ANEXA 7 la Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 5243/ 01.09.

2008

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

CENTRUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

ARIA CURRICULARĂ „ARTE”

EDUCAŢIE MUZICALĂ
PROGRAMĂ ŞCOLARĂ Clasele I-X (Nivelurile IV - VI)

Curriculum SURDOCECITATE / DEFICIENŢE SENZORIALE MULTIPLE

Aprobat prin ordin al ministrului 5243/ 01.09.2008

Bucureşti, 2008

vizuale. cât şi una de comunicare. Educaţia muzicală oferă copiilor cu surdocecitate/ deficienţe senzoriale multiple ocazia de : • exersare a potenţialului auditiv • creştere a eficienţei sensibilităţii vibro-tactile • recunoaştere a structurii unei activităţi prin utilizarea indicilor muzicali Educaţia muzicală şi audiţiile muzicale permit copilului cu surdocecitate/ deficienţe senzoriale multiple să-şi diminueze propriile tensiuni emoţionale şi comportamentale. NIVELURILE IV – VI (CLS. I -X) OBIECTIVE CADRU Formarea şi dezvoltarea capacităţii de percepţie a vibraţiilor emise de surse sonore Dezvoltarea capacităţii de percepţie a sunetelor prin utilizarea eficientă a auzului rezidual Formarea unor asociaţii între expresia muzicală. Indiferent de nivelul de dezvoltare a abilităţilor artistice. mijloacele de expresie artistică au scop educaţional-terapeutic. 2. Aceasta furnizează numeroase experienţe senzoriale. iar educaţia artistică stimulează creativitatea şi imaginaţia. să-şi formeze şi să-şi dezvolte mijloace noi de expresie prin activităţi ce implică vocea.NOTA DE PREZENTARE Arta îndeplineşte atât o funcţie de cunoaştere. gestica. tactile şi poate fi premisa unui mod aparte de a comunica şi de a înţelege lumea. Educaţie muzicală – Nivelurile IV-VI 2 . 3. verbală şi corporală 1. să-şi dezvolte capacitatea de cooperare cu membrii grupului. instrumentele. Copiii cu surdocecitate/ deficienţe senzoriale multiple au nevoie pentru a relaţiona cu lumea înconjurătoare de mijloace alternative de exprimare şi comunicare.

perceperea mişcărilor vibrotactile ale fonemelor în funcţie de regiunea de articulare: gât. clopot. diferite ca ritm de la o activitate la alta ▪ Utilizarea vibraţiilor diferite ca ritm. trianglu. nas. instrumente muzicale) vibratorii ▪ Exerciţii de utilizare a soft-urilor de antrenament auditiv ▪ Exerciţii de percepere a mişcărilor vibrotactile ale fonemelor în funcţie de regiunea de articulare: gât. chitară.intensităţii sunetelor (tare.timbrului sunetelor (instrumente muzicale). buze. uşi trântite. de bărbat. înalte).1 Stimularea capacităţii de percepţie (tobă. .înălţimii sunetelor (joase.3 Utilizarea vibraţiilor ritmice şi a ▪ Exerciţii de asociere a unei activităţi. masa. instrumente muzicale. radio. . telefonul. Dezvoltarea capacităţii de percepţie a sunetelor prin utilizarea eficientă a auzului rezidual OBIECTIVE DE REFERINŢĂ EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 2. dinţi ▪ Exerciţii de mers în ritmuri diferite.A. jocuri cu jucării sonore) vocea umană ▪ Exerciţii de receptare a zgomotelor şi a sunetelor din realitatea înconjurătoare ▪ Exerciţii de identificare a surselor sonore (prezente/ absente în câmpul vizual al copilului) ▪ Exerciţii de diferenţiere zgomot-sunet-voce ▪ Exerciţii de recunoaştere a persoanelor după voce (vocea mamei. percepute la nivelul podelei (profesorul bate cu piciorul fără să fie văzut) 1. a fraţilor.1 Identificarea sunetelor produse de ▪ Exerciţii de orientare a atenţiei copilului spre sunetele şi zgomotele din unele obiecte. . voce de copil. buze. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1. diapazon) ▪ Exerciţii de percepere a vibraţiilor specifice vorbirii: . zgomote şi sunete ambientale. a vibraţiilor emise de surse sonore cutia de rezonanţă. dinţi 1. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de percepţie a vibraţiilor emise de surse sonore OBIECTIVE DE REFERINŢĂ EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ▪ Exerciţii de identificare a vibraţiilor emise de diverse surse sonore 1. aspirator.direcţiei sunetelor. de femeie) ▪ Exerciţii de diferenţiere a : . a cântecelor pe principiul obiectelor de referinţă (de ex. nas. mediu (soft-uri educaţionale care redau onomatopee. maşini electrocasnice.(podeaua. boxe de casetofon. perceperea vibraţiilor unui cântec la boxe poate fi utilizată pentru a indica începutul/ sfârşitul unei activităţi) 2.2 Diferenţierea surselor sonore prin ▪ Exerciţii de diferenţiere a vibraţiilor emise de diverse surse sonore intermediul sensibilităţii tactil. Educaţie muzicală – Nivelurile IV-VI 3 . cu perceperea vibraţiilor cântecelor în scop educativ cântecelor. televizor. încet).

folosind instrumentele muzicale ▪ Audiţii muzicale 2.3.2 Cunoaşterea şi discriminarea ▪ Exerciţii de recunoaştere a instrumentelor muzicale după sunetele instrumentelor muzicale în funcţie de emise calităţile sonore ale acestora ▪ Exerciţii de asociere a imaginii instrumentelor muzicale cu sunetul corespunzător acestora ▪ Exerciţii de imitare a unor instrumente muzicale ▪ Exerciţii de reproducere a unui ritm dat. Formarea unor asociaţii între expresia muzicală. Formarea capacităţii de coordonare ▪ Jocuri ritmice cu bătăi din palme. Formarea capacităţii de asociere a ▪ Interpretarea unor cântece simple cu respectarea melodiei şi a melodiei cu dansul ritmului ▪ Exerciţii de asociere a melodiei cu mişcarea ▪ Exerciţii de utilizare a muzicii şi dansului ca formă de comunicare (dans în pereche.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 2. verbală şi corporală OBIECTIVE DE REFERINŢĂ EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ▪ Exerciţii de reproducere a unor structuri ritmice simple 3. pompoane etc) ▪ Jocuri ritmice de mişcare însoţite de diferite melodii (cântece în care fiecare structură muzicală să fie însoţită de o mişcare diferită . cercuri.2. lovirea unui ritm muzical . Formarea capacităţii de reproducere ▪ Exerciţii de mers în ritmuri diferite (date de profesor cu diferite a unor structuri ritmice instrumente muzicale) ▪ Exerciţii de reproducere a unui ritm dat la un instrument de percuţie ▪ Jocuri ritmice cu bătăi din palme în ritmuri diferite ▪ Jocuri onomatopeice însoţite de mişcări ritmice 3.mişcare instrument de percuţie după un model ritmic dat ▪ Mişcări ale segmentelor corporale cu adaptare la ritmul dat de profesor 3. lovirea podelei. trunchiului) Educaţie muzicală – Nivelurile IV-VI 4 . balansarea intervenientului în acelaşi ritm cu copilul) ▪Activităţi sportive ritmice (manipularea obiectelor în ritmul muziciipanglici.3 Familiarizarea cu vocea umană ▪ Exerciţii de recunoaştere a diferitelor persoane după voce ▪ Exerciţii de diferenţiere a persoanelor după timbrul şi intensitatea vocii ▪Exerciţii de discriminare a muzicii vocale de muzica instrumentală 3.1.a braţelor sau a picioarelor.

Timişoara Colaboratori la elaborarea programei şcolare: Drd. trebuie repetate pentru a da elevilor oportunitatea de a le percepe şi înţelege. inclusiv cele verbale. înţelegerea şi reproducerea lui. ● este necesar ca zgomotul de fond din clasă să fie redus pentru ca elevul să-şi orienteze atenţia spre stimulii auditivi propuşi de profesor. recunoaşterea sunetului. în timp ce obiectivul cadru 2 este destinat celor cu auz rezidual.Grădiniţa pentru hipoacuzici. instrumente muzicale. Bucureşti Prof. Vibraţii emise de diferite obiecte. ● sunetele trebuie astfel selectate încât să fie uşor percepute. ● permiteţi elevului să controleze cantitatea de stimulare auditivă pe care o primeşte. ● sunetele. vocea umană Instrumentelor muzicale Ritmul . CONŢINUTURI ALE ÎNVĂŢĂRII 1. răspunsul la sunet. Cluj Napoca Prof. Gabriela Jianu – Şcoala cu clasele I-VIII “C-tin. Pufan“. 7. procesa şi elabora un răspuns. Grupul de lucru pentru elaborarea programei şcolare: Coordonator: Consilier CNCEIP. 2. sunete.Şcoala cu clasele I-VIII “C-tin. Monica Marin – Grădiniţa pentru hipoacuzici. ● copilul trebuie să beneficieze de antrenament prelungit pentru a recunoaşte sunetele şi fiecare sursă sonoră. Bucureşti Educaţie muzicală – Nivelurile IV-VI 5 . Casapu Alexandra . luând în considerare: conştientizarea prezenţei sunetului. Claudia-Veronica Marinache – Şcoala pentru Deficienţi de Vedere. ● înaintea activităţilor. voce umană Surse sonore din mediul ambiant: zgomote. 3.Centrul Multifuncţional.sesizare şi imitare Ritm şi dans Jocuri muzicale Audiţii muzicale Program muzical-artistic C. Valeria Adina Marinache AUTORI: Prof. localizarea sursei sonore. trebuie acordat elevului timp pentru a le asculta. 6. ● activităţile de expresie muzicală vor începe cu evaluarea funcţională a auzului elevilor.Biro Carolina . 4. Bucureşti Prof. ● sunt indicate casetofoane cu boxe detaşabile suficient de solide pentru ca elevii să se aşeze pe ele. SUGESTII METODOLOGICE Notă: Obiectivul cadru 1 se adresează elevilor cu surdocecitate fără rest auditiv.B. 8. Timişoara Prof. 5. profesorul trebuie să se asigure ca protezele auditive ale elevilor funcţionează. Andrea Hathazi . Pufan“.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful