti credinciosi, Pina aici am vorbit mai pe larg despre ingeri, impartirea lor, insusirile si chemarea lor, dar intrucit ceata Sfintilor Arhangheli s-a aratat slujitoarea celor mai mari dumnezeiesti taine, care au inlesnit mintuirea neamului omenesc prin intruparea Fiului lui Dumnezeu, vom vorbi in continuare numai despre Sfintii Arhangheli, a caror pomenire o avem astazi. Sfintii Arhangheli sunt in numar de sapte, care stau inaintea tronului slavei lui Dumnezeu, dupa cum spune insusi Sfintul Ioan Evanghelistul: Ioan, celor sapte Biserici care sunt in Asia … si de la cele sapte Duhuri care stau inaintea Scaunului Lui (Apocalipsa 1, 4). Si acestia sint: Mihail, Gavriil, Rafail, Uriil, Salatiil, Gudiil si Varahiil. Fiecare arhanghel are o anumita misiune divina de indeplinit. Mihail, ce se tilcuieste “puterea lui Dumnezeu”, este voievodul ostilor ceresti si cel dintii din ceata Sfintilor Arhangheli. El poarta sabie de foc si are slujba de a pazi legea lui Dumnezeu si de a birui puterea vrajmasilor. Cind Lucifer a gresit in cer si au inceput a cadea multime de ingeri, atunci toate puterile ceresti tulburindu-se, a stat Arhanghelul Mihail in mijloc si a strigat: Sa luam aminte! Din clipa aceea a incetat caderea ingerilor, caci toti luind aminte de glasul lui si la greseala ingerilor rai, au cazut inaintea slavei lui Dumnezeu, preamarind numele Lui. Tot Mihail s-a certat cu diavolul in pustiul Arabiei pentru trupul lui Moise, zicind: Certe-te pe tine Domnul! (Iuda 1, 9). De asemenea, el a insotit pe poporul ales din Egipt in pamantul fadaduintei. El a adus cele zece pedepse peste poporul cel impietrit al lui Faraon. El s-a aratat pazitor ostilor lui Isus Navi, caruia i-a zis: Eu sint Voievodul ostilor Domnului si acum am venit (Iosua 5, 14).

El i-a poruncit sa fuga in Egipt cu Pruncul si iarasi sa se intoarca in Nazaret. se va pogori din cer (I Tesaloniceni 4. El a invatat pe pastori sa cinte. El este foarte dulce la vedere si plin de dumnezeiasca blindete. este tamaduitor al neputintelor omenesti. mai inainte decit toti ingerii. intru porunca. Pentru aceasta a si fost ales si trimis de Dumnezeu la Fecioara din Nazaret sa-i vesteasca taina cea mare a intruparii Domnului. Varahiil. dimpreuna cu toate cetele ingeresti. impreuna cu ceata arhanghelilor. mama proorocului Samuil. pazeste pe prunci. El a vestit pastorilor ca in Betleem s-a nascut Mesia. sa ne adunam la sfintele biserici si sa laudam astazi soborul Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil. intre oameni bunavoire! (Luca 2. Salatiil este rugator fierbinte pentru neamul omenesc.El a stins cuptorul celor trei tineri din Babilon. El a facut multe minuni. El a cintat cel dintii Slava intru cei de sus lui Dumnezeu si pe pamint pace. care are misiunea de a vesti oamenilor tainele cele mari dumnezeiesti. ce se tilcuieste “barbat-Dumnezeu”. Se cuvine deci si noua pacatosilor. El a rostit cel dintii numele Preadulcelui Iisus. El i se arata adesea si-i descoperea taine negraite. al treilea arhanghel. ultimul arhanghel. El a auzit cel dintii despre taina intruparii lui Hristos. Tot el a adus vestea zamislirii Maicii Domnului dumnezeiestilor ei parinti Ioachim si Ana. El a adus foc si pedeapsa peste cetatile cele desfranate. . El nu mai poarta sabie de foc. tot el. cu glasul Arhanghelului si intru trimbita lui Dumnezeu. Gavriil. Sfintul Arhanghel Gavriil a dus la cer rugaciunea Fecioarei Maria cind petrecea in templu. 14). Rafail. El a dat biruinta lui Ghedeon in lupta. ce suntem paziti de ingeri. dupa marturia Sfintului Apostol Pavel care zice: Ca Insusi Domnul. El a vestit in templu Sfintului Zaharia ca sotia lui va naste la batrinete pe Sfintul Ioan Botezatorul. este aducator de binecuvantare dumnezeiasca pe pamint. duce rugaciunile cele fierbinti la Dumnezeu si aduce inapoi implinirea cererilor. Uriil este luminator al celor intunecati. precum cea din Colose. 16). Dintre toti Sfintii ingeri. Sodoma si Gomora. El a dus vestea cea buna Anei. va suna din trimbita. El a pus nume Sfintului Ioan Botezatorul. din care pricina se si pomenesc astazi cu alese praznuiri si cantari de lauda. El slujeste tainelor celor mari si ajuta la inmultirea si mintuirea neamului omenesc. Sfintul Gavriil ocroteste pe fecioare. este arhanghelul bunelor vestiri de bucurie. Iar la sfirsitul veacului. va scula pe cei morti si va aduna toate limbile la judecata. cei mai mari binefacatori ai oamenilor s-au aratat Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil. El a descoperit magilor taina intruparii. Gudiil este slavitor al lui Dumnezeu si intaritor al celor ce se nevoiesc la fapte bune. El a pazit pe Daniil cu viata. Ii aducea hrana ingereasca la Sfinta Sfintelor. El a scos viu pe Lot din Sodoma. cerind ajutorul lor. ci crin de neintinata bucurie. in groapa cu lei. acopera pe mame. El a linistit pe Iosif cind voia sa lase pe Fecioara Maria. minunea din Minastirea Dochiarul (Sfintul Munte) etc.

Sa ne bucuram pentru sporul aproapelui si sa plingem pentru caderea lui. implinind din dragoste voia lui Dumnezeu.Sa nu uitam ca Sfintii Arhangheli sunt cei dintii ingeri mijlocitori intre Dumnezeu si noi oamenii. La fel si noi. de parintii care ne-au nascut. In tara noastra cultul Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil este foarte raspindit. ca si protectorul copiilor si al calugaritelor iubitoare de feciorie si iubitoare de Hristos. Inaintasii nostri iubeau rugaciunea. Sfintul Mihail este protectorul direct al calugarilor. sa ne trezim din somnul nesimtirii. precum si ei fara odihna lauda pe Dumnezeu. Deci. Dar mai bun lucru am face daca le-am urma si petrecerea. spre cel sarac si spre tot lucrul sfint si placut lui Dumnezeu. milostenia si Biserica. Sa ascultam si de ingerii nostri pazitori. cind ne trimite la biserica. printr-o traire sfinta. Numeroase sunt bisericile cu hramul Sfintilor Arhangheli. La fel si noi sa facem. protectorul fecioarelor crestine. Sfintul Gavriil este. care purtau cu ei pe campul de lupta icoana Marelui Arhanghel. mai ales. lasand ura. protectorul mamelor care nasc copii. Iubiti credinciosi. La fel si noi sa ascultam de mai-marii nostri. neintinata. numerosi sunt si credinciosii români care le poarta numele. Sa ascultam si de glasul constiintei cind ne mustra pentru pacate. dupa putere. Sfintii ingeri se iubesc desavirsit unii pe altii. la post si rugaciune. Sfintii ingeri asculta unii de altii. mania. daca voim sa primim mai mult ajutor de la sfintii ingeri. al familiei crestine. sa facem voia lui Dumnezeu cu bucurie. Ei iubesc si pe sfintii din cer si pe noi cei de pe pamint. La fel si noi. Sfintii ingeri se bucura de mintuirea noastra (Luca 15. sa ne iubim ca niste frati. Sa nu-i mai intristam cu tot felul de pacate. Bun lucru este a lauda pe ingeri. nici cu cartire sau pentru rasplata. Sfintii ingeri sint intr-o vesnica miscare. Sa indemnam si pe altii la pocainta. judecatile. Ei au grija si mila de crestini si-i ajuta pe calea mintuirii mai mult decit ceilalti ingeri. iar nu din sila. de cei ce ne invata si ne ajuta la mintuire. In multe case se vede icoana Sfintilor Arhangheli si nu putini din bunii nostri crestini citesc acatistul lor. stiind ca ingerii pazitori ne numara si ne scriu pasii nostri spre biserica. cei mai de jos de cei mai de sus si toti de Dumnezeu. sa alergam mereu la Biserica. ajuta la indreptarea noastra si pling cand noi pacatuim sau suntem aruncati in gheena. la biserica. Parintii nostri aveau mare evlavie si pentru ingerii pazitori pe care-i primeau de la botez si se ingrijeau cu mare atentie sa nu faca vreun pacat ca sa nu alunge de la ei pe ingerii buni. laudand ziua si noaptea pe Preabunul nostru Dumnezeu. sa ne silim a-i imita prin fapte bune. sa ne rugam si noi neincetat. Sa dam sfat celui ce are nevoie de el. minciunile. la spovedanie si la cele bune. al voievozilor. al armatelor crestine. spre rugaciune. Sfintii ingeri neincetat slavesc pe Dumnezeu. bataile. Sa nu mintim pe nimeni. ingereasca. . 10).

de cearta.Sfintii ingeri nu se birfesc. iar Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil ne vor acoperi cu acoperamintul aripilor lor cele ingeresti de tot raul si primejdia. La fel si noi. sa avem rabdare in toate ispitele. de minie. nu se razvratesc. De vom trai in armonie. Sa rugam. deci. de pofte si patimi trupesti. . in dragoste unii cu altii. Amin. nu se minie. Sa traim ca fratii. iar inaintea Tatalui ceresc calzi rugatori pentru mantuirea sufletelor noastre. sa fugim de tulburare. traiesc in buna randuiala. sa nu ne mancam cinstea unul altuia. in viata curata si in rugaciune. vom imita pe ingeri si vom deveni crestini adevarati. pe sfintii ingeri si Arhangheli sa ne fie ajutatori in viata si izbavitori de duhurile cele rele. ca suntem fiii Tatalui ceresc. in iubire.

PREZENTARE INGERI Serafimii Heruvimii Arhanghelii Arhanghelul Gabriel Arhanghelul Mihail Arhanghelul Rafael Arhanghelul Metatron Arhanghelul Uriel Arhanghelul Zadakiel Ingerii ajutorarii Ingerii armoniei Ingerii creativitatii Ingerii credintei Ingerii compasiunii Ingerii cunoasterii Ingerii curajului Ingerii devotamentului si iertarii Ingerii dragostei eterne Ingerii evolutiei spirituale Ingerii fericirii Ingerii intelepciunii Ingerii intuitiei Ingerii libertatii Ingerii maturitatii Ingerii miracolului iubirii Ingerii pacii Ingerii pazitori ai adolescentilor Ingerii pazitori ai copiilor Ingerii pazitori ai primei iubiri Ingerii pazitori ai tinerilor Ingerii puritatii Ingerii rabdarii Ingerii sanatatii Ingerii pamantului Ingerii apei .

Ingerii focului Ingerii aerului Ingerii Luminii Divine INSPIRATI DE INGERI Macaria Padre Pio Emanuel Swedenborg Ana Katharina Emmerich Gemma Galgani Abatele Eduard Lamy Sfantul Bernard Jakob Lorber Dionisie Areopagitul Sfantul Serafim de Sarov Dante Alighieri Francisc din Assisi Maica Alexandra Fra Angelico William Blake Sfantul Ioan Gura de Aur Maria-Magdalena de Pazzi Ioana d'Arc Caterina de Siena Tereza d'Avila Sfantul Procopie CARTEA LUI ENOH Cartea lui Enoh (versiunea slavona) Prezicerea judecatii de apoi Ordinea din sanul creatiei Ce i-au invatat Ingerii pe oameni Dumnezeu porunceste potopul GANDURI INSPIRATE "Ingerilor ceresti. li se supune intreaga bogatie a naturii si viata spirituala." Aurelius Augustinus . slujitori blanzi si plini de sfintenie ai lui Dumnezeu.

Serafimii Numele de Serafimi înseamnă "cei ce se aprind" sau "cei ce se încălzesc" Orice denumire dată duhurilor cereşti conţine indicaţii despre calitatea divină proprie fiecărei ierarhii. Acesta este ordinul cel sfânt al Serafimilor. plină de dăruire. care nu şovăie deloc. acţiunile lor. oamenii. Simbolul acestui aspect sunt cele două aripi cu care îşi acoperă chipul. în orice loc. e dată de nivelul lor spiritual perfect. al căror nume mai semnifică "cele nobile". serafimii sunt cei mai apropiaţi de Dumnezeu. sunt calităţi scoase în evidenţă de aripile care le acoperă picioarele. stând "înaintea Lui". înnobilate . Astfel. în care se cunoaşte numai lucrarea divină. Dumnezeul nostru este foc mistuitor. Strălucirea lor. mult mai mare decât a Soarelui la amiază. transcenzând astfel timpul şi spaţiul. de neimaginat de puternică. e ocultată. După cum spune proorocul Isaia. pentru ca şi noi. în cele Dumnezeieşti. Prezenţa lor în orice moment. Din acest pasaj distingem clar că dintre toate ordinele cereşti. indicând activitatea lor continuă. puterea lor de a realiza desăvârşit înălţarea sufletelor – omnipotenţa şi abandonul total în Dumnezeu sunt făcute cunoscute nouă de cele două aripi desfăcute pentru zbor. serafimi înseamnă "cei ce se aprind" sau "cei ce se încălzesc". să îi putem privi şi să le percepem graţia pe care o revarsă din plin asupra noastră. adică omniprezenţa. cu un ţel binecunoscut. Căldura şi mişcarea neîntreruptă a Serafimilor. Profunda lor umilinţă şi voinţa desăvârşită. Scaunul Lui pară de foc. iar veşmântul Slavei Domnului este ca focul. pe deplin dăruite iubirii de Dumnezeu.

fiind de prezenţa în inimi, clipă de clipă, a lui Dumnezeu. În Vechiul Testament serafimii sunt menţionaţi în Isaia şi în Numerii 21,6. În Noul Testament serafimii sunt menţionaţi în Apocalipsa Sfântului Ioan. Ordinul angelic al serafimilor este numit în tradiţia ebraică Hayyoth- Hakkadosh (fiinţe sfinte) şi este influenţat de prima sefira din arborele sefirotic şi anume Kether, "Coroana", cea care guvernează întregul şi naşte lumea. De la acest ordin a fost dat numele de "fiinţe" tuturor lucrurilor care umplu Universul. Există o corespondenţă între serafimi şi prima literă a alfabetului ebraic, Aleph, care reprezintă începutul. Este vorba despre faptul că aceşti îngeri sunt "zorii creaţiei", "mâinile lui Dumnezeu în macrocosmos", esenţă Divină ce pătrunde totul şi cuprinde totul. Altă literă ebraică corespondentă acestui ordin celest este "Iod", desemnând nu doar începutul, ci şi sfârşitul totului. Serafimii sunt asociaţi astfel cu eternitatea, care dă naştere timpului, în tripla sa împărţire: trecut, prezent şi viitor. Ei sunt cei care stăpânesc infinitul dând naştere spaţiului, în tripla sa dimensiune: lungime, lăţime, adâncime (sau înălţime). Tot ei guvernează naşterea şi resorbţia substanţei eterne, ce este la originea materiei. Amintim faptul că şi materia are trei stări de agregare: solidă, lichidă şi gazoasă. Iată de trei ori prezentă în cadrul acestei ierarhii, trinitatea: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Deloc întâmplător, înţeleptul sufit Gurdjieff vorbeşte despre "Legea lui trei" care guvernează "cele trei lumi" (fizică, astrală şi cauzală). Dumnezeu este numit de către serafimi "Ehich" ceea ce înseamnă "Esenţa Divină", reprezentând "ceea ce privirea nu poate ajunge", aspectele transcendente ale manifestării. Kabbala face o asociere între acest înalt ordin al serafimilor şi creierul fiinţei umane, loc de naştere al ideilor, al gândurilor, focar al reorientării inimii către Dumnezeu. În ceea ce priveşte numărul serafimilor, se precizează într-una dintre variantele Cărţii secrete a lui Enoh că sunt patru legiuni sau ordine "corespunzând celor patru vânturi ale lumii". După Enoh, Cartea despre Dumnezeu şi despre Îngeri, serafimii au patru feţe şi şase aripi. Enoh, cel care în scrierile sale vorbeşte despre ierarhiile cereşti, nu a fost acceptat în canoanele evreieşti, dar a fost citit şi citat în mod constant de către creştini. Serafimii sunt spirite ale dragostei universale Iubirea serafimilor este atât de arzătoare, dăruirea lor atât de totală, încât în tot ce-i înconjoară şi în întreaga lor fiinţă nu Îl văd decât pe Dumnezeu, pe care Îl adoră şi Îl preamăresc clipă de clipă, într-o fericire veşnică. Serafimii sunt cei mai aproape de Tronul lui Dumnezeu şi principala lor menire este de a emana o adoraţie perpetuă către Domnul Dumnezeu, pe care Îl slujesc şi Îl slăvesc neîncetat: „Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Savaot…".

Intensitatea adoraţiei lor şi dragostea pură pentru Dumnezeu îi fac să fie reflexii fără cusur ale iubirii divine. Această iubire inundă universul cu marea sa putere, iar prin serafimi venim în contact cu ea şi îi recunoaştem splendoarea. Serafimii ne reamintesc în permanenţă de miracolul iubirii şi de modul în care suntem renăscuţi şi creaţi în întregime din această energie nemaipomenită. Ei ne ajută să ne vindecăm de durerea separării şi a pierderii, ca să înţelegem că iubirea este veşnică şi absolut indivizibilă. Toma d’Aquino îi descrie pe serafimi astfel: „Numele de serafimi nu vine numai de la dragostea divină, ci şi de la preaplinul dragostei divine, exprimat prin cuvântul ardoare sau foc." Serafimii sunt spirite ale unităţii divine

Rolul serafimilor este de a menţine unitatea întregului organism viu al lumii creat de Dumnezeu, cu ajutorul lor. Fiecăruia dintre noi, cei care căutăm această slăvită unitate cu Dumnezeu, serafimii ne arată cum să atingem cele mai înalte culmi de conştientizare. Serafimii sunt preocupaţi de manifestările vibraţionale care păstrează manifestarea în ordine perfectă. Ei sunt descrişi ca entităţi de lumină albă, pură, ca îngeri ai iubirii, ai luminii şi ai focului, strălucitori şi puternici. Ei transmit energia divină prin celelalte ordine ale îngerilor către noi, către lumea materială, pentru purificarea, menţinerea şi întreţinerea vieţii pe Pământ. Serafimii sunt cei care asigură legăturile de la un sistem cosmic la altul. Amintim ce se spune în Kabbala referitor la fiinţele cereşti: ele sunt asemeni globulelor roşii din fiinţa umană, ducând esenţa existenţei universale şi la fel cum sângele curge prin întregul trup prin intermediul venelor şi arterelor, îngerii se deplasează în întregul macrocosmos prin culoare cosmice.

Funcţia specifică a serafimilor este de a răspândi lumina Ca un răsărit de Soare, fiecare serafim radiază lumina divină. Este bine să menţionăm funcţia lor specifică de a răspândi lumina, risipind astfel oricare întunecare, oricât de adâncă ar fi. Strălucirea lor, de neimaginat de puternică, mult mai mare decât a Soarelui la amiază, e ocultată, pentru ca şi noi, oamenii, să îi putem privi şi să le percepem graţia pe care o revarsă din plin asupra noastră. Principiul divin corespondent acestei ierarhii este "Binele", bunătatea şi compasiunea lui Dumnezeu aducând conştiinţă acolo unde este ignoranţă, aducând fericire acolo unde este durere, aducând optimism şi frumuseţe, acolo unde este depresie şi urâciune, aducând strălucire şi lumină, acolo unde este opacitate şi întuneric, aducând viaţa acolo unde este moartea. Serafimii au puterea specială de a purifica prin foc

Serafimii au puterea specială de a purifica prin foc, aducând curăţenie sufletească şi iertare divină. Dionisie Areopagitul lămureşte numele de serafim prin proprietăţile focului, care conţine prin el însuşi un exces de căldură. Astfel, în foc putem recunoaşte trei caracteristici. Prima relevă mişcarea care este continuă şi are întotdeauna direcţie ascendentă, către planurile superioare, ceea ce semnifică faptul că serafimii ne poartă direct către Dumnezeu. A doua caracteristică a focului este forţa sa activă, căldura, acţiunea penetrantă care ajunge până la cele mai mici lucruri, până la cele mai profunde structuri, cu o fervoare extraordinară; cu

purificare. şi. fiind numiţi "Cei care ard". ştergerea instantanee a greşelilor" Printr-o aspiraţie arzătoare se poate obţine de la serafimi îndepărtarea instantanee a oricărei suferinţe şi primirea pe dată a oricărui dar ceresc. nestinsă şi mereu radiantă şi luminată putere pot să distrugă umbrele întunericului". pe care îl luase cu cleştele de pe jertfelnic. identitate cu sine însuşi. Îngerii primei Cete. cu două picioarele. se spune: "Serafimii stăteau înaintea Lui. În Biblie sunt diferite pasaje în care sunt amintiţi serafimii. Şi strigau unul către altul zicând: < Sfânt. trimite-mă pe mine!". inclusiv cea materială. o pun în slujba întregii Creaţii. Ei transmit voinţa lui Dumnezeu prin intermediul celorlalte ierarhii angelice menţinând ordinea şi armonia divină până în planul fizic. 6-8. iar cu două zburau. neobosite (…) stârnindu-i şi aprinzându-i cu propria căldură şi purificându-i până la ultima flacără. Dacă pornim de la proprietăţile focului: ardoare. dar şi calitatea de păzitori ai Universului. exuberanţa activităţii lor intense. Serafimii sunt cei care duc şi aduc "mesajele" de iubire şi de înţelepciune la şi de la ordinele inferioare. cei care sunt înflăcăraţi de dragoste şi adoraţie divină. Orientalii numesc aceasta "arderea instantanee a karma-ei". perpetue. Numele lor sugerează înflăcărarea cu care menţin prezenţa sursei întregii existenţe. şi fărădelegile tale le vă curăţi! > Şi am auzit glasul Domnului care zicea: "Pe cine îl voi trimite şi cine va merge pentru Noi?" Şi am răspuns: "Iată-mă. "Numele de serafimi indică neîncetata şi eterna revoluţie a Principiilor Divine. ceea ce semnifică faptul că serafimii au ei înşişi o lumină nestinsă cu care ard. s-a atins de buzele tale şi va şterge toate păcatele tale. Sfânt. plin este tot pământul de mărirea Lui! >. sunt Îngeri ai Luminii. Printr-o aspiraţie arzătoare se poate obţine de la serafimi "iertarea.ajutorul acestei imagini descoperim semnificaţia acţiunilor acestor îngeri – curăţarea. purificarea întru întreţinerea vieţii. Serafimii au calitatea de a înălţa treptele inferioare până la a le face asemenea lor Serafimii au calitatea de a înălţa treptele inferioare până la a le face asemenea lor. recunoaştem în foc calitatea clarităţii sau a strălucirii.2-3. ai Focului şi ai Dragostei. aprinzândule spre o înflăcărare asemănătoare. Atunci unul dintre serafimi zbură spre mine. ai Cosmosului în plenitudinea sa.. Şi l-a apropiat de gura mea şi a zis: < Iată. Sfânt este Domnul Savaot. În al treilea rând. printr-o neascunsă. fiecare având câte şase aripi: cu două îşi acopereau feţele. lumină şi iluminare. în Isaia 6. risipirea întunericului etc. serafimii. înţelegem cum serafimii simbolizează toate aceste puteri în planul cel mai spiritualizat al conştiinţei. având în mâna sa un cărbune aprins. a cărei strălucire o dăruiesc. căldura şi acuitatea. . prin Graţie Divină. De exemplu.

Cum vezi de-aici. Şi pot a fi. mi-a spus: "în primele rânduri Tu vezi Serafimii şi Heruvimii. atrag după sine revărsarea copleşitoare a Graţiei Divine. Iată ce mesaj a primit o mare mistică italiană Margherita de Cortone (1247-1297): "Noi suntem din ordinul serafimilor şi nu încerca să ne cunoşti numele pentru că numele îngerilor sunt foarte rar exprimate pe Pământ". Şi-n veci le-a fi c-a fost din veci al lor. pe actul contemplării. descrie întâlnirea sa cu serafimii: "94 Şi slava o auzeam din cor în cor spre punctul fix ce-i veşnicul lor ubi." Mathias Grunewald (1470-1529) i-a pictat pe serafimi cântând la vioara iubirii. cât pot. căci au vederi sublime.1321). 106 Să ştii c-a lor plăcere-o simt fierbinte Pe-atât pe cât mai mult ei pot să vază În Cel ce-i punct de-odihnă-a orice minte. în paradis. Intervenţii ale serafimilor Oamenii care au devenit cu adevărat familiari cu îngerii. Maria D'Origenes (m. Şi-aşa gradat sporeşte-n susul scării. care-l ridică pe cel căruia i se face acest cadou. de a şterge greşelile celui care. în cântul 28 al „Paradisului" din "Divina Comedie". Dante Alighieri (1265 . se adresează lor.1213) a avut viziuni cu serafimi. 109 A fi ferice deci se-ntemeiază. plin de căinţă şi dragoste de Dumnezeu. Căci actul de-a iubi de-abia-i urmează. puterea de a purifica tot ce ating. cum sunt misticii autentici şi sfinţii. faimosul poet şi iniţiat. la fel cu punctul clar. Mistica spaniolă Marina de Escobar a primit stigmatele la data de 10 septembrie 1602 având . 100 Urmează centrul lor cu-aşa iuţime Spre-a fi. prin umilinţa lor în faţa misterului divin care se manifestă prin îngeri primesc graţia favorurilor angelice. 97 Şi Ea văzându-mi gândurile îndoielnice Ce le aveam. 112 Măsura ăstui văz e plata cării Din bune-vreri şi har cuprinsu-i creşte.Capacitatea lor de a ierta. Îngerul pe care l-a văzut Sfântul Francisc din Assissi atunci când i-au apărut stigmatele în luna septembrie 1224 era un serafim.

este asociată în fiinţa umană cu cea mai înaltă sferă divină supranumită Kether sau focarul misterios al transcendenţei Dumnezeieşti. cu capătul bine ascuţit. ce apărea în faţa privirilor mele. pe care i-a descris-o astfel părintelui său spiritual: "Am fost copleşit de uimire la vederea unui personaj ceresc.viziunea unui serafim exact ca sfântul Francisc din Assissi. Acest fenomen a durat şapte zile." Lumea infinită a serafimilor. M-am simţit profund purificat lăuntric. Câte am trăit în această perioadă nu ştiu să spun. I-am spus băiatului pe care îl spovedeam să plece pentru că nu mai puteam continua. Pe loc am scos un strigăt. Maica Maria lui Iisus du Borg (1788 – 1862) şi Marie Catherine Ruel au avut viziuni cu serafimi. La 5 august 1918. cei care revarsă plini de compasiune Graţia Divină. asemănător cu o bară de fier. în timp ce îi spovedea pe elevii săi. eram copleşit. Padre Pio a avut o experienţă mistică. Ţinea în mână un fel de instrument. am simţit că mor. . şi parcă de acolo ieşea foc. Fiinţa de lumină a aruncat cu putere acel instrument în inima mea.

contemplarea Frumuseţii Capului Domnului la Prima Proclamare şi tot ei sunt cei care participă la Înţelepciunea Divină şi îşi revarsă din belşug. patru aripi şi ochi de păun. cei care păstrează plinătatea cunoaşterii Creaţiei Divine. pentru a fi siguri că nimeni dintre cei care nu merită nu va mai intra acolo după izgonirea lui Adam şi a Evei: "Yahweh. umplând universul cu înţelepciunea lui Dumnezeu. mărturie a Domnului. după izgonirea lui Adam şi a Evei. Aceste fiinţe au fost create pentru a transmite înţelepciunea şi frumuseţea divină a cunoştinţelor. de a primi cele mai mari haruri de la El. Geneza. a pus heruvimii cu sabie de flăcări ca să păzească drumul spre Pomul Vieţii". Heruvimii sunt îngerii care stau la răsărit de Eden. Cele patru feţe simbolizează eterna lor vigilenţă şi cunoaştere – care cuprinde orice formă a Creaţiei – . III.Heruvimii Numele de Heruvimi dezvăluie Revărsarea de Înţelepciune Numele de heruvimi. arată calitatea lor de a cunoaşte şi de a intui pe Dumnezeu. De altfel. clipă de clipă. chiar din semnificaţia numelui lor răzbate capacitatea de a-L cunoaşte şi de a-L contempla pe Dumnezeu. O descriere mai veche arată că heruvimii au patru feţe. (Vechiul Testament. Heruvimii păzesc poarta Paradisului şi sunt purtătorii înţelepciunii ultime din univers. izvorul înţelepciunii lor". receptivitatea la Darul Luminii. Heruvimii sunt vocea înţelepciunii divine. care exprimă bogăţia cunoaşterii sau revărsarea înţelepciunii. Ei sunt Îngeri ai Înţelepciunii. ai Discernământului şi ai Cunoaşterii. 24). După faimosul angelolog creştin Dionisie Areopagitul: "Numele de heruvimi denotă puterea lor de cunoaştere. peste toţi. Ei ajută pe toţi cei înţelepţi şi dau putere celor ce ascultă cuvântul Domnului. iar aceasta spre a umple mai mult cu lumină şi înţelepciune pe cei ce se află mai jos de ei. Ei sunt înţelepţii cei cu mulţi ochi. ce dezvăluie revărsarea de înţelepciune.

aripile îi asociază în chip mistic cu cele patru vânturi, iar ochii de păun sugerează omniscienţa lor. Descrierile biblice variază, dar, în general, heruvimii sunt înfăţişaţi ca fiinţe înaripate. Heruvimii mai sunt descrişi cu corp de taur înaripat, de vultur sau de sfinx şi cu faţă de oameni sau lei. În limba ebraică numele de heruvim semnifică revărsare, duh, înţelepciune. Ordinul sfânt al heruvimilor este numit în tradiţia ebraică Ophaim şi este influenţat de a doua sefiră a arborelui sefirotic, Hochmah sau Înţelepciunea. În Kabbala, Numele lui Dumnezeu corespondent acestei ierarhii este Tetragrammaton, ceea ce înseamnă "Divinitatea plină de idei". Principiul divin care ne este revelat prin intermediul heruvimilor este "Începutul", aspect complementar, de altfel, cu principiul reprezentat de ordinul ceresc al tronurilor, care este "Sfârşitul". Kabbala ne face cunoscut faptul că partea fiinţei umane asociată acestor îngeri este reprezentată de plămâni. În Persia antică şi la asiro-babilonieni se dezvoltase o întreagă ştiinţă despre îngeri. Termenul ebraic de heruvim corespunde cuvântului babilonian Karibu, care desemna nişte genii jumătate oameni, jumătate animale ce vegheau la porţile templelor şi palatelor, ca nişte paznici ai comorilor, aidoma dragonilor de la porţile palatelor chinezeşti. Unii cărturari îl leagă de Kirabu, numele unui zeu centaur asirian, iar alţii sugerează că numele de heruvim se poate să fi derivat din termenul grecesc griphon. Heruvimii sunt Spirite ale Armoniei Ca îngeri ai celui de-al Doilea Ordin (Cor), heruvimii reprezintă bucuria, fericirea şi esenţa Creaţiei. Ei sunt spirite ale armoniei, impresionând prin mulţimea cunoştinţelor şi prin revărsarea de înţelepciune. Prin heruvimi se revarsă înţelepciunea pentru a vedea şi cunoaşte Legea Divină. Heruvimii au sarcina de a vedea detaliile necesare păstrării ordinii Oştirilor Raiului. Sunt soli ai lui Dumnezeu, care dăruiesc din preaplinul de iubire şi cunoaştere. Atunci când le simţim iubirea, avem parte de cunoaşterea noastră profundă, reflexie clară şi directă a înţelepciunii pe care o trimit spre noi în speranţa că îl vom cunoaşte pe Dumnezeu şi că ne vom da seama de imensa dragoste necondiţionată care sălăşluieşte în noi. Heruvimii ne oferă astfel conştientizarea lor pură şi limpede asupra unităţii întregii creaţii. Ei pun de acord între ele mişcările planetelor pentru a uni într-un sistem perfect armonizat impulsurile planetare. Kabbala îi descrie ca fiind îngerii prin care Dumnezeu aduce ordinea în Univers, având atributul înţelepciunii. Lor li se asociază a doua literă din alfabetul ebraic, Beth, ceea ce semnifică o coborâre în dualitatea manifestării dar menţinerea conştiinţei în nivelul unităţii primordiale divine. Lumea subtilă a heruvimilor este legată într-un anumit aspect de aşa-numitul al treilea ochi din

înţelepciunea orientală; trezirea şi dinamizarea acestuia duce la transcenderea mentalului, la instalarea unei stări de pace beatifică şi extaz divin. Heruvimii sunt Gardienii Luminii

Îngeri ai luminii, ai gloriei, heruvimii excelează în materie de cunoaştere. În unele pasaje din Biblie heruvimii sunt descrişi a avea faţa de aramă lustruită. Aceasta ne spune despre strălucirea lor netrecătoare, ce nu se micşorează şi nu se tulbură. Sunt fiinţe luminoase, ce posedă o stare perfectă de detaşare, dar şi de compasiune inegalabilă. Pacea dumnezeiască se revarsă din inimile lor. Ei posedă starea de desăvârşire. Prin heruvimi Dumnezeu împarte raze de lumină, iubire şi cunoaştere în mod impersonal, universal. Prin heruvimi se dă ochilor sufleteşti iluminare. Heruvimii strălucesc cu lumina înţelepciunii şi cunoaşterii lui Dumnezeu, ei sunt gărzile Luminii, sunt luminaţi în tainele divine şi ale cunoaşterii profunzimilor înţelepciunii. După Dionisie Areopagitul (Despre Ierarhia Cerească, 206 – 207) heruvimii aparţin ordinului superior, între tronuri şi serafimi, "şezând în imediata apropiere a lui Dumnezeu (şi primind) iluminările primordiale ale Tearhiei (…), apariţiile lui Dumnezeu şi cea mai deplină desăvârşire." Heruvimii, în raport cu Dumnezeu, se caracterizează prin masa de cunoaştere, adică prin revărsarea de înţelepciune; denumirea de heruvim arată pe de altă parte putinţa de a-L cunoaşte şi de a-L contempla pe Dumnezeu, de a primi cele mai mari haruri de la lumina Lui. Ei sunt descrişi ca gărzi ale stelelor fixe. Heruvimii protejează toate galaxiile şi patronează orice templu religios. Rudolf Steiner, studiind Vechile Mistere, afirmă că heruvimii, ca şi serafimii, de altfel, nu acţionează ca izvor al unei substanţe planetare, aşa cum fac celelalte ordine angelice. Ei s-au înălţat până în preajma divinităţii, dincolo de orice sferă planetară.

Heruvimii sunt Vehiculul lui Dumnezeu În Iezechiel, heruvimii sunt cei care trag carul Domnului, ceea ce simbolizează supunerea, umilinţa şi dăruirea totală faţă de Dumnezeu, dar şi îndemnul pe care ei îl nasc în inimile celor de mai jos, spre a se înălţa. În Psalmul 17 se spune: "Şi s-a suit (Dumnezeu) pe heruvimi şi a zburat; zburat-a pe aripile vântului". Iată că heruvimii sunt un vehicul divin. Ei şi-au abandonat pe deplin voinţa proprie în faţa voinţei divine şi ridică cele inferioare la înălţarea de sine, iar cele superioare le comunică celor de jos, spre a se îngriji de ele. Heruvimii sunt descrişi ca vizitii ai Carului lui Dumnezeu. Sarcina lor principală în ierarhia cerească este, pe lângă aceea de a intona cântece de slavă lui Dumnezeu, şi aceea de a conduce Carul lui Dumnezeu (Merkabah), care are drept simbol cheia Raiului. Merkabah – menţionat în Biblie de către Iezechiel – este vehiculul Luminii Divine, folosit de Cel Atotputernic pentru a ne conecta cu tărâmurile spirituale. În Egipt ei sunt reprezentaţi acoperiţi cu aripi şi cu ochi, simboluri ale omniprezenţei şi omniscienţei. În tradiţia rabinică şi ocultă, heruvimii sunt consideraţi ca vizitii sau conducători ai Carului lui Dumnezeu, purtători ai Tronului Său, personificări ale Vânturilor. Heruvimii Simbolizează Suveranitatea Divină Din punct de vedere al creaţiei, această ierarhie este poarta dintre nemanifestare şi manifestare. Dacă serafimii aparţin pe deplin nemanifestării, stăpânind asupra oricărui act de creaţie, în gând, cuvânt şi faptă, iar tronurile sunt cele cu care manifestarea ia fiinţă, ordinul heruvimilor se interpune între cele două, având rol de transformator, asemeni unui loc de pornire şi întoarcere, de început şi sfârşit. Găsim la ei, ca şi la serafimi, capacitatea de a fi omniprezenţi în manifestare, prin transcenderea timpului şi a spaţiului. Heruvimii ne oferă conştientizarea lor pură şi limpede asupra unităţii întregii creaţii. Protectori divini ai întregii manifestări, heruvimii îşi întind aripile asupra oamenilor, învăţându-i calea spre adevăr, spre Dumnezeu, prin intermediul ierarhiilor de mai jos. Deşi ei sunt orientaţi spre manifestare, urmărind să-i aducă la nivelul lor pe cei deschişi spre cunoaşterea de sine, rareori se revelează în faţa acestora. Astfel, în reprezentările iconografice ale bisericii ei sunt arătaţi a avea patru aripi: cu două îşi ocultează chipul, cu celelalte două zboară. Pentru Phillon din Alexandria, heruvimii simbolizează cele mai înalte şi mai mari forţe divine, suveranitatea şi divinitatea.

Intervenţii ale Heruvimilor Heruvimii sunt primii îngeri menţionaţi în Vechiul Testament: Geneză III.Heruvimii sunt Păzitori ai Tainelor Dumnezeieşti Heruvimii sunt caracterizaţi printr-o înţelegere deplină a tainelor lui Dumnezeu. Heruvimii sunt descrişi ca păstrătorii. 35. cu feţe umane şi trupuri de taur." (Exod 25. ca dintr-o bucată. plasaţi ca spirite gardiene la intrarea în palate şi temple. de obicei. Dumnezeu îi spune lui Moise: "Să faci doi heruvimi de aur. În Geneză III. Să pui capacul pe chivot şi în chivot să pui mărturia pe care ţi-o voi da. gardienii scrierilor celeste. sfinx. Apocalipsă IV. Nu sunt nicidecum acei copilaşi bucălaţi din operele de artă. Iezechiel I.. Astfel. 24: ei păzesc arborele vieţii şi Grădina Edenului cu spade de foc. Ei erau. de unde provine . acoperind cu aripile lor capacul ispăşirii. X. înaripate. ai căror păzitori sunt. 18-21) Heruvimii ne oferă posibilitatea să aflăm misterele vieţii. vultur etc. ci acea puritate a spiritului întruchipată în copii care ştiu că sunt protejaţi şi iubiţi pe deplin. În arta asiriană heruvimii erau reprezentaţi sub forma unor creaturi imense. Heruvimii să fie cu aripile întinse pe deasupra. 4-26. 6-9. să aibă faţa întoarsă spre capac. în momentul construirii chivotului legii. Cartea a treia a Regilor VI. şi cu feţele întoarse una spre alta. să faceţi heruvimii aceştia ieşind din capac la cele două capete ale lui. 23-29. Ei au sarcina de a păstra scrierile Raiului. cei mai buni deţinători ai tuturor cunoştinţelor. 24. transformând această cunoaştere în înţelepciune. 32. să-i faci de aur bătut.

100 Urmează centrul lor cu-aşa iuţime Spre-a fi. ele au o anumită asemănare de expresie cu aceea a Sfântului Mihail. Ei sunt înveşmântaţi în lumina pură şi strălucitoare. 23-29.şi apelarea lor ca "flacăra săbiilor care se rotesc". în mâna dreaptă ţin o spadă de foc. 112 Măsura ăstui văz e plata cării . În Iezechiel I. Mistica germană Mechttild Thaller îi descrie astfel "Heruvimii sunt spadele lui Dumnezeu. Şi pot a fi. aşa-numita transverberaţie a inimii sale. la fel cu punctul clar. 97 Şi Ea văzându-mi gândurile îndoielnice Ce le aveam. căci au vederi sublime. pe actul contemplării. Căci actul de-a iubi de-abia-i urmează. 10 – 14: patru heruvimi. 35: cei doi heruvimi ai templului lui Solomon sunt sculptaţi în lemn de măslin. 106 Să ştii c-a lor plăcere-o simt fierbinte Pe-atât pe cât mai mult ei pot să vază În Cel ce-i punct de-odihnă-a orice minte. cât pot. În cântul 28 al Paradisului din Divina Comedie. faimosul poet şi iniţiat. heruvimii apar la Dante Alighieri. Preafericitul Jean Ruysbroeck Admirabilul a scris în sec. feţele lor sunt maiestuoase. generată de un heruvim. 32. mi-a spus: "în primele rânduri Tu vezi Serafimii şi Heruvimii. În literatura clasică. fiecare cu patru feţe şi patru aripi. 109 A fi ferice deci se-ntemeiază. Ioan Damaschinul îi descrie pe heruvimi ca având "numeroşi ochi". În Cartea a treia a Regilor VI. XIV în lucrarea sa Cartea despre Regatul Adoratorilor lui Dumnezeu despre heruvimi. Dante descrie întâlnirea sa cu heruvimii: "94 Şi slava o auzeam din cor în cor spre punctul fix ce-i veşnicul lor ubi. Coroana lor este făcută din raze de soare. În lucrarea Credinţa Ortodoxă." Faimoasa mistică creştină Tereza D’Avilla (1515-1582) a trăit o experienţă mistică extraordinară. Şi-n veci le-a fi c-a fost din veci al lor. Camilla Battista Varano (1458-1524) clarisă din Camerino a avut viziunea unui serafim şi a unui heruvim. apar la fluviul Kebar profetului. Cum vezi de-aici. Ei sunt înconjuraţi de foc.

iar cerul. Şi-aşa gradat sporeşte-n susul scării. 20. 19. I-a vorbit despre Serafimi şi Heruvimi. Milton îi descrie ca "heruvimi guvernatori". 97) i-a furnizat explicaţiile necesare. Tronul Său este extraordinar şi. Aceste ordine de inteligenţe se bucură de o beatitudine care este proporţională cu gradul intensităţii şi a profunzimii viziunii lor despre Dumnezeu (106-108). din Stăpâniri. din Virtuţi.." (…) "Am privit şi am văzut înăuntru un tron înalt." cap. pătrunşi fiind de către graţia Sa. stând în faţa lui Dumnezeu. 3: "Dar la urma urmei cine sunt eu. 3: "Printre ei se află şi şase Phoenix-i." Un comentariu: Dante auzise îngerii cântând lui Dumnezeu ("punctul fix". din Forţe neîntrupate. 1: "Apoi Îngerii mei m-au ridicat şi m-au dus în cel de-al şaptelea Cer. Am văzut de asemenea nouă regimente şi staţii de lumină Ioanită. Beatitudinea celestă (110) este generată de modul în care este văzut Dumnezeu cât şi de iubirea în sine. pentru a descrie prezenţa Sa inexprimabilă şi chipul Său cel minunat? Nu pot nici măcar să descriu nenumăratele Sale atribute şi vocile Sale cele atât de variate. De-abia pot descrie Heruvimii şi Serafimii şi cânturile lor neîncetate. 11 şi 18: "Acoperişul era precum o boltă înstelată străbătută de fulgere. Sfânt eşti Doamne şi Stăpâne Savaot. Este cu neputinţă de descris frumuseţea vocilor lor. 94). 97) care a intuit dorinţa sa de a cunoaşte alcătuirea exactă a ierarhiilor angelice care au suscitat atâtea dispute între teologi şi înţelepţi ("gândurile îndoielnice". Şi Beatrice ("Ea". pentru a-L descrie pe Dumnezeu. asemănător cu cristalul. unde am descoperit o lumină extraordinară alcătuită din corurile compuse din Arhangheli maiestuoşi şi impunători. şerpii [de .Din bune-vreri şi har cuprinsu-i creşte. 22. din Serafimi. în jurul căruia se mişcau neîncetat. Îngerii cu şase aripi şi cei cu nenumăraţi ochi au rămas înaintea Tronului. Serafimii. şase heruvimi şi şase Îngeri cu şase aripi. din Tronuri şi din cei cu nenumăraţi ochi. cei care nu-şi opresc niciodată cânturile. 14. 1 şi 7: "Iată numele sfinţilor Îngeri păzitori:" (…) "Gabriel cârmuieşte Raiul. 1: "Heruvimii. Enoh. de bună seamă. Sfânt. care cu rapiditatea mişcării secondau legăturile de iubire care îi legau de Dumnezeu (100). Cerul şi Pământul sunt pline de slava Ta". mai mulţi heruvimi strălucitori stăteau în mijloc. 20. deasupra lor." cap. Heruvimii apar la Shakespeare ca "heruvimii cu ochi tineri"." cap. atât de mult Îl bucură pe Domnul când cântă la picioarele tronului Său. semăna cu un talaz limpede. 21.. din Domnii. În "Cărţile secrete ale lui Enoh" heruvimii sunt menţionaţi în mai multe capitole: cap. Tot ceea ce era împrejur strălucea ca Soarele şi se auzea vocea heruvimilor. din Heruvimi. nefăcut cu mâinile." cap. Ei îndeplineau poruncile Lui şi acopereau tot Tronul Său cântând: „Sfânt." cap.

În Talmud. amintim tabloul lui Rubens "Glorificarea lui Jaques I". 71." cap. care arată o procesiune a heruvimilor. heruvimii sunt echivalentul ordinilor Ophaim sau Hayyoth şi se spune că ei rezidă în al şaselea cer sau al şaptelea cer. Tronurile. Printre operele moderne. apare în numeroase ţări din Orientul Apropiat. care veghează neîncetat şi păzesc tronul lui Dumnezeu. precum şi în artele şi în literatura asiriană. însoţit de puterile pământului şi ale apei." Descrierea heruvimilor ca fiinţe înaripate. 10: "Atunci El va chema toate oştile cereşti. caldeană şi babiloniană.foc] şi Heruvimii. Puterile şi Domniile. toţi sfinţii. cu multiple capete. . Heruvimii." cap. 61. Şi Alesul va fi acolo. Serafimii. servind ca gardieni ai templelor şi palatelor. Heruvimii şi Tronurile. 7: "Mai aproape stăteau Serafimii.

şi iluminându-ne astfel în chip Dumnezeiesc. descoperindu-ni-le nouă. Iată cum prezintă Sfântul Dionisie Areopagitul. arhanghelii mai sunt numiţi şi sfinţii voievozi. ci şi în cea ebraică. în mod ierarhic şi vestindu-le îngerilor în chip îngeresc şi. În Vechiul Testament. Gabriel şi Rafael. prin îngeri. Există nenumăraţi Arhangheli." În tradiţia românească. (…) Sfânta treaptă a Arhanghelilor (…) comunică atât cu preasfinţii Întâietori. prin echivalarea termenului grecesc care înseamnă fruntaşi ai îngerilor. Trei dintre ei sunt menţionaţi în mod explicit în Biblie: Mihail. egipteană şi în diferitele tradiţii orientale. Dar Arhanghelii nu sunt cunoscuţi numai în tradiţia creştină. ei jucând mai ales rolul de intermediari între ierarhiile . care este şi cea mai apropiată de nivelul de conştiinţă uman. islamică. dar şi în Noul Testament apar dese întâlniri ale strămoşilor noştri cu reprezentanţi ai acestui ordin. acest cor angelic în lucrarea sa Ierarhia cerească: "Corul Sfinţilor Arhangheli se află pe aceeaşi treaptă cu corul Întâietorilor Cereşti şi cu corul Sfinţilor Îngeri. celebrul angelolog creştin. Cu cei dintâi pentru că este întoarsă (orientată) spre Începutul cel care este mai presus de Fiinţă (Dumnezeu). pe măsura sfinţeniei fiecăruia dintre noi. unii dintre ei fiind binecunoscuţi în lumea creştină şi chiar sărbătoriţi la anumite date precise. indiferent de misiunea lor. primind iluminările Dumnezeieşti de la Întâietori. în continuare. cât şi cu sfinţii Îngeri. iar cu îngerii pentru că ea este în acelaşi timp şi o treaptă (ierarhie angelică) tălmăcitoare. Arhanghelii supraveghează îngerii păzitori şi celelalte cete de îngeri din apropierea noastră. În Apocalipsă sunt menţionaţi 7 arhangheli care stau înaintea Tronului lui Dumnezeu.Arhanghelii Arhanghelii sunt Fiii lui Dumnezeu Ierarhia Arhanghelilor aparţine celei de-a treia triade angelice.

în special a arhanghelilor Gabriel şi Mihail. principiul divin care se exprimă prin întâietori.angelice superioare şi umanitate. grupuri sau popoare. În tradiţia islamică sunt cunoscuţi 4 arhangheli. dezvăluind axa energetică grai – fără grai. complementar cu "sus". El îşi trăieşte propria tinereţe în tinereţea poporului pe care-l conduce. În sufletul fiecărui popor se exprimă viaţa unui arhanghel. Acest ordin este influenţat de sfera subtilă a planetei Mercur. Ordinul acestor îngeri este numit în tradiţia ebraică Bene Elohim (Fiii lui Dumnezeu). Spirite ale focului divin purificator. . mărturisirea credinţei lor prin fapte şi punerea necondiţionată în slujba dreptăţii divine. cel mai cunoscut dintre aceştia fiind Uriel. Sefira corespondentă este Hod ceea ce înseamnă Slava. În cadrul acestei tradiţii se vorbeşte despre 12 sau chiar mai mulţi arhangheli. În textele apocrife apar şi numele altora. Partea din fiinţa umană influenţată de aceşti îngeri sunt rinichii. Dar când un popor îmbătrâneşte sau chiar se destramă. Numele lui Dumnezeu este aici Elohim Sabaoth (Dumnezeul Armelor). Litera ebraică ce le corespunde este Heth. arhanghelii au ca principală misiune ducerea la bun sfârşit a planurilor divine pe Pământ. În Coran este adeseori citată prezenţa arhanghelilor. Iniţiaţii în tradiţia Kabbala-ei comunicau cu Dumnezeu prin intermediul arhanghelilor. Arhanghelii sunt Spirite ale Focului Divin Iniţiatul Rudolf Steiner îi numeşte pe arhangheli "spirite ale focului". Arhanghelii au ca atribute esenţiale: ridicare de laudă lui Dumnezeu. Conform învăţăturilor egiptene arhanghelii sunt inspiratori şi călăuze ale marilor comunităţi. Principiul divin care se exprimă prin arhangheli este "jos".

Fie ca Sfântul Arhanghel Uriel să fie şi să rămână mereu în faţa trupului şi a fiinţei mele. iubirea pentru Dumnezeu. împlinirea. Arhanghelii trezesc şi amplifică Stări Benefice Arhanghelii au o disponibilitate aproape nelimitată. luciditatea şi dragostea pentru toate celelalte fiinţe umane. Acest sfat este totodată un imperativ categoric. El sună astfel: "Cere! Cere! Cere!".el realizează o desprindere de acel popor. Dialoguri cu îngerul. Regăsim această idee în una dintre legile fundamentale Dumnezeieşti care a fost revelată nouă oamenilor de către Iisus Christos: "Cere şi ţi se va da. În faimoasa scriere a Gittei Mallasz. situaţie care de obicei coincide cu desfiinţarea completă a respectivului popor. Atunci când le acceptăm prezenţa. şi mai ales atunci când avem stringentă nevoie de ajutorul lor. într-un mod ferm. Arhanghelii sunt mesageri trimişi de Dumnezeu omenirii. Fie ca Preasfânta Prezenţă a Duhului lui Dumnezeu să fie şi să rămână mereu deasupra capului şi a fiinţei mele". Ei ne arată infinita realitate Divină. ajutorul divin. Aceasta implică să cerem în permanenţă. . cum ar fi: bucuria. umilinţa. Fie ca Sfântul Arhanghel Rafael să fie şi să rămână mereu în spatele trupului şi a fiinţei mele. Fiinţa umană care reuşeşte. O veche rugăciune invocă sprijinul arhanghelilor: "Fie ca Sfântul Arhanghel Mihail să fie şi să rămână mereu în dreapta trupului şi a fiinţei mele. Ei stabilesc legăturile dintre sufletele individuale şi sufletele naţionale. ajutorul plin de iubire. există un sfat Dumnezeiesc pe care îngerii ni-l transmit. pacea. ca prin propriile noastre forţe să participăm împreună cu Dumnezeu la crearea universului. putem să invocăm cu credinţă prezenţa lor în universul nostru lăuntric. altruist al arhanghelilor. să intre în comuniune cu arhanghelii îşi poate trezi şi amplifica prin intermediul lor o gamă foarte variată de stări. este chiar ideală. bate şi ţi se va deschide". datorită purităţii şi deschiderii sale sufleteşti. Prietenia şi solicitudinea pe care arhanghelii o manifestă faţă de noi este exemplară. Arhanghelii sunt Protectori ai Omenirii Arhanghelii asigură armonia dintre viaţa individuală şi cea a colectivităţilor umane (popoare. caută şi vei găsi. neamuri). detaşarea. cu multă credinţă. Fie ca Sfântul Arhanghel Gabriel să fie şi să rămână mereu în stânga trupului şi a fiinţei mele. Ei oferă sprijin spiritual şi inspiraţie. este sublimă. Primim din lumina şi din puterea lor. nu facem altceva decât să invităm miracolele să pătrundă în vieţile noastre. aspiraţia spirituală.

Arhanghelul Mihail este conducătorul forţelor divine ale binelui în lupta împotriva forţelor răului. Fiecare arhanghel este conducătorul unei mari legiuni de îngeri în lupta împotriva forţelor întunericului. El este menţionat de 4 ori în Biblie. Ei aduc acelora care îi invocă o protecţie divină infailibilă. Arhanghelii sunt mesageri trimişi de Dumnezeu omenirii. astfel încât ajutorul său este cerut în mod predilect în anumite situaţii. protejând şi ghidând marile colectivităţi umane. Fiecare arhanghel este descris în mod tradiţional ca având anumite atribute specifice.Arhanghelii veghează asupra destinului spiritual al umanităţii. va naşte un fiu. astfel încât ajutorul său este cerut în mod predilect în anumite situaţii. în vârstă şi stearpă. Arhanghelul Gabriel este cunoscut ca vestitor al naşterilor. de fiecare dată având rol de mesager divin. vestind-o că va avea un fiu. inspirând. Arhanghelii ne oferă ajutor şi iubire de cea mai bună calitate pentru viaţa de zi cu zi. oamenii îndreptându-şi atenţia spre arhangheli pentru a primi ajutor. În Geneză. El este Îngerul Bunei Vestiri. care ia anunţat Fecioarei Maria naşterea Mântuitorului. Intervenţii ale Arhanghelilor Fiecare arhanghel este descris în mod tradiţional ca având anumite atribute specifice. Ei ne dăruiesc revelaţii şi tot ceea ce ne este necesar pentru a evolua spiritual. În tradiţia islamică Gabriel este considerat Spiritul Divin al Adevărului sub protecţia căruia s-a . Acelaşi arhanghel i-a apărut Elisabetei. De-a lungul istoriei planetare diferiţi arhangheli au inspirat şi susţinut anumite colectivităţi umane. arhanghelul Gabriel i-a apărut lui Abraham aducându-i la cunoştinţă că soţia sa Sara.

Arhanghelul Gabriel Idee-forţă: Mesajul angelic de iubire. Tsaphiel. Arhanghelul Rafael este cel care a adus păstorilor vestea naşterii Mântuitorului. adică pe îngerul cel căzut. Uneori este reprezentatţinând în mână o călimară şi o pană. cel cu 140 de perechi de aripi. şi restabileşte regatul luminii pe pământ (lupta arhanghelului Mihail cu Satana pentru trupul neînsufleţit al lui Moise). arhanghelul Uriel este denumit îngerul veghetor si protector al celor aflaţi sub spaimă şi teroare. simbol al purităţii şi al adevărului. Lucifer. . arhanghelul Rafael îi ajută pe cei bolnavi şi suferinzi. Uriel. vindecări în cazuri aparent de nerezolvat. În Cartea lui Enoh. Alteori este reprezentat ţinând o cupă aurie care ne aminteşte de Sfântul Graal. Sunt cunoscuţi din Biblie şi alţi arhangheli: Raguel. Zerachiel. fraternitate şi libertate. fiind cel care alungă balaurul. datorită acestei purificări. îmi împlineşte profund întreaga fiinţă Simbolism: Arhanghelul Gabriel este reprezentat ţinând în mânăun crin.născut Islamul. i-a dictat Coranul vers cu vers. În Cartea lui Tobias. Arhanghelul Mihail este cunoscut ca luptător. Chamaliel. omul poate fi vindecat oricând de toate bolile sale. aducând salvări miraculoase. simboluri ale rolului său de mesager divin. Profetul Mahomed afirma că arhanghelul Gabriel. În Zohar (Cartea Splendorii) se afirmă că arhanghelul Rafael este însărcinat cu tămăduirea planetei şi.

Mâna lui protectoare este mereu prezentă pentru a ocroti ceea ce este natural şi pur în noi. Darul cel mai important pe care ni-l oferă Gabriel este acela de a ne ajuta să devenim mai puternici şi de a ne face mai conştienţi de faptul că fiecare dintre noi avem propria noastră contribuţie în trezirea umanităţii la spiritualitate. El respectă individualitatea fiecărei fiinţe. Îngerul Revelaţiilor. Gabriel ne ajută de asemenea să reuşim să ne descoperim propriile noastre calităţi şi astfel să le manifestăm. şi ne ajută să descoperim care este calea cea mai potrivită de urmat pentru noi. El ne ajută să descoperim adevărul în situaţiile în care există un conflict între ceea ce ştim noi că este corect şi ceea ce este reprezentat ca fiind a fi adevărat. ori este rănit şi are nevoie de iubire. Numele lui înseamnă „Dumnezeu este puterea mea”.Funcţia angelică: Apărător al adevărului şi mesager divin Darurile spirituale pe care ni le oferă: El ne poate ajuta să spunem adevărul în mod deschis şi sincer. Gabriel este considerat ca fiind cel mai important mesager divin. Gabriel este mesagerul Cuvântului lui Dumnezeu. El este cel care le aduce la cunoştinţămisterul reîncarnării sufletelor care urmează să se nască şi ne instruieşte pe noi toţi în ceea ce priveşte înzestrările şi menirea noastră spirituală în această lume. El este protectorul copiilor şi are grijă de copilul din sufletul fiecăruia dintre noi. să ne respectăm pe noi înşine. În toate religiile. Gabriel luminează calea spre adevărul din inimile noastre. judecata şi compasiunea divină. El este cel care ne ajută să trezim acest copil interior cu ajutorul cuvintelor pline de iubire şi tandreţe. prin simplul fapt de a ne manifesta noi înşine aşa cum suntem cu adevărat. El ne ajută să avem curajul să trăim bazându-ne pe adevărata cunoaştere din noi înşine care respectă abilităţile noastre divine. Tot el este cel care ne ajută să ne respectăm principiile personale. Cel ce dăruieşte veştile bune. Gabriel ne ajută să descoperim înţelepciunea chiar pornind de la corpurile noastre fizice şi să ne cunoaştem valorile personale. oricând creşterea sa este împiedicată. . onorându-ne calităţile proprii. El este neobosit în a transmite Cuvântul lui Dumnezeu acelora care îl vor asculta şi vor respecta esenţa divină din ei înşişi. El ne ajutăsă descoperim ceea ce este real în orice situaţie în care e necesar săapelăm la intuiţia noastră. să ne lăsăm ghidaţi de intuiţie şi de vocea noastră interioară. El mai este cunoscut ca fiind şi Ambasadorul Umanităţii. El este un Înger al Bucuriei şi Spiritul Adevărului.

.

luptând pentru adevăr şi dreptate. El este un luptător de temut. ne susţine atunci când suntem singuri. Simbolism: Arhanghelul Mihail (Michael) este prin excelenţăluptătorul luminii. Mihail este totodată cel care dăruieşte răbdare şi fericire. Este deseori reprezentat învingând un dragon (balaur). care triumfă asupra obscurităţii forţelor răului. El este cel pe care îl invocăm pentru a ne susţine în lupta noastră cu forţele răului. fie că este vorba de aspecte exterioare sau de aspecte şi tendinţe negative care încă mai există în fiinţa noastră. el ţine în mână o balanţă cu care cântăreşte faptele oamenilor în ziua Judecăţii de Apoi. Prinţ al Armatelor. Lui îi este asociat elementul subtil Foc. precum şi o spadă cu ajutorul căreia îl supune pe Satan şi puterile întunericului. care luptă pentru dreptate şi îi ajută pe cei care se confruntă cu situaţii dificile.Arhanghelul Mihail Idee-forţă: Îmi trăiesc viaţa integru. Funcţie angelică: Conducătorul Oştilor Cereşti Darurile spirituale pe care ni le oferă: Ne întăreşte sufletele şi ne susţine în lupta cu forţele răului. Istoric. În icoane. Este cel care ne ajutăsă descoperim lumina din interiorul nostru. dar şi al copiilor mici şi se spune căîi veghează pe pelerini şi pe străini. Este sfântul patron al poliţiştilor şi soldaţilor. care simbolizează arderea a tot ceea ce este trecător . Numele arhanghelului Mihail (Michael) înseamnă în limba ebraică „Cel care este asemenea lui Dumnezeu”. el este considerat protector al Israelului şi al Bisericii Catolice.

el ne poate ajuta să avem o viziune mai elevată. fiind totodată cel care„cântăreşte” sufletele. asupra vieţii noastre. . înţeleaptă. Îngerul tufişului în flăcări. milei şi sfinţeniei. Misiunea lui este să ne ghideze şi să ne protejeze împotriva nedreptăţii şi să ne ajute să ne deschidem fiinţele către ceea ce este etern şi nepieritor. Conducător al Arhanghelilor. Îl putem ruga pe Arhanghelul Mihail să ne ajute să ne controlăm şi săne depăşim tendinţele negative care mai subzistă în fiinţa noastră. precum Purtătorul Cheilor Raiului. la Judecata de Apoi. punând în balanţă faptele lor bune şi rele. creştină şi islamică îl consideră la unison pe Mihail ca fiind cel mai mare printre îngeri. Prinţ al Prezenţei Divine. De câte ori ne simţim depăşiţi de evenimente sau situaţiile vieţii par săse deruleze implacabil. El mai este numit şi Binevoitorul Înger al Morţii deoarece ne conduce către nemurire.astfel încât să rămână şi să străluceascănumai lumina pură şi esenţială. Tradiţiile iudaică. Îl putem ruga să ne ajute în orice situaţie în care ne simţim copleşiţi sau singuri şi avem nevoie de ajutor. El mai este cunoscut sub diferite nume. Înger al Pocăinţei. spirituală. Gardianul lui Iacob. El este un neobosit luptător al binelui şi întotdeauna îi sprijină pe cei care sunt umili. Mihail îi inspiră pe cei care trudesc în singurătate şi întotdeauna este gata să întindă o mână de ajutor celui aflat în necaz sau suferinţă.

El duce în mână o ploscă de apă. iar în faţa lui este o apă din care sare un peşte (conform legendei din Cartea lui Tobias). ne ajută să ne vindecăm cu ajutorul naturii şi al energiei universale. Se spune că el este cel care l-a vindecat pe Abraham după ce acesta a fost circumcis şi că i-a dat lui Moise o carte care descria toate ierburile cu puteri vindecătoare care cresc pe pământ. se povesteşte că Rafael l-a vindecat pe tatăl lui Tobias. care era orb. din Vechiul Testament. indicând cerul într-un gest de încurajare şi speranţă. El este deseori reprezentat cu degetul arătător îndreptat în sus. Arhanghelul Rafael este responsabil de vindecarea Pământului şi a locuitorilor săi.reamintindu-ne de unde ne vine adevărata vindecare. având un toiag în formă de caduceu. În Cartea lui Tobias. pe care este încolăcit unşarpe. . Funcţia angelică: Arhanghel al vindecării. Darurile spirituale pe care ni le oferă: El ne poate ajuta să obţinem darul vindecării. simbolizând vindecarea.Arhanghelul Rafael Idee-forţă: Puterea iubirii divine mă vindecă şi mă întăreşte. Simbolism: Arhanghelul Rafael este reprezentat în costum de pelerin. Rafael este cunoscut sub multe denumiri care îi reflectă atributele: Stăpânul vânturilor de seară. folosind o unsoare făcutădin măruntaiele unui peşte. ne arată care sunt căile de a ne vindeca pe noi înşine.

Numele său înseamnă „Vindecător Divin” sau „Dumnezeu vindecă”. El este întotdeauna gata să ne ghideze către împlinire şi armonie. şi ca mesager al divinei providenţe el aduce vindecare tuturor căutătorilor spirituali. Pe măsură ce ne tranformăm minţile şi inimile rănite. care în mod tainic ştie ce anume este mai bun pentru ca noi să ne restabilim starea de sănătateşi vitalitate. El este înger al vindecării. El mai este numit Înger al Providenţei. esenţială. Bucuriei şi Luminii. Rafael este sursa spirituală aflată în spatele oricărui tratament sau leac. dar noi trebuie să ne dorim aceasta. care este vindecarea definitivă. Atunci când ne deschidem inimile faţă de vindecarea spirituală. . Cu cât devenim mai conştienţi de responsabilitatea care ne revine în procesul de autovindecare. Rafael ne poate ajuta să înţelegem lecţiile tainice pe care le avem de învăţat din fiecare boală cu care ne confruntăm şi ne ajută să ne auto-cunoaştem şi să învăţăm din suferinţele cu care ne confruntăm. ne apropiem tot mai mult de arhanghelul Rafael şi putem primi darurile sale spirituale. Îngerul Pocăinţei. care veghează asupra umanităţii. El ne ajută să atingem starea de sănătate şi împlinire. Iubirii. Atunci când optăm pentru un mod sănătos de viaţă. el ne ajută să intrăm în contact cu sufletul nostru. Rafael este cel care ne ghidează către terapeuţi. cât şi mintea şi inima. al ştiinţei şi al cunoaşterii. acest înger este alături de noi. Rafael ne asistă în efortul nostru de a ne vindeca atât corpul. vindecători sau persoane competente care ne pot îndruma şi ajuta.Gardianul copacului vieţii din Grădina Edenului. le alină durerile. a tuturor bolilor şi suferinţelor. El reprezintă reîntoarcerea la Sursa vieţii. El oferă ajutor tuturor celor care suferă şi au nevoie de vindecare. Îngerul Rugăciunii. şi atunci când este permis.

atât de înţelegător şi de îngăduitor. al iubirii si al creativitatii. El a fost atât de bun. În timpul vieţii sale pământeşti. ca fiinţă umană. îngerul care conduce copiii rătăciţi prin . apoi.Arhanghelul Metatron Idee-forta: Sunt legat de izvorul bunatatii. el a ştiut să asculte glasul inimii şi a trăit smerit şi abandonat total Voinţei Supreme. Dumnezeu l-a luat în Cer. ca nimic din experienţa umană să nu se irosească. Scrierile iudaice presupun că el ar fi fost Schechina. deoarece el a fost mai întâi un om înţelept şi virtuos pe care. care au atras asupra sa harul Tatălui. de iubire pentru oameni şi a fost foarte atent la înţelesurile faptelor. încât a întruchipat. Misiunea lui cerească: El consemnează în Cartea Vieţii toate faptele noastre. Arhanghelul Metatron este considerat drept cel mai pământesc dintre arhangheli. ci ca marii îndrumători de oameni să aibă unde să caute învăţăturile care ne salvează în timpuri tulburi. atât de blând. noi conştientizăm puterea noastră de a iubi şi sensul existenţei noastre. Povestirile ni-l redau ca "plimbându-se cu Dumnezeu". asemenea tuturor marilor iluminaţi. Mai mult chiar. la vremea sa. Sufletul său a fost toată viaţa plin de credinţă. el a urmat de la sine calea înţelepciunii şi a bunătăţii inimii. nutrind convingerea că numai acela care învaţăpermanent din ceea ce petrece în el şi în afara lui este capabil să-şi ajute cu adevărat semenii. virtuţi divine. Astfel. apărând ca martor al acţiunilor noastre. Metatron a fost cunoscut sub numele de Henoch şi a fost al şaptelea patriarh după Adam. după moartea sa fiind primit în Cer printre arhangheli. Misiunea lui pe pământ: Ne ajută să avem măsura corectă în tot ceea ce facem. Graţie lui.

şi că tot el a fost cel care l-a oprit pe Abraham din săvârşirea jertfei. Isaak. echilibrată şi calmă. El este.) Tot Metatron ne conduce către starea de armonie în iubire. îl putem ruga. martorul faptelor noastre bune şi al tuturor acelor acte ale vieţii şi ale iubirii pe care nimeni în afara lui nu ni le cunoaşte. atât de necesară atunci când vrem să ne angrenăm cu succes în oricare dintre planuri (material. iar această înţelepciune ne va conferi o mare siguranţă. afectiv. nu deţinem măsura corectă a raţiunii ori a acţiunii noastre. sănătoasă. mai ales atunci când ştim că ne lipseşte simţul măsurii sau că. dar şi când trebuie să mai facem ceva pentru noi înşine sau pentru ceilalţi. în timpul meditaţiilor. spiritual etc. Îl vom ruga pe arhanghelul Metatron să ne conducă şi să ne susţină în orice moment al vieţii. Este foarte bine să-i cerem sfatul pentru fiecare acţiune pe care o avem de făcut. Tot astfel. Metatron este întâlnit sub diferite ipostaze: arhivar a lui Dumnezeu.pădure. să ne indice când "destul e destul". . Rezultatul va fi claritatea a ceea ce realizăm. El susţine totodată viaţa oamenilor. înger al legăturilor şi rege al îngerilor. atunci când Dumnezeu i-a cerut să i-L ofere pe fiul său. pentru ca noi să ducem o viaţă solară. fiind o punte între Dumnezeu şi om. astfel. fiind implicaţi emoţional într-o chestiune. ca să avem întotdeauna măsura corectă a faptelor şi a sentimentelor noastre. Vom putea astfel să obţinem echilibrul şi discernământul necesar în orice întreprindem.

Misiunea pământească: Ne ajută să ne deschidem către lumina cunoaşterii.Arhanghelul Uriel Idee-forţă: Lumina lui Dumnezeu străluceşte din interiorul meu. reprezentat conducând un car de foc tras de cai albi. El este cel mai strălucitor dintre îngeri şi. de asemenea. a cărui nume semnifică: "Lumina mea este Dumnezeu". Ca înger al căinţei el ne ajută să înţelegem legile karmice care spun că noi întotdeauna merităm exact ceea ce am făcut. aduce omenirii cunoaşterea iluminatorie despre divinitate. adeseori. Sunt permanent strălucitor. Este adesea reprezentat cu o flacără în palma deschisă. să conştientizăm lumina divină din noi şi să ne centrăm în Sine. Biblia ne povesteşte cum Uriel a coborât în grădina Edenului de pe o rază de soare cu o sabie de foc în mână. Mai este cunoscut şi sub numele de flacără a lui Dumnezeu sau îngerul profeţilor. El este. Uriel a fost îngerul pe care Dumnezeu l-a trimis la Noe ca să-1 prevină de potop. Uriel ne ajută să înţelegem cum funcţionează Graţia Divină şi ne face cunoscut că noi toţi suntem înconjuraţi de infinita dragoste a lui Dumnezeu. îngerul care veghează asupra furtunilor şi a spaimelor. plin de dragoste şi înţelepciune Uriel este stăpânul Soarelui şi cel mai strălucitor dintre îngeri. El este stăpânul furtunilor şi al tuturor spaimelor. Uriel este câteodată reprezentat cu o carte la picioarele sale. Planul Îngeresc: Arhanghel al Primului Cor Misiunea cerească: Să aducă oamenilor lumina cunoaşterii lui Dumnezeu. Arhanghelul Uriel. cartea plantelor medicinale pe care i-a oferit-o Adam. .

Uriel ne ajută să înţelegem de ce sunt toate aşa cum sunt. la o valorificare infinită a vieţii. El ne ajută să avem încredere în planul divin al lui Dumnezeu astfel încât. atunci când lucrurile nu par să meargă bine.Este cel mai înţelept dintre toţi îngerii. prin aceasta. El ne conduce spre cunoaşterea cea mai profundă a Sinelui şi. Sub conducerea sa avem posibilitatea să găsim lumina noastră interioară devenind tot atât de strălucitori ca şi Soarele atunci când dragostea şi frumuseţea devin pentru noi un fapt împlinit. . Cu ajutorul lui Uriel noi putem să cunoaştem vocea noastră interioară şi visele noastre. Când cunoaşterea oferită nu este utilizată în scopuri divine Uriel se manifestă ca şi pedeapsa lui Dumnezeu. să descoperim că acestea sunt întotdeauna spre binele nostru şi ne pot aduce fericirea. Adeseori este reprezentat cu o flacără în palma deschisă. La el omenirea poate găsi alinarea suferinţelor prin rugăciune.

El este reprezentat ţinând în mană un pumnal frumos încrustat. al bunăvoinţei. Simpla ta conversaţie plină de iubire şi umilinţă cu Dumnezeu se transformă în rugăciune. Aduce lumina Graţiei lui Dumnezeu tuturor celor care şi-au pus viaţa în slujba semenilor lor. prin ajutorul pe care îl oferă. Zadakiel îi binecuvântează pe toţi cei care îşi orientează eforturile spre a face din această lume un loc mai fericit. ce-l urmează pe Mihail în luptă. pe toţi cei care. fac din lumea aceasta un loc mai bun. Ne ajută să înţelegem semnificaţia actului de a dărui. Tuturor celor care cred cu toată fiinţa lor că este foarte important să-i ajuţi pe ceilalţi. de a conştientiza felul în care sunt îndrumaţi şi să-şi aprofundeze şi amplifice sentimentul de compasiune faţă de ei înşişi şi faţă de ceilalţi.” Îndemn: “Intensifică şi creşte prin aspiraţie sinceră şi prin exprimarea intenţiei sfera rugăciunii tale cu Dumnezeu Tatăl.Arhanghelul Zadakiel Idee-forţă: “Sunt plin de compasiune şi bunăvoinţă. al cărui nume înseamnă “Dreptatea lui Dumnezeu” este un înger al mărinimiei.” Zadakiel. el le oferă . să putem aprecia care este însemnătatea spirituală a dăruirii. este unul dintre purtătorii steagurilor. al compasiunii. Îi ajut pe cei care sunt deschişi să-şi dezvolte capacitatea de a asculta răspunsul. să devenim şi noi dedicaţi acestui act. Ia aminte că nici o rugă nu rămâne fără răspuns. Alături de Jophiel. Ne învaţă cum să dăruim ajutorul din toată inima. armonie şi fericire. Acest arhanghel oferă protecţie tuturor celor care fac bine. îi binecuvântează pe toţi cei care au inima deschisă şi care sunt oricând pregătiţi să facă tot ce pot pentru ca viaţa pe această planetă să fie plină de bunăstare. În calitate de înger al mărinimiei.

pe lângă milă. suntem ajutaţi de acest arhanghel. suntem conduşi de ego-ul nostru. el le aduce speranţă şi încredere şi reînnoieşte credinţa lor în atotputernicia Graţiei Divine. în gîndurile noastre. compasiunea implică. Atunci când. Compasiunea ne călăuzeşte spre lumina şi dragostea eternă a lui Dumnezeu. Unii oameni cred că această calitate. în permanenţă. astfel încât ceea ce au în plan să poată fi realizat cât se poate de bine. El ne îndeamnă să lăsăm loc. să vedem Lumina Divină din noi înşine şi din cei din jurul nostru. Tuturor acelora care luptă în numele lui Dumnezeu. Atunci cînd nu suntem conştienţi de puterea compasiunii. Acest arhanghel ne inspiră să fim plini de bunăvoinţă. Zadakiel aduce compasiunea în viaţa noastră şi ne ajută să înţelegem că dragostea lui Dumnezeu se revarsă în orice moment asupra noastră. El ne călăuzeşte cu compasiune atunci cînd ne simţim slabi şi neputincioşi. pentru îndurare şi milostenie divină. nu trebuie să ne încrâncenăm ori să ne pedepsim pentru că lucrurile nu merg aşa cum vrem. Încrederea în Compasiunea Divină este un dar care ne permite să participăm pe deplin la evoluţia vieţii noastre. Din punct de vedere ezoteric însă. Zadakiel ne oferă dragostea lui Dumnezeu ca o realitate a vieţii. este sinonimă cu sentimentul de milă. Dacă noi conştientizăm faptul că suntem ghidaţi şi ajutaţi. compasiunea. Invocarea şi comuniunea cu Arhanghelul Zadakiel duc la aprofundarea sentimentului de compasiune. care provine direct de la Dumnezeu şi care îi permite să ne ajute prompt dacă îl invocăm atunci când ne aflăm în pericol. Oricine oferă sprijin într-un fel sau altul. le facilitează accesul la resurse infinite.energie şi inspiraţie. puterea desăvârşită de a empatiza cu suferinţa celorlalţi. Zadakiel uşurează şi asigură depăşirea evenimentelor dramatice din viaţa noastră. Îl rugăm pe Zadakiel să ne ajute să găsim resursele interioare şi exterioare care să ne permită să ne îndeplinim cât mai bine misiunea. se spune că dăruieşte. Tot ceea ce trebuie să facem pentru a-l simţi este să ne deschidem inima spre infinita lui splendoare. să conştientizăm faptul că suntem în permanenţă protejaţi şi îndrumaţi. precum şi capacitatea de a prelua suferinţa cuiva şi de a o neutraliza. Compasiunea lui se manifestă printro forţă miraculoasă. ne îndreptăm cu toată aspiraţia către Divin. de conflictele noastre interioare. Lumea nu ar fi atât de minunată fără ajutorul celor care au dăruit din energia şi resursele lor pentru a transforma viaţa celorlalţi. Putem să acceptăm compasiunea lui Dumnezeu şi să ne lăsăm în voia Lui fiind buni şi blânzi cu noi înşine . făcând posibilă orientarea acestora către un deznodământ fericit. aflându-ne într-o situaţie neplăcută.

care ne va purifica trupul fizic. Dacă îl vom ruga să ne inspire cum să lăsăm mai uşor şi mai repede. vom declanşa astfel şi vom accelera direct proporţional cu intensitatea şi durata rugăciunii procesul de vindecare spirituală. unde să trăim mai mult în lumina iubirii şi înţelepciunii Divine. Iertarea nu înseamnă uitare şi nu acesta este scopul ei. îl rugăm pe Zadakiel să intervină. Atunci când iertăm. Compasiunea ne ghidează dincolo de viaţa aparent dificilă către noi nivele tot mai profunde de conştientizare. mintea şi inima de neiertare. Iertarea ne ajută să ne eliberăm de aceste trăiri şi să ne ridicăm pe un alt nivel superior de conştiinţă. Manifestarea deplină a devotamentului implică şi iertarea tuturor acelora care ne-au pricinuit suferinţe şi lacrimi. să ne orientăm calea către sursa divină a tot ceea ce există şi se roagă ca fiecare dintre noi să dobândim puterea de a ne dărui necondiţionat şi deplin lui Dumnezeu. îi ajută să găsească resursele interioare şi curajul necesar pentru a o putea face. Putem avea nevoie de ajutor ca să iertăm şi Zadakiel ne oferă graţia de a găsi bunătate în inimile noastre şi curajul de a cere ajutor când iertarea ni se pare prea greu de realizat. Cei care sunt orgolioşi şi ranchiunoşi nu iartă uşor. dar Zadakiel. suntem uniţi în aceeaşi sursă Divină. de asemenea. Arhanghelul Zadakiel contribuie la vindecarea suferinţelor – mai ales a celor din plan emoţional – şi la eliminarea energiilor negative din toate structurile corpului omenesc. că ceilalţi sunt cauza şi nu doar instrumentul manifestării necazurilor şi durerilor noastre. Arhanghelul Zadakiel este patronul îngerilor care iartă sau ale căror misiuni au legătură cu iertarea. privim cu detaşare şi plini de iubire toate situaţiile care apar în viaţa noastră. Dacă întîmpinăm probleme în a ne ierta sau a ierta o altă persoană. divin inspiraţi. în urma noastră. sufletul ni se uşurează şi ne simţim bine. El ne oferă ajutor divin când dorim să uităm resentimentele faţă de suferinţele trecute şi ne ghidează să înţelegem lecţia la care am fost supuşi în momentele în care aceasta s-a manifestat. suferinţa şi rănile vechi. vom rămâne prizonierii propriilor noastre orgolii şi resentimente crezând. altei persoane. iubirea divină pe care îngerii o manifestă şi o exemplifică neîncetat. . Graţie compasiunii Divine. El ne ajută. păstrând în atenţie din trecut. Ne învaţă să-i respectăm pe ceilalţi şi să găsim toate resursele de care avem nevoie atunci când ne dăruim. Zadakiel ne ajută să vedem rănile şi suferinţele noastre din trecut într-o altă lumină. pentru ca noi să putem trăi constructiv şi liber prezentul. El va acţiona ca un coşar. prin graţia sa. Iertarea ne eliberează şi ne ajută să relaţionăm mai bine cu cei din jur. în continuare. Altfel. Pentru a ierta într-adevăr corect.şi cu ceilalţi. doar experienţa de viaţă necesară trăirii prezentului cu cea mai mare intensitate. în esenţă. pentru că. Numai aşa putem ajunge să trăim aici şi acum. El ne îndeamnă să-i iertăm pe toţi cei care ne-au făcut rău în trecut.

Arhanghelul Zadakiel păzeşte puterile invocaţiei şi ale afirmaţiei. ceea ce chemăm şi atragem prin intermediul invocaţiei există şi că este cu putinţă să intrăm în comuniune tainică. spirituală ce apare. De asemenea. Atunci când este invocat cu o credinţă puternică. fie în trecutul îndepărtat. compasiunea. Iertarea ca şi înţelegerea ne ajută să devenim fiinţe umane fericite şi sănătoase. de a atrage înlăuntrul fiinţei noastre. unei entităţi divine sau lui Dumnezeu Însuşi. deplină la realitatea Sa misterioasă. îngeraşul meu” ne pune instantaneu în comuniune cu îngerul nostru păzitor. Invocarea îngerului păzitor prin rugăciunea „Înger. iubirea sau Graţia divină ne vor fi acordate. în felul acesta o invocaţie. ghidarea. prin care fiinţa umană se adresează lui Dumnezeu Însuşi în ipostaza de Tată Ceresc. protecţia. deci invocarea sau invocaţia are semnificaţia de a chema. El ne inspiră să realizăm invocaţia prin adresarea unor cuvinte pline de puritate şi simplitate. Un exemplu de invocaţie îl constituie chiar rugăciunea “Tatăl nostru”. în fiinţa noastră apare o anumită stare distinctă. profundă. Atunci când rostim numele lui Dumnezeu cu o credinţă puternică. este necesar să avem o credinţă puternică. Invocaţia poate fi adresată unui înger. inspiraţia. ce evidenţiază că beneficiem în universul nostru lăuntric de influenţa dumnezeiască. Cuvântul “invocaţie” din limba română este conex cu termenul “invocatio” din limba latină. devenim receptivi la vindecare şi iubire. Zadakiel ne inspiră să invocăm acordarea ajutorului şi a ghidării pline de înţelepciune în diferite situaţii. profundă şi deplină se poate spune că realizăm. fie în trecutul apropiat. ori de intrare în comuniune telepatică cu o anumită entitate sau chiar cu o anumită realitate ce a existat cândva. de a apela. “Vocare” înseamnă în latină “a chema”. profundă şi deplină că ceea ce invocăm. ne învaţă arta de a ne ruga. ne arată cum şi în ce condiţii simpla conversaţie cu Dumnezeu se transformă în rugăciune. a milostivirii şi a puterii dumnezeieşti a Mântuitorului Iisus Hristos în fiinţa credinciosului. profundă şi deplină în Universul nostru lăuntric numele lui Dumnezeu. cu acea realitate sau cu acel ceva ce este invocat. . La rândul ei. rugăciunea inimii constituie o invocare a harului. iar în felul acesta oglindirea acelei realităţi ce este invocată în propriul nostru univers lăuntric este realizată. net sesizabilă. unui sfânt. protecţia divină. a unei anumite realităţi tainice sau puteri superioare. acordarea iertării şi a Graţiei divine sau realizarea unei comuniuni cât mai profunde cu fiinţa divină care este invocată sau cu Dumnezeu însuşi. sau când ne raportăm cu o credinţă puternică. Acest arhanghel ne învaţă că pentru a reuşi fiecare invocaţie sublimă. divină. Zadakiel păzeşte esenţele rugăciunii. în Universul nostru lăuntric. inspiraţia divină. prin care să manifestăm speranţa şi credinţa că ajutorul. a unei energii.Iertând.

Rugăciunea este o intensă. Rugăciunea trebuie să fie.sfera rugăciunii. orice rugăciune binefăcătoare. ce este îndreptăţită. Rugăciunea este o tainică şi indescriptibilă comuniune a fiinţei umane în ipostaza de copil al lui Dumnezeu cu Tatăl său Ceresc şi ea include umilinţa. Rugăciunea celui rău. cererea în conformitate cu legile lui Dumnezeu. S-a constatat: copiii care au fost învăţaţi de mici să se roage la Dumnezeu. totodată. Dat fiind faptul că este omniprezent. plină de speranţă. A ne ruga într-un mod umil şi sincer înseamnă. Aşa s-au rugat şi au fost ascultate fiinţele umane de-a lungul veacurilor. Prin intermediul rugăciunii. mărturisirea sinceră a greşelilor. Rugăciunea sinceră şi umilă către Dumnezeu este mult mai importantă decât ritualurile exterioare. spontană. rămâne fără răspuns. Rugăciunea sinceră şi umilă se realizează cu iubire şi implică o sui generis revărsare a inimii înaintea Creatorului Suprem. atenţia şi credinţa sunt combinate şi fac să apară starea de vigilenţă. În cazul rugăciunii. Zadakiel ne asigură că nici o rugă nu rămâne fără răspuns. atât profeţii şi sfinţii. sunt mai sănătoşi şi mai fericiţi. iubirea. Dumnezeu ascultă instantaneu. prin mijlocirea Duhului Sfânt. au fost inspiraţi într-un mod intim şi indescriptibil de Dumnezeu şi au atras în fiinţa şi în Universul lor lăuntric tainice puteri dumnezeieşti. să creştem – prin dorinţa noastră sinceră. adorarea. prin exprimarea intenţiei . a comunica în taină cu Dumnezeu. înainte de toate. Iar baza pe care se construieşte încrederea noastră deplină în puterea tainică a rugăciunii insistente este generozitatea cea fără de egal a lui Dumnezeu. Rugăciunea include insistenţa precum şi continuitatea. a întregii noastre fiinţe şi chiar a trupului către Dumnezeu ce se realizează prin intermediul energiei tainice a aspiraţiei către Dumnezeu şi a iubirii pentru Dumnezeu. cât şi aşa-zişii “drepţi”. împreună cu iubirea de Dumnezeu. Intensitatea ce este manifestată în rugăciune are o mare importanţă. Dar trebuie să avem în vedere că Dumnezeu nu acceptă decât rugăciunile şi cererile ce sunt binefăcătoare din punctul de vedere al lui Dumnezeu şi care sunt rostite cu umilinţă şi credinţă. rodnică şi indescriptibilă elevare a sufletului. Arhanghelul Zadakiel ne încurajează să intensificăm. să ceară ajutorul şi ghidarea lui Dumnezeu atunci cînd le este greu sau în situaţiile în care nu ştiu ce alegere să facă şi care păstrează acest obicei minunat pe parcursul vieţii se descurcă mai bine în viaţă. sinceră şi umilă. şi nu este luată în considerare atâta timp cât o astfel de fiinţă umană nu se căieşte pentru relele şi . a celui care s-a îndepărtat de Dumnezeu. Rugăciunea este un element esenţial al pietăţii interioare. mulţumirea. compasiunea şi milostenia. Zadakiel ne îndeamnă să ne rugăm la Dumnezeu întotdeauna nu doar în perioadele dificile ale vieţii şi să fim insistenţi în rugăciune. iar răspunsul Lui nu întîrzie să apară şi este trăit printr-o tainică revărsare a binecuvîntărilor şi a darurilor Sale.

Rugăciunea trebuie manifestată din simplitatea deplină a inimii. sub forma unor mesaje repetate care te îndeamnă să îmbunătăţeşti situaţia ta sau a celor din jurul tău. Fii foarte atent la tot ce auzi în mintea ta şi cu urechile tale fizice. Zadakiel ne ajută să auzim ghidarea plină de iubire a îngerilor păzitori. să primim mesaje auditive de la îngeri. blândă. de a conştientiza felul în care suntem îndrumaţi. Aceste voci nu sunt întotdeauna percepute cu urechile. să fie exprimată din intenţii curate şi să fie rostită într-o vorbire şi cerere simplă. putând comunica foarte uşor cu entităţile benefice din alte dimensiuni. blând. Cel care are această capacitate poate auzi scene care se petrec la mare distanţă sau în alte planuri ale existenţei. Claraudiţia ajută la confirmarea premoniţiilor precum şi la diagnosticări şi o traducere mai bună a ceea ce vezi. esenţiale. În cazul claraudiţiei persoana primeşte o informaţie auditivă. El este considerat îngerul coordonator al memoriei şi de aceea este de mare folos studenţilor şi oricui trebuie să reţină nume. cifre sau alte informaţii importante. Simplitatea şi sinceritatea în rugăciune sunt. de asemenea. bună la suflet şi iertătoare. Exemple ale acestui simţ ar fi să auzim îngerul păzitor amintindu-ne cu iubire: “Ai uitat cartea. Invocarea şi meditaţia cu Arhanghelul Zadakiel duc la dezvoltarea capacităţii de a asculta răspunsul. Arhanghelul Zadakiel este foarte cunoscut şi pentru că ne ajută în ceea ce priveşte funcţiile memoriei. poate auzi voci articulate. dar pot fi percepute ca forme-gând sau ca o vibraţie în jurul nostru. este răbdător. În cazul acelora. sunete şi cuvinte care nu pot fi percepute de auzul normal. Zadakiel ne învaţă că memorăm ceva mai uşor dacă suntem deschişi sau ne deschidem către . Dacă dorim să memorăm o informaţie importantă sau să ne îmbunătăţim în general memoria îl invocăm pe Zadakiel. asemeni unei voci în cap. pentru aceasta este esenţial să se înţeleagă că memoria poate fi îmbunătăţită. Uneori el ne poate ghida să învăţăm singuri. Ghidarea divină poate fi auzită clar. Dacă dorim să învăţăm ceva.păcatele pe care le-a făcut. A fi atenţi la tiparele noastre de a privi lucrurile. este un receptor în alte planuri. Dumnezeu ascultă întotdeauna rugăciunea ce este rostită de o fiinţă umană umilă. muzică sublimă. Zadakiel ne ajută. Zadakiel este un profesor spiritual. asculta pe ceilalţi şi gândi ne ajută să primim învăţătura lui. Dumnezeu “răspunde” printr-o totală tăcere. fiinţe divine.” sau avertizându-ne: “STOP! Nu trece strada!”. înţelegător şi are acces la întreaga cunoaştere. atâta timp cât fiinţa nu se hotărăşte că a venit momentul să implore iertarea păcatelor şi să se reîmpace cu Dumnezeu. Îl putem ruga pe Zadakiel să ne ajute să ne clarificăm mesajele auditive pe care le primim. În această ipostază el este reprezentat ţinând în mână o carte.

să fim deschişi să împărtăşim idei noi. El ne inspiră să-i învăţăm pe ceilalţi ceea ce am asimilat. . De asemenea. elevii noştri ne învaţă şi ei în multe moduri minunate. îl putem invoca atunci cînd trebuie să găsim – în noi sau în mediul înconjurător – ceva ce am rătăcit. încredere în capacităţile noastre de învăţare deoarece mintea noastră este una cu Mintea Divină şi ne ajută să învăţăm cu uşurinţă noţiuni noi. învăţăm unii de la ceilalţi.acea realitate sau acel aspect şi atunci cînd înţelegem. să avem încredere în capacităţile noastre de predare. Chemaţi-l pe Zadakiel pentru a vă ajuta să vă amintiţi de orice lucru pierdut şi chiar de Dumnezeu. subiecte care nu fac parte din sfera noastră de interese. Zadakiel vindecă tulburările de memorie şi ajută la îmbunătăţirea altor funcţii mentale. El ne îndeamnă să avem întotdeauna o minte deschisă.

compasiune. Ne simţim protejaţi. Fiinţa noastră este deschisă total faţă de îmbrăţişarea sa plină de iubire. pornind de jos în sus.Exerciţiu de comuniune cu Arhanghelul Zadakiel Etapa 1 Vom urmări o stare de relaxare. păstrând în suflet o stare de recunoştinţă pentru bucuria şi fericirea generate de comuniunea cu Arhanghelul Zadakiel. frumos. fie să rămânem interiorizaţi cu ochii închişi şi să savurăm lăuntric aceste stări. . care porneşte din inima lui şi ne îmbăiază întreaga fiinţă. în deplină siguranţă. ne simţim capabili să ne rugăm mult mai sincer şi mai intens. Vizualizăm cu aripile lui de lumină ne îmbrăţişează cu iubire. înălţător. elevate. Putem. sublim. ocrotiţi. Pe un fond de tăcere interioară. divin. relaxând gradat fiecare muşchi. de destindere cât mai profundă a întregului corp. Etapa 4 Ne simţim acum scăldaţi în această lumină alb strălucitoare care infuzează în fiinţa noastră o stare de mărinimie. Etapa 6 Revenim acum gradat. Simţim cum inspiraţia şi protecţia divină se revarsă asupra noastră. care se derulează pe ecran. fie să privim reprezentările simbolice ale Arhanghelului Zadakiel. simţim că suntem fiinţe pure. pline de iubire. la alegere. de la tălpile picioarelor şi până în zona creştetului capului. Fiinţa noastră este acum intim unită cu fiinţa Arhanghelului Zadakiel. Etapa 5 Simţim acum comuniunea plenară profundă cu Arhanghelul Zadakiel. Etapa 3 Percepem acum prezenţa Arhanghelului Zadakiel. de lumină alb strălucitoare. Vizualizăm acum o rază intensă. Etapa 2 Aspirăm plini de dragoste şi umilinţă la tot ceea ce este bun. universal valabil. bunăvoinţă. Simţim că devenim capabili să iertăm pe toţi cei care ne-au greşit şi chiar pe noi înşine. care trăim într-o lume superioară divină. cosmic.

aceşti îngeri le oferă energie. Tuturor celor care cred cu toată fiinţa lor că este foarte important să-i ajuţi pe alţii. Îngerii ajutorării sunt întotdeauna alături de toţi cei care au înţeles profund necesitatea fundamentală a fiinţei umane de a manifesta altruismul.atunci când dorim din toată inima să ne ajutăm semenii şi să facem ceva pentru ceilalţi. le facilitează accesul la resurse infinite din macrocosmos. iar viaţa să fie mai bună. inspiraţie.Ingerii ajutorarii si daruirii Ideea forţă: "Manifest plin de iubire tot ceea ce este mai bun în mine şi. iar calea ne este netezită mai uşor decât atunci când lucrăm doar pentru noi înşine. Aceşti îngeri păzitori oferă protecţie tuturor celor care fac bine oricărei fiinţe. Ei sunt reprezentaţi ţinând în mână un porumbel. astfel încât ceea ce ei fac să poatăfi dus la capăt cât se poate de bine. Misiunea lor pe Pământ: Ne ajută să înţelegem semnificaţia majoră a actului de a dărui şi a primi.sunt puternic impulsionaţi şi mereu ocrotiţi de aceşti îngeri. suntem mult mai intens susţinuţi. mă integrez armonios în Univers. simbol al dorinţei permanente de a ajuta toate fiinţele. binecuvântându-i pe toţi cei care au inima deschisă şi care sunt oricând pregătiţi să facă tot ce le stă în putinţă pentru ca viaţa pe această planetă să fie rodnică şi fericită. Toţi cei care îşi oferă plini de dăruire serviciile pentru ca această planetă să devină mai fericită. Planul îngeresc: Cerul formator Funcţia îngerilor: Ne învaţă cum să dăruim ajutorul nostru cu toată inima celor care merită. Actul dăruirii se poate manifesta foarte clar în munca celor implicaţi în viaţa politică şi socială. având mai multe posibilităţi . plin de bunăvoinţă. De asemenea. să putem aprecia cu discernământ însemnătatea spirituală a ajutorului dat şi primit. el poate fi evident şi în cazul minunatelor fiinţe care." Aceşti îngeri aduc binecuvântarea lui Dumnezeu tuturor celor care şi-au pus viaţa în slujba semenilor lor. Mulţi dintre noi am avut ocazia să simţim ajutorul nepreţuit al acestor îngeri şi am remarcat că.

adevărată şi durabilă. devenim parte activă a lumii în care trăim şi ne intregrăm în armonia Vieţii Universale. ei ne . Contribuţia noastră la Binele general este directă. fără să aibă vreun interes personal. Aceşti oameni sunt binecuvântaţi. Darurile spirituale pe care ni le oferă: aceşti îngeri ne pot ajuta sătrăim o viaţă armonioasă." Simbolism: Îngerii Armoniei sunt înconjuraţi de cele mai frumoase păsări care zboară către sanctuarul spiritului lor cel sfânt. fac ca viaţa noastră să fie din ce în ce mai bună. în orice colţ din această lume. deoarece îşi pun viaţa în slujba altora. Ingerii armoniei Idee-forţă: "Trăiesc în armonie atunci când sunt una cu Sursa vieţii. Tot aici pot fi incluşi vindecătorii şi terapeuţii altruişti. Ne rugăm acestor îngeri să-i binecuvânteze pe toţi aceia care.decât ceilalţi. Pentru ajutorul dăruit în mod necondiţionat. ele simbolizează buna înţelegere şi ghidarea către relaţiile care ne sunt cele mai favorabile şi care ne vor trezi simţul armoniei. Lumea nu ar fi atât de minunată fără ajutorul celor care au dăruit din energia şi resursele lor pentru a schimba în bine viaţa celorlalţi. Funcţia angelică: ne aduc armonie în suflet. ca şi orice altăfiinţă umană care ajută oamenii. ajută dezinteresat pe toţi cei care au nevoie. plin de pace. Rugăm Îngerii Păzitori ai ajutorării să ne sprijine pentru trezirea şi amplificarea resurselor noastre lăuntrice şi pentru obţinerea lucrurilor necesare pentru a-i putea ajuta pe toţi cei care merită şi au nevoie de aceasta.

spre un mod de viaţă creator. acţionăm mereu cu inima deschisă şi conform celor mai înalte idealuri la care ne putem raporta. specifice armoniei în care trăim acum. oneşti şi integri. rezonând cu Armonia cosmică. Graţie armoniei. Să ne raportăm cât mai des la Îngerii Armoniei. ele pot deveni cu uşurinţă trepte ale evoluţiei noastre spre manifestarea fiinţei armonioase care suntem în esenţă. rugându-i să ne ajute să ne găsim calea către armonie. dăruire. putând astfel da naştere operelor de artă. ci pentru gloria lui Dumnezeu pe Pământşi în Ceruri. înţelese ca lecţii de viaţă. Dacă acordăm sentimentelor atenţia cuvenită. O altă semnificaţie a armoniei interioare se referă la a ne detaşa de experienţele dureroase ale trecutului. Şi a trăi astfel. ea se referă la măsura în care noi suntem deschişi sufleteşte. Această armonie se referă la toate aspectele vieţii şi fiinţei noastre. La nivel fizic. iar frumuseţea interioară şi aspiraţia spirituală devin treptat componentele esenţiale ale unei armonii deosebite: a trăi în spiritul adevărurilor universal valabile. odihnă. Îngerii Armoniei îşi revarsă binecuvântările asupra noastră atunci când optăm pentru o viaţă armonioasă. armonia se referăla mediul şi ambianţa în care alegem să trăim. Emoţiile "urâte" vor fi înlocuite de stări profunde de împlinire şi de mulţumire. dacă învăţăm să ne acceptăm legătura cu Pământul. Acestea sunt acele adevăruri comune tuturor marilor tradiţii spirituale planetare. . Ca stare emoţională. măcar parţial. A trăi în armonie este o stare care prin rezonanţele specifice ne hrăneşte permanent şi ne ajută să experimentăm viaţa ca fiind integratăîn fluxul vieţii universale. De aici decurge o stare benefică inclusiv pentru fiinţa noastră fizică. Decantate. îngăduinţă.impulsionează să căutăm fiinţe şi locuri armonioase. şi să ne exprimăm propria unicitate în mod armonios. înseamnă să ne punem în valoare înzestrările mai mult sau mai puţin latente. Viaţa noastră include bunădispoziţie.ritmul existenţial împărţindu-se între munca plină de roade şi momentele de odihnă şi de reculegere. să le exersăm. Trăim în armonie. atunci trăim nu numai într-o armonie exterioară. Căci nimeni nu trăieşte pentru sine. care ne susţine şi ne hrăneşte. şi să ne ajute să evoluăm spiritual prin iubire. prieteni minunaţi. ci şi în armonie cu noi înşine.

Devenim creativi în fiecare dimensiune a vieţii noastre. Ei ne deschid porţi nebănuite către profunzimile propriei fiinţe." Simbolism: Acest înger ţine în mână o tamburină şi este înveşmântat într-o robă superbă. în primul rând. o stare de „fertilitate”sufletească. cum ne aranjăm locuinţa sau grădina. El ne ajută să ne canalizăm forţele vitale către acţiuni creatoare care aduc armonia muzicii. sunt întotdeauna capabil să exprim plenar ceea ce simt. pentru a vibra la unison cu forţa care a zămislit întreaga fire. Aceşti îngeri ne ajută să ne expansionăm permanent orizontul cunoaşterii şi universul trăirilor sufleteşti. de aceea. iar ei ne învaţă cum să le împărtăşim lumii. ferindu-ne de rutină şi de rigiditate lăuntrică. aceşti îngeri ne ajută să contactăm spontan sursa Creativităţii Universale. Ei ne inspiră şi ne deschid cele mai fine canale de recepţie. . Ei ne binecuvântează spre a fi debordant de creativi în tot ceea ce facem. Aici descoperim cele mai ascunse talente cu care am fost înzestraţi. Starea de creativitate este. Darurile spirituale pe care ni le oferă: Ei ne pot ajuta să fim creativi în întreaga viaţă. să ne exprimăm expresiv în tot ceea ce facem. mai fericită. de la modul cum ne îmbrăcăm. Protectori ai celor mai sublime şi elevate disponibilităţi creatoare. până la rafinatele şi elevatele manifestări artistice.Ingerii creativitatii Idee-forţă: "Creativitatea mea se manifestă liber şi spontan. Funcţia angelică: Ne ghidează creativitatea pentru a înflori plenar. de rezonanţă cu tot ceea ce este benefic în Univers. Astfel suntem încurajaţi în permanenţă să creăm o lume mai luminoasă. A fi creativ înseamnă puterea de a oglindi permanent frumuseţea şi binele divin în toate acţiunile. gesturile şi atitudinile pe care ţi le asumi. ritm şi originalitate în viaţa noastră. ne transmit puterea creatoare care vine de la Dumnezeu. a formelor şi culorilor în viaţa noastră. Aceşti mesageri divini ne ajută să aducem mereu culoare.

. Să le aducem rugăciuni pentru a crea numai lucruri care să contribuie la binele şi armonia acestei lumi.Într-un mod miraculos. îngerii creativităţii ne oferă inspiraţia de care avem nevoie pentru a ne transforma profund. la fericirea tuturor oamenilor.

să facem din această credinţă în Dumnezeu lumina călăuzitoare a vieţii noastre lăuntrice. să o manifestăm şi săo lăsăm să ne îndrume pe cărările vieţii. dacă Îi cerem Tatălui Ceresc să ne ofere anumite lucruri sau realizări benefice pe care ni le dorim foarte mult. să ne exprimăm credinţa în bunătatea inerentă a vieţii. trebuie să ne păstrăm convingerea că totul merge în sensul cel mai bun pentru noi. El ne . Funcţia angelică: Ei ajută oamenii să îşi trezească şi să îşi menţină credinţa în Dumnezeu şi în îngerii săi de lumină. pe care Dumnezeu mi le oferă acum şi totdeauna! Simbolism: Îngerii credinţei se menţin cu seninătate în starea de înţelepciune care ia naştere din credinţa deplină în Dumnezeu. Ei ne reamintesc că trebuie să ne menţinem întotdeauna credinţa. în binele divin şi în fericirea divină. Când greutăţile vieţii apasă prea greu pe umerii noştri. Eiţin în mână o mantie.Ingerii credintei Idee-forţă:Cred cu tărie în prezenţa. Credinţa ne susţine în momentele dificile şi ne ajută să depăşim îndoiala sau deznădejdea atunci când suntem tentaţi să renunţăm la eforturile noastre spirituale. iubirea şi ghidarea lui DUMNEZEU şi a îngerilor săi de lumină. Darurile spirituale pe care ni le oferă: Ei ne ajută să ne menţinem credinţa chiar şi în situaţii potrivnice. cu care ne învăluie în credinţa profundă şi care totodată simbolizează protecţia împotriva necazurilor vieţii. Ei ne ajută să ne regăsim credinţa. Îngerii credinţei reînvie şi întăresc în noi credinţa în Dumnezeu şi în îngerii săi. Îngerii credinţei ne ajută să credem în iubirea lui Dumnezeu şi în faptul că.

spre a putea asculta Universul. Ele îi mulţumesc de fiecare dată. pentru susţinere şi astfel credinţa lor în Dumnezeu creşte cu fiecare nouă reuşită pe calea spirituală. Astfel. ghidaţi. ne face să ne simţim iubiţi. Unele fiinţe uită de Dumnezeu atunci când toate le merg din plin. Pentru acestea trebuie să se producă o criză majoră pentru a le aminti că există în Univers o forţă superioară căreia ei pot să se încredinţeze. Viaţa e mult mai simplă atunci când e susţinută de credinţă. protejaţi. Credinţa ne ajută să suportăm acele evenimente pe care tindem să le considerăm nedreptăţi.va răspundeşi toate acestea se vor realiza cu siguranţă.cu convingerea că mergem pe calea cea bună. ca parte din marea Creaţie Divină. Credinţa ne ajută săsuportăm chiar şi situaţiile dificile şi nesigure din punct de vedere material şi să acceptăm unele suferinţe pentru că. Să depăşim graniţele concretului şi ale micii noastre lumi. Ea ne dă răbdarea de a aştepta venirea luminii chiar şi din cel mai adânc întuneric. Să ne încredinţăm acestei iubiri pentru ca existenţa noastrăsă se împlinească. rămânem totuşi încredinţaţi că nimic nu e întâmplător sau fără sens. A crede că tot ceea ce se petrece e dorit şi e bun pentru noi. ele simt ajutorul lui Dumnezeu. Pentru fiinţele care se află pe o cale spirituală. . chiar dacă înţelesul planului divin ne scapă. Îi rugăm pe îngerii credinţei să ne susţină în orice împrejurare. putem să ne urmăm intuiţia şi glasul inimii şi să trăim o viaţă plină. spirituală şi de fiecare datăcând reuşesc ceva. spre a putea primi neîncetat binecuvântarea lui Dumnezeu. pline de recunoştinţă. toate lucrurile şi fenomenele capătă o semnificaţie aparte. lui Dumnezeu. fapt ce le întăreşte credinţa în Dumnezeu. Săsăvârşească o punte între noi şi Cer.

Aduc speranţă. Îngerii compasiunii ne oferădragostea lui Dumnezeu ca o realitate a vieţii. Atunci când. Funcţia angelică: Revarsă asupra fiinţelor umane compasiunea sau graţia divină. ne îndreptăm gândul către Divin. Ei trezesc compasiunea nesfârşită în sufletul omului. privesc cu detaşare şi plin de iubire toate situaţiile care apar în viaţa mea". Dacă nu suntem conştienţi de puterea compasiunii. aceşti îngeri se apleacă asupra noastră cu înţelegere şi blândeţe. aparent fără rezolvare. şi primim “ca din senin” o dovadă că Dumnezeu nu ne-a uitat. Îngerii compasiunii sunt alături de noi atunci când trebuie să depăşim evenimentele dramatice din viaţă şi fac posibil un deznodământ fericit. Este mai presus de toate capacitatea de a-i ajuta pe cei aflaţi în suferinţă. înseamnă căsuntem dominaţi de . Simbolism: Crinul pe care îl poartă este simbolul universal al Purităţii şi Adevărului. Preamilostivirea lor nu este o milă omenească. suntem ajutaţi de îngerii compasiunii. ci o putere desăvârşităde a empatiza cu ceilalţi. Darurile spirituale pe care ni le oferă: Întotdeauna când ne simţim slabi şi neputincioşi. Ne ajută săînţelegem că dragostea dumnezeiască se revarsă fără istovire asupra noastră. încredere în sine şi întăresc credinţa în Dumnezeu.Ingerii compasiunii Idee-forţă: "Graţie compasiunii divine. Ei ne îndeamnă să fim plini de îndurareşi bunătate. ne protejează şi ne îndrumă. care provine direct de la Dumnezeu şi le permite să ne ajute prompt dacă îi invocăm atunci când ne aflăm în pericol. aflându-ne într-o situaţie dificilă. Compasiunea lor se manifestăprintr-o forţă miraculoasă. Putem să simţim cu uşurinţă manifestarea compasiunii atunci când suntem supăraţi şi cineva ne vorbeşte cu prietenie sau când ne confruntăm cu o anumită problemă.

egoism. . Compasiunea ne călăuzeşte spre lumina şi dragostea eternă a lui Dumnezeu.

cu iubire în cele mai importante momente ale vieţii pentru a ne orienta ferm către o autentică evoluţie spirituală.Ingerii cunoasterii Idee-forţă: "Ascult mereu vocea tainică a inimii mele care mă conduce către Cunoaşterea adevărată şi fericire." Îngerii cunoaşterii se află deasupra norilor confuziei şi ignoranţei. Ea ne deschide calea către o viaţăplină de împlinire şi fericire. Ne rugăm acestor îngeri să ne ajute să auzim şi să ascultăm vocea noastră interioară pentru a . Cunoaşterea elimină atitudinea pesimistă în faţa vieţii. Planul îngeresc: îngeri ai Cerurilor Paradisurilor. călăuzindu-ne către hotărârile cele mai inspirate care influenţează în mod direct. Răspândesc cu iubire lumina cunoaşterii şi ne ajută să luăm cele mai inspirate horărâri. care ne îndrumă spre luarea celor mai bune decizii în viaţa noastră. pozitiv. Îngerii cunoaşterii ne învaţă să auzim vocea inimii noastre. evoluţia noastră spirituală. Misiunea lor pe Pământ: ne ajută să găsim drumul drept. de asemenea. Misiunea cerească: ei aduc fiecăruia dintre noi cunoaşterea care să ne fie călăuză pe calea către Dumnezeu. atitudine care ne-ar împiedica să trăim fericiţi. dar ingerii cunoaşterii ne ajută să întrezărim ceea ce se află dincolo de aceste limitări şi să acţionăm în consecinţă. care este cel mai potrivit pentru noi şi care ne aduce cea mai mare bucurie şi fericire. Atunci când ascultăm pur şi simplu vocea inimii sau a sufletului nostru reuşim să avem o perspectivă clară a evenimentelor. simbol al cunoaşterii adevărului. pentru ca ea ne conferăo înţelegere profundă a acestora. care ne înalţă pe un nivel superior de conştiinţă. Ei ne arată întotdeauna drumul cel bun. Frica şi limitările noastre ne împiedică să acţionăm într-un mod divin integrat. Ne călăuzesc. să eliminăm indoiala şi neîncrederea şi să luăm hotărâri care ne vor transforma într-un mod superior viaţa. Ei ţin în mână un cristal. Cunoaşterea spirituală ne ajută sădepăşim obstacolele care apar în drumul nostru.

Curajul este una dintre cele 4 virtuţi cardinale şi înseamnă neclintire în primejdie. Îngerii curajului ţin în mână sabia şi scutul. hotărâre. Atitudinea plină de curaj permite să fie analizate cu luciditate riscurile şi dezvăluite mjloacele necesare pentru a înlătura sau ocoli capcanele presărate pe calea vieţii. forţa de a se impune şi voinţa de afirmare. psihice sau morale. păşeşte cu hotărâre spre realizarea ţelurilor propuse şi la nevoie îşi dăruieşte viaţa cu fruntea sus. suportă cu consecvenţă suferinţele fizice. sentimentul de tovărăşie ş. Toţi avem nevoie de curaj pentru a trăi viaţa care ne-a fost hărăzită. ne oferă totodată o mare energie sufletului şi conferă tărie trupului. nobile. Curajul trezeşte în noi sentimentul tainic al invulnerabilităţii. Cu ajutorul acestor îngeri ne deschidem sufletul faţă de minunatele comori pe care cunoaşterea noastră interioară ni le poate oferi. Misiune pământească: ne ajută să înfruntăm cu un mare curaj toate obstacolele ce apar pe calea spirituală ce ne conduce către starea de îndumnezeire. rămânând calmă în aceste împrejurări. cum sunt: dragostea de oameni. făcând astfel să apară începutul biruinţei. învinge sentimentul de neîncredere în forţele proprii.putea alege ceea ce este cel mai bine pentru noi şi pentru evoluţia noastră spirituală. consecvenţă şi perseverenţă. Misiune cerească: Îngerii curajului trezesc curajul spiritual în inimile celor însetaţi de Dumnezeu. egoul. Ingerii curajului Idee forţă: Am întotdeauna curajul de a mă transforma spiritual. Curajul se cere nu numai soldaţilor. Curajul este o calitate morală întemeiată pe îndrăzneală constantă. fiinţa umană poate să-şi elimine complet frica în faţa unor situaţii generatoare de pericol. Le cerem îngerilor curajului să ne ajute înainte de luarea unor hotărâri . ci şi oricăruia dintre noi. Pe baza amplificării la maxim a acestor însuşiri. luptându-mă plin de temeritate cu cel mai mare duşman al meu. El izvorăşte din nobleţea spiritului şi cere abnegaţie. Actele de curaj înălţător de înaltă semnificaţie şi valoare morală sunt generate de principii şi de sentimente sublime divine. dacă idealul pentru care luptă merită acest sacrificiu.a. simţământul de solidaritate umană cu grupul din care faci parte. simbolurile curajului plin de discernământ spiritual şi al protecţiei divine în faţa obstacolelor pe care este necesar să le înfruntăm cu temeritate.

Există nenumărate situaţii în viaţa de toate zilele în care îngerii curajului ne pot ajuta să facem ceea ce trebuie făcut la un moment dat. Fiecare drum trece printr-o strâmtoare pe care trebuie să o străbatem pentru ca viaţa noastră să meargă mai departe. .importante. Pentru a merge mai departe trebuie să ne alegem un drum. cu toate acestea. Nu putem avea niciodată garanţia unei hotărâri absolute. la răscruce de drumuri trebuie să ne decidem. Îngerii curajului ne pot ajuta să ne preocupăm de ceea ce este prioritar.

Aceşti îngeri ne oferă ajutorul divin când dorim să ne depăşim resentimentele. pentru că toţi suntem copiii aceluiaşi Tată Divin. aceşti soli angelici ne ajută săne vedem într-o altă lumină rănile şi suferinţele din trecut. aici şi acum. ne vom lupta până la epuizare cu himerele ego-ului nostru şi poate într-un târziu ne vom da seama cutremuraţi că ne-am irosit aproape întreaga viaţă pe nimicuri. în compania îngerilor. vom declanşa astfel procesul de vindecare spirituală. Darurile spirituale pe care le oferă fiinţelor umane: Aceşti îngeri ne ajută să ne înnobilăm fiinţa şi să devenim mai puternici prin iertarea celorlalţi. simbol al purităţii. ne învaţă să trăim în prezent eliberându-ne de trecut. Manifestarea deplină a devotamentului implică şi iertarea tuturor celor care ne-au pricinuit suferinţe.Ingerii devotamentului si iertarii Idee-forţă: "Îi iert pe toţi cei care mi-au făcut rău în trecut. dar îngerii iertării şi ai devotamentului îi ajută să găsească resursele interioareşi curajul necesar pentru a o putea face. prin graţia lor. Drept urmare. Numai renunţarea la resentimente ne oferă şansa de a putea clarifica diferite aspecte ale vieţii noastre şi ale consecinţelor manifestate în prezent. Îngerii iertării sunt reprezentanţi iconografic cu o floare de crin în mână. Vom crede în continuare că ceilalţi sunt cauza necazurilor şi durerilor noastre. Pentru a ierta. Ei se roagă pentru fiecare dintre noi sădobândim puterea de a ne dărui total şi necondiţionat lui Dumnezeu. Iertarea ne face să ne eliberăm de lacrimile durerilor trecute şi de mânia resentimentelor. fără a ne putea transforma viaţa." Simbolism: Aceşti îngeri sunt reprezentaţi ţinând în mână un crin – simbol al purităţii pe care ei o dăruiesc acelora care. Cei care sunt orgolioşi sau ranchiunoşi nu iartă uşor. Funcţia angelică: Îngerii iertării ne ajută să iertăm şi să ne eliberăm de trecut. Ei ne îndrumă pentru a înţelege lecţia la care am fost supuşi în momente grele. Iertarea nu înseamnă uitare şi nu acesta este scopul ei. purificaţi. . învaţă să ierte. Dacă îi vom ruga să ne inspire cum să lăsăm mai uşor şi mai repede în urma noastră suferinţa. pentru a putea trăi apoi. Altfel vom rămâne prizonierii propriului nostru orgoliu.

şi poate fi retrăită în orice moment în care noi avem nevoie de ea. atunci când am transcens ciclicitatea vieţii şi a morţii." Simbolism: Ochiul atotcuprinzător dovedeşte faptul că aceşti îngeri aparţin Cerului Paradisurilor. Delfinul este simbolul bucurieişi al conştiinţei iubirii eterne. puterea de a ierta ne ajută să dobândim şi să menţinem o stare de sănătate perfectă. Iubirea nu moare niciodată. ne ajută să înţelegem că Universul este un loc sigur şi plăcut. Lumina Divină trezeşte forţa interioară şi aspiraţia către Dumnezeu. sufletul nostru se dilată şi se dezvoltă. care trebuie să fie pentru noi o sursă de fericire şi încântare. Într-un mod tainic iubirea se întipăreşte în sufletele noastre. Ea poate fi evocată şi retrăită şi dupăce fiinţa iubită a părăsit planul fizic prin aşa-zisa moarte. Roţile înaripate constituie simbolul tronurilor. Indirect. asemeni valurilor de sub el. Darurile spirituale pe care ni le oferă: ne aduc aminte că iubirea este eternă. Toate iubirile pot fi retrăite prin intermediul meditaţiei sau al diferitelor tehnici de purificare sufletească. Şarpele care îşi muşcăpropria coadă reprezintă simbolul întregului şi al eternităţii. căci ea este eternă. Funcţia angelică: Ei transmit tuturor fiinţelor dragostea eternă şi necondiţionată a lui Dumnezeu. parte din noi înşine. El devine din ce în ce mai amplu şi ne lărgeşte perspectiva pe care o avem asupra noastră înşine. Iubirea vine de la Dumnezeu şi merge la El. ne ajută să ne eliberăm de spaima că dragostea ar fi limitată şi ne deschid cu răbdare sufletul către sursa divină a acestei iubiri fără sfârşit.Iertarea ne aduce în suflet Lumina Divină. Îngerii dragostei eterne ne dăruiesc fiecăruia dintre noi. ea devine în mod inefabil. Ingerii dragostei eterne Idee-forţă: "Iubirea faţă de care mi-am deschis sufletul rămâne în sufletul meu pentru totdeauna. atunci . iubirea nu poate fi pierdută. În realitate. Îngerii Dragostei Eterne sunt o sursă de alinare şi mângâiere pentru oricine plânge după o iubire pierdută. întotdeauna. şi cu fiecare nouă experienţă de dragoste. pentru eternitate.

noi ne rugăm acestor îngeri să ne redea încrederea şi să ne înveţe cum să deschidem drum către inima noastră tuturor îngerilor cerurilor. Putem alege conştient să rememorăm iubirea prietenilor noştri. Dragostea uneşte o viaţă întreagă.când iubim. ci se păstrează pentru eternitate în sufletul nostru. Atunci când am pierdut o fiinţă apropiată. Atunci când suntem singuri. purificându-se de ataşamente şi îmbogăţindu-ne cu esenţa şi puterea sa infinită. ei se regăsesc mereu în plan fizic. ci şi reconstruirea ei pe un alt nivel. Ea este o realitate incontestabilă. Ne rugăm îngerilor dragostei eterne ca ei să îndepărteze de pe conştiinţa noastră vălul care stă între noi şi iubirea eternă. a profesorilor. a oricui cu care am împărtăşit o relaţie bazată pe iubire. şi poate readuce împreunăoameni care s-au iubit în trecut. sau când am pierdut ceva. iubirea cu care noi am înconjurat-o nu moare. mental sau cauzal. a familiei. Dacă aceşti oameni sunt sufletepereche. fericirea de a şti că sufletul nostru va păstra veşnic această iubire. Pentru căamintirea acestei iubiri rămâne impregnată în sufletul nostru pentru totdeauna. Aceşti îngeri ne ajută să conştientizăm şi să păstrăm în inima noastrăiubirea mereu vie. . reîntâlnirea lor în viaţa actualăavând drept scop nu doar împlinirea iubirii lor. întrucât încrederea şi iubirea nu se pierd niciodată.

Ţelul cel mai important al vieţii noastre pe Pământ este evoluţia spirituală. Îngerii evoluţiei spirituale ne veghează creşterea spirituală întreaga viaţă şi întotdeauna ne protejează sufletele. Aceşti îngeri binecuvântează toate activităţile care ne fac să creştem spiritual. Când . În mâna ridicată ei ţin o lumânare a cărei flacără simbolizează iluminarea spirituală şi." Simbolism: reprezentarea acestor îngeri sugerează faptul că ei ne binecuvântează să trăim în lumina propriei noastre naturi divine. cu cealaltă mână. să ajungem la o veritabilă împlinire şi armonie interioară. Dacă le „învăţăm” atunci putem spune că ne înscriem pe „calea inimii”şi astfel vom fi din ce în ce mai fericiţi şi mai liberi. Aceşti îngeri ne ajută să descoperim şi să recunoaştem faptul că suntem iubiţi şi apreciaţi. ei ne învaţă să recunoaştem că Dumnezeu este sursa vieţii şi să putem vedea scânteia divină care există în fiecare dintre semenii noştri. Funcţia angelică: ocrotesc evoluţia noastră spirituală.Ingerii gardieni ai evolutiei spirituale Idee-forţă: "Cea mai directă modalitate de creştere spirituală este de a fi întotdeauna eu însumi.Ei ne ajută să ne orientăm către acele lucruri şi activităţi care sunt cu adevărat benefice şi transformatoare pentru noi. care exprimădragostea şi respectul pentru latura spirituală a fiinţei noastre. ei ne indică lecţiile vieţii noastre. Darurile spirituale pe care ni le oferă : aceşti îngeri ne ajută să ne orientăm spre spiritualitate.

ajutândune să realizăm că şi noi. Totodată aceşti îngeri ne conduc către o stare de împlinire care ne ajută să ne înţelegem unii pe alţii. pe îngerul păzitor al creşterii noastre spirituale să ne scoată în cale acele fiinţe şi cărţi care ne sunt folositoare în evoluţia spirituală. Ei ne încurajează săcăutăm acele modalităţi de transformare spirituală care se potrivesc cel mai bine fiinţei noastre.avem nevoie de bună dispoziţie. compania unui prieten bun şi să petrecem împreună clipe agreabile. Îl rugăm. mai ales atunci când ne confruntăm cu dificultăţi. Ei ne binecuvântează cu iubire. la lumina unei lumânări. Aceşti îngeri au grijă ca noi să ne orientăm spre acele activităţi şi compania acelor fiinţe care ne stimulează în creşterea spirituală. Aceşti îngeri ne trezesc fiorul credinţei şi ne ajută să realizăm cât de importantă este credinţa. astfel încât să ne putem simţi profunzimile sufletului şi să lăsăm soarele să strălucească în inima noastră. Îl rugăm ca toate sentimentele noastre să fie elevate şi să ne ajute să fim conştienţi de noi înşine. Ei ne încurajează să ne păstrăm încrederea în bine şi în bunătate. Ei ne ghidează să păşim pe calea cea bună şi să găsim resursele cele mai adecvate pentru a ne susţine fiinţa. Spiritualitatea noastră înfloreşte atunci când ne preocupăm cu dragoste de dezvoltarea lăuntrică a fiinţei noastre. de pildă. Ne rugăm pentru a găsi învăţători spirituali care să aibă inima deschisă şi să ne ajute de câte ori le cerem ajutorul şi ca împreună cu ei să urmăm drumul către desăvârşirea spirituală. într-o după-amiază însorită sau de a face o baie parfumată cu uleiuri aromate. spre exemplu. pentru că Dumnezeu Tatăl permanent ne iubeşte şi ne ocroteşte. Ei ne ghidează constant pe calea Iubirii Infinite către Dumnezeu. ei ne ajutăsă găsim. . Îndrumarea lor poate consta uneori în simplul fapt de a ne fi alături sau de a ne ajuta să facem totul într-o stare de pace interioară – ea poate fi la fel de firească precum îndemnul de a ne plimba. suntem faţete ale iubirii lui Dumnezeu. la rândul nostru. fiecare dintre noi. Aceşti îngeri ne ghidează pentru a trece de plăcerile mărunte şi a descoperi care sunt necesităţile reale ale sufletului nostru şi care este direcţia cea mai adecvată menirii noastre în care noi trebuie să ne îndreptăm.

ce izvorăşte din starea lor permanentă de fericire necondiţionată. Misiune pământească: Îngerii fericirii ne ajută în permanenţă să înţelegem şi să simţim că fericirea noastră nu depinde niciodată de circumstanţe exterioare sau de alţi oameni. şi mai ales din cauza greşelilor pe care le fac. Găsesc în Inima mea puterea de a fi mai mereu fericit necondiţionat. de aceea putem avea oricând acces la fericirea infinită. ignoranţa şi egoismul de care dau dovadă le împiedică să aibă o invitaţie permanentă la banchetul cel fără de sfârşit al îngerilor. Cele mai multe fiinţe caută ceea ce numim “fericirea”. euforică. prin toate acţiunile noastre bune şi prin folosirea înţeleaptă a tuturor resurselor lăuntrice care ne stau la dispoziţie. Îngerii fericirii ne arată că toate lucrurile care creează suferinţă sunt simple iluzii. neatinsă de nimic exterior. Din cauza ignoranţei. ne îndreptăm spre calea fericirii deschizându-ne cât mai mult inima şi fiinţa faţă de desfătările pure şi profund benefice ale bucuriei.Ingerii fericirii Idee forţă: Sunt perfect conştient că fericirea este necondiţionată şi ea se află permanent în mine. În cazul fiinţelor umane obişnuite. Urmărind să intrăm în comuniune cu îngerii fericirii. Cu ajutorul îngerilor fericirii putem amplifica în noi stările de bucurie prin puritatea noastră. care este de fapt singurul obstacol care ne împiedică să atingem acest ideal sfânt. Misiune cerească: Îngerii fericirii impregnează întreaga Creaţie cu energia oceanică a fericirii dumnezeieşti. Ele constituie o . înconjuraţi de porumbei albi. prin delicateţea noastră. Dar încă există multă confuzie cu privire la modul în care putem să o dobândim. fiinţelor umane obişnuite le este imposibil să fie fericite tot timpul. prin deschiderea noastră amplă şi totală în faţa frumuseţilor de tot felul. Îngerii fericirii ne ajută să risipim această stare de confuzie. Fericirea îşi are izvorul în Inima Spirituală. a egoismului. greşelile. Ei ne îndeamnă să mergem împreună cu ei spre cele sfinte. Îngerii fericirii sunt înfăţişaţi îmbrăcaţi în veşmânt de lumină. să ne adăpostim sub aripile lor pline de iubire. simbol al fericirii dumnezeieşti. Din fiinţa lor emană o lumină blândă.

pentru că simplitatea este ingredientul ei principal. Îngerii fericirii ne fac să simţim că nu este nici o ruptură între noi şi Creatorul nostru. Nu trebuie să ne ducem nicăieri altundeva şi o simplă respiraţie şi o rugăciune sinceră sunt paşaportul către tărâmul fericirii veşnice. căci fericirea nesfârşită este adevărata noastră esenţă. Nu există complexitate în fericire. noi riscăm să ignorăm exact ceea ce ne-ar putea conduce rapid şi sigur înapoi acasă. Fericirea se naşte din perceperea adevărurilor fundamentale. Îngerii fericirii ne impulsionează să ne întoarcem către adevăratul nostru loc sfânt din lăuntrul inimii noastre.diversiune care poate să ne distragă atenţia de la Dumnezeu. Îngerii fericirii ne ajută să ne bucurăm de spiritul cel viu din noi şi pe care Dumnezeu l-a sădit în inima noastră pentru scopuri sfinte. Respingând ceea ce pare prea simplu. Ştiu că Tu eşti foarte aproape şi Te implor cu umilinţă să mă ajuţi să simt cerul din inima mea. Vă oferim o rugăciune simplă care ne poate ajuta în acest sens: “Doamne Dumnezeule. Te rog să binecuvântezi această clipă în care urmăresc să mă întorc acasă în inima mea. Tată Ceresc. Totul este Dumnezeu. Marile adevăruri sunt simple. În acest sens. Înalţă-mă acum Doamne şi du-mă Te rog acasă. Ei ne îmbie să ne scăldăm într-o stare de fericire tainică. Ei ne îndeamnă să ne mulţumim cu simplitatea de a ne odihni pentru o clipă înlăuntrul inimii noastre fără a mai evada cu mintea din noi înşine.” . dar ele pot să înceteze prin simpla noastră intenţie fermă şi clară de a ne reînnoi. Necazurile cu care ne confruntăm exprimă de fapt propria noastră alegere. nefericirea este imposibilă. în braţele lui Dumnezeu. minunându-ne mereu de darurile pe care le avem şi pe care le putem primi prin intenţiile noastre benefice. nici o separare care ar putea să ne răpească starea de fericire nici măcar pentru o clipă. Un alt aspect pe care Îngerii fericirii ne fac să-l înţelegem este că toate necazurile care ni se petrec nu sunt decât o oglindire a ceea ce nu vedem că sălăşluieşte în propria noastră minte. Intenţia de a cunoaşte adevărul este primul pas pentru a scăpa de sursele generatoare de suferinţă. Îngerii fericirii ne ajută să transformăm lucrurile de care ne temem în aspecte care ne plac pentru a elimina astfel sursa continuă de suferinţă din mintea noastră. dar ajungi la ele atunci când te hrăneşti cu esenţe.

asupra lumii. simbol al omniscienţei divine. Aceşti soli angelici străjuiesc porţile Paradisului. de asemenea. deschidem în fiinţa noastră această comoară care ne ajută să păstrăm calea dreaptă către Dumnezeu. Funcţia angelică: să aducă înţelepciunea în viaţa noastră Darurile spirituale pe care ni le oferă: ne ajută să devenim receptivi faţă de înţelepciunea divină. să descoperim înţelepciunea în propria noastră viaţă.Ingerii intelepciunii Idee-forţă: "Înţelepciunea care izvorăşte din profunzimea experienţelor mele mă înalţă. iubirea necondiţionată de Dumnezeu. adevărul ultim. Lumânarea simbolizeazăflacăra înţelepciunii. fără ea nu putem izbândi în faţa forţelor întunecate ce ne supun la teste şi încercări. Poartă în mână o lumânare. Prin meditaţia asupra propriilor experienţe de viaţă. Aceşti îngeri nu îi lasă să pătrundă în Paradis pe cei care nu şi-au revelat propria natură divină. autocontrol deplin. puritatea." Simbolism: Aceşti îngeri sunt reprezentaţi păzind porţile Paradisului. întemeiată pe intuiţie. deopotrivă. respectul pentru sine şi pentru oameni. să căutăm înţelepciunea în toate experienţele noastre. Ei lasă să treacă în lumile celeste acele fiinţe care şi-au revelat adevărata natură. Steaua polară care ne călăuzeşte permanent după principiile divine. Aceşti îngeri ne ajută să devenim înţelepţi. cu ochiul simbolic care radiază fascicule de luminăatotcunoscătoare. fără de care nu putem savura bucuriile paradisiace. dragostea. Înţelepciunea este o comoară de cunoaştere profundă. o concepţie generală. . veghind cu ochiul treaz al atotcunoaşterii. a omului şi asupra realităţii existenţei lui Dumnezeu. Sinele divin. o recunoaştere a valorilor morale: binele divin. Textele sacre afirmă că înţelepciunea preţuieşte cu mult mai mult decât aurul. Înţelepciunea presupune. Ea implică.

este modalitatea imediată de a percepe realitatea proprie şi a celorlalţi. şi din anumite puncte de vedere. Este cea mai reală." Simbolism: Torţa pe care o poartă aceşti îngeri este simbolul iluminării intuitive. printre altele. . Funcţia ei nu este raţională. cu o certitudine care vine din adâncul fiinţei noastre. căci intuiţia vine din profunzimile fiinţei noastre. Intuiţia este abilitatea noastră de a percepe ceva ca fiind adevărat. Funcţia angelică: ei le oferă ocazia tuturor oamenilor să aibă acces la tărâmurile paradisiace.forţă: "Creez realitatea din jurul meu cu ajutorul gândurilor pline de iubire pură. Darurile spirituale pe care ni le oferă: aceşti îngeri ne pot ajuta săînţelegem adevărata natură a oamenilor şi a situaţiilor. divină. Ea este precursorul gândirii raţionale şi este asociată de cele mai multe ori cu ceea ce noi simţim. în memoria celulelor. ne ajută să ne dezvoltăm intuiţia şi să avem încredere în ceea ce simţim. Intuiţia este capacitatea noastră de a avea acces la propriile noastre percepţii interioare. Aceşti îngeri ne permit accesul la o cunoaştere profundă. care este ascunsă. adevărata natură a lucrurilor.Îi rugăm pe îngerii înţelepciunii să ne reveleze sensul tainic al experienţelor noastre de viaţă. Ingerii intuitiei Idee. Focul intuiţiei poate deschide poarta dintre lumea vizibilă şi cea invizibilă. ne ajută de asemenea să experimentăm viaţa şi prin prisma altor dimensiuni.

şi decodându-le. Îi rugăm pe aceşti îngeri ai intuiţiei să trezească în noi capacitatea de a fi intuitivi şi să ne ajute să ştim cum să folosim acest dar. Noi ne putem trezi această calitate prin trezirea conştiinţei şi prin a ţine cont tot mai mult de vocea noastrăinterioară.Îngerii intuiţiei ne ajută să acumulăm informaţii pe care apoi putem săle folosim în mod benefic pentru a creşte şi a ne dezvolta. . deşi acestea nu au fost apreciate la adevărata lor valoare în occident pânăde curând. Inconştient noi ne folosim intuiţia aproape tot timpul ca pe o modalitate de a şti dacă cineva sau ceva este potrivit pentru noi sau dacă suntem în siguranţă. Viziunea clară şi intuiţia sunt daruri pe care le au misticii şi care pot fi trezite de către oricine apreciază acest mod de cunoaştere. Astfel de proiecţii adesea ne pot împiedica în a vedea o situaţie cu claritate. Asta înseamnă că e necesar ca noi să vrem să recunoaştem proiecţiile propriilor noastre emoţii asupra oamenilor şi asupra lumii înconjurătoare. Îngerii ni se revelează adesea cu ajutorul imaginilor. Aceşti îngeri ne pot oferi realizarea unuia din darurile noastre înnăscute doar dacă noi alegem să asimilăm acest dar pentru noi înşine. Dar pentru a fi capabili să percepem mesajele pe care le primim din lumile angelice ne este necesară o focalizare clară a intuiţiei. pe care noi apoi le interpretăm cu minţile noastre raţionale. Îi putem ruga pe aceşti îngeri să ne ajute săavem această capacitate de a percepe situaţiile cu claritate şi puritate. Este necesar să fim capabili să citim semnele filtrându-le cu ajutorul raţiunii.

Darurile spirituale pe care ni le oferă: ne ajută să ne găsim libertatea. Ei netezesc calea spre suprema descătuşare şi ne ajută să-i înţelegem toate aspectele semnificative. simbol al energiei continue a vieţii. Aceşti îngeri protejează dreptul fundamental al fiinţelor de a-şi exprima independenţa şi creativitatea. Ne arată propria noastră valoare şi importanţa comunicării cu ceilalţi oameni. politică. Ei veghează asupra lumii. de deschidere mentală şi de expansiune a conştiinţei. Ei veghează asupra lumii. libertatea presupuneşi o alternativă: să păstrăm vechile obiceiuri sau să privim deschis către nenumăratele posibilităţi de înnoire. Funcţia angelică: îndepărtează obstacolele din calea libertăţii. Adeseori suntem confruntaţi cu libertatea în mod spontan. Îngerii libertăţii sunt reprezentaţi cu o frumoasă eşarfă care fluturăîn vânt. Totodată. libertatea şi creativitatea" Simbolism: Aceşti îngeri sunt reprezentaţi purtând o frumoasăeşarfă ce flutură în vânt. Prin îngerii libertăţii învăţăm să simţim Libertatea Divină. Trebuie doar să ne dorim să o experimentăm şi astfel să-i cunoaştem toate formele de manifestare (divină. socială. protejează libertatea interioară şi onestitatea. simbol al curgerii libere a energiei vieţii. imprevizibil. inclusiv în diferitele noastre relaţii cu ceilalţi. spirituală). Îi rugăm pe aceşti îngeri să ne ofere. Deşi înţelegerea şi conştientizarea ei necesită un timp îndelungat.sexuală. să o apreciem la justa valoare şi să îi acordăm importanţa cuvenită. de transformare. Datorităei omul realizează ceea ce şcolile spirituale numesc “legea saltului calitativ prin acumulare cantitativă”. protejându-ne libertatea. atât nouă cât şi celorlaţi oameni darul spiritual de a trăi . ea este întotdeauna o experienţă inedită şi extrem de dinamică.Ingerii libertatii Idee-forţă: "Aleg întotdeauna iubirea. artistică. afectivă. religioasă.

îi implorăm: toate hotărârile noastre să le putem lua cu inima. căci sunt vestitorii stărilor elevate. să ne asumăm responsabilităţile inerente şi să avem curajul faptelor bune pe care ni le-am dorit întotdeauna. Ei sunt cei care ne ajută să găsim. până la adânci bătrâneţi. Atunci când ne lăsăm inspiraţi de aceşti mesageri divini. să ne îndrepte paşii spre fericire şi iubire. chiar dacă. cât şi pentru binele celor care cresc sub îndrumarea noastră. avem şansa de a trăi în înţelepciune. atât pentru binele nostru. Îi rugăm pe îngerii maturităţii să ne binecuvânteze şi să ne îndrume pentru a atinge înţelepciunea. Să ne înveţe să folosim cu luciditate forţa vitală.şi asume responsabilităţi şi să ia hotărâri corecte. Darurile spirituale pe care ni le oferă: Îngerii maturităţii ne ajutăsă înţelegem procesul maturizării. în profunzimile fiinţei noastre.plenitudinea libertăţii.forţă: Îmi asum pe deplin responsabilitatea existenţei mele şi devin din ce în ce mai puternic. aceea de a afla cine suntem cu adevărat şi care este modalitatea de a ne trăi viaţa în acord cu voinţa divină. la prima vedere. nu din . De aceea. Îngerii maturităţii ne ghidează pentru a „o scoate la capăt” în marea misiune pe care o avem.care ştiu să. Ingerii maturitatii Idee. par riscante. libertatea ca stare superioară de conştiinţă. Ei sunt reprezentaţi având o figură matură. prin contrast cu alţi îngeri. Aceşti îngeri ne ajută să ne apropiem de oameni cu dreaptă judecată. Funcţia angelică: îngerii maturităţii veghează asupra creşterii noastre interioare. Ei ne inspiră să luăm hotărâri chibzuite şi inteligente. Simbolism: aceşti îngeri poartă în mâini lampa cunoaşterii şi o trompetă.

" Simbolism: aceşti îngeri sunt reprezentaţi între păsările care simbolizează miracolul iubirii. . curaj. Meditaţia asupra îngerilor maturităţii ne conferă îndrăzneală. să găsim pacea şi înţelepciunea care apar o dată cu maturitatea. împreună cu braţele deschise simbolizează năzuinţa tuturor oamenilor către dragostea adevărată. Roţile înaripate simbolizeazăCorul angelic al Tronurilor. discernământ şi dezvoltarea capacităţii de a fi mereu plini de forţă.şi pot asuma singuri diferitele responsabilităţi. Ingerii miracolului iubirii Idee-forţă: "Miracolul iubirii mă face să fiu cu adevărat viu. înţelepciune. Funcţia angelică: să aducă în viaţa noastră miracolul iubirii. Ochiul de deasupra simbolizează Cerul Paradisului. Inima din partea de jos. Darurile spirituale pe care ni le oferă: ne pot ajuta să ne deschidem lăuntric pentru a primi iubirea pe care ne-o dorim.mândrie. Îi rugăm să ne ajute în luarea deciziilor atunci când avem în grijă copii sau tineri care nu. a cărei sursă unică este Dumnezeu Tatăl. ne învaţă săapreciem şi să ne bucurăm de iubirea care există în viaţa noastră şi sădevenim conştienţi de miracolul iubirii.

Aceasta este o infinită Graţie ce se manifestă în special în relaţiile interumane. pentru altcineva prin intermediul fraternităţii care există într-o comunitate spirituală. . de aceea. îndepărtându-ne de forţele negative şi descoperind o comoară unică.Îngerii Minunii Iubirii ne oferă fiecăruia dintre noi posibilitatea de a cunoaşte iubirea lui Dumnezeu într-o manieră profundă. o vom regăsi şi în tot ceea ce ne înconjoară. În clipa în care vom simţi în inima noastră dragostea. Iată de ce ne rugăm îngerilor minunii iubirii să ne călăuzească spre acest scop. fiecăreia îi este oferită iubirea lui Dumnezeu într-o manieră unică. pentru alţii ea poate fi resimţită în relaţiile de cuplu armonioase. cea care este perfect potrivităpentru fiecare. atunci suntem deschişi pentru cea mai minunată experienţă pe care spiritul uman o poate avea. să fim mereu atenţi şi detaşaţi de toate elementeleşi forţele negative. Atunci când ne păstrăm puritatea. aceea a iubirii infinite de Dumnezeu. încât putem doar să-i mulţumim lui Dumnezeu pentru acest minunat dar. plină de semnificaţii şi intimă.Trebuie. fiind energia cea mai rapidă care ne conduce către El. şi deoarece fiecare fiinţă umană este în felul ei unică.divină. Fiecăruia dintre noi este dăruit acest miracol potenţial al iubirii. când acţionăm transfigurator asupra propriei fiinţe. Cu cât puritatea noastră este mai mare. astfel încât să fim elevat receptivi şi pregătiţi să primim dragostea în viaţa noastră. Ea pătrunde în fiecare substanţă. în aspiraţia către Divinitate. când avem puterea de a răspunde de faptele noastre şi de a rămâne orientaţi pozitiv. adică să ne purificăm inimile şi să ne deschidem sufletul pentru a putea primi graţia iubirii. Iubirea este o experienţă atât de înălţătoare. cu atât mai mult vom conştientiza puterea de a iubi. în armonia vieţii cotidiene. Singurul lucru care ni se cere este să fim pregătiţi.şi ne rugăm îngerilor minunii iubirii să o coboare şi asupra noastră.Iubirea lui Dumnezeu nu cunoaşte limite sau încorsetări. în fiecare element al creaţiei. Pentru cineva acesta poate fi simţită prin intermediul iubirii părinteşti.

Ei ne ajută. eşecuri şi pierderi. Ne oferă darurile lor şi ne îmbrăţişeazămereu cu iubire. în inimă şi în spirit. Conflictele noastre interioare sunt sursa a nenumărate suferinţe. Darurile spirituale pe care ni le oferă: Aceşti îngeri ne ajută săgăsim întotdeauna soluţiile cele mai potrivite la conflictele şi tensiunile cu care ne confruntăm şi să trăim împăcaţi cu noi înşine. Ne susţin să ne înlăturăm rapid temerile şi să credem în forţa Binelui Divin. . Îi rugăm pe Îngerii Păcii să aducă pacea pe planeta noastră. de asemenea. conflictele exterioare nu mai pot avea nici o influenţă asupra noastră. mai presus de toate. În acest fel evenimentele vieţii noastre vor căpăta noi şi profunde semnificaţii. să ne integrăm armonios în ciclurile vieţiişi să ne respectăm firesc legile universului. Vom dobândi în acest fel certitudinea că reprezentăm o semnificativă parte a Creaţiei şi cărolul pe care îl avem de îndeplinit reprezintă o adevărată misiune spirituală.Ingerii pacii Idee-forţă: „Îmi deschid pe deplin sufletul către Dumnezeu şi mă odihnesc în pacea iubirii divine. îndeplinindu-ne astfel dorinţele. Aceşti îngeri ne oferă şansa de a ne manifesta liber. în inima noastră. Îi rugăm pe îngerii Păcii să ne aducă pacea în suflet. calmul şi mulţumirea de sine. în familia noastră şi.” Simbolism: porumbeii zburând simbolizează atât eliberarea de temerile noastre cât şi efectele benefice ale stării de pace interioară. Îngerii Păcii ne ghidează către situaţiile cele mai favorabile şi către oamenii echilibraţi şi armonioşi. pentru a atinge o stare de seninătateşi echilibru lăuntric. care ne va accelera evoluţia. şi ne inspiră să avem atitudinile cele mai elevate. Când dobândim starea de detaşare şi calm interior. Funcţia angelică: De a ne ghida sufletele către serenitatea şi armonia divină. Îngerii Păcii ne conferă maturitatea necesară pentru a depăşi cu succes toate aceste tensiuni.

.

Ideea forţă: "Sunt condus şi ocrotit pe drumul vieţii mele" . atât pentru binele nostru. devenim adolescenţi.Ingerii pazitori ai adolescentilor Planul îngeresc:Aceşti îngeri ţin în mână cheia cu ajutorul căreia. Funcţia îngerilor: Ei ne ajută să distingem între bine şi rău şi să alegem binele. fericiţi şi stabili. Îi rugăm. în mod simbolic. Rugăm aceşti îngeri să ne binecuvânteze şi să ne conducă spre atingerea înţelepciunii. să ne ajute să conferim încredere în noi. să luăm decizii şi ne ghidează atunci când greutatea responsabilităţilor noastre devine prea mare. Îngerii Adolescenţilor ne inspiră să găsim cel mai adecvat comportament pentru a ne asuma responsabilitatea ocrotirii tinerilor. cât şi pentru al celor din jur. De aceea îi putem ruga ca toate hotărârile noastre să fie luate cu inima şi să nu ne umbreascămândria în relaţiile cu ceilalţi. Îngerii Păzitori ai Adolescenţilor ne îndrumă să ne planificăm viaţa. Îi rugăm pentru îndrăzneală. Ei răspund prompt atunci când îi apelăm pentru a găsi nişte răspunsuri potrivite la întrebările dificile cu care ne confruntăm în orice plan al activităţii noastre. discernământ şi înţelepciune. învăţându-ne cum să rezolvăm cu înţelegere şi răbdare problemele care apar în decursul vieţii. Aceşti îngeri ne ajută să luăm hotărâri chibzuite şi inteligente. Ei ne ajută de asemenea să ne rafinăm calităţile pe care le avem şi să atingem nivelul de fiinţe spirituale. fiinţelor cărora le suntem încredinţaţi sau le avem noi înşine în grijă. totodată. capabili să găsim echilibrul între efort şi odihnă. curaj. Misiunea lor pe pământ: Ne binecuvântează atunci când ne luăm responsabilitatea vieţii şi ne ajută să fim capabili să ne asumăm începutul maturităţii.

.

Îngerii Păzitori ai Copiilor ne pot vindeca rănile sufletului. Fiecare nou-născut este binecuvântat şi ocrotit de îngerul său păzitor. asupra a tot ce are nevoie de căldură şi ocrotire. se îngrijesc de orice nou început în viaţă.Ingerii pazitori ai copiilor Ideea forţa: "Preacinstesc preţiosul copil din sufletul meu. care aspiră săfie acceptat şi iubit. Putem cere binecuvântarea lor atât pentru noi. încurajez şi ocrotesc fiecare nou început". Ei hrănesc. Funcţia îngerilor: veghează şi ocrotesc copiii. susţin noile proiecte sau noile relaţii. Aceşti îngeri înlesnesc toate începuturile. ocrotesc tot ceea ce este nou şi fragil. va fi recunoscut de către aceşti îngeri păzitori. să ne păstrăm puritatea şi inocenţa. Ei ne ajută. susţin. în special pe nou-născuţi. cât şi pentru toţi cei cu care venim zilnic în contact. Aceşti minunaţi îngeri protejează şi menţin tot ce apare nou în viaţă. Ei veghează asupra a tot ce are legătură cu creşterea. Ei sunt îngerii care veghează sufletele ce se încarnează. Copilul din noi. ajută mameleşi bebeluşii la naştere. Tot ceea ce este nou în viaţa noastră va fi binecuvântat şi ocrotit cu grijă de către Îngerii Păzitori ai Copiilor. Misiunea lor pe Pământ: ne ajută să redescoperim copilul din noi. pentru ca aceşti copii să devină puternici şi fermi. de asemenea. .

.

înălţătoare. Ne inspiră să găsim modalitatea prin care putem să determinăm persoana iubită să se deschidă faţă de noi şi să îşi exprime sentimentele chiar dacă este emotivă şi rezervată. Aceştia sunt îngerii păzitori care veghează atunci când ne îndrăgostim.Ingerii pazitori ai primei iubiri Idee forta: Primesc iubirea cu recunostinta. Să ne rugăm la Îngerii Păzitori ai Primei Iubiri atunci când începem o nouă relaţie şi avem nevoie de ajutor şi încredere pentru ca totul să fie aşa cum dorim. detaşată. Să rugăm aceşti îngeri să ne susţinăatunci când întâlnim pe cineva cu care am vrea să începem o relaţie de dragoste. să ne bucurăm de minunea iubirii. Cu ajutorul lor putem să ne raportăm permanent la starea de îndrăgostire. Aceşti îngeri ţin în mână o pereche de turturele. frumusetea sa imi deschide inima si ma copleseste. să avem inima deschisă mereu. Ei ocrotesc prima iubire şi ne binecuvântează ca prima noastră experienţă amoroasă să fie deosebit de frumoasă. Ei ne ajută să ne simţim siguri în relaţia noastră şi ne dau încrederea că ne putem exprima deschis gândurile şi sentimentele. Aceştia sunt îngerii care ne îmbogăţesc sufletul cu iubire şi ne ajută să transfigurăm sexualitatea şi săîncărcăm actul erotic cu dragoste divină. Ei ne ajută să ne revărsăm iubirea spre persoana care ne iubeşte. conferind cuplului nostru frumuseţe şi drăgălăşenie. Aceşti îngeri ne conduc spre fiinţa care ne iubeşte aşa cum suntem şi faţă de care ne putem împărtăşi fără reţinere orice trăire. De asemenea. ne încurajeazăsă ne îndreptăm spre fiinţele care ne preţuiesc şi care pot vedea lumina şi frumuseţea din noi. De asemenea. putem să ne rugăm la aceşti îngeri şi atunci când relaţia actuală a devenit anostă sau s-a „împotmolit” şi are nevoie de un nou impuls pentru a reînvia. Funcţia îngerilor: ocrotesc toţi îndrăgostiţii Misiunea lor pe pământ: ne ajută să preţuim şi să omagiem sexualitatea. să fim iubiţi şi să respectăm sentimentele frumoase. .

de asemenea. Ei ne ajută să trecem cu îngăduinţă peste anumite greşeli pe care le putem face din imaturitate şi. ne ajutăsă învăţăm chiar şi din aceste greşeli. să fim precum tinerii . aducătoare de o fericire profundă şi eternă. Îi rugăm pe Îngerii Păzitori ai Tinereţii să ne binecuvânteze şi să ne ajute să devenim conştienţi de tinereţea veşnicăa sufletelor noastre. Ei iubesc jucăuşenia şi ghiduşiile nevinovate şi veghează ca toţi cei care au sufletul de copil să se bucure de ele. iradiază energie benefică şi entuziasm. Ne rugăm ca sufletele noastre să rămână mereu deschise faţă de tot ce este sublimşi viaţa noastră să fie plină de bucurii pe care să le trăim din . Aceşti îngeri ocrotesc nu numai tinerii. Ne rugăm să ne vegheze şi să ne conducă către prieteniile favorabile.victorioşi în toate momentele vieţii. Îi rugăm să renască în noi emoţia bucuriilor sincere şi entuziasmul pentru începerea unor noi proiecte şi să ne dăruiască puterea de adaptabilitate armonioasă în faţa vieţii. Ingerii pazitori ai tinerilor Planul îngeresc: cerul formator Funcţia îngerilor: veghează şi ocrotesc tot ceea ce este de-a pururi tânăr în noi. Îngerii Păzitori ai Tinerilor. ci tot ceea ce este pur şi candid în sufletele oamenilor. ale căror arcuri şi săgeţi indică o atitudine dinamică şi plină de elan. ferindu-ne de eşecuri şi impulsionându-ne să evoluăm spiritual. Misiunea lor pe Pământ: ajută fiinţele umane să trăiască starea de candoare a copilului.Să îi rugăm să ocrotească cele mai intime relaţii ale noastre şi să ne îndepărteze de forţele negative care ne-ar putea influenţa şi conduce la despărţiri. să-şi menţină sufletul deschis faţă de tot ce e frumos şi pur şi să stimuleze tot ceea ce este "viu" în ele. Ei ne îndrumă să luăm decizii corecte.

IDEEA FORŢĂ: "Împărtăşesc tuturor entuziasmul. rămânând curaţi şi puri. Îngerii purităţii ne sprijină pe parcusul luptelor sau conflictelor noastre zilnice. eliberându-ne de conflicte şi de lupte. să ne manifestăm creativitatea şi să alegem un drum ferit de incertitudini . Ne ajută să trăim în limpezime. să ne păstrăm puritatea minţii şi să avem curajul de a ne exprima trăirile în mod sincer. cu toată inima. căci puritatea este o modalitate rapidă de a ajunge la Dumnezeu! Funcţia angelică: Îngerii purităţii permit sufletelor noastre sădevină la fel de curate şi de limpezi ca şi cerurile. Fac aceasta modificându-ne atitudinile şi transformându-ne modul în care privim situaţiile sau persoanele. Ne încurajează întotdeauna.plin. atât cele exterioare cât şi cele interioare. Îi rugăm pe Îngerii purităţii să ne ajute să dobândim acest nivel spiritual. oferindu-ne viziunea a ceea ce am putea fi dacă am îndrăzni să trăim cu totul. reuşim să trecem prin crize. că noi suntem în locul . Îngerii ne ajută. puritate. Această capacitate vine odată cu acea atitudine spirituală care recunoaşte că totul este aşa cum trebuie să fie. Darul purităţii şi clarităţii interioare presupune să renunţi la lupta încrâncenată şi să îţi abandonezi egoul pentru a trăi în acord cu Sinele Suprem. de asemenea. săgăsim fericirea ultimă chiar în interiorul nostru. Elanul tinereţii ne ajută să credem în bine şi să avem totodatăîncredere în ceilalţi. Darurile spirituale pe care le oferă: Asigură calmul dat de claritateaşi puritatea interioară şi ne impulsionează." Ingerii puritatii Idee forţă: Simt puritatea şi pacea în profunzimea fiinţei mele. transformărişi pierderi. Când ne acceptăm unitatea cu Sursa. din interior. starea mea de euforie şi bucuria de a avea simţul umorului. claritate. să găsim soluţii la conflicte. fiind conştienţi că suntem una cu sursa universului.drumul inimii.

Ingerii rabdarii Idee-forţă:"Graţie răbdării reuşesc să depăşesc momentele dificile ale vieţii. care ne dăruieşte o viziune optimistă asupra vieţii. nezdruncinaţi de agitaţia din jurul nostru. să nu mai credem căviaţa trebuie să fie chinuitoare. să dăm drumul durerii emoţionale. ne insuflă energia necesară pentru a duce la bun sfârşit planuri laborioase sau de durată şi a îndeplini realizări de excepţie. A fi răbdător este o binecuvântare divină. purtător al mesajului pe care vor să ni-l transmită. Ei ne permit să trăim în acest centru profund şi bogat. Putem de asemenea să cerem să fim ghidaţi pentru a înţelege că merităm să trăim în claritate şi puritate interioară.potrivit şi facem lucrul potrivit. astfel încât scopul nostru să poată fi atins cu uşurinţă. . Funcţia angelică: Aceşti mesageri celeşti ne învestesc sufletele cu puterea răbdării. Tot răbdarea mă susţine pentru a atinge ţelurile măreţe pe care mi le-am propus. Darurile spirituale pe care ni le oferă: Ne ajută să găsim soluţiile conflictelor prin care trecem. deschidem canalul prin care cea mai profundă manifestare a Iubirii lui Dumnezeu ne poate pătrunde vieţile. să găsim fericirea în noi înşine. Rugându-ne Îngerilor Purităţii. Aceasta presupune să renunţăm la acele atitudini care sunt obstacole în calea fericirii." Simbolism: Îngerii răbdării ţin în mână un porumbel.

răbdarea este fundamentală. ci s-au format printr-un proces incredibil de lung. pentru orice efort de durată. cum spune Ecclesiastul. Dar aceasta nu îl face mai puţin valoros. este îndelung răbdătoare”. Fructele nu se apar în copaci gata coapte. conform căreia “există un timp pentru toate”. În tot ceea ce vrem să realizăm deosebit. sau să ne transformăm pe noi înşine. atunci când adoptăm o atitudine curajoasă şi optimistă.răbdarea este o condiţie fundamentală. Există o vreme pentru trudă şi o vreme pentru culegerea roadelor. Nu degeaba se spune că “răbdarea este condiţia geniului” sau. Când vrem să renunţăm la atitudini mentale negative şi distructive legate de noi înşine. Procesul transformator al fiinţei umane necesită o uriaşăperseverenţă şi o imensă răbdare. Dar răbdarea nu trebuie considerată din acest motiv o calitate mentală. Aceşti îngeri ne desluşesc lecţia de viaţă ascunsă în situaţiile conflictuale cu care ne confruntăm. iar copiii – poate cu unele minunate excepţii – nu se nasc învăţaţi. Aceşti soli angelici care sunt Îngerii Răbdării ne ajută să simţim căfiecare dintre noi avem un loc unic în această lume şi ne inspiră săfacem numai ceea ce este bine. că “geniul este o imensă răbdare”. chiar mai mult decât atât. pentru că ea este. Trăim vieţi în grabă – este uluitor cât de rapid se desfăşoară vieţile noastre. abandonul voinţei noastre în faţa Voinţei Divine. înainte de toate. Îi rugăm pe îngerii răbdării să ne ajute să înţelegem profund această atitudine spirituală. să ne ajute săsimţim mereu iubirea divină. “Iubirea. Dacă vrem să devenim pricepuţi sau experţi într-un oricare domeniu. Răbdarea înseamnă. ei sunt alături de noi ori de câte ori dorim să ne transformăm radical viaţa. că munţii maiestuoşi care ne copleşesc cu măreţia lor nu au apărut accidental. Înseamnă că noi acceptăm plini de încredere să ne lăsăm în voia înţelepciunii divine. trebuie să studiem şi săexersăm foarte mult. ce frenezie a activităţilor şi a preocupărilor ne răpeşte timpul şi savoarea existenţei. se spune în Biblie. Cel care are răbdare înţelege că un copac falnic nu poate să creascăîntr-o singură zi.Îngerii răbdării sunt alături de noi în toate momentele dificile şi ne ajută să ne păstrăm încrederea că întreaga noastră existenţă devine treptat aşa cum o dorim. Cei care excelează în domeniile . există o perioadă a efortului şi momente de încununare a eforturilor. Pentru omul contemporan.pentru orice realizare excepţională ca şi pentru orice plan măreţ. înainte de toate. o virtute a inimii. răbdarea este un concept ieşit din modă.

necesită o infinitărăbdare. răbdarea este considerată una dintre virtuţile fundamentale ale celui credincios.lor de activitate sunt cei care fac eforturi perseverente şi acceptă cu răbdare necesitatea acestui proces de formare. Această aşteptare plină de calm. ne pune adeseori la încercare perseverenţa. care îl iubeşte pe Dumnezeu. dar şi încrederea în sine şi credinţa. În creştinism. de multe ori. Îngerii răbdării ne călăuzesc paşii în orice proces de durată care. este foarte important săfim răbdători. . Chiarşi atunci când ne rugăm. prin natura sa transformatoare. Vindecarea este la rândul ei un astfel de proces care. pentru ca rugile noatre să fie pe placul Domnului şi să fim ajutaţi în ceea ce cerem. care acceptă liniştit şi împăcat orice va veni de la Dumnezeu. să aşteptăm răspunsul şi ajutorul divin cu răbdare. atrage în mod miraculos un răspuns favorabil şi ne ajută să înţelegem rostul şi tâlcul dificultăţilor sau conflictelor cu care ne confruntăm.

Îngerii sănătăţii ne ajută să ajungem la această armonie. energetice. simbol al sănătăţii. Darurile spirituale pe care ni le oferă: aceşti îngeri ne ocrotesc sănătatea. ne feresc de boli. mentale şi spirituale. Îngerii sănătăţii trezesc în noi energiile necesare acţiunilor pe care dorim să le întreprindem şi ne inspiră să le folosim cât mai bine.forţă: "Îngerii sănătăţii mă ajută să fiu sănătos şi împăcat cu mine însumi.astfel încât să facem faţă cu succes cerinţelor vieţii. Ei ne inspiră să ne asumăm numai acele responsabilităţi pe care le putem îndeplini. ne ajută să ne amplificăm energia vitală. Să îi rugăm pe aceşti îngeri să ne dăruiască sănătate şi să ne ajute săatingem şi să menţinem echilibrul dintre structurile noastre fizice. Funcţia angelică: au grijă de sănătatea noastră. ci şi pe cea emoţională şi spirituală." Simbolism: aceşti îngeri. . atât cel fizic. Când cineva este bolnav. ţin în mâinile lor un coş plin cu fructe. psihice. cât şi cele subtile. ei veghează şi binecuvântează remediile necesare pentru vindecare.Ingerii sanatatii Idee . veghind asupra sănătăţii noastre. Adevărata sănătate se dobândeşte prin echilibrul dintre toate planurile fiinţei noastre. Ei au grijă să nu ne epuizăm şi să nu ne îmbolnăvim. Ei asigură nu numai sănătatea fizică.

Sustinuta de Maica Pamanteasca. Campurilor fertile. . de recolte bogate de grau si struguri. care cunosc secretele ierburilor si carora Ingerii Pamantului Le-au revelat vechile lor invataturi. inmiresmata. Laudam plantele vindecatoare. aducand astfel darul tamaduirii. Pamantul este Aparatorul sfant. planta sfanta! Laudam Pamantul pe care cresti tu. Inteleptii stiu sa utilizeze remediile pe care Domnul le-a raspandit pe pamant. Acestea hranesc si protejeaza animalele.Ingerii pamantului Sa invocam Pamantul imbelsugat Care se bucura de sanatate si fericire Si este mai puternic Decat toate creaturile sale! Aducem un omagiu acestui intins Pamant. si presarati cu pasuni verzi. Sustinatorul fiintelor! Laudam forta si vigoarea Pamantului. protejate de Ingerii Pamantului. oamenii si Copiii Luminii. Laudam bunii. creat de Tatal Ceresc! Laudam vindecatorii de pe Pamant. de munti inalti. leagane ale raurilor si torentelor. Care sunt mama ta. puternicii si binefacatorii Ingeri ai Pamantului. Cailor care duc departe. Pe care cresti repede. strabatuti de ape pure. Care se bucura de roua cerului.

fructe si graunte hranitoare. Respectati vindecatorii. dreptatea si pacea brat la brat. sa vindece bolile si sa aduca pacea. Slaviti sa fie Ingerii Pamantului! (fragment din "Evanghelia eseniana a pacii" ) . pe terenurile cu care i-a binecuvantat Dumnezeu. adevarul va izvora din pamant si sfintenia va salaslui peste tot. iar campurile imbelsugate vor aduce sanatatea. Munca lor este fara de sfarsit. atunci nimeni nu va mai cunoaste batranetea si moartea. aveti nevoie de ei. coruptia si alienarea! Compasiunea si increderea vor fi mana in mana. Dulceata si abundenta se vor revarsa pe pamant.Ei pot sa aline durerile. Aceia care lucreaza pamantul cu mainile lor. deoarece Tatal Ceresc vi i-a adus! Pastrati-i langa voi. Laudam si pe aceia care lucreaza solul. Cand Pamantul va fi ca o mare gradina. vor recolta din belsug legume.

elementul pamant corespunde unei intregi familii angelice. ingerii pamantului ne daruiesc importanta calitate de a fi prevazatori si constienti de nevoile planetei. iar ca si culoare spacifica galben. ingerii pamantului guverneaza simturile si tot ce e legat de materie. dar si de cele ale proprilui nostru corp fizic. eficienta in tot ce intreprindem. Acesti ingeri sunt cei care aduc in sufletele noastre generozitatea . Energia vitala telurica emanata de planeta pe care locuim este modulata de acesti ingeri astfel incat ea ne ofera stabilitate si siguranta.Asa cum reiese si din aceasta invocatie luata dintr-o scriere apocrifa. Conform acestei invataturi. numita de catre tibetani Ratna. Aceasta familie are ca punct cardinal corespondent tot sudul. Acesti ingeri sunt asociati punctului cardinal sud. In intelepciunea orientala.

Ei confera eficienta actiunilor noastre. saracia. sa fim toleranti si intelegatori. prosperitate materiala. Ne ajuta ca prin luciditate sa transformam orgoliul.fara limite a constiintei divine infinite. Acesti ingeri ne invata sa ne bucuram. sanatate corpului nostru. Sunt ingerii care au grija de intreaga viata de pe planeta noastra. incapatanarea. ajutandu-ne totodata in indeplinirea tuturor dorintelor superioare. sa constientizam plenar resursele fara sfarsit ale profunzimii fiintei noastre. in armonie. generozitate. Foto: Josephine Wall .

Ingerii Apei au fost chemati In desertul arid. La fel. sa ne purifice si sa goneasca raul din noi! Fie ca iubirea noastra sa urce apoi spre Tine. asemeni raurilor care se indreapta spre mare. si ea nu se refuza nimanui. Apa Sfanta este o sabie cu doua taisuri. dar tot in apa te poti si ineca. Gratia Divina este ca un rau care serpuieste prin padure. ca ei sa poata da viata acolo unei gradini inverzite. Tata Ceresc! Toate apele care parcurg cele 7 Imparatii se nasc din marea Ta cereasca si aduc mereu pe Pamant mireasma Ta. din vara pana-n iarna. Tata Ceresc. Toate fiintele depind de ea. asemeni ploii blande care saruta pamantul. Prin Ea poti fi distrus. Ea este in lumea oamenilor ceea ce este fluviul pentru rauri. Sa se arunce fiecare in bratele Ingerilor Apei! Lasati-i sa ne inlantuie. plina de arbori si de flori parfumate.Ingerii apei Apele Izvoarelor Eterne Izvorasc si se revarsa Din Marea cereasca. Oricine-si poate potoli setea cu ajutorul apei. sau poti sa-L vezi pe Dumnezeu. . Tata Ceresc. Invatatorii care aduc lumina sunt asemanatori apei in desert. din iarna pana-n vara. Si fie ca iubirea Ta sa coboare la noi.

si muntii sa rasune. prelungire a vietii. Peste intreaga fata a Maicii Pamantesti. Caci toate apele sunt daruri ale Gratiei Divine. Mii de izvoare pure uda campurile intinse care hranesc Copiii Luminii. Marea Ta Cereasca se revarsa peste campurile de grau cu spicele inaltate spre Fata Ta. impreuna! Vocea Domnului se aude deasupra apelor si Gloria Lui izbucneste ca un tunet. dar si laptele matern. Sfinti Ingeri ai Apei. peste pasunile cu iarba proaspat cosita. cele curgatoare. Ingeri ai Apei! Un fluviu de iubire tasneste din adancurile misterioase ale Pamantului . sa vorbeasca. apele fantanilor. si pe cei ce salasluiesc in ele. organele sexuale. sa se bucure. si lumile.Apele Tale purifica fluidele masculine si feminine. Lasati torentele sa se izbeasca de maluri si dealurile. sanatate si energie. Tata divin! (fragment din "Evanghelia eseniana a pacii" ) . Voi aduceti frumusete si succes. Veneram apele sfinte care potolesc setea Pamantului si toate apele sfinte pe care Creatorul le-a zamislit.lacrimile Tale daruite noua. Adoram apa vietii si toate apele Pamantului: cele statatoare. cele ale torentelor de primavara si cele ale picaturilor binecuvantate ale ploii. si toate plantele. Tata Ceresc! Si voi. si tot ce este sfant. Lasati apele sa cante.

Sentimentele au o forta foarte mare si de aceea daca nu sunt pozitive sau scapa de sub control pot dezlantui furtuni emotionale. in interiorizare pura si spontana.Conform gnosticismului. Apoi recitim . in fiinta noastra. in curaj si detasare. violenta. Acesti ingeri coboara in noi starea de puritate si claritate imaculata a constiintei divine infinite. si culoarea specifica alb-argintiu. ajutandu-ne sa transformam prin luciditate. daruindu-ne o stare inefabila de libertate interioara. sa constientizam motivul trairilor dureroase. mania. cu fata orientata spre punctul cardinal est si eventual folosim ca elemente ajutatoare lucruri colorate alb-argintiu si o muzica adecvata. dupa rasaritul soarelui. Modul de a intra in comuniune cu ingerii apei este urmatorul: ne asezam cu spatele drept. "crestem spiritual". Aceasta are asociat acelasi punct cardinal. Cu fiecare depasire a problemelor pe care reusim sa le intelegem si sa le constientizam. Ingerii apei ne ajuta sa fim capabili de a ne exprima sentimentele si de a ne controla emotiile. Atunci cand insa suntem deschisi sa ne intelegem sentimentele ascunse. sa ne cunoastem subconstientul. Realizam intai consacrarea catre Dumnezeu a fructelor meditatiei. Acesti ingeri ai apei ne invata sa privim adevarul in fata. estul. ii corespunde o întregă familie angelica. acesti ingeri domnesc asupra sentimentelor si a elementului apa. devenim mai comunicativi si mai apropiati de starea naturala de fericire. ranchiuna. acestui element-apa. Cel mai bun moment este dimineata. asupra a tot ce este de natura fluida. de a ne gasi refugiu in bratele lui Dumnezeu. ele pot fi transformate astfel incat sa pastram mereu o stare de echilibru si armonie. ura. In intelepciunea orientala. Ingerii apei ne invata sa eliminam din viata compromisurile si autopacalelile. Gnosticii spun ca punctul cardinal asociat este estul.

calitatile acestor ingeri. Foto: Josephine Wall . a emotiilor. prin intermediul senzatiilor. a gandurilor ce ne apar. in inima. Invocatia catre acesti ingeri o putem rosti mental in acest moment: "Imi purific mintea si imi deschid sufletul. cu toate gandurile. dupa care inchidem ochii si ne retragem. multumim ingerilor apei. In final. dupa revenire." Vom constientiza apoi raspunsul. cu toate simturile.

sa ne strabata! Noi ne abandonam imbratisarii voastre. luminand intunericul. voi destramati intunericul si deschideti portile orizontului! Ingeri ai Soarelui. fiti voi insiva ca Soarele la pranz. Ingeri ai Focului. binecuvantata de focul vietii! Flux de bucurie sacra se revarsa in noi de la voi. Cerul diminetii ne aduce lumina rasaritului care bucura inimile oamenilor. asimilandu-l in interior? Doar cei care Il privesc in fata pe Dumnezeu. voi sunteti izvoarele Luminii.Ingerii Focului Treziti-va si rotiti-va Deasupra muntilor. stralucind si daruind lumina si caldura pentru toti. asa cum Soarele este mereu plin de lumina si raspandind lumina. Ingeri ai Soarelui! Aduceti lumina lumii! Ingeri ai Focului. veniti si ne aduceti splendoarea razelor voastre patrunzatoare! Fie ca ele sa ne atinga. raspandind cu generozitate cunoasterea. nemistuiti de flacarile care protejeaza Suprema Cala a Cunoasterii! Inaintati pe ea. Ingeri nemuritori ai Focului. Cati oameni pot fixa Soarele cu ochii liberi. . Ca sa inlaturati valul ignorantei. dar razele voastre aduc caldura si viata zilelor noastre. Atunci Fantana Luminii va va sustine etern. voi salasluiti departe de Pamant. iar chipul Soarelui si chipul lui Dumnezeu iti vor apare. Ingeri ai Soarelui. Ganditi ca moartea este sfarsitul? Atunci sunteti la fel de nestiutori ca si copiii care in fata unui cer innorat se plang de disparitia Soarelui.

apele marii devin pure apele statatoare devin pure. Cei care sunt astfel. Ei se bucura de toate fortele ceresti si pamantesti. puterea si increderea. ele determina cursul Soarelui pe cer. Cei ce adora acesti Ingeri ai Focului. stralucirea si nemurirea! (fragment din "Evanghelia eseniana a pacii" ) . s-au oferit Tatalui. Pamantul creat de Domnul este purificat. binecuvantand gloria si lumina. ajung sa reziste intunericului. apele curgatoare devin pure. Ingeri ai Soarelui! Cand lumina Soarelui devine mai intensa si stralucirea lui mai fierbinte. sa reziste mortii care pandeste din nevazut. atunci fortele ceresti se ivesc. Stralucirea si gloria luminii trezesc oamenii. apropiindu-I de Dumnezeu. drumul Lunii si calea astrelor. Ingeri ai Soarelui. propriul lor suflet a devenit una cu lumina eterna. revarsandu-si ocrotirea asupra Pamantului creat de Tatal Ceresc. Aducem omagiu Ingerilor Focului. Invocam Ingerii Focului. si toate fiintele devin pure. apele fantanilor devin pure.Cand Soarele rasare. s-au oferit Ingerilor.

patrunde si imbratiseaza totul. este modalitatea cea mai autentica de a vedea realitatea atat in noi. Ei fac posibila intrarea oamenilor in Imparatia Cerurilor. Intuitia este capacitatea de a recunoaste adevarurile interioare. Ajutati fiind de acesti ingeri. deschizandu-ne ochii asupra unei perceptii superioare a lumii. pasiunile inferioare si dorintele oarbe sunt transformate prin forta luciditatii in caldura compasiunii durabile. familia Padma. deschizandu-ne astfel calea catre cunoasterea deplina a divinitatii. acesti Ingeri ai focului guverneaza functia psihologica a intuitiei si li se asociaza punctul cardinal vest. sau daca ne aflam in siguranta. dar si pe cea a situatiilor in care ne gasim. Starea de claritate mentala ne este daruita de Ingerii Focului. Ingerii focului ne daruiesc puterea infinita a compasiunii Divine. Foto: Josephine Wall Prima pagina Ingerii aerului . in discernamant si intuitie. intre propriile proiectii mentale pe care le asociem oamenilor si realitate. Ei ne ajuta sa intelegem adevarata noastra esenta.Conform scrierilor gnostice. Intelepciunea orientala are ca familie de entitati angelice corespondenta elementului foc. culoarea specifica este rosie. Sunt cei care ne pot aduce iluminarea. pentru a distinge mai usor intre bine si rau. Noi folosim intuitia chiar inconstient pentru a simti daca anumite fiinte sau obiecte sunt sau nu benefice. de altfel. adevar si minciuna. cat si in ceilalti. putere ce. Aici punctul cardinal asociat este tot vestul. Ea provine din latura cea mai profunda a fiintei noastre. Putem amplifica rezonanta cu acesti ingeri daca devenim mai atenti la vocea interioara.

Transformând apele din cer în izvoare nesecate ale Pământului. Tatăl Ceresc a creat pământul. Cerurile s-au desfăşurat prin voinţa Să. Căci ritmul respiraţiei este cheia cunoaşterii. Mai dulce încă este parfumul celor care se dăruiesc total Domnului. Unde ei aşteaptă cu răbdare. Apele din ceruri şi din adâncul pământului Îi răspund. Vapori se înălţa din văile munţilor. Transformând orice lucru rău mirositor într-o mireasmă paradisiacă. care purifică totul. Sfinţi sunt Îngerii Aerului. Aspiraţi adânc suflul vindecător pe care ei îl oferă. Îngerii Aerului îi veţi găsi În aerul proaspăt al pădurilor şi câmpiilor. Plină de viaţă. Prin puterea Sa. a munţilor sau a dealurilor. Purtaţi de vânt pe calea vieţii. Prin străluciri de fulger. nori! Prin mii de picături. vânturile suflă. Mai dulce decât nectarul fin al unei rodii cu gust de miere Este parfumul vântului într-un crâng de chiparoşi. Îngerii Aerului planează pe aripi nevăzute. Nu trebuie decât să pleci din oraşele umede Şi suprapopulate şi să te îndrepţi spre lumea verde şi sălbatică. Apropiaţi-vă. El atrage ceţurile . Ca Îngerii Aerului să vă poată pătrunde. Când El ridică glasul. Respiraţi îndelung şi profund.Ingerii Aerului Noi glorificam Suflul Sacru Care este mai presus De toate lucrurile create Şi veneram înţelepciunea Sa adevărată. Care măreşte Împărăţia Luminii. Lumile sunt născute din înţelepciunea Sa. Urmaţi calea lor nevăzută Dacă vreţi să simţiţi faţa lui Dumnezeu.

în spontaneitate şi în putere de acţiune total liberă şi neîngrădită. (fragment din "Evanghelia eseniana a pacii" ) Conform gnosticilor. Îngerii aerului ne conferă o creativitate nelimitată şi complet liberă a conştiinţei divine infinite. Iar spiritul vostru. Dăruiesc claritate şi precizie mentală. Cu ajutorul lor stările negative că gelozia. care determină susţinerea binelui în lume. Învăţătura orientală asociază Îngerii aerului cu acelaşi punct cardinal. Ne ajută să ne împărtăşim cu claritate ideile faţă de ceilalţi şi să ne formăm un plan de viaţă raţional. pentru a ne putea atinge mai repede ţelurile. Prin rezonanţă cu ei ajungem să acţionăm mai înţelept. Ei susţin activitatea mentală raţională a fiinţelor umane şi ne ajută să gândim în conformitate cu Ordinea Divină. bazat pe principii sănătoase.suflul nemuritor al Tatălui Ceresc. înţelegere justă. aceşti îngeri ţin de punctul cardinal nord şi de funcţia psihologică mentală. Faceţi şi voi! Urmaţi mişcarea lor! Căci spre a vă ridica şi evolua. Ne învaţă să gândim pozitiv. Tatăl Ceresc a creat spaţiul etern. nordul şi cu culoarea verde (o anumită nuanţa). Ei contribuie la dinamizarea gândirii pozitive. Nimeni nu poate ajunge în faţa lui Dumnezeu Dacă Îngerii Aerului nu-i lasă cale liberă! Corpul vostru trebuie să respire aerul Maicii Pământeşti.Şi suflul sau devine vânt. invidia. neîncrederea în sine. Aşa cum marea adună toate apele Şi urcă spre cer apoi Şi coboară iar pe pământ. teama. perfecţiunea spontană a acţiunii iluminate. să asimilăm aspectele mai abstracte şi mai . sunt transformate prin luciditate în savurarea prospeţimii şi a parfumului oricărei situaţii.

eventual folosind un fond sonor care se potriveşte şi obiecte de culoare albastră în jur. Închidem ochii apoi şi ne retragem toate simţurile la nivelul inimii. Putem rosti mental formula de chemare a îngerilor aerului: "Într-o stare de fericire profundă celebrez unicitatea oricărei fiinţe.greu de înţeles. la îngerii pământului. după care spre a intra în rezonanţă cu ei. În final revenim uşor şi mulţumim îngerilor. recitim materialul care îi descrie şi privim imaginea lor simbolică. Chiar putem pune un bec din care se răspândeşte lumina colorată albastră. . par a fi fără ieşire. la prima vedere. Cel mai bun moment pentru a realiza acest procedeu este seară sau prima parte a nopţii iar ca anotimp indicat este vara." Conştientizam apoi răspunsul. cu fata orientată spre nord. să găsim mereu soluţiile optime la problemele cu care ne confruntăm. Ne relaxăm şi ne interiorizăm cât mai profund. chiar şi în situaţia în care. care conferă viziunea totalizatoare şi divin integrată asupra realităţii. Modalitatea de comunicare cu ei se aseamănă cu cele prezentate anterior. apei şi focului: ne aşezăm cu spatele drept. Acţiunea acestor îngeri poate fi resimţită adesea în ceea ce priveşte deschiderea "celui de-al treilea ochi".

Ei vor să vă ajute în toate domeniile vieţii. Biblia spune multe istorii despre îngeri. sublim şi Dumnezeiesc. lipsurilor sau a greşelilor noastre. care asemenea îngerilor posedă această calitate a purităţii. Despre această puritate ne vorbeşte celebrul clarvăzător Emanuel Swedenborg. aceste fiinţe de lumină ne ocrotesc în taină cu iubirea lor. a inocenţei. Îngerii nu ne judecă. după cum relatează apostolii lui Iisus. Purificarea O importantă funcţie angelică este aceea de a purifica. Îngerii dovedesc acest lucru prin faptul că ei nu îşi atribuie nimic bun lor înşişi. Inocenţa înţelepciunii este inocenţă genuină pentru că este lăuntrică. purtându-se cu noi ca şi când de la apariţia primilor oameni nu ar fi părăsit . Raiul şi iadul: "Natura şi calitatea inocenţei sunt înţelese doar de puţini oameni din lume şi nu sunt înţelese absolut deloc de către cei care duc o viaţă rea. în cartea sa. trimişii lui Dumnezeu care ne luminează calea către Casă. Îngerii sunt. ei doresc să fie conduşi de El şi nu să se conducă singuri. de aparenţe şi văd scânteia Dumnezeiască aflată în fiecare dintre noi. care înseamnă "sol". de fapt. ajungând să perceapă cum: "cerurile se deschid şi o sumedenie de îngeri coboară spre a ne servi. Inocenţa este. în vorbire şi gesturi." Toţi oamenii. Starea de inocenţă a îngerilor este fundamentală. dăruindu-ne iubirea şi sfânta Sa îndrumare. în special la copiii mici. Ei privesc dincolo de suprafaţă. nu unei religii anume. Cu îngerii. ci privesc toate lucrurile ca venind de la Dumnezeu. Se concentrează numai asupra divinităţii şi potenţialului nostru şi nu asupra defectelor.Ingerii Luminii Divine Fii ai Luminii Divine Pomeniţi în descrierile sfinţilor. aşadar. Ei văd lumina voastră lăuntrică. ţine de minte. suntem în siguranţă şi putem avea deplină încredere în ei. vă cunosc adevăratele talente si înţeleg faptul că aveţi o misiune importantă în viaţă. De aceea în rai se spune că inocenţa trăieşte în înţelepciune şi că un înger are atâta înţelepciune câtă inocenţă. deoarece ştiu că primesc atâta cât este bine pentru ei. ei trăiesc mulţumiţi cu ce au. "mesager". Iubirea Necondiţionată Îngerii îi iubesc pe toţi oamenii în mod necondiţionat. deoarece ea le crează deschiderea către tot ceea ce este înalt. Cuvântul înger provine din grecescul "angelos". de voinţă şi înţelegere. şi astfel. deoarece îngerii cred în voi. exprimată vizibil. devin la fel ca îngerii. ci doar ne aduc iubire în viaţă. aproape de sufletele noastre atunci când îi chemăm în ajutor cu emoţie. menţionaţi în scrierile istorice ale umanităţii. Nu contează dacă sunteţi credincioşi sau sceptici. Dar ei aparţin omenirii întregi. indiferent dacă este puţin sau mult.

iar celălalt avea trăsături longiline. Fiinţa umană crede însă că ajunge liberă la ideile sale şi că îşi urmează după placul ei dorinţele şi poftele. de acum înainte (de la venirea pe pământ a lui Iisus). Moolenburgh povesteşte un fapt deosebit. i-a pus o mână pe frunte şi în numele lui Iisus Christos a alungat boala. să ne centrăm în inimă şi să urmărim să percepem dacă acea acţiune este integrată în ordinea divină. În timp ce se rugau. de Dumnezeu. Spre a le uşura această sarcină. Mama bolnavei a mers să deschidă şi s-a găsit în faţa unui tânăr care a întrebato: "Doamnă. cu gândul. Căci orice acţiune divin orientată. prin care îngerii pot acţiona aducând însănătoşire. nimeni nu îl ştia pe acel bărbat şi nici nu putea da vreo relaţie despre el. astfel încât lumina lui Dumnezeu pătrunde mai uşor în sufletul lor. Amândoi erau . să cugetăm asupra urmărilor pe care ea le va avea. ce se petrece aici?". ei urmăresc să ajute oamenii astfel încât să nu devină robii propriilor lor simţuri şi sentimente. a părăsit casa prin uşa din spate şi nimeni nu l-a mai văzut." În cartea sa Îngerii. devenise femeie şi se simţea bine. sufletul. este foarte bine să ne oprim o clipă. oamenii devin mai curaţi sufleteşte. ne va apropia de îngeri şi implicit. înainte de a realiza o acţiune. (se adresează mai departe Iisus unei femei) sunt de o mie de ori mai mulţi îngeri în jurul oamenilor decât vezi tu aici. Există numeroase cazuri în care boli considerate incurabile au fost îndepărtate cu ajutorul îngerilor. cunoaşterea binelui şi a adevărului va fi adusă oamenilor din exterior. mama sa a aflat de la doctor că fiica ţăranilor era pe moarte. pe care le acceptă şi le asimilează fără ca libertatea să aibă de suferit. Paola Giovetti redă un alt caz de intervenţie angelică: "După ce s-a terminat tratamentul. îi îndepărtează pe aceşti mesageri nevăzuţi. Rugăciunile spuse din inimă. prin iubire şi lumină. Într-o zi. (…) Vezi tu. din ceruri." Atunci tânărul s-a îndreptat fără ezitare către camera fetiţei. Vindecarea O altă funcţie angelică este aceea de a vindeca. Apoi. am ieşit din clopotniţă şi am întâlnit doi bărbaţi. Unul avea o înfăţişare puţin slavă. iar celălalt ceva mai înalt. mintea şi trupul celui pe care îl ocrotesc. De mică trăia la ţară şi în apropierea casei sale locuia o familie de ţărani. Aceasta i-a răspuns: "Fetiţa mea este pe moarte. Iată o intervenţie legată de vindecarea angelică: "O pacientă a dr. Moolenburgh. pe când orice acţiune malefică sau îndeplinirea anumitor scopuri individualiste." (Marea evanghelie a lui Ioan) Cu ajutorul îngerilor. au auzit pe cineva bătând cu putere la uşă. Imediat ce bărbatul a ieşit. Dar. Apoi. unul de 1. cu vorba sau cu fapta. credinţa şi dăruirea din tot sufletul şi în mod necondiţionat către Dumnezeu trezesc energii misterioase.niciodată pământul. Fetiţa crescuse.70 m. Acest fapt s-a petrecut cu 30 de ani înaintea anchetei despre îngeri întreprinsă de dr. La ţară. unde se cunoaşte toată lumea. fetiţa şi-a revenit din comă şi dimineaţa a dorit neapărat să meargă la şcoală. A mers imediat la familia acelor ţărani pentru a se ruga cu ei.

". nu este uşoară. Ne-am continuat drumul. căci adevăr va spun. nu s-a mai găsit nici o urmă. Dintr-o dată. dar după câţiva paşi prietena mea şi eu ne-am uitat în urmă. dar cu toate că doctorul era foarte obosit. Ne-au oprit şi ne-au întrebat despre o stradă anumită. Cei doi deja dispăruseră! Prietena mea trăieşte şi acum. Stupefiat. care te făceau să bănuieşti că nu erau italieni. Vom reda un episod enigmatic spre a vedea cum acţionează un înger: "Doctorul S. cu multă zăpadă." Jakob Lorber. Paltonul era cald şi uscat şi era de neconceput că fusese îmbrăcat în acea noapte umedă şi rece.. s-a dus la culcare după o zi de lucru extrem de obositoare. a fost trezit de cineva care bătea la poartă. pe care noi nu am ştiut să le-o arătăm. Fetiţa i-a spus că mama sa era foarte bolnavă şi l-a rugat să meargă cu ea să o viziteze. Este necesar să protejeze sufletul. Ajuns la destinaţie. este bine. în afară de Mine Însumi şi de Îngerii mei (care tot prin Mine acţionează). decât inimile voastre. nimic nu este mai liber în creaţia Mea. pentru că nu eram din oraş. cât despre tumoare.îmbrăcaţi în mod obişnuit şi vorbeau o italiană perfectă. aşa cum a preferat el să se autonumească "Scribul Domnului". mintea şi trupul fiinţei umane.Mitchell. A mers să deschidă şi s-a trezit în faţa unei fetiţe îmbrăcată sărăcăcios şi tulburată profund. Înţelegeţi ce vă spun acum: sunteţi oricând protejaţi împotriva vicleniei atâta vreme cât vă orientaţi inimile către Mine (sau către Îngerii Mei. dr." Protecţia Funcţia de protectori ai fiinţei umane pe care îngerii o realizează. exclamând simultan: "Dar erau îngeri!. De aceea vegheaţi asupra lor în acord cu voinţa Mea.. suferind de o pneumonie gravă. în şifonierul cu haine. a găsit-o pe mama fetiţei în casă. s-a îmbrăcat şi a urmat-o pe fetiţă.W. un cunoscut neurolog din Philadelphia. apoi a telefonat la spital pentru a-i pregăti internarea în ziua următoare. dar nu vă veţi putea proteja de el prin propriile voastre puteri!" . Femeia l-a privit într-un mod straniu şi i-a spus cu tristeţe: "Fata mea este moartă de acum o lună.. singură. Era o noapte friguroasă. în care străluceşte lumina Mea). însă cu cadenţe stranii. revelează ce zice însuşi Domnul: "Feriţi-vă de voi înşivă. Înainte de plecare i-a făcut complimente pentru inteligenţa şi curajul fetiţei sale.. iar şiretenia duşmanului vieţii nu vă va putea atinge niciodată." Îi spuse apoi că paltonul şi cizmuliţele sale erau alături. Mitchell a deschis uşa dulapului şi a găsit paltonul cu care fusese îmbrăcată fetiţa care îl trezise pentru a-l conduce la căpătâiul mamei sale bolnave. I-a acordat primul ajutor. în lucrarea Casa Domnului.

primeşte de la acesta mai multă înţelepciune. înţelepciunea. Câteodată. Cum pătrunde. Pentru a deveni din acest punct de vedere cât mai asemănători fiinţelor angelice. ea nu e cultivată de dragul gloriei lumeşti. Tot în ancheta realizată de dr. Bărbatul sa apropiat şi i-a spus că nu trebuie să-i mai fie teamă şi din acel moment nu i-a mai fost. De . s-a găsit în faţa unui bărbat: acesta nu venise de nicăieri. dintr-o dată. pur şi simplu apăruse. Avea un aspect cu totul normal. Învăţăturile date de către îngeri lămuresc multe dintre misterele creaţiei. ghizi spirituali care înalţă şi revelează pentru cel în cauză lumina lui Dumnezeu." Emanuel Swedenborg precizează: "Inteligenţa cerească este inteligenţă lăuntrică ce se naşte din dragostea de adevăr. şi anume. Emanuel Swedenborg relatează: "Un înger ce excelează în înţelepciune observă imediat caracterul altuia după faţa sa. datorită vieţii de natură opusă ce se scurge prin ei şi care îi influenţează. şi implicit. Ei îi era deseori teamă de ceea ce se petrecea în casă şi deseori se ruga să fie ajutată." Un exemplu de înţelepciune a îngerilor: "Eu nu cred că lucrurile mari sunt mai însemnate în ochii Domnului decât cele mici. nici pentru slava cerească. ci pentru adevărul însuşi de care cei ce îl posedă sunt intim afectaţi şi încântaţi. Ei sunt cunoscători ai profunzimilor şi ştiu să redea într-o viziune de cristal realităţile lui Dumnezeu. lumina îi umple de încântare deoarece tot ce e primit dintr-o sursă divină are în interior ceva plăcut şi încântător. putând aduce clipa de iluminare. Cu cât este mai evoluat. spune un înger în cartea lui Jakob Lorber. Dar ei nu pot rămâne acolo mult timp pentru că încep să simtă un zbucium şi un chin adânc şi să pălească. Lumina raiului pătrunde doar în părţile lăuntrice ale minţii. îngerii sunt înzestraţi cu această calitate pe care o transferă şi fiinţelor umane deschise spre lumea lor. se întâmplă ca ipocriţii să se insinueze în societăţile angelice. spre descoperirea forţelor sublime care le animă fiinţa şi care se manifestă în exterior sub numele de îngeri. Fiind receptoare ale luminii şi iubirii lui Dumnezeu. Moolenburgh se precizează un alt episod care revelează funcţia de sfătuitor a îngerilor: "O fetiţă de 12 ani trăia într-o societate de persoane care practicau mult spiritismul. cu atât un înger este mai aproape de Dumnezeu. învăţând să-şi ascundă stările mentale lăuntrice şi să expună o aparenţă în armonie cu binele acestei societăţi şi deci să-şi dea numele de îngeri ai luminii.Ghidarea Spirituală Îngerii sunt călăuze. se plimba singură prin pădure. contează ceea ce este înăuntru!". căci doar acelea sunt făcute pentru a o primi. Referitor la înţelepciunea cu care sunt înzestraţi îngerii. aşadar ei cad în iadul locuit de cei asemenea lor şi nu mai doresc a urca din nou. căci nimeni din ceruri nu-şi poate folosi trăsăturile cu scopul de a-şi ascunde gândurile şi este aproape imposibil să minţi şi să înşeli prin abilitate şi ipocrizie. când. Într-o zi. oamenii nu trebuie decât să se îndrepte cu aspiraţie spre cunoaşterea de sine.

fiind interactive şi foarte interesante. paradoxal. Această experienţă i-a lăsat în interiorul său o senzaţie de fericire care a durat o săptămână întreagă. el vrea să înveţe tot timpul doar el de la mine.n. Apoi imaginea a dispărut treptat şi eu m-am regăsit uitându-mă la nori. mai poţi învăţa încă multe de la un alt spirit!". o asemenea metodă de învăţare este cea mai bună cu putinţă. chiar despre asta voiam să te întreb şi eu!" Ce fel de metodă de învăţare este aceasta? E adevărat. pentru că îl face să simtă şi să gândească singur. aşa cum poartă arabii. în cazul ucenicilor care au tot felul de cunoştinţe. la maturitate. Dacă îl întreb ceva. mă găseam într-o zi în faţa casei şi priveam cerul. se simţea mirosul de fân strâns." Metodele folosite de îngeri spre a ne învăţa sunt deosebite de cele folosite în şcolile noastre. aripile sale erau abia întinse şi uşoare. Picioarele nu se vedeau. Probabil aceasta m-a făcut să întreprind acum. " Răspunsul este dat. chiar fiind un spirit desăvârşit. Dar cu un învăţăcel care nu are nici un fel de cunoaştere?!". tot de un copil: "Fata: "Domnul a împărţit darurile spiritului chiar şi printre îngeri în mod diferit şi astfel. şi anume că. Moolenburgh spune: "Copil fiind. Îngerul stătea acolo foarte tăcut şi observa liniştit panorama.asemenea. Apoi bărbatul a dispărut precum apăruse. Cerul era albastru. Cerul din jurul său părea mai vast şi mai profund ca de obicei. Toamna era aproape. Iată un exemplu practic de aplicare a metodelor cereşti de învăţare: "Iisus: "Chiar se lasă învăţat de tine (n. Îngerul era îmbrăcat cu o mantie lungă care îi ajungea până la pământ. Liniştea acelei dimineţi de toamnă pătrundea orice lucru. să se poată manifesta pentru cei pe care doresc să-i ajute în situaţii complicate. Există în acest sens diverse mărturii care atestă astfel de manifestări. Capul său era acoperit cu o pânză subţire. dar acolo sus trecea un nor alb. am văzut un înger gigantic care cobora pe dunele plajei. de ciuperci." (Marea evanghelie a lui Ioan) . Dr. dar Domnul a fost mereu cu ea. atunci îmi spune: "Vezi. o anchetă asupra îngerilor. În timp ce eu observam acest nor. fiind cei care ne pot aduce conştiinţa îndumnezeită. acesta este lucrul pentru care mă plâng mereu de el." Este firesc ca îngerii. i-a mai spus că drumul său nu ar fi fost uşor.: este vorba de înger care învaţă de la copil) şi se poartă de parcă ar fi ucenicul tău!" Copilul: "Doamne. de dalii înflorite. în ciuda vastei lui înţelepciuni.

îngerii îndepărtând răul. de lângă cei care îi cheamă din toată inima. îţi poruncesc cu un "trebuie" de neclintit. în care este descrisă lupta din ceruri. satana s-a ridicat asemenea unei mingi de foc şi a dispărut cu un vuiet de tunet şi cu viteza fulgerului. La un an după acest eveniment. aducând predominanţa binelui divin atât în împrejurările exterioare cât şi în interiorul nostru. De altfel." . misionar în insulele Hebride. Oameni înalţi şi puternici. misiunea a fost înconjurată de indigeni ostili. pe cât posibil. fiind făcut pulbere. au plecat şi nu s-au mai întors pentru că se temeau de luptătorii care apărau misiunea. ne-am rugat la Dumnezeu să ne ajute şi cu o mare surprindere am realizat că la primele semne ale dimineţii atacatorii plecaseră fără a face nimic din ceea ce plănuiseră. şeful unui trib s-a convertit la creştinism şi. Vom reda un pasaj din Jakob Lorber: "Îngerul a venit repede între căpitan şi satana şi a spus: "satana! Eu. avându-l drept conducător pe arhanghelul Mihail.Lupta în Slujba Binelui Divin Îngerii îndepărtează de la noi răul acţionând plini de curaj şi încredere acolo unde este injustiţie. cu o putere atât de mare încât el s-a sfărâmat încă în timp ce zbura prin aer. sunt alungaţi de oastea îngerilor rămaşi fideli lui Dumnezeu. povesteşte reverendul John G. amintindu-mi de evenimentele nopţii descrise. în mare. îmbrăcaţi în veşminte strălucitoare. cu spade în mâini. au văzut numeroşi oameni vânjoşi care făceau de gardă în jurul misiunii. care aveau intenţia evidentă de a arde clădirile misiunii şi de a ne ucide. în care îngerii căzuţi. Atunci li s-a făcut frică. De atunci până astăzi continuă această luptă. Aflaţi în imposibilitatea de a ne apăra. l-am întrebat ce l-a împiedicat să realizeze acel atac. să pleci din acest loc şi din acest ţinut pe care l-ai îmbolnăvit mult timp cu răsuflarea ta. Îngerul însă a luat blocul de stâncă pe care stătuse satana. spre miazănoapte. Iată un caz de salvare miraculoasă realizată prin intermediul îngerilor: "Într-o noapte. Cu o enormă surprindere." Funcţia îngerilor de a lupta împotriva răului este esenţială. în frunte cu lucifer. ca cel mai umil slujitor al Domnului Iisus Iehova Savaoth. Patton. şeful a povestit că în timp ce el şi oamenii lui se pregăteau să atace. să nu uităm de episodul din Biblie. făcând oamenii şi animalele să sufere!" satana a spus arzând de mânie: "unde să plec?" Îngerul a spus: "Acolo unde se află slujitorii tăi care te blestemă! Dispari! Amin!" La aceste cuvinte ale îngerului. pe mine şi pe soţia mea. care avea mai mult de 50 de chintale şi l-a aruncat peste munte.

Aducători ai Păcii Poate cea mai importantă funcţie a îngerilor este cea prin care ei aduc pacea. Inocenţa este esenţa binelui." Protectori ai Marii Treceri Datorită protecţiei îngerilor putem prevedea clipe de cotitură ale existenţei noastre spre a le trece apoi mai uşor şi chiar mai mult. pentru că inocenţa şi pacea merg întotdeauna împreună. Că inocenţa şi pacea există împreună la fel cum există binele cu încântarea sa. cât şi în privinţa împlinirii ei. pe când temperatura blândă dăruieşte fertilitate solului şi bucură inima omului. În Marea Evanghelie după Ioan. Iată ce spune Emanuel Swedenborg despre aceasta: "Cel care nu a trăit pacea din rai nu poate înţelege pacea în care trăiesc îngerii. iar la înălţarea soarelui toate lucrurile de pe pământ încep să renască. îngerii ne fac atenţi asupra marii treceri. Poţi recunoaşte prezenţa fiinţelor angelice lângă tine. şi este limpede resimţită ca bucurie. destul de tulburat. Pacea variază în diferitele ceruri atât în privinţa caracterului. şi pentru că trăiesc în pace. iar pacea este esenţa încântării care se revarsă din binele inocenţei. prin pacea profundă care se instalează adânc în inimă. având în mână o lampă dintr-o băşică de oaie. roua ce cade din cer face plantele să-şi împrăştie miresmele. cât şi în starea de vis. s-a oprit în . în funcţie de inocenţa celor ce trăiesc acolo. când noaptea este pe sfârşite. aflându-se în inocenţă. totul are la ei aparenţa de joacă. Această pace poate fi comparată cu dimineaţa sau cu răsăritul de soare primăvara. Pentru a o percepe. Pacea raiului este Sfera Divină ce influenţează cel mai adânc cu binecuvântare binele îngerilor. ea nu se face simţită în percepţia lor decât ca o încântare a inimii. trăiesc şi în pace. care. însă pacea se revarsă oricum în toate faptele şi gândurile vieţii lor. am întrezărit un om care se apropia cu paşi repezi de casa noastră. retras din trup şi menţinut în spirit. există un fragment care relatează momentul morţii tatălui lui Lazăr. se poate vedea la copii. omul trebuie înălţat în gândire. văzut de un clarvăzător: "Pe când ne gândeam să intrăm în casă spre a ne odihni. prin plăcere când aud adevăruri ce sunt asemenea binelui lor şi prin desfătarea minţii când simt uniunea celor două. n-au trecut câteva clipe şi un bărbat încă tânăr. Cele mai profunde lucruri ale raiului sunt inocenţa şi pacea. iar atunci s-ar afla în compania îngerilor. de la acest plan fizic în lumea de dincolo. fiind o mărturie a unei existenţe motivate şi trăită în spiritul viu al lui Dumnezeu. atât în stare de veghe. iar aceasta se petrece deoarece dimineaţa sau răsăritul în vreme de primăvară corespunde stării de pace a îngerilor din rai. Prin această pregătire îngerii sădesc în noi sămânţa iubirii şi a binelui care se expansionează apoi şi ne însoţeşte în momentul hotărâtor. atunci când se bucură de binele vieţii lor.

Vino. Călăuza noastră s-a minunat de darul meu de clarvedere şi mi-a crezut spusele. spunându-mi că eşti un medic deosebit şi că ai putut ajuta mulţi bolnavi cărora nici un alt medic nu le-a găsit leacul. cu puţin înainte de a-şi da ultima suflare. căci. Dar acestui soare răsărit atât de repede nu i se vedea marginea de jos. dinspre răsărit. ca să nu orbim de atâta lumină şi să nu ne vină rău de căldură. fiind de părere că puterea mea de imaginaţie şi fantezie nu putea fi într-atât de matură încât să poată născoci asemenea întâmplări. Atenţia ne-a fost furată într-atât de acest fenomen încât. La sfârşit parcă se făcuse ziuă de-a binelea. În curând însă această coloană de lumină a început să se subţieze tot mai mult. şi vindecă-mi tatăl. Pe când mergeam grăbiţi în tăcere. ceaţa a dispărut de tot spre răsărit şi se lumina tot mai tare. n-am reuşit să desluşesc nimic în acea coloană de lumină. pe care îl iubesc mai mult decât orice! Astăzi însă tatăl meu a căzut dintr-o dată bolnav şi îi merge tot mai rău! Rabinul nostru. până când au dispărut şi lumina. s-a ridicat un soare. iar numele meu este Lazăr. iar deasupra orizontului. căci niciodată n-am avut darul să inventez. chiar grăbindu-ne. răspândind o atât de mare lumină şi căldură. sunt fiul bătrânului Lazăr. la casa primitoare a lui Lazăr şi am găsit bolnavul aproape de ceasul morţii. cu toate că ne grăbeam. Am ajuns în Betania apoi. care la nevoie ne este şi medic. iar după vreun sfert de ceas s-a luminat atât de tare ca şi când ar mai fi fost numai un sfert de ceas până la răsăritul soarelui. încât am fost nevoiţi să ne adăpostim sub un smochin. Recunoscându-l imediat pe tatăl meu ca medic. după aceasta însă s-a făcut întuneric beznă. Însă sub ea şi până la noi am văzut o mulţime de forme şi toate se îndreptau spre apus.faţa noastră. ne trebuia un ceas bun de mers. iar ochii noştri erau atât de slabi că nu mai desluşeau nici lumina lămpii tovarăşului nostru. Cam un sfert de ceas cred că a durat această apariţie de lumină. te rog. i s-a adresat pe un ton rugător şi trist: "Prietene şi medic! Vin din Betania. Eu i-am spus tatălui meu: "Din cauza luminii nemaipomenit de puternice. N-am reuşit însă să desluşesc pe de-a-ntregul decât o singură formă care s-a apropiat mai mult de noi şi care avea înfăţişarea unui bătrân serios. asemănătoare soarelui la amiază. devenind o coloană de lumină. la răsărit. care părea să simtă o mare bucurie în prezenţa apariţiei luminoase". Apariţia luminoasă creştea. . iar ca tânăr băiat nu aveam deloc fantezie sau putere de imaginaţie. dacă aceasta mai este cu putinţă!" Am pornit imediat la drum. însă cu o repeziciune mult mai mare decât soarele de zi cu zi. Şi avea pe deplin dreptate. fiecare adâncit în gândurile lui. care în câteva clipe a ajuns la linia de miazăzi. Mai multe n-am văzut şi de aceea nici nu mai aveam ce să-i povestesc tatălui meu. şi căldura. a trebuit să ne oprim ca să vedem de unde venea această lumină neobişnuită. nu ştie cum l-ar mai putea ajuta! El însuşi m-a trimis la tine.

a câştigat foarte mult. după cunoştinţele noastre. fără nici o rază de lumină. iar acestea sunt de multe ori o noapte spirituală adâncă. " Explicaţia referitoare la apariţiile luminoase este dată chiar de Iisus. au părăsit într-o clipită casa". a luat naştere acea lumină văzută de tine. acea nemaipomenită coloană de lumină. sau hărnicia. care acum era liber. ba dimpotrivă. Acum să vedem ce s-a petrecut la căpătâiul bătrânului Lazăr. noaptea pământească reprezintă dimineaţa spirituală. Prin această acţiune neobişnuită a miriadelor de spirite înghesuite într-un spaţiu strâmt. mai mult de şaizeci de clipe până când se va desprinde cu totul. Numai seara. când soarele care se înalţă îşi începe calea cerească. având aceeaşi strălucire şi emanând o căldură binefăcătoare. ci o formă omenească. obosiţi de grijile lumeşti. şi şi-a încheiat viaţa exemplară pe pământ şi. În acelaşi timp. s-au adunat şi au făcut astfel încât spiritele naturii să acţioneze într-un mod asemănător spiritelor din soare. aflat pe patul de moarte. Sufletul nu îşi fereşte ochii de ea. care este calitatea unui suflet cu o viaţă spirituală înaltă. iar dimineaţa pământească reprezintă apusul spiritual. când totul se cufundă în somnul ca de moarte. Deplasarea apariţiei luminoase de la răsărit spre apus este semnul unui important caz de deces pe pământ. de tatăl tău şi de tânărul Lazăr în momentul în care sufletul îngeresc al bătrânului Lazăr a început să se desprindă de trup. iar apusul reprezentând sfârşitul. astfel că apare . răsăritul reprezentând începutul. Aici sufletul nu este neliniştit de teamă şi nu vibrează haotic. unii oameni se întorc la Dumnezeu. şi din ea s-a făcut un brâu strălucitor ca soarele. căruia nu îi este deloc teamă de munca cea multă din împărăţia cea fără de sfârşit a cerului. nu a pierdut nimic din desăvârşirea lui cerească. în aceeaşi lucrare: "Iisus: "Bătrânul Lazăr şi-a săvârşit. iar aceasta reprezintă atunci o dimineaţă spirituală. Acolo tu nu ai văzut ca de obicei acel fum fără formă care să plutească deasupra trupului. În acelaşi timp.Tatăl meu m-a întrebat în şoaptă cum stau lucrurile cu bătrânul. un spirit a zis: "Frate. Apoi sufletul s-a desprins de tot de trup şi a fost luat de mai multe spirite înalte şi înţelepte în mijlocul lor şi i-au dat haină cu falduri bogate parcă făcută din cea mai albă stofă. dacă sufletul lui a început deja să se desprindă de trup. căci atunci oamenii se dedică grijilor lumeşti. prin aceasta. Observ însă ceva neobişnuit. fii veşnic împodobit cu lumina înţelepciunii lui Dumnezeu!" Apoi cu toţii. miriadele de îngeri supuşi acestui mare înger care fusese atât de greu încercat şi trecuse toate probele. Motivul este iubirea de activitate. Când a venit timpul să îşi ia rămas bun de la această viaţă. ci pare că simte o mare bucurie în preajma ei. iar unul din spirite a luat coloana de lumină şi a îndoit-o în jurul taliei sufletului. Eu i-am spus tatălui meu ce vedeam: "Sufletul pluteşte deja întreg deasupra trupului la o depărtare cam de o jumătate din înălţimea unui om şi mai este legat de trup doar printr-un fir de lumină subţire şi nu va mai dura. inclusiv sufletul care era acum liber. pe care am văzut-o mai înainte în natură cu ochii trupeşti.

legătura fiind deosebit de subţire. în acest caz. la un loc. deja imediat după părăsirea trupului. Un astfel de spirit îngeresc încarnat conştientizează. ci tot timpul ghidată de lumina conştiinţei.liniştit. se manifestă sub forma coloanei de lumină de deasupra capului. Apariţia luminoasă de deasupra capului arăta puternica voinţă a sufletului însuşi. care este întotdeauna un produs al activităţii drepte. dintr-un anumit punct de vedere. a cărui lumină străfulgeră mereu puterea de cunoaştere a sufletului şi prin aceasta îl iluminează. care în viaţa obişnuită lucrează mână în mână cu mintea. compasiune şi dreptate cerească. după legea divină. iar lumina. astfel ca voinţa să nu acţioneze orbeşte. dreptăţii. . aşa şi lăcaşul iubirii şi al voinţei se găseşte tot aici. reprezintă ordinea divină a cerului lui Dumnezeu. a cărei activitate extraordinară. care însă le este dată doar acelora care deja din timpul vieţii lor de pe pământ au dat dovadă de înţelepciune divină şi au devenit astfel oameni plini de iubire. ea ne arată că despărţirea de trup este foarte uşoară şi lipsită de durere. Forma de coloană arată verticalitatea şi dârzenia voinţei. Aşa cum gândirea celui drept izvorăşte mai ales din inimă. Un astfel de nimb este atunci un produs al voinţei tuturor îngerilor şi arată faptul că cel care o poartă este o fiinţă desăvârşită.cordonul veşmântului iubirii. devine -la sufletul eliberat. Lumina voinţei. deoarece un astfel de spirit este "o însumare a tuturor inteligenţelor cereşti". răbdării şi iertării. Haloul indica însă o nouă calitate a luminii preapure din ceruri. cât toţi îngerii care nu s-au încarnat. în formă omenească completă. Legătura dintre trup şi suflet ne arată întotdeauna ataşamentul pentru cele pământeşti. asemănătoare lui Dumnezeu şi care este iniţiată în toată înţelepciunea şi în toate cunoştinţele cerurilor. iar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful