Schimbarea socială

(Ion Ionescu, Dumitru Stan, „Elemente de sociologie”, Vol.II) Schimbarea socială reprezintă una dintre temele majore prezente in sociologia secolului XX. Ȋn limbaj curent, schimbarea ȋnseamna trecerea unui sistem social sau a unei componente a acestuia de la o stare la alta deferită calitativ sau cantitativ. A. Comte considera progresul cunoaşterii ca fundamental pentru progresul societaţilor. Acesta a facut predicţii optimiste privind „evoluţia societaţii”, ȋnsatrebuie să ȋntelegem ca orice schimbare ȋnseamna progres. Etimologic, cuvântul „schimbare”(lat. „cambiare”=ceea ce se produce) ne duce cu gândul la dezvoltare, progres, modernizare, devenire. Factorii schimbării sociale *Factorul demografic Orice creştere economică antrenează modificări calitative ale societăţii. Numărul relaţiilor sociale creşte odată cu numarul indivizilor. Factorul demografic determină creşterea concurenţei ȋntre elementele sociale. *Factorul tehnico-economic Ȋn devenirea societaţilor putem distinge mai multe faze, pe baza nivelului de dezvoltare a tehnicii. Orice ȋncercare de a explica schimbarea trebuie să ia in seamă condiţiile economice. *Factorul cultural si ideologiile Actorul social al schimbării poate fi orice individ, grup care acţionează inseraţi ȋn relaţii, raporturi, acţiuni,interese, fac alegeri, propun scopuri pentru realizarea cărora mobilizeaza resurse, mijloace, acţionând constructiv, inovând. Omul are conştiinţa practică si discursivă, ia act prin percepţii, reprezentări de viaţa socioumană istorică şi cotidiană, formulează idei, decide, concurează. Viitorul ar fi uşor de prezis dacă „evoluţia” ar depinde de un factor „determinant” , iar „cauzalitatea” ar fi „liniară”. Realitatea socioumanului este ȋnsă multidimensională, iar principiul schimbării este policauzal. Ȋn concluzie, putem afirma că viitorul depinde de noi, de alegerile noastre. Este important să avem simţul istoriei, al valorilor, să facem alegeri, să luăm decizii şi să acţionăm cât mai mult in „cunoştiinţă de cauză”.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful