ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

OLASILIK ve İSTATİSTİK DERSİ
ÖDEV NO:1
ÇÖZÜM

ADI SOYADI:
NO:
İMZA:
NOT

540 41 101. mod ve medyan değerlerini hesaplayınız.7) 10 8 6 4 2 0 95 100 105 Maksimum Çekme Dayanımı 110 .831 24 102. Maksimum Çekme Dayanımı 1 103.145 44 102. Çözüm: a) Histogram çiziminde sınıf sayısı: Sturgessin metodu: SS=1+3.63 28 100.clc.close all % çekme deneyi dataların bir dizi değişkenine okunması a=fopen('cekme_deney.377 22 102.395 37 102.831 29 104.Ödev 1: Soğuk çekilmiş ve tavlanmış SAE 4340 çeliğinin maksimum çekme dayanımını elde etmek için yapılan 50 deneyde elde edilen değerler aşağıdaki Tablo’da verilmiştir.807 36 103.744 8 98.162 17 107. x=fscanf(a.360 39 104.799 43 101.104 9 104.017 48 106.430 30 104.796 13 104.598 a) Verilere ait histogramı çiziniz b) Ortalama.616 32 101.470 5 100.872 15 105.453 2 102.087 25 104.796 23 106.633 31 106.'r').383 16 103.906 47 101.110 18 95. c) Yapılan testlerde 100 değerinin altında ve 105 değerinin üstünde elde edilen değerlerin güvenilir olmadığı dikkate alındığında a ve b şıklarında istenilenleri.inf) % istenilen gruplara ayrılması hist(x.906 20 108.197 50 101.txt'.360 40 103.651 35 103.831 33 103.2*log(n) kullanarak SS=1+3.779 3 104.162 4 103.488 46 105. belirtilen değerler dışındaki veriler için hesaplayınız.799 45 105.232 6 97.325 34 100.872 38 101.906 12 105.651 19 105. MATLAB PROGRAMI HİSTOGRAM SAE 4340 Çeliği Çekme Deney Sonucu 14 12 Karşılaşma Sayısı clear all.779 11 102.2*log(50)=6.337 7 101.43≈ 𝟕 olarak belirlenir.633 26 105.'%g'.848 27 106.744 42 103.325 21 103.726 10 102. standart sapma.197 14 106.651 49 100.

for i=1:length(x) if x(i)>100 & x(i)<105 x_yeni(k)=x(i).9060 medyan_degeri = 103.8094 ssapma = 1.5 101 101.5 104 Maksimum Çekme Dayanımı SONUÇ ortalama = 102.inf) % belirtilen aralıktaki değerler x_yeni değişkenine atama k=1.5529 mod_deger = 102.3778 mod_deger = 102. k=k+1. end end % sınıf sayısının belirlenmesi ssayisi=1+3.9060 104.'r').'%g'. % ceil: bir üst tamsayıya yuvarlar hist(x_yeni.3658 ssapma = 2.close all % çekme deneyi dataların bir dizi değişkenine okunması a=fopen('cekme_deney. ssayisi=ceil(ssayisi).5 103 103.b) MATLAB PROGRAMI SONUÇ % ortlama değeri ortalama=mean(x) % standart sapma ssapma=std(x) % mod değeri mod_deger=mode(x) % medyan değeri medyan_degeri=median(x) ortalama = 103.ssayisi) 5 4 3 2 1 0 100 100. x=fscanf(a.2*log10(length(x)).5 102 102.clc.9060 medyan_degeri = 102.6330 c) MATLAB PROGRAMI MATLAB PROGRAMI % ortlama değeri ortalama=mean(x_yeni) % standart sapma ssapma=std(x_yeni) % mod değeri mod_deger=mode(x_yeni) % medyan değeri medyan_degeri=median(x_yeni) HİSTOGRAM SAE 4340 Çeliği Çekme Deney Sonucu 7 6 Karşılaşma Sayısı clear all.txt'.5 105 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful