You are on page 1of 3

UJIAN PERTENGAHAN TAHUN 2012

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 SM ST JOHN TUARAN SABAH
NAMA :____________________________ KELAS :____________________________ Arahan kepada pelajar: 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B. 2. Sila jawab semua soalan yang disediakan pada kertas soalan ini. 3. Markah keseluruhan adalah sebanyak 50 markah.

Bahagian A ( Soalan Struktur )
1. Menyayangi dan menghargai alam sekitar bermaksud kesedaran tentang perlunya memelihara dan memulihara alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem. (a) Berdasarkan penerangan nilai di atas, berikan tiga kepentingan memelihara dan memulihara persekitaran sekolah. (3 markah) i. ii. iii.

(b) Nyatakan tiga tanggungjawab pelajar dalam memelihara dan memulihara persekitaran sekolah. (3 markah) i. ii. iii.

(c) Apakah contoh amalan yang wajib pelajar lakukan agar kelas sentiasa bersih dan ceria? (4 markah) i. ii. iii. iv.

iii. ii. (a) Huraikan nilai yang perlu diamalkan masyarakat kita. iii.2. Sering kali juga berlaku kes-kes keracunan. (c) Nyatakan dua kegunaan sungai kepada kita. ii. (4 markah) i. ii. . 3. (6 markah) (b) Nyatakan dua kesan pencemaran air sungai. (2 markah) i. Siasatan telah menunjukkan bahawa air sungai di Malaysia penuh dengan sampah sarap dan berminyak. iv. (b) Nyatakan empat kesan kemusnahan terumbu karang. (2 markah) i. apakah kepentingan persisiran pantai? (3 markah) i. ii. Terumbu Karang Semakin Terancam Persisiran Pantai Perlu Dilindungi (a) Berdasarkan pernyataan di atas.

ii. (3 markah) i. . iii.(c) Apakah langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengelak kemusnahan terumbu karang.