You are on page 1of 1

CEIP ARBRE BLANC

MUTXAMEL

Setmana 6-8 ABRIL 2009

VACANCES DINS AL
DIMARTS 21 D’ABRIL.

MONA DE PASQUA

DILLUNS 6
No hi ha Anglés, religió ni PT dilluns de matí per organització de la setmana del llibre.

DIMARTS 7

DIMECRES 8

MATÍ DE MONA AL C.P. ARBRE BLANC