KONSEP PERGERAKAN ASAS

Asas Pergerakan Ia merangkumi konsep pergerakan dan kemahiran motor asas. Konsep pergerakanmerupakan pengetahuan dan pemahaman tentang pergerakan yang membenarkan individu menadaptasi dan memodifikasi pergerakan untuk mencapai matlamat pergerakan yag spesifik. Ini termasuk:

Kesedaran tubuh badan: Apa yang boleh dilakukan oleh tubuh badan? Kesedaran ruang: Di manakah badan bergerak? Kualiti pergerakan: Bagaimanakah badan bergerak? Perhubungan: Dengan siapa dan dengan apakah badan bergerak?

Objektif Kesedaran Tubuh Badan Mengenalpasti nama dan lokasi anggota badan Posisi dan bentuk badan Kesedaran pergerakan tubuh badan Badan sebagai alat komunikasi untuk meluahkan perasaan Kesedaran keteganagan otot dan relaksasi

Obejktif Kesedaran Ruang Mengenali ruang kendiri dan menghormati ruang orang lain Bergerak dengan selamat dalam ruang am Mengenali pelbagai arah dan bagaimana menukar arah Memahami pelbagai aras pergerakan

Aliran: Menggabungkan pergerakan dengan licin dan melakukan pergerakan dalam masa atau ruang yang terhad Pergerakan: Asas Pendidikan Jasmani dan Sukan Mengapakah pergerakan dianggap tunggak pendidikan jasmani? Apakah contoh-contoh bagi empat konsep pergerakan? Apakah cadangan untuk membantu individu mempelajari konsep pergerakan dan kemahiran motor asas? .Mengharungi pelbagai laluan serta laluan pergerakan pelbagai objek Menyesuaikan julat pergerakan berdasarkan tugasan dan situasi Objektif Perhubungan Memahami perhubungan antara badan dengan setiap anggota badan Bergerak dengan berkesan secara “relatif” dengan individu lain dan/atau dalam kumpulan Memahami perhubungan antara badan dan anggota badan dengan objek Objektif Kualiti Pergerakan Imbangan: Memahami unsur imbangan statik dan dinamik serta peranan imbangan dalam pergerakan Masa: Membezakan pelbagai kelajuan dan meningkatkan atau mengurangan kelajuan pergerakan Kuasa: Kebolehan mewujudkan dan modifikasikan kuasa sendiri untuk memenuhi keperluan tugasan.

tarian dan kecergasan. ahli keluarga sebagai “role model” yang aktif secara fizikal)   Peranan gender Ekonomi . keyakinan diri Faktor Sosiologikal  Keahlian dalam kumpulan boleh mempengaruhi penglibatan (contohnya. serta fleksibiliti Faktor Psikologikal  Ketakutan. Sebaiknya. kekuatan dan dayatahan otot. sukan. Faktor Umum Yang Mempengaruhi Pergerakan Faktor Fisiologikal  Dayatahan kardiovaskular.Kemahiran motor asas merupakan asas untuk memperkembangkan kemahiran motor yang lebih kompleks serta kemahiran motor yang khusus untuk aktiviti permainan. konsep pergerakan dan kemahiran motor asas dipelajari semasa peringkat awal kanak-kanak dan sekolah rendah Kemahiran-kemahiran ini akan diamalkan sepanjang hayat jika penguasaan dicapai pada usia muda lagi. kerisauan.

Penyelesaian masalah ’Team Building’ .TUJUAN PERGERAKAN ASAS Tujuan Kecergasan Pergerakan asas untuk tujuan kecergasan adalah seperti berikut: Fleksibiliti/kelembutan Kekuatan otot Daya tahan otot Daya tahan kardiovaskular Komposisi tubuh badan Sasaran dan pengukuran denyutan nadi Senaman aerobik dan anaerobic Prinsip latihan (kekerapan. Kemahiran mendengar. Prosidur yang selamat semasa menggunakan alatan. intensiti. Permainan koperatif. intensity. Semangat kesukanan. masa) / (Frequency. time) Tujuan Sosialisasi/Kerjasama Pergerakan asas untuk tujuan sosialisasi/kerjasama adalah seperti: Prosidur dan peraturan dalam kelas. Kesedaran dan kawalan badan. Menghormati orang lain dan peraturan. Undang-undang dan peraturan permainan dan aktiviti.

. Membuat keputusan. Disiplin diri.Strategi kumpulan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful