Othman Bin Che Man

PERATURAN KESELAMATAN DI SEKOLAH

 Kemudahan  Bangunan  Kawasan .  Merangkumi semua aspek.  Mewujudkan suasana yang kondusif.KESELAMATAN PERSEKITARAN (FIZIKAL) Keselamatan Fizikal Sekolah  Definisi  Menjadikan sekolah tempat yang selamat.

. Bahagian bangunan sekolah sesuai digunakan mengikut fungsi dan kegunaannya. Memastikan alat kebakaran mencukupi dan berfungsi dengan baik.OBJEKTIF       Menjadikan kawasan sekolah selamat untuk diduduki oleh semua warga. Memastikan pendawaian dan peralatan elekterik berfungsi dengan sempurna Memastikan kantin berkeadaan baik dan bersih untuk penyediaan makanan. Memastikan sistem perparitan berada dalam keadaan sempurna.

 Perlu di atasi dengan kadar segera.  Pelajar – melaporkan  Pihak sekolah – usaha membaiki.  Kebocoran atau kegagalan fungsi akan mengundang kemalangan.  .  Juruteknik – orang yang berkelayakan dan mempunyai pengetahuan untuk membaiki.PENDAWAIAN DAN PERALATAN ELEKTERIK Punca kemalangan maut atau kritikal.

 Permukaan yang rata dan lembut.KESELAMATAN PADANG PERMAINAN DAN GELANGGANG SUKAN Kawasan yang digemari oleh murid.  Memupunyai peraturan yang jelas tentang penggunaan. .  Peralatan yang berkeadaan baik.  Kerosakan perlu baiki dengan kadar segera.  Perlu dipantau   Rumput yang pendek.

 Perlu bersihkan diri.KESELAMATAN TAPAK KO KURIKULUM  Kawasan Aktiviti Ko Kurikulum  Tapak perkhemahan  Tapak perkebunan Perlu ada peraturan penggunaan  Peralatan yang disimpan dengan rapi  Penggunaan perlu pengawasan guru.  .

 .KESELAMATAN DI KAWASAN GELAP DAN SUNYI. Perlu di kenal pasti sebagai kawasan Gelap dan Sunyi.  Perlu pemantauan secara berkala.  Mempunyai papan tanda dan larangan memasuki .

KESELAMATAN BANGUNAN  Merangkumi  Bilik Pentadbiran  Bilik darjah  Makmal  Bengkel  Setor .

 Susunan perabot yang sempurna.  Perabot yang sempurna dan berkeadaan baik.BILIK PENTADBIRAN DAN BILIK DARJAH  Aspek keselamatan perlu diawasi meliputi  Pendawaian elekterik yang baik. . sempurna dan selamat. Tiada kaca tajam. diselenggara dan dibaiki jika ada kerosakan.  Sistem pengudaraan yang baik.  Pintu/tingkap tidak pecah.

 Terdapat Kit Kecemasan .  Bahan yang berbahaya seperti asid disimpan dan dikunci.MAKMAL DAN BENGKEL  Ciri-ciri keselamatan yang perlu dimiliki  Susunan tempat kerja yang selamat  Peralatan/Radas disusun rapi ditempat yang selamat.  Alat pemadam api yang mudah dicapai.  Sistem pengudaraan yang baik.

 Susunan peralatan dan bahan yang bersesuaian.  .  Ada tatacara pengeluaran dan penyimpanan peralatan.SETOR Tempat menyimpan peralatan dan bahanbahan.  Perlu ada rak atau perabot yang boleh menampung penyimpanan peralatan.

Sekian. terima kasih. TAMAT .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful