Lampiran B Bil 1.

Senarai Semak Folio BIG Mentee (Individu) Perkara √/x Format muka depan Portfolio  Nama Institut  Bilangan siri dan tarikh program BIG  Lokasi pelaksanaan  Nama pelajar dan ahli kumpulan  Gambar pelajar dan ahli kumpulan  Nama mentor Kertas Cadangan / Kertas Kerja Program  Pendahuluan  Objektif / Matlamat  Tema  Tarikh dan tempoh pelaksanaan  Tempat  Kumpulan sasar/ penyertaan  Ahli jawatankuasa  Perbelanjaan  Perasmian dan penutup  Lampiran Laporan seminar / bengkel / ceramah / khidmat masyarakat mengikut format berikut:  Pengenalan  Objektif  Kandungan  Refleksi kendiri  Penutup *Sila rujuk Buku Panduan Pelaksanaan Pentaksiran (M.S. 9 – 11) untuk penerangan lanjut. Bahan bukti dan sumber rujukan  Buku  Edaran  Risalah  Brosur  Salinan surat  Gambar-gambar Maklum balas pelajar (Penilaian Kendiri) Catatan

2.

3.

4.

5. Catatan : Pemarkahan Portfolio berdasarkan:  Kandungan  Kreativiti  Kekemasan  Kreativiti  Laporan reflektif  Penilaian kendiri

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful