built 1.3.1.

| copyright, 2009 by BRICKZ

2

built 1.3.1. | copyright, 2009 by BRICKZ

3

 Techniek versus resultaat  Hoe het technisch werkt is (vaak) niet zo interessant  Wat het (voor je) doet, wel!  Dus … wat doet web-2 en wat heb je eraan?  Het is een technologie, maar dat is niet zo spannend  Het is veel meer denken in communities  Je kunt elkaar leren door informatie te delen  Het geven van een mening of een opinie is gebruikelijk op het net en …  soms zelfs wordt 360 graden feedback gevraagd aan anderen!  Conclusie: Web-2, mits goed gebruikt, is waardevol en

levert rendement op! Voor iedereen!
built 1.3.1. | copyright, 2009 by BRICKZ

4

built 1.3.1. | copyright, 2009 by BRICKZ

5

built 1.3.1. | copyright, 2009 by BRICKZ

6

 Is vaak:
 Iets leren door te doen (leermodel van Kolb)  Groepsgewijs  Het oefenen m.b.v. Rollenspel  Met gebruik van video  Met goed beschreven, herkenbare cases  Met een trainer (geen acteur!) die klantrol speelt  Met een stukje theorie na het eerste rollenspel  een aantal keer oefenen a.d.h.v. het zojuist geleerde om

vaardigheid in te slijpen

built 1.3.1. | copyright, 2009 by BRICKZ

7

 Zijn onder andere:  dat de trainer direct kan bijsturen, indien nodig, op:  bedrijfsniveau  inhoud  persoonlijk vlak  Dat de impact op de mensen/groep groot is  Goed voor de teamvorming, het informele netwerk groeit  Hoe “eng” ook, video blijkt steeds weer opnieuw de waarheid

te spreken

 Leren door te doen werkt!  Slipcursus kun je ook niet alleen uit een boekje halen  Oefenen verhoogt vaardigheden en zekerheid  Kans dat mensen het in de praktijk toepassen is groot
built 1.3.1. | copyright, 2009 by BRICKZ

8

 Mensen zijn (dagen) van de werkplek en
 zijn niet declarabel  hebben geen klantcontact  de rest organisatie moet gaten opvullen

 Kosten:
 direct out of pocket  daarnaast minder inkomsten

 Betrokkenheid management niet altijd aanwezig  Borging soms lastig te bewerkstelligen
built 1.3.1. | copyright, 2009 by BRICKZ

9

 Leren door lezen  Individueel  Theoretische leergangen  Geen people skills  Wanneer het je uitkomt  Leraar op afstand  Kort of niet uit je werk gehaald
built 1.3.1. | copyright, 2009 by BRICKZ

10

 In eigen tijd in te plannen  Mensen niet (of veel minder) van de werkplek  Omzet/declarabiliteit gaat door  Vaak minder out of pocket kosten  Borging vaak d.m.v. (theorie)examen

built 1.3.1. | copyright, 2009 by BRICKZ

11

 Eventuele trainer is verder weg en kan minder

(praktisch) bijsturen

 Individueel proces, geen groepsvorming  Geen oefening people skills d.m.v. video en rollenspel

mogelijk

 Betrokkenheid management klein, want het is veel

individueler.

built 1.3.1. | copyright, 2009 by BRICKZ

12

 Medewerkers ontvangen van te voren:  Eerst een inlogcode voor private space op beschermde BRICKZ site  Dan een uitnodiging  Een video van de opdrachtgever over hoe en waarom training (optioneel)  Vervolgens leesstof en mogelijk huiswerk (verplicht!)

Deel theorie  Deel praktijkvoorbereiding  Check op kennis (optioneel)

 Dan de praktijktraining  In minder dagdelen dan traditioneel door de webvoorbereiding  Veel meer tijd voor rollenspel (video), door minder theorieuitleg nodig is
built 1.3.1. | copyright, 2009 by BRICKZ

13

 Na de training:  worden de videobeelden, kort na de training, op de site gezet,
 Naar keuze wel of niet bewerkt door trainer  Met of zonder aanvullend commentaar van trainer,  dat door de manager met de medewerker bekeken

kunnen worden  Die de medewerker naar believen kan bekijken

 worden eventuele tips of aantekeningen van de

training op de site gezet  wordt er een “ examen” op de site gezet (na enkele weken)
 meting hoeveel er is blijven hangen  geeft extra borging
built 1.3.1. | copyright, 2009 by BRICKZ

14

 Uw mensen worden minder (lang) uit hun dagelijkse werk gehaald  Ze kunnen een groter deel in eigen tijd doen  Alleen tijdens de trainingsdelen zijn ze niet op de werkplek  De theorie komt via het web en de praktijk via training  Zelfde rendement, zelfde impact  Management kan gerichter met lesstof en opgedane praktijkervaring

coachen

 Meer tijd voor het praktisch oefenen  Borging veel beter, want er zijn veel meer contactmomenten  Kosten (per persoon) zijn lager (ROI is beter)!

built 1.3.1. | copyright, 2009 by BRICKZ

15

built 1.3.1. | copyright, 2009 by BRICKZ

16

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful