You are on page 1of 4

Θεµατική : ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Θεµατική : ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Ηµεροµηνία κατάθεσης : 2/4/2009

Επιµέλεια : Χρήστος Γούλας – Γιώργος Ρούκης – Βασίλειος Μπαλάφας

Πολιτισµός

Πολιτισµός. Έννοια ανοριακή. Σύµβολο πνεύµατος. Κοιτίδα ζωής. Λέξη ελληνική. Πηγή της
µακραίωνης ιστορίας µας. Φάρος της ζωντανής µας πορείας στον κόσµο.
Στη νέα εποχή που διαµορφώνεται οφείλουµε να διατηρήσουµε την ταυτότητα µας στην
οικουµενικότητα των αναφορών και των σχέσεων, την ελευθερία στις επιταγές των τεχνολογικών
προδιαγραφών, την ατοµικότητα στο διεθνισµό. Οφείλουµε να επενδύσουµε στο µεγάλο µας
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Τον πολιτισµό µας.
Μαζί οραµατιζόµαστε την Ελλάδα της παιδείας και του πολιτισµού. Έννοιες αλληλένδετες µε
τους νέους ανθρώπους. Σ’ αυτό το δρόµο οφείλουµε να προχωρήσουµε. Κι εµείς, οι νέοι, δεν
µπορούµε να είµαστε απόντες. Η παρουσία µας σηµατοδοτεί το ενδιαφέρον µας για την κοινωνία,
την ενεργό συµµετοχή µας σε αυτή. Γιατί ήταν από αυτή τη χώρα που διαδόθηκαν οι σπόροι του
δυτικού πολιτισµού, που γεννήθηκαν και στέριωσαν οι µεγάλες αξίες της ∆ηµοκρατίας, της
∆ικαιοσύνης, της Ελευθερίας. Στην Ευρώπη του 21ου αιώνα δεν θα προχωρήσουµε υπενθυµίζοντας

Σελίδα 1 από 4
Θεµατική : ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

απλώς την ιστορική µας συνεισφορά. Εµείς να προσφέρουµε πολιτισµό. Αυτός είναι ο πλούτος του
µέλλοντος µας. Η πρώτη µας επιλογή.
Η επίτευξη των στόχων αυτών θα κάνει υπερήφανη µία ολόκληρη γενιά, τη δική µας γενιά.
Γιατί ο πολιτισµός µας είναι το σπουδαιότερο, το πολυτιµότερο αγαθό µας. Η διαχρονική προβολή
του ελληνισµού στον κόσµο. Η προσφορά µας σε αυτόν.
Να αναδείξουµε τον ελληνισµό µέσω του πολιτισµού µας. Της συνεκτικής του ουσίας, του
φωτοδότη του. Της πηγής της δύναµης του. Του ακρογωνιαίου λίθου του µε την ιστορία του. Της
συνάντησής του µε το παρελθόν και το µέλλον του.
Πολιτισµός σε κάθε έκφανση της ζωής µας. Να αναδείξουµε τον πολιτισµό µας σε
συγκριτικό µας πλεονέκτηµα του παρόντος και να µην τον περιορίζουµε µόνο σε παρελθοντικές
αναφορές.

Πολιτισµός στην πολιτική

Σήµερα παρά ποτέ βρισκόµαστε στο σηµείο που χρειάζεται να δώσουµε ιδιαίτερη βαρύτητα
στον πολιτισµό της πολιτικής. Η πολιτική πλήττεται αδυσώπητα. Υποβιβάζεται από την
παραπολιτική. Χάνει την ουσία της ανάµεσα στη διασπορά αµφιβόλου αξιοπιστίας πληροφοριών και
στην ταχύτητα του τηλεοπτικού χρόνου.
Λένε πολλοί ότι οι νέοι αποµακρύνονται από την πολιτική. Ότι µένουν απαθείς και δεν
ασχολούνται µε τα κοινά. Εµείς ζητούµε να αλλάξουµε ρότα. ∆είχνουµε το δρόµο. Υπογραµµίζουµε
και τονίζουµε σε όλους τους τόνους ότι οι νέοι είναι εδώ, ότι η ΟΝΝΕ∆ είναι εδώ, αναδεικνύοντας
την πεµπτουσία της πολιτικής. Αναδεικνύοντας τις αξίες της πολιτικής. ∆ιάλογος, προτάσεις, ιδέες,
συζήτηση, σύνθεση, βελτίωση, αρχές, ιδανικά, κατεξοχήν ιδιοχαρακτηριστικά του πολιτισµού.
∆ίνοντας βήµα σε όλους, αναδεικνύοντας τη συµµετοχή των νέων στα κοινά µέσω των Τοπικών
Συµβουλίων Νέων, προσανατολισµένη σταθερά στην πολιτική και όχι στην παραφιλολογία και τις
αερολογίες.
Μας λένε ότι δε µπορούµε µόνοι µας να αλλάξουµε τον κόσµο. Ότι πρέπει µονίµως να
περιµένουµε τη σειρά µας. Εµείς απαντούµε ότι οι ιδέες και οι προτάσεις δεν υπόκεινται σε όρους
επετηρίδας. ∆εν διεκδικούµε µόνο το αύριο. ∆ιαµορφώνουµε το παρόν. Βγαίνουµε µπροστά.
Παλεύουµε για µια νεολαία που θέλουµε να είναι οδηγός των εξελίξεων. Για µια νεολαία που
συσκέπτεται, διαλέγεται και παρεµβαίνει. Για µια νεολαία που δείχνει το δρόµο και δεν περιορίζεται
στο να περιµένει τον αφέτη να δώσει την εκκίνηση.
Κρατούµαστε µακριά από τους όρους της µικροπολιτικής, από τις τακτικές της πλύσης
εγκεφάλου µέσω κατευθυνόµενων πληροφοριών. Προσπαθούµε να βγάλουµε τους νέους µπροστά.
Οδηγούµαστε από τη φαντασία µας και το όραµά µας και κάνουµε τη διαφορά.

Σελίδα 2 από 4
Θεµατική : ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Όλα αυτά, φροντίζουµε πάντα να τα κάνουµε µε γνώµονα το κοινό συµφέρον, να δίνουµε


σε όλες τις νέες και τους νέους την ευκαιρία να πάρουν µέρος στη διαδικασία διαµόρφωσης των
θέσεών µας. Και σε αυτή τη µεγάλη προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
Αυτά είναι που διαµορφώνουν ένα περιβάλλον πολιτικού πολιτισµού.

Αθλητισµός

∆υστυχώς ο αθλητισµός στις µέρες µας έχει ταυτιστεί µε τον πρωταθλητισµό. Ο


πρωταθλητισµός από την πλευρά του, εξελίχθηκε σε µέγιστο «εθνικό στόχο» µε κάθε κόστος. Και
όπως είναι επόµενο, µε αυτούς τους όρους νοθεύτηκε.
Ποιο είναι τελικά το συναίσθηµα που υπερτερεί ; Η χαρά κατάκτησης µιας πρώτης θέσης σε
ένα βάθρο, η απογοήτευση από µια ντοπαρισµένη διάκριση ή αυτή καθεαυτή η χαρά της άθλησης
και της συµµετοχής ;
Τα όρια είναι εµφανώς δυσδιάκριτα. Ο αθλητισµός πρέπει να είναι δικαίωµα κάθε πολίτη,
κάθε νέας και νέου. Οι χώροι άθλησης πρέπει να είναι διαθέσιµοι σε όλους και όχι µονίµως
καταλυµένοι από αθλητικά σωµατεία που καλώς έχουν ως στόχο τον πρωταθλητισµό. Οι
πρωταθλητές πρέπει να δίνουν το παράδειγµα προς όλους και να τους ωθούν στην άθληση πριν
από όλα. Ο πρωταθλητισµός θα προκύψει µέσα από το ταλέντο και όχι από τη «µεταποίηση».
Η χαρά της άθλησης είναι χαρά της παρέας, των φίλων, της οµάδας της γειτονιάς, της
οµάδας της τάξης στο σχολείο. Είναι ο ελεύθερος χρόνος που έχουµε ανάγκη να αξιοποιήσουµε
ασκώντας και το σώµα µας. Ο αθλητισµός είναι κοινωνικοποίηση, είναι συµµετοχή, είναι «οµάδα»,
είναι το γκολ που µπήκε στο τέρµα που φτιάξαµε µε τσιµεντόλιθους. ∆εν είναι ο ηλεκτρικός
διάδροµος µε το βλέµµα καρφωµένο στον τοίχο. ∆εν είναι το κλείσιµο σε τέσσερεις τοίχους µε
διάφορα «σύγχρονα» όργανα γυµναστικής. ∆εν είναι τα ισοτονικά ποτά και τα σκευάσµατα
κρεατίνης.
Οφείλουµε να θέσουµε τον αθλητισµό και πάλι στη σωστή του διάσταση. Πρέπει να
σηκωθούµε από τον καναπέ και να βγούµε έξω να παίξουµε µπάλα, µπάσκετ, να τρέξουµε, να
παραβγούµε µέχρι εκείνο το δένδρο που έχει αποµείνει στη γειτονιά. Πρέπει να εξασφαλίσουµε
δηµόσιους χώρους άθλησης, εξοπλισµένους µε όλα εκείνα τα σύγχρονα µέσα που καθιστούν την
άθληση ακόµα ασφαλέστερη.
Γιατί πολύ απλά, ο αθλητισµός είναι πολιτισµός.

Σελίδα 3 από 4
Θεµατική : ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Οι προτάσεις µας
Για τον πολιτισµό :

• Ανάδειξη και συντήρηση όλων των σηµαντικών αρχαιολογικών χώρων της χώρας.
• ∆ηµιουργία και στελέχωση δηµόσιων πολιτιστικών κέντρων που θα πραγµατοποιούνται
επιµορφωτικά προγράµµατα και σεµινάρια στους κατοίκους της κάθε περιοχής. Σε αυτά θα
µπορούν να δραστηριοποιούνται πολιτιστικοί σύλλογοι οι οποίοι µπορούν να συνεισφέρουν
σε εξοπλισµό και εξειδικευµένο προσωπικό.
• ∆ιεύρυνση στη θεµατολογία και τη διεξαγωγή των προγραµµάτων της Ν.Ε.Λ.Ε.
(Νοµαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιµόρφωσης ). Εµπλουτισµών των θεµατικών ενοτήτων
τους και σύνδεσή τους µε κοινωνικές δράσεις, αλλά και όλες τις κοινωνικές οµάδες.
• Κατασκευή δηµόσιων και δηµοτικών θεάτρων, ωδείων και βιβλιοθηκών µε ελεύθερη
πρόσβαση στο κοινό. Ψηφιοποίηση πολιτιστικού υλικού και δηµιουργία ψηφιακών
βιβλιοθηκών. Ψηφιακή απεικόνιση όλων των αρχαιολογικών χώρων και δηµιουργία info
kiosks.
• ∆ηµιουργία αναγνωστηρίων σε κάθε ∆ήµο της χώρας, σε ήδη διαθέσιµους χώρους των
Ο.Τ.Α..
• Οικονοµική ενίσχυση των πολιτιστικών συλλόγων από το Υπουργείο Πολιτισµού, µε
υποχρεωτικό και ενδελεχή έλεγχο των επιδοτούµενων δράσεων ως προς την
αποτελεσµατικότητα και τη συµµετοχή των τοπικών κοινωνιών.

Για τον Αθλητισµό :

• ∆ηµιουργία χώρων άθλησης σε κάθε σχεδόν γειτονιά των µεγάλων αστικών κέντρων.
• Εκσυγχρονισµός και ανακατασκευή των χώρων άθλησης που υπάρχουν, στα ευρωπαϊκά
πρότυπα.
• ∆ηµιουργία ακαδηµιών άθλησης υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισµού και των
∆ήµων.
• Προγράµµατα ενηµέρωσης των µαθητών του δηµοτικού για τα ολυµπιακά αθλήµατα και το
ολυµπιακό ιδεώδες.
• Ευκολότερη πρόσβαση στους χώρους άθλησης για τα ΑΜΕΑ.
• Ένταξη σύγχρονων αθλητικών δραστηριοτήτων (π.χ. skateboard, paintball) στα αθλητικά
προγράµµατα των ∆ήµων.
• Υποχρεωτική ύπαρξη ατόµων εκπαιδευµένων να παράσχουν πρώτες βοήθειες σε όλους τους
οργανωµένους χώρους άθλησης.

Σελίδα 4 από 4