You are on page 1of 1

Institut Investigador Blanxart Seminari de Filosofia.

Filosofia Antiga

<< - Considera si el règim de vida i la classe d'habitació que proposo als guardians és l'adequat. Vull, en primer lloc, que cap d'ells no tingui res propi que no sigui l' absolutament necessari; que no tinguin ni casa ni rebost on no pugui entrar tothom. Pel que fa a l'aliment, s'ordenarà que rebin de la resta de ciutadans una retribució adequada, ni més gran ni més petita que la que necessiten anualment uns guerrers forts, sobris i valents. Que mengin asseguts en taules comunes i que visquin junts com han de viure els guerrers en campanya. Se'ls farà entendre que els déus han posat en sa ànima or i argent divins i que, per tant, no tenen cap necessitat d'or i argent dels homes; que no els és permès de tacar la possessió d'aquest or immortal amb la barreja d'or terrenal; que l'or que ells tenen és pur, mentre que el dels homes ha estat sempre origen de molts crims; que a ells, a diferència dels altres ciutadans, els està prohibit de manejar i tocar or i argent, guardar-ne per a ells, adornar- se'n els vestits, beure en copes d'aquests metalls. Només així podran salvar-se a ells mateixos i salvar la ciutat; perquè si adquireixen terra, casa i diner s'hauran d'anomenar empresaris i pagesos més que no pas guardians, i de defensors dels altres ciutadans passarien a ser tirans i enemics. >> Plató, La República, 417-418

A. Quin títol és el més adequat? 1. Règim de vida dels guardians 2. El poder corromp 3. Comunisme per als militars

B. Selecciona una afirmació del text i avalua-la, és a dir, defensala o rebutja-la aportant-hi una raó a favor o en contra.