You are on page 1of 14

FYSIOLOGIE

Deborah van den Buijs - i269247


8 april 2009
Casus
RvO: Pertrochantere femurfractuur links

72-jarige vrouw, gevallen in de badkamer, waarbij op de X-


bekken een
pertrochantaire femurfractuur links is aangetoond.

B/ lange gamma-nail

Post-operatief is op de afdeling vergeten Fraxiparine


(tromboseprofylaxe) te geven.

24 uur na de operatie kreeg mevrouw pijn bij ademhaling en


dyspnoe.
- pols 120; RR 125/85
Casus
Aanvullend onderzoek
- X-thorax: heldere sinussen, geen infiltraten
- Lab: D-dimeer 6,45 mg/L (↑)
- CT-angio: verminderde perfusie RMK en ROK

Diagnose
multipele longembolieën
Anatomie

Sobotta : atlas of human anatomy / R. Putz. - 13th, 2001 p123


Vol. 2: Thorax, abdomen, pelvis, lower limb
Alveolocapillair membraan
 Alveolaire oppervlak:
90% type-I-pneumocyten
10% type-II-pneumocyten (surfactans)
 Tight junctions
 Dunne laag cytoplasma  weinig
mitochondriën en organellen
 Macrofagen
 Endotheelcellen

M Schünke et al. Prometheus: anatomische atlas; hals en inwendige organen.


2006 Houten; Bohn Stafleu en Loghum p79
Medische fysiologie / Lennart N. Bouman en Jan A. Bernards - Houten : Bohn
Stafleu en Van Loghum, 2002
Vaatboom bronchiolus
respiratorius
Bronchiaalboom

Aa. Pulmonales transporteren


zuurstofarm bloed langs de
alveoli.

Vv. Pulmonales voeren


zuurstofrijk bloed van de
alveoli terug naar linkeratrium.

M Schünke et al. Prometheus: anatomische atlas; hals en


inwendige organen. 2006 Houten; Bohn Stafleu en
Loghum p79
Gasuitwisseling
 Diffusieproces (partiële
spanningsverschillen)
 PO in longenlucht hoger dan PO2 in veneus
2
bloed
Loghum p79

Arthur C. Guyton, John E. Hall. Textbook of medical physiology; 11th ed.


Philadelphia, 2006; p235-67
Diffusie naar weefsels

Arthur C. Guyton, John E. Hall. Textbook of medical physiology; 11th ed.


Philadelphia, 2006; p235-67
Bohr & Haldane
Bohr effect

CO2 CO2 CO2 CO2+H2O H2CO3 H++HCO3- HCO3-


koolzuuranhydrase Cl- Cl-

HbO2-+H+ HHb+O2 O2 O2

CO2+O2HbNH2+H+ HHb NH COOH+O2

omgekeerd Haldane-effect

capillairwand
capillairwand

omgekeerd Bohr effect

CO2 CO2 CO2 CO2+H2O H2CO3 H++HCO3- HCO3-


koolzuuranhydrase
Cl- Cl-

HbO2-+H+ HHb+O2 O2 O2

CO2+O2HbNH2+H+ HHb NH COOH+O2

Haldane-effect

alveolocapillaire wand
alveolocapillaire wand
Ventilatie/perfusieratio
(V/Q)
Alveolaire doderuimte
ventilatie
Obstructie vaten
Compensatiemechanisme
Take home message
 Een longembolie veroorzaakt een
verandering in de V/Q ratio
 Indien er sprake is van een kleine
embolie, heeft het lichaam een
compensatiemechanisme beschikbaar
om ervoor te zorgen dat de longen
minder lucht ‘nodig hebben’
 Vergeet nooit patiënten na een
orthopedische ingreep Fraxiparine te
geven post-operatief!
Literatuur
 Value of the ventilation/perfusion scan in acute pulmonary
embolism. Results of the prospective investigation of
pulmonary embolism diagnosis (PIOPED). JAMA 1990 May
23-30;263(20):2753-9.
 Arthur C. Guyton, John E. Hall. Textbook of medical
physiology; 11th ed. Philadelphia, 2006; p235-67.
 Lennart N. Bouman en Jan A. Bernards. Medische fysiologie.
Houten : Bohn Stafleu en Van Loghum, 2002.
 Sobotta : atlas of human anatomy / R. Putz. - 13th, 2001 p123 Vol.
2: Thorax, abdomen, pelvis, lower limb.
 M Schünke et al. Prometheus: anatomische atlas; hals en
inwendige organen. 2006 Houten; Bohn Stafleu en Loghum p79.
 Benotti JR; Dalen JE. The natural history of pulmonary embolism.
Clin Chest Med 2006 Sep;5(3):403-10.