You are on page 1of 10

VOL. 7 NO.

91 • THURSDAY, APRIL 2, 2009


HAPI BDAY,
MISIS
PRESIDENT
NAKATANGGAP ng
advance birthday
cake si Pangulong
Macapagal-Arroyo
kahapon pagdating
niya sa Wisdom
School gym sa
Tagbilaran, Bohol.
The best things in life are Libre Katatapos lang
niyang lagdaan ang

KOLUMNISTA NG HK MAG
batas na pumapayag
sa mga kumpanya na

Sori, po,
upahan ang mga
mahihirap na
kabataan. Sa April 5,
62 taong gulang na
ang Pangulo.
EDWIN BACASMAS

Pilipinas — Basahin sa Page 2

Abu Sayyaf lumipat ng pwesto


karay-karay pa rin 3 bihag nila
— Basahin sa Page 2
2
NEWS THURSDAY, APRIL 2, 2009

MARAMI ang nagulat


dahil bukod sa
SIMPLENG BABAE SI LULI
walang bodyguard si HANDA nang magbalik sa priba- oposisyon na naniniwalang pa-
Luli Arroyo-Bernas, dong buhay si Evangelina Lour- tuloy na kakapit sa kapangyari-
siya rin mismo ang des “Luli” Arroyo-Bernas sa pag- han si Ms Arroyo na “just con-
nagmamaneho ng tatapos ng termino ng kanyang centrate on their platforms.”
sasakyan niya nang ina sa 2010. Nagtalumpati ang nag-iisang
dumating siya Ipinagmamalaki niya ang anak na babae ng Pangulo sa
kahapon sa 2nd mga nagawa ng nanay niyang si Ikalawang eSkwela Conference
eSkwela Conference Pangulong Macapagal-Arroyo sa sa Lian, Batangas, kahapon.
na ginanap sa siyam na taon nito bilang pa- Ito ang unang pagpapakita ni
Matabungkay Beach ngulo. Luli sa publiko mula nang ikasal
Resort sa Lian, Aniya, may “ups and downs” siya nitong Nob. 5, 2008, sa
Batangas. Si Luli ang ang pamumuno ng kanyang ina isang pribadong okasyon.
tanging anak na
pero idinagdag niya: “I think Natawa siya nang tanungin
babae ni Pangulong
Macapagal-Arroyo, overall my mother did quite kaugnay sa kanyang buhay may
RUDY ESPERAS
well, so we are proud of that.” asawa.
Sinabi pa niya, “We know “Normal” iyon, aniya.
that when she (the President) Isiniwalat niya na humihingi
leaves office, she is leaving the na ng apo ang kanyang ina. “But
Philippines in a better state than they let us (decide) on our own.

Abu lumipat ng pwesto


when she first got it.” If it comes, then that will be
Pinayuhan niya ang mga nasa great.” Edson C. Tandoc Jr.

Pulis magiging RESULTA NG L6O/T4T5O


‘Big Brother’ 20 24 27
N
Ng Inquirer staff ito makumpirma.
Nagbanta ang mga dumukot
AKALABAS ng kanilang kuta sa kagubatan ng
Indanan, Jolo, ang mga Abu Sayyaf kidnap-
na mamumugot ng mga bihag
alas-2 ng hapon noong Martes Magdadagdag 28 32 43
per, sinamantala ang dilim ng gabi at bitbit kung hindi aatras ang mga sunda-
lo, ngunit sinabi ni Tan na napilit
ang NCRPO P5,019,327.00
ang tatlong binihag na taga-Red Cross. ng mga camera
ng mga emisaryong relihiyoso na SUERTRES
SUERTRES EZ2
EZ2
Sinabi Sen. Richard Gordon
na nagpadala ng text message
Philippine National Red Cross.
Hinahanap din ng militar ang
maantala ang pamumugot.
Naghayag na si Tan ng state
sa lansangan 0EVENING
1 DRAW
8 23 15
ang mga dumukot. Tinanong ni- kumpirmasyon ng ulat ni Sulu of emergency sa lalawigan at in- MAGBABANTAY na sa Metro IN EXACT ORDER
to kung bakit hindi pa umatras Gov. Abdusakur Tan na hindi atasan ang mga sundalong pan-
samantalang umatras na buma-
Manila si “Big Brother.”
Ang “Big Brother” ay ang Na-
FOUR DIGIT
FOUR DIGIT
ang mga sundalo ngunit walang tinuloy ng mga bandido ang pa-
detalye hinggil sa kalagayan ng mumugot kina Eugenio Vagni ng lik at tugisin ang mga bandido. tional Capital Region Police Of- 9 1 9 4
mga manggagawa ng Interna- Italya, Andreas Notter ng Dinukot ang mga mangga- fice (NCRPO) na palalawakin
tional Committee of the Red Switzerland at Pilipinang si gawa ng ICRC noong Enero 15 ang paggamit ng closed circuit
Cross (ICRC). Mary Jean Lacaba noong Martes. habang sinisiyasat ang pasilidad television (CCTV) cameras sa
“I haven’t received any proof Kahapon, sinabi ni Tan na ng patubig sa bilangguan sa Jolo. Kamaynilaan.
of life. I only have text messages. may natatanggap siyang ulat na Sinabi ng ICRC sa Maynila Hinayag iito kahapon ni
Editor in Chief
I want to talk to the three. It’s a maaaring nasaktan o napatay si na nababahala sila sa kawalan Chief Supt. Roberto Rosales, ang Chito dF. dela Vega
measure to rebuild confidence,” Notter habang tumatakas ang ng katiyakan sa kalagayan ng katatalagang pinuno ng NCRPO.
ani Gordon, chairman din ng mga bandido, ngunit hindi niya mga bihag. Sinabi ni Rosales na noong Desk editors
hepe pa siya ng Manila Police Romel M. Lalata
‘Go’ na mga OFWs KOLUMNISTA NG HK MAG
Dennis U. Eroa
Districts (MPD) ay napatunayan

Sori, po, Pilipinas


Armin P. Adina
niyang mahalaga ang mga CCTV Cenon B. Bibe
sa Lebanon, Jordan camera sa pagsugpo sa kriminal-
idad.
Graphic artist
Ritche S. Sabado
INAPRUBAHAN ni Pangulong “There are so many untold Libre is published Monday to Friday
Macapagal-Arroyo kahapon ang by the Philippine Daily Inquirer, Inc.
stories about the successes we with business and editorial offices
panukalang nagtataas sa tu- INAMIN kahapon ng isang kolum- ing Group para sa “any offense” have had with the CCTVs. It at Chino Roces Avenue (formerly
luyang pagbabawal sa pagpa- nista sa isang magasin sa Hong na nilikha ng artikulo ni Tsao. helped us solve murders, protec- Pasong Tamo) corner Yague and
padala ng mga Pilipinong mang- Kong na mali ang pagbansag niya Nakasaad sa isang ulat ng tion racket and even hit-and-run Mascardo Streets, Makati City or at
gagawa sa Lebanon at Jordan, sa Pilipinas bilang “nation of ser- Agence France Presse na sinabi incidents,” sabi niya. P.O. Box 2353 Makati Central Post
ayon kay Executive Secretary vants” at humingi ng tawad sa ni Tsao na hindi layunin ng Aniya bumagsak ang dami ng Office, 1263 Makati City, Philippines.
You can reach us through the following:
Eduardo Ermita. pamahalaan at tao nito. kolum “to be insulting to the Fil- krimen sa Maynila noong simu-
Telephone No.:
Department of Labor and Em- “I realized that I had crossed ipino domestic workers.” Di- lan niya ang paggamit ng mga (632) 897-8808
ployment (DOLE) ang siyang the line. I now offer my public nagdag pa niyang “English, be- camera. connecting all departments
magsasabi ng “timing” ng pag- apology,” anang kolumnistang si ing a global language, is open to Sa kasalukuyan ay may 12 Fax No.:
papatupad sa rekomendasyon, (632) 897-4793/897-4794
Chip Tsao sa isang panayam na different interpretations by CCTV camera ang NCRPO at 51 E-mail:
ani Ermita. pinalabas 7:30 Martes ng gabi those who come from various naman ang Metropolitan Mani- libre_pdi@inquirer.com.ph
“For Lebanon and Jordan, we sa ATV ng Hong Kong. cultural backgrounds.” la Development Authority na Advertising:
are in the process of negotiating Pinarating ng konsulado ng Isang pangkat ng mga mang- (632) 897-8808 loc. 530/532/534
nakakalat sa Kamaynilaan, Website:
the bilateral cooperation agree- Pilipinas sa Hong Kong sa De- gagawang Pilipino sa Hong aniya. www.libre.com.ph
ments,” ani Foreign Undersecre- partment of Foreign Affairs ang Kong ang magra-rali laban kay Pinalitan kahapon ni Rosales All rights reserved. Subject to the
tary Esteban Conejos Jr. paghingi ng paumanhin. Tsao sa Linggo. Libu-libong raly- si Director Leopoldo Bataoil na conditions provided for by law, no article
Mananatili naman ang pag- Noong Lunes, humingi na rin ista ang inaasahan ni Dolores nagsilbi lang ng apat na buwan or photograph published by Libre may
be reprinted or reproduced, in whole
babawal sa Iraq, Afghanistan at ng tawad ang publisher ng HK Balladares, chairman ng United bilang pinuno ng NCRPO. or in part, without its prior consent.
Nigeria. Christian V. Esguerra Magazine na Asia City Publish- Filipinos in HK. CD Balana Marlon Ramos
NEWS THURSDAY, APRIL 2, 2009 3

Senakulo sumaiyo ang kapayapaan; Ako ay si Yahweh; tinuturuan kita


at ipinapaalaala kita sa kung sino ang nagtatag sa iyo at umiibig
The best
things in life

in the rain are Libre


sa iyo; Hinahangad Ko ang iyong pakikipaniig; iniibig Ko kayo;
ramdamin mong iniibig kita; isasanggalang kita; aaliwin kita;
(My Angel Daniel, 09.10.86)

Pagasa: Huwag magugulat


Nihil Obstat: +Rt. Rev.Dr. Felix Toppo,S.J., D.D.
Bishop of Jamshedphur, Censor Librorum, 28 Nov. 2005
kung bubuhos ang ulan Imprimatur: +Ramon C. Argüelles,D.D.,STL,
Archbishop of Lipa, 28 November 2005
ngayong Semana Santa True Life In God - Philippines Association, Santol Quezon City
Tels. (632) 713-0212, 713-0211
Mobile: +639167073697, +639275347359

M
Ni Alcuin Papa e-mail: tligphils@yahoo.com, tlig_phils@mail.com, tlig-phils@mail.com
website: www.tlig.org
ABABAWASAN ang sakripisyo
ng mga mamamanata sa Se-
mana Santa, partikular sa
Biyernes Santo, dahil maaaring umu-
lan, sinabi kahapon ng Philippine At-
mospheric, Geophysical and Astronom-
ical Services Administration (Pagasa).
“There is a big hanggang sa Linggo.
chance the country Ang ibang bahagi
will be affected by ei- naman ng Luzon ay
ther a cold front or makararanas ng pag-
the easterly waves, ” ambon.
ani Nathaniel Cruz, Sinabi ni Cruz na
hepe ng weather divi- ang pag-ulan nitong
sion ng Pagasa. “Both Marso ang pinaka-
weather systems madalas para sa
could bring rain. But buwan sa nakalipas
we don’t expect a na 30 taon.
tropical cyclone for “The rainfall
Holy Week.” reached 100 millime-
Aniya, mataas ang ters, not enough to
posibilidad na umu- cause flooding, but
lan sa Metro Manila, relatively, it is very
Central at Southern high. Our long-term
Luzon sa Holy Week. average in the last 30
Ayon kay Chris years was only 22
Perez ng Weather millimeters,” he said.
Forecasting Section Ipinaliwanag ni
ng Pagasa, magkaka- Cruz na ang pag-ulan
roon ng kalat-kalat na ay bunga ng paglamig
pag-ulan sa Gitna at ng Dagat Pasipiko at
Katimugang Luzon, maaaring magpaaga
Visayas at Mindanao sa tag-ulan.
Mag-ingat sa computer virus
SAN Francisco—Nagmatyag ang mga bigating
tagapagbantay ng mga kompyuter sa buong
mundo habang lalong sumiksik ang pinan-
gangambahang Conficker worm virus sa mga
napasok na makina pagsapit ng trigger date ni-
tong Abril 1.
Nag-evolve ang software mula Silangan pa-
Kanluran, tuluyang bumati para sa April Fool’s
Day batay sa mga time zone.
“The big mystery is what those behind Con-
ficker are going to do. When they have this many
machines under their control it is kind of scary.
With a click of a mouse they could get thousands
of machines to do whatever they want.” ani
threat analyst Paul Ferguson ng Trend Micro
computer security firm sa Northern California.
Bumuo ng isang task force ang Microsoft up-
ang puksain ang worm na Conficker o Dow-
nAdUP, at nag-alok ng pabuyang $250,000 sa
makatutunton sa mga nagpakalat ng virus.
Nagbabala ang mga eksperto na mananatili ang
banta ng Conficker kahit lumipas ang Abril 1. AFP
4
CLASSIFIEDS THURSDAY, APRIL 2, 2009

LOT FOR LEASE CONDO/TWNHSE/


FOR SALE/RENT

FOR LEASE
1. STORE SPACES/
WAREHOUSES
HOUSE & LOT – Alabang, Zapote Rd., Las Piñas
– Molino Rd., Dasmariñas, Cavite HOUSE & LOT
– Brgy. Burol, Dasmariñas, Cavite
CONSTRUCTION/
WANTED TO BUY
– CEPZ, Rosario, Cavite
2. CHEMICAL TANKS
DESIGN Bauan, Batangas
ALL-RENTAL-NEGOTIABLE
Call Tel. No. 892-2681
ARIEL/DING/REXIE

TRAVEL & TOURS


CARS

HOUSEHOLD

HOUSEHOLD JOBS

APARTMENT
CAR LOAN BUSINESS
OPPORTUNITIES

LIPAT BAHAY CARS FOR RENT MISCELLANEOUS

PEST CONTROL

HOUSE
BUSINESS FOR SALE
ROOM & BOARD WANTED TO BUY BUSINESS
OPPORTUNITIES
WAREHOUSE/
FACTORY CAR LOAN
CONDO/TWNHSE

BEDSPACE

CONDO/TWNHSE
LOT
CLASSIFIEDS THURSDAY, APRIL 2, 2009 5

• PARAÑAQUE CITY – along Ninoy Aquino


Ave. beside Airport Citimall 3,560 sqm. @
P15,000/sqm.
• LAS PIÑAS – Martinville Subd. 1,200 sqm.
@ P6,000/sqm
• KAWIT, CAVITE – Grand Centennial
Homes choice lots 100 sqm @ P4,000/sqm
• LOOKING FOR GAS STATION SITE
1500-2000 sqm along main road.
Call: Arthur
(02) 810-1296 • (02) 810-1306
0917-535-3940

WHY RENT?
Own Townhouse
at Bacoor
15 min. ride from Baclaran
54 SQM FA/ 48 SQM LA

P 5,113.78 per month/


25 years
P5,768.83 Dp 15 months
P5,000 Reservation Fee
Call: ELSA - 8612961
09276438231
0928-3975742

Le Mirage
Few Units
Left!
2BR / Penthouse
Financing
20 years
0917-8307643

BRAND NEW
SPEEDBOAT
TIGE Z1 2008
Model
Best for
Wakeboarding &
Water Ski
CALL NELLIE
09209614705

ACCOUNT EXECUTIVE
• Female, 18-25 years old
• College graduate, single, attractive


Aggressive with pleasing personality
Preferably Marketing or Business
RyKeroll
course Rent-a-Van
GRAPHIC ARTIST
• Male, College graduate Latest Model
• Knowledge in Photoshop
If interested, please apply personally at: 10 HRS. P1,800
CYBER PRINT & MARKETING
SYSTEM Corp. with driver
Unit 107, LPL Bldg.
215 Sen. Gil Puyat Ave., Makati City
7878776
Tel: 703-7840 4095266
Look for: Ms. Tina Mujar
Mr. Rick Reyes
0921-3497170
6
SHOWBUZZ ROMEL M. LALATA, Editor
THURSDAY, APRIL 2, 2009

Iwa Moto copes


with love and loss top model
By Bayani San Diego Jr. had been rough between her
and her dad, who had been
KAPUSO siren Iwa Moto separated from her Filipino
couldn’t understand why some mom Precy.
people were quick to judge Iwa looked back: “I miss
her. “They called me a liar. those times he’d scold me
Last time I had an interview, I whenever I got home late. He
was mad at my dad. Then, I supported my show biz career
was crying on TV.” because it would help me earn
She explained: “It’s normal my own money, but he got up-
for family members to have a set when I went sexy.”
few misunderstandings. She said that she visited
What’s important is that my him in Japan on two occa-
dad and I patched things up sions. Iwa recounted, “We got
before he died.” to talk. I apologized for my
Iwa’s father, Hiroaki mistakes. He also said sorry
Iwamoto, passed away due to for his shortcomings.”
liver and bone cancer on His illness, Iwa said, en-
March 8 in Japan. riched their relationship.
He was 49, Iwa told INQUIR- “We’ve always been close, but
ER Entertainment. when he got sick, we had
She admitted that things IWA more time for each other.”

Siguradong tuloy ang kasal...later


MABUTI na lang at may Zorro galit si Jake Cuenca sa Tayong Name: Yuri laruan. Nanghahalik ‘daddy’ kaya kasama
na ang GMA 7. Freebiz Dalawa, at bakit din po laging Age: 3 years old siya kapag siya sa reservation.
May ilang linggo na ring mukhang galit si Boy Abunda Breed: shih-tzu sinasabihan ng ‘I love
tinatalo ng ABS-CBN ang kapag nagsasabi siya ng “now Favorite food: Aenta- you’ at nagiging BE the next Libre Top
GMA sa ratings sa primetime na” sa SNN? stix, ampalaya, alerto kapag naririnig Model. Mag-email ng
programming. Nap Gutierrez Hayaan mo’t makararating. pomelo, grapes, spicy ang ‘gagala,’ CLOSE UP AT FULL
Namamayagpag ang Tay- *** seaweed ‘nyamnyam,’ at BODY SHOTS sa
nbgutierrez2005@yahoo.com ‘aircon.’ May sarili libre_pdi@inquirer
ong Dalawa at nahihirapan Nagtanong din ang isa
itong talunin ng Babaeng Hin- pang reader: MAY isang toy box si siyang silya sa .com.ph at isama ang
ugot sa Aking Tadyang at All “Kung series of Chito Rono Yuri na naglalaman ng restaurant kapag buong pangalan at
SNN a few days ago, sino ang mga paborito niyang lumalabas ang kumpletong contact
About Eve. mas popular na loveteam — horror movies po ang nakikita stuffed toys at ibang kanyang ‘mommy’ at details. ROMY HOMILLADA
Pero dahil sa Zorro, a) Kim at Gerald o b) Matt at natin, si Kris Aquino ang bida
nakabawi na ang GMA 7. Melissa? sa Feng Shui at sa Sukob eh ANG WEATHER FORECAST NGAYONG LINGGO
*** Sus, tinatanong pa ba ’yan? bakit po si Maricel Soriano na Thursday, Saturday,
Maraming twists ang Tay- ang bida sa T2 at hindi si Friday, Sunday, Monday,
Obvious naman ang sagot Apr. 2 Apr. 3 Apr. 4 Apr. 5 Apr. 6
ong Dalawa. d’yan at sayang lang ang piso Kris?”
Isang dahilan ’yan kung ng mga televiewers sa tanong Oo nga, Good question.
bakit mataas ang ratings nito. na ’yan. Bakit nga ba hindi siya?
Sinusundan talaga siya ng Wala na bang maisip na ***
mga tao. mas challenging na questions Kabilang sa mga bagong
Ngayong buhay pa pala si ang mga writer ng SNN? magagandang tv commercial
Dave (Jake Cuenca), magugu- *** lately ay yung sa Smart na
lo ang nalalapit na sanang Para sa akin, mas maganda may dalawang lalaki sa dou-
pagpapakasal nina JR (Gerald pa rin ang Deal or No Deal at ble bed na akala mo’y nag-
Anderson) at Audrey (Kim Wheel of Fortune kaysa sa uusap habang patulog na sila Sunrise: Sunrise: Sunrise: Sunrise: Sunrise:
5:53 AM 5:52 AM
Chiu). Pinoy Bingo Night. (’yong may temang to the Sunset:
5:51 AM 5:51 AM 5:50 AM
Sunset: Sunset: Sunset: Sunset:
Siguradong mauudlot ’yan. Para sa akin lang naman. next level na sila), at ’yong sa 6:08 PM 6:07 PM 6:08 PM 6:08 PM 6:08 PM
Pero siyempre, dahil ang For me, I prefer a better Colt 45 na may mga machong Avg. High: Avg. High: Avg. High: Avg. High: Avg. High:
bida naman talaga d’yan ay game show with a more excit- lalaki na nababagsakan ng 33ºC 32ºC 33ºC 32ºC 33ºC
Avg. Low:
sina Gerald at Kim, sigurado, ing concept for Kris Aquino. malaking bote ng Colt 45. At 22ºC
Avg. Low: Avg. Low: Avg. Low: Avg. Low:
23ºC 24ºC 24ºC 24ºC
matutuloy din ’yan sa ban- *** ’yong kay Chris Tiu sa Milo, Max. Max. Max. Max. Max.
dang dulo. Say ng isang e-mail from a maganda ang mensahe. Humidity: Humidity: Humidity: Humidity: Humidity:
*** Libre addict: Congrats sa mga gumawa (Day)76% (Day)76% (Day)74 % (Day)74% (Day)70%
Naging poll question sa “Bakit po ba laging galit na ng tv commercials na ito.
SHOWBUZZ THURSDAY, APRIL 2, 2009 7

Double trouble for Marian


A
By the Entertainment staff Rufa Mae told Rushes via SMS: show feature the other intrigu- Mocha Girls—is on the cover of
“Dead-ma lang ako.” ing online rumors about three male adult magazine Maxim
T a recent media gathering for Blue Water Spa, Translation: She’d rather ig- Kapuso Hunks who are alleged- Philippines.
Marian Rivera proudly told Rushes: “In spite nore him. ly in the same trade? Why so? It’s a gay and les-
of the intrigues, the companies I endorse have Cyber call boy These guys often have cash-
flow problems; thus, the flesh-
bian issue.
Boy Abunda is featured,
stood by me—like this spa, which is renewing my con- Rushes was first to come out peddling gossip. along with four other promi-
tract.” with an item on hunky actors
Barely a month later, Dolly- A commercial model and col- who peddle their bodies in cy- Flavor of the nent gay men, discussing gay is-
sues inside a VIP room of the
wood reported that Marian
would soon be replaced by her
lege graduate, Carla is being
pitted against Marian this early
ber space, but one such Rent
Stud granted an actual inter- month upscale girlie club Classmate—
in the company of sexy GROs
screen partner Dingdong in the game. An insider swears view with Showbiz Central. An admitted bisexual, Mocha
—who fronts the singing group and a stripper!
Dantes’ ex-girlfriend Karylle as there’s no tension between the Rushes wonders: Will the
the spa’s image model. gals. “Carla and Marian have
Popoy Caritativo, Marian’s met. Marian said Carla’s pretty;
manager, insisted that the GMA Carla said she’s a fan of Mari-
7 star wasn’t dropped. “[We] an’s.” Let’s give it some time.
decided not to renew the con-
tract, which ends in May. We Mae vs Mo
didn’t agree with the company It’s Rufa Mae Quinto versus
on several matters.” And the K Mo Twister on the GMA 7 talk
factor? “It’s beyond our control show Showbiz Central.
whom they pick,” he said. Tension was palpable last
Sunday on the set where the ac-
New Kapuso tress and radio DJ are two of
princess? the co-hosts. Rufa was appar-
ently upset with Mo for drag-
After Marimar, fans thought ging her name into the Vicki Be-
Marian would take the lead in lo-Hayden Kho break-up scan-
the remake of another Thalia dal.
telenovela, Rosalinda. She called him “bastos”
But the Kapuso network weeks earlier and, on Sunday, FROM action thriller director James Wong who helmed Final Destination movies and introduced breathtaking
seems to have found a new he wanted to know why. action in The One comes Dragonball Evolution — the exciting action adventure of a boy named Goku (Justin
soap princess in Carla Abellana, She answered coldly: “Do we Chatwin). Based on the massively popular Japanese manga, the film is a gripping tale of a young hero who is
daughter of Rey “PJ” Abellana have to talk about it on TV?” challenged at every turn trying to defeat the evil Lord Piccolo (James Marsters) and find the mysterious
and Rhea Reyes. Asked about the on-air tiff, dragon balls and save the planet from destruction.
8
ENJOY THURSDAY, APRIL 2, 2009

Kapalaran PUGAD BABOY P.M. JUNIOR

YYYY ‘‘ PPPP
Sundin lang iniuutos Di tutupad kliyente mo Dapat malaman
CAPRICORN ng girlfriend mo pagdating sa bayaran ng iba mga ideya mo

YY ‘‘ PPP
Malilimutan mong Sa bagal mo, ibibigay Mamudmod na ng
AQUARIUS may kasalanan ka na sa iba ang pera resume, ngayon din!

YYY ‘‘ PPP
Natural lang maging May magnanakaw Remember, uminom
PISCES emotional basta love ng mga resibo mo ng maraming tubig

YY ‘‘‘ PPPP
Hindi mo siya makikita Unang nagsalita, Di mainit ulo ng UNGGUTERO BLADIMER USI
ARIES buong summer siya ang suspek mga tao this week

YYYY ‘‘ PPP
Kumportable na Magastos magmahal, Basta mag-apply
TAURUS kayo sa isa’t-isa akala moba nang mag-apply

YYYY ‘‘‘ PP
Gaganda siya Makakatipid kung Feeling mo hindi ka pa
GEMINI pag naarawan babawasan ang rice rin welcome. Tama ka

YYY ‘‘ PP
Ulit-ulitin mo, baka Sa halip na umiyak Kulang ka pa
CANCER hindi niya marinig hanapin ang nawawala sa banlaw

Y ‘ PP
Wala ka talagang Normal lang malungkot Nasa panig mo batas ANDOY’S WORLD ANDRE ESTILLORE
LEO makitang ok sa kanya kapag walang pera pero bad ka talaga

YYY ‘‘ PP
Gusto mo siya yakapin Kung itutuloy mo yan, Matagal pa bago
VIRGO (nang walang malisya) lalaki pa ang gastos bumalik sa normal

Y ‘‘‘ PPPP
Puwedeng mahalin Di man ma-predict, at Tapos na part mo ng
LIBRA ka niya sa next life least makapaghahanda project kaya relax

YY ‘‘‘‘ PP
Hindi totoo mga Mahal nga tsinelas mo, Di nila masasakyan
SCORPIO pinagsasasabi niya eh di ka pa rin cute mga problema mo

YYYY ‘‘‘ PPPPP

k e
Susuklian ka
CROSSWORD PUZZLE
Kunwa-kunwari lang na Bagay mo yung puyat,

o
ng perang punit BY ROY LUARCA

J tim
SAGITTARIUS nahihiya siya sa iyo cute ka ng konti
Love: Y Money: ‘ Career: P 15. Backbone 8. Used after a surname
16. Relax 10. Demolisher
17. Island 11. Assign

e
18. Fix 19. Camarines -----
19. Robert de ---- 20. Angry
22. Steals 21. Ranked
26. Eel 23. Frighten
27. Solo 24. Carried
29. Declaim 25. Scorn
30. Vetches 26. Temper
31. Semi-aquatic 28. Existence
mammal
BAGONG antique 32. Sea eagles
33. Action
Nakabasag ng vase si Kulas sa isang museum. SOLUTION TO
TODAY’S PUZZLE
34. Meager
CURATOR: Naku! Sir! More than 500 years old na po yang vase na
nabasag n’yo! DOWN
KULAS: Hay salamat! Akala ko bago. 1. Tinned meat product
—galing kay Rose Padilla ng Malabon 2. Tree
ACROSS 3. Stop
11. Stupid person
1. Bags 4. Tales
12. Proverb
5. Pant 5. Guzzles
13. Young eel
9. Beg 6. Iron block
14. Flat-topped hills
7. Sight
Concepcion-Luevano bout naunsyami
KAILANGANG maghintay pa ng matagal si Bernabe Concep-
cion bago lumaban sa pandaigdigang titulo. Kanselado ang la-
bang World Boxing Organization featherweight nina Concep-
cion at Steve Luevano na isa sa main supporting bout sa bak-
bakang Manny Pacquiao-Ricky Hatton Mayo 2 sa MGM Grand
sa Las Vegas. Ayon sa mga pahayag, nasaktan ang torso ni

SPORTS
Luevano habang nagsasanay.

THURSDAY, APRIL 2, 2009 DENNIS U. EROA, Editor

Ang Mahal na Araw


nina Paneng at Yla
A
Ni Vanessa B. Hidalgo
NG isa ay mangangapa ng lamang-palais-
daan kasama ang pamilya at mga pinsan at
ang isa naman ay tutungo sa Antipolo City
upang magnilay at patuloy na magpasalamat at
humingi ng patnubay sa Poong Maykapal.
Sina Manilla ‘‘Yla” Santos at Hindi ito kataka-taka para sa nahan ang
Stephanie ‘‘Paneng” Santos ay 24-taon-gulang na si Yla na nakaraang
kapwa sikat na mga volleybelle nagtapos ng Business Manage- UAAP tour-
ng De La Salle University at tu- ment at kumukuha ng Masteral nament.
lad ng libo-libong Pilipino ay para sa Industrial at Organiza- Kaiba sa
may kanya-kanyang paraan ng tional Psychology sa La Salle. akala ng
pagseselebra ng Mahal na Araw. Bago sumabak na nakaka- karamihan, hindi
“I plan to go with my family pagod na sagupaan sa mga presti- kinuha sa Manila
and just reflect on the life and hiyosong liga tulad ng UAAP at ang ngalang
JIM GUIAO PUNZALAN

teachings of Christ,” sabi ni Shakey’s V-League, sinisimulan ni Manilla kundi sa


Manilla. Ito ay taunang gina- Yla ang araw ng dasal. isang bulaklak na
gawa niya tuwing Semana San- “Just to thank God for this mula sa Italya.
ta. Para kay Yla, ito ay panahon day and to seek his wisdom and Kasangga ni ANAK ni Diay.
upang magpasalamat sa sakri- the strength to face whatever Yla sa atake ng JIM GUIAO PUNZALAN
pisyo na ginawa ng Panginoon lies ahead,” ani Yla na skipper La Salle si Paneng
BULAKLAK ng La Salle. para sa atin. ng Lady Archers na pinag-rey- na bumulaga na laro ni Paneng sa YouTube.
maraming taon na ang nakaraan “My mom knew na kaya namin
bilang ‘‘chubby at cute” na pa- manalo. She believed in us,”
Pinay skater BILIB nganay na anak ng alamat ng sabi ni Paneng na masakit na
bumagsak BAGAMA’T pinabagal na ng Parkinson’s Syndrome, hindi pa rin naiwasan ni
Muhammad ‘‘Greatest’’ Ali na ibigay ang ngiting bihira ng makita ng kanyang
Asian at Pinoy track and field na
si Lydia ‘‘Diay” De Vega.
ang katawan sa finals. ’Wala
iyan (injuries) nasa isip n‘yo
Ni June Navarro mga tagahanga matapos mapanood at mapakinggan si Charice Pempengco sa At kung pupunta sa kanyang lang iyan! Give it your 110%!’”
isang parangal na ginanap kamakailan sa Phoenix, Arizona. taunang Retreat si Yla, si Pa- Mahilig kumain si Paneng.
MUNTIK na ngunit “They said it was historic because lately, it was only I who neng naman ay dadalaw sa Paborito niya ang sinigang at
hindi pa rin nakapa- had managed to make him smile,” ani Charice na ginawa kanilang palaisdaan sa Zam- maaanghang na pagkain tulad
ang ‘‘Ali Shuffle’’ habang inaawit ang sikat na ‘Billy Jean ni bales ngayong Mahal na Araw. ng kimchi at Bicol Express. Hin-
sok ang Pinay skater Michael Jackson. Sinimulan ni Charice
na si Gracielle Jeanne “Just for fun, mangangapa di siya mahilig lumabas. “I’m a
ang kanyang pasiklab ng Listen ni kami ng mga sugpo at ibang is- homebody,” sabi ni Paneng na
Tan sa 2010 Winter Beyonce, kasunod ang Billy
Olympics. da. The water will only be an- kumukuha ng Interdisciplinary
Jean. Huling binirit ng 17- kle-high deep then we will be-
Kinuha ni Tan, 19, taon-gulang ang I Will business studies minor in Mar-
ang ika-29 puwesto gin to catch shrimps and other keting Management sa DLSU.
Survive na pinasikat ni fishes,” sabi ni Paneng.
sa 54 na naglaban sa Gloria Gaynor. Maluha- Tulad ni Paneng, bahagi na
World Figure Ice Siyempre pa, kasama rin ang ng buhay ni Yla ang volleyball.
luha si Ali matapos ang
Skating Champi- awit at hindi naman swimming sa mga gawain ni Pa- “Sports is my passion,” sabi ni
onships sa Los Ange- naiwasan ng kanyang neng. “Pagbalik ko sa Manila, Yla na siyang napiling MVP sa
les, California. Pasok asawa na maiyak sa usually iba na ang kulay ko,” UAAP finals. “I am so glad we
sa Winter Olympics sa ganda ng palabas ng nakatawang sabi ni Paneng. ended the year with a bang! I tru-
Vancouver ang Top sikat na Pinay. “His Enjoy kay Paneng ang ‘‘team ly am thankful to God for this.”
24. Si Tan ay nakatira wife was also crying,” sport” kaysa labang indibidwal. Mahilig mag-Gym si Yla at nais
sa Los Angeles. ani Charice. “I ‘‘Feeling good ako kasama ang ak- rin niyang ibahagi ang kanyang
Sinungkit ni Kore- approached them and ing mga teammate,” sabi ni Pa- kaalaman sa mga taga-La Salle
an Kim Yu-Na ang stood on the table. Ali neng na sinabing hindi niya matapos ang kanyang pag-aaral.
unang puwesto at embraced me, and makakalimutan ang tagumpay ng “I love what I do here and I
pumangalawa si kissed me!” DLSU kontra FEU sa UAAP finals. plan to give back to my school
Canadian Joannie Ro- Dahil sa nasa Singapore, whatever they have given to
chette. pinanood ni Diay ang mahusay me,” sabi ni Yla.
F A S T, R E L I A B L E W O R L D W I D E M O N E Y T R A N S F E R

C 2009 Western Union Holdings, Inc. All Rights Reserved.