SERIILE ASCENSIUNII LECŢIA ÎNTÂIA - NU ESTE VORBA DE VOI NICICUM PRESENTED AT THE CRIMSON CIRCLE 4 AUGUST 2001 Tobias

: Şi aşa este, dragi prieteni, că noi ne adunăm aici cu voi pentru a începe o nouă serie, o nouă comunicare cu voi. Noi vedem că voi sânteţi într-un loc nou (se referă la locul nou de adunare). Voi aveţi un loc nou unde voi ne-aţi invitat. Noi vrem să vă spunem că eu, Tobias, Spiritul şi toţi care se adună astăzi aici cu voi - noi nu ne-am pierdut pe drum! (chicotiri). Noi am urmat energia voastră până la acest loc. Câteodată este dificil să începem să vorbim cu voi. Când voi ne invitaţi şi începem procesul de contopire...oh, este aşa dulce! Noi putem simţi ce emană de la umani, dragoste şi emoţii. Este o onoare şi bucurie pentru noi ca să fim cu voi. Aşa cum voi a-ţi respirat aici (exerciţiul de respirare înainte de a începe comunicarea), noi am putut simţi sinceritatea voastră. Noi am putut să simţim dragostea voastră. Noi am simţit dorinţa de a aduce tot ce sânteţi voi, şi dorinţa de a aduce în această energie a divinităţii voastre. Noi o să vorbim mai pe larg despre asta astăzi. Noi o să vorbim despre asta în decursul anului. Este o onoare pentru noi ca să fim astăzi aici. Sânt mulţi, mulţi care se adună aici. Noi vedem că acum voi aveţi o cameră mai mare ca să venim mai mulţi (râsete din audienţă). Dragi prieteni, daţi voie să vorbim despre faptul că de ce voi sânteţi în acest loc în primul rând. Noi am discutat asta înainte, că acum vreo 2500 de ani în urmă din timpul vostru uman, energiile au fost apropriate ca să aduceţi a ceea ce noi numim sămânţa conştienţei Hristosului. Până atunci balanţa energiei umane a spiritului nu a fost gata să primească asta în plin. În zilele voastre din Alt(Atlantis) şi Mu (Lemuria), voi a-ţi încercat diferite lucruri ca să atrageţi această energie. Au fost multe feluri de tehnologii pe care voi a-ţi încercat să întegraţi ca să găsiţi divinitatea voastră. Dar aşa cum ştiţi, nu a fost timpul. Nu a fost apropriat, şi aşa cum ştiţi, divinitatea voastră nu poate fi adusă numai prin tehnologie. Este o contopire a deschiderii voastre proprii pe care voi inspiraţi. Este o combinaţie a conştienţei masei. Este tehnologie. Toate elementele sânt aduse împreună. Până în anul 2500 în urmă, nu a fost posibil ca sămânţă să fie adusă dar pe care a-ţi cărat cu voi de când a-ţi plecat din Regat. După aceea, ca individuali, grupuri umane, familii şi întreaga naţiune, voi a-ţi început să veniţi pe Pământ, reîntorcându-vă viaţă după viaţă. Voi a-ţi început să veniţi înapoi, dar în acest timp cu conştienţa că aduceţi acea sămânţă. Voi a-ţi adus în conştienţa voastră ca să o însămânţaţi, ştiind că o să ia un timp până această sămânţă o să înceapă să germineze şi să crească.V-a lua un timp pănă la recoltă.Dar voi toţi a-ţi fost de acord cu asta. 2000 de ani în urmă, mulţi dintre voi care staţi în această cameră şi cei care citesc aceste cuvinte sau cei care ascultă într-un alt format...voi a-ţi venit pe Pământ în putere şi în număr mare şi voi v-aţi plasat pe voi înşivă în toată lumea. Voi v-aţi plasat în

Jerusalem, Anglia, Africa, Asia şi câţiva băştinaşi în această ţară a Statelor Unite. A fost un duş, un duş de ploaie cu voi care acum vă numiţi Shaumbra, voi care a-ţi venit să însămânţaţi acea sămânţă. Pe cel pe care îl ştiţi ca Yeshua fiind Iosif (Hristos), a fost cel care a primit mai multă atenţie. Dar sânteţi voi toţi care a-ţi ajutat la aducerea sămânţei. Ulterior şi în alte vieţi după aceea, voi a-ţi lucrat cu seriozitate. Voi a-ţi lucrat serioşi ca să faceţi terenul fertil, energie fertilă pentru sămânţa lui Hristos să înflorească. Voi sânteţi cei care a-ţi înfiinţat bisericile în lume. Nu este de mirare că voi simţiţi bivalenţi despre astea în aceste zile! Dar voi a-ţi fost cei care a-ţi început. Acestea erau temple. Acestea erau bisericile în care sămânţa lui Hristos ar fi trebuit să înceapă procesul de creştere şi să se extinde la ceilalţi. Pentru ultimii 2000 de ani, dragi Shaumbra,voi a-ţi venit înapoi viaţă după viaţă, învăţând cum să aduceţi înăuntru această energie, furnizând locul şi energia pentru asta ca să crească. Şi aşa cum voi ştiţi din ultimele noastre discuţii, acuma este timpul să iasă la suprafaţă! Şi cum puteţi să faceţi asta mai bine? Voi inspiraţi asta înăuntru. Voi inspiraţi înăuntru. Energia divinităţii voastre este în sinea voastră. Este în trupul vostru. Este în conştienţa voastră. Este în împrejurul vostru. Noi ne uităm la voi acuma, şi noi putem vedea asta. Este foarte tânără. Este inocentă. Este un copil. Deci este divinitatea voastră proprie de Acasă, acuma vine înapoi la voi, şi vine ca un copil. Voi sânteţi responsabili să îl hrăniţi, să ascultaţi de nevoile lui, să-l iubiţi şi să aveţi grijă de el sau ea. Aşa cum voi faceţi asta voi o să găsiţi că asta va lua o formă jucăuşă, dar va deveni foarte expresivă. Chiar acuma este o nouă relaţie care se dezvoltă între voi şi spiritul care este în sinea voastră. Nici unul dintre voi nu prea sânteţi siguri unul de altul. Voi, egoul vostru uman, găsiţi că apăsaţi frâna. Câteodată nu sânteţi siguri ce este această energie nouă. Dar aşa cum inspiraţi înăuntru, aşa cum voi permiteţi - a tot ce sânteţi voi - să iasă afară şi să se exprime, voi o să aveţi o viaţă diferită, un fel diferit de a se uita la lucruri. Efortul pe care a-ţi simţit până acuma se v-a schimba. Se v-a schimba. Viziunea, mergând la 2500 de ani în urmă, dragi prieteni, dragi Shaumbra, acel timp a fost pentru a aduce sămânţa conştienţei lui Hristos pe această planetă mare şi glorioasă a voastră. Şi aşa cum a-ţi făcut aşa cum voi permiteţi să iasă la suprafaţă prin voi, şi să inspiraţi asta înăuntru, asta v-a deschide o nouă- cum să spunem - voi spuneţi “poartă”. Deschide un nou drum, nu în întunecimea spaţiului vostru de afară, dar deschide drumuri înapoi la ceea ce a fost numit vid, tot drumul prin Zidul de Foc până Acasă la Regat. Aşa cum voi deschideţi aceste drumuri prin munca ce faceţi voi, prin schimbarea conştienţei prin care treceţi voi când voi respiraţi adânc, asta dă voie la Tot Ce Este, la Regatul Dumnezeului să înceapă călătoria de Acasă la voi. Să nu uitaţi cuvintele noastre a ceea ce am spus înainte! Voi nu mergeţi Acasă. Asta vine la voi. Asta este un nou început pentru călătoria voastră pe Pământ, o călătorie care a început acum 2500 de ani. Oh, da, voi a-ţi mai fost aici chiar înainte de aceşti ani. Dar ultimul capitol din cartea voastră este de acum 2500 de ani. Voi deschideţi acele drumuri de Acasă la voi. Noi o să vorbim despre asta în următorul an sau aşa ceva. Noi o să vorbim cum să faceţi asta, cum să afectaţi viaţa voastră, cum să ajutaţi pe ceilalţi, cum să bineveniţi pe vizitatorii noi care vin pe Pământ să vă întâlnească!

Oh, şi vorbind despre vizitatori, astăzi - această cameră se umple cu cei care au venit să vă viziteze astăzi. Ei sânt emoţionaţi venind aici, ei sânt emoţionaţi să se alăture vouă. Ei găsesc cumva amuzant că voi o să vă mutaţi într-o zi în clădirea bisericii, biserici ce a-ţi început voi.(Râsete din audienţă). Dar voi veniţi înapoi la biserică, nu-i aşa total diferiţi? Voi veniţi înapoi la biserică ca fiinţe mult mai integrate, mai puţin dependent pe cineva, fiinţe mult mai puternice. Oh, biserica este un lucru frumos, pentru că voi a-ţi ajutat să creaţi asta. UItaţi-vă la ce a-ţi aşezat pe Pământ. Voi nu veniţi înapoi sub umbrela bisericii, dar pentru un spaţiu ce a-ţi închiriat (Râsete din audienţă). Şi asta este apropriat. Este apropriat. Acum camera se umple - sânt mulţi aici. Poate voi puteţi auzi flecăreala lor. Inspiraţi adânc. Inspiraţi. Voi o să auziţi flecăreala celestială care este acum în camera asta. Ei sânt emoţionaţi. Ei sânt emoţionaţi. Ei sânt emoţionaţi în ceea ce noi am spus vouă astăzi. Ei sânt emoţionaţi pentru această nouă serie. Ei sânt simplu emoţionaţi atunci când voi deschideţi drumul ca ei să fie aici. Pentru cei care simt aceste energii, voi o să simţiţi că ei sânt mai aproape de cât în trecut. Într-adevăr voi sânteţi în primul cerc, cercul de onoare. Dar musafirii care au venit astăzi aici, ei sânt în cercul al doilea...ei sânt mai aproape pentru că voi deschideţi calea care permite ca asta să ia loc. Visele voastre ciudate acum? Asta este pentru că voalul numai este aşa gros. Voi vedeţi în alte dimensiuni. Simţământul ciudat de dezechilibru pe care a-ţi avut - un picior înăuntru şi altul afară - asta este exact ce se întâmplă. Voalul în jurul vostru devine mai subţire. Devine mai subţire şi de aceea voi treceţi prin senzaţii noi, simţăminte noi, nopţi fără odihnă, pentru că voi auziţi lucruri acuma când sânteţi liniştiţi. Voi auziţi mai multe zgomote în jurul vostru, în dimensiunea Pământului şi la fel în dimensiuni apropiate. Este un grup interesant care vine aici, în special care vin în această zi. Aceştia nu fac parte din grupul de îngeri, îngeri curieri care încearcă să lucreze tot mai mult cu voi. Este amuzant, noi spunem asta...este foarte amuzant. Dacă voi a-ţi putea vedea şi înţelege entităţile care vin aici - cum a-ţi spune voi - voi a-ţi fi uluiţi. Dacă voi a-ţi putea vedea legiunea care aduce energia arhanghelilor, voi a-ţi fi impresionaţi. Voi vă miraţi de ce ei vin aici din toate dimensiunile. Dragi prieteni, ei vă reamintesc că voi sânteţi cei onoraţi şi slăviţi. Ei vă reamintesc că ei se simt modeşti în prezenţa voastră, pentru tot ce faceţi. Este un grup special care vine aici astăzi. Este puţin dificil să explicăm identitatea lor, dar sânt cei care sânt foarte aproape de voi. Vă aduceţi aminte când noi v-am spus despre partea mai mare a energiei voastre care a rămas în urmă când voi a-ţi venit pe acest loc numit Pământ? Această parte mai mare, a ceea ce a-ţi putea să numiţi Adevărul de Sine, sau alţii numesc Înâlţimea de Sine, sau Îngerul de Aur...partea mai mare a energiei voastre care a rămas în urmă într-un cocon, în energia de cocon. Fizica Spirituală în spatele acesteia a fost că voi şi Spiritul a-ţi fost nevoiţi să luaţi o privire adâncă, pentru că aşa cum am spus, Spiritul a fost totdeauna o proiecţie de afară. Dar Adevărul de Sine al vostru care s-a învelit într-un cocon şi s-a ascuns şi s-a făcut invizibil, a fost bine păzit. A fost păzit şi protectat şi la fel deghizat de o legiune de îngeri, ca să poate să doarmă adânc, ca să poate să ia o privire în înăuntrul lui sau a ei.

O parte din rolul Adevărului de Sine în acest timp a fost - dificil de explicat - dar a fost de a lua potenţialul gândurilor voastre a acţiunilor voastre şi atunci să trimeată aceste potenţiale în alte dimensiuni. Într-adevăr când voi a-ţi avut trei posibilităţi în faţa voastră - să mergeţi stânga, înainte sau la dreapta, şi voi ca un uman, cel care sânteţi în control, zicem că alegeţi să mergeţi la dreapta, atunci celelalte două posibilităţi s-au transferat interdimensional din interiorul coconului a Adevărului de Sine al vostru. Noaptea când voi visaţi, de multe ori vedeţi toate potenţialele într-o formă simbolică, toate posibilităţile care s-au transferat. Acum voi nu trebuie să vă îngrijoraţi de asta, pentru că asta este mânuit de Adevărul de Sine al vostru. Voi nu trebuie să vă îngrijoraţi de aceste potenţiale. Astea sânt doar elemente energice. Astea nu i-au substanţa în realitatea voastră. Astea nu vin înapoi la voi să afecteze călătoria voastră umană pe Pământ. Dar din nou, noi spunem, în timp ce voi treceţi prin toate procesele din dimensiunea a treia, sânt alte multe lucruri care se întâmplă. Adevărul de Sine al vostru, Sinea voastră Întreagă cercetează alte multe, multe posibilităţi în timp ce voi acţionaţi pe cea aleasă. Cine vine astăzi să vă viziteze, este energia de sine care cară potenţialul, care cară realităţile alternative a cine sânteţi voi. Acea parte din voi vine în vizită astăzi. Ei vin în cercul al doilea, în primul rând să vă atingă şi să vă alăture vouă, dar la fel să vă aplaude pentru alegerile voastre pe care le-aţi făcut. Nu au fost alegeri care au fost bune sau care au fost rele. Au fost toate potenţiale şi experienţale. Pe cea pe care a-ţi selectat...voi a-ţi jucat-o pe Pământ. Pe cele pe care nu le-aţi ales au fost transferate într-o bază interdimensională. Din nou voi nu trebuie să vă îngrijoraţi de aceste lucruri. Într-o zi când este apropriat, voi o să aveţi oportunitatea să vedeţi şi să simţiţi cum ar fi fost celelalte alegeri. Dar toate posibilităţile cumva erau o explozie mentală ca să puteţi vedea ce s-ar fi putut face sau alte potenţiale ce ar fi putut fi create ca şi rezultatul acestora. Realitatea alternativă vine să vă viziteze, potentialul a tot ce sânteţi voi au venit să vă viziteze. Ei vin în acest timp important şi spun “Voi niciodată nu a-ţi luat o decizie greşită”. Faptul este că voi aţi luat decizii, a-ţi făcut alegeri, şi voi a-ţi creat o cale care va condus de Acasă până la acest punct precis în care stăm acuma. Dacă voi întrebaţi despre călătoria voastră şi dacă voi întrebaţi de momentul potrivit a acţiunilor voastre, să ştiţi că asta v-a adus aici împreună cu Sinea cu Spiritul şi Tot Ce Este. Câteodată voi vă uitaţi la vieţile voastre parcă ar fi pe un drum încovoiat. Noi vedem viaţa voastră care se transformă şi are potenţiale noi. Câteodată voi alegeţi potenţialul care este cea mai provocatoare. Asta ne amuză pe noi. Acest grup de Shaumbra - voi nu sânteţi acei la care le place să ia drumul uşor? (râsete din audienţă). Aşa,drumul uşor a fost jucat interdimensional. Aşa cum noi am vorbit vouă înainte, voi a-ţi luat o călătorie foarte dificilă. Călătoria umanului, transformarea umanului - voi sânteţi cei care a-ţi luat drumul singurătăţii, drumul provocator şi voi a-ţi făcut asta de fiecare dată când a-ţi luat decizii. Voi a-ţi făcut asta la cel mai adânc nivel în sinea voastră ca să deschideţi uşile pentru ca divinitatea voastră să intră, ca sămânţa să înflorească. De aceea este că noi stăm aici cu voi. De aceea este că cei care vin din familia celestială în această energie uriaşă, energia arhanghelilor care sânt aici astăzi. De aceea

este că ei vin aici astăzi să vă mulţumească că voi deschideţi uşile. Ei mi-au cerut aşa cum vorbesc prin prietenul nostru Cauldre (Geoffrey Hoppe), să aduc nouătăţi vouă, pe care noi o să discutăm. Înainte ca să intrăm în prima lecţie din noua serie, dragi prieteni, noi o să facem o pauză, şi noi o să cerem pe fiecare dintre voi să inspiraţi toată dragostea, tot potenţialul, toată onoarea inspiraţi adânc în fiinţa voastră. Aşa voi integraţi asta. Noi cerem pe Cauldre să facă o pauză pentru un moment ca contopirea energiilor să ia loc. (pauză) Oh, este o mare bucurie să fim aici! Noi toţi zâmbim. Noi sântem aşa bucuroşi că voi ne-aţi invitat aici. Aşa cum am spus înainte, este multă înţelepciune pentru experienţa umană. Oh, emoţiile şi simţămintele. Noi vedem când voi sânteţi emoţionaţi, şi noi ştim atunci că voi a-ţi îndeplinit ceva, ceea ce voi v-aţi propus. Nu este aşa un simţămint în partea noastră. Râsetul vostru...nu este nimic asemănător la noi. Bucuria pentru plăcerile umane ceea ce noi la fel savurăm împreună cu voi,nu este aşa ceva la noi Mulţi umani se pedepsesc pe ei înşişi când ei se bucură de plăcerile de a fi o fiinţă umană. Oh, dragi prieteni, asta vine de la vieţile de abuz a acelor lucruri. Dar puneţi acele simţăminte la o parte. Toţi aveţi acuma înţelepciunea şi iluminarea balanţei. Folosiţi-vă de înţelepciunea şi iluminarea din sinea voastră şi bucuraţi-vă de vitalitatea vieţii. Este o înţelepciune uriaşă despre care noi am vorbit, chiar şi în muzica voastră. Este ca şi un ocean. Muzica noastră este ca şi un lac artificial comparat cu a voastră. Muzica voastră cară emoţii şi simţământ şi dragoste şi putere. Acum noi vă cerem să luaţi o mică călătorie cu noi astăzi, cu permisiunea voastră. Cei care sânt în jurul vostru, cei care sânt potenţialele Adevărului de Sine, potenţialele a tuturor lucrurilor pe care a-ţi făcut, cei care sânt realităţile voastre alternative...ei stau în jurul vostru. Ei vă îmbrăţişează. Ei o să vă acompanieze în această călătorie dacă voi daţi permisiunea. Acum noi vă luăm într-o realitate alternativă de viitor. Noi vă luăm în locul, la potenţialul care este patul vostru de moarte în această viaţă. Noi vă promitem că nu o să vă lăsăm să alunecaţi dincolo (râsete). Noi vă luăm la potenţialul de pe patul vostru de moarte. Este sfârşitul vieţii voastre ca uman pe Pământ în această viaţă curentă. Voi respiraţi ferm şi adânc. Voi a-ţi învăţat că asta este cea mai de bază, cel mai pur lucrul ce voi puteţi face. Voi reflectaţi la această viaţă, la munca ce a-ţi făcut. Este un sentiment de îndeplinire şi completare. Voi zâmbiţi, chiar că moartea este la câteva minute sau ore departe de voi, şi voi ştiţi asta. Voi puteţi simţi asta. Voi sânteţi aşa de mult în armonie din cauza că voi ştiţi asta. Voi râdeţi pentru că vă aduceţi aminte de marea frică ce a-ţi avut despre moarte. Dar acuma zâmbiţi. Voi sânteţi plini de satisfacţie şi completare. Nu este teroare, dar din contră este o înţelepciune şi o ştiire. Aşa cum voi revizuiţi viaţa voastră, într-adevăr eu Tobias, eu stau lângă voi. Eu vă ţin mâna. Toţi ceilalţi stau şi zâmbesc în jurul vostru, ştiind că voi o să vă reîntoarceţi pe

Lumea a observat să vadă dacă ei se ascund. Dar voi a-ţi ales. Noi nu puteam interveni. Asta ar fi putut să se împlinească într-o secundă. ştiind că o să fie probleme şi dificultăţi în faţa voastră. bătălia finală a luminii şi întunericului. Pe patul morţii voastre. Voi o să vă reîntoarceţi pe partea noastră a voalului şi o să aduceţi ceea ce voi reflectaţi în viaţa voastră acum. A fost. aduceţi-vă aminte de începutul anilor 1960 când Pământul şi tot ce a fost construit şi tot ce a fost cultivat -ar fi putut să fie distruse doar prin apăsarea unui buton. 1960. la sfârşitul anilor 1940. uitându-vă înapoi la viaţa voastră. a luat loc. A fost curăţirea finală pentru majoritatea omenirii.a fost un timp de curăţire şi retribuţii cu restul lumii observând.Voi a-ţi fi făcut ceva pentru umanitate şi asta simplu doar fiind o prezenţă energetică pe Pământ ca să preveniţi asta să se întâmple . 1950. când lucrurile vor fi dezvăluite pe partea voastră a voalului şi despre faptul că cât de aproape a fost asta. Dacă voi a-ţi fi părăsit planeta în acel timp. Dragi prieteni. Pentru câţiva a fost puţin înainte de cel de al doilea război mondial. Sânt poveşti care vor ieşi la suprafaţă în decada următoare. Aceşti ani erau ani turbulenţi. Voi v-aţi grăbit. Aceşti ani au fost prezise de a fi sfârşitul timpurilor. în timpul războiului şi imediat după război. Dar când voi v-aţi deschis fiinţa voastră ca să primiţi asta din partea noastră. Voi a-ţi găsit orice mijloc de a veni aici. Mulţi dintre noi de pe partea asta a voalului mulţi mulţi. voi a-ţi ştiut că a-ţi fost care a-ţi plantat energia şi dragostea ca să preveniţi acest fel de lucruri să se întâmple. Voi a-ţi selectat din multe potenţiale care au existat să veniţi în acel timp. sau dacă ei vor întoarce spatele lor împotriva fraţilor lor proprii. Noi spunem că a fost doar în decursul a câtorva secunde. Voi vă uitaţi înapoi la timpul când a-ţi venit pe Pământ în această viaţă. Noi am închis ochii. A fost curăţirea finală pentru familii în majoritate spirituale care au fost pe Pământ. Voi a-ţi ştiut înainte de a veni că a fost o curăţire karmică mare care va lua loc şi cu toată învăţătura şi înţelegere şi emoţii. asta a adăugat putere şi energie la gândurile voastre de dragoste şi balanţă şi de a merge înainte. Mulţi v-aţi grăbit în acel timp. Voi a-ţi ştiut că asta a fost un moment decisiv şi un timp problematic în istoria umană. voi totuşi a-ţi fi îndeplinit un mare serviciu. Pentru cei din Israel . spunând figurativ. Noi simplu am fi putut trimite dragostea şi balanţă. dar asta puteam face numai prin voi. Aşa cum voi reflectaţi pe patul morţii voastre. războiul între lumină şi întuneric. Noi am pus mâna pe inima noastră.să vadă dacă ei înalţă sabiile lor pentru justiţie şi dragoste.partea noastră a voalului foarte curând în conştienţă. şi uitaţi -vă acuma la ce aveţi .o mare populaţie în creştere. Voi a-ţi ştiut că o să fie mare nevoie de energia voastră pe Pământ.într-adevăr . aşa cum cărţile şi profeţii ar spune. ştiind că va fi nevoie de energia voastră puţin după bătălie. bătălia finală. Noi nu am putut să intervenim.am asumat că va fi o curăţire finală şi destrucţie pe Pământ în ordinea de a aduce lucrurile la nivelul următor. bătălia finală între lumină şi întuneric. mulţi . Dar să ştiţi dragi prieteni că nu a fost despre lumină şi întuneric. Mulţi dintre voi a-ţi stat la o parte aşteptând să veniţi în timp ce curăţirea finală. dar asta nu s-a întâmplat. a fost un moment când noi toţi de pe partea asta a voalului ne-am ţinut răsuflarea. Asta a fost o perioadă fenomenală. Mulţi dintre voi a-ţi venit în acest timp. să vadă dacă ei i-au parte. înainte de cel de al doilea război mondial.

Nu a fost vorba doar despre anul 2000. încă un potenţial de trecut. dar se pare că a fost subliniat dar totuşi se pare că Pământul a ţinut cont de potenţialul tuturor lucrurilor. De energia voastră a fost nevoie mai târziu. voi chicotiţi. Aşa cum staţi pe patul morţii. Pentru mulţi de aici şi pentru cei care citesc asta. pentru că acest grup Shaumbra a început să se adună în formă puternică. voi vă uitaţi înapoi. Asta a fost săminţa de trezire din sinea voastră. fiinţa voastră. potenţial pentru voi ca individ şi pentru umanitate. potenţial. Asta a fost pus chiar pe calendarul celestial. şi anume în August 1999 (Prima comunicare a lui Tobias care a fost în August 1999. Plecarea călăuzilor). un potenţial puternic pentru un sfârşit. Aşa cum voi vă uitaţi înapoi la viaţa voastră. şi asta a fost potenţialul terminării Pământului care s-ar fi putut să aibă loc la sfărşitul mileniului trecut. A fost prezis că August 1999 să fie începutul sfărşitului când cutremurele şi furtunele şi vulcanele vor sfâşii Pământul aparte. voi chicotiţi. şi voi a-ţi declarat asta în viaţa voastră. Alţii dintre voi a-ţi ştiut simplu că nu a fost timpul pentru asta. când a-ţi avut dureri de cap gândându-vă mult despre asta.Gândiţi-vă la ce spunem noi. sufletul vostru a ştiut că este încă un obstacol de trecut. voi realizaţi că ceva sar fi putut întâmpla apropiindu-vă de sfârşitul mileniului. Timpul a fost apropriat. Aşa cum voi vă uitaţi înapoi la viaţa voastră de pe patul morţii. Voi a-ţi realizat că de la începutul şi până la mijlocul anului 1990. voi puteţi vedea că a fost o altă bătaie la uşa voastră care a fost diferit şi care a venit mai puternic aşa cum voi v-aţi apropiat de noul mileniu. Dragi prieteni.Mulţi dintre voi a-ţi început puţin după asta cu studierea spiritualităţii. uitaţi-vă împrejur. Asta ar fi fost cauzat de nevoia Pământului ca să elibereze tot ce a ţinut. Pământul ar fi putut să colapseze din cauza elementelor geologice. Dar în tot acest timp. când măsurătorile au fost luate. Când terminarea Pământului nu s-a întâmplat. aparent apatic pentru toate lucrurile spirituale. că ar fi fost potenţialul ca Pământul ca atare să se sfărşească. A fost prevăzut de mulţi pentru sute şi mii de ani. A fost prezis asta. acest lucru denumit “Vârsta Nouă”. Căutarea voastră s-a intensificat. Asta vă face să chicotiţi. majoritatea dintre voi a-ţi intrat în nivelul următor de trezire şi înţelegere în acel timp. Din nou. A fost doar un potenţial. Oh. când voi a-ţi vrut să puneţi asta la o parte. chiar dacă voi nu v-aţi fi distrus pe voi înşive. Aşa cum voi staţi pe patul morţii în această viaţă. pentru că voi vă aduceţi aminte că a-ţi luat lucrurile foarte serios. şi când a-ţi fost întrebaţi dacă vreţi să plecaţi sau să staţi. Deci mulţi dintre voi. Ulterior şi până acum. Voi a-ţi ştiut că nu a fost doar schimbare în calendar. asta a apărut imediat în jurul timpului de convergenţă armonioasă. Timpul a fost apropriat. asta va împins şi mai mult. A fost ceva complet diferit. Mulţi dintre voi a-ţi simţit acea bătaie în uşă în acei ani puţin după convergenţa armonioasă. voi o să vedeţi în relief eforturile voastre. voi a-ţi ştiut că a fost timpul pentru nivelul următor. Aşa . grupul vostru în toată lumea s-a conectat foarte repede. dacă vă uitaţi înapoi la viaţa voastră. reflectând la viaţa voastră. A fost un potenţial. August 1999. Din nou un punct decisiv. voi într-adevăr a-ţi început să vă treziţi. Voi vă aduceţi aminte cum a-ţi făcut ca lucrurile să fie complicate.

Noi chicotim împreună când noi ne aducem aminte de data de 4 August 2001. de ce nu miai dat un picior în cur din când în când?” (râsete din audienţă). A fost un timp de tranziţionare şi ajustare. înainte ca să vină la voi. Noi chicotim că într-adevăr a fost o perioadă de tranziţie. Voi a-ţi fost capabili să vă mutaţi în potenţialul pe care voi nu a-ţi ştiut că există. “Dragi prieteni. Asta nu este o clădire care este botezată într-o anumită dată. Voi a-ţi simţit că a-ţi fost într-o perioadă uriaşă de tranziţie. Tobias stau la patul vostru de moarte. care nu a fost disponibilă până acuma. dar ne ştiind cum să aflaţi. în puţin timp totul a avut sens. un simţământ emoţional ciudat. să întegraţi divinitatea voastră. Voi vă amintiţi de această perioadă de timp ca şi cum “nu ar fi fost acel timp”.mai întîi este ţinut în gridul energetic a Pământului.în potenţialul de realitate . daţi-ne voie să vorbim despre potrivire de timp. Nu este o dată precisă când va fi completat. de ce nu mi-ai spus să mă bucur mai mult de această viaţă? Tobias. încercând să aflaţi ceva. Este ţinut în gridul magnetic a Pământului înainte ca să intră în voi. Începe acuma să intră. 13 ani. 12. la cel mai adânc nivel în fiinţa voastră. dar în acelaşi timp voi nu v-aţi simţit înrădăcinaţi sau ancoraţi în nimic. Multe lucruri s-au petrecut în voi din August 1999 până în August 2001.voi o să spuneţi “Tobias. Şi acum eu Tobias. la timpul ciudat din August 1999 până aproximativ August 2001. noi am făcut”. Voi nu vaţi simţit nicidecum acasă.alţi maeştri mari umani . şi eu v-am spus câteva lucruri în aceea zi şi pe care voi a-ţi găsit dificil să înţelegeţi şi să acceptaţi. noi chicotim şi noi spunem. Noi amândoi chicotim. Dar noi sântem aici astăzi să . Aşa cum voi ştiţi au fost munci uriaşe pe gridul Pământului în ultimii 11. Sincronizare. stau cu voi când voi sânteţi pe patul de moarte. Munca asta continuă pentru mai mult decât un deceniu.O mare parte din potenţialul a cine sânteţi voi este conţinut şi ţinut în grid. De fiecare dată când luaţi o decizie pentru a deschide o parte din sinea voastră. asta va tulbura balanţa a tot ce sânteţi voi. Şi noi râdem. Dacă vine la voi imediat şi în plin. din nou voi reflactaţi la timpul ciudat. Acum revizuind viaţa voastră. Voi nu a-ţi ştiut exact unde a-ţi fost sau de ce a-ţi fost? Voi a-ţi simţit o atragere puternică de a continua să mergeţi înainte. este o schimbare corespunzătoare la grid. Ultima ajustare la grid va lua loc anul viitor sau aşa ceva.au încercat să tragă înăuntru. este acuma disponibilă. oh noi am dat.cum eu. Dar pentru că voi a-ţi fost deschişi şi pentru că voi a-ţi acceptat. Noi chicotim împreună. Ce înseamnă asta pentru voi. A fost un timp de schimbări şi ajustare. dragi prieteni. Voi şi alţii . dar la tot gridul. şi câteodată voi a-ţi fost nemulţumiţi pentru că asta nu a fost pe deplin disponibilă. voi trebuie să fiţi pregătiţi pentru asta. când poate ultima lucrare va fi făcută la grid. de ce nu mi-ai spus să fac lucrurile mai simplu? Tobias. Dar acum noi vă dezvăluim două lucruri. ştiind că este acolo. voi o să-mi spuneţi . Voi v-aţi simţit că a-ţi fost ca nişte ţigani care se mirau. sinea divină a voastră. Face o călătorie de la coconul Adevărului de Sine şi până să găsească drumul la voi. A fost un timp de un simţământ foarte ciudat. Nu numai porţiunea voastră în grid. Dar voi o să aflaţi în special anul viitor până în August 2002. Au fost ajustări ce a făcut Kryon în răspuns la schimbarea voastră de conştienţă şi în răspuns la deciziile voastre pe care le luaţi. este că acea parte din voi înşivă. Oh. când noi ne-am adunat într-un grup şi eu v-am vorbit.

noi chicotim.recrutat aşa cum spuneţi voi . va fi în serviciu pentru alţii. în acest moment. Voi trageţi înăuntru prin respiraţia voastră adîncă. dar dragi prieteni. Voi v-aţi mutat dincolo de asta. Voi . Dar acum daţi-ne voie să mergem înapoi la patul vostru de moarte. foarte empatic că numai este vorba despre voi nicicum! Asta nu înseamnă că voi nu existaţi. despre călătoria voastră de Acasă. Voi staţi aici. Poate maşina voastră s-a zdrobit. Noi am căutat . Voi a-ţi transcendat asta. când noi am vorbit vouă şi v-am spus că numai este vorba de voi nicidecum. că nu este vorba despre voi. Dar voi o să aflaţi în zilele care vin. dragi curieri. în această zi. Dragi prieteni. Voi o să întrebaţi şi o să spuneţi “Dragă Spirit. şi acum este posibil să trageţi înăuntru această parte adâncă a Sinei. Prima Lecţie din Seriile de Ascensiune.vă spunem că ultima ajustare se face acuma la grid. foarte fermi. unde drumul vostru nu a fost despre voi. Când numai este vorba despre voi nicicum. pentru că a fost tot timpul despre voi. despre karma voastră.în toată lumea un grup care o să fie învăţători. despre călătoria voastră. dragă Tobias. Voi chicotiţi când ne reamintiţi nouă de prima lecţie pe care noi v-am dat. numai este vorba despre voi. Şi noi deja ştim ce o să alegeţi. dacă voi acceptaţi acest potenţial. care au trecut prin dificultăţi şi probleme. şi eu Tobias. Voi sânteţi în răspuns direct la alţi individuali. aparent se vor avea grijă de nevoile voastre în mod automatic. ca să vă mutaţi în serviciu. Noi o să vă reamintim mereu. la alţi umani şi de nevoile lor. Voi nu o să construiţi împărăţii pentru securitatea voastră. Voi vă aduceţi aminte de asta pentru că voi nu prea a-ţi înţeles acele cuvinte care au fost spuse de Tobias. Numai este vorba despre voi nicicum. Voi chicotiţi când vă uitaţi înapoi la August 2001. Noi ne uităm înapoi cu voi. Voi vă aduceţi aminte când noi am spus că voi a-ţi ajuns într-un loc în evoluţia voastră ca uman unde viaţa. revizuim viaţa voastră.“Numai esre vorba despre voi nicicum”. Aşa cum voi mergeţi în acest nivel de serviciu. şi alţii care se adună în jurul vostru noi toţi binevenim pe voi pe partea noastră. cum se poate ca să fiţi voi nişte victime? Voi sânteţi aici în serviciul pur pentru alţii. Totdeauna a fost despre voi. de când a-ţi venit pe Pământ. să spunem că aveţi un mic accident de maşină. Viaţa voastră. Noi o să vorbim mult despre asta. Şi ce faceţi voi cu asta? Voi nu o să construiţi monumente pentru voi înşivă. “ Numai este vorba despre voi nicicum”. ca să vă mutaţi într-un nou rol. Asta nu înseamnă că voi nu aveţi simţăminte. ce încerci să-mi spui mie? De ce s-a întâmplat asta? Ce ar trebui să ştiu şi să învăţ din asta? Ce am făcut greşit?” Noi o să spunem. aşa ca ei să poate să accepte divinitatea în sinea lor. Când voi sânteţi într-o situaţie. unde existenţa. Cum poate să fie asta că nu este vorba despre viaţa voastră? Cum poate să nu fie despre voi. Uitându-vă înapoi împreună cu voi de pe patul morţii. să fiţi victime sau creatori. care au avut răbdarea să aştepte până la timpul apropiat când energiile gridului vor fi ajustate. Voi puteţi alege în această zi. Numai este vorba de voi nicicum. cum este că numai este vorba de noi nicicum? Dar noi spunem în această zi. voi puteţi hotărî în această zi.

Ei au trecut prin călătoria lor. Şi voi puteţi să fiţi un învăţător liniştit şi iubitor pentru ei.. este multă muncă ce are loc în corpul vostru fizic. cei care citesc asta.. Nu este un număr mic.000. chiar dacă la câţiva ani de acum încolo. Ele nu au de ce anume să se lipească şi aşa nu prea o să vă afecteze pe voi. “Eu niciodată nu m-am îndoit de asta!” Ce reprezintă asta pentru voi? Ce înseamnă pentru voi ca să vă daţi pe voi înşivă în serviciu? Ceea ce vedem noi chiar acuma este că viaţa o să devină mai uşoară şi mai simplă pentru voi. Noi am spus că cei care stau aici astăzi.000 de umani care sânt la acest punct. Când voi intraţi în conştienţa aceea de a numai fi vorba despre voi nicicum. asta nu înseamnă să părăsiţi familia voastră. Ce v-am spus noi în 4 August 2001.. Concentrarea numai este pe voi “de ce eu”. aducându-vă aminte că atunci când a-ţi desluşit până în final. Voi v-aţi înălţat deja. care s-a părut că a fost de necrezut în acel timp.. când voi sânteţi primii? Ce a-ţi crezut că se va întâmpla când voi vă înălţaţi? Definiţia înălţării (ascensiune). Ei au aşteptat răbdător pentru ultimii cinci ani.. dacă voi înţelegeţi sau nu . dar va şi confundat şi voi a trebuit să petreceţi un timp lung ca să vă gândiţi la asta.. Şi voi toţi a-ţi făcut asta. Voi vă miraţi despre karma din vieţile trecute şi rămăşiţele lor. Aşa cum voi vă daţi pe voi înşivă în serviciu. cum ar putea ca aceste lucruri să vă mai afecteze? Cum pot aceste lucruri să vă afecteze? Uitându-vă înapoi de pe patul morţii. acele lucruri nu o să se mai lipească de voi niciodată.oh. dar a făcut sens mai târziu? A fost simplu.sânt bilioane de umani care vor avea nevoie de ghizi şi învăţători şi de cei care sânt în serviciu.. pentru a fi învăţător şi pentru a ajuta pe alţii. Dar noi vă spunem. pentru problemele voastre. toţi care sânt atinşi de aceste cuvinte. este că voi staţi în acelaşi trup în aceaşi viaţă.. Concentrarea este pentru serviciu. ai ştiut tu că eu o să aleg să fiu în serviciu?” Şi eu zâmbesc şi spun. uitându-vă înapoi pe drumurile cu alegeri pe care a-ţi făcut. că voi a-ţi reuşit. Da. “Ai ştiut tu că cu toate potenţialele şi deciziile şi alegerile mele pe care a trebuit să fac.noi am spus. Şi voi vă miraţi de toate durerile voastre. fiecare dintre voi. De aceea este că cei care reprezintă . Este vorba de a fi în serviciu pentru ei şi de a iubi şi de a îi înţelege acum că voi v-aţi mutat într-un nivel nou. atunci a-ţi avut o simţire covârşitoare de a fi complet şi satisfăcut şi în dragoste. dar voi v-aţi mutat în viaţa voastră următoare. În acest timp de August 2001. dar când numai este vorba de voi nicicum. Dragi prieteni.. Dar voi râdeţi pe patul morţii.şi o să spuneţi pe patul morţii că. sau serviciul vostru sau prietenii voştri. Ei sânt la acest punct de a lua decizii pentru a fi în serviciu. dragi prieteni.că voi v-aţi înălţat deja. Voi a-ţi aşteptat asta. Ei lucrează conştient în a aduce înăuntru divinitatea nouă. în întreagă lume sânt aproximativ 14. voi vă aduceţi aminte de un alt lucru pe care noi v-am spus şi pentru care v-aţi bucurat. Surpriză! Pe cine a-ţi gândit că o să găsiţi acolo aşteptând pe voi. Voi a-ţi aşteptat ceva ca să coboară pe voi! Voi a-ţi aşteptat la ceva schimbari mari. Concentrarea numai este pe voi.noi am spus cu lacrimi în ochi . pentru că sânt mulţi.şi asta este ce am dezbătut toată săptămâna cu Cauldre .întrebaţi pe mine Tobias. încă mai este prezentă perioada de tranziţionare. Toţi a-ţi luat această decizie în ultimii ani ca să rămâneţi. De aceea este că noi sântem aici.

Dar voi răspundeţi la nevoile energetice a altora. mulţi alţii. Voi vedeţi că acest potenţial există. dar acum începe munca reală! De aceea este că noi putem să spunăm în Prima Lecţie din Seriile de AScensiune că numai este vorba de voi nicicum. Este vorba despre serviciul pe care îl alegeţi. Da. Voi sânteţi creatori voi o să răspundeţi apropriat.aşa cum alţii ajung la conştienţa voastră nouă. Daţi-ne voie să ne reîntoarcem în această realitate. Nu sânt ghizii necunoscuţi care să vă dea răspunsul. Acum dragi înălţători. Ei o să vrea să ştie cum a-ţi adus divinitatea în voi. Voi v-aţi mutat dincolo de asta. dar voi o să găsiţi potenţiale noi intrând în voi tot timpul. Acei “voi” este în trecut. Dar energia veche a celor “voi” v-a fi aproape de voi şi v-a fi totdeauna familiar. acasă. Voi a-ţi mers de la o viaţă la alta. să fiţi în serviciu pentru ei. Voi o să ajungeţi la o vârsta bătrână.şi aşa răspunsul v-a veni la voi. pe voi toţi. dar numai este vorba de voi nicicum. De aceea este că noi am zâmbit aşa mult în ultimii ani. Voi vedeţi că acest potenţial este posibil. Aşa cum voi a-ţi depus efort pentru asta ceea ce voi numiţi înălţare. ca să începeţi să scrieţi prin ce treceţi. Noi o să vă întrebăm pe voi. Da. aşa cum ajustarea şi completarea finală va fi făcut de Kryon şi de alte entităţi. Ei o să vrea să ştie prin ce a-ţi trecut voi.potenţialul Adevărului vostru de Sine vin aici în această zi.că nu este vorba de voi. simplu respiraţi adânc. voi o să găsiţi că anul viitor. Aşa cum lucrurile se întâmplă în viaţa voastră acuma. Voi sânteţi creatori. dar voi v-aţi mutat întrun nivel nou de conştienţa în timp ce sânteţi încă pe Pământ. Este multă muncă ce o să facem noi cu voi în următorul an din timpul vostru. Voi inspiraţi asta în sinea voastră. încercând să rezolvaţi karma şi să balansaţi. Ceilalţi care o să vină la voi o să aibă nevoie de această informaţie. Şi dragi prieteni. Voi nu sânteţi victimii. Ah. Voi vedeţi că în această zi de August. Voi a-ţi trecut prin poarta de înălţare (ascensiune). Înţelegeţi voi ce vrem noi să spunem? Nu este vorba de voi. Numai este vorba despre voi. în acest potenţial. Noi o să explorăm împreună cu voi cum simţiţi acea stare de înălţare. Acum este muncă de făcut! Încă mai este de lucru care v-a lua loc în interior. Pe “voi” pe care a-ţi cunoscut înainte a avut roată karmică. dacă asta este într-un birou. Voi v-aţi înălţat. voi încă mai mergeţi pe Pământ. Voi v-aţi menţinut acelaşi contact. noi v-am spus că voi deja v-aţi înălţat. daţi-ne voie să venim înapoi pe patul morţii voastre. sau în public. Voi numai căutaţi înălţare niciodată. O să fie multă muncă cu alţii. Numai este vorba de voi nicicum. Inspiraţi divinitatea voastră. Şi să nu uitaţi că nu este Tobias. Asta este că voi v-aţi înălţat. Nu este Spiritul. unde vedeţi că a-ţi completat o viaţă plină şi frumoasă. pentru a vă aplăuda. voi o să găsiţi că lucrurile încă mai sânt haotice. încă mai sânt rămăşiţe din energia veche. noi am ştiut deja că voi a-ţi ales deja asta. de a ajunge foarte bătrâni şi de a ajuta pe mulţi. în realitate de “acum”.cum este această călătorie nouă. chiar la nivele pe care încă nu înţelegeţi. Când voi vă găsiţi în acele situaţii şi nu prea ştiţi ce să faceţi. când la început . Voi sânteţi aici ca să răspundeţi la nevoile altora. Voi v-aţi înălţat din trecut. noi vrem ca voi să vă aduceţi aminte conştienţi.

este muncă de făcut pentru voi. Dar mare şi glorios de pe partea noastră! De aceea este că noi continuăm să fim empatici cu voi. De aceea noi vă cerem să rămâneţi pe Pământ şi să faceţi munca asta. sau legiunea de arhangheli care o să lucreze mult mai strâns cu voi pe nivel uman. în timp ce potenţialul Adevărului de Sine al vostru intră înăuntru în această zi. Să gândiţi bine la asta! Este o onoare să fim aici cu fiecare dintre voi. Este o muncă dificilă. care nu există în Tot Ce este. Sânt un număr mic de Shaumbra în lumea asta care au ajuns la acest punct. Noi vă cerem să nu uitaţi două lucruri. Este nevoie. simţămintele şi înţelegerea a ce înseamnă să te înalţ. experimentele. schimbarea conştienţei în masă. Este de făcut o documentaţie despre procesul de înălţare pe care noi vă cerem să faceţi. Noi vă cerem să fiţi învăţători. Voi v-aţi înălţat. pentru că ei vă cer să selectaţi potenţialul de a merge înainte. Noi o să continuăm să lucrăm aproape cu voi. să stăm direct printre cei care se înalţă primii. numai este vorba de voi nicicum. Noi vă cerem să vă mulţumiţi vouă înşivă că a-ţi ajuns la acest punct. Noi vă cerem să începeţi să acţionaţi. minte şi Spirit. Este nevoie de învăţători şi materiale şi programe. Sânt un număr mare de entităţi care o să vă asiste în alte regate. Mare şi glorios? Poate nu. dar voi a-ţi ales asta. Sânt doar câţiva ani între acum şi ceea ce a-ţi putea numi săritura cvantum. pentru corp. Este o onoare să stăm în persoană.s-a părut că voi o să aduceţi un conflict. aşteptăm să lărgim primul cerc în realitatea pe care voi a-ţi creat. Este nevoie de cărţi care urmează să fie scrise. Înţelegeţi acuma importanţa muncii voastre? Toată creaţia stă şi observă şi aşteaptă şi vrea să ştie. dat asta la anul viitor. Noi o să lucrăm în visele voastre în somnul vostru. Noi vă provocăm în Seriile de Ascensiune anul viitor. Sânt cei ca şi mine Tobias. Noi aşteptăm să intrăm. şi noi vă chemăm să faceţi asta. Noi o să continuăm să lucrăm aproape cu toţi Shaumbra. ŞI AŞA ESTE .să continuaţi această muncă. Noi vă cerem să fiţi creatori. Noi vă provocăm pe toţi. ca să continuaţi să mergeţi înainte. Noi o să continuăm să vă provocăm la cel mai adânc nivel al vostru individual şi în grup. Primul. Şi al doilea. şi cum a-ţi fost capabili să faceţi asta. Este nevoie de cursuri care trebuiesc infiinţate. Toată creaţia este în observare. ca de exemplu. Noi o să comunicăm cu voi prin faptul că noi o să vă relatăm la voi înapoi tot ce spuneţi voi.să nu uitaţi că voi niciodată nu sânteţi singuri. sau curierii voştri. Mare şi glorios? Nu din perspectiva voastră de pe Pământ.

Voi sânteţi exploratorii regatelor noi spirituale. în timp ce rămâneţi în corpul vostru. Voi sânteţi cei care mergeţi înaintea celorlalţi.este un lucru minunat. Înainte ca să începem cu întrebările în această zi. De aceea este aşa problematic. Călătoriile lor au fost dificile şi cu probleme. Ei au spus la alţii ce să evite. De aceea este că noi v-am luat la patul morţii voastre astăzi. Eu am fost primul care am trecut dincolo. Voi acuma puteţi trece prin viaţă după viaţă. Este dificil.. Răsplata mea este de a şti că am făcut drumul mai uşor pentru alţii”. Asta nu a fost făcut înainte.LECŢIA ÎNTÂIA ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI 4 AUGUST 2001 Tobias: Şi aşa este. noi am vrea să vă spunem că voi sânteţi exploratori spirituali. şi în acelaşi timp să începeţi să integraţi . “Eu am fost care m-am dus afară ca să explorez. ascensiunea. dar răsplata este de a şti cu ce am contribuit la Tot. Ei au notat ce au văzut. Dragi prieteni. Ei au deschis drumul pentru ca alţii să urmeze. dragi prieteni. dar foarte răsplătite. lucruri la care să fie atenţi. Nouă ne place când ne adunăm cu voi ca acuma. contribuit la dragostea Spiritului. De aceea este aşa dificil. să vă arătăm cum este când vă uitaţi înapoi şi o să spuneţi.. Voi sânteţi cei care mergeţi în teritorii şi regate neexplorate. A fost dificil pentru exploratorii noii lumi când ei au plecat de pe continent şi s-au dus să caute terenuri noi. Ei au trasat teritorii noi. Ei au desenat noi hărţi.SERIILE ASCENSIUNII . Eu am trecut prin dificultăţi. Nouă ne place asta. câteodată noi simţim că voi ne cântaţi nouă(se referă la muzica înaintea sesiunii).

eu nu găsesc o criterie consistentă de folosimţă. Dacă tu eşti un vindecător care încerci să aduci ajutor pentru alţii. Împreună. ce criterie sugerezi tu să folosim? Tobias: Sânt criterii de intuiţie care sânt construite în sine. Tu nu faci asta uşor pentru mine. Şi noi o să spunem asta de multe ori ca răspuns la întrebările voastre de astăzi pe care noi le vedem. Dar noi subliniem că ele nu sânt determinate chiar acuma pentru un tip nou de cercetare pe care voi faceţi. Noi ştim că este o călătorie dificilă. şi aşa cum voi începeţi să înţelegeţi mai mult despre aceste elemente şi cu tratamentul pe care folosiţi. Aşa cum ajustarea finală a gridului este făcut pe Pământ. eu vreau să găsesc o relaţie să împart cu acela toată bucuria mea.când tu o să începi să nu te mai uiţi la tine ca o victimă a tuturor problemelor şi că înţelegi că acum te muţi într-un nou nivel. voi o să ştiţi de aceste lucruri în felul cel mai potrivit. Atunci voi o să descoperiţi metoda cea mai eficientă şi cea mai efectivă. Dar noi îţi re-amintim. aşa că sântem bucuroşi să răspundem la intrebările voastre. Noi vă atenţionăm aici că este o tendinţă pentru mulţi dintre voi că voi vă uitaţi la astea într-un fel foarte ştiinţific.acea divinitate care a aşteptat să intră. Întrebare: În lumea ştiinţifică.. voi trebuie să vă uitaţi în alte arii. metoda ştiinţifică aduce ceva îndrumări pentru a evalua calităţile remediilor de sănătate. da. Aşa cum voi învăţaţi de la vindecările ce faceţi şi tratamente pe care ajutaţi să creaţi. Noi sugerăm să mergeţi în intuiţia voastră dar la fel să combinaţi asta cu intuiţia pacientului. Să nu te uiţi în trecut pentru răspuns. “Să nu vă uitaţi în trecut”. dar de multe ori percep fiind distante sau străine sau ca şi menopauza sexului opus. Şi cu asta. Asta este ceea ce noi am menţionat mai înainte. acolo o să găseşti relaţii noi şi bucurii noi care o să fie asociate cu asta. tu aduci ravagii în viaţa mea de dragoste şi relaţia potenţială (râsete din audienţă). Din nou noi spunem că voi vă aventuraţi în teritorii noi. înafara de intenţie.. o să fie un punct . Aşa cum voi învăţaţi mult mai mult. Tobias: Noi putem avea numai compasiune pentru tine. Încă mai este multă valoare. Voi simţiţi că este prea chibzuit şi pentru ca o săritură cvantum să ia loc în dezvoltarea lucrurilor. Tu îmi dai energie de dragoste şi învăţătură. să specificaţi istoric asta. şi criteria nu a fost încă dezvoltată. Este dificil. în alte direcţii. Este un lucru minunat. Care sânt ele noi nu prea ştim pentru că voi o să fiţi care ve-ţi descoperi asta. Să nu căutaţi căile din trecut în folosirea energiei noi. valori minunate în protocoalele ştiinţifice care au fost înfiinţate. Eu ştiu că numai este vorba de mine nicicum. Noi vrem ca voi să vă documentaţi special pentru asta. dar eu vreau să fie. voi o să vedeţi un nou şi un diferit tip de energie. Nu v-a fi ţinut la distanţă în grid. O să fie căi noi de a folosi asta. Voi o să fiţi capabili să aduceţi în locul în care voi vă aflaţi acuma în corpul vostru fizic. Cauldre ne spune că trebuie să ne grăbim. Nu v-a fi ascuns în Adevărul de Sine. Întrebare: Tobias. Dar o să fie un nou element a sămânţei divinităţii voastre care intră în joc în realitatea voastră nouă. Noi o să spunem. Din nou noi spunem că asta este ceva nou. într-adevăr să notaţi tot ce a-ţi învăţat. Voi simţiţi că totul este foarte încet. şi să determinaţi în momentul potrivit. Te rog ajută-mă. În lumea medicinei complementare.

Voi numai trebuie să faceţi nimic. Noi vă iubim şi aşa. mintea voastră se schimbă. Răspunsul pe care voi căutaţi există într-un loc nou. şi asta poate să crească tot timpul. Noi vă cerem . să creaţi tot feluri de căi de comunicare. va fi important să le notaţi. să le scrieţi. aşa cum treceţi prin astea. nu a fost niciodată adus înăuntru până acuma. Cum pot alţii să intră în memoria şi creierul vostru? Pentru voi o să fie bine. în acest timp anul viitor poate o să fie 144 de milioane. asta ar fi înăbuşitor. să găsiţi un drum creativ pentru a ilustra tot prin ce treceţi voi.dacă voi simţiţi aşa . Unde o să caute ei ajutor? Care v-a fi drumul lor care facilitează procesul lor? Vreţi voi ca ei să se întoarcă înapoi de a găsi răspunsurile. dar este . Una dintre potenţialele pe care voi puteţi selecta în această zi . Creşte foarte repede. Dar asta nu este menopauză. Dar acum bazaţi-vă pe intuiţie şi din nou spunem să nu mergeţi înapoi pentru un răspuns. Sânt încă dificultăţi şi probleme.voi poate alegeţi în acest timp să numai continuaţi cu acest proces.(de aceea este că potenţialul spiritual al vostru este aici. Aşa cum am spus. timpul este scurt pentru săritura cvantum. Noi continuăm să vă . Este despre de a servi pe alţii care vin după voi. Dacă a-ţi avea toate astea scrise ar fi mult mai uşor drumul lor decât al vostru! Ei sânt cei care vor trebui să meargă la cursuri să înţeleagă diferenţa de a merge în ascensiune sau să treacă prin menopauză(râsete din audienţă) pentru că aproape voi toţi sânteţi la vârsta când sânteţi acuzaţi că treceţi prin menopauză. dar să nu ţineţi asta un număr fix.este doar un pas pe lângă drum. Asta nu înseamnă că noi spunem că bisericile nu au un serviciu minunat.să meargă înapoi la bisericile pe care voi a-ţi creat în energia veche? Nu.cum să spun . creaţi uneltele. astea o să fie acolo. cum aţi spune viaţă “normală”. Noi sântem aici să vă spunem ceva contrar diferit. Aceştia o să aibă nevoie de cărţi ca să citească care să-i asigure pe ei că nu au înebunit. Oh. Întrebare: Tobias. gândiţi-vă la restul care acum o să urmeze să treacă prin acel proces. Voi poate alegeţi o viaţă liniştită.când o să fie mult mai apropriat să puneţi astea prin protocoale tipic ştiinţifice. Voi faceţi asta în beneficiul pentru alţii. Pentru alţii care o să aibă nevoie de înţelegere la care voi a-ţi ajuns deja. dar acuma intră) . Noi sântem aici să facem recrutări în dragoste. Într-adevăr corpul vostru. Voi nu o să fiţi pedepsiţi dacă nu acceptaţi acest rol. Contractele voastre s-au terminat. Viaţa o să ia un pas mai uşor. şi tendinţa de a crede că exact prin asta treceţi. un nou potenţial care nu este în trecut. de ce ne ceri să notăm experienţele noastre? Eu susţin că atunci când noi o să avem nevoie de informaţii. Ele s-au terminat de mult. Dar acum sânt o mână de umani care trec prin acel proces. desigur că voi treceţi printr-o schimbare. Noi vrem să vă atragem atenţia că voi nu sânteţi legaţi de nici un fel de contract aici.să faceţi un pas înainte. pentru că se schimbă foarte repede. să fiţi cei care sânteţi gata să răspundeţi la toate solicitările. pentru că este dificil. un rol mai uşor. Dacă acuma sânt 14 milioane. Ştiţi voi că este o mână de umani care trec prin acest proces chiar acuma? Aşa cum am spus în acest timp se pare că sânt în jur de 14 milioane. Noi şi atunci vom veni în visele voastre şi vom fi lângă voi. Oare gândesc eu greşit? Tobias: Noi spunem să notaţi că numai este vorba de voi. Nu este vorba despre voi. Noi vă cerem să fiţi voi care creaţi clasele.

Va fi cel mai provocator pentru voi. simptomele interne de urechi. voi simţiţi că nu faceţi parte din aceaşi lume.a fost dificultatea de a vedea condiţiile umane în jurul lor. unul dintre cel mai provocator lucru. Noi am aflat de la voi că sânt mai multe tipuri de simptome faciale şi dureri de cap. Voi vedeţi şi simţiţi când intraţi în magazine sau locuri publice.dificultatea de a avea această energie nouă . Mulţi care au fost de acord să facă parte din asta . şi la fel simţând că parcă nu aveţi ambele picioare pe Pământ. dar voi nu simţiţi că puteţi să vă relataţi lor când vecinii voştri vin la voi. Este dificil să vedem familiile noastre trecând peste viaţa schimbătoare a lor. Ei au fost să fie cel dintâi să încerce să dezvolte asta în sinea lor. Dar noi vă reamintim vouă că şi voi a-ţi fost în acel loc odată. Voi îi iubiţi mult. Asta nu este un simptom comun trecând prin energia nouă.aceştia nu au rămas pe Pământ. Nu este vorba de faptul că voi sânteţi mai buni sau mai importanţi. cu gâtul şi area capului. ameţeli şi simţând un bâziit şi simţând vibraţii pe spatele gâtului. da.să aducă această divinitate înăuntru într-un mod mai rapid . Orice altceva cu un sens de dezorientare se pare că are o legătură directă în procesul întreg prin care treceţi. dar voi nu aveţi nici o legătură cu ei.iubim. noi am găsit în special că sânt arii senzitive în jurul gâtului şi umerilor. Tobias. va fi foarte dificil. Noi am înţeles că toate acele simptome fizicale sânt aproape asociate cu acele procese care afectează şira spinării. Ei au găsit asta puţin dificil.cel care acum s-a gândit la asta. au fost umani care au fost de acord să fie primii să înceapă să integreze energia câmpului divin în jurul lor. Aşa cum continuaţi să mergeţi înainte cu înţelegerile voastre şi înţelepciunea făcând parte din noua voastră ascensiune. Când sânteţi la diferite sărbători. voi a-ţi fost în centrul atenţiei şi a-ţi putut să vă socializaţi cu oamenii foarte uşor. o să fie un timp când compasiunea şi dragostea pentru umanitate va fi aşa de puternică în voi încât o să vreţi să plecaţi de pe Pământ. Voi vă simţiţi parcă nu aparţineţi acolo. Scopul principal pentru asta a fost pentru ei . Întrebare: Tobias. De ce oare acum cinci sau zece ani. Am vrut să strig. Va fi foarte dificil să vedeţi prin ce probleme trec oamenii. este şi mai dificil să vă relataţi cu ei.. dar de ce nu puteţi acuma? Astea toate sânt sub semnul întrebării! Întrebare: Tobias. Se pare că este mai mult asociat cu şira spinării. “Oh. Dar noi am găsit că în mare parte nu este un efect direct la inimă. Noi am găsit că glanda pituitară şi pineală sânt cel mai mult agravate în acest proces. sau răbufniri pe şirea spinării. Dar noi vă încurajăm pe toţi care sânteţi gata să continuaţi pentru că este nevoie de energia voastră în acest timp. eu ştiu cum m-am simţit. poţi să explici despre simptomele fizice care fac parte din procesul de transformare: Astea pot fi palpitaţiile de inimă. În ultimii trei până la cinci ani. Cum putem noi să facilităm acel proces fără ca să fim implicaţi în alegerile lor? Tobias: Asta este. Într-adevăr energia se mişcă şi răbufneşte prin corp. fiind într-un spaţiu aerian. Ei au găsit că egoul uman nu prea a vrut să accepte noua divinitate să intră. Mulţi dintre voi începeţi să înţelegeţi asta. Noi o să continuăm să lucrăm cu .( De aceea este că noi vă cerem să notaţi pe hârtie toate aceste lucruri). aşa cum am spus în trecut. Tobias: Noi într-adevăr lucrăm cu voi. se pare că este foarte dificil. Aşa cum voi intraţi în rolul nou de serviciu. Am vrut să fug de acolo”..

noi putem discuta asta pentru mult timp. dar voi o să găsiţi că puteţi învinge mai mult prin programe de homeopatie care aduce o nouă balanţă. ca şi cea care este aşa de caustic pentru corpul uman. aşa cum vedem noi.din cauza realităţilor noi în care voi a-ţi ales să intraţi. dar tratamentul pentru cancer se vor găsi în substanţe naturale. şi atunci vor fi cei care o să vină în masă. Încă mai este o uşă care este închisă între potenţialele care există în asta şi asimilarea acestora în corp. Se poate învinge prin medicaţie.voi vă mutaţi într-un ciclu. dar noi vă încurajăm pe toţi care lucrează în acest câmp să găsească drumul . dar asta se poate învinge. medicamente. în special de dietă? Tobias: Asta poate să fie o discuţie foarte lungă. dar într-un sens este o combinaţie de factori care i-au loc aici. Voi aveţi tendinţa de a vă muta în ciclu. să spuneţi la alţii aceste informaţii. ca acest tip de vindecare să se găsească. Unul dintre factori este la nivelul psihic-spiritual. din cauza opţiunilor pe care aţi ales. un pas de procesare prin care aceste extracte vor trece înainte ca capacitatea de vindecare şi balansare adevărată să fie eliberat în corp. voi găsiţi că atacul iniţial de cancer să ia loc. Din nou. Timpul este gata acuma aproape pentru toţi care se vor naşte de a căra ce numiţi voi atribuţiile de Indigo cu ei.să descuie uşile. Este o crezare sau un simţământ că dacă simplu înghiţiţi acea substanţă asta o să aibă efectul apropriat pe ţesătura bolnavă din corp.. multe potenţiale care sânt cărate în asta. Nu este un grup selectat. Din nou. A fost . În special astea sânt. Pentru doctorul care lucrează cu asta.cum să spun . Asta este numai un potenţial. Perioada de Indigo a fost şi este .voi. Mulţi dintre ei se întreabă care a fost cauza pentru asta în viaţa lor. Este descoperit acum că câmpul energetic şi vibraţional cară multe potenţiale. Faptul că potenţialul există asta nu face real. Sânt unii care vor trece primii. Nu o să fie aşa mult. Întrebare: Dragă Tobias.. care vin din mări şi oceane.planuri de a pleca de pe Pământ la un timp anume. Întrebare: Eu lucrez cu cei care supraveţuiesc cancerul de piept. pentru că acuma se trece prin ele de a le studia. Astea. să găsească cheia care va deschide vindecarea adevărată în aceste esenţe. Cei care lucrează astăzi cu asta încă nu au găsit calea apropriată să elibereze energiile care se găsesc în acele substanţe. Sânt cei care lucrează cu această tehnică.cum să spun . Este oare o cauză energetică sau emoţională comună ? Poţi să spui mai multe despre cancer şi despre remediile noastre. A fost o infiinţare pentru o boală care ar fi cauzat ca voi să părăsiţi planeta. dar din nou vă cerem. multe din asta se risipesc încă. care este procentajul de copii Indigo care se nasc acuma sau alţi de o natură mai evaluată? Este o cale mai apropriată de a le identifica? Tobias: Aşa cum voi veniţi pe Pământ.vor căra cel mai mare potenţial dar asta nu este limitat aici. un potenţial puternic care v-a înlocui orice tip de tratament cu chemicale şi electronice ce aveţi pentru cancer. tratament. indiferent dacă sânteţi un doctor sau nu. Este după voi să determinaţi care sânt potenţialele şi pe ce bază sânt acţionate. da. Dar încă mai este nevoie de un nou pas. Dar va lua un timp până ce trece prin sistemele voastre de acceptare. noi spunem că sânt multe. să faceţi parte din grupul care scrie pe hârtie ca alţii să citească astea. într-o perioadă scurtă. o să fie puternice. Multe.

uneltele pe care le puneţi la o laltă o să fie folosite de umanii pentru generaţii şi generaţii care vor veni. Asta este de a spune şi de a împărţi cu alţii. Inspiraţi Asta înăuntru! Acum noi spunem asta. Voi sânteţi îmbujoraţi şi iluminaţi. Dragi prieteni. sau dacă mediaţi un sfânt?” Şi voi o să spuneţi. Voi o să vreţi să aduceţi lumina voastră. Părinţii lor la fel o să aibă nevoie de acelaşi fel de ajutor pentru a înţelege pe ei. “Nu.nouă nu prea ne place aşa mult cuvântul “mediere” . Cu toate astea. Voi nu o să vreţi să mediaţi o entitate moartă! (Râsete). oferă o nouă balanţă. Asta numai va fi în energie nouă. fiecare dintre noi avem o fiinţă în sinea noastră ca tine Tobias. multe ori pe Pământ. noi nu ştim răspunsul la toate aceste lucruri. de la împuternicirea fiinţei mele. că acest fel de comunicare se va sfârşi în curând. Din nou. Cei Indigo cară o energie în conflict cu sinea lor. Voi sânteţi primii care treceţi prin acest proces de integrarea divinităţii.relativ scurt. sau o altă planetă. şi noi o să spunem din nou. Mulţi umani care se nasc acum sânt Indigo. Eu permit ca aceasta să vină la suprafaţă”. Noi v-am spus mai de mult. ei o să aibă nevoie de cărţi ca să citească. Imaginaţi-vă în rolul de învăţător. vin purtând o nouă şi un unic fel de atribuţie. asta cauzează conflict în fiinţa lor. chiar în faţa lui Cauldre. fiecare conţine. Noi am vorbit mai de mult de nivelul următor. şapte ani. Întrebare: Tobias. “Este că vorbiţi cu un Înger? Este cineva dintr-un univers îndepărtat. Toţi aceştia cară atribuţiile energetice. Noi o să-l încurajăm pe Cauldre . spune el! Acum noi vă încurajăm pe fiecare dintre voi să începeţi să inspiraţi înăuntru fiinţa voastră proprie. Voi sânteţi în culori strălucitoare.Sinea voastră Proprie. Noi am spus asta să-l speriem pe Cauldre (Râsete din audienţă). Noi nu o să mai fim aici. ca să permite pentru grupul următor de “cristal” să vină aici. Ei o să aibă nevoie de cursuri la care să se ducă. care oferă elementele divine. o atribuţie a energiei noi.copii de “cristal”. . Să înţelegeţi că munca pe care faceţi voi. Ei o să se oprească în următorii şase. şi strălucirea voastră proprie. Noi am spus mai demult că v-a veni un punct când noi o să plecăm. Noi sântem cei care vă încurajăm. Ei o să vă întrebe cu cine vorbiţi. Este un templu de înţelepciune pe care fiecare dintre voi are. şi voi tot ce sânteţi voi.noi am dat numele pentru aceştia . voi sânteţi primii.să fie tot ce el este. generaţia următoare care o să vină aici. pe care poate să aducă la suprafaţă şi să comunice cu el? Cum putem face asta? Tobias: Cauldre (Geoffrey Hoppe). ei numai cară modelul vechi. şi noi o să vă încurajăm pe voi tot mai mult. Este un blestem în acest timp. Ei au venit de multe. Noi sântem cei care călătorim lângă şi cu voi. acea strălucire şi iluminare şi dragoste pe care voi simţiţi vine de la tot ce sânt eu. Adevărul meu de Sine. Noi o să fim tot timpul în spatele vostru. Şi acum ei. oferă o nouă pace. stând în faţa altori umani. De aceea noi vă provocăm în următorul an să notaţi pe hârtie toate procesele. Să nu deveniţi aşa de preocupaţi cu cei Indigo în acest timp. spune că tu nu prea ai vrea asta aşa mult!(Râsete din audienţă). Este Sinea care sânteţi voi. aproape nici una din atribuţiile vechi. Noi avem o privire generală diferită aşa noi putem oferi vouă sfaturi de-a lungul drumului vostru. Aceştia vor fi .

Anul viitor va fi intens. Ei nu o să vrea ca voi să-i mediaţi. Noi o să lucrăm cu voi ca să aducem înăuntru şi să o folosiţi. “Ce a-ţi crea Voi. Este ca voi să puteţi lua puterea voastră proprie. din toate realităţile alternative. o să fie o nouă sursă deschisă pentru voi. Ei sânt simplu aici ca să vă servească pe voi. Să nu întrebaţi pentru un răspuns.Când gridul se schimbă. aşa cum voi v-aţi uitat înapoi la viaţa noastră (se referă la comunicarea anterioară) şi voi a-ţi reflectat la toate lucrurile şi voi aţi spus. ŞI AŞA ESTE . ce a-ţi alege?” Noi o să vă suportăm în acele alegeri. Noi o să mergem în spatele vostru. “Eu am fost acolo. Noi o să fim acolo pentru totdeauna. Dar prieteni dragi. Noi o să mai spunem un singur lucru. voi ştiţi ce trebuie să facem noi. am învăţat pe alţii. Eu am fost acolo în lumina mare şi în lumina care a strălucit în lume. Nouă ne place cu adevărat să vă vorbim. Ţineţi discursuri cu noi. Aşa cum noi ne bucurăm de prietenia voastră şi sperăm că şi voi de a noastră . Nu este un lucru uşor. Mai mult ca orice. Noi binevenim aceste dialoguri înainte şi înapoi. când voi ne întrebaţi pe noi. când ajustarea finală este făcută în perioada anului viitor sau aşa ceva. eu am fost cel care am deschis uşa. Noi bine venim râsetele voastre când voi ne lăsaţi să venim aşa aproape în viaţa voastră. Voi puteţi să luaţi locul vostru propriu. Voi nu sânteţi singuri. Şi voi ştiţi de ce. asta noi vă încurajăm! Voi o să găsiţi că puteţi fi foarte deschişi cu asta. Oh. Noi o să vă provocăm la fiecare întâlnire a noastră. în aşa fel ca Casa să se poate extinde până la acest loc numit Pământ. Asta v-a fi mai uşor şi mai neted. Noi găsim foarte plăcut asta pentru că voi vă deschideţi acum când conversaţi cu noi. Eu am fost unul dintre care am deschis uşa pentru umani să intră în calea lor de divinitate. Eu am fost un învăţător. i-am facilitat. Alegerea este a voastră. acum când voi nu vă simţiţi ruşinaţi să conduceţi pe drum vorbind nouă dar nu este nimeni în maşină (râsete din audienţă). Noi o să vă împingem în asta.să nu întrebaţi cum să faceţi asta. Dar dragi prieteni. Noi trebuie să aruncăm înapoi la voi şi să spunem cu toate potenţialele de a face alegeri chiar acuma. chiar dacă voi gândiţi dacă a fost o alegere bună sau rea. Voi o să găsiţi că aşa cum gridul se schimbă şi va fi complet. Eu am fost acolo la ce a-ţi putea să descrieţi săritura cvantum a umanităţii. Mulţi dintre ei o să plece. Noi o să avem mult de lucru împreună . multe entităţi care au fost în jur vor pleca. aşa cum aveţi cu cineva cu care lucraţi. Ei nu o să mai fie aşa disponibili în acel timp pentru a fi mediaţi. Noi la fel o să vă iubim.

O linie directă care duce la adevărul vostru şi la fiinţa divină. Este de necrezut cum ne adunăm ca acum. aştept cu nerăbdare timpul când eu pot să mă reîntorc şi să urmez drumul vostru pe Pământ. De necrezut! Eu. dar noi nu am putut să tragem înăuntru energia Spiritului. noi am fi fost încântaţi. Eu aştept cu nerăbdare. a divinităţii voastre . Respiraţi adânc prin întreaga voastră fiinţă. frumoasă şi fantastică care este în sinea voastră să vină la suprafaţă fără judecata minţii. Respiraţi adânc şi daţi voie la fiinţa aceea emoţională. Tobias. să experienţez pentru mine ce înseamnă să fiu în biologie şi să fiu în stare să ţin divinitatea mea. eliberaţi grijile. în intelect care v-a servit aşa de bine. a divinităţii noastre. Voi sânteţi fiinţe spirituale care se înalţă şi se maturizează. Respiraţi în emoţiile voastre. Dacă am fi putut pentru un scurt moment să avem o privire. trecând peste creier şi mergând direct înăuntru. Se pare că de multe ori voi folosiţi calea minţii voastre ca să ajungeţi la emoţiile voastre. Aşa cum respiraţi. doar o privire a tipului de energie care trece prin voi acuma. Acum noi putem să ne apropiem mult de voi.cei care sânt pe această parte a voalului. care numără câţiva mii de ani. de Spirit. până în spaţiul nostru. Prin el trece un fior de răceală. Respiraţi în mintea voastră. dar asta vine de la noi. contopând această energie de Acasă.LECŢIA A DOUA POSEDAŢI DIVINITATEA VOASTRĂ PRESENTED AT THE CRIMSON CIRCLE 1 SEPTEMBRIE 2001 Tobias: Şi aşa este prieteni dragi. Noi îl simţim pe Cauldre (Geoffrey Hoppe). prin voal. toţi se împreunează cu voi. noi ne adunam. Noi am fi putut simţi că am atins Dumnezeul. în felul îm care puteţi voi să faceţi acuma. Asta este un moment! Noi o să petrecem următoarele câteva minute contopând energiile. pentru că voi de multe ori uitaţi să mergeţi acolo. fără să spună la Sine ce este bine sau rău. Respiraţi până jos la picioarele voastre. că noi ne adunăm din nou împreună în această energie. Acum. Daţi voie la respiraţia divinităţii voastre să intră în fiinţa voastră emoţională la fel. Respiraţi adânc. sau cum să acţioneze. Respiraţi adânc în emoţiile voastre. eliberaţi tensiunea. De necrezut! În zilele mele pe Pământ. dragi Shaumbra. în această zi. respiraţi adânc. fără să fie filtrat. . dar acum respiraţi adânc.SERIILE ASCENSIUNII . Uitaţi-vă la calea pe care voi a-ţi fost în stare să creaţi între spaţiul vostru pe Pământ. Este o bucurie pentru noi ca să fim aici! Sântem bucuroşi să trecem prin această poartă de energie pe care voi creaţi atunci când voi ne invitaţi înăuntru. aşa cum ne adunăm împreună aici cu Shaumbra. sau cum să comporte. Voi nu aveţi nevoie de mintea voastră să spună cum să acţionaţi. uitaţi-vă la voi! Uitaţi-vă la ce puteţi voi să aduceţi înăuntru.

Ascensiunea. ce este cu asta. Noi vedem că noi am fost mutaţi sus pe scenă! (Râsete din audienţă). Daţi voie să vorbim despre asta un moment. noi am primit multe scrisori spirituale. una care nu necesită temă de casă. Voi sânteţi într-un spaţiu sacru. Voi o să vă miraţi cum să luaţi asta. Astăzi noi vă spunem ceva mai mult despre asta. dar eu nu cred că tu mi-ai vorbit mie”. Voi nu trebuie să treceţi prin experienţele dificile şi . Aşa cum noi vorbim aici. Voi nu trebuie să vă îngrijoraţi că Tobias va dansa pe scenă. Spuneţi vouă înşivă. corespondenţa prin gânduri s-a înmulţit (Râsete din audienţă). Voi o să vă miraţi ce să faceţi cu toate informaţiile pe care noi vă vom da astăzi. Să vorbim un moment despre ascensiunea voastră. puţin câte puţin cum momentele degajează că voi străluciţi şi iluminaţi mult mai mult. multe “scrisori de gânduri” de la ultima noastră întrunire. Gândiţi-vă cum o să-i ajutaţi pe ei să înţeleagă lecţia aceasta care spunem astăzi. Ascensiunea este când voi nu trebuie să muriţi între vieţi. Cum o să explicaţi lor simplicitatea şi adevărul lecţiei? Deci ascultaţi astăzi în această perspectivă. cu această ascensiune? Ce înseamnă ascensiune? Tobias. Întradevăr voi ştiţi că sânteţi într-un spaţiu sigur. Noi nu o să facem asta astăzi. deci puteţi să vă relaxsaţi şi puteţi şi merge afară din zonă (se referă la obiceiul Lindei de a merge afară în timpul comunicării). Va fi una simplă. asta nu este ceea ce eu am aşteptat. noi ne uităm în împrejurul acestui loc astăzi. “Tobias. Voi a-ţi întrebat pentru o definiţie.(pauză). nouă ne-ar place să stăm cu voi şi să ne bucurăm de această energie în acest spaţiu. gândiţi-vă cum o să predaţi această lecţie la studenţii voştri.. şi noi zâmbim şi înţelegem. Noi ne uităm împrejur (acum Cauldre stă pe un scaun pe scena sălii de dans). Câteodată nouă ne-ar plăcea să stăm aici şi să vedem cum creşteţi. (Râsete din audienţă) Salvaţi asta pentru alt timp. Dar este simplu. Noi vă cerem să vă uitaţi la această lecţie din perspectiva că nu prea mai este vorba de voi nicicum. Noi nu avem destulă asistenţă aici ca să mânuim toate astea! Noi am auzit de la mulţi dintre voi.. Este de discutat o lecţie nouă. neliniştea că noi poate ne ridicăm şi vom lua zborul de pe scenă! (Râsete din audienţă). în sensul vorbirii. Într-adevăr. Voi daţi voie la zâmbetul de sine să iasă afară. Noi am simţit nemulţumirile voastre. dar una care o să vă pară uluitor. Tu spui nouă că noi am ascendat. încă nu a fost transcrisă în internet. Lecţia Întîia: Nu este vorba de voi nicicum). “Cum o să predau asta la cei care vin la mine. Nouă ne place să stăm aici şi să ne uităm la voi în timp ca şi acuma. Voi a-ţi întrebat pentru mai multă înţelegere în asta. Voi puteţi să mergeţi în călătoria voastră spirituală adâncă aici. Voi nu renunţaţi la corpul fizic. Câteodată ne este dificil să începem. Şi noi îţi promitem ţie Cauldre şi la draga ta nevastă că noi nu o să stăm prea mult în picioare (mai demult Tobias a stat în picioare mai tot timpul comunicării).Acum. Acum. că v-aţi mirat şi a-ţi întrebat. Noi putem vedea.câţiva a-ţi fost supăraţi. Noi ne bucurăm cumva că informaţia care conţine comunicarea de acum o lună (Seriile Ascensiunii. Cum voi explica această simplă şi totuşi provocatoare şi la fel conceptul important a divinităţii lor proprii?”. Dar este mult de vorbit astăzi. că noi vedem energia care a fost pusă aici.

Toţi care sânteţi conectaţi de aceste cuvinte într-un fel experienţaţi acest lucru. Dar voi nu trebuie să muriţi.. Diferenţa între ascensiune faţă de a muri este că acum voi trebuie să scrieţi o carte.va fi pentru o perioadă de timp. La curăţirea la care a-ţi lucrat aşa serioşi la începutul vieţii voastre s-a arătat foarte satisfăcător. Voi a-ţi avut o listă pe care să puneţi în aplicaţie. Voi continuaţi. Îngerii şi călăuzii şi Spiritul şi Tobias nu încearcă să bată la uşa voastră ca să primească atenţie. Nu este de mirare că unii dintre voi vreţi să vă întoarceţi Acasă. Ce este diferit în această viaţă faţă de cea veche. sau Spiritul a încercat să-l înveţe ceva. Chiar înainte ca voi să veniţi pe Pământ în această viaţă. să îl completaţi şi după aceea să plecaţi şi să nu aveţi memoria pe care a-ţi cărat-o. nu sânt lecţii mari acuma. Pentru fiecare dintre voi.problematice de a muri şi a se naşte din nou.anticipaţia construieşte un zid uriaş de frică pe care voi trebuie să eliberaţi acum. sânt aici ca să vă spună că mergând înainte nu o să fie ca în trecut. voi nu trebuie să muriţi. în acelaşi timp voi a-ţi curăţat şi karma strămoşească. lucrurile sânt în neutru. în anticipaţia morţii pentru toţi. Tobias. Ascensiunea este când voi treceţi de la o viaţă la cealaltă. Nu este vorba de voi nicicum. Este o perioadă de doliu. Voi vă mutaţi în viaţa voastră următoare. Nu sânt lecţii. că durerile de ochi ce a avut această dimineaţă nu a fost că îngerii i-au dat lui o lecţie. Timpul va fi în sus şi în jos în călătoria voastră. aşteaptă ca voi să reacţionaţi. În trecut a fost important să lucraţi pentru un singur contract în viaţă. dragi prieteni. Voi nu aveţi acea nelinişte asociată cu acel proces. Şi în tot timpul în care a-ţi curăţat vieţile trecute a voastre. Nu va plină cu lecţii şi contracte şi karma. În statutul de ascensiune. gândind că voi nu aveţi destulă energie să mergeţi înainte. nu este de mirare că câţiva sânteţi obosiţi până la os! Obosiţi până la os. Acum trebuie să creaţi ceea ce voi doriţi şi cine vreţi să fiţi. aşa cum ascendaţi. într-adevăr. dar să înţelegeţi că asta face parte din proces Noi am auzit când a spus Cauldre astăzi. Nu sânt contracte. Una dintre ele pe care am discutat în amănunţit a fost despre moarte. mai multă curăţire şi mai multe lecţii decât în ultimii zece ani la olaltă. şi toţi restul care vin aici astăzi. Acum voi vă tranziţionaţi. Voi a-ţi curăţat toata karma. Doar sânt lucruri care se întâmplă în viaţa voastră. este că voi nu sânteţi legaţi de contract. Într-un sens. Şi este o perioadă lungă când voi treceţi prin schimbări adânci. Asta este făcut în timp ce staţi în acelaşi trup. Nu este de mirare ca în statutul vostru de ascensiune paginile sânt goale. eu. Este puţină înţelegere. Oh.. Dar dragi prieteni. Într-un sens. Nu prea este vorba de voi. asta a fost viaţa pentru curăţire finală. Voi nu trebuie să părăsiţi corpul. Procesul de transformare prin care treceţi. Când umanii trec peste moarte atunci este multă emoţie şi frică în asta. Nu este o lecţie mare aici. Noi am vorbit la seminarele de acum câteva săptămâni despre aspectele importante a călătoriei umanului.. voi a-ţi avut scopuri şi obiecţii lungi. Într-o singură viaţă voi a-ţi luat pe voi mai multă karma. Nu există contracte.. . lucrurile aşteaptă pe voi. De aceea vi s-a părut aşa intens până acum. Voi a-ţi avut un contract spiritual vast. Ca uman el simplu a uitat să scoată lentilele de contact cu care a dormit.

sau şaizeci de ani din timpul vostru.când vreţi să vă daţi jos de pe roata karmică. În starea voastră de ascensiune. Voi a-ţi trecut multe. pentru că eu am făcut nişte lucruri teribile. nu lecţii. Cum puteţi voi să fiţi supăraţi cu noi că noi spunem că voi a-ţi ascendat. iubind şi onorând pe voi. Nu este scrisă nici o porţie de suferinţă prin care voi trebuie să treceţi. Diferenţa este că nu este karma. este după voi pe care drum mergeţi. Asta este munca lui Kryon cu gridul. ca într-adevăr să fie accesibil tot cine sânteţi voi. voi puteţi să vă daţi jos de pe karma.voi vă aflaţi în teritorii noi.voi staţi în Primul Cerc. Şi la fel noi trebuie să spunem că am fost întrebaţi de voi mai recent. energetic. mergând lângă voi. într-un sens.este amuzant. Noi sântem călăuzii. Voi a-ţi trecut marcajul de distrugere care s-ar fi putut să se întâmple acum cincizeci de ani.. nu contract. Voi alegeţi când vreţi să vă daţi jos. Atunci aşa să fie cu voi! Continuaţi cu karma dacă asta este plăcerea voastră.în care sânteţi voi acum . ei sânt singurii care pot veni aşa aproape de voi. nu am fost unde sânteţi voi... Ei nu pot să vină aşa aproape. şi asta v-a fi la completarea tapetului energetic care este creat şi care vă dă voie să ţineţi divinitatea voastră. . ceea ce noi vă spunem vouă. Ei nu pot să permite ca energia lor să vă tulbure în nici un fel. Este simplu. Eu nu am început să plătesc astea înapoi”. Voi a-ţi trecut de la o viaţă la viaţă următoare. teritorii ne-trasate. Este după voi să creaţi orice doriţi. mulţi care privesc de departe. Sânt aici cei care au venit astăzi.. când voi ne-aţi întrebat dacă este aşa sau nu. dacă “Este limitat acest grup?”(Se referă la musafirii invitaţi). Noi sântem sfătuitorii. cei “care ascendeţi” . Este în iluminarea voastră când voi alegeţi că numai aveţi nevoie de asta. Noi sântem observatorii. Asta este diferenţa. Ajutaţi unul pe altul să înţelegeţi cum este în starea de ascensiune. “Cum poţi să spui că eu am curăţat karma mea. Voi aţi trecut marcajul de distrugere care s-ar fi putut întâmpla acum doi sau trei ani din timpul vostru. Asta ar fi ca şi în lumea voastră. Este. Voi a-ţi trecut multe marcaje. Aşa cum am spus de atâtea ori. lucraţi împreună. Noi am fost bucuroşi că voi ne-aţi anunţat că voi a-ţi ascendat şi noi putem să anunţăm asta. Voi o să treceţi şi acest marcaj.. Dar NOI vă urmăm pe VOI. Şi în această serie în care sântem acuma. Uneltele sosesc şi continuă să sosească pentru voi. Voi urmaţi să treceţi un alt marcaj în următorul an sau aşa ceva din timpul vostru. dacă voi alegeţi asta conştient.dar atunci la ce v-aţi aşteptat voi? (Râsete din audienţă). Ca şi mereu noi avem musafiri invitaţi. Dar sânt mulţi. cercul de onoare.ceea ce noi mediem este de la fiinţa voastră înapoi la voi. Poate că nu pare aşa cum voi a-ţi crezut că o să fie . Nici unul dintre noi nu a fost în starea această nouă de ascensiune. Voi sânteţi înconjuraţi de Cercul al Doilea de cei care sânt musafiri invitaţi în această zi. ce vreţi să faceţi şi ce vreţi să creaţi. Noi o să stăm aici.. Nimeni dintre noi care venim aici să ne alăturăm vouă din alte regate. Noi simplu luăm gândurile voastre şi vi le dăm înapoi la voi.Noi am auzit pe câţiva spunând. urmărând un program la televizor faţă de un participant care este direct în program. Voi v-aţi ascendat. Şi noi trebuie să arătăm că voi umanii. nu contează unde vă aflaţi. În statutul de ascensiune . multe. Dar cea importantă este că voi v-aţi mutat de la cea veche în cea nouă.voi toţi . Dar în momentul în care voi alegeţi să apăsaţi pe butonul stop a roatei karmice.

dar au fost cei care au stat mereu cu voi. de confirmare. noi o să vă cerem să staţi înafara minţii voastre pentru un moment. într-o poziţie familiară. Şi ei zâmbesc la voi astăzi. Noi observăm cu un interest şi o curiozitate. Cei care vin în această cameră astăzi sânt foarte familiare vouă. Inspiraţi înâuntru energia lor. Ei sânt cei care au fost călăuzii voştri până acum un an sau doi sau trei ani în urmă. Dar a trebuit să fie în felul acela.înainte ca noi să anunţăm. Noi observăm paşii pe care voi le faceţi. Ei vin aici cu un scop anume.Cei pe care voi a-ţi cunoscut în această viaţă şi au trecut pe partea cealaltă . Aceşti călăuzi şi cei care au fost în vieţile voastre trecute. chiar dacă ei au fost cei care au fost foarte stricţi cu voi când au fost pe Pământ. când lucrurile se întâmplă din senin. Noi sântem curioşi de întrebările voastre pe care ne întrebaţi. Noi putem doar să vă iubim. Să nu încercaţi să ghiciţi.ei sânt care au fost călăuzii voştri. umăr la umăr cu voi. au venit în acest spaţiu astăzi. Ei sânt cei care au ţinut şi au ocupat acea balanţă în spaţiu. Ei sânt cei care vin înapoi acum când voi a-ţi trecut prin coridorul de ascensiune şi ei stau în spatele vostru. dar când miracole se întâmplă. Voi lăsaţi mintea voastră să iasă din drum. Inspiraţi înăuntru. chiar cu toată tensiunea şi stresul unei situaţii traumatice ce au loc. care stau foarte aproape de voi.. ei sânt cei care vă . Musafirii care sânt invitaţi trebuie să facă rezervări ca să vină aici. este că voi daţi la o parte garda inconjurătoare.. asta nu este pentru că îngerii au intervenit sau că au făcut pentru voi. Cei care vin în acest spaţiu. Să nu încercaţi să intelectualizaţi. Sânt mulţi pe partea noastră a voalului care urmăresc progresul vostru şi văd ce se întâmplă şi văd ce voi experienţaţi. Asta este spectacolul cel mai popular pe partea noastră a voalului! (Râsete din audienţă).nici unul dintre noi. Pământul vostru şi partea noastră a voalului... Ei i-au poziţia pe care au avut de uşieri solemni.ei sânt cei care vă privesc..ei la fel privesc. în loc ca ei să vă ţină energia. Partea cea mai grea pentru noi este că noi ştim că noi nu putem face în locul vostru. vieţile voastre trecute . Să nu încercaţi să analizaţi nimic aici. balanţa care a creat energia apropriată între lumea voastră. Voi vă deschideţi la energia dragostei care vine curgând prin voal în acel moment. Ei stau în spatele vostru. Rugăciunile pe care voi a-ţi spus au fost auzite. Cei care vin din trecutul vostru. ţinătorii solemni de energie. Ce se întâmplă atunci. Noi vă ovaţionăm pe voi în toate căile. Este pentru că într-un moment din timp. în fond ei sânt aici în această cameră astăzi. Nu sânt îngerii care ridică maşina ca cineva să iasă de sub ea. voi chemaţi ajutorul îngerilor şi a Spiritului. Ei nu au putut să vă acompanieze în acea călătorie. Nici unul dintre noi nu poate să intervină sau să interfereze.. cu un tip de energie. Simplu inspiraţi. în călătoriile voastre pe Pământ. Noi avem speranţe. Ei vin înapoi astăzi. Şi cei care vin astăzi. atunci sânteţi VOI care lăsaţi dragostea noastră să intră. acum când a-ţi trecut prin coridorul de ascensiune şi ei stau în spatele vostru. Dar acum.. Ei ştiu că a fost dificil să treceţi prin procesul de transformare. Permiteţi -vă să simţiţi pe cei care vin înăuntru fără să puneţi nici o etichetă pe ei.ei sânt suporterii cei mai buni ai voştri. dar simplu inspiraţi energia lor. Dar acum în loc ca ei să vină în energia voastră. Călăuzii au fost cei care nu au vorbit vouă prea mult.. ei sânt cei care vă aplaudă. Ei ştiu că a fost dificil să mergeţi pe coridorul de ascensiune de unul singur. Când se întâmplă miracole.

literal să deschideţi mîinile şi să inspiraţi. Câţiva au trei. Este o lucrătoare de iluminare pe numele de Rachael. aşa cum am spus. cei care o să vină la voi.. Noi o să fim în pauză pentru un moment în timp ce această reuniune şi dând cadoul care vine la voi. Noi o să dăm voie pentru îmbrăţişare. dar este foarte simplu. Să ştiţi că după această întrunire în zilele şi săptămânile care vin. Şi voi le-aţi da această sticlă care a fost îmbuteliat acuma şi să le cereţi să bea din ea. dar cei care ocupă energia imediată în jurul vostru în Cercul al Doilea sânt călăuzii voştri proprii. noi o să reîntoarcem în curând după aceasta reuniune şi împărţirea cadourilor ce are loc. Noi am fi dorit ca voi să fi avut studenţii voştri. Ei vin astăzi pentru o reuniune şi o vizită. Noi am fi dorit să îmbuteliem şi noi am fi dorit ca voi să îmbuteliaţi. la alţii cu care vorbiţi. dar pentru acest moment noi o să facem o pauză. Ea reprezintă părţi şi bucăţi din tot ce sânteţi voi. Voi o să vă daţi seama imediat. Şi apropo. Şi voi a-ţi fi putut spune. Oh. Ea a trăit zeci de mii de ani înainte dar a ales această viaţă pentru curăţirea finală. Alţii . pe cei de care v-a fost dor când ei au plecat. Este simplu.noi vă cerem să împărţiţi acest cadou. Fiecare este pentru voi.nu este chiar numele ei adevărat. timpul pentru discuţii cu ei.. “ În timpurile dificile prin care o să treceţi mergând pe drumul ascensiunii. ei ar simţi cât de dulce este să mergi pe acel drum lung de acuma. Ei sânt cei care sânt recunoscător vouă. timpul ca ei să împartă cadoul ce aduc ei în această zi. să ştiţi că este o răsplată. Fiecare cadou este personal. Acum. şi ei ar vedea. poate de mâna . să bea din asta. Este chiar simplu. (pauza) Cum spun umanii .au în spatele lor pe cei care au fost călăuzii chiar înainte de cei care stau în faţa voastră acuma. să închideţi ochii. să ştiţi că este o dulceaţă pentru asta”. Şi asta pe care noi o numim Rachael. ştiind că au fost potenţiale ca Pământul să fie terminat. Mulţi dintre voi aveţi doi care stau în spatele vostru. este mult de discutat astăzi.noi dorim ca să îmbuteliem acest moment. Noi spunem povestea lui Rachael ca să vă ajutăm să înţelegeţi mai bine această lecţie de astăzi. Acum. Ea este compus did tot ce sânteţi voi. Rachael. dar ea este o persoană adevărată. într-un sens. ca şi voi a venit pe Pământ.dificil de explicat . Este apropriat să spuneţi la alţii ce a conţinut acest cadou. Ea a trăit zeci de mii de vieţi înainte pe Pământ nu chiar aşa mult faţă de unii dintre voi la care le place să vină mereu (Râsete din audienţă). este timpul să împărţiţi cu alţii ce a-ţi primit voi. pentru timpul de a familizaria încă odată. Toţi care sânt atinşi de aceste cuvinte. Ei sânt cei care mai mult decât orice sânt cei care onorează absolvirea voastră. Ea a ales-o. la fel şi mulţi din voi care citesc asta. Spuneţi la ceilalţi care se află aici. să ştiţi că este timpul pentru o pauză. Ei vin aici pentru un scop special.aplaudă. Sau poate voi nu o să daţi seama pentru un timp. despre care noi o să vorbim. este un lanţi întreg de călăuzi.

Şi de fapt. ea şi-a deschis o afacere personală. El a mers afară noaptea şi el a avut prietene.pentru că ea a vorbit mult cu călăuzii şi îngerii de pe partea noastră a voalului . şi aşa copii au petrecut timpul mai mult singuri. să creeze expresiile ei. Ea a lucrat mult. un simţământ. şi a mers la colegiu şi s-a auto-suportat pe ea însăşi. A fost nevoie de împlinire.să-i îngrijească pe fiecare. Tatăl ei a trimis-o. În această porţie a vieţii ei. ea a încercat să găsească dragostea pe care ea nu a primit-o de la tatăl ei în alţi bărbaţi. ea a încercat să găsească asta prin relaţii. Ea a fost foarte deşteaptă. ea a venit în această viaţă. Indiferent de situaţie.oamenilor sau a ceea ce a-ţi numi mâna lui Dumnezeu. Când ea a terminat. un sens că trebuie să fie ceva mult mai mult. Ea a devenit chiar victorioasă în afaceri. Ea a spus. Dar mai important. A fost un sunet interior care a apărut. Ea a lucrat mult în mari companii. în viaţa ei tânără. Aşa cum am spus. mergând sus şi mai sus pe scara succesului dar tot în acest timp a fost ceva care nu a fost împlinit în sinea ei. “Asta va fi ultima mea viaţă. să creeze amuzamentul ei. pentru că relaţiile ei au fost puţine. El a petrecut puţin timp cu copii şi puţin timp cu Rachael. A fost o voce internă care a ieşit la suprafaţă. El nu a găsit timpul. Tatăl ei a încercat să fie iubitor dar el a fost copleşit prin a avea grijă de cei patru copii a lui. şi imediat lucrătoarea de iluminare Rachael a sărit şi a spus că ea nu prea are de a face cu bisericile. mama ei a abandonat-o la o vârstă fragedă. pentru că a fost ceva în sinea ei care a motivat-o şi la fel a fost o lumină în sinea ei. Într-adevăr a fost o supărare şi o silă pentru asta din partea ei. dar aceste relaţii nu prea s-au terminat cu bine. ea s-a aruncat în afaceri. potenţialul de a merge înainte. Şi noi am zâmbit şi noi am râs aşa cum stăm aici şi vă vedem pe voi care a-ţi venit înapoi într-un stadiu de ascensiune! Acest Rachael a avut o copilărie dificilă. Şi ea a fost ca mulţi dintre voi. să creeze jocul ei. Ei au încercat să o convingă să se înscrie la biserica lor. A fost nevoie de o relaţie. În jurul anilor treizeci. Ei au fost în stare să aibă o casă de clasa mijlocie într-o vecinătate unui oraş tot de clasa mijlocie. pentru că ei nu puteau să permite asta. Dar la fel ea a ştiut . ea şi-a clădit oportunitatea de a fi în sinea ei. dar acestea nu au durat mult. Aşa cum ea a crescut mergând spre anii douăzeci. neamurile şi prietenii au luat-o la slujbe şi au încercat să o convingă de a se converti. . Eu nu voi mai veni înapoi pe Pământ”.ea a ştiut că a fost un potenţial puternic că toate astea vor fi cumva împiedicate că acel potenţial de distrugere va fi mutat într-un potenţial de ascensiune. şi a pornit foarte bine. a fost un resentiment pentru că familia a început să-şi revină financiar. pentru o curăţire finală. Dar acum tatăl ei a început să se trateze pe el însuşi cu lucruri pe care nu şi-a putut permite. Oh. Ea a fost repede obosită de bărbaţi pentru că ei nu au umplut ceea ce ea a căutat. dar toate astea nu au interesat-o pe ea. că parcă ceva a lipsit. Într-o zi o colegă de afacere a vorbit cu ea despre lucruri numit Spirit. A fost foarte puţină călăuzire din partea tatălui ei. Ei nu prea au ştiut ce înseamnă ca cineva să aibă grijă de ei. Rachael a căutat acea relaţie în relaţiile ei cu bărbaţii. Dar totuşi a fost un chin. între serviciul lui şi încercând să-i suporte pe copii într-un fel decent.

şi ea a găsit o valoare în asta. Ea a citit Seriile Creaţiei. Ea a găsit că este important în aspectul afacerii ca să aibă un partener ca oamenii să nu creadă despre ea că ea este diferită sau ne la locul ei. Voi aveţi energia disponibilă ceea ce nu a fost niciodată.să fiţi atinşi de Spirit. pentru că noi am înţeles la cel mai adânc nivel că voi sânteţi pur în intenţiile voastre. şi a început să meargă la adunări. “Este Dumnezeul care este într-un loc departe? Sânt călăuzii mei anteriori? Sânt îngerii?”. A fost mult ce s-a petrecut în acel timp. Ea şi-a găsit un soţ şi da a avut câţiva copii. cu atât mai mult s-a văzut pe ea însăşi şi tot mai mult a realizat că anii din copilărie pe care şi-a petrecut singură. Ea a auzit vorbe despre a fi un Creator şi până la un moment dat ea a început să înţeleagă în intelectul ei ce înseamnă asta. Noi realizăm. Ea a fost implicat adânc în munca spirituală. Ea a simţit că asta a făcut parte din programul pentru umani. ea încă nu a avut acea conecţie adâncă cu Spiritul. dar nu le-a simţit. Ea a realizat că ea a comunicat cu Spiritul.. Rugămintea voastră adâncă şi dorinţa şi speranţa voastră este simplă. noi ascultăm la rugăciunile voastre şi noi ştim că voi nu întrebaţi pentru tot felul de bunuri în lume. Ea a simţit călăuzii ei. ea a devenit interesată în asta. foarte evident nouă. Voi sânteţi puri în dorinţele voastre. dacă cineva dintre voi se miră. Tot ce doriţi voi este să fiţi atinşi de Spirit şi să cunoaşteţi dragostea Spiritului. dragi prieteni. Ea a dorit acea conecţie. “Ce esta asta?”. Ea încă nu a ştiut cum să vorbească cu Dumnezeu.mulţi dintre voi . Aşa cum am spus înainte. Dar ea încă a mai fost nemulţumită. cu acest material de vârsta nouă. Ea a vorbit cu îngerii. Ea a început să citească cărţi. Draga de Rachael a fost nemulţumită cu procesul şi a dorit foarte mult acea conecţie. şi să avem tipul de energie ce aveţi voi astăzi. Ea s-a gândit. Noi ştim că voi lucraţi foarte serioşi în progresarea voastră. Ea nu a putut să simtă asta.şi asta devine foarte evident nouă de la ultima noastră întâlnire. Asta ne-a adus lacrimi în ochii noştri. după un timp aşa lung. şi noi pe partea asta am stat şi ne-am uitat la ea şi din nou ne-am uitat la ea. cu toate lucrurile ce se întâmplă. ea s-a întrebat noaptea. dar totuşi nu a implinit dorinţa ce a simţit în sinea ei. Încă a fost un lucru de dinafară şi eluzivă. Noi nu am avut nimic ca . Noi am realizat asta. Voi nu cereţi să aveţi creierul lui Einstein. Cu cât mai mult s-a uitat la asta. Dar încă a fost ceva în sinea ei ce a chinuit-o pe Rachael.Dar acum. orice ce a fost asta. În ciuda tuturor oamenilor minunaţi pe care i-a întâlnit şi toate cuvintele frumoase pe care le-a auzit. după discuţia cu colega de afacere despre Spirit şi despre sinea ei. Şi aşa ea a început să zâmbescă din interiorul ei pentru prima dată. dar pentru o perioadă de timp s-a simţit bine.să fiţi cu treizeci sau patruzeci de ani mai tineri. Ea şi-a adus aminte de astea.şi-a dat seama că a fost mult ce s-a petrecut în acel timp în ea. noi nu puteam să ne adunăm împreună în zilele mele de acum două mii de ani în urmă. Noi ne uităm la voi. Dar noi vedem un singur lucru . Acum ne uităm la Rachael. Ea a vrut să simtă. Pe acel drum ea şi-a găsit şi un soţ. Voi nu cereţi . Ea a fost nemulţumită.. şi ea a studiat mult mai mult acest material. dar o parte din acest scop de a face asta a fost că ea a simţit că trebuie să facă. ca mulţi dintre voi. Încă nu a sunat în sinea ei.

Şi el .. Cum posedaţi o casă.noi vedem că asta se ridică din sinea voastră pentru că voi inspiraţi asta înăuntru. “Cum pot eu să posed divinitatea mea?” Pentru la început voi nu o să puteţi poseda prin mintea voastră. atunci ea va crede. Noi am stat la o parte dinadins. Ea spune că dacă noi ne aratăm. că noi nu vrem să vă abateţi din călătoria voastră. Voi vreţi să aruncaţi afară pe geam! Voi vreţi să negaţi existenţa ei! Voi vreţi să negaţi puterea pe care o aveţi. Şi voi spuneţi. înainte de a merge mai departe. să-i dăm un semn şi atunci ea o să creadă. Noi nu am făcut asta cu voi. să vă ia şi să vă cară. care ne văd. o maşină. dragi prieteni. da. lângă noi. Voi niciodată nu o să posedaţi prin mintea voastră. “POSEDAŢI DIVINITATEA VOASTRĂ” Posedaţi în acest moment. El a inspirat de trei ori şi pentru că nu s-a întâmplat nici un miracol.lui nu i-a plăcut asta.şi ei fac asta astăzi şi mai sânt unii care nici acuma nu cred! Voi vreţi ca un înger să apară în faţa voastră ca să vă ieie în braţele lui. Luaţi şi posedaţi divinitatea voastră proprie. Este o persoană care citeşte asta şi continuă să intelectualizeze tot ce spunem noi.când faceţi. şi vom scutura mâna voastră. Sânt unii care pot să apară pe partea noastră. Este foarte simplu ca să posedaţi. Este pentru că. Asta nu este de a crede. Dragi prieteni. sânt unii care ne văd pe noi. Lecţia a Doua din Seriile Ascensiunii este “Posedaţi Divinitatea Voastră”. Nu este nici un hocus . Cum puteţi voi să posedaţi divinitatea voastră? Ce trebuie să faceţi? Noi auzim cum voi întrebaţi acuma în mintea voastră. şi îi dămn un semn.şi acum este aici . Este doar o singură persoană aici care cerceşte de la noi în fiecare noapte ca noi să ne arătăm.Posedaţi Divinitatea Voastră.. Oh. De ce a fost aşa dificil pentru voi să acceptaţi drepturile divine şi moştenirea divină a voastră care sânt aici? Lecţia a Doua din Seriile Ascensiunii. este foarte simplu.noi putem vedea în jurul vostru. Asta este o cerşire. Asta este o negociere. desigur este mult de înţeles şi de învăţat încă. Asta o să vedeţi în viaţa voastră pe Pământ atunci când o să muriţi. Voi aveţi uneltele ca să creaţi asta. Voi vreţi ca un înger să apară în faţa voastră . chiar acum. Când voi faceţi asta. Dar înainte ca să mai facem un pas şi înainte ca lucrătoarea de iluminare Rachael să primească dorinţa ei. Este pentru că noi vă iubim. Noi o să mulţumim pentru munca ce a-ţi făcut voi. Noi nu ne-am manifestat în faţa voastră. Altfel să nu vă aşteptaţi să vedeţi îngerii să vină.Luaţi asta în posesia voastră Noi am văzut de luna trecută că voi nu vreţi să o posedaţi. Divinitatea voastră .pocus aici. Nu este nimic ce trebuie să faceţi. Noi nu am venit la voi într-o viziune pentru un scop anume. În mulţi dintre voi. Voi ne anunţaţi chiar şi pe noi că a-ţi intrat în stadiul de ascensiune. cum pot eu să posed?”. şi voi ştiţi de ce. sau talentul vostru sau dragostea voastră? Voi simplu acceptaţi asta în fiinţa voastră. atunci noi vom apărea. Oh. “Tobias.asta! Voi aveţi acuma disponibile.este un singur lucru la care voi a-ţi putea să vă uitaţi foarte aproape şi să evaluaţi în sinea voastră la cel mai adânc nivel.

Este esenţa a cine sânteţi voi. Fiecare din voi este cam diferit. Asta este una dintre căi prin care vine la voi. Posedaţi divinitatea voastră prin trupul vostru fiind jucăuş cu trupul vostru. Acest lucru denumit divinitate este ca şi un copil. atunci aşa să fie! (Râsete din audienţă şi aplauze). Ascultaţi de corpul vostru. acest lucru numit divinitate? Cum luaţi şi posedaţi asta? Nu este prin mintea voastră. “Oh. includând şi pe cei care citesc asta şi care ascultă. care sânt în toate magazinele şi pe canalele de televizor. Dacă voi staţi jos şi încercaţi să scrieţi asta pe hârtie. Fiecare dintre voi aici. dacă voi posedaţi divinitatea. (Râsete din audienţă). Nu este un lucru extern.noi vedem cu adevărat că asta iese din sinea voastră. Să nu mergeţi cu metodele prescrise care sânt scrise. Cere să se exprime prin trupul vostru. Jucaţi-vă cu corpul vostru! Daţi-i ciocolată! (Râsete din audienţă) Oh. Este Sinea voastră Plină. noi ştim că o să primim multă corespondenţă de la mulţi dintre voi spunând. Încetaţi să creaţi un model anume pentru el. Divinitatea voastră creşte din acest trup. pentru că nu este aşa. asta v-a cauza dureri. Nu. Este acolo. dar noi vă cerem pe toţi să vă opriţi imaginând un înger de Aur. Este în sinea voastră. Asta v-a cauza durere de cap. Cum posedaţi asta. ce este rău sânt gândurile pe care le aveţi. Dacă voi aveţi nevoie de o zi sau două ca să leneviţi în pat şi să mâncaţi prăjituri de ciocolată. Pentru unii. Şi noi trebuie să întrerupem aici pentru un moment. Voi nu o să lungiţi asta pentru că voi ştiţi că este lucru de făcut.. “Tobias asta nu merge bine”.atunci corpul vă v-a spune ce fel de mâncare este bun pentru el. Divinitatea voastră iese din corpul vostru. Asta îşi face drumul la voi prin trupul vostru. Jucaţi-vă cu corpul vostru.. Divinitatea voastră există în jurul vostru. Dacă continuaţi să vă gândiţi în acest fel. Este unic pentru fiecare dintre voi. Şi noi îi reamintim lui . Luaţi şi posedaţi. prin ADN-ul. arată ca un tip de plantă care creşte.asta este continuu.dacă voi doar ascultaţi de el. Jucaţi-vă cu corpul vostru. înafara voastră. Nu este un înger de afară. Tobias. ca şi ceva care este external.asta este esenţa din voi din depărtare din timpul când a-ţi plecat de Acasă. atunci o să fie dificil ca să integraţi o fiinţă de doisprezece picioare în sinea voastră! (Râsete din audienţă). dar altă dată eu nu aş vrea să trec prin ce voi vă puneţi pe voi înşivă. Adevărul de Sine. încercaţi să ghiciţi. sau având aripi. . Pentru alţii. câteva din reguli şi regulaţii. Nu este un singur tip de expresie a creşterii divinităţii. este un proces conştient. Chiar că este voi înşivă. Câteodată eu sânt supărat că nu m-am întors înapoi pe Pământ într-un corp fizic. Bucuraţi-vă de corpul vostru.a spus. Permiteţi -vă această luxuritate. Corpul vostru vă va spune . Este divinitatea voastră. Iubiţi corpul vostru. Şi în alţii este ca şi o minge de lumină care iese la suprafaţă. asta arată ca o flamă în sinea voastră. istoria medicală şi ştiinţa a arătat că lucrurile aste nu sânt bune”. Voi sânteţi prea serioşi! Voi vă răniţi trupul vostru prin gândurile ce lăsaţi să treacă prin el. prin celulele voastre. ceva de doisprezece picioare înalt. nu contează cât de mare şi ce figură are.

Voi a-ţi ascendat. l-aţi hrăni şi v-aţi bucura la orice moment care vine să vă jucaţi cu el. da! (Râsete din audienţă).Sânt câţiva dintre voi care faceţi semn cu capul şi spuneţi. “Tobias. Aşa intraţi în posesia divinităţii voastre. îngrijîndu-l. Oh. În felul acesta voi posedaţi. Voi vă miraţi când aflaţi că sânt unii de douăzeci şi opt sau treizeci de ani care încă mai trăiesc cu părinţii lor şi încă nu au decis ce să facă cu viaţa lor. l-aţi ţine în braţe. despre divinitate şi luînd posesie. Voi a-ţi murit. Voi o să vă daţi doar cinci minute pe zi. să munciţi greu. Voi daţi naştere la divinitatea voastră proprie în corpul vostru. Continuaţi cu jocul de reguli şi regulaţii şi pedepsirea de sine a corpului vostru”. Acum este timpul de a îngriji şi să vă amuzaţi cu el. Jucaţi-vă cu ea. Şi voi v-aţi împins pe voi înşive. Voi a-ţi murit. mulţi dintre voi o să vă simţiţi vinovaţi din această cauză. Cuvintele vor fi goale. Fiecare dintre voi posedaţi divinitatea voastră. A fost puţin. Divinitatea voastră este ca şi un copil. Voi încă mai continuaţi să vă apropriaţi de divinitatea voastră în felul acela . luînd responsabilitate pentru el şi jucându-vă cu el.. Cum o să predaţi asta. noi sântem aici ca să vă spunem că numai este în felul acela. dacă voi intelectualizaţi asta? Este mai uşor să spuneţi la studenţii voştri ca să meargă afară să se joace cu divinitatea lor în loc să spuneţi să scrie 100 de pagini care să explice ce este asta. Lucrătoarea noastră de iluminare a uitat cum să se joace pentru că a fost puţin timp când ea a fost tânără. Voi posedaţi divinitatea voastră prin felul în care a-ţi trata un copil. Jucaţi -vă cu asta! Cum a-ţi trata voi un copil? A-ţi da voi la un copil de două zile sau şase luni sau de un an o listă de reguli şi regulaţii? Poate câţiva din voi. . tu nu şti despre ce vorbeşti” Şi noi vă spunem “Fain. Ea a vut un contract serios. Chiar dacă este esenţa voastră. voi încercaţi să intelectualizaţi asta prea mult. Dar mulţi dintre voi ar fi bucuroşi să joace cu acel copil. şi acum voi vă renaşteţi. Mulţi dintre voi ar lua responsabilitate pentru copil. ca să meritaţi totul.prin joaca cu corpul vostru.chiar şi ei a trebuit să dovedească pe ei însuşi în viaţă. Voi a-ţi uitat! Noi ştim asta.. iubîndu-l. şi asta este ceea ce se întâmplă în sinea voastră. Voi sânteţi cei care a-ţi avut contracte grele. Voi nu începeţi să învăţaţi un copil care este fraged de lucruri care sânt în cărţi sau la şcoli. acum se re-naşte. fiind prezent. dar asta vă istoveşte şi este dureros. în emoţiile voastre. Chiar şi cei care au venit dintr-o familie mai răsărită. în mintea voastră. ca şi voi toţi. Voi a-ţi lăsat în urma voastră felul vechi de a face lucrurile. şi voi a-ţi fost foarte specifici cu timpul vostru de a le face şi cum să le faceţi acele contracte. Uitaţi-vă la cei tineri de astăzi. v-aţi uita cu dragoste. Nu.că voi trebuie să studiaţi din greu. chiar dacă este tot ce sânteţi voi. Voi posedaţi prin joaca. Şi noi îl înghiontăm pe Cauldre când spunem asta (Râsete). Ei nu au asta. Voi o să structuraţi şi o să organizaţi asta. Este timpul pentru joacă şi sigur. Iar la alţii noi spunem “Duceţi-vă şi distraţi-vă!” Daţi voie la divinitatea voastră să iasă.

Să nu lăsaţi să curgă afară. şi mişcă toate lucrurile în jurul vostru. Noi am început să primim informaţii de la voi a ceea ce voi a-ţi fi vrut să se spună. asta aduce înapoi lucrurile apropriate la voi.Este foarte simplu. nu în această cameră. dragi prieteni. a fost altceva. Acum când inspiraţi asta înăuntru. îmbrăţişaţi. Nu este nevoie să se ţină agăţat de voi. Ele vor veni. Şi atunci noi vedem că voi aşteptaţi pentru o fiinţă mare să apară. Chiar a devenit vizibil pentru voi că voi nu puteţi să mergeţi mai departe pe drumul vostru fără ca să posedaţi divinitatea voastră până jos la picioarele voastre. să găsiţi timp să petreceţi cu voi înşivă. Dar aşa cum ne-am apropiat de acest timp. Posedaţi felul nou al vostru de ascensiune. Să înţelegeţi că voi sânteţi fiinţe spirituale. Ea a aşteptat pentru un înger mare să vină. şi acum ea nici nu vrea să accepte ceea ce a venit la ea. În povestea lui Rachael. sarcina voastră şi tema de casă va fi să găsiţi timp în fiecare zi. Felul în care trebuie să faceţi asta este ca şi cum voi a-ţi trata un copilaş. Ei încă mai dau puterea lor la . Este greu pentru mulţi să accepte faptul că voi sânteţi în stadiul nou de ascensiune. Şi noi spunem vouă. Dar asta este aşa. Trebuie posedat din înăuntrul vostru. să îmbrăţişaţi şi să o îngrijiţi ca şi cum a-ţi face cu un copil. Inspiraţi adânc şi posedaţi divinitatea voastră. Aşa cum voi vă jucaţi cu asta.ea a căutat asta. că a fost nevoie de o intercalare. Asta a devenit vizibil la noi toţi. “Ei o să aştepte pentru un timp lung. Când eu o să vin înapoi pe Pământ. Fiecare zi. “Pentru ce aşteptaţi voi? Pentru ce aşteptaţi?”. Câteodată noi întrebăm. Luaţi şi posedaţi. doar posedaţi. a fiinţei. Voi încă mai sânteţi înconjuraţi de energia aceea de a munci din greu şi dificultăţi şi probleme şi “Programări”. Pentru că ceva a fost dificil în trecut asta nu înseamnă că energia nouă şi felul acesta nou de ascensiune să fie la fel de dificil. Să înţelegeţi că trecutul este trecut. aşteaptă pentru nişte nave de metal şi aşteaptă ca nişte oameni verzi să iasă de acolo. asta devine expresie. foarte lung timp. Lecţia a Doua. să o posedaţi. Şi aşa cum am spus în ultima serie (Seriile Creaţiei). Este adevărat. noi atunci ne-am uitat la această situaţie. să vă jucaţi cu divinitatea voastră. asta vine din înăuntrul vostru. pasul următor în ascensiunea voastră. Nu. care să semnifice că ea a ascendat. eu mi-am promis că NICIODATĂ nu voi avea “Programe” (Râsete şi aplauze din audienţă). Încetaţi efortul ca să aduceţi toate lucrurile la voi. Sânt alţii. Găsiţi mult timp. Asta ruinează expresia perfectă şi curgătoare a vieţii. şi noi am văzut reacţia de la ultima noastră discuţie. Noi am spus când am început astăzi discuţiile. foarte. că o să fie simplu şi o să fie provocator. să vă jucaţi cu el. Încetaţi cu efortul. pe care aşa mulţi dintre voi aveţi nevoie. Voi încercaţi să negaţi asta. este să luaţi în posesie acel lucrul pe care a-ţi căutat pentru aşa lung. Când noi am lucrat iniţial la plan. Este aici.. Este timpul să acceptaţi asta. să găsiţi timp în fiecare zi pentru el. să posedaţi asta. Asta nu a fost lecţia originală şi discuţiile pe care noi am plănuit pentru Lecţia a Doua din Seriile Ascensiunii. să vă bucuraţi de viaţă. Când voi trebuie să plecaţi din această cameră şi din acest spaţiu cu o sarcină specifică. Este expresia care merge prin fiinţa voastră. să-l îngrijiţi. mai întâi voi trebuie să posedaţi divinitatea voastră. Înainte ca voi să mergeţi mai departe în acest proces şi într-adevăr să beneficiaţi de toate lucrurile bune din ascensiune..

Ei spun la fel că voi să posedaţi acest spaţiu pe care ei au ţinut pentru aşa un timp lung. Ei sânt aici cumva pentru absolvirea şi ceremonia voastră. Jucaţi-vă cu ea.Voi nu înţelegeţi asta chiar aşa de bine încă. Voi a-ţi atins scopurile voastre deja. Vor începe să vină înapoi la voi mult mai bucuroşi. Asta este o altă arie provocatoare. coperta şi legătura. Asta este ca şi intelectul. Bucuraţi-vă de ea. Intelectul vostru. voi schimbaţi ciclul de energie. De aceea ei au venit aici astăzi special.ceva înafara lor. Intelectul vostru. Oh. sânt simţămintele şi emoţiile şi spiritul. Acestea sânt simple căi de a exprima spiritul din cărţi. Voi numai aveţi nevoie de asta niciodată. Voi aveţi un corp care vă înconjoară. fiecare dimineaţa să confirmaţi Tot Ce Sânteţi Voi. care este o cale de a lua toate simbolurile şi pune împreună . Încă se pare că totul merge prin intelectul vostru. Ei au trebuit să creeze acea balanţă. Ei îşi aduc aminte când ei au ţinut energia voastră. într-un fel. Este absolvirea voastră. Voi puteţi să lăsaţi să cadă asta chiar acuma din configuraţia energiei voastre. Este caracterul care este folosit. Este un spirit în cărţile voastre. nu prin capul vostru.ei vă iubesc şi vă mulţumesc. Ştiţi că voi sânteţi ca şi o carte? Corpul fizic este ca şi paginile. este ca şi cuvintele într-o carte. care se concentrează la “acum”. pentru a gândi prin inima voastră. dar prin inima voastră. timpul de a vă bucura de asta. Este felul în care paragraful se desparte. Dar ce sară afară din pagini. Atunci aveţi cuvintele care sânt scrise. Voi a-ţi îndeplinit contractele voastre. Asta ia energie şi pune într-o serie de simboli. Ei spun să aduceţi asta înăuntru prin inima voastră. Este conţinut în fiecare literă individuală sau semnul exclamării sau spaţiul între linii. Voi încă sânteţi timizi. Şi aşa voi întradevăr o să puteţi să posedaţi divinitatea voastră. pentru că noi putem vedea divinitatea voastră în sinea voastră. Este chiar şi felul literelor individuale şi cum ele sânt puse în cuvinte şi fraze. este ca şi cuvintele pe o pagină. Permiteţi-vă de a vă bucura. Să vă amuzaţi cu ea. este timpul de joacă. Vor începe să vină înapoi mult mai îndepliniţi. nişte zile clătinătoare când voi şi ei nu au fost siguri că voi o să fiţi în stare să ţineţi această energie. şi ei vor începe să reacţioneze diferit. cu o atitudine de a vă bucura de această viaţă. Voi aveţi o minte. Voi sânteţi aceaşi. problemele pe care le-aţi adus în această viaţă. dar zilnic voi deveniţi mai puternici. Când voi faceţi asta. posedând puţin mai mult. Plecaţi din această cameră astăzi cu o atitudine nouă. au fost nişte zile clătinătoare când ei au plecat de prima dată. într-un fel. Este. Este spaţiul. Dar voi puteţi. Cei care au fost călăuzii voştri au venit aici astăzi în Cercul al Doilea ca să comfirme că voi astăzi puteţi poseda divinitatea voastră.” Şi asta ne amuză pe noi. ce fel de fiinţe luminoase sânteţi voi. Lucrurile care vor veni la voi nu o să mai fie aşa grele şi dificile şi problematice. Voi puteţi să pierdeţi acea dificultate. că voi puteţi să ţineţi acest spaţiu. şi în fiecare seara să înţelegeţi şi să confirmaţi pe “Eu Sânt”. ţineţi acea lumină. Este virgula şi semnul exclamării. Acum cei care au fost călăuzii voştri şi care au venit aici şi stau în spatele vostru. Voi schimbaţi felul în care lumea de afară reacţionează la voi. Acum. ce atrage atenţia şi interesul vostru. Noi putem vedea cât de puternici sânteţi voi. ştiind că acum puteţi să posedaţi asta voi înşivă. deasupra de toate pentru fiecare dintre voi.

Să nu încercaţi să intelectulizaţi procesul. O să fie o parte din voi care iubeşte rolul de învăţător pe care îl jucaţi voi. Şi ei o să vă dea cea mai ciudată privire. studenţii vor veni la voi. Intelectul este simplu o cale de a organiza şi înţelege. Este timpul să jucaţi cu asta. Posedaţi asta. Noi o să ne reîntoarcem pentru sesiunea de întrebări şi răspunsuri. Dar acuma este timpul să eliberaţi toate astea. Posedaţi divinitatea. Într-o zi voi o să spuneţi lor că este timpul ca ei să intră în posesia divinităţii lor proprii şi să meargă afară şi să se joace. Este timpul să posedaţi. Caută să semneze în orice fel. Este în fiecare pagină. care să-i arătaţi drumul la divinitatea lor. Sânt câţiva aici care încearcă să spună că asta este într-un spaţiu al inimii. Oh. Ei o să aibă caiete cu spirale notate cu toate lucrurile mari ce voi le spuneţi lor . (Chicotiri). pentru că este o parte din voi care îi iubiţi mult. Voi aproape că a-ţi pierdut sensul umorului. Astea v-au adus până aici. Va fi dureros. Sânt mulţi la care nu o să placă vorbele noastre. Este în tot spaţiul. Voi a-ţi căutat pentru asta de mult timp că aproape că a-ţi uitat ce a-ţi căutat. Ei o să se uită la voi cu frică. Divinitatea voastră nu vine prin intelectul vostru. pentru că ei s-au aşteptat că o să fiţi voi care o să ţineţi pentru ei. dragi prieteni. Este în copertă. şi este inima voastră care trebuie să semneze. Dar este Spiritul vostru. Voi o să le spuneţi să meargă afară şi să se joace şi să arunce toate regulile lor. şi o să le aruncaţi la gunoi. să iasă la suprafaţă şi să exprime pe el însuşi. Jucând este simplu să vă amuzaţi pentru cauza expresiei. pentru cauza expresiei.şi cu regulile şi cu dietele şi cu toate principiile călăuzitoare a intelectului. Gândiţi-vă la toate cuvintele pe care noi v-am spus şi la reacţiile şi emoţiile voastre faţă de astea. şi călăuzii întreabă dacă ei pot să mai stea în jurul vostru şi să se joace cu voi puţin. Ei s-au aşteptat să fiţi voi călăuzii. Asta a fost ţinut în creierul vostru. să jucaţi şi să exprimaţi asta. Ei o să-şi prindă hârtiile aşa cum voi a-ţi făcut. Şi într-o zi voi o să-i sloboziţi şi asta va fi dureros pentru ei. Şi gândiţi cum într-o zi voi o să staţi în faţa acelora care o să vină la voi şi o să încercaţi să explicaţi această lecţie şi o să spuneţi că este timpul ca ei să intră în posesia divinităţii lor. Lor nu o să placă că noi am spus să arunce afară tot ce au învăţat până acum. este ca să nu încercaţi să formaţi drumul. Divinitatea curge prin întreaga voastră fiinţă. Ei v-au luat până aici. Jucându-vă nu este intelectualizare. şi o să spuneţi ca să-şi posede divinitatea lor mergând afară şi să se joace. Este simplu. Ascultaţi la întreaga voastră fiinţă şi jucaţi-vă cu divinitatea voastră. Noi vă reamintim că astea v-au servit bine. Ascultaţi de trupul vostru. ŞI AŞA ESTE . Faceţi la fel cu divinitatea voastră. Este simplu. Noi nu trebuie să spunem mai mult. Voi o să luaţi toate caietele lor. Tot ce vrem să spunem. Noi vă iubim mult.cumva într-o secvenţă logică. Jucaţivă cu ea. Este între linii.

Voi sânteţi cei care îi ajutaţi pe ceilalţi să elibereze şi acuma este timpul . Nu este vorba de voi nicicum. Doar cu un singur râs! Asta poate vă spună ceva despre puterea râsetelor. inima. Nu este aşa de mult de învăţat. Noi onorăm munca pe care a-ţi făcut şi munca din această viaţă. asta a eliberat şi a curăţit toate durerile şi suferinţele şi karma a unei vieţi. burta voastră şi prin toată fiinţa voastră. Voi a-ţi fost serioşi cu un ţel mare. multe vieţi. Nouă ne place să auzim râsetele voastre. despre abilitatea de a zâmbi şi să eliberaţi şi să numai fiţi aşa de îngrijoraţi A fost instalat în voi ca să fiţi studenţi serioşi pentru multe. un râs foarte bun. în special în vieţile pe care le-aţi avut de când a-ţi venit cu Yeshua fiind Iosif. Dar noi vă spunem acuma că în starea voastră de ascensiune în care sânteţi. Noi ne bucurăm când vă vedem pe voi că râdeţi şi când voi vă deschideţi şi lăsaţi ca energia divinităţii voastre să se exprime însăşi prin faţa.SERIILE ASCENSIUNII . un râs deschis pe care nu a avut pentru mult timp.LECŢIA A DOUA ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI 1 SEPTEMBRIE 2001 Tobias: Şi aşa este dragi prieteni. Rachael (dat în comunicarea de mai înainte din această zi) s-a spus pe partea noastră că cu un râs de a ei. Noi onorăm acel ţel. Voi acuma sânteţi învăţători. În povestea lucrătoarei de iluminare. în acel timp sau în jurul acelui timp. este diferit. că noi ne reîntoarcem în acest timp pentru întrebări şi răspunsuri.

să atrageţi mai multă abundenţă pentru voi. Ei asumă că este o anumită reacţie bazată pe ce ei au observat când au fost în energia veche sau având relaţii cu oamenii care încă mai sânt în energia veche. să vă jucaţi cu ea şi să vă bucuraţi de fiecare moment în energia nouă. Căi de a atrage mai mulţi bani. Dar voi credeţi că dacă ceva s-a întâmplat într-un anumit fel în energia veche că o să se întâmplă şi acuma. voi atunci o să continuaţi să aveţi probleme. Voi a-ţi pus doar degetul mare de la picioare în apă. Este o fizică nouă pe Pământ. Asta nu este aşa. o energie fizică care ia loc. Asta nu este adevărat. Voi încă nu v-aţi permis ca să experienţaţi asta în întregime. cu cât mai repede voi eliberaţi felurile energiei vechi de a face diferite lucruri şi învăţaţi să vă jucaţi. Este chiar foarte diferit. În trecut voi a-ţi realizat că mâncând ciocolată sau prăjituri de ciocolată toată ziua nu a fost bun pentru voi. să o acceptaţi. Asta este de înţeles. Pentru că asta s-a întâmplat în trecut. Este diferit.este reacţia în energia voastră. cu cât vă ţineţi mai mult de felurile energiei vechi. Este după voi ce fel de joc alegeţi. este legat de săritura cvantum prin care voi treceţi. Voi nu a-ţi înţeles cum să posedaţi divinitatea voastră proprie. va fi diferit faţă de cum a-ţi învăţat în trecut. pentru că voi vă apropiaţi ascensiunea foarte precaut. De aceea este că noi a trebuit să aducem discuţiile despre “ a poseda” în lecţia de astăzi. Voi presupuneţi că a fost o anumită reacţie în trecut şi că asta v-a apare iar în viitor. Asta se va concentra în următorii câţiva ani. Noi eaxagerăm puţin aici dar numai până la un anumit punct. Este o fizică spirituală. Ce alegeţi astăzi? Şi cu acesta noi o să luăm prima întrebare. Este cam aşa: “Aşa cum voi vă mutaţi în energia nouă.pentru voi să eliberaţi şi să vă bucuraţi de viaţă. o fizică complet nouă care se învârtă în jurul cifrei 4. Nu este după noi. . Sânt unii care se mai ţin de fizica şi de înţelegerea trecutului şi asumă că ei o să facă parte din energia nouă. Ce voi şi ceilalţi nu a-ţi observat. Este de asemenea o nouă fizică spirituală. În sens invers. În convergenţa fizicii şi a tehnologiei şi de a şti şi de spiritualitate asta se împreunează într-o viteză foarte rapidă. dacă doriţi ca un înger să apară sau ceva asemănător. asta nu înseamnă că v-a fi în viitor. Şi aşa divinitatea nu o să apară. Este într-un fel. cu atât mai încet şi mai dureros va fi procesul. despre care noi am vorbit de mai multe ori. că noi ştim că la mulţi umani le place să traseze hărţi (Râsete din audienţă). voi o să găsiţi procesul de ascensiune să fie blând şi frumos şi plăcut”. Voi v-aţi aşteptat pentru cineva de afară să vă dea o titulatură sau o licenţă. atunci aşa să fie. Este după voi. Dacă voi doriţi să o posedaţi. Voi o să fiţi atunci într-o stare de bucurie. Asta nu o să facă nici un sens în energia nouă. dacă voi doriţi să provocaţi divinitatea voastră. o nouă energie pe Pământ. Asta nu este că ceea ce s-a întâmplat în trecut o să se repete în viitor. Este ca şi o curbă care poate fi trasată. Noi vă provocăm pe fiecare dintre voi la miezul fiinţei voastre. Multe lucruri o să fie diferit. De aceea noi am intercalat această lecţie astăzi. Dacă voi continuaţi să vă ţineţi de vechi şi cereţi ca cineva să vină la voi şi să spună că voi a-ţi ascendat. Sânt unii care nu înţeleg persoanele care numai folosesc medicamente pentru mintea lor. “Matematica cvad”. Voi înăbuşiţi potenţialul de viitor prin ce a transpirat în trecut. Voi a-ţi fost învăţaţi ca munca ce o faceţi să fie plătită la oră. Să nu vă aşteptaţi la ce a-ţi învăţat în trecut ca să puteţi aplica şi în viitor. Este diferit.

Noi l-am îmboldit pe Cauldre(Geoffrey Hoppe) la cap (se referă la povestea de mai înainte din această zi). De ce vreţi voi să vă daţi mai multe lecţii? De ce vreţi voi să vă daţi mai multe greutăţi? Nu este vorba de voi. Să nu ne aştepţi pe noi să venim să-ţi spunem. mai înseamnă că nu este vorba despre karma voastră. “Nu este vorba de voi nicicum”. cu toate că există un drum paralele care este blând. şi ai să posezi faptul de a fi un învăţător.toate astea. chiar dacă voi căraţi pantofii pe umeri. Este vorba de ei. Posedă divinitatea ta. Să nu aştepţi. Voi a-ţi terminat contractul vostru. sigur voi vreţi să continuaţi să vă ţineţi de vechiul. În ascensiune voi puteţi să vă bucuraţi de viaţă. asta înseamnă că numai trebuie să ai grijă de tine însuţi. mai multe clase sau toate astea. Începe acum. dar asta va fi într-un nou fel. Nu a fost despre lecţia ce trebuia învăţat. cum o să ştim când o să fim gata pentru asta? Când este OK? Eu deja explic la prieteni despre acest material. Aveţi grijă de voi înşivă cu bucurie şi nu într-un fel pedepsitor. Începe acuma. De seară când mergeţi acasă. Posedă divinitatea astăzi. În ascensiune voi puteţi să vă bucuraţi. te rog explică exprimarea “nu este vorba de voi nicicum”.în caz că voi hotărâţi asta. curăţând vieţile voastre. Nu a fost despre el. Să nu aştepţi pentru mai multă curăţire. Voi a-ţi fost ocupaţi. că asta va fi nou. Nu este vorba despre el. Voi a-ţi eliberat. Voi toţi a-ţi fost mult mai stricţi cu voi înşivă decât cu părinţii voştri de care vă tot plângeţi.Întrebare: Tobias. Dar noi o să vă lăsăm să mergeţi pe acel drum rău cu picioarele însângerate şi cu durere şi . Data viitoare. Să numai gândeşti (Tobias arată la capul lui Cauldre) despre ce o să se întâmple şi când şi cum şi ce ar trebui să şti. Voi puteţi să vă bucuraţi tot ce vă oferă. Întrebare: Tobias. Când tu o să posezi divinitatea ta şi tot ce eşti tu.. Aruncaţi-le pe toate! Astea sânt vechi . Înţelegeţi voi asta? Voi nu trebuie să faceţi nimic altceva.. Să aveţi grijă de voi înşivă într-un fel jucăuş şi drăgăstos. El simplu a păşit pe o tablă într-un fel greşit. Voi a-ţi trecut prin asta. Nu trebuie să fie o tortură de zile şi săptămâni. Asta nu va fi aşa cum a-ţi învăţat până acum.. Nu este vorba de lecţii. studenţii vor apare. Să aveţi grijă de voi înşivă. dacă noi vom fi învăţători. Să nu presupui ce o să se întâmplă.un drum alăturat.care nu este departe unul de altul şi nu trebuie să vă mutaţi prea mult. trecând prin această viaţă şi eliberând şi voi a-ţi uitat cum să vă bucuraţi de viaţă. Voi vă înfăşuraţi pe voi înşivă prea strâns şi sânteţi cufundaţi. Să aveţi grijă de voi înşivă într-un fel jucăuş. Voi a-ţi fost aşa de disciplinaţi şi severi. aruncaţi afară toate listele cu reguli pe care le-aţi scris că ce ar trebui să faceţi şi ce ar trebui să citiţi şi ce ar trebui să mâncaţi. Poate cel care vrea cel mai mult să vină nu este încă gata. Este foarte simplu. Nu este vorba de tine. Am început eu să fiu deja învăţător? Tobias: Începi când tu doreşti să începi.. Paginile noi a cărţii voastre sânt goale. Voi a-ţi fost stricţi cu voi înşivă. până ce. să gândiţi şi să acţionaţi. Voi puteţi să hotărâţi să mergeţi pe un drum rău fără pantofi. sau este un egoism să ai grijă de tine însuţi? Tobias: Sânt multe căi de a se uita. Să nu presupui că studenţii vor veni într-un fel specific sau într-un timp specific. Noi vă spunem să aveţi grijă de voi înşivă. încercând să aflaţi ce Spiritul a vrut să spună lui. încercând să-l facem atent. Pleacă de aici cu o bucurie. el va folosi un ferestrău! (Râsete din audienţă).

Mergând primii în starea de ascensiune. Alţii pot spune să faci tot felul de lucruri nebune. nu pentru că este necesar. Acum că voi a-ţi făcut asta. Răspunsul este în întrebare. Voi a-ţi început o reacţie în lanţ pentru eliberarea karmei din fiinţa voastră.cum să spunem . Este dificil să punem în cuvinte şi aşa noi vă cerem ca simplu să simţiţi energia. Întrebare: Tobias. Este la fel şi cu eliberarea karmei strămoşeşti. sânt astea eliberate şi din copii noştri? Tobias: Voi începeţi un proces ce dă voie la un mai mare potenţial pentru eliberarea din copii voştri. Noi . din fiinţele strămoşeşti. Abundenţa şi bucuria vin simplu la mine pentru că eu permit asta”. ceva ce noi am descris deja. şi asta ne dă oportunitatea să vă spunăm că cât de important este munca ce faceţi fiecare dintre voi. Eşti tu. Eu rezist la asta şi vreau să merg înainte. Ei poate nu trebuie să meargă prin dificultăţi ca şi voi. şi sânteţi înţelepţi şi voi îi spuneţi lucruri bune. Eu mă scol în fiecare dimineaţa şi mă bucur ascultând păsările cum cântă. Ce voi într-adevăr faceţi. Eu mănânc prăjituri de ciocolată şi nu sânt obez. cel mai bun lucru ce puteţi vreodată să daţi la studenţii care vin la voi. Ei încă cară unele din acele genealogii. Eu mediez fiinţa mea interioară pentru că este cea mai grandioasă fiinţă din toate. asta este mult mai puternic. Asta vine la mine fără ca eu să plănuiesc cum să fie. Cineva trebuie să meargă în energia nouă mai întâi şi atunci restul urmează. Dragi prieteni. Eu nu încerc să controlez sau să dictez. Dar asta este o întrebare excelentă. Fiecare zi am abundenţă în viaţa mea. Cineva trebuie să iniţieze asta şi atunci alţii o să culeagă asta.noi transferăm . va fi mai uşor pentru cei care vin după voi să facă asta. din trecutul vostru. Eu exprim asta în lumea din jurul meu. dar fiinţa ta proprie interioară nu se simte bine cu asta. ca şi mine Tobias. Eu o posed. Ascultă ce este în sinea ta. şi eu fac asta bucuros.. Poate ei nici nu o să fie atenţi că ei fac asta.dificultate dacă aşa vreţi voi şi noi o să dăm din cap şi o să ne mirăm de ce nu luaţi un drum nou şi uşor. dragi prieteni. Ţi-ai răspuns singur. pentru că eu vreau. Eu merg să mă plimb. Întrebare: Mie mi s-a spus că am să mediez. Noi nu înţelegem întrebarea ta. (Râsete din audienţă). etc. dar cineva trebuie să înceapă procesul de eliberare a karmei strămoşeşti. că voi vă mediaţi pe voi înşivă. “ Eu înţeleg şi am empatie şi înţelegere pentru drumul pe care voi mergeţi pentru că eu am fost acolo.atunci vei şti pe cine mediez. aşa cum noi eliberăm tiparul strămoşilor noştri din ADN.Dar uităţi-vă la mine acum. este să arătaţi cine sânteţi ca umani. (Râsete din audienţă). Când voi staţi în faţa studenţilor. Cum pot să fac asta? Tobias: Tu spui că sânt alţii care îţi spun ce să faci. voi a-ţi intrat în asta şi voi a-ţi început asta. Eşti tu.. în loc de cineva bătrân şi mort. Voi însă nu puteţi face pentru ei. dacă voi credeţi sau nu. Ce faceţi voi este că voi începeţi un proces pentru alţii. Nu este vorba de voi nicicum. aşa dificil cum a fost şi misterios cum a fost. Cel mai bun lucru ca un călăuz uman este când staţi în faţa studenţilor şi spuneţi. este ce merge dincolo de asta. Când tu asculţi la ce este în sinea ta.

dar este dificil şi provocator aşa cum este. dar noi facem o prezicere că ceea ce a fost învăţat şi înţeles despre acele medicamente şi despre alternativele cu care s-a lucrat. Noi traducem asta prin călăuzii care stau în spatele vostru aşa ca voi să puteţi simţi energia în spatele ce spunem noi. dar sânt cei care nu poate să facă asta fără o soluţie alternativă.chiar şi câţiva din acest grup şi familia poate să lucreze. Noi ştim că soluţia este deja aici.noi cerem pe călăuzii să ajute la re-transmitere. Deci... Alcoholismul este ceva mare. într-un sens au fost înţepenite. Întrebare: Tobias. voi ştiţi . Poţi tu să vorbeşti despre alcohol. Ce voi faceţi aşa grandios cum apare. S-a oprit pentru că a fost ceva ce a trebuit să fie rezolvat. dar este o înţelegere de a noastră şi un fel de precizare într-un fel. Creaţia aşa cum noi şi voi ştiţi. este să ajutaţi să rezolvaţi acest impas... Voi lucraţi ca să găsiţi rezoluţie la acest impas.acele mediacmente astea o să fie retrase din comerţul vostru în următorii trei până la cinci ani. s-a oprit. Voi vă vedeţi pe voi ca umani care conduceţi maşina prin trafic la serviciul vostru şi nu vă place asta şi aşa treceţi prin dificultăţi. Sânt câteva lucruri care au efect pentru mintea voastră şi de care am mai vorbit.. pentru că noi ştim că Cauldre şi cea care stă în dreapta lui (Linda Benyo) ne pedepseşte pe noi pentru asta! (Râsete din audienţă). Astea sânt chemicale puternice..munca ce faceţi voi ca lucrători de iluminare. Ele o să fie retrase poate mai devreme. Voi o să vedeţi când oamenii o să se uită la stele şi ei o să înceapă să vadă.sânt responsabili pentru că ei au proiectat energia lor în viitor ca să găsească o soluţie la acel impas de energie. Este să ajutaţi ca lucrurile să meargă înainte. şi mulţumim pentru întrebare. Asta nu este o pecizare. dar fenomene noi.. Asta a creat Ordinul de Arc .în această creaţie. este să fugiţi de la frică. (Tobias subliniază puternic). ca şi fiinţe umane. Şi noi putem să spunem că lucrurile înaintează şi o să vedeţi asta în evenimentele cosmice. dar asta ne dă nouă timpul ca să vorbim vouă şi să explicăm marea onoare ce avem pentru voi. Noi vă iubim mult. Noi vedem că astea nu vor mai fi găsite în comerţ.această energie. NU ESTE VORBA DE VOI NICICUM. droguri sau halucigene? Tobias: Nouă cumva ne este frică să vorbim despre asta. tu ai vorbit despre anti-sedative.arhanghelii . ceva mare. Noi vedem alte căi care vor trata astea. Lui nu-i place când facem precizeri..acum Cauldre ne opreşte. ca creaţia să poate să meargă înainte. Aşa cum am spus a fost un impas în creaţie. Ele nu au putut să se mişte. în aşa fel ca creaţia a doua să poate să meargă înainte. unde toate lucrurile. Celălalt lucru ce ai menţionat aici. Pentru că cuvintele sânt insuficiente.depinde cum le folosisţi în primul rând. nu ceea ce a fost scris despre asta. Dar asta nu ne-a oprit până acuma. Ele nu au putut să înainteze. şi este. Eu sânt curios dacă şi alte medicamente impiedică trecerea în energia nouă. noi deviăm de la întrebare. Să înţelegeţi că atunci când toate astea vor fi publicate şi găsite în cronicile voastre că asta va fi o indicaţie că acest impas de energie a fost rezolvată şi lucrurile se vor muta înainte. pentru că se v-a descoperi ce dificultăţi asta crează.

Ele sânt aici pentru serviciul vostru. ce nu merge. Un lucru amuzant se întâmplă atunci când daţi drumul. Voi o să găsiţi unealta cea mai efectivă în energia nouă. Este timpul să vorbiţi la aceste lucruri şi acultaţi ce au ei de spus. gândiţi-vă de ce faceţi asta. Astea vor fi o forţă adictivă atâta timp cât voi vreţi ca astea să fie. Vorbiţi la toate aceste lucruri. Încetaţi să faceţi asta ceva artificial. dacă asta este frica. eliberaţi asta. Asta este una dintre cele mai mari lucruri în energia nouă. este dureros! (Râsete din audienţă). Dragi prieteni. obiecte. Voi creşteţi mai repede decât monstrul. El se îngrijorează când noi vorbim despre astea). Eu am găsit că m-a relaxat şi eu am realizat că a fost unul dintre multe lucruri bune din viaţă. Ţigara poate să spună.. Este cum le luaţi pe astea şi ce vreţi să faceţi cu ele. Asta a fost amuzant în unele cazuri. Este la fel şi cu orice altă substanţă ce a-ţi menţionat. Este un lucru mare ca să deveniţi mai puternici de cât monstrul fricos pentru o perioadă de timp. dragi prieteni.asta. Dacă voi înţelegeţi că căsătoria numai merge. Noi înţelegem că este dureros la început ca să eliberaţi ceva. Noi putem spune că el s-a apropiat de asta în energie veche. Şi Cauldre a împrăştiat zvonul că eu am avut mulţi musafiri în fiecare seară din săptămână. Aici este o cale pe care aş vrea să plec”. dacă este ţigara..trebuie să spun la Cauldre că povestea ce s-a scris despre mine nu este adevărat. “Aici este o cale pe care aş vrea să merg. înţelegând cum să vorbiţi cu aceste lucruri. emoţii. Eu Tobias am fost cunoscut unul la care i-a plăcut un pahar de vin(Tachinător). El fumează acele lucruri.dacă voi nu ştiţi cum să vă luptaţi cu astea. Întrebare: Tobias. Noi ştim cine o să câştige! În energia nouă. De ce vă ţineţi aşa mult de ceva ceea ce nu vă serveşte sau pe partenerul nicicum? Ce regulă spună că căsătoria trebuie să ţină pentru totdeauna? În vieţile trecute. . dragi prieteni. dar voi ştiţi. sau orice altă problemă. A fost scris că eu nu am putut să beau mai mult decât un pahar de vin pentru fiecare musafir la masa mea de cină. Acum cereţi ca astea să plece fără efort şi durere. Este simplu. dar în dragostea aceea adâncă. Opriţi-vă cu eforturile din mintea voastră ca să ghiciţi cum să faceţi. faceţi asta pentru ca să aveţi un perete? Faceţi asta să ascundeţi ceva? Faceţi asta pentru că este aşa de întrodus în voi că voi a-ţi uitat că numai aveţi nevoie de asta niciodată? Noi îi spunem la Cauldre . cu puţine excepţii care vin de la chemicalele puternice. aceste lucruri sânt bune. tipare de energie veche.lui nu prea îi place să vorbim despre el. El vine înapoi. şi începeţi să vorbiţi prin fiinţa voastră. Voi într-un sens eliberaţi tipare din trecut. Este liber să fie tot ce este sau să nu fie de loc.şi încearcă să renunţe. oh. când aceste lucruri trec prin buzele voastre. câţiva de aici ştie că a doua zi. simplu vorbiţi-le. Mie într-adevăr mi-a plăcut vinul. voi a-ţi primit un partener ca să vă căsătoriţi şi voi a trebuit să staţi cu ei pentru totdeauna. o apropiere proprie.. şi el o să se lupte cu asta şi asta nu lucrează aşa.. sinea divină a altor oameni. El îşi strânge pumnul. Vorbiţi la acele lucruri. înţelegând cum să eliberaţi lucrurile. Depinde de ce aceste lucruri trec prin buzele voastre în primul rând. Şi noi ştim că voi iubiţi acea persoană la un nivel adânc.. că asta este ceea ce voi a-ţi cerut. Vorbiţi cu astea. Dacă voi sânteţi gata să eliberaţi acele ţigări şi nu ştiţi cum să faceţi. Totuşi dacă astea sânt luate cu o intenţie proprie. daţi drumul. Şi eu trebuie să spun. (Noi îi cerem lui Cauldre să elibereze aceste percepţii pe care le are. se învaţă să posedaţi cine sânteţi. Când voi fumaţi o ţigară.. ce sfat ai pentru cei la care căsătoria se dărâmă? Tobias: Permiteţi să se dărâme.

Deci. Toate au personalitate. cereţi ca Dumnezeu. americanii au trimis afară mesaje codificate în spaţiu. Dacă nu sânteţi singuri de lucruri. Poate voi o să aveţi o privire internă mai bună. în 1974.. şi eliberaţi-vă pe voi. Întrebare: Tobias. pentru că voi folosiţi asta şi voi vă jucaţi cu asta şi voi permiteţi ca să se exprime. Şi atunci vă miraţi de ce cotul şi genunchii vă dor! Dacă nu sânteţi siguri. Cine a răspuns sau ce au răspuns? Tobias: Aceste cercuri în culturi agricole pe care le aveţi. pentru că câteodată lor le place să se joace cu voi. Ca să apreciaţi şi să prmiţi acel beneficiu scris pe terenul vostru. Întrebaţi-le. până ce voi daţi voie. metalul nu vă posedă. Întrebare: Purtând o bijuterie din metal.ia aceaşi cantitate de energie şi mai bine să vă concentraţi pe puterea internă ce este în sinea voastră. atunci voi posedaţi divinitatea. Dacă voi nu înţelegeţi asta sau credeţi asta. Toate au o vibraţie energetică.. simboluri foarte puternice. Aşa o să începeţi să posedaţi divinitatea voastră. Încărcaţi-vă cu tot ce vreţ. Este o “mulţumire” de la cer pentru munca ce a-ţi făcut. din regate înalte.. Nu este un răspuns de mesaj codificat ce a fost trimis în 1974. sau persoane sau un animal. dar când voi întrebaţi obiectele. atunci încărcaţi-vă cu bijuteria de metale. Este ca şi cum a-ţi pune aceste lucruri în drumul vostru ca să cădeţi peste ele. Noi nu vrem să auzim aceste feluri de întrebări niciodată. Voi nici nu trebuie să fiţi acolo. inhibvă abilitatea de mediere sau primirea energiei? Afectează câmpul energetic? Tobias: Dragi prieteni.. Aşa cum impasul este eliberat.Eliberaţi-i. întrebaţi-i. Când o să înţelegeţi voi să posedaţi divinitatea voastră şi să nu daţi voie la aceste lucruri prosteşti să vină în calea voastră? Aceste metale şi aceste reguli şi alte lucruri pe care voi aveţi. Toate au conştienţă. întrebaţi acele metale. Simbolurile care sânt scrise pe terenurile voastre în arii specifice sânt o confirmare de la Arhangheli. Vă dă un tip de mesaj codificat.că ce tip de bijuterie să purtaţi sau să nu purtaţi! Noi vă iubim.astea sânt simboluri puternice. dar noi vă cerem să începeţi să folosiţi puterea voastră proprie. Nu sânt extratereştri care încearcă să vă spună ce să faceţi. dar în energia nouă şi o dragoste curată. Când voi folosiţi divinitatea voastră ca să vorbiţi cu obiecte sau lucruri sau persoane sau emoţii sau frică. simplu uitaţi-vă la cerc. Este după voi ce vreţi să faceţi cu asta. atunci aşa să fie. asta răspunde înapoi vouă în formă de mulţumire. să primiţi răspunsul în adevăr şi dragoste. În ultimele două săptămâni un răspuns a apărut în formă de cerc în cultura de cereale în Anglia. Te rog comentează asta. că munca ce faceţi voi pe Pământ este eliberarea energiilor impasului. Este . Lor le place să vă păcălească ca să vadă cât sânteţi de coştienţi şi cât de mult sânteţi Dumnezeu. Dacă voi credeţi că purtând o brăţară de metal sau un lanţ de orice fel v-a intervine. Metalul nu vă înfluenţează. o energie de mulţumire. Este o facilitaea de mulţumire de pe cealaltă parte. totdeauna cereţi ca răspunsul să vină de la adevăr şi dragoste. Voi nici nu trebuie să ştiţi că este acolo. Vorbiţi cu acele obiecte. Şi eu am să spun aici ce sânt astea. Întrebaţi-i. pentru că vine la voi ca o energie nouă. Voi o să fiţi surprinsi că eliberându-i o să-i aducă pe ei înapoi la voi. Poate voi o să mediaţi mai bine.

Dacă hotărâţi că nu. Posedaţi divinitatea voastră şi tot ce sânteţi voi. Posedaţi. Vorbiţi la perete. Noi o să vă vedem din nou în câteva săptămâni din timpul vostru Pământesc. noi simplu vom continua să venim înapoi şi o să vă vorbim pentru un timp lung. când sânteţi gata să începeţi să folosiţi. să vă jucaţi cu divinitatea voastră în fiecare zi. Să nu daţi la altcineva. Începeţi să vorbiţi cu ei şi să-i ascultaţi. Este energia nouă a Pământului. Nu v-aţi juca voi cu un copil în fiecare zi şi să luaţi timp pentru asta? Noi vă cerem să vă jucaţi cu divinitatea voastră. Dar la fel cară o nouă şi posibilă energie ce este imprimat în Pământul vostru şi în grid şi este disponibil la fiecare dintre voi când voi sânteţi gata să folosiţi asta. Noi vă ciocănim la cap ca şi pe Cauldre aici. Nouă ne place să spunem înapoi vouă lucrurile pe care voi doriţi să vă spuneţi vouă înşivă.într-un sens o felicitare de la arhanghelul de la Ordinul de Arc. Sânt multe poveşti frumoase despre călătoria umanului. Posedaţi. pentru că ei nici nu înţeleg asta. Să aveţi o bucurie jucându-vă cu asta. dar noi o să stăm în spatele vostru tot timpul. şi noi toţi putem să mergem înainte. Noi o să vă dăm un picior în fund de fiecare dată când voi daţi puterea voastră nouă sau la altcineva sau altceva. Posedaţi divinitatea. Sânt multe poveşti interesante. dragi prieteni. Vorbiţi cu pomii. Aşa v-a fi posedarea divinităţii voastre. Vorbiţi cu pantofii voştri. ŞI AŞA ESTE . o “mulţumire” venând pe Pământ. dragi prieteni. Începeţi să vă jucaţi. Este un drum înapoi de la noi la voi care a fost ţinut în acest impas pentru un timp foarte. Tema de casă este. Să nu daţi crezare la inteligenţa guvernului vostru că ei sânt capabili de a produce astea. foarte lung. Nouă ne place să oglindim înapoi vouă ce deja voi ştiţi dar nu a-ţi acceptat până acum pe un nivel conştient. Noi vă iubim mult. Posedaţi divinitatea voastră începând din acest moment.(Râsete din audienţă). lung. Au o poveste interesantă de spus despre călătoria voastră! Vorbiţi cu divinitatea celorlaţi care stau alături de voi şi ascultaţi ce spun ei. Daţi crezare vouă înşivă pentru munca ce faceţi pe Pământ. Aşa veţi poseda divinitatea voastră. de fiecare dată când daţi puterea voastră la altcineva sau altceva. Să nu daţi crezare la extratereşti că ar fi scris de ei. Este după voi.

Noi ştim că câteodată voi simţiţi că a-ţi luat o întoarcere greşită sau că a-ţi făcut lucruri greşite. ne-a luat pe noi în creaţia adevărată a universului. Noi am fost prieteni vechi şi în timpul care a urmat. şi asta a creat Ordinul de Arc. într-o cale diferită. Nu trebuie să fie nici unul dintre voi care să gândească altfel. Nu este altceva decât dragoste pentru ce faceţi voi în vieţile voastre. multe locuri. Noi am fost prieteni vechi în creaţia Pământului. dar asta are un impact în Tot Ce Este.. Voi a-ţi luat forma umană şi a-ţi experienţat multe. ca şi îngeri. am fost împreună când acea structură. Călătoria noastră ca şi prieteni ne-a adus până la punctul de creaţie a Ordinului de Arc. Întradevăr. o lume nouă. Călătoria noastră împreună a început cu “Zidul de Foc”. care s-a cântat înainte de a începe comunicarea). arhanghelii.noi ne-am uitat cum acele energii au fost puse împreună pentru bunăstarea fiecăruia. în zilele din Alt. Este foarte mult timp de când eu am mers cu voi în formă umană.. prin dimensiuni pe care noi nici nu ştim să descriem astăzi. prieteni vechi care v-aţi mutat de la acest timp a Ordinului de Arc şi a-ţi venit pe Pământ. “Prieteni vechi”. cu voi toţi. dar prieteni vechi. astăzi.LECŢIA A TREIA ÎNTUNERICUL DIN SINE CAUTĂ ELIBERARE PRESENTAT LA CERCUL CRIMSON 13 OCTOMBRIE 2001 Şi aşa este. care sânteţi voi toţi. care erau în impas. şi chiar luptându-se unul cu altul. Fiecare dintre voi poate să proclame că face parte din acest grup. Noi am fost prieteni vechi. Tobias. (Pauză) Eu devin emoţional câteodată atunci când vizitez prietenii mei vechi. Voi şi eu. Eu am ales să rămân aici. (Tobias se referă la cântecul lui Simon şi Garfunkle. dragi prieteni. Are impact pentru Dumnezeu şi Spirit. aşa cum cântecul vostru a spus. Călătoria noastră ne-a luat pe noi în multe. să nu . Călătoria noastră ca şi prieteni. Noi toţi. Noi ştim că călătoria voastră câteodată este dificilă. Noi ne-am uitat cum energiile care erau în dualitate. ca şi Dumnezei. sântem prieteni de mult. Eu sânt aici cu arhanghelii şi cu ceilalţi care vă călăuzeşte pe voi şi sânt cu voi şi care vă iubesc pe voi în călătoria voastră. că noi ne adunăm cu voi în acest cerc sacru. Sânteţi voi. acea organizaţie a fost creată. noi sântem prieteni vechi. pe partea cealaltă în formă ne-fizică. dragi prieteni. multe lecţii.SERIILE ASCENSIUNII .

Voi a-ţi venit înapoi pe Pământ să folosiţi acele metode noi de balansarea şi ajustarea energiei.. cum confuzia şi dezechilibru a intrat în voi. Noi zâmbim. Voi a-ţi studiat mii de ani şi de multe vieţi.. Dar. Noi am văzut cum a-ţi mers în locuri fricoase. noi sântem prieteni vechi. În acele vieţi.noi confirmăm la Cauldre. Astăzi. . Aşa cum am spus. Voi a-ţi studiat din perspectiva părţii celeilalte a voalului. pentru că el mereu se întreabă . Noi am auzit cuvântarea de dinainte. După aceea voi a-ţi mers înapoi pe Pământ pentru o altă viaţă. Fiecare dintre voi a-ţi studiat ceva unic şi diferit. foarte adânci în sinea voastră. Şi noi am văzut Shaumbra . Noi ştim că voi a-ţi întrebat ce puteţi să faceţi. Să nu vă uitaţi cu o judecată sau să vă gândiţi că a-ţi făcut ceva rău. Mulţi dintre voi v-aţi simţit înfricoşaţi.. capabilitatea şi cunoştinţele voastre. Câteodată noi trebuie să ne oprim. Voi doar v-aţi dus pe nivele diferite. dacă sânteţi astăzi luaţi afară într-o “zonă”.în acest timp apropriat . Între vieţile voastre voi a-ţi studiat aceleaşi capabilităţi şi talente. noi o să vorbim despre faptul că de ce câteodată aveţi întuneric în viaţa voastră. dar nu a fost prea mult ce voi a-ţi fi putut face. Voi a-ţi devotat viaţă după viaţă să studiaţi energiile interne şi energiile externe pentru faptul de a fi pe Pământ în acest timp . să fiţi în serviciu. cum puteţi să fiţi în serviciu pentru alţii. Voi a-ţi lucrat în multe vieţi anterioare să dezvoltaţi şi să îmbunătăţiţi talentul. dacă voi puteţi să vă aduceţi aminte energetic. aşa cum noi vorbim despre aceste lucruri să nu uitaţi să vă uitaţi în sinea voastră. într-un fel de speranţă. permiteţi ca asta să se întâmple pentru că este multă altă energie ce intră. noi vedem câteva linii în plus pe faţa voastră fizică. cum puteţi să aduceţi lumina afară din voi în acest timp. Uitaţi-vă în sinea voastră. şi un fel de bucurie. Şi într-adevăr noi confirmăm pentru fiecare dintre voi la nivelul inimii voastre. Nu a fost vorba prea mult despre karma voastră. desigur am fost în acest spaţiu pentru mai multe ore. aşa cum voi a-ţi vrea să credeţi.. În vieţile voastre de la timpul lui Yeshua voi a-ţi lucrat în arii specifice de cunoştinţe şi de specialitate. ca lucrători de iluminare şi Shaumbra. şi care nu au fost acolo când ne-am întâlnit ultima dată! Noi ştim că este dificil. câteva fire de păr gri în plus. Este timpul să faceţi un pas înainte. ceva personal.că a-ţi răspuns în cel mai drăgăstos fel. neştiind cum să mânuiţi emoţiile din sinea voastră Noi.voi . Noi am văzut schimbările prin care a-ţi trecut îm ultimile patru săptămâni şi patru zile din timpul vostru (de la 11 septembrie 2001). Noi am văzut cum această frică a ieşit la suprafaţă.vă uitaţi în felul acesta. să faceţi pentru ceea ce a-ţi venit să faceţi în această viaţă. Aşa cum noi ne uităm la voi astăzi. Noi sântem copleşiţi cu emoţii. Noi vă cunoaştem foarte bine.noi confirmăm că este timpul dragi prieteni. de a încerca să înţelegeţi lucrurile cum sânt.ca să permiteţi la acele energii să înainteze. aşa cum intrăm în Lecţia a treia din Seriile Ascensiunii. Noi ştim că mulţi dintre voi v-aţi simţit neajutoraţi. totdeauna au fost îngerii în jurul vostru care v-au ajutat cu acele studii. Noi o să vorbim despre ce înseamnă asta şi ce reprezintă. Aşa cum Cauldre (Geoffrey Hoppe) a menţionat înainte de a se aşeza.

a-ţi lucrat în arii specifice. dar noi încercăm să definim asta. au fost pentru a testa şi îmbunătăţii acele metode. în limba voastră umană. Şi aşa cum voi o să înaintaţi. Dar voi nu sânteţi aşa siguri cum o să fie aduşi aceştia şi ce o să faceţi în momentul când astea ajung. Noi sântem limitaţi. Este o rezistenţă naturală la asta. Este o întrebare interesantă. Noi am fost întrebaţi dacă sânt forţe întunecoase pe partea noastră a voalului. Este o diferenţă între “lumină” şi “întuneric”. Cum puteţi crea ceva din nimic? Dar despre asta a fost toată călătoria voastră. să creaţi a Doua Creaţie. poate rezistenţa se va intensifica. Dar sânt entităţi . Astăzi. Aici este implicat o fizică interesantă. Astea sânt doar câteva exemple a tipurilor de lucruri pe care le-aţi cercetat şi studiat în vieţile voastre trecute şi la fel între vieţi. Câţiva a-ţi lucrat folosind căi noi de transmutarea energiilor ca prin muzică şi tonuri. într-o conştienţă în care nu a-ţi avut niciodată scopul de a crea ceva din nimic. Noi vrem ca voi să înţelegeţi că este o diferenţă între “vid” şi “creaţie”. Dar felul nimicului. Fiecare dintre voi. Vidul nu este un intuneric. Nu sânt dubii în mintea noastră. A fost un “nimic”. Asta însă nu face forţa opusă să fie bună sau rea. Alţii au studiat căi pentru a deschide inima care a fost închisă. Nu este rău. Noi nu judecăm asta. Lucrurile vor fi mult mai dezechilibrate ca înainte. este un răspuns natural pentru un alt grup să meargă înapoi. Asta este scopul Seriilor de Ascensiune. Asta nu a fost întuneric. Când voi intraţi într-un nimic şi intercalaţi un element în asta. noi o să vorbim despre multe lucruri astăzi. dar mai întâi noi vrem ca voi să înţelegeţi câteva terminologii. Voi treceţi dincolo de asta. dar asta este un tip de forţă fizică opusă care face parte din fizica naturală a spiritualităţii. când o forţă se aplică pe nimic. noi am vorbit despre schimbările Pământului. A fost aşa de “nimic” că nici măcar întuneric nu a fost. într-un sens. O să fie mult mai dificil pentru lumea de afară. Vor fi mult mai dezechilbrate ca înainte. Din vieţile trecute în special în zilele lui Yeshua. Noi o să intrăm mai adânc în asta. Noi nu ne uităm cu un fel de judecată la asta aşa cum voi faceţi. dar nu necesar pentru voi. voi a-ţi mers în vid. v-a apare o rezistenţă. Alţii au lucrat cu calitatea energetică monetară. Asta nu a fost ceva rău. Asta este aici. Când un grup de energie decide să meargă înainte. Este aici. procesul de ascensiune ia loc. fără excepţie. Rezistenţa asta este dualitatea la nivelul fizicii spirituale. Asta se va intensifica. pentru că aşa cum am discutat mai înainte în această zi. dragi prieteni vechi. Este vid. dificil de răspuns în cuvinte umane. Simplu este. De la început când Cauldre ne-a dat voie să comunicăm prin el. Noi la fel dorim ca nici voi să nu aveţi în mintea voastră. noi o să vorbim despre întuneric. Acum. Şi acum ne uităm la voi. o să apară o forţă de rezistenţă. Voi lăsaţi în urmă energia veche.Fiecare dintre voi a-ţi studiat arii precise relatate la mişcarea şi transmutarea energiei. Când voi a-ţi plecat de Acasă. Noi vedem că într-adevăr voi sânteţi gata! Noi vedem că voi sânteţi gata să răspundeţi la bătaia de la uşa din faţă. Voi a-ţi mers în vid. Scimbările vor fi pe prima linie şi o să fie multe. multe schimbări în următorii câţiva ani de acum înainte din timpul vostru. Înţelegeţi că asta nu este un lucru rău.

Asta face parte din procesul de curăţire naturală. Voi ştiţi că noi am fost aproape de voi chiar mai aproape ca în alte dăţi. Când o parte din voi este dezechilibrat. Voi a-ţi învăţat multe. hrănitorii de cur sânt atraşi de aceştia. întunericul pe partea noastră a voalului este aproape ca şi întunericul pe Pământ. Dar aceste fiinţe câteodată obosesc să fie doar cu ei înşişi şi aşa ei merg afară şi încearcă să ia energia sau să fure energia de la alţii. Nouă nu ne place să folosim cuvântul dimensiuni. Lor le place. Voi începeţi să posedaţi divinitatea voastră. dacă este un uman cu un dezechilibru mare între cea masculină şi feminină. Ei au tendinţa să se adună împreună în pachete. atacurile întunecimii nu au efect de loc. Curge înăuntru şi curge afară. Dezechilibru energetic v-a atrage energii care ajută la curăţire. De exemplu. insectele vor veni ca să ajute la curăţirea dezechilibrului. Şi da. literal spus să se agaţe de nivelul cel mai apropiat de Pământ. Dragi prieteni vechi noi vă iubim foarte mult! Voi începeţi să recunoaşteţi cine sânteţi şi de ce sânteţi aici. Asta este cumva o stare de dezechilibru şi confuzie. nivelul vibraţional a lui Yeshua. Noi ştim că a fost dificil.sau chiar şi grupuri sau familii pe partea noastră a voalului care rezistă la schimbări.da. Întunericul încearcă să se hrănească din arii vibraţionale joase. pentru că voi v-aţi deschis la inimă.ca “hrănitori de cur” (Râsete). Când aceste nivele sânt atacate. Ei au tendinţa să margă de sine stătători.cum să spun . Aici sânt cei care sânt în locuri de balanţă şi armonie şi din cauza asta ei nu sânt afectaţi de alţii. asta v-a intra într-o boală.. încearcă să folosească energia lor ca să afecteze umanii pe Pământ. aceşti “hrănitori de cur” pe partea noastră a voalului încearcă să se agaţe de acele nivele. nu în formă umană ci în formă energetică. Ei o să fie atraşi de acele persoane care sânt dezechilibrate. întrun fel ei pot să înfluenţeze pe umanii. decât patru săptămâni şi patru zile în urmă (11 Septembrie 2001). Ei caută unde este dezechilibru. Voi staţi mult mai mândri astăzi. Ei nu vor să piardă acea putere. Ei caută vibraţiile joase. hrănitori de cur. . Într-adevăr. Şi voi ştiţi că noi am fost în jur.noi folosim un cuvânt hazliu. Pe partea noastră a voalului. Nivelele pe partea noastră a voalului. şi voi ne-aţi dat voie nouă să ne apropiem mai mult. când un pom este dezechilibrat. Ei au tendinţa să ia energia de la alţii care sânt în dezechilibru. chiar fiind dezechilibrat. Ei sânt foarte comfortabili cu puterea pe care ei au. chiar şi pe partea noastră a voalului. Noi spunem . ca acum şase săptămâni (1 Septembrie 2001 de la adunarea cercului Crimson). Deci. Ei nu poate să facă pe umani să facă ceva. De exemplu. sânt nivele care nu sânt afectate de întuneric. Lor le este frică că o să-şi piardă identitatea dacă ei predau puterea lor. pentru că atunci o să aibă tendinţa să fie izolaţi. Este ca şi apa care curge într-un râu. Voi staţi mult mai mândri acum. Lor le place să înfiinţeze imperiul lor energetic propriu. Noi ştim că voi a-ţi inspirat şi a-ţi balansat divinitatea voastră în acest timp. Asta poate să creeze bătălii şi conflicte . şi aproape că este imposibil ca ei să intră într-o persoană. astea simplu doar trec prin ele. Dar ei pot influenţa gândurile unui uman dezechilibrat până la un punct.. Deci. dar asta este un termen cu care voi sânteţi familiari. Aceşti. fără judecată.

“Oh. dar noi l-am rugat să amâne asta.Sânt multe entităţi care vin în vizită astăzi. dar el nu este aşa sigur dacă este apropriat să sforăiţi! (Se referă la cineva din audienţă care a adormit. radiant şi strălucind. Rafael ajută la transmutarea energiei care sânt dificile şi necomfortabile. . Asta este un şarpe. Noi aducem un nou musafir care o să stea la picioarele voastre. Tobias. Cauldre ne intrerupe ca să ne spună. trimiţând energia lui la fiecare dintre voi. Dar el vine în acum. El a fost programat să vină aici după cinci zile (1 Septembrie 2001la Cercul Crimson). să ajute la transmutarea întunericului.. Musafirul următor pe care noi l-am invitat astăzi. când şi el poate să fie amuzant (Multe râsete din audienţă). noi am crezut că tu eşti prietenul nostru vechi! Şi acum tu aduci şerpi care stau lângă noi! Ce fel de adunare este asta?”(Râsete din audienţă). El merge cu voi în timpul cel mai dificil. Rafael îşi face prezenţa şi vă mulţumeşte că v-aţi deschis inima voastră la el. împrăştiind energia lui. Noi ştim că unii dintre voi nu sânteţi comfortabili şi vă întrebaţi. Dar mai întâi să nu uitaţi că energia lui Rafael a umplut camera asta.poate nu o să vă placă aşa mult. Noi glumind îl numim pe Rafael. că este apropriat să vă învite pe voi să mergeţi într-o “zonă”. Voi puteţi să vă conectaţi de Rafael la orice oră ca să vă ajute la transmutarea fricii. Energia lui este familiară vouă. o energie potenţială care creşte. şi poate o să fie pe voi în timpul discuţiilor noastre. Noi continuăm. Noi am fost rugaţi să vă atenţionăm pe voi. Arhanghelul de Frică. Rafael stă puternic şi măreţ. La fel este. (26 August 2001). Poate astea vor fi puţin mai dificile pentru unii dintre voi să mânuiţi. dar noi am schimbat acea dată. frica voastră. El este cel pe care voi îl cunoaşteţi ca Arhanghel Rafael şi acum intră în spaţiu unde sânteţi voi. dar este un scop pentru aceşti musafiri. Noi am aşteptat deja de un timp ca să-l aducem pe Rafael aici. Este acel “kundalini” al vostru. Şarpele alunecă pe podea şi se încolăceşte lângă voi în timpul cât ne-a rămas aici împreună. Comentariul lui a cauzat râsete în audienţă şi pe Tobias să chicotească).. Şarpele se află în ADN. Şarpele reprezintă partea voastră întunecoasă. data ultimei noastre întâlniri cu voi. Voi a-ţi cerut ca el să fie pe partea cealaltă a voalului ca voi să vă conectaţi cu el când voi a-ţi devenit umani. când am discutat problema fricii. care reprezintă frica şi partea voastră întunecoasă proprie.. ca voi să ştiţi că el este prezent. dar care conţine multă frică. şi noi încercăm să nu râdem. Primul musafir a avut întâlnire aici la 1 Septembrie 2001. Rafael îşi face prezenţa prin toată camera asta. Într-adevăr el este un prieten vechi. Rafael merge cu voi.. Noi l-am întrodus la un grup în localitatea Reno. Asta este manifestaţia de afară a fricii voastre. La fel este o energie învârtătoare şi care se ridică şi care stă la picioarele voastre tot timpul. Rafael este cel care lucrează cu voi la transmutarea energiei întunericii şi a fricii. metaforic spus. Asta este frica voastră. în special în partea cea grea a călătoriei voastre. Noi vă cerem să simţiţi energia şarpelui. Este un musafir pentru fiecare dintre voi. El a mers cu voi în ultimul timp. dar este. Cauldre este câteodată amuzant.(pauză).

a noii Pământ. Dar ei vin aici astăzi şi când ei ne-au spus care a fost cauza lor. Aceşti trei care au venit astăzi nu prea fac bine. pentru că ei ştiu că asta nu este apropriat. Ei au simţit confuzi.ei stau pe scenă. dezechilibraţi. Ei sânt cei care au plănuit moartea oamenilor. noi le-am permis lor să fie în energia acestui cerc. Ei au văzut rapiditatea ţesăturii. Ei încă sânt într-un regret adânc pentru ce au făcut. Şi asta a schimbat pe cei trei care au venit aici. Ei s-au gândit că astea vor începe ciocnirile şi demonstraţiile şi dezordinea în străzi. Ei s-au gândit . Ei nu fac bine. pentru asta noi am deschis uşa pentru ei şi i-am lăsat să intră. Ei au simţit întristarea. Ei meticulos au aranjat şi plănuit decesul umanilor.Acum o să continuăm cu musafirii noştri de astăzi. supăraţi şi neliniştiţi. Este şi o altă cale de a mânui schimbările şi dezechilibrul. supărarea şi lacrimile. Ei au crezut că atunci când au trecut aici că vor întâlni pe Allah.asta este neted şi direct . suferinţa în masă şi durere şi agonie. Ei au simţit gândurile voastre drăgăstoase şi a tuturor umanilor pe Pământ care s-au ridicat. pentru că ei înţeleg. Ei s-au uitat la fiecare care a trecut aici. nici unul dentre ei nu s-a aşteptat la ce sa întâmplat. Ei sânt cei care au făcut parte din acel complot. care trebuia să îi aştepte şi să-i salute şi să aibă o ceremonie şi să spună că cât de mult au apărat regatul lui Allah. Ei vin aici astăzi şi cer ca voi să continuaţi munca voastră. Ei au simţit ceva ce i-a schimbat. căutând să reconstruiască acel ceva ce a fost rupt. speranţa şi dragostea. Ceea ce ei cer . Şi când ei s-au gândit că totul s-a terminat. Ei au văzut puterea. cei care au fost în avioanele care au cauzat evenimentul horific din 11 Septembrie 2001. Şi noi vă reamintim la voi toţi că la început a venit energia lui Rafael şi a fost plantat şi întemeiat. Energia care intră aici este a celor trei pe care voi a-ţi denumit teroriştii din Orientul de Est. când aproape cei şase mii au trecut. Ei au gândit că căderea câtorva clădiri v-a începe lanţul de evenimente care v-a intra adânc şi care v-a bălăbăni lucrurile care s-au ridicat în umanitatea voastră în ultimii trei ani. Cei care stau astăzi aici ei nu cer iertare. la invitaţia noastră pentru un scop anume. Este o energie care intră acum în cameră. a drumului nou. Dar în schimb. dar umani care deasupra de toate au avut speranţe.ce cer ei este foarte simplu.şi cei cu care au conspirat gândesc . Ei nu au venit aici să ceară asta. Ei au simţit o speranţă. Sânt cei trei care ne-au întrebat pe noi să îi aducem aici. Ei ştiu că o să fie o mai mare transmutare şi procesare a fiinţei lor. când ei au ajuns la o trezire foarte recent. şi apoi ei au simţit energia familiilor şi a prietenilor în rugăciunile care au venit aici după aceea. Noi v-am cerut de multe ori ca voi să continuaţi munca . Ei sânt cei care au ţinut ferm de încrederile lor. Energia lor intră în această cameră. şi oameni iubitori care au avut grijă unul de altul.că acţiunile lor v-a rupe şi v-a ruina ţesătura energiei noi. ţesătura noii energii. dacă a-ţi vrea să vă uitaţi în dreapta mea. Ce au văzut ei a fost puternic. Energia asta poate o să fie dificil să mânuiţi. Asta nu ar fi trebuit să fie făcut prin violenţă şi ucidere şi justiţie. Ei au văzut umani care erau instristaţi. Ei au stat în tunel cu aproape alţi şase mii care au venit pe partea noastră în acea zi. aceşti trei au simţit suferinţa. divin. că a fost şi o altă cale de a face asta. După o lungă confruntare. ei au simţit acea energie horibilă. Nici unul dintre ei aici . Asta i-a schimbat foarte profund. Ei nu cer nimic pentru ei. pentru că ei au văzut un nou adevăr.

Aşa cum voi ştiţi noi nu încurajăm astfel de lucruri. Este povestea a patru Shaumbra care merg pe drumul de ascensiune. Ei au văzut efectul ce dragostea. Ei ştiu că o să fie un drum dificil şi o călătorie dificilă. 30. Lumea are nevoie de învăţători de divinitate în acest timp. Ei s-au bucurat de ziua cu soare. Ei s-au gândit precis din perspectiva lor. Acum. că răspunsul este acolo. ca asta va fi efectul “domino”. Voi nu trebuie să simţiţi supărare. voi poate o să recunoaşteţi energia lor din această zi. poate o să fie 20. poate mult mai puternic ca eu Tobias. Ei cer ca voi să continuaţi. (Pauză) Aşa cum ne uităm la energia voastră. “Eu nu ştiu ce mă atrage la tine. Cei trei care au venit aici cer de la voi acelaşi lucru. Noi sântem aici ca să vă spunem că o să fie multă muncă pentru voi. Noi nu vă cerem să predaţi fiecare lecţie în parte a Cercului Crimson. pentru atunci când voi o să vă îndoiţi de munca pe care o faceţi. Eu văd o bucurie. Ei merg pe un drum iluminat (Râsete din audienţă). Ei nu cer nimic altceva de la voi de cât să continuaţi ceea ce voi facţei acum. doar poate. Ei ştiu că Rafael o să fie cu ei în călătoria lor lungă şi dificilă.voastră. Găsiţi o poziţie de relaxare ca să inspiraţi divinitatea voastră. Noi vă cerem să intraţi în sinea voastră. care vor veni să bată la uşa voastră. Cei trei care sânt aici astăzi. Eu văd o balanţă. Ei au fost atât de siguri că aproape nu s-au gândit la un alt plan următor. Noi nu vă cerem să citiţi nici o carte sau să faceţi ceva ceremonii. care v-a distruge lucrurile. Ei ştiu. Noi vă cerem ca să fiţi acolo când va fi o bătaie în uşă şi să începeţi munca. Voi v-aţi schimbat. Noi vă cerem să nu luaţi nici un sistem de încredere sau vreo filozofie. noi îl rugăm pe Cauldre să fie în linişte pentru un moment. În acest grup de patru umani. sau 40 de ani în viitor şi poate o să vină să bată la uşa voastră spunând. Noi vă cerem să ţineţi această energie a acestui moment. Voi nu trebuie să îi trimiteţi vindecări şi dragoste. Patru săptămâni şi patru zile. poate. speranţa şi adevărul poate să facă. Noi vă cerem să îmbrăţişaţi esenţa lucrurilor şi să ajutaţi să iasă la suprafaţă. Voi o să fiţi bătrâni şi înţelepţi. dragi prieteni. Ei vin astăzi aici să ceară de la voi asta. vor fi acei care vor fi într-un corp fizic nou. dar eu văd o lumină. Dacă ar fi existat vreo declaraţie care ar fi dat credibilitate la tot ce faceţi în această viaţă şi chiar şi pentru alţii. Voi trebuie doar să înţelegeţi efectul a ceea ce faceţi. Noi o să revenim după a scurtă pauză. este că aceşti trei stau în faţa voastră aici. noi vedem asta foarte diferit. Ei merg pe acest drum care se pare că a apărut pe neaşteptate. Noi vă cerem să inspiraţi divinitatea voastră. şi de aceea voi o să ne găsiţi puţin întro vibraţie diferită. Câţiva dintre voi nu simţiţi aceaşi conecţie cu noi ca în trecut. Noi vă cerem să mergeţi câteva nivele mai sus de cum a-ţi fost obişnuiţi. că ei trebuie să facă multă curăţire în fiinţa lor. noi am vrea să începem această lecţie cu o poveste scurtă. Ajută-mă să înţeleg asta!” Acum înainte să continuăm cu lecţia. ei au văzut efectul umanilor iluminaţi pe tot globul pământesc. aş putea să cer. au fost doi bărbaţi şi două . aceşti trei.

că sânt câteva zile frumoase pe acel drum iluminat. Lucrătorul de iluminare a spus. a ridicat capul şi a îndreptat o energie de frică prin ochii lui direct în ochii femeii. femeia care s-a speriat şi a fugit înapoi în sat şi celălalt care a murit timpuriu. femeia care a mai rămas a decis să folosească un tact diferit în acest timp. când şarpele s-a răsucit. El a vrut să protejeze şi să salveze pe ceilalţi prieteni. Ei au mulţumit şi au binecuvântat faptul că cel puţin nici unul dintre ei nu a fost rănit. Ei erau confuzi.cele două evenimente. a dispărut din drumul celor trei Shaumbra care au mai rămas. Ei nu şi-au spus prea multe vorbe unul la altul. şi ceilalţi doi Shaumbra nu l-au mai văzut. odată şi pentru totdeauna!” El şi-a scos cuţitul din teacă a tras mâna mai în spate. Sânt zile când abia puteţi găsi drumul dar să mai mergeţi pe el! Deci. Dar pentru asta este o cauză precisă. A uitat pentru un moment. Şarpele a fost mai iute. Şarpele a alunecat până la ea şi i-a tăiat calea. s-a eliberat şi l-a muşcat pe om de picior. Cei trei care au rămas şi-au continuat drumul. când încă odată un şarpe a apărut din tufiş. şi au decis să continue drumul fără ea. Şarpele s-a încolăcit pe lângă ea. nu a mai fost văzut. Tu m-ai supărat pe mine! Tu ai speriat pe una dintre noi! Eu te voi ucide. În loc să încerce să omoară şarpele. cu capul în nori. Ei au continuat mergând şi s-au bucurat de ziua frumoasă dar i-a apăsat o greutate . Cei doi care au mai rămas l-au înmormântat pe prietenul lor. Aşa cum ştiţi. Lucrătoarea de iluminare. şi a fost aproape să-l taie. Asta a făcut să uite tot ce a învăţat sau studiat. ploioase şi cu vânt. Ei au făcut o ceremonie. Şarpele a fost mulţumit cu activitatea şi cu puterea lui. Ei simplu s-au bucurat de ziua aceea. dar şarpele a fost mult mai viclean. Ea a plecat aşa de repede că ceilalţi din grup nu au putut să o prindă şi să o liniştească.femei. Ei au discutat asta în mare. Şarpele şi-a răsucit capul şi a deschis gura şi şi-a expus dinţii. fără să aibă vreo problemă. El a făcut bine cu ea! El imediat s-a târât înapoi în tufiş. un bărbat şi o femeie. “Eu te voi omorî.Dar au decis să continue drumul lor. bucurându-se de ziua aceea. puţin înafara trupului lor. doi Shaumbra. Şarpele l-a găsit fără apărare şi l-a ucis pe om. A fost o supărare în el. Shaumbra are frică de şarpe. şarpele din nou a ieşit din tufiş. El a murit imediat. El a vrut să omoară şarpele. Şarpele repede a scăpat înapoi în tufiş. s-a târât pe drum şi s-a aşezat în faţa femeii care a mai rămas. Ea a ţipat şi a început să fugă înapoi cu o viteză mare. Dintr-o dată un şarpe s-a târât afară dintr-un tufiş şi s-a oprit direct în faţa celor patru umani. Ei au fost trişti că unul din grupul lor a fugit înapoi în sat. El a ieşit ca o săgeată şi s-a îndreptat de unul dintre bărbaţi. cei patru lucrători de iluminare au mers împreună. Ei au ştiut cum şi voi ştiţi. Ei nu au ştiut ce să facă. şi probabil nu o să mai revină pe drumul ei de ascensiune pentru un timp. sânt căteva zile reci. El a speriat acel uman. Ei au plâns. înapoi în satul de unde a plecat în acea dimineaţa. deaorece el nici nu a trebuit să se obosească nicicum. Ea a fost plină de frică! Ea a fost atât de înspăimântată de şarpe că asta a făcut să uite să folosească uneltele pe care le-a învăţat. Ei au continuat să meargă şi aşa cum voi deja ştiţi. ceea ce este o tendinţă pentru mulţi Shaumbra! (Râsete din audienţă). ea a început să vorbească cu şarpele . dar una dintre femei era puţin mai în spate.

“Oh. Ea a fost cea mai uşoară ţintă dintre ţinte!” Acum la Shaumbra care a rămas îi dăm numele de Samuel Samuel a înmormântat pe lucrătoarea de iluminare. Eu trebuie să inspir . Asta nu a fost chiar un lucru aşa bun. nu ca să te atac. inimă la inimă. (Râsete scurte) Eu trebuie să inspir divinitatea mea. Uită. Şi şarpele a spus. Necunoscut lui Samuel sau pentru şarpe. cred că tu ai avut o copilărie nefericită! (Râsete din audienţă). râzând şi râzând şi râzând şi el a spus. Şi femeia Shaumbra. vulturul s-a năpustit în jos. un vultur a circulat deasupra lor. Ca şi pe restul cu care ai mers. cumva cu grijă şi mult mai precaut decât înainte. Acum. “Eu nu îţi permit să mergi nicicum înainte pe acest drum. Şi şarpele s-a retras înapoi în tufiş. El a continuat să meargă. iair ceilalţi doi au fost omorâţi. Nu este vorba de mine însumi. Samuel şi-a adus aminte de câteva lucruri înspăimântătoare. Samule a îngropat-o. şi s-a ridicat la o sută de picioare în . una dintre femei a fost speriată şi a fugit de frică. Asta eu am învăţat. “Eu trebuie să iau în proprietate divinitatea mea. (Râsete multe din audienţă). în căutarea Adevărului de Sine. Aici a fost un uman care nu a manifestat supărare. Şi aşa cum voi ştiţi după un scurt timp. Aici a fost un uman care a încercat să-l prelucrezepe el. să pot îngrijii şarpele de sine al tău. Aici a fost un uman care a încercat să-l schimbe. pentru că asta este ceea ce eu am învăţat că este adevărat”. Până la urmă el a spus. a apucat şarpele cu ghearele lui viguroase şi puternice. El sa mirat despre acest drum de ascensiune. “Aici a fost un uman. Ea a murit deodată. Eu trebuie să posed divinitatea mea şi să fiu într-un loc de balanţă. o privire care era ciudată. eu îţi trimit dragoste şi eu te voi vindeca de la toate rănile din copilăria ta. el zâmbeşte”. dar el a continuat să meargă. s-a gândit. şarpele s-a târât dintr-un tufiş încă odată. şi simţându-se mult mai învigorat şi mult mai puternic. Acum. “Eu mă conectez cu el. Dragă şarpe. (Multe râsete din audienţă) Şarpele s-a uitat la ea. urmărând acele evenimente. s-a uitat drept în ochii şarpelui care s-a răsucit şi gata să muşte.repede aici. dragă şarpe. drumul de iluminare. “Asta este aşa adânc în fiinţa mea şi în sufletul meu că eu trebuie să continui”. În acel moment Samuel a spus lui însuşi. dar ei îţi trimit energie. eu îmi ridic mâna. eu imaginez că tatăl tău te-a bătut şi de aceea eşti tu aşa de supărat! (Râsete din audienţă) Şi dragă şarpe. eu îţi cânt un cântec de leagăn să te simţi mai bine. El a fost foarte mulţumit de el însuşi. Oh. El s-a gândit pentru o perioadă de timp dacă să continue drumul. izgonând pe trei umani într-un fel sau altul. Samuel a fost ca şi fiecare dintre voi. dar a fost preocupat. Ea a îngenunchiat nu departe de şarpe. dragă şarpe. şarpele s-a retras un pic şi a avut o privire interesantă pe faţa lui. Samuel a fost sârguincios în integrarea divinităţii de sine. În momentul când Samuel a inspirat. Şarpele a venit direct în drumul lui Samuel. vindecătoarea. şi stând în poziţia lui dragă. Ea a spus.dar prin frica şi supărarea ei. Şarpele a fost împuternicit de sângele umanului care s-a scurs din gura lui. încercând să schimbe lumea şi să mă schimbe şi pe mine. şi un mare zâmbet a apărut pe faţa lui. Dar deodată şarpele a ieşit mai înainte şi a muşcat-o pe femeia. Samuel.am să te omor şi pe tine acum”.

Samuel nu îţi plac schimbările. “Eu precis te voi omorî acum. “Dragă Samuel eu sânt tu. numai atunci putem noi să răspundăm. El a ştiut că a fost un moment binecuvântat şi sacru când vulturul a venit jos. . “De ce eşti tu aici în drumul meu? Ce este ce ai tu pentru mine?” La aceasta întrebare şarpele a răspuns. dacă este aşa simplu. El la fel a ştiut că asta a fost un act divin. Eu nu sânt o reptilă de afară. “Dar dacă asta este aşa simplu. Samuel s-a gândit pentru un moment şi atunci el a întrebat pe şarpele. Eu sânt întunericul din tine.Noi nu vrem să fim atacaţi. ce este ce tu cauţi? De ce eşti tu în drumul meu?” Şarpele a fost şocat! Nici un uman nu l-a întrebat această întrebare vreodată. Dar atunci când umanul vine la noi . pentru că asta este felul nostru de şarpe de dumnezeu. Tu. Eu mă râzbun. dar de data asta cu o uşurare. şi eu am venit aici astăzi să stau în drumul tău pentru că ţie. Noi nu vrem să fim schimbaţi. Noi ne răzbunăm pe toţi cei care ne-au făcut rău”. a făcut câteva cercuri şi spirale cu şarpele care a zbierat în ghearele vulturului. El a ştiut că a fost timpul ca într-adevăr să posede divinitatea lui. Numai când noi sântem întrebaţi. ai probleme care cer să fie adresate. Samuel a ştiut că el nu putea să-şi închidă ochii şi să dorească ca vulturul să coboară din nou. Umanii au acţionat în frică. aşteptând pentru momentul în care Samuel să fie în balanţă şi în divinitatea lui.şarpele ce este în el . Samuel a inspirat din nou. când deodată un alt şarpe a apărut. numai când ai destulă curiozitate. Asta a fost un neam de a şarpelui care a fost omorât. Asta a fost aproape de două ori mai lung decât cel de dinainte. Samuel s-a gândit puţin mai lung pe drumul lung chiar de când primul şarpe a fost omorât. “Energia nu lucrează în acest fel. dar ei niciodată nu au manifestat această înţelepciune. Ei nici odată nu au întrebat. Eu nu sânt diferit de tine.şi întreabă. Eu sânt aici ca un mesager să te ajut să aduci problemele la suprafaţă”. numai când tu deschizi uşa şi te întrebi.pentru că tu ai omorât pe neamul meu. şi s-a gândit la evenimentele petrecute care erau deosebite în acea zi. Acest şarpe nou a fost foarte. şi el a ştiut că a fost mult de învăţat din toate astea” deci în timp ce el a mers pe drumul lui.aer. atunci noi trebuie să răspundem”. După aceea el a aruncat cu o putere jos pe pământ şi şarpele a murit. supărare şi câteodată din prostie. El a continuat drumul lui. El a contemplat la tot ce s-a petrecut. Acum. de ce atunci primul şarpe a omorât şi a izgonit pe ceilalţi umani? De ce nu ai venit la noi şi să fi explicat de ce eşti aici?” Şi şarpele a dat din cap şi a spus. aşteptând pentru un moment oportun. El s-a răsucit în faţa lui Samuel şi a spus. Samuel a continuat să meargă pe drumul de iluminare. gândând. Samuel. Acest şarpe nou a ieşit ca o săgeată din tufiş şi s-a oprit direct în faţa lui Samuel. El a ştiut că răspunsul totdeauna vine din sinea lui”. El s-a uitat în ochii şarpelui şi a spus. foarte supărat. “Ce este ceea ce eu ar trebui să ştiu despre aceste evenimente cu şarpele? Ce este ceea ce eu ar trebui să fac dacă asta se întâmplă încă odată? El acum a ascultat pentru un răspuns din sinea lui la acele întrebări. “Dragă şarpe. Eu trebuie. El s-a gândit la vultur care a fost tot timpul prezent. el a început să se întrebe pe el însuşi.

şi voi sânteţi supăraţi şi voi apucaţi cuţitul şi spuneţi. întunericul va cauza ca voi să fugiţi înapoi în satul de unde a-ţi venit. Are căi ascunse pentru a face asta. Întunericul caută să se elibereze! Dacă încercaţi să omorâţi şarpele cum a făcut al doilea. multe. Samuel a spus la şarpe. lucrător de iluminare. Dar acum de fiecare dată când şarpele apare în faţa lui el zâmbeşte şi spune . Samuel a învăţat multe prin această experienţă despre el însuşi. voi încă mai aveţi probleme. Încă mai este un dezechilibru. Este de ştiut că întunericul din sine caută eliberare. Când ei au terminat de vorbit. Sânt multe metafore şi simboluri conţinute în poveste. şi acum ştiu cum să mă adresez ţie”. Voi o să înţelegeţi ce se întâmplă cu situaţia curentă în lumea voastră. Când voi sânteţi supăraţi. asta o să vă scuture până la miezul fiinţei voastre şi o să vreţi să fugiţi înapoi în sat. Ar fi bine dacă a-ţi reciti asta din când în când. voi o să pierdeţi! Supărarea este un dezechilibru. Dar mergeţi exact la miez şi înţelegeţi că întunericul din sinea voastră caută să se elibereze. El a încercat să vă sperie. Are un fel de a face în pagubă şi în infirmă. această poveste are multe elemente energetice. dar în realitate el a căutat ca voi să vă adresaţi lui. Lecţia a treia din Seriile Ascensiunii . El a înţeles că asta a fost doar un test a fiinţei lui proprii să vadă dacă încă mai este în balanţă. Chiar dacă voi reuşiţi să omorâţi . Eu te voi omorî”. Tu nici acum nu-mi placi când te arăţi pe drumul meu. care a fost exprimat prin şarpe. “De ce eşti aici? Ce este ceea ce eu trebuie să ştiu? De ce eşti tu aici? Ce este ceea ce tu vrei? (pauză) Dragi prieteni. Astea vor apare. A fost ocazional câte un şarpe care a încercat să-l oprească. că problemele şi energiile din sinea voastră caută eliberare. Înţelegeţi asta atunci când şarpele stă în faţa voastră. balanţa lui şi el a înţeles de ce a fost şarpele trimis în primul rând. Nu-mi place ce reprezinţi tu. înapoi unde vă simţiţi în siguranţă.Samuel acum a înţeles puterea lui. dar să înţelegeţi aşa cum Samuel a ajuns să înţeleagă la nivelul de miez a fiinţei lui. nu a obţinut pentru ceea ce a venit el. când voi mergeţi în supărarea. Întunericul din sine caută eliberare.Întunericul din sine caută eliberare. Dacă voi aveţi o frică şi voi permiteţi să uitaţi tot ce a-ţi învăţat. asta vă v-a arunca într-un dezechilibru. Asta este totul. Este şarpele din povestea lui Samuel. când ceva se întâmplă în sinea voastră şi voi aveţi o supărarea în voi. Voi atunci o să învăţaţi evenimentele în jurul lumii. Dacă voi aveţi un dezechilibru de frică în sinea voastră. El a văzut întunericul şi frica în sinea lui. Ei au vorbit pentru multe. multe ore. Acum ştiu că este un scop pentru fiinţa ta. “Tu nici acum nu-mi placi mie. Voi a-ţi descoperit asta în sinea voastră. Aşa cum voi vă mutaţi în statutul nou de ascensiune. Întunericul caută eliberare. Întunericul este şarpele care stă la picioarele voastre chiar acuma. “Eu îţi voi tăia capul. Samuel a continuat drumul lui. Acest şarpe care este frica şi întunericul şi care v-a speriat. Dar acum eu ştiu că tu ai venit aducând un cadou.

V-a fi acolo. De aceea.organizaţiile de unde vin ei. Dar acum. Dar el la fel a avut înţelepciunea de a şti că trebuie să înţeleagă scopul de ce şarpele a fost acolo în primul rând. în călătoria lui pe drum. că nu a putut să gândească aşa de repede ca să scoată toate uneltele învăţate atunci când l-a confruntat pe primul şarpe. femeia.nu vor răspunde aşa frumos dacă voi vorbiţi cuvinte goale şi nu vă arătaţi puterea voastră. Voi a-ţi impus supărare şi durere în el. ce s-a întâmplat a fost că vulturul care zbura deasupra capului lui a fost totdeauna acolo cu un ochi privitor. Şarpele nu a vrut simpatie. . pentru că întunericul caută să fie eliberat. înainte ca ei să moară . Samuel a ştiut în acel moment că trebuie să înspire adânc ceea ce aduce balanţă şi v-a ancora divinitatea. Neamurile lor . întunericul de dinăuntrul. Poate a fost o veche remuşcare. Ea nu şi-a ţinut divinitatea ei. A fost acolo pentru un scop. aşa cum voi a-ţi fi ştiut. şi când frica a apărut. De aceea este că şarpele a omorât-o. Uitaţi-vă la situaţia din lume. să ne uităm la a treia lucrătoare de iluminare. El a ştiut. ceea ce trebuie eliberat. Este un dezechilibru de energie în sinea voastră care cere să fie adresată. care a avut o energie balansată de masculin şi feminin. V-a fi acolo. Şarpele a vrut un răspuns direct şi adevărat şi energie de la voi. Asta ar fi o pierdere de timp şi energie. Supărarea nu rezolvă problema. Dacă Statele Americii ar fi răspuns imediat la atacul din 11 Septembrie 2001 în supărare. să o transformă cu o agendă care a fost a ei proprie. Supărarea nu v-a rezolva problema. pe care într-un sens mulţi dintre terosişti au crezut că se v-a întâmpla. un eveniment ce l-a ţinut pe Samuel de la o moarte sigură. Voi nu trebuie să mergeţi înapoi în vieţile anterioare ca să aflaţi exact ce este. Şarpele a vrut să fie eliberat. totdeauna dorând să aibă o bucată de şarpe. Şarpele a fost rănit înăuntrul. Când întunericul a apărut. Şi ce s-a întâmplat. atunci şarpele vine la suprafaţă din sinea voastră. a ştiut în acel moment dificil şi terific. Aşa cum inspiraţi adânc aşa divinitatea intră. Lucrătoarea de iluminare a treia. Dar poate este o remuşcare şi o vinovăţie veche. Ea a fost în dezechilibru. dar a aşteptat oportunitatea potrivită. Dar asta v-a persista. Şarpele nu a vrut o vindecare dulce care lucrează doar la suprafaţă. asta v-a veni înapoi prin neamurile lui. Idea ei a fost să-l schimbe pe şarpe. şi aşa stă în dezechilibru în sinea voastră.şarpele. El nu a avut nevoie de o vindecare pufoasă. asta ar fi făcut situaţia foarte grea. lumea a ţinut o balanţă de energie care a prevenit un atac imediat. Aşa cum voi practicaţi asta zilnic. femeia vindecătoare. Noi vrem ca voi să gândiţi despre asta. V-a fi în drumul vostru de ascensiune. el a luat timpul ca să întrebe de ce şarpele a fost acolo. Samuel. dar nu în acel fel. care a fost al patrulea lucrător de iluminare. Acum. Ea a vrut să prelucreze pe şarpele. Ea a încercat să schimbe ceva.să inspiră adânc divinitatea lui. să schimbe conform unei picturi cum ea ar fi vrut ca şarpele să arate. Sau poate este o parte de înţelepciune care nu este complet de tot. Teroriştii care stau aici ştiu că soluţiile pufoase nu vor rezolva problema. Aparent de afară. nu şi-a arătat puterea internă. Asta a deschis uşa. Un eveniment de afară s-a întâmpla. asta devine un lucru inconştient. încercând să schimbă lumea. A prevenit asimilarea a ce s-a petrecut. că a fost acolo pentru un scop. Dar el a ştiut doar un singur lucru . Şarpele nu a vrut să fie schimbat ca să încape într-o formă de matriţă.

asta învârteşte lumina. Asta v-a veni la voi. Dar aduceţi-vă aminte. Este o energie terminală. Dar dacă nu eliberaţi corect. acel întuneric.astea sânt ca şi nişte “gândaci de bucătărie spirituale”. Este ca şi un combustibil.. Ei au stat în mijlocul celei mai puternice vortexe în lume. acordând dualităţii originale masculine şi feminine. Ei pleacă şi se ascund. indiferent dacă asta este în sinea voastră sau afară în lume. Noi ştim . O să mai fie şi alte evenimente aici în următorii ani din timpul vostru. Caută eliberare. voi Shaumbra să schimbaţi lumea. Noi ştim că voi începeţi să studiaţi asta. Înţelegeţi că astea la miezul fiinţei voastre vor să fie eliberate.. Uitaţi-vă în lumea înconjurătoare în acest timp. v-a avea o tendinţă de a exploda în faţa voastră. Înspiraţi adânc şi întrebaţi ce este ceea ce trebuie să ştiţi. Încă afectează sănătatea şi ţesăturile şi energia lor spirituală. Noi vedem. şi voi o să ştiţi ce să faceţi. ce trebuie noi să eliberăm”. Încă mai afecează circuitul lor. Când întunericul vine pe drumul vostru de iluminare şi ascensiune. Ei reprezintă o energie veche a Pământului care trebuie să fie eliberate. Când astea apar atunci asta este o energie a întunericului care învârteşte lumina. care a fost plin cu energie şi care a trebuit să fie eliberată. Este timpul pentru astea să se schimbe. posedaţi divinitatea voastră. Ţineţi asta. Asta vă dă voie să descoperiţi lucruri noi pe drumul vostru de ascensiune. Este acolo ca să vă servească. Noi vedem asta aici. Aşa cum Cauldre cheamă acest tip de energie. noi ştim că acest drum este dificil câteodată.energiile care trebuiesc eliberate. Energie.Şarpele v-a ieşi la suprafaţă în timpul apropriat ca să vă facă atent că acolo în sinea voastră este ceva care trebuie eliberat.o să fie dezechilibru care o să vină la suprafaţă din sinea voastră. acei şerpi. Sânt energii vechi în dezechilibru a Pământului. energia spirituală este un lucru uluitor. Noi ştim că voi a-ţi trecut prin multe procedeuri în ultimele săptămâni din timpul vostru. Să nu faceţi ca şi Pollyana. multe schimbări şi cum fiecare se dezvoltă personal . Voi trebuie să vă adresaţi în balanţă. dar noi ştim că fiecare dintre voi obţine o înţelepciune şi o putere şi balanţă şi posesiune pentru a mânui asta. Asta este în Africa. energii vechi care trebuiesc adresate. ce se întâmplă? Ei vin la suprafaţă. Este o energie joasă care o să se mănânce pe ea însăşi şi se v-a distruge singură. Asta vă dă voie să vă înălţaţi la noi înălţimi. aduceţi-vă aminte de lucrătoarea de iluminare a treia. Noi ştim că voi intraţi în procedura voastră.să vă adresaţi cu o putere. Există o întreagă arie care are o energie explozivă. Dragi prieteni. Are nevoie de eliberare. întunericul a trebuit să fie eliberat. “ Noi avem o durere în interior. Spune. Grupul care a plecat în Anglia şi a stat în vortexul din Avebury a experienţat asta. Ei nu vin la suprafaţă şi spun. Adresaţi-vă la asta. Deci. altfel v-a avea un efect opus. Aşa cum treceţi prin multe. În sinea voastră este acelaşi lucru . Uitaţivă la energia de acolo. Lucrurile nu pot merge înainte fără o schimbare. Ei se ascund în sinea voastră. Înţelegeţi pentru totdeauna că asta este despre eliberare şi transmutarea energiei vechi. Ei acum înţeleg puterea şi capabilitatea energie. Ştiţi voi că asta este o altă lege a fizicii spirituale? Când energia din întuneric este eliberată. Sânt energii vechi care trebuiesc eliberate. Voi o să ştiţi cum să mânuiţi asta. Ei se ascund în cavouri. Voi trebuie să vă adresaţi.

numai pot fi tolerate în energia nouă. schimbarea asta v-a trece prin lume. Ce vedem noi este că o să fie o schimbare la miezul bisericilor şi a religiilor. Aceste biserici o să înveţe pe umani doar un singur principiu . Bisericile care au ţinut o energie dezechilibrată. peste hotare (se referă la comunicarea din Toronto.religii guvernamentale.. ei înţeleg asta. aşa cum am vorbit nu de mult. şi ei fac remarci ignorante la ziare (se referă la remarca lui Jerry Falwell. Ei pierd fundaţia lor.nu pot să meargă bine în energia nouă. să înţelegeţi că voi doar facilitaţi procesul şi călătoria pentru studenţii voştri. A fost multă energie îndreptată la astea acum foarte recent. .. să fie mult mai deschise şi dacă nu. Să nu lăsaţi pe nimeni să vă spună că ei deţin cheia divinităţii voastre! Când voi sânteţi învăţători. dar nu biserici cu pereţi sau structuri sau reguli. Aşa cum energia nouă intră. simplu să vă ajutăm în călăuzire pe drumul vostru. Voi o să fiţi în stare să ajutaţi cu adevărat la facilitarea procedurilor. conţinutul din sinea voastră este răspunsul pentru fiecare întrebare. atunci ele vor cădea afară din existenţă. Divinul sânteţi voi. Noi sântem aici ca şi Rafael. despe “noi biserici”). alte religii. Asta este însă că ei simt că pierd stăpânirea lor. Multe locuri care au fost construite pentru a se închina la Dumnezeu. Să înţelegeţi la miezul fiinţei voastre că întunericul caută eliberare. Bisericile ţin un dezechilibru uriaş a energiei dualităţii în acest timp. nu este apropriat pentru acea energie de dezechilibru şi de dualitatea să fie acolo. Noi spunem că dacă vă uitaţi la energiile asociate cu lucruri înafara voastră . Cei care au ţinut puterea acestor locuri. după evenimentele din 11 Septembrie 2001). să mergem alături de voi. Acum noi vă spunem că este multă muncă de făcut. dar noi vedem direcţia lucrurilor. Voi o să ştiţi când o să fie mai apropriat să răspundeţi. Dar devenând fricoşi. Voi o să vedeţi totdeauna asta asociată cu miezul problemelor. ticăloşie. Şi în sinea voastră.noi doar facilităm procesul pentru voi. Multe din energiile de dualitate sânt ţinute în locurile care au fost construite pentru a se ruga la Dumnezeu. această energie de dragoste şi speranţă şi adevăr cu prietenii vechi. multe întrebări despre ce se v-a întâmpla cu voi şi ce se întâmplă cu lumea asta. şi dacă nu altceva. ei devin mult mai fricoşi. aşa cum aveţi pentru mii de ani sau zeci de mii de ani. Voi o să vedeţi asta că continuă. Voi la fel o să facilitaţi pentru alţii. Tobias şi Rafael. nu o să poate să reziste în energia nouă. simplu să stăm aici în energia asta. dragi prieteni. Fiecare individ are dreptul de la naşterea voastră din regat. Asta v-a continua. De ce spunem noi asta. organizaţii . a acestor biserici şi filozofii.. care au dualitate. dar voi o să vedeţi că pereţii bisericilor vor cădea şi asta înseamnă că ele vor fi forţate să se schimbe. un drept câştigat prin naştere a divinităţii voastre. Asta trebuie să ajungă la un stop ca să se poate muta în energia nouă.voi o să începeţi să vedeţi clar unde este dezechilibru.că voi aveţi multe. Noi nu prea facem precizări sau să facem profesii. Voi o să ştiţi ce trebuie să faceţi. ei o să devină mult mai cuviincioşi şi ei o să ţină la asta mult mai tare decât înainte. Noi vedem că evenimentele şi saltul major în conştienţa de acum patru săptămâni şi patru zile. Bisericile care crează duşmănie. Voi o să ştiţi când o să fiţi chemaţi pentru asta. voi sânteţi cei care o să construiţi biserici noi.divinitatea este în sinea voastră. ţin energii uriaşe de dezechilibru între energia masculină şi feminină.şi asta este că . Dar înţelegând. să reflectăm totul înapoi la voi. Bisericile care promovează separare între Dumnezeu şi om.

fără să posede energia altora. Noi iubim acest timp când putem sta cu voi. a-ţi învăţat mult şi a-ţi câştigat multă înţelepciune. Cei trei vizitatori . noi începem cu întrebările. aminteşte-i la cei care sânt aici astăzi. Noi am parcurs tot materialul. Acum. Asta simţim noi când venim aici. ştiind că timpul este scurt. Ei sânt lucrători adevăraţi”. Toată energia este în sinea voastră. Voi într-adevăr sânteţi gata să predaţi la alţii. Voi sânteţi ca Samuel.voi nu sânteţi niciodată singuri! ŞI AŞA ESTE SERIILE ASCENSIUNII . Întrebare: Tobias. Ei pot vedea în energia voastră convingerea. Noi vă iubim mult. dar nouă ne place să fim cu voi. “Tobias. Ei stau aici. dar într-un fel noi am spus tot ce trebuia spus. şi cum de sânt aşa umani iluminaţi şi drăgăstoşi pe Pământ. Ei ne ating pe umeri şi spun. dar voi sânteţi reînnoiţi acum. reînnoiţi într-un fel. Ei au auzit că au fost umani care într-adevăr învaţă să integreze divinitatea lor. noi am spune “Şi de ce nu?”. Timpul acesta este preţios.. Voi sânteţi plini cu respiraţia vieţii şi repiraţia spiritului. fără să se bată cu alţii. care fac multă contemplaţie pe partea cealaltă . noi ştim că nu este destul timp pentru asta. .LECŢIA A TREIA ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI 13 OCTOMBRIE 2001 Tobias: Şi aşa este. întrebându-se unde au luat o cotitură greşită în călătoria lor.cei care au fost terorişti. pentru că aşa a fost întrebarea (Râsete din audienţă). legat de Lecţia 3. Ei au cerut să vadă aşa un grup. obosiţi altă dată.şi Rafael subliniază asta şi adaugă ca un semn de exclamare că . Noi nu o să facem ca altă dată să avem şi o mică conversaţie înainte de întrebări şi răspunsuri.că ei sânt lucrătorii adevăraţi. dragi prieteni vechi care sânteţi Shaumbra noi venim înapoi în acest cerc să continuăm cu întrebările voastre (Chicotiri) Noi vom încerca să vă răspundem. Şi nu uitaţi .ei au cerut astăzi ca să fie aici cu un grup de umani care lucrează activ şi cu dragoste prin întuneric.Acum Cauldre ne spune că am vorbit destul. de ce? (Râsete din audienţă) Tobias: Acum.. Nouă ne place să fim cu umani. fără ca să ia puterea de la altul. şi nu gândesc că poate să fie în pantofii voştri. Voi sânteţi foarte vioi. care sânt învioraţi cu entuziasm. Ei nu sânt lucrători zăhăroşi şi pufoşi. Şi cu asta. dacă noi am fi filozofi umani. Ei stau aici astăzi. şi posedarea divinităţii voastre proprii.

De când a-ţi plecat de Acasă. cum să aduceţi divinitatea direct la voi.. întrebarea adevărată a fost unde se poate găsi pe Dumnezeu.De ce?.ele vor eliberate. S-a spus că Jack a fost prinţul. de ce caută acele energii să fie eliberate? Ce reprezintă aceste energii? De ce vă reţin acele energii? De ce ele produc frică şi întuneric şi teroare şi supărare şi toate acele emoţii? . a existat un singur lucru de bază căutarea pentru Dumnezeu. Ca să fie un creator adevărat. Este întrebarea care a fost întrebată de entităţi de când noi am plecat de Acasă. ascunse cum sânt. cum se poate ajunge înapoi Acasă. de a cunoaşte expresia. trăind prin experienţe. căutarea pentru Dumnezeu a continuat. să cunoaştem din nou pe Dumnezeu. Transmutarea energiilor vine atunci când se adresează la asta. Ordinul de Arc a fost creat. el a vrut să aibă o ultimă călătorie. cum să se aducă energia Dumnezeului. Relaţia acum vine din sinea voastră. energia care a căutat pe Dumnezeu. femeia care a încercat să vindece şi să proceseze pe şarpe.. voi o să vă reamintiţi că noi am ales foarte atent cuvintele. Ele vor să fie eliberate la înălţimea lor. şi este vorba despre călătoria voastră. acum ca niciodată. Este vorba de călătoria voastră pe Pământ. Prima lecţie despre transmutare este ca să întrebaţi ce trebuie să ştiţi. Primul nivel despre asta a fost discutat astăzi. Aşa cum toţi ne-am maturizat. fiul Regelui şi Reginei. Şi de ce nu? (Râsete din audienţă) Întrebare: Tobias. Nu vine chiar uşor. Tobias: Asta într-adevăr aşa este. el a trebuit să moştenească tronul. în experienţele voastre şi în fiinţa voastră. noi trebuie să ştim despre transmutare. Dar. Voi începeţi să înţelegeţi dinamicitatea despre asta şi cum asta lucrează. De ce? Dacă vă întoarceţi înapoi la povestea lui Jack.este o întrebare foarte bună. dar o relaţie diferită pe care a-ţi avut în regat cu Regele şi Regina. De ce? Este vorba despre împlinirea cercului ce a început în momentul când Spiritul a contemplat pe el Însuşi şi asta a început întreaga dinamicitate a noii creaţii a dualităţii şi a experienţei. şi la urmă nouă. Este contemplarea Spiritului pentru a cunoaşte Sinea. A fost despre a crea ceva nou. Aceste energii vor să fie eliberate la ordinea lor cea mai înaltă. Jack nu a posedat asta când a fost în Regat.. şi când voi aveţi înţelepciunea să ştiţi că aceste energii. Asta a fost greşeala celei de a treia lucrătoare de iluminare. Când voi a-ţi fost în vid şi a-ţi început să creaţi Creaţia a Doua. căutarea lui Dumnezeu. asta a fost pentru a ajuta la explicarea energiei dezechilibrate. A fost un răspuns la Întrebarea “de ce?” A fost despre un drum şi o experienţă care ar fi dat voie vouă. Este vorba despre căutarea voastră. De ce? A fost pentru a înţelege cum să se aducă energia de Acasă. Jack a fost nevoit să descopere asta pentru el însuşi. Dar. Este despre integrarea divinităţii voastre. Într-o zi.. Este dificil. Este vorba despre ascensiunea voastră. noi toţi am înţeles că nu a fost vorba de a merge Acasă. Relaţia este a voastră ca să ţineţi asta personal. Voi a-ţi căutat pe Dumnezeu de atunci. nu înălţimea voastră. când voi a-ţi fost Jack.

Asta este o arie importantă şi vitală şi noi vom continua să vorbim despre asta. Asta este bătaia în uşă despre care noi am vorbit.. este înţelepciune în acţiunile militare care sânt în acest timp? . aşa cum am spus într-o altă comunicare . Într-adevăr. Întrebare: Tobias. Noi încă mai învăţăm de la voi. Noi vă mulţumim.Noi o să continuăm să vorbim despre astea. Vouă vă pasă de ceilalţi aşa de mult că voi luaţi povara lor pe voi înşivă. Primul nivel de transmutarea este să întrebaţi. Asta cauzează ca şarpele să apare pe drum. Voi sânteţi în serviciu ca învăţători. Voi simţiţi pulsul umanităţii. Eu nu ştiu cum să mânuiesc asta. Dar nu uitaţi că nu este vorba de voi nicicum. Pentru următoarele discuţii cu voi. “de ce”? Noi vă mulţumim pentru această întrebare.. cum se lucrează cu asta. Voi puteţi să simţiţi că umanii şi Pământul au supărări şi trec prin dificultăţi. asta cauzează ca întunericul să vină la suprafaţă. Voi auziţi şi simţiţi bătaia în uşă. eu am simţit multă supărare şi lacrimi care m-au copleşit fără să mă aştept. Asta este o întrebare excelentă.de fiecare dată când faceţi paşi importanţi. Noi ne-am uitat la voi săptămânile trecute. Ce se întâmplă? Ce pot face eu în legătura cu asta? Tobias: Tu. Voi deveniţi sensibili. Să înţelegeţi că este pentru progresul pe care voi faceţi. Asta este lucrul pe care noi iubim la Shaumbra. dar cel puţin voi ştiţi cum să balansaţi energia în sinea voastră. când voi înţelegeţi că numai este vorba de voi. Întrebare: Tobias. Voi simţiţi supărarea umanilor din jurul vostru. câteodată până la punctul unde nu sînţeţi în stare să balansaţi. nu numai din punctul nostru teoretic. Voi simţiţi energiile acelora care au nevoie de înţelepciunea şi învăţăturile voastre. dragă. dezvoltarea acesteia. Să înţelegeţi că sânt părţi din voi care iubeşte. dar o să vină la voi. de la 11 Septembrie 2001.voi a-ţi devenit foarte senzitivi. dar şi din aplicaţia practicală pe Pământul vostru. Acum.. are grijă de umani şi simte compasiune pentru fiecare care este rănit. Voi vă potriviţi la lucruri. Dar atunci este timpul să faceţi o pauză şi să întrebaţi. şi noi o să continuăm să discutăm despre asta. transmutarea energiei este dezvoltarea energiei. asta nu face ca supărarea voastră să plece. Voi aveţi grijă de alţii foarte mult. în special în ultimii şase luni.. “Ce este acuma pentru ce eu sânt chemat să fac?” Şi voi ştiţi că răspunsul o să vină la voi. nelinişte şi lacrimi. noi vă vom da înapoi acele informaţii. Voi vă deschideţi unele părţi ale fiinţei voastre. următoarele lecţii. noi o să continuăm povestea transformării. Să înţelegeţi că acum toate astea vă cheamă pe voi să faceţi munca voastră. Astea vin în formă de supărare. Şi atunci. Poate să vină în feluri în care voi nu vă aşteptaţi. care se învârte şi se dezvoltă. voi toţi. Aveţi dragoste şi speranţă. munca pe care aţi plănuit pentru mii de ani. emoţii. Noi ajungem să înţelegem cum frica este transmutată. Aveţi compasiune. aşa cum vă afectează pe voi. De fiecare dată când voi încercaţi să vă mutaţi la următorul nivel. Nu este că voi deveniţi invizibili la toate. Noi însă mai învăţăm de la voi. În acelaşi timp voi sânteţi chemaţi în serviciu.

spune Tobias.. prima întrevederea a lui cu şarpele.întrebaţi ce caută ei. dar să vă adresaţi dintr-un loc de putere. dar continuaţi să puneţi întrebări.. Nouă ne place mult. poate să-i termine pe ei aşa cum a făcut cu cel de al doilea lucrător de iluminare dacă nu sânt în balanţă.da. . asta vă v-a spune ceva despre balanţa care este necesară la acest punct. Împingeţi pe acei cu unificarea naţiunilor. Astea sânt doar speculaţii pe partea noastră. chiar dacă a fost evidenţă imediată despre cine a săvârşit acele evenimente. forţe teroriste. Când aceia o să fie chemaţi să stea la masă. Să înţelegeţi că trebuie să vă adresaţi la asta. Puterea. Noi am auzit asta de la cei trei care sânt astăzi aici. Ei vor să rupe tiparul energiei noi. (Arhanghel) Rafael este foarte bun la asta. asta îi v-a ruina pe ei.. Aşa cum voi vă aduceţi aminte. asta v-a cauza să tremure. “Asta este doar o poveste”. Dar noi vedem direcţii. Acum în povestea lui Samuel. mai târziu el întreabă pe sinea lui. cel care a scos cuţitul în supărare şi a vrut să-l omoară pe şarpe.o balanţă incredibilă care aşteaptă pentru orice. Să înţelegeţi că dacă sânteţi. ce treuie să facă. împreună cu dragoste şi înţelepciune este de ce este acuma nevoie.. a fost un uman pe drum” (Râsete din audienţă în timp ce Tobias îl tachinează pe Rafael). Stând la o masă. Ei vor terorism. Atunci. Dar ştiţi voi ce? Asta v-a fi greu pentru ei să facă. atitudinea de tipul militar. Noi nu încercăm să insinuăm că avem răspunsul la această întrebare. A fost o perioadă de aşteptare înţeleaptă. El totdeauna începe poveştile în felul acesta (mai multe râsete. continuaţi să întrebaţi acele forţe vechi pe care voi numiţi forţe întunecoase. într-un fel pentru Tobias care se amuză .Tobias: Asta trebuie încă să fie decis.. Asta ar putea să vă spună ceva despre natura puterii dezechilibrate.. El a ajuns să înţeleagă că şarpele într-adevăr vrea să fie eliberat de lucruri vechi. atunci nu este necesar să scoateţi cuţitul din teacă sau sabia. (Râsete din audienţă) Aşa cum vedem noi în perspectiva noastră. a fost înţelepciune necrezută. “au fost trei umani pe drum. poate asta o să vă spună ca să fiţi într-un loc de balanţă şi împuternicire. el a ştiut că a fost timpul să înspire adânc divinitatea şi balanţa. Să înţelegeţi că întunericul caută eliberare. desigur în dragoste). al doilea lucrător de iluminare. un eveniment neanticipat şi de surpriză care se pare că a intervenit pentru protecţia lui. El a învăţat că trebuie să se adreseze la şarpe. câteodată noi râdem cum voi. Împingeţi pe ei la masa de discuţii. Atunci este ceva de afară.el a fost cel care a fost omorât. Dar. Ei vor tulburare. un loc de adevăr şi un loc de a se uita în ochiul celuilat. Dar dacă este o presiune continuă de la toţi conducătorii şi de la toate naţiunile. Acum. Asta îi v-a slăbi pe ei la genunchi. El totdeauna începe să ne spune poveşti cum de exemplu. El întreabă de ce este acolo. Ei nu o să ştie cum să mânuiască asta...dragi prieteni. Noi vedem că este important să menţineţi puterea. Bărbaţii supăraţi. ei caută să se elibereze. ei o să se predea la asta. Nouă ne place să spunem poveşti de călătorii pe drumul vostru. De fapt.. noi glumim cu el pe această parte şi spunem. Ei spun că asta ar fi ultimul lucru ce acest grup vrea. O să fie un eveniment care vine din afară ca să ajute la rebalansarea energiei.

Este atunci când voi aveţi compasiune.se gândeşte la e-mailul pe care o să primească când noi spunem asemenea lucruri. o energie la un nivel mai înalt. Energia nu lucrează în acest fel.. dragule. Când toate acele evenimente se degajează (atacurile teroriste) noi nu spunem că nu este bine ca lumea să se roage. Este o încercare de a se conecta cu acea persoană. Este când voi vă uitaţi în sinea voastră mai întâi. cum arată atunci asta? Ce este pacea? Dacă voi vă rugaţi pentru pace. Umanii nu ştiu pentru ce ei se roagă.Întrebare: Tobias. Ea nu a pus nici o întrebare. Este o conecţie care i-a loc. A fost ce a-ţi simţit în inima voastră. Asta a fost o energie dezechilibrată. Ea a vrut să găsească copilul din interiorul şarpelui care ea s-a gândit că a fost rănit. ea o să fie o eroină. care atinge pe cei doi. că dacă ea ar vindeca pe şarpe. dar (râsete din audienţă) noi trebuie să continuăm. Ea s-a gândit că este o vindecătoare.. Dacă voi vă rugaţi pentru pace.asta este ce face diferenţa în măsurarea energiilor. Ea nu a avut o idee pământească. Eu am sugerat ca ei să se roage pentru o conştienţă plină. Ea a gândit ca şi cum ar fi fost o agendă de a ei. Când două energii care operează la vibraţii diferite şi se ating unul pe altul. Ne încântă pe noi să vedem cât de departe a-ţi ajuns. o încercare bună. Trebuie înţeles de ce şarpele este acolo în primul rând. Tu eşti un înţelept. Eu cred că conştienţa întreagă este de a aduce aminte cine sântem noi într-adevăr. dar ea s-a gândit că ea v-a vindeca pe şarpe. Noi provocăm pe Shaumbra să vă uitaţi la acele rugăciuni şi să găsiţi o cale nouă de a vă ruga. dar dacă voi a-ţi fi auzit cele spuse. Rugăciunea nu este înţeleasă în societatea voastră. pentru fiecare pe această planetă. Când noi auzim grupuri de umani care se roagă în acest timp. Este atunci când este o conştienţă de balanţă. în special acest grup.. Ea nu a ştiut ce a încercat să vindece. deci nu ar fi loc pentru nimic altceva. Nu trebuie considerat energia unei persoane faţă de cealaltă persoană mai luminoasă sau mai puternică. Când voi aveţi lacrimi în ochi. şi că şarpele a fost pacientul ei. Nu au fost rugăciunile care s-au spus. dragoste pură.. tu eşti înţelept. a vrut să “proceseze” pe şarpe. Lucrătoarea de iluminare a treia din povestea noastră de astăzi. la nivelul de miez. Noi vedem. pe cei care s-au îmbrăţişat. noi am vrea să povestim ce vedem de pe partea noastră. Nu este vorba de a încerca să schimbe sau să transformă acea persoană. Este asta prea simplu? Tobias: Nu. să scoatem din drumul rugăciunilor.. Când voi vă îmbrăţişaţi. cercul de prieteni şi alţi oameni pe care eu îi întâlnesc vor să se roage pentru pace. Daţi voie să vorbim puţin de rugăciune acum. Umanii sânt foarte ataşaţi de cuvântul “rugăciune” şi noi ştim că ei sânt şocaţi când noi spunem că numai are nici un efect. atunci se crează o nouă energie..astea nu au avut nici un sens! Ştiţi voi ce este mult mai puternic decât o rugăciune? Este o îmbrăţişare! Este o îmbrăţişare fără să cereţi ceva în schimb. Cauldre. Ea nu a înţeles asta. este multă confuzie şi dezechilibru pe care trebuie să scoatem. Când voi vă rugaţi voi nu prea înţelegeţi pentru ce vă rugaţi. dar . Asta este o împărţire de dragoste şi energie. Este o transformare care schimbă pe amândoi. asta este simplu o expresie a iubirii. bună sau rea. Când umanii se roagă. dar noi vedem energii ne apropriate. şi când voi vă îngrijiţi de alţi umani.

Întrebare: Ultima întrebare. acompaniat cu râsetele din audienţă. ei nu o să înţeleagă prea bine. Buddha. La fel este şi pentru a cauza pe umanii să-şi ridice sprâncenele şi să spună. atunci când o să spuneţi. după ce a aşteptat puţin. Asta ne aduce oportunitatea să vorbim despre ceva la care am vrut noi să ne adresăm aici. ultima întrebare. Căutarea pentru Dumnezeu se v-a sfârşi aici. cum trebuie eliberat? În acest fel. dar astea nu o să fie biserici. Să folosiţi cuvântul “biserică” este să arătaţi o nouă lumină. şi eu doresc să ştiu ce cauţi tu aici?” Noi vă mulţumim pentru această întrebare iluminată. De când voi a-ţi plecat de Acasă. dar este una nouă. Biserica nouă este despre înţelegerea dintre relaţia cu Dumnezeul care este în sinea voastră. De ce atunci tu numeşti biserici? Este doar un nou fel de a spune “mergi pe drumul tău şi învaţă pe ceilalţi?” Tobias: Într-adevăr şi noi am ales precaut acel cuvânt. Tobias: Într-adevăr este. Noi am ales cuvântul foarte precaut.biserica nouă sânteţi voi. “Să dăm mâna şi să fim prieteni”. etc. Biserica este cel care stă în faţa voastră. Este de înţeles cum conştienţa se ridică. “Şi asta este o biserică?” Asta vă dă oportunitatea să spuneţi. Este fără pereţi. “Da . fă ca problemele mele să dispară. deja” Întrebare: Tobias. şi aste nu ţine mult. Dacă veniţi cu un alt cuvânt. Este doar zahăr pe deasupra ce spune. dragă Dumnezeule. “Te rog. şi aşa noi a trebuit să cerem . Este un strat de zahăr pe pace. şarpele se ridică din nou din sinea lor. dar mi se pare că este o diferenţă între Yeshua fiind Iosif şi Sananda. cum vă rugaţi? Într-un fel.. pentru că biserica nu este clădirea sau structura. Biserica nouă sânteţi voi. Biserica sânteţi voi. eu nu vreau să le văd”. Când voi vă rugaţi pentru pace. Tobias tu spui să construim biserici noi. ultima. De fiecare dată când conştienţa se ridică. pentru că nu s-a adresat la şarpe. Aici o să ajungeţi să cunoaşteţi Spiritul. (A fost o pauză lungă în timp ce Linda a căutat o altă hârtie cu întrebare. şi ei poate o să gândească că voi veniţi de pe o altă planetă (râsete din audienţă). rugăciunea este doar lustruită. Este fără să vă închinaţi la o entitate pe care voi nu a-ţi văzut niciodată şi poate nici nu o să vedeţi. Nu a fost eliberat. O să facă cumva tranziţionarea mai uşoară pentru ei. Noi mai vrem să luăm încă o întrebare în acest timp. Se poate folosi într-un sens. “De ce eşti tu în calea mea? Eu sânt Shaumbra. Asta a fost problema în arii din lumea voastră ca şi Orientul de Est. agenda ar fi. Aici este când voi ajungeţi să cunoaşteţi Casa din Regat. dar întrebarea nu a fost pusă. Eu ştiu că Hristosul se referă la un nivel de conştienţă şi este aceaşi cu conştienţa lui Krişna. Aici este unde voi puteţi găsi pe Dumnezeu şi divinitatea. voi a-ţi căutat pe Dumnezeu. eu sânt puternic şi divin. “Ţie îţi face plăcere să răspunzi la aşa multe. şi ei o să înţeleagă. “Noi nu am crezut că o să fie aşa dificil” Răspunsul lui Linda a fost. să arătaţi o nouă energie care deja a fost stabilit.. Dar o să devină tot mai uşor să mânuiţi asta. Tobias a spus. Este fără o carte care este ridicată în slăvi. Dar în momentul când ei se întorc. pentru că este un cuvânt cu care umanii sânt familiari. şarpele v-a apare.este întuneric.

Acum asta ne dă voie să spunem ceea ce noi am vrut să spunem (Râste din audienţă). Acest grup. Asta a fost numele lui şi energia intipărită în el. Dar el face parte dintr-o familie spirituală. Este mai uşor să ne adresăm vouă prin această identitate de . Este cum să spun . Asta este timpul de a trimite lucrătorii energiei de sezon. Deci. un prieten vechi care a mers pe Pământ. Asta este o foarte largă. dar noi venim ca şi lucrători de schimbarea energiilor. dar numele tău este Jim. Este o energie de familie mult mai largă. Este energia lui Yeshua. eu sânt cel care am umblat pe Pământ mii de ani în urmă. Eu la fel am mers cu voi dar într-un corp ne-fizical.şi să ajutaţi să implantaţi asta. care stă aici cu voi. mergând înapoi în timpul Atlantei. foarte largă. Înseamna asta că ei mediază pe Yeshua? Nu necesar. “TO-BEE-US”. Eu sânt cel care sânt un prieten vechi cu voi. care este un prieteni vechi. Eu nu sânt doar un uman mort. o mai largă energie de familie de Tobias. este familia lui Sananda care într-adevăr face parte din Ordinul de Arc. Asta ar fi ca şi cum a-ţi avea numele de Smith. Este o familie largă care este asociată cu asta. Dar este o mai mare. vin pe Pământ în timpuri specifice. chiar în ultimii mii de ani în urmă. această familie din care facem parte. dar Sananda este o energie unică în sinea Ordinului de Arc. Cuvintele umane câteodată sânt foarte limitate. voi aveţi mulţi Shaumbra care mediază pe Sananda. Eu. Asta este individual. Este diferit şi de Consiliul Crimson.să fie pusă. Voi sânteţi cei care ştiţi cum să luaţi schimbarea în conştienţă . (Multe râsete din audienţă şi chicotiri a lui Tobias) Lui Cauldre nu prea îi place când noi îl întrecem pe el (Multe râsete).să ajutaţi să meargă înainte şi să ajutaţi să se materializeze. “TO-AH-MUS” Dar voi chemaţi ca familia.să luaţi energia eterică . cel care are compasiune şi înţelegere. Este mai uşor de adresat vouă ca “Tobias”. pentru că asta este un grup în sinea energiei de “TO-BEE-US”. Voi puteţi spune că asta este familia lui Sananda. asta l-a identificat pe el.cumva are atribuţii diferite ca şi fiinţele celelalte pe care voi îi ştiţi ca arhangheli. Asta însă nu prea este o înterpretare corectă. Este mai mult de cât entitatea numită “Tobias”. Noi veneam în timpuri când erau mari schimbări de conştienţă. Este o familie mult mai largă care vine aici când noi vorbim. dar este ceva care este mult mai mare care se petrece aici şi pe care nici voi nu recunoaşteţi. dar dragi prieteni. Tobias fac parte şi voi la fel faceţi parte. Energia familiei Tobias a fost scris nu de mult de unii ca: TO-BI-US. Energetic asta ar răsuna . Este în linie directă cu Ordinul de Arc.este dificil de tradus . membrii acestei familii. (Râsete din audienţă). Chiar şi pe Pământ voi aveţi mulţi lucrători de iluminare. Sananda este o familie largă. Tobias. au tendinţa să vină pe Pământ în timpuri specifice de mari schimbări şi sărituri mari în conştienţă. Noi am aşteptat un pic ca să putem discuta despre asta. care putem spune că a fost fiinţa sau entitatea. cel care a mers cu voi. în sinea familiei lui Sananda sânt multe fiinţe şi multe entităţi care cară această energie.energie foarte dinamică din care eu.energetic asta ar suna ca. sau cum Cauldre îmi spune “ un jidan bătrân”. Membrii. Noi lucrăm foarte aproape cu energia lui Sananda. Acum. Yeshua face parte dintr-o familie spirituală. umanul care a mers pe Pământ.

să fim cu voi şi să ne contopim cu voi. nu chiar aşa de mult. care este unul. Noi numai aven nevoie de o schimbare mare. A-ţi notat.energie. îndrăzniţi din nou să integraţi divinitatea voastră prin . eu i-au identitatea lui “Tobias”. Deci. Noi putem ca vântul. Voi a-ţi intrat într-o nouă conştienţă şi aşa noi ne putem conecta cu voi uşor. să ne alăturăm cu energia noastră de voi aici. Noi ne-am obişnuit cu asta tot mai mult.LECŢIA A PATRA LIMBAJUL AH PRESENTAT LA CERCUL CRIMSON 3 NOIEMBRIE 2001 Tobias: Şi aşa este. Acum noi putem să alunecăm în asta uşor. când tranziţia şi schimbarea energiilor au fost mult mai dificile. dargi prieteni. Noi vă cerem ca încă odată să vă integraţi. dar întrebarea nu a fost pusă! Noi vrem ca voi să înţelegeţi munca uriaşă pe care voi faceţi. aşa cum şi voi vă obişnuiţi. Noi veneam cu un anturaj mare. Noi numai avem nevoie de un grup aşa de mare să vină. Dar. Aşa am vrut noi să terminăm discuţiile noastre astăzi. Voi o să ştiţi care o să fie acea muncă numai dacă voi întrebaţi. Aşa cum am auzit mai înainte. că numai este o surpriză? Numai este aşa dificil să faceţi acea tranziţie. pentru că atunci noi nu am putea să vorbim aşa de apropiat şi personal aşa cum facem. Noi putem veni aproape aşa de uşor ca şi cum ai intra doar pe uşă. în acest loc.să vă iubim şi să stăm cu voi Ah. noi am spus la Cauldre (Geoffrey Hoppe). Noi l-am întrebat pe Cauldre să pună în forţă scopul real şi înţelegerea reală a Cercului Crimson. că această schimbare de energie. Este o plăcere de a fi cu voi astăzi. locul de a îngriji şi suporta şi facilita toată munca pe care voi faceţi. Noi avem mult de discutat astăzi. Este timpul să faceţi munca. că noi ne aducem aminte de un timp. că noi ne adunăm în acest spaţiu sacru pentru o altă adunare a cercului Crimson şi a Consiliului Crimson. decât .o energie mare şi largă şi ilustră care vine direct de la Ordinul de Arc. dragi prieteni. de a fi un punct de centru atunci când voi aveţi nevoie de o călăuzire şi dragoste sau doar de o îmbrăţişare. Integraţi divinitatea voastră. Asta este pentru că voi v-aţi mutat pe drumul vostru. acum simţiţi în jur. ŞI AŞA ESTE SERIILE ASCENSIUNII . când noi ne contopim cu voi.cum să spun . Dar. când muzica voastră a cântat (înaintea comunicării). unul din voi. mult mai larg care se desfăşoară aici. Este mult mai blând. să înţelegeţi că este ceva mult mai mare. Voi a-ţi venit acum la punctul de schimbare a conştienţei. Asta este scopul de ce voi sânteţi aici. dragi prietei. Noi vă iubim mult. Mulţi au venit cu noi specific pentru a ţese şi ajusta energiile ca să fie posibilă comunicarea pe toate nivelele. Noi apreciem respiraţia ce a-ţi făcut înainte de comunicare.

pentu că voi treceţi prin procese incredibile”. Şi acum. simţiţi energia fiinţei voastre şi atunci conectaţi asta la energia mea. Inspiraţi adânc până jos la degetele de la picioare. unde voi a-ţi ajuns la împlinirea completă a cercului.pentru că mulţi dintre voi încă mai staţi agăţaţi de lucruri vechi. Voi sânteţi cei care pavaţi drumul. să iasă la suprafaţă în situaţia voastră. şi atunci la un punct dat. Cauldre şi acuma încearcă să înţeleagă asta şi el niciodată nu o să înţeleagă atâta timp ce asta trece prin creierul lui! Voi a-ţi plecat de acasă şi v-aţi promis vouă înşivă şi la Spirit că voi o să mergeţi pe drumul vostru. ştiţi ce. Este dificil pentru că nu a fost făcut până acum. De aceea este că voi sânteţi aici. asta se topeşte. fiţi atenţi. Este simplu Noi am spus de multe ori că numai trebuie să avem discuţii lungi. dragi prieteni.eu mă plâng la partea cealaltă a voalului (râsete in audienţă). De aceea este că noi stăm cu voi acum. să integraţi dreptul de naştere. şi noi chicotim. Într-adevăr. Voi ajungeţi la un punct acum când completaţi cercul. “pentru că voi sânteţi divini. Îndrăzniţi să vânturaţi flăcările divinităţii voastre care se trezeşte. un punct incredibil. Este dificil. o singură suflare v-a cauza focul să se aprindă. Aşa cum voi ştiţi. Aşa cum faceţi. sămânţa lui Hristos în sinea voastră. dragă cine eşti . pentru că o să aveţi schimbări. Asta se întâmplă când voi inspiraţi divinitatea voastră. Oh. să eliberaţi conecţia de la Spirit. Da. voi vă întrebaţi?” Noi auzim că voi întrebaţi asta mereu. Scopul este să înţelegeţi identitatea voastră înafara regatului a Tot Ce Este. Voi sânteţi . Eu inspir energetic şi mă conectez la voi.excerciţiul de inhalare şi exhalare. dragi prieteni. ca şi un foc care a mocnit şi care acum este gata să sară înainte. să integraţi asta în tot ce sânteţi voi. şi noi spunem. Voi sânteţi la punctul acela miraculos. Voi a-ţi făcut în dragoste şi cu aprobarea a Tot Ce Este.sau orice nume a-ţi dori să ataşaţi la asta. Voi sânteţi primii care faceţi asta. pentru că voi sânteţi familiari cu asta. cel Eternal Unul. V-a cauza să vină înapoi la viaţă. înainte de a pleca din Regat. Dumnezeul de Sine. cum este să fi creator în felul vostru. noi auzim pe mulţi spunând. Tobias. Îndrăzniţi să atingeţi ceea ce voi a-ţi căutat pentru aşa timp lung. Când voi inspiraţi asta înăuntru. voi ajungeţi la un punct când voi împliniţi scopul pentru care a-ţi plecat de acasă. “Dragă Spirit. să plecaţi pe drumul vostru. Inspiraţi în braţele şi degetele de la mâini. Voi a trebuit să învăţaţi ce înseamnă să fiţi înafara a Tot Ce Este. Şi de aceea este că eu. să aveţi experienţe prin asta. A fost promis ca voi să mergeţi singuri. dar când vă conectaţi inconştient atunci voi vă miraţi de ce toate problemele sau lucruri ciudate vi se întâmplă în viaţa voastră. stau aici cu voi astăzi. “De ce este aşa de dificil de făcut. afară din Tot Ce Este. şi după o veşnicie. voi existaţi înafara a Tot Ce Este. dragă Tobias. să vă conectaţi cu acea identitate. Şi atunci. Regele şi Regina . ca să plecaţi. Este simplu. Şi asta este când voi integraţi divinitatea voastră. Voi a-ţi făcut asta intenţionat. de ce toate acele lucruri se întâmplă în viaţa mea? Şi noi zâmbim . Este procesul ce a fost ştiut de voi şi ce a fost promis vouă înainte de a pleca de Acasă. Voi a-ţi avut aprobare de la fiinţa cea mai iubitoare.Tobias. Asta dă voie la divinitatea să se aprindă în sinea voastră. Voi a-ţi plecat de Acasă să eliberaţi hăţurile. discuţii lungi care câteodatăă testează intelectul vostru! Ştiţi voi că este simplu ca să inspiraţi conştient divinitatea voastră? Se trezeşte în sinea voastră.

(Râsete din audienţă). Şi noi auzim cum ne înjuraţi (râsete din audienţă). această energie minunată în care sântem noi acuma.. Se pare că sânt probleme care vă blochează pe voi. Voi puteţi. atunci o să puteţi trece prin tot procesul cu mai multă uşurare şi graţie. Sânt multe lucruri pe care o să facem astăzi. Şi la fel el spune nouă. Nu v-a fi dezbinător în fiinţa voastră fizică. inspiraţi adânc. Noi sântem pe partea cealaltă a voalului. Şi ştiţi voi ce? Voi puteţi. Voi puteţi să vă ţineţi de această energie şi asta va fi cu voi pentru totdeauna. “care este drumul corect? Cum aş putea eu să mă apropii de ceva?” Noi putem doar să zâmbim şi să vă iubim şi să vă spunem că noi nu ştim. dacă trebuie să vă refaceţi fiinţa voastră.. Voi puteţi să vă ridicaţi mâna şi să spuneţi. Voi puteţi opri procesul la orice oră. glorioasă şi vindecătoare şi minunată în care staţi acuma şi puteţi re-chema la orice oră. Deci. asta nu este pentru mine. iubîndu-vă şi îmbrăţişându-vă. este o bucurie să fim aici cu voi. “Tu să vii aici jos şi încearcă şi tu asta”. şi să ştiţi că se poate împărţi asta cu alţi umani. Voi o să vreţi ca ei să experienţeze asta. Este un comfort specific în felul vechi. Noi menţionăm această energie pentru că se poate împărţi cu alţi umani. chiar dacă aste v-a cauzat dureri. Să nu uitaţi cum este asta. O să fie un timp în curând. Noi am vrea să îmbuteliem asta. eu abia aştept să fiu învăţătorul TĂU”. pentru că noi înţelegem. când voi o să staţi în faţa unui alt uman. Asta se poate aduce afară din voi la orice oră.. Aah. Noi nu vedem nici pe alţii voi sânteţi în lux pe partea cealaltă a voalului”. Noi onorăm asta complet. noi ştim! Noi v-am spus de multe ori că voi sânteţi primii care treceţi prin asta. Voi sânteţi cei care treceţi prin asta. şi voi a-ţi vrea ca ei să experienţeze această energie binecuvântată. Şi noi onorăm asta. Aşa cum Cauldre totdeauna ne spune. Eu vreau să am o viaţă mai puţin nebună. să daţi un gust a acestui loc dulce în care noi stăm împreună. chiar dacă asta nu v-a servit bine. Aşa cum el ne spune de multe ori. Tobias.. Simţiţi energia. Eu vreau să merg înapoi la comfortul din casa mea. totdeauna este acolo. Dar mai întîi. Simţiţi inima voastră în această zi. Voi puteţi să reţineţi această energie graţioasă. Ţineţi această energie pentru un moment. noi am format o energie pentru a lua loc o transformare. Cu siguranţă v-a fi puţin problematic în fiinţa voastră mentală.obişnuiţi cu felul vechi de a fi. deşi este probabil ce voi înţelegeţi şi vă relataţi mai mult.”Tobias.noi iubim acest moment. Şi voi ştiţi că voi puteţi ajuta. Aici voi sânteţi şi sânteţi trataţi cu necunoscutul şi sânteţi fricoşi. Noi auzim cum ne întrebaţi sau pe oricine găsiţi pe partea noastră a voalului. auzim nemulţumirile voastre. Eu nu vreau să fiu împins şi provocat aşa mult”. dar cu timpul voi uitaţi să o re-chemaţi. Voi sânteţi cei care treceţi prin asta pentru prima dată şi de aceea este aşa dificil.. asta merge doar în sinea voastră. Dar. Şi când voi ajungeţi să credeţi asta şi să experienţaţi. Dragi prieteni. Noi am ales cuvântul . Noi nu vrem să folosim cuvântul “vindecare”. Simţiţi inima noastră în această zi. “Spirit şi Tobias şi ceilalţi. “Noi nu te vedem pe tine că treci prin asta. Împreună creăm o energie care se poate atinge ca şi portofelul pe care staţi sau care este lângă voi. Voi sânteţi cei care deţineţi răspunsul. Asta nu dispare când voi plecaţi de aici. Voi puteţi chiar să luaţi o vacanţă de la călătoria voastră de ascensiune. Este palpabilă. Sânt probleme care stau în drumul vostru.

dragi prieteni.acum. dacă voi îndrăzniţi. voi care vă juliţi la picioare şi la genunchi.la tot deodată. înseamnă dualitate. nu-i aşa? Voi. Asta numai lucrează pentru voi. Dacă voi îndrăzniţi”. Astea numai lucrează pentru voi. nu ascundeţi sub covor. Noi o să lucrăm cu fiecare dintre voi pe un nivel ne-verbal ca să le transformăm. Nouă nu prea ne place cuvântul “vindecare”. Puneţi-le afară. care sânteţi parcă pe o navă de coaste. Voi nu trebuie să le ascundeţi în sinea voastră. “dar Spirit.. daţi drumul . implică ceva care nu este bine şi trebuie reparat. Ştiţi voi că frica pe care o ţineţi despre ce tot se petrece.. Vă aduceţi aminte de povestea noastră de cei patru lucrători de iluminare şi şarpele. Nu vindecaţi. intraţi în Voinţa voastră Divină. Voi a-ţi spus. încercând să aflaţi astea. şi nu puteţi înţelege de ce o zi sânteţi sus iar în cealaltă jos. dar Tobias eu presupun că sânt Shaumbra. “Dacă voi îndrăzniţi. Ştiţi voi că o parte din voi nu ştie dacă este gata să meargă pe un nou nivel? Asta pentru că voi nu ştiţi cum este asta. Energia poate doar să fie transformată. Puneţi toate acele probleme afară pe tavă. boală . nu schimbaţi. care vă loviţi cu capul de lucruri. Noi o să lucrăm cu ele în transformare. Voi care daţi de crize emoţionale. Asta este un spaţiu sigur în care stăm acuma.. şi să se transforme din Sinea voastră în soluţii pe care voi căutaţi.. Voi a-ţi încercat să aflaţi ce spuneau aceste probleme. Umanii vor să schimbe lucrurile şi să le vindece sau să fugă de la ele. Poate doar să fie pus într-o mişcare spirală care se ridică într-un nou nivel. Acum. Permiteţi la aceste probleme . şi da. Pentru că atunci când voi daţi voie la acele probleme să iasă afară.daţi voie să se transforme.asta este pentru că voi încercaţi să rezolvaţi problemele voastre folosând uneltele din dualitate. să iasă afară. dureri insistente şi frica asociată cu asta. Dar acum. Astea nu ar trebui să mă afecteze” Şi ştiţi voi ce? Voi sânteţi corecţi.. că poate să fie ceva rău în sinea fiinţei voastre. Noi o să lucrăm cu toate aceste energii aici. “Vindecare”. Asta este dualitate.voi simţiţi că vă loviţi de pereţi.voi care vă frigeţi pe piele şi alte lucruri.. Judecând că este ceva rău cu voi.. Voi v-aţi mirat de ce acele dureri au fost în fiinţa voastră.doar transformaţi. voi nu sânteţi aşa siguri şi aşa voi încercaţi să vă ţineţi de lucruri ştiute sau să le daţi drumul puţin cu puţin cu puţin. Eu presupun să fiu deasupra acestor lucruri. Pentru câţiva dintre voi astea sânt probleme fizice. şi nu distrugeţi . Daţi voie la energia care v-a făcut bolnavi . aşa că noi vom folosi cuvântul “transformare”. când voi eliberaţi. Aşa cum înţeleptul a spus ma demult. sau una emoţională. Asta înseamnă să nu puneţi nici o agendă pe astea. dacă asta a fost o boală fizică. Intraţi în momentul acesta divin şi permiteţi ca astea să se transforme.astea toate erau acolo pentru a servi o cauză ele răspund la schimbarea conştienţei voastre. este mai gravă decât realitatea actuală? Voi care daţi de dificultăţi în capul vostru. Voi o să găsiţi că jocul de dualitate numai lucrează pentru voi de loc. niciodată. dar mai degrabă să permiteţi să fie eliberate din energia veche în care au fost. Energia poate să fie doar transformată. Faceţi asta acuma. Sânt probleme de care noi am fost întrebaţi să le expunem.“transformare”.este timpul să puneţi toate aceste probleme afară. dar noi vă rugăm să înţelegeţi că toate lucrurile care s-au întâmplat. dar voi v-aţi apropiat de asta prin dualitate.. .. o problemă a minţii. atunci se întâmplă o transformare care v-a ridica conştienţa şi iluminarea voastră pe un nou nivel..

Voi treceţi peste conştienţa de a schimba.şi eu. Sânteţi voi. Ei crează un nou model şi un nou grid. în această zi. sau pentru cei care citesc acest material. Ei vor să vadă cum arată energia voastră. Sânteţi doar voi Shaumbra .multe vieţi. Nu. că nu este Tobias. (Cicălitor). Dacă voi vă întrebaţi ce ar trebui să faceţi acum ca să puteţi face bine această transformare. Invitaţii se aliniează aici -dacă am putea să vindem nişte tichete! Ei se aliniează ca să vină la această adunare. Este aşa bine când nu ai nici o tulburare din partea noastră a voalului. Acest grup de umani. voi numai vă schimbaţi. ei se aliniază şi cer să fie musafirii Cercului Crimson? Vorbele în această parte . Să nu uitaţi aceste cuvinte pe care noi le spunem aici.dacă voi doar îndrăzniţi. Voi treceţi peste conştienţa de vindecare. noi putem vedea că transformările au loc în această cameră.Transformarea primeşte energia ei atunci când voi eliberaţi felul vechi de a fi. care au mers o mare parte pe Pământ . cu energie directă cu noi de pe această parte. Când voi ieşiţi pe uşa aceasta. Voi eliberaţi întunericul din voi. Azi nu avem vizitatori. Puneţi acea problemă sau probleme . Ei acum au mers pe Pământ. pentru că voi permiteţi ca această transformare să ia loc.da. Voi numai vă vindecaţi. Oh. Ei sânt primii care merg în Energia Nouă. Voi vă transformaţi. Este un grup de umani care este familie. simplu inspiraţi adânc. (Multe râsete). Şi aşa cum am vorbit aici. eu. pentru că eu nu am deschis energia acestei camere. eu am un număr de entităţi din compania mea şi coajutorii mei care sânt puţin nemulţumiţi cu mine. O problemă ce avem este că. daţi voie să facem asta corect . Dar acum. De multe ori noi avem invitaţi la aceste adunări. Simţiţi diferenţa în această cameră.”Fac eu asta bine?”(Râsete din audienţă) Nu este un proces pre-scris pentru asta. când voi a-ţi terminat de citit. Dar. Voi transformaţi asta. Câţiva dintre voi. Acum.“zgomotul”. Voi vă miraţi . Când fiecare dintre voi pleacă din acest loc. voi o să vedeţi ceva diferit. acest proces continuă pentru restul de timp ce sântem împreună în această energie de transformare intensă şi în spaţiul în care stăm acuma. Tobias.. noi vedem .se străduiesc. Să nu faceţi asta dificil. Ştiţi voi că într-un sens.este un grup de umani care se numesc Shaumbra. sau altcineva şi nici Spiritul care face transformarea. multe . când voi eliberaţi întunericul şi frica. Eu am făcut câţiva duşmani aici pe partea noastră a voalului din această cauză! Astăzi. Ei fac progrese uriaşe. Simiţiţi energia liniştitoare şi calmă. Simplu daţi voie.obişnuiau să stea în jurul nostru. pentru nici un vizitator. eu am rezervat totul pentru mine! (Râsete din audienţă). înţelegeţi la miezul acesta. Noi putem să împărţim acest spaţiu doar noi între noi. trebuie să fac alegerea cine să vină la această adunare. da voi puteţi pune afară câte probleme doriţi ca să fie transformate. Ei au vorbit despre asta de câteva zile deja şi chiar şi săptămâni. lumea o să vă pară puţin diferit pentru voi. aşa cum voi a-ţi spune . (Mai multe râsete din audienţă). ei sânt aşa de entuziaţi când . Asta este un loc frumos ca să facem transformarea cu umanii care sânt aşa deschişi şi doresc să se schimbe. cel care doar a întrebat. Ei vor să vadă transformarea care ia loc.. Voi vă mutaţi într-o conştienţă divină de transformare.

toate astea erau felul de a vă pregăti pe voi la ce se v-a întâmpla. şi eu trebuie să spun lui să se concentreze la cuvinte. şi pe Cauldre câteodată îl deranjează când face comunicarea. Eu îl voi ruga pe Cauldre să fie în linişte puţin. încludând şi pe voi înşivă. Este doar atunci când voi staţi în spatele zidului că voi puteţi începe să înţelegeţi lucrurile într-adevăr cum sânt. (Pauză) Acum daţi voie să recapitulăm tot ce am făcut în ultimul timp. Aici numai este vorba de dualitate. astăzi noi nu avem această intervenţie. Voi vedeţi cele două conştienţe aşa cum ele cresc în felul lor proprii. Şi atunci sânt ceilalţi . Eu o să le dau un report la sfârşitul adunării noastre. ei toţi înţeleg. voi o să învăţaţi cum lucrurile au fost create. Voi învăţaţi tot mai mult în fiecare zi ca să . După aceea noi ne-am mutat la “Seriile Creaţiei”. Noi am vorbit în acea serie despre Voinţa Divină şi noi ştim că câţiva dintre voi a-ţi fost supăraţi şi confundaţi. Are o balanţă de patru. Să nu uitaţi să vă întoarceţi la lucruri de bază care să ajute pe ei să înţeleagă cum lucrurile sânt. Seriile Pământului Nou”Noi am început discuţiile spunând că călăuzii voştri au plecat. Aduceţi-vă aminte de acel prim an. Este un scop pentru asta. începând cu importanţa despre călăuzi. Stând în spatele zidului. Asta este făcut pentru un scop cu toate că eu mă bucur să simt energia fiecăruia. Este vorba despre Tot Ce Este. Oh. noi am vorbit despre Conştienţa Pământului care s-a împărţit între vechi şi nou. Noi am vorbit în acel an despre acceptare. acceptând toate lucrurile. Şi ceilalţi de pe partea mea. Ei într-adevăr înţeleg. care au fost curajoşi şi îndrăzneţi şi care se mută în natura lor divină. Noi am vorbit despre lucruri esenţiale şi de miez. Simplu. Deci. Noi am început discuţiile noastre acum câţiva ani care s-a numit. Asta este noul Pământ. Să învăţaţi să acceptaţi. Asta este făcut cu un scop. un fel de a instala energia. şi apoi noi ne vom muta la segmentul următor a discuţiilor noastre. învăţaţi să ieşiţi afară din dualitate. Voi vedeţi pe cei care ţin ferm la dualitate şi încearcă să se lupte pe drumul lor ca să poate să iasă din asta. Altfel voi o să fiţi cuprinşi în dualitate. daţi voie să stăm aici doar pentru un moment. Asta este cea mai rapidă şi cea mai simplă cale ca divinitatea voastră să intră. voi spuneţi asta chiar de multe ori. În acel an. Seriile Pământului Nou. Energia este dulce! Este aşa bine să vă am pe voi toţi numai pentru mine. Să nu uitaţi asta când voi predaţi la studenţii voştri. pe care noi cuprindem. Şi atunci voi o să învăţaţi la un moment dat cum o să începeţi să afectaţi procesul de transformare. Dar.vin aici. În prima serie am vorbit despre schimbările pe Pământ şi lucruri care se vor întâmpla. Dar înainte ca noi să ne mutăm la discuţiile următoare. Altfel voi o să luaţi partea cuiva. Voi înţelegeţi. încă odată . Inspiraţi divinitatea a cine sânteţi voi într-adevăr. Petreceţi un moment aşa. Dar acum noi ne uităm la voi. dacă nu înţelegeţi cum lucrurile sânt întradevăr. Noi am vorbit despre a sta în spatele zidului scund.familia. învăţând să numai votaţi niciodată.şi eu nu pot să subliniez destul de mult să inhalaţi viaţa în sinea voastră. Shaumbra. Voi nu a-ţi înţeles de ce a trebuit să eliberaţi Voinţa Liberă. Numai este vorba de voi. inspiraţi divinitatea voastră înăuntru. Noi am trecut printr-un nou nivel de informaţii de bază.

Noi nu putem să răspundem la telefon pentru voi. La asta sântem acuma. Dar o să vină la voi. când voi sânteţi complet întemeiaţi în casa voastră nouă. Noi am fost aşa de amuzaţi de acele cuvinte care au fost puse la începutul acestei întâlniri. Voi deja v-aţi mutat dintr-o viaţă la cealaltă şi a-ţi rămas în acelaşi trup fizic. Şi atunci este după voi ca să dansaţi cu asta. Este o conştienţă care contopeşte toate lucrurile şi caută un răspuns la cel mai înalt nivel posibil. este după voi să scrieţi cărţi. Asta este o conştienţă care stă deasupra Voinţei Libere. un răspuns ce voi nu a-ţi fi putut şti de dinainte. să faceţi munca. noi nu pricepem asta? Asta este o confuzie pentru noi. . Voi a-ţi fost obişnuiţi să mergeţi afară şi să căutaţi lucruri.dacă voi îndrăzniţi. În loc să faceţi un pas mic. dar voi puteţi crea orice . Noi nu putem să dactilografiem pentru voi. Noi am terminat primele trei lecţii. Sau voi trebuie să vă sculaţi dimineaţa devreme şi să mergeţi o distanţă lungă ca să câştigaţi nevoile zilnice. Numai aveţi karma. este foarte simplu.atunci este după voi ca să dansaţi cu asta. bătând la fiecare uşă. Voinţa Divină caută un răspuns deasupra de toate.şi noi ştim că asta vă nelinişteşte pe voi! (Râsete din audienţă). Şi da. Voi sânteţi fiinţe de energie şi casa este corpul vostru fizic. Atunci. dacă voi îndrăzniţi.o iluminare. voi puteţi crea orice!”. Dar atunci când ceva vine la faţa uşii voastre . noi am trecut prin multe lecţii provocatoare. După aceea. Voi deja a-ţi trecut prin acele linii vibraţionale ce vă separează pe voi de la sinea voastră umană. Voi a-ţi fost obişnuiţi să fiţi vânători. Voi nu trebuie să fiţi în panică sau să fugiţi în sus şi în jos pe stradă. chiar şi o persoană.înţelegeţi ce este Voinţa Divină. atunci lucrurile apropriate o să vină la voi. dar voi sânteţi fiinţe de energie. Atunci este după voi să faceţi lucrul. Voi deja a-ţi terminat Cartea Vieţii pentru toate vieţile voastre. În Seriile Creaţiei. poate câteodată chiar în ultima secundă . şi a neliniştit pe mulţi dintre voi şi a bucurat pe alţii dintre voi. nu un răspuns a dualităţii. Noi o să ne mutăm acum într-o energie diferită. Noi nu putem conduce maşina într-un alt oraş pentru voi. Voi trebuie să faceţi aceste lucruri. noi vedem asta. Asta este responsabilitatea voastră. noi ne-am mutat la lecţiile curente numite. Şi atunci o să vină la voi.“dacă voi îndrăzniţi. Noi sântem de-a lungul drumului. ca să găsiţi răspunsul. Voi încă nu prea credeţi asta. Ştiţi voi că atunci când Cauldre încearcă să facă o comunicare prin tastatura de la calculator. o idee. Noi am început aceste serii şi v-am înştiinţat dargi prieteni. Dar. Dar când voi intraţi în spaţiul divin. sau o oportunitate nouă . Voi încă vă străduiţi să înţelegeţi asta. Voi învăţaţi să staţi într-un loc divin şi calm în casa voastră nouă. Prin Seriile Creaţiei. “Seriile Ascensiunii”. noi am vorbit despre lucruri ca şi “dansaţi cu ce vine la uşa voastră din faţă”. Asta face parte din fiinţa îngerească umană al vostru. mulţi dintre voi staţi noaptea târziu şi vă uitaţi la ecranele voasrtre de calculatoare. numai aveţi contracte. simplu aveţi doar spaţiu clar şi gol ca să creaţi aşa cum voi doriţi. odată ce aveţi acele inspiraţii. că voi deja a-ţi ascendat. Voi încă încercaţi să înţelegeţi această fizică spirituală. Voi găsiţi că mult mai mult lucrurile o să vină la voi. Acele munci noi nu putem face pentru voi. lecţii care v-au provocat la cel mai adânc nivel. Voi atrageţi lucruri apropriate vouă.

dar voi o să vedeţi ce diferenţă face asta. de ce eşti tu pe drumul meu? De ce eşti tu aici?” Cereţi un răspuns pentru că şarpele într-adevăr se simte mizerabil. Gândiţi-vă la primii paşi pe care voi a-ţi luat de-a lungul drumului. Este un limbaj pe care noi vă cerem să . lucruri pe care le comunicăm de la fiinţa voastră. Vine sus. Şi aşa voi spuneţi. sau problematic. Şi aşa noi am vorbit cu voi într-adevăr să o posedaţi. După aceea noi am vorbit să posedaţi divinitatea voastră. Se pare că încă mai este vorba de voi. De aceea noi am vrut să avem mai mult timp pentru intemeierea energiei de astăzi. pentru că voi permiteţi asta. dar asta se va ţine foarte tare până ce el ştie că voi sânteţi sinceri şi cu adevăr în voi. Astăzi noi vrem să vorbim despre ceva ce este foarte simplu. Atunci. Asta caută eliberare. Atunci o energie nouă se iveşte. Numai este contract. Voi sânteţi aici în serviciu. Aduceţi-vă aminte că noi am spus acum câteva luni.pentru că noi am văzut că voi a-ţi ţinut concepţia divinităţii voastre. Nu aparţine nouă. După aceea noi am vorbit la ultima noastră adunare despre întunecime. Atunci transformarea are loc. Numai este vorba de voi nicicum. şi aduceţi-vă aminte de asta atunci când voi călăuziţi studenţii voştri prin acest proces. “Tobias. Voi sânteţi aici pentru un scop total diferit. Nu aparţine la nici un înger sau arhanghel. El caută eliberare. Noi sântem aici astăzi ca să vorbim despre un nou limbaj. Voi o să gâsiţi foarte provocator la început. că numai este vorba de voi nicicum. Voi permiteţi ca lucrurile să vă afecteze. un limbaj pe care noi o să începem să vorbim cu voi. şi voi încercaţi să vă potriviţi frecvenţa voastră. voi nu a-ţi fost asta. dacă astea erau aşa atunci de ce nu le simt sau de ce nu le aud pe astea? Tobias. “Dragă şarpe.faceţi un pas mare. şi începe procesul de transformare şi experienţe prin care treceţi chiar acuma. Acum noi vă cerem să gândiţi în toate aceste forme pe care noi le discutăm cu voi. când întunericul permite eliberarea să ia loc. Şarpele vrea să fie sigur că poate avea încredere în voi. Toate răspunsurile sânt conţinute în sinea voastră. de ce este atunci când eu pun o întrebare la sinea mea că câteodată eu primesc un răspuns rău? Câteodată eu aud o voce aiurită şi aşa trebuie să o închid afară. dar nu a-ţi posedat -o. dar se pare că voi nu mânuiţi frecvenţa cum trebuie. Voi v-aţi gândit despre asta dar. Asta poate vă sperie la început. Nu este acolo ca să facă viaţa voastră dinadins mizerabilă. Numai este karma. Este a voastră. Noi am schimbat lecţia pe drum . Este a voastră. Încă mai sânt atribuţii în voi care au nevoie de procesul de transformare şi voi trebuie să întrebaţi. Începeţi să aveţi grijă de divinitatea voastră şi să o creşteţi. poate să elibereze felul vechi de a fi. pentru că voi a-ţi fost în adevărul vostru. Noi am vorbit despre eliberarea întunericului din voi. în timpul primei lecţii din această serie. Începeţi să o posedaţi. Asta este că eu nu mă simt comfortabil cu asta?” Sânt mulţi care vor să vorbească cu noi de pe partea asta a voalului. Se pare că voi nu înţelegeţi. Gândiţi-vă la asta.

La mulţi dintre voi le e frică să folosească cuvântul “Nu” sau “Poate”.ne vorbiţi. Ea a ştiut multe cărţi despre religie. voi o să învăţaţi foarte mult! Voi o să integraţi creierul vostru. Nu este un lucru rău. şi astea puteau fi aplicate în grupuri speciale. Voi nu o să-l găsiţi pe Dumnezeu în mintea voastră. ca şi umanul din exemplul vostru care a fost în capcana regulilor. Este un limbaj care mai presus de toate voi o să folosiţi să vorbiţi cu VOI înşivă. De exemplu. Oh. Noi vă SIMŢIM. Voi gândiţi că noi sântem chiar aşa de proşti? (Râsete din audienţă).numai! (Râsete multe din audienţă). Voi a-ţi luat ce s-a întâmplat în viaţa voastră şi a-ţi trecut asta prin mintea voastră atunci când voi a-ţi dorit să ne vorbiţi nouă. dar voi nu o să găsiţi divinitatea voastră acolo. despre patru umani care au avut diferite feluri de a căuta pe Dumnezeu. De aceea noi v-am cerut să eliberaţi ceremoniile. El a auzit că poate să găsească Spiritul prin a urma nişte reguli precise şi făcând diferite acţiuni în diferite zile sau diferite căi. Sânt unii dintre voi care gândesc că sânt reguli în energia nouă sau în aceşti ani noi. Astea au fost bazate pe conştienţa timpului aceleia. Noi o să spunem câteva exemple despre care am vorbit nu demult. Noi înţelegem ce vreţi voi . înafara ceremoniilor de bucurii. toate despre căutarea lui Dumnezeu. Voi gândiţi că voi trebuie să aveţi grijă când spuneţi cuvântul “a putea”. voi nu o să puteţi să mergeţi? Voi nu o să puteţi face nimic! Dacă studiaţi acestea cu grijă. Şi aşa cum am spus la grup. Noi putem vedea stressul şi presiunea pe creierul vostru. Totul trece ca printr-o pâlnie. Voi o să aveţi multe informaţii depozitate acolo. Ea a fost o studentă exceptională. în loc de “s-ar putea”. Acum voi o să începeţi să învăţaţi un nou fel. asta v-a cauza dureri. Daţi voie să vă spunem despre cei patru umani care au căutat pe Dumnezeu. ea ÎNCĂ mai este în căutarea lui Dumnezeu. Voi a-ţi fost obişnuiţi să faceţi în felul acesta. Voi gândiţi că voi trebuie să definiţi totul precis. Poate voi puteţi să vă relataţi la una sau mai multe a acestora. Daţi voie pentru un moment ca să recapitulăm cum a-ţi făcut voi lucrurile până acum. Primul uman a încercat să-l găsească pe Dumnezeu prin intelectul ei. Ea a venerat intelectul ei. Procesarea voastră ca şi umani. Asta avea loc în mintea ei. Nu în cuvinte. voi încercaţi să ne vorbiţi cu nişte cuvinte amuzante din când în când. pentru că voi încercaţi să treceţi totul prin creier. Şi aşa cum voi ştiţi asta nu este aşa. Acest uman a fost un preot care a cunoscut Biblia. Voi gândiţi că noi nu putem să simţim pasiunea voastră şi gândurile voastre şi emoţiile voastre? Noi nu prea mai ascultăm la cuvintele voastre . Înţelegeţi voi asta? Noi vă cerem să eliberaţi ceremoniile pentru că voi o să fiţi în capcană. pentru că asta a făcut mult bine în viaţa ei. Dacă voi încercaţi să urmaţi regulile scrise acum 2000 de ani în urmă. După aceea am vorbit despre umanul care a căutat pe Dumnezeu prin reguli Spirituale şi prin alte regulaţii. voi o să găsiţi că astea se contrazic. Ea a citit diferite filozofii. Voi nu o să-l găsiţi pe Dumnezeu în mintea voastră. trece prin mintea voastră.cu Spiritul. Dar noi acum o să transformăm asta şi vom vorbi într-un nou fel. Ea a fost foarte deşteaptă. pentru că astea nu se mai pot aplica în energia în care sânteţi acuma. Voi nu o să-l găsiţi pe Dumnezeu în cărţi. Ştiţi voi că dacă luaţi toate regulile în inima voastră.

După asta a fost al treilea uman care l-a căutat pe Dumnezeu prin emoţiile ei. chiar dacă voi citiţi aceste cuvinte. Eu trimit energia unui copac de pin. Ea încă se mai duce la adunări.. Asta este felul vechi. prima dată cu voi înşivă şi după aceea cu alţii. şi ce noi vă spunem astăzi. mulţi dintre voi faceţi. El a început să meargă în sinea lui. a urmat reguli. Peste săptămână ea s-a dus la întâlnirile spirituale (chicotiri).cel care seamănă cu mulţi dintre voi . să fi îndurător şi înţelegător! Dar ce nu am spus noi în acel timp. Cel de al patrulea uman . El a început să asculte cu înţelegere. prima dată pe el însuşi.. şi ei i-a plăcut asta. Ea nu a fost legată de nici un fel de gând a acelei adunări. simţăminte specifice. este cum a ascultat pe el însuşi. Noi o să luăm un moment să facem asta. Există un limbaj nou pe care voi o să folosiţi să comunicaţi. Simplu. Voi sânteţi obişnuiţi să încercaţi să definiţi această energie. despre “Limbajul AH”. Voi sânteţi foarte mult obişnuiţi să procesaţi prin mintea voastră. despre multe căi specifice. ce faceţi voi chiar acuma. Voi aduceţi asta înăuntrul. Şi aşa voi nu o să vă mutaţi cu graţie prin procesul de ascensiune. a ascultat de el însuşi. Deschideţi-vă la asta pentru un moment.să spuneţi. Noi stăm cu voi aici pentru un moment. Voi încercaţi să definiţi asta prin diferite căi. Ce lucru minunat! Ce lucru curajos. Aici o să fie problematic pentru voi. că ea mergea la biserică în fiecare duminică şi ea a capturat acea energie. Asta este dualitate. Ei nu i-a păsat de nici o filozofie în special.dar ea încă nu l-a găsit pe Dumnezeu. Dar. Lecţia a . Voi vă străduiţi.. Noi nu o să vorbim. Eu trimit esenţa acestuia. Ea parcă nu a auzit nici un cuvânt. Noi vam spus povestea ei. şi voi procesaţi asta. pentru că noi ştim . Şi aşa el a început. prin marea parte a inimii voastre. dar voi încercaţi să procesaţi asta prin mintea voastră. Noi o să vorbim despre asta în restul acestei seri. Au fost lucruri minunate. dragi prieteni. energia aceea a părăsit-o. a mers la adunări şi el a găsit că toate astea l-au adus într-un loc nou.la Cauldre îi plac copacii. şi aici voi v-aţi străduit. Voi încercaţi să definiţi ce am trimis eu. dar care nu trece prin mintea voastră. S-a evaporat şi s-a dizolvat şi a plecat complet. dar el a fost gata pentru un nou pas. Ei i-a plăcut să meargă la acele întruniri şi să stea acolo ca să simtă energia.voi luaţi energia mea în sinea voastră. A plecat. Ce fel de energie vă transmit eu acuma? Eu trimit energia unui copac.. ea nu a posedat Sinea ei proprie. deschideţi-vă la energia pe care eu Tobias trimit la fiecare din voi. El a mers în sinea lui. Ea s-a gândit că ea poate o să-l găsească pe Dumnezeu în acea energie. Noi o să vă trimitem energie specifică. (Pauză) Acum. gândind că este bine sau rău. Şi la fel energia grupului a evaporat. Dar într-o oră sau când ea a fost înafara uşii. Asta este felul vechi. Voi nu ştiţi unde altundeva puteţi să procesaţi această energie. Dar ei i-a plăcut să meargă la adunările acelea. Astăzi noi o să vorbim în Lecţia a Patra din Seriile Ascensiunii. Ea a încercat să-l găsească pe Dumnezeu prin emoţii.el a studiat. Să nu vă închideţi în reguli. prin valurile de energie care au venit.

pentru că noi nu vrem ca voi să intelectualizaţi acest proces. voi o să ştiţi că este adevărat şi voi ajungeţi să spuneţi. Este aşa simplu . Cei care a-ţi avut darul de a auzi. şi asta este un lucru minunat. Voi o să ştiţi că este adevărat. Şi până atunci voi simplu aşteptaţi. răspunsul vine în Limbajul de AH. Voi o să începeţi să primiţi răspunsuri dintr-un loc nou. când voi puneţi o întrebare în sinea voastră. Asta vine pe un nivel diferit. Voi o să simţiţi că este adevărat. dar voi să nu încercaţi să definiţi asta sau să o judecaţi în mintea voastră.Limbajul AH. să o prelucreze şi să vină afară cu un răspuns. Este un proces de a şti ce vine prin voi. Deci voi o să spuneţi. Mulţi dintre voi nu v-aţi simţit bine cu asta. sau viziunea de a vedea. Dar. prin toată fiinţa voastră. Voi nu o să auziţi cuvinte în urechile voastre sau în mintea voastră. este timpul să schimbaţi astea. Eu nu primesc nici o poză în creierul meu”. să vă socotiţi norocoşi. eu nu aud voci. voi o să fiţi într-un loc liniştit. Şi la acest punct în procesul vostru de ascensiune. Voi nu necesar o să simţiţi. “AH”. Asta nu este definit prin creier. Acum noi vedem că voi faceţi asta tot mai mult. noi numim asta Limbajul AH.. că noi ştim ce o să faceţi voi. Voi a-ţi primit o altă interpretare. Voi căutaţi răspunsul în sinea voastră. “Eu nu simt lucrurile. de a simţi lucrurile. pentru că voi nu trebuie să uitaţi obiceiul care numai vă servesc. O să vă izbească. Când un răspuns vine la creierul vostru voi spuneţi.AH. Noi o să numim “Centrul Procesului Divin”. Voi nu o să auziţi. Acum. Voi o să aduceţi răspunsul din sinea voastră. Voi nu necesar o să simţiţi. Noi nu putem spune unde este acel loc. “Nu. Este foarte simplu. Acum. nu pentru că exprimă un suspin spiritual. În Limbajul de AH. Şi asta v-a veni în limbajul de AH. Da şi voi sânteţi corecţi în această asumare. Asta v-a fi spus vouă din centrul vostru divin. . şi voi permiteţi la fiinţa divină ca acum să proceseze asta. Şi voi nu o să auziţi. Noi nu am vrut să dăm un alt nume la asta.. Când mergeţi în sinea voastră şi puneţi o întrebare. Nu este nicicum ca să dezlegaţi Limbajul AH. este că voi o să vreţi să încercaţi să dezlegaţi prin creierul vostru uman. Simplu este. dar pentru că voi învăţaţi să cădeţi de acord cu asta. eu nu înţeleg. Să nu încercaţi să ghiciţi în creierul vostru sau să auziţi în urechile voastre. Dificultatea de a folosi Limbajul AH. Asta nu v-a lucra în energia nouă.Patra. Asta v-a fi o provocare pentru voi. Şi voi a-ţi fost corecţi. Voi o să mergeţi la mintea voastră şi o să încercaţi să dezlegaţi asta. De unde o să vină asta? Cum o să ştiu eu?” AH! Voi o să ştiţi. “Tobias. Voi a-ţi spus. nu ca şi vocea aceea mică pe care voi nu a-ţi crezut-o şi din când în când asta v-a înşelat. Voi nu o să procesaţi asta prin mintea voastră. sau voi a-ţi simţit că răspunsul nu a fost apropriat. Şi voi nu o să vedeţi în mintea voastră. noi am văzut că voi a-ţi fost nemulţumiţi pentru că voi nu a-ţi auzit nimic. Creierul este un lucru . Când voi intraţi în sinea voastră şi puneţi o întrebare. voi puneţi asta la fiinţa voastră.voi deodată o să spuneţi “AH” (Râsete din audienţă)..noi vă spunem acum.. când răspunsul vine la suprafaţă. eu nu prea cred că asta este răspunsul”.

Să nu vorbiţi la îngeri care oricum nu sânt acolo. Să nu încercaţi să folosiţi limbajul nou cu alţii. Permiteţi doar să fie. Noi râdem pentru că noi încercăm să vă explicăm un concept care este nou şi cu care chiar şi noi avem dificultate să vă explicăm. Dar noi o să trecem dincolo de asta. şi voi o să continuaţi să folosiţi asta. Noi o să facem din nou. şi eu nu a trebuit să mă străduiesc prin mintea mea.. Să nu încercaţi nicicum să ne vorbiţi. Vorbiţi vouă înşivă. Nu este prin viziunea minţii. Să nu vorbiţi la Tobias. şi atunci voi o să spuneţi “AH”. Este ca şi un depozit de cunoştinţe. Eu înţeleg unde este asta. Este un nou loc. Puneţi-vă întrebări. Vă ajută să treceţi informaţii. Aduceţi-vă aminte. Asta facem noi acum cu voi. de fapte şi cifre. Eu sânt capabil acuma să comunic cu Sinea mea Divină într-un limbaj cum nu am ştiut înainte. Câţiva dintre voi a-ţi avut darul viziunii. Noi o să vorbim la Centrul de Procesare Divină al vostru în Limbajul de AH. Noi ştim asta. Să nu încercaţi să simţiţi ceva. sau la călăuzii voştri. să mânuiţi computerul şi alte lucruri. Şi poate nu o să fie răspunsul la care voi vă aşteptaţi. Asta nu am spus literal! Vorbiţi în limbajul de AH. Noi o să vă arătăm cum să faceţi asta mai târziu. Să nu căutaţi un răspuns de la noi în următorii 30 de zile. Noi o să vă vorbim în limbajul nou. noi v-am dat acest exerciţiu puţin înainte cu un copac. Noi o să vă arătăm cum să comunicaţi cu o grămadă de lucruri. Să nu încercaţi să puneţi într-un loc fizic. El o să fie ocupat cu alte lucruri (râsete din audienţă). La timpul apropriat răspunsul o să vină la voi . Să nu vorbiţi la alţii.minunat. Asta vă permite să conduceţi maşina.. Dar pentru următorii 30 de zile să fiţi celibatari (râsete din audienţă). Vă ajută să distingeţi lucrurile. Vă permite să înţelegeţi lucrurile la un nivel de energie în care vă aflaţi. Să înţelegeţi că răspunsul poate nu o să vină decât în câteva zile sau săptămâni. Aduceţi-vă aminte să ţineţi creierul afară din asta. într-un limbaj pe care nu am ştiut că există. şi să nu încercaţi să gândiţi ceva. Dar după aceea o să vă întoarceţi. (Pauză) Este dificil nu-i aşa.Voi o să fiţi nemulţumiţi. Voi să comunicaţi cu voi înşivă pentru următorii 30 de zile. Noi încercăm să vă dăm exemplu. Să nu încercaţi să definiţi asta acuma. Voi o să vreţi să renunţaţi. Voi o să fiţi supăraţi. Şi atunci voi o să vă prindeţi. Cum vă conectaţi cu divinitatea voastră? Cum comunicaţi cu tot ce sânteţi voi? Nu este prin limba engleză sau franceză sau altă limbă. Permiteţi un spaţiu pentru asta.cum. Este centrul vostru divin. numai vouă înşivă. să ţineţi creierul vostru afară? (Pauză) Asta o să vă ia multă practică din partea voastră. Acum eu ştiu. Nu este prin sentimentele voastre. Vorbiţi-vă vouă înşivă în Limbajul de AH. dar asta este amuzant. Noi o să vorbim în Limbajul de AH. Este un limbaj de energie şi vibraţie. dar noi nu vrem ca voi să intelectualizaţi asta. şi asta v-a veni la voi. Asta vă ajută la călăuzirea voastră pe plan uman. Să nu încercaţi să procesaţi asta prin creierul vostru.

Nu este un limbaj pe care voi trebuie să definiţi. “Da. Chiar acum auzim că voi spuneţi. din fericire. vă v-a ajuta la comunicarea şi cu alte lucruri. Este dificil pentru noi să explicăm asta. pentru că vă spunem din nou. Este un limbaj ce nu trece prin creierul vostru. şi vine la suprafaţă. Este un fel de a vă conecta cu cine sânteţi voi. Cum puteţi să vorbiţi vouă înşivă? Cum puteţi comunica cu această sine nouă? Voi deja a-ţi încercat. Tobias. fără un fel de viziune sau simţământe ce a-ţi avut înainte şi a-ţi folosit în trecut. fără gânduri. Dar este un limbaj care comunică cu fiecare celulă fiecare atom. . După aceea staţi în linişte. Asta puteţi să numiţi un limbaj de miracol.noi numim “saleebus”. Voi a-ţi folosit calea veche de energie şi asta nu merge. Voi nu trebuie. Este un fel de limbaj pe care noi folosim între noi. Limbajul nostru are o vibraţie. fiecare moleculă din trupul vostru. un limbaj energetic ca să vorbească cu el însuşi. Limbajul nou de AH. Vine din sinea voastră. Vorbiţi vouă înşivă. să folosiţi creierul pentru toate aceste comunicări. Ele comunică între ele. este să practicaţi. “saleebus”. Când vine la suprafaţă. ceea ce este în sinea fiinţei voastre. dar ele vorbesc între ele. Şi atunci voi o să ştiţi. Simplu este.. Apropo. Este pe un nivel nou pentru că asta implică trezirea divinităţii voastre. Să nu aşteptaţi nimic de la energia veche. Doctorul (Mindy Reynolds) ştie. Noi nu putem spune exact de unde vine acest limbaj nou. Asta vă v-a ajuta să folosiţi mai întâi pentru voi înşivă pe un nivel ce voi nu a-ţi ştiut niciodată că există. Să nu ne vorbiţi nouă. limbajul ce folosim unul cu altul.să lucraţi cu asta şi atunci deodată voi o să spuneţi “AH”. Noi înţelegem.Este un limbaj energetic. noi nu vrem ca voi să intelectualizaţi acest proces. Voi v-aţi chinuit să treceţi asta prin mintea voastră. fiţi liniştiţi. Asta este similar cu limbajul ce noi folosim pe partea noastră a voalului. Vorbiţi cu voi înşivă.asta este un limbaj nou. pentru că asta este. dar aşteptaţi la tot ce este nou. cum să comunicăm noi fără gânduri. Asta v-ar copleşi pe voi. v-a fi ceva ce voi o să folosiţi tot mai mult în drumul vostru. să nu uitaţi asta.noi încercăm să definim asta lui Cauldre. sau cuvinte. Simplu este. Corpul vostru foloseşte un limbaj de a lui. “AH”... dar aşteptaţi -vă la toate care vor ieşi la suprafaţă prin divinitatea voastră. acum ştiu. Să fiţi într-un loc de pace şi calm. voi o să folosiţi pentru multe lucruri în viaţa voastră zilnică. Limbajul de AH. Când o să fiţi experţi cu asta. Voi nu auziţi convorbirile celulelor şi a moleculelor şi a organelor din corpul vostru. este similar cu acel limbaj pe care corpul vostru foloseşte să comunice cu el însuşi.prin divinitatea voastră şi se v-a prezenta singur şi v-a fi conştient în conştienţa voastră pe nivelul uman. Va fi ca şi. Voi o să găsiţi că voi într-adevăr comunicaţi cu tot ce sânteţi voi fără vorbe.. asta este ca şi un balon uriaş care vine în sus. cu membrele voastre sau orice altă parte din trup. sau simţăminte sau viziune? Astea sânt uneltele pe care le-am folosit” Noi înţelegem asta. După aceea. Cum să practicaţi asta? Puneţi-vă întrebări. Asta vă v-a provoca. Dar este pe un nivel nou. se extinde şi se exprimă. Tot ce putem noi să spunem. Să nu vă aşteptaţi la nimic în felul energiei vechi.

Noi o să vorbim mai mult prin restul lecţiilor din această serie. dar noi trebuie să aruncăm înapoi asta la el şi la ceilalţi care gândesc la fel. voi trebuie să lucraţi cu asta regular. pentru că eu nu voi avea nimic să fac pentru următoarele 30 de zile. dar voi trebuie să lucraţi cu asta. Noi ştim deja. Iniţial. că asta nu este nicicum ceea ce voi a-ţi studiat înainte. este felul de comunicare cu sinea voastră în limbajul de AH. Dacă voi într-adevăr vreţi să fiţi maeştri la asta şi să înţelegeţi asta. (mai multe râsete). Voi o să ajungeţi la acest punct în voi înşivă până la următoarele 30 de zile. Voi încercaţi să definiţi ceva prin intelectul vostru care nu se poate defini acolo. o să am un mare zâmbet pe faţa mea stând aici sus şi odihnându-mă. atunci deodată o să fie un pârâu de conştienţă divină care v-a curge prin voi. încercând să aflaţi şi să definiţi de unde vine asta. Noi o să vă împingem să folosiţi asta. Cauldre spune că noi nu am definit destul de bine ce este acest limbaj nou. Şi voi o să ştiţi atunci. Este simplu. Şi asta v-a veni înapoi la voi în formă de răspuns. Noi vă prevenim că câţiva dintre voi o să vă întoarceţi la calea veche. (Râsete din audienţă). Cauldre sau oricine din voi. Şi dacă noi vă auzim că ne chemaţi pe noi. acest drum de comunicare. Voi doar o să simţiţi sau înţelegeţi această comunicare. Este un nou limbaj. Noi vă garantăm asta. (mai multe râsete) şi bucurându-mă de aerul proaspăt de pe partea noastră. (Multe râsete). . Voi o să vreţi să lucraţi zilnic. Şi atunci voi o să aveţi un “AH”. eu voi zâmbi când o să aud un “AH”. Asta v-a veni dintr-un alt loc. Este nou pentru voi şi numai pentru voi. “Oh.când voi o să eliberaţi. Dacă noi auzim că voi chemaţi alte entităţi. Este al vostru. Eu atunci voi şti că unul din voi a priceput. Să nu încercaţi să aduceţi în mintea voastră. dar aşa cum o să lucraţi cu asta. şi cum se poate procesa în mintea voastră umană. probabil voi vreţi să faceţi aşa. şi la fel şi la alte lucruri pe care nu a-ţi întrebat. şi cum se simte asta. cu Dumnezeul de Sine al vostru. Voi vreţi să ştiţi exact ce să faceţi. Voi să nu încercaţi să creaţi în mintea voastră. Asta se v-a întâmpla foarte curând şi atunci asta v-a merge înainte şi înapoi.( Râsete din audienţă).. Voi o să fiţi foarte supăraţi. voi o să înfiinţaţi o comunicare cu divinitatea voastră. Asta nu v-a fi în mintea voastră.. În acea curgere o să fie răspunsul la toate lucrurile pe care a-ţi întrebat voi. Noi vrem ca voi să lucraţi cu voi înşivă pentru următoarele 30 de zile. Voi o să vreţi să lucraţi cu asta când conduceţi maşina voastră. unde nici voi nu o să folosiţi cuvinte. Lucraţi sârguincioşi. Şi voi o să fiţi supăraţi. noi o să pretindem că nu sântem acasă. şi voi o să fiţi supăraţi pe mine. Şi când eu sânt în hamacul meu spiritual. când voi nu definiţi conversaţia voastră sau întrebările voastre la Divinitatea voastră de Sine în cuvintele din mintea voastră. Nu v-a trece prin mintea voastră. Tobias. Posedaţi asta. Voi o să spuneţi. Eu. Asta este nou. Voi o să aveţi o durere de cap dacă încercaţi să treceţi asta prin mintea voastră.noi o să mergem să vorbim cu aceia şi noi o să le spunem să nu ridice receptorul. Când o să fiţi obosiţi de a vă lovi cu capul de pereţi. Asta nu este aşa. Este al vostru. asta este cumva ceea ce eu am învăţat acum 20 de ani”. Voi nu puteţi să mergeţi înapoi la nici o carte ca să găsiţi asta. şi vă miraţi ce tot este asta. Şi noi vă spunem acuma.

este simplu. Noi ne-am bucurat de acest timp împreună. asta v-a fi în limbajul nou de care am vorbit astăzi. Acum aveţi temă de casă. Când voi plecaţi din această cameră. un cuvânt mai lung care are un sunet impresionant. “Tobias. Această energie este plină cu dragoste şi înţelegere şi transformare. nu ai putut tu să vi cu un alt nume mai mare. Noi o să stăm aici în restul zilei. aşa cum ştiţi. să înţelegeţi ce s-a întâmplat şi cum s-a întâmplat. că atunci când noi vorbim între noi. este un lucru minunat. (Râsete din audienţă) El spune. Voi o să simţiţi asta într-un alt loc. “Ah”. Noi ne-am bucurat să vedem transformarea care a luat loc aici între cuvinte. El spune că gândeşte că limbajul Ah. După aceea noi o să lucrăm cu voi ca să înţelegeţi cum să comunicaţi cu alţii . (Multe râsete din audienţă). “Ah”. Când ajungem la punctul unde discutăm cu voi cum puteţi să împărţiţi asta cu alţii. Noi o să vă împingem să aveţi răspunsul în limbajul Ah al vostru personal Şi noi trebuie să facem încă un comentariu înainte să plecăm. Se poate simţi în continuare. Voi o să înţelegeţi asta în sinea fiinţei voastre. noi am făcut asta intenţionat! Noi nu vrem ca voi să trataţi asta ca nişte concepţii intelectuale superioare care este rezervat pentru cei care au favoruri speciale. să folosiţi limbajul “AH”. (Comunicare din Lecţia 4) . dar după aceea o să fiţi cu voi înşivă. Noi o să ne întoarcem în scurt timp să răspundem la întrebările voastre.Acum atâta am avut de spus despre acest subiect. “Asta v-a suna aşa de neconvingător să vorbeşti în limbajul ”AH”. Asta se poate lua cu voi. Voi o să găsiţi asta să fie singura şi cea mai puternică unealtă în energia nouă. Voi o să înţelegeţi cum o să puteţi transforma viaţa voastră proprie prin asta.LECŢIA 4 ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI 3 NOIEMBRIE 2001 Tobias: Şi aşa este. să fim mândri?” Şi el mai spune. dar noi o să vă împingem pe fiecare dintre voi. Noi ne reîntoarcem la această energie.cu alte lucruri şi alte fiinţe în limbajul acesta nou. dragi prieteni. Este limbajul de comunicare a divinităţii. când voi eliberaţi o respiraţie şi transformaţi în “AH”! Noi vă iubim mult şi voi o să fiţi singuri pentru următoarele 30 de zile.. şi noi vă spunem vouă. Acele lucruri care v-au deranjat până acum. voi a-ţi permis să se tramsforme. (Râsete din audienţă) Şi noi spunem lui. Voi a-ţi permis transformarea şi a-ţi eliberat tot ce nu v-a servit care vă ajută să vă împingă într-un loc nou. Cauldre mi-a vorbit în spatele scenei peste zi. ŞI AŞA ESTE SERIILE ASCENSIUNII . “Ah”. Se poate împărţi cu alţii.. Asta este ceva care nu este doar pentru un moment. că noi ne reîntoarcem în acest cerc împreună cu voi. termenul este demodat. dargi prieteni. limbajul Ah. Să nu uitaţi. este o expresie iluminată în realitatea voastră. nu vine prin mintea voastră. este şi ceea ce faceţi.sigur. “Ah”. “Ah” este pentru toţi.

Deci. asta ca să vină la voi apropriat. pentru că noi folosim limbajul nou de comunicare. Voi trebuie să practicaţi. El a înţeles. Voi ajungeţi la un punct unde puteţi da naştere la Dumnezeul de Sine propriu. Marea parte a acestui limbaj nu este procesat prin minte. Să comunicaţi cu sinea voastră proprie şi să vă contopiţi cu asta. De aceea a luat câţiva ani pentru el ca să se integreze cu acest limbaj.Divinitatea voastră acuma este ca şi un copil. după aceea a mers tot mai bine. chiar dacă asta ar fi în limba voastră maternă. dar noi simplu spunem că noi vorbim prin el într-un fel diferit. sau Engleză sau Spaniolă sau orice altă limbă. Aşa am vorbit cu el. asta a fost limbajul pe care noi am început să comunicăm cu el. când noi am venit şi am început să lucrăm cu el. Este într-adevăr că noi folosim limbajul AH. atunci citim gândurile voastre şi atunci le transmitem prin Cauldre. el nu posedă un talent special. prima dată de a simţi. Ei nu ar înţelege. Dacă voi a-ţi comunica cu un copilaş nou născut. Dar. divinitatea prin voi. Dar. asta a venit la suprafaţă. o parte mică trebuie să fie interpretată prin cuvinte. Noi am început să comunicăm cu el în limbajul nou care a atins divinitatea lui proprie care era în faza de trezire şi asta a luat un timp destul de lung până când el într-adevăr a început să înţeleagă ce noi spunem lui. dar el a ştiut că o să vină ceva. cel puţin nu pentru început. Într-adevăr el a fost nemulţumit la început. Nu prea a fost folosit în trecut. Voi nu o să auziţi în urechile voastre. Ne cunoscut lui Cauldre (Geoffrey Hoppe). Asta nu a fost studiat şi folosit de alte grupuri de oameni. De aceea voi a-ţi depus efort ca să comunicaţi cu divinitatea voastră proprie. Asta este prin ce treceţi voi. Noi venim şi comunicăm pe un nivel diferit. El nu prea are un dar psihic. Chiar şi când eu l-am ştiut în formă fizică. dar el nu a ştiut cum să primească informaţiile sau cum să înţeleagă. care se naşte acum în sinea voastră. cea tradiţională. Este o nouă limbă. aproape. el sau ea nu ar înţelege nici un cuvânt din ce spuneţi. Dar. asta nu este comunicarea sau medierea cum alţii folosesc. Este în împlinirea călătoriei voastre. El a priceput. De aceea este că mulţi dintre voi merg în acea “zonă”. noi şi el. hiper-senzitivi. Este ca şi un copil. cu răbdare şi cu muncă din partea lui şi a noastră. de când a-ţi plecat de Acasă. marea parte este în limbajul nou.(chicotiri) El nu este senzitiv de loc. asta este făcut pe un alt nivel. Şi asta a făcut parte din contractul cu el. Asta este o completare. . Lucrând cu sârguinţă şi practicând. el a avut un timp dificil să treacă peste zi în felul lui! (Râsete din audienţă). într-adevăr el a folosit cuvântul “AH”. doar trebuie aplicat. Deşi. Din nou spunem că este dificil de descris. Când voi comunicaţi cu un copilaş. Noi venim cu limbajul nou. Când noi vă vorbim vouă la adunări ca asta. noi am început să folosim limbajul nou în comunicarea noastră.limba divină este nouă. şi într-o zi. Noi nu facem ca şi ceilalţi. Noi nu spunem că este bine sau rău. De aceea este că voi sânteţi foarte conştienţi. Noi trebuie să spunem că limba pe care o vorbim . De aceea căile vechi nu au fost de folos. şi asta nu trece prin mintea voastră. Nu este spus în cuvinte. Voi o să găsiţi acel spaţiu.

Şi cu asta. pentru că voi o să comunicaţi cu partenerul vostru într-un limbaj nou. Până la urmă voi o să înţelegeţi cum să aduceţi şi cum să traduceţi limbajul de AH. Întrebare: Dragă Tobias. Este dificil să faceţi în multe cazuri când partenerul nu prea înţelege procesul vostru.dualitate şi îi puneţi împreună şi îi legaţi şi îi faceţi să stea împreună. Voi a-ţi fost învăţaţi că voi trebuie să urmaţi reguli precise... Asta v-a veni dintr-un loc nou. să aducă expresiile la voi. să fie liberi. Este un nou Limbaj de Ah care permite ca voi să înţelegeţi partenerul şi divinitatea lor. Dar. că o să fie. şi noi vă rugăm să ascultaţi întrebările şi să permiteţi ca astea să treacă prin Centrul Divin al vostru. voi vă uitaţi la căsătorii ca şi una dintre ceremonii originale de dualitate. Astea vor fi bazate în dragoste. Relaţii şi căsătorii. asta este una dintre arii care cauzează cea mai mare vinovăţie în umani în acest timp. nu o să mai fie atâtea reguli. spunând că o să-l supăraţi pe Dumnezeu dacă faceţi asta! Ce fel de iad este asta. şi ei să vă înţeleagă pe voi şi divinitatea voastră. Nici nu are sens pentru noi ca voi să fiţi cu cineva de care vouă nu vă mai place. să nu uitaţi că divinitatea voastră este ca şi un copil. toate astea. onoraţi partenerul pe care l-aţi ales să fiţi împreună. asta v-a lua timp. cel mai mare lucru ce puteţi face cu aceste relaţii este să le eliberaţi. Este pe un nivel diferit. eliberaţi-i pentru că nu vă face bine. Voi căutaţi să fiţi integraţi cu Sinea voastră. şi fără multă frică. noi sântem bucuroşi să răspundem la întrebările din această zi. Şi voi nu necesar veţi auzi în mintea voastră. dacă voi nu sânteţi fericiţi? (Râsete din audienţă). o să fie mai puţin inhibitante. Astea vor fi mult mai deschise. Poate o să fie că relaţiile cu acelaşi sex. şi atunci să permiteţi lor să vină înapoi într-o nouă expresie. Nu este vorba de dualitate. Acum. Astea vor fi bazate pe încredere în loc de lege. Unele biserici nici nu dau voie ca să plecaţi. În timp ce voi lucraţi cu asta. poţi tu să vorbeşti despre transformarea căsătoriilor şi partenerilor între oameni? Mulţumesc Tobias: Asta este o arie care primeşte cea mai mare cantitate de energie şi cantitatea mare de transformare. Dar. ca şi cu un adult. că voi o să aveţi un număr de relaţii în acelaşi timp. Noi v-am spus că o să fie singuratic din când în când. În Energia Nouă o să fie mai puţine relaţii pentru o perioadă de timp. Voi a-ţi fost învăţaţi că este o ceremonie care trebuie să ia loc. în cuvinte umane. Prima relaţie va fi cu voi înşivă. Şi când relaţia nouă se face cu alţi oameni. relaţia va fi cu Sinea pentru o perioadă de timp. Astea o să fie mult mai deschise. în loc de reguli şi regulaţii. Asta v-a lua ceva muncă. Poate. dar este cea care cauzează grija cea mare pentru umani. dragi prieteni. Permiteţi la limbajul Ah. Şi dacă nu este dorinţa voastră să plecaţi. sau urechile voastre. Voi luaţi un bărbat sau o femeie . În Energia Nouă. De ce a-ţi . Să nu încercaţi să vorbiţi cu el/ea. Într-un sens. Este pe un nivel diferit.Asta este calea nouă. şi nu-i face bine nici partenerilor dacă nu sânteţi fericiţi.

asta nu v-a lucra. Să înţelegi că nu este bine şi rău.avea nevoie de reguli? De ce aveţi nevoie de contracte şi karmă când voi mergeţi pe un nivel înalt de dragoste şi integritate? Relaţiile sânt printre primii victimi a Energiei Noi.undeva. să ţină balanţa pentru alţii pentru o perioadă de timp. Întrebare: Tobias. Tu eşti simplu printre cei care a ţinut acea balanţă de energie. acum pentru că evenimentul a trecut şi voi a-ţi uitat impactul ce a avut asta.şi astea trebuiau să iasă într-un loc sau altul.. Acum. Asta v-a pune mai în siguranţă pe câţiva pentru o perioadă de timp. eu nu am fost afectat emoţional de atacul din 11 Septembrie 2001. Este foarte uşor să ţineţi parte cuiva. Acum. Asta ar fi cauzat o mare imbalanţă. stai în spatele zidului scund şi înţelege ce se petrece într-adevăr. Eu m-am gândit că voi pierde îndurarea mea până ce un eveniment minor m-a adus până la lacrimi. O să facă pe câţiva oameni să . Au fost energii uriaşe închise. voi a-ţi mers înapoi la rădăcini vechi. Dar. Mulţi umani. Acum. Şi vorbind despre asta. A fost o schimbare uriaşă în conştienţă pe tot globul Pământesc ca lucrătorii de iluminare. poate voi o să înţelegeţi de ce relaţiile vor fi primele victime. Aşa cum am discutat la întâlnirea din luna trecută. Stai în spatele zidului scund şi înţelege că ceva trebuia să fie eliberat. Mai târziu eu m-am simţit neliniştit la felul în care U. a răspuns. Voi nu a-ţi putut să plecaţi cu toţii într-o tranziţie în acelaşi timp. Noi nu vorbim despre Shaumbra. Dar. Totdeauna sânt acei umani care sânt acolo ca o forţă pământească. stai în spatele zidului scund pentru o perioadă de timp. pentru că relaţiile între un bărbat şi femeie au fost create şi aprobate în multă dualitate veche. Noi ştim că este dificil pentru voi în USA şi în lumea liberă să faceţi asta. simplu mergând şi aruncând în aer pe duşmanii voştri . noi vă cerem să continuaţi cu acel proces de transformare. acum te-a ajuns şi pe tine. Asta este adevărat. la fel astea au potenţiale mari pentru conştienţa nouă în Energia Nouă.S. Dar. Se pare că noi folosim evenimente ca să limităm libertatea noastră. noi am vorbit în adunările noastre recente şi am spus că problemele adevărate pe Pământ în acest timp nu sânt despre religii luptându-se cu alte religii.. noi vă cerem să continuaţi munca asta de transformare ce a început în 11 Septembrie 2001. Tu eşti onorat ca cel care a stat într-o poziţie fermă şi balansată în timpul acelei perioade. Poţi aduce ceva comentarii la asta? Tobias: Pentru la început să nu fi atât de grijuliu cu aceste evenimente că nu au avut un impact imediat pentru tine. pentru că noi ştim că nu sânteţi voi. Este foarte uşor să devii supărat pentru diferite probleme. A fost una dintre expresiile originale de dualitate. Problema adevărată este despre imbalanţa între bărbat şi femeia.încercând să ucideţi şarpele pe drum . tu treci peste problemele tale proprii. sau ţări împotriva altori ţări. despre întrebarea ta de politică. Noi vă mulţumim pentru această întrebare încântătoare. Dar. Noi ne-am întrebat pentru ce parte a atacului sântem responsabili pe care aducem pe noi.

se simte bine că au folosit un tip de răzbunare. după un timp de. pentru cei care şi-au lovit capul şi genunchiul nu de mult. Şi. Sânt tipare pe care voi. De fapt asta este oportunitatea perfectă pentru voi să faceţi transformarea în viaţa voastră. Acest limbaj conţine răspunsul pe care voi vreţi. Folosiţi Limbajul de AH ca să înţelegeţi. Asta este acolo. Voi nu o să auziţi. Este un punct de traumă. Deci. Aceste sânt lucruri care se întâmplă în viaţa ta. asta nu vine dintrun loc de încredere şi de totală integritate. noi nu vrem să treci printr-un punct de traumă ca să faci schimbări. Asta vă pune într-un mod nou de conştienţă. voi la fel o să înţelegeţi cum o să puteţi face o diferenţă şi cum o să puteţi să afectaţi transformarea. Noi numim asta. Pentru tine care ai întrebat. v-a veni la voi. dar asta nu este aşa de amuzant. (Tobias a spus în timpul comunicării din Lecţia a Patra că el şi alte entităţi nu o să vorbească cu noi pentru următorii 30 de zile în timp ce învăţăm să folosim limbajul AH). soluţia. Asta cauzează ca transformarea să apare. pentru că câteodată aceste puncte de traume sânt foarte dureroase. V-a veni de la un loc din sinea voastră. Tobias: Noi ne uităm la energia adevărată în spatele acestei întrebări..când voi ajungeţi la “AH”. asta nu rezolvă problema. Voi o să pricepeţi. Câteodată.este simplu că energia voastră încearcă să primească atenţia voastră. înţelegerea şi îndurarea pentru situaţia acestei lumi.. fugind într-un perete nu este bine. şi înrtrebând nivelul divin ce trebuie eliberat. cum poţi să schimbi căile vechi? Cum poţi să te muţi într-o nouă conştienţă fără ca să fi lovit peste cap? Şi. “punctul de trauma”.voi o să spuneţi “AH”. dar până la urmă. Te rog ajută. Asta aduce o schimbare. fă asta acuma. Asta poate să fie un tip de accident ce se întâmplă. Asta este acolo. să treceţi de căile vechi şi să intraţi în Nou. Un punct de traumă crează o cale care schimbă rapid conştienţa. Problema trebuie adresată prin înţelegerea care trebuie eliberată. Dar. Atunci aşteptaţi pentru un răspuns. Dar. V-a lua un timp până ce voi vă obişnuiţi cu acest limbaj. Cu situaţia ta personală la care te referi tu. încercând să vă schimbe din căile vechi. Mergeţi înăuntrul vostru pentru răspuns.văzând. Tobias. eu pot să spun din perspectiva mea că tu eşti gata pentru schimbare. Întrebare: Ultima întrebare. cum poţi să opreşti sau să scapi de ceva ce a fost natural de la naştere? Eu am făcut toate trei lucruri ce tu ai menţionat . Dacă voi auziţi o voce în capul vostru când voi întrebaţi. Poate să fie un eveniment ca şi 11 Septembrie 2001.. auzând şi simţind. . Întrebare: Tobias. Sânt evenimente care se întâmplă să vă încerce să vă scoate din acest tip de rădăcină. Şi voi ştiţi ce? Când vine. apropo. Fiecare dintre voi poate să aibă un impact uriaş folosând Limbajul de Ah. Nu v-a veni în capul vostru ca un răspuns direct. Răspunsul.. de ce să merg în prima şcoală (1 Şcoală a Cercului Crimson). că tu nu o să fii acolo? Mulţumesc. Să nu vă aşteptaţi la asta imediat. voi toţi aveţi şi pe care este greu de schimbat. Fă această transformare fără să atingi punctul de trauma dureroasă. foloseşte limbajul AH.

Noi o să mergem foarte. Până atunci. că este ca un copil. Voi toţi faceţi progrese minunate pe drumul vostru. un antrenor. Noi sântem . apreciaţi conştient că voi o să fiţi învăţătorii Noii Energii. Dar. Mergeţi adânc înăuntrul vostru. Nici nu citeşte mintea voastră. de la momentul ce voi ajungeţi la şcoală. Asta îmi dă o mare plăcere mie..cum să spun . foarte înapoi în timp. voi nu o să existaţi în “acum” în timpul acestui timp la şcoală.AH! ŞI AŞA ESTE . Folosiţi ca să mergeţi înăuntrul vostru. şi voi o să înţelegeţi de adevăratelea atunci când o să mergeţi până la capătul acelei perioade din şcoală. A fost o plăcere pentru mine să fiu aici cu voi.ce nu este în “acum”. noi putem să lucrăm cu voi. dar să nu folosiţi mintea. a fost o plăcere să fiu aici astăzi cu voi singuri în acest spaţiu.. Să nu uitaţi. noi o să vă luăm într-un loc diferit.noi argumentăm cu Cauldre aici.. musafirii noştri se vor reîntoarce. Voi o să fiţi alt undeva. să nu folosiţi mintea în acest caz. Noi ştim că o să fie dificil pentru voi. cel care merge cu voi. Mergeţi acolo. într-o arie ce nu a fost accesibilă înainte. El crede că noi înşelăm aici! În timpul şcolii.. Luna viitoare. întrebi o foarte bună întrebare! Şi. într-un sens. Nu cunoaşte limbajul vostru. Staţi într-un loc liniştit şi permiteţi la divinitatea voastră să comunice cu voi într-un fel în care voi niciodată nu a-ţi experienţat înainte. Deci. A fost o plăcere să aud că mulţi dintre voi apreciaţi conştient că voi o să continuaţi să mergeţi pe acest drum.un fel de tutore. Nu urmăreşte acţiunea voastră. un prieten la nevoie. o arie nouă. dar într-un nou fel în care vrea să comunice cu voi. dar eu totdeauna o să-mi aduc aminte de timpul nostru petrecut împreună. Voi o să ştiţi mai mult despre ce am discutat. Tu. Deci. Permiteţi la divinitatea voastră să împarte Sinea cu voi. nu într-un fel în care mintea voastră poate imagina. Este într-o altă dimensiune. Mergeţi înăuntrul şi ascultaţi la acest nivel nou a limbajului de AH. Folosiţi această oportunitate să permiteţi divinităţii voastre să se arată la voi.Tobias: (Chicotând şi râsete din audienţă). Este dificil pentru voi să realizaţi în acest timp. Pentru mine Tobias. A fost chiar un timp de când noi am fost capabili să avem timpul nostru împreună ca acuma. să fiu . aşa cum ştiţi. Să nu procesaţi în nici un loc pe care a-ţi folosit în trecut. noi o să vă luăm literal din realitatea voastră curentă şi o să vă luăm înapoi într-un trecut lung. Este vorba mai mult despre asta. Cauldre se miră la fel! Şi noi o să dăm răspunsul. dragi prieteni. Camera se v-a umple cu energie încă odată. cu voi. folosiţi acest timp în următoarele 30 de zile. Dragi prieteni. Să nu procesaţi prin creierul vostru. dar voi o să aveţi mult mai multe înţelegere de unde a-ţi plecat şi până unde a-ţi ajuns în călătoria voastră. pentru că totdeauna a-ţi procesat prin mintea voastră. Dar. într-o energie diferită ce nu este. pentru că nu este în “acum” (Râsete din audienţă).cum să spun .

Inhalaţi divinitatea voastră. dragi prieteni. (Chicotiri) Da. acum începe să treacă prin voi. într-adevăr a fost o vreme de când noi am fost în contact direct. Noi chiar vă vedem diferit.SERIILE ASCENSIUNII . Faceţi acuma. Noi sântem onoraţi să fim aici cu voi. Inhalaţi această energie sacră ce vine aici astăzi. acuma uitaţi-vă dragi prieteni. şi pe care voi a-ţi permis să intră cu voi în această zi sacră şi binecuvântată. că noi ne adunăm din nou în acest spaţiu sacru pe care voi a-ţi creat. Noi trecem asta prin Cauldre (Geoffrey Hoppe). voi sânteţi diferiţi. Faceţi asta acuma. Permiteţi asta să curgă . Voi v-aţi schimbat. Permiteţi ca asta să treacă prin voi. şi de aceea noi putem să vă atingem în mod diferit şi vă simţim diferit. În toate căile şi în toate simţămintele. Noi trecem asta prin fiecare dintre voi dar.SENSURILE AH-LUI PREZENTAT LA CERCUL CRIMSON 8 DECEMBRIE 2001 Tobias: Şi aşa este. într-un loc diferit de când ne-am întâlnit ultima dată. Dar. cât de diferită apare această energie de aici! Noi vă vorbim de la un loc diferit.Limbajul Ah.LECŢIA A CINCIA THE SENSES OF AH . Întradevăr Limbajul divin .

Ei aşteaptă pentru un alt timp. Simţiţi diferenţa de energie de la ultima noastră întâlnire. asta este un timp frumos ca noi să venim în vizită. noi ne oprim pentru un moment şi îi cerem lui Cauldre să slăbească puţin cravata lui. Şi asta atinge toate lucrurile. Tobias. Ele sânt dificile la început. să exprimaţi. Inhalaţi divinitatea voastră şi după aceea permiteţi libertatea expresiei aşa cum voi exhalaţi. Aşa cum voi exhalaţi divinitatea voastră. noi vă provocăm chiar acuma. şi după o singură încercare. Noi sântem Shaumbra. ei au simţit că asta nu lucrează. Şi acele cravate. Acum. Înainte să continuăm. o robă. noi sântem o familie. Noi ştim că este acolo. cei care au chemat acest Limbaj Divin din sinea voastră. Noi nu înţelegem de ce umanii îmbracă îmbrăcăminţi aşa amuzante. noi sântem foarte încântaţi că voi încercaţi să lucraţi cu asta. voi trebuie să fiţi cei care aduceţi asta sus. Dar asta a permis la energie să curgă prin întregul corp. că voi puneţi timpul şi efortul în asta. noi nu am îmbrăcat lucruri aşa strânse pe corpul nostru. Noi am văzut pe mulţi care au început să lucreze cu asta. Asta este singura perioadă din an în care voi permiteţi doar să fiţi. când voi sânteţi aşa deschişi ca şi acuma. dragi prieteni. roşu şi stacojiu. Dar. să folosiţi şi să aplicaţi în viaţa voastră.afară la cei din imprejurul vostru. noi ne vom relaxa un pic aici. Eu am purtat rochie în zilele mele. Noi nu putem să vă spunem unde să mergeţi în sinea voastră pentru acest limbaj divin. Ei au simţit că ei trebuiau să mai aştepte. Da. înainte să continuăm în această zi. (Râsete din audienţă). Eu sânt onorat să fiu aici în acest timp pentru celebrare (se referă la sezonul Crăciunului). Deci. în special cei care a-ţi lucrat cu Limbajul Ah. pentru că ei restrâng energia. Noi putem spune că noi vedem asta şi noi ne dăm seama că este în întreaga voastră fiinţă. sânt onorat că sânt aici. Şi aşa cum voi ştiţi. Permiteţi ca asta să atingă pe cel de lângă voi. care nu fac nici un sens. cerem ca toată lumea să se relaxeze pentru că noi sântem prieteni. Noi nu continuăm cu dezbrăcatul restul îmbrăcăminţilor. Acum. asta era. Relaxaţi-vă în acest spaţiu unde neam adunat astăzi. noi nu spunem că voi toţi a-ţi practicat. asta este simplu. Voi îmbrăcaţi acele curele. Dar.(Mai multe răsete). vreau să vă spun că eu. Camera voastră este foarte festivă! Este foarte iluminată! Este plină cu culori.(râsete din audienţă). Ei au aşteptat să vină înapoi în această cameră în această energie. Dar. pe cel din faţa voastră şi pe cel din spatele vostru. Noi vă împingem într-un fel jucăuş ca să lucraţi cu aceste unelte. Când eu am mers pe Pământ acum 2000 de ani în urmă. Este trist că voi aveţi doar această perioadă dintr-un an. pe care voi aveţi. Acum. aşa cum v-aţi apropiat de asta. (Mai multe râsete). Dar. Noi sântem familie. cu aprobarea lui Cauldre. Este plină cu energia de sărbătoare. asta într-adevăr ia viaţă proprie şi sacră şi binecuvântată. Mulţi dintre voi a-ţi plecat data trecută de aici. Ah! Dragi prieteni. aşa este mult mai bine. să împărţiţi cu alţii şi să daţi. Noi am văzut multe lucruri interesante şi amuzante în ultimele săptămâni. (Cauldre îşi aranjează cravata). Mulţi dintre voi a-ţi închis computerul după ce a-ţi citit sau ascultat şi voi a-ţi simţit că trebuie să lucraţi în greu cu . noi nu avem răspunsurile specifice.

dragi prieteni. asta poate să fie răsplătitor şi este amuzant. Shaumbra. şi noi o să vorbim mai mult despre asta astăzi. Dar. a lucrătorilor de iluminare. este să vă jucaţi cu aceste lucruri. umanilor şi a lui Gaia. Într-un fel. este cea mai esenţială în statutul vostru de ascensiune. noi vă mediem pe voi. Şi noi vă dăm înapoi vouă energia şi cuvintele a ceea ce se întâmplă. provocator. voi a-ţi căutat acest drum. Limbajul Ah. Voi a-ţi căutat pentru înţelegerea care să vă aducă balanţă în viaţa voastră. ce noi vă sugerăm. este cea mai esenţială şi mai puternică unealtă de a aduce divinitatea voastră în realitatea umană. Asta v-a continua să facă în felul acesta sau altfel. o să iasă la suprafaţă.asta. Jucaţi-vă cu asta. Să experimentaţi cu asta. Limbajul de Ah. Da. cu atât mai repede v-a ieşi din voi şi o să aveţi o mai bună înţelegere. energie şi libertate care v-a izbucni în viaţa voastră. Şi dacă cumva asta nu merge aşa cum voi a-ţi aşteptat pentru prima dată. aşa cum am spus noi de multe ori. Este ceva nou. dragi prieteni. sensul divin. acest Limbaj Divin de care am vorbit în ultima noastră întâlnire.. Limbajul Ah. Cu cât faceţi de mai multe ori. dragi prieteni. Noi atingem conştienţa generală a Shaumbrei. este o vibraţie a divinităţii voastre care intră în realitatea voastră acuma. Noi oglindim înapoi prin ceea ce voi treceţi. Dar. asta v-a ieşi mult mai repede. Nu este un joc a minţii voastre. dacă voi vă jucaţi cu această unealtă. . v-a fi mult mai balansată de cât atunci când voi a-ţi permis să vină la suprafaţă în căile vechi. şi asta poate să înceapă să lucreze pentru voi în această viaţă. Jucaţi-vă cu asta. continuaţi să vă jucaţi cu asta. Noi vă aducem aceste cuvinte în fiecare lună pentru că aceste lucruri deja se întâmplă în sinea voastră. Limbajul de Ah. şi pentru voi ca umani divini.noi vom continua să vorbim despre Limbajul Ah. Voi a-ţi căutat acele unelte care să vă aducă la nivelul pe care voi a-ţi visat. Luaţi acest Limbaj Divin. Nu este un joc intelectual. Noi vrem ca voi să înţelegeţi cât este de puternic şi cât de real este. Asta vă v-a da vitalitate. jucaţi-vă cu asta. Noi vă provocăm să vă jucaţi cu asta. ce se poate aplica acuma. Şi voi a-ţi înfiinţat un exerciţiu dificil şi provocativ. Este ca şi o seminţă care germinează şi înmugurează în sinea voastră. Este important ca în Lecţia a cincia a Seriilor Ascensiunii. Limbajul Ah. Aşa cum am spus de multe ori. este Limbajul Ah. poate voi nu a-ţi ştiut cum să articulaţi şi cum să înţelegeţi asta. V-a ieşi mult mai sănătos. Când plecaţi de aici astăzi. Să vă amuzaţi cu asta. asta este aşa pentru că este ceva nou. v-a ieşi la iveală într-un fel sau altul. Asta nu este o unealtă complicată. şi noi vom vorbi mai în larg despre asta. Dar. Este o unealtă care se poate aplica astăzi. dacă o puneţi în practică. dar când voi vă jucaţi cu asta. cu atât mai mult conştienţa Pământului se v-a schimba şi mai repede o să deveniţi învăţătorii divinităţii. Asta este pentru prima dată că noi dedicăm două lecţii cu un singur subiect.. Cu cât vă jucaţi şi practicaţi mai mult şi învăţaţi cum să folosiţi.

sau că nu a fost la ceea ce voi a-ţi aşteptat? În câteva rânduri vouă vi s-a cerut să nu chemaţi pe nimeni de pe cealaltă parte a voalului. Noi glumim cu Cauldre pentru că el şi alţii care mediază vor găsi că asta este tot mai dificil de folosit. atunci voi a-ţi fost în intelectul vostru. psihici sau mediumi. să vă uitaţi în sinea voastră. Voi a-ţi mers înafara din viziunea ordinară ca să găsiţi acest Limbaj Ah. Câţiva dintre voi a-ţi lucrat foarte sârguincioşi. câţiva dintre voi aţi gândit că voi trebuie să faceţi ritualuri zilnice în acelaşi timp şi acelaşi spaţiu. voi a-ţi spus. noi vă mulţumim că a-ţi încercat. noi am văzut pe câţiva că au înşelat! (Râsete din audienţă).la toţi care v-aţi jucat cu divinitatea voastră.. voi vaţi dus înapoi în mintea voastră să aflaţi cum asta lucrează. Câţiva din voi au deschis uşile imediat şi au simţit acea senzaţie şi simţământ de “AH. ceilalţi care a-ţi practicat asta. “Cum am făcut eu că am reuşit de prima dată? Eu voi repeta aceaşi procedură. şi să începeţi să folosiţi asta. Şi atunci ei s-au necăjit şi atunci s-au dus înapoi şi s-au uitat pe drumul lor şi au spus. Asta nu este rezervat pentru cei care mediază. pentru că voi a-ţi înţeles divinitatea voastră proprie şi Dumnezeul de Sine al vostru.. Lucrează foarte uşor. Şi după ce asta nu s-a întâmplat. Noi v-am prins că a-ţi mers la alte entităţi pentru suport şi călăuzire! Noi v-am atenţionat ultima dată şi totuşi câţiva dintre voi a-ţi făcut. dar asta a fost pentru a vă încuraja să mergeţi în sinea voastră. Noi vă mulţumim că faceţi asta. Şi dacă eu fac aşa energia v-a fi aceaşi şi asta v-a ieşi din nou”.Limbajul Ah. Şi a trecut parcă a fost o magie. Câţiva dintre voi a-ţi tratat asta ca o ceremonie. Şi asta este bine. “Asta nu merge. Este aşa nou. Aşa cum voi ştiţi. (Râsete din audienţă) Asta nu pentru că sânt chiar aşa de ocupaţi. dar magicianul sânteţi voi. câţiva l-au blestemat pe Tobias sau pe alţii de pe partea noastră a voalului. Acum. Dar. Asta . Câţiva dintre voi a-ţi ajuns la perspicacitatea şi simţăminte noi. a-ţi observat voi că răspunsul ce l-aţi primit de la ei a fost foarte zăpăcit.. Asta nu merge aşa... Mulţi care au mers acolo direct şi au încercat să repete din nou. Pentru cei care a-ţi încercat odată şi a-ţi fost nemulţumiţi . A fost foarte interesant cum câţiva din voi v-aţi apropiat în diferite căi. De aceea este că voi v-aţi lovit de zid. Dar. Câţiva dintre voi a-ţi nimerit deodată.. aşa de nebunesc cum pare în acest timp. Noi mulţumim că lucraţi cu asta. Noi vă mulţumim că voi a-ţi avut încredere în voi înşivă ca să faceţi asta. voi până la urmă o să găsiţi foarte uşor de făcut. Când voi v-aţi dus înapoi ca să repetaţi procesul... Şi atunci voi a-ţi dat voie ca asta să treacă prin voi. Ce ar trebui să ştiţi este că asta lucrează. Cauza pentru care a lucrat în primul rând a fost pentru că simplu voi a-ţi permis. (Tachinând). Asta lucrează fără efort. De aceea voi a-ţi fost nemulţumiţi. şi aşa voi a-ţi blocat curgerea naturală a acesteia să treacă prin corpul vostru.noi vă mulţumim că voi v-aţi concentrat la asta. acum am priceput”. sau să reproducă procesul altă dată şi într-o altă situaţie. ei au găsit că limbajul divin nu a trecut prin ei.este aşa de nou că cei care s-au gândit că niciodată nu o să aveţi senzitivitatea să faceţi asta. nu este rezervat pentru câţiva care sânt senzitivi. într-un sens. noi ne-am retras pentru 30 de zile ca să facem loc pentru ca voi să lucraţi cu asta. Dar.şi da. Alţii au explorat regate ce nu a fost explorat înainte.lucrează în moment şi asta lucrează spontan.

într-adevăr. Noi facem o pauză pentru un moment în timp ce facem ajustarea. El nu crede că este persoana care merită să medieze pe Yeshua cu care a mers împreună. Râdeţi mai mult. Noi provocăm pe Cauldre să elibereze asta şi să permite pe Yeshua să vină direct prin el şi prin fiecare dintre voi. Acum. Mulţi dintre voi lucraţi cu el în fiecare zi. pentru că ele sânt obositoare.. Câteodată este foarte confuz. Bucuraţi-vă mai mult. Dar. Mulţi dintre voi a-ţi simţit o energie nouă intrând în această cameră când am început comunicarea. Voi faceţi asta în onoarea celui numit Yeshua. lucraţi cu această energie. cei care simţiţi energia lui sau cei care pot vedea. Noi ne adunăm aici în ceremonie de bucurie. Energia lui Yeshua stă în dreapta voastră aici cu Cauldre pe scenă. Şi de-a lungul drumului.ştiţi voi. Eliberaţi toate celelalte. el este Shaumbra ca şi voi. să vă relaxaţi şi să vă bucuraţi. noi ştim. Dar. să scoateţi cravata. Nu. Voi gândiţi că asta este în onoarea lui? Într-adevăr. Cauldre. Yeshua..când voi vă permiteţi să lăsaţi părul jos. poate că voi a-ţi uitat cine sânteţi. este o mare ceremonie de bucurie (se referă la Crăciun) ce avem aici împreună.cu permisiunea lui Cauldre . în special pentru că voi veniţi în acest timp al anului sfărşitul anului vostru calendaristic. jucaţi-vă mai mult. ceremonii de bucurie cu alţii în jurul vostru.un mic secret.el are o panică (râsete din audienţă) Şi noi vă spunem . Într-adevăr voi aveţi o uriaşă responsabilitate în acest timp. Energia lui în această cameră este cu voi în ceremonie de bucurie în celebrare a tot ce sânteţi voi.. Yeshua vrea să spună câteva cuvinte în acest timp. dar la fel cu toate aspectele vieţii voastre. Mulţi dintre voi sânteţi conectaţi direct cu acest maestru de dragoste. Nu sânt reguli. Poate voi nu a-ţi realizat încă că este Yeshua. ceilalţi au plecat. Cântaţi mai mult. Noi ne adunăm în această energie. Jucaţi-vă mai mult. Să fiţi mai jucăuşi cu voi înşivă. Este bine să fiţi jucăuşi. Shaumbra. Astăzi. Să vă permiteţi spaţiul ca să vă simţiţi din nou copii. Nu este cum să spun .. că a fost plănuit ca Pământul să fie un câmp de joacă. Nu sânt cerinţe. şi voi a-ţi uitat cum să vă jucaţi. nu numai cu Limbajul de Ah. Şi acum noi îl vedem pe Cauldre. el este invitatul nostru special astăzi. Eu sânt în stânga voastră.stând pe genunchi pentru ore întregi sau stând într-o poziţie de meditaţie pentru ore întregi şi zile întregi. (Râsete din audienţă).este copleşit de această energie. a fost energia lui Yeshua. nu? Este despre onoarea voastră pentru călătoria voastră. Câţiva dintre voi ştiţi asta pentru că voi eliberaţi asta. Mulţi dintre voi a-ţi mers cu el. Dansaţi mai mult. dragi prieteni. A fost plănuit pentru voi ca să vă jucaţi. Şi da. Ştiţi voi că atunci când am stat noi împreună în Ordinul de Arc.nu este pentru mine” Noi vă cerem să fiţi jucăuşi. dreapta voastră. Dar şi să terminaţi cu ceremoniile! Cu toate! Numai cu excepţia ceremoniei de bucurie. creând realitatea Pământului şi dimensiunea în jurul acestuia. Şi celebraţi mai mult. Aveţi ceremonii de bucurie în viaţa voastră. el a fost în stânga mea. cărând multă energie de transformare cu voi pe Pământ. Într-adevăr. Yeshua a fost aici de când a-ţi început să vă adunaţi aici astăzi. şi voi v-aţi permis să îl simţiţi pe Yeshua prin energia Limbajului Ah. .

Noi sântem aici pentru voi. A fost pentru tot ce a-ţi făcut voi. Da. dar a fost important ca lucrurile să fie făcute în acel timp..Pauză Yeshua (comunicând prin Cauldre): problema această de merit. A fost din cauza muncii ce a-ţi făcut voi. şi a celorlaţi care vin aici. Au fost reguli care trebuiau distruse. dargi prieteni.voi toţi. şi să ştiţi că este timpul pentru voi să vă integraţi cu dreptul de naştere ca Dumnezeu. înţelegeţi ce vreau să spun eu. Şi de fapt. Yeshua este voi. Folosiţi acest timp să vă îngrijiţi de voi înşivă. Mesajul ce noi toţi am adus pe Pământ mii de ani în urmă a fost simplu. noi sântem o familie. Noi nu avem nevoie de ceremonii mari sau perioade lungi de timp să aducem înăuntru această energie. Voi meritaţi tot ce vine cu asta. A fost din cauza voastră.. Yeshua. A fost din cauza eforturilor ce a-ţi pus voi în călătoria voastră. şi a împărţit totul cu voi.Acest sezon este despre naşterea divinităţii voastre proprii în sinea voastră. Simţiţi energia mea. Oh.. ce a fost posibil pentru un uman. eliberaţi orice simţământ de a nu fi merituoşi. Voi meritaţi. dar este accesibil totdeauna. Nu am fost eu. eu am spus la toţi mesajul meu că “Voi sânteţi Dumnezeu”. umani divini. El a blestemat câteodată. Voi a-ţi simţit că a-ţi făcut lucruri rele în viaţa voastră sau în trecut sau înainte de a veni aici pe Pământ. sau despre un om Hristos care a umblat pe Pământ.“Asta vine la suprafaţă prin Limbajul de Ah”. Când eu am mers pe Pământ cu mulţi dintre voi. A fost dificil pentru mulţi să înţelegeţi şi dificil pentru mulţi să înţelegeţi acum. Şi aşa cum prietenul meu Tobias spune. Yeshua nu este un mare maestru care este diferit faţă de voi toţi. Dar. Noi totdeauna sântem aici cu voi. Yeshua a făcut lucruri care cer poate un răspuns. sânt eu care sânt onorat. Voi a-ţi simţit că nu meritaţi Dumnezeul ce este în sinea voastră. împărţând călătoria cu voi. a fost pentru voi. El a băut prea mult vin (râsete din audienţă). Asta a fost provocativ pentru toţi care sânt aici şi cei care sânt conectaţi. ca într-adevăr să arăt asta pe Pământ. nu este vorba despre copilul Hristos care s-a născut. dragi prieteni. Mergeţi înapoi în acea energie şi aduceţi-vă aminte. El nu a fost totdeauna un sfânt.este ceva ce eu aş elibera. cu câţiva . Pauză Tobias: Acum. ceea ce am făcut eu. Şi Cauldre merită să mă aibă pe mine cu voi. este deschis pentru voi totdeauna prin Limbajul Ah. Este timpul să acceptaţi asta în sinea voastră. Întradevăr noi sântem o familie. Voi sânteţi Dumnezeu la fel”.. Yeshua stă în această cameră pentru restul timpului nostru împreună. Yeshua a mers cu voi şi a mâncat cu voi. În această energie nouă în care mergeţi voi. Sânt eu care sânt onorat să fiu aici. Dar. Este timpul să acceptaţi dumnezeul din voi. să aduceţi asta la iveală. “Voi sânteţi Dumnezeu la fel. şi este mult suport aici. pentru mine. Şi nu uitaţi niciodată. voi sânteţi o familie. Şi în acest sezon pe care voi numiţi Crăciun. Folosiţi acest timp să fiţi în bucurie.

Astăzi noi o să spunem povestea celor şapte fermieri... căpşunii copţi au fost procesate. El le-a înţeles.dintre voi aici! (Mai multe râsete) El a avut toate dorinţele umane. Acum al doilea fermier. O parte a fost folosit pentru conservare. Aici. roşii.o altă parte au fost uscate ca să fie trimis mai târziu pe piaţă. şi eliberaţi acele lucruri care vă ţin într-un loc. fermierul al doilea a recoltat căpşunii. Noi o să vă ajutăm să înţelegeţi mai mult cum să aduceţi asta în viaţa voastră. Şi când timpul a fost apropriat. Pauză Acum.. El nu s-a luptat cu astea.. Fiecare din ei a fost independent. Înţelegeţi asta. Un fermier a crescut cereale. Yeshua spune. Şi noi o să continuăm să vorbim mai mult despre Limbajul Ah. şi în acest timp inspiraţi adânc şi deschideţi-vă la divinitatea voastră care se trezeşte în sinea voastră. noi o să luăm o pauză ca să rearanjăm energiile. Ele au fost rotunde. El a crescut căpşuni frumoşi.. . Noi continuăm să vorbim despre asta. dacă nu vă supăraţi. dar ei au ajuns la concluzia că atunci când au pus energia lor împreună. Ca şi celălalt fermier de cereale. Noi spunem această poveste ca să vă ajutăm să înţelegeţi mai bine ce se întâmplă în sinea voastră. şi mai eficienţi. Şi când a sosit timpul de a recolta. o altă parte împachetate sau îngheţate.mari şi suculente pe terenul lui. el a mers afară pe terenul lui şi a strâns toată recolta. şi să faceţi să facă parte din voi. După aceea el a pus astea în camioane sau alt mijloc de transport şi el a expediat într-un loc central de facilitarea produselor care a fost condus de unul din cei şapte fermieri. şi el a păzit cultura lui. recolta lui de cereale a fost procesată.dacă simţiţi o prezenţă în jurul vostru.. Permiteţi-vă să vă înălţaţi la noi înălţimi. Fiecare a avut producţia lor proprie sau produse pe care le-au crescut şi au oferit produsele lor pe piaţă. Ei au stat aproape unul de altul. O altă cantitate a fost îngheţată.el a alungat gânganiile. Acum. Voi nu sânteţi cu nimic mai deosebit faţă de Yeshua. Aşa că. dacă simţiţi o briză de aer în părul vostru. Au fost şapte fermieri care au avut proprietatea lor proprie.el este care vă vizitează în acest timp. şi aşa ei au format o co-operare între ei. că el numai vrea să stea pe scenă ci să meargă printre voi.dacă simţiţi o uşoară atingere pe umerii voştri.. dragi prieteni. pentru că este o unealtă importantă în acest timp. şi le-a trimis la locul central de facilitare. La această facilitare centrală.. ei au fost mai puternici. A fost o plăcere să te uiţi la ele. O altă cantitate de căpşuni au fost puse în diferite forme şi înmagazinate şi distribuite la un alt timp apropriat.. acest fermier a plantat seminţele în acelaşi timp în fiecare an. El stă aici astăzi ca şi unul dintre voi. El a lucrat cu acelea.. şi au fost delicioase. Dintr-o cantitate s-a făcut suc. să fie cu voi. El a scos iarba. El a înţeles partea umană a lui. Noi o să fim în pauză pentru un moment.

Al patrulea fermier a crescut vegetale. O parte din ouă a . El ca şi restul fermierilor el a adăugat dragostea lui la produsele lui. Voi a-ţi putut mirosi aroma proaspătă. El a crescut salată verde. Al şaselea fermier a crescut ceapă. el lea trimis la locul central de procesare care a fost condus de un alt fermier din cei şapte. dragostea spiritului. de natura care a ieşit din acestea. iar restul a fost trimis imediat pe piaţă. şi ridichi. El le-a trimis la locul central de facilitare care a fost condus de unul din cei şapte fermieri. El a crescut pepeni galbeni şi cantalupe delicioase şi dulci că atunci când le-ai gustat asta a făcut gura să furnice. şi restul a fost trimis imediat pe piaţă. Voi literal a-ţi putut avea senzaţia de proaspăt. El a fost sârguincios în fiecare zi. A mai fost un alt fermier. Şi când a fost timpul. Toate acestea au fost proaspete şi pline cu dragostea lui Gaia. o altă parte a fost trimisă imediat pe piaţă. Morcovii au fost trimişi la locul central de procesare care a fost condus de unul din cei şapte fermieri. pentru o folosire mai târzie. Ceapa a fost pusă în diferite forme unele au fost ţinute pentru folosinţa mai târzie. O parte din produse au fost înmagazinate. iar restul a fost ţinut pentru un alt timp apropriat. el a mers afară şi a pus mâna în pământ şi a strâns recolta. Şi el a ştiut că ceapa era folosită ca o aromă sau condiment care a creat o pasiune când a fost adăugat la mâncăruri fine. pepenii au fost puşi în diferite forme. Fermierului i-a plăcut să meargă afară şi să-şi murdărească mâinile cu pământ şi să simtă Pământul şi să simtă morcovii. care au avut multe alte lucruri hrănitoare dar fără ceapă nu au avut nici un gust. Voi a-ţi putut mirosi parfumul tare a ridichilor. iar restul la îngheţat. Când el a scos câte un morcov ca să le inspecteze. Voi a-ţi putut simţi salată crocantă. Fermierul al cincicelea a crescut morcovi. Lui i-a plăcut structura tulpinei şi senzaţia vegetabilă ca atare. Ca şi ceilalţi fermieri. lui i-a plăcut să simtă structura morcovului. Aceste găini au dat ouă mari. Morcovii au fost puşi în forme diferite. fermierul a strâns recolta. Şi ca şi ceilalţi fermieri. şi dragostea fermierului pe care voi a-ţi fi putut direct mirosi chiar înainte ca acestea să fie tăiate. când a fost pentru recoltă. Acest al şaptelea a crescut găini. Astea au adus viaţă în mâncăruri. el a cules toate pepenele. El a colectat în fiecare zi ouăle şi le-a dus şi el la locul de procesare pe care a condus. Acestui fermier ca şi la ceilalţi i-a plăcut munca în care a pus inima şi sufletul lui. când astea erau în faza de creştere pe câmp. Cel de al şaptelea fermier. ouă ce a ajutat pe oameni să se trezească dimineaţa şi i-a dat la aceştia un tip apropiat de energie în timpul zilei. şi asigurând că cultura are destulă umezeală şi destulă nutriţie. dar şi în ochii celora care au consumat-o. Găinile au produs ouă zi de zi. o parte ca un produs proaspăt. Şi când timpul a fost apropriat. o parte a fost înmagazinată. Găinile lui au fost tratate cu mare onoare şi foarte bine îngrijite. Acolo. el a strâns recolta şi a trimis la locul central de procesare. De aici astea au fost împachetate în diferite forme. chiar. conopidă. Ceapa crescută de acest fermier au fost mari şi suculente care nu numai a adus lacrimi în ochii lui. Lui i-a plăcut soliditatea morcovului. Şi când a fost timpul pentru recoltare.A fost şi al treilea fermier. mergând afară păzând terenul lui. cel care s-a ocupat şi de centrul de procesare pentru toţi cei şapte care erau în co-operare. ouă ce a suplimentat proteine şi nutriţie.

fost trimis pe piaţă imediat. Iar restul de ouă au fost ţinute pentru distribuire într-un alt timp apropriat. Toţi cei şapte fermieri au trimis recolta lor la locul central de procesare, care a fost localizat la o distanţă mare de terenul tuturor fermierilor. Toate produsele au fost transportate acolo pentru că asta a fost calea cea mai eficientă în acel timp. Fiind în colectivitate, fermierii au fost mult mai eficienţi şi mai profitabili. Deci, totul a fost trimis în acel loc, şi de acolo au fost trimise pe piaţă sau înmagazinate. Dar, la un moment dat fermierii au auzit despre o maşină de un tip nou de procesare. Această maşină a permis la fiecare fermier să-şi proceseze singur recolta la locul fermierilor. Asta a fost o nouă tehnologie. Acum fermierul care a crescut morcovi nu a mai trebuit să-şi trimeată recolta la locul central de procesare şi la fel nici cel care a crescut găini şi nici cel cu căpşuni şi nici restul. Fiecare fermier a putut să proceseze produsele lor şi să le ducă imediat pe piaţă. Deci fiecare fermier a investit bani pentru o maşină nouă de procesară proprie. Aceste maşini erau mai mici şi mai uşoare şi mai puţin costisitoare faţă de maşina mare de la locul de procesare. Maşinile noi erau conveniente. Au fost şi rapide. Astea puteau fi adaptate la nevoile recoltei. Numai a fost necesar pentru fermier să planteze sau să recolteze în acelaşi timp. Astea au putut fi făcute treptat. Fermierii au plantat seminţele în bucăţi mici de teren într-o lună, iar altele în altă lună. Maşina nouă de un singur fel de procesare a putut să lucreze mai bine şi mult mai eficient de cât maşina cea mare. Deci, toţi şapte fermieri care erau în co-operare au fost de acord ca fiecare să aibă maşină nouă de procesare cu o tehnică înaltă şi rapidă. Ei au continuat să lucreze împreună pentru că ei au simţit că a fost o putere când ei erau conectaţi. Deci ei au angajat un expert care a infiinţat ceea ce se poate numi “sistemul intranet”, între fermieri. Acest sistem intranet a permis la fiecare fermier să comunice cu ceilalţi automat. Fermierul de morcovi a putut să vadă câte kilograme de pepeni galbeni a recoltat fermierul de pepene galbene. Ei au putut să aibă informaţii despre fiecare fermier. Asta a fost foarte rapid şi foarte eficient. Bazat pe informaţiile date de sistemul de intranet, ei au putut să măsoară şi să monitoreze şi să ajusteze plantările lor proprii şi la fel recoltarea în aşa fel încât toate produsele să complementeze unul pe altul. Acum, cei şapte fermieri în co-operare au făcut mari schimbări, dragi prieteni, când ei s-au mutat de la un loc central de procesare unde produsele au fost înmagazinate şi distribuite. Ei au făcut mari schimbări atunci când ei înşişi au făcut procesarea lor proprie şi totuşi au fost conectaţi prin intranet. Şi aşa cum ştiţi, ei au avut probleme cu acest sistem de intranet. La început au fost nemulţumiţi. Câţiva au şi blestemat. Câţiva au vrut să se întoarcă la calea cea veche, la câţiva le-a fost frică de această tehnologie nouă. Ei au simţit că nu au energia de bază ce au avut în timpul lor vechi. Au fost câţiva care nu au vrut să înveţe cum să folosească maşina lor nouă de procesare. Ei au fost obişnuiţi să pună produsele lor în camioane şi să le trimeată la locul central de procesare.

Dar, acum ei au trebuit să ia responsabilitatea pentru recolta lor proprie şi pentru procesarea lor proprii. Ei au avut asistenţa celorlaţi fermieri din co-operare prin intranet, dar, asta le-a cauzat frică la un moment dat. Dar, fiecare a lucrat cu ceilalţi. Ei au împărţit informaţiile lor. Ei s-au adunat împreună regulat ca să discută tot ce era pro sau contra, cum să treacă peste dificultăţi şi timpuri schimbătoare. Ei au învăţat capabilitatea programului din sistemul intranet. Ei au învăţat cum să folosească sistemul de procesare mult mai uşor. În puţin timp, producţia lor a crescut ca niciodată, cum nu ar fi putut ei să imagineze niciodată. Ei au fost mult mai eficienţi. Trimiterea produselor lor au fost acuma bazate de cerinţele pieţii, ceea ce a-ţi putea numi sistemul, “chiar în timp”. Nu a mai fost nevoie de un depozit de înmagazinare şi înpachetare şi îngheţarea produselor. Produsele au venit direct de pe câmp, au trecut prin proces şi au fost trimise direct pe piaţă. Cu informaţiile care au fost furnizate de sistemul intranet, ei au învăţat cum să planteze, să recolteze,să proceseze pe baza sistemului, “chiar în timp”. Fermierii s-au întâlnit după un an sau aşa după ce au implementat noul sistem. Ei s-au întâlnit la un pahar de suc de căpşuni. Şi ei au chicotit. Ei au chicotit între ei şi şi-au amintit despre îndrăzneala lor pentru tehnologia nouă. Ei au chicotit despre amintirea zilelor dificile şi problematice...de zilele în care au pierdut bani, de zilele în care ar fi preferat să fie pensionaţi de la fermele lor în loc să meargă înainte cu tehnologia nouă. Şi ei au chicotit acuma, pentru că ei au fost mult mai eficienţi. Ei au fost mult mai fericiţi, şi ei au fost în stare să continue cu activităţi noi. Ei au chicotit şi au spus,”A-ţi fi putut voi să imaginaţi acum un an unde o să fim acum?”. Ei toţi au dat cu capul,“nu”. Ei nu au putut să imagineze unde o să fie ei în calea lor nouă de a face lucrurile, pentru că nu a fost nimic în trecut cu ce să compare. Când ei au stat şi au plănuit pentru metoda lor nouă şi pentru tehnologia nouă, ei au avut doar o speranţă şi o ocheadă ce ar putea să aducă asta lor, cum poate să fie mai bine, să fie nişte fermieri mult mai productivi. Dar, ei au chicotit din nou - un an mai târziu - cu înţelegerea cu ce într-adevăr s-a întâmplat şi cum i-a transformat asta pe ei toţi. Astea i-a făcut pe ei să fie mult mai responsabili şi mai productivi. Fiecare dintre ei a avut cultura şi procesarea proprie, totul de la început şi până la sfârşit. Dar, ei totuşi încă au fost în acea co-operare împreună. Acum voi vă întrebaţi, “De ce Tobias spune povestea fermierilor? Ce importanţă are asta? Noi nu sântem fermieri în această cameră. Noi facem multe alte lucruri, dar ca fermieri nu este acest grup cunoscut”. Noi spunem această poveste să vă ajutăm să înţelegeţi Limbajul Ah, Limbajul Ah despre care noi am vorbit data trecută. Şi ca o remarcă, “ah”, nu este o energie. Nu este vorba ca voi să staţi pe scaune şi să aveţi o mantră, spunând, “Ah”. Nu este vorba despre asta. Nu o să se întâmple nimic dacă faceţi asta! Limbajul Ah, este liniştit dar puternic. Este invizibil, dar este atot puternic. Este trezirea divinităţii voastre care intră. Asta nu se cântă. Nu se pretinde. Nu se poate face să lucreze. Se poate doar să fie acceptat şi jucat cu el, şi atunci integrat în viaţa voastră.

Dragi prieteni, toţi care a-ţi fost în această ultima lună în căutarea Limbajului Ah în sinea voastră...noi vă spunem acuma de unde vine asta. Asta vine prin cele şapte sensuri sau centre. Asta nu este o confuzie. Astea vin mai întâi prin cele şapte centre sau sensuri umane. Este ca şi în povestea celor şapte fermieri. Limbajul Ah, vine prin centrele pe care le folosiţi deja şi aveţi cunoştinţe de ele. Asta vine prin sensul auzului, dar nu un auz ce a-ţi cunoscut până acuma. Este într-un fel, nou. În limbajul de ah, voi o să staţi cu un grup. Poate o să staţi cu un individual. Şi voi o să ascultaţi la cuvintele lor, dar cum Limbajul de Ah iese afară prin sensul de auz, asta v-a fi mai înlărgit sau un nou fel de auz. Voi nu o să auziţi numai cuvintele celorlalţi. Voi o să auziţi ceva între cuvinte, şi asta înseamnă a şti, şi o să aveţi o adâncă înţelegere, care o să vă facă să spuneţi,“Ah”.Limbajul Ah,Limbajul Divin,vine prin sensul auzului Limbajul Ah, vine, dragi prieteni, şi prin sensul viziunii voastre. Vine prin viziunea ochilor voştri, dar într-un fel diferit. Când voi sânteţi într-o situaţie, voi o să vedeţi literal prin cohii voştri. Dacă faceţi un pas înapoi doar pentru un moment, şi daţi voie la Limbajul Ah să treacă prin sensul ochilor voştri, voi o să vedeţi ceva nou. Sânt câţiva aici în această cameră care au văzut energia lui Yeshua. Ei au văzut prin ochii lor. Trece prin sensul viziunii voastre, acest Limbaj Ah. Şi voi o să începeţi să vedeţi lucruri care au fost întotdeauna acolo, energii care au fost totdeauna prezent, dar sensul viziunii voastre au fost limitate. Şi acum se deschide, şi Limbajul Ah, Limbajul Divin, vine prin ochii voştri. Limbajul Ah mai vine şi prin sensul mirosului, dragi prieteni. Sensul vostru de miros, (Tobias, inspiră adânc)...este într-un fel, o intuiţie. Este de a simţi mirosul. Voi folosiţi de mai multe ori de cât voi credeţi. Mulţi dintre voi clasificaţi asta ca un sens necopt a experienţei umane. Dar, sensul vostru de miros este foarte subtilă. Voi nu numai mirosiţi parfumuri mirositoare, dragi prieteni. Voi mirosiţi energii. Limbajul Ah...este ca şi un sens nou de intuiţie, un “sens parfumat”. Aşa cum voi permiteţi să vină la suprafaţă, voi o să ştiţi că vine prin abilitatea voastră umană de a mirosi lucruri. Voi o să aveţi o intuiţie când voi sânteţi într-o situaţie. Voi o să aveţi o nouă înţelegere ce vine prin nasul vostru. Inspiraţi adânc pentru o secundă. Faceţi asta acum. Este ceva mult mai mult legat de inhalarea aerului decât voi gândiţi. Este acel sens, acel miros, acea intuiţie ce intră. Când noi spunem să inhalaţi adânc, nu este doar vorba despre aerul care intră în plămânii voştri. Nu este vorba numai despre de a lărgi divinitatea voastră. Este vorba despre noua intuiţie ce intră prin sensul mirosului. Dar, asta este lărgit. Este nou. Vă dă perspicacitatea şi intuiţia ce nu a-ţi avut până acum. Inspiraţi adânc! Limbajul Ah...intră prin locuri pe care voi folosiţi în experienţele voastre umane, dragi prieteni. Nu este într-un loc fugitiv. Nu este înafara câmpului vostru energetic. Nu este în şakra inimii. Nu este în degetele de la picioare. Limbajul Ah, intră prin toate sensurile voastre curente umane.

Limbajul de Ah, intră la fel prin sensul uman de a gusta. Gust. Dar când vine prin asta, voi aveţi o nouă şi mai bun nivel de judecată şi clarviziune. În loc ca lucrurile să fie în negru şi alb, bine şi rău, voi o să aveţi un nou fel de a gusta, un gust divin a lucrurilor. Este la fel şi un tip de intuiţie. Voi nu o să mergeţi aşa repede la o judecare de alb şi negru, în loc o să mergeţi la un nivel care este legat de Voinţa Divină. Limbajul Ah...intră prin gustul şi clarviziunea voastră. Voi o să aveţi un nou fel de clarviziune şi înţelegerea lucrurilor care sânt în realitatea voastră. Limbajul Ah, la fel intră, dragi prieteni, prin sensul de simţ, prin sensul de simţământ sau de atingere, aşa cum voi a-ţi denumi asta voi aveţi acele terminări nervoase în pielea voastră. Voi sânteţi obişnuiţi cu materiale, cu atingerea corpului vostru fizic. Dar, când Limbajul Ah iese la iveală, asta v-a intra prin sensul de simţ. Voi o să aveţi un nou fel de atingerea lucrurilor, un nou simţământ a lucrurilor. Asta vă v-a permite să faceţi lucrurile cu mai multă putere ca înainte, ca şi vindecare care este asociată cu mâinile, simţăminte şi senzaţii care sânt asociate cu pielea. Voi o să aveţi un tip de intuiţie şi înţelegere şi premoniţie care intră prin atingerea lucrurilor, prin pielea voastră. Acum vă explicăm ceva vouă, la voi toţi. Limbajul Ah vine la suprafaţă prin sensurile curente umane. Se naşte. V-a înflori din sinea voastră prin ce voi deja folosiţi. Dar, la asta se v-a adăuga o nouă perspectivă de auz, vedere, miros, gust şi atingere. V-a adăuga o nouă perspectivă la fiecare din aceste lucruri. Dar, ce gândiţi că se întâmplă în acest timp, când Limbajul Ah vine la suprafaţă? Voi o să aveţi schimbări şi transformări în fiecare sens uman, aproape ca şi fermierii care au trecut prin mari schimbări când ei au trecut de la locul central de procesare la sistemul de intranet cu procesare individuală. Asta nu a fost uşor pentru prima dată. Au fost probleme. Au fost nişte prăbuşiri. Au fost zile în care ei au dorit să fi stat în felul vechi de a face lucrurile. Erau zile când ei s-au întrebat de ce au fost ei pionieri aşa nebuni. Dragi prieteni, în procesul prin care treceţi voi, o să fie zile când viziunea ochilor o să fie mai rău ca niciodată. Voi o să spuneţi că asta este din cauza bătrâneţii. Voi o să blestemaţi Spiritul, şi o să-l înjuraţi pe Tobias, sau chiar şi pe Yeshua şi vă miraţi ce se întâmplă la ochii voştri, pentru că este înceţoşat ca niciodată. Asta trece prin schimbare şi aceste schimbări sânt necesare. Aceste transformări sânt procese naturale. O să fie zile când nu o să auziţi bine şi voi spuneţi de multe ori,”Huh” (Râsete din audienţă) Şi voi spuneţi, “Ce?” Poate voi nu o să întrebaţi pe cineva să repete că sânteţi jenaţi de auzul vostru. Şi voi vă gândiţi, “Eu îmbătrânesc. Eu numai pot să aud aşa bine”. Dar, dragi prieteni, nu este vorba de asta. Sensul vostru de auz se schimbă, asta pentru ca voi să auziţi Limbajul Ah, Limbajul Divin din sinea voastră sau din sinea altora. Asta este un proces de transformare şi o să fie o perioadă de timp când voi nu o să auziţi la o distanţă anumită sau frecvenţă anumită. Să nu vă necăjiţi pentru asta. Este simplu o schimbare, ca şi fermierii care au trecut prin procesul de schimbare în tehnologie. Voi treceţi printr-o schimbare a sensurilor umane care au fost cu voi în toate zilele voastre umane. Mulţi dintre voi credeţi că a-ţi pierdut sensul de miros. Parcă nici numai există. Dar, din când în când noi ştim că voi, mirosiţi ceva diferit. Voi încercaţi să denumiţi asta, şi

voi nu puteţi. Voi mirosiţi ceva ce nu este comun, şi totuşi este aşa familiar. Dar, voi nu puteţi să vă aduceţi aminte de unde vine asta. Noul sens de miros sau intuiţia voastră se trezeşte, şi în acest timp de trezire, felul mirosului vechi rămâne parcă adormit. Se pare că numai lucrează cum trebuie, dar, dragi prieteni, asta este numai ca voi să puteţi trece prin procesul de schimbare. Acelaşi lucru se întâmplă şi cu gustul...se schimbă. Voi vă gândiţi de ce oare gustul vostru este mult mai rău de cât cum a fost până acuma, sau de ce pierdeţi sensul aromelor. Gustul vostru înmugureşte...se schimbă pentru ca Limbajul de Ah să poată să intră. Limbajul Ah este singular, dar se arată în multe locuri diferite. Intranetul sau internetul vostru este singular, dar ei sânt în multe locuri diferite. Acum, despre pielea voastră...voi o să vedeţi schimbări aici. Voi nu treceţi prin pubertate din nou. (Râsete din audienţă). Acele erupţii şi mâncărimi şi uscături şi toate problemele ce are pielea voastră, dragi prieteni...asta este cel mai mare organ a corpului vostru. Sensul vostru de a simţi, de a atinge, senzaţie...se schimbă, şi Limbajul Ah cântă prin toate terminalele nervoase pe care le aveţi. De sigur asta v-a afecta pielea voastră pentru o perioadă de timp. Voi nu trebuie să vă necăjiţi pentru asta. Dacă voi mergeţi la un doctor - (chicotind), chiar şi Cauldre a făcut asta recent - dragi prieteni, ei nu o să înţeleagă prin ce voi treceţi. Şi noi vă avertizăm - noi l-am avertizat şi pe Cauldre - să nu vă uleiaţi cu acele uleiuri pe care doctotul vă dă, asta pentru că voi o să preveniţi ca noua senzitivitate să intră. Aceste lucruri care se întâmplă cu pielea voastră...o să se balanseze în scurt timp, ca şi fermierii şi intranetul lor, şi noul lor echipament. A luat un timp scurt ca schimbarea să aibă loc. Şi au fost zile când fermierii au pierdut bani şi au pierdut din producţia lor. O să fie zile când voi o să fiţi bolnavi. O să fie zile când o să vă simţiţi jos, când voi nu o să auziţi - noi spunem... (spaţiul gol lăsat dinandins de Tobias) (Râsete din audienţă) O să fie zile când pielea şi corpul o să aibă mâncărimi. O să fie un timp când voi o să gândiţi că voi îmbătrâniţi şi slăbiţi, dar, dragi prieteni, Limbajul Ah...vine din sinea voastră. Vine prin toate sensurile voastre. Şi mai este şi al şaselea simţ. Noi totdeauna ne mirăm de ce oamenii voştri de ştiinţă nu au descoperit încă asta, pentru că este acolo. Voi aveţi un simţ de emoţii. Este un simţ. Este diferit de simţul vostru fizic, dar este un simţ foarte important. Emoţiile voastre. Astea se vor schimba la fel. Limbajul Ah vine la suprafaţă prin emoţiile voastre. Voi o să aveţi o nouă pricepere şi pasiune nouă. Dar, poate în acelaşi timp voi o să plângeţi mult şi nu o să înţelegeţi de ce. Emoţiile voastre o să fie poate sus şi în jos, în toate părţile. Limbajul Ah iese la iveală în esenţă prin simţul ne-fizic, numit emoţii, şi aşa cum vine voi o să aveţi mult mai multă înţelegere pentru voi înşivă şi pentru alţii. Şi mai este şi simţul minţii, a creierului. Asta nu a fost numit ca şi un simţ în termen de tip ştiinţific, dar face parte din cele şapte simţuri. Mintea umană este un loc care aduce informaţii. Imaginează informaţiile şi le judecă. Este valoros, dar scopul adevărat este de a cataloga şi după aceea de a judeca informaţiile să decidă dacă ceva este bun sau

fiecare sens din cele şapte. prin Limbajul Ah primeşte un centru de procesare propriu. Vine prin sensurile umane. eu nu am ştiut exact de unde a venit asta”. “Ah. Şi ce poate să facă nu este despre inteligenţă. o înţelegere despre ceva. vedere. Este câteodată neplăcut. ele sânt intra-conectate. prin miros. De aceea am avut eu o emoţie.un simţământ. vine prin mintea voastră. în energia divină au forma lor proprie de inteligenţă. asta ca să vă ajute să luaţi decizii în viaţa voastră. Restul tuturor sensurilor umane. de aceea am văzut eu ceva dar. Să nu căutaţi în spatele unei uşi din sinea voastră. nu trebuie să fie un proces central. Lucrurile nu trebuiesc transportate la creier niciodată înainte de a fi distribuite în viaţa voastră. Ele toate înţeleg când voi aveţi o experienţă prin noul sens de atingere. Informaţiile o să vină independent prin auz. să decidă dacă să mergeţi stânga sau dreapta. Este Limbajul Ah. informaţiile nu trebuie să fie procesate prin creier.acum voi o să spuneţi. prin intuiţie. Noi am vrut ca voi să petreceţi un timp în ultimele săptămâni ca să descoperiţi voi înşive înainte ca noi să vă dezvăluim cum intră astea. gust. Acest sens este minunat pentru a aduce informaţii şi luând apoi decizii cum să le folosească. voi nu trebuie să trimiteţi informaţiile înapoi la creier. ca şi intranetul. Poate ei îşi limitează producţia. prin vedere. Asta nu este valoarea creierului uman. prin clarviziune. Dar. în ultimele 30 de zile. Să înţelegeţi că Limbajul Ah. intelectul sânt sensuri umane valoroase. lucrează prin fiecare sens uman curent. ca simţ. pentru că este foarte limitat comparat cu ce poate să facă. Poate ele se ajută la un timp apropriat. că nu este în stare să aducă aminte de faptele istorice ce s-a întâmplat 3522 de ani în urmă. toate acestea sânt conectate de creierul vostru. nici chiar sensul cel mai departe de restul sensurilor. Nu este interesant? . În energia nouă divină. Toate sensurile curente umane sânt conectate de creierul vostru. prin a şti. prin gust. eu nu am fost sigur că am văzut. ca să facă producţia de auz cel mai puternic în timp. atingere. Să nu căutaţi înafara voastră. mintea. Restul sensurilor vor fi conştiente. aşa cum voi a-ţi căutat să lucraţi cu Limbajul Ah.rău. prin atingere. prin perspicacitate. dar. şi fermierul care a condus locul central de procesare a fost un fermier şi el. Da. Ele o să lucreze să se balanseze între ele. prin senzitivitate. Şi. pentru că ele sânt conectate. Dar. Ele au forma lor proprie de responsabilitate şi înţelegere. Dar. Locul central de procesare a fermierilor reprezintă creierul vostru. să ştiţi că asta vine prin cele şapte sensuri curente umane. Creierul nu prea are nevoie. ele operează individual. dar asta v-a aduce o formă nouă de cunoştinţe în viaţa voastră.cele şapte centre şi cele şapte foste şakre? . Fiecare sens din cele şapte. În Limbajul Ah. Cataloghează experienţe din trecut. Creierul. nouă nu ne place să folosim acest cuvânt. o pasiune. Dragi prieteni. acum noi împărţim cu voi pentru toţi cei care sânteţi conectaţi cu aceste informaţii . cu toate că asta este un sens ca atare. Ele sânt independente şi totuşi lucrează împreună. Limbajul Ah. cele şapte sensuri. Acum. folosind Limbajul de Ah.

Şi voi o să-i ajutaţi să înţeleagă puterea de a vedea lucrurile ce ei nu au putut să vadă înainte. acuma v-a fi chiar în timp. şi cu restul lucrurilor. Asta a fost felul vechi de a înmagazina lucrurile. prin auzul lor. Eliberaţi asta. Asta este o unealtă importantă şi noi vă cerem pe fiecare din voi să continuaţi să vă jucaţi cu asta. Asta vă sperie puţin pe mulţi dintre voi. Deci. Asta se v-a întâmpla în “acum”. Numai este nevoie de înmagazinare sau de a salva. de bunuri sau alte lucruri. Voi o să-i ajutaţi să se joace cu asta. dar într-un fel asta numai judecă. Permiteţi-vă să vină prin acele sensuri. Lucraţi unul cu altul. dar vine prin toate aceste puncte importante.. Nimeni nu a scris o carte despre asta până acum. A fost făcut chiar în timp. şi voi simţiţi prin auzul vostru. Energia voastră divină nu are nevoie să fie înmagazinată pentru o lungă iarnă sau zile ploioase. Permiteţi să lucreze prin aceste sensuri. Asta nu ar îndrăzni să vină prin alte locuri. Voi o să încercaţi să-i ajutaţi să înţeleagă. dragi prieteni. de emoţii. Să înţelegeţi prin ce vine înăuntru.în “acum”. într-un fel în care numai are nevoie de înmagazinarea cantităţilor de informaţii. Într-o zi voi o să staţi în faţa studenţilor voştri care vin la voi. sau la cerere. Jucaţi-vă cu atingerea. ca şi fermierii care s-au adaptat şi ajustat la noua tehnologie. să simtă dincolo de sensurile fizice. jucaţi-vă cu asta. jucaţi-vă cu asta. Dragi prieteni.Toate lucrurile vor fi aduse la voi apropriat în “acum”. de bani. Dar. cu vederea. Ei numai au nevoie pentru a înmagazina bunirile lor. asta ar fi fost greu să se integreze în viaţa voastră de zi cu zi. şi nu este rău nimic aici. Deci. Este puternic! Chiar şi muzicienii care au fost aduşi aici astăzi şi care au fost de acord să cânte. într-un sens. acest Limbaj de Ah este prima şi cea mai de bază şi cea mai puternică unealtă din toate uneltele în Energia Nouă. În acest fel poate să fie o balanţă a limbajului divin cu experienţele umane curente. de la creier. prin simţămintele voastre. Să fiţi cei care descoperiţi Limbajul Ah. şi permiteţi toate schimbările care apar în corpul vostru fizic aşa cum vă ajustaţi cu limbajul nou. prin creierul vostru.ei acum incorporează Limbajul Ah în munca lor. este limbajul propriu. Petreceţi un timp de jucându-vă unul cu altul. Permiteţi-vă să intră asta prin voi. . Dacă Limbajul Ah. divinitatea ce iese la iveală. nu v-a fi înmagazinat. vine prin sensurile cu care voi sânteţi familiarizaţi şi deja lucrând cu ele. şi prin ochii voştri până la un punct. cu auzul. Noi o să vorbim mai mult despre asta. Vine înăuntru prin ce voi deja sânteţi obişnuiţi şi cu ce voi deja lucraţi. ar fi intrat printr-un loc complet străin şi diferit. Lecţia a cincia din Seriile ascensiunii . Nu este bine. prin simţămintele lor.Sensul Ah-lui. Asta iese afară. Ei execută muzica lor prin acele nivele în sinea lor. Limbajul nou de Ah. pentru că voi a-ţi fost obişnuiţi să aveţi o cutie de înmagazinare de informaţii. gust.Limbajul Ah. Vine la voi chiar în timpul cel mai apropriat când voi a-ţi avut nevoie . şi atingere şi celelalte sensuri. în parte foarte importante a experienţelor umane. miros într-o arie nouă.. care vine înăuntru prin creier. cu Limbajul Ah. Lucraţi cu asta. Jucaţi cu asta. să audă dincolo de cuvinte. Limbajul Divin. Ei încorporează vibraţia divină a lor în munca lor. Dar până ce ne întâlnim din nou. un sens propriu. Voi o să-i explicaţi cum asta vine prin cele şapte sensuri curente umane.

Yeshua o să cântă astăzi. asta a fost Yeshua care a stat în spatele vostru şi v-a atins umărul. Permiteţi să facem împreună prin divinitatea voastră. într-un sens să vă ajutăm . astăzi. vorbind vouă. ŞI AŞA ESTE . El o să călăuzească pe aceşti doi . Să ştiţi dincolo de creierul vostru. şi fiind cu voi. ca să puteţi simţi asta în sinea voastră. Noi vă mulţumim că voi a-ţi îndrăznit să vă jucaţi cu Limbajul Ah. Ascultaţi dincolo de urechile voastre.Asta este un exemplu a Limbajului Ah creat de cei doi (muzicienii Peter Sterling şi Stacy Frank) care sânt talentaţi şi înzestraţi şi au împărţit cu voi toţi. noi vă iubim mult. Noi vorbim mult şi lung câteodată. Noi ne abatem câteodată dar. asta ca să vă ajutăm la deschiderea lucrurilor cu permisiunea voastră de sigur. în aşa fel ca fiecare din voi să aibă oportunitatea să experienţeze. Dar. comunicând cu voi. prin vocea şi degetele muzicienilor. Noi vom veni înapoi în 30 de zile de linişte. Acum într-adevăr că noi avem o ceremonie de bucurie aici cu voi. El o săi ajute să aducă prin astea limbajul divin. Noi am ajutat pe aceşti muzicieni să orchestreze.să aducem înăuntru energiile pe alte nivele.cum să spun . A fost Yeshua care a şters lacrimile din ochii voştri. Yeshua o să trimită vibraţiile lui prin instrumentele muzicale. Şi da. să simtă şi să îl posede. să fiţi în Limbajul vostru de Ah. astăzi noi într-adevăr avem o ceremonie de bucurie cu voi. Noi vă iubim mult şi voi nu sânteţi niciodată singuri. A fost Yeshua care a atins fiecare sens al vostru în timp ce eu am vorbit despre asta. Când o să ascultaţi mai târziu. venind aici special ca voi să puteţi folosi în această ocazie să jucaţi cu cele şapte sensuri ale voastre proprii. El o să danseze prin intervaluri de scaune cu oricine care îndrăzneşte să danseze (Râsete din audienţă) Dragi Shaumbra. Yeshua v-a sta aici. Asta vine prin cele şapte sensuri umane. Energia lui v-a fi prezent până la sfârşitul întâlnirii noastre aici. Noi facem asta. Este al vostru.

dragi prieteni. Voi o să vedeţi lucruri în ei şi în jurul lor ce nu a-ţi văzut până acuma. Astea nu vin dintr-un loc de departe.Limbajul Ah.permiteţi la sensul divin de auz să auziţi ce ei întradevăr spun. înţelepciune. Atunci voi o să auziţi pe copii voştri spunând lucruri într-un fel ce voi nu a-ţi auzit înainte.toate acestea intră în joc. Cum puteţi să puneţi în practică în viaţa voastră? Când voi vorbiţi la copii voştri când voi aveţi o conversaţie cu ei .nu o să vadă doar ceea ce este în faţa voastră. Voi puteţi să aplicaţi aceste sensuri în orice situaţie sânteţi. Noi sântem aici. Vă v-a permite să aveţi un tip de judecată care numai este bazat pe căile vechi.. Asta vă v-a permite să vedeţi lucrurile dintr-o perspectivă nouă. atunci asta aşa este.LECŢIA 5 ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI 8 DECEMBRIE 2001 Tobias: Şi aşa este. şi asta intră şi se exprimă prin toate cele şapte sensuri umane. v-a avea o ştiire înlărgită a ce într-adevăr se întâmplă. ceva unde puteţi să aplicaţi divinitatea voastră. Ce vrem noi să spunem. că noi sântem aici. intelectul vostru şi din toate experienţele şi înţelegerile companiei voastre şi a competitorilor şi piaţa şi oamenii în spatele acestora. Aduceţi asta în partea voastră care conduce maşina pe drum şi acea parte trebuie să se folosească de toate sensurile ca să poate să conducă maşina . Acestea au fost înmagazinate în creierul vostru. Contribuţia voastră la companie. Când voi acceptaţi că divinitatea voastră se exprimă prin auzul vostru sau prin celelalte sensuri. Nu numai vorbele din gura lor şi de la creierul lor. auz. din simţămintele lor.SERIILE ASCENSIUNII . Vine prin voi. într-un loc diferit. nicicum. când luaţi decizii pentru compania voastră şi pentru cei care lucrează pentru voi şi pentru cei care lucrează cu voi. dar din nevoile lor.poate să vină în viaţa voastră zilnică. simţământ . căi care erau nemulţumitoare vouă. şi la toţi pentru cei care serveşte compania o să ia o completă dimensiune nouă.. într-adevăr. Nu este înafara voastră.ce vine prin ochii voştri . Este în sinea voastră. viziunea voastră divină . Asta nu este separat sau diferit. limbajul divin. voi o să aveţi un nou sens de judecare balansată despre ce într-adevăr se întâmplă. folosind limbajul divin.. cerând de la fiecare dintre voi. dar acum cu limbajul divin. Acum. Folosiţi divinitatea voastră când faceţi munci zilnice. cerând fiecare înger uman să începeţi să folosiţi divinitatea voastră zi de zi.face parte chiar din sensul minţii voastre. Asta nu există undeva departe. cei din Consiliul Crimson. Când voi sânteţi cu pacienţii voştri sau clienţii voştri sau cu cei cu care lucraţi în balansare şi vindecare. atingere. mintea. . este că Limbajul Ah . doar la acea parte “frumoasă” din voi.divini ce sânteţi voi.vizual. Să nu izolaţi doar pentru viaţa voastră spirituală. Când sânteţi la serviciul vostru.

Noi sântem mai scurţi cu comentariile noastre aici pentru că Cauldre ne spune că numai avem mult timp la dispoziţie şi soseşte şi pizza (râsete din audienţă).. pentru asta a aşteptat corpul meu. cum putem noi să lăsăm ca lumina noastră să strălucească. Deci. şi eu simt că eu trebuie să rezist la intuneric şi lumină în aceaşi . Voi o să vedeţi cum lumina voastră străluceşte şi cum schimbă lucrurile în jurul vostru. în special pentru cel care a întrebat. voi o să începeţi să vedeţi efectul pe care voi deja aveţi. ce reprezintă conştienţa lui Hristos. “Ah .. Ah. Umanii . Dar. Întrebare: La Crăciunul trecut tu ai vorbit despre întroducerea marmurei de cristal clar. Aşa cum lucrezi cu Limbajul de Ah. Voi sânteţi . Tu eşti plin cu dorinţa de a servi şi lumina ta străluceşte. Dar. dar are nevoie de îngrijire şi dragoste. prin ce voi sânteţi aşa experţi şi lucraţi cu ele. Atunci o să aveţi o înţelegere mai adâncă. Limbajul de Ah. Atunci o să ajungeţi la “Ah” de care noi am vorbit în întâlnirea noastră de data trecută. Voi o să învăţaţi asta bine. fără să fie închis sau cu probleme. Deci. în timp ce ajutăm pe alţii ca să poate să strălucească şi lumina lor? Tobias: Este despre ceea ce am vorbit noi astăzi. Cu cât eu integrez marmura şi trec peste dualitate eu tot mai mult devin marmura în situaţiile mele. Continuaţi să aplicaţi mereu. simţământ.cum să spun .generatori de lumină. Asta v-a intra prin nas. Eu acum sânt într-o situaţie unde sânt pe nivelul sufletului unde eu sânt chemat să aduc conştienţa Hristosului într-o stare de dualitate. şi simţiţi asta şi senzaţi asta. dragi prieteni.. gură. prin coridoare şi prin canalul de distribuire ce voi deja a-ţi deschis. Voi căutaţi ceva complet nou să vină la voi ca printr-o magie. Întrebare: Dragă Tobias. Folosiţi şi să vă amuzaţi. când încercaţi să determinaţi ce să puneţi în gura voastră şi în corpul vostru. Asta vine prin voi. Să nu vă neliniştiţi pentru asta.Referitor la sănătatea voastră. (Râsete din audienţă). este vorba de cele şapte sensuri pe care deja le aveţi! Lumina voastră poate să strălucească prin fiecare sens ce există în voi. lumina ta străluceşte. chiar de acest spiriduş am avut eu nevoie”.a căutat pentru acest misterios şi câteodată o cale eluzivă ca să lasă lumina lor să strălucească.. daţi voie ca asta să se exprime în plin.sensul vostru de divinitate o să intră atunci în joc. când este celebrare pentru naşterea lui Hristos. pentru că eu am fost pe o dietă blestemată”. Folosiţi acest timp şi permiteţi să exprimaţi prin toate cele şapte sensuri existente. şi voi faceţi. Vine la voi ce voi deja ştiţi. acceptaţi că este acolo. aşa noi mergem direct la întrebările voastre din această zi.Shaumbra . Dragilor. intelect. eu am încercat să neg asta. Voi a-ţi căutat sensul al optulea sau al nouălea să intră. “Aaah. Poate nu o să realizaţi asta pentru prima dată. şi ascultaţi de asta. În timpul acesta al vostru de Crăciun şi sezonul de vacanţă. Acum. Dar totuşi este ca şi un copil care iese din sinea voastră.este foarte simplă. şi se exprimă el însuşi prin sensurile. Folosiţi ca să mergeţi într-un nivel complet nou. (Râsete din audienţă). celebraţi naşterea Hristosului vostru propriu şi a divinităţii voastre proprii. Tu deja faci un impact în conştienţa ta.chiar .

voi o să găsiţi asta în situaţiile spirituale. şi când este apropriat să plec? Mulţumesc. Voi a-ţi trecut prin asta. Inclinaţia mea este să plec. dar astea numai lucrează. că voi sânteţi reali. Voi acum intraţi cu o nouă claritate la care la celelalte elemente nu le place. Să înţelegeţi că nu este vorba despre voi şi voi o să ajungeţi să realizaţi asta că de ce cei în jurul vostru . dar. masculin şi feminin. Ei vor să aibă încredere în voi. cu integrarea luminii şi a întunericului. să mă mut lângă cei care sânt gata. pozitiv şi negativ. Acum. cea întunecoasă şi cea albă să reziste să vă respingă. Voi ştiţi asta. Cei care . Mulţumim pentru întrebare.. Şi. Ei provoacă claritatea voastră pentru că ei vor să ştie că voi aveţi adevăr în voi şi sânteţi puternici. Noi vedem atâţea lucrători pentru iluminare care sânt nemulţumiţi pentru că perspectiva lor stă în dualitate! Perspectiva lor. Dar. Poate o să vă ia puţină studiere a acestor cuvinte pentru ca să înţelegeţi ce vrem noi să spunem. (Râsete din audienţă). şi ţelurile lor sânt dezechilibrate la lumină. Ei au găsit căile lor limitate şi de dualitate. Scopul pentru ce ei vă provoacă aşa mult pentru că de-desubt ei vor să vă creadă. cel de al patrulea element despre care noi am vorbit.de la lumină sau de la întuneric . Aşa cum voi ştiţi.care poartă eticheta de “lumină”. Ei vor să ştie cât de puternici sânteţi. şi schimbarea este dificilă pentru ei. Tobias: Într-adevăr asta este cea mai mare provocare pentru Shaumbra. pentru că voi integraţi o nouă energie. Întrebare: Sânt multe. de ce asta vă provoacă. Ei nu vor să citească nici o carte care îi ia într-o mai mare neînţelegere. şi cum a-ţi experienţat. Voi o să găsiţi asta în situaţiile de la lucru şi situaţii familiare. Ei nu vor să cheltuiască nici un ban pentru seminare care sânt pufoase. ei nu pot să aibă încredere în voi până ce nu aveţi o convingere şi putere şi înţelepciune în spatele a cine voi sânteţi acuma. visurile lor.cum să spun . asta poate să cauzeze la ambele.măsură. Voi veniţi cu atribuţii clare şi ei vor să ştie. ei o să vă provoace adânc! Şi la fel şi cei care poartă eticheta de negru. o să vă provoace. Asta se cheamă dualitate în acţiune! Voi puteţi vedea asta în situaţia voastră familiare. (Pauză) . şi confuzii mari.vă provoacă.voi a-ţi fost cei care a-ţi adus asta. Marmura clară. deasupra de toate. Astea o să vă provoace pînă la miezul vostru. dar asta nu o să vă doare aşa mult ca cei care au pretenţia că lucrează cu lumina. Ei nu vor să fie călăuzite pe drum de un alt guru sau alt învăţător care nu predă Adevărul. Scopul pentru care ei vă provoacă este pentru că voi reprezentaţi o schimbare. ascultaţi şi simţiţi Limbajul Ah. voi veniţi cu o claritate. tehnici sau tehnologii care deja sânt disponibile şi care ne ajută să învăţăm să folosim Limbajul Ah? Tobias: Nu. dragi Shaumbra. Cum aş putea eu să navighez..

sau la internet pentru informaţii. ei încep să înţeleagă că o nouă energie iese la suprafaţă. şi după aceea să fiţi învăţători.. într-un sens şi foarte noi într-un sens. A fost doar puţin mai mult de o lună de când noi am vorbit despre asta. Tobias a ales să nu răspundă direct în faţa tuturor din audienţă. Asta este una dintre cele mai provocatoare arie şi noi lucrăm cu voi pentru că voi ne întrebaţi pe noi .. dragi prieteni. Dar. Dar. Poate să ia diferite multe forme... ca şi citirea aurei. Voi o să ştiţi răspunsul înainte de a auzi în mintea voastră. Dacă mergeţi la un medium şi dacă ei spun că relaţia în care sânteţi numai este apropriată. Poate o să le numească. noi vă cerem să folosiţi acum sensurile noi şi divinitatea voastră şi să simţiţi dacă acele lucruri sânt apropriate. folosând Limbajul Ah. Ele v-au adus până la acest loc. Este o simplă întrebare.. Tobias: Răspuns la întrebarea ta despre relaţii. Folosiţi intuiţia voastră ca să înţelegeţi. Când voi faceţi asemenea lucruri. este timpul să plecaţi. Relaţiile sânt vechi. “Ar trebui eu să-l las pe Billy acum?” Cum putem noi să ştim? (Râsete din audienţă) Poate Billy ar trebui să te lase că ai întrebat asta” (Mai multe râsete din audienţă). o carte.înţelegerea vieţilor trecute. un seminar sau poate să fie în forma de sfaturi pentru cineva. Aveţi voi spaţiul ca să fiţi . Ajutorul vostru poate să fie într-o melodie.când voi întrebaţi pe alţii despre relaţia voastră.. dar noi totuşi spunem. Noi nu avem pe partea noastră cărţi care să spună că este bine sau rău o relaţie. Dragi. pentru că voi nu a-ţi scris încă asta. este timpul să plecaţi din acea relaţie. Acum să înţelegeţi că nu a fost nici o carte scrisă despre asta. trebuie să spunem că nu există un răspuns bun sau rău despre relaţii. Voi sânteţi cei care folosiţi asta. Shaumbra să nu vă uitaţi la ceilalţi. Dar. Voi megeţi la clase. ca şi .este foarte dificil pentru noi să răspundem. la Cauldre nu îi place totdeauna ce noi avem de spus. învăţând cum să folosiţi şi după aceea să ajutaţi pe alţii să folosească Limbajul Ah pe drumul lor. O întreagă discuţie v-a fi dedicată pentru relaţii. Da.voi vă dezputerniciţi pe voi înşive.. Pentru că întrebarea a fost foarte personală.Noi recapitulăm puţin aici. sau că este nou sau vechi. Întrebare: (O întrebare din audienţă a fost pusă despre relaţii. Nu au fost create seminare. Să nu mergeţi la cărţile voastre.cum să spun . Voi aveţi responsabilitatea să învăţaţi asta. Voi luaţi diferite cursuri. sau că este timpul să plecaţi sau să staţi în acea relaţie. Ei poate o să le denumească “vibraţie divină”. Asta este o altă arie despre care noi o să vorbim în Seriile Acensiunii. Voi nu folosiţi sensurile divine pe care le aveţi disponibile. Intuiţia voastră vine mai repede de cât mintea voastră lucrează. Voi sânteţi primii care treceţi prin asta.dar este timpul să părăsiţi acel medium imediat! (Râsete din audienţă). Sânt multe tehnici noi care apar şi noi simţim că acele facilităţi conştienţi sau subconştienţi vor integra marea parte a Limbajului Ah. Este o simplă întrebare. Ei poate nu o să le numească aşa. “sensul Dumnezeiesc”. Relaţiile sânt foarte intercalate cu energii a trecutului cu potenţialul viitorului. În loc el a dat un răspuns general despre relaţii).. Şi din nou. Toatea astea au fost apropriate.

cei care se numesc pe ei înşişi Shaumbra. Mulţumim. Sânt simple. dragi prieteni. Rolul nostru aici este să reflectăm înapoi şi să vă încurajăm de-a lungul drumului. Sântem noi care vă înţelegem că sânteţi la marginea marginilor. ce sfat ai tu pentru cei care traduc acest material în alte limbi? . Voi o să ştiţi când este timpul pentru recoltare. Voi sânteţi care luaţi conducerea. Aşa că sântem noi care vă mulţumim pentru munca ce faceţi. Nu este un grup mai bun de Shaumbra! Întrebare: Ultima întrebare. Aşa cum Yeshua şi eu am spus în această zi. nu este un grup de studenţi care este mai bun decât cei care sânteţi voi aici. când să scoateţi ierburile şi să îngrijiţi cultura. Voi o să răspundeţi la toate sensurile voastre divine şi umane aşa cum v-a fi situaţia atunci. dragi prieteni. cum rezistaţi la presiunea şi critica de la dualitate care este în jurul vostru şi că continuaţi să mergeţi înainte în ciuda tuturor acestor lucruri. ce faceţi voi.Yeshua. V-a fi chiar în timp. Nu este un grup mai bun de studenţi! Acum. pentru că voi iubiţi energia lor care iese la iveală. V-a fi în moment. înţelegeţi. Mihail. dar voi trebuie să răspundeţi. O să fie un timp dificil. într-adevăr. Învăţând pe ceilalţi. ca şi fermierii spirituali. Întrebare: Poţi să ne înveţi cum să fim învăţători mai buni şi cum să fim studenţi mai buni? Tobias: (emoţional).cum putem noi să întrebăm pentru studenţi mai buni faţă de cei care stau aici şi cei care sânt conectaţi cu asta Şi aşa cum ştiţi. eu. voi continuaţi să faceţi munca asta. Dragi prieteni. Dar. când este timpul să daţi drumul la studenţii voştri. Voi o să vreţi să vă agăţaţi de studenţii voştri. Voi o să ştiţi ca învăţători. ca şi învăţători înţelepţi. dar voi sânteţi familie. noi sântem uluiţi cum voi treceţi barierele. fiind criticaţi şi umiliţi de cei mai apropriaţi vouă. rolul nostru aici este simplu să aducem la suprafaţă informaţiile care deja sânt în vârful limbii voastre. v-a fi intuitivă. mulţumesc. Întrebare: Tobias. noi toţi . cei mai buni învăţători sânt cei care au trecut prin experienţe! Cei mai buni învăţători au deschis inima lor şi înţelegerea lor. Rafael. Voi o să ştiţi ca învăţători. Tobias. chiar şi după provocare şi experienţe dificile cu relaţiile voastre şi sănătatea voastră.liberi în divinitatea voastră de la partenerul vostru cu care a-ţi ales să călătoriţi. când să plantaţi sămânţele cu studenţii voştri. dar voi nu a-ţi prea definit-o până acuma. Tobias: (chicotând) Noi răspundem la cuvântul spus cu : “Tu eşti bine venit” Acum. voi o să ştiţi când este timpul pentru recoltare şi pentru eliberarea studenţilor voştri în aşa fel ca şi ei la rândul lor să fie învăţători. Tobias am avut oportunitatea să lucrez şi cu un alt grup de umani. Acest grup se dedică foarte mult pentru această muncă. şi să împărţiţi o dragoste comună şi înţelegere unul faţă de altul? Poate să fie ceva construit pe onoare mutuală unul pentru altul? Astea sânt întrebările. aşa că ei ştiu precis cum să înveţe pe alţii. Cum poate unul din noi . Uriel. Amael.

Şi deasupra de toate. Traduceţi în Adevăr. să mă chemaţi pentru că eu voi veni. astea ne conduc la o încheiere aici. Acum. “Şi voi sânteţi Dumnezeu”.sânteţi gata să ajutaţi pe alţii ca să înţeleagă că şi ei sânt Dumnezeu? Sânteţi gata să folosiţi sensurile umane şi divine care ajută să faceţi munca asta? Sânteţi gata să vă mutaţi la următorul nivel? Problematic. cei care stau în energia asta şi cei care sânteţi conectaţi. Voi o să primiţi oportunităţi noi. Noi o să continuăm să intensificăm energiile acestei familii. când voi inhalaţi.cerem să fiţi Dumnezeu. Şi această declaraţie este. să puneţi în faţă aceste informaţii. Ce o să vină totdeauna prin. dragi prieteni. cât de departe vreţi să mergeţi cu asta. Voi o să primiţi pe cei care au nevoie de sfaturi şi de înţelepciune. să ajutaţi să aduceţi experienţele voastre. Dragi Shaumbra. ŞI AŞA ESTE . Noi vă cerem să fiţi Divini Umani. cât de departe vreţi să duceţi această energie? Noi nu vorbim aici ca să neglijăm pe alţii sau să facem pe ei să citească fiecare cuvânt pe o pagină. dar dacă permiteţi asta. Voi aveţi un vis ca să ajutaţi să aduceţi aceste informaţii la umanitate. În acelaşi timp. Şi o să fie cei care vor provoca un cuvânt specific tradus sau fraze. în sensurile voastre divine. materialul lui Tobias. urmând cu aplauze şi râsete din audienţă).. v-a fi energia în spatele cuvintelor. în inima voastră. Acum. noi sântem în partea asta a voalului care traducem energia şi vibraţia şi astea totdeauna vor fi puse la fel. mulţi ani care vin. să celebraţi. vibraţiile vor continua prin traducerile pe care le aveţi. Permiteţi să intră în relitatea voastră. Este după voi. Întrebaţi pe Tobias.Tobias: Traduceţi din inimă. Folosiţi sensurile divine ale voastre unde sânt întrebări. Cuvintele poate se vor schimba. Noi vorbim despre ce este creat în mintea voastră. şi tot ce faceţi voi. Luaţi timpul. să nu uitaţi să luaţi timpul să inhalaţi divinitatea voastră. a comunicărilor a ceea ce noi vă cerem din nivelul interior. ca familie. O să fie multe traduceri diferite a acestui material. Este după voi Shaumbra şi familia. Noi nu vorbim despre lecţie cu lecţie a acestui material. poate.. O să fie alţii care vor să argumenteze că. să aveţi ceremonii de bucurii pentru tot ce sânteţi voi. pentru mulţi. Dacă voi doriţi şi dacă voi acceptaţi asta. nu contează cine a făcut traducerea şi nu contează cât de corect este traducerea. şi să ajutaţi să aduceţi singura declaraţie la toată umanitatea. ca Shaumbra. şi eu vă voi vorbi în mai multe căi diferite. “Tobias înţelege asta sau Tobias înţelege aia”. sânteţi gata. Eu vă voi spune. mergeţi şi mâncaţi ciocolată! (Se referă la sărbătoarea Crăciunului. atunci voi o să auziţi multe bătăi în uşa voastră. asta v-a fi mult mai jucăuş ca niciodată. Eu voi împărţi cu voi înţelesul. Ce o să rămâne intact în traducere. Voi o să întâlniţi pe cei care deschid uşile pentru voi ca să puneţi în faţă materialele învăţate. Noi continuăm să punem presiunea pe asta într-o formă iubitoare dar fermă. bucuraţi-vă. Acest grup de Shaumbra are un vis. Eu vă voi ajuta să înţelegeţi care a fost energia în spatele cuvintelor originale. dar noi vorbim aici ca până unde cărăm aceste mesaje de trezirea divinităţii în alţii.

SERIILE ASCENSIUNII .Imaginaţia (Eu Sânt) (Creaţia) .LECŢIA A ŞASEA THE FIVE DIVINE SENSES OF AH CELE CINCI SENSURI DIVINE A AH-LUI PREZENTAT LA CERCUL CRIMSON 5 IANUARIE 2002 Cele cinci sensuri divine a Ah-lui: 1.Conştienţa 2.

dragi Shaumbra. multi-dimensională şi frumoasă. Este o mare bucurie pentru mine Tobias. Este mult mai clar de cum am experienţat noi înainte. Nu este ceva îndepărtat sau diferit. Eu vorbesc despre claritatea cum voi şi eu ne adresăm unul la altul. în această energie minunată şi în celebrare. prin toate cele şapte sensuri umane despre care am vorbit. asta este o energie pe care voi o ştiţi. Daţi voie să vorbim pentru un moment în acest timp despre tranziţia în care sânteţi. Inhalaţi viaţa în focul divinităţii care este în sinea voastră. şi alte locuri în care Spiritul şi nici noi de pe această parte a voalului şi nici voi nu a-ţi fi putut imagina. de care noi o să vorbim aici. cântat înainte de comunicare). dar timpul căruia nu a fost apropriat să fie aici până acum. noi avem o mare celebrare aici. Eu nu spun doar cuvinte pe care voi auziţi prin prietenul vostru Cauldre. Ahh. Dragi prieteni. spiritul care şi el este în celebrare a unde sânteţi voi acum. astăzi! Acum. Inhalaţi înăuntrul. că noi ne adunăm cu voi în această zi. . care se naşte în acest moment în sinea voastră.. sânt energiile vizitatorilor pe care îi întroducem în curând. vorbindu-vă mult mai clar ca înainte.timpul este apropriat. Dar. Simţiţi dragostea mea şi atenţia şi prietenia direct prin voi. A fost o călătorie sacră. Inhalaţi spiritul care dansează în sinea voastră. Această călătorie v-a luat prin atâtea experienţe frumoase. aceste energii sânt apropriate acum. Asta vine la fel şi prin Limbajul Ah.Înţelegere 4. Simţiţi prezenţa sinei voastre de “Eu Sânt”. Astea sânt intense. Nu a fost doar un sens de simţământ în pielea voastră şi în corpul vostru care a fost supra încălzit. dar mai mult în celebrarea a unde sânteţi voi acum. când împreunăm umanul şi divinul. deci voi care a-ţi simţit o căldură şi o înfierbinţeală mai înainte. cum acţionăm şi cum comunicăm. Dragi prieteni. Este timpul apropriat. Simţiţi prezenţa voastră. dragi prieteni. inhalaţi adânc. noi sântem în celebrare a călătoriei voastre în care sânteţi voi. o energie pe care voi a-ţi creat.Exprimare (Unire şi Împreunare) (Îmbinaţi imaginaţia şi înţelegerea ca să creaţi realitatea) (Folosiţi energii pentru a da naştere la creaţie) Tobias: Şi aşa este. Aşa cum cântecul sugerează. nu este ceva înafara voastră. (se referă la cântecul numit “celebrare. Simţiţi această energie nouă. Şi într-adevăr noi venim în celebrarea multor lucruri. şi tot ce voi deveniţi. Vizitatorii care vin aici astăzi.Concentrare 5. Noi vă lăsăm să simţiţi vizitatorul înainte ca noi să facem întroducerea. într-adevăr sânt alte energii aici.3.. tot ce sânteţi voi. astea nu sânt doar din cauza dinafarei voastră. Este fierbinte. Inhalaţi tot ce sânteţi voi. Noi ajungem la timpul când împreunăm energiile. Simţiţi această energie. şi energia musafirului nostru este intensă. atâtea provocări. Aşa aduceţi esenţa a cine sânteţi voi în realitatea voastră. “Eu Sânt”. Aşa puteţi să aduceţi la suprafaţă. să stau aici cu voi astăzi. cu care a-ţi lucrat.

aici a fost vorba despre “2”. Este anul în care se completează schimbările ce au avut loc în grila pământului. Învăţăturile spirituale vorbesc mult despre a merge înapoi la “1”. la fel se vorbeşte de a merge înapoi Acasă. Voi nu a-ţi avut parte de un acces complet. cu dualitatea. masculin şi feminin. voi continuaţi să vă dezvoltaţi şi voi continuaţi să vă exprimaţi în căi noi. Când voi a-ţi plecat de Acasă. în aritmetica voastră. Deci. Când voi a-ţi fost acasă în Regat acum o veşnicie de timp. A fost vorba despre imaginea de oglindă. A fost vorba despre polaritate. Dar. Voi a-ţi fost în acea energie pentru aşa mult timp. şi totuşi nu chiar aşa mult energia a fost de unitate şi de singularitate. “trei”. într-un fel nou şi diferit a ceea ce voi nu a-ţi putut vedea în energia de “1”. . Călătoria voastră pe Pământ a fost pentru a înţelege. Este anul schimbărilor şi este anul de tranziţionare într-o energie nouă foarte importantă. Grilele energetice care înconjoară planeta voastră ţine energiile înăuntru. aşa voi a-ţi creat pe “2”. Voi a-ţi întors pagina pentru un an nou. chiar că nouă ne place să vorbim. Există multe legi umane şi o fizică spirituală care sânt jucate aici. A fost despre a vă vedea pe voi înşive. Voi mergeţi de la dualitate . sânt reflecţiile conştienţei voastre. Au fost trei ani înainte de asta. asta are un impact. şi ţine alte energii afară. lecţiile pentru bine şi rău. la nivelul cel mai intim. asta înseamnă “2” la pătrat. înmagazina energia nouă spirituală potenţială care nu a fost gata să intră. Ele la fel au adus limitaţii la ce a-ţi fi putut face. este balanţa de “2” într-un capăt. Este un an de “4”.În calendarul vostru voi a-ţi întors ultima pagină a anului vechi (2001). Voi nu mergeţi înapoi la “1”. noi sântem rugaţi să ţinem discuţiile noastre în timpul limitat şi admis. Grilele sânt ca şi energiile înconjurătoare a planetei voastre. iar celălalt “2” în celălalt capăt. Fiind Dumnezei.Femeie. Voi vedeţi acuma cifrele de 2-0-0-2. ce “2” a reprezentat.Bărbat. Acum. Grilele. dar voi treceţi în anul al patrulea a Dumnezeu . Dar.patru). (chicotiri) dar câteodată. scris pe pagină şi pentru mulţi dintre voi. Grilele sânt reflecţia conştienţei voastre. foarte mult timp. un an care a fost în special despre dualitate. Dar. noi trecem într-o energie nouă. Astea v-au limitat accesarea totală a divinitatea voastră. într-un sens. voi nu mergeţi acolo. dragi Dumnezei. Astăzi noi o să vă spunem despre ce este vorba. (doi de doi şi doi de zero). Noi nu o să intrăm în acele detalii astăzi. Voi nu numai treceţi într-un an de “4”. Acest an este de “4” şi este un an important. voi a-ţi trecut prin Zidul de Foc şi eventual a-ţi ajuns pe Pământ. Şi ca o aducere aminte de “4”. lumină şi întuneric. Grilele au furnizat un filtru sau amortizor. Pământul a fost despre energia de “2”. Această grilă. într-un sens. voi intraţi în anul al patrulea ca Dumnezei în formă umană. Noi v-am vorbit despre “4” pentru o perioadă de timp. grilele sânt ca şi o formă de amortizare şi protecţie. Dumnezeu.în energie de quad (cvadrat. polaritate.energie de dualitate . oposuri. la energia voastră divină. Poate voi nu a-ţi fost capabili imediat să înţelegeţi energia acestor numere.

Voi vă bucuraţi de acest legănat. ceea ce voi a-ţi numit schimbări a anului 2012. dacă voi sânteţi în energia bună şi în balanţă bună. unde voi vă simţiţi că mergeţi doar de jur împrejur. şi v-a binecuvânta divinitatea voastră. Voi aveţi vreo cinci zile în acest an deja. Această rază v-a străluci direct pe sămânţa Hristosului care germinează în voi. dar totdeauna câştigând momentul. Este o rază de lumină ce intră. La ce vă puteţi aştepta pentru voi. . totdeauna câştigând momentul. Voalul este redus prin schimbarea grilelor. dând permisie şi de a lăsa pe Kryon să facă schimbările în grilele Pământului. dar. voi a-ţi putea să aveţi o frică sau o trepidaţie că voi a-ţi putea merge prea sus sau prea repede. Această rază. Este ca şi un pendulum care merge înainte şi înapoi. ştiind că legănându-vă înainte şi înapoi. Dar aici. voi puteţi spune că voi a-ţi ales acest an calendaristic. S-ar putea să fie o legănare sălbatică! (Râsete din audienţă). asta poate să fie o legănare amuzantă. este multă muncă care se face pentru ajustarea finală a grilelor spirituale a Pământului. pentru lumea voastră? Este chiar foarte simplu. Ţineţi-vă de funia leagănului. Aşa cum eu Tobias. Este că voi v-aţi schimbat. şi după aceea voi vă schimbaţi. în loc de frică. dragi prieteni. asta v-a veni mai devreme. În acest an de 2002. Nu este că Kryon face acordările. legănându-vă înainte şi înapoi. Asta se întâmplă în anul 2-0-0-2. La un punct anume asta v-a decola. Într-un fel. în ordinea de a ilumina sămânţa lui Hristos în sinea voastră. Voi a-ţi ales secvenţa numerelor ca să faceţi ultima schimbare. în loc de să fie fricoasă. Este mai mult de cât un metafor. rază albicioasă v-a străluci. Chiar acum. voi vă aflaţi pe un leagăn. Voi o să înţelegeţi mişcarea de leagăn de înainte şi înapoi. aşa cum am spus noi. Asta vă v-a da permisiunea pentru un tip de acces a tot ce sânteţi voi. În schimb voi luaţi o săritură cuantică. un anturaj cu care mulţi dintre voi sânteţi obişnuiţi. Este mai mult de cât numere la calendarul vostru. vă vorbesc acum.Anul 2002. Imaginaţi-vă că staţi pe un leagăn. Asta v-a permite un nou tip de combustibil. Asta v-a permite o poartă deschisă de la divinitatea voastră întreagă. ei lucrează în acest moment în acordarea grilelor. asta v-a ajuta să vă catapulteze pe voi şi Pământul la fel în acest timp de schimbare cuantică. Aşa cum ne adunăm aici ca o familie. Şi. care trece printr-un inveliş de nor care a fost în jurul vostru pentru un timp foarte lung. V-a binecuvânta sămânţa lui Hristos şi v-a permite să crească în căi noi. dargi prieteni. şi cum vizitatorii năvălesc în această cameră. când momentul de legănare câştigă mai multă energie şi mai multă mişcare. V-a fi un an de legănare înainte şi înapoi pentru voi personal şi pentru lumea în jurul vostru. de aramă. Ei pot schimba grilele numai la răspunsul direct a schimbării conştienţei voastre. o rază de aur. asta se întâmplă. este mai mult la asta de cât o poveste. dragi prieteni. Poate voi vă puteţi aduce aminte cum este să fi pe un leagăn. Dar. Atunci numai este riscul de a merge înainte şi înapoi. Este o echipă. legănându-vă înainte şi înapoi. Dar este un moment şi o energie care se crează legănându-vă înainte şi înapoi. Este energia lui Kryon care schimbă astea.

pentru că voi aveţi o senzaţie nouă şi un nou fel de ascultare şi înţelegere. Poate. Voi v-aţi gândit că vă aşteaptă pe voi ca să pierdeţi balanţa şi să cădeţi şi atunci ei vă pot mânca ca pe nişte iepuri (Râsete din audienţă). această energie are potenţialul să creeze noi căi de împuternicire de sine. voi o să fiţi pe acel leagăn şi atâta timp în care voi nu vă concentraţi pe şerpii care se încolăcesc de desubtul vostru. ţipând să vă daţi jos de pe leagăn şi să mergeţi înapoi în casă. într-un fel lumea voastră ajunge la un sfârşit. dar nu aşa cum voi gândiţi. Să nu fiţi într-un loc de a simţi că lumea voastră trece prin Armageddon. poate ajunge la un sfârşit. Tu pierzi prea mult timp legănându-te. Şerpii sânt acolo. dragi prieteni. o voce distantă. Voi intraţi într-o nouă balanţă. Nu cu dezastru. chemându-vă din casă spunând. din trecut chemându-vă ca şi un părinte. încearcă să se transforme. Problemele lor vechi încearcă să se elibereze. Eşti neserioasă. Voi o să vă întrebaţi dacă faceţi lucrurile cum trebuie. Vino acasă. ei vor fi provocaţi de şerpii lor. V-a fi un an de legănare şi schimbare pentru voi. şerpii nu pot face nimic. voi o să ştiţi de ce şarpele lor este acolo. Dar. O să fie un an de legănare pentru voi. în câmpull tău de fantezie”. Când voi staţi cu cei care vin la voi. Dar în acelaşi timp. Voi o să auziţi nişte voci slabe din sinea voastră. o energie dinamică interesantă v-a cauza o îndoială de sine. de problemele lor vechi. Ştiţi voi ce o să vedeţi. Voi o să auziţi acea voce. (Râsete din audienţă) Acest an este anul şerpilor. Să nu lăsaţi ca astea să vă aducă în imbalanţă. aduceţi-vă aminte de energia de 2-0-0-2. aşteptând doar ca voi să cădeţi de pe leagăn? Aşteptând ca să vă muşte ca şi pe ceilalţi. Te aşteaptă o muncă. Voi o să primiţi nişte răspunsuri interesante. Voi o să vă miraţi de ce pierdeţi aşa mult timp pe acel leagăn. Dar nu. Dragi prieteni. ei au un scop diferit. Anul 2002. ce a fost în sinea . un sfărşit de timp. “Dă-te jos de pe leagăn acuma. legănându-vă înainte şi înapoi dragi Shaumbra. voi o să fiţi provocaţi cu neîncredere de sine în acest an. anul şerpilor! Pe cei pe care voi îi călăuziţi şi îi învăţaţi. nu cu un tip de teroare şi distrugere ceea ce a-ţi văzut în vieţile voastre trecute. În 2002. care este bine balansată în toate privinţele. Să nu uitaţi că aşa cum vă legănaţi dintr-o parte în cealaltă. Să nu lăsaţi ca situaţia lumii să vă sperie. uitaţivă jos pe Pământ. şi sfărşitul unei balanţe vechi. voi vă miraţi de ce sânteţi acolo. de ce mergeţi înainte şi înapoi. şi nu la ceea ce voi v-aţi aşteptat. şi astea au un ţel. Dă-te jos de pe leagăn. sfârşitul unui an. Tu eşti în afara imaginaţiei tale proprii. Lumea aşa cum voi o ştiţi. 2002 este ultima chemare a energiei vechi. şi energii care încearcă să lucreze unul cu altul şi să se balanseze unul cu altul. Şi în timp ce sânteţi pe leagăn. În timp ce voi sânteţi pe leagăn. Şi voi poate vă întrebaţi dacă nu ar fi mai bine să mergeţi înapoi în felul vechi de a fi. Întrebaţi şarpele de ce este acolo. voi o să vedeţi legănări în jurul vostru.Să nu uitaţi că anul 2-0-0-2 este balansată în ambele părţi de o energie egală. atâta timp ce voi vă bucuraţi de legănare şi sărbătoriţi oriunde vă i-a asta pe voi. Aşa cum citiţi ziarele. Voi vă miraţi dacă nu cumva vă irosiţi timpul şi energia voastră în câmpul vostru de fantezie.

. O să fie dificil să lucraţi în felul vostru de neîncredere în sinea voastră. mergând înainte şi înapoi. Când voi întraţi într-o situaţie de neîncredere de sine adâncă în acest an. cele şapte sensuri. Dragi prieteni. de ce sânteţi pe acel leagăn. Este o simţire ceea ce nu a-ţi fi putut imagina înainte.voastră. Ieşiţi afară din tonul vocei vechi a părintelui care vă cheamă. Întrebaţi de ce neîncrederea vine la suprafaţă. 2002 v-a fi anul de neîncredere de sine. Voi puteţi să vă cufundaţi în fericire şi să simţiţi din punctul lor de simţire de a se muta într-un nou nivel. Să ştiţi asta şi voi o să fiţi mult mai precauţi în tot ce vine în drumul vostru. spus literal.la acest punct când aveţi acea neîncredere de sine intensă şi aveţi acele întrebări mari.anul neîncrederii de sine. Poate să fie şi o situaţie fericită. Câteodată o să trebuiască să plecaţi. întrebaţi ce se întâmplă. reprezentat de vocea şi energia unui părinte. Norii se îndepărtează. Şi asta este apropriat. Această senzitivitate intră prin locuri despre care noi am vorbit la ultima noastră întâlnire. Acum noi vă spunem că atunci când asta se întâmplă. o să fiţi atraşi ca un magnet. v-a fi la fel anul senzitivităţii. Asta este deasupra voinţei libere. Voinţa Divină trece peste asta. Sensurile voastre o să fie aşa de deschise şi trezite că câteodată energiile în jurul vostru poate o să vă rănească. Voi o să aveţi înţelegere ce nu a-ţi avut până acuma. Voi o să vă aflaţi zburând în situaţiile altor oameni şi simţând prin ce trec ei. mergeţi la Voinţa Divină. la maşini de pe stradă. spunându-vă să coboriţi jos din leagăn. la oameni. Când voi vă găsiţi că cădeţi afară din balanţă şi nu sânteţi siguri cum să mergeţi înapoi în centrul vostru. sau ceva bun se întâmplă la serviciul lor. voi o să vă uitaţi la casele altora. Vocea v-a fi distantă. balanţa de 2-0-0-2. chemându-vă acasă. Voi puteţi să simţiţi ce înseamnă să te îndrăgosteşti. Există un răspuns în Voinţa Divină care nu a fost evident până acum. Voi o să aveţi o senzitivitate adâncă despre ce se petrece în sinea voastră şi în lumea din jurul vostru. voi o să înţepeniţi. ce încercaţi să îndepliniţi. întrebaţi Voinţa Divină a voastră să vă aducă răspunsul. Kryon v-a termina lucrul pentru ce a venit el să facă. voi o să vă găsiţi că sânteţi ca un magnet care este atras în situaţii energice a altora şi voi deveniţi mult mai senzitivi. Voi o să aveţi senzitivitate şi o ştiire în voi ce nu a-ţi avut niciodată. să fiţi în locul de pace şi acceptare cu voi înşivă. când voi vă întrebaţi de ce sânteţi acolo. sau de un părinte cicălitor şi sever. În timp ce sânteţi pe leagăn în acest an. Anul 2002 este anul de ajustare finală a grilelor. în ordinea ca raza de lumină divină. încercând să vă aducă înapoi. dar voi totuşi o să auziţi. dacă o să folosiţi intelectul vostru. la energii.. În sinea voastră. lumina voastră proprie să strălucească la deschiderea Hristosului de sine al vostru. o să simţiţi totul despre acea situaţie.. o să simţiţi durerea lor. atunci aduceţi-vă aminte de numerele acestui an. Mergeţi la divinitatea internă şi aşteptaţi răspunsul. 2002 . În 2002. Voi o să fiţi aşa de senzitivi la energii că câteodată voi o să căutaţi să vă retrageţi. Voalul este eliberat. Este că Kryon îşi termină lucrul. o să simţiţi problemele lor. şi la umanii care se plimbă în josul străzii. Voi o să fiţi foarte senzitivi la toate lucrurile în jurul vostru.

Vibraţia numelui face asta. care se bizuie pe voi. de ce a-ţi fost aşa de emoţionali. Voi o să fiţi în stare să fiţi divini umani mult mai balansaţi pentru alţii. tehnică nouă. Şi voi vă miraţi cine a stat pe scaunul principal? Asta a fost liber pentru o bucată de vreme. această fiinţă minunată a stat la masă pe scaunul din dreapta. dar voi a-ţi reţinut asta. Noi ştim de ce a-ţi ales să continuaţi să staţi pe acest Pământ. Aduceţi afară în acest an. Este nevoie de asta pe această planetă. este o pasiune care stă în sinea voastră. ce este o pasiune ascunsă. Cu tot ce se petrece în lumea voastră. Energia lui este atât de puternică că chiar şi o şoaptă de la el este atât de mare şi largă că poate . să nu uitaţi de cele patru lucruri spuse de mine. Alţii au nevoie de asta. Primul lucru este despre cele multe legănări care se petrec în acest an. El este care a stat aici. Noi a trebuit să creăm un cadru înainte de această adunare ca să reducem energia lui.cum să spun . Tobias. dragi prieteni. dar aşa de fricoşi să aduceţi afară în lume. al doilea lucru este senzitivitatea voastră în creştere. Dragi prieteni. Cel care vine astăzi aici are numele de Metatron. Ştiţi voi că sânt sute şi mii de oameni care aşteaptă pe voi să aduceţi asta la suprafaţă şi încă mulţi alţii? Noi vedem asta din perspectiva noastră cum acei oameni aşteaptă foarte nerăbdători ca voi să faceţi asta. Acum este interesant de notat că Metatron nu a fost cel care a putut să lucreze direct cu umanii. în această energie. după aceea neîncrederea de sine/împuternicirea de sine. Noi vă provocăm astăzi aici. esenţa de energie ce a-ţi ţinut acoperit cu un capac. dar sânteţi voi. Acum noi am vrea să aducem un invitat special al nostru şi un musafir onorat în această zi. Acum este timpul când este mai uşor să aduceţi asta la suprafaţă Asta este provocarea ce vă dăm noi astăzi. Aduceţi afară acel gând. Metatron vine în această zi să fie cu voi. Noi iubim energia care este ca un vârtej în această cameră. Puneţi frica la o parte şi aduceţi afară energia nouă. Mulţi dintre arhanghelii care lucrează direct cu .cum să spun . Este o idee. şi energia în spatele acestuia.o să fie un an minunat. inspiraţie. Dacă a fost o conferinţă a Ordinului de Arc. ce aveţi în sinea voastră. El este unul mare. voi o să fiţi aşa de uşuraţi că a-ţi făcut aceste lucruri înainte de acuma. Voi a-ţi fost ocupaţi să faceţi alte lucruri. Puneţi acea frică la o parte. aduceţi asta afară acuma în acest an. Multe din problemele voastre o să fie în spatele vostru. O să fie . şi şerpii care s-ar putea să apare în drumul vostru. invenţie. Este Metatron care a influenţat această celebrare pe care avem noi aici.Aşa cum mergeţi în acest an. Voi nu a-ţi fost capabili să prezidaţi de pe locul pe care voi într-adevăr posedaţi. El stătea pe lângă scaunul principal. în timp ce eu. El vine în vizită astăzi. Acum. Să nu uitaţi astea. El este cel care a dezbinat energiile aici ca să lucreze cu voi pe un nivel diferit. Voi gândiţi că la nimeni nu îi pasă sau că nu înţelege ce aveţi voi de oferit? Noi vedem mii şi mii care aşteaptă pentru asta. Aduceţi la suprafaţă. noi iubim această energie a familiei noastre aici. Voi ştiţi despre ce noi vorbim. Voi o să vedeţi pe mulţi care trec prin probleme prin care voi a-ţi trecut mai de mult. idee. Luaţi ce este în sinea voastră. Tobias am vorbit cu voi.să vă dea jos. O să fie un an pentru celebrarea călătoriei voastre. ce a-ţi ţinut undeva ascuns. Fiţi îndrăzneţi în acest an.

Michael. Metatron se reîntoarce acum ca să fie cu voi. dargi prieteni. Metatron a spus. Până acum. Metatron poate fi descris ca cel care stă cel mai aproape de Yeshua. Metatron nu a fost în stare ca să stea în faţă cu umanii. V-a fi un an cu dezvoltări multe de tehnologie. Este un scop pentru asta şi este un scop pentru vizita lui. Scopul este simplu. asta ar fi aruncat circuitul vostru aparte. aşa Metatron poate să intră şi să fie în asistenţa voastră în munca ce faceţi voi. El a ajutat să se aşeze în sinea lui Gaia anumite energii cristaline care să iasă la suprafaţă în timp apropriat.umanii au în numele lor un. sau dacă voi simplu tranziţionaţi în Energia Nouă. Cu schimbările pe care Kryon a făcut la grilă. Metatron este o colecţie de energii din Ordinul . Asta face el. Metatron vine astăzi să împlinească o promisiune care a fost scrisă în scripturile voastre. Este un an minunat de balanţă şi schimbare. Nu este masculin sau feminin.când părăsiţi corpul fizic între vieţi. (sau a-e-l) la sfârşitul numelor lor ca de exemplu Uriel. ştiinţa şi spiritul lucrează împreună mână în mână. dar el a venit pe Pământ când energiile au fost în formare. Şi el vine înapoi. Asta v-ar fi ars complet. El a trebuit să se folosească de alţii. Este o compoziţie de energii. El a făcut o promisiune când el a stat lângă voi la masa de la Ordinul de Arc. Voi a-ţi făcut schimbări în conştienţa voastră proprie. dar a fost scos de acolo. Ar fi fost prea multă energie. într-adevăr cel care stă lângă voi. Pentru cei care se minunează. Este anul pentru eliberare finală a energiilor vechi şi de aducerea celei noi. “Îngerul de Tranziţionare şi Schimbare”. Metatron a fost denumit ca “Îngerul Morţii”! Asta este cumva o interpretare greşită. cel care stă alături de Dumnezeu. Metatron a trebuit să trimeată alţi arhangheli sau alte entităţi din partea noastră a voalului ca să stea în faţa voastră. dar nu poate să facă direct pentru responsabilitatea imensă şi energia în spatele acestuia. “i-e-l”. în ascensiunea voastră. El a venit să vă ajute pe voi şi pe alţii să creaţi modelul energetic pe Pământ. El vine înapoi să fie direct cu voi. Conştienţa permite la energie pentru schimbări ştiinţifice. “Eu voi veni pe Pământ ca să vă văd din nou atunci când energiile şi timpul este apropriat”. acum el poate să intră în acest spaţiu. Într-adevăr. Metatron v-a fi o parte importantă din munca ce voi faceţi împreună cu Consiliul Crimson. şi asta permite la ştiinţă să meargă înainte. Dacă el s-ar fi înfăţişat în faţa umanilor. Dar cu ceva muncă înainte. Asta v-a fi un an ştiinţific pentru Pământ. Metatron este cel care ţine balanţa între uman şi divin. Metatron nu este o entitate singulară. niciodată ca uman. fără ca ceilalţi arhangheli să stea în locul lui. El preferă să se auto numească. Metatron vine astăzi să împlinească o promisiune. Metatron a venit pe Pământ. Metatron a ajutat la arhitectura tehnologiei şi fizicii şi a matematicii universului şi planetei noastre. El vă ajută la tranziţionarea voastră . Amael.

dar trei lecţii complete. V-a fi o energie importantă de a lucra în timpul acestui an. Voi o să aveţi o înţelegere de cum să aduceţi echipamentul nou şi apropriat în realitatea voastră. Simţiţi iubirea lui Metatron acum în toate sensurile voastre. nu două. Dacă a-ţi pune asta împreună ca o compoziţie. Astea sânt vechi şi astea nu pot ţine energia nouă pe care voi aduceţi înăuntru.de Arc reprezentând pe toţi arhanghelii şi pe Voi. luînd calităţi umane. asta este Metatron. foarte tehnic şi ştiinţific. este aşa de important că noi am dedicat nu numai o lecţie. Este foarte intens şi vioi. (Râsete din audienţă) Din păcate asta face parte din energia lui şi a voastră. dar el nu este singular. în toată fiinţa voastră.inhalaţi şi permiteţi să staţi aşa pentru un moment. şi Metatron ne aminteşte să vă spun că. Asta ajută la tranziţia voastră şi a Pământului în acest an. V-a fi o energie foarte înaltă . Dar. în acest an”. începând de la computer. să ajustăm energiile ca să permitem lui Metatron să vină mai aproape. aproape metalică. .după ce voi înjuraţi dispozitivele . voi îi permiteţi la energia lui Metatron să intră. Astea pot fi de toate. Acum o să luăm o pauză pentru un moment. Poate voi o să vedeţi o lumină albă din colţul ochiului vostru din când în când. Voi o să-l vedeţi pe Metatron odată. “Să nu vă ingrijoraţi aşa mult dacă toate dispoziţiile electrice se vor strica în jurul vostru. un fulger alb. Voi vedeţi atunci o atingere a lui Metatron intrând în câmpul vostru de conştienţă. Inhalaţi adânc. Inhalaţi adânc. dar vor fi şi dispozitive mecanice la fel. (Pauză) Da. Nu are tonurile calde sau bogate pe care a-ţi putea găsi la Amael sau Rafael. plin cu fizica Energiei Noi. Lucrurile electronice vor fi cele mai afectate. până la flăcări albe. la becuri şi alte dispozitive electrice.o vibraţie strălucitoare plecând de la tonul de aramă în aur. Când asta se întâmplă . dar formă umană. Faceţi-vă mai confortabili în scaunul vostru. Este o energie înaltă. Noi am acordat trei lecţii cu acest subiect pentru că este aşa de important. Mulţi dintre voi o să-l vedeţi pe Metatron în visele voastre sau starea lucidă. V-a lua un timp ca să înţelegeţi şi să vă obişnuiţi şi să începeţi să lucraţi cu asta. Asta v-a fi lecţia a treia legat de acest subiect. Voi o să vedeţi pe Metatron cu ochi noi sau cu ochii voştri spirituali. Să înţelegeţi că în acest fel voi o să-l percepeţi pe Metatron. Voi o să vedeţi că dispoziţiile electrice se vor strica. Când vedeţi acea lumină de flacără strălucitoare. şi noi o să începem lecţia a şasea. El la fel cere să vă spun că el este foarte încântat să fie astăzi aici! (Pauză) Acum noi o să continuăm să vorbim despre Limbajul Ah. radiant şi strălucind. Asta este energia lui Metatron. Este o energie tehnică şi sofisticată. dragi prieteni.

a cărei energie face parte din familie.. Ea a simţit toate aceste energii. ceea ce este normal. Şi Nancy s-a uitat în oalele şi frigiderul ei. dacă asta rezonează cu vibraţia mâncării pe care ea a căutat şi dacă astea erau pentru corpul ei şi ce a dorit în acel moment. a adormit. dragi prieteni.noi poate. Ea s-a concentrat la timpul necesar de care ea a avut nevoie. Ea a adormit în timpul lecţiei. Nancy a ascultat Lecţia a 5-a. îmtrebându-se ce să mănânce. Ea s-a dus la frigider şi la dulapul de alimente. dar ea a citit informaţiile pe Internet şi le-a şi ascultat.. Ea face parte din fiecare dintre voi. Ea s-a gândit la mâncărurile care le-a plăcut la familia ei. Ea s-a concentrat la mâncare şi la prepararea ei. ea a simţit vibraţiile acestora. Noi o să o numim Nancy. într-un fel este foarte bine. Ei o să simtă că este multă schimbare ce i-a loc în sinea lor. Nancy a simţit deodată că i-a fost foame.. şi la fel ea s-a gândit şi la familia ei.. pentru că noi deja am vorbit pentru un timp lung înainte de a începe lecţia! Noi spunem o poveste scurtă despre Shaumbra. Când ea s-a uitat la nişte mâncăruri. Nancy a luat în considerare o balanţă apropriată a ce corpul ei a dorit. imaginând nişte cantalupe şi căpşuni minunate din povestea fermierilor. ce ar fi vrut familia ei şi ce a fost disponibil în acel moment. Ea a scos toate ingredientele şi vegetalele necoapte din frigider şi le-a tăiat în bucăţi apropriate. Ea în schimb ar fi vrut ca povestea să mai continuă (Râsete) Ea a fost dezamăgită când noi am terminat povestea. i-a fost foarte foame. (Mai multe râsete) După ce a ascultat Lecţia a 5-a. Nancy nu a putut să fie aici în persoană luna trecută. să vadă ce găseşte acolo.el ne cere să numai intrăm în poveşti aşa lungi! Dar.(Chicotând) Data trecută noi v-am spus o poveste scurtă despre şapte fermieri. dar Cauldre. şi asta este bine. (Râsete din audienţă) Noi ne-am gândit că povestea a fost foarte la subiect. Astăzi noi o să spunem o poveste SCURTĂ.(mai multe râsete). Ea a avut înţelegere pentru corpul ei fizic. chiar şi acuma. pentru că este multă muncă de energie în acel timp. Ei i-a fost foame. Ea a fost conştientă că foamea a făcut-o atentă în toată fiinţa ei. întrebându-se dacă a fost destul pentru a face şi lor şi de a servi pe ei mai târziu. Ea s-a . toată nutriţia asta agreabilă şi minunată din lecţia a 5-a. ea ca mulţi dintre voi. Curând ea a hotărât să facă mâncarea. Chiar şi cei care nu se află aici vor găsi pe ei înşişi obosiţi. Sensurile Ah-lui. Dar ea a auzit totuşi povestea MINUNATĂ a celor şapte fermieri. Nancy a făcut o mică pauză. Ea a vut o energie de înţelegere pentru corpul ei când ea şi-a imaginat asta. a făcut să-i fie foame. Nancy a fost obosită un pic. Ea şi-a imaginat cum o să fie când mănâncă omleta. Ea şi-a imaginat o omletă umplută cu brânză. Ea şi-a imaginat gustul dulce a vegetalelor pe care ea a vrut să le pună în omletă. Vorbele despre cereale şi mâncare şi fructe.

Când ea a mâncat acea mâncare. Astea sânt lucruri aparţinând vechiului. voi vă întrebaţi. A adus energiile de la punctul ei de conştienţă de a fi foame la punctul de a pune asta în fiinţa ei.concentrat la nivelul de ingrediente de care a avut nevoie. astăzi?”. Dar în acest caz a ei a fost diferit. de ce ne spui povestea de a face mâncare. ea a dormit foarte bine. Prima dată ne-ai spus povestea fermierilor şi acum de preparat mâncare. Cred că punctul este destul de clar la voi toţi. Unde vrei să ajungi cu poveştile astea? Cum ne ajută pe noi în folosirea Limbajului Ah? Dragi prieteni. ca şi energia lui Metatron care este gata să intră.un punct important de ştiut aici. şi munca de integrare şi de deschidere a curs foarte uşor în sinea ei. Dar. Ea a început să se exprime în plin punând toate astea împreună şi sigur să facă o mâncare din asta. În scurt timp ea a pus toate acele ingrediente împreună în cratiţa care a fost fierbinte deja. Asta a rezonat cu corpul ei. Ea nu a ţinut cont de calorii când a făcut mâncarea. ea a dormit aşa de bine în acea noapte. Ea a pus la un loc balanţa apropriată de ingrediente. Ea a făcut mâncarea bazat pe înţelegerea şi senzitivitatea ei proprie. Astea cumva au rămas baricadate. mentală şi spirituală o energie balansată apropriată. ştiind că ea le-a preparat singură . ea nu a simţit nici o dezbinare sau faptul de a nu putea odihni noaptea. este o altă porţie despre care noi vrem să vă vorbim astăzi. voi le folosiţi când voi vă întoarceţi pe . Ea a stat şi s-a bucurat de mâncarea pe care a mâncat-o. Da. Poate ar fi fost mai apropriat pentru Nancy să coacă o prăjitură mare de ciocolată şi să se delecteze cu asta! Dacă asta ar fi cerut corpul ei de balanţă. Ea şi-a preparat singură. dar atâta timp cât staţi pe Pământ nu prea le folosit. câte pahare din asta. nu numai că a avut un gust şi satisfacerea foamei ei. Castroanele au fost gata se fie umplute. Sânt sensuri spirituale. A fost o balanţă de nutriţie şi energie apropriată ce a intrat în corpul ei. dar acum asta este gata să intră. sensuri care sânt folosite de voi şi de noi pe un nivel diferit de sensurile umane. Oh. câte linguri din aia. dar la fel a adus la fiinţa ei fizică. Ea a dormit bine pentru că integrarea divinităţii ei în ADN a fost asimilat foarte uşor. Acum. cumva înnorat de voi umani. Acestea totdeauna au fost disponibile. o altă porţie într-un nivel diferit. Întrebaţi corpul vostru! Asta vă v-a da balanţa de energie. şi câte mâini din restul. pentru că ea a dormit bine! (Râsete din audienţă). cu toate că cartea de bucate a spus să folosească mai puţin din condimente şi picantele. nu caloriile. voi întrebaţi? Întrebaţi-vă pe voi înşivă! Întrebaţi-vă senzitivitatea voastră! Întrebaţi sensurile voastre despre care am vorbit în lecţia a 5-a. atunci în acest fel ar fi trebuit ca să răspundă. dragi prieteni. “Care este cota de energie”. “Tobias. nu proteinile. Noi nu am trezit-o la ora 4:44 AM. este aşa de limitativ când faceţi asta! De ce număraţi caloriile? Număraţi cota de energie în fiinţa voastră. nu grăsimea. Astea nu prea au fost aşa de disponibile pentru voi. Toate astea au fost pentru că a citit povestea fermierilor şi că i-a fost foame. În acea noapte. Cuptorul a fost pregătit.

voi iarăşi le luaţi înapoi. la toate animalele. dar acum ele sânt. eteric. Asta începe să intră. Asta m-a atins în viaţa mea de uman şi de fiecare dată când vin eu în acest spaţiu cu voi. Începe să aducă înăuntru. Eu sânt o parte din Dumnezeu. Înţelegere. voi într-adevăr nu a-ţi avut sensul de conştienţă a cine sânteţi voi. Tobias. Noi nu o să denumim asta “singularitate”. ca să vă ajute să le aduceţi înăuntrul vostru. sens divin. vârful. Acum mergem în sensul invers a acelor ceasului a stelei cu cinci colţuri unde găsim sesul divin de imaginaţie. Sensul de Creaţie. Începe să i-a formă. Cele cinci sensuri sânt pe următoarele nivele. Asta începe să se unească. asta este eteric. multi-dimensional. Asta este o senzitivitate divină ce dă înţelegere pentru voi că voi sânteţi “Eu Sânt”. Înţelegerea. spiritual. Când voi imaginaţi ceva. Asta este sensul de “Eu Sânt”. să ajute la legarea acelei distanţe. Folosiţi asta când voi învăţaţi pe alţii. De fiecare dată când eu vă vizitez individual. Astea sânt inseparabile. Când noi vă vorbim la adunările noastre şi noi spunem. şi totuşi sânteţi o parte a Tot Ce Este. Dar. Noi la fel am numit asta SENSUL de PUTERE. . voi aveţi tendinţa de a le lăsa în urmă. SENSUL DE IMAGINAŢIE. Asta vă leagă unul de alt uman. voi niciodată nu sânteţi singuri”. noi apăsăm acest sens de înţelegere şi unitate şi de împreunare. Fără sensul de înţelegere şi unitate. când voi a-ţi plecat din Regat. ci noi denumim “împreunare”. Este acolo. este identitatea mea proprie.partea noastră a voalului. când voi a-ţi plecat din Regat şi a-ţi trecut prin Zidul de Foc. Asta este ce noi v-am provocat mai înainte. Imaginare. Astea nu sânt disponibile. Acum mergând în sensul invers acelor ceasornicului. Sensul divin de Imaginaţie i-a energia şi pune un tip de formă energetică la asta. De aceea este scopul lui Metatron aici astăzi. Sânt cinci sensuri spirituale. voi imediat a-ţi dezvoltat sensul de conştienţă. dar totuşi Eu Sânt. Voi simplu a-ţi fost. Voi a-ţi dezvoltat imediat acest sens când voi a-ţi plecat de Acasă. Astea fac parte din cine sânteţi voi. Acum. Asta este sensul ce vă leagă de Tot Ce Este. următorul este SENSUL de ÎNŢELEGERE. este SENSUL de CONŞTIENŢĂ. voi a-ţi fi fost singuri şi singuratici. Imaginaţi o stea cu cinci colţuri. că voi ţineţi capacul pe asta. sensul meu divin de înţelegere izbucneşte din mine! Asta este sensul ce aduce lacrimi în ochii mei şi lacrimi necunoscute în ochii voştri. Asta este sensul de Imaginaţie. Noi la fel numim asta Sensul de Unitate. Asta este sensul ce permite vouă să înţelegeţi prin ce trece o altă persoană sau o entitate. Asta este primul sens din cele cinci. Acest sens de înţelegere permite vouă să vedeţi pe Dumnezeul în ochii altora. Fiecare dintre voi are ceva în imaginaţia lui despre ce noi am vorbit înainte. Acum să continuăm să ne mutăm mai departe la colţul următor a stelei. de la stea cu cele cinci colţuri. iubesc foarte mult acest sens. Pe partea de sus. dar când voi veniţi pe Pământ. Asta permite să simţiţi şi să înţelegeţi pe alţii. la fiecare moleculă a acestei planete. Eu. asta începe să vină în viaţă. “Dragi prieteni. ne-fizic şi ne-uman. Până la acest timp. Următorul este SENSUL de CONCENTRARE. Când voi lăsaţi corpul fizic. Noi la fel numim asta.

Cei care faceţi meditaţii. Nu uitaţi asta şi concentraţi-vă. Dar. noi avem un contract cu el . Mari schimbări pot fi făcute dacă acest lucru ar fi fost rezolvat pe planeta voastră.importantă în acest an. sau să ierte păcatul original pentru că ei aşa au fost învăţaţi pe Pământ. Când voi sânteţi pe leagăn şi marele cobra de 12 picioare este la picioarele voastre. pe pământul vostru. ei vor să ştie dacă ei pot fi curăţaţi de păcatul original. dragi prieteni. atunci să vă aduceţi aminte că noi am vorbit despre concentrare. să numai faceţi asta! Noi vorbim aproape la voi toţi. Este timpul să eliberaţi asta. Voi trăiţi pe Pământ. Voi nu prea vreţi să vă concentraţi pe fiinţa voastră umană.şi noi spunem oricum! (Râsete din audienţă). Oh. dacă nu sânteţi atenţi la concentrarea voastră a ce faceţi. Voi nu acceptaţi umanul de voi. Mulţi dintre voi a-ţi ignorat asta complet. Voi uitaţi să aduceţi asta în realitatea voastră. Asta v-a adus până la acest punct. ENERGIA DE CONCENTRARE V-A FI FOARTE IMPORTANTĂ ÎN ACEST AN. “Concentrare” este cuvântul cheie.puterea. Acest sens de Concentrare. Voi numai puteţi trăi înafara “ozonului”. poate că cineva pe drumul vostru a spus că este un păcat. Este păcat că umanii au fost învăţaţi în acest fel. acest sens divin. Voi ştiţi despre cine vorbim noi.lui nu-i place ce vrem noi să spunem. Dar. şi ei merg la altcineva şi din nou la altcineva şi caută pe cineva care poate să ajute să spele păcatul original. .Asta are abilitatea să i-a energie necoaptă care vine prin imaginaţie. Şi noi trebuie să dăm din umeri şi să spunem. legat cu înţelegere pentru alţii şi pentru voi înşivă şi concentraţi-vă la acea energie. “Ce păcat original??” Dar ei nu cred asta. familia voastră. legănându-vă înainte şi înapoi la o înălţime nouă. Voi ignoraţi sensul de concentrare dar. Păcatul original: Noi nu înţelegem acest concept! Sânt cei care mor. Nu este nimic în viaţa voastră ce nu este apropriat. El o să aibă de spus câteva cuvinte despre asta! Este dificil să fiţi pe acel leagăn. Concentraţi-vă pe imaginaţia voastră şi înţelegerea voastră şi pe umanul de voi. Acest sens este foarte important. este atâta muncă de făcut pe partea asta a voalului în această arie. Voi uitaţi să vă concentraţi. trage energiile necoapte a Dumnezeului . Fiţi umani. munca voastră. asta este foarte important pentru balanţă. Noi subliniem asta. Energia de concentrare v-a fi . Concentraţi-vă pe proiectul vostru. Mulţi Shaumbra au permis acest sens divin de concentrare să rămâne adormit în timp ce a-ţi fost pe Pământ. Asta începe să tragă energiile necoapte ca într-o pâlnie. şi aduce asta în concentrare. Asta ar fi o negare. care vin înapoi pe partea noastră. Voi ştiţi că noi vorbim la câţiva din voi direct. şi totul în jurul vostru. Cei care . acest sens divin de concentrare. dragi prieteni. pentru că cineva v-a spus că asta este păcat. este o mare mare neînţelegere despre meditaţie.FOARTE . înainte ca ei să vină înapoi pe partea noastră a voalului. şi voi întrebaţi de ce este el acolo. aduceţi-o în realitatea şi viaţa voastră.Cauldre ne opreşte aici . Concentraţi-vă energia acolo.

pe care voi v-aţi concentrat. dar aplicaţia pentru ele în realitatea umană este nouă. Acum este timpul de a exprima asta pe Planeta voastră Pământ şi omenirea voastră. Atunci noi auzim pe mulţi dintre voi spunând “Dragă Tobias.la mulţi nu le plac cuvintele noastre.mâna VOASTRĂ trebuie să se ridice ca asta să poate să fie exprimată. puteţi voi să faceţi pentru mine?” (Râsete din audienţă). Voi chiar doriţi să vă concentraţi pe partea voastră umană şi la nevoile şi dorinţele pe care le aveţi. meditaţia voastră poate să fie o concentrare pe Pământ ca uman. atunci frica apare. voi a-ţi eliberat celelalte balanţe care erau în fiinţa voastră. În povestea noastră scurtă cu Nancy.palpabile. ea a imaginat mâncarea. La alţii nu le-a plăcut alte cuvinte ce am spus noi! Dar. la fel şi pentru familia ei. noi venim la voi în dragoste şi ajutor ca să vă mutaţi înainte. Cele şapte sensuri divine sânt în realitatea voastră . să vă ajutăm pe voi şi pe alţii să mergeţi înainte. dragă oricine . nu ca să uitaţi cine sânteţi voi. Voi doriţi să imaginaţi ceea ce voi a-ţi vrea să creaţi..Voi a-ţi fost învăţaţi cum să părăsiţi concentrarea voastră prin meditaţie. gura. Voi aveţi energii care sânt în sinea voastră.ultimul sens divin. După aceea ea s-a dus la frigider şi a folosit priceperea ei pentru a înţelege care ar fi fost balanţa cea mai bună pentru ea. Dar. Da. ce voi a-ţi imaginat şi a-ţi adus înăuntru. Dar acum. Voi trebuie să permiteţi la această energie nouă divină să izbucnească . este EXPRIMAREA. “Să nu ridici acea mână”. Sânt mulţi aici care se împotmolesc la acest punct. “Exprimarea”. dragi prieteni. Cele cinci sensuri despre care am vorbit astăzi. Este Exprimarea. Astea sânt cele cinci sensuri divine. Ea s-a folosit de energia umană ca asta să se întâmple. Ele sânt în realitatea voastră fixă ca umani.. Exprimarea este izbucnirea energiei care se adună în sinea voastră. Îndoiala de sine intră. Fiţi curajoşi aici!. Voi doriţi să aveţi înţelegere pentru alţii. şi care doreşte să iasă la suprafaţă. meditaţia v-a ajutat să mergeţi la unele părţi din conştienţa voastră. Ele nu sânt noi. O să fie cei care o să vină să bată la uşa voastră. dragi prieteni. Dar. noi ştim. pielea. Este Exprimarea.să intră în viaţa voastră..să se nască . Aduceţi asta la suprafaţă. Sânt mulţi dintre voi care doresc ca ghidul sau spiritul să facă expresia. i-a celelalte sensuri divine şi aduce la suprafaţă.astea sânt sensuri divine. Şi la fel câţiva din voi a-ţi fost învăţaţi să vă concentraţi pe o flacără de lumânare sau să vă concentraţi pe un gând.care . despre cum a făcut ea mâncare. Ea s-a folosit de concentrarea ei pentru prepararea mâncării într-o manieră apropriată. Până la urmă ea a folosit Exprimarea când ea a început să le pună împreună în cratiţă şi amestecându-le şi punându-le în castronaşe. Dar. Voi sânteţi în stare să contopiţi . Dar într-un sens. Voi a-ţi fost învăţaţi să părăsiţi partea voastră umană. ochii şi nasul. Meditaţia poate să fie tot ce sânteţi voi. Ele lucrează împreună.. şi şarpele se arată şi spune. Ele sânt asociate cu părţi din corp ca şi urechea. când vine timpul să ridicaţi o mână şi să faceţi asta. Ultimul punct sau colţ al stelei . Astea corespund şi lucrează cu cele şapte sensuri umane despre care am vorbit data trecută. şi voi trebuie să deschideţi uşa cu mâna VOASTRĂ. intelectul şi emoţiile voastre. Noi vă cerem să faceţi contrariul.ascultă. drag Spirit.

dar este asociat external cu acel picior.energia nu este localizat în piciorul vostru. Nu este o linie dreaptă care conectează un punct a stelei cu cel următorul. ca voi să puteţi vedea.acum sânt disponibile vouă. sau poate aveţi o ieşire din corpul vostru? Şi atunci vă aduceţi pe voi înşivă înapoi cu bătaia piciorului drept. este în general asociată cu mâna dreaptă. Energia asociată cu piciorul drept este sensul de “Concentrare”.. Nu este interesant. aşa cum mulţi ştiţi. sânt şapte sensuri umane şi cinci sensuri divine. da. dragi prieteni. pentru că el ne cere ca să clarificăm asta. energetic .care conectează un punct de următorul. două mâni. Să nu înţelegeţi greşit . modelul acesteia. Astea sânt sensurile divine care acum pot fi aduse şi folosite la nivelul uman.cum să spun . şi la fel schimbările corespunzătoare a grilei care v-a fi gata şi completă în acest an. Este curbă . corpul vostru. că totdeauna au fost discuţii despre şapte plus cinci şakre? Şi într-un sens. este adus afară. Este un alt lucru ce noi vă cerem să faceţi acum. În general voi aveţi un cap. Este una dintre care crează exprimare şi mişcare. este o balanţă între cele două.o linie curbă interioară sau arc . Imaginaţi-vă pe voi înşivă. “dacă tu ai putea să mergi în pantofii mei”. .este un cerc în centrul acesteia. dragi prieteni. Este un arc care conectează punctele. zilnic câte un pic mai mult. Înţelegerea este asociată cu piciorul stâng. două picioare. dragi prieteni. când voi încercaţi să vă concentraţi pe ceva.sesurile umane cu cele divine.câteodată. este un cerc în interiorul stelei. la nivelul Pământesc.. Mâna dreaptă. Acum noi ştim că am acoperit o mare parte aici astăzi. când sânteţi nervoşi. Dar. Dar. Sensul Imaginaţiei este asociat cu mâna stângă. Este mâna puternică de vindecare deşi. umanul spune. Cele cinci sensuri corespond cu aceste părţi a fiinţei umane ce sânteţi. Este o linie curbă. Nu este o geometrie sacră. Dar. să înţelegeţi că sensul divin ce noi folosim pe partea cealaltă .ce voi folosiţi când sânteţi pe această parte cu noi . mâna de exprimare . câteodată voi apăsaţi câlcâiul drept în pământ. Astea poate să fie multe lucruri dar. Dar exprimarea. (Vedeţi desenul de Sebi Smith la sfârşitul lecţiei) Asta vă v-a ajuta să înţelegeţi. Este cercul care conectează fiecare arc interior. o să vă ajută să înţelegeţi energetic. Noi o să-l rugăm pe Cauldre să deseneze pe computerul lui asta. Acum o să vă dăm nişte informaţii tehnice ce vin prin Metatron. Astea sânt disponibile vouă cu toate schimbările ce au fost făcute în conştienţa voastră. Nu bateţi cu piciorul drept câteodată. Asta v-a lua un timp anume ca să asimilaţi. Sensul de Conştienţă este reprezentat de capul vostru. pe voi înşivă. pentru că este asociat sau conectat la această energie divină de concentrare.ce faceţi când daţi mâna cu cineva? Voi exprimaţi ceva lor.

Sensurille divinităţii intră acum. Aceste sensuri totdeauna au fost acolo. dar voi o să găsiţi să creaţi într-o cale nouă şi minunată. Asta va lua practică şi ceva muncă. o nouă conştienţă pentru îngerul ce sânteţi. şi voi puteţi face”. Aşa facem noi legătura. Lucraţi unul cu altul şi practicaţi asta. Când este combinat cu cele şapte sensuri umane. Astea sânt disponibile vouă în Limbajul Ah ca să le folosiţi. În felul acesta noi funcţionăm pe partea noastră.Nu sânt numai cele şapte sensuri prin care Limbajul Ah intră. noi putem mirosi şi gusta lucrurile prin voi când noi activăm sensul de înţelegere. Universul vostru este plin cu energie necoaptă. V-a intra prin conştienţa voastră a cine sânteţi. lucrul interesant este când acestea se împlinesc. Asta este ceea ce Nancy a făcut când a făcut mâncarea.şi le-a adus înăuntru şi s-a concentrat pe astea. ca să filtrăm ca să fie posibil ca el să fie aici astăzi fără ca să vă arunce într-un laţ. intră şi este disponibil vouă prin cele cinci sensuri. nu necesar ce noi numim amuzant. v-a intra prin abilitatea de concentrare. Voi nu o să alergaţi afară ca . V-a fi important ca să lucraţi cu asta în acest an. Este unul din care Dumnezeul de “Eu Sânt” am creat. Exprimarea. energie nedefinită. dar foarte important. Acum. Asta v-a lua un timp.ceea ce voi numiţi miracol. asta v-a face posibil pe voi şi împuternicirea voastră ca să creaţi lucruri într-un fel în care voi nu a-ţi gândit că este posibil. Aduceţi înţelegere în corpul vostru şi pentru voi înşivă. “ Asta. Dragi prieteni. Şi în sfârşit. voi o să găsiţi posibil să faceţi lucruri ce voi a-ţi numit asta magie sau mister sau un miracol acum câţiva ani. voi o să spuneţi cuvintele ce Maestrul în Dragoste a spus vouă şi la alţii. Aşa înţelegem noi ce faceţi voi. Să nu rezervaţi înţelegere doar pentru alţii. dacă nu s-ar fi dus la bucătărie şi să facă mâncarea. Noi folosim înţelegerea foarte mult când avem de a face cu umanii. parcă nu o să pară ca ceva miraculos. să fiţi chiar conştienţi a cine sânteţi voi. Voi o să aveţi înţelegerea fizicii şi a ştiinţei în spatele acestora. Dar. să vă concentraţi.cele pe care fermierii au lucrat . Asta este sensul divin de Concentrare . ca să exprimaţi. Dar. Nu este un miracol. Pentru energia puternică a lui. Imaginaţia voastră v-a fi matură şi v-a izbucni în zilele care vin. limbajul Ah. dacă ea nu şi-ar fi exprimat asta. dragi prieteni. pe care noi a trebuit să înhămăm într-un fel ca să temperăm. ea ar fi murit de foame. Ea a luat energia necoaptă . Limbajul Ah. Şi voi o să spuneţi la alţii când ei stau în admiraţie şi se minună de ce a-ţi făcut voi. Şi ştiţi voi ce? Noi ştim deja că voi ştiţi asta. Asta v-a intra mult mai mult cu înţelegerea voastră pentru alţii şi pentru voi înşivă. ele lucrează cu cele şapte sensuri umane de care am vorbit data trecută. Nu este un dar special. Nu este un dar de la Dumnezeu în sensul că Dumnezeul face daruri în fiecare zi. Noi nu avem lucruri ca miros sau gust. V-a intra prin imaginaţia voastră. abilitatea ce strânge energiile. Concentrare face posibilă ca să aduceţi înăuntru şi să aplicaţi la nivelul vostru... Dacă Nancy ar fi imaginat doar mâncarea ei şi ar fi avut înţelegere şi ar fi avut concentrare asupra foametei ei. Această înţelegere este ce Metatron nu a fost obişnuit să folosească cu umanii. aşa cum voi lucraţi cu energia Limbajului Ah.

Acestea sânt uneltele. tot feluri de materiale. Metatron v-a folosi să comunice mai mult despre tehnici şi fizică pe care el le aduce acum. Noi o să continuăm să vorbim despre asta. Voi nu sânteţi niciodată singuri. Limbajul Ah-lui. Noi vă iubim mult. Metatron nu a fost în stare până acuma să vină aşa aproape de umani pentru aşa mult timp. Asta o să vină poate de la locuri străine sau neobişnuite cu care voi nu a-ţi fost aşa de obişnuiţi. asta v-a fi acolo. Este o plăcere pentru el să fie aici în această zi. ŞI AŞA ESTE . dragi prieteni. Contopiţi cele şapte sensuri umane cu cele cinci sesnsuri divine ca să aduceţi înăuntru Limbajul Ah într-o cale foarte puternică şi efectivă. Noi vorbim de la unul la unul cu voi în acest limbaj nou. pentru că nu asta este în inima voastră. dar. El pleacă cu o izbucnire de înţelegere pentru voi.să încercaţi să creaţi tot feluri de bani. dar. dragi prieteni. Dar. Voi o să creaţi lucruri care până la urmă o să aducă pe alţii în divinitatea lor. noi vă încurajăm să continuaţi să folosiţi asta. Noi ne-am bucurat să petrecem cu voi aceste seri. Nu pentru că Dumnezeul a spus că voi meritaţi asta într-o zi specifică. dar noi ne mutăm cu lecţiile mai departe. Şi când voi faceţi asta. Noi o să deschidem adunările noastre cu un moment de comunicare divină înainte ca să folosim cuvintele. pentru că voi a-ţi creat o energie de balanţă ce se pune acolo. când voi folosiţi acest Limbaj a fiinţei voastre divine. de care fiecare din voi o să aibă nevoie. Noi o să comunicăm cu voi în acest Limbaj Ah. să vorbim despre Limbajul Ah. abundenţa v-a fi automatic acolo. Nouă ne place să împărţim acest timp cu voi.

Asta nu a fost posibil până acuma. Asta este apropriat. să evite tehnologia. că el v-a veni şi v-a localiza energia lui în Pământ încă odată. V-a fi un an tehnic în multe privinţe. la timpul potrivit. Dar.LECŢIA 6 ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI 5 IANUARIE 2002 Tobias: Şi aşa este. asta s-a dezvoltat şi s-a maturizat şi este gata să plece pe nivelul următor din cauza muncii pe care voi a-ţi făcut. că noi continuăm cu energia acestei zile. ajută ca să se aducă la nivelul uman a energiei balansate apropriate. Este o mare celebrarea că Metatron poate să vină pe Pământ acuma. doar în zilele înainte ca Pământul să se materializeze. celebrăm munca voastră. în sfârşit. De aceea este că noi celebrăm astăzi. Dar asta dă naştere la aplicaţia ştiinţei şi tehnicii. Fizica Spiritului şi a universului. ceea ce voi numiţi cercetarea “celulelor diferenţiate” şi înmulţire prin clonare. ci vieţi multiple în acelaşi corp. El este acela. acum se poate muta pe Pământ în forma umană. Noi continuăm cu celebrarea acestui timp care permite energiei lui Metatron să vină pe Pământ. Asta este un fel de încercare de prelungirea vieţii şi vindecarea corpului. Noi o să intrăm în fizica energiei divine. Câţiva gândesc că sânt aşa de puri că ei nu pot fi încălcaţi de tehnologie. Să înţelegeţi că tehnologia şi ştiinţa răspund la conştienţa voastră. Voi o să găsiţi că în anul 2-0-0-2. Asta a fost pre-zis. Voi ajungeţi la completarea călătoriei voastre lungi. Ştiinţa se schimbă. dar şi din punctul individual al vostru. nu numai din punctul de vedere a lumii. asta este o recunoaştere că voi v-aţi schimbat. V-a fi un an ştiinţific. balanţa este în conştienţa spirituală. Ştiinţa cu tehnologia se ajung unul pe altul. iar matematica şi undele în spatele acestora. Noi o să vorbim în termeni tehnici cu voi cum astea lucrează şi cum puteţi asta să aplicaţi. Este Metatron care vine direct şi înfluenţează noul în viaţa voastră. energia universală şi lucrează cu voi pentru a intercala fizica şi energiile. în viaţa voastră zilnică. Asta a fost prorocit că el v-a fi aici. Este o tendinţă din când în când pentru cei care sânt Shaumbra. Mulţi simt că asta este o încălcare a energiilor Spiritului.SERIILE ASCENSIUNII . Noi o să vorbim mai mult şi noi o să-l invităm pe Metatron înapoi în anul calendaristic următor în timpul când vom fi împreună. dragi prieteni. cei care fac munca divinităţii. şi este apropriat pentru Metatron să fie aici acum. cum puteţi să creaţi ce a-ţi gândit ieri că a fost un miracol. această energie acum intră. bazat pe schimbările care au loc. Acest an o să fie un an de paşi repezi. celebrăm o mare schimbare ce i-a loc. pentru că schimbă moleculele umane a ADN-lui care permit ca voi să trăiţi nu numai o singură viaţă în acelaşi corp. Este mult mai multă muncă care i-a loc. . A fost imaginat că timpul reîntoarcerii lui v-a fi în timpul când voi înălţaţi conştienţa voastră. Când voi vă găsiţi cu capabilităţi noi tehnice sau ştiinţifice în viaţa voastră. dar astăzi voi o să acceptaţi ca şi ceva natural şi real. El este conştienţa care i-a energia necoaptă.

Este mai mult o formă de “celibus”. astea sânt depăşite.înţelegeţi că voi ajungeţi la o nouă înţelegerea a geometriei sacre dacă voi trageţi înăuntru steaua de bază. care vă reţine să înţelegeţi lucrurile tehnice. în acest an. ca o bază pentru munca voastră nouă. odată ce voi începeţi să elaboraţi asta. care conectează arcul intern. care este format cu linia curbă între punctele şi cercul din mijloc. Sânt unde de energii care intră acum. “aspectul de putere”. Voi o să ajungeţi la o nouă înţelegere a geometriei sacre. Asta v-a fi important pentru voi toţi ca să fiţi capabili să înţelegeţi astea. . Întrebare: Dragă Tobias. şi atunci să îndoiţi sau să re-îndreptaţi concentrarea voastră într-un fel diferit. După asta combinaţi asta cu cele şapte puncte a sensului uman al vostru. care devin formaţii complexe matematice şi atunci să înţelegeţi cum să folosiţi asta pe Pământ. Deci mulţi dintre voi a-ţi lucrat în ceea ce voi a-ţi numi partea dreaptă a creierului vostru. Sânt câteva puncte de trasat aici. Noi îţi mulţumim pentru întrebare. Înţelegeţi cum să folosiţi geometria sacră ca din nou să creşteţi nivelul de putere a acestuia. geometria sacră este despre a lua energie necoaptă pe care o începeţi să o definiţi.. să aduceţi în acea balanţă de doi într-o parte a creierului şi de doi pe partea cealaltă a creierului. Voi o să înţelegeţi asta.Cu astea noi sântem încântaţi să încercăm să răspundem la întrebările voastre înţelepte. Înţelegerea voastră curentă despre geometria sacră care este scrisă în cărţi şi le găsiţi în Internet. Este un scop pentru asta. ce poţi să spui tu despre geometria sacră şi cum formele geometrice pe care eu le-am creat sânt legate de munca de iluminare. dar folosiţi această reprezentare a stelei despre care v-am vorbit (Lecţia 6). “punct de putere” sau. Noi o să vorbim mai mult în viitor despre geometria sacră. în special în lecţia următoare a lunii viitoare. să fiţi mai coreţi în acest an în traducerea şi medierea informaţiilor tehnice pentru că noi continuăm să vorbim despre asta. Trageţi înăuntru baza stelei. Folosiţi asta şi adăugaţi la piciorul stelei ce reprezintă concentrarea. care este mai mult o energie universală. Puneţi la o parte blocajele mentale ce aveţi în “creierul vostru”. Acum. în geometria sacră. pentru acum. problema noastră este să luaţi aceste benzi şi arcuri şi formaţiile energiei necoapte descrise prin linii. Acum trebuie să menţineţi. Noi folosim. Începeţi să folosiţi asta ca o bază specială a muncii voastre în geometria sacră. pentru că este multă energie tehnică care trece aici în timp ce vorbim. etc? Tobias: Asta este o întrebare apropriată. pentru că voi puteţi spune că energia lui Metatron este păzitorul şi călăuzul geometriei sacre. chiar în timp ce noi vorbim vouă. Noi nu prea înţelegem de unde vin astea. (Vedeţi ilustraţia de la lecţia 6 din Seriile Ascensiunii). Aşa cum am spus noi. Acum. Aşa cum voi ştiţi. Şi noi îl provocăm pe Cauldre. noi zâmbim aici. asta la fel se cheamă. Noi o să continuăm să vorbim despre geometria sacră. Asta este că geometria sacră care a fost creată a fost creată cu înţelegerea energiei vechi lucrurile s-au schimbat acum.. Sânt descrieri a energiei lui Metatron pe paginile voastre care nu justifică nimic. care este imaginaţia voastră. şi nu sună ca şi Metatron. unelte de vindecare.noi nu numim asta geometrie sacră. Dar. (Râsete din audienţă).

şi tu o să vezi ce uşor este să înţelegei concepţiile cu care tu te-ai chinuit înainte. în special în starea de somn. Să continui cu creşterea mea spirituală şi să ignor acele evenimente? Tobias: Într-adevăr!!! (Râsete din audienţă şi aplauze). dar în special la punctele de înţelegere. Tu predai pe partea noastră despre Energia Pământului. Combină sensurile umane cu cele divine. da. Noi nu prea sântem în predicţiile lumii. Într-un moment voi o să vedeţi . Asta nu are de a face cu ce faci tu. Tu o să vezi ochii lor când ei vor pleca. lumea nu a căzut.. Nu a fost un război sau un conflict principal. Mulţumesc. A fost un grup care a ieşit din dualitate.noi vedem că în următoarele câteva luni o să vină mult bine aici. asta pentru că voi v-aţi schimbat conştienţa voastră.. un grup care a stat în spatele zidului scund. dar tu ai acea barieră de care noi am vorbit. o să fie un an al legănării. O să fie mult bine. asta are mare putere. Sânt alţii ca tine care au o conecţie mai apropriată. Înţelege unde sânt astea.-lui pentru prinderea teroriştilor înafara Afganistanului. tu eşti unul dintre cei care este aproape de energia lui Metatron. Nu a fost sfârşitul pământului sau a lumii în termeni în care voi v-aţi fi gândit. Întrebare: Tobias. au fost probleme care erau dificil de înţeles sau de îmbrăţişat în acel timp.Întrebare: Tobias. Voi a-ţi ajutat să faceţi asta o tranziţie mult mai uşoară şi mai moale. dar ce noi putem vedea din punctul nostru de vedere. în loc de “Voinţa de Polaritate”. Tu ai lucrat cu Metatron pe nivelul eteric. Este timpul să dai drumul la asta. Uită că tu nu ai o diplomă în această arie. Tu eşti orientat spre tehnică. Voi a-ţi adus înăuntrul Voinţa Divină. toate în Limbajul Ah. Dar. Îndoiala ta proprie o să încerce să te oprească să faci asta în acest an. mie mi-a spus Arhanghelul Mihail. Da. ca şi extinderea U. tu nu ai vorbit recent despre evenimentele lumeşti. după 11 Septembrie 2001. chiar şi iluminarea unei singure persoane poate să oprească războiul.S. Este important ca să aduci aceste înţelegeri jos la nivelul unde tu vorbeşti cu alţii şi aceştia să nu se simtă pierduţi. în aşa fel ca tu să poţi înţelege mai bine cum să le vorbeşti. Aceştia sânt înţelegeri relatate direct la aceste evenimente din 11 Septembrie 2001. Foloseşte Limbajul Ah pe toate nivelele.. aşa cum am spus. Imaginează ce poate să facă un grup! Imaginează ce poţi tu să faci când pui conştienţa ta împreună cu alţii! Dragi prieteni. Problema pentru tine este să aduci asta pe nivelul Pământului. Tu lucrezi foarte aproape cu matematica şi fizica universală foarte complexă. şi tu ai să găseşti că acest an v-a fi excepţional pentru tine. Dar. Dar uitaţi-vă în aceste câteva luni. ca noi să putem înţelege mai bine. Mintea ta şi dualitatea face asta şi mai rău. Creşterea ta spirituală formează şi schimbă acele evenimente. Te rog spune mai mult despre rolul meu aici. că eu sânt mesengerul energiei lui Metatron. Aşa cum tu continui să te trezeşti în sinea ta. dar tu să aduci asta pe acest nivel şi începe să le aplici aici.pentru că ei nu te înţeleg pe tine. Noi îţi mulţumim pentru această întrebare plăcută. Să nu spui cuvinte pufoase sau eterice.. o înţelegere mai adâncă pentru asta. Aşa dificil cum a fost în acea perioadă. ce schimbare s-a produs în lumea voastră. Tu ai să izbucneşti cu înţelegeri noi. Tobias: Într-un sens tu eşti mesengerul energiei lui Metatron. în legătura cu energia asta. Voi a-ţi ajutat să influenţaţi pe alţii. voi a-ţi stat în spatele zidului scund.

pentru Metatron. Asta nu merge în aşa fel. Chiar şi cu situaţiile voastre teroriste. într-un fel este o cale de eliberare a Energiei Vechi. Asta este şarpele pe drum. nici noi nu jucăm jocul de a spune multe preziceri. Poate să fie mai multă supărare. Noi o să facem . Astea se vor ieşi în lunile cu descreştere în acest an. Mulţumesc pentru această întrebare. Supărare. întradevăr se pot întâmpla multe. O să fie ce alţii ar numi . dar unii o să folosească energii vechi. Când acestea se întâmplă. Şi asta este apropriat. dacă asta este făcut în supărare sau război sau dacă este făcut în eliberare şi înţelegere. procentajul lor este foarte mic în realizări. Dacă voi jucaţi la piaţa de burse. sânt mult mai puţine împlinite. fiţi gata pentru o călărie reală. Dar. Noi ştim.re-apariţia Satanului. Shaumbra. şi o să fie energii şi forţe şi oameni la care nu prea le place asta. La sfârşitul anului. o să fie o mare legănare. Singura prezicere ce putem face este că acest an v-a fi anul cu mari legănări. s-ar putea să fie acest fel de lucruri. dar într-un sens ei ajută la alimentarea schimbărilor. Asta v-a fi un atempt de a găsi soluţii la energia veche. ce voi nu a-ţi văzut până atunci. De aceea este aşa de dificil pentru voi. Întrebare: Tobias. Staţi în spatele zidului scund. Voi o să vedeţi multe în acest an. Asta v-a merge sus şi în jos. Lucrurile se schimbă aşa repede ca şi conştienţa voastră. Nu este unul corect şi celălalt nu. voi a-ţi avea mai multă şansă să lucraţi cu o maşină rea! (Râsete) Doar câteodată cineva nimereşte. Asta este din cauza ajustărilor grilei care v-a fi aproape gata. Priviţi piaţa de bursă. staţi în spatele zidului scund. Staţi în spatele zidului scund. Şi atunci ei publică şi pretind că ştiu totul.pace în orientul Mijlociu şi în minutul următor voi o să vedeţi bombardări teribile. în lunile de descreştere voi o să vedeţi conflicte care se întăresc. Şi atunci toată atenţia este concentrat pe acea predicţie faţă de ceilalţi 100 care nu nimeresc. Este după acei care sânt implicaţi şi la fel voi toţi.cum să spun . Noi nu numim asta prezicere. Au fost doar energii vechi care trebuiau eliberate. să prezică ce o să se întâmple. energiile întunericului. poţi să vezi război dus contra terorismului şi bombardând alte ţări? Tobias: În acest an de 2-0-0-2. Este un potenţial pentru Orient să se încheie în acest an cu o mare ciocnire. pentru oricine care mediază pe Pământ. în special când voi folosiţi Limbajul Ah. Lor nu prea le place asceste schimbări. Evenimentele lumii se schimbă tot aşa de repede ca şi conştienţa voastră. chiar şi în situaţiile cu Evreii şi Palestinieni. .cum să spun . pentru ultima oară. În acele legănări mari. când este o tendinţă pentru mulţi care stau în USA şi cumva se pare că ei au dreptate.cuvinte amuzante . uitându-ne la preziceri. şi voi o să vedeţi energii. dar din punctul de procentaj asta este foarte rar. Şi asta vine în forme diferite.o mică observaţie. Deci. Nu este o parte pe care Dumnezeu a ales. înţelegeţi că nu este bine sau rău. Dragi prieteni. Dragi prieteni. Mulţumim pentru această întrebare. În alte cuvinte noi auzim toate prezicerile care sânt făcute de cei care pretind că înţeleg toate în această arie.

.cuvintele umane sânt câteodată limitate . dar până la urmă sânteţi voi care aduceţi asta în exprimarea voastră. A fost o întrebare tehnică excelentă. Noi nu putem face pentru voi. te rog? Tobias: Este vorba de două lucruri. Noi vă putem ajuta să creaţi mai mult de ce a fost acolo în primul rând. În alte cuvinte voi aduceţi astea pe Pământ. pulsul universal. dar ca să înţelegeţi... asta este ca şi o forţă motrică. şi cum puteţi profita de avantajele punctelor înalte pentru exprimarea voastră. dar sânt energii care pot fi aduse înăuntru ca să vă asiste.şi voi v-aţi concentrat la realitatea în care sânteţi. dar care se poate aduce pe Pământ. Dar.cum să spun . Mulţumesc pentru asta. noi vă putem ajuta să luaţi o energie limitată şi definită şi să înlărgiţi asta. Metatron spune că o să aducem mai mult despre asta în următoarele lecţii unde o să definim câte ceva din fizica asta. Când voi sânteţi gata pentru a vă exprima. Într-un sens.. mulţumesc că eşti aici. O să vorbim despre asta în viitor. Întrebare: Ultima întrebare. Este un ciclu. Este un sfârşit înalt a acestui ciclu de frecvenţă şi este un sfârşit jos a acestui ciclu. când energiile în jurul tău nu o să te afecteze aşa adânc ca şi în alt timp. cum aceste puncte înalte şi joase lucrează unul cu altul. Ce voi trebuie să înţelegeţi. dar odată ce voi începeţi să mişcaţi această energie. o să vorbim în următoarele lecţii pe care noi o să aducem aici. Tu şi ceilalţi de pe partea cealaltă a voalului. atunci noi putem intra şi să jucăm un rol important în asta. este ce Metatron şi noi. dar cumva diferit de ce a-ţi fost obişnuiţi. şi chiar şi mai adânc de ADN. eu simt o vibraţie care pulsează prin celulele corpului meu.. Dar. când sânteţi în acele porţii joase a acelui ciclu cu unde energetice. Voi trebuie să faceţi asta.... folosiţi-vă de astea ca să vă înălţaţi ca o forţă motrică. Este un tip de energie spirituală.Întrebare: Tobias.. Este ADN-ul tău. Acel “jos”.atunci. Pot să spui ceva despre asta. de energii. voi o să simţiţi o energie nu numai de suport şi dragoste dar noi vă putem ajuta să creaţi o nouă energie pentru voi înşivă care nu a fost disponibil înainte. pe care s-a lucrat. şi voi sânteţi foarte. Asta are un punct înalt şi un punct jos..dar este un puls universal. o să vă ajute să vă înalţaţi la noi înălţimi. Întregul vostru corp este la un nivel înalt de senzitivitate. Este . ce părţi jucaţi în exprimarea noastră? Tobias: Asta este o întrebare bună şi noi o să. şi cum punctele joase vă împotmolesc. Sânt multe ce noi putem face ca să vă asistăm. Este un lucru bun că te scoli la 4:44. Voi simţiţi acest puls.când voi a-ţi imaginat. Deci.şi voi a-ţi adăugat înţelegere. foarte senzitivi la acest punct. voi sânteţi gata pentru exprimare. Întrebare: Când eu sânt sculat la 4:44 AM. Dragă Tobias. cum ajutăm noi pe voi cu exprimarea? Voi treceţi prin procesul de integrare a senzitivităţilor divine a voastre cu sensurile umane. Este un scop în spatele acestor locuri specifice a fiecărui sens divin pe stea pe . Este un tip de energie care se naşte şi noi vă ajutăm cu asta. (apropo care adaugă combustibil la creaţia voastră). mulţumesc pentru această comunicare frumoasă. când voi ridicaţi mâna şi voi începeţi să lucraţi. într-un sens.(distractiv). în răspuns scurt la întrebarea ta. tu simplu simţi energia universală care trece prin tine. Noi nu putem să ridicăm mâna voastră. Dar. Aşa cum am spus noi nu putem face pentru voi.

Voi nu a-ţi avut posibilitatea să faceţi asta înainte. Deci noi sfârşim discuţiile noastre cerând de la voi să faceţi doar un singur lucru pentru noi. Noi vă vedem că voi goniţi deja şi asta este minunat.. Noi am mers aşa din cauza să fie mai simplu de înţeles. Voi nu trebuie să mergeţi în jurul stelei într-o ordine specifică. Tobias: Este un scop specific pentru locul sensurilor pe stea. De aceea este Metatron aici. . Sânt puncte puternice în interiorul acestui cerc. imaginare şi înţelegere pusă împreună... nu este în piciorul vostru. Din nou. Noi o să vorbim despre căi de combinarea tuturor ingredientelor care sânt aici în aceste puncte de putere şi contopând cu un nou tip de balanţă ca să creaţi lucruri de tip nou. Lucraţi cu asta şi recunoaşteţi sensurile divine de conştienţă dar. Sensurile divine ce vi le-am adus astăzi nu trebuie să meargă în ordine specială sau în secvenţe. Este să concentraţi energia acolo... Activaţi sensul de exprimare şi aduceţi asta în viaţa voastră zilnică. Voi o să găsiţi că puteţi să luaţi conştienţa şi să contopiţi cu înţelegerea şi o să iasă o reţetă nouă şi delicioasă. Ele pot merge în orice altă ordine. Este contopirea. Să nu permiteţi la barieră să fie acolo. este un alt arc care merge de la punctul de imaginaţie a stelei. ceea ce noi numim mâna stângă. Petreceţi luna următoare din timpul vostru. făcând mâncare. care merge şi se conectează cu concentraţia. dar să nu mergeţi prea departe cu asta. asta pentru că noi o să vorbim despre reţete noi de energie. Crează deci o nouă energie de care noi vom vorbi mai mult în viitor.. Din nou. Noi doar aducem la suprafaţă. pentru că asta corespunde la o energie de centru care este localizat lângă partea aceea a corpului vostru fizic. noi mergem prea înainte aici. Nu este o ordine specifică pe care trebuie să mergeţi. înţelegerea este în piciorul stâng al vostru. acolo există o altă energie care este intipărit acolo.cum să spun . în arcul care merge de la imaginaţie la înţelegere. Dar. Dar.. voi imaginaţi piciorul stâng. care conectează acele două puncte.care tu descri? Şi este un scop în spatele acestora de ce tu ai întrodus în sensul invers acelor ceasului? Mulţumesc.noi vă dezvăluim aşa mult despre această lecţie că deja intrăm în lecţia următoare. Şi în interiorul arcului este o atribuţie a energiei specifice care este accesibilă. Asta opreşte energia de a fi o fiinţă implinită în viaţa zilnică. Eu Sânt unul. Dar. pentru că asta permite conecţia instantă de la un aspect la celălalt. activând acele sensuri divine pe nivelul vostru uman. dacă voi vreţi să activaţi Limbajul Ah. Asta v-a ajuta să activaţi punctul de înţelegere. Astea sânt informaţii ce voi deja ştiţi. dar este asociat cu acea parte. Astea sânt . Noi am folosit exemplu cu Nancy.Eu Sânt Spirit. Acum noi primim multe detalii aici. Noi trebuie să vă spunem ceva! (Râsete din audienţă). prin sensurile divine de înţelegere. Să nu mergeţi prea departe. Noi o să dăm câteva căi specifice de a accesa şi contopi şi unifica ennergiile variate.Eu Sânt totul”. conştienţa de“Eu Sânt..Eu Sânt uman. de exemplu. totalizarea. De aceea este acel cerc în înăuntrul stelei.

Noi sântem puterea fiecăruia aici şi la fiecare dintre voi care se conectează la acest material. Voi dezvoltaţi . de dragoste.LECŢIA A ŞAPTEA KNOW NO AGENDA SĂ NU AVEŢI NICI UN REZULTAT DORIT PREZENTAT LA CERCUL CRIMSON 2 FEBRUARIE 2002 Tobias: Şi aşa este. Voi o să găsiţi că o să fie . Şi noi vă cerem o altă favoare.Petreceţi următoarele 30 de zile. Noi simţim speranţa ce aveţi în fiinţa voastră. dragi prieteni. Aplaudaţi-i pentru munca lor. pentru că noi vrem să fim siguri că fiecare din aceste centre este deschis apropriat şi bine înfipt în pământ din viaţa voastră zilnică.cumva o infiltrare minunată a acestor energii în viaţa voastră zilnică atunci când noi venim să vă vizităm. Energia asta este într-adevăr foarte dulce. Noi vă iubim mult.cum să spun . Metatron cere ca să spunem asta. recunoscând şi permiţând la aceste sensuri divine să intră în realitatea voastră umană. Contopiţi-le cu cele şapte sensuri umane. Ei au lucrat mult şi pentru un timp lung şi foarte repede la răspunsul conştienţei voastre. Dar. cu Shaumbra. un an cu multe legănări de care am vorbit noi. Deci. dargi prieteni. într-un sens voi vă aplaudaţi pe voi înşivă pentru munca şi schimbarea pe care voi a-ţi făcut. Şi atunci voi o să aveţi o înţelegere completă a Limbajului Ah. că noi ne adunăm din nou în cercul nostru de familie. ŞI AŞA ESTE SERIILE ASCENSIUNII . Noi simţim acceptarea voastră. flacăra de lumină strălucitoare care vine din colţul ochiilor voştri este ca şi o scânteie care este strălucitoare şi apare din senin . aplaudaţi munca ce a fost făcut de anturajul lui Kryon la schimbarea conştienţei şi schimbări la grilaj. mulţumiţi pentru munca lor ceea ce ei au făcut. Din când în când. explorând. încercând lucrurile noi. geometrie şi matematică. inima voastră este deschisă mai mult ca niciodată. de onoare pentru tot ce a-ţi făcut. foarte. şi că voi nu sânteţi niciodată singuri. deschizând părţi din voi care au fost adormite sau nedisponibile pentru un timp lung. Voi o să aveţi o înţelegere completă de un nou tip de fizică sacră. Să nu mergeţi prea departe aici. foarte dulce! Astăzi în special. Noi vă vom vizita pe voi cu un tip de energie diferită şi nu numai noaptea. cu multe schimbări. pentru că atunci când voi faceţi asta. când voi o să vedeţi o licărire strălucitoare. Asta este anul de celebrare. Noi o să continuăm pe acest drum cu voi. şi noi o să fim foarte tehnicali în aceste 30 de zile între întâlnirea noastră.să nu uitaţi că Metatron şi restul sânt acolo.

dragi prieteni. prieteni. Şi ceilalţi care vin înăuntru. ei la fel. Asta este o zi când într-adevăr eu am spus la Cauldre (Geoffrey Hoppe) că noi o să avem o lecţie interesantă pentru voi. Voi sânteţi divini umani plini cu dragoste. dragi prieteni.putere în fiinţa voastră tranziţionând de la ce voi a-ţi înţeles la să fiţi simpli umani. Învăţătorii sânteţi voi! Noi într-adevăr sântem studenţii. Roşul este despre relaţia între învăţător şi student. devenând parcă nu a-ţi avea legătura cu pământul ca şi un uman. şi voi o să observaţi în timp ce noi vorbim aici. Simţiţi energia a cine sânteţi voi. Noi am venit în onoarea învăţătorilor care sânt aici. Tobias aş vrea să stau în picioare în faţa voastră în semn de onoare pentru voi toţi. acum este vorba dacă voi puteţi ţine asta în fiinţa voastră fără să curgă afară nefolosit şi fără a dezbina sistemul vostru. că voi ţineţi energia! Este aşa de preţios. voi învăţaţi. toate dimensiunile şi tot universul. Simţiţi energia. Este apropriat pentru că roşu înseamnă iubire. Voi deveniţi mult mai conştienţi de asta. în ultimii câţiva ani. Energia nouă intră acuma şi de sigur voi a-ţi permis asta. Noi sântem îmbrăcaţi în robele noastre cele mai faine. Eu. Învăţătorii nu sântem noi. noi sântem studenţii. Voi începeţi să acceptaţi şi recunoaşteţi cine sânteţi.. Dar într-un sens. Noi sântem strălucitori în această zi în culoarea roşie. Inhalaţi adânc. Dar. Voi începeţi să luaţi parte din acea putere şi să ţineţi în interiorul rezervorului a conştienţei umane. este crimson şi este strălucitor. voi deveniţi mult mai puternici. având mai multă conştienţă decât până acum. şi într-adevăr este interesantă. Mulţi dintre voi pot vedea asta. Dar.că sânteţi Spirit . Dar. Este o plăcere să fim astăzi aici. sau un pic de confuzii.aşa cum voi acceptaţi asta în fiinţa voastră. stând aici şi îmbrăcat special pentru această ocazie. Voi sânteţi învăţătorii. Şi bazat pe faptul că ce bine cunosc Shaumbra. Ei vin din partea cealaltă a voalului să fie aici în această zi.. Uitaţi-vă la mine. Asta deschide dimensiuni noi şi arii complet noi de conştienţă pentru voi. Acum voi vă dezvoltaţi în divini umani. şi totodată să ţină asta. Asta a fost o provocare pentru voi. Asta o să provoace ceva discuţii. mulţi dintre voi o să-l înjuraţi pe Tobias pentru săptămânile care vin! (Râsete din audienţă). şi cum voi acceptaţi că sânteţi Dumnezei . Noi învăţăm de la fiecare dintre voi. plini cu înţelegere. Dar voi începeţi să aveţi câte o ocheadă. fiind dezechilibrat.sânt îmbrăcaţi special. Roşul este despre înţelegere şi simţire. noi venim să învăţăm de la înţelepţii care nu înţeleg în plin cine sânt ei. dar eu am fost rugat să nu fac asta. Noi luăm ce învăţăm de la voi şi noi răspândim asta prin toate coridoarele. Noi gândim că lecţia asta v-a fi una dintre cele mai provocatoare pentru voi. noi vedem. este o îmbrăcăminte energetică. eu stau în picioare. De aceea este că culoarea ce umple această cameră în această zi este roşu. aşa cum voi acceptaţi tot ce sânteţi voi. aşa ciudat cum se pare. (râsete din audienţă). . Inhalaţi dragostea celora care vin în această cameră. divini umani care acuma sânt capabili să accepte această energie în fiinţa lor. Inhalaţi acuma în fiinţa voastră. Asta este apropriat nu numai pentru acest timp în anul vostru calendaristic (Ziua Valentin) Nu este numai apropriat pentru că este vorba de Consiliul Crimson.

Ei se aliniează la periferie. cum mulţi dintre voi o să faceţi. pentru că ar fi fost copleşitor. noi am filtrat energia lui Metatron. Sensibilitatea voastră a fost la înălţime. Ei ajută la adunarea balanţei. înainte să intrăm în această lecţie. de sigur. A fost caldă. Ei sânt ca nişte paznici de energie. energia a celui pe care numim Metatron este aici cu noi. Deci aşa. blând. poate prea caldă pentru fiinţa voastră fizică. Poate voi v-aţi gândit că aşa cum mergeţi în Energia Nouă . În întâlnirea noastră de data trecută. Pentru mulţi data trecută. Voi învăţaţi că voi sânteţi mult mai conştienţi acum de asta.Acum în ultimele săptămâni noi ştim că mulţi dintre voi a-ţi trecut prin legănări de care noi am vorbit.câteodată vechi şi altă dată noi . astăzi este aici un anturaj care îl acompaniază şi care vin cu el. Ei acompaniază pe Metatron în călătoria lui care se apropie mult mai mult de Pământ. Asta este o parte importantă din energia lui Metatron. Voi puteţi să acceptaţi mai multă energie intensă a lui. un scop pentru aceste probleme . Voi sânteţi mult mai sensibili. astăzi este mult mai familiar. Numai sânt atâtea învelişuri. poate cumva tulburat şi nebalansat. Voi a-ţi fost foarte sensibili la oamenii din jurul vostru. Daţi voie să aducem pe toţi care aşteaptă să fie aici astăzi. Asta ar fi putut să arunce în aer câteva din circuitele voastre. Încă odată ca şi luna trecută. de susul şi josul vostru propriu. astăzi nu este nevoie pentru acea filtrare. o să fiţi mai puţin afectaţi de aceştia. Încă este dificil. daţi voie să aducem. chiar dacă sânt energii mult mai înalte acum de a lucra direct cu Metatron. el nu a fost acompaniat de alţii. Este un scop pentru asta. Metatron vine. Dar. Când voi lucraţi cu energia lui Metatron. Voi v-aţi gândit că voi o să simţiţi pe alţii mai puţin. Ei lucrează foarte aproape cu energia lui Metatron. Voi a-ţi fost sensibili chiar la ciclurile energiei voastre proprii. . mai mult ca înainte. şi lunile care vin. Dar. ajutând la împlinirea şi completarea marelui ciclu de energii. la energiile în jurul vostru. când Metatron îşi face drumul în acest spaţiu pe care noi împărţim. Multe lucruri au venit în viaţa voastră recentă. Ei sânt fiinţe înalte care stau aici.care apar în viaţa voastră. Ei sânt cei care lucrează direct cu curierii voştri. mai direct decât Metatron poate să facă. Sânt îngeri entităţi care o să lucreze direct cu voi. Dar acum voi v-aţi obişnuit cu acea energie. Când Metatron a intrat în acest cerc acum o lună. Voi a-ţi lucrat cu energia lui Metatron pentru câteva săptămâni deja.aceste sensibilităţi o să fie mai puţine. energia a fost puternică. Ei se aliniază în această cameră şi în acest spaţiu. Ei la fel sânt îmbrăcaţi în robe de culoarea roşie de crimson şi auriu. Ei sânt cei care ajută la balanţă. când energia lui Metatron a venit în timpul lecţiei trecute. Dar. Voi v-aţi gândit că o să fiţi mai puţin afectaţi de ciclurile voastre. este diferit faţă de data trecută. Noi o să vorbim despre asta în această lecţie. Da.. Toţi aceştia sânt înalţi.în statutul vostru de ascensiune . şi ei stau la periferia cercului energetic al nostru. Voi a-ţi trecut prin legănări.Cauldre vede pictura.. cu multă grijă şi înţelegere. voi o să simţiţi acest anturaj. aşa cum mulţi dintre voi puteţi.

unul care încă mai trăieşte adânc în dualitate. doi).doi. într-adevăr foarte singuri. Este o energie care a fost eliberată în sinea voastră. aşa cum voi deveniţi mult mai conştienţi de secvenţa numerelor. de pe stradă. Când voi vă uitaţi la aceste numere. Ei gândesc că voi vorbiţi la nişte voci străine. voi deveniţi conştienţi acuma că există acest lucru numit “dualitate”. Din perspectiva noastră. aşa cum voi participaţi în acest cerc energetic. Este o cale cum să faceţi asta. “atinşi de. asta nu v-a lua aşa mult din voi . unul care încă mai este în ciclul karmic. O să fie un timp când voi o să vreţi să vă ţineţi de dualitate şi polaritate.zero. Dar. Ei nu pot să vă înţeleagă. şi pe fiecare dintre voi. Ei o să găsească că voi sânteţi puţin. pe toţi umanii.. ce se întâmplă în conştienţa voastră. de Cauldre). Noi o să vorbim astăzi cum o să faceţi asta. Asta ne dă voie nouă ca într-adevăr să vedem şi să simţim prin ce voi treceţi.. doi. trei sau patru săptămâni în urmă? Voi a-ţi văzut probleme direct în faţa voastră. Voi sânteţi supăraţi câteodată. şi cum să vă eliberaţi de dualitate. mergeţi afară şi vorbiţi cu un uman “ordinar”.. să inhalaţi. Dragi prieteni. cum o să începeţi să tranziţionaţi afară din dualitate în alte regate. Ce a-ţi văzut în special în ultimele două. V-a fi dificil din când în când.. Asta afectează conştienţa de masă. pentru că asta este o energie pe care voi a-ţi înţeles la cel mai adânc nivel în fiinţa voastră. doi. şi voi ştiţi la nivelul interior că voi şi Pământul şi până la urmă tot universul va pleca de la dualitate. (Râsete din audienţă). Ei o să-şi aducă aminte mai târziu desprea ce a-ţi vorbit. ce reprezintă polaritate şi dualitate.. sânt mulţi care au întrebat de energii în spatele numerelor acestei zile de 02/02/2002 (Tobias accentuează tare. Această energie este aşa de imprimat că este dificil de imaginat altceva. voi le vedeţi chiar în faţa voastră.. Voi ştiţi că voi deveniţi mult mai conştienţi de energia de dualitate. a cifrei “2”. zero. Voi vedeţi dualitatea. aceste “0-uri “ înseamnă “nimic”. da. Este o cale de a elibera energia de dualitate care a fost cu voi decând a-ţi plecat din regat. aceste numere ca atare nu cară cu ei nici o energie. Se v-a simţi puţin în plus. unul care nu este în călătoria în care sânteţi voi. Voi gândiţi că ar trebui să fie mult mai uşor.voi deveniţi conştienţi că sânt “0-uri şi 2-uri”. Aşa cum voi vă deschideţi. asta construieşte energie într-un fel minunat şi puternic..zero. care se leagă de dualitate. Aşa cum vă uitaţi la aceste date şi secvenţe de numere. şi caută eliberare. O să fie un timp când voi simţiţi. Asta vă v-a provoca ca să eliberaţi. numerele şi simbolurile polarităţii. dar. să permiteţi înăuntrul. ce până la urmă are un efect pe Pământ.Acum noi vă cerem să simţiţi asta în fiinţa voastră. voi vedeţi încă odată. şi voi vă miraţi de ce sânteţi atinşi de mai multe probleme decât înainte. Dragi prieteni. Dar voi ştiţi că ceva se petrece.. Shaumbra.”. (Se referă la filmul “Un creier minunat”. Voi a-ţi văzut că a venit mai puternic ca înainte în viaţa voastră. în aşa fel ca noi să putem pune înapoi energiile apropriate vouă.. Dar. zero.. aici este totuşi ceva. care a fost menţionat înainte de comunicare. Vine la suprafaţă în viaţa voastră. Când voi vă uitaţi la cifrele acestei zile. Vorbiţi cu ei despre dualitate şi polaritate.

acea energie vine cu voi.2002. Dragi prieteni. Ei sânt aici. Când voi plecaţi din acest spaţiu. Este chiar plină. Voi într-adevăr începeţi să ţineţi asta în corpul vostru. şi în toate sensurile voastre. dar aşa cum ştiţi. Asta a fost întrebarea cea mare pe care voi şi noi am avut. aşa că voi o să fiţi familiari cu asta. numai este mult să spunem astăzi. Dar.voi a-ţi avut iluzii . nicicum. Voi v-aţi gândit că voi o să fiţi o energie pură îngerească. Voi v-aţi simţit cumva siguri că voi o să fiţi capabili să învingeţi problemele karmice. ultima curăţire ce a-ţi infiinţat pentru voi. Sânt multe entităţi în această cameră. Ei nu o să facă vindecări sau ajustări. Dar acest foc nu este stins aşa de uşor.nu a fost de loc aşa cum voi a-ţi imaginat că o să fie! Voi a-ţi avut gânduri . (râsete din audienţă).voi v-aţi gândit că o să plutiţi. Voi v-aţi gândit că în ascensiune.înainte de a vă muta dincolo de asta. nu-i aşa? (Mai multe râsete) .02 .voi deja a-ţi ascendat! Şi . în confirmare pentru voi că Voi faceţi progrese. dragi prieteni. Ei simplu vor să stea în spatele vostru ca să vă familiriaţi cu energiile lor. acum.. o zi de 02 . Ei sânt aici să dezvoltă o legătură energetică cu voi. Dar.cum a-ţi spune voi .ghiciţi ce . Deci.voi a-ţi avut percepţii despre cum ascensiunea poate să fie. ca să vă spunem că voi începeţi să ţineţi această energie în sinea voastră.de corpul vostru blestemat. noi vedem că acuma voi puteţi să ţineţi energia divinităţii în fiinţa voastră. Cu permisiunea voastră ei o să meargă printre voi. Noi venim aici în această zi care simbolizează dualitatea. noi o să facem o recapitulare. noi sântem la mijlocul seriilor ascensiunii. Continuă să strălucească. Noi putem vedea că voi inhalaţi şi prin inhalare voi aprindeţi focul în sinea voastră. Mulţi dintre voi a-ţi luat karma multor vieţi în această viaţă prezentă Dar.. În prima lecţie noi am vorbit despre ghiciţi ce . şi nu numai pentru câteva momente fugitive. înainte de a elibera asta şi să ajungeţi la o înţelegere mai mare şi nouă. sau jumătatea din singura viaţă. Pentru mulţi care veniţi cu un fundal tradiţional de creştin. voi a-ţi fost confidenţi că voi puteţi să învingeţi asta într-o singură viaţă. că voi nu o să mai aveţi dureri. Este un lucru minunat de văzut! Şi de aceea este că în ziua asta specială noi ne-am îmbrăcat în energiile noastre cele mai faine ca să fim aici. Noi sântem la mijlocul acestei serii şi voi a-ţi trecut prin uşa ascensiunii. voi o să scăpaţi . noi vom spune! (Râsete din audienţă). că Voi sânteţi capabili să menţineţi divinitatea în voi. în special mergând în viaţa asta a voastră. Asta este energia divinităţii voastre. Poate unii dintre voi o să fiţi atinşi de îngerii lui Metatron care vin aici astăzi. Voi poate o să fiţi atinşi în timpul zilei. Voi v-aţi gândit că în ascensiune toate lucrurile o să lucreze perfect tot timpul. să nu fiţi surprinşi când voi simţiţi o “atingere” în această zi. Asta v-a lua ceva timp. Asta v-a lua ceva muncă. Acum. Într-un fel. dacă voi puteţi vedea. Asta nu ar fi chiar aşa de amuzant. în mintea voastră. dragi prieteni. cu zâmbetele radioase pe feţele lor îngeresc. nimeni dintre noi nu a fost aşa sigur cât de bine o să puteţi ţine energia divinităţii în sinea voastră aşa cum voi tranziţionaţi în Energia Nouă.

Este vorba despre ei. ceea ce îmbracă. Ei se leagă de oricine aproape ca să încerce să-i atragă într-o dramă. sau este supărat pe voi. este un hol gol. (Pauză) Metatron este în centrul acestei camere. că nu a fost o mare sărbătoare de binevenire când voi a-ţi intrat în Holul de Ascensiunii. dragi prieteni. Este un hol gol cu tot potenţialul de dragoste şi tot potenţialul de completarea cauzei de ce a-ţi plecat de Acasă. Asta a fost Prima Lecţie. predominant roşu. înţelegerea că ei încă merg prin procesul lor. noi am spus că. pentru voi. Este. aşteptând pentru noi locuitori să intră. În prima lecţie a acestei serii. A trebuit să mă opresc pentru un moment. o lecţie dificilă în multe aspecte. Dar.şi să-i acceptaţi. în căile cele mai divine. Noi o să vorbim despre asta în această lecţie. şi să nu încercaţi să-i schimbaţi. asta nu ar fi fost complet a ceea ce voi puteţi experienţa acuma. Numai este vorba de voi nicicum. Voi nu trebuie să mergeţi în acea dramă cu ei. Numai este vorba de voi nicicum. Ei aleg drumul lor. Ruşine pe cei care încearcă să plaseze gândurile lor. Surpriză. într-un fel radiant. Este despre a învăţa să acceptaţi toate aceste lucruri în jurul vostru. într-un sens. şi nu s-a arătat de loc aşa cum voi v-aţi gândit. “Numai este vorba de voi nicicum”. Energia minunată şi intensă este aici. Onoraţi-i. Noi ştim că voi sânteţi cumva nemulţumiţi. Este al vostru să creaţi acum în căi apropriate. Dintr-o dată voi a-ţi fost în Holul Ascensiunii. fără să aveţi conştienţa plină a ce într-adevăr poate să fie. Dacă voi a-ţi ascendat pe baza conştienţei Energiei Vechi. aşteptând pentru noi locuitori. cei care sânteţi “ascendaţii” şi să începeţi să formaţi în orice fel voi vreţi. El este ca o minge de culori strălucitoare. şi cum ei miroase. Aici nu au fost mâncăruri împărăteşti şi îngeri plutând deasupra şi chiar ca şi în filmul vostru (Harry Potter) cu lumânâri plutând în aer. Voi numai sânteţi în ciclul karmic. percepţia voastră de ascensiune a fost bazat pe Energia Veche a dualităţii. căi pe care voi nu înţelegeţi chiar acuma. De loc. Voi numai trebuie să treceţi prin karma. Ei trec prin procesul lor. şi rezultatul dorinţei lor pe alţii! Ruşine pe cei care se simt mâhniţi pe cei care cerşesc pe stradă” Asta nu este înţelegere! Înţelegerea este priceperea cauzei de ce acel uman a ales să fie un cerşetor la colţul străzii. tot potenţialul de lărgirea energiei a Tot Ce Este. despre înţelegerea voastră pentru ei şi pentru voi înşivă. voi o să începeţi să înţelegeţi. prieteni! . Ei încă mai trec prin karma lor. dragi prieteni. Când cineva vă critică. Dar. Voi a-ţi observat asta de la mintea voastră de ieri. Numai este vorba de voi nicicum.Dar. Să onoraţi acel uman pentru ce ei sânt. cum nu l-am văzut până acum. Când voi sânteţi în mijlocul unui conflict cu alţi umani. să nu lăsaţi să se lipească de voi acele energii. direct în centrul acestui spaţiu. Să aveţi înţelegere. în loc să-i schimbaţi. să înţelegeţi că numai este vorba de voi nicicum. A fost gol. Îmi este drag să văd asta. Are tot potenţialul de înţelegere.

alţi umani. a fost o schimbare ce a luat loc în acea zi. noi am schimbat pentru Lecţia a Doua. alte entităţi. Voi puteţi spune că asta este măsurat de rezonanţa factorilor specifice. Voi încă v-aţi uitat înafară. Aşa cum am spus în acel timp. (râsete din audienţă). 11 Septembrie 2001. Ce am văzut noi a fost începutul înţelegerii voastre a acestui concept. Noi am fost chiar foarte categorici în acea lecţie. Ce s-a întâmplat în acele trei zile. Asta nu este ce puteţi citi în ziarele voastre. să nu meargă să ucidă pe alţii şi să creeze mai multă dualitate. În general. voi nu a-ţi posedat divinitatea voastră. Ce ar fi trebuiti să fie Lecţia a Treia. Aşa cum ne-am mutat în lecţia a Doua. Voi încă nu a-ţi acceptat puterea voastră şi faptul.. Umanii au răspuns. Dar. noi am vorbit despre a poseda divinitatea voastră. şi NUMAI voi puteţi activa-o. Cu tot haosul şi distrugere şi supărare ce a luat loc cu acel eveniment de “9/11”. pentru că această comunicare a fost adusă în prima zi din Septembrie. dar voi încă a-ţi cedat la alţii. a determinat direcţia sutelor sau a miilor de ani ce vin. alţi îngeri. A fost adus înainte de evenimentul care a zdruncinat lumea voastră. dargi prieteni.este cine sânteţi voi. Voi a-ţi ajuns la realizări. noi am fost cumva şocaţi de răspunsuri. înafară de dragoste unul pentru altul. Noi a trebuit să schimbăm lecţia în acel timp şi să vă reamintim despre divinitatea voastră proprie. Oh. Acolo sânt câteva ecuaţii ştiinţifice potenţiale. un sul de hârtie sau un pergament să fie aruncat la picioarele voastre şi să spună. ce a fost pe Pământ pentru mulţi umani. Noi am făcut asta. În cele trei zile care au urmat. în inima şi sufletul omenirii.Acum. Este al vostru şi NUMAI al vostru. ce voi numiţi “9/11”. a fost ceva liniştit şi de înţelegere şi un sens adevărat de unitate şi îngrijire. enenrgia predominantă a omenirii a fost..“cota spirituală”. cele trei zile ce au urmat au fost cele mai importante în istoria modernă a Pământului. nu să i-a arme în mână. dar cumva (mai multe râsete din audienţă) Dragi prieteni. Voi încă a-ţi mai aşteptat ca o uşă magică să se deschidă şi o fiinţă mare să intră. (Se referă la Rezonanţa Schumann). ca să luaţi asta în posesiunea voastră. dar a fost o mare schimbare în conştienţa umană. că voi sânteţi divini umani. Agenda a . Noi nu arătăm cu degetul la nimeni aici. bazat pe ce am văzut că se întâmplă în lumea voastră în acel timp de la. Voi nu a-ţi posedat faptul că Tot Ce Este. fă asta”. noi a trebuit să facem puţină rotaţie. Dar. ei erau în lacrimi şi în griji! A fost interesant. eu cred că noi nu ar fi trebuit să fim surprinşi. Într-un sens voi a-ţi aşteptat pentru un înger mare să vină jos şi să facă pentru voi. mă întorc la punctul meu. Asta a schimbat Pământul. Daţi voie să vorbim despre acest eveniment de 9/11. A fost doar o mică agendă pentru unii. Acolo sânt nişte căi ce voi gândiţi că puteţi măsura. bazat pe ce noi am văzut în voi. dragi prieteni. În Lecţia a Doua.Voi vă apropriaţi. Ce a fost pe Pământ în acel timp asta ne-a surprins până la un unghi. “Joe. Voi însă nu sânteţi acolo Dar. la fel noi am ştiut că voi a-ţi avut nevoie de putere. şi cum au răspuns! Cum s-a arătat. o putere interioară şi balansată în zilele care vin. Voi v-aţi aşteptat pentru un timp de instrucţii celestiale să fie aduse vouă.

de îngrijire şi fără vreo agendă. noi am vorbit despre şerpi. Asta v-a atinge sensurile divine care se stabilesc acuma în jurul vostru. Ele ar trebui să plece”. Noi o să vorbim vouă în partea a doua a seriilor noastre. şi aşa cum am spus. şi noi o să săpăm mai mult în aceste arii. să înţelegeţi astea.fost să caută răzbunare. chiar acuma. De multe ori asta este felul în care religia şi politica voastră face. Cu priceperea şi înţelegerea acestora. Dar.dragi prieteni. Asta v-a atinge sensurile voastre umane. cum puteţi să folosiţi asta. mai puternic decât înainte. sânt nişte înţelegeri care trebuie . “Tobias. este un scop pentru asta. Ce într-adevăr noi am spus vouă în acel mesaj a fost că există şerpi în viaţa voastră. ei vin la voi acuma. Vouă v-ar plăcea să gândiţi că ei au plecat pentru totdeauna. După aceea în lecţia a Treia. Noi nu am intrat în detalii până acum. aşa simplu. Metatron a fost adus la ultima noastră adunare. o schimbare ce ne dă voie nouă pe această parte a voalului să lucrăm mai direct cu voi. Într-adevăr. Ei caută eliberare. a Cincia şi a Şasea. dar este o nouă cale de colectare şi adunare de energii şi aducând asta în fiinţa voastră şi folosând într-o manieră eficientă. Aşa cum am menţionat la ultima noastră adunare. refinisează. voi atunci sigur puteţi să mergeţi la nivele noi în sinea fiinţei voastre. Când el nu este direct în cercul nostru. dragi prieteni. astea servesc un scop în viaţă şi în spirit. cum energia lucrează. este o cale de percepere şi de a cunoaşte nivelele voastre divine.Lecţia a Patra. Asta l-a ajutat pe Metatron să lucreze mai aproape de planeta Pământ. Voi a-ţi vrea ca toate problemele să plece. Voi puteţi să fiţi ca o farfurie de radar care le colectează. pentru această energie tehnică şi ştiinţă înaltă să intră. Limbajul Ah. Eu nu ar trebui să mă zbat cu aceste probleme. Limbajul Ah o să vină într-un fel sau altul. în inima şi sufletul umanilor individuali pe Pământ. Metatron este aici din nou astăzi şi v-a fi un musafir şi vizitator frecvent. O mare schimbare a luat loc. Dar. Şi noi continuăm să vorbim despre asta. Odată ce astea sânt înţelese. noi am vorbit despre Limbajul Ah. Ei la fel servesc un scop şi în viaţa voastră. a fost un timp de reflecţie liniştită. atâta timp cât voi ne daţi voie nouă să stăm cu voi şi să vă ajutăm. Această schimbare din Septembrie a mărit conştienţa şi vibraţia a Tot Ce Este. şi voi o să fiţi capabili să predaţi asta la alţii care o să vină la voi. Dar. Dar. Ei continuă să fie acolo. pentru că este foarte important. Voi a-ţi vrea să spuneţi. este foarte simplu. Noi am ajuns în mijlocul Seriei Ascensiunii. unde şarpele face parte din regatul animal şi serveşte un scop. şi voi vreţi să închideţi problemele de dualitate ce vin direct în viaţa voastră în acest timp. energia lui şi a anturajului de sigur vor fi aici. voi o să fiţi capabili să le folosiţi. Noi ştim că voi folosiţi asta în viaţa voastră. Noi am stat cu Limbajul Ah trei lecţii. eu sânt în ascensiune acuma. ca să mânuiţi astea. le trasmută şi le plasează în căi proprii. Voi o să fiţi capabili să integraţi mai bine asta în viaţa voastră. În următoarele trei lecţii . Este o nouă cale de percepere şi înţelegere. Limbajul Ah. Ei servesc un scop exact aşa cum ei fac pe Pământ cu Gaia. Încă mai există probleme.

Când voi atingeţi un alt uman. Este vorba despre bucuria de a fi uman.. astăzi. Ei înţeleg. câteodată cu alţii. Noi vă cerem să staţi confortabili în scaunele voastre. într-adevăr el a simţit povara în viaţa voastră. Metatron vă cere să vă bucuraţi că sânteţi fiinţe umane. După aceea intrăm în Lecţia a Şaptea din Seriile Ascensiunii. El vede inima şi sufletul umanilor vrând ca lucrurile să fie în balanţă.. El a simţit mediul intim. Ştiţi voi că sânt mulţi dintre voi care folosesc Limbajul Ah cu animalele decât cu alţi umani? (Râsete din audienţă) Şi asta este natural. El a simţit cum a fost când a luat o sorbitură de vin din pahar. Voi puteţi avea bucuria să staţi cu animalul vostru favorit de casă. el a putut să simtă cum a fost să guste ceva solid. drumurile. că voi sânteţi mai aproape de animalele voastre preferate de casă acuma decât câteva luni în urmă? Se pare că voi înţelegeţi pe ei într-o cale nouă. dar prin întreaga voastră fiinţă. şi să le vorbiţi pe multe nivele. Asta este scopul nostru pentru aceste discuţii ale noastre. Noi vă cerem să înhalaţi adânc. aşa cum voi v-aţi bucurat de mâncarea voastră. prin toate sensurile voastre. clădirile. El a stat cu voi la cinema şi s-a bucurat de plăcerea de a sta în acel spaţiu.. voi puteţi să combinaţi sensurile divine cu cele umane. Puteţi voi să imaginaţi când voi combinaţi bucuria cu conştienţa voastră nouă divină? Ah! Ce lucru minunat! Conştienţa Divină combinat cu fiinţa umană. Metatron spune că el vede bucurie. el nu a fost în formă umană. energie iubitoare. văzând toate lucrările făcute de oameni. pentru că energia lui nu a fost în stare să vină aşa aproape de voi. dragi prieteni. atunci când voi a-ţi condus pe drum. Este o onoare să fi uman. Noi ne reîntoarcem într-un moment. El vede bucurie. El vede efortul umanilor. şi discuţiile. El a văzut şi a simţit lucruri în ultimele câteva săptămâni cum nu a fost în stare până acuma. Nu a-ţi observat. dar mesajul pe care el vrea să vă transmită. dar noi nu putem avea senzaţia atingerii umane. Noi putem să contopim energii. Este plăcut să poţi să simţi o altă persoană. Este natural. câteodată doar singur. prietenia. Aşa cum Metatron a stat cu câţiva din voi la restaurant luna trecută. (Pauză) Metatron are un mesaj scurt înainte să continuăm. Noi vă cerem să atingeţi mâna lui Metatron şi a tuturor care sânt astăzi aici. El este foarte încântat să fie capabil ca să vină aproape de voi. dar până la urmă este o încercare. Voi le vorbiţi dar nu prin creierul vostru. cu toată răsplata acestuia. El aduce un mesaj simplu. dragi prieteni. Acum noi o să luăm o mică pauză să facem ajustările finale a energiilor. Mulţi dintre voi vedeţi supărări când vă uitaţi la aceste lucruri.să luaţi timp în fiecare zi şi să vă bucuraţi că sânteţi fiinţe umane. Asta noi nu putem face pe partea noastră.să intră înainte ca voi să ieşiţi şi să începeţi să luaţi această energie necoaptă. Oh. El a stat cu voi. Voi puteţi să aveţi . Aşa cum ştiţi. El vă reaminteşte la voi toţi să luaţi un moment în fiecare zi şi să fiţi bucuroşi de experienţele umane. poate nu întotdeauna corect în mintea lor.

ca şi voi toţi. Este un lucrător de iluminare. la nivelul adânc că asta este energia de Acasă. Lui nu-i place că el primeşte doar trei săptămâni de concediu. ca mulţi dintre voi. El i-a toată cunoaşterea lui spirituală şi iluminare pe care el le-a obţinut şi încearcă să folosească acea energie să alcătuiască lucrurile în jurul lui acasă. dar totuşi a fost foarte supărat cu el însuşi. Lui nu i-a plăcut valul de jos. David a ajuns la punctul unde el a fost tare supărat cu el însuşi. Şi cu copii lui . David are multe. El nu prea se înţelege cu câţiva oameni. El lucrează cu toate aceste lucruri. El are multe probleme.. este ca şi voi. Şi lui nu-i place unde trebuie să-şi parcheze maşina lui (Râsete). El foloseşte această energie chiar şi când are o agendă. Şi la un nivel mai adânc. David. David. El a călărit un val dificil şi jos. El foloseşte această energie nouă să înfluenţeze rezultatul. Şi David. Lui i-a plăcut ciclul înalt. el aşa gândeşte. ca şi voi. Câteodată el se loveşte de zid. David a devenit foarte abătut. ca şi cum a fost el în tinereţea lui. El doreşte ca fiul lui să fie mult mai atletic. El a mers în Energia Nouă. Dar David vine înapoi în această energie pentru că el înţelege. El este o fiinţă umană minunată ca voi toţi. David a dorit ca fiica lui să fi fost mult mai atractivă. El trece prin aceste materiale. El co-operează cât el poate. . El s-a îndoit în cine a fost el.toate. şi el are de plătit facturile. El doreşte să primească mai mulţi bani. David citeşte aceste lecţii. multe. într-o formă. Dar fiul lui nu este. un uman care învaţă să-şi integreze divinitatea în tot ce el este. el a încercat să facă orice ca să iasă din această situaţie. ordine de zi sau agende. într-un sens. El nu este de acord cu câteva lucruri.el doreşte ca copii lui să înveţe mai bine la şcoală. dar cumva el le suportă. şi la birou. David este un uman. dacă ea ar fi avut ceva mai mult din mama ei. Ar fi fost mai uşor pentru ea să se mărite. El a simţit că el nu poate să influenţeze lucrurile în jurul lui. Shaumbra. ca şi voi. dar David ar fi dorit să fie. Puteţi voi să credeţi asta? (Râsete) Acum. se străduieşte cu multe din aceste concepţii. David la fel are probleme cu nevasta lui. Acum. dar sânt zile când asta i-a o energie mare. David are o nevastă şi doi copii. şi în timpul acesta. nu cel de jos.. numit David. Acum. David are multe dorinţe.de exemplu. Voi puteţi să fiţi într-o materie. David are o muncă regulată. în aşa fel ca el să câştige la loterie.(Râsete din audienţă). dar prima este să fie în serviciu pentru Spirit. când el cumpără un bilet de loterie. Sânt lucruri legate de munca lui ce lui nu-i plac. şi el doreşte să nu lucreze într-un departament specific. şi altă dată el a şi plecat de la Cercul Crimson şi a spus că asta nu este pentru el! Aceste lecţii nu totdeauna îl face pe el să se simtă bine. i-a plăcut valurile înalte. Sânt multe probleme legate de serviciul unde el lucrează. pentru că astea sânt provocatoare. Voi puteţi să fiţi scufundaţi în această dimensiune minunată în care sânteţi şi să aveţi o conştienţă a cine sânteţi într-adevăr. şi a simţit că divinitatea lui creşte în sinea lui.

Dar.cât de jos puteţi ajunge? Voi simţiţi că dacă nu vă agăţaţi. A fost un simţământ teribil. el ne-a chemat recent. Voi încercaţi să le evitaţi ca şi ciuma. Dragă Spirit. şi asta este scopul lui Metatron aici.David care a experienţat cele mai înalte şi joase vibraţii în viaţa lui. Dar. sau ce ar trebui să gândiţi şi ce nu. în ziua următoare acel chin de nemulţumire şi depresie şi de neîncredere s-a re-întors. ne ştiind pe ce drum să meargă. în Energia Nouă a voastră. Pentru cei care trec prin aceste cicluri. Astea sânt importante ca şi cele înalte. Voi vă luptaţi cu cele joase. Este o versiune contemporană pentru sârmă ghimpată. dragă Metatron şi Tobias”.Noi ne abatem aici pentru un moment în mijlocul poveştii cu David. noi sântem aici să vă spunem că aceste cicluri sânt apropriate. Este poate mai mult de câştigat din acele cicluri joase. David. Astea se simt teribile pentru că voi le rezistaţi. în lecţiile care vin. este natural. noi vorbim direct acum despre această energie care crează asta şi cum să lucraţi cu asta. bazat pe energia de dualitate. la fel am spus şi la un alt grup acum o săptămână într-un loc care are ziduri înalte de jur împrejur. Şi ce a găsit el? El a găsit că el se loveşte de zid. noi putem spune acum ca să vă opriţi cu bătaia împotriva acestori cicluri joase. Voi treceţi prin aceste cicluri aşa de intens pentru că dualitatea în sinea voastră se încălzeşte.cum să spun . În curând o să învăţaţi că cele înalte şi joase. Noi o să vorbim despre această fizică şi energia în spatele acesteia. Voi nu adunaţi energia de la astea. (Mai multe râsete). pentru că el a fost supărat cu mine. asta vă v-a consuma ca şi un val de flux. de cum ar trebui voi să simţiţi sau să nu simţiţi. Dar. Permiteţi astea să se întâmple. Dar. dragi prieteni.. şi dacă nu încercaţi să vă târâţi afară din acest ciclu jos. noţiuni preconcepute bazate în Energia Veche a dualităţii. Astea se simt teribile pentru că voi aveţi o preconcepţie. În curând voi o să învăţaţi că astea fac parte dintr-un întreg. A fost un simţământ incomplet. Câteodată a fost o licărire de speranţă că lucrurile o să iasă bine. voi nu puteţi . şi el o să aibă o zi bună. El a spus. Voi vă miraţi ce este ce faceţi rău când intraţi într-un ciclu jos. “Ce pot să fac eu acum?” Unde pot să merg de aici? De ce este că eu nu simt sensul de împlinire şi fericire şi bucurie pe care aş vrea într-adevăr să simt?” Ce am spus noi lui. Noi ştim că voi sânteţi îngrijoraţi .voi nu puteţi pierde temelia. Lucrurile nu au fost cum el a vrut să fie. Dacă voi nu aveţi cele joase. David a avut atâtea gânduri pe drumul lui care ar TREBUI să fie în viaţa lui şi în sinea lui. A fost o puşcărie unde noi am plantat pentru . noi ştim că asta este teribil. Noi sântem aici să vă spunem .. voi nu o să aveţi cele înalte. Voi experienţaţi depresiune şi perioade de nemulţumire în călătoria voastră în Energia Nouă. Să nu încercaţi să vă bateţi cu ciclurile joase. au reprezentat balanţa veche de dualitate. Este un loc care are bare de fier. Dar.şi noi ştim că Cauldre încearcă să ne oprească aici. Şi acum voi puteţi să vă uitaţi la asta într-o lumină diferită. Noi o să vorbim mai mult despre asta. acum să mergem înapoi la povestea lui David. în vibraţia nouă în care sânteţi. Este natural că aceste cicluri apar. Voi chiar mergeţi la doctori şi primiţi medicamente care credeţi că o să vă scoate din impas. Dragi prieteni. el nu m-a chemat “dragă”. (Râsete din audienţă) Noi sântem răbdători. Şi da. Este natural ca să treceţi prin asta. Voi nu puteţi pierde legătura cu voi înşivă.

(Mai multe râsete şi chicotiri a lui Tobias). agendă şi nu rezultat dorit”. şi spuneţi. Tobias pot să fac legătura . de care eu... agendei sau a rezultatului dorit. în timp ce voi sânteţi. Şi ştiţi voi ce. cu prizonierii care sânt într-un tip de energie complet dificil de voi.”nu. eu trebuie să vă spun că acest umor a venit direct de la Metatron. Asta sună bine”. Dragi prieteni. dragi prieteni? Cei care sânt în spatele zidurilor.. . Noi am plantat această sămânţă într-o facilitare corecţională. Ei nu se consideră liberi.prima dată sămânţa energiei a Lecţiei a Şaptea.. sau agendă. să nu aveţi nici un rezultat dorit.lor le este mult mai uşor. (Râsete din audienţă) Ei au căldură şi lumină şi nu am văzut nici un şobolan. Şi. Sau aşa cum ne place nouă să spunem. ca şi pentru David. Ei au mâncare mult mai bună”. agendă sau un rezultat dorit” Şi voi o să încercaţi să intelectualizaţi de ce voi aveţi nevoie de astea în viaţa voastră. “Să nu aveţi nici un rezultat dorit”. El face practică de a fi un uman amuzant. Dar când el a început să aplice asta în viaţa lui. Ce am spus la David. Noi numim Lecţia a Şaptea din Seriile Ascensiunii. au fost iepuri! (Chicotiri) Eu nu am crezut că asta a fost un loc de pedepsire. Lecţia a Şaptea. mai întâi trebuie să-l fac pe el să scrie prima carte a Cercului Crimson. Noi am plantat sămânţa acolo şi noi am vorbit de eliberarea ordinei de zi. ordine de zi sau rezultat dorit. “Ah.ce am spus şi la prizonierii din acele facilităţi. nici un rezultat dorit”.să nu aveţi nici un rezultat dorit. în această zi care are numerele de dualitate chiar în faţa voastră. Poate într-o zi o să-l fac pe Cauldre să scrie o carte despre experienţa mea în puşcărie. când voi plecaţi din acest loc. sau agendă. Lecţia a Şaptea: Să nu aveţi nici un rezultat dorit. voi precis o să-mi spuneţi mie. David a realizat un lucru imediat. o energie de polaritate. reprezintă energia de bază a dualităţii. voi gândiţi că poate lecţia asta a fost foarte uşoară. Într-un sens este scopul real de ce voi a-ţi trecut prin problemele pe care le-aţi avut în ultimele săptămâni. (Râsete şi chicotiri a lui Tobias). La început el a spus. nu prea departe de aici. Voi vă simţiţi goi fără astea. Asta o să fie provocativ pentru voi. (Râsete din audienţă). Tobias sau poate lui Metatron că noi sântem nebuni. Acum. Voi o să spuneţi că “Noi trebuie să avem ordine de zi. Sămânţa a crescut de atunci. nu ar trebui să continui cu problemele mele şi de timpurile mele dificile pe Pământ. Agendă. cel mai apropriat. Şi asta a fost cel mai apropriat loc de a planta sămânţa. El a realizat că lui i-a plăcut să aibă ordine de zi sau agendă sau un rezultat dorit. “Este uşor să eliberăm agenda sau reultatele dorite ale noastre”. Astea au o energie de dualitate. Tot ce am văzut eu. Voi a-ţi avut astea de când a-ţi plecat de Acasă. eu trebuie să spun. nu. Aşa cum voi începeţi să lucraţi cu această lecţie. condiţiile au fost mult mai rele în timpul când eu am fost în puşcărie .deşi. Lui Metatron îi place cum sună asta! Dragi prieteni. Dar. A fost apropriat să aducem această lecţie în această zi.

V-a fi provocativ să fiţi fără agendă. Voi o să vă găsiţi în situaţii când agenda este aşa de naturală, când voi sânteţi aşa de aproapiat de astea şi nu vedeţi nimic altceva. O să fie timpuri când voi o să înjuraţi şi o să daţi din picioare şi spuneţi, “Dar, eu trebuie să am o agendă de zi cu toate problemele mele”! Vorbind despre agende şi de evenimentele recente din lumea voastră, sânt cei care au pe agenda lor terorismul, sau dominare asupra altor umani sau control asupra altor umani. Astea sânt agende vechi. Astea vin din timpul când voi a-ţi plecat de Acasă, când voi a-ţi încercat să consumaţi energia altor entităţi ca o cale de a merge înapoi în Regat, de a merge Acasă. Războaiele sânt aşa de vechi ca şi timpul de când a-ţi plecat de Acasă. Control asupra celorlalţi este vechi şi noi am găsit că asta nu funcţionează bine. Asta este o agendă. Este o agendă ce voi a-ţi putea spune a întunericului. Ştiţi voi că mai există o altă agendă, o agendă pentru care mulţi de aici s-ar putea să se simtă vinovaţi? Voi a-ţi argumenta cu cineva până la sfârşitul zilei că voi aveţi dreptate. Eu vă cer să vă uitaţi în oglinda agendei voastre. Voi sânteţi cei care vă autonumiţi;” făcători de pace”, sau “eliberatori”, cei care vă rugaţi pentru pace. Ştiţi voi că şi voi aveţi o agendă? “Nu”, voi spuneţi, dar, Tobias, “pacea este bună”. Noi nu vă contrazicem, dar noi spunem că voi aveţi o agendă sau o dorinţă pentru un rezultat dorit. Voi a-ţi putea numi asta, “agendă de lumină”. Asta perpetuează agenda întunericului. Voi jucaţi jocul. Noi vorbim aici de a elibera agenda sau dorienţele unui rezultat. Uitaţi-vă la energiile în spatele acestei lecţii. Este o continuare a lecţiei pe care deja am discutat-o, să staţi în spatele zidului scund. Este important să aduceţi asta la suprafaţă la acest punct a călătoriei voastre. A nu avea agendă, sau o dorinţă a unui rezultat, asta înseamnă să permiteţi la Voinţa Divină din sinea voastră să deschide noi potenţiale. Să nu aveţi agendă, asta înseamnă o extensie a lecţiei de care noi am vorbit de a “sta în spatele zidului scund”. Deşi atunci când noi am introdus acea lecţie, noi v-am cerut să staţi doar în spatele zidului scund. Noi am ştiut că voi a-ţi avut o agendă aproape zilnic pentru voi înşivă. Noi am ştiut că voi încă a-ţi avut opinia voastră despre rezultate. Ştiţi voi că agenda, definiţia este, să nu aveţi nici o dorinţă pentru rezultatul unei situaţii? Înseamnă că plasaţi energia voastră pe un rezultat dorit. Dragi prieteni, când aveţi agendă, voi jucaţi jocul dualităţii. Voi aveţi o dorinţă anume pentru un rezultat. Puneţi acea agendă la o parte, şi asta înseamnă că voi daţi la o parte dualitatea. Puneţi agenda la o parte, şi aşa voi vă permiteţi pentru voi înşivă să vă mutaţi în energia nouă. Asta vă i-a înafara regatului dualităţii. Asta vă i-a într-o nouă conştienţă, conştienţa ascensiunii care nu este concentrat pe energia de doi, dualitatea, polaritatea. Să nu aveţi agendă, dragi prieteni. Oh, voi o să fiţi foarte provocaţi de asta. Voi o să vă simţiţi goi fără să aveţi o agendă de vreun rezultat în viaţa voastră. Voi o să simţiţi că sânteţi - cum să spun - fără coloană vertebrală. Voi o să simţiţi ca o meduză fără putere, pentru că până acum, agenda v-a dat putere, mare putere. Când agenda voastră a fost puternică, voi a-ţi fost puternici. Voi a-ţi devenit puternici în Lumină sau puternici în Întuneric. Voi a-ţi fost puternici în bătălia dualităţii. Pentru o perioadă de timp voi vă veţi simţi şubrezi. Voi o să vă simţiţi ca o gelatină - fără agendă. Voi poate vă simţiţi că fugiţi înapoi la dualitate, unde este o pătură sigură a agendei.

Mulţi dintre voi a-ţi avut agende puternice, zilnic în ultimii ani. Voi v-aţi numit lucrători de iluminare. Fiinţe minunate. A fost o pătură care v-a protectat de realitatea şi de lumea înconjurătoare, o pătură ce v-a făcut să vă simţiţi bine. “Eu sânt un luptător pentru lumină”, a-ţi spus voi. “Voi însă v-aţi bătut într-o bătălie de dualitate”, noi spunem. Dragi prieteni, asta este Lecţia a Şaptea. Este foarte importantă, foarte delicată, şi un pas foarte provocator. Noi folosim asta ca un pod pentru următoarele lecţii din această serie. Să nu uitaţi reacţia voastră la lecţia a şaptea. Să nu uitaţi de experienţele pe care veţi avea în primele zile sau săptămâni sau luni după ce citiţi această lecţie. O să vină un timp, când studenţii vor veni la voi - umanii noi care trec Podul de Sabie - şi ei spun, “Dragă Shaumbra, drag învăţător, eu învăţ aceste lecţii. Eu le studiez. Eu devin un divin uman. Dar, de ce apare acea problemă dintr-o dată în faţa mea ca niciodată? De ce este că eu mă simt aşa depresat şi nu pot să mă lupt în felul meu nicicum? De ce este că mă simt în felul în care eu sânt? După atâta muncă, de ce mi se pare că eu mă lovesc de zid?” Voi o să staţi jos cu ei, şi voi o să vorbiţi lor despre energia de dualitate. Ei sânt pe punctul de a pleca din dualitate. Voi o să le spuneţi că atunci când dualitatea este gata să plece din conştienţa lor, asta se pare că se întoarce înapoi la ei într-o formă plină. De aceea este că voi a-ţi avut atâtea probleme în ultimile săptămâni. De aceea este că panoul de mesaje din internet a fost într-un haos în ultimele săptămâni. Noi special l-am rugat pe Cauldre să stea înafara acestor mesaje. Şi voi ştiţi ce? El a vrut să sară înăuntru. El a vrut să aibă o agendă şi să pună pe panoul de mesaje! (Râsete din audienţă). El a vrut să fie implicat în asta. El a vrut să justifice ceea ce el a făcut şi ce eu Tobias am făcut. Mulţumim, dar noi nu avem nevoie de justificări. Noi ne-am amuzat, observând toate agendele voastre care au apărut pe panoul de mesaje. Asta a fost un microcosm a întregii Cerc de Crimson apărând pe internet. Agenda sau rezultat dorit. Mergeţi înapoi şi citiţi toate mesajele ce voi a-ţi pus pe panoul de mesaje. Da, voi toţi, toţi care auziţi şi citiţi asta...mergeţi înapoi şi citiţi mesajele ce voi a-ţi scris. Uitaţi-vă la ordinea voastră de zi. Mergeţi adânc şi uitaţi-vă la ele la ce într-adevăr voi a-ţi spus. Voi o să fiţi surprinşi după ce staţi în energia acestei lecţii. A fost despre agenda sau ordine de zi sau un rezultat dorit ce a-ţi avut voi. Vine puternic la suprafaţă. Dragi prieteni, o să fie multă discuţii despre lecţia asta. Voi o să aveţi multe întrebări. În lecţiile următoare noi vom discuta energiile în spatele acestora. Noi o să vă ajutăm să înţelegeţi, din punctul fizicii spirituale, cum vin înăuntru energiile şi cum apar în conştienţă. Să nu aveţi o ordine de zi, o agendă un rezultat dorit. Eliberaţi asta din viaţa voastră. Notaţi sau povestiţi experienţele la alţii, pentru că voi o să fiţi într-o călătorie interesantă pentru o perioadă scurtă. Voi o să simţiţi că parcă sânteţi răsuciţi într-un fel de tunel, poate înafară de control. Dar, noi ştim asta. Voi o să aterizaţi într-un spaţiu foarte bun, un spaţiu în care voi vă puteţi uita deasupra dualităţii. Voi puteţi vedea dualitatea ca niciodată până acum. Fără să aveţi o agendă voi puteţi să vă mutaţi afară din dualitate, în

divinitate. Noi vă cerem să experienţaţi asta până la următoarea noastră întâlnire. Să nu aveţi agendă zilnică sau ordine de zi sau un rezultat dorit. Voi o să descoperiţi ceva nou pentru voi înşivă. Când voi sânteţi într-o situaţie cu un alt uman, şi aici este o agendă, o discuţie sau o dezbatere şi voi eliberaţi agenda voastră, voi în acelaşi timp eliberaţi pe ceilalţi umani. Voi eliberaţi pe ei de la a trebui să apere agenda lor. Când voi puneţi jos sabia voastră, ei o să pună jos pe a lor. Urmăriţi ca să vedeţi o interacţie interesantă care i-a loc între voi şi ceilalţi. Când voi nu ştiţi de o agendă sau ordine de zi, observaţi cum se schimbă energia în situaţia din jurul vostru. Noi spunem încă un lucru înainte de a pleca. Voi o să fiţi încercaţi în departamentul de agendă în următoarele săptămâni. Chiar când voi vă gândiţi că voi faceţi bine, şi vă mângâiaţi pe spate şi voi spuneţi, “Eu am învăţat cum să eliberez agenda”, atunci cineva o să vină la voi şi vă împunge din spate cu sabia lor, (râsete din audienţă), încercând să vă facă să adoptaţi agenda lor. Pentru faptul ca agenda lor de dualitate primeşte energie, tot aşa şi energia voastră trebuie să primească energie. Ca o bătaie cu sabii să i-a loc, voi amândoi trebuie să ridicaţi sabia. Ei o să vină la voi şi ei o să vă înghionteze ca să găsiţi o agendă. Ei o să vă spună să luaţi o poziţie pentru ceva. Ei o să vă critice, şi ei o să spună, “Ce nu este bine? Numai ai o coloană vertebrală nicicum? Numai ai nici o opinie? Numai ai putere? Tu eşti doar, cum să spun - o bucată de pâine prăjită?” (Râsete din audienţă).Dar aşa cum voi experienţaţi să nu aveţi nici o agendă, ceva se v-a întâmpla. O nouă realizare o să vină. La începutul acestei adunări, Metatron a intrat, noi am spus că până la urmă voi sânteţi capabili să ţineţi puterea divinităţii voastre. Şi noi am ştiut că noi am fost un target pentru discuţii în această zi. Când voi a-ţi început într-adevăr să ţineţi divinitatea voastră - un nou tip de putere, nu puterea dualităţii - atunci voi sânteţi gata să eliberaţi agendele voastre vechi. Câteodată vouă o să vi se pare că mergeţi fără haine pe voi, dragi prieteni, fiind fără un rezultat dorit sau agendă. Voi o să vă simţiţi goi. Daţi voie să vă spunem ce agenda este, aşa cum vedem noi. În tot universul este o curgere de energie. La miezul tuturor lucrurilor este o energie care totdeauna este iluminat. Totdeauna curge. Asta nu este un ciclu. Nu este ceva înăuntru/înafară. Simplu este. Asta este energia ce voi a-ţi adus când voi a-ţi plecat de acasă, când noi toţi am plecat de Acasă. Asta este o energie constantă, iluminată. Aşa cum energia se împrăştie în tot universul, asta devine parcă o energie de înăuntru/înafară. Noi o să aprofundăm mai târziu asta, dar noi credem că energia este ca curgerea de râu, o curgere blândă, o curgere liberă, o curgere deschisă. Agendele sau ordinile de zi sau rezultatele dorite, sânt ca nişte bolovani în râu. Astea blochează curgerea energiei. Şi dacă destui bolovani sânt puşi în râu, asta cumva crează un stăvilar. Aşa cum stăvilarul este creat, asta blochează curgerea, se adună moloz pe stăvilar. Atunci tot feluri de probleme apar, dragi prieteni. Agendele voastre sau ordinea de zi sau rezultate dorite sânt ca nişte stăvilare în apă, care blochează şi restrânge curgerea energiei la voi. Stăvilarul a adunat molozul. Este

timpul să scoateţi stăvilarul şi să permiteţi la toată energia voastră divină să curgă prin voi, deschis şi liber. Să vă amuzaţi cu această lecţie până la întâlnirea noastră următoare! Dragi prieteni, noi trebuie să adăugăm încă un lucru înainte să plecăm. Când voi daţi de dificultăţi în această lecţie, când voi nu înţelegeţi această lecţie, când voi aveţi întrebări, să nu hibernaţi. Să nu fugiţi pe partea cealaltă şi trageţi pătura peste capul vostru şi să ignoraţi lucrurile. Comunicaţi cu ceilalţi Shaumbra. Vizitaţi internetul vostru. Fiţi în grupuri locale. Vorbiţi unul cu altul. Cel care stă lângă voi experienţează aproape acelaşi lucru ca şi voi, dar voi ţineţi asta vouă înşivă. Voi ţineţi asta în special pentru voi înşivă. Ştiţi voi ce se întâmplă când voi spuneţi gândurile şi simţămintele la alţii? Voi o să realizaţi că voi sâteţi pe cale bună, că voi sânteţi divin umani şi voi întradevăr nu sânteţi singuri, niciodată. ŞI AŞA ESTE

SERIILE ASCENSIUNII - LECŢIA 7 ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI 2 FEBRUARIE 2002 Tobias: Şi aşa este, dragi prieteni...aşa cum am spus înainte, noi iubim muzica voastră umană. Metatron vine foarte aproape astăzi, şi în analogia voastră voi puteţi să spuneţi că lui îi curg lacrimile, ascultând muzica voastră, simţind energia de dragoste de la voi toţi care sânteţi aici astăzi. Şi la fel, Metatron ne reaminteşte că titlul acestei Lecţii a Şaptea (Să nu aveţi agendă, sau un rezultat dorit) sânt cuvintele lui proprii. (Chicotiri) El spune că a fost prima lui încercare într-o cale umană. Şi el este mândru de titlul dat acestei lecţii. (Râsete din audienţă). Acum, un lucru interesant s-a întâmplat nu mult după, ce se numeşte, “nouăunsprezece”, (11 Septembrie 2001), testul mare de dualitate. A fost agenda într-o parte a energiei care a creat o tulburare şi care a cauzat poate o reacţie energetică egală sau poate mai puternică, o agendă poate egală sau mai puternică. Într-un sens, a fost o energie veche. A fost dualitatea care a încercat să perpetueze pe ea însăşi. Asta se poate simţi ca o slăbire. Asta se poate simţi ca şi o reducere a dualităţii de pe faţa Pământului. Deci, s-a creat un eveniment de susţinere de energie. Şi ce s-a întâmplat în lumea voastră frumoasă şi minunată, aşa cum voi a-ţi fost liniştiţi în zilele de după atac? Voi a-ţi fost înţelegători. Voi nu a-ţi atacat imediat înapoi. Voi nu v-aţi dus pentru răzbunare la un impuls...spontan. Voi a-ţi intrat într-o perioadă de timp de linişte şi reculegere. Ce s-a întâmplat este ce nu s-a întâmplat! Voi nu a-ţi dat scânteie la energia de dualitate ca să continuaţi bătălia. Asta a fost important! Asta a fost energia de schimbare! Voi a-ţi lăsat agenda sau prejudecata voastră afară. Voi a-ţi făcut asta! Voi a-ţi plasat doar fiinţa voastră şi dragostea voastră şi înţelegerea voastră pe Pământ. Dragi prieteni, aşa cum voi “nu aveţi agendă, ordine de zi sau un rezultat dorit”, noi vrem ca voi să aplicaţi asta pentru noi mai mult ca niciodată. Voi sânteţi plini cu diferite agende/ prejudecăţi când este vorba de voi înşivă şi gândiţi ce este bine sau rău...ce a-ţi putea să faceţi şi ce nu...cum a-ţi putea să vă comportaţi...cum a-ţi putea să vă îmbrăcaţi...unde a-ţi putea să fiţi în viaţa voastră pentru anii pe care îi aveţi...cum familia voastră vă observă...ce părinţii voştri ar fi vrut ca voi să faceţi. Astea toate înseamnă agende, ordine de zi sau rezultate dorite ale VOASTRE pentru VOI ÎNŞIVĂ. Poate călătoria voastră spirituală este cea mai mare agendă sau prejudecată! Voi aveţi o agendă referitor la faptul că unde ar trebui să fiţi...cât de spirituali sânteţi...cât de ilumintaţi sânteţi...unde staţi în relaţia cu ceilalţi. Agendele, ordine de zi pe care le aveţi pentru voi înşivă sânt ca nişte bolovani în râul energiei divine, care încearcă să treacă peste astea. Descotoriţi-vă de agendele voastre proprii. V-a fi mai uşor să vă uitaţi la

într-adevăr sânt. Dualitate.. Voi a-ţi avut o agendă a ce voi a-ţi gândit că ascensiunea poate să fie. şi lucruri personale vechi.alegeţi o echipă.. serviciul vostru.agendele externe legate de familia voastră.asta este ce tu ar trebui să şti. TU DEJA ŞTI.. Gândeşte-te la asta un timp! Tu deja şti. dar . ce ar trebui eu să ştiu? (Râsete din audienţă) Tobias: În această zi. Ei nu au toate capabilităţile de Voinţă Liberă aşa cum aveţi voi. Uitaţi-vă la aceştia cum lucrează ei cu energia de a nu avea agendă. De fiecare dată când voi simţiţi că o agendă apare. liber de la restricţia de dualitate.. este limitată. şi orice simboluri vechi. Noi vă cerem să imaginaţi asta şi acum să scoateţi colierul de la gâtul vostru. simbolic scoateţi de la gât colierul şi puneţi lângă cărţile vechi. Agendele dificile de a elibera sânt cele interne. Cei care sânt în spatele zidului închişi. dar tu nu ai experianţat încă. sau la prietenii voştri. ordine de zi. (se referă la meciul numit super bila) voi vreţi să aveţi agendă! Asta este dualitate chiar în faţa voastră. Voi aveţi multe Voinţe Libere.ei nu au libertatea ce aveţi voi. ca şi voi . Ei nu prea pot face asta. o să fie mai uşor şi mai înţelegător. Şi cu asta.ordine de zi pentru voi înşivă şi la fel pentru alţii. într-un fel în care voi nu a-ţi fi putut imagina înainte.. când voi a-ţi fost în polaritate. Uitaţi-vă la joc.. Când voi vă uitaţi la acel joc mare al vostru mâine la televizor. tu o să ajungi la realizarea a tot ce deja şti. fiind fără agendă. Aşa cum tu eliberezi agenda. o să ajungă repede să înţeleagă natura adevărată a Voinţei Divine. Un ultim cuvânt la acest subiect. De aceea este că noi am plasat această energie la început cu ei.. Aşa cum am spus. Să fiţi fără agendă şi atunci voi o să înţelegeţi într-adevăr ascensiunea. (Râsete din audienţă). Ei sânt închişi! Aceşti dragi Shaumbra . Nu o să fie atâta amuzament.sau pe oaspeţii.alegeţi o altă echipă. Să fiţi fără agendă. cu acei dragi. noi vom fi încântaţi să răspundem la întrebările voastre în puţinul timp care a mai rămas. tu ar trebui să nu şti că ai agendă sau ordine de zi.ordine de zi. Folosiţi acest exemplu uitându-vă la jocul acela. Cum sânteţi fără nici o agendă. Imaginaţi-le ca şi un colier la gâtul vostru. Întrebare: Tobias.noi am discutat despre agendă acum o săptămână sau aşa în faţa altui grup uman care sânt închişi în spatele zidului (puşcărie federală). Face parte din dualitate. Pentru ei într-un sens. într-un fel. Noi vă cerem pe fiecare dintre voi să vă imaginaţi agendele voastre.. voi o să începeţi să vedeţi lucrurile într-o lumină diferită. dragi prieteni! Asta este dualitate. TU SIMPLU ÎNCĂ NU AI EXPERIANŢAT ASTA. poate nu o să fie atâta amuzament la început. Asta ar putea să vă spună ceva despre natura voinţei libere! Voinţa Liberă.. ordinea de zi ce ai despre tine sau un rezultat dorit a călătoriei tale. Voi a-ţi avut un rezultat dorit. (Râsete din audienţă) CE AR TREBUI SĂ ŞTI. Voi o să vedeţi lucruri pe care voi nu a-ţi văzut niciodată când voi a-ţi fost în dualitate. Voi puteţi să faceţi multe alegeri în viaţa voastră. dar voi o să puteţi vedea lucruri ce nu a-ţi văzut înainte. Puneţi asta la biblioteca cu cărţile vechi.

Sinucidere poate să fie un alternativ. Agenda. În povestea noastră cu David. Noi ştim că asta nu o să fie ultima întrebare de acest fel! Mulţumim. Asta l-a ţinut pe el de a înţelege adevărata ei frumuseţe. să nu-i daţi de mâncare. Întrebare: Sânt mulţi individuali care folosesc medicamente antidepresante ceea ce acoperă punctele lor joase. sau la alţi Shaumbra. Limitează lucrurile. NU înseamnă că nu aveţi un scop. în conştienţa voastră. cum copii voştri să fie crescuţi. Sau că aveţi un rezultat dorit. chiar despre fiica lui pe care el ar fi dorit să fie mai frumoasă. de exemplu. Face parte din dualitate. şi chiar în creaţia voastră. care văd această energie cum pulsează cum ai aprinde/stinge pulsul de energie. voi pur şi simplu puteţi explora noi nivele de conştienţă. pentru că voi încă mai mergeţi în dualitate. Este o cale de a . ca aproape toţi umanii. noi tot vă iubim. Agenda este un rezultat dorit. Voi găsiţi dificil să vă scăpaţi de agende. Acum. Asta înseamnă agendă. asta intră în ciclu. eu văd agenda ca un scop pentru orice facem noi. asta este transformat într-un ciclu. Fără agendă. Voi gândiţi că agenda vă dă un scop. şi noi încercăm să răspundem doar parţial acum. valuri sau pulsuri. Sânt mulţi pe partea voastră şi chiar şi de pe a noastră. sau la alţi umani. şi cum putem noi să îi suportăm fără să cream o agendă proprie a noastră pentru ca să îi ajutăm? Tobias: Asta este o întrebare excelentă. Mulţumim pentru întrebare.Dar voi o să ajungeţi repede să înţelegeţi că fără agendă voi puteţi să vă mutaţi dincolo de dualitate. V-a fi provocator să eliberaţi agenda. poate să spună că voi trebuie să aveţi o carieră anume. Amândouă feluri de gândiri sânt acceptibile. Şi atâta timp cât voi vreţi să căraţi asta. Noi vă cerem să ne vorbiţi despre asta. Este un scop pentru asta. agenda nu spune că dacă corpul vostru spune că îi este foame. Şi cum această energie merge tot mai adânc în vid. că parcă nu aveţi o şiră spinară. pentru baza tuturor lucrurilor. Aşa cum aduceţi energia în viaţa voastră. Care este sugestia voastră ca ei să treacă peste asta. Cealaltă parte v-a fi acoperită în lecţiile următoare. Asta nu este o agendă. Asta a fost agenda lui. Este energia care vine de la Sursă. Noi o să vă onorăm.de data asta v-a fi complet cu experienţa plecării de Acasă şi completarea cercului. Voi o să simţiţi. Cum să faci orice dacă nu ai un scop să faci? Tobias: Asta este punctul nostru principal! (Râsete) Şi voi precis susţineţi scopul de a avea agendă. pentru un moment. Şi noi ştim. ca şi o lumină care licăreşte. Şi noi înţelegem. valuri de frecvenţă. în nivele noi de conştienţă. Vedeţi voi ce înţelegem noi prin agendă? Limitează ceea ce voi experienţaţi. Alţii văd ca şi valurile. sau că nu aveţi nici o putere. Fără aceste medicamente. într-o frecvenţă sau pulsuri. Sau spune că trebuie să aveţi un rezultat dorit în căsătoria voastră. Fără agendă. ei o să se găsească într-o disperare adâncă şi nu pot să găsească bucurie în viaţa lor. că nu este un scop. Întrebare: Tobias. că o să mai fie întrebări de acest gen. el a avut o agendă.

Vouă vă este frică să eliberaţi pentru că vouă vă este frică de ce? Frică să eliberaţi cine a-ţi fost până acuma! Mai repede sau mai târziu. De aceea voi nu vă simţiţi bine emoţional şi fizic. Noi vă spunem cum să eliberaţi aceste medicamente. Acele medicamente reprezintă agenda voastră. Ei o să vă ajută nu numai să eliberaţi medicamentele. sânt acuma importante. Ei ştiu cum să treacă cu voi prin astea. ca şi cum voi încercaţi cu folosirea acelor medicamente.a fi în formă . Când agendele sânt eliberate. Eliberaţi agenda şi voi nu o să simţiţi nici o fricţiune. voi o să mergeţi la “fundul fundurilor”. nu simţiţi ca şi valurile de energie care intră. Voi nu o să simţiţi durere ce a-ţi experienţat în trecut. atunci numai sânt valuri “înalte” şi “joase” sau “bine” şi “rău”. ce este la ce noi trebuie să ne concentrăm. nu au fost intenţionate să fie turtite. sau când voi încercaţi să folosiţi atitudinea voastră proprie. Ciclul de energii. dacă numai avem agende? Tobias: Nu este nevoie să vă concentraţi la nimic înafara de a fi.genera mai multă energie. Noi spunem acum că atunci când voi sânteţi fără agendă atunci cele “joase” nu o să fie ceea ce voi credeţi că sânt. Ca într-adevăr să mergeţi în ascensiune. Problema cu medicamentele psihice. Căutaţi-i. Voi vreţi să scoateţi sau să scăpaţi de cele “joase”. de la miezul tuturor lucrurilor.. Când Metatron a venit astăzi aici. pentru că asta i-a un ciclu de energie opusă şi o zdrobeşte şi asta cauzează o neînţelegere. Voi nu. dar. Ce vrem noi să spunem cu asta. Voi trebuie să eliberaţi celelalte agende la fel. energii necoapte. Cele “joase” nu o să fie ca şi în trecut Agenda face valurile “joase” mizerabile. Uitaţi-vă la agendele voastre care sânt integrate în acele medicamente şi în tot sistemul vostru de încredere în jurul vostru. este că astea caută să turtească ciclurile de energii. Atunci voi o să călăriţi valuri de energii frumoase care nu au nici un punct asociat de dualitate. Voi poate mergeţi la sinucidere. Întrebare: Tobias. Sânt foarte mulţi Shaumbra care sânt practicanţi de energie sau sfătuitori. Vouă vă este frică că dacă nu le mai folosiţi. voi trebuie să eliberaţi astea. Sau poate voi o să înebuniţi. dargi prieteni. Ei o să vă ajute. Ei încearcă să facă orice să se ferească de valurile “joase”.spirituale. Este să eliberaţi agenda voastră! Atunci nu o să mai fie să mergeţi la fund.. Vouă vă este frică că sânteţi în dualitate şi că voi aveţi multe agende cu voi. în plină completare. este că cele “înalte” şi cele “joase” sau “aprinşi” sau “stinşi”. dar o să vă ajute să vă concentraţi la eliberarea celorlalte agende. Reprezintă frica de dualitate şi frică voastră de voi înşivă. el a fost uluit de energia frumoasă a fiinţelor umane . care intră. Asta doar devin o energie care se schimbă. voi trebuie să puneţi la o parte acele medicamente. în această viaţă sau în cea următoare. natural asta face parte din Tot Ce Este. Astea turtesc totul. Mulţi umani încearcă să se ferească de astea. Ei o să lucreze cu voi să eliberaţi aceste lucruri care vă ţin înapoi.

De ce? Pentru că David a dorit ca el să fi fost mai mult atletic. sau ce este ce voi numiţi “ţel”? Şi ce este de a merge înainte? Este o diferenţă. Nu este nevoie de concentrare la nimic. Întrebare: Tobias. Să nu vă îngrijoraţi acum despre concentrare. ca şi în terminologia pe care folosiţi acum.. Da. spunând. voi o să ajungeţi la aceste înţelegeri.. Voi vă concentraţi pe o parte sau pe cealaltă parte a lucrurilor. Asta este agendă. dar astea sânt pline cu agende. asta nu este necesar o agendă. Noi sântem câteodată prea înceţi să înţelegem astea. “ce bucurie este să fi uman! De ce trebuie ca voi să vă concentraţi pe ceva?” Noi ştim de ce. Şi întradevăr. asta nu este agendă. Voi o să ajungeţi la noi înţelegeri care sânt mult mai complexe. să eliberăm rezultatul dorit. El a spus.pe care nici nu ştim cum să descriem aici .asta a fost o agendă.. Gândând să aveţi în contul vostru de la bancă o anumită sumă de bani. Voi o să întrebaţi. “ţeluri” (Râsete din audienţă şi chicotirile lui Tobias). Adevărat. “Ce este agenda? . Nu este nevoie de concentrare.. şi faceţi parte din acelaşi pachet minunat.. Prietenul nostru drag David a dorit ca fiul lui să fie mai atletic.asta înseamnă să eliberăm ţelurile noastre? Tobias: Într-adevăr! Şi o să fie ceva confuzii printre voi. sau că ar trebui să aveţi un birou special undeva la un colţi de stradă cu un beneficiu sigur. noi o să vorbim mai mult despre asta. Eliberaţi astea pentru o perioadă. când voi o să înţelegeţi într-un fel complet nou . luînd pe fiul lui la pescuit. Asta vă opreşte să vedeţi pictura întreagă. O să ajungeţi la un punct. eu sânt nimic”. Asta acuma vă opreşte să aveţi o conştienţa completă. El a vrut ca copilul lui să indeplinească anumite lucruri pe care el nu le-a făcut. Voi lăsaţi asta în urmă. “Tobias fără concentrare. Voi vă concentraţi atenţia aici sau acolo. Este că aşa a fost în dualitate. ce este “agenda” şi ce este un “ţel”. “Ce este agenda..mergeţi în sinea voastră şi întrebaţi pe voi înşivă. este un rezultat dorit. Noi ştim că unii dintre voi îşi rotesc ochii deja. asta este o agendă. Este o diferenţă... Ţelurile voastre.. Voi deveniţi nimic faţă de ce a-ţi fost înainte. Agendă. sau să aveţi diferite titluri pe cartea voastră de vizită. voi numiţi astea.dragi prieteni. au fost bune. Dar să înţelegeţi. Deci noi ştim că o să fie mai multe întrebări legate de acest subiect. El a comentat despre asta în timpul lecţiei. Dar. Voi deveniţi tot ce sânteţi voi. pentru că el îşi iubeşte copilul lui. Noi ştim că voi toţi vă miraţi ce o să se întâmplă cu toate ţelurile voastre preţioase. în multe căi. ce face parte din viaţă. dragi prieteni. Aşa cum voi treceţi prin înţelegerea acestei lecţii. acelaşi pachet dulce. pentru orice lucru. Astea v-au adus până aici. Asta este de a fi o fiinţă umană. un rezultat specific dorit.. asta este o agendă. Voi deveniţi divini umani.umană.voi nu le numiţi astea “agendă”.cum să puneţi concentrarea voastră pe energia într-un fel holistic.. aşa cum am descris. Chiar acuma voi vă plasaţi concentrarea voastră într-un fel dualistic. Intrând în maşina voastră şi să conduceţi maşina până la serviciul vostru. Şi asta este corect. şi voi o să vă simţiţi foarte incomozi pentro o perioadă de timp.

11-11. cuvinte sau vibraţii. alte dăţi sânt alte lucruri mici de amintit.. Când voi vedeţi cifra “unu şi unu”. Da. Puteţi crede asta sau nu.voi spuneţi.. Dar. Tu vezi lucruri care încep să se alinieze. Asta v-a fi un eveniment comun. Uitaţi-vă din punctul de vedere a ce voi încercaţi să vă spuneţi vouă înşivă. 3-3. dragi prieteni. Aşa cum voi eliberaţi agendele voastre. nu o să fie îndoieli care vin de la Spirit. 2-2. “Este Spiritul care încearcă să-mi spună ceva? Sânt îngerii care încearcă să-mi spună ceva? Este Tobias?” Oh. orice ceas . credeţi or nu. în toată înţelepciunea divinităţii noastre. să vă aflaţi în această energie? Sau. 12-12. că veniţi aici pentru că voi neapărat căutaţi soluţii spirituale? Poate voi a-ţi găsit câte ceva aici. asta de exemplu reprezintă dualitate.este doar o iluzie. pe care le-aţi pus voi acolo. “Este asta o agendă. şi că faceţi progrese apropriate. 5-5. Voi puteţi spune că aceste reamintiri pe care le-aţi plasat pe drum sânt pentru voi înşivă. pentru aproape trei luni de zile când eu mă uit la ceas.Ce este un ţel? Ce este normal? Ce nu este?” Întrebaţi-vă pe voi înşivă. Este doar o iluzie. dar văzând asltfel. Astea apar numai când voi sânteţi în mijlocul acesteia. Întrebaţi-vă pe voi înşivă. Este bazat asta pe o agendă? Voi veniţi la adunarea Cercului Crimson în fiecare lună pentru o agendă? Uitaţi-vă la scopul pentru care voi veniţi aici. când voi completaţi cercul. Uitaţi-vă la toate lucrurile în viaţa voastră. Astea sânt mici conştienţe la care voi ajungeţi. Durerea şi suferinţa pe care le aveţi acuma Cauldre nu ne crede! . sau este simplu să vă bucuraţi să fiţi o fiinţă umană?” Întrebare: Dragă Tobias.ultimele două cifre sânt 1-1. o cale a divinităţii voastre să vă spună că voi sânteţi pe calea dreaptă. voi o să ştiţi precis când noi sântem gata să vă spunem ceva. 4-4-4 etc. aşa cum voi ştiţi că “numai aveţi rezultate dorite”. Este într-un sens. din nou astea sânt de aducere aminte. Voi vă miraţi câteodată. Eu la fel văd. Voi într-un sens. Este asta agendă voastră? Sau agenda este simplu să fiţi umani cu alţi umani în această cameră. văzând numere care se împreunează. asta reprezintă că voi vă mutaţi în conştienţa nouă. Întrebare: Tobias. de ce nu am fost în stare să găsim o cale de a învăţa ceea ce noi am vrut să învăţăm în dualitate fără atâta durere şi suferinţă? Tobias: Când voi treceţi prin asta. Când Spiritul vrea să vă spună ceva. voi o să chicotiţi că voi realizaţi că niciodată nu a fost asta adevărat să aveţi . Când vedeţi cifra “patru”. 4-4. a-ţi pus astea să vă reamintească că voi intraţi într-o nouă conştienţă. poate nu. asta reprezintă la fel dualitate. Este asta Înălţimea mea de Sine care încearcă să comunice cu mine sau ce este semnificaţia? Tobias: Tu vezi simbolurile de aliniere. Nu este Spiritul să vă spună ceva. voi o să vă uitaţi înapoi şi nu o să vedeţi durerea sau suferinţa. indiferent dacă sânt cifre. dragi prieteni. Voi veniţi aici simplu ca să vă vizitaţi cu familia. Când voi vedeţi cifra “doi”. Durerea şi suferinţa apare numai în acea cale când voi sânteţi prinşi în dualitate.

dureri şi suferinţe. şi îngerii care vă iubesc aşa mult. dragi prieteni.acum înţelegeţi Limbajul Ah. ŞI AŞA ESTE .cum poate să i-a loc o durere sau o suferinţă reală? Este o iluzie bazată pe experienţele voastre în dualitate. timpul dualităţii se sfârşeşte. Cum poate Dumnezeu. Nu o să mai fie agende pentru energia spirituală.. Şi noi totdeauna sântem în spatele vostru. când voi v-aţi dat seama de voi Înşivă. când simţiţi lucrurile şi înţelegeţi cum agenda se potriveşte în toate astea. SERIILE ASCENSIUNII . Voi numai aveţi nevoie de oglindă în faţa voastră. Dragi priteni. care vă iubeşte aşa mult. Eu îmi aduc aminte ce înseamnă să ai o durere umană. Noi ştim că vouă nu vă place ca noi să spunem asta pentru că voi staţi acuma şi vă gândiţi. A fost o iluzie. Dar timpul ei se sfârşeşte. Fără oglindă voi puteţi să tranziţionaţi peste dualitate într-o conştienţă a Energiei Noi. să aveţi fricţiuni când agendele sânt ridicate. bine şi rău. sus şi jos. Şi a fost aşa de real în acel timp. sau a divinităţii voastre.. mult timp în urmă. şi Metatron care vă iubeşte aşa mult. acum eu sânt gata să sar înapoi într-o formă umană pentru că acum eu ştiu că a fost doar o iluzie. Şi eu voi clipi din ochi la voi când o să vă văd pe drum. Voi a-ţi avut nevoie de reflecţie. atunci numai este durere. Folosiţi asta când vorbiţi cu voi înşivă. Când bolovanii care reprezintă agendele voastre sânt scoase din râu. asta este durere. Noi vă iubim mult. Este timpul să eliberaţi negrul şi alb. Voi a-ţi avut nevoie de ceva la care să vă uitaţi. atunci numai este nimic de care apa se loveşte. eu nu o să car nici o agendă. Voi a-ţi avut nevoie să vedeţi opusul. “Tobias. ştiind că sânteţi unii dintre cei care a-ţi pavat drumul. Eu cred că pot trece peste iluzie de la tot ce am învăţat de la voi. Când agendele voastre sânt eliberate. Să vă amuzaţi în săptămânile care vin. Şi să nu uitaţi. oglinda ce a apărut prima dată când a-ţi trecut Zidul de Foc. Eu am mers în sandalele voastre. Voi a-ţi cărat dualitatea cu voi de când a-ţi cunoscut asta. Atunci o să vedeţi că nu a fost nici o durere adevărată. Durerea pe care eu simt în corpul meu şi inima mea este reală”. Dar. Eu ştiu asta.LECŢIA A OPTA THE NEW UNDERSTANDING OF LOVE O NOUĂ ÎNŢELEGERE A DRAGOSTEI PRESENTAT LA CERCUL CRIMSON 2 MARTIE 2002 Tobias: Şi aşa este.. Când eu vin înapoi. tot ce am învăţat astăzi. în loc de durere şi suferinţă. fizic şi emoţional.. aprins şi stins. eu nu o să fiu strâns în dualitate. Noi trebuie să acoperim multe lucruri. eu o să am bucuria de a fi o fiinţă umană. şi care este ca şi un copil pe terenul de joacă uman. că noi ne adunăm din nou în energia noastră sacră cu familia şi prietenii şi cu cei care sânt mult iubiţi. Să vă amuzaţi jucându-vă cu unealta cea mai puternică. Noi avem mult de vorbit astăzi.

ah.. când voi ne permiteţi să intrăm în acest spaţiu cu voi.. Noi am urmat profeţii. Voi a-ţi învăţat să inhalaţi divinitatea voastră. Conştienţa voastră despre Dumnezeul de Sine şi divinitatea voastră este pe primul loc.. Nu este nici o îndoială cu voi . dragi prieteni. se încălzeşte pentru voi toţi aşa cum entităţile vin şi inundă camera. câteodată un drum singuratic şi liniştit.asta este real. pe de o parte pentru Cauldre. încet se depărtează. Voi sânteţi conştienţi de potenţialul Spiritului. în locuri ca acesta şi simţând pe Dumnezeul în sinea voastră. Voi a-ţi învăţat să nu urmaţi ceva înafara voastră... Dar. Acei maeştri sânteţi voi. astăzi. Este real. Voi vedeţi Adevărul. ..ce v-a bântuit . de multe. Tobias. Restul conştienţei şi înţelegerilor vin după asta. Noi am urmat alte entităţi ca şi umanii fac astăzi..în zilele mele noi am urmat maeştri. mai sânt nişte urme şi rămăşiţe a acestora.. să inhalaţi divinitatea voastră. Noi am făcut asta împreună ca şi o familie şi ca un grup. Şi eu..acum asta vă părăseşte...ca ei să stea cu voi acum. şi să fie prezent în acest spaţiu. Voi a-ţi învăţat să ţineţi divinitatea voastră. Energia din această cameră se încălzeşte. Voi vă obişnuiţi şi permiteţi asta să intră Este uşor pentru noi să trecem prin uşă şi să vă vizităm. Oh. Voi sânteţi conştienţi de vizitatorii pe care îi avem la fiecare sesiune. mulţi vizitatori astăzi cu noi. Voi a-ţi învăţat. voi o să vedeţi pictura largă. să ţineţi energia preţioasă care vă aparţine.îndoiala. voi a-ţi învăţat bine să inhalaţi toate astea în sinea voastră.ah voi a-ţi învăţat aşa bine că este doar un singur maestru... acest grup de Shaumbra.înţelegerea la care ajungeţi prin Limbajul de Ah. În respiraţie.. Aşa cum voi urmaţi înţelegerile voastre şi divinitatea voastră. Voi vedeţi îngerii. despre care îmi place să vorbesc. Acum cinci ani în urmă ar fi fost dificil pentru voi să acceptaţi esenţa şi prezenţa spiritului şi a divinităţii voastre proprii şi pe îngerii de pe partea cealaltă a voalului.. voi a-ţi învăţat asta foarte bine! Noi toţi am căutat alţi maeştri. Simplu este. Şi noi îi întroducem într-un moment. Şi voi auziţi lucruri pe care voi nu a-ţi auzit până acum.. Noi avem. Noi am căutat alţi guru.. Noi nu avem nevoie de tot feluri de parole speciale. Tobias mă uit drept la voi.. Noi nu trebuie să vă asigurăm de atâtea ori ce voi simţiţi în sinea fiinţei voastre. dar îndoiala cu care a-ţi stat în familia de Shaumbra. voi care a-ţi luat drumul lung. Dar. (Geoffrey Hoppe) ca el să nu simtă răceala aici sus pe scenă! Dar.ce experienţaţi în jurul vostru. multe ori împreună. voi o să fiţi conştienţi de alte energii care la fel vin. De aceea noi vă iubim aşa mult. Oh. Voi sânteţi conştienţi de mine. Voi vedeţi alte entităţi... Este pe primul loc. Ah. De aceea este această cameră plină cu dragoste.Noi vedem energiile schimbate atunci când voi vă deschideţi inimile voastre. Noi numai trebuie să ne rugăm la voi nicicum. în timpul meu. Şi aşa cum intră în sinea voastră. mulţi.intelectul nu este implicat.

Noi vă cerem să faceţi asta fără agendă. inhalaţi şi îmbrăţişaţi pe cei care sânt lângă voi”. pentru că grilajul Pământului se schimbă în răspuns la conştienţa voastră. Cauldre totdeauna se îngrijorează despre ce noi vrem să spunem! (Râsete din audienţă) Şi când el a aflat că momentul de îmbrăţişare vine. şi de ce este aşa important. dargi prieteni. daţi voie să întroducem pe invitaţii noştri. Nu este individual. şi cu această lecţie nu o să fie temă de casă (Râsete din audienţă). noi vă cerem ceva simplu de la voi. energia lui Metatron este aici. Oh. Pământul pe care voi numiţi Gaia . Este o lecţie simplă despre care noi vrem să vorbim. într-adevăr energia lui este foarte importantă chiar acuma. “Tu ai rupt această energie frumoasă pe care tu ai început”. Este vorba despre energia acestei lecţii. Este conştienţa iubirii. Voi o să înţelegeţi de ce ei vin astăzi aici. Noi cunoaştem pe Shaumbra. Este conştienţa Dumnezeului. Tobias. Noi vă cerem să ajutaţi să infiinţăm energia în această zi. Simplu este. el a spus. Voi a-ţi scos tensiunea afară în aer. înainte ca să intrăm în lecţia de astăzi. Dar. Este o influenţă magnetică care vine din două părţi. Este o lecţie pe care de mult timp am vrut să vă dăm.aproape de voi. Este încă un grilaj şi mai larg care împrejmuieşte planeta voastră în spaţiu. “Oh. Dragi prieteni. şi după aceea intraţi iarăşi înapoi în evoluţia a Tot Ce Este. Asta v-a ajuta să intre toate energiile. Noi ştim că voi a-ţi intensificat energia. Asta face parte din tot ce facem noi împreună. Dar. Acum. mai mult ca toate lecţiile cu care am lucrat împreună cu voi. noi ştim mai bine. Dar. dargi prieteni. ca să lucrăm cu adevărat în energia acestei lecţii. şi voalul se reduce. Staţi în picioare. ce înconjoară planeta voastră. mulţi dintre voi ştiu ce vrem noi să spunem. Este o bucăţică ce voi simţiţi şi sânteţi sensibili şi pe care o posedaţi astăzi. Într-adevăr este înţelegere pentru asta. De aceea este că Metatron vine aşa aproape. inhalaţi adânc şi îmbrăţişaţi cei pe lângă voi fără nici o agendă. înainte să facem asta. Voi faceţi parte din acea energie. Asta nu neapărat este legat de sistemul vostru solar! Dar. (Râsete din audienţă). Într-advăr aşa cum mulţi simţiţi. este important să staţi cumva la o parte pentru un moment. Nu o să fie nici o provocare cu această lecţie. “Ridicaţi-vă în picioare. (Tobias face o pauză în timp ce audienţa se scoală în picioare şi se îmbrăţişează cu râsete şi vorbind unul cu altul). şi ajută să călătoriţi mai departe. Asta este important aici. Nu prea este un “el”. în aşa fel ca noi să putem lucra cu voi astăzi la Lecţia a Opta.. din energia de familie şi grup din care este alcătuit Metatron. tu o să-i pierzi pe ei acum şi aici”(Mai multe râsete din audienţă).. Metatron este voi.Dar. .şi grilajul electromagnetic. este o energie.

Este ceva ce ei vor să înveţe de la voi. Ei ştiu că ei vor urma acelaşi drum pe care mergeţi voi în curând. Este un număr mare de suflete care se pregătesc să vină pe Pământ în următoarele patru sau cinci luni din timpul vostru. pentru că ei ştiu că şi ei o să facă asta în curând.... Voi vă reîntoarceţi la cei pe care voi a-ţi cunoscut aproape de la începutul timpului. cei cu care aţi lucrat şi ajutat la crearea Universului şi a acestui loc minunat Pământ. Poate. chiar şi înainte când voi v-aţi pus pe scaune. cu toate că ei sânt nişte suflete bătrâne şi înţelepte. Asta este un punct de cotitură.. Invitaţii noştri speciali de astăzi aduc energie de emoţii. este un punct de cotitură şi schimbare.. acest grup care a lucrat cu înţelegerea energiei de învăţătură. voi staţi la masă cu noi. voi puteţi simţi şi auzi chicotirile şi râsetele şi emoţiile acestui grup de vizitatori care au venit astăzi. Sânt mii aici. de schimbare. Noi stăm şi vorbim despre asta pentru o bună bucată de timp.atunci voi o să realizaţi că toate lucrurile sânt aşa cum terbuie.. ei deja adoptă energia copilului uman. Şi noi sântem uimiţi! Noi sântem în admiraţie a ceea ce a-ţi făcut voi pe Pământ. Şi voi o să realizaţi că este un scop şi un înţeles şi o curgere de energie în Spirit. voi puteţi simţi asta. dragi prieteni.. Cauldre ne întreabă ca să dăm un număr precis a acestor copii care vin aici astăzi. Poate. Când voi vă reuniţi cu cei pe care i-aţi cunoscut în viaţa voastră şi care sânt pe partea asta a voalului. noi sântem curioşi de poveştile pe care le aveţi voi. nu este o ierarhie prin care trebuie să treceţi. Câţiva din aceşti în curând să fie copii. “Cum au fost acele simţăminte? Cum a fost acel acel simţământ de frică? Cum a fost simţământul de fericire? Ce v-a făcut să luaţi o decizie anumită într-un timp anumit?” Oh. De aceea este o . Ei vor să se conecteze la voi energetic. Când voi veniţi înapoi pe partea asta a voalului. Ei vor să observe un grup de umani care sânt la fruntea acestei munci de integrarea divinităţii. voi în general vă reîntoarceţi la familia energetică a lui Crimson. Asta este familia la care vă reîntoarceţi când lăsaţi fizicul şi veniţi pe partea această a voalului.Mai sânt şi alţii din Consiliul Crimson care vin aici astăzi. Şi nu este ceea ce voi gândiţi. Şi ei vin ca să viziteze acest grup. Aceşti în curând să fie copii vin astăzi aici ca să vadă şi să observe. Ei vor să observe un grup care a trecut prin uşa de ascensiune. Ei sânt în admiraţie..numai dacă voi doriţi asta.. ei vin în această cameră ca şi nişte copii pentru că ei sânt în preparaţia lor de a veni înapoi pe Pământ. şi noi o să vă întrebăm. dar într-un fel energia lor este combinată ca să nu fie aşa aglomerat şi copleşitor aici. Ei sânt în pregătirea finală de a se reîntoarce pe Pământ. Nu.. Asta este o zi importantă de notat. Dar departe de acasă pentru voi. Noi stăm cu voi ca egali.şi îmbrăţişaţi pe câinele pe care a-ţi iubit aşa mult în copilăria voastră. Asta este ca şi Acasă. Noi o să stăm cu voi un timp lung. Voi vă reîntoarceţi la acest grup cu care a-ţi petrecut aşa mult timp. Dar. ei nu sânt neîndemânatici. Când voi vă reîntoarceţi aici şi staţi cu noi.oh. Nu.şi voi vă îmbrăţişaţi pe bunica voastră. Energiile Consiliului Crimson sânt aici astăzi. Într-adevăr este.

. energia Consiliului Crimson şi energia celor în curând să fie copii. înainte să continuăm. pentru că asta v-a adus până la acest punct. Mulţi dintre voi o să fiţi învăţătorii lor. o să plece de la voi spunând. ca şi voi. chiar şi felul pe care voi a-ţi numi Vărsta Nouă. “Asta nu prea este bun pentru mine. sânt cei pe care voi i-aţi cunoscut în vieţile anterioare.într-adevăr. Ei vin aici astăzi să vadă un grup de umani care eliberează dualitatea şi eliberează agenda. Ultima lecţie a fost într-adevăr dificilă! Asta o să fie dificil de predat la studenţii voştri. nu prea o să înţeleagă . Voi învăţaţi să integraţi divinitatea voastră.. Ca şi voi. ei vin ca să stea lângă voi astăzi. Deci.. sau în această viaţă. Pentru câţiva dintre voi a fost atât de provocativă că voi a-ţi auzit cuvintele şi voi le-aţi pus la o parte. Noi ştim că aceste lucruri au fost un comfort pentru voi. multe vieţi pe Pământ. este important să vă vorbim pentru un moment unde vă aflaţi voi. Ei. Dragi prieteni. pe cei pe care voi o să-i învăţaţi despre agenda. Voi învăţaţi să eliberaţi Energia Veche cu onoare.. Eu nu prea înţeleg pe acest învăţător şi ce vrea de la mine!” Noi ştim că mulţi dintre voi a-ţi avut această reacţie. “Timpul nu este bun acum pentru mine..şi ei poate o să pună cărţile jos şi o să plece. Ei o să trebuiască să meargă în sinea lor pentru o mai bună înţelegere. Câţiva în curând să fie copii. Ei vin aici să înveţe despre eliberarea dualităţii. şi lucruri străine.. meditaţiile.. a fost dificilă şi provocativă. ei au petrecut multe.. Aşa cum am spus voi treceţi printr-un timp foarte provocator acum. noi avem o mulţime de energii . cei care au fost bunicii voştri.unde este lumea voastră. Ei vin aici să fie cu cei pe care ei îi numesc “încercătorii de haine”. Ei vin astăzi aici să înveţe despre nouă balanţă. noi ştim că câţiva dintre voi ne-aţi spus că noi sântem nebuni când vam cerut să eliberaţi multe lucruri din Vărsta Nouă . asta a fost o lecţie de cheie pentru a înţelege despre ce noi o să vorbim astăzi. Ei se alătură vouă ca să înţeleagă drumul şi călătoria voastră. De aceea este atâtea râsete şi nătângii printre ei aşa cum intră aici.energia lui Metatron.. Dragi prieteni. Onoraţi felul Energiei Vechi.. Şi asta a fost minunat pentru că doar energia a fost de ajuns ca să vă conectaţi cu acea lecţie ca să puteţi începe procesul acela intern care vă ajută să eliberaţi agenda. nu să aruncaţi afară împreună cu gunoiul. (Să nu aveţi nici un rezultat dorit).. dar voi a-ţi rămas conectaţi cu ei pe alte nivele.. rugăciunile. învăţând să joace jocul dualităţii. ca şi o pătură .atât de mare energie de nevinovăţie.ce este agenda. Noi ştim că ultima noastră lecţie. este foarte frumos şi minunat şi un lucru frumos. Eu nu înţeleg conceptul.cei care erau prieteni speciali pentru voi şi pe care i-aţi pierdut în timpul vostru din tinereţe.cristalele. deci eu nu mă voi gândi la asta pentru un timp”. Şi ce o să vorbim noi astăzi. şi a-ţi spus.ce lucruri o să vină în drumul vostru.cum vedem noi de pe partea noastră a voalului. Acum. Dar. Voi învăţaţi să eliberaţi Energia Veche. câţiva din curând să fie copii sânt cei pe care voi îi cunoaşteţi care au fost învăţătorii voştri în această viaţă. Deci. (Chicotând) Oh. luând pe ei înşişi dualitatea intensă.

În loc să aveţi doar licăriri de energie. Ce vă aşteaptă pe voi în perioada următoare? Voi continuaţi să aveţi experienţe. unde voi limpeziţi mintea şi vă concentraţi pe un lucru decât să folosiţi Limbajul Ah şi toate sensurile ca să vă conectaţi la cine sânteţi voi. Vi se întâmplă acuma. Lucrurile încep să se adună. Voi a-ţi învăţat să continuaţi să mergeţi înainte în Energia Nouă. decât în sinea voastră.comfortabilă pentru voi. Aceste lucruri sânt provocative. Cât este de dificil acest lucru de făcut! Este mult mai amuzant să vă uitaţi la harta astrologică a cuiva. voi ţineţi într-adevăr divinitatea voastră. “Dragă Spirit. asta este tot ce este. eliberând lucrurile Energiei Vechi. Mulţi au fugit pe un alt drum când au auzit cuvintele noastre. dar o distracţie într-un fel. Asta nu este o promisiune de aur ţinut în faţa voastră ca să o aveţi pentru mai târziu. Este mult mai plăcut să staţi într-o meditaţie. în loc să primiţi doar din când în când. Dar. o să fie probleme. Voi începeţi să ţineţi divinitatea voastră. dragă Tobias şi Tot Ce Este. asta este aşa important. veniţi şi vorbiţi nouă cum să facem conecţia divină în timp ce sântem în formă umană.repede . pentru că astea într-adevăr au fost agende. de luni şi ani de acum încolo. Voi o să începeţi să înţelegeţi cum într-adevăr puteţi fi ghidul vostru propriu. De aceea este că noi vorbim despre aceste lucruri. De aceea este că voi ne cereţi să venim aici ca să vorbim despre asta de fiecare dată. începeţi să ţineţi asta în sinea fiinţei voastre. Ei nu au vrut să predea aceste cuvinte. Ei nu vor să predea aceste lucruri care au fost frumoase într-un fel. Noi v-am provocat să eliberaţi aceste lucruri.bine. noi ştim. Eliberându-le voi sânteţi forţaţi să vă uitaţi în sinea voastră. dar pe care VOI a-ţi infiinţat. voi eliberaţi agendele voastre. Sufletul vostru propriu este ghidul vostru propriu. De aceea noi vă iubim aşa mult. Oh. Voi nu aveţi nevoie de un ghid uman de o oarecare filozofie sau pe cineva care vă vinde o schemă de un fel de a vă simţi . Asta se întâmplă acuma. dragi prieteni. dragi prieteni. Voi o să ajungeţi la o cale nouă de creare. Noi nu vorbim aici. Aşa cum voi eliberaţi energia de dualitate în jurul vostru. Şi într-adevăr atâta timp în cât sânteţi în formă umană şi vă găsiţi în energia de dualitate. Şi . Astea la fel au fost ca şi nişte bolovani în râu. voi o să ajungeţi la o nouă conştienţă şi în acea conştienţă la potenţiale noi a ceea ce poate să fie. Eliberând Energia Veche. Voi a-ţi învăţat să puneţi Energia veche foarte fin pe biblioteca voastră. Vorbiţi-ne încă odată despre cum să facem conecţia cu energia de Acasă”. Aceste schimbări deja sânt în sinea voastră. Asta va permis într-adevăr să faceţi acea conecţia divin internă. Noi vă cunoaştem aşa de bine şi cum voi sânteţi obosiţi de promisiunile pe care le auziţi mereu de la cei care profesează fost conducători spirituali sau călăuzi. Voi deja începeţi să experienţaţi aceste lucruri. Noi ştim că . voi o să începeţi să aveţi nivele noi de încredere în sinea voastră. Voi nu aveţi nevoie de un ghid care să fie un înger. Lucrurile pe care le-aţi dorit o să înceapă să se adună într-un fel curios şi misterios.

voi sânteţi obosiţi să auziţi de ziua de măine. Pentru asta noi v-am împins aşa de tare. De aceea este că asta se întâmplă deja acuma pentru voi şi continuă să se întâmplă. Ce vedem noi că este în viitorul vostru Shaumbra? Un nou fel de a trăi, un fel de a trăi care este deja în sinea voastră şi deja începe să se contureze. O cale care este mai uşoară. Mai multe lucruri pământeşti în viaţă, într-un fel misterioase sau magice se vor rezolva. Voi nu trebuie să depuneţi o energie specifică în detalii specifice în viaţa voastră. Ele o să se rezolve singure şi se pare că lucrează pentru voi automatic. Şi voi o să ştiţi că asta nu este un miracol. Când alţii în jurul vostru vor să ştie cum se întâmplă aceste “miracole” pentru voi, voi o să chicotiţi, pentru că voi o să ştiţi cât de mult a-ţi lucrat ca să ajungeţi la acest punct. Unde este o aliniere a energiei acuma, astea se împreunează într-un fel divin. Şi este energia VOASTRĂ Şi, este sinea VOASTRĂ Dumnezeiască. Nu este vreo Înălţime pe care voi nu cunoaşteţi aşa bine. Este în sinea voastră. Este, VOI. Ce vedem noi pentru voi, Shaumbra în viitor, este eliberarea asprimii vieţii. Cu asta vine o nouă înţelepciune care ştie cum să folosiţi aceste energii noi. Într-adevăr, pentru cine întreabă acuma...într-adevăr, voi o să înţelegeţi, nu în capul vostru, dar în spiritul vostru, cum să aduceţi balanţa înapoi în fiinţa voastră. Asta este ce deja se întâmplă la mulţi dintre voi. Când trupul vostru trece prin schimbări, voi o să înţelegeţi că nu trebuie să vă bateţi cu asta. Vedeţi voi ce vrem noi să spunem aici? Este o nouă rebalansare a trupului vostru, aşa voi nu o să fiţi aşa mult îngrijoraţi şi neliniştiţi când trupul vostru trece prin ajustări. Asta este natural, în special în timpul asta în care sânteţi. Trupul vostru trebuie să treacă prin schimbări. Onoraţi asta. Opriţi-vă să vă bateţi cu trupul vostru. Dacă trupul vostru are nevoie de odihnă, ascultaţi şi onoraţi asta. Dacă trupul vostru se curăţă prin ce voi numiţi răceală sau gripă, permiteţi la asta să se întâmple. Asta are nevoie de eliberarea multor Energii Vechi. Fiecare noapte când vă culcaţi trupul vostru fizic, asta este ca o fabrică. Merge la lucru. Se învârteşte. Schimbul trei începe. Şi multe schimbări apar în sinea voastră. Este o schimbare în ADN-ul vostru şi sub ADN-ul vostru. Este pur şi simplu o măturare a podelelor şi curăţirea casei şi aruncând gunoiul afară. Şi gunoiul trebuie să iasă cumva! Câteodată aste ies prin pielea voastră. Câteodată prin muşchii voştri. Câteodată iese afară prin feluri...Cauldre nu vrea să ne lasă să spunem! (Râsete) Dar, voi ştiţi despre ce vorbim noi. Permiteţi astea să se întâmple. Prin ce trece Pământul vostru acuma? Într-un fel, trece printr-un tip de schimbare energetică prin care voi a-ţi trecut acum 10, 20, 30 de ani. Voi puteţi să vă uitaţi la energiile şi ciclurile Pământului şi voi puteţi vedea ce se întâmplă dacă vă uitaţi înapoi în viaţa voastră în aceşti ultimii ani. Amintiţi-vă cum a fost acum, 10, 20 de ani în urmă turbulenţa - căutarea ca să înţelegeţi cine sânteţi...căutarea pentru identitate şi înţelegere. Conştienţa omenirii este la acest punct acum. Amintiţi-vă când a-ţi fost tineri, la începutul anilor 20 ai voştri. Amintiţi-vă cum a fost viaţa atunci. Amintiţi-vă cum a-ţi căutat răspunsurile şi pe care nu le-aţi găsit totdeauna.

Amintiţi-vă cum a-ţi dorit să înţelegeţi scopul vieţii atunci, o călătorie care v-a adus până la acest moment şi acest loc. Asta este prin care trece Pământul acuma. Multe schimbări, şi căutând înţelesul. Când conştienţa Pământului descoperă că cei care au ţinut o energie de conducători şi autoritate şi încredere, ei au abuzat de asta...oh, dragilor, este multă nemulţumire...este mult simţământ de a fi forţaţi pe...este multă neîncredere! Asta se întâmplă acuma. Uitaţi-vă la instituţiile şi corporaţiile voastre proprii. Uitaţi-vă la bisericile voastre. Noi am vorbit despre astea mai de demult. Pereţii o să se răstoarne. Încrederea pleacă. Asta se întâmplă acuma pe Pământ. Ce vrem noi să spunem cu asta, este că o să fie mult haos în jurul vostru. O să fie turbulenţă în jurul vostru. Şi asta v-a continua încă câţiva ani de acum încolo. Asta v-a fi foarte intens, câteodată când se întâmplă, când citiţi în ziarele voastre, uitaţi-vă la ştirile voastre şi când se întâmplă atunci să vă reamintiţi de tulburarea prin care a-ţi trecut voi acum, 10,20, 30 de ani în urmă în căutarea adevărului vostru propriu. Voi o să vedeţi extreme de dualitate pe Pământul vostru în acel timp. Noi nu spunem că o să fie neapărat mari distrugeri sau evenimente ca 11 septembrie 2001, dar sânt extreme de dualitate în timp ca acuma. Asta nu este un timp pentru un teren mijlociu. Energiile joacă împotriva altora foarte puternic chiar acuma. Voi o să trăiţi într-o lume plină cu asemena creştere, ca şi cum voi a-ţi crescut ani în urmă, atunci când a fost prima voastră trezire. Pământul vostru v-a trece prin multe lucruri, încercând să înţeleagă conştienţa şi energiile în jurul acesteia. Voi o să vedeţi mai târziu în vară şi în spre toamnă o creştere a acestor energii. Prindeţi titlurile în albumul vostru şi uitaţi-vă la ele mai târziu. Puneţi astea în jurnalul vostru aşa cum evenimentele se vor desfăşura. Şi voi puteţi să scrieţi pe fiecare şi voi puteţi sublinia - dualitatea în extreme, dualitatea în acţiune. Energiile se vor încălzi mai târziu în acest an, pentru că aşa cum ajustarea finală a grilei sânt făcute pe Pământ, extremele vor ieşi la suprafaţă. Cele vechi nu vor să se schimbe. Plus, energii noi trebuiesc create pentru a împinge conştienţa înainte. Cum sânt aceste energii create? Când este o fricţiune, este o bătălie între forţe de dualitate. Voi o să vedeţi aceste lucruri. Voi sânteţi înţelepţi acum ca să înţelegeţi că lumea voastră nu o să se distrugă la brazdă. Voi sânteţi înţelepţi acum ca să eliberaţi acea nelinişte pe care a-ţi ţinut pentru aşa mult că se pare că este sfârşitul, este ARMAGEDDON. Voi sânteţi înţelepţi acum ca să înţelegeţi că dualitatea joacă în extreme, ca şi cum copii se joacă la periferie câteodată. Ei încearcă să găsească limitele. Ei testează abilitatea lor proprie. Ei încearcă să găsească hotarele, dacă astea există, deci aşa ei se joacă la extreme. Aşa se întâmplă acum pe Pământul vostru. La asta vă puteţi aştepta. Aşa cum am spus la începutul seriilor Ascensiunii, numai este vorba de voi nicicum. Nu este. Lumea se dezvoltă şi se lărgeşte. Şi din perspectiva noastră, totul este frumos şi normal. Totul face parte din proces.

Sânt evenimente de care nu prea ne place nouă, ca cel din 11 septembrie 2001. Noi am fost trişti pentru că voi a-ţi fost trişti. Noi am fost trişti pentru că lucrurile au mers până la extreme, dar până la urmă voi aveţi înţepeciunea să înţelegeţi că toate aceste lucruri sânt apropriate pentru schimbările din acest timp. Aceste schimbări vor să se intensifice pe la sfârşitul anului. Dragi prieteni, să nu aveţi o agendă despre astea, şi voi o să vedeţi ce într-adevăr se întâmplă şi voi o să vedeţi înţelepciunea adevărată. Acum, la sfârşitul acestui an calendaristic, după ce schimbările de grilaj au loc, o să fie un număr mare de umani care aleg să plece de pe Pământ. Ei au fost ţinătorii de energii. Ei au aşteptat pentru timpul apropriat. Noi nu facem nici o predicţie cum astea se vor întâmpla, asta pentru cei care întreabă, “O să fie printr-o boală? O să fie prin război?” Se pare că o să fie o combinaţie din amândouă a evenimentelor - dizastru natural, războaie, boli. O să fie un număr mare...o să fie mult mai intens decât până acuma. Sânt cei care au ţinut această energie şi acum ei ştiu că este timpul lor să plece. Aşa cum asta se întâmplă, asta crează un drum pentru cei noi care vin pe Pământ. Ei o să facă drum pentru acei copii care de exemplu se află astăzi aici în această cameră. Ei la fel pleacă pentru că ei ştiu că cu energia nouă a grilajului Pământului, o să fie mult mai dificil pentru ei ca să fie în vechi. Aşa cum ştiţi, câteodată este mai uşor să plecaţi şi să începeţi din nou decât să continuaţi pe acest drum pe care sânteţi chiar acuma. Câteodată este mai uşor să vă întoarceţi pe partea noastră a voalului, să vă reînsprospătaţi şi să vă reînnoiţi înainte de a veni din nou pe Pământ. Asta vedem noi că se v-a întâmpla în perioada următoare din timpul vostru. Dragi Shaumbra, posedaţi divinitatea voastră. Ţineţi în sinea voastră. Să nu aveţi agenda. Voi o să ajungeţi la o mai mare înţelegere. (Pauză) Vizitatorii de astăzi, în curând să fie copii, vin mult mai aproape acum. Ei sânt emoţionaţi ca să vină înapoi în formă umană. Oh, ei au avut multe vieţi cu probleme şi dificultăţi. Dar ei sânt emoţionaţi, pentru că ceva nou se întâmplă. Asta nu se întâmplă mâine, sau într-o săptămână. Asta se întâmplă în acest moment. Ca să vă ajutăm să înţelegeţi ce este asta, daţi voie să mergem înapoi în timp când voi a-ţi fost Acasă în Regat, înapoi când voi a-ţi fost în Primul Cerc. Asta este ca să înţelegeţi fizica spirituală despre ce noi vorbim astăzi. În Primul Cerc a fost energia de “Fost”. Simplu a fost. Acea energie de Spirit nu a ştiut de dragoste, pentru că nu a fost nimic cu ce să se compară. Tot Ce Este...simplu a fost. Tot Ce Este nu a fost conştient de Sine. Nu a fost nevoie ca asta să “Fie”. Simplu a “Fost”. A fost o energie care a existat şi a curs mereu. Nici nu prea a fost o energie de “unu”, aşa cum voi a-ţi gândit. Pentru a avea “unu”, voi ar fi trebuit să aveţi ceva cu ce să comparaţi asta. Spirit simplu a fost. Aşa cum am vorbit noi despre povestea lui Jack, la un punct anumit s-a întâmplat - şi da, noi o să vorbim despre asta într-o zi în mai multe detalii - ce a cauzat energia care a

“Fost” să vrea să înţeleagă...ce a fost. A vrut să înţeleagă tot ce ar fi putut să facă şi toate potenţialele - când asta s-a întâmplat, când s-a întâmplat cea mai vagă contemplare a Spiritului, a cine a fost Spiritul, atunci energiile au devenit oglinzi unul pentru altul. A fost un timp de separare. Asta nu a fost ceea ce voi numiţi, “dualitate”. Asta a venit mai târziu. Dar, a fost o imagine de oglindă a Sinei. Aşa cum am spus în alte poveşti de ale noastre, asta a creat energia Regelui şi Reginei. Ei s-au iubit mult. Dar, ei nu chiar au înţeles ce a însemnat dragostea. Ei au căutat să înţeleagă acel simţământ nou, acea energie nouă. În Primul Cerc, a fost dificil pentru ei să înţeleagă dragostea. Din această unire, din acea dragoste între Regele şi Regina, voi v-aţi născut. Voi v-aţi născut dintr-o energie care a făcut parte din Regele şi Regina, şi totuşi diferit şi separat. Voi, creaţia Spiritului, a-ţi plecat înafara Primului Cerc. Asta într-un fel este uluitor! Cum puteţi voi să mergeţi înafara a Tot Ce a Fost? Cum puteţi voi să mergeţi înafara cercului care a conţinut toate energiile ştiute şi a avut abilitatea să se lărgească în sinea ei, în interiorul cercului? Acestea sânt toate lucrurile pe care noi le vom adresa, lucruri fascinate. Voi a-ţi mers afară, afară în vid. Când voi a-ţi făcut asta, asta a creat dualitatea. Voi a-ţi fost rupţi în bilioane de bucăţi, şi v-aţi împreunat din nou la un punct anume. Acum a-ţi avut identitatea voastră unică. Dar în acea identitate unică, voi a-ţi uitat să mergeţi înapoi Acasă. Voi a-ţi fost pe liberi, înafara regatului de Acasă, să mergeţi să exploraţi şi să creaţi. Ca să faceţi asta, voi a-ţi luat pe voi energia originală a dualităţii. Dualitatea - daţi voie să vorbim despre marmura albă şi cea neagră, cele două forţe care au lucrat unul cu altul. Dualitatea a fost creată în conştienţa voastră ca să vă ajute să înţelegeţi cine a-ţi fost. Fără dualitatea, dragi prieteni, cum a-ţi fi putut descoperi cine aţi fost? Cum a-ţi fi putut cunoaşte pe voi înşivă? A trebuit să fie o oglindă. A trebuit să fie ceva opus pentru voi ca să puteţi într-adevăr să înţelegeţi. Această energie de dualitate a fost cu voi de când a-ţi plecat de Acasă. A fost unealta de care v-aţi folosit, pe care a-ţi posedat -o şi a-ţi devenit foarte familiari cu asta, care v-a ajutat să vedeţi aspecte din voi înşivă. Voi a-ţi folosit energia de dualitate ca să creaţi universul, şi să mergeţi să exploraţi. Voi a-ţi folosit ca să înţelegeţi adâncimea întunericului şi înălţimea luminii. Aşa cum voi a-ţi folosit acea energie, înapoi şi înainte, asta a adus un nou înţeles şi o nouă identitate a cine a-ţi fost. Şi ei la fel au lucrat ca să împingă unul pe altul. Dacă voi nu a-ţi fi avut energia “întunericului”, atunci lumina ar fi fost static. Dacă voi nu a-ţi fi avut energia “luminii”, întunericul ar fi mers într-o prăpastie. Ele lucrează împreună! Aşa cum aceste energii au lucrat înapoi şi înainte, asta într-adevăr a încetinit toate lucrurile în univers, universul pe care voi a-ţi creat aşa de mare. Voi totdeauna a-ţi cărat energia de dualitate cu voi. Astea au făcut parte totdeauna a cine a-ţi fost voi. Când a venit timpul la ce noi am numit Ordinul de Arc, când Pământul a fost creat, voi a-ţi venit pe Pământ, cărând acea energie de dualitate cu voi. Voi a-ţi avut energia de dualitate, de polaritate de “plus” şi de “minus”, de “negru” şi “alb”, de “înalt” şi “jos”. Şi

voi la fel a-ţi avut voalul, voalul, care v-a adus la un nou nivel de experienţă. Acum, nu numai că a-ţi uitat energia de Acasă, dar voi la fel a-ţi uitat energia de acasă departe de Acasă. Astea au furnizat oportunitatea ca să veniţi pe acest loc măreţ, să luaţi un corp fizic, să încetiniţi lucrurile în aşa fel ca voi să puteţi face decizii conştiente, ca să puteţi face alegeri conştiente - toate astea- un fel de a ajuta pe voi să înţelegeţi cine într-adevăr sânteţi. Acum, aceste energii de dualitate, au fost în lucru în sinea voastră în tot acest timp. Ei au rămas polarizaţi. Sânt timpuri când voi sânteţi mai mult influenţaţi de ce a-ţi numi marmura albă. Şi sânt timpuri când voi a-ţi fost mai mult influenţaţi de cea neagră. Asta este ca să vă dea o profunzime pe amândouă părţi. Când voi vă mutaţi de la 2/3 de energie de lumină şi 1/3 de întuneric la 2/3 întuneric şi 1/3 de lumină...când voi vă mutaţi de la unul la altul, asta v-a ajuta să vă dea o nouă înţelegere şi profunzime. Voi v-aţi folosit de energii opuse de lumină şi întuneric pentru a vă mâna înainte, ca să vă ajute să vă mutaţi conştienţa voastră înainte. Astea au fost elemente importante în viaţa voastră. De aceea noi spunem, “Fiţi atenţi când vorbiţi despre faptul de a fi lucrători de iluminare”. Voi toţi sânteţi. Voi sânteţi lucrători divini. Fiţi atenţi, dragi priteni, când vorbiţi despre faptul de a fi luptători ai luminii, pentru că voi la fel sânteţi şi luptători a Întunericului. Să negaţi energia dualităţii a marmurei albe şi negre...să negaţi asta, înseamnă că negaţi o parte a cine sânteţi voi. Voi o să intraţi atunci într-un dezechilibru energetic,şi nu o să fiţi fericiţi cu asta. Este balanţa acestor elemente ce este important - şi foarte important chiar acuma. Voi aveţi o mare frică de întuneric. Dar, voi a-ţi fost acolo deja. Voi a-ţi jucat acea parte. Voi a-ţi trecut prin fundul întunericului, chiar şi în această viaţă, şi sigur şi în alte vieţi. Noi v-am vorbit acum o lună despre agenda. Când voi aveţi agenda, asta energizează una dintre elemente a dualităţii. Şi asta este bine şi frumos atâta timp cât voi jucaţi jocul dualităţii. Aveţi agendă pentru o zi întreagă şi voi o să vedeţi efectul! Voi o să polarizaţi un capăt şi asta v-a cauza o reacţie opusă şi egală pe partea cealaltă a elementului marmurei. Dacă voi accentuaţi totul pentru lumină, asta la fel construieşte întunericul şi invers. De aceea este că nici un element din polaritate, lumina şi întunericul, nu a fost în stare să câştige peste celălalt element în toată umanitatea şi în tot universul şi la fel în sufletul vostru. Dacă aveţi agendă pentru un singur lucru, asta v-a avea o reacţie energetică opusă şi egală pentru celălalt element. Asta nu este karma. Asta este fizica spirituală. Asta este joc! Asta este să vă amuzaţi! Oh, ar fi fost multă plictiseală dacă ar fi fost doar lumină! Ce a-ţi fi făcut? Voi nu a-ţi fi avut nici o experienţă. Deci, când voi polarizaţi o marmură, asta v-a afecta cealaltă marmură. Noi la fel am vorbit şi de elementul al treilea, elementul “gri”, care se mută înainte şi înapoi. Asta crează momentul. Asta crează energia. Asta este efectul pendulei, sau ce numim noi “legănare de înainte şi înapoi”. Acest efect a pendulei, înapoi şi înainte, între polaritatea dualităţii, este apropriat. Asta crează momentul şi energie.

asta înseamnă că voi luaţi pendulul energetic a energiei de dualitate pe care a-ţi avut de la începutul începuturilor... Aşa cum am spus. Asta am făcut. Şi asta într-adevăr aşa este. Asta nu a fost scopul acestor lucruri. De aceea este că noi am vorbit de 4 de atâtea ori. dar până la urmă voi nu v-aţi găsit pe voi înşivă prin ei. Înţelegerea voastră despre dragoste a făcut parte din căutarea voastră. Şi asta v-a crea energia cotei de “patru”. Atunci numai o să fie legănare de înapoi şi înainte. Nu este nimic de făcut pentru voi. Asta v-a adus aici ca să înţelegeţi cine sânteţi voi. spiritul. fiecare cu o amprentă proprie şi intactă. Într-adevăr au fost simţăminte emoţionale puternice în conecţie cu acea persoană. Aşa cum a-ţi putea să spuneţi.voi divini. Asta deja se întâmplă în sinea voastră. Asta a fost un instrument de joacă. nu este nici o lecţie care merge cu asta. ci o cotă spirituală de “4”. Când voi faceţi asta. Astea se combină. Ei nu au ţinut nici o energie a divinităţii voastre. noi şi voi am fost în căutarea dragostei. combinat cu mare înţelepciune ce a-ţi câştigat peste vieţi şi vieţi. înţelegerea voastră despre dragoste a fost cumva limitată. Voi a-ţi găsit doar un partener sau un prieten care să i-a călătoria împreună cu voi. Ele se pot contopi şi crează. De aceea este că voi a-ţi luat elementele de dualitate. Spiritul singur nu înţelege dragostea. asta crează ceva nou. Când agendele încetează. Spiritul. şi să faceţi ceva. Când voi eliberaţi agendele. sau de la aceste pagini. Când voi nu aveţi pe listă agende. Aşa cum voi faceţi. Voi trebuie numai să înţelegeţi că voi ajungeţi la o nouă înţelegere a dragostei. Asta se întâmplă şi v-a continua să se întâmplă în sinea voastră. . aşa cum voi ajungeţi să înţelegeţi identitatea divinităţii voastre proprii. Voi a-ţi căutat un alt individ care a fost armonios şi care într-adevăr a umplut vidul în sinea voastră şi a ajutat la balansarea voastră. Asta vine la voi. Voi învăţaţi cum să eliberaţi agendele voastre. Voi nu trebuie să plecaţi din această cameră. În trecut. atunci voi o să începeţi să înţelegeţi Dumnezeul. Acum de ce oare noi vorbim despre astea astăzi? Voi a-ţi ajuns la punctul de o mare înţelepciune şi înţelegere.. S-a spus că voi niciodată nu o să înţelegeţi Dumnezeul în capul vostru. Voi nu mergeţi Acasă. întrun fel. De aceea este că voi. Voi. Asta crează o nouă dragoste. să învăţaţi să simţiţi. Şi asta vine după ce voi a-ţi înţeles divinitatea voastră proprie. (chicotiri) Într-un fel. voi niciodată nu mergeţi Acasă. Dualitatea este energia de “doi”. Şi asta este Lecţia a Opta din seriile ascensiunii.În tot acest timp. Asta nu este ce voi trebuie să faceţi mental. dar nu cu forţe opuse. a fizicii de “2” şi a-ţi pus asta la lucru foarte bine în viaţa voastră. ei fac dragoste unul cu altul. Asta este o nouă pricepere a dragostei.. elementul marmurei albe şi negre. Noua Înţelegere a Dragostei. să nu puneţi o rotaţie pe nici una dintre acele energii. nu unul. o nouă iubire. dragi prieteni. Când asta se întâmplă. a-ţi învăţat să înţelegeţi identitatea voastră proprie. sânteţi în această călătorie. Asta vine prin inima voastră.acum aceste elemente de dualitate se topesc împreună. atunci totul de Acasă vine la voi. Voi a-ţi fost în căutarea dragostei. încercând să înţelegeţi. dragi prieteni. dragi Shaumbra.

În înţelegerea nouă despre dragoste. Îmbrăţişaţi toate astea.că acceptă toate astea. Este dificil pentru noi să punem în cuvinte. Ei vor să vadă un grup care au transcendat căile energetice vechi a dualităţii. A fost deja în sinea voastră.voi trebuie să iubiţi ceea ce faceţi. Să nu vă concentraţi doar pe o singură energie de dualitate. vin astăzi aici. Ele au lucrat unul cu altul.Înţelegerea voastră veche despre dragoste a fost foarte limitată. dar o mare experienţă. voi a-ţi încercat să aveţi o mare iubire în acel timp! Voi a-ţi spus vouă înşivă că voi a trebuit să iubiţi pe alţii. Începe în sinea voastră. Voi nu trebuie să mergeţi acasă şi să vă scărpinaţi pe cap şi să gândiţi despre asta.şi numai se chinuie să încerce să iasă din vid.. marmura albă cu cea neagră. undele înalte şi joase. este că ei vor să înţeleagă asta. Dar. Noi o să vorbim despre asta. Permiteţi asta să se întâmple. Este într-un sens.. Energia noii dragoste a fost plantată în acest spaţiu. Ei vor să vadă cum acest grup acceptă întunericul şi lumina. foarte limitată. Toate aceste elemente sânt importante. Nu este nevoie să faceţi nimic. Cele înalte v-au dus la noi perspicacităţi care câteodată se pot numi perioadele joase. Au făcut parte din acest joc mare.scutură energiile vechi a lor. Energiile dualităţii sânt ca nişte valuri.. un simţământ. Asta vă v-a da o nouă înţelegere a dragostei. Cele joase v-au mânat spre cele înalte. dar este un moment decisiv. asta merge dincolo de cuvinte. Şi este o înţelegere. pozitiv şi minus... Voi aveţi nevoie de valurile vieţii. Voi a-ţi făcut atâtea ca să evitaţi undele joase şi durerile şi întunericul şi negativele şi răul. pentru că ele fac parte din acelaşi lucru. Ele se joacă între ele. Scopul pentru care în curând să fie copii. Îmbrăţişaţi cele înalte şi cele joase. Eliberaţi agendele despre ce alţii au nevoie şi ce lumea are nevoie la acest punct. Îmbrăţişaţi toate acestea. şi cum lucraţi cu ele. Este de a nu avea agendă. ei vor să vadă un grup de umani care au ajuns la acest punct când dualitatea se poate elibera.. Eliberaţi agendele despre ce este bine şi ce este rău.. De aceea este că noi am vorbit aşa NEÎNDUPLECAŢI despre drogurile voastre. ca şi cum a-ţi îngriji un copilaş. Nu agendă. V-a începe din sinea voastră. Este o nouă dragoste în sinea voastră. aceste elemente de dualitate pe care le-aţi avut tot timpul. Ei au o călătorie în faţa lor. Este vorba acum despre îmbrăţişarea TUTUROR acestora. o înţelegere. Este eliberarea dualităţii. Nu este ceea ce voi gândiţi că este. Acum. asta se ancorează aici.. Dar astea au făcut parte din voi. Îngrijiţi această dragoste în Sinea voastră. Noua dragoste începe cu voi înşivă. Îmbrăţişaţi toate... Dragostea nouă v-a începe prima dată în sinea voastră. Dar voi nu a-ţi avut nici o idee ce a fost dragostea adevărată..dar să înţeleagă că ritmul . De aceea este că noi avem aşa mulţi musafiri astăzi aici. cele înalte cu cele joase. Să nu simţiţi că trebuie să mergeţi afară şi să împrăştiaţi în toată lumea. poate voi simţiţi câteva efecte a acestora în fizicul vostru. Astea sânt înalte sau joase. Oh. Asta anulează lumina şi întunericul. Asta v-a veni. De aceea este că lecţia de astăzi este aşa uşoară. Oh. sau unde. Este vorba despre cum astea sânt polarizate acum.. dacă vreţi să-l numiţi aşa.şi numai încearcă să stea agăţat de punctele înalte. Acum.

Această nouă înţelegere de dragoste continuă să înflorească şi să crească. Simplu permiteţi să fie. De aceea este că noi sântem aşa de fascinaţi cu lecţia asta.. pentru că Acasă în sfârşit este capabilă să înceapă intrarea. De aceea este că noi toţi am fost aşa de emoţionaţi decând călătoria noastră a început. Pentru prima dată decând noi toţi am plecat de Acasă.tuturor acestora este apropriat. “Acasă vă v-a salva”. Noi toţi ne-am întrebat. Asta începe.este o nouă dinamicitate a ce deobicei a fost dualitatea. că este o contopire. Ce a “Fost” este “Acum”. Nu este vorba de nici o salvare. Lucrul important. Deja se întâmplă vouă. nu ca şi înainte. De aceea este aşa de recompensatoare pentru noi. pentru că Acasă vă atinge acum. numai este. acuma se duce la această energie de patru. înseamnă că numai este o energizare a elementelor vechi de dualitate.pentru că nu este nici o lecţie de învăţat. Într-adevăr sânt cuvinte la care trebuie să vă uitaţi. şi făcând aşa. Dragi prietni. cel puţin nu acuma. ca să vă ajute să înţelegeţi unde vă aflaţi. noi înţelegem. Este simplu o confirmare sau recunoaştere unde vă aflaţi acum. Este o nouă dragoste. când noi spunem că voi niciodată nu sânteţi singuri. Dar. Asta vine prin divinitatea voastră şi prin posedarea divinităţii voastre proprii. sânt aşa de emoţionaţi. să se lărgească. Asta se întâmplă. în curând să fie copii. într-un fel să se trezească. Asta nu are de a face cu o altă persoană. Ce se întâmplă în această nouă înţelegere a dragostei. “Unde este Acasă? Unde este Spiritul?” Noi toţi ne-am întrebat când o să fie timpul când totul de acasă să vină la noi? Şi voi v-aţi gândit că. aşa onoare pentru noi astăzi ca să dăm această lecţie . nu poimâine. asta începe să vină şi să intră. Are de a face cu fiinţa voastră proprie şi sufletul vostru propriu. aşa cum am spus înainte. mai mult ca orice. Ce a “Fost”. Voi niciodată nu sânteţi singuri. dragi prieteni. şi să vă întâlnească. dar nu este aşa cum voi a-ţi gândit că poate să fie.. nu mâine. Acasă vine să vă salute şi să vă îmbrăţişeze şi să vă mulţumească pentru această călătorie lungă care a schimbat natura a Tot Ce Este. în loc de doi.. este că energia de Acasă. Dar nu este aşa. ŞI AŞA ESTE . de Acasă poate până la urmă să intră. Deja se întâmplă. Dar lucrul important este că voi vă aflaţi aici. De aceea.că agenda a fost ridicată..

cel care în curând o să moştenească tronul. acum poate să înceapă să plece. astăzi. o lecţie care nu este nici cum o lecţie. Voi a-ţi căutat să cunoaşteţi pe voi înşivă. Ce este important astăzi este că nu cuvintele care sânt spuse. Societatea voastră se foloseşte de ulei sau petrol. Nu este nevoie de nici un efort sau nervozitate. Aşa cum am spus înainte. Căutarea pentru dragoste este dorinţa de a înţelege cine sânteţi într-adevăr. Sinea voastră. Este ca şi un nou combustibil spiritual. . cu identitatea unică şi amprenta.. că multă energie a fost pusă aici.şi un creator în felul vostru la fel.SERIILE ASCENSIUNII . Ei nu trebuie să împingă unul pe altul cum au făcut în trecut. Energia nouă spirituală este ca şi un machiaj în sinea voastră energetică proprie...LECŢIA 8 ÎNTREBEĂRI ŞI RĂSPUNSURI 2 MARTIE 2002 Tobias: Şi aşa este. energia de care v-aţi folosit pentru a merge înainte. dar este şi unică. Când noi vorbim despre Energia Nouă. dar mai degrabă “de a deveni”. Asta o să fie ca şi o realizare dintr-o dată. Asta a fost într-un sens.. asta este într-adevăr foarte adevărat.. Aşa cum am spus nu este nimic de învăţat. căutarea pentru dragoste a fost în voi decând a-ţi plecat de Acasă.. voi ajungeţi la o nouă înţelegere despre dragoste. Dualitatea.fiinţei care este Spiritul.. Sânt contopiri. Asta este eliberarea necesară pentru influenţa între întuneric şi lumină care a existat tot timpul. A fost înlocuit cu o nouă energie care conduce societatea voastră. despre care noi o să vorbim la adunările noastre următoare.care trec printr-o alchimie sacră în felul lor propriu. astăzi.. Când asta se întâmplă. O să fie un nou tip de energie. care i-a loc în sinea voastră. dragi prieteni. Această lecţie este despre recunoaşterea a ceva care a luat loc pentru toată munca şi efortul ce voi a-ţi pus înăuntru. Înţelegerea noii dragoste este ceva ce voi a-ţi căutat. că nu o să mai fie nevoie de combustibil vechi. Felul vechi a dualităţii acuma vă părăseşte. Multă energie a intrat aici. aşa cum am spus noi deja.

Voi o să vă uitaţi înapoi şi o să spuneţi. Acuma. Voi o să ştiţi că ei ajung la o nouă înţelegere a dragostei. Dar. Încă o să mai fie dureri a trupului pentru o perioadă de timp. Dragostea nu înseamnă să vă găsiţi un tovarăş. Dar. noi la fel ştim că asta este ce marchează în timp. eu nu am simţit nimic. “despre ce a vorbit Tobias. Nu este nici o bucată din voi care este pierdut. sau de îngrijire ce aveţi pentru un copil sau un părinte. Voi încă mai eliberaţi energii din trecut. Acele polarităţi totdeauna s-au împins unul pe altul. de la voi înşivă. o dragoste ce nu are agendă”. privirile vor fi tot mai puternice şi mai clare. ei precis au învăţat să simtă lucrurile pe noi nivele prin Limbajul Ah. “Oh. şi ei au învăţat deja să elibereze agenda lor. Încă o să mai fie îndoieli şi legănări înapoi şi înainte. Este oare de lucru de acum încolo? Într-adevăr. şi din nou voi spuneţi. pentru că asta nu există. Dar într-o zi când voi o să staţi cu cei care o să vină la voi pentru călăuzire. acea înţelegere nouă de dragoste v-a fi un nou combustibil şi energie înăuntrul sinei! Nu o să mai fie nevoie de influenţa reciprocă a dualităţii. Asta începe cu voi înşivă. Oh. Este o împlinire a călătoriei. “Timpul este. Dar. Noi înţelegem asta. sau să aveţi o afecţiune şi pasiune. Această nouă înţelegere nu este despre a găsi un tovarăs de suflet. De asta numai este nevoie. o înţelegere de dragoste pe care nu a-ţi fi putut avea înainte. acum înţeleg că o energie a intrat în acea zi. conştienţa pentru voi. dragi prieteni. este! Voi încă mai trăiţi în lumea dualităţii în jurul vostru. Noi vedem. Asta este un proces care are nevoie de un timp. Nu este ca să găsiţi “flacăra voastră geamănă”. din perspectiva noastră. . Oh. dar acuma înţeleg”. liniştit. a mişcării de înapoi şi înainte. În acest moment dualitatea a plecat. mulţi dintre voi spuneţi. acum pleacă. “Dar. Tobias. într-adevăr acestea sânt la fel tipuri de dragoste. Se găseşte în Sinea voastră. Dar voi o să notaţi fundamental o întindere a Energiei Noi. Timpul este în acest moment. înapoi la mine?” Mesajul a fost adus vouă în această zi. Eu am înţeles că am fost pregătit pentru o nouă conştienţă. O greutate este eliberată de pe voi. că eliberarea dualităţii este prezentă în sinea voastră şi că voi o să ajungeţi la o nouă înţelegere a ce într-adevăr dragostea este. o energie. voi o să ştiţi că ei au învăţat că numai este vorba despre ei. Este împlinirea completă a cercului al Doilea. a fost că el a vorbit în limbajulu sufletului meu. Încă o să mai aibă un efect pe voi. Şi voi a-ţi spus. Ei la fel sânt în dualitate. Pleacă şi este înlocuit de o nouă înţelegere de dragoste. ei au învăţat să ţină divinitatea lor. şi cu răbdare.Acum. această este o lecţie dar care nu este o lecţie deloc. este o nouă înţelegere de dragoste care intră atunci când dualitatea este eliberată. proporţia de 2/3 la 1/3. nicicum. Aşa cum am spus. Nu este în viitor. Se întâmplă asta peste noapte? Nu. Voi aveţi flacăra VOASTRĂ a divinităţii. Viaţa mea este plină de probleme şi dificultăţi”. pentru că ei nu au răspunsul pentru voi” (chicotiri ). Încet. eu nu am înţeles nici trei cuvinte din ceea ce Tobias a spus în ziua de 2 Martie. Voi încă mai treceţi prin procesul de transformare. Eu nu am înţeles aşa bine cuvintele. Dar. Asta nu se găseşte într-o altă persoană.

că o să fie un timp. Vizitatorii noştri. acum rămâi cu asta pentru următoarele 30 de zile.. De aceea este că Metatron ne-a cerut direct astăzi să vorbim de schimbări care vor apărea în sinea voastră şi lumea în jurul vostru. . Acele aspecte a cine sânteţi. voi o să vă simţiţi ca o meduză fără structură şi fără putere. Energia de dragoste se v-a împlini singură şi se v-a completa singură mereu şi mereu. Întrebare: Tobias. eliberează dualitatea şi ajung la o nouă înţelegere de dragoste în fiinţa lor. crează o Nouă Energie. Dar. acea înţelegere nouă de dragoste. s-au lovit cu putere unul de altul şi au creat o energie care a fost rezultatul ciocnirii. ea însăşi. în curând să fie copii.. Pot să spui ceva despre asta? Termenele mi se par că sânt polarizate. asta o să fie cam dificil la început. Dragostea. Nu trebuie.o dragoste care vă onorează pe voi şi pe alţii. poate cea neagră s-a ciocnit cu lumina. Acum.. Când le folosesc. fiind fără agendă. Asta v-a veni din toate părţile fiinţei voastre. ce este într-adevăr.. Ah. dragule. cum putem să avem un ţel.Puteţi voi imagina asta? Dragoste fără agendă? O dragoste ce este răbdătoare şi liniştită cu voi. dar apoi o să ajungeţi la o nouă înţelegere a dragostei adevărate care v-a depăşi toate înţelegerile vechi de dualitate. Tobias. Ei sânt chiar onoraţi să fie aici în acest grup. dacă noi nu avem agendă. Şi asta a fost scopul! Asta v-a polarizat. De aceea este că noi a trebuit să vorbim în Limbajul Ah. Voi o să ajungeţi să înţelegeţi de ce asta a fost un moment decisiv pentru voi şi un proces propriu. nu v-a veni de la mintea voastră. vin aici în această zi să vadă cum este când umanii intră în stagiul divin a lor. într-un sens. în aceste luni şi ani care vin. noi o să închinăm Lecţia a Noua pentru acest subiect ca să satisfacem întrebarea ta.. Ştiţi voi că dualitatea v-a dat putere? V-a energizat. când voi o să începeţi să folosiţi asta. Şi ei nerăbdători aşteaptă întrebările şi răspunsurile (Râsete din audienţă).o dragoste care continuă să se realizeze pe ea însăşi mereu.. Tobias: Într-adevăr. energia a fost creată când un element. şi asta numai pentru tine. Într-adevăr voi vă schimbaţi. A creat energia. lucrurile se vor schimba. Noi o să vorbim în adunarea următoare despre Energia Nouă. şi de ce putem să vorbim aşa deschis şi fără polarizare despre Energia veche şi Nouă. În dualitate. Voi vă schimbaţi.”fără agenda”. Aşa a fost creată energia. Noi nu vrem să intrăm în detalii acum. Oh. eu primesc o simţire neplăcută. Întrebare: Ok. înainte de a ajunge la acest punct. Dragi prieteni. Da.continuă să crească în energia ei proprie. dragostea nu trebuie să fie înţeleasă prin mintea voastră. Deci să începem. o să vi se pare crudă felul în care a-ţi produs energia ca să mergeţi înainte. da. eu am fost curios să aflu care este diferenţa între termenul vechi de “Energia Veche” contra “Energiei Noi”. să trecem prin zilele vieţii noastre? Tobias: Asta este o întrebare excelentă şi aşa cum am spus în lecţia a Şaptea.

este un indicator neterminat a schimbărilor vibraţionale ale voastre proprii. şi aşa voi o să vedeţi că apar schimbări mult mai haotice decât în trecut. Acum voi o să vedeţi mult mai multe schimbări ciudate în polaritatea Pământului. Jucaţi-vă cu eliberarea agendei. Asta trebuie să fie la pasul tău cu care te simţi comfortabil. Noi putem să spunem un singur lucru. asta reduce strânsoarea voalului. Polurile magnetice a Pământului. Asta nu s-a întâmplat în trecut.prin Internet. Este o experienţă prin care voi o să treceţi. şi atunci voi puteţi face o comparaţie între cele două. Şi altă dată îmbrăţişaţi agenda. aşa cum grilajul se schimbă. Tu o să ajungi la punctul în care vei vrea să arunci afară pe geam agenda ta. pentru că ei nu o să înţeleagă. Nu este oare apropriat.Noi nu ştim să spunem cum să faceţi asta. Jucaţi-vă. totdeauna s-au schimbat. Noi te onorăm pentru asta. asta v-a fi foarte incomod. ce înseamnă să fi cu şi fără agendă.. Dualitatea.ceea ce este numit . că polurile Pământului să facă la fel. cel care ai pus această întrebare. Câteodată astea sânt rapide iar alte dăţi sânt foarte încete. joacă-te cu astea. dragule. voi o să vedeţi asta. Polurile magnetice a Pământului. sau cele care vor veni în viaţa ta. O să fie perioade când polurile magnetice vor fi puternice şi după acea slabe. pentru că asta nu o să te servească deloc bine. Dacă tu încerci să stai agăţat de agenda ta în timp ce dualitatea pleacă de la tine. atunci aşa să fie. pentru că asta nu v-a urma modelul din trecut. voi o să vedeţi că astea corespund schimbărilor conştienţei pe Pământ. pentru că voi ştiţi indicativele schimbărilor prin care voi şi umanitatea trece. într-un sens. Asta nu este un exerciţiu mental. Voi chiar a-ţi putea să trasaţi pe acestea comparat la evenimentele lumii. Într-un sens. într-un fel să piardă din strânsoare? Cauldre ne întreabă să intercalăm aici că voi chiar puteţi trasa asta prin serviciile voastre ştiinţifice care sânt la dispoziţia voastră . joacă-te cu eliberarea agendei. V-a continua să crească. astea vor confunda pe oamenii ştiinţifici. Dacă voi a-ţi complota aceste schimbări în intensitatea schimbărilor magnetice. Deci. Când munca grilajului se sfârşeşte. A crescut mult în ultimii ani. Se v-a schimba înapoi şi înainte. şi sânt tipare în aceaste schimbări. o să se schimbă chiar ciudat şi dramatic. Dacă simţi că mai trebuie să stai agăţat de asta pentru un timp.. Prin ce voi treceţi nu este normal. ca să nu aveţi agendă. Şi întradevăr rezonanţa vibraţiilor Pământului v-a continua să se schimbe. aşa cum voi eliberaţi dualitatea. vibraţiile voastre înălţătoare. şi după aceea o să ajungă la un punct de liniştire. Întrebare: Poţi să vorbeşti despre corelaţia între câmpul magnetic a Pământului care este în declinere şi creşterea vibraţiilor planetei şi ce pot experienţa umanii din cauza acestui efect? Tobias: Într-adevăr. Vedeţi cum asta se desfăşoară în jurul vostru. este ţinut în locul de magnetizare a Pământului. asta la fel aduce potenţialul de eliberare a dualităţii în jurul vostru. În acelaşi timp intensitatea magnetică a Pământului v-a fluctua. Şi din nou. Foloseşte experienţele actuale din viaţa ta. Noi nu spunem că voi trebuie să aruncaţi chiar acuma asta. Dar voi o să înţelegeţi. Şi toate astea v-a confunda pe oamenii de ştiinţă ai voştri.

dar o confirmare. o nouă înţelegere.. Chiar dacă marmura albă se exprimă în realitate. v-a creşte.. tu eşti mult mai înţelept. Tu vezi un exemplu frumos de dualitate.ei prezic ceva dezastru. Mergând pe bicicletă şi mergând pe lângă maşini. Toate acestea sânt o cale frumoasă şi încântătoare de a spune că voi sânteţi pe un drum de înaintare. potenţialul marmurei negre stă exact lîngă asta. Şi tu vezi acel potenţial. Tu te miri. ocazional ce numeşti tu dizastru.rezonanţa Schumann.tu gândeşti că poate tu o să creezi accidentul pentru acea persoană? Nu. Asta este un exemplu frumos. Voi o să vedeţi extreme de polaritate care i-au loc în conştienţa umană. apare celălalt potenţial care este pus în forţă.. Shaumbra.. Este şi asta este simplu să scoţi asta din capul tău! (Râsete din audienţă) Acum. Întrebare: Dragă Tobias. (Râsete din audienţă). eu pot să văd ca un fulger cum acea persoană se prăbuşeşte şi se loveşte. dar care este de fapt fizica Energiei Noi. este potenţialul că un dizastru se v-a întâmpla. Voi vă chinuiţi. dacă eu văd pe cineva că merge cu bicileta. etc. de multe ori eu pot să văd potenţialul unei situaţii de dizastru. El vine să ajute la Înţelegerea a ce noi numim “fizică spirituală”. Aşa lucrează dualitatea. Asta este cumva similar despre ce am vorbit la începutul sesiunii noastre de astăzi.. dar asta nu se întâmplă.. lucrând pentru a crea energie nouă. despre care am vorbit. Voi aveţi un dar. Întrebare: Dragă Tobias. tu începi să simţi astea. Este timp când clarvăzătorii voştri. Inspiraţia o să vină . asta nu lucrează în felul acesta. un exemplu frumos de dualitate despre care am vorbit . Şi asta vine din sinea voastră. o dragoste pe care voi nu a-ţi cunoscut înainte şi o dragoste ce Spiritul nu a cunoscut înainte. Este un potenţial pentru un fel de dizastru să se întâmplă. asta nu este o lecţie. asta este pentru voi toţi. pentru că eşti mult mai sensibil ca înainte. nu până ce tu nu mergi şi îl împingi pe cel de pe bicicletă. Dar. Aşa că tu te sperii singur când vezi acele lucruri. De aceea este că Metatron vine pe Pământ în acest timp.. în realitate nu se întâmplă nimic la acea persoană. sau cei care ghicesc. Pot să-mi explici ceva despre asta? Tobias: Într-adevăr.. Prin Limbajul Ah. spunând că voi ajungeţi la noi înţelegeri de dragoste. De aceea am venit noi astăzi aici. Să nu-ţi fie frică de asta.oh.marmura albă şi cea neagră. nu numai pentru cel care întreabă. Este timpul pentru energia de dualitate să se transforme în Energie Nouă de “patru”. Atunci voi o să vedeţi cum astea se schimbă în conştienţă şi afectează magnetismul şi vibraţiile Pământului. asta se întâmplă. şi nu te sperie pe tine acele gânduri. în special acuma. Acum. Tu vezi asta. Voi o să vedeţi schimbări în jurul vostru. este ceva ca să pot accelera procesul de a dezvolta abilitatea tehnicii şi a ştiinţei? Tobias: (Chicotând). Şi ocazional. Dar asta nu înseamnă că potenţialul pe care voi vedeţi este realitatea ce i-a loc. De exemplu. Ei la fel văd un potenţial de energie care este antiteza ce i-a loc în acel timp. un Limbaj Nou de Ah. Dar. Asta face parte din energia de dualitate de care am vorbit. este un potenţial. noi auzim acel mecanism în capul vostru din când în când! Şi voi vă chinuiţi. dar asta nu o să fie un model pre-zis.

voalul se subţiază? Este aşa de real. că dualitatea se dizolvă încet. mirându-vă dacă asta este un vis sau realitate. (Chicotiri) Mergeţi să lucraţi la o fabrică.este creierul vostru. Mintea este un lucru minunat.. bolovanul din râu . Deci. Astea sânt ca nişte pachete. cuvânt cu cuvânt. Fiţi în Limbajul Ah. voi o să vă aduceţi aminte de detalii mult mai mult ca niciodată. Am făcut eu într-adevăr. Sânt multe priceperi în sinea voastră.astea o să vină la suprafaţă. Asta o să fie împachetat în pricepere.mergeţi afară şi strângeţi paiele. Este o nouă comunicare care este în starea de vis. (Tobias arată la capul lui Cauldre). că vă vorbiţi vouă în visele voastre.curăţaţi zăpada. faceţi munci de toată ziua. (Răsete din audienţă). dar nu este .. Atunci. şi inventatorii care au venit cu idei mari.. Una dintre lucrurile care blochează procesul de inspiraţie. şi trupul meu simte interacţia fizică la trezire. Atunci poate să se ridice. Astea sânt ca daruri în sinea voastră.şi faceţi acele lucruri care o să ocupe mintea voastră pentru moment. dar voi încă încercaţi să aduceţi până aici sus. Faceţi ca. să nu ne înţelegeţi greşit. la stagiul de început a muncii lor. voi ştiţi asta. (Râsete din audienţă). Dar. visurile vor continua să fie mult mai dinamice aşa cum voalul se subţiază. ei s-au folosit de o puţină cantitate din “mintea” lor. Asta este un lucru minunat. când visul şi realitatea se contopesc. Înţelegerea nouă a dragostei intră. o comunicare minunată. oamenii de ştiinţă şi filozofie. şi care aşteaptă să fie deschise. Este creierul. Nu o să fie aşa o distincţie mare între starea voastră de treaz şi vis. Tobias: Într-adevăr. Asta înseamnă luarea tuturor energiilor şi punând toate împreună.. Noi nu vorbim numai despre picepere spirituală. Acum. cu acea persoană pe planul astral pentru că. Întrebare: Visurile mele au fost detailate în ultimele luni. Este într-adevăr. Ocupaţi-vă de ceva. Noi vă încurajăm pe voi să continuaţi să lucraţi cu asta. Cu pricepere spirituală vin priceperi. pentru că mintea voastră o să fie ocupată cu altceva. visurile în particular.. este multă pricepere în sinea voastră. la stagiul de implementare. dacă vă permiteţi. Astea sânt ale voastre. şi mulţi dintre voi. asta vă v-a da ceva ca să NU vă gândiţi pentru o perioadă de timp. Mintea intră mai târziu. Voi o să vă găsiţi pe voi înşivă. Voi o să ştiţi la cine să mergeţi pentru asistenţă şi ajutor. Oh. Eu îmi aduc aminte de conversaţia. În istoria omenirii. ... sânt inspiraţii care vor să vină la suprafaţă. Priceperea care este deja în sinea voastră . voi puteţi să sfârşiţi cu munca de la fabrică şi să faceţi aceste lucruri să fie un succes. Voi nu le primiţi de alt undeva. cum lucrurile sânt şi cum asta ar trebui să fie. Asta v-a permite la inspiraţie să se ridice.la voi. Da. Voi o să ştiţi ce să faceţi cu asta. Numai este peretele care separă cele două. Permiteţi la dualitate să plece. creierul vostru să se ocupe de lucruri zilnice. Asta este un indicator minunat. Face parte doar din proces.culmea. Atunci voi o să aveţi idei..şi noi putem vedea . Asta v-a intra şi v-a merge sus la capul vostru câteodată pentru că creierul vostru minunat încă mai are nevoie de implementaţia a acestor planuri umane.

Shaumbra.. Astea toate sânt simboluri de la voi înşivă. voi o să începeţi să înţelegeţi secvenţa acestor simboluri. fără un rezultat dorit... Mulţi dintre voi aveţi patru sau cinci din astea acasă! V-aţi întrebat vreodată de ce vă trebuie patru sau cinci din astea? V-aţi întrebat voi de ce astea nu sânt consecvente unul cu altul? Dar. asta nu necesar v-a fi ce dicţionarul de vise o să spună. Tobias: Într-adevăr... dragostea nouă. Dacă voi vedeţi un pod în visul vostru. este timp când facem asta. şi întrebând ce reprezintă simbolurile. Învăţătura şi înţelegerea visului. Voi nu trebuie să forţaţi asta . noi adăugăm o notă la sfârşit.voi a-ţi vrea de la noi să spunem că trebuie să faceţi asta sau aia. Sânt lecţii ca şi astăzi care într-adevăr nu prea sânt lecţii deloc.. Voi aveţi oceanele voastre. Aşa cum voi vă deschideţi la Limbajul Ah. Aşa cum conştienţa Energiei Noi. Sânt o serie de simboluri. acolo o să fie o călăuzire mare şi asistenţă în jurul vostru din regatul noastru şi din regatul uman. de ce nu au petrecut mai mult timp umanii în descoperirea teritorului de vise aşa de vast? Întrebare: Tobias. Voi treceţi prin situaţii variate de conştienţă.. tu ai fost antrenat să ai expectaţii.ce vrea lumea să spună în visul vostru. câteva mai sânt de descoperit încă. Învăţători. În general. Prin înţelegerea visurilor. Când voi faceţi . este una dintre cea mai mare arie a descoperirii umane. energia de dragoste..multe încă de descoperit. Dar ţineţi-le în biblioteca voastră. şi este înlocuită cu Energia Nouă. planete noi .(pauză). Poţi tu să spui ceva despre procesul meu? Mulţumesc.. dragi prieteni. să nu luaţi visele voastre literal. aşa cum mă mut spre viitor. Acum. Astea nu vin din afară. Asta face parte din procesul şi înţelegerea a unde sânteţi.. şi noua divinitate intră. noi vă încurajăm pe toţi care sânteţi atraşi de vise să lucraţi cu asta. Noi am vrea la fel. Voi aveţi universul. dar asta se întâmplă tot mai des. (Râsete din audeinţă). fără nici o expectaţie..voi a-ţi vrea ceva care este tangibil. Acolo aparţin astea chiar acuma! Voi a-ţi fi mai bine fără astea în fiinţa voastră. pentru că în vise voi călătoriţi interdimensional.ce reprezintă peştera. Dualitatea pleacă. chiar dincolo de asta este descoperirea a ce este ţinut în visurile voastre. voi puteţi într-adevăr să înţelegeţi călătoria voastră. Acum. în priceperea voastră. asta repede v-a înlocui câteva din aceste griji şi îndoieli pe care le ai. Noi ştim că mulţi dintre voi aveţi dicţionare de vise acasă. pe nivelul de sensuri umane şi cele divine. Dar.. Dar. Şi.ce reprezintă stânca.. stele noi. o provocare pentru Shaumbra. Dicţionarul vostru de vise şi enciclopediile de vise au fost unelte frumoase.Acum. voi a-ţi vrea să aveţi un exerciţiu. este timp când eu pot fi fără agendă. la Cauldre nu îi place ce avem de spus aici.când voi începeţi acel drum de vise. eu nu pot să nu am ceva expectaţii. să studiaţi şi să înţelegeţi ce pot fi predate la alţii. Oh. Tu ai fost învăţat să gândeşti la un rezultat dorit. să înţelegeţi că visurile încă se mai prezintă vouă într-o formă simbolică. Dualitatea vă lasă. mergeţi în sinea voastră şi întrebaţi-vă pe voi înşivă ce reprezintă simbolul de pod.. dar nu o dragoste pe care voi a-ţi avut în trecut.

care sânt buni ascultători.să ştiţi că asta face parte din ciclul de încolo şi încoace. Deci. Ele au o tendinţă să rămâne înţepenite acolo. eliberându-se. şi la Cauldre. În timpul acesta. V-a creşte. este acolo pentru un scop. Voi a-ţi lucrat greu.. Treceţi prin neîncrederea de sine. să înţelegeţi că atunci când trupul vostru are dureri. Noi am vorbit despre neîncrederea de sine pe care voi aveţi. Când voi sânteţi în acele puncte joase. că este ceva spiral care trece prin voi la un timp apropriat. şi asta este ceva ce noi deja am menţionat înainte. simplu relaxaţi-vă şi bucuraţi-vă de asta. Când neîncrederea de sine intră. noi vă sugerăm . Să înţelegeţi. Asta v-a începe cu puţin în sinea voastră. Când voi vă loviţi de punctele joase . şi poate o să fiţi mâncaţi de nişte dragoni în întuneric. Treceţi prin asta. Când voi mergeţi în acele joase energii. ce voi a-ţi numi poate cicluri joase. asta este una dintre ciclurile. Asta. care ajută dualitatea să se transforme. de energia de aprins şi stins. Fiţi într-un . Înţelegeţi că această dragoste intră. niciodată. într-un fel. îmbrăţişaţi-l. să nu vă forţaţi să mergeţi afară. eliberaţi-le. voi toţi. acum vă ating. căutaţi pe prietenii voştri. Nu lucrează în acel fel. să nu vă căţăraţi afară din cele joase. Aveţi o muncă de uşurare care vă ajută să auziţi vocea voastră proprie. în familia Shaumbra. Sânt sfătuitori minunaţi în toată lumea. dar onoraţi spaţiul în care mergeţi. În acelaşi timp.. Pentru prima dată energia de Acasă vă atinge şi se confirmă vouă şi se împarte cu voi. primele raze. iubiţi-l.afară.şi voi o să vă loviţi . Asta este o mare informaţie.a da. Face parte din felul dualităţii ca atare. Voi nu trebuie să gândiţi ca să puneţi afară. Să nu încercaţi să puneţi pătura peste asta. respiraţia este o unealtă minunată. sau să stingeţi sau să negaţi. Acum. Aşa simplu cum se pare. Şi câteodată asta este tot de ce aveţi nevoie. Faceţi munca de uşurare care ajută să înţelegeţi respiraţia voastră. acasă de Acasă. (Râsete din audienţă) Dragi prieteni. Pentru toţi Shaumbra. Încă mai ajută la producerea energiei care o să vă împingă înainte.şi voi uitaţi să folosiţi asta conştient. Să ştiţi că asta face parte din proces. şi deschide uşa la o mare neîncredere de sine. pentru că într-adevăr este o experienţă minunată. Asta v-a lua loc întro perioadă de timp. Asta este apropriat. Este un proces care are nevoie de puţin timp. Mulţi dintre voi sânteţi preocupaţi că dacă voi daţi drumul la lucruri atunci când sânteţi în punctele joase. este o nouă înţelepciune şi este o nouă energie. ce vă împinge divinitatea voastră proprie la nivele noi de înţelegeri. voi o să cădeţi în groapă şi nu vă puteţi întoarce. noi sugerăm muncă de uşurare care ajută ca Energia Veche să se mute afară din trupul vostru. Încercaţi să binecuvântaţi. Pentru perioada următoare de timp. Să nu încercaţi să scăpaţi de experienţa prin care treceţi. Spuneţi-le lor prin ce treceţi. Asta este una dintre şerpi pe drumul vostru. Noi v-am vorbit astăzi despre mari informaţii: Până la urmă. Voi o să găsiţi că şi ei trec prin experienţe comune şi în acea descoperire. un alt punct aici. că tot ce se întâmplă în sinea voastră. şi atunci v-a atinge mult mai multă conştienţe de masă. Asta face parte din întregul proces de transformare a dualităţii în Energia Nouă. asta nu lucrează în acest fel pentru voi. Voi simplu permiteţi să meargă afară. dragi prieteni. până ce ne întâlnim din nou. Să înţelegeţi că asta este un ciclu energetic. Asta face parte din dinamicul energiei a ce se petrece acum.

că noi ne adunăm cu voi în această zi specială în energia de “acum”. Pentru noi nu are nici o diferenţă că ce fel de pereţi vă înconjoară în formă fizică a voastră. Dar. când aceste unelte ca şi Internetul intră în viaţa voastră. în special noi care nu am fost pentru o perioadă lungă în formă fizică. într-un sens un glob de energie care a fost creat de voi. Noi o să numim asta. Noi o să vorbim mai mult despre conştienţa în această zi. noi iubim energia tehnologiei umane. nouă contează energia ce se adună aici.oamenii care sânt aici direct în acest spaţiu. Poate voi puteţi simţi schimbările. dragilor. ŞI AŞA ESTE SERIILE ASCENSIUNII UN MESAJ SPECIAL DE LA METATRON ARE YOU READY? SÂNTEŢI GATA? Prezentat la Cercul Crimson Aprilie 2002 Tobias: Şi aşa este.loc de pace şi integrare în sinea voastră.clădirea energiei şi adunarea tuturor energiilor. Asta este o zi specială. dragi prieteni. Deci.. cu Shaumbra împreună în acest timp. Sânt umanii care gândesc că tehnologia nu este un lucru bun. Acum. dragilor. şi toţi ceilalţi care sânt capabili să se conecteze la această energie (prin internet). pentru că Voi toţi SÂNTEŢI în acelaşi spaţiu. Mesajul şi energia dincolo de asta este fără timp. care este împachetată într-un mesaj cu cuvinte.. Asta se poate folosi pentru întuneric sau pentru rău”. Voi nu trebuie să fiţi cu toţii în acelaşi loc fizic şi în aceaşi “acum”. “ziua conştienţei”. conştienţa care se schimbă în voi şi la fel Pământul. Ei la fel stau în acest moment de “acum”. Dar. asta vine ca un rezultat a conştienţei voastre. dragi prieteni. şi noi TOTDEAUNA sântem cu voi. de umanii care stau aici în . De prin toată lumea se adună Shaumbra. la toţi Shaumbra în lume. Cei de pe partea noastră a voalului. tehnologia este REZULTATUL conştienţei voastre. “Asta nu este un lucru bun. noi vedem că voi aveţi un loc nou în care vă aflaţi acuma.şi noi ar fi trebuit să avem o altă lecţie. Tehnologia urmează conştienţa voastră. Noi ar fi trebuit să trecem peste o înţelegere specifică cu voi. Voi nu trebuie să fiţi în aceaşi cameră. (se referă la locul nou de adunare a Cercului Crimson) Noi vedem că voi vă mutaţi la locuri tot mai mari (Râsete). Voi nu aveţi temă de casă pentru următoarele 30 de zile sau aşa ceva. deci onoraţi asta. Asta cuprinde pe toţi umanii. dar este foarte apropriat de momentul în care sânteţi acuma. şi toţi ceilalţi care o să citească mai târziu. Tehnologia nu poate fi mai mare decât conştienţa umanilor. dragilor. Este. Dar. poate sânt unii care spun. Noi vă iubim mult. este Metatron care ne-a cerut ca el să transmită o energie.

Inhalare simplă . individual prin Limbajul Ah. pe partea voastră. despre care am vorbit la ultima noastră întâlnire. prin care eu vorbesc. Este ca şi privind o floare primăvară.aşa cum voi a-ţi spune .să ne holbăm la voi. care se numeşte Mira. Şi în asta este o nouă fizică a dragostei. Asta a fost creat de voi. Acum. Asta vedem şi noi. această dragă. Oh. Ea a fost aici cu voi luna trecută. poate mai devreme decât eu m-am gândit”. de pe partea noastră a voalului şi care se uită la voi acum. în fiinţa voastră prin Limbajul Ah? Luaţi un moment acuma dragilor. Dragi prieteni. a lui Metatron şi de Acasă. Inhalaţi asta în sinea voastră. “Oh. şi inhalaţi adânc energia Shaumbrei. Ea se uită acum. Eu văd scopul când mă uit la un grup de umani şi văd dragostea care înfloreşte. dar în special în zile ca astăzi cu aceste energii intense. Voi puteţi înţelege ce noi vă aducem la fiecare dintre voi. Noi iubim ce . daţi voie să vorbim pentru un moment despre Noua Înţelegere a Dragostei. noi vă vorbim în multe căi. Să ştiţi că voi sânteţi într-un loc care este de familie. Această inhalare simplă aduce energia înăuntru şi ancorează în “acum” al vostru. dar noi împărţim astea cu voi pe un alt nivel. Acest glob de conştienţă ce voi a-ţi creat în acest spaţiu nou. dar acum văd scopul pentru care să fiu pe Pământ ca un uman. o nouă balanţă a energiei. De aceea noi vă onorăm aşa mult. este o Nouă Energie care înmugureşte şi vine sus din sinea voastră. Asta nu este numai prin cuvintele folosite prin Cauldre (Geoffrey Hoppe). (Lecţia a Opta). Noi vă trimitem multe mesaje acum. inhalaţi acuma adânc. noi ne uităm la voi. Noi putem simţi de pe partea noastră a voalului. . dar un tip nou de dragoste. Este cineva care se află aici astăzi. dragilor. se extinde chiar şi prin pereţii acestui loc. (Mira Stanley). în multe căi. Deci. “Acuma eu ştiu de ce am ales să fiu un uman. Şi energiile de dragoste şi conştienţă se extinde prin corpul vostru fizic.“acum”. cel mai frumos anotimp de a privi o floare. Este timp când noi stăm aici şi doar vă admirăm. Noi vă vorbim în multe voci. când ele cresc şi înmuguresc şi când prima petală se deschide şi iese prima mireasmă de parfum”.aprinde divinitatea ce creşte în sinea voastră. dar ea se uită la voi din partea noastră a voalului. a Consiliului Crimson. co-ordonatorul Programului Shaumbra pentru puşcării. Este un glob de energie care radiază de la punctul central a acestei spaţii. Ea dă din cap şi spune. Inhalaţi asta adânc prin fiinţa voastră. Ea este întradevăr aici cu noi şi cu voi. Să ştiţi că voi sânteţi într-un loc care este plin cu dragoste. eu am spus că niciodată nu mă voi întoarce. prin Internetul vostru. care a trecut pe partea cealaltă a voalului( 1 aprilie 2002). să ne holbăm în amuzament şi în uimire. Poate eu mă voi duce înapoi iarăşi în formă umană. Ea este uimită. foarte uimită! Ea spune. la fiecare potrivit individual. în Pământ şi în tot universul. Ea vede ceva ce nu a văzut niciodată când ea a mers în formă umană în această viaţă. Asta vede şi Mira. Puteţi voi să simţiţi în spaţiul în care a-ţi creat asta? Puteţi să simţiţi prin conştienţa colectivă.

Dar.lumina şi întunericul. Acum să vorbim despre conştienţă pentru un moment. Într-un sens. Voi a-ţi învăţat despre dragoste jucând jocul dualităţii . ei au fost doar o oglindă pentru voi. este îmţelepciunea din trecutul vostru. Înţelegerea nouă a dragostei este ENERGIA NOUĂ. cum a fost în dualitate. Este o nouă iluminare. asta a fost doar o oglindă. ciocnându-se unul de altul. de a experienţa bătălii şi dragoste. Conştienţa este un cuvânt cheie chiar acuma prin ce voi treceţi şi prin ce Pământul trece. Nu este lumina ce voi a-ţi crezut înainte. În noua înţelegere despre dragoste. A fost doar o transformare a energiei existente.În trecut voi a-ţi cunoscut dragostea ca şi o oglindă. să experienţaţi implicarea unei . să experienţaţi abundenţă şi de a nu avea abundenţă. şi noi o să avem încă câteva lecţii. Voi a-ţi ajuns să înţelegeţi dragostea uitîndu-vă în oglindă. Şi nici nu este întunericul vidului. Asta se înmugureşte ca şi o floare de primăvară. Dar. Acele elemente au fost totdeauna acolo. trecând prin paşii dualităţii. Da. CONŞTIENŢA ESTE ÎNŢELEPCIUNEA EXPERIENŢELOR VOASTRE DIN TRECUT. Nu este simplu doar o transformare a energiei de la o formă a conştienţei la alta. este o nouă înţelegere a dragostei. Noi o să vorbim mai mult despre asta. Dragi prieteni. chiar după ce a-ţi găsit familia şi venând la ei şi cunoscând dragostea lor. Astea sânt toate acele elemente ce sânteţi voi. De aceea este că de aşa multe ori dragostea până la urmă a fost incompletă. În noua înţelegere a dragostei ce vine la voi. Este înţelepciunea din trecut. Această acţiune a transformat energia de la o stare în alta. într-un sens. ele au fost opuse unul de altul. asta nu a fost energia nouă. este ceva nou ce se crează. Aşa a crescut conştienţa voastră. Este iluminismul la care aţi ajuns prin experienţele voastre a dualităţii prin care a-ţi trecut. şi nu este nevoie ca voi să capturaţi asta în mintea voastră. bine sau rău. dragilor. Este de a şti. elementele dualităţii se împreunează ca într-un dans. În înţelegerea nouă a dragostei. prietenul sau partenerul. În noua înţelegere a dragostei. acel membru de familie. sau acel prieten drag. Voi nu trebuie să încercaţi să creaţi sau să trageţi asta afară din adâncul sinei voastre. Şi asta este în sinea voastră. şi au fost timpuri când voi a-ţi găsit o altă persoană pe care a-ţi iubit foarte mult. are loc o căsătorie. este o căsătorie a elementelor. De aceea a fost că voi a-ţi continuat să găsiţi dragostea chiar şi după ce a-ţi găsit partenereul vostru de suflet. Căutarea voastră a continuat pentru că dragi prieteni. ŞI POTENTIALUL VIITORULUI. ADUSE ÎMPREUNĂ ŞI EXPRIMATE ÎN “ACUM”. un total de unsprezece în Seriile Ascensiunii. Căutarea pentru dragoste a continuat. Este lumina şi întunericul care se împreunează formând un nou tip de iluminare. Conştienţa dragilor. Voi a-ţi învăţat despre dragoste prin oglindă. În noua înţelegere despre dragoste nu este oglinda din voi spre afară sau de la voi la voi înşivă.

Într-un sens. Atunci. Voi a-ţi încercat să o faceţi dificilă pentru voi. Conştienţa voastră nouă nu i-a nici o formă de exerciţiu. fără nici o dorinţă şi fără să încercaţi capacităţile psihice. Voi a-ţi încercat să mişcaţi acea piatră pe masă dorind asta. Şi. Şi asta nu s-a întâmplat! Când voi nu a-ţi fost în stare să mişcaţi piatra cu mintea voastră. Staţi acuma în faţa pietrii. asta deschide calea pentru noua conştienţă să intră. doar folosind mintea voastră. Dar. “Cum să schimb conştienţa mea?” Este foarte simplu. Voi a-ţi încercat să stingeţi lumânarea fără să suflaţi pe ea. Este simplu o schimbare de conştienţă.asta nu este aşa. voi nu v-aţi uitat corect. O înţelepciune pură neschimbată în sinea sufletului vostru. Schimbaţi conştienţa voastră şi atunci conştienţa pietrei se schimbă. într-adevăr sânt nişte cicatrice de la câteva experienţe. Oh. Aşa trebuie să mişcaţi o piatră. ce rămâne. Conştienţa voastră nouă schimbă conştienţa pietrei. voi nu a-ţi experienţat asta încă. Voi nu a-ţi gândit că a-ţi ajuns la formula lui Dumnezeu încă. nu-i aşa? Voi a-ţi încercat să suspendaţi obiecte fizice în aer. voi a-ţi devenit confundaţi şi nemulţumiţi şi voi nu a-ţi gândit că a-ţi fost puternici. Piatra se mişcă în răspuns direct la conştienţa voastră nouă. voi o să înţelegeţi cum să mutaţi piatra fără să o atingeţi. fără să o atingeţi. Când cicatricele şi rănile s-au vindecat şi s-au dus.pentru cei care cred că viitorul a fost deja creat . Dumnezeul de sine al vostru propriu. de investigarea potenţialului viitorului. dragilor. Dar. Voi a-ţi creat multe scenarii de potenţiale pentru unde voi o să mergeţi. Rănile sânt doar o percepţie care se poate să se schimbe şi care pot fi eliberate. Asta este tot. şi asta nu v-a lua un efort real din partea voastră! Dar. Asta este conştienţa. dar voi nu puteţi experienţa viitorul până ce voi nu sânteţi în “acum”.. Voi vaţi uitat doar într-o direcţie greşită. bazat pe faptul de unde veniţi..şi la fel singurătatea. Cum vă schimbaţi conştienţa voastră? Simplu. Voi a-ţi încercat să mişcaţi asta cu gândul vostru sau cu puterea mintală. viitorul nu a fost creat. dar acele cicatrice sânt doar nişte iluzii. Voi puteţi doar să priviţi potenţialul. Astea toate sânt experienţe şi astea au creat o înţelepciune în sinea voastră.relaţii. conştienţa se schimbă chiar acuma foarte repede în sinea voastră şi a Pământului. Câţiva dintre voi a-ţi stat foarte liniştiţi şi voi a-ţi pus o piatră sau un alt obiect pe masă în faţa voastră. sânt câţiva dintre voi care a-ţi creat să cunoaşteţi puterea voastră proprie. dorind să se mişte. Oh. Puterea adevărată este atunci când voi schimbaţi conştienţa voastră. sau dorinţă sau o împingere. . Pentru cei care se întreabă . voi spuneţi. Conştienţa este când voi aduceţi împreună înţelepciunea trecutului cu potenţialul viitorului în “acum” şi să o experienţaţi. voi trebuie să eliberaţi conştienţa veche. Tobias. Dragilor. Voi a-ţi încercat să vă folosiţi de o putere care nu a fost o putere reală. este înţelepciunea. Asta face parte din conştienţă. Conştienţa este la fel un potenţial ce se află în faţa voastră. voi puteţi spune că a-ţi trecut peste timp. Când voi eliberaţi conştienţa de ieri.

Numai este vorba de lumină şi întuneric. Voi permiteţi să se înalţe la noi înălţimi. conştienţa lor v-a dat înţelepciune. foarte repede acum. Ce noi vrem să spunem este. Eliberaţi trauma trecutului şi acele dureri şi suferinţe. Noi am spus asta mereu şi mereu. Cu asta vine o nouă înţelegere şi învăţătură şi Nouă Energie. Eliberaţi cărţile vechi”. foarte. “Eliberaţi complet”. ceva nou este acolo ca să înlocuiască vechiul. Înţelepciunea nu a fost în cuvintele care au fost în cărţi. o conştienţă care este contopirea înţelepciunii trecutului şi potenţialul viitorului. Dragilor. dar mult mai important. Se schimbă. . dar acum este timpul să eliberaţi. ce noi am numit energia de “patru”. cum a-ţi spune voi . Eliberaţi. Noi am urmărit . numai este bine şi rău. Patru este o energie foarte stabilă. am umblat în sandale odată. Eliberaţi energia experienţelor vechi.este o “preocupare” în partea noastră a voalului. Eliberarea este dificilă. voi nu eliberaţi până ce. eu ştiu. Voi vă schimbaţi conştienţa voastră. Asta se eliberează astăzi în “acum”. conştienţa se schimbă repede în sinea voastră şi în sinea Pământului în acest timp. din cauza schimbării rapide... Noi vedem că umanitatea ca totul a schimbat conştienţa până la punctul unde totul merge repede. Tobias. Dar. De aceea este că Metatron a dorit să se adreseze vouă astăzi. Şi după asta imediat o nouă conştienţă vine la suprafaţă. dar noi vedem că voi a-ţi făcut o muncă uimitoare în sinea voastră. Înţelepciunea nu a fost în cristaluri. el doreşte să aducă o energie la fiecare dintre voi. noi găsim că voi şi Pământul vă aflaţi la un punct delicat. şi voi o să treceţi prin eliberări şi eliberări.este provocator şi un lucru dificil pentru umani.Totdeauna se schimbă. Ce face dificil să eliberaţi este că. sau alaltăieri. şi la fel mental. Este timpul să vă luaţi stăpânirea acelor lucruri.cum să spun . Chiar nici noi nu am anticipat asta. Ah. în moment. De aceea am spus să “Eliberaţi Cristalele. Dualitatea îşi schimbă conştienţa ei în Energia Nouă. El doreşte să vă aducă un mesaj. Puterea este în sinea voastră. A fost energia în spatele acestora. schimbând conştienţa voastră şi eliberând. nu lucrează în acest fel. Nu este o frică în partea noastră. pentru că astea nu ţin nici o putere. şi emoţional dacă voi nu eliberaţi. o energie balansată. Eu. ştiind că voi a-ţi trecut prin eliberări.am măsurat. Eliberaţi. Energia doar se înţepeneşte şi devine dureroasă pentru fizicul vostru. Energia Nouă. Dualitatea îşi schimbă conştienţa în Energia Nouă. Aşa mult încât este . Este o frică care vine din elementele dualităţii.am urmărit progresul vostru. Eliberaţi conceptul care poate a fost adevărat ieri. Asta este ce voi a-ţi învăţat despre voi înşivă în oglindă cristalelor. Înţelepciunea ce a-ţi câştigat este în sinea voastră. foarte repede. Dar. Voi a-ţi făcut o muncă minunată care a creat o balanţă foarte delicată. eliberând vechiul.

în special între acum şi sfârşitul anului vostru calendaristic. Este o balanţă delicată pentru aceste lucruri. Noi vă cerem să respiraţi adânc. Vânturile aduc schimbări. noi spunem ca simplu. şi al meu Tobias. Voi ajungeţi la un timp când grilajul se schimbă şi se modifică în răspunsul la creşterea voastră. şi sigur energia lui Metatron. Acum noi vă cerem ca fiecare dintre voi să stea comfortabil în scaunul lui. Noi vom schimba de la Tobias care vorbeşte prin Cauldre. să vă vorbesc despre ce se întâmplă în sinea voastră şi în jurul vostru. tu să permiteţi asta să curgă. Pentru fiecare schimbare este o tristeţe. să mă alătur de voi în această adunare. Voi intraţi într-o conştienţă unde voi sânteţi în stare să ţineţi divinitatea voastră. Pentru cei care îmi cunoaşte trecutul. V-a fi grea. . Eu vin astăzi la voi. nu este limitat la asta. Dragii mei. O să fie multe. Este o balanţă delicată. voi o să înţelegeţi că eu am trimis mesageri să fie cu voi.Acum. Vânturile vor ajuta la curăţirea Energiei Vechi a umanilor şi a teritoriilor lor. la Metatron. Deci. Inhalaţi adânc şi deschideţi-vă la nouă conştienţă. cu mulţi alţii. Este timpul când munca lui Kryon schimbă balanţa magnetică care ajunge la un sfârşit. O să fie reziduri a acestor schimbări rapide. asta v-a fi un car de energii. Oh. Noi vom lua un moment pentru ajustare. Energia fiecăruia dintre voi v-a fi cuprinsă aici. eu sânt tot aşa de nervos ca şi Cauldre. transmis prin mesajul lui Metatron! (Se observă o teamă a lui Cauldre) Şi pentru tine Cauldre. (Pauză) Metatron Eu sânt Metatron. Aceste schimbări poate că afectează trupul vostru şi sigur Pământul. Conştienţa se mişcă prompt. şi energia Consiliului Crimson. Este o balanţă delicată în acest timp de deschidere rapidă a conştienţei. Vânturile o să poartă o tristeţe. Dar. multe schimbări. Vocea Voastră în Spirit. ca şi energia lui Cauldre. care la fel vorbeşte prin Cauldre. Energia lui Metatron este foarte puternică. sau poate şi voi sânteţi. de această prezentare directă. Şi într-un sens. noi vom face o schimbare aici într-un moment. Energia Pământului se schimbă repede. Eu nu sânt obişnuit să vă vorbesc direct. să mă alături de Tobias. Este un potenţial pentru schimbări ce s-ar putea să fie incomod şi descurajator. Asta v-a schimba pe cei care s-au deschis şi ţin divinitatea lor. chiar şi după sfârşitul anului calendaristic al acestui an al vostru. foarte puternică. Noi ne-am pregătit pentru asta de câteva săptămâni. permite asta să fie. Şi tristeţea v-a fi multă. Simplu. este chiar o onoare pentru mine să vin aşa direct ca acum. şi tristeţea v-a fi temporară. vânturile o să bată în schimbarea energiei peste Pământul vostru.

să înţelegeţi că asta este apropriat. Şi asta v-a arde în multe locuri şi v-a izgoni pe mulţi din casele lor. V-a fi un timp pentru eliberare. Asta este apropriat. Focul ajută la eliberare. Ţineţi divinitatea voastră proprie. Să nu fiţi trişti. Şi acum ei au pleacat. Căldura focului ajută la transferare. şi Pământul se cutremură şi apele vin. pentru că şi asta este potrivit. şi nu sânt complete. Şi asta este cumva adevărat. Ei încearcă să pună blestemul pe voi. Apa o să fie mult mai multă decât a-ţi văzut voi în vieţile voastre trecute. Ei o să încerce să vă spună ce nu a-ţi făcut voi bine. Să ştiţi că asta este apropriat. Şi asta o să fie multă.şi spiriduşii şi cei din regatul magic . şi voi auziţi ţipetele altora în urechea voastră. Deci. Nu este despre faptul că faceţi ceva rău. Şi apa o să vină. să nu fiţi trişti. Apa vine să cureţe. focul şi apa .vântul. Mesajul este despre oportunitate. că nu urmaţi adevărul lor. Acestea fac parte din curăţirea finală şi eliberarea finală. Ei au ştiut că a fost timpul potrivit de a pleca de pe Pământ. mişcările pământului. O să fie un număr mare de umani care aleg să plece pe partea noastră. Focul ajută la curăţire.au plecat acum 12 ani în urmă poate mai mult. Apa vine să purifice. Ei s-au ţinut de energie. pentru că şi Pământul a ţinut multă energie de dualitate. şi asta o să apare în multe căi dramatice. Să nu fiţi şocaţi de ştirile scrise în ziare. şi acei care susţin că asta este un alt semn de la Dumnezeu. Să nu fiţi trişti când vânturile bat. Ei au plecat ca voi să puteţi poseda şi accepta puterea şi divinitatea voastră proprie. dragi prieteni. Să nu fiţi şocaţi şi atinşi de cuvintele celorlalţi care încearcă să facă ceva ce nu este. să spunem că balanţa delicată în acest timp de schimbare este potrivită. şi focul devine violent. Shaumbra. Şi o să vină din cer. timp pentru a da drumul.Pământul se v-a zgudui şi cutremura. noi venim astăzi. când mulţi umani aleg să plece de pe partea voastră în acest timp. Sânt mulţi umani care au stat pe Pământ ca să ţină energia. mesajul nu este despre păcate. să înţelegeţi că asta este apropriat. Şi apa vine să stingă focul care este în inima bărbaţilor şi femeilor. Să înţelegeţi că asta este o eliberare ce i-a loc. şi dacă este exact sub picioarele voastre proprii. Asta o să vină din mări. să ştiţi că aceste cuvinte nu sânt adevărate. Şi când ei trec pe partea noastră.fac parte din transformarea dualităţii. dragilor. Când cutremurul i-a loc. de la alţii. Ţineţi divinitatea voastră. Să ştiţi că dualitatea simplu vrea să se elibereze şi asta face parte din proces. Voi o să auziţi cuvinte ca dreptate. să nu vă fie frică. Multe din elemente . Mulţi o să vină înapoi ca să vă ajute. asemănător cu eliberările ce voi a-ţi făcut. Dar. Elementele până atunci au ţinut balanţa. Şi când o să fie cei care o să spună vouă şi la alţii că asta este calea naturală de pedepsire pentru ce nu s-a făcut bine în trecut. O să fie cei care o să spună că Dumnezeul trimite un mesaj. Să ştiţi că focul este apropriat. Să ştiţi că focul este simplu o transformare. Când apele vin. Şi focul vine asupra teritoriilor voastre. . Şi când cutremurul Pământului i-a loc. Să înţelegeţi că toate elementele care vin acuma . Şi asta la fel este apropriat.

complet şi total? Nu este iluzia ce voi a-ţi gândit că poate să fie. Sânteţi gata să vă iubiţi pe voi înşivă acum. dragilor. dar să vă iubiţi pe voi înşivă ACUM. o acceptare a tuturor lucrurilor ce a-ţi făcut. cunoscându-vă pe voi înşivă unul cu Spiritul. să vă cunoaşteţi cu adevărat pe voi înşivă? În trecut voi a-ţi cunoscut doar aspecte din cine a-ţi fost. voi o să ajungeţi să ştiţi asta. tot ce a-ţi fost. Voi a-ţi încercat să vă găsiţi pe voi înşivă. nu numai să aveţi libertatea? Dar. acum a sosit timpul. Şi în asta poate este o frică. ci mai degrabă. nu ca să iubiţi ceva în viitor ce aţi vrea să deveniţi. Acuma este timpul . Sânteţi gata să vă ELIBERAŢI pe voi înşivă? Sânteţi gata să vă eliberaţi pe voi înşivă de tiparele şi căile Vechiului? Sânteţi gata să vă eliberaţi de dualitatea în care a-ţi mers? Sânteţi gata să permiteţi ca să vă înălţaţi. sânteţi gata să o posedaţi în sinea voastră. Asta poate că vă ţine înapoi. Sânteţi gata să faceţi asta. sau un înger care este sau nu este voi. Noi vă întrebăm în timp ce vorbim. Acuma este timpul. noi vă întrebăm pe fiecare dintre voi. să vă iubiţi pe voi înşivă acum? Shaumbra. această divinitate ce încearcă să iasă la suprafaţă şi să se exprime? Blocările.. voi a-ţi fost învăţaţi că nu este potrivit ca să vă iubiţi pe voi înşivă. Dar. Dar. lumină şi întuneric. Nu în felul în care voi simplu v-aţi învelit în nişte pelerine. să iubiţi tot ce sânteţi? Nu ca să iubiţi ceva iluzie. Noi ştim că este dificil să acceptaţi. Deci. dar la fel să vă punem întrebări. pereţii pe care încă mai aveţi în jurul vostru nu vă dă voie să fiţi liberi. care a venit din Spirit.Noi venim aici ca să vă aducem un mesaj energetic. Voi a-ţi încercat să vă cunoaşteţi pe voi înşivă. să înţelegeţi că SÂNTEŢI VOI.. Asta v-a nărui iluzia a cine voi a-ţi gândit că a-ţi fost. Sânteţi gata să vă CUNOAŞTEŢI pe voi înşivă. să eliberaţi spiritul din sinea voastră ce vine la suprafaţă. să vă uitaţi în sinea sufletului vostru şi a fiinţei voastre. Cunoscându-vă pe voi înşivă ca unul cu Hristos. Sânteţi gata să POSEDAŢI divinitatea voastră? Nu numai să iubiţi. ceea ce a fost ţinut un secret de la voi înşivă? A fost ţinut un secret. pentru că în dualitate a fost o parte din voi ce nu a vrut să accepte cine a-ţi fost. Sânteţi gata ca într-adevăr să vă cunoşteţi pe voi înşivă. Sânteţi gata să acceptaţi că a-ţi fost în dualitate şi toate experienţele pe care le-aţi avut şi care au clădit înţelepciunea despre care Tobias a vorbit? Sânteţi gata să vă iubiţi cu adevărat pe voi înşivă aşa de mult cât a-ţi iubit pe alţii şi aşa mult cât a-ţi încercat să iubiţi pe Dumnezeu? În dualitatea Energiei vechi. timpul a sosit acum. Voi o să ajungeţi să cunoaşteţi cine într-adevăr sânteţi.asta este o provocare dificilă. să daţi drumul la toate rănile din trecut.Sânteţi Gata Să Fiţi Liberi? Shaumbra. sânteţi gata să cunoaşteţi ceva despre voi înşivă ce a fost ţinut în sinea voastră. Sânteţi gata să vă cunoaşteţi pe voi înşivă? Shaumbra. nu numai să o cunoaşteţi. care ţineţi asta . o fiinţă unică cu toate energiile şi toată puterea lui Dumnezeu. sânteţi gata să vă IUBIŢI pe voi înşivă? Sânteţi gata să vă iubiţi pe voi înşivă cu adevărat? Nu în felul în care voi a-ţi gândit asta în trecut. cunoscând pe voi înşivă. pentru că acuma este timpul. Este ceva complet diferit.

ascunzişul şi neîncrederea? Sânteţi gata să vă arătaţi pe voi înşivă la lume şi la noi toţi. şi care se exprimă prin fiinţa voastră. Astea se deschid în unison. Simplu asta vă iluminează cine sânteţi voi. Sigilele nu se deschid în felul acela. Shaumbra. Este ca şi cum asta a fost plină de stress. Sânteţi gata să permiteţi să acceptaţi pe alţii şi toate lucrurile în jurul vostru? Asta este cheia de a vă muta în Energia Nouă. ce îngeri mari sânteţi? Şi să nu vă ascundeţi în spatele voalului. sigilele au vrut să se deschide toate şapte. şi devine dureros în mintea voastră şi în corpul vostru. izbucnând în “acum” în care voi trăiţi? Sânteţi gata să ridicaţi piciorul de pe frână. voi o să înţelegeţi cum lucrurile sânt create cu adevărat şi voi la fel o să onoraţi pe alţii pentru drumul lor. Asta a-ţi simţit voi. În Energia Nouă care iese din dualitate. Sânteţi gata să PERMITEŢI spaţiul celorlaţi şi conştienţa lor? Sânteţi gata să acceptaţi lucrurile care se întâmplă la oameni şi în jurul vostru şi energiile din jurul vostru că sânt apropriate? Nu este după voi ca să judecaţi dacă este bine sau rău . Sânteţi gata să ARĂTAŢI şi să exprimaţi cine sânteţi? Sânteţi gata să eliberaţi timiditatea. spaţiul lor. Shaumbra. dar mai bine să fiţi într-un loc de permitere. Sânteţi gata să vă arătaţi cine sânteţi? Shaumbra timpul a sosit. Făcând asta. şi să numai înăbuşiţi energia voastră proprie şi să nu vă mai fie frică de sunetul vocii voastre proprii când vă vorbiţi vouă şi la alţii? Sânteţi gata să arătaţi divinitatea voastră şi să permiteţi la asta să iasă la suprafaţă. în loc să continuaţi călătoria voastră. Sânteţi gata să posedaţi pe Dumnezeul ce sânteţi? Acum a sosit timpul. Sigilele sânt gata să se deschide. Asta înseamnă ILUMINAREA energiei voastre spre afară. a fost ţinută strâns în sinea voastră. şi arătând cine sânteţi. Este ce Tobias a spus. Sânteţi gata să posedaţi şi să acceptaţi în fiinţa voastră şi să ştiţi că a fost acolo tot timpul? A fost doar închisă. “Eu niciodată nu mă voi arăta ca cineva care este plină în spirit. este una dintre lucrurile cheie. Asta nu înseamnă să fiţi evanghelişti. Dacă voi nu arătaţi cine sânteţi. şi să nu încercaţi să ascundeţi cine sânteţi? Sânteţi gata să posedaţi ce este al vostru? Divinitatea voastră nu v-a fost dată de nimeni. energia asta a voastră o să vrea să vină la suprafaţă. sânteţi gata să arătaţi cine sânteţi. energia voastră se v-a împleti cu acelora şi voi vă puteţi trezi că vă alăturaţi călătoriei lor. Noi vă cerem. să eliberaţi vieţile din trecut pe care încercaţi să le ascundeţi şi voi a-ţi spus. conştienţa lor? Că dacă nu.în sinea voastră. aşa cum a spus Tobias şi să arătaţi cine într-adevăr sânteţi? Nu este un exemplu mai mare cu alt uman ca să vedeţi pe cineva care posedă divinitatea lui şi să o exprimă. Sânteţi gata să onoraţi drumul celorlaţi. . pentru că eu am fost ridiculizat şi închis pentru asta”. Voi a-ţi avut asta tot timpul. Poate nici nu o să fie nevoie de cuvinte să exprimaţi. Asta nu înseamnă să convertiţi pe alţii. Asta a fost sigilat. şi mult mai important. Aşa cum cele şapte sigile se deschid. “să staţi în spatele zidului scund”. energia devine încurcată în sinea voastră. Se deschid împreună. nu unul şi unul. A fost închis cu şapte sigile.

dar afectează direct conştienţa a restul părţilor şi locurilor. conştienţa Pământului şi ce se întâmplă pe Pământ ne afectează pe noi toţi. încât apare ca şi o realitate? Conştienţa voastră se schimbă. Divinitatea voastră a fost acolo totdeauna. Voi nu v-aţi dat niciodată o problemă fără să preparaţi răspunsul. dar voi a-ţi vrut să exploraţi alte posibilităţi! Soluţia este în Fructul Trandafirului care totdeauna a fost cu voi. iluzie care este aşa de puternică. vrând să trageţi şi piciorul care a rămas în dualitate. Conştienţa. În Fructul Trandafirului este soluţia pe care deja voi a-ţi pus în conştienţa voastră. Noi vă provocăm astăzi în acest timp crucial în balanţa energetică a Pământului. Dar. “Fructul Trandafirului?” Asta este divinitatea voastră! Voi a-ţi cărat asta de când a-ţi plecat de Acasă. şi aveţi un picior în dualitate. Aşa merge conştienţa pe Pământ şi conştienţa în univers. dragilor. Sânteţi gata să eliberaţi iluzia? Pentru voi poate asta este ca o platformă. afectează pe voi şi pe noi. iar celălat picior în ascensiune. acum când timpul a sosit. Şi acum de câte ori aveţi o problemă în viaţa voastră să înţelegeţi că Fructul Trandafirului este soluţia pe care voi deja a-ţi pregătit. Sânteţi gata pentru această schimbare în conştienţă? Noi am dorit să întrerupem lecţiile voastre regulate lunare. soluţia la tot ce vine din sinea voastră. este dificil să percepeţi ca o iluzie. călăuzii voştri sau îngerii. Este soluţia divină. iluzia dualităţii? Este aşa de puternică. DUALITATEA SIMPLU ESTE O ILUZIE. Voi începeţi să înţelegeţi dinamicul energiei de dualitate. Asta a fost jocul pe care voi a-ţi jucat. Voi v-aţi uitat la alte soluţii potenţiale. Asta este jocul. dar asta aşa este. Asta străpunge prin dimensiuni. Voi doar nu a-ţi dorit să vă uitaţi la astea. sânteţi gata să PRIMIŢI darul despre care Tobias a vorbit. Voi încet ajungeţi la înţelegerea că. sânteţi gata să eliberaţi iluzia şi dualitatea? Sânteţi gata să eliberaţi această iluzie. dragi Shaumbra. De aceea am venit astăzi să vă întrebăm în acest timp: Sânteţi gata să fiţi divinitatea voastră de sine? . Dragi Dumnezei care staţi în faţa noastră astăzi. nu numai pentru călătoria pe drumul vostru dar la fel pentru drumul călătoriei tuturor.conştienţa voastră şi conştienţa a tuturor care sânt pe Pământ. Sânteţi gata să eliberaţi dualitatea. Balanţa delicată a umanităţii acuma. soluţia voastră divină. Voi a-ţi preparat răspunsul în dragoste şi înţelegere pentru voi înşivă. de Metatron. Tobias. Şi la sfârşit noi vă întrebăm. voi deja a-ţi creat soluţia. Este darul vostru pentru voi înşivă.Dragilor. Voi acuma sânteţi ca şi stând pe un gard. Străpunge prin spaţii . Se pare că este ca o fundaţie sau legătură adâncă cu pământul. Deciziile pe care le faceţi nu afectează numai conştienţa a cine sânteţi. Sânteţi gata să primiţi Fructul Trandafirului. dar nu a fost scrisă sau creată sau dată vouă de Spirit. căutând soluţiile create de alţii. Soluţia a fost creată în inima voastră şi asta este Fructul Trandafirului. voi trebuie să acceptaţi ca şi a voastră proprie şi care nu este dată pe un platou de argint de alte entităţi.

Să fiţi într-un loc de pace când lucrurile se vor întâmpla în jurul vostru. atunci când voi nu permiteţi ca divinitatea să se exprime. Voi simţiţi impactul a acestor lucruri foarte adânc.. Noi venim la voi să vă spunem că este un potenţial puternic pentru schimbări mari pe Pământul vostru în acest timp.minunat. locul ce a apărut să fie iluzoriu. tot aşa merge conştienţa a Tot Ce Este. dualitatea care încearcă să se transforme. Dar. sânteţi gata ca Dumnezeul să vină la suprafaţă? Restul umanităţii. Nu este nici o frică în energia pe care noi vă aducem aici..un joc de a încerca să aflaţi pe voi înşivă. Nu este frică. şi boli. un joc minunat ce a câştigat atâta înţelepciune şi atâta conştienţă? Noi numim asta . şi singurătate şi disperare? Sânteţi gata să eliberaţi iluzia dragostei. . Toate astea au creat o situaţie pe Pământ care are nevoie de divinitatea voastră să vină la suprafaţă.. restul universului aşteaptă pentru răspunsul vostru. Voi v-aţi deschis la toate astea foarte bine. Staţi în spatele zidului scund. Asta este cel mai mare lucru ce puteţi voi face.când noi am cerut să vă uitaţi adânc în sinea voastră. Este doar o observare a unde vă aflaţi acuma .schimbare rapidă a conştienţei. Pământul vostru şi tot aşa şi universul. jucăuş şi foarte creativ. Voi sânteţi cei care sânteţi deschişi la simţăminte. atunci când nu este o posedare adâncă de sine a divinităţii voastre. Voi deveniţi foarte fragili. Aşa cum merge conştienţa voastră. Toate straturile de iluzii voi a-ţi pus în jurul vostru. dar un loc care este adânc în sinea voastră. Să nu uitaţi energia de astăzi. la schimbări. cele şapte sigilii? Sânteţi gata să ştiţi cine sânteţi la cel mai adânc nivel intim? Sânteţi gata să eliberaţi jocul. încearcă să plece. când noi am venit să vă vorbim. ce a-ţi gândit că a fost? Sânteţi gata să eliberaţi iluzia că nu sânteţi liberi? Sânteţi gata să eliberaţi locul secret unde v-aţi ascuns. şi în jurul vostru. jocul pe care a-ţi jucat încercând să aflaţi cine sânteţi. voi a-ţi devenit foarte fragili.când noi am pus întrebarea din sinea voastră.. Voi simţiţi potenţialul care v-a apare şi dacă o să aibă loc mari schimbări între ţări. stă într-o balanţă critică. Voi simţiţi lucrurile de la oameni şi voi simţiţi chiar şi ce se întâmplă pe partea cealaltă a lumii. Să ştiţi că noi înţelegem ca astea sânt întrebări dificile.. poate sperietor pentru voi. deschizându-vă. Să fiţi într-un loc de pace cu divinitatea voastră. întrebări foarte dificile. Dar.Sânteţi gata să eliberaţi iluziile de dualitate şi slăbiciuni. în Pământ.. la energii. răspunsul care este în sinea voastră.

să fie direct în cuvinte şi înţelegere. şi într-adevăr aşa cum eu am observat. luaţi într-un nivel mai adânc din sinea voastră. Eu sânt Metatron. că a fost adusă energia lui Metatron.. poate aceste cuvinte au fost puternice pentru voi. Noi nu vrem să intrăm în scenarii specifice.asta deschide uşa pentru energia lui Metatron ca să vină înăuntru. în schimb a-ţi fost scoşi înafara acestui timp. dragostea a fost impărţită. A fost intenţia lui Metatron să fie foarte direct cu voi. Aşa cum am spus astăzi. A fost interesant pentru Metatron să vină aşa aproape ca acuma. dragi prieteni. Să nu căutaţi asta la alte persoane. Eliberaţi iluzia voastră de dualitate. Şi aşa cum voi posedaţi divinitatea voastră şi exprimaţi asta. Vorbiţi unul cu altul. niciodată nu sânteţi singuri. Metatron v-a fi imediat acolo. Shaumbra. Asta v-a fi foarte important la trecerea energiilor dificile a Pământului. Voi a-ţi fost familie de Shaumbra pe partea cealaltă a voalului. Când voi mergeţi pe Pământ. prevede multe lucruri care se vor întâmpla. Să înţelegeţi că toate lucrurile sânt potrivite. Noi ne întoarcem acum la Tobias. poate provocatoare. Este totul despre potenţial. Să fiţi în acel loc de pace despre care Metatron a vorbit. ŞI AŞA ESTE . eu nu pot să repet destul de mult. Voi puteţi să vă conectaţi în toată lumea acuma pentru că tehnologia şi conştienţa au făcut asta posibilă. el nu prea a fost obişnuit cu acest tip de adunare directă. totdeauna având mesageri ca şi mine sau alţii. Să ştiţi că voi niciodată. Mulţi dintre voi nu a-ţi fost prezenţi aici. Eu voi repeta mereu. Acum. Cuvintele au fost date. Împărţiţi asta unul cu altul. voi uitaţi pe cei care sânt aşa apropiaţi de voi. În schimbarea conştienţei prin care voi treceţi.Permiteţi la alţii spaţiul şi experienţele lor. A fost cumva comic pentru mine să observ incomoditatea lui proprie în această situaţie! Metatron ne reaminteşte că el v-a continua să-şi facă prezenţa lui printre Shaumbra şi ceilalţi umani. Să nu lăsaţi să vă atingă tristeţea. Noi toţi am lucrat împreună şi ne-am jucat şi am studiat şi am împărţit toate aste între noi. vocea voastră în Spirit. o nouă dragoste. Jucaţi-vă unul cu altul. Şi aşa este. cu divinitatea voastră proprie. Şi Shaumbra. pentru că astea nu au fost create încă. voi staţi pe un punct foarte delicat în umanitatea voastră. Să fiţi împreună cu familia Shaumbra. Metatron prevede schimbări pe Pământ. Să nu deveniţi cârâitori când aceste lucruri se întâmplă în jurul vostru. Voi uitaţi energia reală a cuvântului. luaţi înafara în aşa fel ca energiile să intră la un nivel adânc. din cauza schimbărilor rapide..

dragi prieteni. la o mare distanţă şi voi nu sânteţi siguri. Şi voi vă întrebaţi cum puteţi să comunicaţi cu voi înşivă şi cu divinitatea voastră? Voi spuneţi că nu a-ţi putut încă să atingeţi asta. când voi vă întrebaţi ce se petrece. Voi puteţi lua asta acum şi puteţi aduce în moment la orice timp voi doriţi. că noi ne reîntoarcem la această energie sacră şi binecuvântată. Este ca ceva. Energia de aici este puternică şi intensă. că vi se pare că este foarte departe.SERIILE ASCENSIUNII UN MESAJ SPECIAL DE LA METATRON ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI 7 APRILIE 2002 Tobias: Şi aşa este. Voi puteţi aduce asta când voi aveţi îndoieli. . Acum. Simplu voi puteţi reîntoarce la această energie de acum. drgai prieteni. voi vă întrebaţi cum puteţi să comunicaţi cu cei de pe partea asta a voalului. ce literal a-ţi putea să luaţi cu voi.

Ce se întâmplă este bazat pe conştienţa voastră de “acum”. Noi vedem doar potenţiale.. sau alte entităţi ca. Asta nu ar fi potrivit. Voi nu a-ţi înfăţişat realitatea că asta este deja în sinea voastră. conştienţa de “acum”. gândând că o să fie adus de altcineva. Este aşa aproape. să lăsaţi să iasă la suprafaţă. O să fie o parte din voi care v-a fi puţin dificil să recunoaşteţi pentru prima dată. Asta nu v-a arăta sau mirosi sau simţi diferit de voi. în energia care a fost adus astăzi. când voi nu recunoaşteţi asta. să iasă afară în acest timp. întrebări despre ce preziceri noi facem. totul este un potenţial a ce se v-a întâmpla. Voi vă uitaţi pe partea cealaltă a pereţii. Yeshua sau alţii care au venit la Cercul Crimson? Mergeţi mai adânc în sinea voastră. Să nu vă îngrijoraţi de cuvinte specifice. Simţiţi mai întâi energiile. Voi o să continuaţi să vă uitaţi altundeva pentru divinitatea voastră. lăsând ca întunericul să iasă la suprafaţă în acest timp. chiar de pe partea noastră a voalului. Este un potenţial aici pentru mari schimbări a . sânt multe întrebări care apar. Vreţi voi să comunicaţi cu mine. Metatron. De aceea este că Metatron a spus. Chiar dacă voi ajungeţi la realizarea că mergeţi în momentul divin. voi nu a-ţi ajuns la realizare că deja este în sinea voastră. Toate sânt potenţiale. Este aşa de aproape că voi nu realizaţi că voi deja mediaţi. pentru că noi nu ştim. Dar. Să nu vă îngrijoraţi de cuvintele care vin. Când divinitatea voastră care este trează.Energia divinităţii şi înţelegerea şi dragostea a Tot Ce Este. aşa cum ştiţi. pentru că voi vă uitaţi aşa departe pentru răspunsuri. Voi sânteţi în iluzia că asta este altundeva. Să nu vă aşteptaţi la ceva mare. aşa cum voi vedeţi potenţiale. Voi deja sânteţi în divinitatea voastră. o sine distantă. Voi vă uitaţi pentru o oglindă de afară. mulţi dintre voi o să negaţi asta.şi care simt că ei nu au nimic de pierdut ci totul de câştigat. Dragilor. Să ştiţi că asta este Voi şi să nu vă uitaţi pentru cineva străin. Voi deja vorbiţi cu fiinţele de pe partea noastră a voalului. Este voi. este chiar la vârful degetelor voastre. Să nu vă aşteptaţi la un înger mare. În acea energie este înţelegerea. ce vede Metatron. că este afară un grup mic care ţine energia intensă de dualitate. voi căutaţi ceva ce voi gândiţi că sună şi se arată şi se simtă diferit decât voi.. ştiind că face parte din voi dar poate voi nu recunoaşteţi asta încă”. Simplu mergeţi în fiecare moment în divinitatea voastră. de altundeva. Este un potenţial pentru cei care deţin arme de destrucţie în masă. Acum. Dragilor. Deja face parte din mintea voastră. atunci ea v-a spune. Este sinea voastră divină care deja este acolo. ştiind că este acolo. Dar. Deja este în inima voastră. Simţiţi energia. Într-adevăr. noi vedem potenţiale. Este aşa de aproape că voi scăpaţi din vedere asta. că acele lucruri se pot întâmpla. Asta nu este aşa. Tobias. Înţelegeţi că este foarte aproape. este doar un potenţial. este ignorată. “Poate eu mă voi duce înapoi să dorm încă puţin şi te las să termini jocul tău”. ce voi a-ţi numi aspectul întunericului. “Sânteţi gata să arătaţi Spiritul vostru. Noi nu facem preziceri de mari războaie.

Dar. Poţi să pui ceva lumină pe acest subiect? . Aşa cum am spus înainte. care v-a adus să cunoaşteţi cine într-adevăr sânteţi. Dragi prieteni. O să fie o tendinţă pentru divinitatea voastră proprie ca să simtă o tristeţe adâncă. Posedaţi acea conştienţă. Noi ştim că mulţi au fost confundaţi de acest “Fruct a Trandafirului”. Voi o să vedeţi cum şi de ce lucrurile într-adevăr se întâmplă în acest timp pe Pământul vostru. soluţia care a fost creată de voi pentru voi în moment şi în “acum”. să primiţi şi să posedaţi. dragilor. Răspunsul este în sinea voastră. Este doar un potenţial. şi aşa este şi conştienţa universului. Conştienţa. Este gata ca voi să absorbiţi. Şi cu asta noi sântem bucuroşi să răspundem la întrebările voastre. pentru că ceva trebuie să fie eliberat.Pământului ce voi a-ţi numi distrugere.. mulţi dintre noi am călărit valurile joase în ulrimele săptămâni. Să nu uitaţi conştienţa şi ce asta este. noi vă provocăm pe fiecare dintre voi să simţiţi răspunsul în sinea fiinţei voastre. să nu fiţi atinşi de tristeţea care ar putea să vină în cazul în care potenţialele specifice sânt aduse în “acum”. noi nu facem o predicţie pentru un cutremur într-o dată specifică sau fluxul mărilor într-o dată specifică. Dar. Staţi în spatele zidului scund. Să înţelegeţi că deja asta stă în sinea voastră. aşa este şi conştienţa Pământului. Să nu uitaţi drumul pe care a-ţi fost. Înţelegeţi că asta este ceva ce şi alţii fac în viaţa lor. Este. Vă aşteaptă un timp provocator.. care v-a adus să vă eliberaţi pe voi înşivă. Noi nu vorbim filozofie aici. A fost totdeauna acolo. Noi vorbim despre realitatea de “acum”. Soluţia divină pentru viaţa voastră proprie este deja creată de voi înşivă. absorbiţi. şi primiţi “Fructul Trandafirului”. Simţiţi. Asta simplu vă aşteaptă ca voi să primiţi asta. Voi poate o să doriţi să fugiţi afară. Voi o să vedeţi multe schimbări în jurul vostru. nu departe ca să nu puteţi atinge sau ţinut de alte entităţi. Cu asta noi sântem bucuroşi să dăm interpretarea noastră. Întrebare: Tobias. Să înţelegeţi că la miezul tuturor lucrurilor este soluţia. că oportunitatea potenţialelor se schimbă.acea energie frumoasă care este contopirea înţelepciunii din trecut cu potenţialul viitorului şi adus în realitatea de “acum”. înapoi în agonia dualităţii. Dar. să nu uitaţi ce noi am spus astăzi. Un timp sacru pentru Pământ şi pentru toţi în univers. să salvaţi omenirea. să nu fiţi atinşi de drama timpului în care sânteţi. să salvaţi pe alţii. “Fructul Trandafirului”. asta numai dacă voi permiteţi. Timpuri dificile. Dragi prieteni. dar este soluţia divină ce voi v-aţi dat deja vouă înşivă. Este un potenţial care există chiar acuma în această balanţă delicată a dualităţii. Noi nu o să facem o predicţie că o boală specifică o să măture pământul. şi să ştiţi că răspunsul stă în sinea voastră. Poate voi o să simţiţi că este necesar să săriţi înapoi în asta. Noi putem doar să spunem că sânt potenţiale. să permiteţi la tristeţea să vă atingă.

Voi luaţi asta ca şi cum ar fi al vostru în multe cazuri. Asta nu este un curs pre-scris sau un model. Noi aplaudăm pe aceşti umani mai mult ca pe umanii care stau acasă timizi. Nu este un loc unde ar trebui să fiţi sau să nu fiţi. Noi o să vorbim despre Energia Nouă în următoarele lecţii. De aceea Metatron a spus să vă experienţaţi şi să vă arătaţi pe voi înşivă. Voi simţiţi tristeţea despre care a vorbit Metatron mai înainte. Încercaţi să aveţi o înţelepciune despre ceea ce se petrece. şi onoraţi asta. aşa cum şi umanitatea trece prin astea. Dacă asta vine de la voi. Astea o să fie intense. totul v-a fi exprimat înafară. Într-adevăr şi voi o să simţiţi asta mult mai intens. cei care sânt săraci şi bolnavi în trupul lor şi firavi în mintea lor. Să nu încercaţi să ieşiţi din astea sau să le ignoraţi. Este totul în momentul de “acuma”. Dragi prieteni. Este doar o alegere. Făcând aşa. În acea lărgire nu este bine sau rău. Este energia dualităţii. literal şi figurativ . Dumnezeu nu v-a pus pe Pământ ca să spună. Acum astea merg înafara fazei. cei care sânt în mocirlă. voi creaţi o Nouă Energie. Voi o să simţiţi aceste coborâri. Voi simţiţi la fel suferinţa şi durerea celorlalţi. Este o frică că voi nu “faceţi lucrul cum trebuie”. Aceşti umani nu au făcut decizii greşite. aceste cicluri. Voi la fel călăriţi multe cicluri în sinea voastră. pentru o perioadă de timp. Astea merg înafara fazei în ordinea de a re-alinia în această căsătorie nouă de care am vorbit înainte.care este pe faţa Pământului chiar acuma. sânt foarte onoraţi pe partea noastră a voalului. o tristeţe adusă de vânt . Voi simţiţi povara celorlalţi. “Voi trebuie să găsiţi comoara ascunsă”. Simplu este. să înţelegeţi că asta face parte din proces. Asta face parte din ciclu. Astea devin tot mai intense şi mult mai frecvente. Întrebare: Tobias. şi îi este frică să se mişte sau să ia decizii. Asta ar fi ridiculos. Încercaţi să aveţi înţelepciune despre astea. pentru că într-un sens asta este ce literal se întâmplă. Voi vă deschideţi chiar acuma. aceste cicluri prin care treceţi şi schimbările dualităţii ce se petrece în sinea voastră. Asta este dualitate. dragilor. aparent ieşind din faze. La aceşti umani nu le-a fost frică să meargă în adâncul întunericului ca să află cum este acolo. dacă ei au luat decizii bune şi alegeri bune . dar înţelegeţi. adăpostiţi în spatele zidurilor şi uşilor. valurile vieţii. să înţelegeţi că valurile joase vă ajută să construiţi momentul ca să treceţi prin schimbare energetică. Voi o să simţiţi şi culmile. Nu este bine sau rău. că asta nu necesar vine de la voi. Lumina şi întunericul au fost totdeauna faze potrivite. Voi simplu sânteţi. care vă mută în Energia Nouă. Înţelegeţi că voi sânteţi mult mai sensibili ca niciodată în această Energie Nouă.vântul. Mulţi dintre voi sânteţi încuiaţi în asta. Aceşti umani au făcut decizii mari. Înţelegeţi ce este asta. Voi sânteţi aici ca o parte din călătorie. Voi o să vedeţi că astea o să fie exprimate în căi foarte puternice. o călătorie care lărgeşte Spiritul. Voi literal creaţi Energia Nouă. Mai întâi mergeţi în sinea voastră să cunoaşteţi dacă asta este tristeţe.ca şi cum noi am şti! (Râsete din audienţă). În călătoria pe Pământ. Umanii se întreabă dacă ei fac lucrurile bine. a explorat . să ştiţi dacă asta vine de la voi sau de la alţii. călătoria conştienţei. şi de aceea asta este potrivit.Tobias: Într-adevăr. Umanul care stă în sărăcie. sânt eu unde ar trebui să fiu spiritual şi fizic? Tobias: Tu eşti unde eşti.

asta v-a începe să se ofilească. şi uită cum ar putea să iasă din asta. atât conţinutul lecţiilor cât şi energiile Shaumbrei. eu aş vrea să fiu la zi şi să accelerez. Ce merge dincolo de cuvinte şi aparenţe fizice. Cum pot eu să lucrez cu materialul tău şi să accelerez? Eu sânt sigur că şi alţii experienţează asta şi vor experienţa asta la fel. nu poate cu adevărat să intră “acuma” în viaţa voastră. aceşti umani care sânt în mocirlă. un uman vine la ei şi nu face altceva decât zâmbeşte la ei. dragilor. Întrebare: Tobias. Şi cel pe care voi atunci numiţi un “cur” care stă în mocirlă. eu abia acum am început să lucrez cu lecţiile din Seriile Creaţiei. Întrebare: Tobias. câteodată sânt prinşi în cursa conştienţei. să permiteţi lumina voastră să iasă la suprafaţă. Dacă lucrez în aceaşi viteză aşa cum au fost date aceste lecţii. şi care a descoperit pe el însuşi. Voi sânteţi în mijlocul acestei înmuguriri. sau până la viaţa următoare când voi o să fiţi gata să confirmaţi că “Voi sânteţi Dumnezeu”. o licărire a divinităţii şi o licărire a speranţei. asta nu sânt doar nişte cuvinte zgomotoase sau o filozofie. Şi cine se află în faţa lor. şi cele din Seriile Ascensiunii. Ei îşi pierd drumul lor.cu curaj adâncul durerilor şi suferinţei. Ei sânt aşa de cufundaţi în această energie. că câteodată ei se pierd în asta. şi întreabă cum sânt ei. care într-un fel sânt eu. acest uman a ajutat la crearea conştienţei noi. divinitatea voastră care înfloreşte la picioarele voastre. Ceremoniile vechi. . Şi Cauldre ne spune că noi lungim prea mult timpul. Când Metatron a spus să arătaţi cine sânteţi. este ceva specific ce pot eu să fac să posed mai bine divinitatea mea. Voi gândiţi că divinitatea voastră vine călare pe un cal undeva pe deal la apusul soarelui. Asta se v-a duce înapoi la locul de ascunziş unde a fost pentru aşa mult timp. Atâta timp cât vă uitaţi afară la acea creastă de deal. astea te distrag de la înţelegerea divinităţii voastre. Câteodată voi toţi vă uitaţi departe. regulile vechi şi disciplinele vechi. Ei încep să gândească că acum asta este realitatea. mizerabili. este un înger mare şi divin care poartă numele de Shaumbra. apare o licărire. acordând o lună pentru fiecare lecţie. Umanul care a fost pierdut în călătoria lui vede că este posibil să iasă afară din asta. Noi vă mulţumim pentru această întrebare. Nu sânt reguli sau regimuri sau discipline. Asta face acum. Dacă voi nu îngrijiţi divinitatea voastră. Divinitatea atunci v-a aştepta până mâine. (Râsete din audienţă). priviţi asta şi să ştiţi că şi ei pot să găsească licărirea în sinea fiinţei lor. este simplu de a arăta. Deşi eu am citit toate lecţiile următoare. eu totdeauna voi fi în urmă cu optesprezece luni. acum şase săptămâni. care a fost într-o călătorie lungă. la distanţă. Divinitatea voastră se desfăşoară şi înmugureşte natural. Câteodată. Într-adevăr. Acum. friguroşi şi infometaţi şi supăraţi. Şi făcând aşa. ce nu fac acuma? Tobias: Este de înţeles că asta este deja în sinea ta. câteodată Spiritul şi voi vă pierdeţi! Şi atunci într-o zi aşa cum ei stau în mocirlă.

Asta este făcut ca în viitor. într-un timp de aproximativ 30 de zile. Asta v-a avea tendinţa să aibă o balanţă mai bună în sinea ta. NOI spunem. Acum. Dar. Shaumbra. După aceea uitaţi-vă în sinea voastră. Asta este potrivit perioadelor pentru grupul la care vorbim în acest timp. pentru că noi aducem lecţiile în “cvadrate”. în timp ce noi aşteptăm ca studenţii noştri să apară? Mulţumesc. Întrebare: Tobias. . Tobias: Zicala voastră spune. voi sânteţi învăţători în multe feluri. Acum. că astea nu trebuiesc să fie citite în ordine în acest timp. înapoi la întrebarea specifică. tu ne-ai instruit că acum este timpul să facem pentru ceea ce noi am venit să facem. Dar voi treceţi cu vederea. Nu trebuie să fie o pauză de o lună între lecţii Ar fi mai bine să citiţi şi să absorbiţi trei lecţii deodată. Întrebare: Dragă Tobias. Noi vedem asta în voi. este o singură soluţie în asta. asta v-a fi dificil pentru ei. Este aproape. Pentru cei care sânt atraşi în această energie. nu este obiceiul minţii intelectuale să se concentreze totdeauna pe formele vechi şi tipare care întunecă înţelegerea şi experienţând divinitatea care deja există? Schimbarea concentrării depărtează formele de iluzii sau luarea piciorului de pe frână. Uitaţi-vă la aceste soluţii. Ar fi bine dacă a-ţi avea o înţelegere energetică înainte ca să vă mutaţi la următoarele. Dar.Tobias: Dragule. Sânt trei lecţii care sânt legate împreună. Este deja acolo. şi noi o să avem o înţelegere pentru asta. Voi aşteptaţi un semn mare sau o revelaţie de la Spirit. peste deal pentru înţelegere.corect? Analizând ce este deja în sinteză. dacă ne întrebaţi ce este asta. Tu. o soluţie de care noi am vorbit începând de la începutul discuţiilor noastre. noi nu putem să dezvăluim vouă. cel care ai întrebat. înainte ca să ne mutăm la următoarele trei lecţii. Voi o să ajungeţi să înţelegeţi. Te rog să elaborezi asta. Voi aşteptaţi ca asta să vină într-o formă mare. Ar fi o idee bună să vă concentraţi pe trei lecţii într-un timp. Pot să-mi dai ceva îndrumări ca să găsesc acea înţelegere. să fie destul timp pentru studenţii voştri să absoarbe şi să experienţeze lecţiile. Dar este deja acolo. când voi folosiţi aceste materiale ca o fundaţie. Aceste lecţii sânt aduse la acest grup în “acum”. aceste lecţii şi discuţii sânt date pe bază lunară.. din nou noi recomandăm să citeşti trei lecţii în acelaş timp. Dacă voi încercaţi să luaţi studenţii voştri prin mai multe lecţii în acelaşi timp. deja este acolo. Acum. toţi având căi diferite de a preda acest material. “Studenţii vor apare când maestrul este gata”. este în sinea voastră. tu nu trebuie să faci o pauză de 30 de zile. Dar. (mai multe râsete). mulţi dintre voi vă uitaţi încă într-o distanţă lungă în viitor. ce voi o să predaţi. Cauldre ne întrerupe aici (râsete din audienţă) şi spune că ar fi mai bine să se citească în ordine ca să nu deveniţi confundaţi din cauza limbajului. crează separare. Voi trebuie să vă dezvăluiţi vouă înşivă. Voi vă aşteptaţi să fie scris undeva pe perete. Dar.. pe baza căruia construim aceste lecţii. nu este o ordine specifică în care aceste lecţii trebuiesc citite. Eu am căutat toată partea mea şi am găsit că şi alţii simt că se află în bătaia vântului. Noi ştim.

Asta depinde cât de mult staţi agăţaţi de asta. trecutul a creat înţelepciune. . şi că egoul este rău. pot să fie prinşi în formele vechi în timp ce încearcă să se re-modeleze spre Energia Nouă.Tobias: Într-adevăr. într-adevăr multe lucruri sânt închise în ţesuturile creierului aşa cum analaziţi. Şi că tu deţii puterea divinităţii tale proprii. Noi ştim că tu te-ai întrebat ce a fost aia. Tu nu trebuie să faci asta aşa complex. mulţumesc pentru tot ce faci. Noi vrem ca tu să şti că este familie în jurul tău. Mintea voastră încearcă să performe o funcţiune pentru care a fost dirijată să facă. Este ceva ce tu ai vrea ca eu să ştiu? Tobias: Că tu eşti Dumnezeu. Este o concepţie modernă specifică. care spune că creierul este rădăcina relelor. şi voi treceţi peste asta mereu şi mereu. ESTE. Mintea este valoroasă. tot timpul. Dar acum. energiile pe care voi a-ţi putea să le numiţi “inima” şi “înţelegere” şi “compasiune”. Este doar expresie. Dar noi nu vrem ca voi să lăsaţi creierul vostru afară. Dualitatea mă confundă şi pune stress în relaţia noastră. Simplu. şi eşti foarte mult iubit! Şi aşa cum am spus mai înainte nu este bine sau rău. El îmi spune că el vrea să lărgească definiţia de preot în contextul timpului de schimbare în timp ce el urmează codul tradiţional de preot. Da. Cu asta spus noi găsim foarte mulţi umani care se închid în analize. voi o să găsiţi că mintea voastră proprie o să permită să eliberaţi în aşa fel ca voi să mergeţi înainte. Într-un sens voi nu integraţi cealalte energii. integraţi fiinţa voastră întreagă în procesul cu asta. voi puteţi asta să re-direcţionaţi. Cu înţelegerea că voi pricepeţi că trecutul simplu este experienţa de unde înţelepciunea este obţinută. o filozofie modernă. a ales să fie un preot catolic. simplu ca să fim cu tine şi să stăm cu tine. Întrebare: Tobias poţi tu să comentezi despre natura relaţiilor în acest timp de schimbare şi tranziţionare de la Energia Veche la Energia Nouă? Eu îţi spun un exemplu ca să înţelegi ce vreau să spun. Mintea face parte din procesul total. ultima dată de când eu l-am văzut. Tu într-adevăr mi-ai ajutat în călătoria mea. Dar asta nu este chiar aşa de rău. Eu am întâlnit în prezent o veche relaţie. Persoana care a iniţiat această relaţie cu mine. care îmi face probleme. El se mută spre Nou dar face paşi înapoi. Voi aveţi tendinţa să vă concentraţi numai la mintea voastră. Tu eşti unul dintre care ai potenţiale măreţe în Energia Nouă. Noi am venit la tine noaptea. Spuneţi minţii voastre că este timpul să aducă înţelepciune în loc de analize. La fel asta mă face curioasă de ce oamenii care se mută spre Energia Nouă. ca şi mine. care deja sânt acolo. Aduceţi în faţă înţelepciunea trecutului în “acum”. în loc să le “ştiţi” sau să le “simţiţi”. încercând să descifraţi lucrurile. Eşti tu la care am venit noaptea. asta face parte din tot procesul. Chiar acuma mulţi dintre voi găsiţi că “a şti” vine şi intră ca şi un simţământ. Aşa cum am spus. Este procesat în minte în aşa fel ca asta să fie dat afară în realitatea voastră umană. în timp ce noi descoperim şi afirmăm aproprierea noastră în inimă şi spirit. este natural să mergeţi înapoi în experienţele din trecut. Orice comentariu din partea ta a voalului este bine venită. Dragilor. Doar. Întrebare: Tobias. Mintea este foarte valoroasă.

Asta este potrivit pentru ei. să lucraţi cu visele ca să le puteţi înţelege. dar noi sântem bucuroşi să avem această întrebare aici. şi nu este bazată pe karma veche şi contracte vechi unul cu altul”. Dar. Această persoană te-a condus în trecut. visele sânt teritorii aproape deloc nedescoperite. asta nu înseamnă că toate lucrurile în jurul vostru sânt şi ele în Energia Nouă. această persoană încearcă să te eliberze. Nu a fost ştiut că atunci când umanii au plecat pe Pământ şi au luat un trup fizic. Acum. cercetătorii şi filozofii au fost nemulţumiţi pentru că ei au încercat să pună visele într-o cutie şi să le dea un simbol la fiecare şi o pricepere definită.dar. În Energia Nouă o să fie multă înţelegere a viselor. Acum tu eşti confundată despre cine tu ai urmat. Într-un sens. “Două Pământuri”. Tu urmează-te pe tine însăţi şi eu mă urmez pe mine însumi. este o mică parte a ceea ce întradevăr i-a loc. Noi vedem asta că se întâmplă mult mai mult aşa cum voi deveniţi balansaţi în divinitatea voastră. noi putem să eliberăm legăturile vechi din trecut şi noi putem să venim înapoi într-o relaţie care este mai nouă decât noul.. Să nu mă urmezi. este o istorie lungă care merge dincolo de această viaţă.care este cea mai provocatoare în Energia Nouă. este o neînţelegere uriaşă a viselor care nu au fost abordate încă. Asta este timpul. Tu ai urmat această persoană în multe căi. . aşa cum ştiţi cu toţii.Tobias: Noi îţi mulţumim că ai amintit despre această energie de relaţii . Universul şi stelele voastre toate în jurul vostru aproape nici nu sânt descoperite de umani la acest punct. în special în relaţii.. Ei vor să meargă înapoi şi să scuture căile vechi. s-ar putea că ei nu o să vă înţeleagă pe voi. Dar ei nu s-au uitat că unde este înţelesul adevărat a viselor. Ce voi aduceţi aminte despre un vis. Urmează-te pe tine însăţi. “Să nu mă urmezi niciodată. că ei o să aibă vise noaptea. Asta este ceva ce trebuie onorat. Sânt acei umani care se mută în Energia Nouă şi care vor să schimbe instituţiile vechi. despre cele. o parte din ei trebuie să meargă înapoi ca să vindece trecutul. pentru că mulţi încearcă să rezolve sau să vindece ceva din trecut. Tobias: Visele sânt o arie despre care o să vorbim mai mult. În alte cuvinte. Şi da. Întrebare: Te rog spune mai mult despre analizele visurilor. pentru că sânteţi în Energia Nouă. El încearcă să te facă să urmezi divinitatea ta proprie. Cu acest individ special. Este doar interesant de observat. Noi încurajăm pe Shaumbra. asta spune. Voi o să fiţi într-o stare de conştienţă şi voi o să înţelegeţi cealaltă parte a conştienţei în jurul vostru. Ce simţi tu chiar acuma. unde dualitatea se pare că iese la suprafaţă în cea mai puternică şi cea mai ciudată cale. Ei realizează că în ordinea de a se muta înainte. Noi am vorbit despre asta deja de un timp. este că tu eşti tras în eneregia lui. Visele sânt nişte fenomene interesante. Multe din oceanele Pământului vostru sânt nedescoperite. Este o tendinţă pentru mulţi oameni să meargă înapoi. Noi nu aducem nici o judecată despre asta. în conflictele lui proprii şi înţelegerea dualităţii. Oamenii de ştiinţă.

Dar. Astea nu o să mai aibă atâta efect în trupul vostru fizic. Toate astea sânt potrivite. Dragi prieteni. câţiva dintre voi poate experienţează o oboseală deosebită în fiinţa voastră. asta este ca şi intrând în formă pentru acele experienţe. diferite tipuri de experienţe în acele vise. Aşa cum energiile divinităţii voastre şi a noastră vin tot mai aproape. Voi o să le mânuiţi tot mai uşor de fiecare dată. Astea toate sânt elementele dualităţii. Este mult ce v-am dat noi astăzi. Atunci. Asta este tema voastră de casă . A fost o bucurie pentru Metatron să vină şi să vă vorbească direct cu Shaumbra şi să aducă această energie în voi toţi. Codurile sânt în energia care au fost împletite prin astea în timpul acestei zile. Folosiţi asta ca cheia voastră de înţelegere. uitaţi-vă la ele din punctul de eliberare a dualităţii. Voi o să vreţi să vedeţi dacă sânt nişte coduri secrete în sinea acestor cuvinte. Voi aveţi tipuri diferite de vise. Câţiva poate se simt puţin obosiţi în acest timp. sau simt o ceaţă în jurul lor pentru câteva zile. Noi o să ne reîntoarcem luna viitoare şi vom relua cu lecţia următoare. Într-un sens.să descifraţi asta şi ce a fost spus într-adevăr din sinea acestor energii. Acum.Noi o să vorbim despre asta în discuţiile viitoare. ŞI AŞA ESTE . Noi ştim că voi o să vreţi să mergeţi înapoi să recitiţi asta pentru o înţelegere mai adâncă. Dacă voi vreţi să vă uitaţi în special în spatele acestor vise. Astea fac parte din procesul prin care voi treceţi chiar acuma. da sânt. sau o răbufnire neobişnuită de energie. a fost o energie minunată astăzi. astea toate au de a face cu eliberarea dualităţii. codurile nu sânt în cuvinte care sânt pe o bucată de hârtie. voi o să începeţi să puneţi toate părţile şi bucăţile împreună. Când voi interpretaţi visele voastre acuma.

Shaumbra. Dar. Dar asta ne energizează pe noi ca să fim aici cu voi. Pentru cei care văd culorile celor care vin în jurul vostru.asta este ceea ce voi creaţi aici. Noi o să vorbim ce într-adevăr este Energia Nouă. voi creaţi templul Energiei Noi. ce onoare este ca să fim noi aici! . Energia este caldă şi iubitoare.. atunci voi nu a-ţi înţeles bine. Pentru cei care cred că este energizant pentru noi ca să venim aici. şi cei care sânt pe această scenă.crede că noi-am spus să-şi scoate pantofii pentru că nouă nu prea ne plac acele lucruri interesante pe piciorul lui. Este o plăcere să fim împreună cu voi. Voi ne-aţi permis în spaţiul vostru sacru.LECŢIA A NOUA THE VOID OF ASCENSION VIDUL ASCENSIUNII PREZENTAT LA CERCUL CRIMSON 5 MAI 2002 Tobias: Şi aşa este dragi prieteni. Noi vă mulţumim că ne aduceţi în templul Energiei Noi. Ne face. că noi ne adunăm împreună cu voi în acest cerc a Energiei Noi. Noi scoatem pantofii în onoarea voastră. aşa cum noi intrăm în templul vostru sacru. Când voi vă adunaţi ca acuma. ce onoare este pentru noi ca să fim aici! Ce onoare ca să vedem ce faceţi voi! Nu este un lucru mărunt ca să fiţi primii în Energia Nouă. Dragilor. şi învăţători. Este plină cu înţelegere şi plină cu esenţa călătoriei voastre. Noi o să vorbim despre asta astăzi. Dar. cum să spun piele de gâscă peste toată fiinţa noastră eterică. Voi ne-aţi permis să trecem uşa şi să intrăm în templul vostru divin. învăţători.SERIILE ASCENSIUNII . (Râsete din audienţă).. voi o să vedeţi licăriri peste tot. Un templu sacru. când noi ne scoatem pantofii şi sântem aici cu voi... este felul nostru de a arăta onoare pentru voi. Cauldre.

Voi v-aţi gândit că găleata Spiritului a fost limitată. “Sânteţi gata să vă eliberaţi pe voi înşivă. ştiţi voi că nişte ani reprezintă doar o perioadă scurtă de timp. “Sânteţi gata dragilor?”. au fost cei care au dat răspunsul de “da”! “Da.. ce creaţi voi! Într-un fel voi puteţi spune că noi vă fotografiăm pe voi. “Da”. Dar. când Metatron a întrebat. a cercului Crimson.. Noi punem fotografiile astea pe perete.urmărând.Noi trimitem multă dragoste. “Da”. Vouă v-a fost frică să cereţi diferite lucruri. după ce voi a-ţi avut sute sau mii de vieţi! Uitaţi-vă ce voi a-ţi făcut într-o perioadă scurtă de timp! Această cameră se umple cu energiile acelora care vin aici pentru aceste lecţii. Şi voi ştiţi ce.. Dragilor. Oh.noi ne uităm la cele de acum un an sau doi.. cu acelora care sânt ca invitaţi. lung şi dificil în multe vieţi. şi lucruri ce v-au ţinut înapoi?” Într-adevăr. Noi vă iubim pentru asta! Dar asta este ca şi un vas fără fund. Noi vedem schimbările uriaşe care au luat loc în sinea voastră.. este ce am auzit noi de la voi acum o lună. Noi punem şi fotografii individuale a fiecăruia dintre voi care sânt aici şi cei care citesc aceste materiale. Asta nu trebuie spus în multe vorbe.şi simţînd dragostea unui număr mic de umani care au mers pe un drum lung. Noi o să aducem aici noaptea în visele voastre. Noi înşirăm fotografiile acestui grup. Este important pentru noi ca voi să ne spuneţi de ce aveţi nevoie. Să nu vă fie frică să cereţi. noi putem să vă aducem energia şi dragostea noastră. Spirit. este ce am auzit când noi am întrebat. Este mult mai mult decât trebuie pentru fiecare. Când voi cereţi lucruri. dar trebuie să-mi dai asta şi asta!”. Trebuie doar să cereţi asta. La fel şi fiinţa şi sufletul vostru propriu trebuie să audă asta.onorând. Poate noi nu putem să vă aducem în formă palpabilă. Noi o să aducem aici în această cameră unde toată aceste fotografii vor fi expuse. sau poate chiar şi în starea voastră trează. spuneţi-ne dacă aveţi nevoie ... cei care staţi aici în această cameră şi cei care se conectează prin pagina de internet.. asta este apropriat! Noi trebuie să ştim de ce fel de lucruri aveţi voi nevoie pe Pâmânt. Aşa cum voi eliberaţi dualitatea. ca un produs material. voi o să învăţaţi să călătoriţi fără maşini şi avioane. După aceea noi facem o comparaţie. este ce am auzit de la sufletele voastre şi de la egoul uman şi conştienţa voastră. Simţiţi voi ce noi vă trimitem vouă? Simţiţi voi ce creaţi voi aici. “Da”. Oh. şi restul care se adună în jurul cercului. Şi aşa voi puteţi avea o privire a fotografiilor voastre. asta ajută pe sufletul vostru propriu ca să ştie de ce aveţi nevoie în acest timp. Voi a-ţi crezut că a fost doar o cantitate de supă în vasul Spiritului! Voi a-ţi vrut să fiţi siguri că este destulă pentru fiecare uman pe Pământ. dragilor. Şi voi puteţi vedea fotografiile. aici pe partea noastră a voalului. cu toate că Cauldre a spus că este interzis fotografierea! (Chicotiri) Noi luăm un tip de fotografie când noi ne adunăm cu voi. progresul pe care l-aţi făcut în câţiva ani.

noi v-am auzit de peste tot. dar eu parcă sânt în confuzie ce asta reprezintă!” Asta este proprietatea a cine sânteţi voi. De ce oare trebuie să ne întrebi aceste întrebări? Nu ţi-am spus noi ţie mereu şi mereu?” Dar. Tobias! Noi sântem gata! De ce oare tu crezi că noi am trecut prin atâtea dificultăţi? (Râsete din audienţă). este ca voi să permiteţi lor să joace jocul lor. într-o zi voi o să moşteniţi tronul. “Da”.. sau spaţiu ascuns. şi la fel să fiţi în unitate cu Tot Ce Este. ei o să vină la voi. Când noi am întrebat. voi a-ţi răspuns pe tot globul Pământesc şi în inimile voastre individuale. pentru că a fost o întrebare foarte adâncă în sinea voastră. este ce noi am auzit . Să nu vă limitaţi la cât aveţi nevoie. . nu iluzia a acelora care sânt prinşi în ciclurile vieţii pe Pământ.un cor de “da-uri” venind de la Shaumbra . când noi v-am întrebat. Şi.. Simplu puneţi afară vibraţia că acuma este timpul pentru aceste lucruri umane. “Sânteţi gata să vă iubiţi pe voi înşivă”. să experienţeze şi să crească aşa cum voi a-ţi făcut. sau când şi unde. (Râsete) Asta a fost cel mai dificil să răspundeţi. este ce noi am auzit când Metatron a întrebat. “Da”. “Sânteţi gata să cunoaşteţi că voi sânteţi cei care moşteniţi tronul?” Sânt multe implicaţii în asta. “Da. pentru aceste lucruri emoţionale.de dragoste sau înţelegere. “Da. ce o să continuăm să discutăm cu voi. despre meritul vostru de sine. Asta este una dintre energiile fizicii ce face parte din Energia Nouă. să înţelegeţi că ei sânt în călătoria lor proprie? În timpul lor potrivit. dar să iluminaţi în fiinţa voastră şi în jurul vostru. Metatron a întrebat din nou pentru că timpul este foarte apropriat acum. “Sânteţi gata să ştiţi cine sânteţi într-adevăr?” Nu iluzia cu o limitare umană. Dar. astea o să fie aduse la voi. “Sânteţi gata să ştiţi cine sânteţi?” Sânteţi gata să primiţi Fructul Trandafirului? Şi ce noi am auzit a fost. Dragilor. Metatron! Da. Fructul Trandafirului este divinitatea voastră. Dar. sânteţi gata să vă cunoaşteţi pe voi înşivă ca fiind Dumnezeu? Voi a-ţi plecat de Acasă de mult timp. “Sânteţi gata să vă arătaţi cine sânteţi? Sânteţi gata să exprimaţi fiinţa voastră şi divinitatea voastră? “Da”. “Sânteţi gata să permiteţi spaţiul celorlalţi. poate”.când voi a-ţi fost întrebaţi. “Sânteţi gata să vă iluminaţi divinitatea vostră?” Să nu ţineţi asta în secret. şi Da. divinitatea voastră. Spirit. Noi v-am întrebat. între timp. De aceea este că Metatron v-a întrebat. este ce noi am auzit când Metatron a întrebat. Voi o să aduceţi asta în fiinţa voastră. Este acel fel de “a şti” că voi a-ţi creat toate soluţiile. Dar. chiar înainte ca experienţele să vină la voi în viaţa voastră. să permiteţi ca sufletul lor să se dezvoltă.”poate. pentru aceste lucruri spirituale ca să intră în viaţa voastră. Voi care a-ţi fost în Regat cu Regele şi Regina. Această întrebare a ridicat probleme pentru voi noapte după noapte şi după noapte.. este timpul pentru voi să fiţi Dumnezeul de Sine în felul vostru. Asta vine la voi. dar acum cu o identitate separată. Ah..dar de adevăratelea nu prea mult timp. Şi daţi-vă voie vouă înşivă să simţiţi şi să ştiţi că aveţi nevoie de abundenţă acuma. “Sânteţi gata să primiţi asta”.

Metatron la fel a întrebat. într-adevăr el a vorbit despre acele lucruri pe care voi o să le găsiţi în ziare. Într-adevăr noi sântem lângă voi noaptea. omorâri. Poate o să fie ca nişte călduri. Noi stăm în jurul vostru şi ajutăm la amortizarea acelor efecte. Şi cutremurele vin. “Sânteţi gata. o să vină. şi voi mai spuneţi că. a cine sânt eu”. Dragilor.. chiar şi în starea voastră trează despre lucruri pe care voi le-aţi făcut în trecut. moleculele voastre . Este eluzivă. Aceste focuri curăţă fiinţa internă şi curăţă cicatricele vechi. acuma? Sânteţi gata să înţelegeţi că toate astea au fost despre experienţele voastre? Voi a-ţi plătit datoria pentru acelea. şi despre durerile de corp. Voi vă schimbaţi ADN-ul vostru. abuz de putere. Sânt dărămături pe jos. eu sânt aşa aproape de asta. Acum numai este nici un scop să reţineţi nimic din trecut înafara de înţelepciunea experienţelor..acest “da”. În fiinţa voastră se întâmplă ceva asemănător. Dar. “Da-ul”. Ei nici nu ştiu ce înseamnă păcat.într-adevăr. Poate o să fie ca o iritaţie de piele.“Sânteţi gata să vă iubiţi pe voi înşivă?” Voi a-ţi avut o privire în visele voastre. Este încă de neînţeles pentru voi la acest punct. În pădurile voastre sânt pomi care au căzut. acest lucru numit Energie Nouă... boli. o mare provocare! Mulţi dintre voi a-ţi spus. “Sânteţi gata pentru focul care v-a trece prin corpul vostru fizic?” Voi o să ştiţi despre acel foc. Şi el a transmis un mesaj vouă despre voi. Ei nici nu ştiu ce înseamnă ce voi numiţi karma. Spiritul sau Metatron şi restul nu ţin nici o judecată. şi corupţie. Metatron a vorbit despre mişcări şi bubuiturile care sânt în sinea voastră. Sânteţi gata să vă iubiţi pe voi înşivă. să vă iubiţi pe voi înşivă mult şi intim” Voi a-ţi fost învăţaţi că nu este bine să vă iubiţi pe voi înşivă. Dar. chiar dacă nu prea ştiţi ce vine în locul iluziei de dualitate? Oh. “Eu sânt gata să eliberez asta. care infiinţează o energie şi care ajută să eliberaţi dualitatea. Sânt lucruri care cer să fie curăţate acum. “eu nu ştiu cum să eliberez asta”. asta este cel mai sacru lucru pe care voi puteţi face! Iubiţi tot ce sânteţi voi. viaţă după viaţă. Au fost trădări. care a venit din inima voastră şi din fiinţa voastră. Focurile interne ajută la eliberarea acestora. dragilor. v-a fi ca şi o gripă. pentru că voi a-ţi pus asta pe voi înşivă. care a ieşit din gura voastră. dragi prieteni. “Sânteţi gata să eliberaţi iluzia de dualitate? Sânteţi gata să eliberaţi. Noi o să vorbim despre asta acum. Şi după aceea voi v-aţi judecat pe voi înşivă. Voi a-ţi creat toate aceste lucruri în energia de dualitate. Voi încă nu ştiţi în ce vă mutaţi. Când Metatron a vorbit despre vânt şi ploaie şi cutremure de Pământ. Fricţiunea cauzează căldura care produce focul intern. dragilor. Astea sânt focurile care vin din curăţirea internă pentru că este multă fricţiune care i-a loc acuma în fiinţa voastră energetică la un nivel foarte adânc. Noi vă cerem astăzi. şi parcă nici nu ştiu că este acolo”. Voi a-ţi plătit datoriile voastre . Este misterios. ADN-ul vostru se schimbă chiar acuma în voi înşivă. asta a fost ca voi toţi să auziţi. Dualitatea este o parte înnăscută în mine. şi înţelegeţi că toate experienţele acelea v-au adus la acest moment de înţelepciune.

Astea curăţă vechiul şi vă ajută să vă mutaţi în nou. Câteodată vânturille sânt ca nişte perii de catifea curăţând întreaga voastră fiinţă foarte blând şi cu alinare. Chiar acă voi staţi toată ziua într-un birou şi nu aveţi multe contacte cu oamenii. . şi asta v-a cauza cutremure. Şi. şi vânturile.. “Metatron şi Tobias. această energie este ferm aici şi acum. a voastră. pentru că dragilor. Ei trec prin proces la fel ca şi cum voi treceţi.apele. voi treceţi prin asta chiar acuma! A-ţi pus voi capul afară vreodată pe geamul de la maşina care mergea cu 100 de mile pe oră? Voi a-ţi fi putut simţi curentul. Când astea se întâmplă. Nu este de mirare că aveţi vânturi în sinea voastră. de ce ai făcut aceste lucruri mie? De ce corpul meu are dureri?” Este pentru că voi eliberaţi. Înţelegeţi acest proces şi mergeţi cu asta. Câteodată asta produc cutremure în voi pentru a elibera aceste urme din sinea voastră.la fiinţa nivelului atomic al vostru. Este iluminarea a cine sânteţi voi. Asta este ceea ce voi faceţi chiar acuma. Voi vă schimbaţi în sinea voastră.voi o să-i călăuziţi. Toate aceste lucruri se întâmplă în sinea voastră aşa cum voi mergeţi în Energia Nouă.. A luat un timp lung pentru Metatron să ajusteze energia şi a luat un timp pentru voi ca să fiţi în stare să absorbiţi asta. în oasele voastre şi peste tot în corpul vostru fizic. a fost despre voi. Numai este nevoie de filtre sau bariere ca şi cum am folosit înainte.astea reprezintă lacrimi. Procesul lor o să fie mai uşor pentru că ei o să aibă învăţători . Vânturile în sinea voastră. conştienţa care se schimbă în sinea voastră afectează pe alţii în jurul vostru. Este divinitatea voastră. Ah. Metatron. Metatron este conştienţa divină care nu a fost capabilă să intră în dualitate până acuma. energia dualităţii pe care voi a-ţi chemat de a fi de acasă pentru un timp lung. Este Voi. Şi apele care vin. multe cauze. este o parte din voi care nu a fost în stare să se integreze la nivelul Pământului. dragilor. asta ajută pe alţii să-şi schimbă conştienţa lor. A luat un timp până ce a venit aici. Dar. pentru multe. să nu veniţi la noi şi să spuneţi. vânturile la fel curăţă şi eliberează.. Ei o să vină la voi în timpul apropriat. a divinităţii voastre este acum ferm plantat aici. Voi intraţi aşa repede în Energia Nouă că asta cauzează tipul de vânt în sinea voastră. Voi puteţi vedea reflecţia voastră în Metatron.voi . Este aici. Voi ţineţi urme energetice din trecut în ţesuturile voastre. Chiar cum voi vă schimbaţi conştienţa. Multe despre ce a vorbit Metatron la ultima noastră adunare. Astea sânt lacrimile inimii voastre. Lacrimile inimii voastre ajută să scăpaţi de rămăşiţele emoţionale din trecut. Voi la fel o să vedeţi că astea se întâmplă în lumea voastră. Alte dăţi parcă vânturile sânt zgomotoase ca un hurican sau un tornado. Energia lui Metatron este ferm pe Pământ. Numai este nevoie să fie trimişi mesageri. Într-adevăr este o tristeţe pentru a părăsi energia veche. Metatron care s-a întrodus la voi ca “vocea voastră în Spirit”. şi această energie a lui Metatron. A fost despre voi. Metatron este energia colectivă a acelora care merge în Energia Nouă..

Şi el o să vorbească mai mult astăzi prin mine Tobias şi Cauldre. Este energia lui Gautama. Adevărul se dezvoltă în fiecare moment a timpului şi schimbă conştienţa. Acum o săptămână şi o zi Gautama a venit în acest loc New York City(Seminarul lui Tobias din 27 Aprilie. Viaţa voastră şi adevărul vostru se v-a schimba. timpul lunii Mai. cunoscut sub numele de Buddha sau Siddhartha. în special în acest timp a anului. Noi vă cerem să respiraţi adânc. Şi noi am vrut ca să ştiţi că adevărul evoluează şi se schimbă. Recunoaşteţi-vă pe voi înşivă Shaumbra în vocea lui Metatron. “Ce este adevărul). licărând în toate culorile. simţiţi acestă energie fluidă de aur care se mută înăuntru şi înafară. Energia lui Gautama este prezentă printre voi. plină cu calităţi de aur. Uitaţi-vă la pictura voastră pe care am pus pe perete. Metatron v-a continua să lucreze cu voi.esenţa adevărată a cuvântului Buddha este. Noi l-am invitat pe Gautama la câteva din întâlnirile noastre recente. ***** . timpul în care Buddha a înţeles că a primit iluminarea lui sub copacul BO. “Cel Iluminat”. Înainte să trecem la Lecţia a Noua din Seriile Ascensiunii. venind în timp apropriat. Cel care vine astăzi aici a fost un vizitator la ultimele noastre discuţii. A fost o întâmplare pe care el nu a putut să aibă în viaţa aceea a lui. noi o să luăm o pauză scurtă. Gautama este prezent. Gautama vine astăzi ca să fie cu noi. un adevăr evaluat. festivalul Wesak) în templul şi sanctuarul ce a fost făcut pentru el. Nu este un adevăr singular şi static. A fost important ca energia lui să fie acolo. dragi prieteni. şi el a simţit vibraţia lui în toată fiinţa lui. El a ştiut despre asta în mintea lui. avem un musafir special care vine pentru acestă lecţie. Dar. când noi vorbim despre Energia Nouă a Pământului. Conştienţa lui v-a continua să vă vorbească. El a înţeles asta. El vine astăzi pentru o celebrare şi la fel să vă dea un exemplu din călătoria lui în Energia Nouă. chiar faţă de astăzi. dar recunoaşteţi pe voi înşivă în asta. El a venit acum o săptămână şi o zi în acest oraş ca să ofere mesajul despre a merge în Creaţia Vidului. Acum. Voi cunoaşteţi adevărul de acum doi ani. Voi v-aţi transformat şi voi sânteţi mai înţelepţi. Noi o să ajustăm energiile a acestui templu sacru. Adevărul pe care voi ştiţi acum este diferit. când noi am vorbit despre schimbarea adevărului. pentru că noi am vorbit despre realizarea la care a ajuns Siddhartha. Noi l-am adus pe Gautama la Salt Lake (Seminarul lui Tobias din 30 Martie. el nu a putut să fie în acea conştienţă pentru că energia nu a dat voie în zilele lui. Energia lui a fost prezent cu cei care au fost acolo. El a venit în ultimul timp.A fost o plăcere pentru această conştienţă a lui Metatron să vă vorbească acum o lună. Noi într-adevăr l-am adus pe el la Salt Lake. puţin cu puţin. El este cunoscut cu multe nume ca şi cel care este Iluminat .

În timp ce am fost foarte strict cu credinţa mea proprie. “Eu învăţ pe toţi că adevărul este în sinea voastră. Eu am călătorit în locuri îndepărtate ca să fac cumpărături pentru rege. Tu eşti denumit Cel Înţelept”. . şi totuşi foarte puţini vor să audă asta? Ei vor să vadă miracole”. şi ei nu vor să audă că astea sânt în sinea lor. eu am văzut pacea pe faţa lui şi prezenţa divină în jurul lui. Eu am auzit că el a fost în satul nu departe unde eu am făcut cumpărăturile. “Eu pot să fac câteva miracole. Dar. El a spus. “Dragă Buddha. şi asta a schimbat mult gândirea mea. pentru că eu nu vreau să concentrez energia mea pe astea. el a spus. Eu l-am ascultat ore în şir şi după aceea am avut plăcerea să vorbesc cu el pe scurt. “Şti tu dragă Tobias.Gautama zâmbeşte. eu nu vreau să fac astea. pentru că ei spun că tu eşti cel Iluminat. Dar. pentru că el ştie că voi sânteţi cei care mergeţi pe acest drum. că asta este mesajul meu. În acel timp eu am fost un negustor. Eu am fost un Evreu. Nu au ieşit multe cuvinte din gura lui. Câteva din călătoriile mele au fost poate mai lungi ce nu i-a plăcut regelui. “Asta este adevărul. că Ilumânarea este în voi. Ei vor un mântuitor. “Dragă Iluminatule. este timpul să mergi înainte. (Geoffrey Hoppe) râde. Dar. El a continuat să spună. mie totdeauna mi-a plăcut să aud ce alţii au avut de spus. şi aşa eu am plecat ca să-l întâlnesc şi să-l ascult. spune-mi despre adevărul pe care tu l-ai găsit. Eu nu pot să fiu acela. Eu pot doar să sper că mesajul despre divinul de sine atinge câţiva urechi”. dar a fost multă energie care a curs afară din inima lui. căutând răspunsurile în sinea voastră. “De ce crezi că eu am continuat să merg de la un sat la celălalt. şi am avut încredere adâncă în mine. Voi nu vă opriţi ca să plantaţi piciorul vostru şi să spuneţi. Eu nu voi continua”. Tu doar ai putut să realizezi că sânt nişte energii cu care ai avut de a face. Buddha a izbucnit în râsete şi a spus. Când gândeşti că ai găsit adevărul.( Tobias chicotează). Ei vor miracole. Voi la fel sânteţi Buddha. şi aşa eu continui să caut adevărul meu înlărgit. ce ar trebui să ştiu şi eu”. Eu în acel timp am fost un bărbat tânăr. El crede că povestea mea este amuzantă. Tu nu ai să-l găseşti niciodată. El a fost în anii lui mai de vârstă înaintată.”Adevărul totdeauna a evaluat. Ce şti tu. Eu am stat şi am ascultat tot ce a spus el. Voi nu o să găsiţi asta în alte persoane sau alte locuri” Şi atunci o tristeţe a venit pe faţa lui Gautama. voi nu vă opriţi pentru nici un fel de adevăr pe drum. Ca şi Buddha.. Eu voi spune o poveste scurtă. sau poate miracole. Cauldre. căutând adevărul. Voi sânteţi căutători. Eu l-am întrebat. Din nou el a râs şi a spus. Este timpul să cauţi nivelul următor a adevărului”.şi totuşi căutând şi investigând mereu. Eu am fost atras în aria în care Gautama a predat. eu pur şi simplu l-am întâlnit pe Gautama sau Buddha în viaţa mea când am fost Tobias. şi că nu sânt satisfăcut să stau într-un singur loc?” Dar. ca să nu învăţi pe oameni tot ce ştiu. într-adevăr.sânteţi acei Iluminaţi.. Când l-am auzit pe Gautama în acea zi. astea sânt şmecherii într-un fel. “De ce gândeşti tu că eu am găsit adevărul? Eu am răspuns. prinţul Buddha.

El şi-a schimbat îmbrăcămintea şi identitatea lui. El a făcut asta în căutarea lui pentru adevăr. născut în regat la regele şi regina. Asta vă sună familiar. El a fost învăţat în învăţăturile lui cum să-şi blocheze mintea lui. El a făcut asta cu corpul lui. Puteţi voi să imaginaţi ce plăcere este pentru mine ca să-l am pe Gautama în prezenţa noastră astăzi. de a urma o călătorie dificilă. El s-a căsătorit foarte tânăr. . şi la fel cum să-şi oprească curgerea energiei prin el. Asta ar putea să vă spună ceva aici. şi la fel să dezvăluie cine sânteţi voi? Gautama a fost născut în familia regală. Dar. Sună asta familiar vouă. Astea l-au ţinut pe el înapoi. gândind că dacă el a golit toată fiinţa lui. Şi aşa el a abuzat de trupul lui că nu l-a hrănit. Gautama a simţit că trupul lui şi partea lui umană nu erau apropriaţi.. Asta vă sună familiar. El a studiat. dragi Shaumbra? El a plecat de la relaţia cu familia lui. ce a făcut el? Ce a făcut el? El a plecat. Şi într-o zi el v-a moşteni tronul. un învăţător minunat şi înţelept.că el a fost un prinţ. El a îndurat multe asprimi fizice şi emoţionale pe drumul lui. La fel el a negat dragostea pentru corpul lui. l-au ţinut de la faptul că cine a fost el într-adevăr. şi să ajută ca el să înţeleagă cine a fost el în interiorul lui. de la toţi pe care i-a cunoscut. Dar. Ei l-au apărat în multe căi şi nu i-au dat voie lui să vadă dificultăţile şi problemele călătoriei umane. dragi prieteni? Ei au încercat să-l ţină departe de drumul de iluminare. a fost ceva ce l-a necăjit în sinea lui ce a vrut să exploreze pe dinafară. El a fost deziluzionat cu viaţa lui.Acea viaţă în care eu l-am întâlnit pe Gautama a avut un impact uriaş. Gautama este aici să spună că ce a făcut el a fost încă un nivel de negare. a fost un prinţ. Gautama a trebuit să caută adevărul lui propriu şi divinitatea lui proprie. Asta a fost o energie ce alţii au pus pe el. familie regală. Shaumbra? Deci a fost că Gautama a încercat să satisfacă pe cei din jurul lui. El a negat mintea lui şi abilitatea lui de a funcţiona şi la fel să aibă vibraţii şi energii care să treacă înăuntru şi înafara trupului lui. el v-a ajunge la faptul de a şti cine a fost el. dragi Shaumbra. El a părăsit familia regală şi a luat drumul sărăciei. El s-a căsătorit că asta a fost cerut de la el. El a studiat din greu şi mult cu acest maestru de eliberare. dragilor arta de “nimic”. El a încercat să nege pe el însuşi. puteţi voi să imaginaţi titlurile în ziarele voastre dacă el ar fi trăit astăzi? “Tatăl abandonează familia” sau “Prinţul părăseşte familia pentru o călătorie egoistă”. Nu este nici o coincidenţă în această poveste! Părinţii lui şi familia a ştiut că a fost ceva diferit la el. când el a avut doar şaisprezece ani. El a renunţat la lumea regală în care el a trăit. Oh. dragi prieteni? El a luat promisiunile purităţii. să fie cu voi energetic.. Şi el a mers ca să studieze cu un învăţător. Sună asta familiar vouă. Şi. Ei l-au răsfăţat în multe căi. În câţiva ani el şi nevasta lui au adus pe lume un copil. în loc să urmeze cântecul din inima lui.

Gautama a iubit această învăţătură..El a învăţat să facă astea... Pe drumul lui el a auzit de un alt învăţător. ce a făcut el într-adevăr a fost că el a creat pentru el un punct josnic care eventual l-a ajutat să meargă la un nou nivel de iluminare.când părul lui a căzut afară. Deci. eliberarea tuturor lucrurilor. dar el a fost Spiritul. El a învăţat că durerea nu este aşa de amuzantă! El a învăţat că există multe stări greşite şi modificate pe care puteţi lua când corpul şi mintea sânt la acel nivel adânc de negare. aşa el a mers la cel de al doilea maestru. El a mers înapoi la viaţa de oarecare abundenţă. Asta l-a învăţat pe el că toate lucrurile sânt pur şi simplu iluzii. El a negat corpul lui. Într-un sens.. Astea au fost la fel iluzii... Sună asta familiar vouă Shaumbra? Gautama a plecat de la cea de a doua şcoală cu multă disperare.. despre acel “nimic” Într-o zi vocea internă în Gautama a realizat că asta nu a fost adevărul ce a căutat el. Înţelegeţi voi ce Gautama spune vouă astăzi. astea l-au ajutat şi l-au împins mai departe. atunci el a învăţat multe despre negare. Cu această nouă înţelepciune el a avut o balanţă de înţelegere. . asta a fost antiteza negărilor pe care le-a studiat înainte. Învăţăturile acestui om cu înţelepciunea nouă a sunat adevărat şi în adâncul lui.asta este o altă formă de negare.şi unghiile de la picioare au căzut.. Gautama a realizat că într-adevăr el a fost Spiritul. într-adevăr Gautama a avut depresii. pentru că nu a fost nutriţie în corpul lui ce să hrănească părul. El a realizat că neavând abundenţă a cauzat durere.şi când oasele au devenit fragile.de abundenţă.nu au fost adevărate. esenţa de Spirit şi esenţa adevărului. Acesta l-a învăţat arta de ne-percepţie.. când este o negare a “acumului” pe care o experienţaţi. Gautama s-a “amuzat” jucând cu acest nivel adânc de negare. Dar el a învăţat repede că. El a re-început să mănânce..de a hrăni corpul lui.. dragi prieteni? După ce el a îndurat durere şi suferinţă prin negare.. şi frică şi nelinişte. şi de a nu avea percepţii. El a continuat cu acele practici sacre. Dar. Astea au creat puncte joase pentru el. să-şi hrănească trupul lui cu energia de care a avut nevoie. reluând relaţia cu cei care erau familia lui şi cu prietenii lui.. În timp ce el a stat sub un copac.. jocul minţii. El nu şi-a iubit corpul lui... experienţându-se prin forma lui umană. Asta a fost doar un aspect.de energii.şi de a permite la energie să curgă prin mintea lui. Când totul este o iluzie şi nimic nu este adus înapoi. Dar. Într-un sens. El a continuat cu ceremoniile. El a venit înapoi în starea de “acum”.. La un punct anume el a realizat că această viaţă de negare şi blocare şi ne trăind în “acum”. Deci aşa el a plecat şi a continuat drumul lui în continuare. el a primit marea lui iluminare în acea viaţă. de iluzie a lucrurilor. Astea nu au adus esenţa de dragoste. Oh. “ne-percepţia” este simplu o altă formă de negare. negăsând răspunsul şi adevărul pe care el a căutat cu adevărat.. el a realizat că aceste stări greşite nu erau bazate în trai şi realitate. El a continuat meditaţiile lui adânci.

sânt valuri înalte şi joase. în această viaţă Shaumbra. Sensul vostru de identitate pe dinafara regatului este ca şi un bolovan în fluviul energiilor. dragi Prinţi şi Prinţese să dezvoltaţi o nouă înţelegere a cine într-adevăr sânteţi.noi ştim că câţiva vor să argumenteze asta . Acum. O altă parte trece pe lângă bolovan şi aşa se crează vârtejuri la celălalt capăt a bolovanului.două opusuri. În acele valuri. cum astea lucrează şi despre dualitate. alţii au văzut asta pe faţa lui şi în înfăţişarea lui. identitatea voastră nouă a fost ca şi un bolovan în fluviul energiei divine. În lecţiile care mai vin în această serie. în unitate. dar ei l-au urmat.dar a fost o energie limitată care a mers cu voi. Asta a cauzat la apă să-şi întrerupe curgerea. Într-un sens. Energiile în regat au fost de o curgere singulară.. Energiile de dualitate. Asta a fost când voi a-ţi fost capabili să vă uitaţi pentru prima dată în oglindă. a fost o cantitate de energie limitată care a plecat cu voi. Această identitate al vostru ca Prinţ. voi a-ţi început să vă dezvoltaţi identitatea voastră proprie când a-ţi plecat din regat. “Asta este în sinea voastră. Până atunci. eu pot să vă dau înţelepciunea experienţelor mele.un val de energie se duce în sus şi după aceea în jos. această înţelegere divină. această iluminare. Şi după aceea să vorbim despre Energia Nouă a Pământului în care intraţi. Multe cărţi au fost scrise despre cel Iluminat. Asta este când pentru prima dată voi a-ţi avut o identitate ce a fost al vostru propriu. Dar. Noi vă explicăm ce înţelegem prin asta. O parte din apă trece peste. Toate astea au fost apropriate. acolo au fost .el nu a putut să apuce în viaţa lui de atunci. Când voi a-ţi plecat de Acasă. Lui nu prea i-a plăcut să fie urmat. din regat. voi a-ţi fost simpli cei care a-ţi trăit în regat.. Multe temple s-au construit în onoarea lui. Ei au vrut ce el a avut.Când el a înţeles asta la cel mai adânc nivel în sinea lui. Dar. când voi a-ţi plecat din Primul Cerc. noi o să vorbim despre Energia Nouă şi ce se întâmplă cu adevărat în jurul vostru. ca Jack. Să vorbim despre energii. Voi a-ţi venit de la Unul. unde a fost doar Unul. Dualitatea . Dacă voi puneţi un bolovan în apă asta crează turbulenţă. primele energii de dualitate au intrat. Dar. Dualitatea a fost o metodă ca să vă uitaţi la voi înşivă. Asta întrerupe curgere. Să vorbim un moment despre înalte şi joase. a fost ca şi un bolovan în apă. totul înafara Primului Cerc conţine o cantitate limitată de energie. El a spus la cei care l-au urmat mereu. . El este aici astăzi să vă spună un singur lucru. această cantitate limitată de energie este imensă! Ca şi umani voi nu trebuie să vă îngrijoraţi că energia se termină. Când voi a-ţi trecut prin Zidul de Foc. Lumea peste tot a vorbit despre călătoria lui şi ce a învăţat el. dragi prieteni. Dar. Asta vă ajută pe voi. aşa este şi dualitatea. Noi am vorbit despre bolovani nu de mult. este disponibilă vouă. Ei au început să-l urmeze. Dualitatea este ca şi un val de energie. într-un fel. sânt ca nişte valuri care apar după bolovan. Voi aţi văzut cum este un val . au fost toate apropriate. sus şi jos. să vă uitaţi la opusul vostru în oglindă. dar călătoria este a voastră proprie”. Când voi a-ţi plecat de Acasă.

să câştigaţi motivarea să continuaţi să mergeţi înainte. Apoi aduceţi în starea voastră înaltă. Ca umani. dar astea sânt părţi naturale din dualitate. energiile de dualitate s-au jucat unul cu altul. simplu înseamnă două energii care se opun. Este aici când voi aduceţi o nouă înţelepciune într-o formă mult mai tangibilă şi cristalină. Voi gândiţi că este ceva rău cu asta. când voi ajungeţi la vârful înalt? Voi o să vreţi o altă experienţă! Şi aşa voi vă permiteţi să mergeţi înapoi în cele joase. dar niciodată nu au creat energii noi. Astea au făcut parte din călătoria voastră şi din călătoria lui Gautama. ştiţi voi ce se întâmplă dragi Shaumbra. dar niciodată nu a schimbat cantitatea de energie în sinea lor. Uitaţi-vă înapoi în viaţa voastră. Acum. Voi experienţaţi înalte şi joase. Lumina a jucat cu întunericul. şi într-un sens voi ancoraţi asta înainte de următoarea călărie. Stânga cu dreapta. Este foarte dăunător să evitaţi cele joase. Voi nu vreţi să fiţi în cele joase. timpul a venit când Metatron a spus că voi o să intraţi în Energia Nouă. fizical şi mental. În vieţile voastre voi aveţi valuri înalte şi joase.Peste timpuri. o nouă mască. totalul sau cantitatea de energii nu se schimbă. cele joase furnizează . Perioadele înalte sânt atunci când voi solidificaţi iluminarea şi înţelepciunea pe care a-ţi câştigat în cele joase. cea mai mare înţelegere? Şi voi a-ţi avut cea mai mare dorinţă ca să ieşiţi afară din cele joase! (Râsete din audienţă).are efectul unei ridicări care vă v-a lua la cele înalte. chiar înainte de a veni pe Pământ. ei au dansat împreună. Timpul de a intra este acuma. El a fost atunci în starea lui cea mai joasă. Noi ştim că la mulţi dintre voi le e frică de cele joase. emoţionale şi fizicale şi chiar spirituale. Voi a-ţi fi făcut orice ca să ieşiţi afară din cele joase! Voi nu a-ţi fost mulţumiţi în cele joase. Dar. Ah. Câteodată energiile s-au ciocnit unul cu altul ca o cale de schimbare a energiilor. De aceea am vorbit împotriva acelor medicamente psihologice care este ca şi o pătură care împiedică să trăiţi în acum. Dar. voi încercaţi să ieşiţi afară din cele joase şi vreţi să aveţi doar înalte. Nu au fost cele joase.cum să spun . cele joase! Astea au fost aşa de preţioase. Aşa este cum dualitatea a lucrat . Vă puteţi vedea pe voi înşivă în asta? Cele joase vă ajută să câştigaţi potenţialul de înţelepciune. Dar. Energiile de dualitate au schimbat balanţa lor de lumină. Numai este ca şi un val înalt şi jos. Valurile niciodată nu au creat Energia Nouă. că voi a-ţi avut cea mai mare perspicacitate. Voi experienţaţi astea pe multe nivele diferite. Asta este calea în care dualitatea a lucrat. de întuneric. Acestea sânt valuri de dualitate. asta a adus energia şi motivaţia pentru el ca să continue. Cele joase sânt apropriate. Dualitatea. Valurile înalte şi joase v-au adus la acest punct pe drumul vostru.înaltă şi joasă. Masculin cu feminin. Ele au adus o nouă înţelegere la energia care deja a fost acolo. în cel mai provocator timp în viaţa voastră. Nici Gautama nu a fost mulţumit atunci când a trecut prin perioada de negare. În dualitate. . Şi întrun sens. altă dată ele schimbă rolurile şi altă dată aceste energii îşi pun o faţă nouă. În acest timp ele se împreunează. Voi detestaţi cele joase.

“Eu trebuie să înlocuiesc serviciul meu”. noi nu am ştiut că asta o să fie locul specific. Mergeţi în Vid. Oh. mergeţi în Vid pentru o perioadă de timp. musafirul nostru de astăzi? Este simplu. voi vreţi răspunsul pentru noul înainte să eliberaţi. care au fost reprezentaţi de cele două clădiri. Putea să fie instituţii. Putea si fie guvernul. Şi întradevăr pereţii dualităţii. Noi am plantat această energie în New York City. Când voi aveţi o întrebare arzătoare în mintea voastră. sus şi jos şi lateral la lateral. Lăsaţi vidul în acel loc. Voi mergeţi de la “2” la “4”. dar asta are o nouă dimensiune.un val curgând sus şi jos. Se lărgeşte. Energia Nouă este ca şi adăugând un alt val care curge lateral de cea veche. Voi strigaţi şi spuneţi. Oh. şi noi am vorbit despre asta mai puţin de un an. într-adevăr este apropriat să fie pus un monument sau un parc. dar valul nou curge lateral. chiar şi cuvintele pe care le spunem astăzi o să se transformă în nişte discuţii. . Dar. Nu a rămas decât o gaură. au căzut jos. Noi o să avem multe discuţii despre asta. Luaţi o situaţie în viaţa voastră. Ele se amestecă unul cu altul şi se intersectează unul cu altul. voi umanii alegeţi simbolul dualităţii. Când voi sânteţi gata să eliberaţi ceva. Voi vedeţi cum plăţile voastre se adună şi voi vedeţi cecul de bani cum merge în jos. Asta schimbă percepţia de la cea joasă. şi voi aveţi experienţe care apar în viaţa voastră şi voi aveţi întrebări în viaţa voastră şi probleme. acolo a rămas un vid. Nu. Energia veche a fost ca şi un val liniar de înalte şi joase. Este o tendinţă puternică umană de a înlocui asta. Poate serviciul vostru a fost tras de sub picioarele voastre. Se intercalează cu valul vechi a dualităţii . simbolul libertăţii. Oh. Aceste clădiri au reprezentat dualitatea. unde este un vid mare de la cele două centre de bloc căzute. Într-un sens. Într-adevăr. Noi spunem “Vid” pentru că voi permiteţi să fie pentru o perioadă de timp. Şi nu este timpul ca să fie reconstruit. să nu ne întrebaţi pe noi. şi molozul a fost curăţat. Însă este mai bine să lăsaţi gol pentru o perioadă de timp. Tot aşa putea să fie o altă clădire. Şi nici voi să nu încercaţi să umpleţi locul liber. este de spus că dualitatea nu este distrus sau negat. Nu vă gândiţi că energiile de libertate au ajutat la eliberarea energiilor din dualitate? Când aceste clădiri au căzut jos.Este dificil de descris Energia Nouă. Asta este Energia Nouă. Asta nu lucrează în Energia Nouă. este o tendinţă cu umanii. Poate este despre serviciul vostru. Este o tendinţă că voi vreţi să înlocuiţi asta imediat. Dar. Aşa cum voi vă tranziţionaţi în Energia Nouă. Noi am vorbit acum o săptămână şi o zi de Vidul Ascensiunii. curgând într-o singură direcţie. Aceste valuri se intersectează unul cu altul. Cum este relatat asta la viaţa voastră? Cum este relatat la Energia Nouă şi cum este relatat la Gautama. Noi am spus că pereţii o să vină jos. lângă statuia Libertăţii. noi am ştiut că energiile au fost gata pentru asta. pentru că este un val nou de balanţă care curge pe partea aceea. Încă mai conţine esenţa dualităţii. Noi am spus asta literal şi figurativ. Voi o să vedeţi că sânt patru modele de valuri în Energia Nouă. curge în stânga şi în dreapta.

dragi prieteni. La acest punct Ordinul de Arc a fost creat ca să găsească o soluţie la acel impas. când voi trebuie să daţi drumul la vechi. voi vă uitaţi la trecutul vostru. Asta este soluţia despre care a vorbit Metatron. energie nouă este creată. la ce a-ţi creat. . Noi iam cerut lui Cauldre să fie într-un loc de linişte şi să nu întrebe pe Spirit pentru un răspuns. asta există în Energia Nouă. Noi am spus mai înainte că atunci când voi a-ţi plecat de Acasă. Ce se întâmplă.Cauldre corectează . perioadă în care energia nu a putut să meargă înainte. S-a oprit. Energie nouă. voi lăsaţi Fructul Trandafirului să aducă la suprafaţă soluţia divină. Este un miracol. Este doar să puneţi la o parte problema pentru un moment divin. Când voi vă uitaţi la stele noaptea. Când oamenii de ştiinţă folosesc telescoapele sofisticate. (Seriile învăţăturii Înalte). Şi vă aduceţi aminte când noi am vorbit despre faptul că Cercul al Doilea v-a ajunge la un impas? Energiile universului au ajuns la un impas la un moment anume. Asta înseamnă să puneţi acea problemă la o parte pentru o perioadă de timp. Pământul a fost creat pentru a găsi soluţie la impasul energetic care a apărut. Când voi daţi voie la divinitatea voastră să găsească soluţia. Asta dă voie la divinitatea voastră să vină la suprafaţă în sinea voastră şi prin voi. Asta este. Voi a-ţi schimbat şi transformat energia de bază existentă. Puneţi la o parte oricare să fie acea problemă sau întrebare. în vid. ce este preţios. soluţia ce este deja acolo. Dar. care există în Energie Nouă. mergeţi în vid. de iluminare despre care am vorbit. nu în cea veche. Ce se întâmplă aici. A ajuns la un impas. Dar. de a şti şi cunoaşte. o să aducă rezoluţia.hah” moment. La Şcoala cercului crimson . un “Ah” de care noi am vorbit. este un miracol. dacă încercaţi să rezolvaţi în acel moment. ei la fel se uită la trecutul vostru. Voi încercaţi să rezolvaţi în Energia veche. pentru a sonda universul.În loc de asta. atunci voi încercaţi să rezolvaţi asta în mintea dualităţii. Este ceva de care nici Gautama nu a putut să realizeze în viaţa lui. Atunci voi o să aveţi un “Ah. este că divinitatea voastră proprie. noi am vorbit despre asta. Nu este josul dualităţii. Aveţi probleme în viaţa voastră .Intensivă (Intensiv 1 a Cercului Crimson . Dualitatea numai poate să se re-exprime pe ea însăşi.Înafara Cercului). Ei se uită la ce a-ţi lăsat în urmă. Asta nu este întuneric. este un timp scurt pentru Vidul Ascensiunii. din regat. A fost o perioadă de “luptă a stelelor”. şi asta este împlinirea. o cantitate de energie limitată a venit cu voi. Vidul Ascensiunii.noi am văzut multe la seminarul recent despre abundenţă. Asta nu este o prăpastie. Nu a fost creată niciodată energie nouă înafara Primului Cerc. Aşa cum voi puneţi la o parte problema. când voi a-ţi eliberat vechiul şi nu a-ţi înlocuit cu nimic încă. Să nu încercaţi să manufacturaţi un răspuns pentru voi înşivă. În loc de asta mergeţi în vid pentru o perioadă scurtă de timp. Aşa cum daţi voie ca asta să se întâmple ceva i-a loc. De ce? Pentru că dacă voi încercaţi să înlocuiţi asta.

Şi voi o să ştiţi acea voce fiind a voastră proprie. voi nu aduceţi energia veche sau dualitatea. (folosind telescopul Hubble) v-a veni înapoi la voi? Şi. Când voi mergeţi în Vidul Ascensiunii. pentru întreaga conştienţă a Pământului”. Noi o să vorbim despre asta în următoarele două lecţii. el nu a putut să meargă în Vidul Ascensiunii. Dar. “Într-adevăr eu am ajuns să înţeleg multe lucruri despre călătoria mea”. pentru că conştienţa Pământului nu a fost gata în acel timp”. Voi mergeţi în acel spaţiu liniştit. Voi sânteţi la punctul de săritură cvantum în conştienţa personală. Ce ei nu realizează este că ei văd ceva din trecut. Lecţia a Noua din Seriile Ascensiunii . este energie nouă. Voi o creaţi prin eliberarea dualităţii fără ca să încercaţi să o înlocuiţi cu conştienţa Energie Vechi. Asta este într-adevăr când energia nouă este creată. Voi daţi voie la Fructul Trandafirului să aducă rezoluţia. Şi o să fie implicaţii în jurul vostru. ştiţi voi ce o să vadă oamenii de ştiinţă care v-a întrece totul ce ei au speculat vreodată? Şi. el dă din cap şi spune.. într-adevăr asta v-a apare în faţa multor religii din lumea voastră.. în acel loc unde voi numai sânteţi în Energia Veche. Gautama este fericit că este aici astăzi. Ei o să găsească că universul este limitat! Ei o să găsească că la un punct anume din istoria universului. Conştienţa voastră creşte. Voi nu vă necăjiţi aici despre problemele voastre. Mergeţi în acel loc. tehnologia urmează conştienţa. pentru că asta nu a existat. Tema de casă pentru următoarele 30 de zile este să mergeţi în Vidul Ascensiunii. Nu este într-o formă pe care puteţi să consumaţi.Aşa cum am spus înainte. Asta nu a fost făcut până acuma.VOI CREAŢI ENERGIE NOUĂ. Asta nu a fost făcut până acuma. Dar. “Eu am avut iluminare pentru acel timp şi pentru acea conştienţă a Pământului”. Asta marchează luna iluminării lui presupuse.implicaţie la conştienţa Pământului şi la voi ca indivizi. Implicaţiile astea sânt uriaşe. Când voi găsiţi soluţiii care vin din sinea voastră. Au fost multe lucruri minunate pe care el le-a realizat. asta crează Energie Nouă. “Dar. “Eu nu am putut să intru în acel loc de divinitate. “dar adevărata iluminare eu nu am putut să realizez. Voi nu căutaţi soluţii de la mintea dualităţii. Asta nu este o formă care ţâşneşte prin mâinile şi picioarele voastre. Asta o să fie înconjurat de înţelepciune şi iluminare. Dar. el spune. el spune că. şi totuşi de ce totul s-a oprit la un punct anume. Soluţia o să vină din Sinea voastră. Gautama nu a putut să meargă în energia ascensiunii aşa cum puteţi voi. Ei nu o să înţeleagă de ce poate să fie atâta energie în univers. Deci. Această energie nouă nu este o formă pe care a-ţi recunoaşte chiar acuma. dar voi treceţi prin asta. Asta vă v-a speria la început. nu este de mirare că acea pictură uluitoare din spaţiu. Eu nu am putut crea Energie Nouă”. Ei nu o să înţeleagă şi nu o să ştie cum să interpreteze asta. . Voi nu încercaţi să găsiţi soluţia în mintea dualităţii. toate energiile s-au oprit. Dar. asta este o altă discuţie.

Vidul este incomod. Identitatea se contopeşte în fluviu din nou. şi o să aveţi lucruri care se întâmplă vouă pe care nu a-ţi fi expectat de la mintea dualităţii. Noi am vrut să avem timpul ca să aducem înţelegerea cum este în Vidul de Ascensiune. Voi v-aţi gândit că Energia Nouă a fost doar în cuvinte de înlocuire pentru Vărsta Nouă! Asta nu este aşa. Asta i-a . pentru că noi vrem să scoatem în relief ceva important aici. şi asta începe să se întâmple acuma. divinitatea voastră nu o să aibă ocazia să vină la suprafaţă pentru că voi încercaţi să înlocuiţi cu altceva. Vidul nu este o meditaţie. Curge înăuntru şi curge înafară. Umanii în dualitate totdeauna vor ceva acolo. Este o încercare ca să faceţi în acest timp. nu este nici un blocaj. Fiţi în Vidul Ascensiunii pentru puţin timp. atunci divinitatea poate să vină la suprafaţă. Sinea voastră Dumnezeiască poate să vină prin voi. Lecţia a Noua din Seriile Ascensiunii: Voi Creaţi Energia Nouă. Asta vă permite divinităţii voastre să aducă soluţia şi expresia înăuntru şi prin voi. Să nu încercaţi să înlocuiţi clădirile distruse în New York cu noi clădiri. De aceea noi v-am rugat să eliberaţi călăuzii voştri. Meditaţia a fost o parte foarte importantă în călătoria voastră până acuma. Asta este când Divinul de Sine poate să vină la suprafaţă. Nu este nimic acolo. Să nu încercaţi să înlocuiţi asta cu nimic altceva în acest timp. Fluviul curge din nou. o să fie NIMIC de ce voi expectaţi să fie. Este ca şi suflarea ce trece prin voi. într-adevăr aşa este. Asta nu este o încercare ca să clarificaţi mintea. asta l-a servit şi pe Buddha foarte bine. Eliberaţi astea. O să fie experienţe pe care voi toţi o să experienţaţi aparte.Acum. Să nu încercaţi ca să înlocuiţi cu altceva. totdeauna vor să înlocuiască cu ceva. în meditaţie a fost o formă de energie unde voi a-ţi încercat să blocaţi mintea şi trupul vostru. totdeauna vor să umple. Asta curge prin voi. asta CREAŢI VOI. Voi o să aveţi realizaţii. voi o să aveţi perspicacitate şi înţelegere pe care nu a-ţi fi putut să aveţi în mintea dualităţii. Atunci. Şi din nou. Dar. Energia Nouă este o fizică nouă. Într-adevăr. Meditaţia v-a servit bine până acuma. Noi v-am rugat să eliberaţi meditaţia. O să fie foarte diferit. pentru că ei vor să acopere cu ceva. Să nu încercaţi să înlocuiţi energia veche cu altceva nou. Toate energiile vin prin fiinţa voastră. În Energia Nouă. Când vidul este acolo. chiar şi în Vidul Energiei Noi. noi v-am rugat recent să eliberaţi asta. Ei vor repede să umple spaţiul gol. Noi nu putem să explicăm mai bine. noi îl aducem pe Gautama astăzi în special. şi să ştiţi că Energia Nouă vine. Şi. Nu este nevoie de nici un bolovan în apă. Într-adevăr. Cauldre ne cicăleşte şi ne spune că ziua este tot mai lungă. să ştiţi că divinitatea voastră vine. Dacă voi totdeauna vă luptaţi şi împingeţi şi încercaţi să faceţi ceremonii şi încercaţi să vă rugaţi şi să meditaţi. Fiţi în Vidul de Asensiune. Când noi vorbim despre Energie Nouă. divinitatea voastră. Şi când face. De acea noi v-am rugat să eliberaţi cristalele şi tot echipamentul care umple energia voastră.

Voi nu sânteţi niciodată singuri. Nu sânt numai eu Tobias. Numele lor este Yeshua. au fost mult mai răspândite. care fac asta! (Râsete din audienţă). dar ale voastre sânt foarte comprimate acum. Într-adevăr! Şi noi scoatem în relief că Gautama a spus poveşti în călătoria lui. cele înalte şi cele joase. voi sânteţi acompaniaţi de cei pe care voi îi numiţi maeştri. Energia începe să pătrundă şi să vină la suprafaţă din fiinţa voastră. Aşa am explicat noi iluminarea. dar nu ca a voastră. Noi vă iubim foarte mult. Voi a-ţi plecat de Acasă de mult timp mergând într-o călătorie uriaşă ca să descoperiţi cine sânteţi. ŞI AŞA ESTE SERIILE ASCENSIUNII . Şi într-adevăr chiar şi Siddhartha a avut patru realizări . care ne duce la întrebările şi răspunsurile discuţiilor. Asta este Energia Nouă. Călătoria a fost interesantă şi plină cu experienţe. Valurile dualităţii. Asta i-a loc după o veşnicie de timp. Noi ştim că voi a-ţi avut dorinţa să mergeţi Acasă din nou. Dar. Când Shaumbra este în călătorie pentru adevăr. Astea se scutură. pentru că aşa cum am spus mai înainte. schimbă direcţiile mai repede ca niciodată. să descoperiţi adevărul pe care nu a-ţi ştiut în Primul Cerc. Noi toţi am spus poveşti în călătoria noastră din zilele noastre. voi nu mergeţi Acasă. Valurile vin foarte repede.şi patru iluminări .şi a întâlnit patru umani pe drum.loc acuma. Deasupra Curcubeului). să părăsiţi această călătorie şi să vă reîntoarceţi de unde a-ţi plecat. Este fenomenal. Asta se întâmplă acuma. sau Metatron sau Gautama şi toţi ceilalţi. voi nu mergeţi niciodată Acasă. Voi nu . Şi astea nu au fost aşa înalte sau aşa joase în timpul vieţii lui Buddha. Asta este semnificaţia cifrei “patru”. Voi nu mergeţi.LECŢIA 9 ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI 5 MAI 2002 Tobias: Şi aşa este dragi prieteni. În aşa fel noi am explicat lucrurile. Şi voi vă miraţi câteodată de ce călătoria voastră este aşa dificilă? Gautama spune că călătoria lui a fost dificilă în acel timp. cum şi Gautama (Buddha) a aflat în călătoria lui lungă. că noi ne întoarcem la energia templului vostru sacru. Astea sânt înalte înalte şi jos joase. Şi este o semnificare la orice poveste a Shaumbrei pe drum. Asta într-adevăr este o atitudine schimbătoare pentru voi. Este foarte apropriat cântecul care s-a cântat (Over the Rainbow.

Vidul este un nimic. Soluţia pe care a-ţi căutat. Voi sânteţi aici pentru Crearea Noii Energii. Nu o să fie doar ceva ce vă afectează pe voi în acest moment când mergeţi afara pe această uşă. Asta vă v-a afecta dacă permiteţi ca soluţia care este în sinea voastră să vină la voi în acest vid. Adevărul evoluează. pentru că voi puteţi învăţa noi aspecte a timpului. reprezentat de Metatron. unde voi a-ţi schimbat doar aparenţele de înfăţişare a două energii de dualitate. înseamnă să fiţi în vid. şi a Acasei să vină la voi în acelaşi timp. Acum cu identitatea şi înţelegerea voastră. Eliberând agendele. Nu este liniar ca şi cum a-ţi experianţat în dualitate. Dar. Poate voi vă gândiţi că. Percepţia voastră despre timp se v-a schimba puţin. Voi sânteţi aici în momentul când dualitatea se transcendă şi voi vă mutaţi în conştienţa nouă. De exemplu. Voi ajungeţi la un punct de împlinire. Ca să ajungeţi acolo înseamnă să eliberaţi vechiul. pentru că percepţia timpului aşa cum a fost în trecut numai este la fel pentru voi. Voi nu sânteţi aici pentru o nouă şi îmbunătăţită dualitate! (Râsete din audienţă). ceva o să vină din sinea voastră. Ei simt incomoditate cu acel loc. Acasă o să vină la voi. Rezultatul Noii Energii este mult mai mare decât a fost în dualitate. Este liniştea. câteodată timpul se întreţese în Energia Nouă. vine la voi. Eliberând agenda. Shaumbra. fără nici o expectaţie a rezultatului dorit. Soluţia pe care a-ţi căutat nu este ce voi a-ţi fi vrut. Umanilor nu le place “vidul”. o să vă afecteze şi în următoarele momente. voi faceţi posibil pentru Creaţia Energiei Noi. pentru că voi sânteţi într-un loc nou de conştienţă care nu face în mod practic să mergeţi Acasă nicicum. limitare sau idei care ar fi fost rezultatul dorit. Aşa cum mergeţi în Vidul Ascensiunii. asta este bine. căi noi de a lucra cu asta. Este o tendinţă pentru umani să împingeţi şi să vă străduiţi. mulţi dintre voi a-ţi încercat să faceţi dualitatea uşoară şi mai bună. Noi am discutat mult despre Energia Nouă în această zi. Acasă se extinde ca să vă întâlnească. Călătoria a continuat. NU pentru asta sânteţi aici. aşa cum Cauldre a învăţat astăzi.puteţi merge Acasă. Nu este vorba nici de vacum. Voi ajungeţi la un punct de împlinire. Împlinirea crează Energia Nouă de la o sursă limitată. voi nu o să aveţi o cutie preconcepută. De acea noi v-am rugat să eliberaţi agendele voastre. poate nu este la ce vaţi aşteptat. nu sfârşitul călătoriei. Nu este vorba de întuneric.fiţi într-un loc de pauză ca să ajungeţi la realizarea nouălui. ieşind din afara jocului de dualitate. o pauză. În Energia Nouă o să fie schimbări subtile în viaţa voastră.aveţi o viaţă regulată. Într-un sens. de completare. înainte de a merge la ciclul următor. Într-un sens o să fie dificil pentru câţiva din voi care aveţi timp . “Ce are asta de a face cu voi astăzi? Cum face asta viaţa voastră mai bună astăzi?” Implicaţiile acestei energii sânt multe. Asta a fost felul dualităţii. să înlocuiţi şi să apucaţi. având un serviciu cu un timp stabilit. vine pe Pământ. Energia de Acasă. Chiar şi Gautama a înţeles că călătoria a continuat. . într-un sens. Asta se întâmplă acuma. Voi o să găsiţi tot mai dificil să lucraţi cu asta.

Voi simplu ajungeţi la noi înţelegeri a trecutului vostru. Voi eliberaţi astea. Întrebare: Dragă Tobias. În loc de să ţineţi judecări împotriva voastră şi privindu-vă ca cei care nu meritaţi. Să nu imaginaţi asta. Aceste meditaţii erau timpuri de negare. dar voi a-ţi fost obişnuiţi să mergeţi în linie dreaptă. Noi sântem aici să împărţim câteva aspecte a Energiei Noi. voi ajungeţi să ştiţi că tot ce a-ţi întâlnit în trecut a avut un scop. Acum. Şi cu asta noi sântem încântaţi să răspundăm la întrebările voastre. o presiune ce a ţinut sigiile de a se deschide şi care se vor deschide atunci când voi eliberaţi dualitatea în jurul vostru. Dar. Voi eliberaţi astea. V-a apare ca şi cum lucrurile trec printr-un vârtej. Tobias: Din perspectiva noastră şi vorbind cu cei care au venit pe partea noastră a voalului. să împartă energia a drumului lui.Pentru cei care nu erau aşa clastrofobici. De aceea este că Buddha a venit în această zi. Mulţumesc. Oh. asta nu lucrează bine. ca învăţător a meditaţiei Buddhiste pentru mulţi ani. fiind în spaţii strânse. au fost mulţi umani care au stat în meditaţii cu expectări. şi sigur atunci acea presiune dispare. şi Adâncimea se v-a schimba. aşa cum mergeţi în perioada de a crea în “acum”. În felul acesta ele o să ştie că ţărmul este curat. Au fost mulţi care au încercat să golească mintea. încercând să spargeţi acele sigilii! Într-adevăr.Este acelaşi lucru cu spaţiul. asta v-a cauza ca ele să fie şi mai strânse ca niciodată.. care la fel a fost lung şi dificil. . şi de a sta acolo. Ele se deschid împreună. Voi eliberaţi legăturile care au creat un tip liniar a existenţei. şi la noi înţelepciuni. a fost o presiune ca şi cum ar fi o presiune pe un obiect în apă. Aşa cum Metatron a spus la ultima noastră întâlnire. să stea cu voi. a crea conştienţa .. În cele din urmă. Pentru cei care sânt neliniştiţi fiind într-un loc mic. explică cum să îndepărtăm cele şapte sigilii? Tobias: Voi nu îndepărtaţi astea cu forţă sau presiune. Spaţiul o să vă apare diferit. Voi o să învăţaţi atunci când ajungeţi în Vidul Ascensiunii. voi simplu trebuie să vă iubiţi pe voi înşivă. în alte cuvinte. Multe elemente a dualităţii se v-a schimba în jurul vostru. Cele şapte sigilii se deschid aşa cum mergeţi în Vidul Ascensiunii. că a-ţi pus blocările care au ţinut valurile de energie să treacă prin astea. aşa cum am spus înainte. ne-limitat la nici o fază. Întrebare: Tobias. voi v-aţi străduit mult cu acele meditaţii. voi mergeţi într-o existenţă care este spirală. La fel eu nu înţeleg cum şi de ce este ceea ce noi creăm acuma ca Energie Nouă şi care nu a existat înainte. că sigiile nu au fost sigilate tare. Să nu imaginaţi pe voi înşivă cu un ciocan în mâna voastră. Lucrurile nu o să fie aşa de liniare.Spaţiul.asta o să vă facă clastrofobici în Energia Nouă pentru o perioadă scurtă de timp. În felul acesta sigiliile se vor deschide. să mediteze. şi dragă Gautama. Energiile vechi a dualităţii vă părăsesc. poate acuma lucrurile nu o să vă apară aşa mic. Voi nu inhibaţi asta cu conştienţa dualităţii. eu nu înţeleg cum majoritatea oamenilor poate să aibă experienţe a vidului şi spaţiului fără să permite să-şi petreacă un timp liniştit cu el însuşi. ele se deschid dintr-o dată. Timpul. Nu o să mai fie elementele dualităţii care ţin sigiile în loc. într-adevăr noi o să lucrăm cu voi în multe. ne limitat la nici o direcţie. multe luni care vin. Şi aşa cum ştiţi.

În acest “nimic”. că asta înseamnă că noi judecăm asta. Noi am folosit exemplul cu cele două clădiri din New York. şi în fiinţa voastră. Fiţi în Vidul de Ascensiune. În loc de asta. acum cei care i-au lungi plimbări. cu orice altceva. Voi o să găsiţi un singur lucru este o dorinţă mare de a înlocui ceva ce a plecat din viaţa voastră. Asta este un moment divin. voi vreţi să fixaţi asta imediat. Energia veche s-a dărâmat. pe care noi v-am luat. . voi umanii. trăiţi şi respiraţi meditaţie. Ei au folosit meditaţia să scape de dualitate. Într-adevăr voi vreţi să înlocuiţi cu ceva. Şi asta.. unde nu este nici o presiune sau efort.. Aduceţi-vă aminte de cele două clădiri gemene din New York. asta poate să fie relaţii. Dacă voi simţiţi că vă străduiţi în mintea voastră. Dacă sânteţi în moment atunci nu este nevoie de meditaţie. serviciu. Gautama a petrecut mult timp în meditaţie. Nu este ca să înlocuiţi cu altceva.ei ştiu că este mult mai multă satisfacţie în astea decât în forma veche de meditaţie. Vidul este diferit. Vouă să nu vă fie frică şi să nu aveţi nici o panică. Când voi vă înbolnăviţi. Voi SÂNTEŢI cei care mergeţi. Noi spunem că voi a-ţi trecut peste acest punct de a medita.. Voi vreţi să înlocuiţi ceremoniile voastre cu altceva. sau conducând maşina pe drum. Noi vă cerem să încercaţi asta în următoarea lună. Aici voi o să înţelegeţi pasul următor. În acest caz voi încă vă străduiţi cu dualitatea. Voi nu aveţi nevoie să FACEŢI meditaţie. Este ca să puneţi situaţia la o parte pentru un moment.o concluzie minunată în acel timp . Nu este timpul acuma să fie înlocuită. a fost apropriat mulţi ani în urmă. mult. Asta este un timp de “nimic”. Să ştiţi că acolo poate o să fie o imbalanţă temporară în corpul vostru. Un lucru ce a-ţi învăţat din meditaţie a fost că voi a-ţi avut nevoie de timp şi spaţiu ca să fiţi singuri. Dar.. şi chiar că el a realizat asta. Este o tendinţă pentru voi ca să mergeţi afară şi să înlocuiţi asta. dar dacă faceţi asta. Lucrurile sânt luate de la voi energetic. Să ştiţi că fiinţa divină v-a aduce soluţia care v-a fi mult mai beneficiară decât orice doctorie din cabinetul vostru medical. Lucrurile se schimbă în viaţa voastră. Noi nu spunem că meditaţia nu este bine.cei care simplu îşi găsesc un spaţiu liniştit. Voi vreţi să înlocuiţi meditaţia voastră. voi o să înlocuiţi cu o conştienţă care există în dualitate. asta nu a fost ultimul adevăr. să vă re-energizaţi şi să vă re-vitalizaţi. de umanul ce sânt şi viaţa în jurul lor. Dezbaterea noastră despre Noua Energie o să aducă multe discuţii între voi. mergeţi în Vid.că energia nu se poate crea sau distruge. sau sănătate.Alţii au folosit meditaţia să nege faptul de a trăi în “acum”. Chiar şi unul dintre oamenii de ştiinţă (Albert Einstein) a ajuns la concluzia . atunci să ştiţi că voi nu mergeţi în direcţia bună. pentru o perioadă de timp. Asta nu a fost. Fiind în starea ascensiunii asta înseamnă să fiţi în moment. vreţi imediat să înlocuiţi totul foarte repede. Dar. mult timp ca să-şi golească mintea. O să fie unii care o să analizeze şi încearcă să evalueze şi să discută cum energia lucrează. voi nu trebuie să încercaţi să înlocuiţi. ca să o fixaţi. În acel moment răspunsul vine la voi. întrebând despre aceste energii.

dar soluţia care a fost tot timpul acolo. Conştienţa voastră divină a fost în spatele celor şapte sigilii care acum se deschid. Această ecuaţie v-a oferi o teorie cum energia nouă se poate crea. de a face “nimic”. Întrebare: Te rog vorbeşte mai mult despre fructul Trandafirului şi cum se manifestă. Tobias: Fructul Trandafirului este originea voastră divină. ca să se aducă soluţia la realizare. aşa cum ştiţi. Asta este Fructul Trandafirului. Fructul Trandafirului este soluţia nerealizată. Voi deja a-ţi creat toate soluţiile potenţiale înaintea ca voi să ajungeţi acolo. dar nu este vorba de aceaşi energie. când voi puteţi să vă re-încărcaţi pe voi înşivă. Iniţial asta o să fie o teorie. Fructul Trandafirului nu conţine harta drumului exactă şi direcţiile pentru soluţii. într-un fel. Este soluţia care nu s-a adus încă. Trebuie să aveţi în evidenţă că această carte a fost scrisă într-un timp de conştienţă diferită. asta totdeauna a fost acolo. foarte curând o să fie cei care o să ajungă să înţeleagă cum să creaţi asta în lumea voastră practică. tehnologia v-a urma conştienţa. pe drumul vostru. dar conţine toate energiile pentru realizarea acestora. Este acea parte a Dumnezeului pe care a-ţi adus cu voi de Acasă. aşa că nu a fost posibil pentru o carte cu o descriere precisă. când voi nu încercaţi să înlocuiţi sau să re-construiţi. Astea au apărut în timpul depresiilor. când este timpul aproximativ şi care v-a fi efectul pe noi? Tobias: Au fost multe “zone de zero”. Este identitatea voastră individuală în contopirea cu esenţa Spiritului. Este cumva similar. ce explică noua ecuaţie a energiei. pe care voi Shaumbra a-ţi trecut în călătoria voastră. Voi vă aduceţi aminte de toate astea. Sânt “zerouri” pe de-a lungul drumului spre ascensiune. dar voi nu a-ţi ajuns la realizarea acestuia până la timpul apropriat. Înseamnă că energia pentru soluţii sânt acolo. despre care o să vorbim mai târziu. Este orientat spre înţelegerea dualităţii şi aduce o înţelegere mai adâncă a scripturilor biblice. Aceste “Cheile Enochiului” nu prea se referă la Vidul Ascensiunii. în schimb voi permiteţi răspunsul divinităţii voastre să vină la voi. asta nu înseamnă că toate răspunsurile au fost pregătite. Sânt timpuri când activităţile ar putea să înceteze. se menţionează o “zonă zero” care este necesar pentru procesul de ascensiune. Asta vine şi se manifestă atunci când voi staţi în vidul despre care noi am discutat astăzi. Este o soluţie potenţială care există în starea neutră şi inactivă. Asta este diferit faţă de timpul şi conştienţa de acuma în care intraţi. Întrebare: În “Cheile Enochiului”. Noi am spus înainte că.Există o nouă ecuaţie. Dar. Astea necesită participarea a tuturor nivelelor a fiinţei voastre. Dacă voi creaţi o nouă energie a conştienţei. trăind în “acum”. sânt mult mai multe ce noi am putea să comparăm cu comunicări unde noi am vorbit de “nimic”. Dar. Este divinitatea voastră. Acum. Mulţumesc. Dar. Sânt toate răspunsurile pe care le-aţi căutat. Asta v-a cere ca voi să trăiţi în formă umană. voi a-ţi înmormântat răspunsurile pentru voi înşivă. Dar. În acest timp nu a fost posibil pentru umani să meargă în Energia Nouă. A intrat Pământul în această zonă? Dacă nu. . asta este diferit faţă de Vidul de Ascensiune despre care noi vorbim.

ţinând ca o amintire dualitatea. Noi ştim că câţiva din voi încă mai ţin la lucruri sub perinele lor noaptea.. una dintre cele mai mari probleme pentru Shaumbra a fost cererea noastră pentru ca voi să eliberaţi atâtea lucruri. sau diferite tehnici. dar în acelaşi timp eliberează-le. astea poate au fost păinea voastră zilnică. Mai este şi altceva. atunci o să fie cineva la uşă spunând vouă că nu este apropriat. Încă mai sânt lucruri care sânt apropiate să învăţaţi pe alţii. să onoraţi şi să eliberaţi. atunci este apropriat să învăţaţi pe alţii. multe lucruri pe care voi le-aţi ţinut dragi. sau metodele pe care le aveţi. Deci încetaţi să încercaţi.(Mai multe râsete) Voi gândiţi că controalele voastre la aeroport sânt aspre! Dar. Dacă noi le aducem atunci o să aducem noi mai multe unelte pe care trebuie să punem la o parte? Eu nu ştiu că eu am fost adus la “acum”. înainte ca eu să pun la o parte oracolele mele.Întrebare: Dragă Tobias. ce a-ţi făcut în acel timp? Voi spuneţi. gândând despre eliberarea vechiului. Dar. este ceva în energia Nouă. Oh. eu nu aş fi putut imagina . Astea sânt poate cărţi. Cu astea voi a-ţi învăţat pe alţii. Răspunsul o să vină la voi. Este la fel şi o înţelegere înnăscută a răspunsurilor la cel mai adânc nivel a fiinţei voastre în timp ce tu ai scris întrebarea. Încă mai am nevoie de ele? Mulţumesc. Ce vreau eu să ştiu. Tobias: Într-adevăr este timpul să pui la o parte. mie mi s-a dat o idee de Oracol de care am fost foarte emoţionat. câţiva dintre voi a-ţi trecut prin această experienţă cu câteva lucruri în viaţa voastră. încercaţi să vă îmbarcaţi în Energia Nouă. Asta înseamnă lipsă de înţelegere sau direcţie. De astea am avut nevoie.că noi avem şi mai aspre controale! Noi ştim că este dificil. Uită-te la energia în spatele întrebării tale proprii.dar. Şi dacă ei vin la voi pentru facilitările pe care le faceţi voi lor. Dar.cu toate că eu m-aş bucura să ştiu că asta este personal şi apropriat pentru mine . Voi chiar vreţi ca Tobias şi Gautama să vă dea o nouă unealtă... dacă asta este încă apropriat şi nu numai pentru mine . Asta este Fructul Trandafirului. Dragii mei. şi pentru alţii care au avut sau care o să aibă idei. (Râsete din audienţă). mulţumirea Energiei Noi în mintea pe care o aveţi astăzi. Pentru mulţi. dragilor. Desigur cristalele! Nu vă doare capul de la astea? (Mai multe râsete). dragostea. Şi este o frică că dacă voi eliberaţi aceste lucruri. şovăitor şi totuşi agitat. voi nu puteţi să imaginaţi mărinimia. Este o soluţie şi o împlinire mult mai mare decât oracolele sau orice altceva de care voi vă ţineţi legaţi. Intraţi în Vidul de Ascensiune. “Ah.. să aducă mai multe Oracole şi lucruri de acest fel.. Dar. Este timpul să eliberaţi toate astea. Voi nu puteţi merge în Energia Nouă. aceste produse şi programe pe care a-ţi avut. Şi. Dragi prieteni. Noi nu putem spune ce este. cu toate uneltele mele. Dacă voi gândiţi că puteţi furişa ceva între (râsete din audienţă). Este timpul să eliberezi astea.. nu-i aşa? Vreţi voi să înlocuiţi ceea ce a-ţi eliberat? Şi asta este punctul nostru din discuţiile de astăzi. Noi ştim cum panica vine la mulţi dintre voi. cum puteţi avea pâinea de toate zilele? Cum a-ţi putea să trăiţi? Şi aşa voi vă uitaţi de jur împrejur şi întrebaţi ce să faceţi? Voi vreţi să înlocuiţi cu ceva. pentru voi este timpul să intraţi în întreaga zonă nouă de Energie Nouă de care am vorbit. asta este despre voi. dorinţe.dacă aceştia bat la uşa voastră. pentru că nici chiar noi nu ştim. Onorează-le.

şi în multe cazuri femeile sânt privite ca nişte obiecte sexuale. De ce am ţinut aşa de mult la trecut? De ce m-am agăţat aşa strâns? De ce nu am avut încredere în mine însămi? De ce nu am avut încredere în mine să eliberez şi să ştiu că acea divinitatea este în sinea mea?” Întrebare: Tobias.asta. Nu este apropriat. Daţi mulţumiri pentru acei care au îndurat aceste schimbări de a integra energia feminină în special. Dar. Daţi mulţumiri pentru acei care au lucrat aşa mult la nivelul conştienţei lor ca să aducă asta. Ei sânt cei care au adus o mai bună balanţă de energie masculină şi feminină. Poţi să comentezi despre asta? Mulţumesc. şi voi anticipaţi evenimente mari. amândouă părţi. Uitaţi-vă ce se întâmplă în lumea în jurul vostru. Voi nu puteţi să înlocuiţi energia veche masculină cu energia feminină. În 19 Mai. dacă sânteţi femei şi partea feminină dacă sânteţi bărbaţi. Este un nou respect şi înţelegere pentru amândouă energii. Şi precis conştienţa voastră ca Shaumbra s-a schimbat acele instituţii care erau aşa de împrimate de energia masculină. se transformă şi crează Energie Nouă de cifra 4. comparat cu un an în urmă. balanţa vine acuma. Voi toţi conţineţi elemente masculine şi feminine. Tobias: Dragilor. masculin şi feminin. noi sântem bucuroşi să vă spunem. Să nu aveţi lipsă de respect sau dezonoare pentru partea voastră masculină a conştienţei voastre. Astea se vor schimba în continuare. şi ştiu că o să fie numiţi perverşi. Trebuie să fie o balanţă. Voi o să vedeţi în special asta în oamenii în jurul vostru. Voi continuaţi să încercaţi să înlocuiţi un lucru cu un alt lucru. permiteţi porţiunea feminină să vină la suprafaţă. aşa cum dualitatea se învârtă spre jos. Voi o să vedeţi o nouă balanţă a energiei feminine pe Pământ. Şi la fel să nu uitaţi că aşa cum aceste schimbări i-au loc. Voi o să vă minunaţi cum ei îşi integrează partea masculină. nimic (Râsete din audienţă) Voi vă uitaţi la stelele voastre. Nu sânteţi obosiţi de astea acum? Nu se întâmplă nimic! Este o distragere. Eu simt că o să fie o balanţă care vine în viitor. mergeţi în Vid şi încetaţi să vă uitaţi la cer! Întrebare: Tobias. Câteva din problemele schimbătoare au pus o nouă concentrare pe rolul femeilor. şi sânt ei care ştiu că o să fie numiţi păcătoşi. O să fie o nouă toleranţă pentru cei care sânt numiţi “homosexuali”. masculin şi feminin. se schimbă. Voi o să vedeţi. Ei sânt cei care ştiu că o să fie schimbare. Uitaţi-vă la ce s-a întâmplat decând am vorbit mai puţin de un an. Şi trebuie să fie un respect pentru amândouă părţi. asta s-a schimbat. Când noi am citit conştienţa globală a femeilor pe Pământ. A fost o cale de a arăta la lume că voi puteţi fi integraţi în amândouă energii. ce ne aduce 19 Mai pentru noi toţi? Tobias: Într-adevăr. aşa cum energia imbalansată de masculin şi feminin vine înapoi într-o nouă . voi toţi. Ei au ştiut asta când au adus nivelul înalt de balanţă masculină şi feminină. pentru că trebuie să vină o balanţă între masculin şi feminin. Uitaţi-vă la schimbările şi la titlurile din ziare. poţi să dai ceva perspectivă despre statutul femeilor pe planeta noastră? Se pare că este un nivel de inegalitate. Toate aceste energii sânt un semnal că dualitatea se dezvăluie.

Într-adevăr. Voi puteţi elibera efortul şi problemele şi emoţiile şi durerea fizică. dragilor. soluţii. Noi de pe această parte a voalului putem simţi angajamentul vostru. Să ştiţi că voi nu trebuie să înlocuiţi lucrurile chiar acuma. împliniri. A fost o plăcere să fim aici astăzi. să nu uitaţi că sânt energii care vor să-şi facă ultima încercare. care poate vă şochează. Este timpul să primiţi dragostea familiei voastre. ŞI AŞA ESTE SERIILE ASCENSIUNII . Noi o să mutăm energia. Şi noi o să lucrăm cu voi în visele voastre şi la fel în viaţa zilnică. din cauza dragostei şi a angajamentului fiinţei voastre. Noi vă cerem să luaţi un moment de reîmprospătare în drumul vostru ca să staţi sub un copac. Într-adevăr el este foarte emoţional. Gautama vă onorează. feluri noi de a face lucrurile şi gândind despre lucuri ce voi nu a-ţi fi putut imagina înainte. Dragilor. pentru că dualitatea veche din voi ţipă ca să fie înlocuită cu ceva. voi continuaţi. Asta este timpul pentru voi ca să staţi şi să vă relaxaţi şi să staţi liniştiţi. Energia tuturor care se află aici în trup şi în spirit este drăgăstoasă şi puternică şi durabilă. Şi noi o să continuăm să vorbim despre Energia Noua în lecţiile care vin. Poate să fie înspăimântător câteodată. noi vă cerem să vă deschideţi pentru dragostea noastră. că noi ne adunăm din nou în cercul nostru. Dar. cum a făcut şi Buddha. Folosiţio. Ajungeţi la noi înţelegeri.balanţă sacră. Noi vă cerem să nu plecaţi din acest templu înapoi în dualitate şi să uitaţi tot ce am vorbit noi. Folosiţi unealta. În perioada scurtă de timp în care sântem împreună. El vă vede că mergeţi într-o nouă conştienţă ce el nu a putut să facă. Voi o să vedeţi lucruri la ştiri. O să ajungeţi la un punct când o să fie timpul să luaţi o pauză. Nu a fost uşor. Noi vă iubim mult. dragi prieteni. Este puternic. Voi continuaţi călătoria voastră. poate o să vă dezechilibreze.LECŢIA A ZECEA FROM NO IDENTITY TO NEW IDENTITY FĂRĂ IDENTITATE LA NOUĂ IDENTITATE PREZENTAT LA CERCUL CRIMSON 1 IUNIE 2002 Tobias: Şi aşa este. noi am acoperit multe astăzi. Drumul de ascensiune pe care mergeţi nu este ceea ce voi a-ţi gândit că v-a fi. în energia de ascensiune. răspunsul o să vină la voi. Noi o să aducem dragostea pe care voi meritaţi aşa . Lucraţi cu asta. Gautama se închină la voi în acest timp. Dar. Folosiţi acest timp ca să aduceţi energia înapoi. El vede cei care sânt iluminaţi cu adevărat. şi să vă bucuraţi de umbra lui. aşa cum Metatron a vorbit vouă despre astea. este puternică. Dar. Noi vă cerem să luaţi o pauză de la problemele voastre din viaţa umană. Dorinţa voastră care vă ţine să continuaţi. este doar Energia veche care vrea să se menţine. Voi continuaţi cu lecţiile pe care noi le aducem vouă. Vidul de Ascensiune. Ei nu vor să se schimbe. Noi o să facem lucrul pentru următorul timp în timp ce sântem în acest cerc cu voi împreună. să se ţine tare. Dragostea şi energia voastră este puternică.

Este energia şi dragostea pe care noi aducem. să vă iubească şi să vă suporte. în special. Noi ştim că voi simţiţi că dualitatea se accelerează în jurul vostru acuma şi aproape că nu aveţi timp ca să staţi cu Spiritul. Într-adevăr. Voi a-ţi eliberat pe ei ca să puteţi continua drumul vostru şi ca să puteţi aduce la suprafaţă divinitatea voastră proprie. Din contră voi a-ţi eliberat pe ei. noi ştim că a fost dificil să fiţi fără acea dragoste directă. sânteţi foarte ocupaţi în viaţa voastră. relaxaţi-vă”. Ei nu au fost luaţi de la voi. De aceea venim la voi ca şi familie. Voi sânteţi aici cu Shaumbra şi îngeri care vin din multe tipuri de dimensiuni ca să se alăture vouă în acest cerc. O să fie o dragoste care v-a fi completă în sinea ei şi asta pentru că VOI sânteţi compleţi în sinea voastră. V-a fi diferit. cu Sinea voastră. care aduc energii interesante. Şi. pe cel care vă ghidează. Asta v-a fi doar scopul dragostei. cât de mult vă iubim pentru munca ce faceţi voi! Cât vă admirăm pentru munca ce faceţi! Numai este aproape nimic de spus. O să fie doar pentru dragoste! Dragilor. Aici sânt doi. Noi o să vorbim despre asta astăzi. Energia lui . Noi ştim pe mulţi dintre voi Shaumbra. Shaumbra. Nu o să fie aici nici o agendă sau despre cineva care încearcă să intră în emoţiile dragostei prin buzunarul din spate. Câţiva dintre voi se bucură pentru asta. care sânteţi pierduţi în viaţa voastră. Dar. şi vă cunoaşte aşa bine. Oh. Voi a-ţi renunţat la apropiaţii din relaţia voastră umană ca să vă puteţi concentra la spiritul şi fiinţa voastră interioară.o relaţie cu un alt uman cu care vă legaţi NUMAI pentru dragoste. Voi a-ţi renunţat la cei care au fost aproape de voi în trecut. Shaumbra. O să fie o dragoste care este completă şi plină şi adevărată în sinea ei. sau poate au fost mulţi prieteni. O să fie un nou tip de dragoste. Poate au fost chiar copii voştri sau prieteni foarte apropiaţi şi dragi. Dragostea şi relaţiile în viaţa voastră într-adevăr se vor schimba. noi iubim timpul pe care avem împreună. poate din această viaţă sau vieţi anterioare. să vă observe. ca să fie cu voi. Dragostea nu o să fie o parte opusă feţei dualităţii. Dragi prieteni. ce a fost în energia veche. şi o să fie diferit faţă de cum a-ţi ştiut voi în trecut. noi ştim că voi a-ţi renunţat la dragoste pe drumul vostru. Energiile aici se crează şi se intensifică. Prin sensurile voastre divine voi puteţi să simţiţi că sânt nişte vizitatori care vin de pe partea cealaltă.mult în viaţa voastră. asta la fel se v-a schimba. merge alături de voi în călătoria voastră în Energia Nouă. voi deja sânteţi conştienţi de cel pe care cunoaşteţi aşa bine. Noi ştim asta. Poate a fost un prieten. Poate a fost familia voastră biologică. Acest timp este preţios şi rar. dragostea intensă de la alţi umani. Noi avem aşa de mult de discutat astăzi. “Simplu. O să fie o dragoste care nu duce cu ea nici o agendă. şi se numeşte Metatron. Sânt mulţi vizitatori care vin şi stau în Cercul al Doilea. da pentru cel care a întrebat. Noi venim la voi acum şi spunem. El este aici astăzi. pentru cei care simt că se crează o energie. Imaginaţi asta . care vă suportă şi vă încurajează şi vă iubeşte mult. Voi sânteţi aici cu prieteni. Noi am vorbit despre asta în lecţia a opta. care vin şi se alătură acestui cerc. Noi vă cunoaştem pe mulţi dintre voi.

cum să spun . Permiteţi-vă să simţiţi pe voi înşivă în Metatron. El vine aici pentru că asta este încă un punct principal pentru voi. Permiteţi să ia loc contopirea. . Metatron. Dar Metatron vine pentru această lecţie. el se simte mult mai comfortabil. Nu este că Metatron s-a schimbat. în acest cerc. energia lui este aici. sub numele de Metatron. el este tipul şefului de grup sau care vă călăuează. Câteodată voi a-ţi fost foarte supăraţi pe el. Metatron este VOI! Metatron este vocea voastră în Spirit. Simţiţi energia ca pe divinitatea voastră proprie. puritatea dragostei . dragi prieteni. Nu vine zgomotos. Asta este partea din voi care este aşa divin şi aşa pur. El nu vă dezechilibrează. voi într-adevăr permiteţi acestei energii să intră. nu ca o fiinţă de dinafară. Metatron a ţinut balanţa energiei într-un templu foarte sacru în sinea Ordinului de Arc. despre cine numai sânteţi voi de mult.a aşteptat . Acum. Simţiţi energia lui Metatron astăzi. Nu a fost posibil.şi da.Metatron este diferit faţă de primele luni când a venit aici. Metatron a fost aşa de aproape de voi. în tot cercul în care noi stăm împreună. emoţiile voastre şi tot ce sânteţi voi. creşte cu fiecare dintre voi. Metatron este divinitatea voastră. Foarte puţini au fost permişi să intră în acel templu. Este o energie foarte familiară. aducând energia lui în acest spaţiu. simbolul divinităţii voastre şi vocea voastră în Spirit. Oh. Este că voi v-aţi schimbat. Voi într-adevăr sânteţi ca o floare care se deschide. Asta nu a fost posibil înainte. Dar. despre care noi o să vorbim. într-adevăr. ca să vă reînnoiţi corpul vostru. dragi prieteni. Metatron permite să fie ţinut în mâinile divinităţii voastre proprii. Metatron. voi sânteţi mult mai familiar cu asta. Metatron a ţinut balanţa energiei pe partea cealaltă a voalului. într-un moment. “şeful”.pe care voi a-ţi denumit. un punct de tranziţie. Metatron a fost cu noi la toate lecţiile din Seriile Ascensiunii. Metatron este capabil să aducă această energie direct la nivelul Pământului.a fost supravegheat de vocea voastră in Spirit. până ce timpul a fost apropriat. Voi o să ştiţi despre ce vorbim noi. Este o energie pe care voi cunoaşteţi foarte bine. nu ca o entitate de înger masculin. Mai este altcineva care se alătură nouă pentru această lecţie. Metatron este capabil să se alăture nouă. Energia lui Metatron nu are aşa un impact ca şi înainte. şi permite să se odihnească pe drumul vostru pe care împărţiţi împreună. mai blând. Într-un fel. să aducă energia voastră înapoi pentru un moment de odihnă. dargi prieteni. Şi permiteţi la Metatron să se simtă pe el însuşi în voi. dar încă foarte intens. Asta este unde o parte din energia voastră divină a fost supravegheată de Metatron.. permiţând divinităţii voastre proprii să intră acum.. un templu care a fost sigur şi foarte sacru. Şi. care vine dintr-o familie foarte familiară vouă. se alătură vouă. Acea intensitate în energia lui Metatron reprezintă intensitatea călătoriei voastre proprii. El aduce prezenţa lui. sub energia colectivă a lui Metatron. Noi putem vedea asta în toată cameră. Energia lui Metatron este foarte diferit. Energia lui Metatron creşte în această cameră. energia .

A fost Mihail. într-un fel duce o responsabilitate pentru fiecare dintre voi. Timpul este apropriat acum pentru el să se alătură vouă. într-un fel. Mihail. este în foc şi iluminat. Voi a-ţi fost de acord în avans. Asta a adus tristeţe lui. şi a ajutat la crearea modelului Pământului şi biologia umană şi a conştienţei umane. în bătăliile mari din ceruri. care a început aşa de mult. Sabia face parte din conştienţa voastră proprie şi biologia voastră dată de Mihail. înainte ca voi să vă îmbarcaţi în călătoria voastră. .într-un mediu neutru ca să descoperiţi divinitatea voastră.cum să spun . Mihail. a fost sergentul vostru de instrucţie înaintea ca voi să plecaţi din Ordinul de Arc. Voi a trebuit să mergeţi în călătoria voastră pe Pământ . A făcut parte din cine a-ţi fost voi din totdeauna.două forţe puternice care v-a ascuns de la trecutul vostru. Mihail a aruncat Satanul din cer. A fost despre plecarea voastră din Ordinul de Arc ca să veniţi pe Pământ. v-a ascuns de la voi înşivă. El vine cu sabia pe care voi a-ţi blestemat de multe ori. sau ce s-a numit “ceruri”. Dragi prieteni. El vă cere să vă deschideţi la vibraţiile lui în timp ce vorbim. Mihail. Mihail. el vine pentru această lecţie. Noi o să spunem câte ceva despre Mihail. a fost Mihail care a lucrat cu voi. Adevărata poveste nu este despre bătălia unde Satan a fost aruncat din ceruri. Cei care predau din Biblie şi din scripturi. povestea este cumva amestecată pentru că în această poveste. A-ţi fost voi care a-ţi plecat din Ordinul de Arc. Sabia Adevărului reprezintă călătoria voastră proprie. Prezenţa lui nu a fost aşa simţit în această “clasă a energiei noi”. este aprinsă. sau Lucifer. ca să veniţi pe Pământ. Sabia Adevărului a Arhanghelui Mihail. Voi a trebuit să găsiţi asta pentru voi înşivă. El nu a făcut parte din invitaţii noştri până acum. şi v-a ascuns pentru aşa mult timp. Când Ordinul de Arc a fost format pentru a aduce Noua Energie a universului. Mihail a ştiut că o să fie o călătorie lungă şi dificilă pentru voi. nu a luat formă umană. a ajutat la instruirea. Nu a fost apropriat până acuma. Voi a-ţi ales să plecaţi din “ceruri” şi să veniţi pe Pământ. A fost despre călătoria voastră ca să aflaţi adevărul. A fost Mihail. dragi prieteni. care este simbolul pentru conştienţa pe care a-ţi căutat-o şi el a avut lacrimi în ochii lui. simbolul călătoriei voastre. Adevărata poveste este când Mihail v-a înmânat Sabia Adevărului. Aşa cum ştiţi. Adevărul vostru este divinitatea voastră. Voi nu a-ţi fost aruncaţi de nici unde. care v-a dat sabia şi v-a trimis pe drumul vostru. Mihail. a fost cel care a dat la fiecare dintre voi Sabia Adevărului. Dar. El este un arhitect alături de voi. sânteţi voi! (Râsete din audienţă şi chicotiri a lui Tobias) Dar. care v-a instruit. este cel cu care lucraţi foarte strânşi pe multe nivele. a făcut o poveste mai bună prin prezentarea cu lupta cu Satanul. ca să aflaţi adevărul. spun povestea lui Mihail şi cum el s-a luptat cu Satanul. Sabia a fost dată vouă înainte ca voi să plecaţi pe Pământ. Voi a trebuit să găsiţi folosind elementele dualităţii şi mult mai mult elementele voalului .Să bine veniţi energia Arhanghelului MIhail.şi la pregătirea voastră pentru călătoria voastră pe Pământ. cel care este Satan. Mihail a ştiut că o să fie un timp când voi nu o să recunoaşteţi pe el când vine în visele voastre.

Noi am vorbit că numai este vorba de voi nicicum sau despre cine a-ţi crezut voi că sânteţi. din nou voi intraţi într-un vid.. noi am ales cuvântul “vid” foarte cu grijă. Mihail vine pentru această lecţie. punându-le în Cuptorul de Graţie... Noi vă cerem să vă uitaţi înapoi la esenţa despre care noi am vorbit vouă. noi am acoperit mult din baza lecţiilor noastre cu voi. înainte de a moşteni tronul. Noi am vorbit despre a sta în Spatele Zidului Scund. pentru că ce este în spatele dualităţii nu a fost creat încă. Şi într-devăr. care a-ţi căutat să mergeţi afară să aveţi o aventură. “Este asta un fel de înşelătorie? Oare eu eliberez tot ce sânt eu? Eu eliberez pe mine însâmi? Sânt eu rugat să merg într-un loc unde alţii au grijă de mine. şi punând problemele în Cuptorul de Graţie. Nu este vorba despre vindecarea karmei din trecutul vostru. o concepţie interesantă. voi a-ţi avut simţăminte vechi care au ieşit la suprafaţă. Acum noi ne apropiem de terminarea acestei Serii de Ascensiune. Când voi a-ţi plecat din Regat. Noi am trecut prin două serii complete. Numai este vorba de voi nicicum. sau poate sânt influenţat de partea intunericului?” . (Pământul Nou şi Creaţia). de a merge în vid. Energiile lui Metatron şi Mihail sânt aici ca să vă hrănească ca să puteţi lua un moment de odihnă de la procesul de ascensiune prin care a-ţi trecut.. Voi construiţi fundaţia pentru ceilalţi. Într-adevăr. Într-adevăr. să căutaţi identitatea pentru voi înşivă înafara Primului Cerc. în Energia Veche! Când noi v-am vorbit la întâlnirea noastră din luna trecută despre vid. pentru că agenda. Nu este vorba nici de vindecarea karmei din timpul de dinainte de a veni pe Pământ. dragii mei prieteni.că a-ţi avut frică---că a-ţi avut aduceri aminte de ceva remuşcări. Noi am vorbit despre eliberarea multor lucruri. să eliberaţi. Şi într-adevăr asta aminteşte de frică.oh. Noi am vorbit despre a nu avea agendă. Când voi plecaţi din dualitate. pentru că asta este şi un tip de ceremonie de absolvire. Voi sânteţi primii care mergeţi în Energia Nouă. Noi am trecut prin multe discuţii în aceşti ultimii trei ani. Voi a-ţi trecut asta în starea voastră de ascensiune.. şi grija trecutului când voi a-ţi părăsit Regatul şi a-ţi mers în vid. Este vorba de ceva mult mai mare. noi v-am dat povestea cum voi a-ţi plecat de Acasă. Nu este vorba de voi nicicum. asta ne-a adus la lucrul care aminteşte de timpul când a-ţi plecat de Acasă. Dragi prieteni. Deci nu este de mirare că în ultimii 30 de ani sau aşa. Este o corelaţie la trecut. Voi a-ţi fost tineri Prinţi şi Prinţese. voi a-ţi intrat într-un vid. El este aici ca să vă elibereze pentru ca voi să puteţi ajunge la momentele energetice finale de a găsi adevărul în sinea voastră.şi a-ţi avut griji despre ce a-ţi făcut? Mulţi dintre voi a-ţi găndit în zilele de după ultima noastră lecţie.Nu este de mirare că Mihail vine să stea cu noi astăzi? El vine ca cel care a fost instructorul vostru. a fost o lecţie interesantă. cel cu care v-aţi apropiat aşa mult într-o perioadă lungă de timp.. este foarte mult bazat în dualitate. Voi a-ţi vrut să descoperiţi cine a-ţi fost. Voi sânteţi cei care creaţi. şi memorii.

Esenţa acestora a fost despre eliberarea. Este a voastră. Ţinând cont de definiţia noastră. . în termenii voştri şi în definiţia voastră. Voi ascultaţi la voi înşivă. ŞI astea sânt apropriate chiar acuma. Nu este nici o entitate afară care să vă atace. eliberarea a cine a-ţi fost voi. pentru cel care a întrebat. noi am ştiut că voi nu a-ţi dorit asta. da. modelelor. multe discuţii cu voi. ce dacă eu eliberez totul? Nu o să mai am nici o identitate? O să fiu eu consumat de o altă entitate? O să fiu eu influenţat de rău sau de părţile întunericului?” Toate aceste griji vor apare. Aşa cum voi a-ţi aflat. voi nu puteţi lua geamantanul vechi cu voi în Energia Nouă. a fost un timp scurt! Voi eliberaţi experienţe care au fost poate. Lecţiile în timpul acestor trei ani care au trecut au fost într-adevăr concentrate pe eliberare. În vid voi cereţi toate părţile din voi ca să fie în linişte pentru un moment. mii sau milioane de ani în urmă. părţi din identitatea voastră din trecut. entităţi de pe partea noastră a voalului nu pot face asta. Nimeni nu poate. să vă consume sau să vă influenţeze. Şi. Asta v-a luat ultimii trei ani ca să învăţaţi cum să eliberaţi. Nu este vorba ca să tăiaţi jos părţi din voi.. voi permiteţi la mintea divinităţii voastre să vină la suprafaţă. o dorinţă arzătoare ca să luaţi diferite lucruri cu voi . gânduri sau griji. Chiar şi lucrul ce am menţionat de a merge în vid aduce o frică în sinea voastră. Mulţi dintre voi a-ţi experienţat deja acest simţământ. Acestea erau ca nişte modele înfiinţate mulţi. Voi o să aveţi un simţământ a Energiei Noi a Voastre. Dar. Dar. mulţi ani în urmă. asta este doar începutul.cum să spun . “Într-adevăr. “ce dacă. să le daţi drumul.altcineva decât. eliberarea trecutului. dacă asta este plăcerea voastră să faceţi.să fie în linişte şi să simtă naşterea energiei voastre de divinitate. Şi asta este punctul principal aici. noi v-am spus. Asta aduce la suprafaţă toate întrebările ca. Într-adevăr”... Vidul de Ascensiune este un spaţiu liniştit unde voi nu vă luptaţi cu dualitatea din sinea voastră. Să nu negaţi aceste simţăminte ale voastre. În Vidul Ascensiunii. (Râsete din audienţă) Dar. dragi prieteni. divinitatea voastră. Toate astea voi eliberaţi acum. nu este vorba să negaţi cine a-ţi fost. Este atunci când voi întrebaţi acele marmure . multe. ei nu pot face asta. frica că dacă nu vă ţineţi tare de dualitate că o să fiţi mâncaţi de ceva forţe drăceşti. asta face parte din procesul Energiei Noi.. negru şi gri . Asta este vechi. Şi noi ştim că voi sânteţi gata să eliberaţi jocurile vechi a luminii şi întunericului. Voi simplu puneţi dualitatea pe raft pentru un moment.Şi aşa cum ştiţi. Asta nu se mai aplică la voi. Chiar dacă Metatron sau Mihail încearcă să vă atace. o călătorie înceată. dragi prieteni. într-adevăr. Eliberând şi mergând în vid acuma. eliberarea obiceiurilor.alb. A fost. Este în vid unde voi nu încercaţi să rezolvaţi lucrurile în limitarea minţii voastre. Asta este pentru că voi nu prea aveţi încredere în sinea voastră. Este o dorinţă. Voi ţineţi şi posedaţi divinitatea voastră proprie! Noi am trecut peste.partenerul vostru care face din când în când asta. Voi sânteţi gata să eliberaţi acele energii.conştienţa identităţii voastre.

Puneţi la o parte pe, “dacă eu/dacă eu nu”, griji, acele îndoieli care vă vânează. Puneţi la oparte pentru un moment. Fiţi în vid, şi atunci divinitatea care este a voastră şi numai a voastră, poate să vină la suprafaţă. Asta este Vidul de care noi vorbim. Voi curăţaţi drumul ca divinitatea voastră să poate să vină la suprafaţă. Continuaţi să lucraţi cu asta. Simţiţi ce se întâmplă când voi într-adevăr puneţi o problemă la o parte, într-o pauză, când voi puneţi grijile voastre într-o pauză. Atunci divinitatea voastră poate să vă vorbească. Voi o să fiţi capabili să auziţi, pentru că voi nu o să fiţi prinşi în detaliile dualităţii. Acum, să vorbim despre dualitate. Este energia de “doi”, care a existat pentru aşa mult timp, cât a-ţi cunoscut identitatea voastră înafara Primului Cerc. Asta se schimbă acuma, aşa cum am spus de multe ori. Noi ne ducem de la energia de “doi” la energia de “patru”. Voi o să vedeţi asta în jurul vostru. Noi am vorbit despre matematica cvad. Noi am vorbit despre perspicacităţi noi şi noi descoperiri care o să ajute să ia conştienţa umană de la dualitate în Energia Nouă. Noi am spus că la timpul potrivit, informaţiile o să înceapă să vină. Aşa cum conştienţa voastră se schimbă, informaţiile ştiinţifice o să vină ca să valideze asta. Sânt cercetători şi ştiinţifici care lucrează cu asta. Un om de ştiinţă/matematician a scris o carte despre asta, şi a publicat-o de la ultima noastră întilnire,(“Un nou fel de ştiinţă”, de Stephen Wolfram, Media Wolfram). Asta a creat un pic de interes şi o dezbatere. Dar, esenţa cercetărilor conţinute în această carte, (publicat de sine stătător), asta îşi face drumul în public. Asta arată că sânt trei elemente, fiecare cu un tip diferit de energie, şi a patra energie care se adaugă la celelalte, şi asta v-a crea un nou tip de Energie Nouă. Cercetarea arată cum modelele naturii sânt create şi cum pot să fie create în Energia Nouă. Cartea spune despre secvenţa energiilor şi cum astea lucrează. Dar, este vorba totdeauna de energie de 4. Este totdeauna un element din cele 4 care influenţează pe celelalte 3. Cartea deja se găseşte în magazine. Voi puteţi să citiţi despre asta. Asta este doar începutul înţelegerii matematicii de cvad despre care am vorbit. Este primul pas. Alţi cerectători o să încerce şi ei să înţeleagă sau o să încerce să combată. Asta v-a iniţia mai multă validare ştiinţifică şi matematică. Voi vedeţi asta în viaţa voastră, dragi prieteni. Asta nu este ceva care este afară în eter şi care nu vă afectează. Voi vedeţi asta în viaţa voastră. Voi vedeţi validarea călătoriei voastre. Între timp, dualitatea vrea să se menţine. Vrea să stea. Voi puteţi vedea evidenţa această în ziare, în titlurile ziarelor. Dualitatea vrea să rămâne. Nu vrea să plece. Nu vrea să plece, să fie anihilată, şi să fie uitată. Încearcă să-şi menţine identitatea. Da, într-adevăr, dualitatea are identitatea ei proprie. Are vibraţia ei proprie. Într-un fel, este ca şi o entitate, aproape ca voi. Dar, aşa cum ştiţi din experienţele voastre proprii, dualitatea la fel este obosită. Dualitatea ştie că este timpul să se transformă în Energia Nouă. Chiar şi dualitatea însăşi spune că o parte din ea vrea să se menţine şi o

parte vrea să se elibereze. Ce orchestrare frumoasă! Este într-adevăr frumoasă! Toate acestea crează înalt înalte, şi jos joase şi cicluri mai rapide, toate astea indică că mari schimbări au loc şi continuă să i-a loc. Ca şi cum Metatron a spus, dualitatea îşi face ultima aparenţă şi voi o să vedeţi evenimente tulburătoare în jurul vostru cu oameni, şi naţiuni şi guverne. Noi v-am rugat să nu vă rugaţi, să nu meditaţi, şi să nu vizualizaţi până ce voi înţelegeţi cu adevărat dinamicitatea ce i-a loc în lumea din jurul vostru. Staţi în spatele zidului scund şi observaţi tranziţia din dualitate în Energia Nouă. Atunci voi o să înţelegeţi ce este ce voi ar trebui să faceţi. Toate evenimentele pe care le vedeţi sânt apropriate. Dualitatea merge înapoi şi înainte între timpul de aşteptare ca să fie eliberată şi totuşi vrând să se menţine. Asta se întâmplă nu numai în lumea voastră, dar se întâmplă şi în sinea voastră. Se întâmplă chiar şi acum când sânteţi în pantofii de ascensiune. Voi a-ţi mers acum de la o viaţă la alta în timp ce a-ţi rămas în acelaşi corp fizic. Mulţi dintre voi a-ţi menţinut acelaşi nume chiar dacă a-ţi trecut într-o viaţă nouă. Voi vaţi menţinut multe din identitatea voastră anterioară. Este o parte din voi care nu vrea să se elibereze şi în acelaşi timp o altă parte din voi care vrea să se elibereze. Voi vedeţi conflictul în viaţa voastră, problemele în viaţa voastră. Este o dorinţă în voi care vrea să se menţine, dar totuşi doriţi să vă schimbaţi - este o dramă de energie interesantă! Uitaţi-vă la lucrurile din jurul vostru. Uitaţi-vă la faţa dualităţii. Uitaţi-vă la oamenii care încearcă să se agaţe de faptul a cine au fost ei. Şi totuşi identitatea veche este îndepărtată de la ei, de ei înşişi. Noi chicotim când vedem oamenii din societatea voastră cu tatuaj. Este un fel de a spune, “Eu vreau să menţin identitatea mea în aşa fel încât doresc să fie desenat pe corpul meu, în aşa fel ca eu să-mi aduc aminte cine am fost. Eu nu vreau să dau drumul identităţii mele. Eu vreau să fie întipărit adânc în fizicul meu şi în fiinţa mea emoţională”. Noi chicotim când vedem umanii care încearcă să-şi menţină identitatea lor cu intipăriri în hainele lor, personalizarea dulapurilor, personalizarea tricourilor când îşi tipăresc numele lor pe tricou. Noi vedem asta amuzant. Chiar nu ştiu aceştia cine sânt ei? (Râsete din audienţă) Şi da, voi o să continuaţi să vedeţi oameni care îşi vor să menţină identitatea, încercând să se agaţe de asta şi totuşi partea cealaltă vrea neapărat să se schimbă. Această bifurcaţie face parte din procesul de mutare în Energia Nouă. Schimbarea identităţii cauzează multă tristeţe printre Shaumbra. Noi sântem uimiţi de tristeţea de care mulţi dintre voi treceţi. Este puţin ce noi putem face, în afara de să vă reasigurăm că asta face parte din proces. Este puţin ce putem face acum în afara de a veni şi a sta cu voi şi să vă spunem despre cauza călătoriei voastre. Este puţin ce putem face în acest caz în afara de, să venim şi să stăm cu voi şi să spunem că voi nu sânteţi singuri. Acest spaţiu este plin cu două mari entităţi, Mihail şi Metatron şi mulţi, mulţi alţii care au venit în dragoste în acest timp de relaxare pentru voi în călătoria voastră.

Tristeţea din sinea voastră este pentru că voi pierdeţi ceva. Voi pierdeţi a cine a-ţi crezut că a-ţi fost. Voi pierdeţi relaţii, serviciu şi pentru câţiva din voi sănătatea. Voi pierdeţi totul ce voi a-ţi crezut că a-ţi fost. Noi ştim că tristeţea vă afectează adânc şi puternic. Noi sântem aici ca să vă spunem că asta face parte simplu din proces, dragi prieteni. Să ştiţi că voi nu sânteţi singuri. Tristeţea se poate înlocui, dar nu cu energia pe care a-ţi gândit voi. Voi nu o să vă treziţi într-o dimineaţă şi o să fiţi plini cu bucuria veche pe care a-ţi avut în dualitatea. O să fi o desăvârşire. O să fie un tip diferit de emoţie. Voi nici nu o să vreţi să folosiţi cuvinte ca să descrieţi acest simţământ nou pentru că cuvintele sânt limitate. Între timp, înţelegeţi că noi ştim prin ce treceţi voi. Când o să staţi cu alţi umani fiind învăţătorii lor, voi o să aveţi empatia şi înţelegerea prin ce ei trec. Voi a-ţi experienţat deja astea pe pielea voastră. Voi o să fiţi capabili să îi ţineţi mâinile lor şi să spuneţi că înţelegeţi tristeţea lor, tristeţea care vine când ei au ştiut cine au fost, şi cine o să fie, dar acuma o să fie diferit. Dragi prieteni, este timpul să aveţi încredere în sinea voastră. Mihail vine astăzi să vă spună asta. Voi a-ţi trecut prin atâtea experienţe, ducând Sabia Adevărului în sinea voastră. Este timpul să aveţi încredere în voi înşivă şi în tot ce se întâmplă cu voi chiar dacă soţul sau soţia vă părăseşte. Voi o să vă blestemaţi pe voi înşivă. Pe dinafară voi îi blestemaţi pe ei, dar în sinea voastră noi ştim că voi vă blestemaţi pe voi înşivă. Multe lucruri se întâmplă în viaţa voastră. Voi vă miraţi cine sânteţi voi, ce faceţi chiar acuma, de ce sânteţi aici. Oh, voi sânteţi plini cu neîncredere la nivelul intern al vostru. Mihail vine şi vă cere ca să aveţi încredere în voi înşivă, să aveţi încredere în divinitatea voastră, să începeţi să înţelegeţi că toate lucrurile sânt apropriate. Chiar dacă vi se pare că pereţii din sinea voastră cad. Chiar dacă vi se pare că ţesătura voastră se înscâlceşte. Într-adevăr, este timpul să aveţi încredere în voi înşivă. Voi căraţi energia divinităţii. Într-adevăr, voi căraţi Sabia voastră de Adevăr. Este timpul să aveţi încredere în voi înşivă. Păşiţi înainte, aşa dificil cum se pare că treceţi prin problemele vieţii voastre, aşa cum a spus Metatron. Începeţi să învăţaţi pe alţi umani, începeţi munca voastră. Oh, noi ştim. Noi vă auzim când spuneţi, “Dar, Tobias, eu nu prea ştiu ce trebuie să fac. Eu aştept pentru un semn”. Dragi prieteni, NU O SĂ FIE NICI UN SEMN! Nu o să fie. Voi aşteptaţi ceva. Este deja acolo! Este deja în faţa uşii voastre de intrare. Deja s-a mutat în casa voastră nouă. Este deja acolo. Voi, ori nu vedeţi asta pentru că nu vreţi să vedeţi, pentru că asta vă face responsabili, sau voi vedeţi asta, şi asta vă sperie. Shaumbra, voi sânteţi cei care a-ţi fost de acord să fiţi învăţători Este timpul să începeţi să predaţi tot ce ştiţi. Dacă nu ştiţi ce înseamnă asta, sau cum arată, mergeţi în Vidul de Ascensiune, despre care am vorbit în lecţia trecută. Fiţi liniştiţi. Puneţi la o parte dualitatea. Voi o să auziţi, or o să simţiţi sau voi o să ştiţi. Răspunsul este în sinea voastră.

Mihail vine astăzi să vă vorbească. Voi odată a-ţi fost studenţii lui. El vine şi vă cere să fiţi învăţători. Încetaţi să mergeţi la şcoală. Începeţi munca. Numai este ce să învăţaţi la acest punct care să vă facă mai buni învăţători în Energia Nouă. Voi o să învăţaţi mai mult dacă predaţi, dar la acest punct numai trebuie să mergeţi la şcoală. Nu sânt cărţi pentru asta. Voi a-ţi citit pe toate. Numai sânt clase. Voi a-ţi fost în toate. Începeţi şi predaţi. Începeţi acum să predaţi. Voi o să învăţaţi mult prin predare. Voi o să ştiţi ce trebuie să faceţi. Mihail, cel care v-a dat Sabia Adevărului înainte ce voi a-ţi plecat din Ordinul de Arc, acum vă cere ca voi să fiţi învăţători. Mihail vă cere să aveţi încredere în voi înşivă la cel mai adânc nivel. Oh, este înspăimântător, noi ştim. Voi vreţi să credeţi în ceva sau în altcineva. Ultimul lucru ce umanii nu vor să facă, este să aibă încredere în ei înşişi. Este prea multă responsabilitate. Mihail, învăţătorul şi instructorul vostru, spune că este timpul să vă elibereze. El a lucrat alături de voi decând a-ţi plecat din Ordinu de Arc ca să veniţi pe Pământ. Voi a-ţi fost o parte importantă din energie. Acum el vă eliberează. El acum vă absolveşte. El acum părăseşte rolul lui ce a avut cu voi. El spune că totdeauna v-a rămâne prietenul vostru şi totdeauna v-a fi un admirator al vostru. Dar, acum este timpul pentru el ca să iasă din câmpul vostru energetic în aşa fel ca voi să acceptaţi energia vocii VOASTRE din Spirit, reprezentat prin Metatron. Mihail, vine astăzi să vă ceară ca să aveţi încredere destulă în voi înşivă şi să începeţi să predaţi. Timpul este corect şi lumea într-adevăr are nevoie de voi. Să nu aşteptaţi mai mult. Să nu fiţi resemnaţi. Să nu vă reţineţi. Lucraţi unul cu altul. De aceea voi v-aţi împreunat ca o familie a Shaumbrei în toată lumea. Mihail spune, “ Acum la ce mai aşteptaţi? Când o să începeţi să practicaţi? Când o să fiţi învăţători? Când o să începeţi să acceptaţi responsabilitate în sinea voastră?” Evenimentele, energiile, oamenii, oportunităţile nu o să fie clare pentru voi până ce nu acceptaţi responsabilitate, responsabilitatea de a fi învăţători pentru alţii. Noi ştim că mulţi dintre voi gândiţi, “Oh, dar cine sânt eu să predau? Şi ce o să predau? Şi cum o să predau?” Aceste întrebări primesc răspuns într-un moment, în momentul în care acceptaţi responsabilitatea. Dar, prima dată voi trebuie să acceptaţi responsabilitatea. Atunci v-a veni răspunsul la voi. Mihail este aici astăzi ca să vă prezintă această eventualitate de a vă muta din poziţia de student la învăţător. El vă cere ca să aveţi încredere în voi înşivă, să aveţi încredere în divinitatea voastră în aşa fel ca voi să fiţi prezenţi pentru alţii. Mihail spune că alţi umani care încep călătoria lor în ascensiune au nevoie de voi. Dualitatea este un punct de o balanţă delicată. Lumea are nevoie de voi. Aveţi încredere destulă în voi ca să faceţi un pas înainte. Aveţi încredere în voi înşivă. Este dificil de făcut asta când sânteţi plini cu tristeţe, când aveţi probleme în viaţa voastră, şi când lucrurile părăsesc viaţa voastră. Este dificil de făcut. Voi vreţi atunci să mai aşteptaţi. Voi vreţi să aşteptaţi până ce totul se calmează, până ce totul devine perfect pentru voi.

O parte de tristeţe vine de la chemarea divină din sinea voastră. Este o chemare la care voi nu a-ţi răspuns. Este acea bătaie în uşă la care voi nu a-ţi răspuns. Asta este o parte din scopul tristeţii voastre. Sânt încă legături la energia veche care trebuiesc să fie tăiate. Sânt lucruri care trebuiesc eliberate. Faceţi asta. Aveţi încredere în voi înşivă. Asta o să se întoarcă în bine pentru voi. Voi ştiţi în sinea voastră adâncă că este timpul să aveţi încredere în voi şi să impliniţi cu adevărat pentru ce a-ţi venit aici să faceţi în această Energie Nouă. Acum, dragi prieteni, când voi a-ţi plecat din Regat cu mult timp în urmă, voi a-ţi creat o identitate şi o conştienţă de sine. Înainte de asta voi ştiţi că fost o unitate. Când voi a-ţi trecut Zidul de Foc voi a-ţi avut pentru prima dată o conştienţă adevărată a identităţii voastre proprii. Voi nu a-ţi făcut parte doar din Regat. Voi nu a-ţi făcut parte doar din familia regală, aşa cum am spus asta metaforic. Voi a-ţi creat identitatea voastră proprie. Voi a-ţi creat identitatea voastră prin multe vieţi şi prin multe experienţe, înainte chiar de a veni pe Pământ. Dar, acum este timpul să daţi drumul la acea identitate. Este timpul să eliberaţi. În trecut voi a-ţi creat identitate, ce voi a-ţi putea numi nivelul de identitate sufletească, de la o viaţă la alta. Voi a-ţi adăugat la asta în formă liniară experienţe una după alta. Voi aţi făcut asta de când a-ţi plecat de Acasă. Aşa cum voi vă mutaţi în Energia Nouă, voi la fel o să intraţi într-o identitate nouă. În loc să luaţi doar un pas pentru construirea identităţii voastre, voi acum faceţi o săritură. Voi faceţi o săritură de identitate. Voi săriţi de la cine a-ţi crezut că a-ţi fost în timpul de a nu avea identitate şi după asta într-o nouă identitate. Vidul de Ascensiune despre care am vorbit în Lecţia a Noua, este atunci când energia identităţii voastre vechi, temporar pleacă. Voi treceţi printr-o perioadă de fără identitate. Voi vă uitaţi în oglindă şi asta nu are o reflecţie. Asta este zona în care mulţi dintre voi sânteţi. Asta este scopul pentru tristeţe. Asta face parte din scopul pentru care voi vă miraţi cine sânteţi, şi voi vă miraţi ce ar trebui să faceţi. Asta este scopul pentru neîncrederea de sine adâncă pe care aveţi în sinea voastră. Identitatea voastră se şterge. În acest timp voi nu aveţi identitate până ce voi creaţi noua voastră identitate. Dragi prieteni, lecţia a Zecea din Seriile Ascensiunii - De la Fără identitate la Identitatea Nouă. Voi aveţi experinţa de a fi fără identitate înainte de a vă muta în identitatea voastră nouă. Este oglinda fără reflecţie. Uitaţi-vă în oglindă. Voi o să vedeţi imaginea fizică a voastră. Dar, aşa cum continuaţi să vă uitaţi, imaginea parcă nu apare să fie voi. Nu o să rezoneze cu imaginea voastră. Nu o să vă simţiţi bine. Pentru câţiva din voi, imaginea se v-a şterge complet, şi voi nu o să vedeţi decât o oglindă goală! De ce oare credeţi că alţii vă ignoră în ultimul timp? (Râsete din audienţă). Pentru că identitatea voastră a cine a-ţi crezut că a-ţi fost - noi subliniem asta - cine a-ţi CREZUTcă a-ţi fost, pleacă. Împreunea cu identitatea, pleacă toate energiile şi simbolurile a

numai este. Noi ştim că este dificil pentru unii dintre voi.da. vă uitaţi în oglindă şi spuneţi. ca şi omida înainte de a se transforma în fluture. mirându-mă de ce nu fac ce am gândit că ar trebui să fac”. În această perioadă de fără identitate. Ce analogie frumoasă! Ce exemplu frumos a-ţi pus voi în natură ca să vă aducă aminte de metamorfoza ascensiunii prin care treceţi. Prin ce treceţi voi este cel mai dificil şi problematic timp.. Voi mergeţi de la punctul de “fără identitate”. care se miră în timp ce este în cocon. acest . Asta a fost pentru ca să simbolizeze că într-o zi umanul v-a trece prin asta. Astea nu o să fie luate de noi. Voi nu vă evaporaţi. noi înjurăm pe partea asta a noastră . înainte de a intra în noua identitate. dragă Dumnezeule? Eu precis am luat o întoarcere greşită pe drumul ascensiunii!” (Mai multe râsete) “Eu sânt în acest nimic din cocon. “Asta nu poate să fi eu. sau lucruri ca de exemplu casa.toate aceste lucruri poate să plece.(râsete din audienţă) . Ei au ştiut că umanii o să treacă printr-o schimbare. Asta vi se întâmplă vouă. desigur.. Voi mergeţi într-o perioadă de fără identitate. Ce văd eu în oglindă nu mi se pare că sânt eu. de Mihail şi sigur nu de Metatron. Ea nu se mai vede ca o omidă. Omida nu ştie ce se întâmplă. Asta face parte din procesul de ascensiune. “Ce se petrece? Eu m-am gândit că o să fiu o omidă care ascende!” (Râsete din audienţă).. Aripi! Omida nu a ştiut nimic despre aripi! Şi culori? Omida a ştiut numai de verde! Dar. Este Vidul despre care am vorbit la ultima noastră întâlnire. Astea sânt luate de voi înşivă.. mirându-se ce se întâmplă. Imaginaţi omida. şi să treacă prin metamorfoză. “Ce dracu . Acum.La perspicacitatea artiştilor. o să fie luate. Dragi prieteni. “Cu mai multe picioare şi cu mai mult verde şi poate cu nişte ochi în plus şi poate mai atractivă decât am fost înainte şi puţin mai frumoasă.. a-ţi ştiut voi că îngerii nu au aripi? Ei nu au. noi ştim. Săraca omida se uită în oglindă aşa cum stă în coconul ei.îmbrăcămintea voastră. lucrurile la care a-ţi ţinut foarte mult. aici este ea. mirându-mă ce se petrece.. exact înainte de noua voastră identitate. voi mai întâi trebuie să treceţi prin această zonă. la un moment dat. Ei au atins energia metamorfozei fluturelui şi aşa au desenat aripi la îngeri pe care au pictat..ce dracu se petrece?” Exact la asta se gândeşte omida. Săraca omidă se gândeşte în toate momentele ei înainte ca să izbucnească din cocon cu aripi plini de culori.. un spectacol de minunăţie. Lucruri ca maşina pe care a-ţi făcut praf. mulţi a-ţi văzut asta în ultimul timp. acum vă părăseşte. Ce mi se întâmplă. Se miră de ce este în capcană şi de ce tot ce a fost.vechiului vostru. Dar. o creatură care se schimbă. Oh. în schimb vede ceva urât. Uitaţi-vă în oglindă. nicicum”. Nici nu se recunoaşte pe ea însăşi. Voi greu o să recunoaşteţi umanul în reflecţia oglinzii.prietenii voştri. sau poate nu vedeţi chiar nimic. Omida are aceste gânduri momentane înainte ca să iasă din cocon şi să se înalţe ca un fluture. Ştiţi voi despre ce vorbim noi? Cine a-ţi crezut voi că a-ţi fost. Voi. ei au înţeles că umanii ar putea să aibă aripi. Voi simplu treceţi printr-o schimbare. voi nu o să dispăreţi.

Faceţi un pas înainte. Voi nu trebuie să protejaţi identitatea voastră. voi o să fiţi conştienţi de sinea voastră şi la fel de toate lucrurile în jurul vostru. a cine a-ţi fost voi. Identitatea voastră nouă nu o să fie de loc ca cea veche. asta eliberează identitatea a cine a-ţi fost în trecut. Ieşiţi afară din cocon. Totdeauna v-a fi o parte din voi. “Aveţi încredere în sinea voastră în această perioadă fără identitate. Aveţi încredere în voi înşivă. Voi o să aveţi aripi a noii voastre conştienţe. Conştienţa o să intră prin sensurile divine. ca toate procesele să intră în joc pentru voi şi ca întradevăr să vă înălţaţi cu noua voastră identitate. V-a fi foarte flexibilă. Într-un fel. înainte de a deveni un fluture. Voi v-aţi ţinut tare de identitatea veche şi cine a-ţi fost şi la ce a-ţi văzut în oglindă. Identitatea voastră o să vrea să se exprime. nu este doar Energie Veche îmbunătăţită. Asta face parte din proces. Cu identitatea voastră nouă. Energia Nouă. Aşa cum voi vă mutaţi în Energie Nouă. Uitaţi-vă în oglindă.vid. de sufletul vostru propriu. Voi o să fiţi siguri de voi. Înainte ca noi să plecăm. Dar. prin Limbajul Ah. schimbările similare cu omida prin care trece.De La Fără Identitate La Identitate Nouă. Lecţia a zecea . Vă aduceţi aminte de univers? Noi am spus că nu prea este mai nimic acolo. dar într-un fel. Voi a-ţi creat acel hol mare numit univers pentru forme noi de viaţă în Energia Nouă. asta la fel eliberează identitatea a cine a-ţi fost în trecut. voi puneţi pe liber identităţile voastre din vieţile anterioare. Este ceva ce voi faceţi zilnic. noi o să vă dăm încă un gând care o să fie puţin confuză pentru voi! Asta o să fie un subiect mult discutat în viitor. Este complet altceva.dragilor. acest timp de “fără identitate”. Eliberează vieţile voastre din trecut. înţelegeţi de ce treceţi prin ce treceţi chiar acuma. Voi nu o să fiţi închişi într-un mulaj.Voi o să vreţi să vă lărgiţi.Voi o să vreţi să zburaţi. Voi eliberaţi acele identităţi vechi şi . Voi nu o să aveţi o identitate care este închisă. Acele aspecte din voi merg în alte locuri din univers şi încep să creeze identitatea lor unică.(Asta este mult mai complex). o călătorie a Shaumbrei. Tema de casă a acestei lecţii este simplă. Identitatea voastră nouă nu o să fie legată de contracte vechi. Noi o să vorbim mai mult despre asta în viitor şi a cine sânteţi în Energia Nouă. Mihail vine astăzi şi spune. Când voi o să luaţi identitatea voastră nouă. În Energia Nouă nu este aşa. compleţi în sinea voastră. voi puteţi spune că identitatea vieţii voastre din trecut se depărtează de familia energiei voastre proprii. Luaţi responsabilitatea aşa cum identitatea voastră nouă iese în jurul vostru”. Aceste aspecte din voi merg afară şi crează identitatea lor nouă proprie. Uitaţi-vă la energia care vă aminteşte de trecut. Să ştiţi că voi treceţi prin asemenea proces. fiecare viaţă în parte. Nu v-a fi liniară. dragi prieteni. foarte fluidă. înţelegeţi. Uitaţi-vă în oglindă. o călătorie a tuturor care vor urma după voi. aşa cum luaţi responsabilitate pentru statutul vostru de ascensiune. V-a fi multi-dimensională. Asta nu se întâmplă în Regatul Pământului. Luaţi responsabilitate de a fi un învăţător. Uitaţi-vă în spatele feţei voastre din oglindă. Uitaţi-vă la schimbările care au loc.

Prin voi noi învăţăm mult despre noi înşine şi despre univers şi despre călătoria noastră de când am plecat de Acasă. Noi o să ne întoarcem într-o lună şi câteva săptămâni pentru ultima noastră lecţie. ca ei să poate să meargă afară şi să devină creatori ca şi voi. Dar voi sânteţi doar acei. dar numai este “şeful” pe care unii l-au denumit. nu o să aibă acelaşi tip de abilitate creatoare în termene de eliberări a aspectelor lor înşişi Asta este totul o parte dintr-o mare şi uriaşă pictură. Asta este divinitatea voastră. asta este unde noi toţi de pe partea asta a voalului învăţăm mult despre călătoria umanilor. O să fie multe lucruri care se v-a întâmpla vouă şi în lumea voastră în aceste săptămâni. A fost o plăcere pentru Mihail. Multe lucruri interesante se întâmplă! Şi voi v-aţi gândit că a-ţi trăit într-o lume mică! Dragi prieteni. ci învăţători. a fost o onoare să fim cu voi. voi eliberaţi trecutul. Voi sânteţi părinţii voştri. Gândiţi-vă la asta. şi voi sânteţi cei care a-ţi ales să fiţi studenţi şi învăţători în acelaşi timp. dându-le identitatea de la o viaţă prin care a-ţi trecut şi după aceaa dându-le libertate. Voi eliberaţi identitatea a cine a-ţi crezut că a-ţi fost. Voi sânteţi părinţii multor copii ai voştri. ŞI AŞA ESTE SERIILE ASCENSIUNII .atunci ei se duc afară într-o formă ne-fizică în alte părţi ale universului ca să ia identitatea lor independentă proprie. voi a-ţi dat doar naştere la Energia Nouă. Într-adevăr. Voi a-ţi fost plini cu tristeţe şi dezamăgire. ca să numai fiţi studenţi. El totdeauna este un prieten. “Nu este vorba de voi nicicum”. Dragi prieteni. Voi a-ţi avut nevoie de asta. A fost o plăcere pentru noi ca să venim şi să fim cu voi. Asta este pentru că voi vă schimbaţi de la cine a-ţi crezut că a-ţi fost. Să ştiţi că sânteţi foarte mult iubiţi şi niciodată nu sânteţi singuri. A fost o plăcere ca voi să eliberaţi aici în timpul nostru împreună şi să ne daţi voie să vă iubim şi să vă îmbrăţişăm.LECŢIA 10 ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI 1 IUNIE 2002 Tobias: Şi aşa este. În procesul de a face asta. Acum poate voi o să aveţi o mai bună înţelegere când noi spunem. dragi prieteni. Noi sântem bucuroşi că voi a-ţi luat această oprire pentru a vă odihni sub un copac şi să fiţi cu prietenii voştri.sânteţi numai voi care o să aibă acest tip de a fi părinte sau capabili de a crea identitate. şi voi sânteţi cratorii în mijlocul acesteia. . unde voi cu adevărat învăţaţi despre Energia Nouă pe Pământ Într-adevăr.. asta este sala de clasă.. De aceea este un interes aşa mare de pe partea noastră. pe care le eliberaţi ca să poate să meargă şi să creeze identitatea lor proprie. Voi a-ţi fost cam obosiţi în ultimul timp. Aspectele din voi pe care le trimiteţi afară. că noi ne întoarcem în acest loc. Voi daţi naştere la trecut ca să poate să meargă afară şi să creeze identitatea lor proprie. mergând într-o perioadă fără identitate. ca să puteţi crea cine sânteţi într-adevăr. cel care v-a dat Sabia Adevărului şi să vă elibereze.

într-adevăr noi auzim tot ce spuneţi voi. întrebarea pe care noi primim pe partea noastră a voalului . “Nimic!” Numai pentru că a-ţi avut un incident în viaţa voastră pe care nu a-ţi aşteptat-o. şi cunoştinţa şi înţelepciunea călătoriei voastre.. pe când noi considerăm asta un drum înalt. Câteodată un pas înapoi este mai apropriat decât un pas înainte. Arhanghelul Mihail. Ce apare un pas înapoi poate să fie într-adevăr un cadou pe care vă daţi vouă înşivă înainte să continuaţi să mergeţi înainte. Pasul înapoi nu este de loc un pas înapoi. voi alegeţi o experienţă dificilă sau circumstanţe ca să umpleţi cumva adevărul. “Ce nu fac eu bine în acest proces?” Noi. şi Spirit.dar. vehicolul pe care noi folosim pentru aducerea energiei i-a un anumit timp. dăm din cap. Mulţi dintre voi a-ţi dus o viaţă excepţională când a-ţi fost responsabili de organizaţii mari religioase.şi câteodată noi vorbim mai mult decât Cauldre ar vrea ca noi să vorbim. Voi a-ţi gândit că a-ţi făcut o întorsătură greşită. Asta este întrebarea ce voi întrebaţi în momentele voastre de linişte personală. Nu gândeşte că este deştept. (Râsete din audienţă) Dar. A ales un nou şi mai adânc nivel de studiere. noi ne bucurăm de timpul nostru cu voi. dragă Mihail. Şi da. Nu sânt doar cuvintele pe care le spunem. Este cineva aici care a fost un cercetător minunat. Voi gândiţi că nu a-ţi învăţat destul de mult. De aceea noi avem plăcerea să venim la fiecare oportunitate pe care primim . Voi gândiţi că poate voi mergeţi înapoi. Şi. de loc. că este ceva ce a-ţi omis. Şi. şi noi câteodată râdem. o nouă experienţă în această viaţă. includând pe cel care a venit astăzi. Voi nu a-ţi făcut o întorsătură greşită. nu înseamnă că a-ţi făcut ceva rău. Este energia pe care aducem vouă. noi spunem. în această viaţă această persoană are un serviciu ordinar şi nu crede cum spuneţi voi că are un mare IQ. ce vă spune asta? Poate este timpul să . Câteodată pe drumul ascensiunii voi luaţi ce voi consideraţi o ocolire.. sau poate în felul în care voi a-ţi vrea să lucreze. La fel este o cantitate oarecare de energie pe care noi vă aducem vouă. Acum. A făcut această persoană ceva rău? A fost un pas înapoi? A omis ceva? Nu. când voi ar trebui să mergeţi înainte. întrebarea pe care într-adevăr noi auzim în aceste zile de la voi este. sau nu a-ţi practicat lecţiile destul de mult. Când noi am venit astăzi. despre care s-a scris în multe. Voi ne întrebaţi. multe cărţi care se află în biblioteci. sau a-ţi condus o ţară întreagă. de câte ori vorbiţi nouă.despre ce voi faceţi. un inventator. ce este ce eu nu fac bine?”. Dragi prieteni. voi nu a-ţi omis nimic. şi asta ne ia un timp oarecare din timpul uman ca să aducem asta. Voi numai că nu a-ţi aşteptat să se întâmple. de o infuzie de energie de la cei care sânt familia voastră adevărată. Da. Din cauza dimensiunii în care voi existaţi. Nu întotdeauna lucrează asta cum ar trebui. Şi. noi putem spune că voi a-ţi fost epuizaţi şi că voi a-ţi avut nevoie de puţină odihnă. dragă Metatron. Şi sigur nu o să ne creadă nici pe noi dacă îi spunem că a fost foarte celebru în trecut. Voi gândiţi că poate este vreun secret. Este o cantitate oarecare de energie pe care voi a-ţi întrebat ca să aducem vouă. şi poate voi a-ţi omis punctul principal. “Dragă Tobias.

noi am auzit discuţiile mai înainte astăzi despre filmul.da. Ei vin cu o mare senzitivitate. dragilor voi a-ţi fost acolo! Voi ştiţi ce înseamnă ca să eliberaţi identitatea voastră. Nu este bine sau rău. Uitaţi-vă în lumea voastră.. Veniţi afară. Asta este trecutul vostru. Şi în special ei sânt tulburaţi de energiile şi memoriile timpului înainte să vină pe Pământ. Fiecare experienţă ce aveţi şi tot ce faceţi este o continuă lărgire. Într-adevăr. A fost despre conflictul dintre lumină . naţiuni şi religii încearcă să se ţină de identitatea lor veche aşa mult încât ei vor să se bată pentru asta. sânt timpurile înainte de a veni pe Pământ când voi a-ţi fost în vid. Noi te iubim mult. Nu contează cât de extreme şi cât de nebune voi gândiţi că sânt. Ei îşi aduc aminte de vieţile lor din trecut. aceste timpuri sânt provocatoare. Dar. se sperie uşor. Ei sânt tulburaţi de timpuri care sânt revăzute de atâtea ori. Voalul împrejurul lor nu este aşa gros ca pentru voi când a-ţi fost copii. Eliberaţi acea judecată despre voi înşivă. Chiar dacă voi gândiţi că este un pas înapoi. chiar şi la toaletă. asta nu este aşa. Eliberaţi acele judecăţi despre voi înşivă. Oamenii şi ţările şi religiile încearcă să ţină la identitatea lor veche... Face parte din experienţă. Noi ştim că este timpul să începem cu întrebările acuma. “Absolut nimic”. A fost despre dualitate. creând universul. Aşa cum Mihail a spus în această lecţie. Întrebare: Tobias. “Ce este ce eu nu fac bine? Ce este ce eu am omis?” Şi noi spunem. Ei îşi aduc aminte de lucruri despre care am vorbit noi.. eu şi alte două mămici din Cercul Crimson avem copii care trăiesc cu multă frică. Poţi să spui ceva despre asta şi să ne dai sfaturi? Mulţumesc. re-jucate pe ecranele cinematografului vostru. coconul în care omida nu a devenit încă un fluture. Este o continuă lărgire. Şi cu asta noi sântem bucuroşi să răspundem la întrebările voastre. dar asta este dificil de explicat. Aşa cum am spus în lecţia noastră. Fiul meu are 9 ani. nu numai pentru voi. Ei încearcă să ţină tare de cine au gândit ei că au fost. Şi la fel voi ştiţi ce înseamnă să staţi la acest punct fără o identitate.(Râsete din audienţă). oameni. Într-un fel nici chiar în dualitate nu a fost bine sau rău.eliberaţi tot ce voi aşteptaţi şi să ajungeţi să înţelegeţi că în Energia Nouă nu este bine sau rău. Tobias: Copii vin cu un sens înalt de conştienţă. Voi toţi aproape a-ţi întrebat. când voi nu a-ţi realizat cine întradevăr sânteţi. Aveţi destulă încredere în voi înşivă ca să fiţi învăţători pentru alţii. pentru că ceilalţi au nevoie de voi. Lor le este frică să meargă în camere goale singuri. Ei nu au vrut să dea drumul. veniţi afară de oriunde sânteţi şi fiţi învăţători. Oh. re-jucate chiar în experienţele pe care voi aveţi astăzi. Uitaţi-vă la frumuseţea planului ce a-ţi făcut. şi uitaţi-vă la ce se întâmplă. dar şi pentru ceilalţi. şi le este frică să doarmă singuri. Asta se întâmplă în jurul vostru. şi ei vor să ucide pe ceilalţi. Uitaţi-vă la războaiele în lumea voastră acuma şi ce provoacă astea. Uitaţi-vă la războaie. Ce este re-jucat. “Bătălia Stelelor”. noi vrem să vă aducem aminte că noi vă auzim când voi ne vorbiţi nouă. “Aveţi încredere în voi înşivă”.

Ce se întâmplă. la Cercul Crimson şi umanilor pe Pământ. (Râsete din audienţă) Dar el a fost de acord astăzi ca să mergem mai departe. Deci.. Voi doar trebuie să faceţi legătura cu divinitatea voastră proprie. Voi aveţi înţelepciune. ei numai se concentrează pe minte.şi întrebaţi energia. aşa cum am spus noi. Nu trimiteţi la sfătuitori care nu înţeleg natura sufletului. Asta este o cale excelentă ca să lărgiţi conştienţa voastră. chiar dacă voi nu ştiţi de ele sau cum sânt denumite. nu numai pentru acest fel de situaţie. că sânt foarte talentaţi.. Voi o să găsiţi..adresaţi-vă la energie. când daţi de energie. Asta vine la voi când voi luaţi responsabilitatea şi acceptaţi divinitatea voastră. Voi nu trebuie să aveţi un perete plin de diplome..Cauldre. Faceţi o pauză.ei nu au atâtea filtre în jurul lor. Aşa cum a-ţi descoperit. la nivelul vostru uman.. Da. este că cei tineri. el totdeauna ne opreşte când noi intrăm într-un timp de sfaturi. aşa cum ştiţi. Mulţumesc. să nu le luaţi pentru valoarea lor. Ei sânt mai conştienţi. în felul practic. Dar. Din nou. Da. Voi intraţi într-un diferit tip de conştienţă unde gândul şi procesul de interpretare nu este la fel ca şi în realitatea voastră umană. Nu este aşa de greu. deschideţi clasă pentru copii. A fost despre individuali sau grupuri încercând să consume pe alţii pentru energia lor. atunci voi puteţi afla drumul vostru înapoi Acasă. În visele lucide când vedeţi simboluri.şi întuneric. Sânt mulţi dintre voi care au vise lucide. Convenţional.să nu le luaţi ca literă de lege.. Voi a-ţi simţit că dacă voi puteţi cuceri pe alţii şi să-i cotropiţi. Acum. asta a fost făcut pentru că voi a-ţi încercat să găsiţi drumul vostru Acasă.. Despre asta a vorbit astăzi Mihail. Întrebare: Dragă Tobias. Nu le daţi medicamente. Psihologia convenţională o să adauge doar confuzie. ei au acea parte care este plină cu frică şi de fobie. nu înţelege dinamicul a ce se petrece în sinea copiilor. aste este când voi într-adevăr vă permiteţi să zburaţi. Sânt câteva elemente care trebuiesc luate în considerare aici. ce înţelepciune şi perspicacitate conţine pentru voi. Asta vine la voi. Asta face parte din proces. pentru că psihologia convenţională este bazată pe dualitate. Da. În primul rând este să înţelegeţi că toate lucrurile şi experienţele pe care le aveţi în acele vise lucide. Acum învăţaţi-i. poţi să explici ceva despre visul lucid şi realitatea alternativă ce eu percep? Tobias: Visul lucid este o stare interesantă. Ei îşi dau seama de lucruri foarte uşor. Noi ne conectăm la voi de multe ori când faceţi asta. o să fie ceva efort.. Dar. asta nu este drumul Acasă. (Mai multe râsete). .. o să i-a asta ceva lucru. Deschideţi clase pentru copii. mai mult în legătură cu trecutul lor propriu. dar pentru orice lucru. dar noi vă dăm o versiune scurtă astăzi. noi vă provocăm pe voi. o să fie timpuri când voi o să simţiţi că faceţi paşi înapoi. Luaţi responsabilitate pentru asta. în loc să mergeţi înainte. Noi facem o provocare pentru voi şi Shaumbra.. Răspunsul o să fie acolo. Voi a-ţi mers pe un drum. Deveniţi învăţători. foarte intuitivi. Astea sânt o serie de simboluri. Noi putem vorbi mult despre asta.

voi într-un fel călătoriţi înapoi la locul de unde veniţi. sau imagini pe apă. cum să găsesc eu şi cum să ştiu darul meu de a mă ajuta în ascensiune? Sau. ca şi curgerea şi proporţia fluviului. Planificarea. Atunci. asta nu a fost aşa. din nou noi vă cerem să nu gândiţi literal ca apă. La fel voi nu sânteţi închişi în nici un contract sau orice fel de plan. înapoi pe planeta umană în dimensiunea umană. nu este nici una? . Voi puteţi schimba fluviul vieţii voastre la orice timp. la nivelul vostru uman. în special aşa cum intraţi în Energia Nouă. Întrebare: Tobias.cum să spun .voi aterizaţi în conştienţa umană. dar să nu luaţi asta ca literă de lege ca şi lacuri sau mări sau oceane. Voi puteţi face stând un moment cu voi înşivă. Voi puteţi face asta de exemplu în timp ce cinaţi. Mulţi o să găsiţi că voi puteţi lua aceste vise lucide. Înţelegeţi voi asta? Fluviul se poate abate. Voi o să găsiţi că astea o să fie mult mai frecvente. Întrebare: Tobias. Noi vă mulţumim pentru întrebare.vise lucide. Dar. Poate. Voi nu sânteţi legaţi de nici un contract.. Înţelegeţi că voi într-adevăr sânteţi creatori. sânt accidente sau incidente care nu sânt planificate. Este încă un element în visul lucid. Când voi planificaţi viaţa voastră. “Eu sigur am plănuit asta înainte de a veni aici”. Voi puteţi să aveţi acele mini . Fluviul poate să creeze noi cursuri şi conduite noi. deci verificaţi asta cu voi înşivă ca să vedeţi ce fel de tip de experienţă căutaţi.ca şi trauma care schimbă contractul sau aranjamentele originale ale noastre? Tobias: Este inapropriat să spuneţi că toate accidentele sau traume sânt planificate mult în advans. De multe ori ce adunaţi în timpul acestor călătorii nu este practic sau aplicabil la experienţele voastre umane. aceste lărgiri conştiente. voi nu scrieţi fiecare incident sau accident specific. energetic voi a-ţi primit asta. voi pierdeţi multe părţi şi bucăţi. Pentru că aşa de multe ori voi călătoriţi înapoi aşa cum sânteţi . să înţelegeţi că diferite nivele din sinea voastră au nevoie de a şti şi de a înţelege lucurile. Devine foarte rapidă în relaţia unde conştienţa voastră este. dacă vă reamintiţi conştient de voi înşivă în timpul călătoriei şi că aduceţi energiile şi înţelepciunea şi perspicacitatea înapoi cu voi.voi nu trebuie să mergeţi singuri într-un loc liniştit.Sânt mulţi dintre voi care zburaţi în visele lucide şi veniţi înapoi cumva cu o înţelegere deformată a ceea ce a luat loc.astea au o şansă mai bună de a veni înapoi. dar fluviul poate să ia multe întorsături de-a lungul drumului. Asta este cumva o interpretare umană deformată. Voi simplu determinaţi privirea generală unde vreţi să mergeţi. Este timpul să contopiţi astea împreună. Deci dacă este un accident în viaţa voastră. în nici una din astea. şi spuneţi. Într-un fel voi numai înfruntaţi curgerea şi proporţia experienţelor. Când voi visaţi despre ape. voi o să ştiţi cum să aplicaţi asta la acest nivel. Dar. devine aproape imediat şi spontan. Conştient permiteţi-vă să aduceţi aceste energii înapoi cu voi. Dar. dar este deformat pe nivelul intelectual uman. sau plan. sau suprafaţa apei. Apa reprezintă energii de unde aţi venit înainte de a veni pe Pământ..

Vindecare înseamnă că este ceva rău cu corpul tău. Noi ştim că noi trebuie să folosim cuvinte aici. a fost multă curăţire făcută înainte de această viaţă actuală. Câteodată are nevoie doar de un proces de începere. După aceea curierii pot săşi înceapă lucrul lor.acceptaţi totul. Noi ştim că asta este dificil de făcut. Tu eşti cel care într-un fel a spus. dragilor. şi Ben are această muncă şi acea responsabilitate”. Aduceţi-vă aminte. Într-un sens. Este ceva ce tu trebuie să descoperi pentru tine însuţi. Acceptaţi asta în sinea voastră. Intenţia voastră este să scăpaţi de asta. şi chiar şi mai înainte. în special. “Eu vreau calea fluviului meu să curgă uşor şi blând. Shaumbra. încercaţi să înţelegeţi de ce este aici. . Aşa cum am menţionat mai înainte. Ei nu trec prin dificultăţi. înaintea multor vieţi din trecut. încă odată. Este de înţeles că asta poate persistă.. Întrebare: Hello Tobias. Eu aleg să nu am dificultăţi acuma”. Într-un fel. mulţi dintre voi. Nu este ceva ce noi putem spune. Mulţumesc.numără binecuvântările tale! (Mai multe râsete). Asta este Energia Nouă. Este acceptare. Noi nu avem aşa ceva aici. Sânt eu pe drumul bun să-mi vindec trupul meu? Tobias: Trebuie mai întâi să înţelegeţi că cuvintele umane sânt foarte dificile de spus câteodată. viaţa mea este fericită cu o relaţie bună. Nu este vorba de vindecare. şi accept numai ce eu cred că este bun”. Noi aşteptăm pentru voi să alegeţi ce vreţi să faceţi. Este acceptare a corpului tău. După aceea o să vedeţi voi cum toate lucrurile intră în joc. Întrebare: Tobias. asta schimbă vibraţia voastră şi o să atragă acele lucruri apropriate la uşa voastră din faţă. “Eu mă voi scăpa ce eu ştiu că este rău.Tobias: Este deja în sinea ta. Sânt multe scopuri pentru asta. că voi sânteţi creatorii acestuia.. De aceea este că Mihail vine astăzi şi spune. Balanţa adevărată şi vindecare divină este acceptare. În cazul tău. sau poate nu. singurul lucru ce trebuie să faceţi este să acceptaţi responsabilitatea de a fi un învăţător. Dar în loc de asta. (mai multe râsete). Asta înseamnă că eu nu mă schimb sau nu progresez? (Râsete) Tobias: Cum să spun . sau orice boală sau orice imbalanţă. asta pentru că voi nu a-ţi luat acea responsabilitate şi acel pas. noi putem să intrăm şi să vă susţinem. voi adăugaţi la energie de dualitate. mulţi sânteţi încă timizi să vă luaţi această responsabilitatea. Mulţumeşte-ţi ţie însuţi pentru asta. Voi aşteptaţi ca asta să fie scrisă pentru voi şi definit pentru voi. Nu trebuie să fie nici un efort ca să ştergeţi din corp cancerul.a tuturor lucrurilor. Voi spuneţi. După aceea. şi Harry trebuie să facă aia. Voi sânteţi învăţători. Noi nu avem o listă pe partea noastră care spune. Dacă trupul vostru are cancer în Energia Nouă. Voi vreţi să scăpaţi de asta. Dar. “Voi numai trebuie să fiţi studenţi. Tu eşti unul dintre care nu ai ţinut aşa strâns la identitatea ta veche. înţelegeţi că nu este vorba aici de vindecare. şi atunci toate lucrurile o să înceapă să intră în joc la un punct anume. Acceptaţi”.. Nu este vindecare. Sânt câţiva care sânt norocoşi. ce rol joacă. Dar. Înţelegeţi că nu ar trebui să fie efort în mintea voastră ca să încercaţi să vă cârpiţi pe voi înşivă. Este de a înţelege de ce a-ţi ales pentru voi asta. Noi avem mulţi curieri care acuma nu prea au de lucru. “Bill trebuie să facă asta..

Uitaţi-vă în oglindă. şi să gândească anumite gânduri. Când voi faceţi asta. Aşa cum am spus. Voi trebuie să fiţi gata să acceptaţi că asta este una dintre opţiuni.oh. Voi niciodată nu sânteţi singuri. Voi vreţi numai cele bune. Ei încă sânt foarte adânc fortificaţi în dualitate. Voi vreţi doar cele înalte şi nu şi cele joase.. voi vă ridicaţi deasupra de conflictul dualităţii în corpul vostru. nu prea mulţi Shaumbra.Dar.şi emoţionaţi. Noi vedem că aceşti oameni sânt primii care devin bolnavi. Este timpul să eliberaţi asta. uitaţi-vă la omida înainte ca ea să devină fluture. într-un sens. Spiritul şi toţi ceilalţi. şi să încalţe un tip anumit de pantofi. Mihail. Sânt cei care . aşa buni la joaca acestui joc de dualitate.care învaţă toate aspectele dualităţii şi învaţă să lărgească dualitatea de la 2 la 4.. voi puteţi înţelege ce nu este despre vindecare. Voi o să ajungeţi să înţelegeţi că această identitate ce aveţi a stat neclintit pentru aşa mult timp.. Ei joacă jocul dualităţii. ei sânt doar corecţi. Şi. Aici este unde licărirea reală a divinităţii iese la suprafaţă. Înţelegeţi că această perioadă în care sânteţi chiar acuma fără identitate.sânt Shaumbra care învaţă ce reprezintă toate cele patru marmure... tema de casă este să vă uitaţi în oglindă. Noi vedem pe unii.şi care trec prin mari dificultăţi. foarte reîmprospătoare. Voi sânteţi familie. dar ce este despre un corp care a ascendat. DIN SANTA FE. asta a fost doar o iluzie. ce să gândească şi ce să facă. voi o să aveţi perspectiva şi înţelepciunea ca să înţelegeţi ce trebuie să faceţi. Ei nu cuprind tot ce sânt ei. Dar. Voi sânteţi cei pe care se bazează Metatron. altă dată. este mult ce voi puteţi să predaţi la alţii.energie de dualitatea în jurul cuvintelor.LECŢIA A UNSPREZECEA BEHOLD THE SONG OF YOUR SOUL ASCULTAŢI CÂNTECUL SUFLETULUI VOSTRU PREZENTAT LA CONFERINŢA LUMINII DIN MIJLOCUL VERII. voi a-ţi fost aşa buni. “vindecare”... voi trebuie să fiţi gata să mergeţi în acel loc. dar alţi umani care sânt aşa de precişi despre ce să mănânce.şi imbalansaţi.. Este timpul să eliberaţi.. Dragi prieteni. Prin cuprinderea tuturor acestora.cum să spun . dar prin toată şase săptămâni care urmează. asta vă conduce într-un loc cu o nouă identitate în Energia Nouă. Astea vor fi provocatoare câteodată şi foarte. Atunci. ŞI AŞA ESTE SERIILE ASCENSIUNII . În aceste săptămâni care urmează voi o să aveţi experienţe în viaţa voastră care o să pună identitatea a cine a-ţi crezut că a-ţi fost în faţa voastră. Ei gândesc că ei sânt fiinţe în lumină. noi ştim că este o tristeţe cu asta pentru că.. Uitaţi-vă la sinea voastră veche. Este aşa mult .. Ei gândesc că ei pot mânca doar un tip anumit de mâncare.. cuvântul uman. Voi nu a-ţi realizat asta încă. NEW MEXICO 19 IULIE 2002 . nu numai odată sau de două ori.

şi energia iubitoare şi înţelegătoare a Sfântei Mamă Maria în sud. A fost un fel de vindecare. dragi prieteni. Voi vă mutaţi la nivele noi unde voi nu trebuie să lucraţi prin toate aceste experienţe şi probleme.. Nu este vorba de voi. În zilele mele semnul de transpiraţie a fost un semn bun. Şi. Asta este energia divinităţii voastre. dragi prieteni şi familie. Noi vedem şi în jurul vostru.Tobias: Şi aşa este. “Nu este vorba de voi nicicum. Asta este despre ce am vorbit noi de câţiva ani.. sau cei care citesc aceste mesaje în momentul lor de “acum”. voi puteţi să puneţi jos toate problemele pe care a-ţi infiinţat pentru voi înşivă. Este o onoare pentru noi toţi să fim aici. Nu este vorba de voi”. Nouă ne-a plăcut toate schimbările şi transformările prin care a-ţi trecut.noi vedem asta în voi. Dar. voi o să fiţi în stare să luaţi aceste energii cu voi oriunde mergeţi.energia lui Kryon în Nord.. Voi eliberaţi multe din povara voastră. Bucuraţi-vă de căldura pe care voi o produceţi în acest spaţiu. Ei sânt împrejmuiţi de un alt grup de îngeri şi entităţi. staţi comfortabili. Dar. noi am fost mai slobozi.. Într-adevăr asta este un spaţiu sacru şi sigur. Noi am avut un an lung şi minunat cu voi... Respiraţi adânc. Spaţiul sacru pe care noi creăm împreună este plină cu puritate şi dragostea Spiritului.. Voi permiteţi spiritului vostru să strălucească. Noi nu am fost aşa de încordaţi despre lucruri. Noi am luat parte la bucuria pe care voi a-ţi experienţat în atâtea feluri în viaţa voastră.. Voi permiteţi ca asta să iasă la suprafaţă. Staţi foarte comfortabili. Relaxaţi-vă. Ei stau la cele patru piloni şi cele patru colţuri ca să fie aici cu voi. Voi aţi ales să rămâneţi pe acest loc Pământ ca să fiţi învăţători. că noi ne adunăm pentru ultima lecţie din Seriile Ascensiunii. Noi ne adunăm astăzi cu un grup care este familie în cel mai adânc şi mai drăgăstos fel. Să nu vă îngrijoraţi de căldura de aici. plini cu stress şi cu un corp greoi. Cu tot ce învăţaţi şi experienţaţi. Voi nu trebuie să faceţi asta pentru voi nicicum.energia lui Mihail în vest. Voi nu aveţi contracte şi voi numai aveţi karma. Deci. Simţiţi cum vă simţiţi. Această licărire pe care aveţi acum. noi nu am fost aşa ţepeni ca umani ca şi voi umanii astăzi. Simţiţi pentru un moment..energia lui Metatron în est. La orice moment. Noi am început prima lecţie spunând vouă dragilor că. noi am avut partea noastră de necazuri. permiteţi-vă să mergeţi alături de fluviul luat de curent. simţiţi simţămintele interne a cine sânteţi voi. Noi am trecut prin lecţii dificile şi problematice în Seriile de Ascensiune. Oh.. Noi la fel ne adunăm cu cei care sânt prezenţi prin Internet şi pe care îi atingem. Permiteţi asta corpului vostru. Noi sântem tot aşa de mult cu cei care se conectează prin Internet şi cei care citesc mesajele ca şi cu cei prezenţi în această cameră. într-adevăr noi am avut o parte de vinovăţii mari. Noi ştim că sânt zile în care voi înţelegeţi greu asta. În zilele mele. Dar acum. dar numai este vorba de voi nicicum. în aşa fel ca voi să . Umanii în acest timp au tendinţa să fie câteodată înţepeniţi. poate aveţi câteva dureri. Da. Noi simţim că voi vă deschideţi inimile voastre.

Şi de multe ori voi credeţi că astea sânt ale voastre. Posedaţi divinitatea voastră. spiritul niciodată nu ţine judecată împotriva voastră. ciudat cum sună. Voi deja a-ţi avut noţiuni preconcepute despre ce a fost ascensiunea. Deci. Voi nu sânteţi aşa siguri de divinitatea voastră. aduceţi-vă aminte de asta atunci când vă uitaţi în oglindă. Când . mai sânt câţiva din voi care simt că trebuie să plătească înapoi pentru tot ce au făcut ei în trecut. Voi a-ţi trecut prin una. Divinitatea este a voastră. Într-adevăr. Divinitatea este a voastră. Dar. Asta nu este ceea ce voi a-ţi gândit că v-a fi. Voi vreţi să eliberaţi karma veche. Este dreptul de la naştere. Ascensiune. Numai este vorba de voi nicicum. (Mai multe râsete). vor pleca de la sine. ca fiinţe spirituale. încă nu a ascendat. Voi puteţi să vă iertaţi pe voi înşivă la orice moment şi să fiţi liberi şi curăţaţi de şakalul karmei. Asta nu este aşa. voi încă mai simţiţi durerile şi tristeţile în jurul vostru. Voi nu sânteţi siguri dacă meritaţi asta.puteţi să vă concentraţi energia şi atenţia voastră de a deveni divini umani călăuzi pentru alţii. (Râsete din audienţă) Este mai uşor să luaţi un avion pentru asta. Posedaţi-o. Voi puteţi să vă iertaţi pe voi înşivă. Astea vă aduc aminte de trecut. Într-adevăr sânt energii în voi şi în jurul vostru care vă face să vă îndoiţi de asta. că numai este vorba de voi nicicum. de copilăria voastră şi vieţile anterioare. Dar. realitatea înafara voastră. Voi a-ţi cărat sămânţa divină cu voi de când a-ţi plecat de Acasă. Câteodată voi sânteţi ca şi o găleată cu găuri. Voi poate a-ţi gândit că vă v-a creşte aripi şi o să zburaţi de jur împrejur. Să ştiţi că este a voastră. poate două şi un număr mic din voi deja trei vieţi în aceşti ultimii câţiva ani. Şi memoriile vechi încă mai continuă să rămâne în voi. Divinitatea voastră curge afară. Voi a-ţi ascendat. Însă este o altă parte în voi care nu prea este sigură de asta. Asta nu aparţine lui Kryon sau Mihail sau Metatron sau Maria sau altcineva. iar în următorul voi daţi la altcineva. Voi a-ţi trecut prin astea foarte repede. În Prima Lecţie din Seriile Ascensiunii noi v-am spus că voi deja a-ţi ascendat. Scopul pentru care este greu şi dificil. dar pentru că voi sânteţi mult mai deschişi şi senzitivi. ce vedeţi voi în jurul vostru. noi v-am vorbit despre a “poseda divinitatea voastră”. cauzează neîncrederea a ce se întâmplă în sinea voastră. În Lecţia a Doua. Voi vă miraţi ce s-a întâmplat şi unde s-a dus. Voi v-aţi gândit că toate dificultăţile şi problemele. energiile a ce noi numim a Pământului vechi. Într-un moment încercaţi să o îmbrăţişaţi. marea majoritate a Pământului mai menţine acea vibraţie. este pentru că energiile în jurul vostru. aşa cum am spus. Asta este un subiect pe care noi o să vă spunem mereu şi mereu. Ce vaţi gândit că se v-a întâmpla? La ce v-aţi aşteptat? Şi cine credeţi că v-ar fi aşteptat când voi a-ţi ascendat? Ascensiunea înseamnă că vă mutaţi de la o viaţă în cea următoare fără ca să schimbaţi corpul fizic.

asta nu vă place vouă şi nici să vă uitaţi la asta. Posedaţi-o. Dacă încercaţi să anihilaţi întunericul.. Limbajul Ah este de a şti ce este în sinea voastră. Totdeauna a fost acolo. în Lecţia a Patra. Voi o să continuaţi să aveţi probleme până ce voi acceptaţi totul. Este divinitatea voastră care străluceşte şi aduce soluţii la probleme. Voi niciodată nu o să găsiţi în altcineva.. noi v-am vorbit despre a “elibera întunericul din sinea voastră”. Noi la fel am spus că. Astea sânt acolo pentru un scop. O să fie un nou fel de gust şi un nou sens a mirosului şi a simţurilor voastre. Voi nu puteţi să tăiaţi afară întunericul. Astea vin prin coridoarele care sânt deja plasate. Noi v-am vorbit despre “Limbajul Ah”. Este întegrarea a totalităţii voastre şi sânteţi îmbrăţişaţi de energia divină a voastră. Voi aveţi o parte de întuneric şi o parte de lumină în voi. pe care le întâlniţi. Înseamnă asta că voi trebuie să fiţi o persoană rea? Nu. Întunericul învârteşte lumina.asta s-a întâmplat când a-ţi plecat de Acasă. pentru că voi deja o aveţi. care fac parte din voi.. voi a-ţi cărat sămânţa divină în sinea voastră. În Lecţia a Treia. Lucrătorilor de Iluminare le place să creadă că ei lucrează doar pentru lumină. Simplu întrebaţi-i că ce ar trebui să ştiţi. “Întunericul face parte din voi”. Şarpele despre care am vorbit este ceva ce voi o să întâlniţi mereu. Prima dată. noi spunem ca să înţelegeţi că este o balanţă de energie aici. nici Spiritul nu poate să vă dea asta vouă. ele încep în sensurile voastre umane. Au fost energii pe care voi a-ţi creat. Întunericul şi lumina.problemele. Astea sânt acolo.astea sânt acolo pentru un scop. şi o să auziţi într-un fel cum nu a-ţi auzit înainte. înconjurat de divinitatea voastră. Voi puteţi doar să întegraţi această energie. Puterea voastră divină vine prin sensurile umane pe care le aveţi deja. Aşa cum voi eliberaţi întunericul. . Ei lucrează împreună ca şi într-o căsătorie energetică. Elementele dualităţii au fost necesare în călătoria voastră.şi la fel la inima şi mintea voastră.. pe care a-ţi înăbuşit în sinea voastră. Întrebaţi acei şerpi care sânt în drumul vostru. În realitate este integrarea şi contopirea a acestor energii într-o unitate şi armonie. voi doar vă loviţi pe voi înşivă. Amândouă lucrează împreună în armonie. Voi o să vedeţi lucruri ce nu a-ţi văzut înainte.. Face parte din cele patru marmure despre care am vorbit mereu şi mereu..şi prin structurile pe care le-aţi înfiinţat pentru experienţele sensurilor umane. asta acum iese la suprafaţă şi ajută la crearea energiei care vă va împinge într-un loc binecuvântat din casa vosatră de ascensiune. ce este ceea ce voi puteţi învăţa din experienţele voastre. Este energia noului. Voi vă înşelaţi pe voi despre cine într-adevăr sânteţi...voi a-ţi plecat din Regat şi a-ţi trecut prin Zidul de Foc pentru ca să creaţi o identitate a voastră proprie. “energia cvad”. până la a Şasea. Noi v-am vorbit cum sensurile divine se trezesc. Întunericul împinge lumina înainte. Vouă vă place să gândiţi că voi trăiţi doar în lumină. Întunericul . Vouă nu vă place să vă gândiţi la ceva ce a-ţi făcut în trecut.

Voi aveţi acel sens de a şti. Asta este unde se află puterea voastră. într-un fel ciudat. aşa cum voi eliberaţi agendele. asta devine un pachet complet. Voi a-ţi învăţat. Asta este înţelegerea şi abilitatea voastră ca să simţiţi lucrurile în sinea şi în înafara voastră. întrebându-vă ce o să se întâmple când voi eliberaţi acele lucruri strânse şi daţi drumul la controlul asupra lucrurilor pe care a-ţi ştiut că a-ţi avut. Asta este o parte din voi pe care nu a-ţi ştiut pentru aşa lung timp. Dar. Voi a-ţi învăţat să nu aveţi încredere pentru că voi nu a-ţi ştiut sau nu a-ţi înţeles conceptul despre Dumnezeu. În înţelegere nouă a iubirii voi sânteţi întregi în voi înşivă. Aşa cum învăţaţi să integraţi sensurile voastre divine cu cele umane. Să nu aveţi agendă.Dar. şi vă acordă acele lucruri pe care le-aţi cerut. . Noi am vorbit despre “Vidul Ascensiunii” în Lecţia a Noua.astea toate se schimbă. Şi voi puteţi să auziţi mai bine decât înainte. De ce oare voi credeţi că relaţiile se schimbă la fel? Aşa cum voi schimbaţi conştienţa voastră. să aducă soluţia să aducă perspicacitatea şi cunoştinţa. Deci. Voi o să realizaţi că nu o să aveţi nevoie de agendă. acum să ştiţi voi că puteţi vedea dincolo de ce este evident. să se integreze cu aspectul a cine sânteţi voi.şi experienţa iubirii. Dar.. Sensurile voastre divine sânt cele pe care a-ţi adus cu voi ca şi îngeri. În Energia Veche. Când mergeţi în Vidul Ascensiunii. Voi a-ţi fost instruiţi ca umani ca să folosiţi mintea voastră ca să rezolvaţi toate problemele. Este dată permisie la divinitatea voastră să vină la suprafaţă. De aceea este că relaţiile se schimbă. acea divinitate. de aceea când voi vă contopiţi cu altcineva. Prin experienţele voastre. Este puţin sperietor. asta crează o nouă energie. Percepţia despre iubire. stând la o parte voi lăsaţi divinitatea voastră să iasă la suprafaţă. Integraţi toate astea în fiinţa voastră. Voi o să găsiţi că iubirea se schimbă. voi o să ajungeţi la un nou fel de a şti cum lucrurile lucrează. voi a-ţi găsit dificil să aveţi încredere în Dumnezeu. Iubirea se schimbă. voi a-ţi învăţat să aveţi încredere multă în mintea voastră şi aţi uitat cum să vă deschideţi la divinitatea voastră. Astea sânt unde divinitatea prima dată apare. Noi o să vorbim despre asta mai mult în lecţiile următoare. întrebându-vă cum să eliberaţi agendele. Fără agendă voi o să vă aflaţi în locuri şi în timp apropriat. lucrurile în jurul vostru se vor schimba la fel. asta aduce o cantitate anume de frică. Vidul înseamnă ca să puneţi la o parte lucrurile pentru un moment. Deschideţi. Mulţi dintre voi v-aţi scărpinat pe cap pentru zile şi săptămâni. simplu aşteptând să iasă la suprafaţă.simţul de iubire. Şi aşa voi mergeţi înapoi ca să vă bazaţi pe voi înşivă. să aveţi încredere în mintea voastră şi să nu credeţi în alte lucruri. ceva uimitor se întâmplă. Staţi la o parte. Noi ştim pe mulţi dintre voi care a-ţi lucrat cu asta... sperând că într-o zi Dumnezeul o să vină şi o să aibă milă pentru voi. pentru că Dumnezeu nu a fost acolo când voi l-aţi chemat.. o lecţie foarte dificilă şi provocatoare. înainte de a veni pe Pământ... În Lecţia a Şaptea noi am vorbit despre “a nu avea agendă”. iubirea a fost care a adus laolaltă energiile pentru a crea un întreg. în acelaşi timp. sinea voastră veche. În Lecţia a Opta noi am vorbit despre “o nouă înţelegere despre iubire”. Şi da. Totdeauna a fost acolo. Voi aveţi acel sens de a simţi peste tot corpul vostru. Eliberaţi. noi am spus să mergeţi în Vidul Ascensiunii.

Ştiţi voi că Apocalipsul se întâmplă acuma . Au fost multe scrise despre asta. De aceea vă onorăm pe voi aşa mult pentru munca ce faceţi. Aşa cum grilajul se ajustează şi se schimbă. Mihail. Dar. zâmbiţi şi spuneţi-i că voi ştiţi despre ce ei vorbesc. că astea o să vină înapoi la voi. relaţia voastră. uitaţi-vă din punctul conştienţei. (Pauză) Voi sânteţi la sfârşitul timpului acuma.. să fie un lucru întunecos şi pedepsitor şi urât. Voi sânteţi în zilele revelaţiei. Voi trăiţi în zilele de apocalips chiar acuma. Voalul se ridică din împrejurul vostru. eliberând toate lucrurile în jurul vostru. Ce voi precipitaţi. când oarecare oameni vin la voi şi gesticulează cu degetul despre apocalips şi despre revelaţii. încrederile. Apocalips înseamnă ridicarea voalului. Au fost multe discuţii despre sfârşitul timpului. revelaţii noi şi perspicacităţi noi . Asta s-a referit la conştienţa voastră când John a . Asta este ce a-ţi făcut pentru mulţi ani Voi a-ţi eliberat identitatea voastră. A fost scris în scripturile voastre.Revelaţie. cartea Revelaţiei.un proces dificil şi provocator. Nu erau îngeri care răspândeau moartea în toată lumea. să binecuvântaţi şi să lăsaţi să plece pe uşă. Voi sânteţi învăţătorii. articolele materiale. înfiinţează un tipar care face posibil pentru alţii să foloseacă acele unelte şi acele energii pentru transformarea vieţii lor proprii. serviciul vostru sau percepţiile. dragi prieteni. Lucrarea ce a făcut Kryon a schimbat grilajul în răspuns la schimbarea conştienţei voastre. Voi mergeaţi de la o perioadă de fără identitate şi acum voi începeţi să construiţi o nouă identitate a umanului divin . Ce este apropriat pentru voi şi pentru ceilalţi este. ce voi începeţi. Deci. să eliberaţi. noi am vorbit despre a merge de la “fără identitate la identitate nouă”.. Spuneţi-i că voi înţelegeţi că este vorba despre transformarea sufletului. voi la fel schimbaţi conştienţa tuturor în jurul vostru. definiţia din dicţionarul vostru uman.În Lecţia a Zecea.apocaliptul sufletului se întâmplă în acest moment? Apocalipsul. Şi este apropriat ca să eliberaţi. numele cărţii ca atare . Este apocalipsul sufletului. Poveştile nu erau evenimente specifice care ar fi luat loc. eliberând lucruri ca şi casa voastră. aşa cum voi ajungeţi la noi înţelegeri şi perspicacitate. încrederile. toate lucrurile. Apocalips ridicarea voalului.APOCALIPS ÎNSEAMNĂ RIDICAREA VOALULUI! Asta este definiţia originală greacă. Ce nu este apropriat. Metatron şi Maria! Când voi citiţi scripturile voastre şi vă uitaţi la Cartea Revelaţiei. Şi aşa cum voi ridicaţi voalul. Spuneţi-i că voi a-ţi simţit pe cei patru călăreţi chiar pe acest teren sacru. Şi cei patru călăreţi sânt Kryon. Aşa cum conştienţa voastră se schimbă. familia şi prietenii. lucrurile în jurul vostru se schimbă.asta se întâmplă într-adevăr. asta ridică voalul. Eliberaţi astea dacă este timpul ca astea să plece. această cameră sacră. Şi. gândurile. ce lucru minunat este să aveţi această revelaţie a cine sânteţi voi şi de unde a-ţi venit voi.

Şi noi nu ne referim aici numai la identitatea Mariei aşa cum este scris despre ea în scripturi. într-adevăr a fost corectă pentru că voi o să aveţi noi revelaţii şi noi înţelegeri. spunând aşa. Astea sânt creaţiile voastre. asta este un proces care are loc în sinea voastră. vine în faţă în timpul acestei lecţii. Voi. Ei pleacă în alte părţi a universului vostru multidimensional. Ea aduce o energie drăgăstoasă şi înţelegătoare. voi creaţi Energia Nouă. şi de ce vă onorează pe voi toţi. Astea sânt vieţile voastre din trecut. Asta nu înseamnă nicicum. Deci. Energia a fost transformată şi schimbată. cele şapte îngeri vin. Voi a-ţi văzut asta în acest ultim an. Voi eliberaţi vieţile trecute. A fost o cantitate finită de energie care a intrat în vid. Şi când Revelaţiile vorbesc despre Izrael. Şi. Este o ruşine că au fost scrise asemenea lucruri! Dar. este simbolul. Voi le eliberaţi. Ce înseamnă asta. Mama Maria. Dar. Prin călătoria pe care a-ţi luat de atunci. dar niciodată creată. că acele părţi vechi din voi a cine a-ţi fost în trecut. El a fost într-o stare lucidă.voi eliberaţi o parte din voi dar mai “lăsaţi ceva în urmă”. dragi prieteni. ei îşi iau identitatea lor proprie.scris despre asta. şi el a scris despre schimbările conştienţei care v-a lua loc începând din sinea voastră şi după aceea răspândând în toată lumea. Voalul într-adevăr v-a fi ridicat. Kryon şi Maria în această zi. Nu este vorba de ţara Izrael. Asta nu înseamnă că Dumnezeu v-a distruge marea parte a lumii. Ceva se întâmplă. că sânt grupuri care au fost “lăsaţi în urmă”. Când John vorbeşte despre cele şapte îngeri răspândind schimbările în toată lumea. asta este despre conştienţa. Voi creaţi Energia Nouă. o energie limitată sau o cantitate de energie limitată a plecat cu voi. Dar. Acum ei sânt în ariile multi-dimensionale. Schimbările o să vină în sinea fiinţei voastre. şi ei fac schimbări în interior. Astea o să fie distruse. spunând aşa.. asta face o dramă bună! (Râsete din audienţă). Dar a fost limitată. . ştiţi voi ce. ca să înceapă călătoria lor proprie. Oh. Este deja ridicat la toţi care sânteţi aici. voi o să ajungeţi să înţelegeţi despre ce vorbim noi. Voi eliberaţi acuma acele părţi vechi din voi înşivă. Aceştia sânt copii voştri. Niciodată nu a fost creată “Energie Nouă”. Acestea o să fie eliminate. acea cantitate de energie a fost uriaşă. Este vorba despre conştienţa şi sufletul şi inima lumii şi a cine sânteţi. Voi a-ţi dat naştere la acele aspecte noi. Asta este schimbarea şi este relatat la şakrele vechi. Această Carte a Revelaţiei. ceva miraculos se întâmplă aici. într-un sens îi lăsaţi în urmă. Asta este un miracol! Voi nu vedeţi asta încă în viaţa voastră. Şi aşa cum faceţi. şi reprezintă energia de Mamă. Ei sânt cei care se adună înafara cercului lui Metatron. în aşa fel ca voi să puteţi avea o singură şakra. Mihail. Voi o să înţelegeţi de ce Kryon este aşa de emoţionat de lucrul pe care faceţi voi. ce este universul vostru acum. Când voi aţi plecat de Acasă.. începând călătoria lor proprie nouă.schimbări o să vină. şi călătoria a multor vieţi pe Pământ. Aşa cum am spus recent în ultima lecţie.

fiind atraşi la această energie în următorii câţiva ani. Asta cântă vouă. Asta pentru că prezenţa ei este permis să vină înapoi. Divinitatea voastră cântă. dragă familie. Este acolo. de culoarea pur albastră în jurul vostru de multe ori. Noi vedem nerăbdarea voastră ca să împliniţi călătoria sufletului vostru propriu Noi am vrea ca voi să luaţi un moment ca să simţiţi dragostea şi energia noastră. Inima voastră este deschisă.. Este o aparenţă luminoasă şi strălucitoare a Mariei. Noi putem să comunicăm mult mai bine pe alte nivele fără nici un cuvânt. Voi puteţi simţi asta chiar dacă citiţi aceste cuvinte la o dată mai târzie. Când voi ieşiţi din capul vostru. Voi o să găsiţi că energia de Mamă iese acum la suprafaţă pentru că prezenţa ei este permis să vină înapoi. Voi o să găsiţi că tot mai mulţi o să medieze energia Mariei. Fiecare dintre voi poate să beneficieze de această energie aşa cum voi lucraţi ca învăţători pentru alţii. voi vă deschideţi inima voastră. Voi o să simţiţi energia pură.şi aveţi încredere în divinitatea voastră. Energia ei vine pe Pământ ca să aducă un tip de dragoste şi îngrijire de care este aşa nevoie.Ştiţi voi că a fost o imbalanţă între energia de Mamă şi Tată pe Pământ pentru o perioadă lungă? Este timpul pentru asta să vină înapoi în balanţă. Aşa cum voalul este ridicat.să nu aşteptaţi asta. ea poate să vină aici...şi să nu vă gândiţi cum o să fie. aşteptând pentru voi ca simplu să ştiţi asta. Voi nu trebuie să aveţi un dar special pentru asta. Noi vă cerem ca să “FIŢI CÂNTECUL SUFLETULUI VOSTRU” Fiţi cântecul sufletului vostru.. Mintea voastră este plină. Noi putem intra şi să vă îmbrăţişăm şi să vă ţinem în braţe.dar simplu să fiţi cântecul sufletului vostru. Mulţi dintre voi a-ţi lucrat cu ea înainte.. Voi o să simţiţi această energie prin sensurile voastre divine. iubîndu-vă şi suportându-vă şi îngrijindu-vă.. Acum. voi o să ajungeţi să înţelegeţi cine sânteţi voi. Noi vedem nerăbdarea voastră ca să mergeţi înainte la următorul pas.să vedem lumina şi strălucirea divinităţii voastre. Energia de Mamă este aici în acest timp când voi naşteţi divinitatea voastră. Când voi învăţaţi ca să aveţi încredere în inima voastră. sânt aspecte noi cu care voi nu sânteţi aşa familiari. Îmbrăţişaţi asta pentru că asta sânteţi . lucrând cu această energie. noi o să luăm o pauză. aşa cum voi treceţi prin călătoria asta. voi găsiţi că asta este singurul loc unde problemele sânt rezolvate. voi o să găsiţi că lucrurile în jurul vostru se schimbă radical.. Energia de Mamă este aici pentru că voi daţi naştere la divinitatea voastră proprie.. (Pauză) Sânt timpuri când noi am prefera ca să stăm aici cu voi. Luaţi acest moment şi simţiţi dragostea spiritului ce are pentru voi. şi începeţi să trăiţi în “acum” moment. Ea este foarte prezentă în acest spaţiu chiar acuma. Dragi prieteni. Noi vedem nerăbdarea voastră să învăţaţi pe alţii. simplu ca să vă uităm la voi. Dar. Asta aduce o nouă balanţă la energia masculină şi feminină.

atunci voi o să aflaţi cum să ajungeţi în rai. Deci. Noi putem vedea.până la un punct. Umanii au încercat asta pentru o veşnicie de timp. Este ca şi un tată înţelept cu o cunoştinţă care întrece orice ce a-ţi experienţat voi înainte. Cu noua claritate pe care aveţi privind cântecul sufletului vostru. asta este Lecţia a Unsprezecea din Seriile Ascensiunii. Este acolo. dar într-un fel este ca şi un copil. Vrea ultima naştere. Este voi. voi nu o să vreţi să primiţi anumite simţăminte. Asta vrea să vină la suprafaţă. Divinitatea voastră este chiar aici. Asta nu este aşa. Priviţi cântecul sufletului vostru. Aşa cum voi faceţi. sau “Sânt eu bombardată cu energii şi gânduri şi simţăminte care mă fac să am o greaţă sau . Vrea ca voi să o ţineţi. Vrea ca voi să o ţineţi. Este ca şi o mamă iubitoare şi îngrijitoare vrând să aibă grijă de voi. Mulţi dintre voi încă mai încercaţi să descifraţi asta în capul vostru. Noi am vrea să vorbim despre asta pentru un moment. Aşa cum voi priviţi cine sânteţi în divinitatea voastră proprie. Câteodată claritatea o să fie diferită pentru că voi o să vedeţi şi o să simţiţi lucrurile pe care voi niciodată nu a-ţi simţit înainte. Voi la fel încercaţi să descifraţi sufletul vostru în mintea voastră. când voi o să citiţi din nou. Asta vrea să vină la suprafaţă. Voi nu puteţi niciodată. Voi o să aveţi claritatea oamenilor în jurul vostru şi a evenimentelor care apar în jurul vostru. Acum asta este un lucru minunat. Cu claritatea nouă voi nu o să vreţi să auziţi cuvintele care sânt spuse. Voi gândiţi că dacă voi înţelegeţi ierarhia îngerilor. Vouă nu o să vă placă acel simţământ pe care o să aveţi când intraţi într-un magazin şi voi o să simţiţi energia veche densă şi groasă şi întunecoasă. Şi poate o să fie o tendinţă la un nivel în sinea voastră şi voi spuneţi. Aiuziţi cântecul sufletului vostru.voi. niciodată să găsiţi Dumnezeul în capul vostru. Voi a-ţi trecut prin durerile naşterii divinităţii voastre în aceşti ultimii câţiva ani. divinitatea în sinea voastră. Câteodată voi nu o să vreţi să vedeţi ce este în faţa voastră.”Eu nu ştiu ce este asta. în mintea noastră. Auziţi-o. voi o să vă mutaţi într-o nouă claritate. Simţiţi asta. Eu nu ştiu de ce lucrurile în jurul meu sânt aşa aspre chiar acuma”. Este în jurul vostru şi în interiorul vostru. Nu este posedat de altcineva. în acest moment. Este divinitatea vostră. Auziţi asta.. Nu este înafara voastră. Înţelegeţi voi de ce sânt filtrele pe care le-aţi plasat în jurul vostru pentru un scop? Este pentru că câteodată energiile de afară sânt dificil de mânuit. În claritatea nouă în care intraţi. O să fie o tendinţă că voi o să vreţi să vă închideţi înapoi. Auziţi cântecul sufletului vostru. Asta este o contopire şi întegrare a cine sânteţi voi. “Auziţi Cântecul Sufletului Vostru”. Este ca şi cum copilul care aşteaptă să vină în faţă şi să se exprime pe ea însăşi în toată dragostea şi inocenţa ei.. Este acolo. voi o să începeţi să aveţi o nouă claritate pe care voi nu a-ţi experienţat înainte. Voi o să începeţi să înţelegeţi titlurile din ziare pe care le citiţi. câteodată asta v-a izbi încrederi şi gânduri vechi. Deschideţi inimile voastre. chiar acuma. Nu este în capul vostru. care vrea să vină la suprafaţă. Asta este divinitatea voastră. Asta nu este aşa. Voi o să începeţi să înţelegeţi lucruri ca “Cartea revelaţiei”. Nu necesar este în corpul vostru fizic.

mergeţi înăuntru şi vorbiţi-le. Asta v-a fi diferit pentru fiecare din voi. Ah. Este ca şi pentru primii ani de studenţi la medicină care merg în laborator şi încep să taie părţile umane moarte. cum o să fie. fiinţa emoţională şi fiinţa spirituală a voastră. Încetaţi să mergeţi în sinea voastră ca să încercaţi să aruncaţi afară din voi răceala.instabilitate sau imbalanţă”. aşa cum auziţi cântecul sufletului vostru.. Într-adevăr voi o să aveţi claritatea pentru care a-ţi întrebat. . să faceţi dragoste o să fie mult mai împlinitor ca şi ce a-ţi experienţat înainte. într-adevăr pentru cel care a întrebat aici. Să nu încercaţi să intraţi în celule şi moleculele şi atomii. Voi o să fiţi capabili să simţiţi şi să ştiţi lucrurile de la celulele voastre. Ele o să vă spună de ce tip de balanţă aveţi nevoie. Voi poate spuneţi. Voi o să găsiţi că puteţi naviga în tot corpul vostru. Dar. din corpul vostru. dar voi poate o să vedeţi lucruri care o să vă pară aspre la început. Claritatea nouă nu totdeauna desenează pictura cea mai frumoasă. O să fie o claritate pentru asta. În claritatea nouă voi o să fiţi capabili să vorbiţi cu corpul vostru. de ce nu a-ţi văzut în simţămintea şi inimile şi mintea celorlaţi. “Ce este rău în acest proces? Ce este rău cu înflorirea spiritualităţii mele? Eu m-am gândit că totul o să fie ca un curcubeu şi dulceaţă şi nori pufoşi”. Voi o să fiţi capabili să vorbiţi cu celulele. Cum ştiţi voi ce ar trebui să schimbaţi? Mergeţi înăuntru cu noua claritate şi ascultaţi. plină şi fericită cu alte lucruri în viaţa voastră. Să înţelegeţi că asta face parte din proces. voi la fel o să fiţi capabili să aveţi o experienţă nouă. Ele o să vă spună ceva. Noi vă ajutăm ca să intraţi în adâncul unor lucruri ca şi gustul. asta înseamnă că voi încercaţi să bateţi în cuie acea boală. Acolo a fost voalul ca să vă protejeze. Poate o să vedeţi o fabrică de biologie. Nu este aşa frumos. Şi poate voi vreţi să vă retrageţi în spatele voalului şi filtrelor pe care voi a-ţi înfiinţat. voi o să vedeţi ceva lucruri din Energia Veche. Claritatea vă v-a ajuta să rezonaţi cu muzica aşa cum voi nu a-ţi simţit înainte. dragi prieteni.da. când voi încercaţi asta. Sufletul şi spiritul vostru propriu o să ştie cum să aduceţi lucrurile înapoi în armonie şi ca să se balanseze în sinea corpului vostru. Voi poate o să vedeţi celule vioaie. Ele o să vă spună. Acum o să fie un act complet care împlică fiinţa fizică. Când voi faceţi asta. şi să vreţi să le schimbaţi. gripa sau cancerul. Asta este din cauza că erau filtre. Atunci voi o să vă miraţi de ce nu aţi văzut acea înfiinţare în felul acela. mergeţi înăuntru. Poate vouă nu o să vă placă prea mult şi poate o să fie un potenţial puternic pentru ca voi să închideţi asta. O să vă răspundă.. Nu o să fie doar un act fizic. care poate este greu de mânuit. Pe partea cealaltă. sex. voi dezvoltaţi claritate nouă. Să nu aveţi noţiuni anticipate. Noi vrem să aducem asta la atenţia voastră pentru că voi o să simţiţi şi o să experienţaţi în aceste zile şi săptămâni care urmează. Simplu permiteţi vouă să mergeţi înăuntru. Voi a-ţi putea vorbi la corpul vostru ca şi cum ar fi un ursuleţ de pluş în sinea voastră. Din perspectiva nouă a voastră în Energia Nouă. Cu claritate.

ferestrele. Noi o să vă escortăm pe voi toţi care veţi fi prezenţi şi toţi care doresc. Lucraţi unul cu altul. urât. cu câţiva în special în această cameră. să trageţi jaluzelele şi o să spuneţi. dar voi uitaţi să fiţi creativi! Voi a-ţi închis asta. Ei au spus că mai bine să gândiţi în loc să simţiţi. dragă familie. abilitatea de a avea o cunoaştere adânc internă. sau a celorlaţi. voi o să vreţi să fugiţi înapoi în casă şi să închideţi uşa. nu prea o să fim noi. o să fiţi voi care o să vorbiţi. o să fiu acolo. Tobias. noi am văzut lucruri frumoase şi minunate. Să ştiţi că această claritate vine în viaţa voastră. Dar la fel noi vedem că atunci când aveţi această claritate şi voi vedeţi ce voi consideraţi mai întunecos. Noi o să devenim mult mai mult o audienţă care o să ascultă ce voi aveţi de spus.. noi o să facem într-o cale nouă. noi o să ne bizuim pe voi.dragi prieteni. Când noi ne adunăm luna viitoare şi începem seria nouă. după această lecţie. “S-H-O-U-D”. Este un cuvânt care are vibraţia de “Shoud”. Noi o să vorbim prin Cauldre. “Eu nu vreau să am de a face nicicum cu asta. Deci. noi venim în cameră şi noi adunăm energia voastră care sânteţi aici. Eu nu am fost comfortabil cu claritatea nouă”. Învăţătorii şi părinţii voştri au spus că trebuie să închideţi asta în voi. Voi sânteţi umani deştepţi. voi o să aveţi o claritate în fizicul vostru. şi o să vină tot mai mult.. Noi am lucrat cu un grup mic din voi în aceste ultimele luni. Când noi aducem comunicări vouă.Claritatea nouă o să deschide partea creativă a voastră care a fost blocată. în limba Engleză. Noi ştim că asta o să vină pentru că noi am vorbit cu câţiva din voi. pentru că sânt familie.. să creaţi şi faceţi. Noi o să ne adunăm cu voi dar o să fie mai mult vocea voastră din Spirit care o să fie prezent. Aşa cum voi vă deschideţi la claritate ca să vedeţi ce tip de reacţie are Shaumbra cu noua claritate. şi eu vă iubesc mult. Aşa cum voi auziţi cântecul sufletului vostru. emoţinalul vostru şi în aspectele spirituale. să fiţi. şi atunci noi într-un fel comunicăm prin Cauldre înapoi la voi. părţile mai dificile a vieţii. (Pauză) Acum. Ceilalţi care vin după voi o să aibă nevoie de informaţiile pe care voi le-aţi obţinut. şi cu ceilalţi care se conectează în alte căi. Voi numai aveţi nevoie de atâta energie de a mea. Tobias. noi prezentăm asta vouă. În claritatea nouă voi o să înţelegeţi cum să deschideţi acea parte măreaţă şi creativă a voastră. foarte prezent. Dar. Eu. Este un cuvânt pe care noi folosim pe această parte care descrie acest fel de comunicare. Asta este o vibraţie ce înseamnă că voi începeţi să exprimaţi pe voi înşivă şi divinitatea voastră. Se scrie. Noi o să lucrăm cu voi în zilele care vin. Documentaţi prin ce treceţi voi toţi. Asta a fost cumva un tip pasiv de comunicare a informaţiilor. într-un spaţiu nou.. .acum. Dar. Dar. Povestiţi experienţele voastre. noi la fel o să schimbăm felul în care noi v-am vorbit vouă.

Noi vă onorăm pentru munca ce faceţi. Noi vă întrebăm pe voi. noi vă cerem să vă ridicaţi. Noi o să fim aici puternici şi prezenţi. Dacă a-ţi adus problemele şi poverile voastre. Deschideţi inimile voastre. (Râsete din audienţă) Atingeţi feţele lor. Acum dragilor. Noi avem mult de făcut şi de spus şi să împărţim cu voi în timpul ce ne-a rămas din acest sfârşit de săptămână. Noi o să fim încă lângă voi. ce timp minunat împărţim noi împreună în următoarele câteva zile (Conferinţa Luminii de la Santa Fe). ŞI AŞA ESTE SERIILE ASCENSIUNII .Felul în care informaţiile sânt comunicate o să fie cumva diferit. Cauldre (Geoffrey Hoppe) ştie bine că acum este timpul să fiţi înafara minţii voastre. Să nu fiţi confuzi dacă călătoria voastră nu este clară în acest moment. Şi aşa cum intrăm în acest spaţiu al vostru. uitaţi-vă la cei de lângă voi. asta este apropriat.ca să fiţi cu familia. cei cu care a-ţi călătorit şi a-ţi mers înainte.LECŢIA 11 ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI 18 IULIE 2002 Tobias: Şi aşa este. Uitaţi-vă în jurul vostru. Noi vă cerem să posedaţi divinitatea voastră. Dar. ca familia care a călătorit pentru aşa mult timp. Să nu vă fie ruşine de lacrimile voastre care vin din ochii voştri. că noi ne adunăm împreună ca o familie. Dacă voi a-ţi adus grijile cu voi aici.. şi umanii care se conectează prin Internet şi umanii care o să citească aceste mesaje în zilele care vin. pentru că voi nu sânteţi niciodată singuri. şi noi îl întrebăm pe Cauldre. Să nu vă fie ruşine de tristeţea pe care voi aveţi în inima voastră. fiţi înafara minţii voastre. Da. ne face o mare plăcere să vedem cum voi veniţi înapoi împreună din nou din toate colţurile lumii ca să fiţi aici şi să creaţi această energie sacră împreună.. Aşezaţi asta pentru noi. Dragi prieteni. Da. acum voi sânteţi într-un spaţiu sacru şi sigur cu prieteni vechi. să vă îngrijim şi să vă iubim mult în următoarele zile. Aceştia sânt cei cu care a-ţi împărţit multe vieţi şi experienţe. Uitaţi-vă la cei din faţa voastră. noi sântem mereu aici. Voi nu sânteţi niciodată singuri. Asta este o nouă cale de comunicare şi un nou fel de a spune informaţiile. ca să faceţi o altă schimbare şi un alt pas uriaş. . În familia noastră sânt umanii care împart această cameră. Întoarceţi-vă şi uitaţi-vă la cei din spatele vostru. dragi prieteni. Într-adevăr. Asta este apropriat. Voi o să fiţi capabili să simţiţi asta. De aceea sânteţi voi aici. sculaţi-vă în picioare şi atingeţi feţele lor. Deschideţi ca să primiţi tot ce vine în drumul vostru în următoarele zile. asta este ce am întrebat noi să faceţi. Noi vă cerem ca să fiţi cei care aduceţi la suprafaţă divinitatea voastră şi la fel informaţiile noi în Energia Nouă. îngerii şi Spiritul. Dar. Oh. Oh. Noi vă iubim mult. Permiteţi să vă ţinem.

Vă călăuzeşte în Energia Nouă. că este numele Meu..(Este o pauză până ce participanţii fac ceea ce Tobias a cerut să facă. lui nu prea îi place când noi disturbăm comunicările noastre! (Mai multe râsete şi chicotiri a lui Tobias).nu de spirit. această călătorie a îngerilor în care sânteţi! Problematic. Acum. care vă adunaţi aici.. Noi trebuie să comentăm ceva. Voi a-ţi fost cu ei înainte. cele de zi cu zi. Şi noi am văzut că Cauldra a primit un cadou.. care vă ţine şi vă îmbrăţişează. dar numele meu este totuşi mai mare scris decât poza lui! (Multe râsete din audienţă).. dragilor. gluma a fost cu Cauldre. (Materialul lui Tobias . Voi a-ţi trecut prin multe experienţe în această viaţă . Noi ştim că este dificil câteodată. a fost imposibil să ai o carte scrisă. Permiteţi-ne să ţinem noi astea. puse împreună în formă de carte de Geoffrey). eu Tobias. schimbări în cei care stau lângă voi. care este foarte mare scris pe coperta cărţii! (Multe râsete din audienţă). şi în timplul din Alt (Atlantis). Dar.nu de noi. (Chicotind) În timpul meu. şi astea nu sânt ceea ce voi a-ţi gândit că o să fie. A fost. deşi eu am publicat în alte cărţi (Cartea lui Tobias. O să fie ceva surprize aici. este multă agitaţie şi râsete şi chicotiri a lui Tobias).Seriile Creaţiei. sau vă este luată. Voi a-ţi împărţit o călătorie incredibilă care merge înapoi în timpul din Mu (Lemuria). Voi îi ştiţi. (Râsete din audienţă). O să fie nişte lucruri neaşteptate care o să vi se întâmplă. deci eu sânt mai mândru de cartea Mea. în această cameră şi acest spaţiu pe care noi creăm împreună. Dar. de acum două mii de ani când voi v-aţi încarnat ca să vă deschideţi la ceva. Eu mulţumesc lui Cauldre că a pus cuvintele Mele împreună (mai multe râsete) şi că a făcut lucrul acesta de artă frumoasă. ceea ce a fost numit conştienţa Hristosului.dar de acea iubitoare conştienţă a Hristosului care face parte din voi. Dar. trebuie să notez ceva aici. Ce este vechi se transformă. Noi am auzit discuţiile despre acea carte. un stilou frumos (pentru semnarea cărţilor). nu-i aşa? Nu ce a-ţi crezut voi că v-a fi! Oh. Aşa cum voi a-ţi atins feţele persoanelor lângă voi.tranziţia de la Energia Veche în Timpuri Noi. dragilor. din Biblie). voi a-ţi putut simţi că îi cunoaşteţi pe ei. Dificil. Şi voi aveţi experienţe împreună şi din timpuri mai apropiate.. pentru că merge până la rădăcina a cine a-ţi crezut că a-ţi fost. Şi eu am văzut că el a pus poza lui pe copertă. .schimbări în voi înşivă. Lucrurile în jurul vostru se schimbă. a cine a-ţi crezut că a-ţi fost. Lucrurile se schimbă. despre asta este vorba! Daţi-ne poverile voastre. Permiteţi-ne să vă iubim pentru următoarele trei zile. este dulce! Este o familie aici! Uluitor cum voi toţi puteţi să găsiţi drumul vostru înapoi împreună ca să fiţi aici în acest moment a timpului! O să fie multe lucruri care o să se întâmple în acest sfârşit de săptămână . foarte dificil să aveţi o carte scrisă în zilele mele. înainte să continuăm..

aşa cum ştiţi la multe lecţii din Seriile Ascensiunii. şi decade şi poate secole care vin. El ne-a vizitat pe noi. stă la mâna dreapta a Spiritului. şi v-a sta în scaunul din nord.această energie o să fie disponibilă şi pentru voi la fel.Dragă familie. contopirea emoţiei şi a minţii. vocea voastră în Spirit. Tobias. Asta v-a fi o carte de citit care arată mutarea de la Energia Veche în Energia Nouă. care a mers cu voi în aceşti ani. De la vest vine energia Arhanghelului Mihail. Asta este cartea voastră.voi vă aflaţi mult mai comfortabili şi înţelegători. În sfârşit. reprezintă înţelegere. Metatron. Ei o să fie prezent aici cu voi. Şi eu. înţelegătoare a lui Mihail. Ei o să vă ia povara de pe voi. Noi mediem gândurile şi emoţiile voastre. stâ vizazvi de Mihail.. pentru o înţelegere adevărată a lucrurilor. iubitoare. şi ei o să poartă asta în aşa fel ca voi să puteţi face munca voastră internă . Noi mediem cunştienţa voastră. Energia din acest sfârşit de săptămână se împreunează... Energia lui Kryon vine şi stă într-un loc de nord. poate dificilă pentru unii dintre voi ca să vă adaptaţi. dar noi o să vorbim aici pentru un moment. pot garanta că această carte v-a fi citită pentru mulţi ani. Sânt patru entităţi care intră acum. Sânt entităţi. Deschideţi acel loc special din sinea voastră pe care numiţi inimă. Kryon.. dragi prieteni. sufletul vostru. Energia puternică. Permiteţi să iasă la suprafaţă în timp ce noi ne îngrijim de celelalte lucruri pentru voi. Este cartea călătoriei VOASTRE. Acum că voi a-ţi făcut un progres aşa de mare în integrarea a cine într-adevăr sânteţi. Această carte este dedicată pentru Shaumbra. locul înţelegerii. De la nord vine o energie care o să rămâne puternic în timpul acesta de la sfîrşitul de săptămână. Metatron este simbolul divinităţii voastre integrat prin umanitatea voastră. Ei o să fie aici tot timpul nostru împreună. Este Sabia Adevărului. pentru Shaumbra din toată lumea. Da.. fiţi înafara minţii voastre. chiar şi pentru cei care sânt pe Internet sau care citesc aceste cuvinte. Înţelegeţi voi asta? Lăsaţi acele poveri să plece. aşa cum Cauldre a descoperit. Metatron. Metatron nu este un înger singular. dar în conştienţă. Metatron poate să intră. Este energia lui Kryon. mai important este că această carte este cartea Voastră. stă la vest. acum vine energia pe care mulţi dintre voi a-ţi simţit în ultimele săptămâni. divinitatea voastră. şi simplu le colectăm şi punem vorbele înapoi la voi prin Cauldre. pentu că noi vă mediem pe voi. De la est vine energia lui Metatron. entităţi puternice. în scripturile voastre. Este cartea călătoriei voastre. Energia de la acest sfârşit de săptămână. Energia lui Metatron.noi ştim că este de întrebări şi răspunsuri. în special în aceste ultimele zile. Noi am vrea să îi întroducem vouă. el stă pe scaunul din est.următoarele zile. Noi luăm ce vine de la inima voastră. Metatron. Într-adevăr. în timp ce sânteţi pe Pământ în formă umană. dragă familie. care vin ca să fie aici cu voi. Este VOI. Voi într-adevăr învăţaţi să înţelegeţi ce reprezintă Sabia. poate nu în corp fizic. noi toţi de pe partea asta a voalului vă aplaudăm pe VOI că a-ţi pus împreună această carte. voi toţi faceţi parte din Familia Sabiei lui Mihail. Nu este nevoie să gândiţi aici. vine încă odată să se alăture vouă. Deci. Voi nu a-ţi putut să identificaţi aşa . pentru că voi sânteţi aici. Kryon.. pentru voi. este voi. Voi sânteţi aici cu noi.

sau cine vă conduce în acest dans frumos a Spiritului. Voi toţi spuneţi experienţele voastre care cumva sânt similare. Metatron sau Maria. Kryon. Voi aţi depus efort pentru asta. noi ştim. Permiteţi timpul pentru munca adevărată din sinea voastră. Mulţi dintre voi a-ţi fost înţepeniţi în ultimul timp. simţând că voi nu faceţi parte din această lume veche.este energia Mariei. Fiţi într-o stare de eliberare. în divinitatea voastră. Dar acum. o adunare de îngeri umani frumoşi. nu numai în literatură Christiana. Noi ştim că voi a-ţi cerut să simţiţi dragostea Dumnezeului în voi. vor rămâne aici cu voi. să nu spuneţi nici un cuvânt.. sau cei care nu sânt siguri cum să se dezlipească de astea.. Energia ei a fost cu voi tot timpul. Ei o să ştie ce înseamnă asta. Nu este o entitate de dinafară. să nu aveţi o agendă.. că voi permiteţi divinităţii voastre să atingă a lor. ca balanţă şi înţelegere. Deci. Acel cadou este să aveţi încredere în divinitatea voastră.vine ca să ia locul din sud. Asta este disponibilă prin energia lui Maria. voi mergeţi pe drumul ascensiunii. Este energia de Regină de la Regat. Oh. Aveţi încredere în intuiţia care încearcă să vină la suprafaţă. Dar. tristeţea şi durerile fizice ale voastre”. Maria. Aveţi încredere în mesajele şi simţămintele interne de care voi nu sânteţi aşa siguri. Simplu atingeţi faţa acestora. Ei o să fie aici. dar dragi prieteni. trăind în diferite părţi ale lumii. de îngrijire. Fiţi în Vid şi să permiteţi tot ce sânteţi ca să vină la suprafaţă. Divinitatea voastră sânteţi voi. Asta este o adunare de familie. noi ştim că a-ţi omis acea conecţie de dragoste de la Regat. Să nu vă rugaţi pentru ei. Nu este Mihail. Ei o să ştie. Mihail şi Metatron. Maria stă vizavi de scaunul lui Kryon. şi voi puteţi să simţiţi. Voi nu prea sânteţi siguri CÂND şi CUM să aveţi încredere în divinitatea voastră. să luaţi şi să comunicaţi cu energiile lor. sau este plin cu tristeţe. Voi a-ţi încercat să aveţi încredere în divinitatea voastră proprie. ceva a fost diferit. Voi împărţiţi momentul de acum. energia ei este mult mai mare ca numele ei din Biblie. un înger pe celălalt. dar voi a-ţi ştiut că ceva este acolo. Nu cuvinte. Noi sântem plini cu emoţii chiar numai când menţionăm asta.. nu agendă. pentru că ea vine să-şi preia locul ei stabilit în această adunare. De la scaunul din sud. Aveţi încredere a cine sânteţi. şi o îngrijire pentru fiecare dintre voi. voi ştiţi asta. Mihail şi Metatron.. Permiteţi un cadou pentru voi înşivă. de prieteni vechi. acea parte umană din voi continuă să meargă înapoi la felul vechi. Şi dacă vedeţi pe altcineva care are dureri în aceste următoare trei zile. noi vă spunem vouă. ea aduce dragostea intensă. Maria este ştiută în Biblia voastră. dar nu sânteţi încă în Cea Nouă. dragi prieteni. şi .ce voi numiţi Sfânta Maria. Ea este aici ca să balanseze energiile lui Kryon.. Să nu încercaţi să vindecaţi pe aceştia.clar. Dar acum. Aveţi confidenţă în cine sânteţi. “permiteţi-ne să cărăm poverile. Simplu atingeţi ca un înger atinge pe celălalt. ne ştiind pe ce drum să mergeţi şi a-ţi simţit că voi simplu nu a-ţi putut să ieşiţi din acel făgaş spiritual. tot sfârşitul săptămânii şi o să fie mult mai puternici decât voi puteţi fi ca întregul grup de familie de aici. Sânteţi voi. Kryon. Este energia de Mamă. A patra energie vine acum în acest timp important.

. pentru câţiva din voi. Acum noi sântem încântaţi să răspundem la întrebările voastre. dar nu aveţi încredere destulă în sinea voastră proprie. ca să eliberaţi. Permiteţi să luăm poverile voastre în acest sfârşit de săptămână. şi această energie de la sfârşitul săptămânii este locul ca să faceţi asta. Voi încercaţi să descifraţi cum să ajungeţi . şi cu cei care sânt atinşi de aceste mesaje au o divinitate. Dar. dar în inima voastră doriţi o nouă relaţie. ca voi să puteţi să vă contopiţi cu divinitatea voastră. nu-i aşa? Acum este timpul să eliberaţi vechiul. sau de aici. dragi prieteni. dacă într-adevăr meritaţi să aveţi acea eliberare finală a Vechiului. Voi a-ţi fost înţepeniţi în lucruri pentru că voi v-aţi mirat. Asta noi vedem din perspectiva noastră. şi NICIODATĂ nu o să înţelegi pe tine însuţi prin capul tău. De aceea este că voi sânteţi aici.voi încercaţi să vă ţineţi încă legaţi de vechiul..voi toţi aici. Tu NICIODATĂ nu vei ajunge să înţelegi Dumnezeul aşa.asta este apropriat. mintea poate să fie o barieră. Voi vreţi ceva de la Energia Nouă să înlocuiţi asta înainte. În acest fel relaţiile se vor mişca înainte pentru voi. Eu nu ştiu ce să fac. Aveţi încredere în divinitatea voastră să vă călăuzească în Energia Nouă complet şi întreg. Înseamnă să eliberaţi identitatea veche. sau poate zeci de vieţi în urmă. atunci când noi v-am întrebat dacă vreţi să veniţi înapoi. călătoria de integrare a divinităţii. călătoria pe care voi a-ţi început zece ani în urmă. ca să puteţi merge afară din acel făgaş şi să găsiţi noi căi pentru viaţa voastră ca să mergeţi înainte. Ceva trebuie făcut. dacă într-adevăr sânteţi gata. Voi toţi aveţi divinitate. ce întrebare potrivită! Tu încă încerci să descifrezi divinitatea ta prin capul tău. Tobias: Ah. NOI vrem asta. Noi putem vedea sufletele care încep călătoria. dar tu faci asta prin capul tău. Dar. în aşa fel ca divinitatea voastră . este nevoie de învăţători a divinităţii în toată lumea. pentru că noi vrem ca fiecare dintre voi să completaţi ciclul. daţi drumul ca voi să PUTEŢI merge în NOU. Chiar acuma voi încercaţi să vă ţineţi de atribuţiile vechi în legătură cu relaţiile. Tu încerci să descifrezi cum să ajungi la inima ta. Voi sânteţi la acea prăpastie. Cu munca voastră. Să nu aveţi o neînţelegere despre asta. este foarte sigur. în aşa fel ca voi să puteţi face ultima eliberare.. Răspunsul nu este acolo. Într-adevăr.nimeni din voi nu a omis departamentul divinităţii. Aşa cum am spus îaninte. dar inima mea nu prea mă conduce. punctul de a trece. De aceea este că voi nu a-ţi ales să mergeţi înapoi Acasă. Deschiderea inimii voastre înseamnă să eliberaţi acea frică. Acum este timpul să tranziţionaţi în timpuri noi. şi aşa voi nu prea a-ţi eliberat cu adevărat căile vechi ale voastre. treizeci de ani în urmă.. tu ai spus să urmez inima mea. Întrebare: Tobias. Voi a-ţi fost înstruiţi să folosiţi această unealtă frumoasă. De aceea v-aţi încarnat în acest timp. Noi vrem ca fiecare dintre voi să aveţi o înţelepciune ca să fiţi învăţători pentru alţii.

Du-te în sinea ta şi vezi ce într-adevăr cauţi. dar voi încă mai vreţi ca mintea voastră să fie în control. Să nu reţineţi acele lacrimi. foarte simplu. O să fie pentru că voi o să alegeţi să fiţi cu acel individ. Sânt multe. Sânt blocaje pentru că tu ai noţiune preconcepută despre vindecare. Adevărata vindecare nu are agendă. Noi nu avem nici o înfluenţă. După aceea. o înţelepciune internă puternică. Dar. . Puteţi să eliberaţi asta? Puteţi într-adevăr să permiteţi divinităţii voastre să înflorească? De aceea este că energia Mariei vine acum pentru voi. Întrebare: Eu vreau să ştiu rezultatul relaţiei mele cu acest om pe care îl iubesc aşa mult. multe atribuţii a Energiei Vechi în această relaţie. Asta este inima. ca să învăţaţi să lucraţi prin inima voastră. Noi nu avem agendă. Eliberaţi ultimele bariere. da. Asta este emoţia. Asta însă ajută la deschiderea inimii. Voi o să începeţi să înţelegeţi. Voi încercaţi să faceţi complex cu tot ce aveţi în capul vostru. Uită-te în oglindă şi vezi asta. este cumva blocat şi nu poate să vină la suprafaţă în potenţialul cel mare pentru că tu încă mai ai concepţii a ce vindecare înseamnă. în aşa fel ca eu să pot să încep să practic vindecare pe alţii? Mulţumesc. dragilor şi atunci ei o să vină bătând la uşa voastră. Asta înseamnă chiar eliberarea conceptului a ce a-ţi gândit că energia inimii a fost. Înţelgerea adevărată o să vină la tine. ce întradevăr vrei să obţii cu această relaţie. Să ai un timp calitativ departe de acel individ pentu o vreme. Întrebare: Tobias. Simplu atingeţi faţa unui altuia. voi o să fiţi foarte puternici! Voi deja sânteţi. Şi da. adică ce este definiţia ta despre vindecare. Asta înseamnă eliberare şi dat drumul. În Energia Nouă. Voi deja începeţi să recunoaşteţi ce aveţi. Şi asta este dragostea. voi sânteţi compleţi pentru voi înşivă şi pentru asta relaţiile voastre nu o să fie ceva care trebuie să fie împlinite pentru voi. uită-te în sinea ta ca să vezi ce vindecare adevărată este. Relaţiile se schimbă pentru că voi vă schimbaţi. Tobias: Într-adevăr tu ai o intuiţie puternică.dar relaţiile nu sânt ceea ce au fost şi nici nu vor fi ceea ce au fost. Asta nu este o energie din cap. Şi de aceea este că aveţi acel dans de aprindere şi stingere unul cu altul. Tobias: Rezultatul relaţiei tale cu acel om este după voi. Deschideţi inima voastră şi să acceptaţi tot ce sânteţi voi într-adevăr. Noi o să vorbim mai mult despre relaţii în seriile următoare. Voi numai căutaţi partea cealaltă a voastră de afară. dar întrun fel. Este foarte simplu. Noi am spus asta înainte . ce trebuie să fac să aduc modalitatea mea specială de vindecare într-o formă. Tu atunci o să începi să vezi simţământul tău adevărat. care încep luna viitoare. Distanţa vine între noi doi. voi poate plângeţi în acest sfârşit de săptămână. Ea este aici ca să te ajută pe tine şi pe ceilalţi care trec prin asta. Asta este o problemă pentru mulţi dintre voi. se pare că mult timp noi sântem separaţi fizic.la inima voastră. Când voi puneţi împreună ultima bucată dragilor. Noi putem să-ţi spunem un singur lucru.poate unii au fost nemulţumiţi cu asta .

Voi a-ţi avut Voinţa Liberă. a cine a-ţi fost şi cine sânteţi acuma. Voinţa Divină. pentru că în conştienţa Voinţei Divine voi ajungeţi să înţelegeţi că voi sânteţi Spirit. sau singura Voinţă la Voinţa Liberă. Asta nu vă părăseşte. Voinţa Divină este o aducere aminte despre Acasă. prin toate planetele şi galaxiile pe care le-aţi vizitat. Noi vrem. Eu am crescut destul. Acum. de abuz. acum este înconjurată de Voinţa Divină. să vă aduceţi aminte de ce a-ţi plecat de Acasă în primul rând. este simplu cum spune Spiritul.Uită-te la relaţia pe care o ai cu el acum. Voi puteţi să jucaţi toate aceste jocuri” Şi Spiritul mai spune.când voi a-ţi trecut prin Zidul de Foc. Mihail. Întrebare: Tobias..Voinţa Divină aduce la completarea călătoriei voastre.. “Eu te iubesc mult de tot”. Spiritul simplu spune.. eu aleg Voinţa Divină. ce încearcă să spună mie?” Încerci tu să spui că ar trebui să te muţi pe o insulă? Încerci să spui ţie însuţi altceva? . Nici Spiritul nu trage sfoara. şi noi o să te ovaţionăm în cea mai mare dragoste. “Eu sânt obosită de acele jocuri. ca şi cum voi a-ţi fi nişte marionete. Câţiva dintre voi a-ţi reacţionat foarte emoţional când noi v-am cerut să eliberaţi Voinţa Liberă a voastră.. munca pe care eu am gândit că Spiritul a vrut ca eu să fac nu s-a îndeplinit. tu trebuie să renunţ la asta dacă vrei să vii pe Pământ şi să iei Voinţa Liberă. Kryon şi Maria.. Noi o să ne uităm la tine. voi totdeauna a-ţi fost Spirit şi totdeauna veţi fi Spirit. care este o împlinire divină”. atunci Voinţa Divină a voastră vine la suprafaţă.noi vrem ca voi toţi să începeţi să spuneţi.. Du-te în sinea ta. este lucrul pentru care voi vă străduiţi. Voinţa Liberă. Întrebare: Cu toate că toate uşile s-au deschis pentru mine ca să mă mut pe o insulă. Şi nici entităţile care au venit aici în acest sfârşit de săptămână. şi eu Spiritul vă voi iubi fără nici o condiţie. Dacă ai Voinţa Divină. Să înţelegi că Spiritul nu încearcă să spună nimic înafara de. Voi a-ţi creat o nouă identitate pentru voi.. Să înţelegi asta. care este o înţelegere înaltă despre călătoria voatră. Voi puteţi să jucaţi orice joc vreţi.. dar decizia este după tine şi acel partener. Este acea claritate. Eu am învăţat destul. sau să fiţi victimi. Voi încă aveţi Voinţa Liberă. Prin tot timpul înainte de a veni pe Pământ. încludând jocul cancerului.Metatron. Este asta din cauza Vidului? Tobias: Spiritul nu a vrut ca tu să ai o muncă anume. Este acea înţelegere. Eu sânt obosită de dualitate. te rog explică ce fel de Voinţă ai tu. Este aducerea aminte de Acasă. (Râsete) Tobias: Când voi a-ţi plecat de Acasă. voi a-ţi adus acest atribut de Voinţă Liberă cu voi. Nu sânt îngeri pe partea cealaltă care să tragă sfoara. prin toate vieţile pe care a-ţi avut înainte de a veni pe Pământ. Dar. Mulţumesc. voi a-ţi mers de la singular. când voi decideţi să vă mutaţi afară din dualitate în Energia Nouă. Atunci tu v-a trebui să eliberezi Voinţa Liberă şi să iei înapoi Voinţa Divină. “Permiteţi să ajungem acuma la timpul de împlinirea călătoriei”. Ei nu încearcă să -ţi spună nimic înafară de “Noi te iubim”. “Voi puteţi să faceţi tot ce vreţi. Dar acum. Voinţa Divină spune. când voi decideţi să opriţi aceste jocuri. Tu ai să înţelegi ce să faci cu asta. “Eu vă voi iubi fără nici o condiţie” Dar. Spiritul nu încearcă să te înghionteze într-un fel sau altul. “Ce vrea sinea mea.

Dacă aveţi în conştienţa voastră că ce este în farfurie vă serveşte pe voi într-un mod sănătos. Dacă voi aveţi o conştienţă că o mâncare specifică este rea. Până la urmă voi o să puteţi găsi că puteţi bea orice apă. Asta este făcut prin simboluri. SĂ NU DAŢI PUTEREA VOASTRĂ LA NICI O ALTĂ FIINŢĂ! Noi ştim că nu îţi răspundem direct la întrebarea ta. Când ceva se întâmplă şi voi simţiţi că sânteţi călăuziţi. şi astea vă vor servi. ASTA VĂ VA SERVI ÎN ACEL FEL. noi spunem oricum .... şi este pentru voi ca să deschideţi asta. Este un simbol care conţine energie. biscuţi sau altceva. atâta timp în care voi permiteţi divinităţii voastre proprii să facă reglări energetice şi moleculare. dar aşa cum vă spunem mereu. la care se referă Kryon ca. Noi ne consultăm cu Kryon aici. în restul vieţii mele aici? Tobias: În acest timp de instantaneu. orice apă. Dar. pentru că voi aveţi cheia.apa asta din Hot Springs are energie înaltă. asta cere să daţi drumul la câteva conştienţe vechi a voastre. cartofi. Vieţile anterioare v-au servit bine. “apă”?. Noi îţi răspundem la o problemă pe care noi avem aici cu tine şi cu voi toţi. (Pauză) Sânt energii în oricare apă naturală care se poate asimila în corp. Timpul în vechi a fost frumos. (Râsete din audienţă) Întrebare: Este apa din Hot Springs. sau că sânteţi mişcaţi. dragi prieteni. Kryon şi Tobias.. Ştiţi voi că şi chiar prăjiturile cu bucăţi de ciocolată vor să vă servească? (Tobias chicoteşte împreună cu audienţa). Chiar şi această viaţă v-a servit bine. să mâncaţi orice mâncare. fasole verde. Asta v-a servit bine. Întrebare: Ce trebuie eu să fac mai mult înafară de ce fac. nu vrea să vadă că 350 de Lucrători pentru Iluminare să alerge la Hot Springs. Este un simbol. Astea vor să vă servească. să nu crezi că asta este special o insulă ca un loc geografic. Şi voi puteţi face asta.. noi mai adăugăm. Noi vă mulţumim că ne-aţi dat oportunitatea să pontificăm pentru un moment.lui Cauldre nu prea îi place ce o să spunem acuma. Şi da. Pentru noi nu contează dacă este asparagus. şi voi toţi puteţi să faceţi. dar nu este singura apă. Daţi- . Arkansas. Eu nu am putut să rezist la asta! (Mai multe râsete) Mâncarea care este în farfuria voastră. Asta înclude pe voi toţi .vrea să vă servească. asta v-a fi aşa.aşteptând să intă în sistemul vostru. pentru că asta sânteţi voi. Tobias: Nu este vorba despre un loc specific sau o apă specifică. Arkansas să caute Bobul Sfânt! (Râsete din audienţă). Asta vă v-a FACE bolnavi.asta include şi relaţiile voastre vechi. sau încearcă să te mută altundeva? Divinitatea ta proprie încearcă să comunice cu tine şi să-ţi spună că acum poţi să te muţi. Dar.Dragilor. este să eliberaţi rezidurile vechiului. în special care trăiesc şi să puneţi în fiinţa voastră. Dar. mişcarea este inevitabilă. Este divinitatea ta care încearcă să te mută pe o insulă. carne.. Voi simplu trebuie să daţi permisiunea. să câştig mai multă libertate pe drumul meu. Să nu faceţi nimic cmplex. pe care voi o să începeţi să înţelegeţi cu o claritate nouă foarte curând. daţi mulţumiri vouă înşivă. ce tu poţi să faci . este timpul ca într-adevăr să eliberaţi cu adevărat. Divinitatea voastră proprie vă spune că schimbarea este inevitabilă. Este simplu. Spiritul nu încearcă să-ţi spună nimic. să daţi drumul.

. transmisia de la maşină s-a stricat pentru că a fost o greşeală tehnică de mecanică. Încetează să te uiţi în spatele tău şi deasupra ta. Poţi tu să accepţi o schimbare rapidă? Şi după asta poţi tu să manifeşti lucrul apropriat în momentul în care trăieşti. Câţiva o să plece pe uşă afară. Permiteţi partenerului să plece.. (Râsete din audienţă) Ce noi vrem să spunem este să faceţi un pas înapoi. eliberând ce tu ai gândit că vindecarea este. Da. Să scoateţi afară din capul vostru. noi îţi cerem să eliberezi conştienţa pe care o ai de a învăţa pe alţii. eliberarea expectaţiilor a ce tu ai gândit că lucrurile o să fie. chiar şi ce este de a învăţa pe alţii. Nouă ne-a spus draga noastră Linda că sânt mulţi umani care au o noţiune preconcepută despre a învăţa pe alţii. acele straturi trebuie să vină jos. Dar. noi mergem înapoi la eliberare. (Râsete din audienţă) Dar. “Poţi tu să repari asta? Poţi să te adaptezi la asta? Poţi tu să înţelegi că Spiritul nu a făcut ca transmisia să se strice?” A fost o greşeală de la fabrică (Mai multe râsete). Ei nu conduc aici o maşină. Noi vă mulţumim pentru această întrebare înţeleaptă. Ei o să fie mult mai fericiţi şi împliniţi. să staţi înafara drumului dacă aveţi o situaţie sau o problemă. Asta este ceea ce faceţi în această viaţă. Alţii o să fie surprinşi când voi eliberaţi pe ei energetic. Asta este apropriat. Noi vam vorbit despre Vidul de Ascensiune . întrebarea este. Lor nu le prea pasă de aşa ceva. poţi tu să manevrezi momentul de timp în care eşti? Asta este întrebarea? Întrebare: Ce pot să fac eu ca să mă pregătesc pentru muncă mea nouă? Tobias: Din nou. să eliberaţi cea veche.daţi-i drumul. Ce puteţi face chiar acuma în călătoria voastră? Este să eliberaţi. Să nu staţi în drumul acestora.cel mai dificil lucru pe care voi faceţi ca îngeri umani vreodată. Atunci o să vedeţi miracole.(Râsete din audienţă) Acum. Întrebare: Ştiind că toate lucrurile sânt pentru binele meu. şi permiteţi să plece. Noi v-am vorbit despre asta. la un moment dat. venând încoace şi eu trebuie să stau acum câteva zile în plus aici? (Râsete din audienţă) Tobias: Dragule. Noi v-am vorbit despre să “nu aveţi identitate. Luaţi povările şi expectaţiile jos de pe ei. sau ce încearcă ei să-ţi spună. şi nu vor veni înapoi niciodată.acuma v-a fi pură. Vedeţi ce se întâmplă. Dar. ei o să vină zburând înapoi la voi cu o dragoste fără condiţii şi minunată. de ce s-a supt transmisia de la maşină.. Acum. întrebându-te de ce Spiritul sau îngerii fac asta. curată şi fără control. Eliberaţi-i în înălţimea lor. noi nu spunem că voi toţi trebuie să fugiţi luni să vedeţi un avocat. au o idee. Cu cel cu care sânteţi chiar acuma. Chiar aşa mulţi dintre voi Shaumbra. a ce predare .ceea ce este. poţi tu să manevrezi momentul în care te afli? Poţi tu să fi de acord cu o schimbare? Poţi tu să fi de acord cu o schimbare RAPIDĂ? Într-un fel dacă chiar vrei să şti de ce ai această situaţie aici. asta o să vină înapoi la voi. o dragoste aproape ca şi când prima dată v-aţi întâlnit.le drumul. cu partenerul cu care sânteţi chiar acuma. Dar. este că divinitatea ta proprie te pregăteşte ca să fi gata. Eliberarea este.. Spiritul nu încearcă să-ţi spună nimic. pentru că este o dorinţă să construiţi strat peste strat. Permiteţi divinităţii voastre să vină la suprafaţă.

Când umanii încep să înţeleagă că puterea este în sinea lor. Noi nu sântem profeţi. o să fie înafara statului meu? Îţi mulţumesc pentru orice informaţie pe care poţi să dai. Intraţi în Vid despre care noi am vorbit. şi asta nu este în nici o carte. şi ei la rândul lor o să înveţe pe alţii. Atunci veţi înţelege cum să vă apropiaţi de munca voastră nouă. Tobias: Noi ştim că tu şti că noi nu îţi vom răspunde la întrebarea ta. Voi o să aveţi o nouă claritate când o să faceţi asta. Întrebare: Tobias ai tu ceva perspicacitate în reforma educaţională şi programe pentru copii noştri în energia Nouă? Tobias: Da. Noi nu avem un glob de cristal. Dar. voi toţi care sânteţi Shaumbra. Voi o să începeţi să vedeţi o pictură largă. Şi.. da. dar v-a fi conştienţa. pe cât timp? Dacă eu mă mut. Voi puteţi schimba moleculele unei pietre! Energia voastră poate să schimbă lucruri în jurul vostru! Asta este un simbol frumos ce căraţi voi şi care spune că sânteţi divini. Ascultaţi la Sinea voastră Divină prin Limbajul Ah. O măturare completă! (Râsete din audienţă). Inima este mult mai efectivă decât piatra. Tu eşti cel care trebuie să hotărească. “Eşti gata?” Este după tine când este apropriat pentru tine ca să te muţi. Spiritul este mai puternic decât piatra. Metatron te întreabă. Asta o să se întâmple când voi începeţi să învăţaţi pe alţii despre divinitate. Voi aţi aşezat într-un fel energia voastră într-o piatră. Noi nu putem vedea ce tu o să faci. puterea şi vibraţia voastră a schimbat asta. învăţaţi-i prin ascultare. Asta o să ia conştienţa nouă din puterea voastră. Asta o să ia timp. clară şi frumoasă. Întrebare:O să stau eu în casa mea. Este o reflecţie a cine sânteţi voi. Tobias de un an? Tobias: Este simplu. Eşti gata să te muţi afară din casa ta bătrână? Eşti gata să eliberezi vechiul? Eşti gata pentru divinitatea ta? Oh. Asta îţi spune ţie şi la ceilalţi cât de puternici sânt umanii. poate ce înveţi pe alţi umani despre călătoria lor divină. Este o metaforă frumoasă. învăţaţi pe ceilalţi acum. Noi cerem de la cel care a pus această întrebare să arate această piatră la alţii.. dragi prieteni. Pentru voi şi copii voştri. Ascultaţi ce într-adevăr este spus de copilul care încearcă să comunice cu voi.este. Este după tine. puterea Divinului Uman ce poate să facă. Noi simplu stăm şi privim şi te iubim şi ne îngrijim de tine. Voi într-adevăr puteţi să schimbaţi conştienţa. voi schimbaţi toate lucrurile în jurul vostru. poate că nu o să se folosească acelaşi cuvinte pe care voi a-ţi folosit. Întrebare:Care este semnificaţia stratului albastru-verzui a pietrii albe care s-a format în timpul comunicării tale. Şi schimbând conştienţa. şi dacă da. . Asta este una dintre scopurile că v-aţi dat acest cadou vouă înşivă ca să puteţi arăta la alţii că conştienţa mută munţii. Asta este o întrebare frumoasă. Voi o să începeţi să înţelegeţi cât de adevărată este tot ce a-ţi învăţat. naţiune. Eliberaţi asta. Asta nu se va întâmpla peste noapte.această schimbare în conştienţă v-a schimba felul în care copii sânt învăţaţi. asta o să fie dificil. Tu eşti împuternicită. să arate în aceste trei zile. (Râsete din audienţă). crez sau alte lucruri. asta o să găsească drumul în şcoli. într-adevăr.

Dar. acum când am început să accept corpul meu fizic. o să găsească drumul cumva în sistemul vostru şcolar. Şi mulţi dintre voi aici-cum să spun se alătură nouă în această energie. Întrebare: Tobias. eu încă am o reacţie fizică opusă oricând cineva încearcă să se apropie emoţional de mine. Dar. Petrece timpul cu tine însuţi cu Spiritul. Într-un fel. (Râsete din audienţă). după aceea treceţi peste asta şi priviţi a cine sânteţi într-adevăr. dar uitaţi-vă la sufletul vostru prin ochii voştri. Poate este acum timpul să fi cu tine însuţi ca să înţelegi că o relaţie de afară nu este aşa de importantă. foarte adânc. . Atunci tu vei avea o relaţie deschisă şi iubitoare cu alţii. Întrebare: Tobias. sânt la un timp când sânt deschis să accept o întâlnire intimă dar fără ca relaţia să ţină prea mult.Aceste principii pe care voi ajungeţi să ştiţi şi să înţelegeţi. Ce se întâmplă chiar acuma indică ţie că este timp pentru tine încă odată să te îngrijeşti şi să nu-ţi faci griji pentru alţii. asta mai durează un timp. Este multă durere. Noi vă cerem să vă uitaţi peste şi să vedeţi în oglindă cine sânteţi într-adevăr.voi so să fiţi cei care o să îndreptaţi şi o să aveţi efect în asta. Priviţi în divinitatea voastră proprie. aşa cum vă uitaţi la corpul vostru fizic. o să vină bărbatul meu acasă? Tobias: Din nou.. Poate este timpul pentru tine să petreci un timp cu sinea ta internă. asta nu este o întrebare la care putem răspunde. Întrebare: Tobias. Sânt foarte multe probleme emoţionale şi este dificil să intrăm acum în asta. Noi nu vă cerem să renunţaţi la identitatea voastră fizică. Chiar dacă asta nu apare de afară. Prin asta tu o să ajungi să te vindeci şi să eliberezi acele răni vechi. Aşa cum voi vă uitaţi în oglindă. Dar. noi vă cerem ca să iubiţi asta. Treceţi peste corpul vostru fizic. noi nu putem spune. înţelege că şi el trece printr-un proces intens internal chiar acuma. cu fiinţa ta internă. Dacă el se întoarce. el trece prin căutarea sufletului lui foarte. Să nu te presezi pe tine însuţi ca să ai relaţii chiar acuma. el nu o să mai fie aceaşi persoană pe care ai ştiut înainte. Ce poţi să sugerezi? Tobias: Sânt multe răni în sinea ta. Poţi tu să mă luminezi? Tobias: Când voi vă uitaţi în oglindă. Poate tu nu poţi să vindeci toate rănile cu bandajul unei relaţii de dinafară.. cu toată eliberarea ce am făcut în decurs de un an. să treceţi peste ce vedeţi în formă fizică. Din perspectiva noastră este nevoie de o reformă de măturare completă. asta v-a lua un timp. Dar. să nu-ţi faci griji. dar îngrijeşte-te de tine. sau dacă oamenii sânt aproape de tine sau nu. tu poţi să spui că tu ai ajutat la precipitarea căutării lui sufleteşti în sinea lui. Dar. Dute în sinea ta şi permite ca asta să se împlinească natural. Poţi să vezi ceva pe orizont? (Râsete din audienţă). dar dacă da. Ce se întâmplă acuma este apropriat. Întrebare: Dragă Tobias. Să nu te îngrijorezi despre faptul că dacă poţi să ai vreo relaţie. şi v-a lua energie. Ce putem noi să spunem să nu-ţi faci griji pentru asta. Să nu vă uitaţi doar în ochii voştri. tu spui că persoana pe care noi vedem în oglindă nu este cine sântem noi. priviţi în sufletul vostru propriu.

În primul rând. Tu doreşti o relaţie. Şi asta. Asta este apropriat ca să se schimbă şi să fluctueze.. tu te uiţi pentru ceva care este înafara ta. Dar. faţă de cealaltă parte a voalului.. nu este timp. Şi atunci. Referitor la faptul cum timpul lucrează pe partea noastră. Dar. pe artea noastră a voalului. Este un tip de timp pe partea noastră. Asta o să vină într-o cale diferită. Dar. voi o să aveţi o înţelegere a timpului aşa că nu trebuie să încercaţi să mai analizaţi în creierul vostru. este o energie care vine de la inimă.. toate lucrurile vin înapoi. Dacă voi vă prindeţi în analizarea timpului. v-a continua să fie aşa. trecut. . Nu este ca şi al vostru. noi vedem că tu o să atragi o relaţie. Cum afectează asta ce facem noi astăzi alte vieţi ale noastre. chiar mai mult decât Cauldra sau noi putem să dedicăm în această seară. prezent şi viitor. voi o să ajungeţi din nou la mintea voastră. Întâmplările nu cad înapoi însăşi. într-un sens.noi preferăm să răspundem la asta altă dată. pentru timpul corect. Noi nu ne plimbăm cu ceasurile pe mână. Noi nu ştim de unde vine asta. Încearcă să ai o relaţie prima dată cu divinitatea ta proprie. Şi. Dar. În energia noastră. Voi aveţi alte lucruri de făcut în viaţa voastră. Nouă nu ne place să facem preziceri. unde totul este cuprins în una. Voi nu ar trebui să treceţi prin barierele timpului. dar într-adevăr este unul care aşteaptă pentru un timp. TOATE lucrurile NU iau loc în acelaşi timp. voi aveţi dreptate. Este o energie care vine şi este asistată de Maria. (râsete) că asta ia mult timp. voi a-ţi definit viaţa voastră prin timp. Acum. Voi o să simţiţi timpul legănător atunci când umanitatea ajunge la punctul de schimbare cvantum. din percepţia voastră proprie ca umani care mergeţi pe Pământ. ce există simultan? Tobias: Noi sperăm că voi aveţi un timp LUNG ca să auziţi răspunsul. (Râsete) Tu cauţi. şi asta a fost apropriat. (râsete). Câteva zile o să fie lungi. noi găsim asta amuzant că unii dintre voi încearcă să oprească. tu trebuie să fi împlinit mai întâi în sinea ta înainte ca energia aceluia să vină la tine. este un progres şi o ordine în care evenimentele iau loc. voi o să găsiţi percepţia VOASTRĂ de timp schimbătoare. eliberaţi percepţia că nu este timp pe partea noastră. După aceea tu vei atrage o relaţie foarte lungă şi împlinitoare cu cel care o să aducă multă fericire în viaţa ta. voi o să simţiţi asta special în următorii câţiva ani. Totuşi. cum timpul lucrează în universul vostru. Asta ar fi foarte confuză pentru noi. Întrebare:Te rog încearcă să explici timpul . gândirea de acum.Tobias: (Chicotând cu râsete de la public) Cu starea ta mintală.una după alta. dacă voi permiteţi la această divinitate să înflorească. Voi o să aveţi un timp cu un efect “legănător” în viaţa voastră personală. este o secvenţă a întâmplărilor. Deci. este un cerc spiral care se extinde. Şi asta. care stă pe scaunul din sud. Voi intraţi în panică. Pe o parte a lucrurilor. şi altele mai scurte. Voi încercaţi să-l găsiţi pe Dumnezeu în mintea vaostră. Noi ştim că mulţi a-ţi simţit acest timp legănător în viaţa voastră. Voi încercaţi să mergeţi înapoi în timpul vostru vechi.timpul liniar pe Pământ ca fiind. voi o să găsiţi că toate lucrurile sânt ca şi într-un cerc.. pentru că noi am vrea să ne concentrăm la familie ca să fie o integrare a divinităţii.

dragi prieteni. Atomilor. dacă voi doriţi asta. Acum. Voi simplu faceţi ca corpul vostru să fie mai confuz. şi să vă legene. pe mulţi din această energie şi această cameră am cunoscut bine. Aşa cum ei fac. Este o energie care vine de la inimă la suflet.până unde vreţi să mergeţi cu asta? Şi cu asta. Piatra arată efectul conştienţei asupra materiei. Voi meritaţi tot ce ei aduc aici.cum să spun -compatibilitatea şi comunicarea cu corpul vostru fizic pentru a lungi viaţa. Metatron şi Maria să vă ţină. Prin conştienţa voastă voi puteţi să schimbaţi funcţiunea materiei în sinea voastră şi în jurul vostru. asta nu este prin mintea voastră. Noi o să vorbim despre faptul că de ce alegeţi sau poate veţi alege să plecaţi. Noi deja vedem pe câţiva dintre voi că depuneţi un efort spunând. trecând prin naştere. Noi o să vorbim mâine despre corp şi tranziţia corpului. şi atunci va intra într-o boală. Uitaţi-vă la piatra despre care s-a vorbit astăzi. să vă iubească.. Au un model sigur care au fost stabilite prin generaţii şi timp de o veşnicie. permiteţi la Mihail. Noi o să vorbim mai mult . noi o să fim aici în gloria şi maiestatea noastră. Voi nu puteţi să vă Forţaţi să trăiţi mai mult. viaţă şi procesul de a muri. Conştienţa este înţelegerea a Sinei Divine. moleculelor. să vă îngrijească şi să vă iubească. cel mai uşor este prin conştienţă. Apropo. Conştienţa este înţelegerea lărgită a tuturor lucrurilor şi a cine sânteţi. asta trebuie să fie doar prin conştienţă.. Şi pentru următoarele trei zile din timpul vostru. să vă îngrijească. Aşa cum voi schimbaţi conştienţa voastă. trăiţi mai mult! Fiţi mai sănătoşi”! (Râsete din audienţă) Asta nu lucrează în felul acesta.Întrebare: Cum o să ascendem într-o viaţă nouă cu astea. Dar. cum să schimbăm asta? Păi. pentru că voi într-adevăr meritaţi asta. Daţi voie ca ei să vă ia în braţele lor. Nu se poate prin mintea voastră. spunând aşa. Conştienţa nu este un crez care este creat în minte. ca să onorăm pe îngerii adevăraţi.iar pentru următoarele trei zile. dar voi puteţi PERMITE să trăiţi mai mult. (Râsete) Celulele. voi puteţi schimba modelul celulelor şi moleculelor în sinea voastră. Voi puteţi să vă extindeţi sănătatea. Dar. în asta stă o întrebare mare . divinitatea voastră poate să facă munca adevărată chiar acuma.pentru noi fiind corpul? Tobias: Asta este o întrebare excelentă şi noi încă mai încercăm să descifrăm asta cu voi. Noi vă iubim mult. moleculele şi atomii corpului vostru fizic au o memorie. Voi puteţi să vă extindeţi viaţa voastră. Kryon. Daţi-vă pe voi înşivă lor. ŞI AŞA ESTE . “Eu voi trăi mai mult. adică . Ei sânt într-un model.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful