You are on page 1of 10

Prethalkedonske crkve

(Preusmjereno sa Drevnoistočne crkve)
Dio serije članaka na temu

Hrišćanstvo

Kršćanstvo
Isus Krist Rođenje · Krštenje · Učenje Smrt · Uskrsnuće Osnove Apostoli · Evanđelje · Crkva Historija Rano kršćanstvo · Oci · Sabori Ikonoborstvo · Šizma · Križari Reformacija · Ekumenizam Tradicije
[pokaži]Istočne [pokaži]Zapadne [pokaži]Netrinitarne

Teologija Stvaranje · Pad · Grijeh · Sud Spasenje · Carstvo · Hristologija Trojstvo (Otac, Sin, Sveti duh) Biblija Stari zavjet · Novi zavjet Knjige · Kanon · Apokrifi

Portal:Kršćanstvo
Ova kutijica: pogledaj • razgovor • uredi

Nepomirljiva polazišta obiju strana. prisutne dvije naravi . Prvi carigradski sabor i Efeški sabor te odbacuju dogmatske odluke Kalcedonskog sabora. te su u zajedništvu s carigradskim patrijarhom. Ipak. Stoga se ove Crkve često nazivaju i pretkalcedonskim Crkvama.  Istočne pravoslavne Crkve: Naziv koji je najčešće u službenoj uporabi. Ponovno zbližavanje [uredi . Sadržaj/Садржај [sakrij/сакриј]      1 Raskol 2 Naziv 3 Ponovno zbližavanje 4 Zajednica istočnih pravoslavnih Crkava 5 Poveznice Raskol [uredi . svaka se od tih Crkava drugačije naziva. U stvarnosti. Naziv [uredi .уреди] Kada se govori o istočnim pravoslavnim Crkvama. Povod tome raskolu bilo je neprihvaćanje Kalcedonskog vjerovanja prema kojem su u Isusu Kristu. Stoga su predlagali tekst vjerovanja koji bi naglasio jedinstvo u Kristu.уреди] . riječ je o različito organiziranim crkvenim zajednicama.Prvi nicejski sabor. premda sjedinjene u jednoj osobi (hipostazi). takav je nauk previše ličio na nestorijanstvo. osobito u aleksandrijskoj Crkvi. pa nije lako naći zajedničko ime koje bi ih sve uključivalo. Neutralan je i jednostavno upućuje na Kalcedonski sabor kao trenutak raskola.  Pretkalcedonske Crkve: Ovaj je naziv češće u uporabi. dovela su do prvog većeg raskola u Crkvi. kao drugoj božanskoj osobi. često više uvjetovana jezičkim razlozima i nerazumijevanjem negoli stvarnom teološkom razlikom. Valja ih stoga razlikovati od pravoslavnih Crkava koje priznaju sedam prvih ekumenskih sabora.božanska i ljudska. premda priznaju da su u meĎusobnom jedinstvu. a sebe radije nazivaju miafizitima. Najčešće se susreću sljedeći nazivi:  monofizitske Crkve: Naziv je skovan u protivničkom taboru. a susreće se i kod »kalcedonskih« i kod »pretkalcedonskih« Crkava. kad se zajedničkim imenom želi označiti sve Crkve koje prihvaćaju samo prva tri ekumenska sabora.Istočne pravoslavne Crkve ili Drevnoistočne crkve zajednički je naziv za one istočne kršćanske Crkve koje priznaju samo prva tri ekumenska sabora . osuĎeno na Efeškom saboru. stoljeću. koje nemaju neku zajedničku hijerarhiju.уреди] Do raskola izmeĎu ovih Crkava i tadašnje velike Crkve (od koje će nastati Katolička Crkva i pravoslavne Crkve) došlo je u 5. istočne pravoslavne crkve ne prihvaćaju u cijelosti monofizitstvo kako ga je naučavao Eutih. Crkvenim voĎama.

Na tom su susretu ove Crkve odlučile osnažiti meĎusobnu suradnju te ustrojiti za to i odgovarajuće ustanove. Zajednica istočnih pravoslavnih Crkava je skup pretkalcedonskih Crkava koje su u meĎusobnom punom zajedništvu. susreli su se u Addis Abebi po prvi put poglavari svih istočnih pravoslavnih Crkava. bilo je više pokušaja ponovnog zbližavanja meĎu crkvama. Slične je izjave rimski papa potpisao i s ostalim poglavarima istočnih pravoslavnih Crkava. i mar Ignacija Zakke I. potpisane su pomirujuće izjave. lipnja 1984. no ono nije nikada zaživjelo.уреди] Od 15. koliko je to pitanje kulture i mentaliteta.-1445. budući da je do raskola došlo samo zbog razlike u nazivlju i kulturi te zbog različitih simbola vjere prihvaćenih u različitim teološkim školama kako bi se izrekla ista stvar. Zajednica istočnih pravoslavnih Crkava [uredi . ni u čemu ne dodiruje niti mijenja bit njihove vjere. Osobito se to očitovalo na saboru u Firenci (1431. Ovamo pripadaju:      Koptska pravoslavna Crkva u Aleksandriji Etiopska pravoslavna tevahedo Crkva Eritrejska pravoslavna tevahedo Crkva Armenska apostolska Crkva svih Armenaca Sirska pravoslavna Crkva u Antiohiji   Malankarska jakobitska sirska pravoslavna Crkva Indijska pravoslavna Crkva Istoka Liturgijski jezik u ovim je crkvama stari narodni jezik. Crkve danas shvaćaju da dugotrajni raskol. i patrijarha koji su predstavljali istočne pravoslavne Crkve. U krajevima gdje većinu čine Arapi. Na više susreta izmeĎu pape Ivana Pavla II. . stoljeću počelo se drugačije gledati na ovaj raskol i shvaćati da problemi koji su doveli do njega nisu toliko teološke ili kristološke naravi. arapski je jezik ušao i u liturgijske tekstove. Stoga danas ne nalazimo stvarnog utemeljenja žalosnim podjalama i raskolima koji su se meĎu nama dogodili s obzirom na nauk o Utjelovljenju. godine. Riječima i životom mi ispovijedamo istinski nauk o Kristu našem Gospodinu. koji se u prošlim stoljećima meĎu njima dogodio.) na kojem je i uspostavljeno jedinstvo s nekima od ovih Crkava. U 20. koji često više nije u svakodnevnoj uporabi (kao što je slučaj s koptskim i sirskim).Nakon raskola 451. Iwasa. sirskog antiohijskog patrijarha. do 21. Iz zajedničke izjave pape Ivana Pavla II. siječnja 1965. bez obzira na razlike u tumačenju tog nauka koje su se pojavile u vrijeme Kalcedonskog sabora. 23.

Etiopska pravoslavna tevahedo Crkva Etiopska crkva iz Jeruzalema Etiopska pravoslavna tevahedo Crkva (amharski:Jeitiopia ortodoks tevahedo bétekrestian) je istočna pravoslavna kršćanska crkva Etiopije. [1] i jedna je od najvećih istočkih pravoslavnih crkava. Kanadi izapadnoj Evropi. Postoje zajednice Tevahedo vjernika u Sjedinjenim Državama. kada je postala autokefalna i dobila pravo na izbor vlastitog patrijarha u svom sjedištu u Adis Abebi. njih se uobičajeno naziva Ne Kalcedonskim crkvama. uz Koptsku.. Malankarsku i Eritrejsku. koje je prilagodila afričkoj realnosti. ili monofizitskim(što znači jedna priroda) zbog njihova odbijanja da prihvate stav da su u Kristu prisutne dvije prirode.[2] Etiopska crkva pripada krugu Istočnih pravoslavnih crkava. Sirsku. Armensku. božanska i ljudska. Etiopska crkva ima oko 45 milijuna vjernika. koje nije uveženo s evropskim kolonizatorima. Etiopska tevahedo crkva je jedinstveni primjer autohtonog afričkog kršćanstva. Etiopska Crkva je bila vijekovima dio Koptske Crkve sve do 1959. Ta Crkva drži se mnogih pravila iz vremena prvih apostola. Etiopska pravoslavna tevahedo crkva je jedan od osnivača Svjetskog vijeća crkava 1948 u Amsterdamu. Ove crkve same sebe opisuju . od kojih većina živi u Etiopiji. Etiopsku tevahedo crkvu ne treba brkati sa Etiopskom Katoličkom Crkvom.

koji se okrenuo Rimu. te se vratio u Etiopiju kao patrijarh s imenom Abuna Selama. time se misli na prirodu Krista.2 Etiopska crkva i Isusovci 1. Tijekom više vijekova. Sv. U realnosti evangelizacija Etiopije ipak je išla drukčije. i ući u krug dvorjana te su svojim radom i uticajem uspjeli obratiti cara Ezana II.уреди]HistorijaEtiopske [uredi .kao miafizitske (što znači jedna ujedinjena priroda). najzaslužniji za nju je slučaj. poglavlje 8:27). na početku 4. . Taj odnos je prekinut jedino za kralja Suseniosa. da traži privolu tadašnjeg patrijarha sv. vijeka.3 Etiopska crkva u novije vrijeme 2 Arhitektura 3 Posebnosti Etiopske tevahedo crkve 4 Patrijarsi Egipatske Crkve 5 Izvori 6 Vanjske veze [uredi . njezinog upravitelja trezora pokrstio je Sveti Filip (BiblijaDjela apostolska. zadržao je pravo da imenuje etiopskog arhiepiskopa. Atanazija. prijevod te sindagme na amharski je tevahedo. za imenovanje arhiepiskopa za Etiopiju.52 godine. Braća su nekako uspjela doći do aksumskog kraljevskog dvora. ovo pravo je zadržano tako da je za arhiepiskopa Etiopske crkve uvijek biran koptski Egipćanin. Od tih vremena patrijarh Aleksandrije i Afrike. Ezan II.1 Evangelizacija Kraljevstva Aksum 1. Sadržaj/Садржај [sakrij/сакриј]  1 HistorijaEtiopske crkve o o o      1. na kršćanstvo 324. je potom poslao Frumentiusa u misiju u Aleksandriju.уреди]Evangelizacija crkve Kraljevstva Aksum Etiopska crkva tvrdi da svoje korijene vuče još iz vremena predkršćanske kraljice Gersamot Hendeke VII koja je vladala Etiopijom od 42 . Mladi sirijski Grk Frumentius je sa svojim bratom Aedesiusom preživio brodolom na svom putu za Indiju kod eritrejskeobale. Atanazije je Frumentiusa proglasio arhiepiskopom.

koja je ostala u Etiopiji nekoliko godina i pomogla Etiopljanima u borbi protiv Sultanata Adal iAhmad Granja. Kako se stezao obruč oko Etiopije. redovno slao pisma dva puta godišnje kraljevima Etiopije i Nubije. poslano je više isusovačkih misionara u Etiopiju. Negdje oko 1507 Etiopljani su poslali armenca Mateja ili Mateusa. nisu stekli naklonost naroda. Zbog toga jePapa poslao u Etiopiju dva portugalca. preko Roga Afrike do Indije. Abu Saleh zabilježio je da je i u 12. te ona bivala sve izoliranijom. kao izaslanika u Portugal da traži pomoć u borbi protiv Sultanata Adal. sve dok tu praksu nije zaustavio Al Hakim.Etiopski svećenik [uredi . vijeku Aleksandrijski patrijarh. ali zbog neosjetljivosti za lokalnu kulturu. od Osmanskog Carstva iz Egipta i ambicioznog Sultanata Adal sa Crvenog mora.уреди]Etiopska crkva i Isusovci Unija s Koptskom crkvom nastavila se i nakon Arapi|arapskog osvajanja Egipta. Islamsko preuzimanje potpune kontrole nad Crvenim morem ugrozilo bi plovidbu od Sredozemlja. Kršćansko etiopsko kraljevstvo trpjelo je 1507 godine velike pritiske sa dvije strane. Za vrijeme vladavine kralja Zara Jakoba 1439 otpremljeno je poslanstvo u Vatikan. Potom je etiopski . João Nunesa Barreta patriarha Istočne Indije i biskupa Andre de Ovieda iz Goe (Indija). Portugalci su poslali jednu manju vojnu ekspediciju 1520 na čelu sa Rodrigom de Lima. Portugal je bio posebno zainteresiran za neki oblik kontrole tek netom otkrivenih pomorskih puteva za Daleki Istok. Tokom tog razdoblja. i ona je pokušavala doći do pomoći izvana.

Basiliosa (1971). koga je kao zakonitog priznala i Koptska crkva. traživši da to prihvate i njegovi podanici. meĎutim u nekim krugovima se na to . jula 1948. koji je do tada bio biskup Gondara. lojalan Dergu. kad je Ćiril Aleksandrijski VI okrunio Basiliosa kao prvog Abunu (patrijarha) Etiopije.vladarSusenios prihvatio katoličanstvo 1624. Taj potez je dočekan na nož. došao posvetiti Basiliosa kao arhiepiskopa Adis Abebe. Potom je 14. te su sve radili da to ne uspije. Merkorios je abdicirao i pobjegao u inozemstvo. da Etiopska crkva postane autokefalna. Nakon smrti Abune Tekle Hajmana. . Kruna tih dogaĎaja zbila se 1959 godine. Na njegovo mjesto izabran je patrijarh Paulos. no njegov pontifikat protekao je u njegovu osporavanju od strane drugih sestrinskih crkava bliskih Adis Abebi. Nakon njegove smrti Mengistu Haile Mariam se potrudio da za novog patrijarha (Abunu) bude izabran Tekle Hajman. protjerao Isusovce i obnovio veze s Aleksandrijom. Kapela Kovčega Zavjeta crkve Gospe od Siona Nakon smrti starog Abune. Abuna Theophilos je uhapšen 1976. tu obavezu trebala bi slijediti i Etiopska Crkva. On je bio i parlamentarni zastupnik. Etiopska crkva izabrala je Theophilosa kao svog novog Abunu. odboru koji je vladao zemljom. Tako danas postoje dvije Etiopske Crkve. [uredi . U meĎuvremenu su slijedbenici Abune Tekle Hajmana osnovali Etiopsku tevahedo crkvu u egzilu. osobito meĎu etiopskim klerom koji su u tome vidjeli svoju propast. Nakon proglašenja Eritrejske nezavisnoosti. tuzemna i inozemna sa vjernicima u dijaspori u Evropi i Americi. Nakon pada vojnog režima Derg. Fasilides se odmah odrekao veza s Rimom.уреди]Etiopska crkva u novije vrijeme Koptska Crkva i Etiopska crkva postigle su dogovor 13. vojni režim Derg uspio je da se za novoga Abunu izabere Merkoriosa. Aleksandrijski patrijarh posvetio je pet biskupa etiopske crkve i dao im dozvolu da izaberu vlastitog patrijarha kad se oslobodi mjesto arhiepiskopa Adis Abebe kojeg je držao Kerelos IV. januara1951 patrijarh Aleksandrije Josip II.vojni režim Haile Mariama nacionalizirao je ogromne crkvene posjede crkve i dao potajice ubiti 1979 Theophilosa. Tako da se Susenios morao odreći vladarskog trona 1632 u korist svog sina Fasilidesa. Nakon vojnog udara kojeg je izvršio Mengistu Haile Mariama 1974. Koptska Crkva obećala je da će i Eritrejska crkva postati autokefalna. Marksistički .

Samo svećenici mogu ući u sobu gdje se čuva Kovčeg. Razvili su se i posebni lokalni oblici.уреди]Patrijarsi Egipatske Crkve . Štoviše. [uredi . a ne 6.nije gledalo baš dobro. Većina drugih crkava izgraĎena je u obliku bazilike. Tako su mnoge namirnice zabranjene. to se naročito vidi u prehrani. Crkvena relikvija ne drži se za pravu sve dok biskup ne da izraditi kopiju iste. kojeg oni slave 7. takoĎer svi moraju skinuti svoju obuću prije ulaska u vjerski objekt. na taj način je naučnicima onemogućeno ispitivanje tog predmeta. u najmanju ruku izazivalo je zbunjenost. Mnogi vjerski obredi vrlo su slični judaizamu. poput kvadratnih. ĐorĎa. Etiopska tevahedo crkva stavlja naglasak na Stari zavjet. koji je napravio osobno Mojsije za putovanja kroz pustinju u Obećanu zemlju a ona ga čuva u crkvi Gospe od Siona u Aksumu.уреди]Posebnosti Etiopske tevahedo crkve Za razliku od drugih zapadnih crkava. [uredi . Za etiopske vjernike najsvetiji grad je Aksum. način klanja životinja strogo je reguliran. Čak i ove kopije se čuvaju skrivene od pogleda vjernika. tako su izraĎene i kopije Pločica sa zakonima od bagremova drva i alabastera. [uredi . Najpoznatiji vjerski objekti ove crkve su monolitne crkve (urezane u jednom komadu stijene) izLalibele.. koja pada krajem novembra. Te crkve su obično ukopane od vrha prema dolje. Ali ih se nosi za najvećih procesija i posvećenja crkvi. Takve su najstarije crkve u kojima je vidljiv uticaj armenske arhitekture. Lalibela Etiopske crkve izgraĎene su različitim arhitektonskim stilovima. januara) i svetkovina Mariam Sion. Etiopska tevahedo crkva tvrdi da posjeduje Kovčeg Saveza. pravokutnih i kružnih (u regijiTigraj). dani posta su oni koji su navedeni u Starom zavjetu. na koji se ide u hodočašće za T'imk'et (Blagdan Bogojavljenja.уреди]Arhitektura Crkva sv. te stoga nisu vidljive izvana. muškarci i žene sudjelu u liturgijskim obredima odvojeno. Eritrejske crkva postala je autokefalna 1998godine.

    Abuna Basilios(1959. juna 2009.-1970.-1991.-1988..) Abuna Merkorios (1988. pristupljeno 2.уреди]Izvori 1.).. portal World Council of Churches. je nakod pada vojnog režima Derg abdicirao i otišao u Sjedinjene Države.) [uredi . Armenska apostolska crkva (Preusmjereno sa Armenska apostolska Crkva) Dio serije članaka na temu Hrišćanstvo Kršćanstvo Isus Krist Rođenje · Krštenje · Učenje Smrt · Uskrsnuće Osnove Apostoli · Evanđelje · Crkva Historija Rano kršćanstvo · Oci · Sabori Ikonoborstvo · Šizma · Križari Reformacija · Ekumenizam Tradicije [pokaži]Istočne [pokaži]Zapadne [pokaži]Netrinitarne .). (1976. ↑ Orthodox Head Urges Churches to Work for Better World 2.-1976.) Abuna Theophilos (1971.-. ↑ "Ethiopian Orthodox Tewahedo Church". zajedno sa svojim pristašama  Abuna Paulos (1991. umro 1979. Abuna Tekle Hajmanot II.

U 5. Kilikijski katolikosat za Jermene u Libanu.[3] Službeno ime crkve je Jedna sveta vaseljenska apostolska pravoslavna jermenska crkva [4]. Ponekad se za nju koristi izraz iGregorijanska crkva. Jermenska crkva veoma rano ima svoju sopstvenu kulturu. Sadržaj/Садржај [sakrij/сакриј]     1 Nastanak 2 V.уреди] Hrišćanstvo je prodrlo u Jermeniju još u vreme apostola. također 3 Izvori 4 Vanjske veze Nastanak [uredi . ali prethodni naziv preferira sama Crkva.Teologija Stvaranje · Pad · Grijeh · Sud Spasenje · Carstvo · Hristologija Trojstvo (Otac. . Hayasdaneaytz Arakelagan Yegeghetzi) je najstarija nacionalna crkva[1][2] i jedna od najstarijih danas postojećih kršćanskih zajednica. Gregora Prosvjetitelja tek kao prvog službenog poglavara Crkve. nacionalno i kulturno središte svih Jermena jeste Ečmijadzin. veku zahvaljujući svetom Grigoriju Prosvetitelju. 1461. a Sv. Sin. a službenom religijom je postalo u 4. jezik i azbuku (sastavio je Mesrob Maštoc). s obzirom da apostole Bartolomeja i Tadiju smatra osnivačima. Carigradski patrijarhat za Jermene u Turskoj. 1441. veku prihvatila jemonofizitstvo da bi postala nezavisna od Kesarije Kapadokijske i Antiohije koje se nalaze pod vizantijskim uticajem. Tokom istorije organizovali su se drugi centri za Jermene u dijaspori: 622. Jerusalimski patrijarhat. za Jermene u Jordanu i Palestini. Sveti duh) Biblija Stari zavjet · Novi zavjet Knjige · Kanon · Apokrifi Portal:Kršćanstvo Ova kutijica: pogledaj • razgovor • uredi Armenska ili Jermenska apostolska crkva (armenski: Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցի. Istorijsko.