You are on page 1of 1

SEKOLAH KEBANGSAAN LAPASAN KOTA KINABALU SABAH PENDIDIKAN MORAL 201

BORANG MARKAH DAN PENILAIAN TINGKAH LAKU/SAHSIAH MURID
NAMA: _________________________________________________ Skala : 1 – Rendah Bil Tingkah Laku / Sahsiah Murid 2 – Sederhana Penggal 1 1 2 3 1 TAHUH :__________________ 3 – Baik Penggal 2 2 3 Catatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mematuhi Peraturan Sekolah Memberi hormat apabila berjumpa dengan guru Memberi kerjasama kepada guru dan rakan Memberi tumpuhan dan perhatian semasa guru mengajar Menghantar kerja rumah pada masa di tetapkan Tidak membuat bising semasa guru tidak ada dalam kelas Memakai pakaian seragam sekolah yang kemas dan bersih Bersopan santun Mendengar arahan guru Menghormati guru,rakan dan kakitangan lain di sekolah. Skor Jumlah besar
MARKAH AKHIR PENGGAL

Tingkah Laku / Sahsiah Peperiksaan Jumlah Gred

Nama Guru Penilai