1 •

3 Aktiviti Utama i-NILAM

Rakan Pembaca • Kemaskini Rekod Bacaan Murid aktiviti rakan pembaca • Kemaskini bacaan bulanan Enrolmen Murid • APDM (import) atau • SSM (import) atau • Manual (key-in)

• 2

Melengkapkan Data Enrolmen Murid i-NILAM
MULA Ya Ya

Tunggu data APDM siap?

Belum

Data APDM telah siap?

APDM

Apakah sumber utama data murid?

SMM

Data SMM telah siap?

Belum

Tunggu data SMM siap?

Tidak

Ya

Manual (tiada sistem)

Ya

Tidak

Tahun lepas buat i-NILAM?

Tidak

Ya
Import data APDM dan Auto Streaming Naik Kelas murid tahun lepas ke tahun semasa Import data SMM dan Auto Streaming

Daftar Murid baru dan manual streaming

TAMAT

3 •

Tatacara Export Data APDM

•Layari laman web sistem APDM http://www.sekolahmalaysia.com •Masukkan : ->ID Pengguna (default: kod sekolah) ->Katalaluan (default: sekolah) ->Klik Log Masuk

3 •

Tatacara Export Data APDM

•Setelah Log Masuk berjaya : ->Klik Data Murid

3 • Tatacara Export Data APDM •Ulangi untuk semua tahap kelas: ->Klik Muat Turun Excel **Sebelum anda muat turun data murid daripada APDM. sila pastikan maklumat murid sekolah anda dalam APDM adalah lengkap dan terkini. .

3 • Tatacara Export Data APDM •Setelah semua tahap kelas telah dimuat turun ke Excel: ->Klik Log Keluar .

Sistem i-NILAM tidak akan memproses data murid APDM (.xls) yang dimuat turun ini sekiranya fail Excel tersebut tidak dibersihkan terlebih dahulu.3 • Tatacara Export Data APDM Fail Excel yang dimuat turun daripada APDM online mengandungi ‘bug’ dan tidak serasi dengan Microsoft Excel. . Atas sebab keselamatan. Ini menyebabkan Microsoft Excel beranggapan fail yang dimuat turun ini berbahaya dan tidak selamat untuk dibuka. Pembersihan fail APDM (.xls) perlu dilakukan dengan menuruti langkah seterusnya.

4 • Tatacara Pembersihan Data APDM (.xls) yang anda muat turun menggunakan microsoft excel ->Cth: double click T5.xls .xls) •Buka direktori/lokasi muat turun yang anda ‘save’ data APDM: ->Buka satu per satu fail APDM (.

xls) yang anda buka tidak ‘comply’ kepada microsoft standard: ->mesej amaran dipaparkan ->Klik Open .4 • Tatacara Pembersihan Data APDM (.xls) •Jika fail excel (cth: T5.

4 • Tatacara Pembersihan Data APDM (.xls) •Jangan ubah sebarang data •Klik Save As  Excel 97-2003 Workbook •Klik Save .

GPM. Admin PKG atau Admin BTPN •Klik [3] Utiliti: Import Data Murid •Klik Sumber Data: Sistem Aplikasi Pangkalan Data Murid (APDM) .xls) ke i-NILAM •Anda mesti Login ke sistem i-NILAM sebagai Guru Data.5 • Tatacara import APDM (.

5 • Tatacara import APDM (.xls) ke i-NILAM •Klik Import wizard .

xls) ke i-NILAM •Klik Teruskan Proses Import .5 • Tatacara import APDM (.

xls) •Klik Open .5 • Tatacara import APDM (.xls) ke i-NILAM •Klik Choose File / Browse File •Klik fail APDM .xls (cth:P.

xls) ke i-NILAM •Klik 2.Muatnaik Fail APDM •Muatnaik APDM berjaya •Klik Langkah Seterusnya .5 • Tatacara import APDM (.

Proses Data APDM .5 • Tatacara import APDM (.xls) ke i-NILAM •Klik 3.

5 • Tatacara import APDM (.xls) ke i-NILAM •Proses Fail APDM berjaya •Klik Langkah Seterusnya .

5 • Tatacara import APDM (.Proses Kelas APDM .xls) ke i-NILAM •Klik 4.

xls) ke i-NILAM •Proses Kelas APDM berjaya •Klik Langkah Seterusnya .5 • Tatacara import APDM (.

xls) ke i-NILAM •Pastikan semua Padanan bertanda •Jika ada Padanan bertanda . klik <=PADANKAN=> •Pilih Kelas i-NILAM •Klik Simpan •Klik 5.5 • Tatacara import APDM (.Semua Padanan Kelas Disahkan Benar .

xls) ke i-NILAM •Padan Kelas APDM kepada i-NILAM berjaya •Klik Langkah Seterusnya .5 • Tatacara import APDM (.

5 • Tatacara import APDM (.xls) ke i-NILAM •Klik 6.Import Senarai Kelas Daripada APDM ke i-NILAM •Import Kelas berjaya •Klik Langkah Seterusnya .

xls) ke i-NILAM •Klik 7.Import Senarai Murid Daripada APDM ke i-NILAM •Import Murid berjaya •Klik Langkah Seterusnya .5 • Tatacara import APDM (.

5 • Tatacara import APDM (.xls) ke i-NILAM •Klik Naik Kelas/Streaming Murid •Naik Kelas/Auto Streaming berjaya •Klik Langkah Seterusnya .

klik Import wizard •Klik Import File APDM (.xls) baru •Ulangi langkah import APDM dari awal. .xls Tamat •Untuk import .xls seterusnya.5 • Tatacara import APDM (.xls) ke i-NILAM •Import .

6 • Tatacara import SMM ke i-NILAM •Anda mesti Login ke sistem i-NILAM sebagai Guru Data. Admin PKG atau Admin BTPN •Klik [3] Utiliti: Import Data Murid •Klik Sumber Data: Sistem Maklumat Murid (SMM) . GPM.

6 • Tatacara import SMM ke i-NILAM •Klik Import wizard .

6 • Tatacara import SMM ke i-NILAM •Klik Teruskan Proses Import .

6 • Tatacara import SMM ke i-NILAM •Langkah seterusnya adalah sama dengan import APDM .

GPM.7 • Tatacara Kemaskini Rekod Bacaan •Anda mesti Login ke sistem i-NILAM sebagai Guru Nilam. Admin PKG atau Admin BTPN •Klik Rekod Bacaan Murid . Penyelaras Nilam.

7 • Tatacara Kemaskini Rekod Bacaan •Pilih Sesi •Pilih Kelas .

7 • Tatacara Kemaskini Rekod Bacaan •Klik Rekod Nilam murid berkenaan .

7 • Tatacara Kemaskini Rekod Bacaan •Rekod NILAM bagi tahun semasa dipaparkan •Untuk kemaskini Rekod NILAM tahun sebelumnya boleh klik Kemaskini bagi tahun berkenaan •Scroll ke bawah untuk kemaskini rekod bacaan murid .

Hanya akan bertukar jadi hijau jika papar rekod nilam pertama bagi murid tersebut (cth: Tahun 2010 bagi kes ini).Simpan & Sahkan Rekod Bacaan •Untuk kemaskini murid seterusnya.7 • Tatacara Kemaskini Rekod Bacaan •Jumlah Bacaan Terkumpul setakat tahun lepas. •Klik Kira. •Isikan jumlah bacaan bulanan mengikut kategori yang dipaparkan. Kalau warna hijau dibenarkan kemaskini. klik Rekod Nilam di sebelah nama murid tersebut .

Admin PKG atau Admin BTPN •Klik Rakan Pembaca . Penyelaras Nilam. GPM.8 • Tatacara Kemaskini Rakan Pembaca •Anda mesti Login ke sistem i-NILAM sebagai Guru Nilam.

8 • Tatacara Kemaskini Rakan Pembaca •Pilih Sesi •Pilih Kelas •Klik Nama Murid berkenaan .

klik Tambah Aktiviti Rakan Pembaca •Pilih Aktiviti •Masukkan Bil.8 • Tatacara Kemaskini Rakan Pembaca •Untuk daftar aktiviti RP.Pendengar/Pembaca/Peminjam •Pilih Tarikh Aktiviti •Klik Simpan & Sahkan Data Rakan Pembaca .

8 • Tatacara Kemaskini Rakan Pembaca •Untuk Kemaskini/Hapus aktiviti RP. klik Hapus Aktiviti Rakan Pembaca •Untuk Kemaskini: Pilih Aktiviti • Masukkan Bil. klik Aktiviti •Untuk hapus aktiviti.Pendengar/Pembaca/Peminjam • • Pilih Tarikh Aktiviti Klik Simpan & Sahkan Data Rakan Pembaca .

• 9 Tatacara Naik Kelas Secara Manual (jika SMM/APDM lambat siap) •Anda mesti Login ke sistem i-NILAM sebagai GPM atau Guru Data •Klik Naik kelas murid .

kilik Mendaftar Kelas .• 9 Tatacara Naik Kelas Secara Manual (jika SMM/APDM lambat siap) •Klik Kelas tahun semasa samada telah didaftarkan atau belum •Klik tiada/tidak lengkap kelas tahun semasa.

klik Daftar kelas baru •Setelah senarai kelas tahun semasa lengkap. klik Kemaskini •Untuk hapus kelas.• 9 Tatacara Naik Kelas Secara Manual (jika SMM/APDM lambat siap) •Klik Salin semua Kelas •Untuk kemaskini nama kelas. tutup skrin ini . klik Hapus •Untuk daftar kelas baru.

• 9 Tatacara Naik Kelas Secara Manual (jika SMM/APDM lambat siap) •Pilih Kelas tahun lepas •Pilih Kelas tahun ini •Klik Naik Kelas Semua Murid •Ulang proses ini untuk kelas tahun lepas yang lain .

• 10 Tatacara Daftar Murid Baru. Guru Data. Tukar Sekolah atau Tamat Sekolah •Anda mesti Login ke sistem i-NILAM sebagai Guru Nilam. GPM. Tukar Kelas. Penyelaras Nilam. Admin PKG atau Admin BTPN •Klik Maklumat murid .

klik Profil/Kelas Murid . TAMAT SEKOLAH atau murid turun atau naik kelas.• 10 Tatacara Daftar Murid Baru. Tukar Kelas. klik Pendaftran Murid Baru •Untuk kemaskini kelas murid kepada TUKAR SEKOLAH. Tukar Sekolah atau Tamat Sekolah •Untuk mendaftar murid baru.

.

NILAM.xls’ yang dimuatnaik 0kb. Kandungan File ‘filename. .xls). Sila buka file APDM ini tidak comply to microsoft menggunakan microsoft excel dan 'save as' ke standard kerana bug sistem format '. 2.xls’ bukan Format sah Fail ‘. File is not readable.xls’ tiada mengandungi sebarang data. Fail Data mentah APDM tiada data. 4. Kemudian muatnaik semula ke sistem i. Maksud Error Message Fail ‘. Saiz fail ‘. Fail ‘.xls'. File ‘filename.APDM.xls’ yang dimuatnaik telah corrupt.Bil.xls’ yang dimuatnaik microsoft excel (. Could not open file ‘uploaded filename’ . i-NILAM System Error Message 1. 3.xls’ tiada data.

Bilangan lajur sepatutnya adalah 8. 'PRAU'.Bil. Sheet 2 etc) yang sah adalah 'D0'. Maksud Error Message Fail ‘. Format Fail ‘. 'D2'. 'D1'. 'T2'. 'P'. 'KHAS'. Bil Lajur Data ‘bil spreadsheets cols’ tidak sah. Sheet label (the name of the particular worksheet which is usually Sheet 1.xls’ yang dijana oleh APDM mengandungi 8 lajur. 6. i-NILAM System Error Message 5. 'T6A'. 'T4SKM' atau 'T5SKM'. 'T1'.xls’ yang dimuatnaik mesti hanya mengandungi 1 sheet sahaja. 'T5'. 'D6'. 'D5'. 'PRA'. 'D3'. Peringkat Kelas ‘nama pringkat’ tidak sah. . 'T3'. 'T4'. 'T6R'. 'D4'.

Data murid mula dijana oleh APDM pada baris ke-4. Maksud Error Message Fail ‘.3): [No. Format Susunan data bagi 4 lajur pertama mestilah [No. Bilangan baris sepatutnya mesti lebih daripada 3.3): [Tarikh Lahir] Cell(A.1) mesti bermula dengan teks "Murid Kelas ". Sijil Lahir][Nama][Tarikh Lahir] 9. Sijil Lahir] Cell(C. KP][No. i-NILAM System Error Message 7.3): [No.Bil.3): [Nama] Cell(D. Format Nama Kelas tidak sah. Susunan data murid mesti mengikut urutan:Cell(A.xls’ yang dimuatnaik mesti mengandungi data murid. Bil Baris Data ‘bil spreadsheets rows’ tidak sah. Format susunan data tidak sah.( Cth: Murid Kelas HARMONI) . 8. KP] Cell(B.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful