1

Türk Milleti’nin 3 Bin Yillik Milli Politik Sembolü “BOZKURT” I.“BOZKURT” SEMBOLÜNÜN TÜRK TARİHİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
“439 yılında Çin imparatoru Tay-vy yel görmez ordusu ile Türkler’in üzerine yürüdü. Binlerce Türk’ü kılıçtan geçirdi. Çinlilerin Tu-kü-e dedikleri, kendilerine Kök Türük (gök Türk) diyen boydan sadece 500 aile, Altay dağlarına can atıp Çin imparatorunun kılıcından kurtuldu. Orada Ergenekon vadisine sığındı.” Pien-i tien adlı Çin kroniğinin verdiği bu bilginin Fransızca’ya çevrilerek dünya ilim alemine tanıtılması: Stanislas Julien, Documents Historiques sur les Tou- kious (Turca), jurnel Asiatique, Paris 1864, VI. Seri, c. III, s.348-9 “Göktürkler çevresi dağlarla örtülü Ergenekon vadisinde 96 yıl kaldılar. Dağdaki demir maddelerini eriterek silahlandılar ve çoğaldılar.”[*] Türkler’e Ergenekon cenderesinden cihana açılmak üzere dağ geçitlerini göstererek, bir bakıma rehberlik eden bozkurttu, Bumin Kağan, bozkurtu, bu yaptığına şükran olarak, kurduğu Göktürk imparatorluğunun bayrağının amblemi yaptı.(şekil1) Bozkurt’un Türkler için neden önemli olduğu bu tarihi gerçekle anlaşılmaktadır. Ergenekon öncesi dönemlerde de Türkler için kıymetli olan “Bozkurt”, Göktürk imparatorluğu itibari ile Türkler’in gerçek milli sembolü halini almıştır.

(şekil 1)

2 Daha ileriki zamanlarda Türklük. 5 ARALIK 1927 TARİHİNDE TEDAVÜLE ÇIKARILAN 1. EMİSYON.ATATÜRK’ÜN TENSİBİ İLE YAPILAN DİĞER. saklanan geleneklerimizde de olduğu gibi bozkurt sembolü de artık varlığını sürdürmeye başlamıştır. DEĞERLİ KAĞITLAR. asırlar süren bir kültürel esarete mahkum edildi. TERTİP “BOZKURT” 5 VE 10 LİRA POSTA PULLARI BOZKURT HEYKELLER. ARMALAR VE LOGOLAR . Bozkurt’un yeniden varoluşuna ve Türk siyasal ve kültürel yaşantısında tekrar yer alışına açıklık getirmek için aşağıdaki örnekler yeterli olacaktır. PARALAR. 1. Bu mücadele sonrası diğer yok sayılan. Mustafa Kemal önderliğinde gerçekleştiren milli mücadele tamda bu anlamda Türklerin ikinci Ergenekon’u olarak tarihe geçmektedir. (Atatürk’ün emri ile Kahramanmaraş’ta yaptırılan bayrak tutan bozkurt heykeli) 2. AMBLEMLER.

3 (Hilal içersinde “Bozkurt”’a planda Ankara kalesi ve Sağ tarafta birinci meclis binası resmi olan 5 lira) (Hilal Yıldız içersinde Bozkurt figürü olan 10 lira) (23 Ocak 1922 tarihli posta pulu) .

4 (1 Haziran 1926 tarihli posta pulu) (Ord. Dr. Fuat Köprülü’nün Atatürk’e Türkiyat Enstitüsü’nün ambleminin nasıl olması gerektiğini sorduğu zaman Atatürk: . Prof.

bu meş’ale genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ilminin ifadesi olsun.) (Atatürk’ün “Türk’ün has ocağı” dediği Türk Ocaklarının Amblemi) . Ergenekon’dan çıkmamızın klavuzu olan bozkurt. Türklüğün Anadolu topraklarındaki yeni devletinin kurtuluşunu ifade etsin.” Der) (1935 yılında tekel fabrikasında üretilen sigaraların adı ve amblemi BOZKURT olmuştur.5 “Fuat Bey! Karlı Tanrı Dağları’nın önünde meş’ale tutan bir BOZKURT olsun.

6 (Atatürk’ün isteği üzerine yaptırılan “Ergenekon I” adlı tablo) (Atatürk’ün isteği üzerine yapılan “Ergenekon II” adlı tablo) Yukarıdaki iki tablo Atatürk’ün “Milli Mücadele ve genç Cumhuriyet’in ikinci bir Ergenekon” olduğu düşüncesini açığa çıkarmaktadır. . Ve kendisini ikinci Ergenekon’un yol gösterici Bozkurt’u olarak gördüğü için ikinci tabloda Bozkurt figürü yerine kendi heykelini koydurtmuştur.

tekrar tarih sahnesinde ki yerini alan “bozkurt” varlığını devam ettirmiş ve Milli olan her kurum ve olay için vazgeçilmez bir hal almıştır. Fakat bu kadarı “Bozkurt”’un Cumhuriyetle birlikte yeniden Türk tarihi sahnesindeki yerini aldığının kanıtlanması için yeterlidir. Atatürk sonrası dönemlerdeki bu durumu aşağıda örnekler açıklamaktadır. . Bozkurt figürünün kullanımı her ne kadar Atatürk’ün ölümünden sonraki dönemlerde yok denecek kadar aza indirilmiş ve geçmişteki izleri(Atatürk dönemindeki kullanımları) yok edilmeye çalışılmış olsa da.7 (Petrol Ofisinin Amblemi BOZKURT) (30 Haziran 1926 tarihinde devlet arması olarak birinci seçilen Namık İsmail Bey’in eseri) Yukarıda verilen örneklerin sayısını arttırabilmek mümkün.

T’nin amblemi) (Kıbrıs Türk Federe Devleti Postaları-1983) . M. T’ nin merkez ve on şubesinin amblemi “Bozkurt” ) (T. M.8 (T.

İ. (*) Uludağ Ü.F.9 (27 Mayıs ‘ın I. türk kültürel ve siyasi alanında varlığını sürdürmektedir.) [*] Candan İbrahim. 2006. Günümüz Türk Milliyetçilerinin de sıklıkla kullanmaya başvurduğu bu sembol.php?option=com_conte nt&view=article&id=1681&catid=87:temel-konular&It . Akasya Kitap. İ. Seni Anlasaydık Bu Hale Gelmezdik.tr/index. Anlaşılan o ki. Kamu Yönetimi Öğrencisi (Not: resimler İbrahim Candan’ın “seni anlasaydık bu hale gelmezdik” adlı araştırma kitabından alınmıştır. Türk Milletinin üçüncü bir Ergenekon hapsine mahkum edileceği zamana kadar kullanılmaya devam edecektir.turkocagi.B.org. Yılı posta pulu) Bu örneklerden de anlaşılacağı gibi “Bozkurt” Cumhuriyetten günümüze. S: 233 KAYNAK : http://www.