You are on page 1of 7

KEMAHIRAN MENDENGAR • Kemahiran utama dan pertama yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak sebelum ia boleh mengujarkan perkataan atau bunyi awal tertentu dalam proses belajar berkomunikasi atau bercakap. .

. • Kemahiran yang mempunyai aspek-aspek pertuturan yang dapat membimbing murid untuk bertutur dengan baik.KEMAHIRAN BERTUTUR • Kemahiran yang mempunyai proses komunikasi yang kompleks.

• Memberikan ulasan tentang pengajaran yang terdapat dalam cerita yang disampaikan.I N R I R • Mendengar ulasan tentang pengajaran yang terdapat dalam cerita yang disampaikan. • Contoh: – Mendengar dialog yang dibisik oleh rakan. • Menyatakan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam cerita yang disampaikan . • Murid perlu menguasai peringkat-peringkat mendengar.

-Diksi : derhaka.I N R • I R • Guru memainkan peranan penting dalam membentuk sesuatu aktiviti yang berkaitan dengan kemahiran mendengar. Murid mengambil bahagian dalam pertandingan bercerita peringkat sekolah. berdagang. menyayat hati. nakhoda Ceritakan kepada rakan bahan yang telah dibaca. Mengadakan pertandingan bercerita di dalam bilik darjah. -Contoh : Si Tanggang. • Contoh: – Guru memperdengarkan audio dari filem ‘Seniman Bujang Lapok’kepada murid. • • .

I N R I R • Murid memainkan peranan dalam menggunakan laras bahasa yang menepati aspek-aspek pertuturan. • Contoh: – Wakil setiap kumpulan yang telah dibahagikan. diminta untuk mendengar petikan dialog seterusnya memberitahu semula dialog yang didengar dalam nada berbisik kepada rakan sekumpulan yang lain secara berterusan sehingga rakan yang terakhir .