You are on page 1of 1

Eesti Mäekonverents 2009

„Mäenduse maine“

Lugupeetud MTÜ Eesti Mäeselts liige

Oled oodatud Eesti Mäekonverentsile 2009, mis sel aastal toimub 8. mail Põltsamaa
Kultuurikeskuses.

Päevakavas on:
09:00 Registreerumine
10:00 Üldkoosolek (liikmemaks on 250 kr ja mittetöötava pensionäri liikmemaks on 100 krooni)
1. MTÜ Eesti Mäeselts 2008. majandusaasta aruande kinnitamine
2. Juhatuse liikmete tagasikutsumine ja uute juhatuse liikmete valimine
3. MTÜ Eesti Mäeselts põhikirja muutmine
p 3.2. Praegune sõnastus: Ühingul on tegev-, au- ja noorliikmed
Uus sõnastus: Seltsil on tegev-, au- ja noorliikmed
p 3.5. Praegune sõnastus: Noorliikmeteks võivad astuda mäe- või geoloogia erialal õppivad
üliõpilased. Noorliikmed ei maksa liikmemaksu ja ei oma Seltsi üldkoosolekul hääleõigust.
Uus sõnastus: Noorliikmeteks võivad astuda mäe- või geoloogia erialal õppivad üliõpilased.
4. Aruanne MTÜ Eesti Mäeselts tegevusest 2008 aastal ja planeeritavast tegevusest 2009 aastal
5. Aruanne Mäeringi tegevusest 2008 aastal
6. Muud küsimused (vaba mikrofon)
11:30 Lõuna
12:30 Konverents
14:00 Kohvilaud
14:15 Konverentsi jätk
15:45 Ekskursioon Rõstla paekivikarjääri (OÜ Põltsamaa Graniit) ja Otisaare karjääri (OÜ Kaltsiit).
18:00 Pidulik õhtusöök – Mäeinstituudi vilistlaste kokkutulek
18.30 Autasustamised - Tudengitööde konkurss, Auliikme valimine
19:00 Taidlejad
21:00 Tantsumuusikat mängib ansambel "7:15"
23:00 Buss

Pidulikul õhtu- ja lõunasöögil osalemiseks tuleb tasuda osalustasu:


Osalustasu, makstes kuni 01.05.09 on mäeseltsi liikmetele 150 krooni ja mäeseltsivälistele
osalejatele, sh. seltsi liikmete kaaslastele 500 krooni.
Osalustasu, makstes 01.05.09 – 08.05.09 on mäeseltsi liikmetele 250 krooni ja mäeseltsivälistele
osalejatele sh seltsi liikmete kaaslastele 600 krooni.

Osavõtumaks ja liikmemaks tuleb tasuda MTÜ Eesti Mäeselts arvelduskontole 221017255193


Swedbank . Ettevõtted, mis kannavad üle mitme isiku osalustasu, peavad tingimata edastama
osalejate nimekirja (maeselts@gmail.com). Maksekorralduse selgitusse tuleb kirjutada: emk
osavõtumaks, osavõtja nimi. Lisainfo: www.maeselts.ee/maekonverents