You are on page 1of 5

Pembentukan Tamadun Islam di Makkah telah meniggalkan pelbagai kesan terhadap masyarakat Malaysia. Bincangkan.

Format Aspek Perincian Markah Penuh Pengenalan Memahami Latar belakang pembentukan masyarakat arab jahiliyah 1. Pengenalan Jelaskan secara ringkas tentang: - Latar belakang pembentukan Tamadun Islam di Makkah 5 Markah

Isi dan Huraian

Memahami maksud dan ciri-ciri masyarakat Jahiliyah Menganalisis kesan sistem kabilah terhadap masyarakat Arab Jahiliyah

2. Maksud dan ciri-ciri Masyarakat Arab Jahiliyah Terangkan maksud Jahiliyah dan mengapa dianggap Zaman Kegelapan (10M) 30 Markah Huraikan ciri-ciri Masyarakat Arab Jahiliyah (20m) 3. Sistem kabilah telah diamalkan oleh Masyarakat Arab Jahiliyah Jelaskan kesan-kesan negatif daripada amalan tersebut kepada Masyarakat Arab Jahiliyah. 4. Nabi Muhammad (s.a.w) mempunyai keperibadian yang mulia Bagaimanakah sifat terpuji ini dapat diterapkan dalam menjayakan konsep 1 malaysia 5. Kejayaan Malaysia Berdasarkan pengetahuan anda jelaskan kejayaan yang dicapai oleh Negara menerusi perpaduan kaum 10 Markah 15 Markah 15 Markah

Mengaplikasi keperibadian Nabi Muhammad s.a.w dalam menjayakan konsep 1 malaysia Aspek menilai kejayaan Malaysia menerusi perpaduan kaum

Mencipta / menjana idea untuk mengurangkan gejala sosial di Malaysia

6. Cabaran untuk mengurangkan gejala sosial di Malaysia 10 Markah

Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia untuk mengurangkan gejala sosial (5 Markah)

Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas (5 Markah)

Menghayati nilai murni / iktibar patriotisme dalam kehidupan

7. Akhlak yang mulia dapat membentuk warganegara yang baik. Sebagai pelajar bagaimanakah anda dapat mengaplikasikan nilai murni dalam kehidupan seharian 10 Markah

Kesimpulan

Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan

8. Rumusan Pengetahuan yang diperoleh Iktibar kepada diri, bangsa dan Negara Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang 5 Markah

Soalan 1

Isi dan Huraian Pengenalan. Jelaskan secara ringkas tentang - Latar belakang pembentukan Tamadun Islam di Makkah. - Unik - Lahir dan berkembang di tempat terpencil tidak seperti tamadun lain. - Padang pasir - Hijaz - Pemikiran dan ajaran agama - Anugerah Allah Maksud Jahiliyah - Berasal daripada perkataan Jahala - Jahil - Tidak mempunyai ilmu - Tidak mengetahui Sebab-sebab di anggap zaman gelap - Tidak menyembah Allah - Menyembah berhala - Mempercayai animisme - Kehidupan kucar-kacir - Tiada nabi dan rasul - Tiada kitab suci sebagai petunjuk - Mempunyai akhlak yang rendah / kejam / angkuh / degil Ciri-ciri masyarakat arab jahiliyah - terbahagi dua golongan / badwi / hadari - masyarakat badwi di gurun dan pedalam - masyarakat hadari di pesisiran pantai Sosial - perbuatan tidak bermoral spt berjudi / berzina / minum arak - kedudukan wanita rendah / wanita menjatuhkan maruah - wanita tidak dapat mewarisi harta pusaka ibu bapa - pembunuhan bayi perempuan sejurus dilahirkan - tiada peraturan khusus dalam perkahwinan Ekonomi - aktiviti perniagaan berasaskan riba / penindasan - kegiatan merompak / merampas barangan kabilah - golongan kaya mengeksploitasi / menindas golongan miskin Kepercayaan / agama - agama wathani / menyembah berhala - animisme / memuja alam spt pokok - samawi / kristian / yahudi - khurafat / tilik nasib / sihir / mempercayai roh orang mati menjadi burung - agama hanif Nilai hidup - mengamalkan sistem kabilah / cara hidup berpuak-puak - syeikh mengetuai kabilah - kabilah mempunyai identity / peraturan sendiri - kemunculan semangat assabiyah / semangat kesukuaan yang melampau - peperangan / persengketaan - tidak aman / kucar-kacir

Markah

5 Markah

2 (a)

30 Markah

(b)

Kesan-kesan negatif amalan masyarakat arab jahiliyah 3 - kemunculan semangat assabiyah / semangat kesukuan - tercetus peperangan - struktur sistem kabilah yang berasaskan keturunan - setiap puak tinggal dalam kelompok masing-masing - terikat kepada peraturan - menimbulkan perasaan kesukuan - perasaan kesukuan yang menebal - sanggup menuntut bela - mempertahankan maruah diri dan kabilah - keadaan hidup kucar-kacir - tidak aman - peperangan al-basus - peperangan antara bani taghlib dengan bani bakar - peperangan disebabkan tindakan ahli bani bakar membunuh ahli bani taghlib

15 Markah

- peperangan memakan masa selama 40 tahun

Keperibadian nabi: - pemaaf jika berlaku sengketa - berkata benar - amanah menjalankan tugas - adil dalam agihan ekonomi - menyampaikan perkara yang benar - bijaksana menyelesaikan masalah - tolenrasi antara kaum - sabar - bantu membantu - teladan kepada yang lain - Bertimbang rasa - berbaik sangka - penyayang - tabah - rendah hati Kejayaan - Negara aman - makmur - pembangunan ekonomi pesat - Malaysia terkenal di dunia - tumpuan pelabur asing - tarikan pelancong - kestabilan politik - tiada peperangan - tiada rusuhan kaum (Mana-mana jawapan yang munasabah)

15 Markah

10 Markah

Cabaran - pengaruh media elektronik / cetak - lambakan warganegara asing - pergaulan bebas - kurang didikan agama - institusi kekeluargaan longgar (Mana-mana jawapan yang munasabah) Langkah-langkah - mengukuhkan institusi keluarga -asas didikan agama yang kukuh - penguatkuasaan undang-undang - menigkatkan ilmu pengatahuan -menyekat kemasukan warga asing (Mana-mana jawapan yang munasabah)

10 Markah

Nilai murni - rajin berusaha - bertoleransi - bekerjasama - berani menghadapi cabaran - memanfaatkan kurniaan tuhan - berdikari - Tidak berputus asa - rajin berusaha - semangat meneroka - berwawasan - bersatu-padu - Hormat menghormati - taat - patuh - tolong-menolong (Mana-mana jawapan yang munasabah)

10 Markah

Rumusan - pengetahuan yang diperoleh - iktibar kepada diri, bangsa dan negara - harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang

5 Markah

1. Pada pandangan anda, apakah kesan amalan jahiliyah ke atas masyarakat Arab yang hidup dalam kesesatan? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Perpaduan kaum luntur Hilang nilai kemanusiaan Tiada keadilan sosial Keselamatan terancam Institusi keluarga runtuh Penindasan ekonomi Peperangan Pegangan agama semakin longgar Wanita tertindas Mana-mana jawapan munasabah

2. Bagaimanakah kita boleh mengelakkan diri daripada berlakunya peperangan dan perbalahan sebagaimana yang sering berlaku ke atas masyarakat Arab Jahiliyah? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Berakhlak mulia Bertolak ansur Kepimpinan melalui teladan Menghormati hak asasi Mengelakkan isu-isu sensitif Bekerjasama Amalan bersaudara Bersikap jujur Hormat agama lain Mana-mana jawapan munasabah

3. Apakah ikhtibar yang boleh diambil daripada sifat dan keperibadian mulia Nabi Muhammad s.a.w.? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 4 sifat terpuji Al Amin Kepimpinan Ketua keluarga Keagamaan Pengampun Ketabahan Kebijaksanaan Kesabaran Mana-mana jawapan munasabah

4. Apakah ikhtibar yang boleh diambil daripada peristiwa penentangan orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad s.a.w. dan umat Islam? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Bijak mengatur strategi Mempertahankan akidah Kesabaran Pengorbanan Mempertahankan kebenaran Islam bersaudara Tidak bermusuh Jangan berdendam Tabah Penyebaran Islam diteruskan Tidak berputus asa Memohon pertolongan Allah Mana-mana jawapan munasabah

Soalan 2 : a) Jelaskan cara penentangan orang Arab Quraisy terhadap penyebaran Islam ( 6 markah ) F1 Cemuhan, tohmahan dan tuduhan terhadap baginda F2 Mengganggu ketika beribadah iaitu meletakkan benda kotor di tengkuk baginda F3 Ancaman membunuh F4 Menawarkan pangkat, harta dan wanita cantik kepada baginda F5 memulaukan keluarga seperti F6 Melarang aktiviti jual beli dengan keluarga baginda F7 Tidak memberi pertolongan F8 Tidak berkahwin dengan anggota keluarga baginda F9 Pemulauan selama tiga tahun F10 Penyair Arab Quraisy mengejek melalui puisi mereka. b) Mengapakah orang Arab Quraisy menentang penyebaran Islam yang di bawa oleh Rasulullah ? ( 8 markah ) F1 Perbezaan amalan tradisi orang Arab Quraisy dengan ajaran Islam F2 Ajaran Islam percaya keesaan Allah manakala orang Quraisy menyembah berhala F3 Islam menyarankan persamaan taraf sesame manusia F4 Arab Jahiliah mementingkan perbezaan darjat F5 Islam mengamalkan konsep amalan persaudaraan yang bertentangan dengan semangat assabiah F6 Dilarang melakukan amalan keji seperti mencuri, menindas, berzina dan minum arak F7 Dari segi politik puak Quraisy beranggapan salah terhadap tugas Nabi F8 Menerima Islam menunjukkan tunduk kepada kepimpinan Nabi F9 Islam menggugat pengaruh dan kedudukan keluarga mereka F10 Menggugat ekonomi perusahaan patung berhala. Bagaimanakah orang Islam menghadapi penentangan orang Arab Quraisy ? ( 6 markah ) F1 Baginda bersikap tabah dan sabar F2 Semasa pemulauan, kehidupan umat Islam sangat terhimpit F3 Abu Talib, bapa saudara nabi melindungi baginda F4 Khadijah menyerahkan semua hartanya F5 Penentangan orang Quraisy Makkah meningkat setelah kematian Abu Talib dan Khadijah F6 Meminta umat Islam berhijrah ke Habsyah untuk mendapatkan perlindungan F7 Baginda tidak turut serta kerana menjaga keselamatan orang Islam yang tidak berhijrah F8 Baginda bersama-sama Zaid bin Harithah menyebarkan Islam ke Taif namun gagal. F9 Melakukan hijrah ke Madinah setelah Allah menurunkan wahyu F10 sikap sabar, cekal dan tidak berputus asa menyebabkan dakwah baginda semakin kukuh. Saoalan KBKK : Bagaimanakah kita boleh mengelakkan diri daripada berlakunya peperangan dan perbalahan seperti berlaku dalam masyarakat Arab Jahiliah ? Berakhlak mulia bertolak ansur kepimpinan melalui teladan menghormati hak asasi mengelakkan isu-isu sensitif bekerjasama amalan bersaudaraan bersikap jujur hormat agama lain mana-mana yang munasabah

c)