ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ

ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΥΣΟΥ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΘΡΑΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ

Πίνακας περιεχομένων
Ο ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Παγκόσμιος χάρτης αποθεμάτων χρυσού

2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ

Οικονομικά στοιχεία της επένδυσης

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μεταλλεία χρυσού στην Ευρωπαϊκή Ένωση

3

ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Οικονομική Μελέτη του Δημοκρίτειου

Τιμή χρυσού την τελευταία δεκαετία

5

Βιομηχανικές χρήσεις του χρυσού

6

ΙΓΜΕ και χρυσός στην Ελλάδα
Νομοθεσία στην Ε.Ε.
Ελληνική Νομοθεσία

9

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Γεωγραφική τοποθέτηση

Πανεπιστημίου Θράκης

29

Απασχόληση

30

7

Πολιτική Προσλήψεων

31

8

Θέσεις Απασχόλησης

32

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

Περιβαλλοντική Πολιτική

33

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ

10

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δέσμευση Εταιρίας

34

Ανάπτυξη Μεταλλείου Περάματος

11

Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα

35

Μεταλλευτικά Αποθέματα

12

Κλείσιμο του Μεταλλείου και

Γεωλογικά Χαρακτηριστικά & Στοιχεία

13

Αποκατάσταση

Χαρακτηριστικά του Μεταλλείου

14

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Μεταλλείου

15

Κοινωνική Υπευθυνότητα

Εργοστάσιο Επεξεργασίας Μεταλλεύματος

16

Παροχές από το έργο και Εταιρική

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Υπευθυνότητα Εταιρίας

Διάγραμμα Ροής της Επεξεργασίας του
Μεταλλεύματος

Κοινωνική Ευθύνη
17

Εναέρια απεικόνιση του συνολικού χώρου
επέμβασης του έργου

ELDORADO GOLD

Eldorado Gold Corporation - Η Μητρική

CORPORATION

Εταιρία

18

36
38
39
40
41

Έργα της Eldorado Gold Corporation

Filter Cake - Νέα μέθοδος διαχείρισης

ΚΥΑΝΙΟ

28

ανά τον Κόσμο

42

τελμάτων

19

Ερευνητικά Έργα της Eldorado Gold

Μονάδα φιλτρόπρεσσας

20

Corporation ανά τον Κόσμο

Διαχείριση Νερού

21

Πληροφορίες για το κυάνιο

23

Gold Corporation και κοινωνικές δράσεις

Φυσικές εμφανίσεις του κυανίου

24

Κοινωφελή Έργα της Eldorado Gold

Σύγκριση καθημερινών πηγών του κυανίου

25

Corporation (Kisladag)

46

Βιομηχανικές χρήσεις του κυανίου

26

Στοιχεία Επικοινωνίας

47

Χρήση κυανίου στην παραγωγή χρυσού

27

Στάδιο Εξέλιξης Έργου

48

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

43

Φωτογραφίες από Έργα της Eldorado
44

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
Παγκόσμιος Χάρτης Αποθεμάτων Χρυσού

980 μεταλλεία χρυσού σε όλο τον κόσμο

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
Μεταλλεία χρυσού στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Όνομα Μεταλλείου

Χώρα

Κατάσταση

Πέραμα (Ν. Έβρου)

Ελλάδα

Υπο ανάπτυξη και αδειοδότηση

Σκουριές (Χαλκιδική)
Ολυμπιάδα
(Χαλκιδική)

Ελλάδα

Υπό κατασκευή

Ελλάδα

Όνομα
Μεταλλείου

Χώρα

Κατάσταση

23 Pahtavaara

Σουηδία

Λειτουργεί

24 Faboliden

Σουηδία

Υπο ανάπτυξη και αδειοδότηση

Υπο κατασκευή & Αποκατάσταση παλαιών χώρων απόθεσης 25 Renstrom

Σουηδία

Λειτουργεί

Στρατώνι (Χαλκιδική) Ελλάδα

Υπο λειτουργία και αναβάθμιση υπό τον νέο σχεδιασμό

26 Maurliden

Σουηδία

Λειτουργεί

Σάππες

Ελλάδα

Υπό αδειοδότηση

27 Petiknas

Σουηδία

Λειτουργεί

Cayeli

Τουρκία

Λειτουργεί

28 Garpenberg

Σουηδία

Λειτουργεί

Mastra

Τουρκία

Λειτουργεί

29 Project Norra

Σουηδία

Λειτουργεί

Copler

Τουρκία

Υπό κατασκευή

30 Omagh

Ιρλανδία

Λειτουργεί

Kisladag

Τουρκία

Λειτουργεί

31 Tara

Ιρλανδία

Λειτουργεί

Efemcukuru

Τουρκία

Λειτουργεί

32 Galmoy

Ιρλανδία

Λειτουργεί

Ovacik

Τουρκία

Λειτουργεί

33 Lisheen

Ιρλανδία

Λειτουργεί

Krumovgrad

Βουλγαρία

Υπο εξέλιξη

34 Neves-Corvo

Πορτογαλία

Λειτουργεί

Chelopech

Βουλγαρία

Λειτουργεί

35 Aguablanca

Ισπανία

Λειτουργεί

Rossia Montana

Ρουμανία

Υπο ανάπτυξη και αδειοδότηση

36 Tasiast

Ισπανία

Λειτουργεί

Certej

Ρουμανία

Υπο ανάπτυξη και αδειοδότηση

37 Corcoesto

Ισπανία

Λειτουργεί

Kittila

Φινλανδία

Λειτουργεί

38 El Valle and Carles Ισπανία

Λειτουργεί

Blaiken

Φινλανδία

Λειτουργεί

39 Filon Sur (Tharsis) Ισπανία

Υπο ανάπτυξη και αδειοδότηση

Orivesi

Φινλανδία

Λειτουργεί

40 Pomorzany

Πολωνία

Λειτουργεί

Kristineberg

Σουηδία

Λειτουργεί

41 Rudua

Πολωνία

Λειτουργεί

Zinkgruvan

Σουηδία

Λειτουργεί

42 Sieroszowice

Πολωνία

Λειτουργεί

Svartliden

Σουηδία

Λειτουργεί

43 Cononish

Ηνωμένο Βασίλειο (Σκωτία) Υπό έρευνα

Aitik

Σουηδία

Λειτουργεί

44 Castromil

Ηνωμένο Βασίλειο (Σκωτία) Υπο έρευνα

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
Μεταλλεία στην Ε.Ε.
Η ΕΕ είναι πρώτη παγκοσμίως σε κατανάλωση ορυκτών, αλλά παραμένει εξαρτημένη από τις
εισαγωγές πρώτων υλών. Πάνω από το 60% των μεταλλικών και βιομηχανικών ορυκτών της ΕΕ εισάγονται από
τρίτες χώρες1.Η Ευρώπη έχει μεγάλο δυναμικό μεταλλευτικών αποθεμάτων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για
την μείωση των εισαγωγών της από άλλες χώρες1.
Η μεταλλευτική βιομηχανία συμβάλλει στην ανάπτυξη και την δημιουργία θέσεων εργασίας σε περιοχές που
σε άλλη περίπτωση θα είχαν περιορισμένες δυνατότητες ανάπτυξης1.
Η παράπλευρη ανάπτυξη αυτών των περιοχών γύρω από μεταλλεία και λατομεία συμβάλλει στην βιώσιμη
ανάπτυξή τους1.
Στις 26.01.2011 η Κομισσιόν με αφορμή επερώτηση Ευρωβουλευτή για την απαγόρευση του κυανίου στις
εξορυκτικές δραστηριότητες, ανακοίνωσε ότι είναι ανάγκη η ΕΕ να προωθήσει προγράμματα δράσεων για να
γίνει αυτάρκης σε ορυκτούς πόρους και πρώτες ύλες σε τομείς όπως: Ενέργεια, Κλιματική Αλλαγή, Έρευνα και
Πρωτοπορία, Βιομηχανία, Μεταφορές, Γεωργία, Αλιεία, Περιβαλλοντική Πολιτική.

Διατυπώνεται πλέον το τρίπτυχο:
1) Ευρώπη αυτάρκης σε πόρους,
2) Θεματική Στρατηγική στην Ελαχιστοποίηση Αποριμμάτων & Ανακύκλωση,
3) Πρώτες Ύλες, μέσα από το οποίο θα επιτευχθεί ο στόχος του 2020, για 20% μείωση εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου (από το 1990), 20% ενέργεια από ΑΠΕ, 20% μείωση στην ενεργειακή κατανάλωση.
Η Κομισσιόν επισημαίνει ξανά ότι δεν τίθεται κανένα θέμα για την χρήση του κυανίου. Η προτεραιότητα της
Κομισσιόν είναι η πλήρης εφαρμογή της Οδηγίας Εξορυκτικών Αποβλήτων η οποία περιέχει τα αυστηρότερα
όρια συγκέντρωσης κυανίου παγκοσμίως καθώς και απαιτήσεις που διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των
εργοστασίων και ελαχιστοποιούν την επίδραση τους στο περιβάλλον.
1. Θέση της ΕΕ σχετικά με την ανταγωνιστικότητα της μη-ενεργειακής μεταλλευτικής βιομηχανίας. Πρωτοβουλία RAW MATERIALS
INITIATIVE

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΙΜΗ ΧΡΥΣΟΥ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ
Η τιμή του χρυσού έχει
σχεδόν δεκαπλασιαστεί τα
τελευταία δέκα χρόνια και
αποτελεί ασφαλές
καταφύγιο σε περιόδους
κρίσης. Σήμερα βέβαια και εν
μέσω παγκόσμιας αλλά και
Ελληνικής οικονομικής
κρίσης είναι επιτακτική η
ανάπτυξη των Μεταλλείων
Χρυσού

Η φορολογία των εσόδων (40%) και οι ανταποδοτικές εισφορές από το
έργο αυξάνονται αναλογικά με την τιμή του χρυσού, εξασφαλίζοντας
πολλαπλά οφέλη για την κρατική αλλά και την τοπική οικονομία.

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
Βιομηχανικές Χρήσεις του Χρυσού
Τουλάχιστον 16% της παγκόσμιας παραγωγής χρυσού ετησίως (περίπου 500
τόνοι) χρησιμοποιούνται σε εξειδικευμένους βιομηχανικούς τομείς, με ολοένα
αυξανόμενη τάση:Στον τομέα των ηλεκτρονικών πάνω από 200 τόνοι (Η/Υ, ημιαγωγούς,
ειδικά κράματα συγκόλλησης, επίστρωση φιλμ κ.α.).
Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών (καλύμματα πομπών σε
τηλεφωνικές συσκευές, τηλεοράσεις, βίντεο κ.α.).
Στον τομέα των οπτικών (αστρονομία, κάμερες συστημάτων
ασφαλείας, κ.α.).Στον τομέα της ιατρικής-υγείας (οδοντιατρική, οφθαλμολογία, λέιζερ κατά καρκίνου, θεραπεία
ρευματοειδούς αρθρίτιδας, ειδικά θερμόμετρα, εργαστηριακή έρευνα για θεραπεία και διάγνωση,
κ.α.).
Στον τομέα του διαστήματος (ηλεκτρονικά κυκλώματα δορυφόρων).
Στον τομέα των νανοτεχνολογιών (παρασκευή φαρμάκων, κατάλυση χημικών διεργασιών, έλεγχο
ρύπανσης από υδράργυρο, κολλοειδή διαλύματα, κ.α.)

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
Μελέτη του ΙΓΜΕ
αναφέρει ότι στον
Ελλαδικό χώρο έχουν
εντοπιστεί 450 τόνοι
χρυσού σημερινής
αξίας 24 δισ. Δολαρίων
Η μελέτη αυτή
αναφέρεται σε
ελάχιστο Ελλαδικό
χώρο όπου έχουν
διεξαχθεί έρευνες. Δεν
συμπεριλαμβάνονται
τα άλλα ορυκτα.
(τιμή χρυσού 1600
δολάρια / ουγκιά)
Μεταλλεία Χρυσού στην Ελλάδα

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
Νομοθεσία στην Ε.Ε.
Το έργο χρυσού του Περάματος είναι απολύτως συμβατό με την
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
 Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές ( Best Available Techniques )
 Διάθεσης Μεταλλευτικών Αποβλήτων ( Mine waste Disposal )
Στις οδηγίες αυτές ρητά αναφέρεται η χρήση του κυανιούχου νατρίου σαν Βέλτιστη
Διαθέσιμη Τεχνολογία και οι προδιαγραφές λειτουργίας των έργων χρυσού.

Tο έργο χρυσού του Περάματος σχεδιάστηκε με ακόμα πιο αυστηρότερες προδιαγραφές
από αυτές που θέτει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Το όριο για παράδειγμα των κυανιόντων για την απόθεσή τους σε κλειστό χώρο δεν θα πρέπει να
ξεπερνά τα 10 ppm σύμφωνα με της Οδηγία Διάθεσης Μεταλλευτικών Αποβλήτων.
Στο έργο του Περάματος είναι 1 ppm

Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία προβλέπει απόθεση πολφού σε λίμνη τελμάτων.

 Στο έργο του Περάματος ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Η ΛΙΜΝΗ ΤΕΛΜΑΤΩΝ. Χρησιμοποιούνται φιλτρόπρεσσες και
γίνεται ξηρή απόθεση, διαδικασία που έχει μεγαλύτερο κόστος αλλά μειώνει κατά πολύ την
επιφάνεια απόθεσης, αυξάνοντας ταυτόχρονα το επίπεδο περιβαλλοντικής ασφάλειας του έργου.

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
Ελληνική Νομοθεσία
Το έργο χρυσού του Περάματος είναι απολύτως συμβατό και με την
Ελληνική Νομοθεσία :
• Πρόσφατα υπογράφηκε η ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση) υπ΄
αριθμόν 39624.
• Πρόκειται ουσιαστικά για την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής
Οδηγίας Διάθεσης Μεταλλευτικών Αποβλήτων 2006/21/EK στην
Ελληνική Νομοθεσία.
• Στην Ελληνική πλέον Νομοθεσία αναφέρονται ρητά οι
προδιαγραφές για τα έργα χρυσού.

• Το έργο χρυσού του Περάματος υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές
αυτές και εισάγει την σύγχρονη Τεχνολογία στη Ελληνική
Μεταλλευτική Βιομηχανία

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
Γεωγραφική τοποθέτηση

Απόσταση 30
χιλιομέτρων από
την
Αλεξανδρούπολη
σε αραιά
κατοικημένη
περιοχή,
περιορισμένης
γεωργικής και
δασικής αξίας.

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
Ανάπτυξη Μεταλλείου Περάματος
Δρόμος
Πρόσβασης

Όριο Νομών
Ροδόπης-Έβρου

Οικισμός
Περάματος
Κόμαρος
Χώρος Μεταλλείου

Ελάχιστη
απόσταση
ορίου περιοχής
επέμβασης
(500μ από
οικισμό
Περάματος)

Χώρος
Εργοστασίου
Επεξεργασίας
Χώρος διάθεσης
Αφυγραμένων
Τελμάτων

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
Γενική Διάταξη Μεταλλείου Περάματος
Χώρος Προσωρινής Απόθεσης
Οξειδωμένων Στείρων
Μεταλλείου

Χώρος Προσωρινής Απόθεσης
φτωχού μεταλλεύματος

Χώρος Προσωρινής Απόθεσης
Θειούχων Στείρων Μεταλλείου

Χώρος Μεταλλείου

Πλατεία Μεταλλεύματος (ROM)

Εργοστάσιο
Επεξεργασίας
Μεταλλεύματος

Χώρος Απόθεσης Φυτικής Γής

Χώρος Απόθεσης Αφυγραμμένου
Απορρίμματος
Λίμνη Συλλογής Υδάτων

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
Μεταλλευτικά Αποθέματα
:: 9,378 εκ. τόνοι οξειδωμένου μεταλλεύματος με περιεχόμενο 3,2 γρ/τόνο χρυσό και
3,75 γρ/τόνο άργυρο (1,129 εκατ. ουγκιές).
:: Το κοίτασμα του Περάματος περιέχει 0,966 εκατ. Ουγκιές χρυσού σημερινής αξίας 1,16 δις
δολ.

Open pit outline
0.29 to 1 waste to
ore ratio

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
Γεωλογικά χαρακτηριστικά - Στοιχεία
:: Διαστάσεις 300 x 550 m
:: Βάθος 130 m

:: Λόγος αποκάλυψης (μετάλλευμα : στείρα) 1: 0.29
:: Οξειδωμένο, στρωσιγενές κοίτασμα που περιέχεται σε ηφαιστειοιζηματογενή πετρώματα τα οποία είναι 100% ψαμμιτικά
:: Ο χρυσός συνδέεται με οξείδια του σιδήρου, χαλαζία και άργιλο
:: 212 γεωτρήσεις 18.208 μέτρων πυρηνοληπτικές
:: Πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας των δειγματοληψιών – Δίδυμες
γεωτρήσεις

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
Χαρακτηριστικά του Μεταλλείου
:: Επιφανειακή εκμετάλλευση με ορθές βαθμίδες
(κλειστή εκσκαφή – 24 βαθμίδες των 5m)

:: Κλίση πρανών 37.50 δυτικά και 320 έως 350
ανατολικά
:: Μεταλλευτικά αποθέματα οξειδίων (>1.0 g/t Au):
970.000 ουγκιές χρυσού, 3.2 g/t Au – 30 t Au,

1,129,000 ουγκιές αργύρου 3.75 g/t Ag – 35 t Ag
:: Διάρκεια λειτουργίας μεταλλείου: 1,5 χρ.
κατασκευή, 8 χρ. παραγωγή, 1-5 χρ.
αποκατάσταση

:: Παραγωγή μεταλλείου: περίπου 1,200,000 t
μεταλλεύματος τον χρόνο
:: Εσωτερική απόθεση των στείρων σουλφιδίων
στο ξοφλημένο βόρειο τμήμα του μεταλλείου

:: Χρήση των στείρων οξειδίων σε χωματουργικά
έργα κατασκευών – αποκατάσταση

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά Μεταλλείου
:: Μικρή επιφάνεια επέμβασης (footprint)
-:- 742 στρέμματα συνολικά
-:- 1261 στρέμματα ήταν η επιφάνεια επέμβασης
σύμφωνα με τον παλιό σχεδιασμό
(με Λίμνη Τελμάτων)
:: Η ανοικτή εκσκαφή δεν θα είναι ορατή από τον οικισμό
του Περάματος
:: Λειτουργία του μεταλλείου σε μία βάρδια, 8 ώρες την
ημέρα
:: Ρυθμός επεξεργασίας μεταλλεύματος, 3.500 τόνοι
ημερησίως
:: Συνεχής διαβροχή δρόμων και σημείων
φορτοεκφόρτωσης μεταλλεύματος για περιορισμό
αιωρούμενης σκόνης
:: Περιορισμένες εξωτερικές αποθέσεις στείρων
:: Πολύ μικρές γωνίες πρανών που αποκαθίστανται
πλήρως και με ευκολία

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
Εργοστάσιο Επεξεργασίας Μεταλλεύματος
:: Εκχύλιση παρουσία ενεργού άνθρακα – μηδενική
απόρριψη στο περιβάλλον
:: 3.500 τόνοι ανά ημέρα, 24 ώρες ημερησίως, 365 ημέρες
το χρόνο
:: Κονιοποίηση σε μέγεθος μικρότερο από 100 microns
:: Εκχύλιση του χρυσού με χρήση διαλύματος κυανιούχου
νατρίου (ΝαCΝ) σε συστοιχία δεξαμενών

:: Ο χρυσός προσροφάται στην επιφάνεια του ενεργού άνθρακα
:: Το κυανιούχο νάτριο χρησιμοποιείται σε κλειστό κύκλωμα
-

:: Ο πολφός επεξεργασίας αποτοξικοποιείται με την μέθοδο INCO (SO2+αέρας) σε περιεκτικότητες < 1ppm CN
(στα όρια ποσιμότητας)
:: Ο πολφός διηθείται με φιλτρόπρεσσες σε στερεά μορφή (cake με περιεκτικότητα 15% νερό) και
εναποτίθεται σε στεγανοποιημένη λεκάνη ταφής
:: Το νερό από την διήθηση ανακυκλώνεται πίσω στην παραγωγική διαδικασία
:: Αποληψιμότητα 90% σε χρυσό και 60% σε άργυρο

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
Διάγραμμα Ροής της Επεξεργασίας του Μεταλλεύματος

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
Εναέρια απεικόνιση του συνολικού χώρου επέμβασης του έργου

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
Νέα μέθοδος διαχείρισης τελμάτων με χρήση Μεθόδου
Filter Cake
:: Στον νέο σχεδιασμό του έργου καταργείται η Λίμνη Διάθεσης Τελμάτων (ΛΔΤ) και
το φράγμα της λίμνης και εφαρμόζεται η απόθεση ξηρού αφυγραμμένου τέλματος.
:: Ο επεξεργασμένος πολφός, μετά την παρακράτηση του χρυσοφόρου διαλύματος,
και τη καταστροφή των κυανιόντων αφυδατώνεται μέσω διήθησης - συμπίεσης στις
μονάδες φιλτρόπρεσσας του εργοστασίου κατά περίπου 80%
:: Το αφυδατωμένο απόρριμμα που έχει μορφή cake, μεταφέρεται με φορτηγά και
εναποτίθεται σε στεγανοποιημένη λεκάνη η οποία καλύπτεται με φυτικό υλικό και
δεντροφυτεύεται κατά το τελικό στάδιο της αποκατάστασης.
:: Η εγκατάσταση οριοθετείται από τέσσερα αναχώματα (ανάντη, κατάντη,
ανατολικά και δυτικά), φτιαγμένα από γηγενή υλικά, εξασφαλίζοντας την μόνιμη
και περιβαλλοντικά ασφαλή απόθεση των κατάλοιπων της παραγωγικής
διαδικασίας.

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
:: Η στεγανοποίηση του χώρου απόθεσης επιτυγχάνεται με ένα σύστημα
στεγανοποιητικών υλικών [γεωσυνθετική αργιλική επίστρωση (GCL), πολύ χαμηλής
διαπερατότητας 1x10-10 m/sec και γεωμεμβράνη HDPE, πάχους 1,5mm].
:: Οι όποιες ελάχιστες διαρροές συλλέγονται με ένα σύστημα σωλήνωσεων
αποστράγγισης στις λίμνες υδατοσυλλογής κατάντη του χώρου απόθεσης.

:: Το σύνθετο αυτό σύστημα έχει ως αποτέλεσμα πρακτικά αδύνατη απορροή.

Μονάδα Φιλτρόπρεσσας

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
Διαχείριση Νερού
:: Οι συνολικές ανάγκες του έργου Περάματος σε
νερό είναι περίπου 12.55 m3/h (για μέσες
συνθήκες)
:: Η μέγιστη ποσότητα νερού που θα χρειαστεί
κατά τις πιο ξηρές περιόδους έχει υπολογιστεί σε
21 m3/h
:: 93% του απαιτούμενου νερού θα προέρχεται
από την ανακύκλωση του νερού από τις
φιλτρόπρεσσες

:: 3 ακομη πηγές νερού είναι:
-:- Επιφανειακά νερά
-:- Ανακυκλωμένο νερό από τις λίμνες
υδατοσυλλογής
-:- Νερό από την υδρογεώτρηση W2R
(ακατάλληλο για οικιακή και
αρδευτική χρήση)

:: Η επιφανειακή απορροή από το
μεταλλείο και τον σωρό των στείρων θα
οδηγείται στις λίμνες υδατοσυλλογής
:: Ο υδροφόρος ορίζοντας στην περιοχή
του μεταλλείου βρίσκεται κάτω από την
βάση της εκσκαφής (σε 250m βάθος) ενώ
όλες οι επιφανειακές απορροές θα
οδηγούνται στις λίμνες υδατοσυλλογής

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
Διαχείριση Νερού
:: Η υδρογεώτρηση W2R μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του εργοστασίου ακόμα και στις ξηρότερες μετεωρολογικές
συνθήκες και μόνο όταν δεν καλύπτονται οι ανάγκες αυτές από την ανακύκλωση.
:: Η W2R βρίσκεται στον υδροφόρο των μεταμορφωμένων πετρωμάτων ο οποίος είναι ακατάλληλος για ύδρευση ή
άρδευση
:: Το νερό ύδρευσης και άρδευσης του Περάματος προέρχεται από τον υδροφόρο των ηφαιστειοϊζηματογενών
πετρωμάτων (γεωλογικά διαφορετικό από αυτόν των μεταμορφωμένων πετρωμάτων)

“Δεν Δεσμεύεται καθόλου νερό που είναι χρήσιμο για την Ύδρευση ή άρδευση της
περιοχής”.
– Υδρογεωλογική μελέτη, Οκτώβριος 2003, καθ. Γ. Καλλέργης, Διευθ. Εργαστηρίου Υδρογεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
Πληροφορίες για το Κυάνιο

Το κυάνιο αποτελεί φυσική ένωση που μοριακά αποτελείται από άνθρακα και άζωτο.

Βρίσκεται σε πολλά εντομοκτόνα και αγροτικά προϊόντα όπως λαχανικά, φρούτα και ξηρούς καρπούς.

Η μεταλλευτική βιομηχανία του χρυσού χρησιμοποιεί το κυάνιο για την εξόρυξη του χρυσού εδώ και πολλές
δεκαετίες.

Το κυάνιο αποτελεί χημικό που χρησιμοποιείται ευρέως και είναι απαραίτητο στον σύγχρονο κόσμο.

Το κυάνιο χρησιμοποιείται σε πολλές βιομηχανικές δραστηριότητες, ενώ μόνο το 18% της παγκόσμιας παραγωγής
κυανίου χρησιμοποιείται στην μεταλλευτική βιομηχανία.

Όπως πολλές άλλες ουσίες (π.χ. χλώριο), μπορεί να επιφέρει τον θάνατο όταν λαμβάνεται σε υψηλές
συγκεντρώσεις, αλλά δεν προκαλεί καμία χρόνια ασθένεια ή περιβαλλοντικό πρόβλημα όταν υπάρχει σε χαμηλές
περιεκτικότητες.

Το κυάνιο βιοαποικοδομείται γρήγορα μέσω φυσικών, χημικών και βιολογικών διεργασιών και δεν παραμένει
σταθερό στο περιβάλλον και δεν έχει προσθετικές ιδιότητες.

Οι υπεύθυνες εταιρείες στους τομείς των μεταλλευτικών και χημικών βιομηχανιών χρησιμοποιούν αυστηρούς
κανόνες διαχείρισης στην χρήση του κυανίου. Η εταιρεία μας θα χρησιμοποιήσει την μέθοδο INCO (SO2/αέρας) η
οποία μειώνει την συγκέντρωση του κυανίου στο στερεό απόρριμμα της κατεργασίας σε λιγότερο από 1 ppm (όριο
Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας 10 ppm.)

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
Φυσικές Εμφανίσεις του Κυανίου

Το κυάνιο σχηματίζεται φυσικά. Παράγεται και χρησιμοποιείται από φυτά και ζώα.

Η ένωση του υδροκυανίου (HCN) υπάρχει σε πολλά φρούτα, λαχανικά, στρείδια και ξηρούς
καρπούς όπως βερίκοκα, κουκιά, φασόλια, σόγια, κάσιους, κεράσια, κάστανα, κόκκοι
δημητριακών, φακές, νεκταρίνια, ροδάκινα, φυστίκια, φυστίκια αιγίνης, πατάτες, καρύδια κ.α.

Υπάρχουν πάνω από 2.000 φυσικές πηγές του κυανίου που περιλαμβάνουν είδη αρθρόποδων,
εντόμων, βακτηρηδίων, φυκιών, μύκητων και φυτών.

Φυτά όπως το τριφύλλι και το ζαχαρότευτλο και τα πικραμύγδαλα αποτελούν γνωστές πηγές
δηλητηρίασης από κυάνιο σε κατοικίδια ζώα και ανθρώπους.

Κυανιούχες ενώσεις βρίσκονται σε καθημερινές πηγές όπως στα καυσαέρια των αυτοκινήτων, στον
καπνό των τσιγάρων, στο επιτραπέζιο αλάτι και αλλού.

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
Σύγκριση Καθημερινών Πηγών του Κυανίου
Υποθέτοντας την μέγιστη προβλεπόμενη συγκέντρωση κυανίου στα τέλματα
από το Έργο του Περάματος (1 mg/L)
1 lt τελμάτων περιέχει την ίδια ποσότητα κυανίου με:

 Δύο τσιγάρα.
 Τα καυσαέρια αυτοκινήτου ανά 120 μέτρα.

 Φαρμακευτικό σκεύασμα για την πίεση ανά 0,016 γρ.
 Το αμύγδαλο και τα προϊόντα αυτού ανά 3,4 γρ.
 Το επιτραπέζιο αλάτι ανά 50 γρ.

 Την σόγια ανά 6-10 γρ.
 Τους συμπυκνωμένους χυμούς (π.χ. πορτοκάλι, κεράσι) ανά 0.06-33 lt.

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
Βιομηχανικές Χρήσεις του Κυανίου

Το κυάνιο χρησιμοποιείται κυρίως στη χημική βιομηχανία.

Το 80% της συνολικής παραγωγής του κυανίου χρησιμοποιείται στην παραγωγή νιτριλίου, νάυλον και ακρυλικών
πλαστικών.

Άλλες βιομηχανικές χρήσεις περιλαμβάνουν επιμετάλλωση, επεξεργασία και βαφή μετάλλων, φωτογραφικές
εφαρμογές, συνθετικά ελαστικά, επεξεργασία δερμάτων, παρασκευή κτηνοτροφικών προϊόντων και αγροτικών
φαρμάκων, συνθετική μεταξουργία, απορρυπαντικά, κ.α.

Το κυάνιο χρησιμοποιείται σε φαρμακευτικές χρήσεις όπως για παράδειγμα κατά του καρκίνου στο σκεύασμα
laetrile, και κατά της αρτηριακής πίεσης στο σκεύασμα nitroprusside.

Κυανιούχες ενώσεις χρησιμοποιούνται σε χειρουργικούς επιδέσμους για την θεραπεία και την μείωση του πόνου.

Το 20% της παραγωγής του κυανίου παράγεται ως κυανιούχο νάτριο, στερεά μορφή που μπορεί εύκολα και με
ασφαλή τρόπο να μεταχειριστεί.

Από αυτήν την ποσότητα το 90% (δηλ. 18% της συνολικής παραγωγής) χρησιμοποιείται στην μεταλλουργία και
κυρίως στην ανάκτηση του χρυσού.

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
Χρήση Κυανίου στην Παραγωγή Χρυσού

Τα μεταλλεία χρυσού χρησιμοποιούν αραιά διαλύματα κυανιούχου νατρίου (NaCN), από 0,01 έως 0,05%
κυάνιο (100 έως 500 ppm – μέρη στο εκατομμύριο)

H διαδικασία διάλυσης των μετάλλων με κυανιούχο νάτριο γίνεται σε κλειστές δεξαμενές και λέγεται
εκχύλιση, έχει ως αποτέλεσμα την διαλυτοποίηση του χρυσού με την μορφή κυανιούχων αλάτων.

Τα μεταλλεία χρυσού χρησιμοποιούν το κυανιούχες ενώσεις για την εκχύλιση του χρυσού για πάνω από
100 χρόνια

Μετά την εκχύλιση ο χρυσός απορροφάται από ενεργό άνθρακα, το δε απόρριμμα αποτοξικοποιείται και
κατόπιν περνάει από διήθηση και εναποτίθεται σε στερεά μορφή πλεόν σε στεγανοποιημένη κλειστή
περιοχή

Η καταστροφή των κυανιόντων γίνεται με χημική οξείδωση μέσω της διαδικασίας που ονομάζεται INCO
(SO2/αέρας) η οποία χρησιμοποιείται ευρέως σε όλο τον κόσμο

Το εργοστάσιο επεξεργασίας θα λειτουργεί με μηδενική απόρριψη στο περιβάλλον

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣΚεφάλαιο Επένδυσης
150 εκατ. Ευρώ
Λειτουργία έργου
10 έτη
Λειτουργικές δαπάνες
187 εκατ. ευρώ
200 άμεσες θέσεις εργασίας
800 έμμεσες θέσεις εργασίας
Φορολογία εταιρείας
260 εκατ. ευρώ
Περιβαλλοντική Αποκατάσταση 10 εκατ. ευρώ
Συνολικά έσοδα έργου (fast track) 1 δισ ευρώ

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Στο τέλος του 2009 εκπονήθηκε από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το τμήμα Διεθνών και
Οικονομικών σχέσεων η οικονομική αποτίμηση και οι προοπτικές του έργου χρυσού του Περάματος
και το Οικονομικό περιβάλλον στην Θράκη, με τις εξής βασικές επισημάνσεις.


Υπάρχει μείωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Θράκη
Είναι μειωμένος ο βαθμός προσέλκυσης ξένων επενδύσεων
Είναι επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, τόνωσης του επιχειρηματικού κλίματος και
αύξηση του περιφερειακού ακαθαρίστου προϊόντος
Η εμπειρία άλλων χωρών από την λειτουργία επιχειρήσεων εξόρυξης χρυσού δείχνει την θετική συμβολή
στην ενίσχυση των εσόδων του κράτους και την αύξηση της τοπικής απασχόλησης και πιο συγκεκριμένα:
1.
Εισροή κεφαλαίων μέσω αύξησης εξαγωγών
2.
Εισροές άμεσων επενδύσεων εντάσεως τεχνολογίας
3.
Υψηλότερος ρυθμός σχηματισμού κεφαλαίου για το σύνολο της οικονομίας
4.
Παροχή φυσικού και ανθρώπινου κεφαλαίου συνδεδεμένου με επενδύσεις εξόρυξης
5.
Υψηλότερα δημόσια έσοδα ως αποτέλεσμα φορολογίας και καταβολής τελών χρήσης
6.
Υψηλότερη απασχόληση άμεση και έμμεση
7.
Υψηλότερη ενεργή ζήτηση
Το ίδιο δείχνει και η εμπειρία σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η συνεισφορά του έργου χρυσού Περάματος στην Θράκη συνίσταται πέραν των ανωτέρω και:
1.
στην δημιουργία περισσοτέρων από 850 νέες θέσεις εργασίας
2.
Συνολικό οικονομικό όφελος της τοπικής οικονομίας με τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο ευρώ.

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
Απασχόληση

Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει σταδιακά κατά την υλοποίηση του Έργου και θα το προσωπικό θα
εκπαιδευτεί στην λειτουργία του μεταλλείου

Η εκπαίδευση του προσωπικού θα είναι συνεχής καθ’ όλη την διάρκεια του Έργου

Κατασκευή

Θα απασχοληθούν μέχρι 310 άτομα σε εργολάβους κατά την διάρκεια της κατασκευής

31 επιπλέον εργαζόμενοι του μεταλλείου και του εργοστασίου θα απαιτηθούν κατά την κατασκευαστική περίοδο

Λειτουργία μεταλλείου και εργοστασίου
Θα απαιτηθούν πάνω από 200 άτομα πλήρους απασχόλησης :

Μεταλλείο

60

Εργοστάσιο

70

Διοίκηση

60

Έρευνα

10

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
Πολιτική Προσλήψεων
:: Στόχος είναι η πρόσληψη των εργαζομένων από την Τοπική Κοινωνία κατά 90% τουλάχιστον
:: Εξάντληση των δυνατοτήτων πρόσληψης προσωπικού τοπικά (Έβρος, Ροδόπη) με εργαζομένους που
πληρούν τις απαραίτητες απαιτήσεις των θέσεων εργασίας
:: Πρόσληψη εργαζομένων που πληρούν τις προϋποθέσεις των θέσεων με αντικειμενικά κριτήρια και
αποτελεσματικό τρόπο
:: Για τις θέσεις που δεν μπορούν να καλυφθούν από το τοπικό δυναμικό, η πρόσληψή τους θα γίνει σε
εθνικό επίπεδο
:: Η εκπαίδευση μπορεί να απαιτήσει την πρόσληψη ξένων ειδικών
:: Οι θέσεις αυτές θα αντικατασταθούν σταδιακά από Έλληνες, από τοπικό και εθνικό επίπεδο, οι
οποίοι θα έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα
:: Όλοι οι εργαζόμενοι θα εκπαιδευτούν σε προγράμματα τεχνολογίας, περιβαλλοντικής κατάρτισης,
πρώτων βοηθειών και πληθώρα άλλων εκπαιδευτικών εγκυκλίων υγιεινής και ασφάλειας.

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
Θέσεις Απασχόλησης
Διοίκηση & Λοιπά Βοηθητικά Τμήματα

– Γενικός Διευθυντής, διευθυντές παραγωγής, λογιστηρίου, υγιεινής και
ασφάλειας, δημοσίων σχέσεων, περιβάλλοντος και προμηθειών
– Γραμματείς, υπάλληλοι γραφείου, βοηθητικό προσωπικό, βοηθοί λογιστών,
φύλακες, αποθηκάριοι, οδηγοί, γιατρός, νοσοκόμοι. Επίσης υπάλληλοι γραφείου
περιβάλλοντος, υγιεινής και ασφάλειας, εκπαίδευσης
Εργοστάσιο
– Διευθυντής, μηχανικοί, εργοδηγοί και επιστάτες
– Μεταλλουργοί, χημικοί και δειγματολήπτες, χειριστές, ηλεκτρολόγοι, τεχνίτες και
θερμαστές
Μεταλλείο
– Διευθυντής, μηχανικοί, γεωλόγοι, εργοδηγοί, επιστάτες, σχεδιαστές και
υπάλληλοι
– Τοπογράφοι, δειγματολήπτες, γεωτρυπανιστές και γομωτές, οδηγοί, χειριστές
γερανών, τεχνίτες, ηλεκτρολόγοι, ηλεκτροσυγκολλητές και εργάτες

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
Περιβαλλοντική Πολιτική

Η Eldorado Gold Corporation & η Χρυσωρυχεία Θράκης Α.Ε. δεσμεύονται ότι θα εφαρμόσουν τα
αυστηρότερα περιβαλλοντικά πρότυπα ώστε να προστατεύονται οι φυσικοί πόροι σε κάθε στάδιο
της έρευνας, ανάπτυξης, μεταλλευτικής δραστηριότητας και αποκατάστασης

Το έργο συμβαδίζει απόλυτα με την Ελληνική Νομοθεσία και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής

Ένωσης
 Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών καθώς και
 την Διαχείριση των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας

Η εταιρεία θα εργασθεί ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον,
μέσα από την περιβαλλοντική εκπαίδευση των εργαζομένων της, την εφαρμογή αυστηρών
περιβαλλοντικών ελέγχων και της συνεχούς περιβαλλοντικής παρακολούθησης

Η προστασία του περιβάλλοντος σε όλα τα στάδια του έργου είναι σημαντική για την προστασία
της χλωρίδας & της πανίδας, της ποιότητας του νερού, του αέρα και της υγείας και ασφάλειας των
εργαζομένων και του τοπικού πληθυσμού γενικότερα

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
 Η εταιρεία ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. δεσμεύεται για την
χρηματοδότηση της Τοπικής Κοινωνίας και του Δήμου
Αλεξανδρούπολης με το απαραίτητο χρηματικό ποσό ώστε
να λειτουργεί ανεξάρτητη επιτροπή ελέγχου (Εποπτικό
συμβούλιο) του έργου στελεχωμένη με επιστήμονες της
επιλογής τους.
 Η επιτροπή αυτή θα ελέγχει το έργο χρυσού του Περάματος
πέραν και ανεξάρτητα των κρατικών ελεγκτικών
μηχανισμών αλλά και των ελεγκτικών μηχανισμών της
εταιρείας.

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα
Πιστή εφαρμογή του Διεθνούς Κώδικα
Διαχείρισης του Κυανίου ο οποίος
αναπτύχθηκε από την Περιβαλλοντική
Επιτροπή των Ενωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και
του Διεθνούς Συμβουλίου Μετάλλων και
Περιβάλλοντος
 Χρήση της καλύτερης διαθέσιμης
τεχνολογίας και συγκεκριμένα της
μεθόδου καταστροφής των κυανιόντων
INCOΤΜ και της Ξηρής Απόθεσης.
 Οι τελικές χρήσεις γης θα είναι
σύμφωνες με την διατήρηση των
τοπικών οικολογικών χαρακτηριστικών
και με την υπάρχουσα νομοθεσία
 Περιβαλλοντική παρακολούθηση για
πέντε χρόνια μετά το κλείσιμο του έργου
και την αποκατάσταση του χώρου

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
Κλείσιμο του Μεταλλείου και Αποκατάσταση

Η διατήρηση και προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος είναι βασικής σημασίας

Το σχέδιο κλεισίματος του Έργου πρέπει να ικανοποιεί τις διεθνείς πρακτικές ώστε να
εξασφαλίζεται πλήρως η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων και των κατοίκων

Τα κύρια στοιχεία του σχεδίου κλεισίματος είναι :
 Αποσυναρμολήση και κατεδάφιση του εργοστασίου και κάθε βοηθητικού εξοπλισμού
 Μερική επιχωμάτωση της ανοικτής εκσκαφής και ομαλοποίηση των κλιτύων της
 Απομάκρυνση στείρων, εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης επιφανειακών νερών και
επαναφύτευση της περιοχής
 Επικάλυψη και επιχωμάτωση του χώρου απόθεσης αφυγραμμένου απορρίμματος με το
κατάλληλο υλικό
 Διατήρηση των επιχωμάτων ανάσχεσης και των σχετικών έργων αποστράγγισης

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
Κλείσιμο του Μεταλλείου και Αποκατάσταση

Το σχέδιο σήμερα προβλέπει χρόνο 18 μηνών για το κλείσιμο του μεταλλείου

Προβλέπεται συνολική περίοδο 5 ετών για την περιβαλλοντική παρακολούθηση
της περιοχής

Το κόστος κλεισίματος και της περιβαλλοντικής αποκατάστασης του Έργου
υπολογίζονται σήμερα σε 8 εκατομμύρια ευρώ (κατάθεση ανάλογης εγγυητικής
επιστολής στο ξεκίνημα του έργου)

Οι τελικές χρήσεις γης του Έργου θα είναι σε συμφωνία με την διατήρηση του
δασικού συστήματος

Η επαναφύτευση θα αρχίσει αμέσως μετά το ξεκίνημα του Έργου με την
συλλογή και τη διατήρηση του εδαφικού στρώματος και την δημιουργία
φυτωρίου

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
Υπευθυνότητα Εταιρίας

Η Eldorado Gold Corporation και τα Χρυσωρυχεία Θράκης δεσμεύονται να λειτουργήσουν με τα
αυστηρότερα πρότυπα για την προστασία του περιβάλλοντος, της υγείας και της ασφάλειας των
εργαζομένων και των κατοίκων της περιοχής του Έργου

Η περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας περιλαμβάνει την εφαρμογή αυστηρών συστημάτων
διαχείρισης του περιβάλλοντος και ελέγχων καθώς επίσης την περιβαλλοντική εκπαίδευση όλων
των εργαζομένων

Η συνεχής περιβαλλοντική παρακολούθηση κατά την διάρκεια του έργου θα εξασφαλίσει την
άμεση αντίδραση σε κάθε πιθανή περιβαλλοντική επίδραση

Η υπευθυνότητα της εταιρείας είναι κεφαλαιώδης στην επιτυχία και την συνεχή ανάπτυξή της

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
Κοινωνική Υπευθυνότητα
 Ο σεβασμός των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων των τοπικών
κοινωνιών είναι βασικής σημασίας για την επιτυχία του Έργου Περάματος
 Συνεχείς επαφές με τους αντιπροσώπους των τοπικών κοινωνιών για την κατανόηση
των ενδιαφερόντων τους και παροχή ορθής πληροφόρησης με διαφανή και άμεσο
τρόπο
 Επικοινωνία και συνεργασία με τους αντιπροσώπους των τοπικών κοινωνιών για την

δημιουργία οικονομικών συνεργασιών μεταξύ της εταιρείας και των τοπικών
κοινωνιών
 Παροχή ευκαιριών απασχόλησης, ανάπτυξης ικανοτήτων και εκπαίδευσης στους
κατοίκους της περιοχής με σκοπό την δημιουργία δραστηριοτήτων στην περιοχή που
θα παραμείνουν και μετά το τέλος του έργου με σκοπό την βιώσιμη οικονομική
ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος της
περιοχής

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
ELDORADO GOLD CORPORATION
• Μητρική Εταιρεία της «Χρυσωρυχεία Θράκης Α.Ε.» είναι η Καναδική
ELDORADO GOLD CORPORATION

• Είναι εισηγμένη στα Χρηματιστήρια του Τορόντο TSX, της Νέας Υόρκης
NYSE και του Σύδνεϋ (ASX).
• Η Κεφαλαιοποίησή της ξεπερνά τα 12 Δισ. δολάρια
• Είναι η μεγαλύτερη από τις μεσαίου μεγέθους εταιρείες χρυσού
παγκόσμια, ταχέως αναπτυσσόμενη και χαμηλού κόστους παραγωγής.
• Τον Φεβρουάριο του 2012 ολοκληρώθηκε η διαδικασία εξαγοράς της
European Goldfields και μαζί η κυριότητα των τριών (3) μεταλλείων της
Χαλκιδικής (Στρατώνι, Ολυμπιάδα, Σκουριές), τα οποία είναι ήδη υπο
κατασκευή και το μεταλλείο Certej στην Ρουμανία που είναι υπο
ανάπτυξη. Με την νέα αυτή ενδυνάμωση της εταιρίας, η Eldorado Gold
έμπρακτα αποδυκνύει το ποιοτικό της έργο και την ανάπτυξη που
προσφέρει στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται.

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
ELDORADO GOLD CORPORATION
- OPERATIONS -

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
- EXPLORATION PROJECTS -

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
Κοινωφελή Έργα Eldorado Gold (Μεταλλείο Χρυσού Kisladag)
Έργο
Έργο

Τοποθεσία

Έτος

Τοποθεσία

Έτος

Αίθουσα γαμήλιων δεξιώσεων

Kışla / Ulubey

2004-2008

2004-2008

Αποχετευτικό σύστημα

Χωριό Gümüşkol / Ulubey

Ολοκλήρωση το
2005

Οδοποιία χωριού

Gümüşkol, Katrancılar, Söğütlü

Αποχετευτικό σύστημα

Χωριό Katrancılar / Eşme

Ολοκλήρωση το
2006

Σταθμοί Πυρόσβεσης

Διεύθυνση Δασών Uşak

Αποχετευτικό σύστημα

Χωριό Söğütlü / Ulubey

Ολοκλήρωση το
2007

Κτίριο Κοινότητας

Χωριό Katrancılar / Eşme

Ολοκλήρωση το
2007

Αποχετευτικό σύστημα

Χωριό Bekişli / Eşme

Ολοκλήρωση το
2008

Κτίριο Αποθήκευσης Γάλακτος

Χωριό Gümüşkol / Ulubey

Ολοκλήρωση το
2007

Δίκτυο Πόσιμου Νερού

Ulubey

Ολοκλήρωση το
2008

Αντλία Νερού

Κοινότητα Omurca

Ολοκλήρωση το
2007

Δίκτυο Πόσιμου Νερού

Eşme

Ολοκλήρωση το
2006

Σηπτικός βόθρος

Κοινότητα Hasköy

Ολοκλήρωση το
2006

Δίκτυο Πόσιμου Νερού

9 Χωριά

Ολοκλήρωση το
2002

Κλειστό Κύκλωμα
Παρακολούθησης

Κοινότητα Eşme (Αστυνομικό Τμήμα)

Ολοκλήρωση το
2007

Κέντρο Αιμοδιάλυσης

Eşme

Ολοκλήρωση το
2006

Δωρεά Η/Υ

Κολλέγιο Ulubey

Ολοκλήρωση το
2006

Γεωτρήσεις

Χωριό Söğütlü / Ulubey

Ολοκλήρωση το
2008

Ολοκλήρωση
το 2006

Κινητή μονάδα ιατρικής
παρακολούθησης

Uşak

Ολοκλήρωση το
2004

Αναδάσωση

Χωριό Söğütlü / Ulubey

2009

Αναδάσωση-Δενδροφύτευση

Eşme

Ολοκλήρωση το
2002

Δημόσιο Κτίριο για Τέμενος

Χωριό Söğütlü / Ulubey

Σε εξέλιξη

Τέμενος – Επισκευή

Χωριό Söğütlü / Ulubey

Σε εξέλιξη

Ulubey

Ολοκλήρωση το
2007

Τέμενος - Επισκευή

Χωριό Gümüşkol / Ulubey

Χωριό Gümüşkol / Ulubey

Ολοκλήρωση το
2005

Νέο Κτίριο

Πανεπιστήμιο Uşak

2009

Uşak

Ολοκλήρωση το
2006

Δρόμοι χωριού

Χωριό Bekişli / Eşme

2009

Δωρεά οχήματος

Kışla / Ulubey

Ολοκλήρωση το
2005

Κτίριο Κοινότητας

Χωριό Gümüşkol / Ulubey

2009

Πεζοδρόμηση με λιθόστρωση

Kışla / Ulubey

Ολοκλήρωση
μεταξύ 2002-2006

Κοινότητα Ulubey (Αστυνομικό Τμήμα)

2009

Κέντρο Αντιμετώπισης Κρίσεων

Γήπεδο Ποδοσφαίρου

Έργο εκτροφής προβάτων

Ξεκινάει
Οκτώβριο 2010

Κλειστό Κύκλωμα

Παρακολούθησης

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
ELDORADO GOLD CORPORATION

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ;
Βασ. Σοφίας 23Α
10674 Αθήνα
Τηλ: +302146870012
Fax: +302146870099

Απασχόληση 35 ατόμων
Συνολικό Budget 2 εκατομμυρίων
Ευρώ
Budget για έργα εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης 1 εκατομμυρίου
Ευρώ
Budget για εκπόνηση μελετών 500
χιλιάδες ευρώ.

Γραφεία Αλεξανδρούπολης
14ης Μαΐου 1
68100 Αλεξανδρούπολη
Τηλ: +302551080987
Fax: +302551035613
Ιστοσελίδα:
www.tgm.gr
www.eldoradogold.com

email:
contact_tgm@gr.eldoradogold.com

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΕ ΠΟΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ;

Η εταιρεία Χρυσωρυχεία Θράκης Α.Ε. κατέθεσε στα τέλη του Οκτωβρίου του
2009 την Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος και έλαβε την έγκριση της τον Φεβρουάριο του 2012.
• Η εταιρία κατέθεσε την πλήρη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο τέλος
Μαρτίου 2012 και θα περιμένει την εξέταση της από το ΥΠΕΚΑ, ενώ ταυτόχρονα
θα διεκπεραιωθεί η δημόσια διαβούλευση και ο διάλογος για την επικοινωνία
του έργου, την συζήτηση της μελέτης, των ανταποδοτικών έργων και το σύνολο
των παρατηρήσεων επί της ΜΠΕ.
• Στις 6 Ιουνίου 2012 υπογράφηκε επίσημα η έγκριση συμμετοχής του έργου στην
διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης του Υπουργίου Ανάπτυξης
(www.investingreece.gov.gr), ως στρατηγική επένδυση για την Ελλάδα [ΦΕΚ
1787 (Αριθμ. απόφ. 9/2012)].
• Μετά την έγκριση της ΜΠΕ η εταιρεία θα είναι έτοιμη για την κατασκευή του
έργου διάρκειας 1½ περίπου χρόνου και την παραγωγή του χρυσού.