You are on page 1of 1

FORUMI RINOR I PARTISE DEMOKRATIKE SHQIPTARE

Dega Durres
Nr________

KARTE ANTARESIE Nr________

Emri:___________________
Atesia:__________________
Mbiemri_________________

Seksi: 1-mashkull 2-femer

Datelindja:
Vendlindja ____________________

Arsimi 1-I ulet 2-i mesem 3-I larte

Profesioni _____________________

Adresa e plote e
banimit_________________________________________________________________
Tel__________ Cel__________

Gjuhe te huaja: Anglisht


Italisht
Frengjisht
Gjermanisht
________________

Njohuri mbi kompjuterin 1-pak 2-mire 3-sh,mire

Data e pranimit ne forum

A merrni apo keni marre pjese ne organizate te tjera 1 - po 2 – jo

Emri i organizates...................................................

Deklarojse pranoj programin dhe statutin e Forumit Rinor te Partise Demokratike dhe
angazhohem t’i zbatoj ato

Emri Mbiemri

Firma
Seksioni ............................................

Kryeatri i struktures Sekretari