You are on page 1of 10

SEKOLAH TABUAN ULU, KUCHING SARAWAK

Disediakan oleh : SUBANG ANAK STEVEN PISMP PEMULIHAN JAN 2011 INSTITUT PERGURUAN BATU LINTANG

Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Mata Pelajaran Kelas Tarikh Masa Jumlah Murid : Bahasa Melayu Pemulihan Khas : Tahun 3 : 24 April 2013 :10.15 – 11.15 Am (60 Minit) : 5 Orang (4 Lelaki 1 perempuan) Unit Tema Standard Kandungan: Perkataan Digraf dan Konsonan bergabung Standard Pembelajaran: 4.4 Membina dan menulis ayat tunggal yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung. Objektif Pengajaran: Pada akhir pembelajaran dan pengajaran ini, murid berupaya: Calvin Samuel Fatin Amirul Hakimi

: Perkataan Digraf dan konsonan bergabung : Alam sekeliling

murid berupaya: 1. Membina ayat tunggal dengan menyusun semula perkataan yang melibatkan perkataan digraf dan konsonan bergabung. permainan „bola Angkasa‟ 2. KUCHING SARAWAK Disediakan oleh : SUBANG ANAK STEVEN PISMP PEMULIHAN JAN 2011 INSTITUT PERGURUAN BATU LINTANG 1. Permainan „Apa itu?‟ . Kemahiran Berfikir: . Keberanian. 2. 2. Membina sekurang-kurangnya 3 dari 5 ayat tunggal berdasarkan gambar berkaitan dengan digraf dan konsonan bergabung dengan struktur ayat yang betul. permainan „Posmen‟. Menulis ayat tunggal yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung.SEKOLAH TABUAN ULU.Lembaran Kerja Penerapan Nilai: Kerajinan. Bertulis . Keyakinan. Hasil Pembelajaran: Pada Pada akhir pembelajaran dan pengajaran ini. 3. Membina sekurang-kurangnya 3 dari 5 ayat tunggal berdasarkan frasa digraf dan konsonan bergabung dengan struktur ayat yang betul. Lisan . Membina ayat tunggal dengan menyusun semula perkataan yang melibatkan digraf dan konsonan bergabung dengan susunan yang betul. Permainan „Tin Anak Panah‟. Pengetahuan Sedia Ada: Murid sudah mempelajari dan mengenal huruf vokal serta sudah mempelajari suku kata kv+kv. Bahan Bantu Mengajar: 1.Perisian powerpoint (multimedia) .

Guru bersoal jawab dengan murid. menginterpretasi. 2.20 am (5 minit) 1.15 – 10. menganalisis. Guru meminta murid membunyikan digraf dan konsonan bergabung berdasarkan gambar yang ditunjukkan. BBM: Gambar rajah / multimedia Menghubungkaitkan Keberanian Catatan  Penjelasan Aktiviti Set induksi bertujuan untuk memastikan murid masih mengingati sesi pembelajaran yang lepas. Guru menunjukkan rajah digraf dan konsonan bergabung. “Murid-murid masih ingat bunyi huruf-huruf (digraf dan konsonan KBT: bergabung) ini? 3.SEKOLAH TABUAN ULU. menghubungkaitkan Langkah Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Nilai Murni KBT BBM Nilai: Keyakinan. Set Induksi 10. . KUCHING SARAWAK Disediakan oleh : SUBANG ANAK STEVEN PISMP PEMULIHAN JAN 2011 INSTITUT PERGURUAN BATU LINTANG Menyusun atur.

Aktiviti ini bertujuan untuk mereka pilih terlebih dahulu. KBT: Menghubungkaitkan. Kad diletakkan secara terbalik.murid diminta membuka mata. KUCHING SARAWAK Disediakan oleh : SUBANG ANAK STEVEN PISMP PEMULIHAN JAN 2011 INSTITUT PERGURUAN BATU LINTANG Nilai: Keyakinan. Contoh kad digraf / konsonan bergabung 4.murid menutup mata 1. Guru meminta satu demi satu murid untuk menyebut perkataan atau frasa yang berkaitan dengan digraf atau konsonan bergabung yang telah mereka pilih. .murid hanya dibenarkan mengambil dua kad sahaja dan tidak dibenarkan berebut. kad digraf dan konsonan bergabung. Permainan “Apa Itu?” 4. BBM: Permainan “Apa Itu?” . 5. Murid. 3. Murid. Murid. Guru meletakkan beberapa kad digraf atau konsonan bergabung di lantai secara berselerak. 2.SEKOLAH TABUAN ULU. Guru mengarahkan murid – murid pergi ke satu sudut.murid diminta untuk mengenalpasti kad digraf atau konsonan bergabung yang telah 2.30 am 10 minit 1. menganalisis. Langkah 1 10.20 – 10. Guru meminta murid. 3. menginterpretasi Pengajaran Aktiviti Keberanian Aktiviti ini bertujuan adalah sebahagian daripada aktiviti peneguhan.

45 am 15 minit 1. 1.SEKOLAH TABUAN ULU. Guru memberikan murid dua set kad Permainan ‘Posmen’ perkataan. menyusun perkataan-perkataan untuk membina melibatkan ayat tunggal digraf yang 4. 5. Kad untuk perkataan. Murid-murid 2. Keberanian KBT: untuk 3. 7. Guru meletakkan 5 keping sampul surat pada papan kecil. Di dalam sampul terdapat takhta menginterpretasi dan nombor. dengan mainan „O-som‟ Nilai: Keyakinan. menganalisis. memakai takhta nombor tersebut takhta nombor / kad pada kepala mereka. KUCHING SARAWAK Disediakan oleh : SUBANG ANAK STEVEN PISMP PEMULIHAN JAN 2011 INSTITUT PERGURUAN BATU LINTANG mengimbas kembali perkara yang telah mereka pelajari sebelum beralih kepada aktiviti seterusnya. perkataan konsonan bergabung.30 – 10. Muridmurid diminta untuk BBM: Sampul surat. Murid-murid menyusun diarahkan nombor.perkataan dan gambar berdasarkan mereka. Langkah 2 10. Guru mengarahkan murid nombor pada takhta 2. . 6. Giliran memilih sampul ditentukan Menghubungkaitkan. Guru menyemak ayat yang disusun diarahkan membaca ayat susunan rakan bersama-sama. permainan perkataan-perkataan „Posmen‟ untuk membina ayat tunggal yang melibatkan perkataan digraf dan konsonan bergabung.

kad Panah‟ pada murid-murid. Latihan secara permainan ini adalah untuk mencapai objektif 1. Guru membimbing murid jika terdapat kesalahan.45 – 10. memegang tin tersebut. Muzik diberhentikan. Di yang mempunyai digraf dan perkataan diagraf atau konsonan perkataan & kad bergabung yang disertakan dengan nombor. 6. Muzik nombor. 4. Guru menunjukkan „Tin Anak BBM: Permainan Tin kad Anak Panah. demosnstrasi terlebih dahulu. 3. 3. Langkah 3 Pencapaian Objektif 2 Guru akan memberikan 1. 5.SEKOLAH TABUAN ULU. Murid-murid masih lagi memakai KBT: takhta nombor masing-masing 2. 10. 4. 7. Guru memberikan beberapa contoh ayat yang sesuai untuk perkataan 3. Guru akan menggunakan salah satu kad dalam tin untuk membina ayat. Murid yang terakhir memegang tin perlu mencabut satu kad nombor.55 1. am 10 minit 2. KUCHING SARAWAK Disediakan oleh : SUBANG ANAK STEVEN PISMP PEMULIHAN JAN 2011 INSTITUT PERGURUAN BATU LINTANG murid. Murid akan „memanah‟ kawan . Nilai: Keyakinan. Muzik akan dipasang dan murid – murid akan bergilir – gilir konsonan bergabung. dalam tin terdapat Menghubungkaitkan Permainan ‘Tin Anak Panah’ Keberanian .

Guru memberikan contoh yang banyak kerana guru tidak mahu murid terikat dengan contoh yang sama dan mampu berfikir lebih jauh. 9. Langkah 4 9. 1. 8. Menghubungkaitkan. Guru akan membacakan arahan pada lembaran kerja. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid. KUCHING SARAWAK Disediakan oleh : SUBANG ANAK STEVEN PISMP PEMULIHAN JAN 2011 INSTITUT PERGURUAN BATU LINTANG mereka yang mempunyai nombor yang sama pada takhta mereka.25 am 15 minit Latihan 1.SEKOLAH TABUAN ULU. Nilai: Keyakinan. 2. 4. menganalisis Pengajaran. 3. Kerajinan pencapaian objektif 1 dan 2. Murid yang memiliki takhta nombor sama dengan nombor kad perkataan tersebut perlu membina ayat. Permainan diteruskan sehingga kad nombor dalam tin habis. BBM: Lembaran Kerja murid. 4. Guru berbincang dengan murid akan jawapan yang betul. Guru membimbing murid menjawab KBT: soalan dalam lembaran kerja 2. Guru menyemak jawapan murid. Lembaran kerja merupakan latih tubi daripada permainan yang telah . Lembaran kerja merangkumi 1.10 am – 9.

Guru memberikan pujian kepada murid yang berjaya menjawab soalan. Bina ayat secara spontan dengan frasa „khemah.30am 5 minit Penutup Kognitif 1.25am – 9. Angkasa‟ KBT: kemahiran berfikir – menghubungkait. Guru menggunakan permainan „bola Angkasa‟ sebagai aktiviti pengukuhan. 2. Pencapaian objektif 1 Pencapaian objektif 2 Nilai: Keberanian Penutup 9. KUCHING SARAWAK Disediakan oleh : SUBANG ANAK STEVEN PISMP PEMULIHAN JAN 2011 INSTITUT PERGURUAN BATU LINTANG dijalankan.SEKOLAH TABUAN ULU. Guru bersoal jawab dengan murid. BBM: permainan „bola Penutup Sosial 1. 2. biru‟. Guru menggalakkan yang tidak berjaya menjawab soalan untuk mencuba lagi dan member pujian kerana berani mencuba. .

SEKOLAH TABUAN ULU. KUCHING SARAWAK Disediakan oleh : SUBANG ANAK STEVEN PISMP PEMULIHAN JAN 2011 INSTITUT PERGURUAN BATU LINTANG Refleksi Guru pelatih: Kekuatan: Kelemahan: Penambahbaikan: .

SEKOLAH TABUAN ULU. KUCHING SARAWAK Disediakan oleh : SUBANG ANAK STEVEN PISMP PEMULIHAN JAN 2011 INSTITUT PERGURUAN BATU LINTANG Komen Guru Pembimbing: Komen Pensyarah Pembimbing: .