BROJ LINIJE

:
NAZIV LINIJE:

238
Kaptol - Kozjak
KAPTOL

sati

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0

minute

30
15
00
40
30
20
10
00
40
30
20
10
00

55
50

50

U PROMETU OD:

RADNI DAN

KOZJAK

sati

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0

minute

05
30
35
25
15
05
45
35
25
15
05
45
35

55

55

55

SUBOTOM, NEDJELJOM I PRAZNIKOM LINIJA NE PROMETUJE
Napomena:

04.02.2008.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful