You are on page 1of 2

RESCAT DE LES CAIXES D´ESTALVI: UNA L’ÀREA DE LA DONA D’ESQUERRA UNIDA

OPORTUNITAT PER A UNA BANCA PARLARÀ AVUI DE ‘LA CRISI EN FEMENÍ’


PÚBLICA DE PROXIMITAT
L’Àrea de la dona d’Esquerra Unida juntament
L´anunci per part del Governador del Banc amb la Fundació Europa de los Ciudadanos ha
d´Espanya ahir, que el rescat de Caja Castilla organitzat per avui dimecres, a les 18’30hores
probablement serà el primer de més si es
al Centre Social Flassaders (C. Ferreria 10 –
perllonga la crisi econòmica mundial, no ha
1er pis) la Conferència “La crisi en femení”.
agradat els responsables econòmics
guvernamentals, especialmente el
Comptarem amb la participació com a
Vicepresident econòmic Pedro Solbes.
El coordinador d´EU, David Abril, ha afirmat ponents de dones expertes en la matèria com
que “el rescat de caixes d´estalvi ha de ser són: Àngels Martínez Castells, Professora
aprofitat per posar les bases d´una banca d’Economia Aplicada de la UAB; Annalí Mireia
pública de proximitat, que atengui les Casanueva, Estudiant d’Economia de la UPF i
necessitats de la gent, de les famílies, els Responsable de l’Àrea de Gènere dels CJC;
treballadors i treballadores autònoms i les Maria Antònia Carbonero Gamundí, Directora
petites empreses”. Es tracta d´uns doblers
de l’Observatori Social de les Illes Balears i
que “són de tota la ciutadania, i que no es
poden donar a canvi de no res”. Professora i Sociòloga de la UIB; I com a
moderadora: Conxa Calafat Marí, Àrea de la
DEFLACCIÓ VERSUS ALTS PREUS A Dona d’Esquerra Unida
BALEARS
Per a les dones i homes d’Esquerra Unida és
Els ciutadans i ciutadanes de Balears pagam, evident que la crisi econòmica no és amiga de
segons l´Observatori de preus del Ministeri les dones. No dóna ocasió que es puguin
d´Indústria un 11% més per la “cistella de la consolidar les conquistes dels darrers anys en
compra” que altres ciutats de l´Estat. Un el mercat laboral amb una implicació directa
sobrecost que puja al 32% en el cas de la carn i sobre els seus drets, les seves rendes, la seva
un 25% en el cas del peix. Aquesta dada
capacitat d’elecció i de formació i
contrasta, segons EU, amb les dades de
deflacció (rebaxa de 0,1 punts en negatiu en el l’empoderament de les dones. La crisi, desprès
primer trimestre de 2009 de l´IPC) del triomf de les polítiques neoliberals i la
presentades ahir. globalització econòmica, pot provocar un
creixement dels treballs informals i un
Des d´EU insistim en què aquesta és la empitjorament de la vida quotidiana de les
demostració que no es pot apostar per dones i les seves famílies. El paper de les
congelar els salaris per sortir de la crisi
dones serà determinant davant els canvis i
económica, ja que això minvaria encara més
el poder adquisitiu de la ciutadania, limitacions que la crisi alimentària,
especialmente en el cas de Balears, a un econòmica i ecològica estan imposant arreu
moment en què s´estan negociant convenis del món.
importants, com el del comerç.

1 d'abril de 2009 ,el número 3 “ AIXECA’T AMB EL PEU ESQUERRE! ”, EL BUTLLETÍ MATINER D’EU Pàg. 1
ESQUERRA UNIDA PALMA POSA EN CRÍTICA A LA INSISTÈNCIA IMPERTINENT
MARXA L' EXPERIÈNCIA "EL TEU BARRI" DEL SINDICAT MÈDIC

Des d'Esquerra Unida Palma s'ha posat en A pesar que el Decret que regula l´accés a la
marxa l'experiència "el tEU Barri" on els sanitat pública a Balears rebaixa les condicions
en relació a altres cossos de l´administració, el
militants de barris propers ens ajuntam per
Sindicat mèdic segueix insistint en què la
compartir les nostres preocupacions sobre demanda del català com a requisit és una
ciutat i el barri en el que vivim.A més, “agressió” a la sanitat pública.
tendrem l'oportunitat de conèixer de primera Des d´EU volem recordar que allò que
mà tot el que es duu a terme a les institucions. planteja el Sindicat és un fals debat (mai no
ha deixat d´accedir un metge o infermer/a a
Per això, et convidam a la propera reunió del una plaça per desconeixement del català) i
districte NORD que tindrà lloc el divendres 3 que la vertadera agressió a la sanitat pública
d'Abril a les 19.30h a la sala dreta de la plata es desmonta llevant prebendes als metges i
professionals sanitaris que treballen alhora a
baixa del Centre Cultural de s'Escorxador.
la sanitat pública i la privada, establint un
Hi assistiran: Eberhard Grosske Tinent de règim clar d´incompatibilitats, entre altres
mesures.
batlessa i Regidor de Benestar Social,
Participació Ciutadana i Cultura. Fina Santiago
Consellera de Afers Socials, Promoció i
Immigració.

Per més info:Alexandre Charles,Resp.


Organització Palma palma@eu-balears.org
Mòbil 616.276.651

SUPORT ALS COL·LECTIUS DE MEMÒRIA


HISTÒRICA

Des d´EU donem ple suport a la mobilització


convocada per demà dijous per l´Associació
Memòria de Mallorca, que exigeix, juntament
amb altres col·lectius de defensa de la
memoria histórica, l´exhumació de les foses
comunes de la repressió franquista,
l´anul·lació dels judicis polítics i la retirada de
la simbología del règim, en la perspectiva
d´assolir els drets de Veritat, Justícia i
Reparació per a les víctimes de la repressió i
la dictadura franquista.

1 d'abril de 2009 ,el número 3 “ AIXECA’T AMB EL PEU ESQUERRE! ”, EL BUTLLETÍ MATINER D’EU Pàg. 2