ПРИЈАВА

ДЕС'' ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

КОЈИ

СЕ

ОДРЖАВА

НАЗИВ ШКОЛЕ:
НАЗИВ ДЕЛА:
ИМЕ ПИСЦА:
РЕЖИЈА:
КОСТИМОГРАФ:
СЦЕНОГРАФ:
МУЗИКА:
ИГРАЈУ:
ред.бр.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Име и презиме глумца

Улога

У ЦЕРОВЦ

ред.бр.

Име и презиме глумца

Улога

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Укупан број извођача:
Време трајања представе:

Уз пријаву обавезно доставити оригиналан текст пријављене представе!!!

За све информације обратити се ОШ '' Милија Ракић '' Церовац

У току трајања фестивала контакт телефони су:
026/ 383 053

Школа

026/ 383 000

МЗ Церовац

М.П.
Датум пријаве

Директор школе