BẢNG BÁO GIÁ 2013

(Bảng báo giá áp dụng từ ngày 01/01/2013 đến 30/06/2013)

BÁO GIÁ GIẤY VĂN PHÒNG – LEGEND PAPER (Khổ giấy A4)
LOẠI GIẤY
Loại 1: Giấy Premium ford 70
– 500 tờ/gram
Loại 2: Giấy Premium ford 80
-- 500 tờ/gram
Loại 3: Giấy Classic ford 70 –
500 tờ/gram

GIÁ BÁN LẺ (chưa VAT)
53,000 vnd/gram

GIÁ BÁN SỈ (chưa VAT)
Từ 100 gram
51,500 vnd/ gram

67,000 vnd/gram

65,500 vnd/ gram

49,000 vnd/ gram

48,000 vnd/ gram

IN DANH THIẾP
Số lượng

Đơn giá/ 1hộp
( chưa VAT)

Thời gian

5 hộp ( cùng 1 nội dung)

35.000đ / 1hộp

2-3 ngày

10 hộp ( cùng 1 nội dung)

25.000đ / 1 hộp

2-3 ngày

20 hộp ( cùng 1 nội dung)

20.000đ/ 1 hộp

2-3 ngày

100 hộp trở lên
( cùng 1 nội dung)
200 hộp trở lên
( cùng 1 nội dung)

18.000 /1 hộp

4-5 ngày

16.000đ / 1 hộp

4-5 ngày

- Giấy B300, kích thước 5.4 x 8.9cm.
- In offset 4 màu 2 mặt, cán màng mờ 2 mặt.

- Giá trên được áp dụng cho file 1 nội dung (Ai, Corel, file ảnh).

THIẾT KẾ IN ẤN BAO THƯ
Bao thư 12 x 22 cm giấy: Ford 100gms
In 1 mặt, không màu nền
Vùng in tối đa 11 x 21 cm
Số lượng (cái)

1 màu

2 màu

3 màu

300
600 đ/cái
840 đ/cái
950 đ/cái
500
500 đ/cái
700 đ/cái
900 đ/cái
1.000
460 đ/cái
650 đ/cái
850 đ/cái
2.000
450 đ/cái
640 đ/cái
840 đ/cái
3.000
/
/
/
4.000
/
/
/
5.000
/
/
/
6.000
/
/
/
7.000
/
/
/
8.000
/
/
/
9.000
/
/
/
10.000
/
/
/
Bao thư có cửa sổ + 150 đ/ cái
Bao thư có keo dán + 50 đ/ cái
Xin Quý khách lưu ý:
- Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%
- Thời gian thực hiện từ 3-5 ngày kể từ ngày nhận đơn hàng

In offset 4 màu
(có màu nền)
1,600,000 đ/lô
1,400,000 đ/lô
1,800,000 đ/cái
1,050,000 đ/cái
900 đ/cái
700 đ/cái
600 đ/cái
500 đ/cái
490 đ/cái
480 đ/cái
460 đ/cái
455 đ/cái

Bao thư 18x24 cm giấy: Ford 100gms
In 1 mặt, không màu nền
Vùng in tối đa 17 x 23 cm
Số lượng (cái)

1 màu

2 màu

3 màu

300
250,000 đ/lô 300,000 đ/lô
380,000 đ/lô
500
750 đ/cái
950 đ/cái
1,140 đ/cái
1.000
650 đ/cái
850 đ/cái
1,050 đ/cái
2.000
560 đ/cái
730 đ/cái
900đ/cái
3.000
/
/
/
4.000
/
/
/
5.000
/
/
/
6.000
/
/
/
7.000
/
/
/
8.000
/
/
/
9.000
/
/
/
10.000
/
/
/
Bao thư có keo dán + 100đ/ cái
Xin Quý khách lưu ý:
- Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%
- Thời gian thực hiện từ 3-5 ngày kể từ ngày nhận đơn hàng

In offset 4 màu
(có màu nền)
1,900,000 đ/lô
1,800,000 đ/lô
1,600,000 đ/lô
1,400,000 đ/lô
1,200,000 đ/lô
1,000,000 đ/lô
900 đ/cái
730 đ/cái
685 đ/cái
650 đ/cái
620 đ/cái
600 đ/cái

Bao thư 24x35 cm giấy: Ford 100gms
In 1 mặt, không màu nền
Vùng in tối đa 23x34 cm
Số lượng (cái)

1 màu

2 màu

3 màu

300

1,200,000
đ/lô
1,100,000
đ/lô
1,050,000
đ/lô
1,000,000
đ/lô
/
/

1,350,000
đ/lô
1,300,000
đ/lô
1,250,000
đ/lô
1,230,000
đ/lô
/
/

1,500,000 đ/lô

In offset 4 màu
(có màu nền)
7,500,000 đ/lô

1,450,000 đ/lô

5,000,000 đ/lô

1,420,000
đ/lô
1,400,000 đ/lô

2,850,000 đ/lô

/
/

1,500,000 đ/lô
1,420,000 đ/lô

500
1.000
2.000
3.000
4.000

1,800,000 đ/lô

5.000
/
/
/
6.000
/
/
/
7.000
/
/
/
8.000
/
/
/
9.000
/
/
/
10.000
/
/
/
Bao thư có keo dán + 150 đ/ cái
Xin Quý khách lưu ý:
- Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%
- Thời gian thực hiện từ 3-5 ngày kể từ ngày nhận đơn hàng

1,330,000 đ/cái
1,260,000 đ/cái
1,200,000 đ/cái
1,160,000 đ/cái
1,130,000 đ/cái
1,100,000 đ/cái

THIẾT KẾ IN ẤN BROCHURE/ TỜ RƠI
Kích thước đa dạng : Từ khổ 10 x 15 cm, 10 x 20 cm, 20 x 20 cm, khổ A6 (10 x 14.5 cm), A5 (21 x 15
cm),
A4 (21 x 29.7 cm)....

IN 2 MẶT KHÔNG CÁN MÀNG
LOẠI GIẤY: COUCHE 150 GSM
Thời gian giao hàng từ 5 – 7 ngày (không kể thứ bảy và Chủ nhật)
Khổ giấy 10 x 20 cm

Khổ giấy 10 x 15 cm

Số lượng
1.000 tờ
2.000 tờ
4.000 tờ

Đơn giá (chưa VAT)
950,000 vnđ
1.250.000 vnđ
1,450,000 vnđ

Khổ giấy A5 (21 x 15 cm)

Số lượng
1.000 tờ
2.000 tờ
4.000 tờ
5.000 tờ
10.000 tờ

Đơn giá (chưa VAT)
900,000 vnđ
1.200,000 vnđ
1,650,000 vnđ
Đang cập nhật
2,950,000 vnđ

Khổ giấy A3 (29.7 x 42 cm)

Số lượng
1.000 tờ
2.000 tờ

Đơn giá (chưa VAT)
1,900,000 vnđ
2,500,000 vnđ

Số lượng
1.000 tờ
2.000 tờ
4.000 tờ

Đơn giá (chưa VAT)
1.050,000 vnđ
1,350,000 vnđ
1,550,000 vnđ

Khổ giấy A4 (21 x 29.7 cm)

Số lượng
1.000 tờ
2.000 tờ
4.000 tờ
5.000 tờ
10.000 tờ

Đơn giá (chưa VAT)
1,200,000 vnđ
1,600,000 vnđ
2,500,000 vnđ
2,950,000 vnđ
4,700,000 vnđ

Khổ giấy A6 (10 x 14.5 cm)

Số lượng
1.000 tờ
2.000 tờ

Đơn giá (chưa VAT)
Đang cập nhật
Đang cập nhật

4.000 tờ
5.000 tờ
10.000 tờ

3,950,000 vnđ
4,700,000 vnđ
7,950,000 vnđ

4.000 tờ
5.000 tờ
10.000 tờ

Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật

THIẾT KẾ IN ẤN CATALOGUE
Thời gian: 2-3 ngày
Kích thước: theo yêu cầu khách hàng, A6 (10x15 cm), A5 ( 20x15 cm), A4 ( 21x29.7 cm ),
20x20 cm.....
Qui cách : In Offset 4 màu 2 mặt, cắt và đóng cuốn thành phẩm
Định lượng giấy : theo yêu cầu khách hàng, C80 - C 300 gsm, catalogue chuẩn thường bìa giấy
dày hơn ruột, có cán màng, đóng kim hoặc đóng gáy thành phẩm .
Để có giá chính xác vui lòng cung cấp
+ Loại giấy
+ Kích thước catalogue
+ Số lượng in
+ Số trang
( Chúng tôi sẽ báo giá sau 15 phút nhận được Email hoặc ĐT yêu cầu )

THIẾT KẾ IN ẤN FOLDER (KẸP FILE)
Kích thước
Thời gian
giao hàng
Định lượng

Folder khổ lớn 22 x 31 cm, có tay gấp 7 cm, in offset 4 màu
Từ 5 đến 7 ngày không kể ngày thứ bảy và Chủ nhật
C250

C250

C300

C300

(cán màng 1
mặt)

(cán màng 2
mặt)

(cán màng 1
mặt)

(cán màng 2
mặt)

C250
( in offset 1
mặt-cán màng
1 mặt)

Số lượng
500 cái
1.000 cái
2.000 cái
3.000 cái
4.000 cái
5.000 cái
10.000 cái

8,000 vnđ
4,900 vnđ
3,650 vnđ
3,300 vnđ
3,100 vnđ
3,000 vnđ
2,850 vnđ

Đơn giá/ cái (chưa bao gồm VAT)
9,200 vnđ
8,300 vnđ
9,500 vnđ
5,500 vnđ
5,200 vnđ
5,800 vnđ
4,300 vnđ
3,950 vnđ
4,600 vnđ
3,880 vnđ
3,600 vnđ
4,180 vnđ
3,750 vnđ
3,400 vnđ
4,050 vnđ
3,550 vnđ
3,300 vnđ
3,850 vnđ
3,300 vnđ
3,000 vnđ
3,450 vnđ

5,700 vnđ
4,200 vnđ
3,400 vnđ
3,200 vnđ
3,100 vnđ
3,000 vnđ
3,300 vnđ

THIẾT KẾ IN ẤN TÚI XÁCH GIẤY
Loại giấy: Couche 200 gms
Quy cách in: offset 4 màu, in 1 mặt
Quy cách gia công: cán màng 1 mặt, bế dán sỏ dây, thành phẩm đóng gói
Thời gian giao hàng: từ 5 đến 7 ngày không kể thứ bảy và Chủ nhật
Kích thước (ngang, cao , xếp hông)
Ngang
Từ 13 đến 15 cm

Cao
Từ 15 đến 23 cm

Xếp hông
Từ 8 cm trở lại

Số lượng
300 cái
500 cái
1.000 cái
2.000 cái
3.000 cái
5.000 cái
10.000 cái

Đơn giá/cái
(chưa VAT)
11,200 vnđ
8,200 vnđ
5,850 vnđ
4,800 vnđ
4,500 vnđ
4,200 vnđ
3,850 vnđ

Loại giấy: Couche 230 gms
Quy cách in: offset 4 màu, in 1 mặt
Quy cách gia công: cán màng 1 mặt, bế dán sỏ dây, thành phẩm đóng gói
Thời gian giao hàng: từ 5 đến 7 ngày không kể thứ bảy và Chủ nhật
Kích thước (ngang, cao , xếp hông)
Ngang
Từ 15 đến 17 cm

300 cái
Từ 25 đến 30 cm

Xếp hông
Từ 9 cm trở lại

Số lượng

Đơn giá/cái
(chưa VAT)

300 cái
500 cái
1.000 cái
2.000 cái
3.000 cái
5.000 cái
10.000 cái

12,000 vnđ
8,700 vnđ
6,400 vnđ
5,400 vnđ
4,950 vnđ
4,650 vnđ
4,570 vnđ

Loại giấy: Couche 250 gms
Quy cách in: offset 4 màu, in 1 mặt
Quy cách gia công: cán màng 1 mặt, bế dán sỏ dây, thành phẩm đóng gói
Thời gian giao hàng: từ 5 đến 7 ngày không kể thứ bảy và Chủ nhật
Kích thước (ngang, cao , xếp hông)

Số lượng

Đơn giá/cái
(chưa VAT)

Ngang
Từ 20 đến 23 cm

Cao
Từ 28 đến 33 cm

Xếp hông
Từ 8 cm trở lại

300 cái
500 cái
1.000 cái
2.000 cái
3.000 cái
5.000 cái
10.000 cái

13,500 vnđ
10,000 vnđ
7,500 vnđ
6,200 vnđ
5,700 vnđ
5,500 vnđ
5,300 vnđ

Loại giấy: Couche 300 gms
Quy cách in: offset 4 màu, in 1 mặt
Quy cách gia công: cán màng 1 mặt, bế dán sỏ dây, thành phẩm đóng gói
Thời gian giao hàng: từ 5 đến 7 ngày không kể thứ bảy và Chủ nhật
Kích thước (ngang, cao , xếp hông)
Ngang
Từ 25 đến 2 cm

Cao
Từ 40 đến 50 cm

Xếp hông
Từ13 cm trở lại

Số lượng

Đơn giá/cái
(chưa VAT)

300 cái
500 cái
1.000 cái
2.000 cái
3.000 cái
5.000 cái
10.000 cái

18,000
14,000 vnđ
10,900 vnđ
9,600 vnđ
9,200 vnđ
8,900 vnđ
8,500vnđ

THIẾT KẾ IN ẤN NHÃN DECAL
Tem bảo hành- decal bế in nhiều màu, bế thẳng
Số lượng
1.000 tem
2.000 tem
3.000 tem
Kich thước
Đơn giá chưa bao gồm VAT
1.0 cm2
200,000 vnđ
270,000 vnđ
350,000 vnđ
2
1.5 cm
250,000 vnđ
350,000 vnđ
400,000 vnđ
2.0 cm2
300,000 vnđ
400,000 vnđ
530,000 vnđ
2
2.5 cm
380,000 vnđ
440,000 vnđ
590,000 vnđ
3.0 cm2
450,000 vnđ
590,000 vnđ
690,000 vnđ
Thời gian giao
3 ngày
3 ngày
4 ngày
hang

4.000 tem
400,000 vnđ
510,000 vnđ
610,000 vnđ
740,000 vnđ
870,000 vnđ
4 ngày

Quí Khách có nhu cầu khác hoặc số lượng lớn hơn vui lòng liên lạc với chúng tôi để được tư vấn,
báo giá tốt

Tem bảo hành- decal bế in nhiều màu, bế hình dạng khác
Số lượng
1.000 tem
2.000 tem
3.000 tem
Kich thước
Đơn giá chưa bao gồm VAT
1.0 cm2
360,000 vnđ
410,000 vnđ
490,000 vnđ

4.000 tem
580,000 vnđ

1.5 cm2
2.0 cm2
2.5cm2
3.0 cm2
Thời gian giao
hang

310,000 vnđ
380,000 vnđ
470,000 vnđ
520,000 vnđ
5 ngày

480,000 vnđ
520,000 vnđ
620,000 vnđ
740,000 vnđ
4 ngày

590,000 vnđ
690,000 vnđ
820,000 vnđ
930,000 vnđ
4 ngày

700,000 vnđ
860,000 vnđ
1,000,000 vnđ
1,180,000 vnđ
5 ngày

Quí Khách có nhu cầu khác hoặc số lượng lớn hơn vui lòng liên lạc với chúng tôi để được tư vấn,
báo giá tốt

Nhãn Decal giấy số lượng lớn, giấy Couche 80, in offset máy 4 màu
Số lượng
2.500 cái
5.000 cái
10.000 cái

Kích thước
150 cm2
200 cm2
Đơn giá/ cái (chưa bao gồm VAT)
1,950,000 đ
1,950,000 đ
2,100,000 đ
1,950,000 đ
2,760,000 đ
3,950,000 đ
3,900,000 đ
4,800,000 đ
7,200,000 đ
100 cm

2

Nhãn Decal giấy số lượng lớn, giấy Couche 80, in offset máy 4 màu
Kích thước

Số lượng

250 cm

2.500 cái
5.000 cái
10.000 cái

2,750,000 đ
4,950,000 đ
8,900,000 đ

2

300 cm2
Đơn giá/ cái (chưa bao gồm VAT)
3,150,000 đ
5,550,000 đ
9,500,000 đ

THIẾT KẾ IN ẤN BAO ĐŨA, BAO MUỖNG, BAO NĨA
Quy cách in : Giấy Ford 60, in 1 màu 2 mặt
Thành phẩm : cắt, bế, dán thành phẩm

Bao đũa
Bao muỗng
Bao nĩa + muỗng
Đơn giá / cái (chưa bao gồm VAT)
20.000 cái
170 đ
220 đ
280 đ
30.000 cái
130 đ
/
/
50.000 cái
100 đ
/
/
100.000 cái
80 đ
/
/
Quy cách in: Giấy Ford 60, in thêm 1 màu + 15 đ/ bao (chưa bao gồm VAT)
Số lượng

THIẾT KẾ IN ẤN PHIỀU THU- PHIẾU CHI- PHIẾU XUẤT KHẨU
PHIẾU NHẬP KHẨU- BIÊN NHẬN- PHIẾU ORDER
Quy cách in: Loại giấy Ford 60 – khổ giấy A5 (21 x 15 cm), 100 tờ/ cuốn
Ruột in offset 1 màu đen, giấy Ford trắng 60
Bìa giấy TM
Thành phẩm: bế răng cưa, đóng kim, dán giấy

Số lượng
Đơn giá/ cuốn (chưa VAT)
10 cuốn
18,000 vnđ
20 cuốn
17,000 vnđ
30 cuốn
16,000 vnđ
50 cuốn
15,000 vnđ
100 cuốn
12,000 vnđ
200 cuốn
10,000 vnđ
300 cuốn
9,000 vnđ
500 cuốn
8,000 vnđ
1.000 cuốn
7,000 vnđ
Nếu có đóng số nhảy tự động, them 800 đồng/ cuốn (chưa VAT)

Quy cách in: Loại giấy Ford 60 – khổ giấy A5 (21 x 15 cm), 100 tờ/ cuốn
Ruột in offset 1 màu đen, giấy Carbonless 2 liên (50 bộ)
Bìa giấy TM
Thành phẩm: bế răng cưa, đóng kim, dán giấy

Số lượng
10 cuốn
20 cuốn
30 cuốn
50 cuốn
100 cuốn
200 cuốn
300 cuốn
500 cuốn
1.000 cuốn

Đơn giá/ cuốn (chưa VAT)
26,000 vnđ
24,000 vnđ
22,000 vnđ
20,000 vnđ
18,000 vnđ
17,000 vnđ
16,000 vnđ
15,000 vnđ
13,500 vnđ

Nếu có đóng số nhảy tự động, them 800 đồng/ cuốn (chưa VAT)

Quy cách in: Loại giấy Ford 60 – khổ giấy A5 (21 x 15 cm), 150 tờ/ cuốn
Ruột in offset 1 màu đen, giấy Carboless 3 liên(50 bộ)
Bìa giấy TM
Thành phẩm: bế răng cưa, đóng kim, dán giấy

Số lượng
Đơn giá/ cuốn (chưa VAT)
10 cuốn
35,000 vnđ
20 cuốn
32,000 vnđ
30 cuốn
30,000 vnđ
50 cuốn
29,000 vnđ
100 cuốn
27,000 vnđ
200 cuốn
25,000 vnđ
300 cuốn
23,000 vnđ
500 cuốn
22,000 vnđ
1.000 cuốn
20,500 vnđ
Nếu có đóng số nhảy tự động, them 800 đồng/ cuốn (chưa VAT)

THIẾT KẾ KÉO LỤA TÚI NILON
Sản xuất, thiết kế đa dạng từ kích thước đến mẫu mã túi nilon như : túi hột xoài, túi
xốp, túi ép quai, túi PE, túi PP…

Loại túi
Túi hột xoài

Kích thước
Tuỳ chọn

Túi 2 quai

15 x 23 cm/ 17x 25 cm/
20 x 30 cm

Đơn giá/ kg (chưa VAT)
80,000 vnđ/ kg/kéo lụa 1
màu
80,000 vnđ/kg/ kéo lụa 1
màu

BẢNG GIÁ GIA CÔNG THÀNH PHẨM
STT
01

CÔNG ĐOẠN CẤN BẾ
Bao thư E1 Ford 80
Kích thước: 220 x 120 cm
Định lượng giấy in: 80 – 150 gsm
Bao thư E2 Ford 80
Kích thước: 230 x 170 cm
Định lượng giấy in: 80 – 150 gsm
Bao thư E3 Ford 80
Kích thước: 350 x 250 cm
Định lượng giấy in: 80 – 150 gsm
Túi giấy các loại
Cấn 1 đường
Cấn 2 đường
Cấn 3 đường
Tem nhãn sản phẩm
Folder
Bế Demi nhãn Decal
Bế thành phẩm (không giành cho hộp
giấy)
Bế thành phẩm (không giành cho hộp
giấy)
Bế thành phẩm (không giành cho hộp
giấy)
Bế thành phẩm (không giành cho hộp
giấy)
Bế thành phẩm (không giành cho hộp
giấy)
Cán màng bóng (giá báo sẽ thay đổi
theo giá mua màng bóng ngoài thị
trường)
Cán màng mờ (giá báo sẽ thay đổi
theo giá mua màng bóng ngoài thị
trường)
Phun UV

02
03
04

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

LƯỢT BẾ
<3.000 cái

ĐƠN GIÁ (vnđ)
220.000/lượt

<3.000 cái

190,000 / lượt

<3.000 cái

250,000 / lượt

<2.000 túi
<3.000 tấm
<3.000 tấm
<3.000 tấm
<3.000 con
<2.000 cái
<3.000 cái
<=3.000 tờ

350.000/lượt
250,000/lượt
250,000/lượt
300,000 /lượt
300,000/lượt
300,000/lượt
300,000/ lượt
200,000/lượt

3.000-4.000
tờ
4.000 -5.000
tờ
5.000- 6.000
tờ
> 6.000 tờ

250,000/lượt

Dưới 200 m2
Trên 200 m2

380,000 /lô

2

Dưới 200 m
Trên 200 m2

Tính theo m2

350,000/lượt
400,000/lượt
80 đồng/ tờ

1,800/ m2
400,000/lô
2,000/m2
2,500/m2

Ghi chú:

Chi phí làm khuôn mới: 450,000 vnđ / khuôn (không phân biệt kích thước khuôn)

Chi phí đóng hang: 9,000 vnd/ thùng lớn và 7,000 vnd/ thùng nhỏ

Nếu sản phẩm của Quý công ty thực hiện gia công không nằm trong các mục trên, công
ty chúng tôi sẽ báo giá theo từng sản phẩm cụ thể.

Tất cả thong tin đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

Công ty chúng tôi giao hàng miễn phí trong thành phố, ngoại trừ một số quận 2, 9, 12 và
các khu vực ngoài thành sẽ tính phí cụ thể theo từng khu vực.

Tp. HCM, ngày 01 tháng 01 năm 2013
Giám đốc

TRANG HOÀNG YẾN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful