О.С.Т.У.

„Наце Буѓони’’ – Куманово

Проектна задача од областа на
Информатика

Тема на проектот:

НАСТАНОК И РАЗВОЈ НА СОФТВЕРСКИОТ ГИГАНТ
“MICROSOFT” НАСПРОТИ “APPLE”

Ученик :

Ментор:

Мартин Петрушевски клас IV5

Јасминка Ѓоргиевска

Март 2009
Куманово

Содржина:

1. Вовед-------------------------------------------------------------1
2.

Прво покажување интерес кон компјутерите--------2

3.

Појава на првите персонални компјутери------------2

3.1.

Altair 8800----------------------------------------------------2

3.2.

Apple I---------------------------------------------------------3

3.3.

Apple II--------------------------------------------------------4

3.4.

Apple III-------------------------------------------------------5

3.5.

Apple Lisa-----------------------------------------------------6

3.6. Појава на оперативниот систем MS-DOS------------7
3.7. Macintosh------------------------------------------------------8

4. Започнување на краткотрајна соработка меѓу
Microsoft и Apple и пропаѓање на Apple----------------------9
5. Појава на WINDOWS 3.0, 95, 98, 2000, XP,VISTA---10
6. Враќање на Apple во бизнисот------------------------------10
7. Заклучок-----------------------------------------------------------12
8. Користена литература-----------------------------------------13
1.Вовед
На сите добро ни се познати корпорациските гиганти: “MICROSOFT” и “APPLE INC. ”
и нивните основачи Бил Гејтс и Стив Џобс без чиј ентузијазам, иновативност и меѓусебно
ривалство денеска светот не би бил ист и на сосема друг начин би живееле, работеле и
комуницирале меѓу себе. Тие тоа го постигнаа со создавањето на персоналните компјутери
(PC) кои денеска ги има скоро во секој дом во современите земји. Приказната е интересна,
бидејќи тие го постигнале сиот тој успех сосема случајно, со намера да ги импресионираат
пријателите, во времето кога зборот Персонален Компјутер бил само фикција. Така
случајно почнувајќи, тие создале револуција во индустријата и ја смениле културата на
бизнисот. Првин тука ќе напоменам за компјутерите како изгледале во нивниот почеток и
каква представа имале луѓето за нив, за да се забележи разликата која ја направиле овие
“бубалици”. Уште од периодот на четириесетите години на 20 век, сите компјутери
зафаќале огромна квадратура, биле управувани од голем број инжинери и сите биле
слични на изглед. Но без разлика дали се работи за големи или за мали компјутери или за
нивниот изглед, сите имаат една единствена намена: да обработуваат нумерички податоци
преку аритметичко-логички операции. Во тоа време податоците морале првин да се
претворат во бинарен код кој се состои само од нули и единици, и на компјутерот морало
да му се дадат посебни инструкции ( исто така во бинарен код) за да знае како да ги
обработува податоците по кој редослед. Овие инструкции се нарекуваат програма. Во

старите денови, инструкциите се внесувале преку вклучување и исклучување на голем
број тастери. Ова се нарекувало машински јазик, што го правело користењето на
компјутерите доста мачно и исцрпно. Што било уште полошо, секој компјутер работел на
посебен машински јазик. Но тогаш се појавила Грејс Хопер, капетан во морнарицатар на
САД која нашла решение за тој проблем.

1
Таа направила компјутерски јазик, одредени команди на англиски јазик, кои компјутерот
можел самиот да ги преведе во бинарен код. Тоа им дошло како големо олеснување на
корисниците.

2. Прво покажување интерес за компјутерите

Тогашните компјутери биле доста далеку од денешните персонални во однос на
технологијата. Ги имало претежно по осигурителни компании, телефонски компании и
банки. По некое време почнале да се појавуваат и по училиштата, но децата не обрнувале
многу внимание на нив, освен едно дете кое пројавило интерес и се заљубил во
дигиталната јасност на нулите и единиците . Тоа дете се викало Стив Вознијак, кој
подоцна, со својот пријател, Стив Џобс, со кој заедно учел на Универзитетот Беркли,
ќе го дизајнираат “Apple I”, кој се смета за прв персонален компјутер, но официјално за
прв персонален компјутер се смета “Altair 8800” , дизајниран од страна на компанијата за
електроника: “MITS”, основана од бивш авијатичар, Ед Робертс.

3. Појава на првите персонални компјутери

3.1 Altair 8800
“Altair 8800” , е дизајн на микрокомпјутер произведен од страна на “MITS” во 1975
година, и тој претставува прв персонален компјутер наменет за луѓе чие хоби претставува
електрониката и било продавано преку пошта. Содржел прекинувачи и LED диоди кои
светеле при нивно вклучување.

2
Дизајнерите имале намера да продадат само неколку стотици такви производи на
хобиистите, но биле изненадени кога продале неколку илјадници уште првиот месец.
Денеска “Altair 8800” е познат како “искрата” што доведе до создавањето на персоналните
компјутери. Неговиот програмски јазик е BASIC, ко јбил напишан од тогашен студент на
Харвард , Вилијам Хенри Гејтс Трети(Бил Гејтс) и неговите колеги Пол Алан и Стив
Балмер.

Altair 8800

Altair 8800 со 8-инчен флопи систем

3.2 Apple I
“Apple I”, исто така познат и како “Apple I”, претставува еден од првите персонални
компјутери.Дизајниран е и рачно направен од страна на Стив Вознијак, студент на
Универзитетот Беркли. Неговиот колега и пријател, Стив Џобс, добил идеја да го продадат
компјутерот, а со тоа да основаат своја мала компанија која ќе се вика “Apple Computer”

во која работеле уште околу 5-6 луѓе. Седиштето било во гаражата на родителите на Џобс .
“Apple I”, како нивен прв производ, кој бил првпат прикажан во Април 1976 година во
Компјутерскиот клуб “Homebrew” во Пало Алто, Калифорнија. Бил продаден во Јули 1976
година по цена од 500 долари во една локална продавница. После тоа, биле произведени и
продадени околу 200 примероци. За разлика од “Altair 8800” и други слични електронски
сметачи од тоа време, “Apple I”

3

претставува комплетно опремена електронска плоча која содржи околу 30 чипови.Работел
на програмскиот јазик BASIC. Неговиот недостаток бил тоа што му требало додатна
тастатура и не многу скап монитор. Представувал иновација во тоа време, се додека не бил
наследен од вториот производ на “Apple Computer”, “Apple II”.

Apple I

“Apple I” прв пат претставен
во “Homebrew” Компјутерскиот клуб

3.3 Apple II

“Apple II” бил еден од првите микрокомпјутери со постигнат голем успех на масовно
производство на компјутери. Првпат бил претставен на Компјутерскиот Саем во 1977

година. Тој е главен производ кој ''Apple'' ја направил една од најуспешните фирми на
времето. Како што поминувале годините, се произведувале најразлични модели на “Apple
II”. Се до крајот на неговото производство во 1993 година, вкупно се произведени околу 5
или 6 милиони серии “Apple II” компјутери. Работел под програмскиот јазик BASIC како
и неговиот предок.

4

Неколку модели на “Apple II” :

Apple II Plus

Apple II Europlus

Apple II J- Plus

Apple IIe

Apple IIc

Apple II GS

Apple IIc Plus

3.4 Apple III

“Apple III” компјутерот претставувал персонален компјутер наменет за бизнисмени,
произведен и продаван од страна на “Apple” од Мај 1980 година се до крајот на неговото
производство во 1984 година. Дизајниран е од страна на Др. Вендел Сендер. Користел
понапреден софтвер наречен Apple SOS (Sophisticated Operating System).

5

Apple III

3.5 Apple Lisa
“Apple Lisa” е персонален компјутер кој бил произведен за време на раните 80ти години.
Тоа бил прв персонален компјутер кој содржел GUI(Graphic User Interface) т.е командите да
можат да се задаваат преку кликнување на икони со помош на маус,а не преку пишување
на команди. Оригиналната идеја за тоа ја добиле вработените во тогашната компјутерска
индустрија XEROX кои го имале компјутерот Alto кој што работел со GUI уште во 1973
година и бил далеку пред своето време, но за штета никогаш не излегол на продажба
заради тоа што деловите чинеле околу 10 000 долари и идејата не била прифатена од
страна на нивниот Одбор кој бил премногу конзервативен и не верувал дека од тоа ќе се
оствари некој профит. Наместо да ја прифатат идејата, тие ја отфрлаат и му дозволуваат на
Стив Џобс да дојде во посета и да му ја демонстрираат бидејќи бил многу фасциниран

околу таа идеја. Околу 1982 година, Стив Џобс бил на сила одстранет од проектот “Lisa” ,
па преминал на нов проект : “Macintosh”. “Apple Lisa” не постигнала некаков значаен
успех, па затоа набрзо била модифицирана во “Macintosh XL”

6

Apple Lisa

3.6 Појава на Оперативниот систем MS-DOS

MS-DOS (Microsoft Disk Operating System) e Оперативен систем комерцијализиран од
страна на Microsoft. Tоа е најмногу користен оперативен систем од целата DOS фамилија и
претставувал главен оперативен систем кај персоналните компјутери во 1980-тите години.
Негов претходник се викал M-DOS ( познат и под името MIDAS) кој бил дизајниран и
лиценциран од Microsoft во 1979 година. Оригиналнот име на MS-DOS било
86-DOS, неформално познат и како Q-DOS ( Quick and Dirty Operating System) напишана
од страна на Тим Патерсон кој бил вработен во Seattle Computer Products. На
Microsoft, кои сеуште работеле за IBM, им било потребен оперативен систем за
Intel-овиот 16-битен микропроцесор 8086, но немале ниеден достапен, затоа

го лиценцирале Q-DOS и го преименувале во своја верзија MS-DOS 1.0 во 1981 година

и го пуштиле во употреба со првиот персонален компјутер на IBM, “IBM PC” во 1982
година. Тим Патерсон се смета за оригинален автор на DOS, и е наречен “Таткото на
DOS”. За да избегнат проблеми со законот околу легализирањето, Microsoft му дале
понуда на Род Брок, сопственикот на Seattle Computer Products, да ги откупи
правата за 86-DOS по цена од 75 000 долари. Оригинално, MS-DOS бил дизајниран за

да биде оперативен систем кој би работел на било кој 8086 домашен компјутер. Секој
компјутер би имал свој изразит хардвер и своја верзија на MS-DOS.

7

3.7 Macintosh
Macintosh, или скратено Mac, е име на бренд на неколку линии на персонални компјутери
дизајнирани, произведени и продавани од “Apple Inc.” Macintosh првпат бил претставен на
24 Јануари, 1984 година. Тоа бил прв успешен персонален компјутер кој содржел и маус и
GUI наместо интерфејс за командни линии.До 1987 година, кога Стив Вознијак го
напуштил Apple, се продавале по милион Macintosh компјутери годишно. Во 1985 година,
ласерскиот принтер на Apple, и специфичниот софтвер на Macintosh, како што е Mac
Publisher и Aldus PageMaker им овозможувале на корисниците да дизајнираат, да
прикажуваат и да принтаат страници кои содржат текст и слика, тоа станало познато како
desktop publishing. Во почетокот, desktop publishing била специфична активност за
Macintosh, но со време станала достапна и на IBM PC корисниците. Подоцна, апликациите
како што се Macromedia FreeHand, Adobe Photoshop и Adobe Illustrator ја
зајакнале позицијата на Mac како графички компјутер, и помогнале во
проширувањето на desktop publishing пазарот.

Интерфејс за командни линии

GUI

(управување преку команди)

8

Macintosh(Mac)

4. Започнување на краткотрајна соработка меѓу
Microsoft и Apple и пропаѓање на Apple

Кога излегол Macintosh првпат на продажба, тоа привлекло големо внимание на јавноста
уште во почетокот во јавноста. Посебно внимание привлекло кај Бил Гејтс, кој во1982
година се понудил да соработува со Џобс и да пишува програми за Macintosh, што
навистина придонело за неговиот развој. Но додека Гејтс работел како програмер за Џобс,
тој потајно тргал фондови на страна кои ги инвестирал во дизајнирањето на неговиот нов
Оперативен систем: Windows, кој имал доста различни верзии се до својата конечна
верзија Windows 95, која Гејтс ја објавил на 24 август 1995 година. Тогаш веќе Џобс го има
напуштено Apple поради недоразбирања со претпоставените, што претставувало голема
шанса за просперитет на Microsoft. Корпорацијата Apple во периодот од 1985 година се до
1997 до враќањето на Џобс многу пропаднала во однос од годините пред неговото
напуштање.

9

5. Појава на WINDOWS 95, 98, 2000, XP,VISTA
Од презентирањето на првата верзија на Windows, Бил Гејтс ја става Microsoft на водечко
место во областа на компјутерскиот инжинеринг. Следбеник на Windows 95 е Windows 98
која е е многу понапредна верзијаи доста долго опстојува на пазарот. Со доаѓањето на
новиот милениум доаѓа и Windows 2000 која не се покажува како најдобар успехво однос
на поранешната. Но затоа новата Windows XP верзија покажува исти квалитети како и
Windows98 во 90-тите години. И покрај излегувањето на новата Windows VISTA, XP сепак
повеќе просперира и се уште се користи. Овие неколку верзии на оперативниот систем
Windows кој е најкористен во целиот свет како и уште некои производи му ставија цена на
Microsoft на светскиот пазар од 267.53 милијарди долари, а Бил Гејтс се води како
најбогат човек на светот.

6. Враќање на Apple во бизнисот
Почнувајќи од 1998 година, Apple полека почнува да си го враќа своето место на светскиот
пазар, повторно станувајќи најголем конкурент на Microsoft и денеска се цени на $158.66
милијарди долари со своите специфични производи како што се :

Mac(Pro, Mini, iMac, Mac Book, Air Mac, X –Serve)

− iPhone, iPod(Shuffle, Nano, Classic, Touch)
− Apple TV, Cinema Display, Air Port, Time Capsule
− Mac OS X(Server, iPhone OS), iLife, iWork

10

MacPro

Air Mac

MacMini

iMac

Mac Book Pro

iPhone

iPod

iPod Nano

Apple TV

Apple Cinema Display

Apple Airport

Apple Time Capsule

11

7. Заклучок
Во оваа приказна видовме како во 1980 година, само 4 години откако е откриена во една
гаража во Калифорнија, Apple станува најголем произведувач на персонални компјутери
во светот. Компјутерскиот “Џин” IBM не е задоволен со тоа и задава удар со лансирање на
свои персонални компјутери во 1981 година со помош на Microsoft. Но и тие PC-a биле
сеуште тешки за користење. Била потербна револуција во индустријата за да ги направи
попријателски и полесни за користење. Тоа го прави Бил Гејтс, кој во 1995 изјавува дека
идејата е негова и оригинална, не потенцирајќи дека таа идеја е стара повеќе од 20 години
и дека тој само ја копира. А како што гледаме, дури и идеите на Стив Џобс не се
оригинални, туку доаѓаат од истото место како и на Гејтс. Но никој друг тоа не го
потврдува поради големиот успех кој го имаат и двајцата постигнато. Од тоа гледаме дека

тие успехот го постигнале поради фактот дека се повеќе генијалци во бизнисот отколку во
технологијата.Тие луѓе го сменија светот каков што е денес. Можеби се е тоа судбински,
затоа што да не го напуштил Бил Гејтс Харвард за да основа своја компанија, да не играл
на ризик, тој веројтано сега би бил некој доктор или адвокат наместо човек кој до скоро ја
поседуваше најголемата корпорација во компјутерската индустрија. Тогаш можеби ниту
Џобс не би го постигнал ова сега што го има и она што му го даде на светот.Но најбитно е
да се знае дека тие почнале да го работат тоа не со намера да се збогатат, туку од забава,
бидејќи го сакале тоа што го работат, како што изјавуваат и Стив Вознијак и Бил Гејтс во
различни интервјуа: “ И ако не успеевме, барем еден ден ќе можевме дека некогаш сме
имале своја компанија.” Денеска Бил Гејтс повеќе не е на чело на Microsoft, туку неговото
место го зазема неговиот прв човек, Стив Балмер . Стив Вознијак, детето кое прво започна
да се интересира за компјутерите, денеска предава информатика на мали деца, самиот
кажува дека тоа го работи од забава и од љубов, а не за пари. Пол Алан, ко-основачот на
Microsoft, е основач на Vulcan Inc. приватна фирма за менаџмент и е еден од
најбогатите луѓе на светот.

12

Користена литература :
www.wikipedia.org

“Accidental Empires: How the Boys of Silicon Valley Make Their Millions, Battle Foreign
Competition, and Still Can't Get a Date”

од Марк Стивенс

13

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.