You are on page 1of 1

Divendres 3

Àlex Intente (Percussió):

Duo latino Bomhof

Orquestra de l’EMMMAS:

Suite instrumental de la Cantata Till Eulenspiegel G. Kretzschmar

Escocesa en Sol M. L. van Beethoven

Minuet Hob. IX:16 F. J. Haydn

Simfonia núm. 1 (fragment inicial del 3r mov.) G. Mahler

Cantata BWV 147 Jesus Bleibet Meine Freude J. S. Bach