P. 1
Huong Dan Lam Don Ho Tro Hp_0

Huong Dan Lam Don Ho Tro Hp_0

|Views: 0|Likes:
Published by Doan Ngoc Thanh

More info:

Published by: Doan Ngoc Thanh on May 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/02/2013

pdf

text

original

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP TIỀN HỖ TRỢ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

Kính gửi: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (cấp huyện)

Họ và tên: .....................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: .................................................................................................................
Nơi sinh: .......................................................................................................................................
Họ tên cha/ mẹ sinh viên: .............................................................................................................
Hộ khẩu thường trú (ghi đầy đủ): .................................................................................................
Xã (Phường): ............................................................. Huyện (Quận): .........................................
Tỉnh (Thành phố): ........................................................................................................................
Số điện thoại liên lạc khi cần: Của SV: .............................................. Của gia đình SV: ..............
Thuộc đối tượng (ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch 29/2010/TTLT-
BGD&ĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2010): ..........................................................
......................................................................................................................................................
Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ, tôi làm
đơn này đề nghị được xem xét, giải quyết để được cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí theo quy
định và chế độ hiện hành.
………, ngày … tháng … năm……
Người làm đơn:
(Ký và ghi rõ họ tên)Xác nhận của Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh:

Anh/ chị: ............................................................................................. MSSV: .............................
Hiện là sinh viên năm thứ:……. Học kỳ: … Năm học: 20 … - 20 … .Lớp:
………………………….Khoa: ………………………………………… Khóa học: 20 … .
Thời gian khóa học: ……năm Hệ đào tạo: ………………………….của nhà trường.
Kỷ luật: .........................................................................................................................................
Số tiền học phí hàng tháng: ............................................................................................ đồng
(Ghi bằng chữ: .............................................................................................................................)
Đề nghị Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét giải quyết tiền hỗ trợ miễn, giảm
học phí cho anh/chị………………………….......................... theo quy định và chế độ hiện
hành.
Tp. Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm 20…
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG CTCT-SV
ThS. Võ Tấn Thông


HƯỚNG DẪN LÀM ĐƠN:
Lưu ý:
+ SV bắt buộc phải xuất trình KQĐKMH chính thức hoặc biên lai thu học phí của
học kỳ muốn xác nhận kèm theo cả khi nộp và khi nhận lại đơn.
+ Đơn chỉ được viết bằng mực bút bi, màu xanh
+ Không nhận đơn điền sai theo hướng dẫn, không nhận đơn bị bôi xóa hoặc viết
bằng bằng hai màu mực trở lên.

Phần một:

Họ và tên: điền bằng chữ in hoa. Ví dụ : NGUYỄN VĂN A
Ngày tháng làm đơn, ký tên: ghi rõ ngày tháng làm đơn và ký tên đầy đủ
Thuộc đối tượng: ghi cụ thể đối tượng theo Thông tư hoặc văn bản hướng dẫn của
P.CTCT-SV.
Ví dụ “ Sinh viên có cha mẹ thường trú tại vùng cao”; “ Sinh viên có cha mẹ thường trú
tại vùng biên giới”; “Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa”; “ Sinh viên
là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo”….
Các nội dung khác: ghi đầy đủ.
Phần hai:
Anh/ chị: (ghi lại họ tên như ở phần một): NGUYỄN VĂN A
Hiện là sinh viên năm thứ: ghi rõ ràng cả số và chữ . Ví dụ: năm thứ 4 (bốn).
Học kỳ: 1 hoặc 2 (không ghi bằng số La Mã)
Lớp: ghi đúng mã lớp đang học. Ví dụ: HC07TP01
Khoa: ghi đầy đủ, không viết tắt
Khóa học: ghi năm bắt đầu học học kỳ 1 năm nhất
Thời gian khóa học: 4,5 năm đối với Đại học và 03 năm đối với cao đẳng (ghi đúng 4,5
năm. Trường hợp SV học quá hạn trên, liên hệ P.CTCT-SV làm đơn xác nhận đang học
tại trường để nộp kèm theo mẫu đơn này)
Hệ đào tạo: Chính quy
Kỷ luật: ghi rõ mức kỷ luật nếu có, không bị kỷ luật ghi “không”
Số tiền học phí hàng tháng: Lấy số tiền học phí học kỳ xin xác nhận được thể hiện
trong kết quả ĐKMH chính thức chia cho 5, làm tròn đến hàng trăm đồng.
Ví dụ: học phí thể hiện trong KQĐKMH là 2.254.000 đồng. Số tiền học phí hàng tháng
sẽ là: 450.800 đồng
...miễn giảm học phí cho anh/ chị: ghi lại họ tên bằng chữ hoa thường
Tp. Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm 20…: SV để trống không ghi ngày tháng
ở phần xác nhận của nhà trường

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->