TEACHING GAMES FOR UNDERSTANDING

Model ini telah diperkenalkan oleh James Torpe, iaitu seorang atlet Amerika Syarikat.

Model ini menghujahkan bahawa teknik pengajaran dalam pendidikn jasmani untuk mengajar atau melatih seseorang individu dalam teknik dan kemahiran permainan tidak menyumbang kepada kejayaan, menambah pengetahuan mahupun meningkatkan kemahiran.

Model ini bertujuan untuk membaiki model kurikulum bagi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani sedia ada.

Teori Bunker dan Thorpe telah berfungsi untuk mewujudkan guru atau jurulatih bukan sahaja mementingkan kemahiran pada kanak-kanak malah memberi ruangan kepada kanak-kanak untuk terus meneroka dan

mengekalkan minat mereka sendiri dengan seronok dan ianya menghasilkan faedah yang baik.

Mereka berpendapat bahawa, dalam sesuatu permainan, kanak-kanak haruslah diberi kesedaran tentang ‘Mengapa’ dan ‘Bila’ sesuatu kemahiran perlu diaplikasikan dan bila ia patut ditunjukkan dalam sesuatu permainan tertentu.

Dengan itu,kanak-kanak akan memberi respons yang lebih baik dan peka jika mereka tahu bagaimana sesuatu teknik atau kemahiran harus dilakukan.

ia mencakupi semua aspek yang perlu diterapkan kepada kanak-kanak dan kanak-kanak dapat menerokai permainan yang diubahsuai secara berperingkat. KELEMAHAN MODEL  Antara kelemahannya ialah kanak-kanak mungkin akan keliru kerana pengubahsuaian permainan ini mungkin akan mengubah sifat asal sesuatu permainan itu dan peralatan yang digunakan juga mungkin tidak bersesuaian untuk permainan tersebut.MATLAMAT TGFU •Memperkembangkan kemahiran seseorang pelajar dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan •Pelajar atau pemain bukan sahaja perlu tahu bagaimana untuk menjayakan sesuatu permainan tetapi adalah lebih penting untuk belajar membuat keputusan yang sesuai ketika permainan berjalan • Model TGfU juga menggalakkan pelajar untuk melibatkan diri dalam pelbagai permainan KEBAIKAN MODEL :  Antaranya permainan ialah yang ia dapat memberi peluang kanak-kanak umur meneroka tahap telah diubahsuai berdasarkan dan pengetahuan mereka. . kaedah ini lebih sistematik berbanding kaedah pengajaran yang sedia ada.

Mengikut Model Bunker dan Thorpe (1982). pukulan. Keempat-empat kategori dersebut adalah sasaran. . jaringan /dinding dan serangan / kawasan.Teaching Games for Understanding (TGfU) adalah berasaskan idea Bunker dan Thorpe (1982). Matlamat utama TGfU ialah supaya murid dapat memperkembangkan kemahiran menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. terdapat empat kategori dalam permainan kanak-kanak.

golf • Striking / Fielding – Perlawanan yang melibatkan dua pihak: pasukan striking dan pasukan fielding – Mengumpul mata melalui larian yang selamat dan berjaya selepas pukulan dalam masa atau pusingan yang ditetapkan – Contoh: baseball . archery. softball. Antaranya ialah: • Target / sasaran – Menempatkan objek pada sasaran atau mendekati sasaran untuk mendapat mata – Contoh: bowling.Jenis-jenis permainan kanak-kanak dan kategori mengikut Bunker & Thorpe: Sasaran Ten Pin Bowling Bowling Padang Dart Memanah Pukulan Sofbol Baseball Kriket Jaring / Dinding Ping Pong Badminton Bola Tampar Serangan Kawasan Ragbi Bola Sepak Bola Jaring Bola Keranjang Hoki / Kategori permainan model TGFU Terdapat empat kategori permainan yang terkandung dalam model TGFU ini. cricket .

squash. a. Membantu meningkatkan kemahiran khusus sukan seperti melontar. Mengikut Model Bunker dan Thorpe (1982). b. Membantu meningkatkan kemahiran asas motor seperti pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor dengan alatan atau tanpa alatan. menyepak. terdapat dua kebaikan permainan untuk kanak-kanak. table tennis • Invasion / Serangan – Permainan berpasukan – Dalam jangka masa yang tertentu. .• Net / Wall – Permainan dimainkan antara jaring atau atas dinding – Mengumpul mata melalui menghantar objek ke gelanggang pihak lawan dengan syarat objek tersebut tidak dapat dihantar balik dalam kawasan gelanggang – Contoh: badminton. menangkap. dan sebagainya. handball MODEL BUNKER & THORPE PERMAINAN KANAK-KANAK 1. basketball. masuk ke dalam kawasan pihak lawan dan mengumpul mata – Contoh: soccer.

Semasa permainan melaksanakan aktiviti memanaskan badan dan regangan memberi penerangan dan demonstrasi.2. alat-alatan menarik dan mencukupi. senarai dan mengasingkan alat-alatan yang diperlukan menyediakan peraturan permainan. menetapkan sistem pemarkahan (jika perlu). menyediakan kad-kad/borang-borang catatan/skor. merancang prosedur permainan. Untuk memastikan pengurusan dan pengelolaan permainan kanak-kanak berkesan dan selamat. menyediakan kawasan dan tanda tempat permainan. guru perlu memberi perhatian kepada perkara-perkara berikut: Sebelum permainan tetapkan tarikh dan waktu. alat-alatan disusun dengan baik dan di sudut yang selamat. .

membuat refleksi dan kajian semula (post-mortem). memastikan kawasan permainan bersih dan kemas. . Selepas permainan semua alat-alatan disimpan di tempat asal. teratur dan terkawal. kanak-kanak mematuhi arahan. kanak-kanak berbaris dan berjalan balik ke kelas. pakaian sesuai dan kemas. kawasan permainan sesuai dan selamat. melaksanakan permainan secara sistematik.- alat-alatan digunakan dengan cara yang betul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful