You are on page 1of 2

Organizacijske sposobnosti su faktori inputa, kao i opipljivi i neopipljivi resursi.

Odgovor: Tačno Netačno Tačno Označeno za ovaj prihvat: 1/1. 2 Obilježiti: 1/1 Tromost organizacione strukture se najčešće vezuje za otpor prema promjenama u organizaciji. Odgovor: Tačno Netačno Tačno Označeno za ovaj prihvat: 1/1. 3 Obilježiti: 1/1 Kod primjenjenog odnosno razvojnog istraživanja, istraživačko područje je u pogledu svoje interdisciplinaronosti uže u odnosu na preostale faze istraživanja. Odgovor: Tačno Netačno Tačno Označeno za ovaj prihvat: 1/1. 4 Obilježiti: 1/1 Jedinstvene lokacije, kao resurs, ne mogu se imitirati. Odgovor: Tačno Netačno Tačno Označeno za ovaj prihvat: 1/1. 5 Obilježiti: 1/1 Neke od karakteristika mass customizationa su stabilna tražnja i velika, homogena tržišta. Odgovor: Tačno Netačno Tačno Označeno za ovaj prihvat: 1/1. 6

namijenjenih tržišnim nišama. Odgovor: Tačno Netačno Netačno Označeno za ovaj prihvat: 0/1. 9 Obilježiti: 1/1 Kritičnu istraživačku masu sačinjavaju istraživački kadrovi. Odgovor: Tačno Netačno Tačno Označeno za ovaj prihvat: 1/1. 7 Obilježiti: 1/1 Kroz fleksibilnost i jedinstvenu specijalizaciju određenog područja može se postići masovna proizvdnja različitih proizvoda. Odgovor: Tačno Netačno Tačno Označeno za ovaj prihvat: 1/1. 10 Obilježiti: 1/1 Efektivnost je izraz kvaliteta ekonomije kojim se mjeri racionalnost upotrebe resursa. adekvatna oprema i finansijska sredstva iz dugoročnih izvora. Odgovor: Tačno Tačno Netačno .Obilježiti: 1/1 U osnovi mass customization-a leži upotreba fleksibilne proizvodne tehnologije. 8 Obilježiti: 0/1 Tehnološki diskontinuitet se javlja kada se nova tehnologija ne može jednostavno koristiti da bi se njome pojačala postojeća tehnologija. Odgovor: Tačno Netačno Tačno Označeno za ovaj prihvat: 1/1.