You are on page 1of 6

B

B2D1E2

Menjelaskan elemen muzik dalam ujian secara bertulis.

Nama : _____________________________ Tahun ___________________Tarikh : _____________
Elemen 1: Tempo
Tuliskan ( C ) untuk tempo cepat dan ( L ) untuk tempo lambat

Orang berjalan lambat

Orang berjalan cepat

B B2D1E2 Menjelaskan elemen muzik dalam ujian secara bertulis. Nama : ________________________________________ Tahun ________________________Tarikh : _____________ Elemen 2: Pic (tinggi dan rendah) .

B B2D1E2 Menjelaskan elemen muzik dalam ujian secara bertulis. ephon Nama : _______________________________Tahun. _____________________Tarikh : _____________ Elemen 3.Detik a) Tandakan ( / ) pada alat yang menghasilkan bunyi yang seragam/sekata .

Warna ton . _____________________Tarikh : _____________ Elemen 4 .B Nama : B2D1E2 Menjelaskan elemen muzik dalam ujian secara bertulis. __________________________Tahun.

2) gariskan sukukata pendek bunyinya. __________________________Tahun.Bunyi panjang /pendek 1) Bulatkan sukukata panjang bunyinya.B B2D1E2 Nama : Menjelaskan elemen muzik dalam ujian secara bertulis. _____________________Tarikh : _____________ Elemen 5 . .

__________________________Tahun.tekstur - bunyi tebal dan nipis .B Nama : B2D1E2 Menjelaskan elemen muzik dalam ujian secara bertulis. _____________________Tarikh : _____________ Elemen 6 .