You are on page 1of 23

Ocak 2013 Tarihli YÖK Yasa Taslağı Ne Getiriyor?

BİZ KİMİZ? Marmara Üniversitesi’nde araştırma görevlisi kadrosunda görev yapan öğretim elemanlarıyız. Amacımız sadece kendi üniversitemizdeki akademik personeli değil. Ocak 2013 tarihli YÖK Yasa Taslağı’nın özellikle araştırma görevlileri için yol açacağı olumsuzluklara dikkat çekmek için bir araya geldik. Marmara Üniversitesi Asistan Dayanışması . yeni yasanın muhatabı olan Türkiye’deki tüm üniversitelerin akademik personelini de bilgilendirmektir.

.

Doktoralarını başarıyla tamamlayan araştırma görevlileri. fıkrası şöyle diyor: “Araştırma görevlilerinden. toplamda azami dokuz yıl içinde doktora ve sanatta yeterlilik eğitim-öğretimini başarı ile tamamlayamayanların yükseköğretim kurumları ile ilişiği kesilir. doktora için azami altı yıl. atandığı tarihten itibaren yüksek lisans için azami üç yıl. Taslağın yakında meclise sunulması ve yasalaşması bekleniyor. maddesinin 6. doktoralarını tamamladıkları tarihten itibaren bir yıl daha araştırma görevlisi olarak çalışabilirler.” Hem 33/a hem de 50/d kadrosundaki araştırma görevlilerini işsiz bırakacak bu yasa taslağı şu sıralar Başbakanlık tarafından inceleniyor. Bu adaletsiz uygulamayı kabul etmediğimizi tüm kamuoyuna ilan ederiz. Hukukçulara göre bu süreçte “kazanılmış hak” söz konusu bile edilemiyor.Araştırma Görevlileri İşten Atılıyor! Ocak 2013 tarihli YÖK Yasa Taslağı’nın 57. Bu sürenin sonunda kadroyla ilişikleri kesilir. .

.

. Bu adaletsiz uygulamayı kabul etmediğimizi tüm kamuoyuna ilan ederiz. Hukukçulara göre bu süreçte “kazanılmış hak” söz konusu bile edilemiyor. Taslağın yakında meclise sunulması ve yasalaşması bekleniyor. doktoranın tamamlandığı yükseköğretim kurumunun bulunduğu il dışında başka bir Devlet yükseköğretim kurumunda en az iki yıl süreyle öğretim üyesi olarak çalışmış olmak şarttır.” Hem 33/a hem de 50/d kadrosundaki araştırma görevlileri için sürgün anlamına gelen bu yasa taslağı şu sıralar Başbakanlık tarafından inceleniyor.Araştırma Görevlileri Sürgün Ediliyor! Ocak 2013 tarihli YÖK Yasa Taslağı’nın 52. maddesinin 3. fıkrası şöyle diyor: “Devlet yükseköğretim kurumlarında ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvurabilmek için.

Ara Güler ‘Yağ İskelesinde Hamallar’ (1954) .

Araştırma Görevlilerinin İş Güvencesi Kalkıyor! Ocak 2013 tarihli YÖK Yasa Taslağı’nın 57. doktoralarını tamamladıkları tarihten itibaren bir yıl daha araştırma görevlisi olarak çalışabilirler. Hukukçulara göre bu süreçte “kazanılmış hak” söz konusu bile edilemiyor. doktora için azami altı yıl. maddesinin 6. fıkrası şöyle diyor: “Araştırma görevlilerinden. Taslağın yakında meclise sunulması ve yasalaşması bekleniyor.” Hem 33/a hem de 50/d kadrosundaki araştırma görevlilerinin iş güvencesini kaldıran bu yasa taslağı şu sıralar Başbakanlık tarafından inceleniyor. Bu sürenin sonunda kadroyla ilişikleri kesilir. Bu adaletsiz uygulamayı kabul etmediğimizi tüm kamuoyuna ilan ederiz. toplamda azami dokuz yıl içinde doktora ve sanatta yeterlilik eğitim-öğretimini başarı ile tamamlayamayanların yükseköğretim kurumları ile ilişiği kesilir. Doktoralarını başarıyla tamamlayan araştırma görevlileri. atandığı tarihten itibaren yüksek lisans için azami üç yıl. .

.

Bu adaletsiz uygulamayı kabul etmediğimizi tüm kamuoyuna ilan ederiz. Yeni yasa taslağının beraberinde getirdiği düzenlemeler. Taslağın yakında meclise sunulması ve yasalaşması bekleniyor. sürgün ve işsizlik anlamına gelen Ocak 2013 tarihli YÖK Yasa Taslağı şu sıralar Başbakanlık tarafından inceleniyor.Araştırma Görevlilerinin Geleceği Tehlikeye Atılıyor! Hem 33/a hem de 50/d kadrosundaki araştırma görevlileri için iş güvencesinden mahrumiyet. . Hukukçulara göre bu süreçte “kazanılmış hak” söz konusu bile edilemiyor. ağır bir iş yükü altında düşük maaşla çalışan araştırma görevlilerinin geleceğini tehlikeye atacaktır.

.

” Tüm araştırma görevlilerini 50/d statüsü içine alan bu yasa taslağı şu sıralar Başbakanlık tarafından inceleniyor. Taslağın yakında meclise sunulması ve yasalaşması bekleniyor. doktora için azami altı yıl. . Bu sürenin sonunda kadroyla ilişikleri kesilir. Hukukçulara göre bu süreçte “kazanılmış hak” söz konusu bile edilemiyor. Bu adaletsiz uygulamayı kabul etmediğimizi tüm kamuoyuna ilan ederiz.33/a-50/d Ayrımı Ortadan Kalkıyor! Ocak 2013 tarihli YÖK Yasa Taslağı’nın 57. fıkrası şöyle diyor: “Araştırma görevlilerinden. maddesinin 6. atandığı tarihten itibaren yüksek lisans için azami üç yıl. Doktoralarını başarıyla tamamlayan araştırma görevlileri. toplamda azami dokuz yıl içinde doktora ve sanatta yeterlilik eğitim-öğretimini başarı ile tamamlayamayanların yükseköğretim kurumları ile ilişiği kesilir. doktoralarını tamamladıkları tarihten itibaren bir yıl daha araştırma görevlisi olarak çalışabilirler.

.

maddesinin 6.Dr. toplamda azami dokuz yıl içinde doktora ve sanatta yeterlilik eğitim-öğretimini başarı ile tamamlayamayanların yükseköğretim kurumları ile ilişiği kesilir. Hukukçulara göre bu süreçte “kazanılmış hak” söz konusu bile edilemiyor. doktoralarını tamamladıkları tarihten itibaren bir yıl daha araştırma görevlisi olarak çalışabilirler. atandığı tarihten itibaren yüksek lisans için azami üç yıl. fıkrası şöyle diyor: “Araştırma görevlilerinden. Taslağın yakında meclise sunulması ve yasalaşması bekleniyor. Bu sürenin sonunda kadroyla ilişikleri kesilir.” 33/a-50/d ayrımı yapmadan. Araştırma Görevlileri de İşten Atılıyor! Ocak 2013 tarihli YÖK Yasa Taslağı’nın 57. doktora için azami altı yıl. Doktoralarını başarıyla tamamlayan araştırma görevlileri. . doktorasını bitireli 1 yılı geçmiş tüm araştırma görevlilerini ertesi gün işsiz bırakacak bu yasa taslağı şu sıralar Başbakanlık tarafından inceleniyor. Bu adaletsiz uygulamayı kabul etmediğimizi tüm kamuoyuna ilan ederiz.

.

............................................................................................................................................................................................................ ..................................................................................... ............................................................................................................................................................................ ....................................... ........... .................................................................................................................... ...................................................Araştırma Görevlilerine Mobbing Yapılıyor! Mevcut yasadaki belirsiz görev tanımı..................................................... Bu adaletsiz uygulamayı kabul etmediğimizi tüm kamuoyuna ilan ederiz............................................................................. ağır iş yükü ve her yıl yenilenen sözleşmeler araştırma görevlilerini mobbinge maruz bırakmaktadır.................................................. Ocak 2013 tarihli YÖK Yasa Taslağı bu konuda hiçbir iyileştirme içermiyor............................................... ..................................... ..............................................................................................

.

.............................................................................................................................. .............. .......................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................Araştırma Görevlileri Akademik Kurullarda Temsil Edilmiyor! Akademinin yükünü çeken araştırma görevlileri akademinin karar mekanizmalarından uzak tutuluyor................................................................................................................................................. Bu adaletsiz uygulamayı kabul etmediğimizi tüm kamuoyuna ilan ederiz.................... ............................................................................................................................................................................................ .... Ocak 2013 tarihli YÖK Yasa Taslağı bu konuda hiçbir iyileştirme içermiyor...... ....................................... ....................................................... .................................................................................................................................. ...................

.

. inceleme ve deneylerde yardımcı olan.Araştırma Görevlilerinin İş Tanımı Genişletiliyor! Araştırma görevlileri mevcut yasadaki muğlak iş tanımı nedeniyle sekreterlikten idari işlere.” Bu adaletsiz uygulamayı kabul etmediğimizi tüm kamuoyuna ilan ederiz. Ocak 2013 tarihli YÖK Yasa Taslağı’nın 2. sınav kâğıdı okumaktan ders vermeye kadar her işi yapıyor. yükseköğretim kurumunun yetkili organlarınca verilen akademik nitelikteki diğer görevleri yapan ve lisansüstü öğrenim yapmakla yükümlü olan öğretim elemanını ifade eder. araştırma. maddesinin c fıkrası bu iş tanımını daha da genişletiyor: “Yükseköğretim kurumlarında yürütülen eğitim-öğretim.

Belirtilmelidir ki. doktorasını bitiren bir araştırma görevlisinin çalıştığı kurumda öğretim üyesi olarak atanma imkânı elinden alınıyor. . araştırma görevlilerinin iş tanımı da genişletiliyor. kişinin doktorasını tamamladığı üniversiteye öğretim üyesi olarak atanacağına dair hiçbir güvence bulunmuyor. Hukukçulara göre. Birçok akademik ve idarî görevi yerine getirmekle yükümlü olan araştırma görevlilerinin akademinin karar alma süreçlerinde yer almasını sağlayacak bir hüküm de bulunmuyor.YENİ YASA TASLAĞI NE GETİRİYOR? Ocak 2013 tarihli YÖK Yasa Taslağı ile araştırma görevliliği statüsü yeniden tanımlanıyor. çalıştığı şehirdeki bir devlet üniversitesinde öğretim üyesi olabilmek için en az iki yıl süreyle başka bir şehirdeki bir devlet üniversitesinde çalışmak zorunda bırakılıyor. bu süreçte “kazanılmış hak” söz konusu bile edilemiyor. Bu taslakta. Doktorasını tamamlayan araştırma görevlisi. Yaratılan yeni statüye göre. bu düzenleme hâlen araştırma görevlisi olarak çalışanları da kapsamaktadır. Bu iki yıllık süre sona erdiğinde ise.

kadromadokunma. Öğretim elemanı-öğretim üyesi. devlet üniversitesi-vakıf üniversitesi ayrımı yapmadan yasanın getireceği olumsuzluklardan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenecek herkesin ve tüm kamuoyunun desteğini bekliyoruz. Lütfen imza için www.Araştırma görevlilerinin iş tanımının daraltılmasını. .com adresine tıklayınız.Araştırma görevlilerinin iş güvencesini ortadan kaldıran ve onları rotasyona tâbi tutan hükümlerin Ocak 2013 tarihli YÖK Yasa Taslağı’ndan çıkarılmasını ve 33/a-50/d-ÖYP ayrımı yapılmadan tüm araştırma görevlilerinin akademik ve meslekî açıdan güvenceye kavuşturulmasını talep ediyoruz. araştırma görevlilerine akademideki karar organlarında temsil imkânı sunulmasını ve üniversitelerde mobbingin önlenmesine ilişkin adımların atılmasını talep ediyoruz. 2.BİZ NE İSTİYORUZ? 1.