Ekologi merujuk kepada kajian saling hubungan antara organisma dengan persekitaran dan juga saling hubungan di kalangan

kumpulan organisma itu sendiri. Perkataan ekologi ini diambil daripada perkataan Greek oikos yang bermaksud rumah atau habitat. Istilah ini mulamula diperkenalkan oleh seorang ahli ekologi, Ernst Haeckel pada tahun 1869. Kini, istilah ini diguna secara meluas. Komponen biosis dan abiosis dalam persekitaran

Komponen Biosis Komponen biosis terdiri daripada haiwan dan tumbuhan. Tumbuhan hijau merupakan satu-satunya komponen biosis yang mampu membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Oleh itu, tumbuhan hijau digelar penghasil atau pengeluar ataupun aututrof.

Komponen biosis terdiri daripada tiga kumpulan iaitu : -pengeluar -pengguna -pengurai Pengeluar ialah organisma autotrof yang mensintesiskan bahan ornaik daripada bahan tak organik melalui fotosintesis. Misanya, tumbuhan hijau dan sessetengah bakteria makanan sendiri dan perlu bergantung pada organisma lain atau jirim organik sebagai makanan.

Pengguna Primer merupakan organisma yangmendapat makanan dari pengeluar yang biasanya terdiri daripada haiwanherbivor iaitu haiwan yang hanya memakan tumbun-tumbuhan sahaja

Beberapa rantai makanan biasanya terjalin untuk membentuk satu jaringan makanan.

Setiap peringkat dalam rantai makanan mewakili satu aras trof. Aras trof merupakan kategori fungsi dan sangat penting dalam membincangkan pengaliran tenaga dan kitaran

Untuk sesuatu ekosistem swakekal. Epifit atau epizoit yang menumpang pada perumah tidak mendatangkan . Komensalisme melibatkan dua organisma iaitu perumah dan epifit (tumbuhan) atau epizoit (haiwan).nutrien dalam ekosistem. Jenis interaksi yang membabitkab dua organisma khusus dan berlaku dalam jangka masa yang panjang dikenali sebagai simbiosis. seterusnya dipindahkan di kalangan pengguna heterotrof (termasuk bakteria dan kulat yang menguraikan bahan organik). Secara ringkansya. Jenis interaksi yang tidak khusus daan tidak kekela termasuk saprofitisme. tanah dan udara di sekeliling. iaitu komensalisme. tisu tumbuhan dibentuk daripada makronutrien dan mikronutrien yang diserap dari air. Dua organisma mungkin berinteraksi. Organisma autotrof juga merupakan asas pemekatan nutrien untuk ekosistem. parasitisme dan mutualisme. Terdapat tiga jenis simbiosis. sama ada buat sementara waktu ataupun secara jangka panjang. Memandangkan organisma heterotrof tidak mampu membuat makanan sendiri. bolehlah dikatakan bahawa organisma autotrof bertindak sebagai asas penentapan tenaga untuk keseluruhan ekosistem kerana tenaga yang tersimpan di dalam tumbuhan dipindahkan melalui beberapa organisma heterotrof sebelum dibebaskan ke persekitaran. Tindakan penguraian oleh kulat dan bakteria ini seterusnya membantu membebaskan nutrien ini semula ke persekitaran dan membolehkan organisma autotrof menggunakan nutrien ini. perhubungan mangsa dan pemangsa dan persaingan. komponen biosis dalam sesebuah ekosistem tidak hidup secara bersendirian. autotrof dan pengurai di samping mungkin mempunyai pengguana primer. Pada setiap aras trof. pengguna sekunder dan pengguna peringkat yang lebih tinggi. Seperti yang telah dikatakan. tenaga akan hilang melalui proses respirasi dan perkumuhan. maka sesuatu ekosistem yang hanya mempunyai organisma heterotrof semata-mata sudah tentu tidak dapat dikekalkan selama-lamanya. Semasa pertumbuhan. jarangjarang terdapat lebih daripada lima aras trof dalam ekosistem akuatik mahupun ekosistem daratan. Kehilangan tenaga ini bermakna bahawa semakin kurang tenaga yang boleh disalurkan ke aras trof seterusnya. ia sekurangkurangnya memerlukan nutrien. Nutrien ini dipekatkan. Disebabkan tenaga hilang pada setiap aras trof.

Persaingan interspesis berlaku antara . Bilangan mangsa akan bertambah semula sekiranya kuantiti pemangsa berkurang. Bakteria pengurai dan kulat pengurai seperti kulapuk. setiap organisma memerlukan keperluan asas tertentu untuk kemandiriannya. sebilangan populasi pemangsa akan mati kerana tidak mempunyai makanan yang mencukupi. iaitu kulat di luar dan alga di dalam. Saprofitisme merupakan satu hubungan antara satu organisma hidup memperoleh makanan daripada satu organisma mati. mendapatkan cahaya matahari atau mendapatkan sisa makanan yang terkeluar daripada mulut perumah. Manakala populasi mangsa berkurang. kebolehan lari dan kebolehan menyamai warna persekitarannya. Apabila populasi pemangsa bertambah. Tumbuhan memerlukan cahaya. organisma yang mendapat keuntungan dinamakan komensal. Dalam alam semula jadi. Parasitisme ialah sejenis simbiosis yang menguntungkan satu organisma tetapi merugikan organisma yang satu lagi. kulat berperanan menyerap air dan mengongsikannya dengan alga. Haiwan pula memerlukan makanan. Alga pula membina makanan dan memberikan sebahagian daripada makanan itu kepada kulat. Apabila organisma membiak secara berlebihan di sesuatu kawasan dengan bekalan keperluan asas yang terhad. pasangan pembiakan dan ruang hidup. Pemangsa juga biasa mempunyai kuku yang tajam dan melengkung untuk mencengkam mangsanya. ikan remora (komensal) dengan ikan jerung (perumah). Pemangsa biasanya mempunyai penglihatan yang tajam untuk mengesan kedudukan mangsa. Umpamanya pokok pakma (parasit) dengan pokok cengal (perumah). Epifit yang menumpang pada perumah bertujuan mendapatkan perlindungan. Haiwan mangsa pula biasanya mempunyai ciri-ciri yang boleh melindunginya daripada pemangsa seperti kebolehan menyamar. Kulampair sebenarnya terdiri daripada dua organisma. cacing pita (parasit) dengan manusia (perumah) dan kutu (parasit) dengan anjing (perumah). Pemangsa jenis mamalia mempunyai gigi taring yang panjang dan meruncing untuk membunuh mangsanya manakala pemangsa jenis burung mempunyai parut yang yang tajam melengkung untuk tujuan yang sama. Parasit akan mendapatkan nutrien daripada perumah melalui organ penyerap yang tumbuh masuk ke dalam perumah. garam mineral dan ruang hidup yang mencukupi. Pemangsa ialah haiwan yang memburu haiwan lain untuk dijadikan makanannya. Dalam perhubungan ini. persaingan akan berlaku. Misalnya. Contohnya pokok duit-duit (komensal) dengan pokok meranti (perumah). persaingan intraspesis berlaku antara tiga pokok kaktus yang sama jenis yang tumbuh dalam pasu yang sama. Dalam komensalisme. populasi mangsa dan pemangsa saling mengawal satu sama lain dari segi kuantiti. Mutualisme atau kesalingan ialah sejenis simbiosis yang menguntungkan kedua-dua pihak. Contohnya kulampair. Haiwan yang diburu disebut pemangsa. umang-umang dengan buran. populasi mangsa akan berkurangan kerana dimakan oleh populasi pemangsa. Organisma hidup itu dikenali sebagai saprofit.apa-apa keuntungan atau kerugian kepada perumah tetapi mendatangkan keuntungan kepada epifit atau epizoit sahaja. Contoh yang lain termasuklah bakteria Rhizobium dalam akar pokok legum. pengangkutan. Organisma yang mendapat keuntungan disebut sebgai parasit dan yang menanggung kerugian disebut sebagai perumah. cendawan ialah contoh saprofit yang merembeskan enzim untuk mencernakan organisma mati lalu menyerap hasil pencernaan tersebut. Organisma-organisma yang terlibat saling bantu-membantu untuk mendapatkan keperluan yang diingini. air. Dalam alam semula jadi. Persaingan intraspesis berlaku antara organisma yang sama spesis. kebolehan menghasilkan racun.

Hanya organisma yang mempunyai penyesuaian dapat menetap di dalam habitat sedemikian. Keamatan cahaya mempengaruhi kadar fotosintesis. Suhu mempengaruhi produktiviti pengeluar (tumbuh-tumbuhan hijau) dan taburan organisma tanah sesuatu ekosistem. . proses hidup tumbuh-tumbuhan dan haiwan menjadi semakin perlahan manakala semakin tinggi suhu (sehingga ke satu had tertentu). pokok kelapa dan Casurina. Oleh itu. Kelembapan udara mempengaruhi kadar kehilangan air daripada haiwan dan tumbuhtumbuhan (proses transpirasi). Misalnya tanah yang sedikit berasid sesuai untuk tanaman jagung. taburannya lebih luas. tomato. Nilai pH mempengaruhi pertumbuhan dan taburan organisma akuatik dan tanah. Tanah boleh menjadi asid (pH<7). Topografi adalah huraian mengenai keadaan rupa bentuk muka bumi. Komponen Abiosis Semua benda hidup dalam ekosistem berinteraksi dengan komponen abiosis di sekelilingnya seperti pH tanah atau air. Bagi ekosistem air. Banyak organisma seperti kutu dan haiwan tanah memperoleh keadaan optimum sama ada dengan bergerak kea rah cahaya atau menjauhi cahaya.organisma yang berlainan spesis. air dan garam mineral. Bagi haiwan dan tumbuhtumbuhan lain yang dapat mengawal kadar kehilangan air. kebanyakan tumbuh-tumbuhan akuatik bertaburan di bahagian yang hampir dengan permukaan air kerana keamatan cahaya semakin berkurangan apabila bertambah kedalaman air. kadar fotosintesis semakin meningkat dan terdapat lebih banyak makanan yang secara langsungnya dapat menampung lebih banyak pengguna. Dalam ekosistem seperti gua atau hutan yang terlindung. keamatan cahaya. Ekosistem yang bersuhu lampau seperti di kutub dan gurun adalah kurang produktif. Misalnya. Kesemua haiwan lain bergantung kepada makanan yang dibuat oleh tumbuh-tumbuhan hijau. kelembapan. suhu. ruang hidup. Semakin rendah suhu. kacang soya. Ciri-ciri topografi seperti latitud. kecerunan tanah dan aspek (ke arah mana bentuk muka bumi menghadap) adalah faktor-faktor yang menentukan kuantiti sinaran suria yang sampai ke permukaan bumi. tanah. kelembapan relatif. Cahaya adalah penting kerana dapat membekalkan tenaga yang diperlukan oleh tumbuhtumbuhan hijau dalam proses fotosintesis. Oleh itu. Kadarnya paling rendah apabila udara atmosfera adalah paling lembap. taburan organisma di sesuatu tempat akan berbeza-beza mengikut keadaan topografi. suhu dan keamatan cahaya. sungai dan sebagainya. Manakala tanah yang sedikit beralkali sesuai untuk paku-pakis. Taburan haiwan poikiloterma (yang tidak berupaya mengawal suhu badannya) biasanya di ekosistem yang panas manakala taburan haiwan homoioterma (yang berupaya mengawal suhu badannya) adalah lebih meluas. neutral (pH=7) atau beralkali (pH>7). taburan tumbuh-tumbuhan hijau adalah lebih tumpat di kawasan yang berkeamatan cahaya tinggi. barli dan kentang. Sesetengah tumbuh-tunbuhan suka akan tanah yang sedikit berasid atau sedikit beralkali. Dan komponen abiosis ini akan mempengaruhi aktiviti-aktiviti benda hidup. udara lebih lembap dan banyak haiwan dan tumbuh-tumbuhan dapat hidup di dalamnya. Cahaya juga penting dalam perlakuan haiwan. topografi dan iklim mikro. Kebanyakan organisma menghuni di tanah yang neutral atau hampir neutral. persaingan interspesis berlaku antara pelbagai jenis tumbuhan dalam hutan untuk memperoleh lebih banyak cahaya matahari.

sementara manusia memakan daging kambing energi yang diperoleh sudah melalui beberapa langkah (energi matahari-sayur-kambing-manusia). Aras trofik yang terakhir menerima energi makanan dalam suatu komunitas ditempati oleh karnivora puncak. jumlah mata rantai makanan hanya terdapat sebanyak 3 atau 5 aras saja. semakin jauh posisi organisme dari awal rantai makanan. tetapi rantai makanan dapat bercabang. Masing-masing rantai makanan tidak merupakan rantai tunggal sederhana. Dengan melalui proses rantai makanan tersebut maka energi makanan dari tumbuhan mengalir ke tubuh serangga. sebagian dari energi tersebut terlepas menjadi entropi(perhatikan hukum termodinamika II).RANTAI MAKANAN. Proses tersebut dikenal sebagai rantai makanan. Makin dekat posisi mereka pada awal rantai makanan. yang kemudian disebut jaring-jaring makanan. Contoh suatu rantai makanan adalah: Tumbuhan dimakan oleh serangga ——> serangga dimakan katak —> katak dimakan oleh ular ——> ular dimakan oleh burung elang. Aras Trofik Dan Jaring Makanan Transformasi energi makanan dari tumbuhan menuju ke berbagai organisme dapat terjadi melalui suatu proses alami secara berturutan dalam suatu peristiwa memakan dan dimakan. Oleh karena itu jumlah aras trofik dalam ekosistem paling banyak hanya 5 aras trofik. atau dari suatu aras trofik ke aras trofik yang lebih tinggi. maka jumlah energi makanan yang tersedia semakin banyak. Dalam suatu transformasi energi dari suatu organisme ke organisme yang lain. Sebaliknya. maka semakin sedikit energi makanan yang diperolehnya. organisme-organisme menerima energi makanan dari tumbuhan dengan jumlah langkah yang berbeda-beda dan sangat tergantung pada posisi mereka di dalam rantai makanan. Jadi yang terjadi di alam sebenarnya adalah sangat komplek Keadaan tersebut kalau digambarkan akan membentuk gambaran sebagai jaringjaring. dan burung pemakan serangga dapat dimakan oleh ular. meskipun mata rantai yang ke 3 dan 5 jarang ditemui dalam ekosistem. Sehingga dengan demikian dalam suatu ekosistem terdapat banyak rantai makanan. Sebagai contoh. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan langkah dimana manusia mengambil sayur merupakan langkag pendek (energi matahari-sayur-manusia). sedangkan herbivora atau konsumen primer menempati aras trofik II. dikatakan termasuk dalam aras trofik yang sama. atau makin dekat suatu organisme dengan awal rantai makanan. kita bandingkan jika manusia memakan daun sayur dengan kambing yang memakan daun sayur yang sama. Kejadian di alam mengenai rantai makanan tidak sesederhana seperti contoh tersebut. Dalam suatu komunitas yang kompleks. ke ular dan ke burung elang yang merupakan salah satu karnivor puncak. Biasanya di dalam suatu ekosistem. Katak dapat pula dimakan oleh binatang yang lain. kemudian ke katak. dan seterusnya. JARINGAN MAKANAN DAN ARAS TROF Rantai Makanan. Organisme-organisme yang mempunyai jumlah langkah yang sama dalam menerima energi makanan dari tumbuhan. . Tumbuhan berklorofil sebagai awal dari rantai makanan disebut menempati aras trofik I. maka makin sedikit jumlah langkahnya dalam memperoleh energi. dan dapat pula saling berhubungan atau berkaitan satu dengan yang lain. maka energi yang diperoleh manusia dari memakan sayur langsung lebih tinggi kualitas energinya dibanding memperoleh energi dari hasil memakan daging kambing. Dengan demikian semakin pendek suatu rantai makanan. Perlu diketahui bahwa serangga dapat pula dimakan oleh burung.

salah satu spesies diuntungkan dan spesies lainnya tidak dirugikan. bakteriRhizobium yang hidup pada bintil akar kacang-kacangan. Alelopati merupakan interaksi antarpopulasi. Interaksi antarorganisme dapat dikategorikan sebagai berikut. Taeniasaginata dengan sapi. Hubungan ini sangat erat sebab tanpa mangsa. Contohnya : antara capung dan sapi. a. Sebaliknya. Mutualisme Mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies yang saling menguntungkan kedua belah pihak. c. Parasitisme Parasitisme adalah hubungan antarorganisme yang berbeda spesies. dan benalu dengan pohon inang. b. Contohnya anggrek dengan pohon yang ditumpanginya.Contoh interaksi antarpopulasi adalah sebagai berikut. Contohnya.Interaksi antara komponen biosis dari segi pemakanan A. Interaksi demikian banyak kita lihat di sekitar kita. e. . bilasalah satu organisme hidup pada organisme lain dan mengambil makanan dari hospes/inangnya sehingga bersifat merugikan inangnya. disebut netral. Interaksi antar organisme dalam komunitas ada yang sangat erat dan ada yang kurang erat. Contoh. Predasi Predasi adalah hubungan antara mangsa dan pemangsa (predator). yaitu kijang.dan burung hantu dengan tikus. Netral Hubungan tidak saling mengganggu antarorganisme dalam habitat yang sama yang bersifat tidak menguntungkan dan tidak merugikan kedua belah pihak. Tiap individu akan selalu berhubungan dengan individu lain yang sejenis atau lain jenis. Perhatikan Gambar 6. contoh : Plasmodium dengan manusia.15 d. Interaksi antar organisme Semua makhluk hidup selalu bergantung kepada makhluk hidup yang lain. di sekitar pohon walnut (juglans) jarang ditumbuhi tumbuhan lain karena tumbuhan ini menghasilkan zat yang bersifat toksik. predator tak dapat hidup. bila populasi yang satu menghasilkan zat yang dapat menghalangi tumbuhnya populasi lain. Contoh : Singa dengan mangsanya. predator juga berfungsi sebagai pengontrol populasi mangsa. baik individu dalam satu populasinya atau individu-individu dari populasi lain. rusa. Komensalisme Komensalisme merupakan hubunganantara dua organisme yang berbeda spesies dalam bentuk kehidupan bersama untuk berbagi sumber makanan. B. Interaksi Antarpopulasi Antara populasi yang satu dengan populasi lain selalu terjadi interaksi secara langsung atau tidak langsung dalam komunitasnya.

Apabila keseimbangan ini tidak diperoleh maka akan mendorong terjadinya dinamika perubahan ekosistem untuk mencapai keseimbangan baru. tapi juga aliran energi dan makanan. di dalam ekosistem terdapat juga struktur atau tingkat trofik. belalang. Contoh komunitas. Interaksi antarkomunitas cukup komplek karena tidak hanya melibatkan organisme. suatu ekosistem dapat mempertahankan keseimbangannya. Hubunganantara organisme dengan lingkungannya menyebabkan terjadinya aliran energi dalam sistem itu. Kompetisi merupakan interaksi antarpopulasi. D. 4 Populasi adalah sekumpulan organisma yang sarna speslesnya yang tinggal di habitat yang sarna. Dengan adanya interaksi-interaksi tersebut. ular. Daur karbon melibatkan ekosistem yang berbeda misalnya laut dan darat. Lihat Gambar 6. persaingan antara populasi kambing dengan populasi sapi di padang rumput. . Komunitas sungai terdiri dari ikan. burung. Interaksi Antarkomponen Biotik dengan Abiotik Interaksi antara komponen biotik dengan abiotik membentuk ekosistem. jamur Penicillium sp. Contoh. dan gulma. keanekaragaman biotik. 3 Habitat adalah temp at semula jadi di mana organisma tinggal.Pada mikroorganisme istilah alelopati dikenal sebagaianabiosa. ganggang. dapat menghasilkan antibiotika yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri tertentu. Interaksi antarkomunitas dapat kita amati. Selain aliran energi. PROSES PENGKOLONIAN DAN PENYESARAN DALAM EKOSISTEM 1 Ekosistem adalah sistem semula jadi yang terbentuk daripada interaksi antara organisma hidup dengan persekitaran.Contoh. C. Antara komunitas sungai dan sawah terjadi interaksi dalam bentuk peredaran nutrien dari air sungai ke sawah dan peredaran organisme hidup dari kedua komunitas tersebut. fitoplankton. 2 Spesies perintis adalah spesies tumbuhan pertama yang menakluki suatu habitat baru. misalnya pada daur karbon. Pengaturan untuk menjamin terjadinya keseimbangan ini merupakan ciri khas suatu ekosistem. misalnya padi. dan dekomposer. Komunitas sawah disusun oleh bermacam-macam organisme. Interaksi Antar Komunitas Komunitas adalah kumpulan populasi yang berbeda di suatu daerah yang sama dan saling berinteraksi. bila antarpopulasi terdapat kepentingan yang sama sehingga terjadi persaingan untuk mendapatkan apa yang diperlukan. 5 Komuniti merujuk kepada tumbuhan dan haiwan yang tinggal di sesuatu habitat. serta siklus materi. misalnya komunitas sawah dan sungai. zooplankton. Proses Pengkolonian dan Penyesaran 1 Pengkolonian adalah proses di mana tumbuhan mula menakluki temp at yang belum diduduki dan membentuk koloni di tempat itu. 2 Nic adalah peranan organisma dalam suatu ekosistem.16.

menghalang cahaya matahari daripada sampai kepada tumbuhan tenggelam. (iii) Tebing kolam terhakis dan tanah akan termendap di dasar kolam.8(c)) I) Tumbuhan terapung perlahan-lahan digantikan oleh tumbuhan amfibia rusiga.8(b)) (i) Tumbuhan terapung seperti keladi bunting. (c) Penyesaran oleh tumbuhan amfibia (Rajah 8. Kolam menjadi semakin cetek dan tidak lagi sesuai untuk spesies perintis. Penyesaran pertama berlaku. dan Elodea sp. lebih banyak bahan organik yang mereput dienapkan di dasar kolam.8(d)). (ii) Apabila spesies perin tis mati dan mereput.3 Penyesaran adalah proses di mana sesetengah spesies tumbuhan yang dominan di suatu habitat perlahan-lahan digantikan oleh spesies tumbuhan lain yang dipanggil spesies penyesar. (ii) Tumbuhan terapung tumbuh dengan pantas dan memenuhi permukaan air. (b) Penyesaran oleh tumbuhan terapung (Rajah 8. (iv) Kolam menjadi terlalu cetek dan tidak lagi sesuai untuk tumbuhan terapung.8(a)) (i) Spesies perintis adalah alga dan tumbuhan tenggelam seperti Hydrilla sp. ii) Apabila tumbuhan ini mati. 4 Penyesaran berlaku sehingga suatu komuniti yang stabil dan matang yang dipanggil komuniti klimaks terbentuk. (ii) Penyesaran berlaku berterusan sehingga komuniti klimaks seperti hutan hujan tropika terbentuk. . teratai dan kiambang menggantikan spesies perintis. Bahan organik yang mereput terenap di dasar kolam. bahan organik terenap di dasar kolam. seperti 8. iii)Kolam menjadi kering dan lebih sesuai untuk tumbuhan darat (Rajah (d) Penyesaran oleh tumbuhan darat (Rajah 8. (iii) Spesies perintis dan tumbuhan terapung yang telah tua akan mati.8(e)) (i) Tumbuhan amfibia digantikan oleh tumbuhan darat seperti pokok renek. Tumbuhan ini menjalankan fotosintesis. belukar dan tumbuhan berkayu. Pengkolonian dan penyesaran dalam kolam (a) Pengkolonian oleh spesies perintis (Rajah 8.

1a mempunyai pneumatofor berbentuk lutut untuk pertukaran gas (Rajah 8. yang tua mati dan terenap di tebing.Proses pengkolonian dan penyesaran di paya bakau 1 Spesies perintis di paya bakau adalah Avicennia sp. Pokok bakau ini mempunyai biji benih vivipariti bagi memastikan anak benih dapat hidup dan mempunyai akar jangkang bagi menyokong dan mengukuhkan pokok itu. menggantikanRhizophora sp. 3 Spesies bakau yang lain. Akar tersebar dengan meluas bagi menyediakan sokongan dan memerangkap lumpur. Semakin banyak mendapan dan bahan reput terenap di tebing. 1a mempunyai akar banir untuk sokongan dan memerangkap lebih banyak lumpur. menggantikan spesies perintis secara perlahanlahan. Air berkurangan dan tidak sesuai lagi untuk spesies perintis. Pneumatofor mengambil udara untuk respirasi. . Akar jangkang memerangkap lumpur. Lebih banyak lumpur dikumpulkan dan tebing perlahan-lahan menjadi tinggi. dan Sonneratia sp. Tanah menjadi lebih keras dan daratan terbentuk.9). iaitu Bruguiera sp. 2 Rhizophora sp. Spesies perintis dan Rhizophora sp. Tebing menjadi lebih tinggi dan tanah adalah lebih kering dan padat. pesisir akan menjadi lebih jauh daripada laut.

1 menunjukkan penyesuaian tumbuhan untuk hidup di persekitaran yang tidak sesuai. . 5 Jadual 8.4 Pokok bakau perlahan-lahan digantikan oleh tumbuhan darat yang akhirnya membentuk hutan hujan tropika yang merupakan komuniti klimaks.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful