You are on page 1of 16

Kertas Soalan Ramalan www.maths-catch.

com

Nama:……………………………………………

SULIT Kelas:……………………………………………

JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH PERCUBAAN UPSR 2009

MATHEMATICS Kertas 1 Julai 1 jam

015/1

Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa. 2. Soalan dalam bahasa Inggeris mendahului soalan yang sepadan dalam bahasa Melayu. 3. Kamu dikehendaki membaca maklumat di halaman belakang kertas soalan ini.

Kertas soalan ini mengandungi 16 halaman bercetak

015/1

© 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sabah
Dapatkan Tips dan bimbingan percuma di mathgayapos.blogspot.com

[ Lihat sebelah SULIT

87 4 2 of 6 days 9 2 daripada 6 hari 9 1 A 1 days 3 1 1 hari 3 1 B 2 days 3 1 2 hari 3 5 C 2 days 9 5 2 hari 9 7 D 2 days 9 7 2 hari 9 015/1 © 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sabah Dapatkan Tips dan bimbingan percuma di mathgayapos.maths-catch.87 = A B C D 66.09 + 50 − 12.blogspot.09 141.72 116.22 129.com SULIT .SULIT 1 2 Kertas Soalan Ramalan www.com 015/1 Which of the following numbers becomes 73 000 when it rounded off to the nearest hundred? Antara nombor berikut yang manakah dibundarkan kepada ratus yang terdekat menjadi 73 000? A B C D 72 899 72 967 73 056 73 099 2 15 175 + = 2 715 + 14 075 What number must be written in the ? Apakah nombor yang mesti ditulis dalam A B C D itu? 1 025 1 615 1 726 3 012 3 79.

com SULIT .7 21 437 9 1 1 7 +2 + 4 = 2 4 8 9 A 9 14 1 B 10 8 3 C 10 8 5 D 10 8 015/1 © 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sabah Dapatkan Tips dan bimbingan percuma di mathgayapos.537 + 1.com 015/1 Calculate 6 510 000 − 4.37 A B C D 8 19.70 10.6 juta 4 million and 5 million 4 juta dan 5 juta 5 million and 6 million 5 juta dan 6 juta 7 6 93 3 7 −1 + 4 = 100 10 1000 9.6 million 0.5 million 4 juta dan 0. Round off the answer to the nearest hundred thousands.33 96.maths-catch.5 juta 0.03 million. Bundarkan jawapan kepada ratus ribu yang terdekat. A B C D 2 000 000 2 400 000 2 500 000 3 000 000 6 The product of 95 and 45 625 lies between Hasil darab di antara 95 dan 45 625 terletak di antara A B C D 4 million and 0.37 2 143.437 214.637 9.blogspot. Hitung 6 510 000 − 4.5 juta dan 0.5 million and 0.9 = ÷ 1 000 What should be written in the above? Apakah nombor yang mesti ditulis dalam di atas? A B C D 3 21.03 million.SULIT 5 3 Kertas Soalan Ramalan www.

between the two dates.blogspot. Rajah 1 menunjukkan dua tarikh berlainan. November 2008 Diagram 1 Rajah 1 March 2009 Find the duration.4125 4.maths-catch.com SULIT . dalam bulan.com 015/1 10 11 3. Kira tempoh masa. in months.25 412. 550 X 650 700 Diagram 2 Rajah 2 20% of X is 20% daripada X ialah A B C D 100 120 140 160 015/1 © 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sabah Dapatkan Tips dan bimbingan percuma di mathgayapos.125 41. A B C D 4 5 6 7 13 Diagram 2 shows a number line. Rajah 2 menunjukkan satu garis nombor.SULIT 3 ÷5= 8 7 A 1 8 5 B 1 8 7 C 8 5 D 8 4 4 Kertas Soalan Ramalan www.3 km ÷ 8 = __________ m A B C D 0. di antara dua tarikh tersebut.5 12 Diagram 1 shows two different dates.

04 m A B 0. dia mendapat gaji sebanyak RM2 875.com 015/1 © 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sabah SULIT .22 m Table 1 shows the characteristics of solids Q. S dan T. R.blogspot. Jadual 1 menunjukkan ciri-ciri pepejal Q. yang manakah sebuah piramid? A B C D Q R S T Dapatkan Tips dan bimbingan percuma di mathgayapos.SULIT 14 5 Which of the following is correct? Manakah antara berikut yang benar? Kertas Soalan Ramalan www. R. In June.com 015/1 A B C D October 2006 until August 2007 = 10 months Oktober 2006 sehingga Ogos 2007 = 10 bulan November 2006 until December 2007 = 1 year 2 months November 2006 sehingga Disember 2007 = 1 tahun 2 bulan June 2006 until August 2007 = 1 year 2 months Jun 2006 sehingga Ogos 2007 = 1 tahun 2 bulan March 2006 until September 2007 = 1 year 9 months Mac 2006 sehingga September 2007 = 1 tahun 9 bulan 15 Encik Razak’s salary in May is RM2 500.20 m D 0. Pada bulan Jun. 17 Solid Pepejal Q R S T Number of edges Bilangan tepi 5 2 1 8 Number of flat faces Bilangan satah 8 1 2 5 Table 1 Jadual 1 Number of vertices Bilangan bucu 5 8 0 5 Which of the following solids is pyramid? Antara pepejal berikut. he got a pay RM 2 875.18 m C 0. What was the percentage of his increasing salary in June? Pada bulan Mei gaji Encik Razak ialah RM2 500. S and T. Berapakah peratus kenaikan gajinya dalam bulan Jun? A B C D 1 35 25 15 10 16 2 of 14 cm = 7 2 1 daripada 14 cm = 7 0.maths-catch.

95 RM154.SULIT 18 6 Kertas Soalan Ramalan www. Rajah 3 menunjukkan sebuah segi tiga yang dibina dengan seutas tali.50 – 90 sen = A B C D RM153.5 cm 9.45 + RM227.05 RM243. 13.5 cm Diagram 3 Rajah 3 7 cm Which of the following shapes can be constructed using the same piece of string? Antara berikut.maths-catch.com SULIT .05 RM254.com 015/1 Diagram 3 shows a triangle constructed using a piece of string.95 015/1 © 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sabah Dapatkan Tips dan bimbingan percuma di mathgayapos.blogspot. yang manakah boleh dibina dengan menggunakan tali yang sama itu? 11 cm A 5 cm B 10 cm 7 cm C 5 cm 13 cm 12 cm D 12 cm 12 cm 10 cm 19 RM16.

Bagi setiap dozen jus oren yang dibeli. RM3 discount will be given.SULIT 20 7 Diagram 4 shows the mass of a cake. He sold each set for RM10. Aminah filled 12 baskets with apples. What is the estimated total number of apples in 12 baskets? Sebuah bakul boleh memuatkan antara 220 dan 260 biji epal. Berapakah yang perlu dibayar oleh Tony? A B C D RM110 RM98 RM50 RM12 23 Anuar bought 8 geometry sets for RM50. Tony membeli 50 botol jus oren. Tony buys 50 bottles of orange juice. dalam g. Berapakah anggaran jumlah epal dalam 12 bakul? A B C D 2 200 2 600 3 000 3 200 22 A bottle of orange juice is RM2.com 015/1 Diagram 4 Rajah 4 When half of the cake is taken. For the purchase of every dozen bottles of orange juice.20.20. of the cake remains? Jika separuh daripada kek itu diambil. What is the percentage of profit from the sale of all the geometry sets? Anuar membeli 8 set geometri dengan jumlah harga RM50. Aminah memuatkan 12 bakul dengan epal.com 015/1 © 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sabah SULIT . berapakah berat. diskaun RM3 akan diberi. kek yang tinggal? A B C D 13 130 1 300 13 000 21 A basket can be filled between 220 and 260 of apples.maths-catch. what is the mass. Rajah 4 menunjukkan berat sebiji kek. Pn. Dia menjual set geometri itu dengan harga RM10 setiap satu. Pn. in g. Kertas Soalan Ramalan www. How much shall Tony pay? Sebotol jus oren berharga RM2.blogspot. Berapa peratus keuntungan yang diperolehi daripada jualan set geometri itu? A B C D 60 50 40 30 Dapatkan Tips dan bimbingan percuma di mathgayapos.

SULIT 24 8 Kertas Soalan Ramalan www.com . 6 cm P Q R 9 cm V U T 13cm Diagram 5 Rajah 5 Given that QV = 2TV. calculate the total area. How many pupils are there in class 6B? Kelas 6B mempunyai 9 orang lelaki lebih daripada kelas 6C. Diberi QV = 2TV. UTS and QVT are straight lines. S A B C D 30 cm2 32 cm2 36 cm2 40 cm2 SULIT 015/1 © 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sabah Dapatkan Tips dan bimbingan percuma di mathgayapos. dalam cm2.com 015/1 Table 2 shows the number of pupils in three classes. The number of boys in classes 6B and 6C are not shown. The total number of pupils in the three classes is 140. of the shaded region. UTS dan QVT ialah garis lurus. Berapakah bilangan murid dalam kelas 6B? A B C D 33 38 42 49 25 Diagram 5 shows two rectangles.blogspot. Jumlah bilangan murid dalam tiga buah kelas itu ialah 140.maths-catch. PQTU and QRST. PQR. kawasan yang berlorek. Class Kelas 6A 6B 6C Boy Lelaki 29 Girl Perempuan 20 22 24 Table 2 Jadual 2 Class 6B has 9 boys more than class 6C. PQTU dan QRST. PQR. Jadual 2 menunjukkan bilangan murid dalam tiga buah kelas. in cm 2. Bilangan murid lelaki dalam kelas 6B dan 6C tidak ditunjukkan. kirakan jumlah luas. Rajah 5 menunjukkan dua buah segi empat tepat.

00 RM28. of each beaker? Semua air di dalam empat bekas itu dicampurkan dan kemudian diisi sama banyak ke dalam 3 bikar. bagi setiap bikar itu? A B C D 0. Rajah 7 di bawah menunjukkan bentangan sebuah prisma. Bentangan berikut adalah sebuah _____. Diagram 6 menunjukkan isipadu air di dalam 4 bekas.blogspot.com 015/1 © 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sabah SULIT .SULIT 26 9 Kertas Soalan Ramalan www. Diagram 7 Rajah 7 A B C D triangular prism prisma segitiga square prism prisma segi empat sama rectangular prism prisma segi empat tepat cylinder Silinder Dapatkan Tips dan bimbingan percuma di mathgayapos. Berapakah kandungan air. The net belongs to a _____.com 015/1 Diagram 6 shows the volume of water in 4 containers. 500 mℓ 0. Berapa banyakkah simpanannya dalam 4 minggu ? A B C D RM 6.50 twice per week. dalam liter.36 0.50 dua kali seminggu.69 27 Aidah saves RM1.00 RM24.maths-catch. What is the volume of water in litre.00 28 Diagram 7 below shows a net of a prism.12 ℓ 750 mℓ 0.00 RM12.07 ℓ Diagram 6 Rajah 6 The water in the four containers is poured equally into three beakers. How much she save in 4 weeks? Aidah menyimpan RM1.32 0.48 0.

How many percent of the pupils are from the lower primary level? Satu program motivasi dihadiri oleh 1 000 orang murid. Jadual 3 menunjukkan tiga jenis minuman bersama dengan kandungannya masingmasing.blogspot. Given 800 of the pupils are from the upper primary level.SULIT 29 10 Kertas Soalan Ramalan www.125 2.25 3.122 3.com SULIT .com 015/1 A motivation programme is attended by 1 000 pupils. A B C D 1. Kira jumlah kandungan air minuman bagi 3 tin susu soya.375 31 Which of the following has the smallest value? Manakah antara berikut yang mempunyai nilai terkecil? A B C D 3 × 30 ℓ 2 3 × 45 ℓ 5 7 × 45 ℓ 9 1 1 × 48 ℓ 8 015/1 © 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sabah Dapatkan Tips dan bimbingan percuma di mathgayapos. 800 daripadanya adalah murid tahap dua. 2 tins of sugar cane water and 5 tins of sarsi drink in ℓ. Berapa peratuskah murid tahap satu? A B C D 10 20 30 40 30 Table 3 below shows three types of drinks with their respective volumes. Drinks Minuman Soya bean Susu Soya Sugar cane Air Tebu Sarsi Sarsi Table 3 Jadual 3 Volume per tin Isipadu setin 375 mℓ 500 mℓ 250 mℓ Calculate the total volume of 3 tins of soya bean milk. dalam ℓ.maths-catch. 2 tin air tebu dan 5 tin sarsi.

berapakah berat Umi. Berat tepung yang tidak digunakan ialah 0.35 kg daripada kuih donat 1 kg 300 g Table 4 Jadual 4 Apam Tapioca cake Bingka ubi Doughnut Donat 1 Puan Nora bought 5 boxes of flour which weighed 1 kg each to make the above 4 cakes. Jadual 4 menunjukkan berat tepung yang digunakan oleh Puan Nora untuk membuat 4 jenis kuih.5 kg Berat tepung yang digunakan untuk membuat semua kuih itu ialah 6 33 Umi is 15% heavier than her sister.5 kg. Antara pernyataan yang berikut. 5 The difference between the mass of flour used to make curry puffs and doughnuts is 750 g.SULIT 32 11 Kertas Soalan Ramalan www. A B C D 42 kg 43 kg 45 kg 46 kg Dapatkan Tips dan bimbingan percuma di mathgayapos. The cake which used up the most flour is currypuffs.com 015/1 Table 4 shows the mass of flour used by Puan Nora to make four types of cakes. yang manakah salah? A The mass of the flour used to make all the cakes is 6 1 kg. Cake Kuih Currypuffs Karipap Mass of flour Berat tepung 3 kg more than doughnut 4 3 Lebih kg daripada kuih donat 4 Less 450 g from tapioca cake Kurang 450 g daripada kuih bingka ubi 0.35 kg more than doughnut Lebih 0. Kuih yang paling banyak sekali menggunakan tepung ialah kuih karipap. what is the mass of Umi? Berat Umi adalah 15% lebih berat daripada kakaknya.maths-catch.com 015/1 © 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sabah SULIT . Which of the following statement is incorrect? 1 Puan Nora membeli 5 kotak tepung yang setiap satu beratnya 1 kg untuk 4 membuat kuih seperti yang dinyatakan di atas. 5 B C D 1 kg. Jika berat kakaknya adalah 40 kg. If Umi’s sister weighs 40 kg. The mass of flour that had not been used is 0.blogspot. Perbezaan di antara berat tepung yang digunakan untuk membuat kuih karipap dengan kuih donat ialah 750 g.

blogspot. in cm3. Berapakah isi padu. dalam cm3. Rajah 9 menunjukkan sebiji kek berbentuk kuboid. Rajah 8 menunjukkan satu bentuk yang dilukis di atas kertas berpetak.SULIT 34 12 Kertas Soalan Ramalan www. baki kek itu? 3 A B C D 448 560 662 672 015/1 © 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sabah Dapatkan Tips dan bimbingan percuma di mathgayapos. Diagram 8 Rajah 8 What fraction of the whole diagram is shaded? Berapakah pecahan daripada keseluruhan rajah itu dilorek? A B C D 1 2 1 3 1 4 1 5 35 Diagram 9 shows a whole cake in the shape of a cuboid.maths-catch.com 015/1 Diagram 8 shows a shape drawn on a grid of squares. What is the volume. 8 cm 6 cm 14 cm Diagram 9 Rajah 9 1 of the cake is eaten.com SULIT . of the cake is left? 3 1 daripada kek itu telah dimakan.

Anne and 80 sweets to Pn.com . Puan Azlina memberikan sebanyak 40 biji kepada Puan Anne dan 80 biji lagi kepada Puan Annah. Each packet contains 42 sweets. Gula-gula selebihnya telah diagihkan sama banyak kepada 30 orang muridnya.blogspot.com 015/1 Puan Azlina bought 15 packets of sweets. Which of the following calculations shows the number of sweets received by each pupil? Pn. Setiap bungkus mengandungi 42 biji. Rajah 10 menunjukkan bilangan majalah yang dijual dalam tempoh empat minggu. She gave 40 sweets to Pn. Annah.SULIT 36 13 Kertas Soalan Ramalan www. 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Number of Magazines Bilangan Majalah Week 1 Minggu 1 Week 2 Week 3 Minggu 2 Minggu 3 Diagram 10 Rajah 10 Week 4 Minggu 4 Week Minggu The average number of magazines sold per week is Purata bilangan majalah dijual seminggu ialah A B C D 625 775 850 2 500 SULIT 015/1 © 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sabah Dapatkan Tips dan bimbingan percuma di mathgayapos. The remainder was divided equally among 30 of her pupils.maths-catch. Azlina membeli 15 bungkus gula-gula. Antara langkah pengiraan berikut yang manakah menunjukkan langkah pengiraan gula-gula yang diterima oleh seorang murid? A 15 × 42 − 40 − 80 30 15 × 42 − 80 + 40 30 15 × 42 + (80 − 40) 30 15 × 42 + 40 + 80 30 B C D 37 Diagram 10 shows the number of magazines sold in four weeks.

com SULIT . Dalam satu ujian matematik. Shazalin. Calculate the average mark of Natalie. Christine and Hooi Jue. Christine dan Hooi Jue.maths-catch. Football Bola sepak Basketball Bola keranjang 40% Rugby Ragbi 35% Diagram 11 Rajah 11 How many pupils take part in football? Berapa orang muridkah yang mengambil bahagian dalam bola sepak? 25 A B 50 C 75 D 100 015/1 © 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sabah Dapatkan Tips dan bimbingan percuma di mathgayapos.blogspot. purata markah Amanda. Hitungkan purata markah Natalie. Christine dan Hooi Jue ialah 50. Christine and Hooi Jue is 50. the average mark of Amanda. A B C D 250 180 60 30 39 The pie chart in Diagram 11 shows the percentage of 200 pupils who take part in three games. Amanda and Shazalin score 70 marks altogether. Natalie. Shazalin. Jumlah skor Amanda dan Shazalin ialah 70 markah.com 015/1 In a Mathematics test. Natalie.SULIT 38 14 Kertas Soalan Ramalan www. Carta pai dalam Rajah 11 menunjukkan peratusan bagi 200 orang murid yang mengambil bahagian dalam tiga jenis permainan.

represents 15 marks mewakili 15 markah Diagram 12 Rajah 12 Group Z scored half of the marks that scored by Group Y. Piktograf yang tidak lengkap dalam Rajah 12 menunjukkan markah yang diperolehi oleh empat kumpulan peserta. Calculate the total marks scored by the four groups.com SULIT .com 015/1 The incomplete pictograph in Diagram 12 shows the marks scored by four groups of participants. A B C D 150 285 300 330 015/1 © 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sabah Dapatkan Tips dan bimbingan percuma di mathgayapos. Group W Kumpulan W Group X Kumpulan X Group Y Kumpulan Y Group Z Kumpulan Z . Hitung jumlah markah yang diperolehi oleh empat kumpulan itu.SULIT 40 15 Kertas Soalan Ramalan www.maths-catch.blogspot. Kumpulan Z mendapat separuh daripada markah yang diperolehi oleh Kumpulan Y.

4. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. Kamu boleh membuat kerja mengira di ruang kosong di dalam kertas soalan ini. 6.com 015/1 INFORMATION FOR CANDIDATES MAKLUMAT UNTUK CALON 1. Kemudian hitamkan jawapan yang baru. A. Then blacken the new answer. 3.com SULIT .SULIT 16 Kertas Soalan Ramalan www. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan. padamkan tanda yang telah dibuat. pilih satu jawapan sahaja. The diagrams in the questions provided are not drawn to scale unless stated. 2. Bagi Setiap soalan. choose one answer only. iaitu A.blogspot. C dan D. B. You may do your working in the spaces on the question paper. Blacken your answer on the objective answer sheet provided. Hitamkan jawapan kamu pada kertas jawapan objektif yang disediakan.maths-catch. Each question is followed by four alternative answers. Answer all questions. 5. erase the blackened mark that you have made. If you wish to change your answer. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. B. This question paper consists of 40 questions. For each question. 015/1 © 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sabah Dapatkan Tips dan bimbingan percuma di mathgayapos. Jawab semua soalan. C or D. Jika kamu hendak menukar jawapan.