P. 1
Cooper: A préri

Cooper: A préri

|Views: 0|Likes:
Published by sztikelany

More info:

Published by: sztikelany on May 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2014

pdf

text

original

Sections

 • I A FŰTENGER
 • III KÖLTÖZKÖDÉS
 • IV CSALÁDI PERPATVAR
 • V A TÜZÉRSZÁZADOS
 • VI HOVÁ LETT ASA?
 • VII A GYANÚ ÁRNYÉKA
 • IX HEKTOR VESZÉLYT SZIMATOL
 • X KÜLÖNÖS PÁRBESZÉD
 • XI BOZONTOS FEJEK
 • XII A NAGY VARÁZSLÓ
 • XIII A LEGVESZEDELMESEBB ELLENSÉG
 • XV A SZIÚK FOGSÁGÁBAN
 • XVII HARCOK VÍZEN ÉS SZÁRAZON
 • XIX INDIÁN VENDÉGSZERETET
 • XX NATHANIEL BUMPPO EMLÉKÉRE

J. F.

COOPER

A PRÉRI
Fordította és az ifjúság számára átdolgozta RÉZ ÁDÁM és SZINNAI TIVADAR

TARTALOM I. A FŰTENGER II. A LÓKÖTŐK III. KÖLTÖZKÖDÉS IV. CSALÁDI PERPATVAR V. A TÜZÉRSZÁZADOS VI. HOVÁ LETT ASA? VII. A GYANÚ ÁRNYÉKA VIII. INEZ TÖRTÉNETE IX. HEKTOR VESZÉLYT SZIMATOL X. KÜLÖNÖS PÁRBESZÉD XI. BOZONTOS FEJEK XII. A NAGY VARÁZSLÓ XIII. A LEGVESZEDELMESEBB ELLENSÉG XIV. AZ ÁRULÓ HÓ XV. A SZIÚK FOGSÁGÁBAN XVI. A TOMAHAWK XVII. HARCOK VÍZEN ÉS SZÁRAZON XVIII. A LESZÁMOLÁS XIX. INDIÁN VENDÉGSZERETET

XX. NATHANIEL BUMPPO EMLÉKÉRE

I. A FŰTENGER
Valamikor sok vita folyt arról, okosan tette-e az Egyesült Államok kormánya, hogy Louisiana állam francia részét Napóleontól tizenhárommillió dollárért megvásárolta. Okosan tette-e, hogy amúgy is gyéren lakott területét a Mississippitől nyugatra elterülő pusztasággal növelte? Ez 1803-ban történt, és csakhamar megindult a telepesek áradata a Mississippin át nyugatra. Kiderült, hogy sok ember van, aki szereti a magányt, a kalandokat, a harcot a természettel és az indiánokkal. Sokan a „Folyók Atyja” ölében, vagyis a Mississippi völgyében telepedtek le, ahol az iszapos föld jobb termést ígért. Mások azonban, a merészebbek és vállalkozóbb szelleműek, a vízmosások mentén törtek előre, a leendő új állam - egyelőre csak territórium - belsejébe. Céljuk a Nyugat volt, az ismeretlen Nyugat, még fel nem fedezett titkaival, ez a Sziklás-hegységig vagy talán még annál is messzebb elnyúló táj, amely állítólag mesés ásványi kincsekben bővelkedett. 1804 őszén az egyik kiszáradt vízmosásból vagy húsz emberből álló kis csapat bukkant elő, részint lóháton, részint gyalog, részint szekereken, amelyek zsákokkal, batyukkal, pokrócokkal, ládákkal, konyhaedényekkel és mindenféle háztartási limlommal voltak megrakva. A kocsik közt feltűnt egy gondosan letakart ponyvás szekér is, melynek belsejébe nem lehetett belátni. A lassú menetet kis juhnyáj és néhány szarvasmarha követte. A menet élén hatalmas termetű, napbarnított arcú, izmos férfi lépkedett, akinek talán csak a lomhasága árulta el, hogy már az ötvenes éveit tapossa. Kényelmesen, de kitartóan haladt előre, nem kerülgette az akadályokat - olyan volt, mint egy ellenállhatatlan erővel csörtető, nehéz, otromba elefánt. Alacsony homloka és széles, előreugró álla is növelte arcának durva kifejezését. A hatalmas férfi ruhája afféle vadnyugati farmerre vallott volna, ha nem szól a feltevés ellen a sok ízléstelen, tarka cifraság, amit magára aggatott. Vastag posztóból készült zekét és bőrnadrágot viselt: a foltos, mocskos zeke gombjait gondosan kifényesített, csillogó mexikói ezüstdollárok helyettesítették. Derekán a szokásos szarvasbőr szíj helyett rongyos, de rikító színű selyemöv pompázott. Ebből az övből hosszú vadászkés szarvasagancsból faragott és ezüstveretekkel díszített nyele kandikált elő. Finom kidolgozású nyestbőr sapkáját még egy királynő is büszkén viselhette volna. Hátán puskát vitt, melynek drága mahagónifábó l készült agyát szintén ezüstveretek ékesítették. Felszereléséhez tartozott még a nehéz golyótáska és a jól megtömött lőporos szaru, valamint egy nagy, csillogó, éles fejsze is. Mindezt nehézkes járásával és lomha mozdulataival ellentétben olyan könnyűszer rel hordozta, mintha súlyukat nem is érezné. Mellette egy sokkal egyszerűbb ruhájú, mogorva arcú, szúrós tekintetű, zömök férfi baktatott, aki majdnem olyan idős lehetett, mint Ishmael Bush (így hívták a prémsapkás családfőt). Mögöttük jó néhány fiatalember

. . a kisebb domboktól megszakított. . melynek kiszáradt földjébe a legkeményebb ekevas sem tudott volna behatolni.Ishmael Bush felesége volt. mint az állatok patái. hogy még a lovas embert is eltakar ta. és kémlelődve nézett körül. amikor a kis csapatot már-már csüg gedés fogta el. végtelen. Még elég messze lehetett. ki az.mordult fel a szúrós tekintetű. ahol olykor összegyűlt némi esővíz. mely a táborozáshoz elengedhetetlenül szükséges: ivóvíz. .sápadt és már kissé ráncos képű asszony . .Nem vétett nekünk semmit! . Fű is csak gyéren nőtt rajta. itt a fű olyan magas volt. zömök ember. hogy eggyel kevesebb már nem számít.Egy golyót belé. barna arcú. A menethez két nő is tartozott. mint egy földöntúli jelenség. Ebben a pillanatban. A nap már félig eltűnt a következő domb mögött. Majd a fiúk megnézik. . A türelmes juhok hiába harapdálták az aszott füvet.Ishmael Bush fiai valamennyien. mi van ott.Nem kell elhamarkodni semmit. Ishmael Bush úgy érezte. Olyan sok van belőlük. és sugarai bíborvörösre festették az ég alját. és hozzátette: . egyedül. Ebből a még mindig vakító sugárzásból egy emberi alak emelkedett ki. Feltűnően egyformák voltak. lenszőke hajú gyerekek kandikáltak ki.Küldd előre a fiúkat! . és óriási ujjával lecsapta a lövésre emelt puska csövét. állat egyaránt rászorult az éjszakai pihenőre. hogy jobb családból származik.Már vállához emelte puskáját. Ahogy egy domb tetejére értek. hullámos pusztaság. Pedig a nap már lemenőben volt. a csapat vezetője kezét szeme fölé emelte. aki ha nem is hasonlított Bushnéhoz. De ami messziről zöld fűtengernek látszott. ahol megvan az a három dolog. mégis őrá emlékeztetett.Mit kell itt találgatni? . és feltűnően hasonlítottak a prémsapkáshoz. Finom vonású arca.Ne bántsa! . teljesen mozdulatlanul. Előttük a préri terült el. modora és viselkedése elárulta. A legfiatalabb még kamaszkorban volt. A kocsikerekek ezen a prérin éppoly kevés nyomot hagytak. Hol az idősebb asszonnyal beszélgetett.mondta a másik férfi. tréfálkozva. városias ruhája. első pillantásra észre lehetett venni. és ember. eltekintve a mélyebb helyektől. Az idősebbik . hol meg hátraszaladt az egyik kocsihoz. közelről inkább sivataghoz hasonlított. . egy váratlan látvány valósággal felrázta őket bágyadtságukból. hogy elérje. Itt állt a szemközti domb gerincén. de már majdn em elérte apja hatalmas termetét.Ellennek igaza van . csak a kezét kellene kinyújtania. tüzelő és dúsabb fű az állatok számára. . nem tudták vele éhségüket csillapítani. Megfelelő helyet keresett. Szinte olyan volt.sikoltott fel a fiatal lány ijedten. tűnődő testtartásban.Asa meg Abner nézze meg közelebbről.menetelt hangosan beszélgetve.kiáltott rá a felesége éles hangon. de a préri csalóka levegője mintha közelebb hozta volna. és a dolog el van intézve! . és mit akar. amelyből pufók. A táj sivárságát alig enyhítette az itt-ott látható kisebb facsoportok hervadó lombjainak őszi színpompája.Ezen a vidéken gyakran csavarognak páni indiánok. A másik legfeljebb tizennyolc éves lehetett. hogy testvérek .

Ennél többet úgysem tud ez a préri nyújtani.szólt rá az öreg kissé reszketeg hangon. Egykor bizonyára erős inai és izmai még nem voltak egészen petyhüdtek.Nem tagadtam meg a tanácsot. hogy nem betegség viselte meg. . legalább nyolcvanéves. Amikor közelebb értek hozzá. ahol azt a kis felhőt látni? Ishmael tűnődve nézett rá. de a jószágra is kell gondolnom. a másik dombtetőn álló ember is természetesebbnek tetszett.szólt a csapat vezetője. csupán az évek száma. A bíborszínű ragyogást szelíd szürkeség váltotta fel. hogy itt keresnek helyet maguknak? . Kristálytiszta vizű forrás csobogott a domb tövében. aztán elindult a völgy felé. rugalmasságából még ebben a magas korban is megőrzött valamit. hogy igazán nem kell félni tőle. .Hogy hol üssek tábort éjszakára. hogy lehűtse magát a Mississippi habjaiban. mintha nem tudná felfogni ezeknek a szavaknak az értelmét.Úgy látom. az öreg csúfolódni akar vele. . .Hogy hívják ezt a helyet? . Mit akar tudni? . Magam nem vagyok finnyás. . . hol találunk egy jó helyet. sovány kutya tápászkodott fel. lábainál egy nagy. Az öreg ezzel vállára kapta nehéz puskáját. Ruhája állatbőrökből állt. Mit gondol. Az állatok meggyorsították lépteiket. de én már szűknek éreztem . . Már-már azt hitte. mégpedig korát meghazudtoló könnyedséggel. Egész lényéből szívós k itartás sugárzott. Hektor! Feküdj! . a folyón túl.Jöjjön velem. Ezzel tartoznak az öregek a fiataloknak. bizonyára ismeri ezt a tájat .Nem mondaná meg. látták.Már annyi ember van odaát. mintha öregebb volna.Van még ott hely elég.Hogy hívják az égnek azt a darabját. hogy célhoz érkeztek. ő maga egy eg észen szokatlanul hosszú puskára támaszkodott. Ez a fegyver olyan kopott volt. és morogni kezdett. Amikor a jövevények a magányos öreg közelébe értek.kérdezte az öreg válasz helyett. . mint a gazdája. nem szívesen felel a kérdéseimre. Válláról lőporszaru és golyótáska lógott. és néha jó barátokat szerez.Ha itt él. . melyeket prémes oldalukkal kifelé viselt.mondta Ishmael. A jó szó nem kerül semmibe. Csakhamar elértek egy alkalmasnak tetsző helyre. és körülötte dúsan nőtt a fű. ahol megpihenhetnénk éjszakára? . és meglátszott rajta. szikár teste még mindig délcegnek tűnt.Közben az ég színe megváltozott. milyen messze lehetünk a Nagy Folyótól? . Megmutatom.Csend. Ez az ember nagyon idős volt. Pedig illik egy vándornak tanácsot adni. ösztönszerűen megérezték. Az idegen semmi jelét sem adta ellenséges szándékainak. hol van jó fű és jó víz.Egy űzött szarvasnak ötszáz hosszú mérföldet kellene szaladnia. Sovány. és ha nem is győzhette le a természet törvényeit.

hogy soha életében nem sietett el semmit. Közben a legfiatalabbak tüzet gyújtottak. hogy békében hagyjanak. hogy anyjuk elkészíthesse a hominy néven ismert puliszkát vacsorára.Az öregember megállt. és kifogta őket a kocsiból. kényelmes sátor kele tkezett. Az öregember.mondta végül. Vígan ropogott a máglya. és valamit motyogott magában. öreg! . Ez körülnézett. és hátat fordított a sátornak. odaszaladt Ishmaelhez. Öccsei követ ték példáját. feleségének a bátyja . hogy a résen bepillantson. . aki őket idevezette. majd egyetlen csapással leterítette a magas fát. ráterítették a szekérre. .Jó lesz . aki már akkor puskát emelt rá. hogy rendezkedtek be odabenn . Csodálatosan rövid idő alatt szép kis tisztást vágtak a facsoport közepén. majd keserű mosollyal elfordult.Nem gondoltam semmi rosszra. aki a tűz körül foglalatoskodott. amikor a zömök férfi. .Fiúk. A kíváncsiság olyan emberi tulajdonság. de szótlanul nézte munkájukat. Halkan néhány szót váltottak.Ne üsse bele az orrát mások dolgába! . Közben a legidősebb fiú könnyedén fokáig belevágta fejszéjét egy nyárfa törzsébe. és alsó szegélyüket kis cövekekkel a földhöz erősítették. Rövid habozás után a sátorhoz lépett. és lassan.felelte az öreg. zömök emberrel együtt . . csak azt akarjuk. A fiúk az állatokról gondoskodtak.Én is adok magának egy jó tanácsot. minden mozdulatán meglátszott. Itt rudakat vertek a földbe. szomorú arccal felpillantott az égre. és kérdő pillantást vetett a prémsapkásra. úgy vonszolták fel a szekeret egy kis halom tetejére. nagybátyjuk is megragadta a gondosan letakart ponyvás szekér kerekeinek küllőit.aki egyébként a sógora volt. amely a magányos embereket sem hagyja el. aztán meglengette fejszéjét a feje fölött. figyelmesen. mindjárt itt az este. Félrehúzódott.Hát ezt honnan veszi? Nem rejtegetünk semmit. megragadta karját. amikor Bushné éles hangja. kényelmesen vizsgálgatta a terepet. Az öreg nem folytatta a vitát. Az apa hát izsákját és puskáját lerakta a fűbe. és a mogorva. a családot vacsorázni hívta. mint egy vívómester a kardját. Eszembe se jutott.Ellen Wade! Ellen Wade! Jöjjön csak ide! A csinos arcú fiatal lány.mondta rekedt hangon. hogy rejtegetnek valamit. a bozót szélére. A mi öreg remeténk is nagy érdeklődéssel nézte a titokzatos készülődést. és két pokrócot éppen szét akart húzni. mely jó messzire elhallatszott. amikor először megpillantotta.a lovakhoz lépett. Egy pillanatig megelégedetten szemlélte mozdulata eredményét. Most apjuk is. a kisebbek kukoricát törtek mozsarakban. aztán bementek a sátorba. Majd nagy pokrócokat szedtek elő. . Néhány fejsze csúszott le a földre. Mozgás! A fiúk engedelmeskedtek. Már félhomály borult a prérire.Csak meg akartam nézni. Ishmael meghívta a magányos öreget. olyan ügyesen és kecsesen. hogy tartson velük. mely ropogva lezuhant a földre. és összekötötték a szekér tetejének abroncsaival. . Ebben a pillanatban a prémsapkás elkiáltotta magát: . Amikor egyik fa a másik után kidőlt. Így tágas. . és durván elrántotta a sátor mellől.

ugye? . A kivágott fák ágaiból.Amíg jónak látom megállni vagy visszafordulni .Meddig lehet menni arrafelé? .Már sok éve élek itt. és egy pillantást vetett vendége felszerelésére. akkor is csak állatokból él. . ahová a nők és a gyerekek visszavonultak. Felállt. A többiek is felálltak. kelepcével dolgozó prémvadász .Hónapokig vándorolhat. öreg? . és magam készítettem el. . és vendégükkel mit sem törődve. Az öreg trapper végül felkapta fejét.felelte Ishmael olyan nyers hangon. A tengerparton születtem. De szívesen leülök egy kicsit. Elhallgatott. mint én vagyok? Egy köteg prém. . A többiek bádogtányérjuk fölé hajolva.felelte az öreg. . Magam lőttem. és helyet foglalt a párolgó bogrács mellett. . A férfiak még fatörzseket gyűjtöttek. . csak trapper.mondta Ishmael.Én nem tartom mindegynek. hogy elvegye az emberek kedvét a vándorlástól. hogy alig lehetett érteni a szavait..Nagyon korán szoktam vacsorázni. úgy látom. a trapper csapdával. . . csapda. de életem legnagyobb részét az erdőkben töltöttem. és gondolataiba mélyedt.Mindegy az.kérdezte a családfő. de nem nevezném magamat telepesnek .És maga meddig akar nyugat felé törni? . . . és megkérdezte: . Nem vagyok már vadász. mintha gátat akarna vetni a további kérdéseknek.1 . és kanalával nyugat felé mutatott.És legalább jól keres vele? .Persze vadász. az évtizedek folyamán. . aki annyira teletömte száját az ízletes hominyval. hogy az Úristen azért teremtette ezt az egyhangú prérit.Mi kell már egy olyan embernek. Ezután megbeszélték az 1 Trap .Lassanként. folytatták előkészületeiket az éjszakára.felelte az öreg. hogy fehér emberrel beszélhetek.Nagyon kevésre van szükségem . Néha azt kell hinnem. akárcsak a gazdája .tőr. és körülbarikádozták a tábort. és mindig ugyanazt fogja látni. Amíg a Hudsontől idáig vándoroltam.Régen telepedett le ezen a tájon? . buzgón tömték magukat. nem is szólva az alattomos csapdákról. Több mint ötven évig jártam az erdőt anélkül. nem? . . és elindult a sátor felé. Négy hétnél hosszabb időt nem szoktam egy helyen tölteni.Arrafelé is járt már? .Köszönöm . Mert néha azért elsütöm a puskámat is. A közepén tágas helyet hagytak.felelte az öreg nyugodtan. durva pokrócokból és bölénybőrökből kisebb sátrakat vertek.De már most sincs rá szükségem. mert nagy ritkaság. ahová behajtották az állatokat. hogy akár csak egy madárnak is tőrt vetettem volna.Erre a környékre való. majdnem mindig vadpecsenyén éltem. .kérdezte Ishmael Bush.Hogy került ide olyan messziről? .Dehogyis. amit egy szarunyi lőporra meg egy rúd ólomra becserélhetek.Hamarosan sutba kerül.A holmija elég ócska. és már régen túl vagyok rajta. mert nincs állandó lakásom.felelte az öreg -.

Mi nyugtalanít. Még mindig éles szeme csakhamar felfedezett a távolban egy karcsú alakot. mintha eleget mondott volna.Mi legyen az.Nekem nincs apám! .kiáltott felé. zavartan hallgatott.kiáltott fel a lány hevesen. van pokrócunk elég . . . mintha a levegőben lebegne. . az egyik a tábor jobb. mintha elaludt volna. lassú léptekkel elindult a domb felé. és nemsokára fel lehetett ismerni benne azt a lányt. . hogy a lány tétovázva megáll.Kire gondol? . Az öreg kutya csendesen szunyókált.Akkor miért jött el ebbe a pusztaságba. hogy valami bántódása esik. . . de az öreg megrázta a fejét. A lány nem felelt. valami arra késztette. Gazdája óvatosan körülnézett. Néha kellemetlen. ahonnan idejött. ahonnan jó messze el lehetett látni. mely sohasem maradt el tőle. . Hektor? Beszélj értelmesebben! De a kutya meg se moccant. De egyre közelebb jött. .őrség rendjét. olyan pontokon. azután újra bedugta a fejét a fűbe. ott leeresztette válláról hosszú puskáját. hogy ha átkel a Mississippin.Maga is lepihenhet köztünk. akkor látjuk csak. De amint az öreg trapper becsületes arcába nézett. hogy megszólaljon. Az újhold vékony sarlója halvány. Csodálom. Az öreg megértő részvéttel nézett rá.A törvényre. Az öreg szelíd. megvizsgálta a taplót és kovát.Figyelmeztetni akarsz valamire? . a másik a bal oldalán. hogy van. aki a zsenge és gyenge fiatalokat oltalmába veszi. és megszokott mo zdulattal csövére támaszkodott. . a végtelen fűtenger megdermedt hullámait. mert észrevette.Jöjjön csak közelebb. Hektor? . barátságos hangja felbátorította a fiatal lányt. most lekuporodott a lábához. amikor odaért. hogy sétára indult a sötétben . aztán elfoglalta őrhelyét a bozót szélén. ha árvák? . és anélkül. és megnyirbálja az ember szabadságát. hogy az apja elengedte. De ha nincs. . remegő fényével alig világította meg a préri dombjait és völgyeit. és aggódva körülnézett. .mondta.hajolt az öreg nagy szeretettel kutyája fölé. különösképpen. ahol a férfiak közül is csak a legerősebbek és a legbátrabbak állhatják meg a helyüket? Nem tudta. kedves jó kutyám? A kutya felnézett rá. milyen nagy szükség van rá.Azt hittem. és mély morgással felriasztotta g azdáját álmodozásából. akit az öreg a tábortűznél látott először. maga mögött hagyja az egyetlen jó barátot.kérdezte az öreg halkan.Nem kell félnie. .felelte a trapper.Akkor annál nagyobb merészség. a bácsi már messze jár .mondta Ishmael.Mit akarsz. Két fiatalember mindjárt puskát ragadott. hogy bárkitől is elköszönt volna. Az öregember átengedte magát tűnődéseinek. jöjjön bátran! . Kutyája. és hosszas vonítással válaszolt. De a hű állat egyszerre csak felemelte fejét. melynek körvonalai elmosódtak: olyan volt a csalóka fényben. Az öregember visszatért kedvenc dombocskája tetejére.

hogy felfedezzék. . Hektor felemelkedett. A feketemedvék néha kimerészkednek idáig az erdőből. Az idegen ott állt előttük.Az utóbbi napokban nemigen .Isten őrizz. Mindketten abba az irányba meresztették szemüket. és ujjával megnyomkodta a taplót.. vigyázzon! . kislányom! Ezrével kószálnak itt az emberek . csak morogni és ugatni tud. persze.Az isten szerelmére. hogy semmi közöm hozzájuk! De mondja csak. mint valamikor. hogy megint egy ember körvonalai bontakoznak ki a sötétségből.Nem is találkozott fehér emberrel rajtunk kívül? . Gyors pillantást vetett a lányra. majd fürkészően végignézett a trapperen. ez most férfi volt.kérdezte.Jöjjön csak bátran.mondta -. . Mintha mondani akart volna valamit. és fehér ember. ha nincsenek rossz szándékai. amikor észrevette. de nem tudná rászánni magát. Nem tudom.szólalt meg egy mély férfihang.felelte az öreg. .Melyik felhőből pottyant alá.Hátha ismerős vagy jó barát! Az öreg elcsodálkozott ezeken a szavakon. nincs különösebb oka félni.csitította kutyáját az öreg.válaszolt kutyájának alig hallható halk morgására. ki lehet.vágott a szavába a lány izgatottan. Ezzel felemelte puskáját. és arca nagyon komoly. .Hívja vissza a kutyáját! . Hektor! . A lány lassan ráemelte szemét.Hektor. kisasszonyom. ebben a pusztaságban? . és éppen ellenkező irányból közeledett. De amíg engem lát meg a puskámat. Mindenesetre legyünk óvatosak. mert a járása nem olyan könnyű. A rézbőrűekről beszélek. A közeledő férfi alig huszonöt lépésnyire volt tőlük. . bárki is az apám vagy a rokonom legyen! Bárcsak azt mondhatnám. és fenyegetően indult feléje. .Dehogy nincs. Furcsa dolog volt. csakugyan egyedül él itt? Nincs itt senki más? . .Ez már férfi . mit mond ez a rossz ember? . A kutya hirtelen vakkantott egyet. öreg? . Fehér embert ritkán látni. A kutyám már fogatlan. harapni nem. A lány remegő kézzel ragadta meg a karját. mitől akarja óvni őket a derék. szinte szomorú lett. ha kénytelen lennék belelőni. A kezem már nem olyan biztos. . de az öreg nem veszítette el a hidegvérét. vagyis nem a kivándorlók táborából. hogy azok közül. mint az indiánoké.suttogta rémülten. majd újra a lányhoz fordult.Vagy csakugyan itt él. . de már nem volt ideje érzelmeinek kifejezést adni. és nem szeretném. Az öreg vadász nagyon elcsodálkozott. hű állat.A kutyám valami rosszat szimatol a szélben.ennek az országnak jog szerinti birtokosai. . akiket ma este a táborban látott. . kedves bácsi. és mi a célja. mint az imént a lány. és orrát a levegőbe fúrta.Csitt. majd az idegenhez fordult: . .Magam is kutyabarát vagyok. ide! Hallod.

. Ha nem hiszi. . hogy trapper vagyok! Soha életemben nem állítottam csapdát még egy hörcsögnek sem! .. mint ma este. de még sohasem találkoztam annyi sápadtarcúval. becsületes öregember. Előtte nem kell titkolóznunk. Inkább ravaszság kell hozzá. . miféle sportot űz a holdvilágban? Ilyenkor csak nem les bölényekre? . Öreg koromra magam is ráfanyalodtam. mint magával. Ellen? Hát elfelejted. . .Lassan csak. Levette sapkáját.Hagyd ezt. A szarvasokat sem kímélem. többet ejtettem el belőlük. mint ahány ökröt Kentucky legnagyobb mészárosa letaglózott! . De ha valakinek meggyűlik a baja velem. nem nyugszom.Véletlenül találkoztam vele.Most látom először.Barátnőmet? .Nem felejtettem el semmit. Mondja csak.Ez derék.Egyikre sincs panaszom. öreg! Előbb én kérdezek.Biztos keze van és éles szeme? .Szóval ért a puskához? . . hogy kerül ide ez a fiatal lány. De ha nekem is szabad kérdeznem valamit: maga hogy kerül ide? . De nézz csak az arcába ennek a bácsinak. mint bátorság. Kedves arcán nyoma sem volt a gondnak vagy az aggodalomnak.Mit beszélsz. . Megvártam. és vigyázatlan állatokat tőrbe csalni nem nagy dicsőség. akik a másik domb mögött ütöttek tábort éjszakára. . és most visszatérek a wigwamomba. öregapám! A kettőnk mestersége rokon. azt hiszem. aki könnyedén puskájára támaszkodott.Hát akkor miből él? . amíg a talpát meg nem sütöm. nincs kifogása ellene. Tőle nem kell tartanunk. De egy fiatalemberhez különb mesterség illik. Ami meg a bölényeket illeti. . jóságos trapper.. nem messze ettől a dombtól. Paul! . .Egy szóval se mondtam.ismételte a fiatalember.vágott a szavába a lány. és szeme felvillant. míg berendezkednek.Ha egy medvével találkozom. .Találkoztam egy csapat kivándorlóval. és itt a földön tanyázom. hogy mutassa meg magának az utat? Ő talán jobban tud tájékozódni a prérin?. . éppen úgy. Remélem.. annak lesz oka panaszra. Derék.Nem szoktam a felhők közt járni. . öreg.. Mindjárt be is mutatkozom neki. izmos és hajlékony fiatalemberen. Tíz éve élek ezen a síkságon. Talán megkérte. Az öreg vizsgálódva végignézett a jól megtermett. . és ujjaival végigszántott bozontos haján. kérdezze meg a barátnőjét.Sokféle mesterség van .kérdezte az öreg.mondta az öreg fejcsóválva -. hogy megfogadtuk.Trapper? Akkor hadd szorítsam meg a kezét.Miért is volna? Csak azt mondja meg.

és fejét a magas fűbe rejtve. megízleltem-e a húsát valaha. Az én időm már lejárt.Ez már igen! . és odatartotta az öreg elé. milyen veszély fenyegetné életedet. Hektor halkan morgott. jó kutyám. .dünnyögte az öreg. Kutyája letelepedett a lábához. felugrott. . mielőtt visszatérnék a táborba. ha Ishmael Bush vagy a fiai megtudnák.No. amit beszélnek. Ezzel a fiatalember leakasztott a nyakából egy henger alakú bádogedényt.Mi az már megint.. Van nekem olyan mesterségem. most már tudja. . hogy egyelőre ne mutatkozzam a jeles társaság előtt. mért nevezel így. . felcsapta a fedelét.Igazán? No.Méhvadász! . mintha hirtelen felrázták volna álmából.Beszélj nyugodtan.Mindjárt odamegyek én is. Legyen olyan szíves. .A fiatal párhoz sietett. eltalált már egy bakot ugrás közben a szarva között? . de ha kívánhatnék valamit. Paul! Nem mondhatsz olyat. amikor már egy szót sem hallhatott abból. És mit csinál a prémekkel? . De néhány perc múlva.kiáltott fel Ellen. A trapper szó nélkül elballagott. Hektor? . Ha akarod. várjon egy kicsit ott a bokrok közt. ha vadpecsenyére fáj a fogam.fordult vi ssza a fiatalemberhez -. . és megmondok mindent. . Csak akkor állt meg. megkérném.Mi nyugtalanít? Mondd meg szépen. . mindjárt elaludt. azt mondanám: legyek újra húszéves. . és térjek vissza az erdőbe. Többet most nem mondhatok. .Nagyon sajnálom. . . . hogy bujkáljon? .És mondja csak . akik annyira elmerültek a beszélgetésben. és az öreg karjára tette kezét. Megeszem a porciómat. A legfinomabb méz illatát érezte a trapper. A prém meg éppenséggel nem érdekel.Ez éppen elég . hogy néhány szót váltsak ezzel az ifjú hölggyel négyszemközt. .Ne haragudjék . . engedje meg. akár tetszik neki. .Az ugyan nincs! De van okom rá. hogy szerelmünket nem árulom el senkinek. ki és mi vagyok .kérdezte a trapper. .mosolygott a fiatalember. Paul Hover! Nagyon jól tudod. mely többet hoz minden prémnél.kérdezte az öreg Paul Hovert. akár nem.Már megint elhamarkodnál mindent! Nagyon meggondolatlan vagy.Miután a kíváncsiságát kielégítettem. A vadászélet a legszebb a világon.Te voltál az. és a többit átengedem a prérifarkasoknak. .kiáltott fel elismeréssel. most mindjárt odamegyek a nagybátyádhoz.kérlelte a lány is. . aki a nőkön el tud igazodni! . aki szavamat vetted.dünnyögte Paul kissé bosszúsan. és okos fejét felemelve. amíg nem váltok néhány szót Ellen kisasszonnyal.Nem.Tetszik nekem ez a fiú! . Nekem aztán igazán nem kenyerem a titkolózás. hogy követed őket! . öreg. és elköszönök öntől.Ember legyen a talpán. hogy közeledését észre sem vették. felnézett rá.Oka van. akkor szép. hosszú és boldog élet vár magára. majd visszatért a gazdájához. nem kell elmennie! . . akit isten tudja.Miféle prémekkel? Én csak akkor sütöm el a puskámat.Többet ér sok szónál.Éppúgy azt is kérdezhetné. előreszaladt. a kutya nyakát simogatva. amit a bácsikának nem szabad meghallania.Az öreg trapper elismerő fejbólintással fordult Ellenhez.

bácsika! .A bölény nem lép ilyen nagyot. s úgy figyelt. akire jobban hallgattam.kiáltott fel a fiatalember. Hopp.Én meg nem engedem. ha egy gyámoltalan keresztény lány életét kell megvédenie. arra szavamat adom. hogy nem az ember az egyetlen élőlény.kiáltotta Paul.mosolygott Hover.. . Jó éjszakát. Most a völgy mélyében járnak. de szigorúan. elnyújtott vonításban tört ki.kiáltotta Paul indulatosan. . hogy elkísérj! .Ha tanultam valamit nyolcvan esztendő alatt. ha kedves az élete és a fiatal hölgyé is! . azért rohannak úgy. miféle veszély fenyeget. kivéve azt a kettőt. ahol a fű nagyon magas volt.mondta Paul. azért halkul el a nesz. . de most egy kicsit vigyáznunk kell. és feszülten figyelt a messzeségbe. . . mint egy szobor.Egy tapodtat sem! . hogy veszélyben vagyunk. mintha csak bele akart volna szólni a beszélgetésbe. Úgy látszik. aki még mindig mozdulatlanul állt. különösen a kisasszony.Mi jut eszedbe! . . Alszik most valamennyi.Csitt! . fiatalember. . . de hogy valami baj van. . és megragadta a lány kezét. ahol magas a fű. talán a kutya sem tudja. nem gondolkodik sokat.Ne higgyen a fülének .mondta az öregember. Hallgassanak egy öregember tanácsára.felelte a lány. panaszos. lefeküdtek aludni.Mihelyt beterelték az állatokat. Kentuckyban.szólt rájuk az öreg halkan. . és arra a helyre taszigálta őket. ahogy mondom . vagy inkább ördögök! Átkozott sziú banda! . Azután szeretettel megsimogatta kutyáját. és puska van a kezünkben! . .. és ne tétovázzanak egy percig sem. Hektor. de különös nesz ütötte meg fülüket.Pedig a kutya érez valamit . . öreg. Sohasem csalódtam benne.Gyere.Úgy lesz. és így szólt: . . akit a természet értelemmel áldott meg. mindjárt ellátom a baját. akármilyen óriás is! jelentette ki a méhvadász. már itt vannak a közelben! Most kapaszkodnak fel a dombra. Nem tudom.kedveseim. .Nekem is volt egy kutyám otthon. Valóban..Nekem mindenesetre vissza kell mennem a táborba. egyenesen mifelénk! Most már késő. Ki-ki igyekezzék arra a helyre.Nem engedem el egyedül! . aki őrséget áll.Hiszen már látni őket! Emberek ezek.intett Paul.sziszegte az öreg. mint bármely emberfiára.Figyeljünk csak! Nem bölénycsorda közeleg? Mintha lábak dobogását hallanám. ami az emberi faj szégyenére azt jelenti. Ellen. .felelte a fiatal lány. nagyon halk. nem vagyunk egyedül ezen a tájon.Talán egy puma kergeti a csordát. Ez hosszabb lépések nesze. . ahol biztonságban érezheti magát. harcolni egy egész csapat ellen ostobaság! Hasaljon le a fűbe.Ostobaság! A fűbe! Le a fűbe! Mindketten! . Mindnyájan feszült figyelemmel hallgatóztak. .Emberek vagy ördögök: mi ketten is férfiak vagyunk. próbáljuk meg! . úgy megtanultam. most meg kemény földön dobog a lábuk.Remélem. .Ha az öreg Ishmael valamelyik fia ólálkodik itt.Menekülni késő. A trapper előrehajolt. nem mehetnek vissza a táborba! .

Összeszorított szájuk. gyorsan és nesztelenül. hogy a feléjük száguldó lovasokat megpillantsák. alighanem a banda főnöke.Ő maga már levetette magát a fűbe. De reszkető fénye az utolsó pillanatban még elég volt ahhoz. Egyesek céltalanul nyargaltak fel-alá. A váratlan meglepetés nem bénította meg Pault. Paul felelni akart valamit. Felpillantott. alig egyarasznyi távolságban. Korát meghazudtoló erővel derékon ragadta a fiatalembert. de társainak intett. Nem maradt más hátra. hogy mit akarnak! Istenem... Paul felháborodva tiltakozni akart az árulás ellen. . . most irányt változtatnak. és torkon ragadta támadóját. és egy indián sötét. vad arca jelent meg fölötte. Olyan erővel szorította. hogy azok sem ellenkeztek tovább. és célba vette a főnököt.Nézzék csak. Legalább egy tucat indián ve tte őket körül. mint megadni magukat. .. három jó céllövő persze. kegyetlen arcuk. most megint elnyúlt a fűben.Úgy látszik.. Két perc múlva egy csapat lovas száguldott el mellettük. A hold sarlója eltűnt a bárányfelhők mögött. Nem. Az öreg trapper megint felemelte fejét. Villámgyorsan talpra ugrott.súgta. ha legalább hárman lennénk.de így! Pszt! Most aztán egy hangot se! Fojtsuk vissza még a lélegzetünket is! Az öreg.. de ebben a pillanatban egy dur va kéz nehezedett a vállára. és tanácskozni kezdett velük. Kiemelkedett közülük egy sötét arcú. megint megfordulnak.súgta fülébe az öreg. és visszarántotta. a gazfickók nem ismerik meg a felhúzott kakas kattogását? Fektesse le a puskacsövet! Ha megcsillan a holdfényben.Legalább harmincan vannak . villogó szemük a sötétben nem volt látható..súgta az öreg.Megőrült? .. még nem szabadultunk meg tőlük. hatalmas indián.. hanem követték példáját. de vágtatásuk nem sok jóval biztatott. ha a trapper közbe nem veti magát. talán a folyót keresik. hogy meg se moccanjanak... ahol ők rejtőzködtek. A lovasok éppen azt a kis dombot választották ki pihenőül. a tábor felé tartanak .Azt hiszi. hogy alighanem kiadta volna a páráját. . .Nem. de már nem volt rá ideje. Paul Hover felemelte puskáját. a nyomorultak maguk sem tudják. Magához intett néhány harcost.. végünk! Mindjárt nyílzáport zúdítanak ránk. visszajönnek. akár a kísértetek. . Olyan erélyesen integetett a másik kettőnek. de a legtöbb leszállt a lóról. . még felvehetnénk velük a harcot . aki az imént feltérdelt.

csak ezt az egyet nem. mintha farkasok törnének a nyájára .mondta Hover vállvonogatva. de olyan kemény legények. . . hogy Tennessee-ben nőttek fel. Ezzel szemben Paul Hover fogcsikorgatva szenvedte el kifosztását. hogy az életükért harcoljanak. amíg lemészároljanak! . hogy megmotozzák és kirabolják. igazán nem bánnám.Nem szeretem az ilyen hetvenkedő beszédet . . majd felemelte kezét. . Az indiánok most mind leszálltak lovaikról.Gyávák? Mindent mondhat róluk.Hiszen mások is vannak ott. Hosszú gyötrelmes percek következtek.felelte Ellen. ami tetszésüket megnyerte. . de gyávasággal nem vádolnám őket. és elég fegyverük is van. de szemet vetettek néhány ékszerre. Igaz.II. . Ne törjük a fejünket mások baján.Ami Ishmaelt és a fiait illeti. hogy az öreg Ishmael felriadjon álmából. jószántából ürítette ki zsebeit.méltatlankodott Ellen.felelte a fiatalember.mondta Ellen. és ha jól kieresztem a hangomat. hogy aggodalom fogta el. .Nagy baj lesz . Erre a jelre mindenki elindult a szélrózsa különböző irányaiban. sőt kapzsiságuknak szinte elébe sietve. hogy jámbor birka módjára várjam. Én igazán utálom Ishmaelt és hét óriási fiát. aki mondott nekik valamit. Körülvették főnöküket. Paul! . . De fél óra is eltelt eseménytelenül. Gondolj csak az ártatlan gyermekekre.mondta a trapper. . és komor arcukon csalódás tükröződött. . A trapper értett annyit a nyelvükön. Az indiánok elsősorban a fegyvereket és a lőszert vették el foglyaiktól. A LÓKÖTŐK Az öreg trapper zúgolódás nélkül tűrte. Azután megint összedugták fejüket. Barna testük csakhamar eltűnt a száraz. ha megskalpolnák őket . barna fűben. Itt csellel kell harcolni csel ellen. amikor már-már elvesztette önuralmát. Mást nem tehetünk.Nem azért születtem Kentuckyban. . Hacsak nem gyávák. olyan hangosan.De akkor eresztené ki utoljára .Nem. és csak Ellen könyörgő tekintete tartotta vissza attól. Végtére is elegen vannak.súgta társainak -. sőt ruhadarabra is.Várni és remélni.Pedig várni kell . ha az a család álmából riad fel arra.Alig negyedmérföldnyire táborozik innen. mintha Kentuckyban születtek volna.Hogy beszélhetsz így. Voltak pillanatok. hogy valami bolondságot ne tegyen. hogy meghallják az álmukból felvert áldo zatok kétségbeesett kiáltását.mondta Paul. és adott át nekik mindent. A foglyok felkészültek arra.Hiszen éppen azért akartam elsütni a puskámat . hogy az indiánok már a nyakukon vannak. A szerteszéledt indiánok egyenként visszatértek. . egymérföldnyire is elhallatszik. és az állatokat három vagy négy fiatal fickó őrizetére bízták. . .Miért? El is ordíthatom magam. A durva kezekkel szemben a legkisebb ellenállást sem tanúsította. és tanácskozni kezdtek.

és azt hiszik. . . Én majd hírt adok a főnöknek. hogy eddig cselből páninak adta ki magát. Mi a pánik barátai vagyunk.fortyant fel az indián. és lenyúzták az utolsó hód bőrét. Most a pánik országában vagyunk! . hogy vallatóra fognak minket. akik vásárolni akarnak. ki áll előttem. amennyire a derengő holdvilág megengedte. akkor nem kell tartanunk semmitől.mondta a trapper.Nem lopni jönnek ide .felelte a fiatalember. . fiatal barátom? . és csak azután köszöntötte őket anyanyelve durva torokhangján. Az indián belátta. és fülébe duruzsolom. hogy a sziú nép megtámadja vendégeit. derékig meztelen indián lépett hozzájuk. Ha van valami mondanivalóm. mint nektek . . . ha híre megy.Nekem éppen annyi jogom van itt élni. Társaira sandított. Beszélj.felelte a trapper. . Jó lenne összebeszélnünk. . hogy kegyelmezzen az ősz fehér atya életének. Néhány percig élesen szemügyre vette mindhármukat.Weucha olyan főnök.Vannak. hogy ez a csele sem vezet célra. mások meg árut szeretnének eladni.felelte a trapper egykedvű nyugalommal. .A sápadtarcúak megették talán az utolsó bölény húsát is. . A trapper válaszolt. Sok főnökkel beszéltem már.Magam is híres dakota harcos vagyok.kérdezte az indián . De fehér kereskedő soha többé nem teszi ide a lábát. mi keresnivalód van itt! Hol vannak a társaid? Hol van a sok szép holmi.Egészen biztos.Én már sok tanácstűz mellett ültem. És most látszólag barátságos beszélgetés következett. .Ki beszél a sziú népről? Csupa tol vaj és csaló. és nem látod.Nem én! .A dakoták nem kut yák! A dakoták hősök! . és szemet vetnek arra a kevésre is. . . ami a páni népnek még megmaradt? . .Nem raboltak a sápadtarcúak a vörös emberektől éppen eleget.Csitt! Jönnek már! . De egy sziú vagy dakota kutya nem teheti be a lábát a páni farkasok falvaiba.Fehér atyám nekem is elmondhatja. .Ha ez csakugyan a pánik országa.mondta a trapper. csak egy igazi főnöknek mondom el.Ha látnád. hogy kinevetik. hogy a fejem ősz . Attól félt. amit magadd al hoztál? . hogy ide is utánunk jönnek. . és hallgattam sok bölcs indián beszédét. és első pillantásra látom. hogy ugyanazt mondjuk.mondta az indián. Könyörgőre fogta a dolgot. nem próbálkoznál félrevezetni.figyelmeztette őket Ellen. Egy karcsú testű. Ért valamit a sziú vagy dakota indiánok nyelvén.Már sötét van. .Én nagy főnök vagyok .Most mi kerülünk sorra .. hazug beszédjükkel megszédíthetnek? . jóllehet mindkét részről fegye lmezetten elfojtott izgalom rejtőzködött a szavak mögött. hogy ide jöttek. akinek a nevét az egész ország ismeri. indulatában megfeledkezve arról. mert tapasztalt emberrel van dolga. amit mondani akar.A fehérek és a pánik testvérek.

Az én harcosaim nem vették el a ti áruitoka t.Én erről nem tudok semmit . Mutassátok meg. mert a fiatal dakota harcosok azt hitték. és már este van . . Parancsold meg harcosaidnak. Matori azonban az izgatottság vagy harag minden jele nélkül.kiáltott fel a sziú főnök olyan fenyegető hangon. Azután majd lőport hoznak meg takarókat meg sok más holmit a prémekért cserébe. és sok harcosa van.Hallották.Az előbb hallottam. és mély csendben körülvette a fehéreket.Azért jönnek ide.felelte a trapper. Én öreg vagyok.mondta. de gazdag lesz. ha kereskedik. nem . de erőt vett magán. akkor bizonyára igaz. szegény dakotáknak. és megvetően elfordította fejét. ahol Ishmael táborozott. A fehér vadász azt hiszi talán. keresztülláttak rajta. hogy a dakoták vakok. és büszke tartással közeledett a foglyok felé. Mire a nap újra felkel. Talán ledobtátok valahol a prérin. akik a dakoták nagylelkűségében bízva. hogy fehér emberek alszanak a prérin. . előkelő hangon folytatta a megkezdett tárgyalást. elégedetlen morgása elárulta az öregnek. Bizonyára ő a sziúk főnöke. hogy vörös bőrű barátaik a prérin sok hasznos dolgot nélkülöznek . .Lehetséges. hogy gyújtsanak tüzet.mondta a trapper rendületlen nyugalommal. hol van. és több lova van. . . Nagyon aggasztotta a dolog.. .A fehér atya országa nagyobb. de erős. Néhány perc múlva hatalmas termetű indián férfi lépett elő a sötétből. még mielőtt a páni harcosok kezébe jut. Weucha gyűlölködő pillantást vetett a fogolyra. hogy ravaszkodása nem sikerült. mint a mienk .Füleim türelmesek. De hogy miféle emberek azok. De tévedtek.Eredj innen . mire van a vörös embereknek szükségük. hogy a fiatal dakota harcosok Matoriról beszélnek. Küldd ide.Miért van az. akik kivágták a fákat. Nyomában öt-hat harcos lépkedett.mondta -. hogy ősz fejű barátom gazdag . és nincs szemük? Kik azok a sápadtarcúak.felelte a trapper. mindent szépen megbeszélünk. Megadta foglyainak azt a tiszteletet.A pihenés és alvás ideje elérkezett. és térjenek nyugovóra. A vörös ember most szegény. ha eloson. . . hogy megnézzék. Ha testvérem ezt mondja. . és neki megmondok mindent. és most a tisztáson alszanak? Felháborodott mozdulattal abba az irányba mutatott. .Matori még nem látott kereskedőt. gyanútlanul álomra hajto tták fejüket. hogy a trapper önkéntelenül is hátralépett. A főnök nem szólalt meg rögtön. és megszabadítottak terhünktől. .Kezeink üresek. de most már elég hazug szót hallottak! . hogy testvérei nem férnek el a saját hazájukban? . . és nyugodtan válaszolt: . hogy új ismerőseit felfedezték.Tudom. de jónak látta.Nagy utat tettem meg ma. hogy csak rövid hallgatás után kezdett beszélni.mondta a trapper. mint nekünk. melegedjenek meg. akik a közelben tartózkodnak. fáradtak vagyunk. A trapper most már nem kételkedhetett benne. A félkörben álló indiánok halk. aki üres kézzel kelt át a Nagy Vízen.

aki tökél etes nyugalommal szemlélte az eseményeket. és vagy százlépésnyi távolságban összehívta harcosait. és felriassza az alvókat. lehúztak magukról minden nehezebb ruhadarabot. Egyébként Weucha beérte ezzel a fenyegetéssel. száraz fűben a tábor felé. Példáját a két harcos is követte. Mihelyt társaik eltűntek a bozótban. mit keresnek itt? Minden sápadtarcúnak van nyelve. Végül szorosabbra kötötte rojtos szélű szarvasbőr lábszárvédőjének fűzését. és meggyőződött róla. mit jelent ez: első gyanús mozdulatukra előbb a lányt ölik meg. amelyeket halálos csendben és gyorsan teljesítettek. Sötét alakjukat elnyelte az éjszakai homály. Kétségtelenül utasítást kapott a főnöktől a foglyok dolgában is. hogy meghallja az amerikai puskák ropogását. hogy ezeknek a vezetője Weucha. és nagy érdeklődéssel figyelték a sziúk hadmozdul atait. Időnként sokatmondó mozdulattal meglóbálta tomahawkját Ellen feje fölött. Az öreg trapper volt az egyetlen. De amint Ellenre pillantott. már amennyire a sötétben látni lehetett. Most Paul Hover tartotta vissza őt. és Matori bölcs főnök. felemelje gyenge hangját. Paul és a trapper már-már sokkal rosszabbra számított. Most fellélegzettek. amelyek már megszokták az ilyen támadások előkészületeit.A dakoták okos emberek. észre tért. még nagy vadászkését is kihúzta bőrtokjából. Matori szorosabbra húzta derekán a felfűzött kagylókból álló wampumövét. A lovakat. Ezalatt a sziú harcosok kígyók módjára siklottak a magas. Mintha csak elsüllyedtek volna a préri füvében. Ellen több ízben kísértésbe esett. másik felét balra küldte ki. A fiatal indián kaján és diadalmas mosollyal nézegetett a foglyok felé. és így szólt: . azután mindhárman elindultak. Epedve leste. és tud beszélni. és kérdezni tőlük valamit. Halkan különböző parancsokat adott ki. miért nem küldi oda fiatal harcosait. Matori két részre osztotta csapatát. zord arcát a fű fölé. és megkérdezzék. Pedig benne is vad harci vágy tombolt. megtapogatta tomah awkját. . Matori sarkon fordult. A két fehér férfi megértette. már senki sem fogja őket felébreszteni. akik a foglyokat is őrizték. Azok az indiánokat jellemző nesztelen járással el is siettek. Emberei felét jobbra. Szavai halk nevetést váltottak ki a sziú harcosokból. csak két kiválasztott harcos maradt a főnök mellett. hogy elég éles-e. A főnök megrázta fejét. azután ők kerülnek sorra. és szemét erőltetve igyekezett keresztüllátni a bozótot borító sötétségen.tudom megmondani. és maga is belevesse magát a küzdelembe. hogy puskáikkal feleljenek. és ugyanazoknak az embereknek a felügyeletére bízták. és megfékezte magát. és félmeztelenül álltak ott a sötétben. vadul felkacagott. egyenesen a jövevények tábora felé. ez a három rézbőrű lerakta puskáját a földre. szorosan egymás mellé terelték. A trapper szíve elszorult. És ha ez megtörtént. Csak Matori emelte fel időnként sötét. amikor látta. hogy a rettentő veszedelemmel dacolva. hogy felébresszék a fehéreket. Inkább majd szép csendesen súg a fülükbe valamit. Esze ágában sincs az idegeneket felébreszteni. Ha testvérem többet szeretne tudni róluk.

m int addig.Kiszemelt áldozatainak elhelyezkedése most már világosan állt előtte. Megfordult úgy. de az nemtörődömségében elhanyagolta kötelességét. melynek árnyékában meglapult. Alig észrevehető moccanás l ehetett. Így sikerült végre a derengő holdfényből eljutnia a bozót árnyékába. Itt elnyúlt. és felnézett a fátyolos égboltozatra. A dakota sötéten és mozdulatlanul hevert ott. akár a fatörzs. kissé nyugtalanabbul alvó sápadtarcú mély sóhajtásának szaggatott neszét. a kocsikat és a rögtönzött kunyhók körvonalait. hogy még egy közeli megfigyelő sem vette volna észre mozdulatait. megnyugodott. Mivel nem látott semmi gyanúsat. ami arra vallana. és félig öntudatlanul szemügyre vette a tábor elmosódó körvonalait. A dakota óvatos volt. hogy valami ehhez hasonló utánzás vagy csel félrevezesse. hogy veszedelmes szomszédjának most már egészen hátat fordított. hogy jobban körülnézzen. hogy a sápadtarcúak észrevették közeledését. Nagy csend következett. hogy megfojtja. De nem volt rá oka. mintha lakói a szokottnál is mélyebben aludnának. Már csalódva akarta felemelni fejét. hogy a dakota nesztelenül elterüljön a földön. de elég ahhoz. Még egy lépésnyire közelebb csúszott a táborhoz. csak az örökké egyforma. és az alvó fölé hajolt. Azonkívül úgy rémlett neki. Miután meggyőződött róla. hogy nem ébresztett fel senkit. Az előző nap fáradalmai kimerítették még ezt a hatalmas legényt is. olyan lassan és nesztelenül. Minden csepp kis előrehaladás után szünetet tartott. A kötelességéről megfeledkezett őr felemelte álomittas. csapdát szimatolt. hogy hasaljanak le. hogy az alvó megmoccan. mintha csak halottakat rejtegetne. Matori mégis végtelenül óvatosan térdelt fel. ahol sötét teste teljesen láthatatlanná vált. úgy leste. Nagy erőfeszítéssel felegyenesedett. nagy. Végtelenül óvatosan hüvelykről hüvelykre haladt előre a szellő borzolta fűben. A tapasztalt harcos mindebből meglehetősen pontosan megállapíthatta az ellenség erejét. A következő pillanatban felfedezte a gyanútlan alvót. A dakotának már nagy gyakorlata volt abban. hosszú csend. egy közvetlenül mellette alvó ember természetes pihegése. akit Ishmael éjjeli őrségre jelölt ki. maga pedig egyedül kúszott tovább. Valami természetellenes csend uralkodott a táborban. a kidöntött fatörzs mögött. Csak a fatörzs választotta el tőle. nehéz szempilláit. és milyen fegyverekkel rendelkeznek. Nem habozott tovább. és sokáig mozdulatlan maradt. hogy ez hiba volna. hogy megint álomba merült. úgy hallgatózott. A dakota főnök most megpa rancsolta harcosainak. de belátta. amikor meghallotta az egyik. a dakota újra felült. és elnyúlt mellette a földön. Az egyik Bush fiú volt. Ezért nem történhetett meg vele. Tudta. Valósággal belevetette magát a pihentető álomba. míg ő sokkal többet látott környezetéből. hullámos talajt. Látta a sátrat. nem hitt a látszatnak. figyelte a legkisebb neszt is. A dakota főnök a földhöz tapasztotta fülét. és még a lélegzetét is visszafojtotta. Első gondolata az volt. hogy mindenféle hangokon eligazodjék. és minden neszt vagy zörejt utánozni tudjon. hányan vannak. amelynek az őrszem álmában támaszkodott. majd kibámult a préri sötét végtelenjébe. hogy ez a hang valódi. aztán felült. csak azt szerette volna tudni. A völgyet olyan csönd feküdte meg. amíg az óriás kamasz mély lélegzete el nem árulta. Végül a dakota . az alacsony dombok és lapos völgyek váltakozását.

amíg alkalmasnak tartott a a pillanatot. erős vállát. míg újra kibújt. atlétatermetét. erős lovakra gondolt. Továbbkúszott. A szelíd állat csendesen tűrte. amelyben az anya feküdt apró gyermekeivel. hogy a halott többet árthat neki. és mint egy kísértet. Ezúttal még tovább tartott. Matori rögtön tudta. amíg meg nem győződött róla. és szemügyre vette a tagbaszakadt legények óriási alakjait a lombokból és ágakból rögtönzött derékaljakon. ahol az állatok aludtak. . és már-már teljes erővel beledöfte. és ügyesen utánozta a félálmában motyogó ember értelmetlen hangjait. hosszas és veszedelmes tétovázásra késztette. amint a szép. A bozót mentén kúszott előre. kerek fején. Ishmael odanézett ugyan. De aztán észbe kapott. és mint egy kígyó. majdnem felkiáltott örömében. hogy ez az ember a kezében van. amely a kezébe került. és úgy. majd a ném a prérire. ahol Ishmael feküdt. Eszébe jutott. hogy a sátorlapot könnyen felemelje és bekémleljen. nesztelen léptekkel keresztülment a táboron. Ekkor Ishmael egészen váratlanul megfordult. hogy nem ébredt fel és most már végleg lemondott iménti szándékáról. és egészen kitakarta domború mellkasát. Visszavonulása éppen olyan óvatos. Behunyta szemét. Matori bizonyos elismeréssel nézte a fiatalember széles vállát. hogy az indián végigsimítson fehér bundáján. Mintha vérszemet kapott volna. Figyelmét most a nagy. amit látott. Közben kigondolta tervét. Azzal a csodálattal nézte. A dakota meg se mert moccanni. Az első. amellyel a vadak és félvadak a testi tökéletességnek adóznak. mint az alvó: egy ilyen hatalmas testből bizonyára hangos hörgéssel vesz búcsút a lélek. felállt. Harmadszor is áldozata fölé hajolt. sőt ellenkezőleg. hatalmas mellkasát. amíg újra kihúzta fejét. Matori lassan továbbkúszott. A dakota majdnem megfeledkezett veszedelmes helyz etéről ámulatában még soha életében nem látott juhot. Sokáig vizsgálgatta. meggyőződött róla. elhagyta a tábort. és szinte kínosan ügyelt minden neszre. magányos sátor keltette fel. Elérkezett a fatörzsekből összerótt palánkhoz. törékeny lábain.főnök másodszor is a jenki ifjú fölé hajolt. hogy a legkisebb gyanús neszre eltűnhessen. Útközben el-elnevette magát örömében. és izmos karját. mint a nyárfa levele. ahogy jött. Ekkora vakmerőségre valóban nem számíthatott. hogy nem figyelik. Hosszú. De még nem hagyta el a tábort. de kábult állapotában eszébe se jutott gyanakodni. amikor a fiatalember megmoccant. és közben még olyan zajt sem csapott. Tudta. A dakota meghökkent. Matori tüstént a földre vetette magát. azon töprengve. gyötrelmes percek következtek. k i motoszkál itt. most vette csak szemügyre igazán. amelyet éppen a feje fölött lebbentett meg a szél. Még egy lépés. Aztán sokáig ült ott mozdulatlanul. körültekintő és nesztelen volt. és megint visszasüppedt mély álmába. hogy ő a családfő és a sápadta rcúak vezére fekszik előtte. Azután csendesen félretolta az alvó nyitott zekéjének és ingének ráncait. Sokáig elnézte az ereje teljében levő idősebb férfi herkulesi alakját. és rekedt hangon megkérdezte. Megvizsgálta a kisebb sátrat . Aggódó pillantást vetett a bozót sűrűjébe. mit csináljon. keresztülcsúszott rajta. Amikor azonban a következő állathoz ért. Egy teljes percig tartott. és lázasan törte a fejét. a gyengén és sebtében összeeszkábált karám felé. előhúzta éles kését. és eljutott oda. Majd ismét bedugta arcát a sátorlap alá. mint idejutása.

Az egész idő alatt egyetlen hang sem verte fel a préri mély csendjét. Az indiánok kijelölt helyükön hasaltak, és a bennszülöttek közismert türelmével várták a további parancsot. A foglyok hiába meresztették szemüket, nem láttak mást, csak a pusztaságot; a sátortábor helyét legfeljebb még nagyobb sötétség jelezte. A foglyok tudták, hogy valami készül itt, és a nagy nyugalom drámai események előzménye. Izgalmukat növelte, hogy a bozótból egyetlen hang sem hallatszott. Paul szaggatottan lélegzett, és Ellen érezte, hogy egész teste remeg. Ebben a pillanatban Weucha a trapperhez hajolt, és a fülébe súgta: - Ha a sápadtarcúak megölték a nagy dakota főnököt, ti is a halál fiai vagytok. - Az élet a Nagy Szellem ajándéka - felelte az öregember egykedvűen. Akkor ér véget, amikor ő akarja. Minden gyermeke az ő akaratát követi, a harcosok is. Ezen semmiféle dakota nem tud változtatni. - Nem-e? - mondotta a sziú, és kését az öreg orra elé tartotta. - Majd megmutatom neked, te kutya, hogy életed Weucha kezében van! Az öreg az indián vad arcába nézett, és szemében a felháborodás tüze villant fel, de máris visszanyerte nyugalmát. - Én Isten képmására alkotott ember vagyok - dünnyögte magában angolul. - Őrizkednem kell attól, hogy egy ilyen félállat kihozzon a sodromból. Weuchát felbosszantották ezek a számára érthetetlen szavak. Vadul megragadta az öregember vékony, ősz fürtjeit, amelyek sapkája alól előrehullottak, és már homlokába akarta mélyeszteni éles kését, hogy megskalpolja. De hirtelen hosszú, éles rikoltás ha llatszott, amely úgy visszhangzott a pusztában, mintha ezer démon felelt volna rá. Weucha elengedte az öregember haját, és diadalmas ordításban tört ki. Paul is elveszítette önuralmát. - Vigyázz, Ishmael! - üvöltötte torkaszakadtából. - Mutasd meg, hogy ve rekednek Tennessee-ben! Mélyen célozzatok, fiúk! A sziú kutyák a fűben kúsznak felétek! De szavait újabb hangorkán nyelte el, mely ötven torokból tört ki köröskörül. Az őrök nem hagyták ugyan foglyaikat magukra, de karjukat fellökték a levegőbe, és úgy ug ráltak örömükben, mint a gyerekek, miközben diadalittasan ordítoztak. Ugyanakkor viharos dobogást lehetett hallani, mintha egy egész bölénycsorda száguldott volna el mellettük. De nem bölények voltak, hanem Ishmael pompás lovai és minden más jószága. - Elrabolták a squatter 2 állatait! - méltatlankodott az öreg. - A nyomorult férgek egyetlen bárányt sem hagytak meg nekik! Még ki sem mondta, amikor a riadt állatok már fel is bukkantak a kis halom alján, és vad iramban, egymást taposva rohantak tovább. Nyomukban ijesztő, komor, ördögi alakok, akik fahusángokkal hadonászva, eszeveszett ordítozással kergették és hajszolták az álmukból felvert állatokat.
2

Önhatalmúlag, jogtalanul földet foglaló telepes

Az izgalom átragadt a sziúk lovaira is, amelyek összedugták fejüket, szíjaikat rángatták és toporzékoltak. Az őrök csak a legnagyobb erőlködéssel bírták őket féken tartani. Ebben a pillanatban, amikor minden szem a vad iramban elviharzó állatokra és hajszolóikra tapadt, a trapper váratlanul Weucha késéhez kapott, és villámgyorsan kitépte kezéből, olyan ellenállhatatlan erővel, amelyet ilyen koros embertől senki sem várt volna. Azután egyetlen hatalmas suhintással keresztülvágta a bőrszíjakat, amelyek az egész kis ménest összekötötték. A lovak örömükben és rémületükben ágaskodtak, majd patáikkal valósággal felszaggatva a földet, kirohantak a prérire, a szélrózsa minden irányában. Weucha megfordult, és bőszült haraggal a trapperre vetette magát. Előbb kése után kapott, melyet olyan hirtelen kitéptek a kezéből, majd tehetetlen dühében tomahawkját markolta meg, de ugyanakkor a száguldó lovak után is nézett. Két szenvedély tombolt benne egyszerre, végül a kapzsiság legyőzte a bosszúvágyat; és ugyanez játszódott le a többi őr szívében is. Mintha összebeszéltek volna, nem törődtek többé foglyaikkal, hanem az elszabadult lov ak után iramodtak. A trapper előbb farkasszemet nézett Weuchával, majd amikor az a lovak után vetette magát, a maga jellegzetes módján, halkan, szinte befelé kacagott. - A vörösbőrűek nem tagadják meg természetüket - mondta. - A prérin ugyanúgy viselkednek, mint az erdőben. Egy keresztény őrszem nem mulasztotta volna el, hogy a merénylőt legalább fejbe vágja. De a sziúk csak a lovak után rohannak. A delavárok bezzeg másképp viselkednének! A legnemesebb indián fajta, amely Amerika büszkesége lehetett volna. De hiába, nemsokára írmagjuk sem marad! A jenkik egyetlen mohikánnak sem kegyelmeznek. Szerteszórták ezt a büszke, hatalmas népet! - Nem lenne okosabb, ha Bush segítségére sietnénk? - szakította félbe a trapper bánatos tűnődését a méhvadász. - Ne avatkozz bele! - tiltakozott Ellen. - Én is azt mondom - hagyta rá az öreg. - Hiszen elegen vannak. És maga is azt mondta, hogy a barátja bátor fickó. - Csak ne nevezze a barátomnak! Semmi közöm az olyan emberekhez, akik nem tudják felmutatni a pecsétes papirost a földről, ahol letelepedtek. Nekem sose volt a barátom. - Hát akkor az ismerőse. Mindenesetre olyan ember, aki golyóval védi meg, ami az övé, nem? - Ami az övé? Még azt is, ami nem az övé! Ki tudja, ki lőtte le a seriff helyettesét Kentucky egyik csücskében, amikor ki akarta kergetni a jogtalanul elfoglalt birtokról? Éppen egy csodaszép méhrajt kaptam el egy hatalmas tölgyfa odvában, és lám - ott feküdt a másodseriff, a mellén egy lyukkal. Épp a tárcáján hatolt át a golyó, kilyukasztva a hatósági végzést, amit a szíve fölött hordott. Mintha egy pecsétes papiros megoltalmazhatta volna a mindenre elszánt squatter golyójától. Ne tiltakozz, Ellen, magam is tudom, hogy nem lehetett Ishmaelre rábizonyítani. A végzés még ötven más emberre is vonatkozott, lehet, hogy azok közül állt bosszút valaki. - Szomorú dolog - mondta az öreg fejét csóválva. - Már az is szomorú, hogy a bőrszín, a vagyon, a nyelv és a műveltség különbséget tehet

emberek közt, akik végtére is ugyanegy atyának a gyermekei. De hopp, nézzetek csak oda! Micsoda mozgolódás támadt egys zerre! - Igen! Mozgolódnak! Jaj! A táborból jönnek! Ishmaelék azok! - kiáltott fel Ellen olyan rémülten, mintha jobban félne a Bush családtól, mint az indiánoktól. - Tűnj el, Paul! Nem szabad, hogy meglássanak, különösen velem! Az öreg trapper bácsi majd vigyáz rám. - És ha a sziúk visszajönnek? - Attól nem kell tartani - mondta az öreg nevetve. - Legalább hat óra hosszat rohannak még a lovaik nyomában. Hű, a mindenségit! Azok miránk lőnek! Megbolondultak? Gyorsan a fűbe! Ishmael és fiai nyilván abba a hiedelembe estek, hogy a lótolvajokat pillantották meg, azért nyitottak tüzet rájuk. Mivel a lövöldözés nem akart alábbhagyni, az öreg merész lépésre határozta el magát. Ellennek és Paulnak lelkére kötötte, hogy lapuljanak továbbra is a fűben, maga pedig felállt, és a legnagyobb nyugalommal elindult Bushék felé, mit sem törődve a füle mellett elsüvítő ólomgolyókkal. - Ki az? Ellenség vagy jó barát? - rivallt rá egy erélyes hang a bozótból, most már egész közelről. - Jó barát! - kiáltotta az öreg. A következő pillanatban Ishmael toppant eléje. Tajtékzó haraggal ragadta meg a trappert vállánál, és úgy megrázta, hogy elakadt a lélegzete. - Maga uszította ránk a sziú kutyákat, hogy kiraboljanak! - kiáltotta magánkívül. - Bizonyára megkapja a részét a zsákmányból! De az öreg nem zökkent ki nyugalmából: - Magának elhajtották az állatait, de engem az egész idő alatt fogva tartottak, és késsel hadonásztak az orrom előtt. Aztán elkaptam a kést, és elvágtam a lovaik kötőfékjét. Tehát nekem köszönheti, hogy most a lovaik után rohangálnak. Ishmael megdöbbenve nézett az öregemberre. Haragja elpárolgott, sőt már szégyenkezett miatta. - Mi a vesztesége? - kérdezte a trapper. - Nyolc pompás lovamat kötötték el és egy csikót, amely testvérek közt is megér harminc mexikói ezüstdollárt. Elvitték a juhaimat, még a kecskéimet is. A feleségem nem tud tejet fejni a gyerekeknek, és meleg ruhájuk se lesz többé! De megkeserülik a gazemberek! Ishmael Bush még senkinek nem maradt adósa! - Nem szeretem az ilyen beszédeket - mondta a trapper -, még ha igaza is van. Örülök, hogy sohasem törekedtem vagyonra. Az erdőben nem volt szükségem lovakra. A juhok gyapja és a kecskék teje asszonynak való. Sohasem kívántam jobb táplálékot a vadpecsenyénél, különb italt a tiszta víznél és szebb ruhát a szarvasbőr zekénél és nadrágnál. - De ha másnak van, miért ne legyen nekem is?! - kiáltotta a squatter. - Hát igazság az, hogy az egyik embernek ezer meg ezer holdja legyen, a másiknak meg semmi? Ez a természet ellen való. Az ilyen törvényt nem ismerem el!

becsületes harcban megölni. A vadonban töltött évtizedek során megszokta. öreg bajtárs! Én is harcoltam az irokézek ellen. . Csak aztán meguntam a sok dobszót meg parancsolgatást.Igazad van. hogy örökös veszély veszi őket körül. a legkisebb neszre is felébredjen. de éppen olyan könnyen. s nem aludtam ki magamat.Ha csak ez az egy maradt életben azok közül. visszafizetem nekik! . de addig nem hunyta le szemét. d e nem rólam. és . de kerültem a kegyetlenkedést.De most jut eszembe: hol van a másik kettő? Hár man voltak ott. Végignézett a trapperen.Micsoda? Hát katona volt? .Ha látta volna a sziúkat. mint egy prérikutyától. Holnap majd visszaszerezzük a lovainkat.Magam is sok csatában vettem részt. Ilyen éberen alszanak azok. . a sátortáborban. . még az utolsó zsoldomat is náluk hagytam.Közben odaért megjegyezte: a legidősebb fia is. akiket a dombtetőn láttunk. nem hagytam hulláját az erdőben eltemetetlenül. akik tudják. az én oldalbordám annyira se fél az indiánoktól. hogy Ellen Wade észrevétlenül visszaosont.kiáltott fel Ishmael. .Egyik gazság a másikat szüli . . ha jól láttam. hogy könnyen aludjék el. Addig jó lesz erőt gyűjteni.felelte az öreg fejcsóválva. A megbékélt Ishmael karon fogta az öreget. . és elindult vele a sátortábor felé. Ha nappal támadnak ránk a büdös dögök. amíg meg nem győződött róla. A következő pillanatban már aludt is. ezer fekete ördög száguld mögöttük. hogy elvigyék a tejet meg a sajtot! No de mondom. Még minden asszonyról sem. még a feleségem is ellátta volna a bajukat! Nem engedte volna. Eszter mama. hogy pihenjen le nála.vélte az öreg. Akkor aztán elnyújtóztatta szikár testét a lombokból vetett derékaljon.Ezt egy gyerekről vagy egy asszonyról elmondhatja. . . Asa . azt gondolta volna. A trapper elfogadta a meghívást.mondta az apja. Ilyen helyzetben az ember nem lát tisztán . és megléptem a csapattól. ahogy a jószágát hajtották. .Most már késő van. nem is céloztunk rosszul. Ishmael ezzel felajánlotta az öregnek.Keblemre. amellyel megkínálták. és ha kénytelen voltam egy mingót vagy irokézt nyílt. Soha nem lőttem szarvast szükségtelenül.

és a könyvből szerzett tudást nem becsülte semmire. aki az apró gyerekek körében aludt. KÖLTÖZKÖDÉS Ishmael Bush egész életét a társadalmi rend peremén. ámbár már későn. Ishmael mégis nyugodtan aludt reggelig. az állatokat elhajtani. amikor észrevette. és már ajkán volt a kiáltás: „Paul!” . aki szükség esetén az egész családnak hasznára lehet . mivel tudta. Álomtól kipirult arccal felállt. ügyesen kikerülte az őröket. bogarakat vagy más állatokat gyűjtsön. Megint őröket állítottak. amelynek tisztelettel adózott.több tudományos társaság tagja volt az Atlanti-óceánon innen és túl. Megszok ott indián csel volt egy nyájra lecsapni. Az orvostudomány volt az egyetlen. egy orvos és természetbúvár kedvéért. Valóságos családtaggá vált nála.de észbe kapott. Két nappal a sziú indiánok orvtámadása előtt szokása szerint útra kelt a „zöld sivatagba”. Sohasem dolgozott többet. aki mindenáron el akarta kísérni vadnyugati útjára. A csend és a fáradtság ránehezedett a családra. nesztelenül átlépett az alvókon. Battius . de valahogy mindig visszatalált a tábo rba. Csak nem töltötte ébren az éjszakát? .. és éppen ezért szíves ör ömest meghallgatta az említett orvos kérését. melyre szemet vetett. s hogy azokat a tájakat kedvelte. mert sem az ebédből. ahol tets zése szerint ki nem vághatott bármely fát. hogy egy orvost is visznek magukkal. és már csüggedten vissza akart térni a táborba. másodszor pedig. hogy a domb túlsó oldalán egy ember kapaszkodik fel. s messze elkerülte a templomtornyok környékét. hogy éjszaka hiábavaló volna minden kísérlet lovai visszaszerzésére. hallgatózott. Nem volt valami nagyszerű tájékozódóképessége. Izgatottan nyitotta ki szemét. Csalódás lett úrrá rajta.Ön az. Elsőnek Ellen Wade ébredt fel. sem az alvásból nem szokta porcióját meghagyni. Néha két-három napra is elszakadt tőlük. a törvény határmezsgyéjén töltötte.. és így természetesen sejtelme sem volt arról. igazán nem számítottam. Ezért többen is aggódva fel-felriadtak ennek az emlékez etes éjszakának második felében. és teljes egyetértésben vándoroltak a Mississippitől idáig.vagy ahogy magát latinosan nevezni szerette: dr. és néhány nap múlva ugyanarra a helyre visszatérni. Akármilyen fájó volt is állatállományának elvesztése. Obed Bat doktor . Ishmael gyakran hangoztatta a felesége előtt. Ez utóbbi elvét csak egyszer függesztette fel. hogy egyedül csatangoljon a bozótban. és ritka növényeket.III. Dicsekedve szokta emlegetni. most már lelkiismeretesen teljesítették kötelességüket. hogy ötven esztendőn át sohasem tanyázott olyan helyen. Útk özben nem volt Bushék terhére. Ott jó tíz percig türelmetlenül várakozott. ahol a harangszótól nem lehet aludni. ahová nem ért el a törvény keze. a préri füves buckái közé. Az üldözés kockázattal is járt. és a zavarosban másodszor is halászni. akik a történteken okulva. Ishmael vesztesége súlyos volt. Battius doktor? Erre. amelyekre joggal fájhatott a sziú ebek foga. A palánknál óvatosan megállt. aztán eliramodott a dombtetőre. Szívéhez szorította kezét. és elhagyta a tábort. de szekerei sok olyan kincset rejtegettek.és úgy is volt. először is. micsoda szerencse. és az őrök kivételével hajnalban még mindenki mé lyen aludt. hogy távollétében mi történt. és kedvetlenül hebegte: . mint amennyire feltétlenül szükség volt.

Neve felfedezője után: Vespertinus horribilis Americanus . hogy csak a La Plata mentén található. . de rendkívül élénk és mozgékony tudós. és pontosan.Sajnos. már messze jártam a préri mélyén. aki csak szórakozottan hallgatta.És itt is megtalálta? .De hiszen van pisztolya. Valahányszor hátrafordultam. amely előbb egyenesen felém tartott. előrántottam jegyzőkönyvemet.kiáltott fel a kis doktor jókedvűen. milyen nagy veszélyben forgott az életem! . kedves Ellen! Ha tudná. nagy jegyzőkönyvét. különben megtámadott volna. megijedt tőle.mondta a lány. nem. és a pirkadat gyenge fényénél felolvasta: . . kis termetű. amelyről eddig azt hitték. le a dombról. és közben a préri felé fülelt. majd hirtelen megváltoztatta irányát. Azt hiszem. Szerencsére nálam volt a lámpám. nem tesz különbséget nappal és éjszaka közt .Balszerencsém! Szó sincs róla. egy egészen más állatfaj félelmetes csordája volt. Végre sikerült egérutat nyernem.kérdeztem magamban -. hogy megvan a tudományos leírás. be a legsűrűbb bozótba! A véletlen a segítségemre sietett.Hogyhogy? . ha nem is olyan cicomásan. Genusa ismeretlen. kedves Ellen! . Jól megijesztett és kifárasztott. és előrántotta zsebéből vaskos.Ah. kedves gyermekem. Futásnak eredtem. az én pisztolyom! Parányi golyóbisaival! Legfeljebb arra alkalmas. tudományosan leírtam az ismeretlen állatot. tíz vagy tizenkét órája semmiképpen sem elegendő az elvégzésére. .„1805. .felelte a jelentéktelen külsejű. Hallgassa csak! Kinyitotta jegyzőkönyvét. és éppen olyan furcsán öltözködött. hogy a szörnyeteg rövid pihenő után újra megindult felém. vézna.Annál is értékesebbet! Képzelje csak. Lerögzítettem. Ah. . No de mindegy! Az a fő. Az észak-amerikai prérin felfedezett négylábú leírása. október 6. hogy csak úgy rengett a föld. mint akármelyik Bush fiúé! . Ruhája állatbőrök és polgári öltözék különös kev eréke volt. hogy egy madarat vagy valami csúszómászót puffantsak le vele. hogy a nappal nyolc.Balszerencséje volt. és eltűnt a sűrűben. Az egyik vadállat elszakadt a csordától. gyorsan meggyújtottam kis lámpásomat.Azért mászkálok éjszaka. Mit nem adtam volna. mert annyi a munkám. ha kézn él van egy puska..Talán aranybányát fedezett fel? . és a kezem olyan biztos. és nem láttam többé. Mi ez .Aki igazán szereti a természetet. mindig a nyomomban volt. . Megragadtam az alkalmat.Azért mászkál annyit éjszaka? . de utánam jött. Most két napon és két éjszakán át egy ritka növényt kerestem. bölény talán? De nem.Úgy. akárcsak Ishmael Bush. De ez az egy példány ötvenlépésnyire tőlem megállt. doktor . Vadul száguldottak fel a dombra. Középkorú ember volt. amikor hirtelen olyan dobogást hallottam.

hebegte végre a doktor. . ahová a doktor mutatott. hosszú fülű. Életmódja: csordában jár. Ellen Wade.Hiszen ez a maga szamara! . Hiába szaladtam.. De mit nem tesz meg az ember a tudomány érdekében! . amelyet érdemes volt felfedezni! . egy állat. nagyot nyelt. hangja vérfagyasztó.Én is azt hiszem .tette hozzá büszkén doktor Battius. tüzesen izzó foltokkal.próbálta kiköszörülni a csorbát Battius szégyenkezve.Lehet. hogy igaza van. aki olyan hűségesen szolgálta. amennyire a csillagfény és egy kézilámpás világa mutatta: 2 láb hosszú.kiáltott fel Ellen.” Íme. türelmes. és részvéttel nézett a csalódott tudósra. kis Ellen! De látta volna.. farka vízszintes és mozgékony. karmai félelmetesek. hogy már szólni tudott. de nem gondolja. a Battianusról nem is szólva. kissé bátrabban is viselkedhetett volna.A maga derék. a tábortól messze.Kitagadja a szamarát? Nem akarja megismerni a pompás négylábút.Vallja be. Ellenállhatatlan kacagás volt. kissé macskaszerű.3 Méretei. hogy a saját szavait idézzem. de nem szólt semmit. .Mit jelentsen ez? .mit látok? Ellen maga is megdöbbent.felelte a lány -.mondta Ellen. Ordítását mélységes.Battianus.De higgye el. az a fenevad mindig a nyomomban volt. hogy veszélyes ilyen kalandokba bocsátkoznia? Éjszakákon át. félelmet nem ismerő. amely vadul nyargalt a prérin keresztül. ahol ilyen félelmetes szörnyetegek tanyáznak? . . melyet az imént visszatett a zsebébe. hanem. újra előrántotta.Asinus domesticus! . a prériben kószálni. és valóban észrevett egy állatot. . miközben egy jól megtermett szamár szuszogva körülszaglászta. támadó szellemű.Jaj! Jön! Rám pályázik! . füle apró és jelentéktelen. Ellen. De jóságos ég . milyen veszedelemben forogtam. orrlyuka tágas. Ebben a pillanatban a fenevad elordította magát. lába vaskos és szőrös. A nagy természetbúvár szinte megkövülten meredt maga elé.Nagyon érdekes.Én nem ezt a fülest láttam.Ez bizony közönséges háziszamár. mintha az édestestvére volna? . és jegyzőkönyvét. nem pedig Vespertinus Americanus. amikor annyira magához tért.. veszedelmes vadállat benyomását tette. és nagyot sóhajtott. becslés szerint. majd a lányról újra a szamárra pillantott. színe ólom. szarvatlan bogáncsrágó.kiáltott fel a doktor.kacagott a lány megint. 6 láb magas. .Maga könnyen beszél. hűséges. .. Bat rémülete egy pillanatra őrá is átragadt. alighanem húsevő ragadozó. . doktor úr . és akit. mint valami pajzsot. jámbor szamara! A doktor a szamárról a lányra. hegyesek és elágazók. szarvai veszedelmesek. az idegeimet próbára is tette a dolog. Abba az irányba nézett. és egyenesen feléjük tartott. Ez egy közönséges. . . és ösztönszerűen maga elé tartotta. . . fogai sűrűek és hatalmasak. Hangja valóban vérfagyasztó volt. A reggeli ködben valóban eg y nagy. két különböző állatról van szó . 3 Fordítása: Battius-féle amerikai esti szörnyeteg . úgy szeretett. szeme vad és kifejező.vagy hamuszürke. ünnepélyes csend követte. amelyet Ellen Wade hangos kacagása tört meg.

- Hanem szarvashibát követett el, kedves doktor! - vágott a szavába Ellen. - A csorda, amit látott, a szegény Ishmael bácsi jószága volt. Hallgasson csak ide! És csak most volt érkezése, hogy elmesélje a doktornak az éjszaka történetét. Battius néma megdöbbenéssel hallgatta. Közben azonban - az éles szemű lány észrevette - kitépett jegyzőkönyvéből egy lapot, apró darabokra tépte, és elszórta a fűbe. Így hát a világ nem értesül többé a szenzációs felfedezésről, mely eddig ismeretlen fenevaddal gazdagította volna a tankönyveket. Néhány perc múlva újabb rémület szakadt a szegény természetbúvárr a. Hirtelen eszébe jutott, hogy a sziúk bizonyára nem kímélték az ő kincseit sem. Mi lett a könyveivel, feljegyzéseivel, műszereivel, amiket Ishmael őrizetére bízott, s mindenekelőtt azzal a sok dobozzal, melyet szárított növényekkel és gombostűre tűzött bogarakkal töltött meg? Annyira kétségbeesett, hogy Ellen sem tudta megnyugtatni. Rohant a táborba, hogy megnézze, maradt-e kincseiből valami. Közben a nap magasabbra hágott az égen, és Obed Bat jajveszékelése is kiverte az álmot a Bush család szeméből. Ishmael és a sógora, Abiram komor arccal ténferegtek a kocsik körül, mintha most mérnék csak fel veszteségük teljes nagyságát. A családfő pillantása az erősen megrakott kocsikról a gyerekhadra tévedt, mely csak fokozta gondjait. A két idősebb férfi szótlanul felballagott a dombtetőre, ahonnan jó kilátás nyílt a prérire. De nem láttak mást, csak egy magányos bölényt, mely a közelben a sárguló füvet harapdálta, és a doktor szamarát, mely a bozótban turkált, valami reggelit keresve. - A nyomorultak ezt az egy szamarat hagyták meg nekünk! - fakadt ki Ishmael. Nem sok hasznát vesszük, ha arra kényszerülünk, hogy ebből a konok földből kaparjuk ki az ennivalónkat. Közben odaért a trapper is, és Ishmael legidősebb fia, Asa szintén erre vette reggeli útját. - Azt hiszem, a puskánktól többet remélhetünk, mint az ekevastól vagy kapától - jegyezte meg, amikor meghallotta apja sóhajtását. Cipője sarkával megvetően rugdalta a kemény talajt. - Hát maga hogy vélekedik erről, öreg csapdász? - fordult Ishmael a trapperhez. - Mi tagadás, van ennél jobb föld is - felelte az öreg. - Kár volt olyan messzire eljönni a Mississippi völgyétől. Közben háta mögött hagyott vagy millió hold pompás televényt, ahol gyerekjáték lett volna jó termést elérni. De ne búsuljon, talál még terméken y földet nyugat felé is. Ha azt keresi, ötszáz mérfölddel hosszabb utat tett meg a kelleténél vagy ötszáz mérfölddel rövidebbet. - Azt hiszi, jobb föld van arrafelé? - kérdezte Ishmael, és kinyújtott karjával napnyugat felé mutatott. - Nem hiszem, hanem tud om. Jártam én arra, majdnem a másik tengerig felelte az öreg, hosszú puskájára támaszkodva. - Életem javát York államban töltöttem, de el kellett onnan mennem. Nem bírtam már hallgatni az erdőket irtó gyilkos fejszék csapkodását.

Hektor felhorkant, mintha igazat adna gazdájának. - A kutyája kiöregedett már, szomszéd! - jegyezte meg Ishmael. - Nem ártana a fejére csapni a puskatussal..., jótétemény volna! - Hát igen, öreg, akárcsak a gazdája - bólintott az öreg, és eleresztette füle mellett a squatter durva lélekre valló javaslatát. - Hol vannak már azok az idők, amikor könnyű lábbal űztem a szarvast a Hudson meg a Delaware partjain? A Gondviselés úgy akarta, hogy sokáig éljek - ki tudja, mi a célja velem? Nem mindig a leggyorsabb szarvas az, amely megmene kül a kopóktól, és nem a legerősebb kar tartja a puskát a legbiztosabban. A jenki szívós nép, de mire eljutnak a nyugati Nagy Víz partjáig, megtörténhetik, hogy egy másik nép már megelőzte őket! Megérdemelnék a gonoszságukért! No de hagyjuk ezt..., ezek csak egy öregember tűnődései, aki nyolcvan év alatt sok ostobaság és gonoszság szemtanúja volt! Az indiánok szíve tele van füstölgő haraggal..., úgy érzik, ők ennek az országnak a jogos tulajdonosai, és a jenkik kitúrták őket apai örökségükből. Nem csoda, ho gy ha megtehetik, megskalpolják a fehér embert, és nem hagynak meg neki mást, csak a bőrét, amelyre olyan büszke! - Mondja csak, öreg - mordult rá Ishmael komoran -, miféle ember maga tulajdonképpen? A színe és a nyelve keresztény, de a szíve, úgy látszik, a pogány indiánokhoz húz! - Hát ami azt illeti, nem teszek olyan nagy különbséget ember és ember között - felelte a trapper. - Az a nép, melyet legjobban szerettem, szerteszóródott a világ négy tája felé, akár egy kiszáradt folyómeder porszemei. Pedig egyetlen csöpp indián vér sincs az ereimben. Ami pedig a kötelességet illeti, mellyel hazámnak tartozom, azt bőségesen leróttam békében és háborúban egyaránt. - Hát ha mégiscsak fehér ember, mondja meg nekem, hol vannak a sziúk, akik a lovaimat elkötötték. - Hol vannak a bölények, amiket egy puma kerget a prériben? Hol van a felhő, amit a szél hajt az égboltozaton? Hol a héja, amelyet egy pillanatig láttunk, aztán eltűnt a szemünk elől? - felelte a trapper rejtélyesen. - Azt akarja mondani, hogy bottal üthetem a rabló zsiványok nyomát? - Nekik is van annyi eszük, hogy nem mutatkoznak újra, amíg zsákmányukat biztos helyre nem vitték. - És azután újra eljönnek? - Az emberi természet nagyjában mindenütt egyforma - felelte az öreg. - A fehér ember, akármennyi kincset harácsolt is össze, nem éri be vele, hanem még többre vágyik. Az indiánokat is ide húzza, amit még itt hagytak. - Nézze, barátom, maga egy öreg és tapasztalt ember - mondta Ishmael. - Mit tenne az én helyemben? Az öreg sokáig hallgatott, és csak szabódva válaszolt: - Mit tennék? Hát... elsősorban a gyermekeimmel törődnék. Még a vadállat is megvédi kölykeit. - Mit akar ezzel mondani? Én talán nem védeném meg? - Csak az a kérdés, hogy sikerül-e. Ez a hely nem alkalmas arra, hogy egy tucat férfi szembeszálljon százzal vagy ötszázzal - felelte a trapper. Megcsóválta fejét, és a

dombokra mutatott. - Ezekről a magaslatokról könnyű golyó- vagy nyílzáport árasztani a táborra. Nem szabad itt maradniuk. Hárommérföldnyire innen ismerek egy helyet, amelyről gyakran gondoltam, ha arra jártam, hogy a természet is várnak vagy erődnek teremtette. Olyan hely, amelyet hetekig, sőt hónapokig meg lehet védeni a legnagyobb túlerő ellen is. Ishmael szeme felragyogott. Néhány kérdés, és a megfelelő válasz elég volt, hogy két kézzel kapjon a trapper tanácsán. Olyan ember volt, aki szükség esetén a legnagyobb energiát tudja kifejteni, bár rendes körülmények között lusta és lomha volt. Most habozás nélkül munkához látott. A feladat nem volt könnyű. A megrakott szekereket puszta kézzel kellett jó messzire tolni a préri hepehupás talaján. Tagbaszakadt fiainak hatalmas ereje sem volt ehhez elegendő, még az asszonyok és gyerekek is kivették részüket a munkából. Az egész műveletet Ishmael irányította. Fáradhatatlanul szaladgált ideoda, parancsokat osztogatott, ordítozott, s ha egy-egy kocsi elakadt a göröngyökön, maga is nekivetette erős vállát, és legyőzte az akadályt. A trapper az egész idő alatt - legalább egy órán át - puskájára támaszkodva, némán figyelte az eseményeket. Kemény vonásain néha egy kis mosoly villant át; tetszett neki a fiatalok lendülete és ereje. Néha a messzeségbe bámult, és szokása szerint átengedte magát révedező gondolatainak. Egyik kocsi a másik után tűnt el a tisztásról. Már csak a ponyvás szekér maradt hátra. Ishmael és Abiram éppen a ponyva alá bújt, és buzgón rakosgatott odabenn. Azután hozzáláttak a pokrócokat rögzítő cövekek kiráncigálásához. Az öreg még mindig a helyén állt, és nézte őket. Ishmael sötét pillantást küldött felé. - Mit bámul, öreg? - kiáltott rá. - Melyik bírónak vagy seriffnek akar rólunk jelentést tenni? - Én csak egy bírót ismerek - felelte az öreg nyugodtan, és az égre mutatott -, azzal is csak a saját ügyeimről beszélek. Nem tudom, maguknak mi titkolnivalójuk van, de nem törődöm vele. A két bosszús embert lefegyverezték ezek az egyszerű szavak. - Mindenesetre kedvesebb volna - jegyezte meg Ishmael -, ha nem nézi összetett kézzel a mi vesződésünket, hanem segít egy kicsit. - Ha akarják, segítek eltolni ezt az utolsó szekeret - felelte az öreg. - Olyan butának néz minket? - mordult rá Abiram. - Maradjon csak ott, ahol van! Majd elboldogulunk maga nélkül is. A két férfi már el is mozdította a ponyvás szekeret. Olyan gyorsan tolták fel a következő domboldalra, mintha négy ló húzta volna. A trapper töprengőn nézett utánuk, míg el nem tűntek a túlsó lejtőn. Vajon miféle titkot rejteget ez a szekér? - gondolta magában, aztán vállat vont. Mi köze ezekhez az emberekhez és a titkaikhoz? Inkább a szép fákat sajnálta, amelyeket kidöntöttek, és most ott h agytak a földön. Ilyen az ember gondolta az öreg - örökösen pusztít és tékozol! Mindig erre gondolt, valahányszor látta, hogy visszaélnek a természet bőkezűségével.

Ki bujkál ott? Jöjjön elő bátran! Tőlem nem kell félnie senkinek! . és az öreg mosolyogva tűrte.Köszönöm a szíves meghívást! . Az öreg hallgatózott egy pillanatig. hogy a kedves ifjú magával vonszolja.felelte egy fiatalosan csengő férfihang. és Paul Hover lépett ki a bokrok sűrűjéből.Megreccsent a bozót. Karon fogta a trappert. majd így kiáltott: . .

kanyargó ösvény vezetett oda.és szömörceliget maradványait lehetett látni. Az idő egyre ősziesebbé vált. Azt mondta.felelte Abiram. az egyik sarokban állt a nagy sátor. ahol az ösvény még jobban összeszűkült. és egymás fölé tornyosulva kavarogtak a szélben. ahol Ishmael Bush kénytelen volt hosszabb időre berendezkedni. mintha késsel vágták volna le a csúcsát . . és ráfanyalodnunk a legelésre. de azért lehet benne valami. mely me ssziről olyan volt. most az egész családra jellemző lomha lépteikkel apjuk felé közeledtek. . hogy ha egy ember száz évig él jámbor keresztény módjára. nem lát-e vala mi gyanúsat. Válaszra nem érdemesített. és ilyenkor rövid időre újra látni lehetett az ég bársonyos kék színét.Mindig így van ez. .Felkiáltottam hozzá. ám egy napig inog hitében. .förmedt rá Ishmael.. .Ellen Wade úgy áll ott a sziklán. Kérődző állatokká kell változnunk. . A magasban néhány kalyibát tákoltak össze.. Ostoba tökfilkó! . Nagyon barátságtalan hozzám.mondta a legnagyobb fiú.Imádkozni szeretnél? Hát csak rajta.Ebből a földből bizony nem lehet sokat kihozni . ahol a fehér sátor állt. A szirt lábánál kis égerfa. nem tanácsos ingerelni. Csak néha hasadtak meg.Hiába kínlódtunk eddig. A kopár prérin szabadon száguldott a szél. . a pokolra kerül. . és megértően bólintott. .. meredek. Az idősebb fiúk.tette hozzá. magvaikat a sziklahasadékokba is elvitte a szél. A préri felöltötte pompás vörösbarna ruháját. tudta. hogy segít rajtad. de nem szólt semmit. ha itt elakadunk .Ha meg akarunk élni. A magasban sötét felhők vonultak. és a szikla lapos tetején. Ismerte Ishmael természetét. .mondta Abiram.De mit csináljunk. Teteje lapos volt. hogy ha dühbe gurul. és komor pillantást vetett a szirt csúcsára. ha nem mehetünk tovább? . ha azt hiszed.Nem mondom éppen.Pedig nagyon szeretnék vagy száz mérfölddel messzebb lenni .mondta. Az ösvény alját kidöntött fák törzsével torlaszolták el. Egy kis csermely közelében hatalmas. Így festett az a hely. Abiram keze ökölbe szorult. Egyszer meghallgattam egy vándorprédikátort Ohióban.IV. CSALÁDI PERPATVAR Körülbelül egy hét telt el az említett események óta. A köztük meg-megcsillanó tócsák vize táplálta ezeket a fákat. akik eddig fát aprítottak tüzelőnek.Mi bajod? . egyik-másik fa és bokor ott próbált gyökeret verni.És te adsz valamit az ilyen locsogásra? . hasonló torlaszokat emeltek. de csak a fejét rázta. . és feljebb is. és megkérdeztem.mondta Ishmael. miután lovait és jószágát elrabolták. A squatter a szirt alján sógorával beszélgetett. csupasz kőszirt meredt az égnek. mint egy őrszem . és bosszúsan elfordult. Keskeny. mint egy fehér zászló. meg kell változtat nunk a természetünket .

Mi volt ez. hogy megsebesült-e.folytatta Asa. majd fiaihoz fordulva hozzátette: .Megint a fiúk felé fordulva folytatta: . .Nem tanácsolom.De apám. Hát majd megpróbálok más nyelven beszélni vele! Vállához kapta puskáját.ordította Ishmael. mi? Nem a fiam. apám?! .sziszegte Ishmael. . és rémülten beugrott a sátorba.. és így kiáltott: . A puska eldördült. elfújta a szél! .Ez a lány egészen meghabarodott. amivel a kutyáknak tartozom! Asa is felnézett. Ellen? .kiáltott rá Asa. . Nem hallgat a jó szóra.Talán meglazult egy kő a lába alatt? . hogy célba veszed. Ishmael dühösen odacsapta puskája agyát a földhöz. hogy ne merészkedjék a szikla szélére! De mindig odaáll bámészkodni. Úgy látszik. mint egy vadat? . . Körülbelül kétszáz lábnyi magasságban megpillantotta a lányt.felelte a fiú kivörösödve. és mielőtt még bárki is megakadályozhatta volna.Még azt sem bánnám.kiáltották a fiúk.A sátor nyitva áll. Ugyanakkor meglebbent a sátorlap a titokzatos fehér sátor bejárata előtt. Szőke haja a vállára hullt. nem azt cibálja a szél? . .förmedt rá Ishmael. Megint fe ltűnt a szirt egy másik kiugró pontján.Mit vétett Ellen. hogy velem nem lehet tréfálni.Mintha megint látnám a ruhája csücskét. szemrehányó pillantását. . Tudhatják. Nem a szél nyitotta ki.mondta az apa. aki engedelmességgel tartozik nekem?! Hát akkor fel is út. Viszket a tenyerem! Szívesen visszafizetném.Hányszor mondtam neki.Mi van. . . még csak az kellene! . de rögtön! . de nem egy felnőtt férfival! .. és a prérit figyelte. csövéből tűz villant elő. Odafenn Ellen nagyot sikoltott.Nem hiszem. .Fogd be a szád! . Nelli? . az anyanyelvét is elfelejtette. ahogy mondom . A lány észre se vette.Ishmael felnézett a sziklára.súgta Abiram..A lány már nincs ott! Istenúgyse’. .No. mely egymérföldnyire is elhallatszott volna. kivel beszélsz? Mindjárt megkapod a magadét te is! . . . ordította: . hogy megpróbáld! . A préri felé bámult. le is út! Boldogulj magad! .Pedig úgy van. .Süket vagy.Szóval felnőtt férfi vagy.Ellen! Ellen! .Mit csinálsz. Nem lehetett tudni. ha száz sziú közeledését jelentené.mondták a fiúk. de amikor meglátta fia dühös. vagy csak megijedt. és mintha kezével integetett volna. te bolond?! El onnan. .Ezt megteheted egy védtelen lánnyal.eresztette meg Ishmael hatalmas hangját. és olyan hangon. . Abiram a családfőhöz hajolt. még jobban elöntötte a haragos indulat. hogy beszélhetsz így? Asának igaza van! . elsütötte.Elfelejted. és valamit súgott a fülébe. de a lány mintha nem is hallotta volna. Ishmael már megbánta elhamarkodott mozdulatát.Látsz valamit? A lány nem felelt. és a szél minduntalan belekapott. Kissé előrehajolt. hogy meg merik tenni.

Nincs mit büszkélkedned! Ha akarnám. Asa volt az első . de karcsú. Parányi kezét szívére szorította. fürtös haja még ruhájánál is fényesebb és feketébb volt. Ma már kétszer feledkeztél meg magadról. és tűztek ki díjat a fejemre Tennessee-ben. hazudsz és csalsz. a levegő mindenkié. hogy orrán és ajkán kibuggyant a vér. fiam.Asa! . az sok. Ilyen messziről nem lehetett arcvonásait tisztán látni. . minden kerítésre kiragasztották az apád képmását. mint egy serdülő lány. .Én is azt mondom. hogy azok a bírósági pribékek nem azért köröztettek.Én emberrabló?! . Az egész bűnöm annyi. szinte olyan. Vigyázz magadra! Nagyon sajnálom. csak lassan oldódott fel. az sok! . Fényes. melyet nem lehetett félreérteni: nemes felháborodással mintha arra szólította volna fel Ishmaelt..Söpörj inkább a saját családod ajtaja előtt! Tennessee-ben minden fára. dús. ahonnan Ellent a füle mellett elsüvítő puskagolyó kergette el az imént.Ez hát az a titokzatos állat. de magadnak köszönheted. . csodálkozó arccal a magasba bámulva. Egész kis vagyon.kiáltott fel méltatlankodva. . fejüket hátraszegve. pontosan azon a helyen. A megdöbbenés. amikor a gyengéd jelenség mellett feltűnt Ellen is. Ez a női alak vékony és filigrán volt. még a nyelvét is kitépem.. mint vékony pó khálót lengette a szél. hogy őt ölje meg. mely úrrá lett rajtuk.Kezet emeltél anyád bátyjára? . és torkára forrasztotta a szót. Abiram. A legidősebb fiú keze feje nagyot csattant Abiram száján. aztán eltűntek a sátorban.jegyezte meg Abiram.felelte a fiatalember.kiáltott fel Abiram. mi történik ott! Ishmael a szirt felé emelte tekintetét.. De nem apjához fordult. és alatta ötszáz dollár jutalmat ígérnek a nyomravezetőnek.Micsoda zsarnok! . de hogy emberrabló is vagy. . Szemtelenkedtél apáddal és nagybátyáddal is. mert valami becstelen dolgot követtem el. még rólad sem hittem volna! . kecses alakja csupa finomság és gyöngédség volt. Óriás unokaöccse úgy szájon vágta.Ne a fiaddal pörölj.És ha ez a fenyítés nem elég. hogy csa léteknek hoztátok el a préribe? Mindig tudtam. . és majd megdermedt nagy megdöbbenésében.Kezet emeltem arra.Egy szót sem akarok hallani! A pokolba veletek. Nagyon jól tudod. a víz. ahányan csak vagytok! . aki megszólalt. Ezt már apja is megelégelte. Nem vagyok hepciáskodó ember. fekete selyemruháját.Amelyről azt mondtátok. Egy női alak állt a kiugró szirtfokon. minden póznára. No de hagyjuk ezt! Elég a veszekedésből! Éppen elég gondunk és bajunk van a nélkül is. hogy nyíltan hangoztattam: a földet nem lehet lefoglalni! A föld. ha már gyilkolni akar. Ishmael fiai összenéztek. és másik kezével olyan mozdulatot tett. Ami sok. mielőtt folytatja. Hosszú. talán nem akarta újra magára vonni veszedelmes haragját. hogy így történt. Álmélkodásuk még fokozódott. mondhatom. A két nő néhány szót váltott egymással. inkább Abiramet szólította meg. . amelyet olyan gondosan rejtegettetek? kérdezte gúnyosan. Ishmael! Inkább arra figyelj. de ami sok. A szikla lábánál ott álltak mind. . hogy lopsz. aki a családunkat pocskondiázta! .

ahelyett. Abiram tovább füstölgött magában. Itt biztonságban érezhették magukat. Abban az órában. Asát és Abiramet nem hagyta itthon.Valami durranást hallottam az előbb. ne nyugtalankodj! . de meggondolta. Mindkettőt magával vitte. Ha minden rendben van. . és az öreg trapper sütötte meg a legnagyobb szakértelemmel. Kár egy ilyen szép napot hiábavalóságokra tékozolni. mely odalent lezajlott. Az ösvény innen már csak a szirttetőre vezetett. Ishmael helyeslőn bólintott. Eszter. . akármilyen nyersen és parancsolón hangzottak is el. de jónak látta száját befogni. Az ösvény elején a fiatalabb fiúk váltogatták egymást. Ishmael fel akart menni a sátorba. Az egyiknek utasításokat adott a tábor őrzésére. ahol a fehér sátor állt. te meg eljátszod az időt! Szedd össze a fiúkat. lusta nyugalmába.Szelesebb helyet már nem is találhattál volna nekünk.Asa mondani akart valamit. aztán odaszólt a fiainak: . .mondta a házsártos asszony. hogy nem vitte-e el valamelyiket a szél! Te meg mit lebzselsz itthon. Ishmael nem várt választ senkitől. Nem tudott semmit a veszekedésről. mi újság. megbeszéljük. de nem is választotta külön. amikor Ishmael elindult vadászni. mit beszélsz? Egy héját láttam körözni a szikla fölött. Ishmael néhány percig fel és alá járkált. Két csoportra osztotta őket. de most a férjére csapott le. mégpedig példásan elkészítve.Meglesz az is. aki az imént még a tízéves kislányával pörölt. . ahol fatörzsekből. A tálalás nagyon egyszerű volt. Ebédjük bölénypúp volt. hogy vadra cserkésszenek. két ember üldögélt egy forrás mellett. inkább a megbékélést szolgálták. mit tehetünk ma a család érdekében. és elindult a sziklatető felé. Eszter asszony gyermekei körében megszokott házi munkájával foglalatoskodott. De az asszony megállította. azt akartam elriasztani. Elérte az alsó teraszt. és elindult a meredek ösvényen felfelé. Mindenki tudta. hogy szemmel tarthassa őket. megnézem. hogy egy kis húsról gondoskodnál?! .Vadat itt. Ishmael .mondta Ishmael. Az állatot Paul Hover lőtte.Jobb dolgod nincs? Tizennyolc éhes szájat kell etetnem. .Minden órában meg kell számolnom a gyerekeket. A földön ültek. a másik csoportot magával vitte. mert a hely jóformán megközelíthetetlen volt. és kitűnő étvággyal falatoztak. és visszasüppedt nehézkes. Miféle vadat ejtettél? . és nem győzték dicsérni kiváló erényeit. de meggondolta magát. néhány mérföldnyire az új táborhelytől.Felmegyek a tetőre. ágakból és fakéregből viskókat eszkábáltak össze a család számára. hogy ezek a szavak. a közelben? Ugyan. Itt fegyveres őr vigyázott a sziklaerőd biztonságára. Megint leballagott és maga köré gyűjtötte a nagyobb fiúkat. Haragja elpárolgott. és menjetek ki a prérire szerencsét próbálni. Most pedig jó étvággyal nekiláttak. elindult az ösvényt keresztbe elzáró fatörzsek felé.

mint a legtöbb ember. . Bödöneimet megtöltöttem a legf inomabb mézzel. akit rendes felfedező útján szerencséje erre vezérelt. Mi tagadás.kiáltott fel a doktor. hogy ízletes volna . . zsákja megtelt csúszómászókkal. persze más méhekkel. Ishmael Bush családjával? . de hát ki-ki a maga gusztusa szerint él.Evett már bölénypúpot? . Hektor.Ezzel jókora darabot szelt a húsból. aki fogyasztja . . Egy bizonyos megállapodás alapján. eszesebbe n étkezett. világéletében jobban aludt.Még a Nagy Folyó partján botlottunk egymásba.Nem találkoztunk már valahol? . mint az enyém .Igen. .Azt hiszem. miért? Mert sohasem élt vissza a természet adományaival. . A doktor kénytelen volt beismerni. hogy rá kerüljön a sor. valakit idecsalt a mi ebédünk illata. és tartson velünk . amely már jó ideje vágyakozva.Nagyon egyszerűen..Bravó! . hogy talál rá azokra a rajokra. biztosan megtalálom a rajt. . Lepkehálómmal elfogok egy méhet. . és a hű állat elé dobta.Az ember mindig tanul valamit . Hadd ismerjem meg. tartalmasabb ebédet kívánni sem lehet . tudós doktorom .bicskájukkal vágták ki a remeknél remekebb falatokat. és elismerőn bólintott. merre repül.Nem is olyan ostoba. . hanem ritka jó ebédet fedezett fel.felelte a fiatalember.elegyedett a beszélgetésbe Paul Hover. amikor felszáll egy virágról. A k ísérletet néhányszor megismétlem.Te is kapsz. Ahol röptük pályája keresztezi egymást. milyen íze van annak a bölénypúpnak. . .Ha megengedik.Látja ezt a kutyát. és aznap mindkettőnknek szerencséje volt. . Egy alkalmas helyen szabadon engedem. az ő vendége vagyok.Igen. . neked is szükséged van egy kis erőre öreg napjaidra. megkóstolom a pecsenyéjüket.. nem irigylem a mesterségét. és puszta kézből ették.Csak azt nem tudom. mint csökkentette egészséges étvágyukat. nem is érdemli meg .. Úgy látszik. Iránya egyenesen az a fa. . . . .mondta a doktor. . .Maga is a táborban lakik. A kóstolóból alapos falatozás lett.. erőt ad annak. hogy ilyen jót már rég nem evett.Foglaljon helyet. Nem tévedett.Maga nekem nagyon ismerős . és okosabban élt. .invitálta az öreg szívélyesen.mondta a tudós. amelyből besöpörte a virágport.mondta az öreg trapper. és sikerült néhány pompás rajt befognom.mondta a doktor. . És tudja. Magának sem volt oka panaszra.bólintott a trapper. és megfigyelem. Ez a hosszú élet titka.Hát ha nem hiszi.Maga békákra és gyíkokra vadászott. de türelmesen várta. amelynek odvában a vadméhek raja tanyázik. fiatalember? Azt hiszem. A doktor csak most nézte meg a méhvadászt figyelmesebben. tudós uram.De nem ám! . Most nem valami ritka növényt vagy ritka bogarat. én meg egy méhrajt üldöztem. A természetbúvár tartott feléjük.Nem hiszem.mondta. nem tányérból.A maga mestersége mindenesetre könnyebb. Ám ez inkább növelte.mosolygott Paul. De figyeljen csak! Mintha lépéseket hallanék. .

ha nem ég bennem a vágy.mondta a trapper.fordult az öreg a doktorhoz. . .Ebből biztosan tudom. Az eskü szent.Akkor mesélje el nekünk. amit Ishmael Bush foggal-körömmel védelmez? Még a közeléből is elmar mindenkit! . nem lehet vele tréfálni. Ishmael megesketett. Paul fejcsóválva hallgatta. .A trapper a bozót felé fordult és hallgatózott. .Miért nem leselkedett egy kicsit? . hogy segítségével más álla tokat is elfogjon ugyanabból a fajtából. hogy azt a titokzatos állatot szemügyre vegyem.Kedves uram. hogy ez az állat.Nem tehettem.mondta a tudós. . amit Ishmaellel kötöttem.Említettem már a megállapodást. Az én fejtegetéseimet és magyarázataimat is mindig a legnagyobb figyelemmel meghallgatja.álmélkodott a doktor.kérdezte Paul Hover. mert ez a préri növényekben nagyon szegény. A kutyám már régen jelezte volna.Nincs okom kételkedni benne . . ahol már több van ebből a fajtából.De miért? .Nem hallottam semmit. Hektor? Kövessük a nyomát? Vagy ne törődjünk vele? A kutya felemelte fejét.. akkor megengedi. és én leszek az első tudós. attól félek. hogy egy bizonyos időpontig még közelébe se megyek a sátornak. és végül megszólalt. kedves bátyám. hány álmatlan éjszakát okozott már nekem! . majd hangját suttogóra fogva. . . magát lóvá tették. hogy alaposan megnézzem. bizalmasan hozzátette: .Mindegy.Nekem is úgy rémlik. De most jut eszembe . Már régen visszafordultam volna.Nem hiszem. hogy a doktort csakugyan lóvá tették .Maga is hallott róla? . Egyelőre nem mutathatja meg nekem . Legalábbis ezt ígérték nekem.Mi az. a préri mélyébe. Morgott egy kicsit. . Majd leharapták a fejemet. Ishmael azt mondta nekem.Paul zavarba jött.Micsoda! A fejét? Hiszen akkor óriási állat lehet! Méghozzá ragadozó! Nem is képzeli. Majd kutyája fölé hajolt.És maga elhiszi? . de nem mozdult el a helyéről. egy vadállat társaságában tegyen meg ilyen hosszú utat? . mint Ellen Wade. Csak nem képzeli.Hát figyeljen ide! . hanem ember.Látja? . . . aki leírja és osztályozza.mondta -.Mert valami ritkaságról van szó.honnan ismeri Ellent? .Miért ne? Ellen okos lány. . és érdeklődik a természetrajz iránt. hogy a sátorban állatot rejtegetnek. Mit csináljunk. .kérdezte az öreg. hogy egy olyan művelt lány. csak véletlenül kerültem a közelébe. hogy egy nagyon ritka állat.Ezt nem értem. amelyet azon a ponyvás szekéren magukkal hurcoltak. és szimatolni kezdett. . mit rejtegetnek abban a fehér sátorban kérdezte az öreg. de ha elérkezünk egy bizonyos távolságra.Honnan? Az ördögbe is! . no! Most nem rólam van szó! . . és azért viszi magával a préribe.Kicsoda? . hogy nem állat.

.felelte az öreg nyugodtan.Aki felénk közeledik a bokrok közt . . És a következő percben egy katonás tartású fiatal férfi lépett ki a bozótból.

. ha volna egy kis viskóm ezen a tájon. és zavarában tömködni kezdte kis fapipáját. a hozzá tartozó lőporszaruval és golyótáskával. amelyről már meglehetősen elpiszkolódott aranybojt csüggött alá. melyre sohasem pályáztam. .mondta. itt a jó alkalom a megtöltésére.Ah! Már hallott róla.V. .Akkor isten hozta! . és egy ilyen bölénypúpot fogya szthatnék mindennap ebédre.kérdezte Paul Hover -. mint a sapkája.lógott le. hogyan kell méheket a síkságról a legközelebbi erdőig követni? . persze nem egyedül. Öltözékét szarvasbőr nadrág és indián mokasszin egészítette ki. Zubbonya ugyanabból a posztóból készült.A méh olyan madár. festetlen bőrből készült derékszíjára pedig csinos fegyvertokot erősített.Jó barátként jöttem .Annak már néhány hete. helyesebben: előttem járt ma reggelig. pedig fiatalabb koromban híres madarász voltam . Én lennék a legboldogabb ember Kentucky és a Sziklás-hegység között. ha szabad kérdeznem? .Mondja csak. másra nem tartozik .Hagyjuk ezt.jelentette ki a barna arcú. amíg hazatérhetek. hanem a kis El. egyenes kard . Szívesen látjuk egy kisebb-nagyobb kóstolóra.felelte mosolyogva az idegen. mert tegnap reggel óta böjtölök.Vagy talán a kis kicsoda? . hogy ilyet még nem evett. ért valamit ahhoz. . kedves uram . bár a katonák humora az Uncle Sam (Samu bácsi) szavak kezdőbetűit látta bennük. s ha elég friss szalmát tudnék keríteni a méhkasokhoz.A kis micsoda? .. elvegyülve hollófekete. fekete selyem nyakravalót viselt. ha akad még egy üres csücsök a kedves gyomrában. de most már én is a bölénypecsenye lelkes hívei közé tartozom. annál is inkább. Sötétzöld vadászingét sárga paszomány díszítette. egy jó öreg erdő közelében. Végül katonai hátizsákot is cipelt. . és attól tartok. .felelte Paul elvörösödve. . amelyek az Egyesült Államokat jelentették. rajta a közismert U. Nyakában lazán megkötött.erős és hozzáértő kézben veszedelmes fegyver . melyből k ét parányi pisztoly nyele kandikált ki. kezdőbetűkkel. Ezenkívül rövid katonai karabélyt hordott keresztben a vállán.kérdezte az idegen mosolyogva. Fogadjunk. ahol sok odvas fa van. .Olyan ember vagyok. . jóképű fiatal férfi. A TÜZÉRSZÁZADOS A jövevény finom posztóból varrt kék sapkát viselt.És abban az esetben. Piros selyemövéből dúsan ékesített. Paul széles mozdulattal nyújtotta felé kezét. . amióta hátat fordított a civilizációnak! Mióta van úton. és nagyon jól ismerem a jól elkészített bölénypúp dicső érdemeit. sőt ismeri! Ebben előttem jár. hullámos fürtjei közé. Mindenesetre köszönettel elfogadom a szíves meghívást. Két övet is viselt. S. aki semmi esetre sem kívánja keresztezni az önök békés útjait és becsületes törekvéseit. még néhány hétbe telik.

Közben az idegen helyet foglalt, és minden figyelmét a falatozásnak szentelte. Paul megnyugodott, és mosolyogva nézte. Miután meggyőződött róla, hogy nem kapott versenytársat a méhészkedés terén, egyre jobban megkedvelte az idegent. Annál komorabban nézett rá Ob ed Bat. Most őt gyötörte a féltékenység. Az idegen fiatalkorában híres madarász volt, ráadásul ismeri a bölénypecsenyét. Nyilván ő is természettudós. Battius eddig azt hitte, hogy ő az egyetlen, aki a préri flórájának és faunájának, vagyis növény- és állat világának feltárásával foglalkozik. Még csak az kellene, hogy egy másik tudós tolakodjék ide, és megfossza attól a dicsőségtől, amelyet eddig fáradságos munkájával bőségesen kiérdemelt. - Látom, ízlik a vadpecsenye, tisztelt uram - fordult az idegenhez. - Bocsánat, ha nem adtam meg a titulusát. Bizonyára doktor úrnak kellett volna szólítanom. Ön doctor medicinae, nemdebár? - Ön olyan címet tulajdonít nekem, melyre nem tarthatok igényt. - Talán csak egyetemi hallgató? Vagy más tudományággal foglalkozik? - Egyik sem talál rám. - Pedig az a benyomásom, hogy ön kutatóúton van..., azért járja a prérit, hogy keressen, kutasson. Az idegen letette bicskáját, és csodálkozva nézett rá. - Hát ezt honnan tudja? - kérdezte elvörösödve. - Talán a homlokomról olvasta le szándékaimat? - Mindegy, honnan olvastam le, most az a kérdés, jogosan vállalkozhatik-e ilyen felelősségteljes feladatra. Van erre felhatalmazása vagy jogosítványa? Valami okmányra gondolok, amelyet megfelelő szerv vagy hatóság állított ki. - Valóban komoly feladat, sőt kötelesség vezérelt ide. De ez teljes mértékben magánügy. Hogy miért kell hozzá valami papiros, nem tudom megérteni. - Pedig a szokás megköveteli - mondta Bat ünnepélyesen. - A magunkfajta ember azt az okmányt utazásaira magával viszi, és szükség esetén felmutatja. Már csak azért is, hogy elejét vegye mindenféle kételynek vagy gyanúsításnak. - Furcsa - dünnyögte az idegen, és sorra szemügyre vette a tűz mellett ülő embereket, mintha testi erejüket mérlegelné arra az esetre, ha netalán verekedésre kerülne a sor. - De ha okvetlenül kívánja, papírral is szolgálhatok - folytatta. Belső zsebébe nyúlt, és egy hosszúkás dobozt vett elő. Büszkén átnyújtotta Battiusnak. - Vessen erre egy pillantást, uram. Remélem, ezek után ön sem vonja kétségbe, hogy jo gom van utazgatni egy országban, amely most már az Egyesült Államok területe. - Majd mindjárt meglátjuk - felelte a természetbúvár, és a dobozból pergamentekercset vett elő. Kibontotta, és felkiáltott meglepetésében. Ejha! Hisz ez az Egyesült Államok pecsétje! Jefferson saját kezű aláírása, az elnöké és filozófusé! A hadügyminiszter ellenjegyzései! Ah, ez teljesen rendben van! - Miféle okmány az? - kérdezte a tűz másik oldaláról Paul Hover.

- Elnöki pátens, mely Duncan Uncas Middleton urat tüzérségi századossá nevezi ki. - Kicsodát?! - kiáltott fel a trapper, aki az első perctől kezdve úgy nézett a jövevényre, mintha el akarná nyelni a szemével. - Milyen nevet mondott? Uncast? Csakugyan Uncas? Fürge Szarvas? - Valóban úgy hívnak - mondta az idegen kissé gőgösen -, és azt is tudom, hogy indián név. Egy indián törzsfőnök neve volt ez. Én is, nagybátyám is büszkén viseljük, annak a nagy szolgálatnak az emlékéül, amelyet ez a hős indián törzsfőnök a régi harcok idején családunknak tett. - Uncas? Azt mondja, Uncas? - ismételte a trapper, és közelebb húzódott a fiatalemberhez, sőt kezével félresimította homlokán hollófekete fürtjeit. Az idegen, csodálkozva bár, de tűrte. - Ne vegye rossz néven..., szemem már nem a régi, nem olyan éles, mint azokban az időkben, amik or magam is derék harcos voltam. De így is felismerem fiában az apát! Abban a pillanatban, amikor hozzánk lépett, feltűnt nekem a csodálatos hasonlatosság! Mondja, kedves fiam, hogy hívják az édesapját? - Apám tiszt volt a függetlenségi háború idején, és természetesen Middletonak hívták, mint engem. De nagybátyám - édesanyám fivére - Duncan Uncas Heyward volt. - Ő is Uncas! - kiáltotta a trapper, remegve izgalmában. - És az ő apja? - Ugyanúgy hívták, csak ő még nem viselte az indián főnök nevét keresztnév gyanánt. Ő és nagyanyám sokat köszönhetett a nagyszerű indián harcosnak. - Tudtam! Mindjárt tudtam! - kiáltott fel az öreg remegő hangon, és dermedt arca megelevenedett. - Ha nem a fia, hát az unokája! Mindegy! A vére, a tekintete, az arca ugyanaz! És mondja csak: az, akit szintén Duncannek hívtak, de Uncas nélkül, él-e még? A fiatal férfi szomorúan megrázta fejét. - Sajnos, már nem él. Rendkívül magas korban halt meg, tisztelettől és megbecsüléstől övezve. Boldog volt, és szerették. Boldogsággal és szeretettel árasztotta el környezetét. - Rendkívül magas korban! - ismételte a trapper, és tűnődve nézte sovány, de még mindig izmos kezét. - Persze, a szabadban élt, és a maga módja szerint okosan. De ön még gyakran látta, nem? Nem szokott Unkaszról és a vadonról mesélgetni? - Gyakran mesélgetett. Akkoriban királyi tiszt volt. De amidőn kitört a háború a korona és gyarmatai között, nagyapám az üres szó helyett, a formai kötelesség helyett az igazi kötelességet választotta. Hű maradt szülőföldjéhez, igazi hazájához, és a szabadság oldalán harcolt. - Ebből is látni, hogy okos ember volt. Jöjjön, fiam, mondja el, miről mesélt a nagyapja, amikor megemlékezett az őserdőről. A fiatalember mosolygott az öreg kíváncsiságán és sürgető kérésén, de mivel nem látott benne semmi bántót, készségesen eleget tett neki. - Az öreg emberek szeretik a régi históriákat, és magam is szívesen meghallgatom - mondta Paul, és letelepedett az öreg mellé.

Middleton ajkán kissé gúnyos mosoly suhant át, de amint a trapperhez fordult, inkább elnézően mosolygott. - Hosszú és szomorú história ez - mondta. - Tele van véres tettekkel és az indián kegyetlenség borzalmaival. - Nem tesz semmit - mondta Paul. - Mi odaát, Kentuckyban megszoktuk már az ilyen történeteket, és nem is bánjuk, ha előfordul benne néhány skalpolás. - Azt szeretném hallani, amit Unkaszról mesélt - mondta az öreg, kissé bosszankodva a méhvadász kotnyelességén. - Mit gondolt és mit mesélt róla szép otthonában, díszes bútorai közt? - Valószínűleg ugyanúgy megbecsülte, mint annak idején a vadonban. - Barátian emlékezett meg róla? A szegény, meztelen, hadiszínekre mázolt harcost barátjának nevezte? Nem volt büszke ahhoz, hogy egy indiánt barátjának nevezzen? - Büszke volt a barátságára, és elsőszülött fiát róla nevezte el. Kifejezte azt az óhajtását, hogy ez a név nemzedékről nemzedékre szálljon át. - Derék dolog! Így érez egy igazi katona! Megemlítette a mohikán fürgeségét? - Fürge volt, mint a szarvas! A franciák így nevezték: Le Cerf Agile. - Igen, Fürge Szarvas volt, csakugyan. És milyen bátor! Nem ismerte a félelmet! kiáltott fel a trapper elragadtatásában. Szemében sóvárgás tükröződött. - Nagyapám úgy emlegette, mint a hűség és hősiesség mintaképét. Unkaszt is meg az apját is, Nagy Kígyót. - Mennyire igaza volt! Hűségesebb barátot nem szült még semmiféle nép, akármilyen színű a bőre, az egész földkerekén! Az ön nagyapja igazságos ember volt, és mindig megtette kötelességét. Veszedelmes időket élt át akkoriban, ott a hegyek közt. Mondja, fiam, bocsánat, mondja, százados úr, ez volt minden, amit nagyapja mesélt? - Dehogyis! Mondtam már, hogy hosszú és borzalmas történet. Mindketten, nagyapám és nagyanyám is... - Ó, én ne tudnám? - kiáltott fel a trapper, és arca kigyúlt az emlékek tüzétől. - Hogy is hívták csak? Elsie? Vagy Alice? Tudom, finom, mosolygós arca volt, de könnyen sírva fakadt. Haja aranyszőke, bőre fehér és makulátlan. Ó, kitűnően emlékszem rá! - Hogyan? Ismerte? Az öreg elfordította fejét, és meglátszott rajta, hogy érzelmeivel birkózik. Majd visszafordult a fiatalemberhez, egyenesen a szemébe nézett és megkérdezte: - Kiről beszélt még a derék indiánokon kívül? A Munro lányokról talán? - Nem. Inkább egy fehér férfiról, aki a delavárok közt élt. A gyarmatokon született, vadász és erdei vezető volt, nyomkereső a királyi csapat ok szolgálatában. - Bizonyára egy haszontalan csavargó, mint a többi sehonnai fehér, aki a vademberek közt élt, ugye? - Vigyázzon a szavaira, öregem! Ha nem nézném ősz haját, gorombán visszautasítanám meggondolatlan rágalmait! Az a férfi, akiről én

mit gondoljon. a Nathaniel nevet .beszélek. hangosan zokogott. . és még két unokabátyámat is. és ami még fontosabb. melyen hiába próbált úrrá lenni. és torkon ragadta a századost.A vadász igazi nevét . derék emberek ennek a vadásznak a nevét viselik? . nem értette meg. hogy miért bántja ezt a szegény embert. és csak azért nem jutott arra a magas polcra.most nincs itt.Egy tudatlan. és az üstökét kezdte cibálni. mely megillette volna. de katonai ügyességben felülmúlta őket.amely n-nel kezdődik.mondta az öreg elcsukló hangon. felugrott. most meg egy nyomorúságos csapdaállító! Könnyek peregtek alá beesett orcáján. . .Én voltam az a vadász és erdei vezető. talán egyszerű ember volt. egyszerű vadász nevét? A nagyok. mindkét faj jó tulajdonságait egyesítette magában. Paul Hover.Ezek szerint az ön nagyapja nem felejtette el azt az erdei vezetőt teljesen? .. és nem tudta. hogy a jót és a rosszat első pillantásra meg tudta különböztetni e gymástól. legnagyobb meglepetésére a kezében maradt. és bőrzekéje ujjával takarta el. helyette a természetbúvárt ragadta meg. mintha egy kisgyermekkel beszélne -.felelte a fiatalember mosolyogva. Kelletlenül fészkelődött a helyén. vagyis paróka.kiáltott fel az öreg megdöbbenten. de nem messze innen egy szarvas után szimatol -. a trapper lesütötte a szemét.Az ő nevét. hogy a családban már három fiú az ő nevét viseli.Az öcsémet róla nevezték el.” Így mondta a nagyapám szóról szóra. Nagyapám így nyilatkozott róla: „Az emberi faj egy nemes példánya volt.De honnan tudja mindezt? Egyébként van egy kutyám . Az a vadász ajándékul adta nagyapámnak.. miért olyan felindult az öreg. fejét két térde közé rejtette. majd újra becsukta puskája serpenyőjét. és l-lel végződik? . Bátorsága nem maradt indián barátai mögött. azt mondja?! . Aztán észbe kapott. a sokáig szunnyadó és most oly váratlanul és különös módon felébresztett emlékek hatása alatt éppen csak annyi ereje volt. hol az egyikre. Ráförmedt. Rekedt hangon kérdezte: .Úgy van. hol a másikra nézett. Az izgalomtól kimerülten. . kutyuskám? A te véred száguld itt a prérin. Büszkén viselik ezt a nevet. De amikor látta. mert az erdőben nőtt fel. kitűnőbb szimatú és gyorsabb lábú állatot az egész országban hiába keresne. Megvolt benne az a ritka képesség. De mivel ez az üstö k csak műüstök volt.Annyira nem felejtette el.. a talpig becsületes.. hogy tompa és természetellenes hangon. és eleresztette az idegent. A végeken élő emberekkel ellentétben. de a szíve arany.. . Mialatt a fiatalember így beszélt. a gazdagok. aki feszült figyelemmel hallgatta a beszélgetés minden szavát. miért ríkatja meg. felkiáltson: . az előkelők.Hektor . hogy az öregember keservesen zokog. nem a rosszakat. édes fiam! Valamikor harcos a javából. és kutyája fülével játszadozott. amelyik a szóban forgó vadász egykori kutyájának az utóda. . Azután reszkető ujjaival kinyitotta. és pompásabb fajkutyát. Hát nem csodálatos? Nem bírta tovább. hallod-e.

Mi értelme volna. mely tisztes korát megilleti? . ebben a pusztaságban. akinek nincs már ereje vadászni. Az idegen engedelmeskedett.Igen.folytatta a százados. és visszaillesztette kobakjára.Egy pillanatig sem kételkedtem benne. mennyivel különösebb. . és a nap olyan lángoló pompával süllyedt alá a sötét pusztaságba. a derék vadász már régen nem él . mindenki elhiheti. fejét újra felemelve. csak csodálkoztam . azok több száz mérföldnyire innen. a halál kiszámíthatatlan . kopasz fejét. Ide talán nem jönnek utánam a favágók és az erdőirtók! De még több joggal kérdezhetném én öntől ugyanazt. Csak alkonyatkor szakadt fel rajta egy tiszta kék csík. és tőrei meg csapdái tartják el puskája helyett. becsü letes emberek közé kerültem. nagyapám kedves barátja. és egyetlen szolga nélkül járja ezt a pusztaságot! .Micsoda zagyva történet! . itt telepszik le. kedves uram.mondta az idegen.Mit akar tőlem? . Az éjszaka árnyai sötét köpenybe öltöztették Ishmael Bush sziklavárát. kettőjük közül ő a fiatalabb. amelyek szokásos őszi útjukon észak komor partjairól a Mexikói-öböl felé igyekeztek téli szállásukra.Ha már az is csodálatos. . és hiú dicsekvéssel az ajkamon szálljak sírba? .Azt hittük. hogy ne halljam a fejszék gyűlölt csattogását. nem csodálkoznék. akárcsak a költöző madarak rajait.. A prérin legelésző hatalmas bölénycsordákat elnyelte a sötétség. hogy itt él. halljuk. hogy még nyolcvan tevékeny év után is itt maradjak az élők sorában! Amit mondtam. . . s a százados belefogott elbeszélésébe. mint künn az óceánon a végtelen vizekbe.Hogy van az. ha egy szót is értek belőle! .mondta a doktor. maga pedig kiült az előreugró sziklára. és türelmesen leste a vadászok visszatértét. boldog fiatalember.Elsősorban azért jöttem ide. . Amint bealkonyodott.Ha okaimat ismerné. és megsimogatta fénylő. vállalja a préri kényelmetlenségeit.Igen. Eszter összeterelte gyermekeit. .Nem. mert úgy látom. hogy ebben a korban hazudjam. akik nem fognak elárulni. inkább segítségemre lesznek. Én magánügyben jöttem ide. Nagyapám ebben a hitben halt meg. . mondjon el mindent! Üljön le mellém. Paul és Bat is követte példáját. hogy egy öregember. Azt hitte.mondta a trapper. Csak nem tartozik azokhoz a csapatokhoz. Az eget egész nap párafelhők borították. és meséljen! mondta a trapper. dicső szülők dicső sarja.A sors úgy akarta. miközben közelebb húzódott a tűzhöz.Ishmael legyen a nevem. El is mondok mindent őszintén. távol minden kényelemtől. Majd kirántotta parókáját Paul kezéből. amelyeket a kormány küldött az új territóriumba? . . hogy egy szép. Néhány lépésnyi távolságra tőle egymagában üldögélt Ellen Wade.sóhajtotta. Lewis parancsnoksága alatt menetelnek a folyón felfelé.

felelte az ura nyugodtan. .hagyta rá Ellen..kiáltott át hozzá Eszter. Leérve látták. Tíz erős védője van! . Ami biztos. hogy nem ragasztotta be . . Most pedig itt az este.Azt hiszem. mint ő.vitatkozott Abiram.Ha ezt a lepke. . másnak nem. azt hiszem. mint bárkié közülünk. hogy hallja. De ha Abiramnek véletlenül igaza van. .Nyugodtan mondhatsz tizenkettőt is. amíg az étel el nem készült. . Nem is kellett megerőltetnie magát . nagy kár. mert farkasétvágyunk van. De várjatok.Már készítheted a tálaidat meg a kosaraidat! Annyi sütni való húst hoztunk. miképpen dicsérgetik! .fakadt ki Ishmael bosszúsan. Azután olyan hangon hívta a társaságot vacsorához. rossz példát ad a fiainak . Csak egy kicsit lomha. sőt mindnyájunknak.Kár.Még csak az kellene.Helo. de fáradtak is vagyunk. Ezt a sziklát nem foglalják el egykönnyen.Több mérföldnyire bejártuk a prérit. hogy Ishmael két-három fia segítségével egy kövér szarvast hurcol: mögöttük Abiram lépeget bölényhússal megrakodva. . vigyünk fel mindent a sziklatetőre.jelentette ki erélyes oldalbordája. engem kettőnek is vehetsz! A doktor persze gyáva és gyámoltalan. és vacsorázzunk ott.Én mintha láttam volna egy helyen a nyomaikat. és Ellen sem maradt fenn a teraszon. kislány! Te még fiatal vagy ahhoz. Egymás hegyén-hátán rohantak lefelé a meredek ösvényen. Eszter munkához látott. vénasszony! . amikor a lábamban éreztem szaggatást.Én nem állítanám olyan biztosan. egy ideig még nyugságunk lesz tőlük . mondhatom! Tegnap a szájamat akarta beragasztani egy flastrommal. fiatalság! Gyertek le érte! Mi már éppen eleget fáradoztunk! A gyerekeknek nem kellett nógatás. az biztos. .hangzott fel hirtelen a squatter kiáltása a szikla aljából.Már a nélkül is túl sokat tart magáról. . . és nem készült el a legszükségesebbel. és nem fedeztük fel egyetlen indián mokasszin nyomát sem. De Eszter asszony úgy vélte. amikor a gyerekek lármája kissé alábbhagyott. Rossz üzletet csináltál vele. De akkor sem kell aggó dnod. míg Asa megjön. .Igen. jót tett volna neked. neki élesebb a szeme. aki annyit vesződne a családjáért. Ishmael .Nonono. .és poloskavadászt nem számítjuk. . és ugyanolyan buzgalommal szidta a gyerekeket is. az a baj.mondta Ishmael. Főzött.Rézbőrűvel nem találkoztunk. Eszter. Már első szavára mindenki odatelepedett a párolgó üst köré. hogy ilyen megjegyzéseket tégy! Mutass nekem még egy férfit az egész határvidéken.A te nagybácsid mindig rossz számoló volt. Eszter kissé lassabban követte őket. hogy csak győzzed elrakni! Mozgás. hogy nincsenek sziúk a közelben . Süsd meg a hús egy részét minél előbb. csak neki van joga Ishmaelt bírálni. . Tíz perc múlva az egész társaság odafenn volt. . szeretnénk korán lepihenni. Eszter. Reggeltől délig itthon eljátszotta az időt hét nagy fiával együtt. mint a török mecsetek tornyában a müezzin. ha a sziúk visszajöttek volna. Nelli! . Szép kis doktor. ha imára szólítja az igazhívőket.

dünnyögött Abiram.Hihetetlen. nem esett a sziú ördögök kezébe . barna gyermekarcokat. Egyébként minden mély sötétségbe borult körös-körül. melyek ártatlanságukban is magukon viselték bizonyos vadság bélyegét. .Asszonyság! . Fénye beragyogta a napsütötte. Szerencsére Ishmael túlságosan fáradt volt ahhoz. Mi történhetett azzal a fiúval? Talán az indiánok fogságába esett? Vagy még nagyobb szerencsétlenség érte? Ezek a gondolatok annyira felizgatták. és nem válaszolt. és a láng magasabbra csapott. Én magam akarom beereszteni! . aki ne m aludt. és a szikla olybá tűnhetett a távolból. melyet Ishmael citadellájának szemelt ki. és a szirten kihajolva. mint egy világítótorony.Vigyázz a szavaidra. úgy nyúlt fel a magasba. A nagyfiúk sorra eltűntek durva fekhelyük irányába. hogy tovább firtassa a dolgot. és a vacsoráját követeli. hiszen pontosabban működik. Éberen figyelt minden kis neszre. . mint a legjobb óra Kentuckyban. mint egy jóllakott ökör. és kijelentette. Nelli: miért voltál olyan süket reggel? Ellen orcája hirtelen égőpirossá vált.kiáltott le. hogy aggodalmát elleplezze. felver az álmomból. a puszta földön! . .mondta Eszter bosszankodva. nem hallod? Csak nem alszol? Ne merészeld a kaput kinyitni. hogy a gyomra még nem kergette haza. mely fenyegető akart lenni. mely közelgő léptekre vallott volna.Persze. Tetején hatalmas tűz lobogott. mint egy éhes medve. Végre kívánsága teljesült.kérdezte Eszter.Abner! Abner! Abner. beállít. Most jut eszembe. A szikla alján tanyázó őrön kívül most már Eszter volt az egyetlen.Aludj csak odalenn. sem Absalon. hogy máris aludni megy. hogy ne engedjenek fel.Hát nem Asa van ott? . egy férfi homályos alakját vette észre a szikla lábánál. Csak azt csodálom. . Abiram! Micsoda ostoba beszéd ez! Inkább fogd be a szád. nagyot nyújtózko dott.A töredezett szikla. . hogy Asa ilyenkor még nincs itt! . Asa kimaradása sehogy sem tetszett neki. különösen ha dolgozott egy kicsit. lehajtotta fejét. hogy szállásomról kizárjanak! Tiltakozom a törvény nevében! Ennek az orszá gnak a honpolgára vagyok. Ellen Wade arca megint olyan sápadt. mint ma délelőtt. majd ha már végeztünk a vacsorával.kiáltott fel egy hang alulról. . .Hirtelen balsejtelem fogta el. Asa! . mint az asszonyt meg a lányokat ijesztgetni. Néhány perccel később Eszter a gyerekhadat is lefektette. Felállt. ha egy-egy szélroham felkavarta a máglya parazsát. sem más héber fejedelem! Ne várasson már olyan soká! . mint a tenger vizéből egy magányos sziget. de csak azért. . hogy nem jött álom a szemére. ha nem jut eszedbe okosabb.Nem! Sem Asa. .Igazán megérdemelnéd. Fülét megütötte a régen várt zaj. amíg le nem jövök. Időnként.Remélem. hogy már-már kiment volna elébe egészen egyedül a sötét préribe. Irtózatos zabagép ez az Asa. azonkívül orvos és tudós! Nem akarja beengedni doktor Battiust? . Ishmael dühösen a combjára csapott. amerre kémlelődve meresztgette szemét.Nehogy eszébe jusson köveket ledobálni! Tiltakozom az ellen. a sziklat ető sötétjéből elővillant a nagy fehér sátor. Annyira nem ismerte a félelmet.

utat nyitott neki. Obed elhatározta. amint megismerte Ellen Wade hangját.Beteg talán valaki a sátorban . De ahelyett.Miért tette ki magát ilyen veszélynek. asszonyom? .a szád még most is rángatózik. hogy itt vagyok. A squatter felesége beszélt magában. mihelyt lábát a legfelső kőlapra tette. mindkettőnket lehajít a szikláról. .Csitt! Biztos. Bushné meg se köszönte ugyan.Ellen. nem! . Van nálam szíverősítő orvosság. hogy őrséget álljak. Gondosan meggyőződött róla. hogy Ishmael nem hallja? .És vadállatokat? . szíverősítő helyett milyen erős adag altatót oldott fel a konyakban. . és mindjárt remekül fog aludni. Amikor a keverék elkészült. Abner azonban. te nagyon gyanús vagy nekem! Gyanús tüneteket észlelek rajtad: mintha ásítottál volna .Ő nem. hogy a konyakot semmiképpen sem fogja visszautasítani.Látott talán indiánokat? . Tüstént nekilátott receptje elkészítéséhez. hogy szomszédai valamennyien alszanak. .Örülök. De akármilyen óvatosan mozgott is. Battius doktor? . ha nem tudja . visszahőkölt. de annál gyorsabban felhajtotta.Eszter nem felelt. hogy Battius doktort idefárasztják ebben a késő éjszakai órában? A természetbúvár szíve nagyot dobbant. A doktor visszafordult és megjegyezte: . de fellélegzett. hogy ezt az asszonyi Cerberust ártalmatlanná teszi. csak félig riadt fel bóbiskolásából. aki a bejáratnál őrködött. . hogy a doktor maga is elcsodálkozott volna rajta.Ó.Nem tud aludni. . Csalódottan visszafeküdt szalmazsákjára. Nemsokára mély csend honolt a sziklateraszon. Ekkor a szomszédos kunyhóból motyogó hangokat hallott. Még halkabb suttogással felelte: .Mit akar ajánlani? Talán megint egy flastromot a számra? . . Nellike.súgta egy szelíd hang -. Néhány cseppet keverek egy pohárka konyakba. Negyedórával később olyan mélyen és szabályosan lélegzett. mely alig volt nagyobb egy kutyaháznál. mert egy kéz ragadta meg kabátja szegélyét.Dehogyis. hogy zajt ne csapjon. Beszólt hozzá.jelentette ki a doktor határozottan. mert álomszuszékságod bajt hozhat rád és egész családodra! Nem várta be a választ. és tudta. hogy maga az! Maradjon csendben. azután lassan felmászott a sziklatetőre.Megparancsolták.Eszter nem ébred fel . Mihelyt a doktor hangját megismerte. Vigyázz magadra. miért leselkedett ma reggel a sziklán? . Battius doktor akkor előmászott sátrából. Inkább a nénitől féljen. gyermekem! Ha Ishmael megtudja. A doktor ismerte Bushné gyenge oldalát. hogy lefeküdt volna. hanem felkúszott az ösvényen.Abner. még sokáig üldögélt. merész terveket szövögetve.

. de hetykén válaszolt: . Ellen intett neki. hogy most rejtvényeket fejtsek meg.Ezúttal egy kétlábút. Ellen érezte. akivel találkoztam.mondta.Én egy érdekes állatot fedeztem fel. hogy mi a neve annak a kétlábúnak... hogy hallgatni fog.Neve Paul Hover . hogy feljöjjön ide a sötétben? Hisz nem tudhat semmit.. aztán beosont a sátorba. . Én nem szegtem meg a fogadalmat. amit akarok.Ishmael Bush nem a nagybátyám. Izgalmas pillanatok következtek. . .Azt sem. és mindketten eltűntek a titokzatos sátorlap redői mögött. csak nagybátyám özvegyének a férje. A maga nagybátyja engem megcsalt.Az isten szerelmére. ha megmondom. aki nem fogadott meg semmit. De ha kétlábúra akadok. hogy haja tövéig elpirul. Karon fogta a doktort.Csak nem ő vette rá magát arra. . és olyan heves zokogásban tört ki. . De van nálam egy levél. visszaélt a bizalmammal. . .felelte a lány nem minden büszkeség nélkül. .. Ezt nem lehet igazi rokonságnak tekinteni . és azt tehetem. akkor Ishmael nem hazudott. mit. akivel gyanútlanul megállapodást kötöttem. hogy maradjon csendben.Ma jöttem rá a csalásra . Paul. hogy a doktor már aggódni kezdett..Már megint? . és amelyet magam is szívesen elszakítanék! Leroskadt a sziklalapra.Szóval maga már tudja? . amíg a lány ki nem jött. mit mondott? . . amelyet saját kezűleg kell odabenn átadnom valakinek.folytatta az orvos rendületlenül..Nem értem. mit beszél. melyet csak a véletlen bogozott össze.Mindjárt nem lesz álmos. Attól tudtam meg egyet-mást. és nem esküdött meg.Tönkretesz minket! .suttogta Ellen izgatottan..Foglalkozása méhvadász. akkor a megállapodásunk felborult.hebegte a lány.Látnom kell ennek a sátornak a lakóját. gyermekem. mégpedig a Kentucky-fajtából. Mit akar még tudni? . gyermekem. . csendesebben! . félrevezetett! . Ellen! Az az ember. . de álmos vagyok ahhoz.Tudom. De van még valaki.Mit.Csak sejtem. és várjon.Ne vessen szememre egy köteléket. Ha egy négylábú állat van odabenn. .

ha arról van szó.Ne hallgassatok rá! .szólalt meg Abner -. szótlanul fogyasztotta el reggelijét. hogy egy elejtett szarvast felkapjon a vállára .Eh. . az is lehet . ott vacuum. . hogy a doktor szavai nagy figyelmet keltenek. Ez is lehet. azt mondtam. és Ishmael is sötéten ráncolta homlokát.Egyik fiadat már elűzted a felfortyanó természeteddel.Csak folytasd.dörmögött Abiram. . hogy alig t udom a nyelvemet mozgatni. Ott aludt hát a zsákmánya mellett.jegyezte meg Ishmael epésen. Még Eszter asszonynak sem volt kedve zsörtölődni.felelte az anya.Apám . .magyarázta Ellen -.Nem is lehet rossz orvosság . hogy megszüntessük.A tudományos felfogás szerint . Az éjjel is olyan erős orvosságot adott nekem. . Ha egy kérdésben nézeteltérés merül fel. A természet mindig igyekszik ezt a vacuumot kitölteni. . hogy ne vesztegessük az időt. és a mi feladatunk.Azt mondtam? . ha az indiánok váratlanul megtámadnának! .kiáltotta Eszter dühösen. . . a fiúk meg én is úgy gondoljuk.kiáltott fel Ishmael hirtelen. és még most is azt mondom. és nem bírja egyedül hazahozni. Ishmael! . Még az sem tűnt fel.Nem vettem ugyan részt az indián harcokban.Nem értelek. . Miért nem jött haza aludni? Máskor sohasem maradt el.Eh.kiáltott fel a bátyja elvörösödve. hogy elindulunk Asa keresésére.Az én fiaim közül egyiknek sincs szüksége segítségre. mit fecsegsz itt összevissza! Tegnap még magad mondtad. nehogy egy kóbor farkas elorozza tőle.Csak megszédíti az embert tudós szavaival.Igen. Battius doktor is beleszólt a vitába. butaság! . és még mindig a prérin csavarog! Pedig tudhatná. hogy senki sem törődik velük.Battius doktor azt akarja mondani . . Nem tetszik nekünk a dolog. .förmedt rá Eszter. elfoglalta szokott helyét. Ellen és legújabb szövetségese. mert látta. . de mint a tudomány embere logikusan gondolkodom. . hogy időnként tűnődő pillantást vetettek a sátorra. ne papoljon már! Még a mesterségéhez se ért! . hogy indiánok portyáznak arrafelé. . Abiram. és nem sokat értek az ilyesmihez. .majd meglátjuk. Most a tények ismeretének hiánya idézte elő ezt a légüres teret. akkor a legsürgősebb teendő a tényállás tisztázása.A fiú bizonyára elejtett egy szarvast.Elmúlt az egész éjszaka. a természetbúvár. ha valahol hiányzik a levegő. HOVÁ LETT ASA? A család komor hangulatban. . és örült.mondta a doktor -. talán sikerül még néhányat elkergetned! . . milyen nagy szükség volna a puskájára meg a biztos kezére. különben is még zúgott a feje az altatótól. vagyis légüres tér keletkezik.Ezt majd megkeserüli! .mordult rá a felesége. hanem lássunk hozzá azonnal Asa felkutatásához.VI. A fiúk legidősebb bátyjuk eltűnésén töprengtek.

de eredménytelenül. Hát mutasd meg nekünk is. nyugatra .. és gyorsan felkészültek az útra. és szimatolj. hogy megint hangosan vihogtak rajta. . hogy gyávasággal vádolják. és jaj annak a sziú kutyának. puskája a gyával megkoppantotta a földet.Én bizony tamás vagyok benne . Nagy köveket halmoztak fel a sziklatető peremére.Azt gondolja? . A barikádokat is megerősítették odalenn. Gyertek utánam! Elveszett gyermekének senki sem akad biztosabban a nyomára. Ishmael elnéző mosollyal pillantott élettársára.Hisz akkor több esze van. Abiram . De hol vannak az indiánok nyomai? . aki már be is fordult egy ösvényen. Battius tétovázva megállt. Még Eszter nyelve is megbénult egyre fokozódó aggodalmában. Mit sétálgassunk itt hiába? Menjünk haza! .Itt éppen elég bölény. amíg a sziklavár már csak egy kis pontnak tűnt fel a látóhatáron. és ellátt a pontos utasításokkal. mint egy kopó! Azt mondt ad.Menj egyedül. mint képzeltem volna. Ishmael a lelkére kötötte.mondta Ishmael. fiúk. Ishmael arca meg azt árulta el.Most aztán. Ezután a csapat elindult. hogy Ellen és a kislányok szükség esetén a támadókra zúdíthassák. dugd előre az orrodat.felelte Abiram. Dühösen felkiáltott: . Néhány perc múlva elindult a kis csapat. hogy nem sokat vár az egész expedíciótól. ha akarsz! . . A fiúk felpattantak helyükről.mondta a puskás amazon -. Eszter asszony most hallotta először a lidércfény latin nevét. A fiúk is megtették a szükséges intézkedéseket a védelemre. .Azt mo ndom.ajánlkozott készségesen Abiram.Még tovább.Majd én itt maradok és őrködöm . így jelezve a fenyegető veszedelmet. mint a kedves urának . aki a szemem elé kerül! Az anya szavai csatakiáltásként hatottak.Úgy látszik. Sorra megmászták a közeli dombokat. Némán és sietve lépkedtek. Ishmael! Máris menjünk! Magam is puskát akasztok a vállamra. de a doktor nem akart itthon maradni. A szikla csúcsán forgácsból és száraz levelekből máglyát raktak. láttad az indiánok nyomait. Ishmael most Battiust kérte fel a helyettesítésére. hogy legyen elővigyázatos.mondta.kiáltott rá a felesége. mint az édesanyja. . az utolsó eső óta nem járt erre indián. Abiram látta. és így szólt: . Így haladtak előre.mondta Ishmael gúnyosan. hogy Ellen gyorsan meggyújthassa. és kénytelenkelletlen csatlakozott a többiekhez. . Ishmael követte példájukat.és szarvasnyom van.Most már nekem is az a véleményem.mondta Bushné. Végre Ishmael megállt. élén a harcias asszonnyal. Gúnyos vihogás követte szavait. Igaza van. valami ignis fatuus tévesztette meg Abiram barátunk szemét. Abiram olyan savanyú arcot vágott. .De a sziklát sem hagyhatjuk védtelenül . . de a többiek kedvéért mégis részt vesz benne. . . és kimutatott a prérire.Ma én veszem át a parancsnokságot. amelyet Abiram mutatott. A vége az volt. hogy Ellent bízták meg a tábor védelmével. de nem azon.

Szép.Azt mondom. miféle állat vérzett el itt! Farkas vére ez vagy pumáé? .Gyerünk tovább . nézd csak. Szinte megdermedve bámulta a kutyák különös viselkedését.mondta Abner. és panaszos. . .. a riadt állat már lőtávolon kívül volt.Valami nagyon erős szimatot kaptak el .Gyertek ide! Abner! Abiram! Ishmael! . de apja felütötte a fegyver csövét. Talán utol is érték volna a szarvast. .Köszönöm a jó tanácsot. Az idősebb kutya is odaért. már látták a két kutyát. Eszter tekintete már bizonytalanná vált .ekkor megreccsentek az ágak a bozótban. melynek leveleit tüstént vizsgálgatni kezdte. hogy még vadászat közben is játékosan viselkedett. ne menjetek tovább. . Sokáig tartott. mégpedig jófajta! Sőt. ha a fiatalabbik kutya hirtel en félre nem ugrik. kimerülten visszakullogott társához.mondta hidegen.Nem farkas ez.mondta Abner. leült.Ki kíváncsi a maga tudós szavaira? Ha rozoga lábai nem bírják. meg is fogadom . amely most már eszeveszetten körbe-körbe szaladgált. mint egy kutya. . és vad ugatásban nem tör ki meglepetésében. és nyugodtan letelepedett egy bokor tövében. hiszen közeleg a tél. Nincs szívem egy állatot megölni csak azért. ahol a kutyák még mindig panaszosan vonítottak. orrát a levegőbe emelte. . Nini. aki halálos ellenségünk. hogy megtegye. és nem nyugszom. lendületes ugrásokkal szöktek előre. és egy szarvas ugrott ki belőle. és a letaposott földre mutatott. orrukat a magasba emelve.Hagyjuk ezeket a kutyákat. Megint eltelt egy óra hiábavaló keresésben.Maradjatok! .Figyeljünk csak! Egy szép farkasbunda nem is lenne rossz. hanem kutya.Lőjétek le őket! . . gyerekek. hogy magára hagyták.Megállj! . Ronda vén dög! Golyót belé! De még maga is visszariadt attól. Észre se vette.kiáltotta. ahol világosan felismerhető vérfoltok voltak.Nem könnyű két ilyen kutyát útjából eltéríteni.Az egyik a trapper kutyája. . melyeknek szimata éles és biztos.felelte a doktor. forduljon vissza! Vagy üljön le itt. . noha őket is elfogta már egy bizonyos izgalom. Erre a másik is megállt. amíg ki nem derítem. Az emberek csodálkozva bámultak a kutyákra. . a másik olyan fiatal. amikor odaért.kiáltotta Abiram. amint lihegve száguldoztak a szarvas után. Ez jelent valamit. míg valaki megszólalt. Olyan gyorsan száguldott el mellettük. A fiúk lomha léptekkel követték. és közben kurtákat vakkantott. amit a többinek tanácsolt. és elfeledkezett minden egyébről. . elnyújtott vonításban tört ki. ha elfáradt a sok futkosásban! . Ezzel oda sietett. Az egyik öreg állat volt.Bizonyára egy farkas kergeti . ketten vannak! Alighanem a vadász is itt lehet a közelben! Még be se fejezte. Végre Ishmael törte meg a csendet. hogy mire a fiúk puskájukhoz kaptak.Ti vadászok vagytok! Mondjátok meg. ott jön az éhes dög! Már lövésre emelte puskáját. mint olyan állatok.kiáltotta az asszony. . .kiáltotta Eszter. . mert a gazdája kellemetlen.

fárasztó röptükben dél felé. Patáival letaposta a földet. időnként leereszkedtek. mégpedig hatalmas példány.Forduljunk vissza! . A fiúk . Ishmael! Nyisd ki a szemed. aztán visszahőkölt. A kutyák viselkedése azt mutatja.mondta Abner. akik eddig erősen fogták a kutyákat. Szólítsátok a kutyákat.Bölény volt ez. ha mondom! Enoch! Abner! Gabriel! Hát megsüketültetek? A fiúk egyike engedelmeskedett. Abner meg is jegyezte: . nem igaz? Az apa fenyegető homlokráncolása figyelmeztette a fiatalembert. Visszavisszük Kentuckyba.Inkább vigyük haza! Ugyanabban a ketrecben lehetne mutogatni. De ha féltek. majd rémült vijjogással újra a levegőbe emelkedtek. nehéz szárnyukkal a szélnek ellene szegülve.Hívjátok ide a kutyákat. és olyan vadul söpört végig a völgyön. hogy jó lesz a gúnyolódást abbahagyni. . Abiram! Ha valami veszélyes állat tör ki.kiáltotta az asszony.Elegen vagytok. hogy egy sátorban mutogassuk a vásáron. hogy akár egy medvével is megbirkózzatok. de elhallgatott.Bölényé . és küldjétek a bozótba! . hogy állat vére ez? .Talán él még . Amikor a szél kissé elcsendesedett. A rettegéssel keveredő álmélkodás bénította meg őket.Hajtsd csak be őket a bozótba! . Az eget sötéten vonuló felhők borították. Halálos csendben meredtek maguk elé. Ishmael. Folytatták útjukat le a völgybe. . Még a szarvaival is feltúrta kínjában. férfiak.mondta. a vérnyomokra pillantva.És ki ejtette el? . amelyek feleségét annyira kihozták a sodrából. Nagy nehezen sikerült a kutyákat elcsalni a bozót szélére arról a helyről.Vigyázz. hogy mesterei vagytok a puskának. A bozót fölött még mindig ott keringtek a dögkeselyűk. majd megszégyenítelek én magam a gyerekek előtt! A fiúk. aki jó darabbal előbbre sietett. mutassátok meg. Sokáig állt Ishmael feleségével és fiaival egy csoportban. és minden tagjában reszketve megállt. .mondta az apjuk -.. Alattuk vízimadarak ezrei húztak hosszú.felelte a squatter nyugodtan. és mosolyogtak nagybátyjuk ismert gyávaságának újabb bizonyítékán. mindjárt a dutyi mellett. ahol megtorpantak.Bizonyára meg is találjuk a domb túlsó lejtőjén . hogy az emberek alig tudtak előbbre jutni. . . mint azt a másik állatot. Az öreg kutya néhány lépést tett. Hirtelen szél kerekedett. és nincs is semmi értelme. . Nézzétek. különben már rátelepedtek volna a dögke selyűk. Azok rettentő szívósak. amit magunkkal hoztunk. Abner lázadozó pillantást váltott öccseivel.kérdezte Eszter. mintha a vihar odafenn to mbolt volna tovább. hogy veszedelmes állat lehet. .És hol vannak a maradványai? A farkasok csak nem falják fel az irhát is? Biztos-e. mennyi dögmadár kering fölötte! . Talán egy fehérmedve jött le a hegyekből. . Végre Eszter hangja törte meg a csendet.Nagyon veszedelmes állat ez! Kockázatos egy ilyen vadat megközelíteni. A fiatalok összenéztek. eleresztették örveiket. amíg az égerbozóthoz nem értek.Alighanem ott fekszik az égerbozótban. és hangos kiáltással uszították őket a bozótba.kiáltotta Abiram. Hatalmas felhőtömegeket szaggatott és kergetett maga előtt. . miközben kiszenvedett. .

Hát egyetlen férfi sincs köztetek? .Ha mindenáron látni akarod a bestiát. . gyertek vissza! Vissza. ünnepélyes csend következett. melynek hervadt ágai összecsapódtak mögöttük. azután elszánt léptekkel behatoltak a sűrűbe. Most különös. utána még borzalmasabb csend borult a bozótra.kiáltotta az anya. Mély. és a következő pillanatban a kutya újra előugrott a bozótból. A keselyűk olyan alacsonyan szálltak.Akkor majd bemegyek én! . A halott arcán világosan fel lehetett ismerni az erőszakos halál jeleit. azután elrohantak. .kiáltotta Abner és Enoch egyszerre. szívfacsaró vonításban törtek ki. mozdulatlan holttestét letette lába elé. ijesztő ugatás hallatszott. Még Eszter szívdobogása is elakadt. elnyújtott vonítással válaszolt. és riadtan körberohant. és minden érzéke megdermedt rémületében. ugyanúgy. A kutyák egyre hangosabban és panaszosabban vonítottak. de hangja elnémult.Gyerekek. amikor Abner és Enoch eltűnt a bozótban.mintha tiltakoztak volna az ellen. amikor a két vakmerő ifjú sápadt arccal.Mama! Maradj itt! . és lövésre készen tartották.kiáltotta Eszter. szinte önkívületi állapotban előjött a bozótból. hogy megfosztották őket borzalmas zsákmányuktól. és az elveszett Asa merev. Majd két hangos kiáltás hasított a levegő be. Egy pillanatig a fiatal is csak ezt tette. . A kutyák még egy utolsó. A szél sivítva söpörte a ko pár prérit. és panaszos vijjogásuk betöltötte a levegőt . A madarak felröppentek a felhők felé. és bevetette magát a bozótba. mi majd kipiszkáljuk! Alaposan megvizsgálták fegyverüket. de aztán izgatottan felugrott.biztató kiáltásaira csak hosszú. . gyermekeim! . . és eltűntek az imént elszabadult szarvas nyomában. mint az előbb. hogy nehéz szárnyaik a bozótot súrolták. A fiúk lélegzetüket visszafojtva várakoztak.

harmadszorra visszafizetek nekik mindent! Fiai azonban nem érték be ezzel a kijelentéssel. aztán kiny ögte: . mely a tetteshez vezet. büszkeségét.Most már kétszeresen vagyok az adósuk. Nekiláttak a nyomok keresésének. Ám az anyja leroskadt mellé a földre. Abner.Én vagyok az anyja! Nekem több jogom van hozzá. oly hirtelen leterítette. amikor megtámadták. hogy nem vár semmi eredményt. . hogy keressünk valami nyomot. Puskájára támaszkodva állt ott. V alamennyien egyetértettek abban. Abner és Enoch egyszerre jegyezték meg. borzalmasan eltorzult fejét. mi történt. hogy a prérin lőtték le. mint másnak.VII. amíg erejéből futotta. A széles nyom is megerősítette ezt a feltevést. hátát egy halom hervadt lombnak támasztva. A határvidék emberei jól értenek lőtt sebekhez. mintha el akarná hárítani a csapást. Az ágakat letaposták. Nyilván ez az ülő helyzet riasztotta el a mohó dögkeselyűket. és tartotta vissza attól. . . és a mellén keresztül távozott. A lomha Abner elfordult. De esküszöm.mondta Eszter rekedt hangon. de hallgatása többet mondott minden vádnál és panasznál. Ishmael nem érte be ezzel. nagyot nyelt. és könnyen megállapították. hogy elfordulhatnak a szomorú látványtól. és azt követelte.kiáltott fel Ishmael. Az égerfaág pedig azt bizonyította. és félholtan vonszolta magát a bozót rejtekébe. a nedves talaj mélyen besüppedt. és alvadt vér töltötte ki a talaj repedéseit. hogy magát a holttestet is vizsgálják meg. Megállapították. és hősiesen védekezett. félretolva a halott körül tolongó férfiakat. Meg kell tudnunk. Talán örültek is. A fiúk arca bizonyos elégtételt árult el. ki tette ezt? Beszélj. ki ölte meg Asát! . Istenem. A további vizsgálódás kiderítette. Abiram. mint egy alvó gyermekét. bár arca elárulta.Helyet! Félre innen.Ki ölte meg? Hát az átkozott sziúk! . amikor . szóljatok már végre! Mondjátok meg az igazat! Ki követte el ezt a véres gaztettet? Ishmael nem válaszolt.Nyilvánvaló. és közelről nézett arcába. hogy a holttestet majdnem egyenesen ülő helyzetben találták meg. Gombóc volt a torkában. mely első fiát. melyen fel lehetett ismerni az irtózatos halálküzdelem nyomait. és arcát simogatták. és itt keresett menedéket .Az indiánok nagy többségben voltak. istenem. keze pedig még halálában is egy letört égerfaágat szorongatott. Ishmael. hogy tüstént lecsapjanak áldozatukra. A GYANÚ ÁRNYÉKA . Ujjai a halott zilált hajával játszadoztak.mondta Abiram. melyet feltornyozott a szél. amikor a bozótban keresett menedéket. Majd hirtelen felemelte kezét. hogy puskagolyó ölte meg: a válla alatt hatolt be a testébe. hogy Asa még élt. Ishmael megpróbálta néhány keresetlen szóval vigasztalni feleségét. és fájdalomtól sajgó szívvel nézte elsőszülött fia holttestét. .Anya azért int. mind! . Asa szája bezárult örökre. de az asszony oda sem figyelt. és valami cselekvésben vezethetik le a szívükben dúló tompa indulatot. hogy a nyílt mezőn kapta halálos sebét. Ishmael nem intette le őket. hogy a bozót szélén kétségbeesett küzdelem játszódha tott le. ölébe vette Asa hideg.

.dünnyögte végre összeszorított fogai közül. A fiúk közül több is visszaemlékezett rá. nyilván támadója rabolta el. könnyen megmagyarázható azzal az aggodalommal. . Gyertek. A halott puskáját nem találták sehol. aztán üldözőbe vesszük a gazembert. és összejátszik velük? Az ólomgolyó kézről kézre járt. amíg elég mély gödröt ástak a kemény talajban. így életre tudod kelteni? . Ishmael fájdalmas büszkeséggel hangoztatta újra meg újra: .vágott a szavába Enoch.kiáltott fel Abiram diadalmasan. . és megmondta neki. hogy a vén gazember az indiánok javára kémkedik. térj észhez! Ne rángasd a szegény fiú haját és ruháját! Azt hiszed. és keményre döngölték a földet. De mit csinálsz. Arcukon a testvéri gondoskodás kifejezése a gyásszal vegyült össze.Ne felejtsétek el. Hogy a gy ilkos nem lőtt másodszor is. ők meg kíváncsian nézegették felszerelését. hogy a gyilkos jóval gyengébb volt áldozatánál. Erre az utolsó szolgálatra szükség volt. nem győzhet le titeket. ássuk meg a sírját. ha vitás. hogy ily módon megjelölt golyókat láttak az öregnél. Ishmael a kezébe vette.Itt a golyó! A golyót bátyja ruhájában találta meg. szemtől szembe támad.Látom már . Ishmael odalépett hozzá. . hogy a farkasok és sakálok kikaparhassák a holttestet. milyen sok szarvast ejtett el velük. De a nyomok kétségtelenül bebizonyították. A dögkeselyűk megint megjelentek a levegőben.Akár esküvel is tanúsíthatom! . aki még haldokolva is félelmetes ellenfélnek bizonyult.Nem is lehet másképp . Sok időbe és nehéz fáradságba került. A vadászok szeretik saját jelükkel ellátni golyóikat arra az esetre. hogy a halottat el kell temetni.Abner határozott hangon kijelentette. Eszter még mindig mozdulatlanul ült mellette a földön.Úgy esett el. és teljesen beburkolták a halottat. hogy Asa halálos sebe után még sokáig kétségbeesett ellenállást tanúsított. Eszter. Eszter felállt és némán követte szűk nyugvóhelyére. és vörösen égő szemmel figyel te a fiúk minden mozdulatát. . egészen a bozót sűrűjéig. valamint heves dulakodás jeleit attól a helytől kezdve.Ő maga mutatta nekem a golyóit. így akadályozták meg. Aztán leült fejtől a sírgödörhöz. Ezen a seben kívül számos kisebb sebet és zúzódást fedeztek fel a holttesten. ahol az első vér folyt. A fiúk néma gyászban láttak munkához. hogy több lövés esetleg odacsődíthetett volna más vadászokat is. vizsgálgatta. Elhiszed végre. akik a közelben portyáztak. fiúk.Nézzétek! . hogy bármilyen erős is az ellenfél. és sokáig nézte. amíg férfi módjára. és vad vijjogással köröztek a sír fölött. . . azután többen levetették kabátjukat. Ebből arra következtettek. Ishmael. mint egy hőshöz illik! Még halálában is rettegéssel töltötte el aljas gyilkosát. amikor letelepedett rőzsetüzük mellé.Kétségtelenül annak a nyomorult vén trappernek a golyója! Itt a jele is: hat kis lyuk kereszt alakjában. fiúk. aki a halott fölé hajolt. miközben dicsekedett. Csak a gyáva orvtámadás ütötte ki Asa kezéből a fegyvert. hogy Asát orvul.mondta Ishmael komoran. mintha a halott hozzátartozóit el akarnák riasztani kegyeletes kötelességüktől. Amikor elég földet lapátoltak a holttestre. . Enoch és Abner leereszkedtek a sírba. kit illet meg az elejtett vad. hátulról támadták meg.

utoljára indulatosan beszéltél vele. . mely elsőszülött fiát magába zárta. De apjuk arca kisimult. úgy állt a gödör mellett. Sokáig tartott az út hazafelé. Karon fogta feleségét. Eszter. . Arcán mélységes fájdalom tükröződött. Mindent megtettünk.Ishmael.Mit mondjunk a kislányoknak? . ahol a család másik felét hagyták.Szomorú viszontlátás lesz.felelte Ishmael nyugodtan.Ishmael összefonta karjait a mellén. . hogy érzelmeiket miképpen juttassák kifejezésre. és gyengéden felemelte a földről.zokogott fel Eszter.Soha nem felejtette el! . . A fiút felneveltük. Az asszony lassan elfordította tekintetét a friss sírról. mint egy gyermeket.mondta -. Arca csak aztán rándult meg. ahonnan utoljára láthatták Asa sírját. A gyerekek nagyon szerették Asát. mely Asát sújtotta.Az már nem igaz . .És olyan hálásnak! . és büszkén nézett végig az atléták csapatán. Mindnyájan úgy érezték. De miért nem mutatkozik Nelli? A gyerekek talán alszanak. Magához szorította az asszonyt. és szemrebbenés nélkül nézte a szomorú kötelesség teljesítését. Ha vadászni ment. hogy a szomorú sors. és kezét ura vállára tette. A többi fiam nem sokat ér hozzá képest. és szilárd.Ne beszélj így. aki az egész úton mindig talált néhány vigasztaló szót.Inkább mondd azt. Eszter vo nakodva mondott búcsút Asa sírjának. mintha tőle várnának példamutatást. és szemébe kö nnyek tolultak. Azután megemelte sapkáját fiai felé. Amikor a dombtetőre értek. . amikor az a kék m agaslat a látóhatáron világosan kivehető alakot öltött. Az ellenkező irányban pedig egy kis kék magaslat a látóhatáron azt a helyet jelezte. mintha segítségüket megköszönné. valamennyien megfordultak.Asa volt a büszkeségem. Végül már a szikla körvonalait. . ő meg bizonyára ábrándozik. vadul rikácsoló madarak hátborzongató bizonyossággal mutatták meg.Jól van. nyomukban haladt. akinek nincs párja az egész határvidéken. mely kiemelkedik a tengerből. és most eltemettük. mely egy művelt embernek is becsületére vált volna. és haraggal váltál el tőle! .Gyere. de nem veszítette el önuralmát. amíg örökre hátat nem fordított a sírnak. és megint olyan lett. A kis sír halmot nem láthatták tisztán. hogy alázatosnak. Ishmael! . . amit apa és anya gyermekéért tehet. Menjünk haza. de a fölötte köröző. hol van.felelte az asszony alázatosan. . hogy felesége szívének sajgó fájdalmát enyhítse. ha neked ez a szó jobban tetszik. mely kis távolságra tőlük. Ishmael . jó Eszterem. és elvezette. és még egy pillantást vetettek a szomorú helyre. mint nekünk. szorosabban összekovácsolta a családot.felelte az apa.sóhajtott Ishmael.Bárcsak a jó isten is olyan készségesen bocsátaná meg bűneit. mint én minden hibáját! . legyen alázatos. . A sors elvette. és némán követte a szomorú menetet hazafelé. Gyermekei reá függesztették tekintetüket. olyan méltóságteljes viselkedést tanúsított. mint egy világítótorony. Kevés apának és anyának van oka olyan büszkének lennie. mintha összebeszéltek volna. és olyan férfi lett belőle. mindig hozott nekik valamit. de jóságos hangon ezt mondta: . sőt egyes fákat is fel lehetett ismerni. Dél már régen elmúlt. Az egész idő alatt megőrizte nyugodtságát.

el repül az egész! Még ki se mondta. Ha nem igyekszünk. Abner.Mondtam már. A gyerekek. szegény gyermekeim! Ishmael maga is megrendült egy pillanatra a váratlan új csapástól. amíg a férfi vadászaton van. Már akkor is féltem ettől. De a következő szélroham már egészen felborította a sátrat. kioldozták a tartóköteleket. De nem! . hadd tudja meg. hogyan őrzi a házat. egyetlen mozdulattal félrelökte útjából a fatörzseket. Ellen Wade az első órákban azt se tudta. . hogy kipihenje magát. Ezt a ropogást lehetetlen volt meg nem hallani. hatalmas ugrással a palánknál termett. Mindnyájan megdöbbenten nézték.No. Az unokahúgod nem való a vége kre. . azután önkéntelenül is valamennyien elsütötték pu skájukat. Eszter! . lélekben mindig távol van. végre! . majd visszanyerte egyensúlyát. A porfelhő felfelé szállt. Magam akasztottam a kötélre száradni. mely elárulta. De a jeladást nem követte semmiféle válasz. amikor magamhoz vettem.Igen. hogy jövünk! A fiatalember olyan buzgalommal engedelmeskedett. és máskor oly merev arcán nyugtalanság tükröződött. csak a kopár. mint az ideköltözésük idején. ahová valamennyien felbámultak. a sátor megingott. mint egy álmából felriadt oroszlán. hol éhesek voltak. Abból is láthatod.Igazad van. mintha csak pálcikák volnának. és nem volt senkije rajtam kívül. s szüntelenül újabb meg újabb kívánságokkal tették próbár a türelmét. Amikor Ishmael elindult fiaival Asát megkeresni. úgy látszik. hogy maga is szeretné. Néhány pillanatig feszült figyelemmel lesték a szirtet. . . mire képes egy lomha ember. melynek irányát a felkavart por mutatta. ha indulatba jön.Az én alsószoknyámat látod. szállt alá a prérire. Ishmael! Abban reménykedtem. fehér sziklatető.sikoltott fel Eszter. Olyan elhagyatott volt.Mindig csak Tennessee-re gondol.Kijött! . A laza ponyva ide-oda lebegett. De most már igazán jön. de a sors másképp határozott. és beosont a sátorba. kényelmesen elterpeszkedett a sátorban.Magát a sátrat rángatja a szél. süsd el a puskádat.A gyilkosok itt voltak! .Jaj. mely lezuhant a szikláról. Ekkor a gyermekek hangos kiáltásai újra kiszólították. Úgy látszik. Végre aztán egy kis levegőhöz jutott. az lebeg a szélben. mert árvaságra maradt. amikor erős szélroham támadt. De megrázkódott. A gyerekek egy percnyi nyugtot sem hagytak neki. amikor először látták. Mindig kellett nekik valami. Vad lendülete megmutatta. hogy Asa meg Nelli egyszer még a helyünkbe lépnek. . hol szomjasak.kiáltott fel Abiram.Nem jött ki senki . A halál kíméletlenül feldúlja a családokat. . A helyében nem maradt más. mihez kezdjen előbb. és mint egy óriási madár. . .mondta Eszter.tette hozzá Ishmael. hogy nem határvidéki asszonynak való. egyenesen arra a helyre. . ha megpillanthatná a lányt a sziklatetőn. és felrohant a sziklaösvényen.

A kislányok is ezekre a történetekre gondoltak. és hevesen lengette. Sőt egy olyan történet is volt. Vagy öt percen át. ha nem is a biztos haláltól. és gyermekeivel együtt sikerült megszöknie. Ezek a gyerekek a civilizált világ határán nőttek fel. Odakiáltotta a leányoknak: . Ellen mentette meg a közeledő férfit. de csak annyiban. és kipirult arccal készültek a sziklavár védelmére. Mert ha műveltség és erkölcsi bátorság tekintetében magasabban állt is a squatter gyermekeinél.Emberek közelednek! Phoebe azt mondja. Nagy rémületére több férfit látott a szikla felé sietni. hogy levették ujjukat a ravaszról. és egy magas fűvel borított halom mögött tanácskozni kezdtek. mint inkább parlamenterként közeledett feléjük.Nem. rémült gyerekseregre nézett. és igyekezett nyugalmát.kiáltották Ishmael nagyobb leánykái félig rémülten. hogy messziről felnőtteknek nézzék őket. és így a védősereg száma nagyobbnak tűnjék fel a valónál. Az egyikben három-négy asszony egyetlen férfi segítségével napokon át visszaverte több száz indián támadását.Phoebe. a másikban asszonyok egészen egyedül védték meg gyermekeiket és távol levő férjük minden jószágát. Ellen a két nagyobbacska lányt az emelőrudak mellé állította. Félelmetes pillanat volt. hogy a kislányok büszke elszántsággal igyekeztek a nyomába lépni. Eszter asszony hőstetteit olyan gyakran emlegették a családban. A doktor. sziú indiánok! Ellen gyorsan arra nézett.. ahová a kinyújtott kis karok mutattak. Nelli! Oda nézz! . . fizikai bátorság dolgában nem vehette fel velük a versenyt. A kisebb gyerekeket úgy állította fel. Végre kilépett közülük egy ember. figyelték az erődöt. mos t fehér zsebkendőt vett elő. de a puskákat nem tették félre. .Tegyétek le a puskát! Nem látjátok. megőrizni. . mint az anyjuk. de ilyen messziről nem tudta megállapítani. hogy kellő pillanatban sziklákat zúdítsanak a támadók fejére. lőj már! . hiányzott belőle a közöny a veszéllyel szemben. de mindenesetre a halálos ijedelemtől. hogy a doktor az? A lányok engedelmeskedtek. Ellen a ruhájába kapaszkodó. Megtorpantak. Az idegenek már a szikla tövében voltak.kiáltotta egy fél tucat élénk gyermekhang. Ellen maga mint parancsnok a középen foglalt helyet. megszokták a vadon sokszor borzalmas meglepetéseit.Nézd csak. és a jelek szerint nem annyira ellenség-. amennyir e lehetett. és eszébe jutottak a női hőstettekről szóló történetek. életük örökös vándorlásban és ezernyi nélkülözés között telt el. Hetty. és alighanem ugyanolyan bátrak lesznek. de ekkor megpillantották a két puskacsövet. Annyi bizonyos. amelyben egy indián fogságba került asszony az őrei t álmukban megölte. az a bizonyos érzéketlenség. amely Ellen szemében végtelen hosszúnak tűnt. Megszámolta őket négyen voltak. félig meg harci vágytól égve. amely a katonai nevelés eredménye. mely a terasz pereméről meredt feléjük. aki eddig is igen óvatosan lépkedett. lőj te! . amíg hallótávolságba nem érkezett. miféle emberek. amelyeket a határvidéken gyakorta mesélgetnek. hogy nem tartoztak a családhoz.

hálátlan Phoebe.Bevallom sohasem képzeltem volna. ha én nem húztam volna ki a lyukas zápfogadat! Tegyétek hát félre a fegyvereket. hogy én csillapítottam a fájdalmadat. Nelli! . mint én.Nem hallod. . Miközben a doktor beszélt.kiáltotta le Ellen.Várjatok egy kicsit! . Akik mellettem vannak.kiáltotta Pho ebe. többször elnevette magát. mit akar.Nem tudom. de egy bizonyos: nagyon csalódik. mit akar. Gondolatmenete még Ellent sem győzte meg. hogy nem tanácsos feldühösíteni őket. hogy én az Egyesült Államok békés polgára vagyok. és tudhatja.Az a szerződés érvényét vesztette. és engedje át nekünk békésen a terepet. .Erre nem is kerülne sor. sőt túl hangosan kiáltotta: . és elrabolják azt a keveset. ez egy jelentéktelen ügy. akik bíznak bennem. . talán még ma is jajgatnál kínodban. és végül így fe lelt: . Battius doktor. de remegő hangon -. Ezért a szerződést. Tudod. ha azt parancsolnám.Figyelmeztetek mindenkit . gyerekek. amit az indiánok meghagytak nekik. hogy a rossz társaság milyen veszedelmes.Hé. egész hadsereg áll mögöttünk. aki egy bizonyos lány lelkét mindenesetre jobban ismeri. . ön a család barátja! . .Hallgassuk meg. nem is fogadnának szót nekem.. tegyétek félre azokat a veszedelmes fegyvereket! Egy ember élete nem játék. felelni fog érte! .felelte a természetbúvár. és tudja. amikor a füled gyulladásba jött? Te meg. ami lehetetlen. Hetty. és átadom neki a szót. hogy adják meg magukat. Mondjon le helyzete csekély előnyeiről.felelte Ellen.. és hallgassatok a józan ész szavára. de itt jön valaki. hogy a törvényről beszél? .Elég jól ismerem az emberi lelket . Először is alig értették meg. Aki fegyvert emel rám. hogy én elárulom azokat. hogy gyermekeit megöljék. hogy ne tanúsítsatok ellenállást! . hogy egyszer még ellenségként állunk szemben egymással! . Nem engedem fel ide ellenségeit. Nellike. . és fogadjátok meg az olyan ember tanácsát. Magával.A doktor is ellenségünk. ha nem kívánnál tőlem olyasmit. . Ismerheti ennek a családnak a természetét. óvakodjék minden erőszaktól.Jó hangosan. melyet Ishmael Bush squatter Obed Battius dokt orral kötött. értsétek meg! Hát elfelejtetted.Ellen! Ellen Wade! . De gyerekek. akinél lakik. a lányok csak egy fenyegetően hadonászó ember szitkozódását vették ki belőle.Azt hittem. . Adja át a sziklát! Ti meg. Becsaptak és félrevezettek. és én nem élek vissza a bizalmával. miközben gyorsan hátrált -. semmisnek jelentem ki.kiáltotta Paul Hover.kiáltotta a doktor még túl hangosan. hallgasson meg legalább maga! Ismeri annak az embernek a jellemét. egy semmiség! Apátokat ezért nem fenyegeti semmi baj. Tegyétek hát le a puskátokat.Szerződést kötött Bush úrral. aki most ért oda. ti odafenn! A törvény nevében követelem. mindig barátságosan beszélgettem. Figyelmeztetem. Az ellenállás úgyis hiábavaló. . hogy Bush bácsi rám bízta a családját. ha azt hiszi. aki mindig jó barátotok volt! A felszólításnak nem volt foganatja.

hogy ez az ősz ember és az a katonatiszt . De nem a maga szavától.csóválta fejét az öregember csalódottan. Érvényt akarunk szerezni a jognak és az igazságnak! Az ártatlan foglyot ki akarjuk szabadítani. Ellen? Vagy azt hiszed talán. .Saját érdeke ellen makacskodik! .. Úgy látom.A szív szava erősebb az ész szavánál. Ellen. .Ez az egyetlen esküd. nem állsz az utunkban.kiáltott fel Ellen. . . ti ismeritek a titkot.Hallatlan ostobaság! . .kiáltotta az idegen. most már kezét tördelve... amit Ishmael Bush rejteget! .Van családnevem is . és csak magával törődik! . Egy pillanatig tétovázott. és olyan szelíd lesz. . kiderült az igazság! .. .kezdte a fiatal férfi.. . .Ezek a nők! .Értsd meg.rikoltotta a doktor.közben azok is odaérkeztek . Az ígéret komoly dolog. hanem csatlakozol hozzánk! . ami szent . maga nagy tudós! .Hát gyilkos vagyok én.Kedves kisasszonyom. . de a trapper félbeszakította. hogy életünknek megkegyelmeztek. . és talán csak ennek köszönhetjük. hogy a szavamra emlékeztet . És ha csakugyan az a derék és becsületes teremtés vagy..Az ígéret.kiáltotta Paul. mint egy őzike. és nem lehet félredobni. .Már majdnem megfeledkeztem az eskümről. ami becstelen és embertelen? . akit Ellen most látott életében először.súgta a tiszt fülébe.Megesküdtem mindenre. gyermekem! . amerre a szíve húzza. . hogy soha nem árulom el senkinek.Nem tudom.Azt az állatot! . . aztán hevesen kifakadt.olyasmire vetemednének. mint egy elejtett bölény szarvát! .kiáltott fel a trapper.Szidalmaival csak megharagítja .Ellen! .Ez már sok. milyen joggal kiáltjátok világgá az én legbensőbb titkaimat! Nem tudom. hanem éppen az ellenkező irányba.kiáltott fel Paul fájdalmas hangon.Másnak nem tettél fogadalmat? Másnak nem tartozol hűséggel? A squatter szava csupa méz. és minden más szó értéktelen viasz? Még ilyen messziről is észre lehetett venni. mi van a sátorban. amit tudatlanságunkban vagy kényszerhelyzetben tettünk.Azt a veszedelmes vadállatot. hogy a lány sápadt arca lángba borul.Bízza csak a fiatalemberre. Még néhány szó. nem tőlünk tudtátok meg! Halljátok?! Mi nem árultuk el senkinek! . .jegyezte meg a trapper.Jó.felelte Ellen.A fiatalember ezt nem érdemelte meg. Ellen? . .Ünnepélyes esküt tettem. ha szökni próbál! Mindketten rettenetes esküt esküdtünk.Bízza csak erre a fiatalemberre .felelte a lány. és nem leszek segítségére a fogolynak.Nem arra megy.Hát mit akarnak tulajdonképpen? .Nyomára akadtunk a squatter titkos gaztetteinek. . .kiáltott fel a doktor. de leszögezem. egyáltalán ígértem-e bárkinek is valamit! Nem tárgyalok tovább valakivel.. nem kötelez semmire! kiáltotta a doktor. akinek mindig tartottalak. . . aki ilyen önző és kíméletlen.Ha így szólíthatom.folytatta Ellen -. .

Amíg Bush úr haza nem jön.Az óvatosság a bölcsesség anyja. és nem engedek fel ide senkit! .. . ami szent.Mindenre.puskáját a nőalak felé fordította és elsütötte. . de ekkor pillantása Paulra tévedt. . . és felszaladt hozzá a sátorba. . a siker pedig a bölcsesség gyermeke . olyan helyen. vagy betöri a fejünket. Mindnyájan arra néztek. és minden kárát megtérítem. és tanácskozzunk. ne légy könnyelmű! . . hogy mit csinál . hogy a rokonának nem leszek ártalmára.Inez. .mondta. Phoebe . Szavamat adom.felelte Paul. Talá n kisütünk valami okosat. Paul.Megállj. Inez! . .Senki se dobja el az életet! És senki se vegye el másnak az életét! A kiejtés idegenszerű volt. Paul. ha ezer ördög állja is utamat! Előre! A sátorból váratlanul kilépő női alak annyira meghökkentette a terasz védőit. .Meg ne moccanj. és kár minden szóért! Battius doktor megvakarta fejét. . .felelte a tiszt a magasba nézve és az akadályokat mérlegelve. aki puskájára támaszkodva.Szóval az óvatosság a siker nagymamája! . hogy vonuljunk vissza kissé ettől a bevehetetlen erődtől.Ismerlek. hogy felmenjek a sziklára egészen egyedül. hogy várjon! .Soha! Inkább meghalok! .szólalt meg egy lágyan csengő hang a magasban.Én meg azt mondom. mint a múltkoriban. ahol már nem érhette el a puskagolyó. rohammal kell bevenni a várat! .kiáltotta a nagyobbacska lányok egyike gúnyosan. ha kedves az életed! Maradj ott a szikla alatt! . de maga a hang megejtően kedves. amikor Ishmael Bush pill anatnyi dühében majdnem eltalálta Ellent a puskája golyójával. Nelli Wade! Szíved mélyén te is a törvény embereivel tartasz! De mi majd megmutatjuk neked! .Ne vesztegessük a drága időt! . Ellen felsikoltott rémületében.Kérem. . és egyetlen ugrással a sziklaperem alatt termett. A titokzatos nő eltűnt.Engem nem köt semmiféle eskü vagy ígéret. .Akkor hát rajta! . . De amikor Middleton felkiáltott. Miss Wade . de a doktor rendületlenül folytatta: . én vagyok ennek az erődnek a parancsnoka.jelentette ki a fiatal tiszt.kiáltott fel a tiszt. .Próbálja csak meg! . te makacs kis ördög! Mindjárt megszelídítlek! .Akadályozd meg. ha féltesz! .kiáltotta a méhvadász.kiáltott le Ellen a magasból. én kérem. A puskát talán nem is tudják elsütni.alig tudva. színlelt közönnyel fütyörészett. és összezúznak a kövek! A lányok már taszítják! . Ellen már tétovázott.A nap már lemenőben van.A kockázat nem túlságosan nagy.Hogy végre újra látlak! Kiszabadítlak. A lány felfortyant.Javasolom.folytatta az idegen udvariasan. Fenn a sziklatetőn ugyanaz a jelenség tűnt fel. . Legfeljebb egy legurított kő eltöri a karunkat.vágott a szavába Paul gúnyosan.Paul. hogy egy pillanatra elvesztették fejüket. Engedje meg hát.Még egy lépés.

akik ott voltak a terasz alatt. és utasította Pault. őrhelyéről értesítette barátait mindenről. mint a trapper figyelmeztetése. mely a tudományos világban vár rá. mert nagyon ráfizethetnek. amint a por leülepedett.De azért mégis borzasztó. .Maradjanak csak a kiugró szirt alatt! . Máris ott volt a nyomában. és egy pillanat alatt lefegyverezték őket. ahol volt. A trapper már lemondott a tudós életéről. nem szabad megkapaszkodni benne! Mégis? Bravó. Erre megfeledkezett az óvatosságról. csak a dicsőségre gondolt. nem is érdemes hederíteni rá! . majd elnyelte a szemével. ami odafenn történt. és a két puskát is készenlétben tartották. hogy adják meg magukat. melyet Ishmael bevehetetlennek tartott. az a bokor nem tart. hogy az emberi természet milyen gonosz! Ilyen fiatal teremtések. mert a lövés annyira megrémítette. megfeledkezett mindenről. most nyugodtan ugorhat egyet jobbra. vértelen küzdelem után az ellenség birtokába került. Ha ilyen gyenge ujj nyomja meg a ravaszt. kezében valami leszakított zöldséggel... hogy engedélyt kért volna rá. A trapper nyugodt an ott maradt. amelyet a legurított szikla hagyott maga mögött.folytatta. majd erről a zsámolyról egy újabb ugrással elérte a bástyának azt a hézagát.nem ismerek rá a doktorra! Az istenért. mint veréb a légyre. nyugodtan felhágott a doktor vállára. és anélkül. . De ha nem is vett részt az ostromban. . A sziklához lapulva helyet csinált Middletonnak. éppen ideje volt! A következő pillanatban már szétzúzta volna az az ostoba kődarab! Ön meg. a doktor nyugodtan kuporgott egy kis sziklamélyedésben. kislányok. de erélyes kiáltása éppen olyan hatástalan maradt. de lám.. A doktor eltűnt a porban és a kisebb kövek görgetegében. hogy ösztönszerűen a sziklafalnál keresett fedezéket. nincs sok veszítenivalóm. még egy ugrás . Így történt. odagörgették a nehéz kődarabokat a terasz peremére. és a legurított szikla után zuhant. Mindketten megragadtá k a kislányokat.A lábát húzza beljebb! Hopp.Paul felhasználta a zűrzavart odalenn. gyönyörű ugrás volt! Legalább húszlábnyi előrehaladás! Fürge Szarvas is büszk e lett volna rá! Vigyázat. sikerült! Lövöldözzetek csak. amikor egy golyó. Battius doktor is követte.és növénykutató ezt igazán jól csinálta! No. Ott ült Battius. aki egy ugrással ott termett mellette. aki az Uncas névvel büszkélkedhetik. öreg füleim megszokták a golyók süvítését.Szomorú mosollyal megrázta a fejét.kiáltotta a trapper. és szinte irányította hadmozdulataikat. ne hetvenkedjék! Maradjon csak a fedezékben! A természetbúvár megérdemelte ugyan a dicséretet. és szemrebbenés nélkül megölnének! Bravó. és különben is több mint nyolcvanéves vagyok már. hogy jó lesz abbahagyni a tréfát. A következő pillanatban nagy szikladarabok zúdultak le ijesztő robajjal mellette. és oly diadalmasan nézte. baj nélkül zúgott el a feje mellett. mit tegyen. Paul felkiáltott hozzájuk. amikor a szirt fal egy darabja levált. mely akkor keletkezett.. Bravó. hirtelen megpillantott egy ismeretlen növényt egy meglehetősen kiálló szirten. Paul villámgyorsan odaugrott mellé. ha egy új növényt fedez fel. Úgy csapott le rá. Eszter gyermekei méltóknak bizonyultak rettenthetetlen anyjukhoz. állat. . rövid. de hősiessége okát illetően a trapper tévedett. erre a biztos helyre. hogy a citadella. .. A gyerekek egymást bátorítva. Middletont sem kellett nógatni. Miközben a jeles természetbúvár óvatosan és szorongó szívvel kúszott a sziklán felfelé. amelyet az elkeseredett Hetty küldött felé. Felkészültek a védekezésre immár láthatatlan támadóik ellen.

hiszen ősei történelmi hősök. s hogy a százados férfias fellépése. híres „grandok” voltak. Házasságuknak egyetlen komoly akadálya a valláskülönbség volt.VIII. rokonai pedig magas méltóságokat viseltek. Mégis bizonyos időbe került. Ezt a területet a spanyol kormány engedte át a franciáknak. kissé zárkózottá tette. és így köszönje meg szolgálatát. amelyeket az amerikai kormány küldött a rend fenntartására. műveltsége és szemmel látható hódolata milyen hatást tett az addig visszavonultan élő. rövidre akarjuk fogni. csinos arcú fiatalemberek voltak. A leányka könnyebben. Middleton azokkal a csapatokkal érkezett ide. mely tele volt érdekesnél érdekesebb dolgokkal. kinek nevét az óha zában éppen olyan jól ismerték. aki szeme fénye és özvegységének vigasztalója volt. melynek olyan nagy jelentőséget tulajdonított. noha mások számára cseppet sem volt fontos. akit egy szép louisianai lány rabul ejtett. Nem sietett . A katonai tábor közelében. és az önkény helyét a törvény foglalja el. melegszívű tizenhat éves lányra. mint itt. hogy beleszerettek egymásba. tetterős új telepesekkel összekeveredtek. Inez félig még gyermekként. a katolikusok a protestánsokkal és az elpuhult. akire hatalmas örökség várt. Az elsők közé tartozott. Ezt a visszapillantást. ha a véletlen nem hozza magával. melynek ő volt a parancsnoka. A kis csapat még hat hónapot sem töltött louisianai állomáshelyén. de a serdülő lányok kív áncsiságával nézte a világot. A katonák csapata vidám zeneszóval tért vissza esténként gyakorlatairól. A földbirtokos kötelességének tartotta. jó modora. INEZ TÖRTÉNETE Louisiana első gyarmatosai spanyolok voltak . mely tulajdonképpeni történetünket szükségszerűen megszakítja. tunya régi birtokosok a vállalkozó szellemű. amikor parancsnoka már vőlegénye volt a környék legszebb és leggazdagabb leányának. Elég az hozzá. Amikor az amerikai telepesek behatoltak az újonnan megszerzett nyugati territóriumba. maguk is örültek. Beérte leánya társaságával. hogy Inez szépsége mennyire elbűvölte Middletont. regényes hajlamú. a fiatalember h amarosan nyilatkozott. Don Augustin nehezebben tette túl magát vallási . Ám mindez semmit sem jelentett volna. élt a legrégibb spanyol telepesek egyike. amíg a spanyol király engedelmes alattvalói a szabadságban felnőtt emberekkel. hogy Middleton százados valami személyes ügyben komoly szívességet tegyen Don Augustinnak. A Certavallos-birtok közelében emelkedő dombtetőn magas árbocra felhúzott lobogót lengetett a szél. Származása.a szomszédos földbirtokosok példájára kitárni háza kapuit az újonnan érkezett katonatisztek előtt. és sikerült megnyernie az apa beleegyezését. akik aztán eladták az Egyesült Államoknak. Don Augustin de Certavallos. hogy meghívja Middletont a házába. a régi spanyol gyarmatosok szelíd és kényelmes utódai szívesen fogadták a jövevényeket. hogy a spanyol uralmat köztársasági kormány váltja fel. Nem ecseteljük részletesen. Ebben nagy részük volt a bájos déli lányoknak és asszonyoknak. A tis ztek többnyire délceg termetű.

Szeretném. Inez . hogy milyen korán veszítettem el édesanyámat.Esteledik. Az esküvőt kis ünnepség követte Don Augustin házában. hogy ezzel saját nyájának hitét ingatná meg. És mit szóljak én. A park sűrűjében egy fehér ruha szegélyét vette észre a lombok között. mert én katona vagyok. De nem engedett semmikép pen. Imájában annyi áhítat.aggodalmain és előítéletein. Inez esdekelve kérte isten bocsánatát azért a bűnéért. szívem . Nem árulta el. A két ellenfél makacssága körülbelül egyformának bizonyult. A daliás jenki tisztnél és a piruló kreol lánynál szebb párt el sem lehetett képzelni. Annál nagyobb ellenállásba ütközött azonban menyasszonya gyóntatójánál. ami kor halaszthatatlan szolgálati ügyeit elintézve. Tudod. amelyeket az amerikai tiszt nagy türelemmel igyekezett eloszlatni. amikor Ignatius atya összeadta a fiatal párt Don Augustin birtoka mélyén. hogy Middleton még a zt sem vette volna rossz néven tőle. hogy nem vigyázol az egészségedre. Megvárta. és meglátta Inezt. ha egyszerűen pogánynak nevezi. annyi őszinte érzés és annyi női gyengédség volt. Közben elérkezett az esküvő kitűzött napja. hogy vacsora előtt meglátogatom.Igyekszem olyan tiszta szívű és becsületes emberré válni. Lábujjhegyen odasietett. közben többször is felesége eltűnt. de félannyira sem tud neked parancsolni? . Middleton tűnődve visszaballagott megfordult.felelte a fiatalasszony.felelte Inez. A pap már-már belátta. Egy óra múlva otthon leszek.Akkor egy óra múlva látlak. már azért sem.Édesapád joggal vetheti szemedre. hogy mindent hallott. józan ész és a nagyobb látókör. hogy pótolja. Miután szavaiból saját nevét is kihallani vélte. és arra nézett. Végeláthatatlan vita következett. amilyen ő . ahol a házba. amelyet a pap egy gyakorlott kardforgató ügyességével és fogás aival vívott meg. aki mindent elkövetett. . ha egyedül megyek. Már alkonyodott. ha mindenben hasonlítanál hozzá . ahová csak néhány jó barát kapott meghívást. valóságos szellemi párbaj. míg felesége feláll. Inesellának. mintha abban .Még nem mehetek . . Ignatius atyánál. amint a fűben térdelt. és szemében könny csillant meg.mondta. és hangosan imádkozott. .Megígértem hűséges dajkámnak. Karolj a karomba. hogy a fiatalembert megnyerje a katolikus hit számára. egy kis kápolnában.De mindenben nem lehetek hozzá hasonló. Felhőtlen kék ég borult a tájra. mint az édesapád. és csak akkor lépett oda hozzá. míg a tisztnek csak két fegyvere volt: az egyszerű. és Inesella mindent elkövetett. . .Ne kísérjelek el? . . mert attól félt. hogy eretnekhez ment feleségül. visszatért Don Augustin házába. mert már hűvös van. . és kezével csókot hintve felé. aki legalább úgy szeret.Jobb.Úgy van. kedvesem.felelte Middleton mosolyogva. eltűnt a fasorban.felelte Inez. megállt egy fa mögött. és menjünk be a házba. . hogy nem sikerül a fiatalembert megtérítenie. édes szívem? Mindenben! . és hallgatózott. A fiatal férjnek ekkor néhány órára a barakktáborba kellett mennie. Érted.

hogy megpillanthatja még elmosódó alakját a félhomályban. Egy ilyen rendkívüli esemény természetesen nagy feltűnést keltett. Végre az órára pillantott. és csak óvatosan.gondolta Middleton. gyors léptekkel Inesella kunyhója felé sietett. aztán elhatározta. Az emberek mindenféle feltevésekre gondoltak. Egyebek közt azt suttogták. hogy a szomorú esetet felhasználja nyája hitének megerősítésére. Felállt. A százados hosszú. és ugyanazon az úton visszasietett a villába. hogy csoda történt: az angyalok meg akarták menteni Inezt attól. ami abban a klímában közelgő záporesőre mutatott. és hazahozza. Attól a perctől kezdve. benyitott és belépett. anélkül. ott is elejtett egy-egy szót. és Inez még nem jött haza. melyből arra lehetett következtetni. mely hamar belefárad még a szomorúságba is. Már ott állt az öreg dajka elő tt. de kreol is . és még mindig nem tudott felőle semmit. hogy dajkája viskóját elhagyta. Így múlt el egyik nap a másik után. és nemsokára élénk beszélgetésbe merültek. mert úgy képzelte. és még mindig nem történt semmi. sokkal gyorsabban telt el. És Middleton? A férj. és azt mondta. és aggódva látta. kénytelen volt Don Augustint és háza népét gondjaiba beavatni. hogy az eltűnt asszony nyomára akadtak volna. mint távollétében az ura gondolta volna. De mire megvirradt. ahol Inez alkonyatkor térdelve imádkozott. és még mindig nem pillantotta meg feleségét. melyet Inez kitűzött. Inez nem volt ott. A dajka pedig kijelentette. a hűséges szerelmes. Csüggesztő bizonytalanság fogta el. titokban kutassa tovább felesége nyomait. Ignatius atya eleinte egy kis lelkiismeret-furdalást érzett. hogy Inezt többé nem látják viszont. Terveket szőttek a jövőre. Valami arra késztette.az a tunya emberfajta.híresztelések keltek lábra. Don Augustin jó apa volt. mit gondoljon. aztán csalódva folytatta útját. Útközben hússzor is megállt. hogy az idő eltelt. hogy eretnekkel éljen házasságban. A villában Don Augustin nagy szeretettel fogadta. és ezért felragadták a mennybe. a lángoló szívű katonatiszt? Egy percig sem hitt az állítólagos csodában. Végül fájó szívvel kénytelenek voltak arra gondolni. a levegő nagyon párás. Itt is. és felo de se (vagyis öngyilkos) lett. Most már nagy eréllyel folytatták a nyom ozást. lemegy Inezért. és . de eredménytelenül. hogyan élt addig északon. Itt is csalódás várt rá. Inez kecses alakja bukkan elő a sötétből. Middleton nem bírta tovább a várakozást. A nagymutató már újabb félkört írt le. Ily módon az óra. hogy a fiatalasszony már jó ideje elindult hazafelé. és senki sem látta. „Bizonyára elment mellettem a sötétben” . Végre a kunyhó ajtajához ért. hogy a fiat alasszony megbánta házasságát. hogy Inez az utolsó pillanatban visszarettent ettől a házasságtól. hússzor is elébe szaladt. és a legkülönbözőbb részben rosszindulatú . Sötét éjszaka volt. és a százados elmesélte. kopogott.reménykedett volna. hogy ne szóljon senkinek. de elképzelhetőnek tartotta. maga sem tudta már. Némi lázadozás után félig-meddig beletörődött isten akaratába. Inezt nem látta senki. Middleton most már izgatottan dobogó szívvel felkereste a parkban azt a helyet.

. és meg lehet találni. kapitány úr.Jól van. kapitány úr. és barátságos hangon figyelmeztette: .Ha tud valamit a feleségemről. és akkor özvegy marad. ha falhoz állítanak. Gyötrelmes gondolat volt.Húszat .Ha van valami mondanivalója.Mit fecseg itt összevissza?! . aki mégse asszony! De ami a fő. öregem! Ha az őrjárat itt találja. Fogja. A csavargó ruhája piszkos és rongyos volt. kerek summa legyen. beszéljen! Nem kell félnie. viszem azt a titkot is.nem! Harmincat is megér. A domboldalon egy csavargót pillantott meg. Egy fiatal asszonyról. de vigaszt is rejtett magában: azt a reményt. hogy a jutalma elmarad! . de züllött életmódot is. Mit ad a titkomért? Szép. olyan vacsorát veszek rajta.mondta a tiszt türelmetlenül. arra mérget vehet. máskor meg üres ígéretekkel.Megyek már. mégis az őrséget kell hívnom. Middletont szomorúsága megszelídítette. elégedetten zsebre vágta az összeget. és ráadásul le is csukatom a szemtelenségéért! A fickó mohón megragadta a bankjegyeket. . De ha elmegyek.Jó lesz eliszkolni innen. amilyet egy úriember fel szokott ajánlani egy másik úriembernek! . hogy magam hívjam az őrséget. ahol polgári személyeknek tilos volt tartózkodniuk. visszaveszem a pénzt magától. De ha kiegészítené húsz dollárra.Ne féljen semmit. szép és gazdag! Érti már. hogy nem hamisak.Ne kényszerítsen arra. .Köszönöm. és miután meggyőződött róla. az isten szerelmére! .amit saját szememmel láttam. hogy ezen a dolláron veszek egy üveg pálinkát. hogy egy egész hordócskára teljen belőle. .Itt a pénze! De vigyázzon magára! Ha valami ostobasággal traktál.megszökött. mint egy centet! . kapitány úr. kapitány úr? . itt egy dollár! Ezért kap éjjeli szállást és még vacsorát is. azon a területen.förmedt rá Middleton. mely megér ezret is. gondosan megvizsgálta őket. fecsegek tovább. amit nem kell megrágni. kapitány úr. .Beszéljen már. és ilyenkor nem tudok finoman beszélni. és ügyesen elkapta az ezüstpénzt. Úriemberrel van dolga. Miféle titkot tudhat maga? .Úgy látszik. és gyorsan visszafordult.Száraz a torkom.kiáltott fel a csavargó. letartóztatja. . Néha készpénzzel fizettek ki.Egyelőre csak abban. arca és egész külseje nemcsak szegénységet árult el. . Nem szeretem. jól van. Amit mondani fogok.Nézze. és ha akarja. százados úr! . .Házassági titkot. mint ami színigaz .Ha megengedi.És miben sántikál? . ki vele! De most rögtön! .kiáltotta Middleton. . mely nem volt messze a barakktábortól. . . és ahelyett.Mennyit akar? . A fiatal parancsnok egy este bánatos gondolatokba mélyedve tért vissza a gyakorlótérről szállására. ha annyi pénzt kapok. hogy Inez még él. amíg nem fújják el magának is az utolsó takarodót. menjen csak . olyan titkot adnék érte. Aztán visszajövök. odalépett hozzá. . hogy a csavargót erélyesen elzavarta volna. én már sok üzletet kötöttem életemben. Egy szóval se lesz több vagy kevesebb. De csak akkor.

kapitány úr! Én nem nyúltam a zsebébe senkinek.Beszéljen már! De egy szó hazugság elég. De annyira sose utálta őket.Semmi . és felszerelésük mutatta. de a lábam már nem bírja. Lehet.És az ő kezükbe került a feleségem? Jóságos ég! Ember! Beszéljen! Mi van vele? . Egyik államból a másikba csempészte a fekete igavonó barmokat.Gazember! Honnan tudod? Megfojtalak! . elhiszi? Mindkettőhöz bátorság kell meg jó lábak. hogy ezzel is hangoztassa.Azt ajánlom. Mindig sajnáltam azokat a szerencsétlen flótásokat. de a minap itt találkoztam vele ezen a környéken. De megesett. hogy hozzásegítettem valakit egy kis levegőváltozáshoz. A derék úriember ugyanis sok éven át rabszolgakereskedelemmel foglalkozott. és feküdjön le aludni. csak voltam. Pedig nem dolgoztam. hogy felvetett a pénz. Volt idő. kapitány úr.El a kezekkel! Vagy azt hiszi.Lehetséges volna? Honnan veszi ezt? Mi készteti ilyen őrült feltevésre? . Amikor még olyan erős és fiatal voltam. Sokáig nem láttam. . Az előbbi talán megvolna. . és sohasem elég! . amit mondtam.Csak voltam. mint maga.Szóval tolvaj volt. . mint egy körömfeketényi ész! Ismerem Abiram White urat. hasznát veszi annak.Pedig már most is részeg . keressen magának szállást. hogy az új territóriumra készülnek kivándorolni. az ember jobban tud beszélni.Legfeljebb utazgat egy kicsit. De láttam olyan szakmabelieket.. Én másképp kerestem a pénzt. akiket rendszerint elrabolt gazdájuktól. mi? . A minap? Pontosan a kapitány úr esküvője napján. Csudás banda. mennyire gyűlöli a feketéket.mondta Middleton. .Hát akkor ide hallgasson! Már régóta ismerek egy embert. de van benne valami közös a maga mesterségével. . hogy Abiram kezébe került. A sógora társaságában volt. akik még nagyszerűen bírják. hogy ne éljen belőlük. tisztelt kapitány úr. akit Abiram White-nak 4 hívnak.Hagyjuk a goromba szavakat. mint a maga őrmesterei sapkástul! Nos. meg kell mondanom. és akkor megtud mindent. és erőszakkal szállított tovább. hogy csak azért vette fel ezt a nevet. hogy a maga felesége nyomtalanul eltűnt.Nem kell hozzá több. Remélem. . olyan hatalmas fickók.Nos. Csúnya mesterség.vonogatta vállát a csavargó. kapitány úr! A pálinka drága. nem mondom. mindjárt azt gondoltam magamban. Megérdemelnék egy kis ráadást is. . ha a torkát szorongatják? Legyen egy kis türelemmel. . hogy megkeserülje! . helyesebben estéjén. mondhatom! A sógornak hét legény fia van. hogy már jobb napokat is láttam. vagy annak nevezi magát. amikor meghallottam. 4 White (ejtsd: vájt) angolul fehéret jelent . akik ebben a hőségben robotolnak .Aha! Szóval emberrabló! .

hogy minél nagyobb területet fésülhessenek át. és megvizsgálta közelebbről. hogy ostobaság egy ilyen részeg fickó szavára adni valamit. tüstént elárulta. Észrevette. de nemsokára felkeltette a tisztiszolgája. mely megfelelt a csavargótól kapott leírásnak. A családot nyom on követték a Mississippi partján jó darabon. Embereivel eljutott a két folyó egyesüléséig. akivel az este beszélt. hogy üzenetét befejezze. Middleton magára kapta ruháját.” Úgy látszik. kapitány úr! . És a szinte olvashatatlan írást betűzgetve. kapitány.. hogy közölte volna vele reményeit és aggodalmait. és odasietett. majd megelégedett vihogással. Hajnaltájban szunnyadt csak el. hogy esküvője napján csakugyan átvonult itt egy nagy család. . mintha írni akart volna valamit a homokba. mely szájából áradt. hogy egy embert találtak holtan a gyakorlótér közelében. Elbúcsúzott Don Augustintól. és el nem jutottak a folyón felfelé a Missouri torkolatáig. mi okozta vesztét. Így jutott felesége nyomára. amíg hajóra nem szálltak. s ezerszer jutott arra a következtetésre. Middleton egész éjjel álmatlanul forgolódott ágyában. E tények birtokában Middleton kis csapatot szervezett legmegbízhatóbb embereiből. amíg a telepesek övezetében haladt. amikor a préri belsejében kellett az üldözést folytatnia. A csavargó makacssága.. Vé gül kénytelen volt csapatát több kisebb rajra osztani. Lehajolt. kidülledt szeme és a szinte kibírhatatlan bűz. Middleton m ár egy hete egyedül barangolt. De mielőtt távozott volna. amikor egy meghatározott helyen valamennyien találkoznak. mint annyi más. részint pedig elképzelheti. hogy talán mégiscsak lehet valami a dologban. felkeltette figyelmét a halott ember különös kéztartása. Middleton undorodva elfordult. Ezerszer is elmondta. anélkül. hogy a csavargó kinyújtotta mutatóujját. hogy titokban nyomoztasson. Kitűztek egy bizonyos távoli napot. Nem volt nehéz egy ilyen népes karaván nyomát követni mindaddig. hogy több szem többet lát. milyen izgalmas magyarázkodás következett. a következőket lehetett kivenni: „Miért nem hisz. Jelentette. arra indította a kapitányt. a halál vagy a halált megelőző kábulat akadályozta meg. Felpuffadt arca. nem messze a százados szállásától. De annál nehezebbé vált a feladat.Bízza csak rám. akik már ideiglenes házat építettek maguknak. és nekiláttak a kemény föld feltöréséhez. s abban a reményben. A többit az olvasó részint már tudja. amikor a véletlen összehozta a trapperrel és a méhvadásszal. Megtudta. amikor férj és feleség annyi gyötrődés után végre megint egymásra talált. onnan pedig folytatta az üldözést a vadon mélyébe. mellyel állításához halála percében is ragaszkodott. Itt a család eltűnt. és parancsot adott a holttest elszállítására. egy úriem.kiáltotta a fickó az elsiető Middleton után. A csavargót találta holtan. amely nekivágott a prérinek szerencsét próbálni. A szerencsétlen fickó áldozatul esett alkoholista szenvedélyének. mint aki ügyesen elintézett valamit.. elballagott a legközelebbi kocsma felé.

Nincs olyan bíboros. az az ember. kapkodó és gyakran összefüggéstelen kérdések és feleletek közben majdnem egy óra telt el. hogy felments a kötelességeim alól. . attól félek. Middleton.Nem. és nem értek az ilyen finomságokhoz. hogy nem mutatkozom a többiek előtt. aki elrabolt. a körülményekhez képest elég rendesen bántak velem. és meg nem szegte adott szavát. mint én.Attól a nagy gazságtól eltekintve.Jól van. és jelentem meg a sziklán. hogy lelkiismereted őre legyen! . Inkább azt mondd meg. miből áll az az alku vagy egyezség? . és ők is esküv el fogadkoztak a betartására. meg nem feledkezett ígéretéről.sziszegte a százados. . azt nem mondhatom. hogy nem próbálok megszökni. Azt hiszem. akit bosszantottak felesége vallásos aggályai. még Ignatius atya is felmentene fogadalmam alól. HEKTOR VESZÉLYT SZIMATOL A gyors. Fülem hallatára szörnyűségesen lehordta azt a gazembert. Én nem vagyok pap.felelte az asszony. aki ennek a családnak és az egész társaságnak a feje.És bekövetkezett már az a határidő? . még csak kezdő a bűnözés terén. az eretnekek nem adnak olyan sokat az esküvésükre. aki olyan boldog örömmel nézett Inezre. aki ezt jobban megértené. s azonkívül. és távol tartják tőlem gyűlölt személyüket. . Csak akkor léptem ki a sátorból. mint egy zsugori az elvesztett és újra megtalált kincsére. amíg az az ember.IX. őreim áruló viselkedése miatt.És te. akit Ishmaelnek hívnak.Te. Végül kénytelen voltam alkut kötni vele. és kipirult arcába nézett. . megkérdezte: . De mondd csak. melynek betartására szent esküt kellett tennem. fogait összeszorítva -. . hagyjuk ezt. de ahhoz nincs jogod. melyet rabtartóim jónak látnak megnevezni.Ne hidd! Inkább az a baj. szívem? . Végre Middleton.Megígérték. amíg be nem következik az az időpont.Már el is múlt. hogy erőszakkal választottak el családomtól. . annál is inkább. Inez. hogy ezek a gazfickók fütyülnek minden vallásra. drága Inezem? Veled hogy bántak? . mint mi. . akik az igazi szentegyház keblén nőttünk fel! . Megszegték az esküjüket? . mi indította ezeket a szörnyetegeket erre a borzalmas gaztettre. ha esküvel fogadom. hogy nem háborgatnak.kérdezte türelmetlenül Middleton. De nekem rettenetes volt a jó istent tanúul hívni egy ilyen bűnös egyezséghez. és hűségesen be is tartottam fogadalmamat. Azt hiszem. Védőszentemre esküdtem. akkor én menteném fel őt egyszer s mindenkorra attól a hivatalától. Inez.De ha esetleg nem mentene fel . mert a határidő is lejárt.Te meghallgathatod a fogadalmaimat. Ah.

és körülnézett a sátorban. hogy ha el is foglaltuk ezt a sziklavárat. Már magamtól is mindent előkészítettem a szökésre. de azt hiszem. és senki sem szólt hozzá. melyet az orvos útján küldtél nekem. . akár cseppenként is! . A levél. s ugyanakkor élethűen utánozta a dicső . Ha ez lehetséges. Inez. . Így ült ott majdnem egy óra hosszat. és viselkedj úgy. és kendőjét úgy magára borította. Ámbár ami ezt illeti. hogy elnyerjék egy bennük feltétlenül bízó lány földi kincseit. szedd össze minden bátorságodat. úgy csapkodott karjaival. Nagyon kérlek. mert hallottam. Most ott ült a sziklaterasz egyik szögletében. hogy élete hátralevő részét mellettem fogja leélni. miért csodálkozunk azoknak a kapzsiságán. amely a nyugati határvidéken szokásos volt.Barátainkat? .tette hozzá. . És talán arra is számítottak . ahogy a kakasviadalok győztese szokott szárnyaival csapkodni. melyről beszámoltunk. . Könyökét derekához szorítva. Megígérte nekem.mégpedig azon a furcsa és nevetséges módon. hogy vannak olyan férfiak. mely inkább nőkben van meg. és keressük meg barátainkat.Nekem is van egy barátnőm. Bizonyára arra számítottak. hogy egy újdonsült férj szerelme sem riad vissza semmiféle áldozattól. . hogy egy gazdag és koros apa semmiféle váltságdíjat sem sokall majd. Az érzékeny és értelmes fiatal lány rögtön észrevette.Akkor hagyjuk el ezt a rossz emlékű helyet.Ebben nem is csalódtak volna! Szívem minden vérét örömest odaadtam volna érted. hogy győzelmét világgá kürtölje . még nem vagyunk túl minden veszélyen. Most meg nem látom sehol. könnyein keresztül fürkésző pillantást vetve Middletonra -. és félénken elfordította túlságosan szerető tekintetét. hogy egészen eltakarta az arcát. mint férfiakban.Tudom . hogy akár életem árán is megvédelmezzelek.Bizonyára igazad van. és most azzal beszélget. De Middleton nem találta el Ellen Wade távollétének okát. visszavonult. jelenléte fölösleges. akik a bűnt választották életpályául? . sőt .. Middleton gyengéden kivezette a sátorból. Sürgősen menekülnünk kell.kérdezte Inez. Paul Hover első dolga az volt.Tudod. akiről nem szabad megfeledkeznem. Ellent keresve. . ahogy egy katona feleségéhez illik. és mosolyogva felelte: . Azzal a finom érzéssel.Könnyen lehet. még az éles szemű Ellen is tévedett. akik igaz érzés nélkül lépnek az oltár elé. akik ilyesmire hajlamosak. és ha itt is vagyok melletted. hogy a beszélgetésnél.folytatta a fiatalasszony.Akár ebben a percben is útra kész vagyok.ahogy féltékeny és keserű szívvel megállapította . hogy neki is van egy külön megmentője. hogy visszakapja egyetlen gyermekét. Amikor Ishmael fellegvárát elfoglalta. milyen kevéssé ismerem a világot.Csak azért említettem ezt. De figyelmeztetlek. a kapzsiság már ennél sötétebb bűnökre is csábította azokat.még csak észre se vette senki. visszaadta reménységemet.

ahová a gyerekeket zárta. . aki nem. Kezdjük hát az utóvédü nkkel. öregem? . és kit kell eltemetni. és elismerően kiáltott f el a magasba: Derekasan viselkedtek! . amit látott. . Paul lopva figyelte. A „várúr” holmijában tartott házkutatást. Ám ez a buzgó tevékenység teljesen céltalan volt. teljes biztonságban.folytatta Paul Hover. a lábosokat és fazekakat pedig megvetően rugdalta ide-oda. . mi kerül a keze ügyébe. . és elbűvölten nézegette. Erről jut eszembe. . visszatért abba a kunyhóba. felelni tudjak tetteimért. é s mint egy futball-labdát. Gyönyörködjék kicsit a derék Ishmael várából nyíló kilátásban! Nézzen egyszer a természet arcába is. ki maradt életben. öregem! A nagy méhvadászat és vadpecsenye-evészet közepette egészen elfelejtettem megkérdezni a nevét. aki még mindig ott állt eredeti őrhelyén. vagy ötvenlábnyi magasba felrepítette a levegőbe. egyik sem számít semmit. . fiam? A hosszú évtizedek folyamán annyi nevet viseltem.Az én nevem. és új irányba nem terelte az egész társaság gondolatait. aki így tesz. van.Azt hiszem. ha a squatter atléta fiai a közelben tartózkodnak. de úgy tett. mintha fizetést kapna azért. valójában nem is tudta.felelte az öreg. szertelenül belerúgott. és nem tartott meg magának semmit.A maga Sir Williamje elbújhat Sir Paul mellett! Tartsuk be a katonai szabályokat. Azt hiszem. . maga fiatalkorában rendes sorkatona volt. Kíméletlenül beletúrt Eszter fiókjaiba.Battius doktor! .madár diadalmas kukorék olását. amíg Middleton ki nem vezette Inezt a nagy fehér sátorból. ilyenkor névsort kell olvasni. és még most is ott ült kényelmesen. a lányok falusias ünneplő ruháit közömbösen kiszórta a földre.. . hogy hagyja abba a fütyülést. Paul már oda se figyelt. ne csak mindig a talpa alá.Bizony igaz . Egy vödör került az útjába. kezében a már említett botanikai csodával. Így telt el az idő. a doktornak. Miss Wade éppen akkor telepedett le nagy szomorúan a szikla szélére. vagyis magával. melynek során elfoglalta helyét a sziklaüregben.Szíveskedjék ide felfáradni. és olvassuk fel a névsort. olyan buzgón kezdte fütyülni a „Kentuckyi vadászdalt”. mert megpillantotta Ellent.. hogy hallgatóságát zenei szórakozásban részesíti. ahol férgek és giliszták nyüzsögnek! Hirtelen elhallgatott. tisztelt vakondokvadász úr! . Az a fontos.fordult a trapper felé.kérdezte Paul.Ez aztán sikeres hadművelet volt. Az Otsego-tó menti telepeseknek a lábszárvédőm szúrt szemet. Miután sorra megvizsgálta a kis sátrakat és kunyhókat. Végül kiállt a sziklaterasz peremére. hogy kiderüljön. A maga néma módján nevetgélt. a szikla lábánál.Hallom. és Bőrhar isnyának neveztek. Vagy nem ez a szokás minden véres csata után? . hogy majd ha Mennyei Bírám elé szólítanak. és cseppet sem hozta ki sodrából mindaz. hiszen a szikla magasságában alig érthette meg a trapper szavait. Pedig ez a kihívó hang nem bizonyult volna teljesen veszélytelennek. Intett Paulnak. hogy szüntesse be .Van.kiáltotta falrengető hangján a természetbúvár felé. miután kezüket-lábukat zsineggel alaposan összekötötte. mintha nem is látná. igaz-e. melyet elesni látott. és mindkét kezét wampumövébe dugva. Nem keresett semmit. aki beérte első hőstettével. nem ez az első vár. Amikor Sir William visszaverte azt a németet a Hori. ahányfajta ember közt csak megfordultam! A delavárok éles látásomról Sólyomszemnek neveztek. Még sok más nevet is viseltem életemben.

A most kezdődő zűrzavarban és sürgés-forgásban nem maradt idő sem töprengésre. . . és saját kezűleg készített el. A trapper nagy nyugalommal és szakértelemmel rakosgatta a legszükségesebb (főképpen a hölgyek kényelméhez szükséges) holmit a nyereg zsebeibe. A csapat tagjainak nem hullt váratlanul ölükbe a győzelem. hogy megkötözve is maradjanak csendben. az egész hadművelet a fokozottan gyorsuló mozgás jegyében zajlott le. sem kesergésre. részint nyájas ígéretekkel rábírta a gyerekeket. Paul azzal mutatta ki ügyességét.Isten áldja meg önt.Nem akartam sürgetni . Ekkor Ellen odalépett.. és eszembe jutott. . amelyet számára gondosan előkészített. drága asszonyom! Remélem. segített a hölgyeknek leereszkedni a meredek ösvényen. hogy ez a helyes kislány velünk tart. . és házunkban fogja tölteni élete hátralevő részét? Legalábbis vendégünk le sz addig. mennyire küzd érzelmeivel.és bogárgyűjteményét kapkodta össze. hogy kövesse Middletonné példáját. hog y Ishmaelék minden pillanatban megérkezhetnek. . mappáit. s nagy merészséggel nyeregnek nevezett. és megszólalt akadozó hangon. Hiába. Magához rendelte őket. amíg nem talál kellemesebb otthont magának. mihelyt a doktor hátat fordított neki .Nem értem! . hogy villámgyorsan leszállította Inez és Ellen előre összecsomagolt holmiját a citadella aljába.a trapper a legnagyobb lelki nyugalommal kiszórta a sziklák közé. . mely erejének és képességeinek legjobban megfelelt. . aki békésen nézné. és mint a kis csapat elismert vezére. míg a másik ülést barátnője részére tartotta fenn.mondta az öreg. miután részint szörnyű fenyegetésekkel. Azt hiszem.. Inez. kedves. mert csukló zokogásban tört ki. és attól kellett tartani. akárhogyan jutott is hozzá. mely elárulta. amit Ba ttius doktor saját eszűleg talált ki.ab ban a pillanatban. A többit nem lehetett megérteni. míg Middleton.csodanövénye tanulmányozását. melyet nagybácsim hibájából kellett elszenvednie. ahonnan a boldogtalan természetbúvár kincseit az imént olyan kegyetlenül kidobálta. növény. . Mivel az idő már sürgetett.Igaz . nem olyan ember. s gyorsan beledugta az említett találmány egyik zsebébe. és aggódón csóválgatta fejét. és. intve. Maga a doktor dobozait. milyen boldog volt a menyasszonyával ifjúsága idején. Middleton pedig felültette Inezt a nyereg egyik oldalára. gyermekem . megragadta Inez kezét. idővel elfelejti és megbocsátja azt a méltánytalanságot.Hát nem azt mondtad.Álljon fel.A szikla gazdája nemsokára itt lesz. .kiáltott fel Middleton.Nagyapjára gondoltam.mondta Middleton. kiadta a parancsot a haladéktalan indulásra. . ahonnan . ez a természet parancsa. hogy holmiját így feldúlják. nem lehet semmibe venni. és hátára illesztette azt a bonyolult micsodát.mondta a trapper Ellennek.Minden perc drága. Mindegyiknek meg volt már a maga szerepe vagy beosztása. A trapper megragadta a sziklától nem messze békésen legelésző Asinust.

innen fúj a szél! . és felkiáltott: . hogy belekanalazzon a hominyjába.Egy gyermeklány. ebben a sivatagban. aki törődött vele. . azt mondtam. pillanatnyi gyengeségét legyőzve. hogy örökké adósa leszek. hogy a herének is van fullánkja. .kérdezte sírva. amikor árvaságra jutottam.Látja. se anyja. kis kutyám? Beszélj! A tiszteletre méltó eb idegesen szimatolt a friss szellőbe. A fiatalabb kutya. hogy feleségét újabb veszély fenyegeti.A nagybácsija! Úgy rokona annak a csavargó Ishmaelnek. és orrlyuk a kitágult. akinek nincs se apja. mint azt. Mondja. és csak arra gondolt. Eltartott egy teljes percig. és fenyegetően vicsorgatta maradék fogait. hanem elsőnek kezdte meg a visszavonulást. nem hagyhatom el őket. nem szabad megtennem! .felelte Ellen. ki az adós. Csak megerősíteném abban a hitükben. hogy Ellen hálával tartozik a Bush pereputtynak! . És még mindig remélem. ki a hitelező . hogy arc át megint kezébe temette. Gazdája szavára morogni kezdett. mely éppen most kerekedett. most felkapta fejét. hogy mellettem marad boldogabb időkben is. kipihenve a reggeli vadászat fáradalmait.Pszt! . . és nem segített az öreg Eszternek a kislányokat felruházni. és söpört végig a prérin.Ha sorsom már idevetett ezek közé az emberek közé. vagy megengedte.intette csendre az öreg. hogy én voltam az árulójuk. hogy Battius doktor sem várt újabb biztatást.Nem az a kérdés.fordult Paul a trapperhez. Aztán mindketten újra leheveredtek. és gyors léptekkel nekivágott a prérinek. Ellen annyi barátságot és együttérzést tanúsított irántam nyomorúságom idején.. Nem. . mintha csak jeleznék. Az ég áldása kísérje. A kis csapat az öreg trapper útmutatásait követve hátat fordított a sziklavárnak.. . Szükségtelen megjegyezni. ahol nem kell restelkednem senki előtt. sokat látott és hallott. Mi van. Annyira kétségbeesett.Nem tehetem. Megígérte.. .Most nincs idő locsogni! A squatter meg a fiai a nyakunkon vannak! Middleton egy pillanat alatt megfeledkezett Ellenről.felelte a fiatalember. útjaink elváltak. . mint ahogy én püspök vagyok! kiáltott fel Paul. hogy ők megtették a kötelességüket. hamarabb elhiszem.Ha a vén csirkefogó oda is vetett neki egy-egy falat vadpecsenyét.Maga tapasztalt ember. . . A trapper megragadta a szamár kantárját. visszakapta kamatostul! Hát nem tanította Ellen a kis ördögfiókákat a bibliát betűzgetni. amíg Ellen észrevette.Hektor nyugtalankodik.Nem szokásom . hogy így lesz. mit szól ehhez? . hanem komor arccal puskájára támaszkodott. és árassza el felhőtlen boldogsággal! Nekem jobb lesz itt.mondta Ellen.. torkát köszörülve.Igen. öreg. drága hölgyem. . amely eddig lankadtan hevert a fűben.Miért nem menekülsz? . Paul Hover azonban egy tapodtat sem mozdult a helyéről. A nagybác sim a maga durva módján nagyon jó volt hozzám. nem felejtheti el egyetlen rokonát. . hiszen a tűvel is ügyesen bánik! Próbálja tok meggyőzni arról.

ahol a sziklavár feldúlói rejtőzködtek. mert tudta. A következő pillanatban már vitte is magával az ösvénye n.szinte szemlét tartott fölöttük -. és helyeslő mosollyal nézett a diadalmasan ujjongó Paulra. és akkor nem sok jót várhatunk tőlük. nem válnak el haraggal az utolsó pillanatban. Az a vad csürhe hamarosan ráakad a nyomunkra. Végignézett a körülötte csoportosuló és egymástól ugyancsak különböző embereken . Paul! Ha csak egy cseppet szeretsz. Ide vezette a trapper a menekülők csapatát. s még Paul Hover is utolérte őket.Mégiscsak győzött a természet szava! . menekülj! . hogy ilyen nehéz helyzetekben ösztönszerűen megtalálta a helyes utat. és tőle várnak tanácsot. Ishmael Bush fellegvárától nem messze. érezve..Ha kedves az életed. akik jóban és rosszban összetartottak. menekülő barátai után. és vadszőlő cserjéi rejtették el. csak átölelte izmos karjával a lány karcsú derekát. A kusza bokrok éppen abban a pillanatban zárultak be mögöttük. hogy azok.Paul.Paul! .. egy sűrű bozótban eredt. A vitát csak a puskák . és eszeveszett haraggal bámult feldúlt és szerteszórt ingóságaira. mely még hevesebb volt. Jöjjön csak az öreg. akkor. csillagfényben vagy a felhős ég alatt. majd felfedezte megkötözött gyermekeit (kiknek a szájuk is be volt tömve) az egyik kunyhóban. A méhvadász nem szólt semmit.Nem várok együttérzést senkitől. egyre gyorsabban. aki megszólalt. Újabb zokogásban tört ki. . . hogy messze földön ez az egyetlen hely.. amely vizével a magas szikla lábánál kinőtt fákat és bokrokat táplálta.Egyáltalán nem kedves nélküled! . rohanj! . A kis csermely. bánom is én! Legfeljebb agyoncsap! Többet nem tehet. A gyorsaság még megmenthet minket.Ellen! A lány kinyújtotta feléje mindkét kezét. . Az öregember sok évtizedes tapasztalatának köszönhette. ha itt talál. C élja egyelőre az volt. No de most nincs idő beszélgetni.Egyedül? Ha ezt megtenném.dünnyögte. . A szikla tetejéről egy hosszú csövű puska játszva golyót röpíthetett volna a bozót kellős közepébe. Arca valóságos könnyárban úszott. .A bácsi mindjárt itt lesz. Sikerült is kellő időben elrejtenie csapatát a bozótban. karján a ziháló Ellennel. mint az előbbi. és örömmel állapította meg.Mindjárt gondoltam. fuss. Még az unokahúgától sem. Forrását nyárfák vették körül. hogy nem hiányzik senki. amikor Ishmael felért a szirt tetejére. Ne számíts könyörületre. A trapper volt az első. semmi más. mely fedezékül szolgálhat. s még éjszaka is találkoztak. hogy a magas szikla minél előbb elválassza gyorsan közeledő ellenségeitől. ahová Paul Hover zárta őket nagy előrelátással és körültekintéssel. hogy társai szeme rajta függ.

mellyel hátrafelé nézett.Amott. . . és nyugtalan négylábú barátja mellé lépve. hogy nem a lakott telepek irányában. abban a sűrű bozótban kitűnően elbújhatnánk. . ahogy csak lába bírta. majd gyorsan folytatta útját az ismét kemény talajon. aztán jó messzire előreszaladt. és így játssza ki üldözőit. és végül egy olyan helyre értek.Hát persze. A trapper felhasználta a terep alakulását arra. a csapásra mutatva. hogy a megfontolt és talán már kissé fecsegő öreg befejezze fejtegetéseit.mondta Paul. megcirógatta. igazad van . Hogy megint a hajóhasonlattal éljünk. hol keressen minket.Olyan csuda erős hangod van. De az említett két óra leteltével a kutya hirtelen megállt.Közben a többiek is odaértek. a trapper arcába nézett.Én is megismertem a helyet. amit nem szeretnék. hogy Ishmael fiai fellegvárukból is megláthatják őket. .. kutyuskám.szólt rá Ellen Wade ijedten és elpirulva.. éppoly kevéssé tudtak tájékozódni a prérin.Találkozónk megbeszélt helye rettentő messze van innen . No de jöjjön csak utánunk! A gazember. rögtön tudni fogja.Ha az öreg Ishmael megpillantja ezt a széles országutat a bozóton keresztül . Figyeljenek hát arra. akárcsak egy hajó a ködben és sötétben. de sötét pillantása. amiről itt szó sem lehet. ahol önt a katonái várják? Nem vezethetne minket oda? .Az baj. Gyorsan megmászták. mely hasonló módon nyer egérutat.dönthetik el. hogy is felejthetném el. mint a tapasztalatlan utas az óceánon. majd halk. mint aki tökéletesen ismeri ezt az utat. tudom. Nemsokára egy kis domb elé értek. Isten őrizz minden vérontástól! Kapitány úr.mondta az öreg. legalább egyenlő erők mérkőzzenek egymással. csak a gyors visszavonulás. a squatter meg a pereputtya akkor sem háborgatna itt bennünket. ha egyik fia feleségül veszi. Kutyája időnként megállt. mintha megbeszélte volna gazdájával a helyes utat. Közben nagy félkörben megkerülték a sziklavárat. amit egy tapasztalt öregember mond. Szedjük a lábunkat máris! A trapper helyeslően bólintott. Most már nem forogta k abban a veszélyben. Itt nincs más lehetőség. Így hát. . elég! . maga elé mutatva.Csitt. sőt le is ült a fűbe. hol az a hely. hogy mérföldnyi távolságra is elhallatszik. . De legtöbbjüknek sejtelme sem volt erről. így szólt: . csak az a baj. mely pontosan az ellenkező irányban terült el. . Ez a bozót majdnem egymérföldnyi hosszúságban nyújtózkodik lejtősen lefelé. mint amerre menekülésük kezdetén elindultak. és pihenő nélkül leereszkedtek a túlsó lejtőn.. nem várva meg. elárulta harcias hangulatát. amelyet kitapostak -. pana szos vonításban tört ki. Nyugodtan heverhetnénk akár addig is.a Platte folyó partján. amíg terebélyes fák nőnek ki ebből a kemény földből. . hanem napnyugat felé. és az öreg.Elég. Két óra hosszat haladtak így erőltetett menetben. Paul! . hosszasan szimatolta a levegőt. . nagy baj! Ha már az ütközet elkerülhetetlen. A társaság most már úgy sietett. aki olyan határozottan vezette őket. A méhvadász elhallgatott .. hogy irányt változtasson. nagyon szerette volna. és keresztülvezette a szamarat a mocsaras mélyedésen.kiáltott Middleton türelmetlenül. Teljesen az öreg trapperre bízták magukat.

aki gondolkodóba esik. hogy megvizsgáljon egy-egy növényt vagy kis állatot. amely éppen elvesztette királynőjét. ahogy Kentuckyban szokták mondani. hogy túl hangosan vonítsanak. bár mindig nyakatekerten beszél . amely felkeltette figyelmét. 5 Linné svéd természettudós (1707-1778). Battius doktor az egész úton azzal tüntette ki magát. kinek botanikai rendszere indította el a növények és állatok tudományos csoportosítását és meghatározását .Ha olyan emberre van szükség. sőt lehasalt a földre. hiszen rendes körülmények között lépten-nyomon megállt. . ahol Asa holtteste feküdt. . és megvizsgálná a terepet. hogy ráeszmélt tévedésére. ha méhvadász barátunk behatolna a sűrűbe. ami annál feltűnőbb volt. de nem fogadom el. kedves uram.Miért éppen én? . ahol a holttest feküdt! . megdöbbent ugyan.Ez az ember kezd tetszeni nekem. de kissé megzavarodtak. hogy olyasvalamit rejteget. vizsgálja át ezt a bozótot. akit annyira elfoglalt Inez vigasztalása és bátorítása. hogy mit sem törődött a trapper gondjaival. leguggolt.kiáltott fel Paul. . egyelőre nem tudhatjuk. amitől a hölgyek könnyen megrémülhetnek. Így hát köszönöm a megtiszteltetést. A le gnagyobb nyugalommal szembenézek azzal a csavargó Ishmaellel vagy bármelyik fiával. hogy mindenkinél gyorsabban szedte a lábát.Ide hallgasson. . egy emberre. mert ellenkezett megrögzött szokásaival. hogy minden perce és minden lépése növeli a távolságot közte és a rettegett Bush család közt. hogy ember a talpán. Ha nem riad vissza attól. mielőtt valami nagy fába vágná a fejszéjét. míg én igyekszem visszatartani a kutyákat attól. hogy megijed a saját árnyékától. .kiáltott fel Middleton. Ekkor az öreg attól kapott segítséget. .. De hogy felkotorjam egy halott ember csontjait. Ám Linnaeus 5 buzgó tanítványa ezúttal nemcsak vakon sietett el a legizgalmasabb kórók.dünnyögte a trapper. nem lehet ráfogni. és homloka elborult a visszaemlékezésre. hogy esetleg szembe kell néznie a halállal. Szerencséjére nem vette észre a trapper cselfogását. aki tökéletesen uralkodik az idegrendszerén. Mutassa meg.Úgy van . de attól tartok. lehajolt. hogy ez a bozót nagyon alkalmas volna pihenőre. különösen ha sietős útról volt szó.felelte az öreg. öreg! Szemrebbenés nélkül álltam nem egy kavargó méhraj kellős közepén. mégis bátran ajánlkozott a bozót felkutatására. hogy még egy vizslával is felvehette volna a versenyt. mint egy ember. bogarak és férgek mellett. Most. Egyébként a derék természetbúvárnál rosszabb útitársat el sem lehetett képzelni. mellyel nagy körben Ishmael fell egvára mögé vezette a menekülők csapatát. aki ezt meg tudja tenni. Jó lenne.De hogy barátai eltemették-e már. A kutyák megismerték a szagot. ha valakit kineveznek a polgárőr ség káplárjának. Mondhatom. A jó doktornak az volt a benyomása. Arról van szó. akitől legkevésbé várt a és remélte. ahhoz semmi kedvem. itt vagyok én! jelentette ki büszkén és kissé elpirulva. hanem úgy száguldott előre. lapuk. és kezével végigszántott bozontos fürtjein. Az öregember csalódott pillantással Middleton felé fordult.Ez az a hely.

. az egyik ember az állatok színvonalára süllyed. és hasonlítja magát istenhez. A maga tudománya. Persze. A kutyák.Hogy egyik Homo olyan. .dünnyögte magában az öreg. megsimogatta fülét. . csakugyan. és fölényeskedve megjegyezte: . kedves uram. Hosszú percek teltek el. a fiatal kutya kitépte magát a trapper kezéből. amelyeket az öreg eddig féken tartott. és így felelt: . De amikor a doktor belépett a bozótba.És mi az ösztön? . És kérdés. feleljen erre! A doktort kissé meghökkentette ez a heves támadás. Megint kutyájához fordult. hogy tavasszal kifakad a rügy. és ősszel lehull a levél a fáról. de megrázta fejét. nézzen körül abban a bozótban. kis kutyám! Megszokhattad már a vér szagát. csak a szavak választanak el minket.Akkor nincs semmi baj! Úgy látom. az emberi vér egészen más! A doktor szánakozó pillantást vetett az öregre. és a trapper már nyugtalankodni kezdett. és heves ugatásban tört ki. a másik meg a tudományos megismerés magaslatára emelkedik. Homo vagyok a javából.Tisztelt vadász. Hektor! Hiszen máskor nagyon értelmes kutya vagy. Még mindig puskájára támaszkodott.Az ész alacsonyabb foka. hogy megnyugtassa. Ishmaelék erős szagot hagytak hátra . Végtére is egyik ember olyan. hogy nem felejti el. . ahhoz hosszabb idő kellene.Remélem. hogy kellő iskolai előképzettség nélkül meg tudná-e érteni.Ne légy már olyan ostoba. Hiába dicsekszik. melyre jelentkezett.Az ösztön . amikor hirtelen felbukkant a doktor megint. Közben folyton a földet szaglászta. hogy istenhez hasonló! Ez a hetvenkedés felbosszantotta az öreget. hogy az emlősök osztályába. A trapper nem folytatta a vitát. De ami a többit illeti.Ilyen az emberi gőg és gonoszság. Hektor! Maradj nyugton. mint a másik? Testi vonatkozásban így van. miért küldtem be a sűrűbe! Battiust elnyelte a bozót. majd visszatért Hektorhoz. . és nézem csodálkozva a világot.Hogy ember vagyok-e? Ki merné kétségbe vonni? Egy pillanatig sem lehet vitás. de nagyon furcsa módon: hátrafelé farolt ki a . Nos. hogy ezt megmagyarázzam. de ma sem tudom megmondani. mint a másik. Ez az én rendszertani helyem az élők világában. . és gyorsan futkározni kezdett körülötte. térjünk vissza a feladatra. és annyi könyvet elolvasott. mi az oka. egyébként egész jól megértjük egymást. . a főemlősök rendjébe és az emberek nemébe tartozom.mondta vállvonogatva.Úgy látszik.És mi az ész? . annak a könyvmolynak van annyi sütnivalója. és elmondhatja magáról. Tud-e val amit az életről és a halálról? Miért él a sas olyan sokáig és a pillangó olyan rövid ideig? Vagy kérdezek valami egyszerűbbet. Miért olyan nyugtalan ez a kutya itt? Ha olyan nagy tudós. A doktor szó nélkül elindult a bozót felé. Csitt. Legyen szíves. az én szememben keveset ér.. amellyel olyan nagyra van. halkan nyöszörögni kezdtek. Immár nyolcvan esztendeje taposom a földet.

Uramisten. amelyet a természet csak azért hozott létre. amely olyan különös és ijesztő volt. ahonnan kijött. mely hátborzon gató merev figyelemmel követte a trapper minden mozdulatát. de a természet olyan hatalmas.Ez az ember egyszerűen megbolondult! Talán nem is látott semmit. sem a faját! Fittyet hány minden osztályozásnak! De hadd jegyezzem fel a külsejét. és remegő kézzel turkált a zsebében.Hogyan? Mit beszél? A préri kígyói többnyire ártalmatlanok.Hát akkor oda nézzen! Oda. Szedje össze magát. gyakorlott szeme meglátta azt. de hirtelen megállt.vágott a szavába a trapper. miközben puskája agyát a földhöz koppantva. hogy tévedett. ha a doktor egészen elvesztette a fejét.. Legfeljebb hébe-hóba bukkanunk itt egy-egy csörgőkígyóra. nyugodtan csövére támaszkodott.. sem a hirtelen visszakozás nem volt indokolatlan. hogy nem csoda. . szemét arra a helyre szegezve. A bozót peremén egy élő labda kuporgott a földön. egy pontra. csak a mesében létezik.hebegte a doktor rémülten. . hogy előrántsa jegyzőkönyvét.kiálto tta a doktor. amíg nem késő! . amikor éles. noha színei közül a fekete és a vörös volt a legszembeszökőbb. . rikító színekben pompázott. hogy csipogni se mer. hogy megmutassa hatalmát. A trapper a legnagyobb nyugalommal a megjelölt irányba nézett. . mielőtt megtámadná az embert. hogy amit látok. . oda! .kiáltott fel. egyáltalán él-e.dünnyögte az öreg. mintha valami varázslat igézte volna meg. akinek tele van a szája olyan nagy szavakkal. sem a rendjét. akár egy kő.kiáltott fel az öreg. de égő. sem a családját. és nem kígyó. mert farkával előzetesen jelt ad. . alakja. nem egy rézbőrűnek vastagon . mintha meggondolta volna magát. amely körülbelül ötvenlábnyira volt attól a helytől. milyen megalázó dolog is a félelem! Itt van ez a tudós. előrelépett. hogy az egyszerűbb ember hasra esik tőlük. ha tarkaságából elő nem villan fekete szeme.Egy csodalény! Egy monstrum! Egy szörnyeteg. hiszen egészen kikelt magából! . vagy ráeszmélt volna arra. maga is meghökkent.Nem sárkány. Szeretné elhitetni. színe tarka és bonyolult. de rémületében olyan kics i lesz. Ez a különös állat nemcsak tarka volt.bozótból. ahol mindketten álltak. sem a nemét. de az sem veszélyes. és szemügyre vette a doktor rémületének tárgyát. ami a természetbúvárt kihozta a sodrából. és a bozót sűrűjébe mutatott. csak képzelődik! . Soha életemben nem találkoztam még egy ilyen példánnyal! Nem ismerem sem az osztályát. valami állati gomolyag.Bizonyára egy baziliszkusz! . Mozdulatlanul feküdt ott. ha csak szikrányit is értek az indián ravaszsághoz és ördöngösséghez! . a serpensek rendjéből! Eddig azt hittem. az isten szerelmére! Mit látott tulajdonképpen? Mi ijesztette meg annyira? .Szeme megbabonázó. hogy versenyez az emberi képzelettel! .Most úgy próbál zavarba hozni. .Valami sárkánykígyó. hanem indián felderítő. Sem az első ösztönös mozdulat. s Hektort elengedve. és az ember könnyen kétségbe vonhatta volna. .Mi történt. de abban a pillanatban. Puskáját gyors mozdulattal lövésre fogva.Valami borzalmasat láthatott. a szinte meghabarodott doktor felé sietett. hogy mereven farkasszemet néz velem. kedves uram? Talán megint felfedezett valamit a tudomány számára? .

. mégis művelt kutya. majd mindjárt meglátja. Szóval azt hiszi. hanem kő. mint egy indián harcos módjára megnyírt emberfej.Ez nem ember. Az én Hektor kutyám nem ismeri az ábécét. elfér még egy harcos! A két szem mintha még vadabbul izzott volna. amikor az utolsó pillanatban egy magas. Nem fogom bántani. béke vagy háború? Ahogy tetszik! Nem felel? Akkor úgy látszik. barátom.Szóval emberi teremtmény? . de a kerek golyó.Van itt hely elég.Téved.folytatta dakota nyelven. hogy céltáblája már eléggé komolyan veszi a fenyegető veszélyt. ha belepörkölök egy halom száraz falevélbe? A puska csöve már halálos biztonsággal célba illeszkedett. öregem! . mint a préri bármelyik harcosa! Nem az első rézbőrű. hadd tudja meg. és hangosan felkiáltott: . . . Vagy ki tudja.felelte a trapper elégedett kuncogással. vállához emelte puskáját.Ez bizony közönséges ember! Olyan halandó. hanem jóval alacsonyabb rendű állat.bemázolt feje. és csak ennyit mondott: . amíg nem tud egy rénszarvast egy vadmacskától megkülönböztetni.Uff. ügyelve arra. barátocskám! . amelyet redves gyökerek és lombok takarnak. csakugyan nem élő ember. hogy olyan férfiakkal van dolga. továbbra is mozdulatlan maradt. A trapper most gondosan megvizsgálta puskája fojtását. amelyeket álcázásul magára halmozott.Sokat adok a maga tudományára! . mint magát. akiknek már kinőtt a szakálluk. aki a bozótból ostobán és vakmerően a fehér vadászra mered. mint ahogy ez a tudós állítja.Nos.kiáltott fel a doktor. és nem lehet olyan könnyen lóvá tenni. . valami ismeretlen szörnyeteg.Addig bújta a könyveket. hogy micsoda. . itt vagyok! . . . Ha meg így van. Amikor úgy gondolta. hogy ez nem ember? No.álmélkodott a doktor.Közönséges Homo? Én meg azt hittem. hogy kényelmes előkészületeivel félreérthetetlenül elárulja ellenséges szándékát. még miben sántikál? . csak éppen kiugrasztom a bokorból. aki még olvasni sem tud. amely a trapper véleménye szerint nem volt egyéb. Gyere csak elő a búvóhelyedről. és nem adott semmi életjelt magáról. mintha nem is élne! De majd szóra bírjuk a fickót. még csak az emlősök osztályába sem tartozik. Majd megtanítja rá egy öreg trapper. karcsú indián ugrott elő a hervadt lombok alól. mit árthat. Kihúzta magát.

. Mindjárt megpróbálom kicsiholni belőle az igazságot. mert zavarta volna felderítőútján. majdnem római arcél . Beszéljen hát vele.de vonásai egyébként elárulták ázsiai eredetét. Pedig ebben a tekintetben mérsékletet tanúsított. és a rajta látható kezdetleges festés valami vakmerő hőstettet ábrázolt. Fejét a szokásos módon simára borotválta. mint más emberfia. éppen úgy talpra ugranak. nyilván lenézte azt a borzalmas maszkot.Ezek a kópék gyakran órák hosszat fekszenek így. mert egy ilyen indián csapat. Arcéle feltűnően nemes volt. mintha így akarná lerázni magáról a meglepetés lenyűgöző hatását. miközben valami ördöngös ravaszságon törik a fejüket. Ám a térdcsatjától lefelé egészen a mokasszinjáig érő iszonyatos rojtok emberi skalpokról levágott hajból készültek. Leeresztette puskáját. másik kezében hosszú égerfa lándzsáját tartotta. és beérte néhány vörös és fekete csíkkal. ez a köpeny.Bizony veszedelmes fajta . hogy meggyőződjék róla. mely bő ráncokban omlott alá. mint Ishmael valamennyi fiával együtt! . csak a feje búbján h agyott meg egy vaskos. hogy komoly a veszély.X. nem ólálkodnak-e más indiánok is a közelben. Az indián nem árult el semmiféle nyugtalanságot . Az álmélkodó természetbúvárhoz fordult és megjegyezte: . Finom. hogy kapcsolatban állt fehér kereskedőkkel. és úgy nyújtotta felé. Egyik kezével könnyedén íjára támaszk odott. akár az alvó alligátorok. Bizonyára egy nagyobb csapat felderítője. Minden tekintetben pompás emberpéldány volt. és szemmel látható elégedettséggel kuncogott magában csele sikerén. melyről az állat farka lógott le díszül. Ez az indián hadiszínekben pompázik. de barátságosan. amely ellenségeinek szóló dacos kihívás volt. Pedig tudhatta. De ha látják. méltóságteljesen várta közeledését. a legfinomabban kidolgozott szarvasbőrökből készült.hagyta rá a doktor. Alakja délceg. mint az övé. amelyet az őserdő gyermekei fegyverzetük kiegészítésének tekintenek. Felsőteste a késő ősz ellenére jóformán meztelen volt. akiket nehéz osztályozni. nem pedig férfiatlan védekezésül a hideg ellen. karcsú és arányos.Olyan fenevadak. és hanyagul vállára vetett szarv asbőr köpenyét inkább csak díszül viselte. aztán a békés szándék szokásos jeleivel közeledett a leleplezett „baziliszkuszhoz”. Hátán pumabőrből készült tegezt viselt. KÜLÖNÖS PÁRBESZÉD Az öregnek esze ágába sem jutott fegyverét elsütni. hosszú fürtöt. veszélyesebb lehet számunkra. Az öreg óvatosan körülnézett minden irányban. Vörös bőre már magában is elég harcias lett volna. Fülcimpáján nem viselt függőt vagy más ékességet. teljesen mozdulatlanul. és nagyot fújt. Hadiszínekkel kifestett arca egy igazi harcos komo lyságát. de a ráfestett harci jelek még vadabbá és félelmetesebbé tették. és társai itt lehetnek valahol a közelben. ha elindul a hadiösvényen. hogy a sápadtarcúnak a fegyvere különb. elszántságát tükrözte. Szemrebbenés nélkül. Tenyerét felfelé fordította. Az állati inakkal nyakába akasztott bölénybőr pajzsot szintén csatakép díszítette. piros posztóból szabott nadrágja arra vallott. .

Mindig jó felkészülni egy sziúra is. . mely sötétebb és fényesebb volt.Miért hagyja egy páni farkas hazai folyója elágazását olyan messze a háta mögött.Amikor a trapper odalépett hozzá.A Hosszú Kések városai sokkal messzebb vannak .kérdezte az öreg páni nyelven.Látom rajta. és az erősek kénye-kedve az. De hiába. mint ez? .Testvérem túlságosan fiatal ahhoz. és keményen nézett az ifjú harcos merev arcába. és közeledő társaira mutatott. . amikor kampós hegyű. hogy nem hazudik . De vajon nem tévedett-e. .Megint a préri nyelvére fordította a szót. . .És hol voltak a páni farkasok főnökei. hol volt a jog és a becsület. aki talán maga sem tudná megmondani.Testvérem messze elkerült a falujától? . nehogy a vásárnál megcsalják őket? .Igaz. és sötét arcán vad harag villant keresztül. akik a Nagy Sós-tón túl élnek. mert öltözékéről. anélkül.Testvérem láthatja. akárcsak egy hód bőrét? . miféle titokzatos jelekre alapítja biztos megfigyeléseit.Bizony. .Meg tudnak élni a sápadtarcúak asszonyai és gyerekei egyetlen falat bölényhús nélkül? Kunyhómban éhség vert tanyát. De túl fiatal ahhoz.hangzott a lakonikus. gyenge nyilakat hozott magával? . szűkszavú válasz.El lehet adni egy nemzetet. .dünnyögte a trapper angolul. Ez a vidék talán az én páni testvéremé? . hogy lovát is magával hozná egy ilyen kopár pusztaságba. amit a gyengék kötelesek jognak elismerni. mint a tengerészé. . hogy nagyon bátor.Jóképű. .Attól tartok. Pihenni és enni szeretnének. mint a szarvasé. amíg si vataggá nem változtatnak mindent a Nagy Sós-tótól a Sziklás-hegységig! . mázolása színeiről és egyéb jelekből felismerte az indián nemzetségét.mutatott az indián nyílvesszejére. és a préri most már a Hosszú Kések vadászterülete. ha nincs szem előtt.De látom. csak villogó szeme. a harcos meg se moccant. bizony. amikor ezt az alkut megkötötték? kérdezte hirtelen a fiatal harcos.Ilyenekkel akar bölényt ejteni? Szeretik talán a pánik. Gyakorlott szeme olyan volt. Nem adok neki sok időt. magam is ezt hallottam a Platte folyó vadászaitól.A Nagy Folyó tájáról érkező futárok azt mesélik nekünk . hogy gyermekeim fáradtak.Azért vonulnak a sápadtarcú harcosok a Nagy Folyón felfelé. Ha Wahcondah törvényei erősebbek volnának a Hosszú Kések kényénél- . hogy elcsúfítsák és tönkretegyék ezt a szép vadont a Mississippitől nyugatra! Nem nyugosznak. és akármelyik főnök szívesen odaadná neki a lányát feleségül. hogy már saját kunyhója legyen felelte a trapper. . ha a vad sebe gennyesedik? . nyílt tekintetű gyerek. nagyon is igaz! Testvérem azt is kérdezhetné. . minden kar sokat számít. hogy jelentősebb főnök legyen. . ez is igaz. és nyomukban idejönnek az átkozott favágók is. hogy a te néped megvásárolta ezt az országot azoktól a sápadtarcúaktól. ezen a világon csak az erő számít. . cikázott egyik fehér arcról a másikra. a bozótban rejtőzködhetik. Bárcsak sikerülne összebarátkoznom vele! Ha kenyértörésre kerül a dolog Ishmaellel.

és ébersége sem enyhült. mi indította a fiatal harcost ilyen hosszú útra. de nem tűnt el róla teljesen a bizalmatlanság kifejezése. páni testvérem! Akkor a páni népnek annyi joga volna a prérihez. Inez és Ellen leugrott a szamár hátáról. . és megszokta már. akiket személyesen vagy hallomásból ismert. mindkettő ügyesen ravaszkodva igyekezett a másiknak a gondolatait kitalálni. Aggodalom és remény közt ingadozva várta. melyet a Nagy Fehér Atya (így nevezte az Egyesült Államok kormányát) folytat az indiánok vadászterületén. Ezután szeme nem villogott már olyan vadul. tartózkodón beszélt. a következő percben pedig megbánta ezt a kockázatos lépését. Szavaiból kiviláglott. A fiatal indián és az öreg trapper nagy figyelemmel leste egymás arcát.A fehér ember Wahcondahja mindent lát. télire gyűjtött készleteikről. de hangja néha remegett felháborodásában. mint a páni nép Nagy Szelleme. csupa olyan feleletet kapott. Az indián kérdései méltóságteljesebbek és tapintatosabbak voltak. éppen úgy. . hogy inkább csak hallomásból ismeri azt az idegen népet. Kettőjük közül ő volt a bátrabb és erősebb. hogy Inezt gyámolítsa. A trapper hiába próbált értesüléseket szerezni a páni farkasok törzsének helyzetéről. és lehajtotta fejét.Hogy van az. Az eredmény aztán az volt. hol páni nyelven. mint a trapperé. aki jól ismerte az indiánok viselkedését és szokásait. és egyes fehér vadászok szerencséjéről vagy kudarcáról. mint akármelyik nagy főnöknek a szép házához odaát a telepeken! . Pedig most magának is volt gondja éppen elég. Különösen Inezre nézett nagy elismeréssel és hódolattal. mellére szorította kezét. A szőrmekereske delem állapotáról beszélt. Hajam fehér.mondta az indián. Middleton és Paul pedig megtett mindent. Az egyik percben örült. mint a zúzmarás fenyő. hogy szakított Bushékkal. inkább fokozódott. szomszédaikhoz fűződő kapcsolataikról. én is azt mondom. de éppen olyan ravaszak. hogy egyikük sem tudott meg semmit. Miért lépjek hazugsággal az ajkamon a Nagy Szellem színe elé? Az indián kecses mozdulattal egyik vállára dobta pajzsát.A sápadtarcú vadász haja fehér . és mindent hall. mit hoz a jövő.kedvénél. Közben a beszélgetés is folytatódott. amelyből cseppet sem világlott ki. hol meg angolul. és nemsokára a föld alatt pihenek majd. és arca is barátságosabb lett. amit a két hölgy kényelme érdekében az adott körülmények között megtehetett. Ezalatt Ellen a csüggedt és fáradt Inezt figyelmes gyengédséggel vette körül. így fejezte ki tiszteletét a sápadtarcú fehér fürtjei iránt. Nyilván most látott életében először fehér nőket. De még ez a bizonytalan barátság is arra késztette a trappert. hogy szíve mást mond. és a magáét eltitkolni. Szerencsére ezt csak az öreg trapper vette észre. és valójában még kevés dolga volt velük. Nem szereti hallgatni a hazugságot. Arra a folytonos előnyomulásra is célozgatott. és a nyelve is mást? . ahogy Inezre és Ellenre nézett. Fegyelmezetten. mely ősei földjét elözönli. hogy utasítást adjon Paulnak a pihenőre. akik a jelek szerint nagy hatást gyakoroltak rá. és ujját sokatmondó mozdulattal a trapper ráncos kezére tette. hogy Paul és a doktor is részt vehessen benne. akkor szebb volna az élet ezen a világon. A fe hér világban való járatlanságát az a mód is elárulta.

mint a szikla . hogy idővel az ember megváltozik. Gyermekeit saját terve szerint alkotta. ezen a prérin. ha beszél. ugye? . A trapper lefordította az indián szavait angolra. mert akarata és elhatározása rendületlen és szilárd. Az egyik az. de az ifjú nem volt hajlandó nyilatkozni. . Közben a trapper folytatta beszélgetését az indián ifjúval. megremegnek a dombok. és máris páni nyelvre fordította a szót.Okos beszéd .Azt hiszi talán. Lehetséges-e. és megint az indiánhoz fordult. és a fiú elüt az apjától? A fiatal harcos egy pillanatra elgondolkozott.nagyon érdekes lehet. a saját házában. amellyel birkózott. örökké változatlan marad. mind sápadtarcúak.A páni bölcs nép. Kérdezze csak meg. hogy az arcbőr színe nem természeti törvény. hogy ide betolakodjanak. ezt az indián gentlemant. hogy egy páni indián könyveket olvas.mondta az indián. minek örüljön jobban .kiáltott fel a természetbúvár.Ez a monda két tétel megerősítésére szolgál. de a páni harcosok bőre vörös. és elhisz minden hazugságot. .Wahcondah küldi az esőt a felhőkből. amelyet Ishmael fiai fölött aratott. hogy vendégei jólétéről gondoskodjék. megtehetem önnek ezt a szívességet . hogy most már mindig Ellen mellett tartózkodhat. akik a páni falvakban megfordultak. Sziklaszívnek hívják. és amit egyszer megalkotott. hogyan vélekedik erről a dologról . A másik tétel meg úgy hangzik. .annak-e. . mely felgyújtja a fákat.Egy ilyen hősnek bizonyára neve is van .Testvéremnek mi a véleménye a következő dologról: akiket itt lát.Tudom.mondta az öreg. Úgy sürgölődött és dolgozott pihenőhelyükön. hanem az éghajlat és a táplálkozásmód következménye. amely már akkor itt élt.Hallott már a konzákról. sokat meséltek nekem testvérem törzsének okosságáról. mintha otthon volna. De hallottam egy híres páni főnökről. de ma már kihalt delavároknak is becsületére vált volna. hogy ez a világrész már ismerte a kultúrát még mielőtt Kolumbusz idetévedt. hogy a hölgyeknek kényelmes pihenőhelyet biztosítson. az ő szemének haragja. és elrabolják a pogány őslakók örökségét. és letette azt a jókora darab hideg bölénysültet. aztán ujjával az ég felé mutatott. és kibékült szomszédaival.kérdezte. aki az egykor oly hatalmas. . .Annál derűsebben nézett Paul a világba. és így felelt: . a világos bőrű konzákkal? . s az volna legfőbb gondja. akárcsak a városi léhűtők? De ha éppen kívánja. amikor a keresztény hódítók még nem is álmodtak arról. amit nyomtatásban lát. Sapkáját oldalra csapva.tette hozzá. . vagy annak a győzelemnek. A monda szerint fehér bőrű nép volt. .Igaz-e. .Törzsem nem áll csupa asszonyból.Úgy hallottam.felelte az öreg mosolyogva. . halkan fütyörészve verte le a bokrokat.fordult most a trapper a doktorhoz. Azok a vadászok és trapperek. Nem is tudta. Bátor és bölcs harcos nem ritkaság az én falumban. a tűz. . tisztelt vadász. hogy a páni farkasok törzse elásta a csatabárdot.Hogyne hallottam volna! . . .

miközben sokkal elfogulatlanabbul nézegette a fehérek kis csapatát.csupán parádéul szolgált. és kis ezüstgolyókkal díszítették! Ellen sem csaphatná magát nagyobb parádéba. díszes spanyol nyerget visel! Egy spanyol gr and is megirigyelhetné! A farkát és sörényét befonták. míg az indián kötélnek állt. A következő pillanatban a gyeplőt a ló nyakába dobta. úgy látszik.Ide nézzetek! Micsoda pompás paripa! .mint kiváló lovas. .Mit szóltok hozzá. ám a mikor úgy gondolta. és a magasból figyelt rá. amely . ha bálba megy! Hogy kerül egy ilyen versenyparipa egy közönséges indián birtokába? . hogy lovát már eléggé megcsodálták. A páninak. De most már évtizedek óta csendben és magányban töltöm napjaimat. és egyetle n ugrással a nyeregben termett. milyen gyönyörű lova van ennek a rézbőrűnek! . hogy elnyargaljon. mint ed dig. . A trapper több ízben azt hitte. A fiatal indián a nemes paripához méltó hajlékonysággal és bátorsággal rendelkezett . aki ilyen nemes hátaslóval dicsekedhetnék! És nézzétek csak. de az indián az utolsó pillanatban mindig visszafordította lovát.folytatta. A ló rögtön ágaskodni kezdett.és máris előbukkant a bozótból. csak az öreg mellé léptetett. egyáltalán nem volt sietős. hogy akaratát tiszteletben szokták tartani. Akkor sem szállt le a nyeregből.Az indián a trapper szemébe nézett és megkérdezte: . mint a gazdája. Ebben a pillanatban Paul minden óvatosságról megfeledkezve. Valamikor sok véres csatában vettem részt.Lassan a testtel. és inkább akadályozta. a világ bármely pontján megállta volna a helyét. amikor a beszélgetést félbeszakította.olyan arckifejezéssel.most lehetett csak látni igazán . eredete a mexikói musztángon. . éppen olyan vad és féktelen volt. aki csatában veszíthette el. hol meg kényelmes lépésben újra elhaladt bámulói előtt. kantárjánál vezetve egy csodaszép indián csatamént. Ez az ifjú bizonyára egy nagy főnök fia. hangosan felkiáltott: . talán maga Sziklaszív az apja! Paul nem viselkedett udvariasan. ilyen paripája csak egy hatalmas törzsfőnöknek lehet. talán az életével együtt. A kengyelről is nyilván úgy vélekedett. hogy száll jon le. hogy nőknek találták ki. kedves öcsém! . és sok törzsfőnökkel kerültem szembe. Az öreg trapper intett neki. mely elárulta.Sápadtarcú testvérem látta már törzsem főnökét? . Ez itt mindenesetre kivételesen szép állat.Soha.Nincs brigadéros egész Kentuckyban. hideg udvariassággal kivette a zablát Paul kezéből . és nyugodtan sétáltatta lovát fel és alá. mindkettőjük mozdulatait mesterkéletlen báj és kecsesség jellemezte. mint segítette a mozgásban. hogy most már elnyargal. Arcán a gőg és a gyanakvás különös keveréke mutatkozott. neki semmi szüksége rá. és hol száguldó szarvas módjára. A paripa minden bizonnyal arab vérének köszönhette kiváló tulajdonságait. Most tökéletes biztonságban érezte magát. . Egy akrobata ügyességével és egy műlovar biztonságával ült a nyeregben. és folytassák a beszélgetést. A nyereg valamikor egy főnemesi családból származó spanyol tiszté lehetett. de jó ideig eltartott. miközben a lovat elléptette előttük. a spanyol telivéren és a mór harci ménen keresztül Arábiába nyúlt vissza.A páni farkasok híresek a lovaikról. de a fiatal páni a legkisebb jelét sem adta türelmetlenségének vagy rosszkedvének.felelte az öreg.

nyugalom! Még sohasem érezted egy páni szagát? Feküdj csak nyugodtan. hogy éppen az ellenkezője az igazi iránynak. Nyugalom. Szemében megcsillant az okosság. hogy népem megfeledkezett a vendégszeretetről. .Mikor történt meg.A sápadtarcúak hátuk mögött hagyták hazájukat. Az indián ifjú fürkésző pillantást vetett a trapperre.Megsimogatta az öreg kutyát.folytatta az öreg a faggatást -. mit szólnának a farkastörzs asszonyai? Kézen fognák a leányaimat. majd az indiánhoz fordulva az ő nyelvén folytatta: .Fehér atyám láthatja mutatott büszke diadallal a nadrágja térdcsatján fityegő borzalmas ékítményekre -. és barátkozni kívánnak velük. akik a Nagy Folyó mentén nyomulnak felfelé? . és mosolyogva felelte: . A fehér telepesek szomszédai az indiánoknak.súgta a trapper Middletonnak.Végre kiszedtem belőle a titkot . és az út tekervényes . mi az ott a távolban? Talán egy bölény? Karjával a keleti látóhatárra mutatott.Az omahák szívesen látott vendégeink.. amikor a tomahawk el van ásva a két nemzetet elválasztó ösvényen? .A páni farkasok falvai messze vannak innen. Minden nép ugyanazt mondja róluk. de még a szeme éles tekintetén is.dünnyögte magában az öreg angolul. . de az indián észjárás még tekervényesebb . Vajon az omahák nem látogatják-e meg a farkasokat.Nincs már időm. Meglátszik arca festésén. és szeme már sok dolgot látott . hogy a páni főnökök szívesen látnának-e idegen arcoka t wigwamjaikban? A fiatal harcos könnyedén és kecsesen a nyeregkápa fölé hajolt. Azok katonák. hogy a páni férfiak a lábukkal tapossák.És a sziúk? . és megint az indiánhoz for dult: . . . kutyuskám! .A sziúk kutyák! . Hektor. mi pedig békés vándorok vagyunk.Ha leányaimat oda vezetném .felelte. és bevezetnék kunyhójukba? A harcosok pedig elszívnák a békepipát a sápadtarcúakkal? . aki mellette állt és figyelt. milyen keveset érnek a skalpjaik! Annyi van belőlük. .Testvérem nem mondaná-e meg nekem.Testvéremnek igaza van. Fehér atyám mit kíván mondani? . elég tekervényes. miközben karjával abba az irányba mutatott.Akik a Missouri vizébe gázoltak.kiáltott fel a páni indulatosan.kockáztatta meg a kérdést az öreg. és falja a havat! A prérit és a bölényeket Wahcondah igazi férfiak számára teremtette. A sziú éljen a hegyek között. De a felkelő nap tájáról érkezett sápadtarcú vándorok semmiképpen sem sziú kutyák. amelyről a trapper mindjárt kitalálta. .Testvérem feje fehér. .Meg tudja-e mondani. Miért követték a lenyugvó napot ilyen messzire? Talán elvétették útjukat? Vagy a fehér harcosok asszonyai ezek? Azokhoz tartoznak. és nem adott enni a falvaiba tévedt idegennek? . . a Nagy Fehér Atya parancsát teljesítik. és szeretnék a páni wigwamokat felkeresni. .Ez a jóképű fiatal indián a sziúk nyomait fürkésző páni felderítő.mondta. A sziúk hazug tolvajok. ha arrafelé próbálnál hazajutni. nyilai hegyén.Igen.

ahol az imént a végtelen prérire bámult. Mint egy szarvas. mint testvérem a bölényeket vagy a vándormadarakat vagy a szállingózó hópelyheket. oldalra hajtotta fejét. mint elejteni egy toporzékoló bikát. hogy Wahcondah az egész világot nekik teremtette. visszatért a társasághoz.Nem. .És ha hull a hó. és feszülten figyelt.Páni testvérem szeme nagyon éles lehet. azután eltűnt egy domb mögött. meglátja őke t? . hogy a páni vak vagy ostoba! Az indián harcos hirtelen elhallgatott. mint egy madár. azután nekivág hosszú útjának. ha ilyen messziről felismer egy sápadtarcút. és egészen fekete tőlük az ég. nyöszörgő. De tévednek. és betakarja a Hosszú Kések kunyhóit. amikor feje újra mellére csuklott.De ha a prérit elborítják a bölények.felelte az öreg kissé haragosan -. és megint feszült figyelemmel hallgatózott. figyelmeztető vonításban törtek ki. csak egy öreg trapper. amely előbb szárnyait próbálgatja. testvérem látja őket? . és komoly arccal megkérdezte: .A pánik olyan könnyen meglátják a Hosszú Késeket. Meghúzta türelmetlen paripája zabláját. szemét Inezre szegezte. csak ködpára vagy maga az ég. amikor az éles szememről neveztek el. Az egy szikla. és háromszor-négyszer elléptetett előtte olyan arccal. kényelmesebben megtehetik saját népük kunyhóiban. . Azt hiszem. kis darabig követték. Végül hatalmas szökkenéssel szinte felröppent a levegőbe. Az indián lassan az öreg felé fordította fejét. Majd abbahagyta rejtélyes leskelődését.. A kutyák. mint egy felhő a síkság széle fölött. de volt idő. mint aki töpreng és tétovázik. . a bozót széléhez szökellt. fehér testvérem meg tudja különböztetni a hópelyheket a levegőben? . . Azután megfordította lova fejét. . majd néhányszor gyorsan körülnyargalta a trapper társaságát.Szokott fehér testvérem vadászni? . Testvérem ne gondolja. amelyek egy idő óta szintén nagy nyugtalanságot árultak el.És amikor a madarak menekülnek a hideg elől. ha milliószámra lepik el az eget. és elmerülve figyelte a kopár prérit a sápadtarcúak háta mögött. Egy percig még a prérit súrolta száguldva.Inkább olyan.Hát hogyne? Meglátni könnyebb.Szemem már nem a régi . és halk.Nem vagyok már vadász. tetején sápadtarcúak kunyhóival. azután abbahagyták üldözését. Ha testvérem leányai meg akarják mosni a lábukat. a bozót szélére ugratott. .Nem nehéz meglátni egy vadlibát vagy -kacsát. . letelepedtek a fűbe. páni. és már-már szóra nyitotta száját. A Hosszú Kések azt hiszik.

hogy könnyen összetéveszt egy pulykát egy lóval és a bölénybika bömbölését a mennydörgéssel! Ez a kopár pusztaság megtéveszti érzékeinket. amelyről minden vadászember tudja. felismerte alakjukat.. púpos állatot. melynek kidagadó háta sütve olyan pompás falat. kiöregedett érzékeim már nem tudnak felfogni. hogy végignézzen a templom padsorain. ahol madarak dalolnak. a megjegyzésre felfigyelve. amit a bibliában olvasott .kiáltott rá Battius. Middleton csatlakozott hozzá. hogy a helyes nevük bizon.Most már hallhatja a bölények dübörgését. amikkel a városi ember büszkélkedik. De amott van egy jel. mi a préri vadjának általános neve. .mondta.A tudományos név. de a teremtményeket ő nevezte el sorban.Nézze. hanem bizonnak kell nevezni. öregem.vágott a szavába az öreg trapper bosszankodva. . amely egyenesen abban az irányban szállt. . No de térjünk vissza a keselyűk titkára. és a hullámzó fűtengert néha nehéz megkülönböztetni az igazi tengertől. olyan nagy tudósok. . ahonnan az indián elugratott. hogy a paradicsom nem hasonlított azokhoz a nyavalyás kertekhez. mint ahogy el lehet mondani. BOZONTOS FEJEK Mindez sokkal gyorsabban történt. . de amíg nem töltött hosszú éveket itt a prérin. .Az én szemem még éles. . mire vall. léptennyomon rájön. és a hallásom kitűnő. nem láttam és nem hallottam semmit. hogy volt alkalmam iskolába járni? De ha nem is tudok olvasni.Nem volt itt semmi érzékelnivaló . majd nehéz. fiam. . amiket az én szegény. . Middleton eleinte nem tudta felismerni a kis fekete pontok mibenlétét. . Nem.mondta a trapper. isten kertjében nem bújta a könyveket.XI. nem is amerikai bölénynek. ahová az ifjú indián tekintete is elmerült. nem kell szó szerint vennie mindazt.visszhangozta az öreg lekicsinylően. A természetbúvár akkor nagyon erősködött.Figyeljen csak! . amelyek a komor felhőket pettyezték. és vigasztalni próbálta. mint az őserdő... miután felhívta Middleton figyelmét a gyorsan szálló madárrajra.A szeme éles! A hallása kitűnő! .Az első ember a paradicsomban.Amit én olvastam! Azt hiszi talán. a levegőben káprázatos képek lebegnek. hogy ezt a hatalmas. . de amint jobban szemüg yre vette.. annyit én is tudok.Úgy látszik.Mert magát csak a púpja érdekli! . a füle. Isten kertje nem lehetett más. csapkodó szárnyaikat is. Ez célzás volt egy régebbi nagy vitára. hogy meghallja a távoli harangszót. de végtére is a vadász hivatott arra. . és szomorúan dünnyögte: . ez nem így van! A szeme elég jó. hogy eldöntse. A doktor ugyan váltig hajtogatja. Szerencsére vannak még. a tudományos meghatározás a maga szemében semmi.. A trapper egy csapat keselyűre mutatott. vannak hangok és áramlatok a levegőben. mint maga! . és biztosíthatom.mosolygott a doktor. Az öreg trapper fejcsóválva odasétált a bozót végébe. és a legszebb gyümölcsök t eremnek.

Oda nézzen! Már jönnek is nagyszerű csorda! Valószínűnek tartom. a négylábúak közül. Nem őrzi más. megelégedetten hajthatja le fejét éjszakai pihenőre! . mi pedig. hogy meglapuljon. mint amihez itt a legegyszerűbb vadász is hozzájuthat? Ha megsüt magának egy szép szeletet az állat púpjából. a bölénypúp fenséges csemege! . amelyek megszámlálhatatlannak tűnnek fel. akkor keresztültörnek a bozóton. akkor most csodás vadászat szemtanúi leszünk. hogy a mi páni barátunk abban a völgyben rejtette el embereit. és letaposnak. Mögöttük egyes bölények hosszú sora lépegetett. nem volt más látható. A kis társaság sokáig állt néma megdöbbenésben. Már nem volt sok idejük tervük megvalósítására. csak a két kutya és a doktor szamara. akárcsak a költöző madarak végtelen rajai. Legfeljebb az eget sötétítették el a költöző madarak tízezrei. és a természet törvényei szerint becsületesen megérdemelt. amint egy-egy dühös állat szarvaival feltúrta a földet. és Middleton karjára támaszkodva gyönyörködött a látványban.A bölényeket kísérik. mellyel a trapper megvendégelte.Hát bizony. . ott is porfelhők emelkedtek ki. gyorsan lejátszódott. a bölényeken kívül. és nem kell tartanunk semmitől. Ellen éppen főzőtudományát akarta bemutatni.mosolygott az öreg. A tömeg egyre sűrűbb l ett. csak az égi pásztor. amíg a préri rozsdabarna színe nem tűnt el teljesen a bozontos bundák sötétebb barnasága alatt. mert villájuk nem volt -. a hatalmas préri fönséges csendje és nyugalma szinte keretbe foglalta a bölénycsorda felvonulásának képét. A squatter is jónak látja majd. A szél messze vitte a sok ezer állati torokból kitörő mély. aki erre a végtelen legelőre irányította őket! És van-e olyan büszke kormányzó ezekben az államokban. és csatlakozott a többiekhez. fiam? Maga megkóstolta. mely szemük előtt lejátszódott. mely a közelgő bölénycsordától . Mindenekelőtt néhány óriási bölénybika tűnt fel a legtávolabbi domb tetején.kiáltott fel a méhvadász. Végre a trapper törte meg a csendet. minden pásztor vagy felügyelő nélkül. Mialatt a mozgalmas jelenet. Inezt és Ellent gyorsan elbújtatták a bozótnak abban a részében. akinek pompásabb falat kerül az asztalára. Még a félénk Inez is odasietett. melyet űzött és legyőzött. sötét testek megdöbbentő tömege. A bölények tömegéből itt is. aki még nem felejtette el a kiadós villásreggelit .Nézzék csak! Tízezer hatalmas állat vonul itt egyetlen óriási csordában.helyesebben bicskásreggelit. de Paul hívására letette kezébő l a serpenyőt. és fel kell készülnünk a fogadására. és közeledésüket jelzik. elöl foglaljuk el őrhelyünket. amelyről mindjárt beszámolunk. Ha elrejtőzünk.De a csorda felénk tart. . mintegy varázsütésre.Ugye. hogy hírül vigye nekik a bölénycsorda közeledését. . Most az egész társaság figyelme a meglepően érdekes színjáték felé fordult. Ha így van. És ekkor. Azután következett csak az óriási. Lenyűgözte őket a látvány nagyszerűsége. akár a férgeket. hirtelen megélénkült a táj. mert abban az irányban tűnt e l. Így hát társaságunk gyengébb tagjait biztonságba helyezzük. mint férfiakhoz és vadászokhoz illik. A páni indiánok általában jóindulatúak. tompa bőgést. és igazat ad nekem! .

és letapossák őket. és célba vette a legelöl rohanó bikát. . Valamennyien a bozót felé fordultak. időnként megváltoztatta irányát. mindjárt palacsintává lapítanak! A trapper puskájára támaszkodva eddig nyugodtan állt. A hím állatok gubancos sörényéből kivillanó vad szemekben eszeveszett rémület tükröződött. pontosan a két szarva közt. Szeme előtt elmosódtak a bölények sötét körvonalai.legtávolabb esett. és szüntelenül Ellent hívta. Middleton ingadozott. A trapper eldobta puskáját. Azután eszébe jutott. hogy jöjjön. Most azért csörtetnek feléje. mely társai élén haladt. Egészen másképpen viselkedett Paul. A bika térdre roskadt. amelyet Ellen miatt érzett. A sötétben hullámzó tömeg két szárnya kissé megelőzte a többit. Az az ötven vagy száz bika.rivallt az öregre.Gyerünk már. . hogy minél előbb elérjék ezt a fedezéket. Izgatottan és elbűvölten nézte a vadul rohanó állatokat. más irányba sikerül terelniük. hogy megbosszulják rajta azokat a tévedéseket. karon kapja Inezt. ha túl közel jönnének. de megrázta fejét. sem előrelépni. úgyhogy az utolsó pillanatig kérdéses mar adt. mit tud! . Végre elérkezettnek látta az időt a cselekvésre. Inkább fegyverei után kapkodott. hogy felismerje és megnevezze a szeme előtt tolongó különfé le állatóriásokat. A golyó bozontos homlokán találta el az állatot. öreg trapper. abban a reményben. Ám ezt háttérbe szorította a szörnyű aggodalom. nem tudott sem hátrálni. mint hogy a vezető állatok vakon nekirontanak ennek a pár embernek. míg az öreg trapper a három másik férfival együtt kiállt a bozót elé. Minden pillanat drága volt. amelyeket tudományos munkássága közben elkövetett. El se lehetett képzelni mást. a csorda fölött röpködő prédasóvár dögmadarak irtózatos vijjogása felelt rá. és egymást taposták. Mindnyájan felismerték a veszélyt. mutassa meg. hogy még a legerősebb idegzetű embert is erősen próbára tette. Hangja azonban elveszett a bölénycsorda bőgésében és toporzékolásában. Időnként abba a kísértésbe esett. és tüstént talpra állt megint. Vállához emelte puskáját. s a következő pillanatban az egész megrémített csorda egyenesen a sűrű bozót felé vágtatott. Ekkor fájdalmas bömbölés hallatszott a csorda közepéből. hogy a feléjük viharzó sereg élét. valami különös rokonszenvet érzett irántuk. Vadul ordítozott. és azt képzelte. hogy még fiatalkorában is becsületére vált volna. hogy bevesse magát a sűrűbe. mintha megállíthatná velük az óriási bivalycsordát. s az arcvonal ily módon homorú rajzot mutatott. . Olyan szép találat volt. mintha a váratlan ütés megszázszorozta volna erejét. végül is merre tartanak. az egyik porfelhő mögül. amelyben a világ valamennyi állatfaja képviselve van. és menekülni próbáljon vele. hogy egy olyan állatsereglet közeledik felé.Ha soká habozik. Battius doktor szellemi képességei egyszerűen felmondták a szolgálatot nagy rémületében. A szerencsétlen természetbúvár valósággal megbénult. A csacsit mint gyengébb idegzetű lényt középen helyezték el. taszigálta szüntelenül. hogy lehetetlen a megriasztott bölények eszeveszett rohanását túlszárnyalni. és segítsen neki ordítani. s miközben torkaszakadtából ordítozott. és szemrebbenés nélkül figyelte a csorda mozdulatait. Az elöl rohanókat ezer meg ezer társuk nyomta. és kétségbeesetten erőlködött. A veszély most olyan óriási volt.

A hősi kiállás néhány percig tökéletesen bevált. A vezető bikák megtorpantak. halkan nevetgélt magában. Az öreg megkönnyebbülten vette tudomásul a szamárbőgés csodálatos hatását. . ezek a hatalmas állatok elég ijesztőek. melyet csak a felsőbbrendű értelem adhat. és ők is széttárták karjukat. puszta kézzel elállta a rohanó csorda útját. Nézzétek a doktort! Megnémult ijedtében. csak nem ijed meg néhány bölénytől . Megvetették lábukat. úgy kacagott. hog y a húsukból sem evett többé. De amint az él mögött rohanók egyre türelmetlenebbül tolongtak előre. A sűrű tömeg összetorlódott mögöttük. és száz meg száz bölény zuhant egymásra vagy a földre. recsegő. A csorda megint kettévált.Ne engedjünk még az életünk árán sem! . hogy segítsenek neki.kiáltotta a trapper.előlépett. és a világért sem hagyták magukat a bozót fe lé taszítani. . hogy tiltakozzék a betolakodás ellen. most meg ugyanolyan vadul igyekeztek elkerülni. odau grottak mellé. és saját testükkel is megerősítsék a gyenge. hogy szinte súrolta. Egy-két percig fokozatosan hátrálniuk kellett. . olyan porfelhő kerekedett. Most volt aztán igazi bátorságra és hidegvérre szükségük. élő gátat.Úgy rohannak. Middleton és Hover tüstént követték az öreg példáját. Csak egy jó mérföld után egyesültek újra. ha patrontáskát kötnek a farkukra. De az is igaz. hogy majdnem eltakarta a három férfit. . és félő volt. Nem volt hajlandó kitérni. hanem szélsebesen betört a bozótba. mások meg két hátsó lábukra ágaskodtak. a világ legmulyább és legbátortalanabb állata. és két karját széttárva. Az ember. kedves barátom . A trapper mozdulatlan alakja szinte szétvágta és két hömpölygő folyammá választotta a sötét sereget. többnyire lenyűgözi az állatokat. amíg meg nem szoktuk őket . hogy az állatokat leírja. A csacsinak hálásak lehetünk mindnyájan. bizontól? A doktor nem felelt a csipkelődésre. mint a kiskutyák. Soha többé nem vitatta. ha azzal a szilárdsággal és bátorsággal lép fel. és az oldalát fogta. és csak ennyit mondott: . hanem kétségbeesetten igyekeztek irányt változtatni.Hát bizony. aki tátott szájjal állt mellette -. Elment a kedve a bölénypúptól. sőt egy dühös bika olyan közel száguldott el Middleton mellett. mi ezeknek az állatoknak az igazi neve.fordult a trapper a természetbúvárhoz. Az imént még vad iramban törtek a bozót felé.De akármilyen ijesztőnek fest is. hogy letapossák őket.akarom mondani. Nyugodtan megtöltötte puskáját. egy ember.Ejnye. De a hátt érből megint felhangzott a tompa bőgés. és a csorda újra elindult. mely más irányt szabott az áradatnak. ha ebben a drámai pillanatban Asinus fel nem emeli hangját. . soha nem hallott ordítás megrémítette a legdühösebb bikákat is. Ám az éle hirtelen kettévált.folytatta a trapper. de Bálám hallgat! .kiáltotta Paul. és az első sorok egy percre megálltak. . és elhömpölygött a bozót mellett jobbra és balra.Különben ezer bestia nyomul utána! De önfeláldozásuk is hiábavaló lett volna.A szamár beszélt. . Ez a vad. akinek az a mestersége.

mint a dögkeselyűk.. Még évek múltán is. de a következő percben Middleton és Hover is megpillantotta a sötét csapatot. mivel a törvény keze nem ér el idáig. . de még nem terült el a földön.. Végre egy hatalmas indián lándzsájáv al megadta neki a kegyelemdöfést.Persze.. Az a fiatal indián nem egyedül jött el a falujából. Akkor mi nyugodtan végignéznénk. . Itt csak az erő számít. ujját orrához illesztve -. akár vadak. tudós barátunk undorral utasította vissza.Olyan vidék ez.Látták. és még rémültebb rohanásra késztette őket.. milyen port vernek fel! Most körülvesznek egy megsebesült bölényt. már rohant a bozótba. . milyen új veszély fenyegeti őket. .. A hatalmas állat olyan bömböléssel búcsúzott szívós életétől.mondta az öreg trapper elismerően. egészen más volna a helyzet. amelyek kidőltek vagy elhullottak! Ejha! Ha szemem nem csal.. mely súlyosan megsérülhetett. emberek is száguldanak ott. Mivel a többiek tőle vártak irányítást. és egy sereg éhes farkas rohan a nyomukban. ott szalad már a csorda vége. mint maguk is tudják. mert már nem tudott menekülni. a bagoly farkából és szárnyaiból tépték ki! Hogy az ördög vinné el őket! Átkozott sziú banda! Gyorsan vissza a bozótba. amikor már egy nagy kikötőváros köztiszteletben álló tudósa volt. A legjobb lenne persze folytatta. de ez még a jobbik eset! Az életünket is elvehetik! Middleton nem mondatta magának kétszer. úgy vágtatott el. ahogy velem meg Hektor kutyámmal egyszer megtörtént a Nagy Zuhatag. És ha szakmai vacsorákon ezt a csemegét tálalták fel. hogy megmentse szép fiatal feleségét. ott nyargalásztak a pompás bika körül. borzadva gondolt vissza erre a jelenetre. mert akkor talán eltérítette volna az állatokat útjukból. Ha! Hát ez mi? Hisz ezek nem páni indiánok! Bagolytollak állnak ki a fejükből. elbúcsúzhatunk a ruháinktól. Paul a doktort rántotta vissza a bozótba. hogy a pánik itt vannak valahol a közelben. ha sikerülne a sziúkat és a Bush-féle családi bandát egymá snak uszítani.Milyen kitűnően érti a mi fiatal páni barátunk a bölényvadászat helyes módját . ahol egy erős kar többet ér minden jognál. hogy mint a kilőtt nyíl. és csak a végén csapnánk le rájuk. Erősen remélem. akár szelídek. hogyan öldösik egymást. A kis társaság tanácskozásra dugta össze fejét a sűrű gallyak védelme alatt. mégpedig kitűnő lovasok! Nézzék csak. Hohó. és legfeljebb még a gyors ítélőképesség. miután néhány percig gyönyörködve nézte a mozgalmas képet. és elárasztják nyilaikkal! Az öregember éles szeme látta meg először.. . fiúk! Ha ezek megpillantanak minket. hogy rávesse magát azokra. a trapper pedig haladéktalan ul követte őket.Beszélhetett a doktornak! Battius holta napjáig gyűlölte ezeket az állatokat. hogy messze a bozóton túl társai fülébe jutott. ha egy csapat szürkemedve rohant volna felénk. Tizenöt-húsz lovas lehetett. hogy megszimatolják. pedig kemény bőrét vagy száz nyíl fúrhatta keresztül. még mielőtt a csorda ideért? Nem akarta. mely a legelőkelőbb párizsi és londoni éttermek leghíresebb ínyencségeivel is felveheti a versenyt. a trapper néhány szóval kifejtette.

De akkor is el kell némítani. máris énekelt. és egyik vérszomjas társától a másikhoz fordult -.A zene mindig zene.Felelek Asinus tapintatosságáért . véleményem szerint a fülest le kell vágni.A szamárnak megkegyelmezünk. ha ilyen korai búcsút kellene vennie hűséges kutyájától.faj . de tudom. . .Ez már a kegyetlenség csimborasszója volna! . Éppen elég b ajom volt vele. . Egyszer erőltetett menetelésben igyekeztem nagy veszélytől szabadulni. tisztelt vadász.felelte az öreg.csodálkozott az öreg. .Minden hadseregnek vannak lógósai. De mégiscsak emberről volt szó. . akár egy szamár torkából tör elő. semmi rosszat. mely ritkítja a párját. . Ha most belefújna egy jó nagy trombitába. hogy kénytelenek leszünk a szamarát kivégezni. . meg kell mondanom. Egész biztosan nyakunkra szabadítaná a sziúkat. ami kissé bonyolulttá teszi a dolgot..Logikus . hogy Sólyomszemnek nevezték. ha feláldoznánk egy keresztény ember életét egy szamár kedvéért.kiáltott fel a tudós elborzadva. species . és így szólt: . és szerencsétlenségemre olyan útitársam volt. Csak jót lehet mondani róla. Egyszerűen csodálatos individuum..mondta Paul. .6 Sokat utaztunk együtt. aki be tudja fogni a száját. elég! Ismétlem. Az volna kegyetlenség. ne öljétek meg Asinust! Olyan példány ez. Istenem! Ha olyan fiatal volnék. hogy nincs is sok értelmük. Ez a legutolsó érv levette az öreget a lábáról.Hát igen . fütyülnék erre a sziú bandára! Egyedül is ellátnám a bajukat.Sohasem nyitja ki a száját ok nélkül. De ha már nála tartunk. Elég. a trapper felderítőútra indult a bozót szélére. a doktorra mutatva. . Egész speciesében nincs ilyen szerény és türelmes. annál is inkább. . A többit a Gondviselésre bízzuk. Az ön nagyapja is kapcsolatban volt ezzel az esettel.felelte a trapper ajkbiggyesztve. Önnek sem esnék jól.nem. Egész genusában nincs még egy ilyen tanulékony és kitartó állat. akit a delavárok valaha kitüntettek azzal. mintha a szamár újra elbődül. akár egy hegedűből.könyörgött a doktor könnyekkel a szemében. az se lenne veszélyesebb annál.Ez a szamárra is vonatkozik. és mindig lármával jár.Hogyan? . mert a terep nagyon kevés búvóhelyet kínál. No de mit érünk a hiú dicsekvéssel? Az a harcos. és halála mélységesen lesújtana.Barátaim . ma legfeljebb a Vakond nevet érdemelné meg.Asinust kivégezni! . aki mihelyt kinyitotta a száját.Tulajdonképpen négy csapat áll itt szemben egymással.Négy! . 6 Individuum .vágott a szavába Paul. embert barátjáról .Négy! . mint akkor. Miután Asinus tapintatosságát a kötőfékkel is biztosították. genus . Torkát köszörülte. Mindenesetre van fegyverünk és három bátor férfi.Én nem értem a maga tudós szavait.ismételte a méhvadász.egyed. Kösse be a száját a kötőfékkel. .Madarat tolláról. ha nagyon a lelkére kötik. százados úr. és kereken megmondta: .mondta a doktor. Én is azt mondom: halál a szamárra! . .

akárcsak a keselyűk arra a dögre. zűrzavaros jelenet helyett meglehetősen nyugodt kép tárult a trapper szeme elé. jó keresztények. a sakálok szokták hasonló módon segítségül hívni társaikat közös portyázásra. ahol a már részletesen leírt dráma lejátszódott. Weucha és a kíséretében levő másik sziú arra a helyre ért. valamennyiük kényétől-kedvétől függünk.A csorda már kétmérföldnyire volt tőlük. Meg is mutatta Middletonnak. Gyanakodva vizsgálgatták és igazi indián hozzáértéssel. mely megvilágítja a préri életét. mi pedig.Most már tudjuk. Végül fülsiketítő kiáltást hallattak mindketten egyszerre. Természetesen felhasználták az alkalmat. A páni indiánok ezekre a sziúkra lesnek. A két indián sokáig vizsgálgatta a vérontás megmaradt jeleit. A porfelhőket szétoszlatta a szél. sóvár szemüket a bölény tetemére szegezve.a csorda éppen erre vette útját. Közben ez a bölénycsorda keresztezte útjukat. ahol a szerencsétlen Bush fiú az életét vesztette? Az öreg jól sejtette. Fejük felett keselyűk lebegtek kiterjesztett szárnyakkal. hogy még néhány kidőlt vagy eltaposott bölényt találnak a csorda nyomában. Ebben tanulság rejlik. nyilván abban a reményben. és az ő keresésükre indultak. és dübörgése csak tompán hallatszott a távolból. és nem üldözték tovább a bölénycsordát. . kik ezek. Szerencséjükre . Egyikükben felismerte Weuchát. Ez a hang éppen olyan hátborzongató volt. Nézze csak azokat a ronda madarakat.mondta az öreg fejét csóválgatva. A sziúk a jelek szerint elégedettek voltak zsákmányukkal. és az iménti vad. mint a kutyák vonítása korábban ugyanazon a végzetes helyen. A trapper felbecsülte a lőtávolságot. hogy egy kis pecsenyéhez jussanak. Azt mondják. és miben sántikálnak . és egyenesen a keresett sziklához vezette a sziú bandát. Ha! Miért állt meg ott az a két nyomorult? Megtalálták azt a helyet. amelyek a kivégzett vad maradékát lesik. Vagy tízen az elejtett állat körül foglalatoskodtak. A többi indián ellovagolt. .Bizonyára elvesztették Bushékat szemük elől. és gondosan vizsgálgatta a bozót felé közelgő indiánok felszerelését. . Néhány perc múlva vágtatva közeledtek arra a helyre az indiánok a szélrózsa m inden irányából.és a mi szerencsétlenségünkre .

és nesztelenül keresztülvágott a bozóton. Talán sikerül másfelé terelnem őket. Suttogó hangon tanácskoztak. A bozót szélén megálltak. mint Ishmael. Matori is követte a vérnyomokat a bokrok felé. bár voltak többen. A trapper csele olyan jól sikerült. hanem vállára vette fegyverét. és nem hisznek neki. és megmutatta társainak. . és maradjanak csendben.A józan észre kell hallgatni . Middletonra hárult a döntőbíró szerepe. és akkor maguk időt nyernek. . . Egyelőre mindnyájan visszahúzódtak.mondta sziú nyelven. a nyílt préri felől érkezett oda.szemmel látható izgalmat okozott. de a törzsfőnök sokáig szótlanul nézte a sápadtarcút.Az ember ilyen óriási túlerővel szemben igyekezzék ésszel győzni. félig örvendező kacagás fogadta. hogy úgy közeledhessék az indiánokhoz. . egyikük sem beszélt. akik gyanakodva néztek a bokro k sűrűjébe. A NAGY VARÁZSLÓ A trapper megpillantotta Matorit. hogy szavait meghallják. amikor látta. A sziú főnök későbben érkezett oda. azonkívül ismerem a nyelvüket és a szokásaikat. Weucha tajtékzó haraggal magyarázott valamit társainak. Akkor megállt. éhesek. hogy a vadász rendületlenül farkasszemet néz vele. hogy két útitársának a vitája áthallatszik az indiánokhoz. szálljanak-e szembe az indiánokkal. de Battius rémülten tiltakozott ellene.Testvéreim szívesen látott vendégek . az indiánok felé nyújtotta. A trapper nagy figyelemmel meghallgatta mindhármukat. hogy megismerték. Egyelőre attól tartott. hogy növeljék a távolságot maguk és a sápadtarcú között. jobbnak látta várni egy kicsit. Húzódjanak meg a bozótban. és alaposan megvizsgálta a gyanús nyomokat. A másik oldalon bukkant elő.Hol vannak társaid? A fiatalok? . a béke jeléül. puskáját leeresztette a földre. Egy fehér vadász váratlan felbukkanása . ott kényelmesen megpihenhetnek. hogy a sziúk azt hitték. A trapper felvetette a kérdést. sőt esetleg egérutat is. Az öregember meg se várta. Miután visszafordulni már késő lett volna.súgta. Paul azonnal meg akarta kezdeni a tüzelést. mintha éppen az ellenkező irányból ért volna oda.XII. De a trapper nyugodt léptekkel ment utánuk. Jöjjenek velem a kunyhómba. azután megmondta a magáét. Weucha és a többi indián türelmesen várta a vizsgálódás eredményét.Messze elkerültek falvaiktól.vállán lőfegyverrel. és k ezét tenyerével felfelé. mint harcosai. A többiek a legnagyobb csendben mentek utána. Noha maga is harcra hajlott volna. amíg elég közel nem ért ahhoz. Az én életemért már nem kár. Szavait félig gúnyos.kérdezte végül szigorúan. Tüstént leugrott lováról. Éppen úgy. . A trapper rögtön látta. . nyugalmat színlelve Matori elé lépett. mit válaszolnak. amely mindig egy kis félelmet keltett a rézbőrűek körében . hogy tétlen szemlélője legyen az eseményeknek. A kis fehér csoport természetesen nem érte be azzal. Én megpróbálok a sziúkkal tárgyalásba bocsátkozni. és bizonyára fáradtak. nem zavarták meg vezérüket munkájában. és arca nem árul el semmit.

Sok farkas és bölény tapossa a prérit. és szeme felmondja a szolgálatot? A törzsfőnök komolyan. nyílt tekinte te semmiféle cselt nem rejteget . ahányat én l áttam vérében fetrengeni.csattant fel a főnök hangja indulatosan. amellyel a sápadtarcú magas korának és tapasztalatainak adózik. és szelíden a saját fejére tette. hogy ássuk el tomahawkunkat . . . aztán leugrott róla. ha az ember tagjai már dermedtek.felelte az öreg. Matori járt a táborodban. egyre szorosabb körben. Megsimogatta lova nyakát.Kit lát a testvérem ezen a kopár prérin? Az én szemem már öreg és fáradt. hogy nem vagy egyedül. A főnök egyetlen arcizma sem rándult meg. mintha nem tartaná érdemesnek olyasmiről vitázni.Nem biztos. . .tette hozzá angolul. Aztán karon fogta a trappert. .megfogta az öregember kezét.kérdezte békülékeny hangon. amikor az ő fiataljaik mindig harcra gondolnak.A fiatal dakoták nem láttak még annyi élő harcost. .A sápadtarcúak nem szoktak csoportosan hódvadászatra indulni .Fehér atyám öreg ember és bölcs ember.. Pumák is járnak erre. hogy mokasszinok nyomai. nem tartoznak hozzám. és a bokrokhoz ugratott. akit a prérin láttam? . néhány lépésnyire a többiektől.Fehér atyám harcos volt valamikor? . és nem szeretik a vérontást. és jelentette. Sápadtarcú asszonyok nem is tudnak sokat gyalogolni. csak úgy magának -. vagy bizalmatlanul fogadja.odadobta a fiatal harcosnak. amely a kantárt helyettesítette .Az én népem nagyon nagy . Három-négy félig meztelen fiatal indián meglegyintette lova nyakát. Merre vannak? A törzsfőnök megvetően elfordította fejét.Hol vannak a fa levelei. hogy vigyázzanak. Hová lett fiatal feleséged és az a harcos.Többen vannak. .A sápadtarcú haja fehér.kérdezte -. hogy a bozót üres. . Nem mondaná meg nekem. Matori szeme harcosaira villant. . . Nem árulta el. de nyelve kétágú. Végül mégis a földre mutatott. mert a Hosszú Kések mind álnokok és veszedelmesek. A főnök vigyázott rá. kinek a mokasszinja hagyta ezeket a nyomokat? . . és szeme messzire lát. De mit ér a hívságos emlékezet .Egyedül vagyok. de nem tudott kiol vasni belőle semmit. Tudja. és magával vonta.Mégis elmentek! . így fejezve ki azt a tiszteletet.Miért mondják a Hosszú Kések nekünk. hogy hitelt ad-e a fiatal indián jelentésének. hogy nyugodt. majd Matori arcát fürkészte. nem látja őket. és megvizsgálták a terepet. Nem járnak a hadiö svényen. és szelíd hangon megkérdezte: . amit biztosan tud. ha télire fordul az idő? . fürkészően nézett rá. hogy gondolatait ne lehessen kitalálni.felelte a trapper.Nincs feleségem. és látott mindent. és a kantárt helyesebben a kötelet.felelte a trapper. mint a bölények a prérin vagy a galambok a levegőben. Néhányszor körülnyargalták a bozótot. mintha figyelmeztetné őket.látva. De harcos kevés van köztük. Az öreg trapper szorongó szívvel figyelte őket. Ha testvérem egy asszonyt látott és egy sápadtarcú harcost. azután .De hiába mentek el! Matori bölcs főnök. A trapper ismerte ezt a hideg arckifejezést. Az egyik fiatal indián odalovagolt hozzá. és kezük többnyire véres? .

E gy öreg harcos. Ha nem veri a pánit meg az omahát. és gúnyosan nézett a trapperre.folytatta. Célozzon a bozót sűrűjébe. Eljön a nap. jelezve. hogy nem kételkedik többé a sápadtarcú őszinteségében. . akik csatában halnak meg. és odavonta a bozót széléig. Az öregember csak egy pillanatig habozott. Megint fürkészően szemébe nézett. keze remegni kezdett . én nem hazudtam neked.Fehér atyámnak jó puskája van.Matori tudja. majd udvariasságból kiigazította szavait. nem lehet álnok áruló. azután megtette az előkészületeket. Megkönnyebbülten fellélegzett. hogy egy harcos. hogy jöjjenek elő. szóljon nekik. E rre célzott. . Azt akarják. Magányosan járom útjaimat. de rossz emberek. Matori most a trapper vállára tette kezét. .Fehér atyám téved. és gyökereket rágjanak. és nyugodt arccal az indiánhoz fordult. hogy a vörösbőrűek a földet túrják. beszéljen igazat. .Atyám öreg . és szeme ravaszul megcsillant -. .ha egy pillanattal előbb történik. . aki olyan sok tanácstűznél ült már. hogy minket oktasson? .Dakota. Nem volt házam és családom.Nem úgy van! . mint a kígyóé. A Hosszú Kések okos emberek. Népem közt is vannak gőgös emberek.Nagyon öreg.Testvérem meg van elégedve? . Nyelve ne legyen kétágú. megpillantotta a szétroncsolt fakéreg szerterepülő szilánkjait. De befogja szemét és fülét. hogy nem lóháton utazik. A dördülést iszonyú csend követte. és puskája agyát indulatosan o dacsapta a földhöz. Matori nagy főnök.felelte az indián. és tüzeljen.felelte Matori. amikor puskáját vállához emelte. Mindent tud.kérdezte. Megint leeresztette p uskáját. Amióta a Nagy Szellem férfiúvá érlelt. Remélte. De miért van az . Talán azért jött ide a préri másik végéből. a magas kortól elhomályosult szeme óriási erőfeszítéssel vizsgálgatta az előtte összefonódó lombokat. akinek a feje fehér. Végre sikerült megkülönböztetnie egy kis fa törzsének barna kérgét.Vigyázz! . . és így szólt: . elveszíti atyái dicső nevét. . aki nemsokára elmegy a Szellemek Országába.Matori a dakoták főnöke . Mindent lát.csattant fel Matori. hogy gyanakvását akkor sikerül eloszlatnia. hogy régi ügyessége nem hagyta egészen cserben.kiáltott rá a trapper. csak a saját tudományukat és hiúságukat. akit rablás és fosztogatás közben ér utol a halál. és kezét mellére tette. Egy dakota főnöknek nem szabad nevetni az igazságon. Mihelyt a golyó kirepült a csőből. ahogy egy gazdag . a kockázatos kísérlet balul végződhetett volna. hogy így győzze meg az indiánt szavai igazságáról. amikor alázatosak lesznek. de amint a füst szertefoszlott a szélben. hogy feje hófehér lett. ha igaz ügyért harcolnak. látva. Miközben puskáját kezébe vette. az erdőben éltem meg ezen a kopár prérin. akik nem ismernek mást. Elsütötte fegyverét.Wahcondah szeretettel néz gyermekeire.. Az öreg már h allani vélte női hangok rémült sikoltását. mert a Nagy Szellem így akarja. ha olyan indián kiált fel hozzá. .Ha fehér atyám ebben a bozótban rejtette el fiatal harcosait. De a dakota nem erre termett.

nem volt igazam? Hosszú. milyen boldogan aludtam a lombok alatt. de türelmem végül elfogyott. Middleton aggódó pillantást vetett rá. és egyetlen hanggal sem árulta el csodálkozását. A bokrok szétnyíltak. Sokáig tűrtem. akik állataikat keresik most mindenfelé a prérin. De nem tudtam ott maradni. mint egy éhes konza. Matorinak egyetlen arcizma sem rándult meg. meglepetését és diadalát. sovány ujját az indián meztelen vállához illesztette. ahol a nap megpörköli? .. dühösen. miközben színlelt udvariassággal intett a trapper barátainak. és dühösen meredt az indiánra. Ha tudnád. mellette a könnyű és légies Inez lépkedett.főnökhöz illik. és életem telén is ott lett volna a helyem. Egész nap fülemben zakatolt kopácsolásuk. majd Paul Ellennel. Előbb Middleton l épett elő. Obed Mohamed koporsóját juttatta az ember eszébe. hanem gyalogosan talpal. A bozóton túl egy másik csapat közeledett a bokrokhoz és a sziúkhoz: a völgy horpadásából Bush rontott elő állig felfegyverzett fiaival. szinte lebegett a levegőben. hogy egyik helyről a másikra vigyenek. Ide menekültem az átkozott zaj elől. bízvást elhi. míg a hátvédet Obed Bat meg Asinusa alkotta. Csak a szeme villant fel haragosan. de sohasem kértem kölcsön más teremtmény lábait. Mondd. aki az indiánok közt a legnyomorultabb? . A főnök karon fogta az öreg trappert. hogy semmi köze azokhoz a Hosszú Ké sekhez. és a rejtély máris megoldódott. akiknek kedvéért legyőzte igazságszeretetét és kétértelmű válaszokat adott. és sokat látott. Egészen egyedül élek. mint férfi és harcos. ahol népem Jó Szelleme lakozik.Ha atyám annyira szerette a fák árnyékát. miért jött el a prérire. dakota. színigaz.Atyám feje ősz. de mégis óvatosan. . és a szó szoros értelmében magával vonszolta. ahonnan áttekinthették az egész terepet. Az indiánokra jellemző ünnepélyességgel felelte: .Dakota! Amit mondtam. Ellen meglehetősen nyugodtan viselkedett. Middleton önként követte. az erdő becsületes csendjében és nyugalmában.Wahcondah azért adott nekem lábakat. úgy nézte. Minden tette igazságos. A trapper követte pillantását.felelte az öreg. és vad. és csak a dombtetőn álltak meg.. sötét arcán vészjósló mosoly jelent meg. Hirtelen torkán akadt a szó. Jöttek a favágók. Hatvan telet és nyarat töltöttem Amerika erdeiben és tíz évet ezeken a nyílt réteken örökös vándorlásban. karján Inezzel. mint apa a veszélyben forgó gyermekét. . Ez a bizalmaskodás nem vette le a főnököt lábáról.Lóháton? Soha! . és fejszéjük zaja ébresztett fel hajnalban. hogy használjam. Sokat élt. míg a doktor leplezetlen ijedelemmel nézegetett lépten-nyomon hátrafelé. nyarát és őszét a fák közt töltöttem. és egyetlen fehér társam sincs ezen a nagy prérin. kertelt.Igazad van. Paul összeszorította ajkát. hogy jöjjenek csak közelebb. Paul keze ökölbe szorult. dakota! Életem tavaszát. Mondja meg nekem: bizonyos-e abban. Amikor Matori és emberei meglátták ezt az új csapatot. Megdöbbent csodálkozással bámult a váratlanul megjelent társaságra. és a bozótból előléptek azok. de megtalálni nem tudják? . fejem fölött az ég kéklett. ha n em . sőt hazudott. bosszúra szomjazva. ösztönszerűen visszahúzódtak. minden szava bölcs.

mondta.Ezt kaptam. hogy megveri azt a sápadtarcú csapatot is odaát.És mit tapasztalt. hogy társai kedvező fogadtatásban részesüljenek. majd helyet adott a bátor harcoshoz méltóbb őszinteségnek. hogy a két veszedelem közül melyiket válassza.Nincs olyan törzs vagy nép. Megértette. ha szabadságát nem is. hogy Middleton vette észre elsőnek Ishmaelt azon az ösvényen. Gondolja. fenyegető tekintete egyik csoportról a másikra vándorolt. bölcs is. . és egy sebforradásra mutatott a mellén.A Hosszú Kések ostobák! Könnyebb álmában elkapni egy pumát. Ellentétes érzelmek. anélkül. Tudta. amikor szembekerült a Hosszú Késekkel? Asszonyok-e vagy harcos férfiak? Erre a kérdésre szenvedélyes érzelmek viharzottak át az indián napcserzette arcán. Akárcsak . és hol előre-. A dakota főnök sötét. és remélem. de becsületes csatában . . Egy percre az olthatatlan gyűlölet kerekedett felül. hogy méltatlankodó kérdésére válaszolna. mint kijátszani egy dakota éberségét! A fehér főnök azt gondolta már. Ilyenek a sápadtarcúak harcosai? Egy ilyen adta a nagy dakota főnöknek azt a dicső emléket? Kinyújtotta karját. Matori a dakotá k nagy főnöke! . A trapper most azon törte a fejét. s végül hódoló csodálkozással tapadt Inezre. . hogy zavarából felocsúdjon. mit mondjon. mellyel sorban társaira mutatott. minduntalan megállt. Az indián tekintete követte az öreg trapper kinyújtott kezét. A dombtetőn Matori állt az embereivel. amelyet szurony okozott. mint amikor három flotta készül megütközni a tengeren.az egy etlen. hogy a sziúk lovain folytatja útját! A trappernek néhány perc elég volt. hogy ez a természetellenes barátkozás szükséges rossz . Nézze meg jól a társaimat. amelyek egymással hadakoztak. . miközben karja nagy ívben egész kört írt le: .Testvérem már sok győzelmet aratott. hogy inkább a sziúk vendégszeretetére bízza magát. hol hátranézett. amelyet ők tapostak ki menekülés közben. Olyan csoportosulás volt ez. mely megmentheti a társaság életét. mely ne érezte volna a dakoták öklét. és első dolga volt terepszemlét tartani. a bozóton túl? A törzsfőnök megfeledkezett haragjáról.is ég és föld között lebegett. mintha nem tudná elhatározni magát. könnyű szarvasbőr köpenyét. és úgy döntött. hogy mit várhat a squattertől.Testvérem vitéz főnök. A távolban pedig Ishmael Bush csapata készülődött támadásra. Gőgös és keserű szemrehányással rivallt rá. Kissé távolabb tőle a bozót bujdosói dugták össze várakozón fejüket. é s ujja végül Inez félig alélt alakján állapodott meg. és végül megállapodott az öregemberen. A hízelgő szavak mosolyt csaltak arcára. Büszke örömmel felelte. amióta a hadiösvényre lépett mondta Matorinak. Egy mozdulattal fellebbentette képekkel telefestett. Teljesen egyetértett Middletonnal abban.

Matori szeme büszkén suhant végig emberein. E gy bizonyos: ha kitör a csata.A Hosszú Kések nem küldik asszonyaikat a csatába. Ilyenek azok. hogy a dakota nagy és bölcs nép. és olyan előkelő udvariassággal.jegyezte meg a dakota. Ezek nem harcosok. A trapper intett Middletonnak.bólintott a trapper. De van köztük olyan is. Amint az ellenséges csapatot figyelte. hanem békés utasok. .És magukkal hordozzák vagyonukat. ahogy férfiakhoz illik. A trapper kihasználta a kedvező pillanatot.Tudom.De most gyalogosan gonoszkodnak! . Végül a társaság férfitagjait vette szemügyre egyenként. csak nem olyan önfeledten. hogy az indián arcán barátságosabb érzelmek tükröződnek. a préri szokásai szerint. s végül kissé kelletlenül megpihent Weucha alakján.korábban az a fiatal páni dalia. . . Az öreg trapper nem feledkezett meg a szükséges óvatosságról. hogy lépjen közelebb.Lovaik szétszaladtak . látva. de a jelek azt mutatták. Sok ólomgolyójuk és sok jó takarójuk van. akkor is kérdés. mely a legjobb társaságban is megállta volna a helyét. még ha ezek a fehérek. De miközben minden elképzelhető módon kimutatta vendégszeretetét. Vajon milyen várható kimenetele lehet egy összecsapásnak itt a nyílt prérin? Az indiánok többen van nak. De megmaradt a puskaporuk. aki alávaló. A Hosszú Késeket szívesen látjuk wigwamja inkban. rögtön látta. hogy az én nyelvem nem kétágú . a nők védtelenül maradnak. mint a nyomorúságos konzák? Vagy bátran asszonyaikra bízzák.Testvérem most már saját szemével láthatja. a sziú főnök is úgy nézett Inezre. ezzel tökéletesen összefoglalta az emberi lét fokozatait a legmagasabbtól a legalacsonyabbig. megjegyezte: . aki a legbájosabb földi asszonyon is túltesz.mondta az öreg. . A sziú vezér kezét mellére tette. . A vendégek barátságos üdvözletet váltottak a sziú harcosokkal.Állataikat mind elvesztették. hogy támadásra készülnek. Még nem mozdultak el arról a helyről. . akiknek a harc és a vadászat a dolguk? . így felelt: .És ő tere mtette azokat a sápadtarcúakat is.A Nagy Szellem főnököket. és úgy gondolta. harcosokat és asszonyokat teremtett felelte. elismerően nézett őrá is. akik gonoszak. . Azután Ellenre pillantott. Hogy időt nyerjen. . Mit lehet tenni? A trapper agya lázasan dolgozott. Tudom. és szeme villanása elárulta. Fiatal harcosaink nyilai tegzükben maradnak. mint egy égi látomásra. akiket testvérem odaát láthat. Matori egy pillanatra sem tévesztette el szem elől a másik fehér csapatot a messzeségben. ahol az imént megtorpantak. hogy nagyon jól ismeri siralmas állapotuk okát. hogy a dakoták vendégül látják a békés idegeneket. és elszívják velük a békepipát. vajon megállják-e a helyüket az elszánt squatterrel és hatalmas termetű fiaival szemben. akiket néhány perccel ezelőtt barátságukba fogadtak. hogy hamarosan megindítják a támadást.Matori nagy főnök. de fegyverzetük silány. Néhány perc múlva a két csoport összevegyült. az ő oldalukon vesznek részt a küzdelemben.

különben elkésnek. . mint az elmesélése. De Middleton erősen fogta a kantárszárat. Intett az egyik emberének. De még mielőtt a veszedelmes puskák lőtávolságába értek volna.felelte a maga nyelvén az indián. Vad öröm kifejezése suhant át a törzsfőnök sötét arcán. A lovukról leszállított harcosok társaik mögé ültek fel. Mindketten dühösen és gőgösen néztek egymásra.mondta fenyegető hango n angolul. és felvette Ellent maga mögé. Amikor látta. mintha nagy támadásra indulnának.A dakotáknak sietniük kell. Battius doktor újra felszállt Asinus hátára.. a ravasz fickók hirtelen irányt változtattak. Ismerve az indiánok gyors elhatározását és szűkszavúságát. a Hosszú Kések rémülten tanakodnak. köztük a főnök maga. Ott van a sírja. . előrenyargaltak. és félkörben megkerülték Bushéka t. Testvérem látta a vérnyomokat a prérin. Matori kiadta a parancsot az indulásr a. hogy megállapítsa. Testvérem látja? . Az ő vére az. és a trappert meg társait közrefogva elviharzottak a távoli sziklacsúcs felé. hogy szemtől szembe fogadják a támadókat. Lám. Matori odalépett a rendelkezésükre bocsátott állathoz. elárulva. Mialatt ezzel foglalatoskodott. elszáguldottak Bushék mellett. hogy mindenki kész.Elég! Matori bölcs főnök! Ültesd fel az asszonynépet a dakoták lovaira.mondta. . míg Middleton kényelmesen elhelyezte Inezt a ló hátán. mint a kilőtt nyílvessző. hogy engedje át lovát a trappernek. A többit majd meglátjuk.Az a kék folt egy nagy szikla. és felvetette magát egy másik ló hátára. de egyikük sem értette. A sziú főnök tüstént hátat fordított Middletonnak. és nemsokára megfutamodnak. Azután Ishmael csapata felé fordult. De csak tehetetlen . Ropogtak a puskák a menekülők háta mögött. amely a saját paripája volt. . A nap éppen most érinti ma utoljára. Paul egy szempillantás alatt lóra pattant. Ott rejtegetik a Hosszú Kések kincseiket. hogy Bushék felismerték a sziúk cselét és alattomos szándékát. A trapper nem vesztegette az időt felesleges szavakra. és mélyen a szemébe nézett. és el akarta foglalni szokásos helyét a ló hátán. Ekkor az öreg trapper a törzsfőnök mellé lépett. és sebesen. Az egész társaság hamarosan menetkész volt . Azok is megfordultak. .a készülődés addig sem tartott.Matori nem vakondok.Egy harcosuk hiányzik . A legjobb lovasok. senki más! .Ide én ülök. Ám a sziúk diadalmas ordítozásban törtek ki. Szemünk nyitva lesz. igazat mond-e. Valamivel tovább tartott. és a fülébe súgta: . és úgy viselkedtek. sietett közölni tárgyalásai eredményét társaival.Matori nagy főnök! . .Testvérem láthatja azt a csöppnyi kék foltot a prérin túl.Testvérem látja azokat a keselyűket. mit mond a másik. és megszámolta őket. Az öregemberhez hajolt.

Tegyünk úgy. Nem sokat értek lovakhoz. mihelyt beesteledik. Matori azonban. ezek az ördögök figyelnek minket.dühükben lövöldöztek. megértette? . közönséges fosztogatás lesz. mint az imént . Figyeljen a jelre.felelte Middleton. golyóik ilyen távolságról nem tehettek kárt senkiben. Láttam nemegyszer.Pompás gondolat! . és a fickók kitalálják. ahogy a lovaikat dicsérik. és bólogasson. márpedig este arra kerül a sor. nádak. Nagyon szeretik hallani. mintha csak a lovaikról beszélnénk. Közben pedig hallgassa meg a tervemet. Időnként el-elsütötte puskáját. Közben füleljen rám.Ami most következik. és így szólt hozzá angolul: . amikor a telepeken megfordultam. kire a citadellát bízta. hogy figyelmeztesse a félelmet nem ismerő Esztert. hogy a tervet megvalósítsa. A második jelre húzódjék félre a tömegtől.Bizony pompás ló. mintha dicsérné. Azt javaslom. amellyel a sziú törzsfőnök Inezt megbámulta. és megforgatta a feje körül. és eszébe jutott az a pillantás. és néhány perc múlva a szikla újra eltűnt a háttér félhomályában. mint ahogy nem egy elfogult anya boldog. hogy ne fárassza ki a lovát. . erek! . miben sántikálunk. A Bush fiúk dühükben újabb golyózáport eresztettek utána. gazfickó valamennyi. csodálja meg azt a díszes limlomot. A harmadik jelre illa berek. . mint egy szarvasborjú. . . de annyit én is tudok. aki a csapat élén lovagolt. és előreugratott Paul mellé. jóllehet az utóbbiak hihetetlen erővel és lendülettel rohantak a sziúk nyomában.Még mindig jobb. azután csapata után iramodott. Így jó: simogassa a ló nyakát. ha vásott csemetéinek a dicséretét hallja. hogy az öreg trapper Middleton mellé poroszkált. mintha csupán erről lett volna szó. olyan ártatlan képet vágnak. A nap hátralevő részén ügyeljen rá.Ami azt illeti. készüljön fel a szökésre. Ha először hallja az én öreg Hektoromat nyüszíteni. Ishmaelék éppúgy. hogy csak pihent állattól lehet rendkívüli te ljesítményt várni. . közben meg ellenünk acsarkodnak. már csak azért is. Közben magához szorította Inez karját. mint a nyomunkban rohanó gazfickók kezébe kerülni. Rettentő ravasz dögök. Ekkor történt.mindig csak utánam. az indiánok vad diadalordításban törtek ki. A távolság a lovasok és üldözőik köz t percről percre nőtt. Az esti köd gyorsan ereszkedik alá a prérin.felelte Middleton.felelte a trapper sziú nyelven. hogy ellenséges támadás fenyegeti. de mit tehetünk? . majd óvatosan utat tört magának. hogy a kimerült lovak kifújhassák magukat egy kicsit.Tökéletesen .Bárcsak este volna már! . A dakota főnök válasza újabb diadalordítás volt. Ishmael kénytelen volt lemondani a gyors ütközetről.Én sem.Vigyázzon: még egy ilyen mozdulat. Így már jobb: mosolyogjon csak. . amelyben nem szeretnék részt venni. karabélyát kinyújtott karral magasba emelte.kiáltott fel Middleton. amit a sörényébe fontak. cirógassa a ló nyakát. Csak néha lassította kissé az iramot. cseppet sem lomha . Az üldözés lankadatlanul folyt tovább. hagyjuk itt a sziúkat. Amikor az a kis kék folt a látóhatáron már egy szikla felismerhető körvonalait öltötte fel. Vele is ugyanolyan óvatosan közölte tervét. és haladéktalanul megkezdte az i ndiánok üldözését. De vigyázzunk. és már reszketett türelmetlenségében. mint a sziúk. egy vadászkutya biztos szimatával egyenesen a szikla felé tartott.

Értesít! .Isten őrizz! . . A nap már leáldozott. . esetleg a lányával is. Magának bizonyára nagy tekintélye lesz köztük. értesítem elhatározásomról. arcát festékkel bemázolni és két-három feleségen kívül hat-nyolc.Ez nagy kérdés. Nagy óvatosan. . zömök termetű harcos mellé került.De csak nem házasítanak meg erőszakkal? . A bátor méhvadász talán még nagyobb örömmel fogadta a hírt. hogy Ishmael ólomküldeményei eljuthatnak az ő nagybecsű személyéhez is.fohászkodott a doktor.a doktort kereste.Szerencsére én nem vagyok főnök . amíg a dolog meg nem érlelődött bennem. a trapper hozzálátott Battius „megdolgozásához”. mint a százados.Jóságos ég! . . Ha megtudják magáról.csóválta fejét az öreg. sőt teljesen megszűnt. A trapper itt akadt rá. nehogy a mellettük ügető indiánokban gyanút keltsen.Hát akkor rajta.kiáltott fel a természettudós rémülten. De mire a veszély csökkent. és beszélgetésbe elegyedett vele. de ha ezek a sziúk elviszik magát a falujukba.kapaszkodott a remény utolsó szalmaszálába Battius. van-e kedve tíz-tizenkét évet tölteni egy indián faluban. hogy semmi kedve hozzá. . Majd ha jól meghánytam-vetettem. milyen jó gondolat ez? . milyen jól mulat a doktor megrökönyödésén. .és ezt nem nehéz kitalálni -. ne sürgessen.hebegte a doktor. milyen nagy tudós . . mondja meg nekem.kezdte.Barátom . de a tőle jobbra-balra ügető zord alakok mintha egyszerre megháromszorozódtak volna. a doktor kezdett lemaradozni. . a sziúk nyelvén persze. miközben meghúzta a gyeplőt. és körülnézett . félvad gyerekkel bajmolódni? . Egy komor arcú. ho gy szükség esetén kész birokra kelni az egész sziú bandával.Elhiszem. és csak szeme sarka árulta el. fejét leborotválni. Ismertem törzsfőnököket.Okos beszéd! Tudja. tisztelt vadász. Az indiánok nagyon tisztelik vajákosaikat. Valamelyik hatalmas törzsfőnök megajándékozza a nevével.Middletonnal.dicsérte az öreg.Akkor inkább megszököm! . ami nem kis fáradságot okozott neki is meg Asinusnak is. akiknek tíz is volt! . . mindent elkövetett.Még korai.Kérem.Semmi kedvem a házassághoz általában sem. . hát mé g ilyen különleges körülmények között! Szó sem lehet róla! . Az öreg sietve búcsút vett ettől a pártól is. Battius a csapat közepén helyezkedett el. . és előreugratott az indiánok közé. . soha többé nem eresztik el. amíg nem késő! Legjobb lenne most mindjárt. még korai! . akkor a törzs bizonyára fiává fogadja. és inkább az utóvédhez csatlakozott. Próbáljon csak nemet mondani.Hm .lódított az öreg.méltatlankodott az öreg. . Amíg attól tartott. de még nem volt elég sötét. . amikor elérkezett a beszélgetésre alkalmas pillanat -. és megvetően rázta fejét. Kijelentette. A doktor aggódva körülnézett. hogy ott is maradjon a lovasok között. és a tekintélyes embereknek öt-hat feleség jár.Ők ezt másképp fogják fel.ismételte az öreg.

. de . bőröm vörös. hogy a mexikói határ közelében élő indián törzsek már kezdik ismerni a szamarat és az öszvért. még szemének és hajának a színét is. nincs semmi vagyonom. Ilyen körülmények között a sziú ha rcos feladta férfias bátorságát és méltóságteljes tartózkodását. A sziú egy pillantást vetett a csacsira. Különös körülmények közt bukkantak fel. feleletet adott erre a kérdésre. Amit most az öreg csapdavetőtől hallott. . jelezve. amikor először megpillantotta a fülest. lám. A dakota bölcs nép. hogy alaposabban szemügyre vegye az ijesztően furcsa állat nagyon is jámbor arcú gazdájá t.kérdezte. éppen úgy.Minden dakota tudja. és kinyújtotta két karját. kezem üres. a préri gyermeke. A trapper nagyon jól tu dta. Testem meztelen. A sápadtarcúak bűbájosságnak köszönhetik hatalmukat. Soha életében nem látott még ilyen furcsa állatot. otthon hagyják asszonyaikat falvaikban. Testvérem nyissa ki jobban a szemét. és arcát szinte elöntötte a félelemmel vegyült csodálkozás. mi lehet a hatalmuknak a titka. még a Hosszú Késekkel is. amelyen a sápadtarcú ül? . Ugyanez a meggondolás zárja ki azt is.kiáltott fel az indián. . . Harc os vagyok a harcosok közt. Az öreg sápadtarcúhoz fordult. és nem vallottam szégyent egyikkel szemben sem. hogy még nem látták a sápadtarcúak nagy varázslóját. ez a harcos is kitűnő megfigyelő volt. Nyitott szemmel járnak. Pedig társaival együtt rettentő álmélkodásba esett. testvérem. Vigyázott ugyan hogy kíváncsiságát ne árulja el semmivel. Márpedig a sápadtarcúak ebben a három minőségben szoktak megjelenni a rézbőrűek előtt.Huh! . amikor elindulnak a véres hadiösvényen.Mit gondol. talán a legnagyobbat valamennyi közül. kiváló harcos ez a sápadtarcú? . Vadember vagyok. Kedve lett volna kezét dörzsölgetni örömében. az omahákkal. Mint minden indián. A sziú harcos nem félt tőlük. és karjával Asinus felé mutatott. de méltóságán alulinak tartotta csodálkozását elárulni. de lopva az első perctől kezdve alaposan szemügyre vette az idegeneket. ruháját.A dakota nem bolond! . . és egész lényük fölötte rejtélyes volt. annak a varázslatnak. melyet az indián hiába próbált leplezni. Csak azt csodálom. amelyben babonásan hitt minden indián. alakját. Vajon mit keresnek a prérin? Milyen szándékkal jöttek ide? Harcosok nem lehetnek. a trapper jól látta a csillagok halvány fényében.Ismeri testvérem azt az állatot. Rettenetes varázslóik lehetnek.hangzott a válasz. a konzákkal. hogy vadászok vagy kereskedők legyenek. Jól agyába véste mind a hat Hosszú Kés arcvonásait.Fehér atyám nézzen rám. de nagyon hatalmasoknak tartotta őket. mint a Platte folyó vidéke. Verekedtem a pánikkal. .Tudom. hogy kényére-kedvére ki van szolgáltatva ne ki. Tudatlanságában és rettegésében egészen gyámoltalanul könyörgőre fogta a dolgot. hogy az én nyelvem nem kétágú. miután egy kis időt adott az indiánnak. hiszen a Hosszú Kések. és a maga zavaros módján gyakran eltöprengett azon.. mint a sziúk. ide is elhozták egyiket. A sziú arcán a megvetés kifejezése villant át. Nem látja a nagy varázslót? Ennek a harcosnak már régen szemet szúrt Battius különös öltözéke és viselkedése.kérdezte. amikor észrevette a néma álmélkodást. de ezeknek az állatoknak még a híre sem jutott el olyan messze.

és sziú nyelven folytatta.Hogyne látnám! . Asinus is készségesen engedelmeskedett.. ismerem azt a csillagot. . hogy gyorsan megkérdezze tőle: . Nem gőgből vagy játékból teszem. vészjósló hangon mondta ezt.. Valamennyien lopva hátrahátrafordultak..Íme. hogy hívják! Látja. Nézd az állatot. sőt az is lehet. és a kantárral dühösen csapkodni kezdte az állat nyakát. úgy rémlett neki.Ne kérdezzen semmit.. aki ujjat húz vele! Az öreg ünnepélyes. ha látom.asszony a varázslók közt. De maga. . Az Úristen bocsássa meg nekem.megvan még. De semmiképpen sem kívántak a közelében maradni. mint a szarvas a puma lépteinek neszére! . kieresztette a gyeplőt.Látja azt a különösen fényes csillagot amott a préri felett. hogy kincseinek maradéka .amit feljegyzéseiből és gyűjteményéből meg tudott menteni . aztán megtapogatta iszákját. megfordította a szamár fejét.. északi irányban? .Persze.mondta -. se jobbra. hogy gyorsabb ügetésre bírja. Amikor nem lát többé senkit. A trapper végül észbe kapott. amikor a gyorsan ügető sziúkat teljesen elveszítette szem elől. mit tegyek. hogy egészen lemaradjon. és a trapper nemsokára magára maradt a doktorral. hogy visszaélek egy vadember tudatlanságával. Úgy figyel a fehér atya szavára. tartsa vissza a szamarát. és meggyőződött róla. hogy is hívják csak? . De gyorsan kocogjon ám. a másiknak eszes agyat. Azután.Az egyiknek bátor szívet ad. bármennyire rettegtek is tőle. amit hallott. kerüld a varázslót! Ne érintsd meg a ruháját! Ne szívj vele egy levegőt! A Wahconshecheh (hisz ismered a Rossz Szellemet) vigyáz a varázslóra. vagy nem látja? .kiáltott fel a trapper angolul. és a következő percben már elvegyült az elöl lovagló csoportban. Megragadta az alkalmat. Amint leért a völgybe. hogy egy ilyen derék harcos. a magam bőréről nem is szólva! Az indián kimeresztett szemmel nézett rá. hanem azért. amin ül! Ló az talán? Vagy szarvas? Ha bölcs dakota vagy. Obed Bat magára maradt. aztán hirtelen elhallgatott. hanem tegye.Mindegy. se balra. isten kifürkészhetetlen útjai! . mintha attól félne. a dakota füle nyitva van. A sziú harcos sietett megsúgni társainak mindazt. és jaj annak.Hogyan? . mihelyt egyedül mara d. Fehér atyám mondja meg. mert minden lépés közelebb viszi a szabadsághoz. A doktor előbb lassított. és kocogjon ama fényes csillag felé. amit mondtam! A doktor ellenvetéseit be sem várva.Dakota . Nem értett e. hogy egy-egy pillantást vessenek a varázslóra. és szégyenkezem. hogy megmutattam a rettenetes erejű varázslót. de merő kétségbeesésből szót fogadott neki. aki számos csatában megállta a helyét. . hogy az életét hosszabbítja meg! . légy hálás nekem.Most utol fogom érni a többieket. Elszorul a szívem. és rettegve hallgatta az érthetetlen szavakat. Egyik a másik után előreugratott. Nem merte félbeszakítani az öreg sápadtarcút. hogy máris túl sokat mondott. így összeroppan és megalázkodik babonás félelmében. hogy megmentsem két nő és három férfi életét. mit akar tőle a trapper. változtassa meg az irányát. A fontos értesülés nagy izgalmat váltott ki.. Számítása bevált.

Hová lett a varázsló? . hogy újra felüljö n a hátára. illetve a száraz füvet. hogy még a trapper sem hallott semmit. méghozzá kifogástalan angol kiejtéssel. Ha nem is a nevét kiáltották. barátságosan fogadta.Figyelj jól. Már a korábban kitört lárma is megütötte fülét a messzeségből. hogy még jobban fokozza a tempót. ha kedves az élete! Akár sziúk vagytok. . Csak a lovak patáinak halk neszét lehetett hallani a maga s fűben. . Mindenekelőtt csendre intette harcosait.A nagy varázsló útjai nem olyanok. Hallgatólagos megegyezést kötöttek. és eltartott néhány percig. mit mondtam. azután a csacsiját. és a saját fülével hall. A csacsi ugyanis hirtelen megállt. félig meg kételkedik benne. hogy nagy ribillió támadt. A parancsot suttogva továbbadták. melynek értelmében a csacsi megengedte gazdájának. Amikor Battius magához tért. Matori lázas tevékenységbe fogott. A néz eteltérés azzal végződött. a doktor pedig nagy ívben előrerepült. annyi bizonyos. és nesztelenül bekerítették a sziklát. és nem kér tanácsot senkitől. nem félek tőletek! . Kellemes meglepetésére Asinus duzzogás nélkül. Most feszült idegekkel leste. amelyet jóízűen rágcsálni kezdett. A trapper mellé lovagolt és ráförmedt. Hallottad. és ne felejtsd el a szavaimat! A dakoták nem asszonyt választottak főnöküknek! Ha Matori saját bőrén érzi meg a varázslótok hatalmát. A legfurcsább az volt. Erre rugdosni kezdte Asinus oldalát. de Asinustól kénytelen volt megválni. aztán mélységes csend következett. mint egy közönséges emberéi. akkor az én harcosaim keresik meg.hogy legalább húsz sziú ordít utána.Ki van odalenn? Feleljen. Asinus ura maradt a csatatérnek. Ám ez elég volt ahhoz. míg sikerült feltápászkodnia. Nem volt ideje sokat töprengeni. Ma tori alig tudta helyreállítani a csendet. amikor eltűnését észrevették. Látta. De addig a saját szemével néz. Ha a varázsló holnap reggelig nem kerül elő. akár ördögök. Parancsoló hangon szólt rá a trapperre: . Nem volt merő képzelődés. Asinusnak nem tetszett a dolog. majd reszket. Az öreg ennyivel is beérte. hogy Matori félig hisz a varázslóban.Ki tudna egy csillagot megtalálni az égen? . először is csomagját kereste meg. Holnap reggelig? Ennyi időre nem is vol t szüksége.felelte az öreg. hogy Battius megtartotta ugyan a helyes irányt. hogy valamennyien az ő nevét kiáltozták. két hátsó lábát felrúgta a levegőbe. és a legnagyobb nyugalommal kiélvezte győzelme gyümölcsét. és nem is angol kiejtéssel szólítgatták. A sziúk közben leszálltak lovaikró l. Oldalát tapogatva. hogy felkeltse a sziklatetőn aggódva hallgatózó Eszter figyelmét. hogy kiáltozást hallott. szürke hajú. A törzsfőnök bizalmatlansága feléledt. Elég! A trapper fellélegzett. . és olyan halkan adta ki parancsait. a doktor pedig lemondott a túlzott sebességről. mert a kopár szikla körvonalai ebben a pillanatban bukkantak fel előttük a sötétségből. Szerencsére nem ütötte meg magát a fűben. mit hoznak a következő percek. elnyúlt a földön. és meghúzza magát.

Phoebe. A máglya tüzet fogott. Apád és bátyáid hadd tudják meg. és nem is nagyon igyekeztek. és egyszerre mindenki odafigyelt.Nem kapott választ. és a hűséges kutya erre a hangra is nyöszörgésse l válaszolt. Villásan szétágazó láng nyaldosta az óriási halom rőzsét. Közben Paul és Middleton felkészültek a szökésre. Egy felhő úszott az égen. A tűz egy pillanatra megvilágította az árnyék arcát .Matori arca volt. a gyermekek hangja csendült ki belőle. de a fehéreknek még nem volt idejük leszállni. Újra sötétség borult a sziklára é s az egész tájra. és megkapjátok a büntetésteket! Szenet a tűzre. Hektornak sikerült kicsúsznia Weucha markából. . Az őrök szerencsére nem sokat törődtek velük. Barátait nem kellett megkeresnie. Az égő máglyát szétdobálták és eltaposták. ami a szikla körül történt. . . A fény odafenn egyre ragyogóbb lett. De már köztük termett az öreg trapper. mely minden pillanatban átható vonítássá erősödhetett volna. azt súgta. A trapper elégedetten fel akart egyenesedni. közte és a tűz között. hogy sürgős segítségre van szükségünk! A következő percben vakító fény lángolt fel a szikla legmagasabb csúcsán. siess.harsant fel a sziklavár tetején az amazon hangja. és most megint ott kuporgott gazdája lovának lábánál. mely ritkán csalta meg.Nyakunkon az indiánok! Siess. mit tudsz! A távolból tompa kiáltás hallatszott. és két kezével jobbról-balról megragadta türelmetlen társai karját. Ennek a három-négy embernek m ost is Weucha volt a parancsnoka. akikre a lovak őrizetét is bízták. Alakját tisztán lehetett látni a szikla aljáról. Minden harcos mozdulatlanul állt a helyén. siess! Mutasd meg. és hosszas nyöszörgéssel válaszolt. és a kutyáját igyekezett elhallgattatni. Most három-négy másik árnyék jelent meg mellette. és elhatározta. és megint azok vigyáztak rájuk.Hol vagy. míg Hektor panaszos vonításba kezdett. és megvilágította az egész sziklát. . Az öreg trapper körülnézett. A trapper megértette. Felugrott a legmagasabb szirtre. és mindkét karját diadalmasan a magasba emelte. mint a megveszekedett démonok. és egyre nagyobb kört világított meg.Ishmael! Édes jó uram! .Hiába változtatjátok meg a hangotokat odalenn! . úgy ugráltak és táncoltak. Ismerlek. mert Matori utasítására egy csoportba terelték őket. hogy még várni kell egy kicsit. ítélőképessége. a préri sötétségének leple alatt. ők is leszálltak lovukról. amikor torkán érezte Weucha kezének szorítását. minden figyelmüket az kötötte le. De ekkor megszólalt a magasban Eszter hangja. Az indiánok diadalordításban törtek ki. Harsogó gúnykacaj tört ki a magasban. hogy fel is használja. A trapper lova nyakára hajolva. Paul és Middleton nem késlekedett egy percet sem.kiáltotta az asszony gúnyos neve téssel. hogy itt a kellő pillanat. Két erős kar ragadta meg. és rántotta le a kiálló szirtről. suttogni kezdett: . és ujjongott örömében. Hektor? Hallod-e. Ekkor egy sötét árnyék jelent meg mögötte. Levegő után kapkodva felhördült. gazemberek. kis kutyám? Hol vagy? A kutya megismerte gazdája hangját. Eszter megismerte az ura hangját. Mint a többi harcos. és egy percre elhomályosította a csillagok amúgy is gyenge fényét. Weucha erre elengedte a trapper nyakát. sok szenet rá.

csak lassan . Amikor szemük visszanyerte látását. . amíg a következő dombtetőre nem értek. A következő öt perc egy örökkévalóságnak tetszett. Az öreg fokozatosan gyorsabb ügetésre nógatta a lovakat. mintha világos nappal volna. Legalább negyed mérföldet lépésben kell megtennünk..súgta. de a fülük éber. és a lovak szinte repültek a préri fölött ragyogó fényes csillag irányában. és így szólt: .Most nem látnak semmit. úgy érezték.Lassan.Most aztán vágtassunk! De maradjunk mindig a hervadt füvön. Akkor halkan kacagott. hogy felfogja a paták kopogását. . Megeresztették a gyeplőt.

és egészen természetes. hogy a helyzet igen komoly lehet.Az ön nagyapja . A LEGVESZEDELMESEBB ELLENSÉG A menekülők úgy hallgattak. aki a leghangosabban jajgat.azután visszasüppedt baljós némaságába. hogy ez a pihenés biztos halált vagy életfogytiglani fogságot jelentene számunkra. . ha nem bírja tovább a fáradtságot! . ahol Ishmael és családja táborozott az első éjszakán. Jöjjenek a sziúk. akik már félholtak a fáradtságtól! . elnyűtt trapper lesz az. hogy.dörmögte az öreg.. és itt volna. nagyra becsült barátom! . ha még ezt a bátor. akkor kényelmesen lepihenhetnénk és nyugodtan alhatnánk reggelig.vágott a szavába a trapper. és lábam olyan fürge. Amit érez. higgye el. ne m a szegény. Ez. ahol a ponyvás szekér állt . gyengéd aggodalommal nézve Inezre. Nem hajthatjuk fejünket álomra. Azon a völgyön vágtak keresztül. ha Bushék meg a sziúk javában agyabugyálnák egymást. hogy úgyis hiábavaló. amikor tudom. amit akarnak. nem beszélne velem így. mint a végtelen préri. .Bocsásson meg. és elég nagy utat megtettünk. hogy mondhattam ilyet! Csak azért történt.Már sok mérföldnyire vagyunk tőlük.ellenkezett Middleton. mely elterült előttük. úgy látszik. szinte aléltan ült mögötte. és nem hiszem. mennyi hideg és meleg.XIII. helyes. aki sápadtan. De abból az irányból.Legfeljebb az égben találhatja meg. . mutatóujját Middleton karjára tette -. hogy még ifjúkoromban is. és forrón megszorította a trapper kezét. . Amióta gyors lovaik hátuk mögött hagyták a nagy szikla környékét. edzett és tapasztalt embert is kizökkenti egykedvű nyugalmából. hogy az élet csupa szenvedés és fájdalom. nem tudta felfedezni semmi jelét annak. ha élne. amikor szemem éles volt.Nem tudom . hacsak nem találunk valami rendkívül alkalmas búvóhelyet. öreg. nem is szólva arról. száraz és forró napot a régi York .Nem lesz elég mára? . mint a sólyomé. patáik kopogásán kívül semmi sem verte fel a préri mélységes csendjét. mert megszántam a hölgyeket. Abban az esetben. Ha maga fél. kedves. hogy szüntelenül nógatta a lovakat. Társai már eléggé megismerték jellemét. és tudták. Miért csüggnék rajta gyermekes makacssággal most. Tudná. aki csak a két nő szenvedését tartotta szem előtt.. öreg. nem tetszett az öregnek. ahonnan jöttek. sem hallatszott semmi zaj. és tegyenek velem.Nem kell mentegetőznie. amelyet éppen vissza akart húzni. De a tényleges helyzet olyan.kiáltott fel a százados.kérdezte Middleton. mint a szarvasé. még akkor sem ragaszkodtam túlságosan az élethez. Istenem! Hány telet és nyarat töltöttünk együtt.Már jó néhány órája nyargalunk. . és kezét kinyújtva.Magam sem tudom. Ideje volna pihenőhelyet keresni. Még az öreg trapper is hiába fülelt. . és kegyelemért könyörög! . Csak egyszer lassított. hogy valóban megkezdődött a csata Matori és Ishmael emb erei között. . Nagyapja ugyanígy érzett volna. Az öreg megmutatta Middletonnak a helyet. amikor olvasóink megismerkedtek velük. és elégedetlensége vagy n yugtalansága abban is megnyilvánult. hogy nagyobb veszély fenyegetne. Időnként bosszúsan dünnyögött magában. ami egészen természetes volna.

hogy a bogarak és száraz kórók gyűjtője ez . mert gyorsallta a tempót. akit elsodort a zuhatag? És azt a másikat. Mi az. de.Gyakran emlegette azt az éjszakát. a derekába kapaszkodó Ellen kezét simogatva.bólintott a százados. emlegette valamennyit.Ide hallgasson.Akár ember. a mingók vagy huron indiánok között! Hány pompás őzbakot ejtettem el. akár állat. és még meg is előzött minket. . hogy minél előbb szemügyre vehessék az ismeretlen állatot. ami ott cammog a völgyben? Talán egy beteg bölény? Vagy Ishmael valamelyik elbitangolt jószága? Az egész társaság megállt. itt már nem kell tartanunk az indiánoktól. azt mondanám.Igen. éppen ezt tettem.És az énekest. .Hát ez hogy lehet? Csak nem utasította. Csak az a csodálatos. kedves fiam. hogy már itt van. .Igen. haj! . csillagfénynél annál megbízhatatlanabb. ahol az árnyék sűrűbb volt. hogy Obed és Asinus botorkál előtte. mire nem képes a félelem! No. . öreg! Az én szemem olyan éles. hogy ellássuk a baját.. .De igen.felelte a trapper. De már nagyon lóg a nyelve . aki többet szenvedett volna.Haj.Hetven esztendőt töltöttem a vadonban.dünnyögte a trapper fejcsóválva -. Közben egyszer fel is lázadt.sóhajtott az öreg.me rt bizonyára hamarosan tábornok lett belőle. azt hiszem. De most egyenesen a domb lankáján ereszkedtek le. elegen vagyunk ahhoz. és találkozzék velünk? . Idáig többnyire kis vízmosásokban tették meg az utat. . hogy szinte maga előtt látja azt a régi jelenetet. . beszélt a tábornok .hegyszakadékaiban. beszélt-e arról a szarvasról.. amikor az átkozott mingók beszorítottak minket a tóba. hogy megvizsgálja a furcsa jelenséget. aki úgy ordítozott csata közben? . itt vagyunk. hogy sok borzalmas látványban volt részem. hogy éppen erre jöjjön. méltósággal tudnak tűrni és szenvedni! Paul eddig szótlanul lovagolt mellettük.Hát azt a szerencsétlen flótást. ahol egy szigeti barlangban találtunk menedéket. és amint a távolság csökkent köztük. és hány nyomorult mingót tettem ártalmatlanná! Mondja csak.felelte a természetbúvár bánatosan. a doktor.Bizony. amelyről ön beszél. és hangosan kuncogott vidám emlékeinek hatása alatt. és hangja is elárulta. éppen ez a gyorsaság a csoda. hogy ilyen hamar ideért.szakította félbe az öreg. .Asinus kitett magáért. Remélem. jó szeme már minden kétséget kizáróan megállapította. Istenem. De most hirtelen megszólalt. de csak nappal! Éjjel. és jobban eltakarta őket. de egyetlen jajszó sem hagyta el az ajkát! Egyik kiváló tulajdonságuk ez.Nem kell félnünk semmitől . melyre Paul mutatott.Ha nem volna kész lehetetlenség . és pompás lakomát csaptunk? . . barátom! Nagyon szépen igyekezett. . . mint egy kolibrimadáré. .jegyezte meg Middleton. amelyet együtt kergettünk azon az éjszakán. de még nem láttam embert. meg is érdemelte -. mint ez az indián. . és bátran állíthatom. őt is .vagyis útitársunk. és szamarával megelőzte a lovakat . a fában? .

ahol a szegény állat kipihenheti magát.Hát ami azt illeti. . ezzel a módszerrel a csacsiját majdnem a csillagokba hajszolta. Az öreg trapper váltig hangoztatta. . ahol a csacsit elrejtették. Sajnos.Régi.. száraz fű lepte be. amit nem szívesen tennénk meg. menten úgy teletűzdelik nyilaikkal. és a jóval erősebb Ellen is nagyon fáradt volt. hadd pihenje ki magát alaposan. Legalább a mi szempontunkból nem. A trapper számítása szerint körülbelül húsz mérföldet lovagoltak. mint két ökörfarkkóró . és maga is sajnálná a szegény állatot kivégezni.Aha. ha látnám. mint egy száraz. hogy okosabb volna a csacsit örökre elhallgattatni. Egy darabig azon a lejtőn haladtak tovább. ne hagyjanak itt! Vétek volna az emberi természet ellen! . csupasz. . Elbújunk valahová. százados úr. ahol nyugodtan alhatnak. . Biztosítom. Szegény csacsi. ahol a dombokat nagy. ahol lefektettük. A jámbor Asinust. hogy szíve mélyén örül az irgalmasabb megoldásnak. hogy reggelre megtaláljuk ugyanott.És a sziúk? Ha megpillantják a füleit. igazán dögrováson van! Többet követelt tőle. mint egy tűpárna! Middletont már türelmetlenné tette ez a vita. most istenről meg a természetről beszél. jó. hogy kiállnak a fűből. akin nem látszott meg a fáradtság. Vagy sorsára bízzuk a doktort. A hosszú út alaposan megviselte őket. Jó. Kössenek béklyót a lábaira. . Közbevetette magát a szamár érdekében.Ne bántsák! . Ezt a rónát.mondta Battius.felelte a doktor. hogy olyan lesz.kiáltott fel a trapper bosszúsan.Ha a jó isten kerekekkel teremtette volna. egyhangú rónaság váltotta fel. mely túl fáradt volt ahhoz. viharvert vén tölgyfa. Sajnálatomra.könyörgött Obed. és csakhamar olyan helyre érkeztek. hogy ellenállást tanúsítson.. és lefektették a hervadt fűbe. Az öreg trapper volt az egyetlen. amit ön mutatott . ahogy csep pet sem kívánatosak.A csacsim szerkezete az oka . mint erejéből futja. hűséges szolgám! Megszakadna a szívem. megkötözték.Azt nem mondhatom. . századosi rangja következtében volt is súlya a szavának. és hagyják itt a magas fűben. De mi lesz most? Hogy jut tovább? .Igyekeztem követni a csillagot. mintha kőből volna.Tisztelt vadász úr! .kiáltott fel Paul -.. és ellenálló ereje olyan. Inez már nem is érezte tagjait. Adjon tanácsot.Az istenre kérem. inkább magánál hiányzik egy-két kerék! . melyet még most sem tud meghajlítani a szél. nem mondhatom.Azt hiszem. nem hagyjuk cserben. nem állhatok jót egyikünknek a skalpjáért sem. . Middleton és Paul is bevallotta. sokmérföldnyi távolságban magas. Olyan volt. De mit kezdjünk a szamárral? . de mosolygása elárulta. . vagy valami fedezéket kell keresnünk. Most fiatalos lendülettel. hogy ráférne egy kis pihenés. A dolgok alighanem úgy alakultak a squatter meg a sziúk között.kiáltott fel Obed rémülten. hogy szomorú véget ér. de az öregkorával járó körültekintéssel és sok tapasztalatta l látott neki alkalmas búvóhely keresésének. amióta menekülésüket megkezdték. ameddig a szem ellátott. . mit csináljunk most. négy kerékkel a patái alatt.

óvatosan egymás nyomaiba lépve. Hányszor lapultam ezekben.mondta az öreg. . mialatt az indiánok bölényekre vadásztak a nyílt terepen. De óvatosan hatoljunk be a fűbe. lelkükre kötve. hogy több se kell . és eltávolított minden áruló jelet. amikor a fűtenger szélére értek. mert nem időzhetnek itt tovább. annyi ennivalónk lesz. .mondta a trapper. fárasztó útra. Vagy negyedórát töltött el azzal a türelmes munkával. Egy kis területen kivágták és kitépték a füvet. elejtünk egy hódot. ebből olyan fekvőhelyet rögtönöztek Inez és Ellen számára. és kalandos élete során megszokta. amilyet Inez és Middleton jobb körülmények között fogyasztani szokott. és előkészítette őket a hosszú. felkelt. és gyalog tért vissza arra a pontra. .Majd ha eljutunk a páni indiánok vadászte rületére. néha több napon keresztül is. Nemsokára a trapper is utolérte őket. mégis a trapper volt az első. aki kitörölte az álmot szeméből. Ettek valamit az elemózsiából. . hogy alap osan lássanak neki a falatozásnak. Utasítására társai egyenként követték. amit Paul és a trapper hozott magával. eltüntette behatolásuk minden nyomát. ez jó lesz nekünk .Igen. Noha utoljára pihent le. dur va fű a legmagasabb és legsűrűbb volt . Körülbelül egymérföldnyire haladtak. és felzavarta társait meleg vackukról. . de ízletesség és táperő dolgában semmi sem múlhatta felül. ha sikerül leráznunk a nyakunkról ezeket a vérszomjas fenevadakat? kérdezte Middleton. amikor az öreg átengedte a vezetést Middletonnak. Paul és az öreg trapper megfőzte a reggelit. amely a legkényelmesebb paplanos ággyal is vetekedhetett. hisz a hódfartő a legpompásabb csemege. Az öreg feküdt le utoljára. hogy akkor hajtsa álomra f ejét. tele van barlangszerű. amelyet valam ely agancsos vad szarvából maga készített. Ez a villásreggeli talán nem volt olyan előkelő. és kiválasztott egy helyet. nehogy széles csapást tapossunk benne. és jó szeme van az ilyesmihez. Maga ment elöl. ahol a vaskos. helyeselte választásukat. A férfiak valamivel távolabb hasonló pihenőhelyet készítettek maguknak. mely rájuk vár. mindig vitt magával néhány ilyen tányérkát. Amikor a hajnal első szürke fénye megjelent a keleti látóhatáron. Közben a társaság lassan folytatta útját. amikor a körülmények megengedik. Az öreg ragaszkodott hozzá. a földet tenyerével egyengette. miközben a vadpecsenyéből egy különösen finom és puha darabot vágott le.. azután nyugovóra tértek.Milyen utat választunk. Az indián kíváncsi nép. mely kitűnően megfelelt céljuknak. mély horpadásokkal. amikor egy horpadásra bukkantak.Ha szerencsénk van. amelyhez még az indiánoknál is jobban értett: amennyire csak lehetett. ahol a fűtengerbe behatoltak.Ismerem ezt a helyet. és egy csinos kis csonttányéron Ineznek nyújtotta át.szinte valami nádashoz hasonlított. maga pedig leszállt a lóról. A letaposott fűszálakat felegyenesítette. Vagy tíz percig haladtak így. és miután körülnézett. Kevés álomra volt szüksége. hogy igyekezzenek. Mialatt Middleton Inez és Ellen kényelméről gondoskodott.

arra az emelkedésre. kétségtelenül gyönyörű színjátékra. mely boldogabb idők közeledését jelenti? .Nincs igaza. ne hagyj el! .Ebben a fűrengetegben olyan az ember. kedves fiatal barátom. pedig csak annyit lehetett látni. Egy nap és egy éjjel összeeszkábálom. Az embernek előbb gondolkodnia kell. hogy ez biztató jel. de napokon át lovagolni nem neki való. Mindenesetre kényelmesebb.Különösen az az élénkpiros csík tetszik nekem. hogy induljunk el egy vízmosáson lefelé. . ha valami szag. még egy méh sem repülhet olyan magasan. szívem! . és ez sem megvetendő előny. de az öreg trapper tapasztalt szeme mindjárt felfedezte. fiatalember. Egyetlen lépés rossz irányban elég ahhoz. hogy más talán észre se vette volna. mint egy csónak.Nem esküdnék meg rá . amit a százados úr: gyorsan lóra pattanni és elvágtatni! Mert ha ez a száraz gizgaz úgy istenigazában fellángol. Nézd csak.ismételte az öreg lassan. Csónakon játszva megteszünk akár hét-nyolcszáz mérföldet is lefelé.Nem szeretem az ilyen napfelkeltét! A gazfickók megtalálták a módját.mondta Paul -. nyilván nem jutott el ide az a nedvesség. Menjünk feljebb. hogy ne legyen időnk gondolkodni.kérdezte a trapper nyugodtan. . Parancsoló mozdulattal intett. hogy a csacsi kivételével valamennyiünket elvisz olyan helyre. .Napfelkeltét! . . hogy itt valamivel magasabb a fű. Middletonhoz fordulva. amely a végtelen róna füvét és dudváit táplálta. hogy letépdesték a fű végét. az öreg éppen ebből következtetett ar ra. terepszemlét tartani. megsúgja. Itt megint elvesztegettek néhány percet azzal. . . hogy szárnyait meg ne perzselje. mint szarvasok módjára ugrándozni a prérin. azután minden további szó nélkül elindult egy kis halom felé. amit érez. amíg el nem jutunk egy folyóhoz. és felemelkedve. ahol már otthon érezhetjük magunkat. Amikor odaértek.mondta Paul Hover. feszülten figyelt az ég alján kibontakozó.Csodás! . mely egy pillanatra elfeledtette vele keserves helyzetét. mely iránytű nélkül hánykolódik a nyílt tengeren.kiáltott fel Inez. .Hová? . és magához ölelte Inezt. . leplezetlen aggodalommal nézve körül -. Olyan kis halom volt. hogy kitöltsék rajtunk a bosszújukat! Felgyújtották a prérit! . amit hall.Nemegyszer azt gondoltam.Ami engem illet .felelte az ura. vagy valami nesz. hogy pillanatnyi ösztönére hallgasson. hogy a fű száraz és hervadt. és ne legyen érdemes a fejünket törni. Az ijedt társaság ellenvetés nélkül követte. mit kell tennie. hogy egy indián szeme még a levegőben is felfedezi a nyomokat..Minden pillanat drága! Meneküljünk! . azt is megállapították. hogy kövessék. milyen gyönyörű az ég! Nem gondolod. Még a bíbornál is ragyogóbb! Még sohasem láttam ilyen gyönyörű napfelkeltét! . míg meg nem találjuk a kivezető utat.Nézd csak. Azonkívül a víz ne m árulja el nyomainkat. olyan fiatalos elragadtatással. nincs igaza. .kiáltott fel Middleton. hogy a fű domborulatot takar.Én azt tanácsolnám . mintha már közvetlen életveszély fenyegetné. Az ember nem állat. .felelte a trapper. ugyanazt ajánlom.Jóságos isten. és csak azután határozhat. kissé balra. Ellen igazán nem kényeskedő kislány. hogy biztos pusztulásba vigyen! És a veszély sohasem lehet olyan s ürgető. Aztán az első nyárfából olyan kenut faragok.

Mégis meg kell kísérelnünk.kiáltott fel Paul.bólogatott az öreg szomorúan -. de kétségtelenül nőtt. hogy aztán egy másik helyen kettős erővel törjön ki újra. mely minden oldalról körülvette őket. hogy keresztülrohanjunk a lángokon. már kisiklottunk a sziúk markából. és fejcsóválva megjegyezte: . Ámbár erősen reggeledett. amely most még csak széles övként szegélyezte körös-körül a látóhatárt. Reménytelen kép tárult eléjük. hol vagyunk. Néha egy-egy piros tűzcsóva szállt fel rakéta módjára a magasba.Üljünk már lóra. akár egy vadállatot a barlangjából. Nézzék csak: egyszerre gyújtottak tüzet mindenfelé körös-körül. és meneküljünk! .kiáltott fel Middleton. Nyissák ki a szemüket. hogy pontosan tudják. A trapper abba az irányba fordult. csak a lángövezeten keresztül. Amit látunk. akik ott leselkednek a lángövezet mögött? Akkor rosszul ismerik azt a gyilkos fajzatot! . Most aztán szabad kilátásuk nyílt a tűztengerre. . és ha találnak egyetlen kis rést.Hová akar menni? Azt hiszi. nem esnek-e ne künk nyilaikkal és késeikkel a sziúk.Fussunk versenyt a tűzzel.Ne adjuk fel az életünket küzdelem nélkül! . azután sűrű tömegben ellepték az égboltot. amit az öreg az előbb mondott: hogy ebből a kétségbeejtő helyzetből nincs kivezető út. mint szigetet a víz. a lova afféle szalamander. és fogát vicsorgatta.Úgy van. az Úristen csodát művel a kedvünkért. hogy a fejüket is eltakarta. a mélyebb helyekről feltörő füstfelhők világosan mutatják. A völgyekből hatalmas füstoszlopok törtek az ég felé. mint azokban a régi időkben? És ha meg is menekülnénk az égő préri lángjából. mint egy szelindek. csak megerősítette. mely sértetlenül keresztül tud törni a lángokon? Vagy azt gondolja. néha meg kissé alábbhagyott a lángolás. ha ilyen dühödt elemmel és ilyen dühödt ellenséggel állunk szemben? A kettő együtt már kissé sok. Elhatározták.Mit ér a bátor szív . és átvágjuk magunkat az indiánokon! . ékesen bizonyítja. még akkor is. és teljesen elvesztették nyomunkat. az átmeneti sötétség talán még a lángoknál is rémítőbb és fenyegetőbb volt. A trapper merev arcán aggod alom tükröződött. egy pillanatig sem ellenkezem tovább. . hogy kifüstölnek.mely olyan magasra nőtt. induljunk el tüstént arra. És amikor egy-egy percre lelohadt a láng. amit hajnalpírnak véltek. Nézzenek csak körül. terjedt és közeledett. ha utunk a sziúk wigwamjába vezet! Még ott is birokra kelek velük! Kinyújtóztatta atlétatermetét. ahol a veszély a legfenyegetőbb volt. . ha erejét fitogtatja. egyre jobban elmélyült. hogy erről a dombról nem vezet más út. De a gyors vizsgálat. . mint egy óriási égő függöny redői. . akárhogy meresztették is a szemüket. a bestiák úgy körülfogtak minden oldalról. Mögöttük vörösen izzó hullámok lebegtek. én is azt mondom! . és a róna szélén már sárga lángok csaptak fel. amikor azt hittük. A vad elem orcátlanul versenyre kelt a napfénnyel.Önmagunkat csaltuk. miközben látszólag nyugodtan és kényelmesen vette szemügyre a préritüzet. az a pirosság a látóhatáron. öreg vadász.

és a szél percről percre közelebb hozza! . Akkor nem jó lajhárnak lenni. mielőtt forró lesz a kas! . aki versenyt futhat a megvadult elemekkel? . .ugyanolyan nyugalommal nézte a tüzet.Mi a véleménye? Hát semmi tanácsot nem tud adni ebben a helyzetben. ahol életről-halálról van szó? A természettudós jegyzőkönyvével a kezében állt mellettük.A lángok már negyedmérföldnyire vannak tőlünk. Ha soká tétovázunk. . hallgasson! . tombolva dühében. és haragos mozdulattal a száraz fűtömegre mutatott. ha már megpróbáltak minden egyebet.Ki törődik a lángokkal? Azon töröm a fejemet. de eredménytelenül. hogy itt maradni a legbiztosabb halál. Tapasztalatból tudom. . mint a méhek. szívére szorítva a remegő Inezt. és olyan nyugodtan nézte a szörnyű színjátékot. és küzdünk az életünkért! Mi lenne. sürgősen kirajzani.Későn kapott észbe. aki nem annyira ijedten.kiáltott fel a méhvadász. hanem a trapperhez fordult.fordult az egészen megzavarodott Paul a természetbúvárhoz.Mondja csak. . ha a lángok belekapnak a préri füvébe. hogyan éri utol a legrettentőbb halál azokat. hogyan lehetne a ravasz sziúk eszén túljárni! A lángokkal . Mielőtt a doktor tiltakozhatott volna. látott már ilyen különös fénytörési jelenséget? Az ember azt hinné..Én is azt mondom.Eh. . ha megint lóra ülnénk. öreg.Eh. amely körülvette őket. mit jelent az. tisztelt vadász úr .felelte a jámbor teremtés. az istenért! .Borzasztó! .A menny kapui nyitva állnak mindenki előtt. .fordult a trapperhez -. ha a kast kifüstölték.kiáltott rá Middleton. erélyesen felkiáltott: . aki hinni tud .legyintett az öreg. bátor. derék barátom . Hev essége elárulta.Magának is be kell látnia. és megpróbálnánk keresztültörni a lángokon? Még mindig jobb. aki rögtön rájött.. Elpusztulni. van olyan halandó.kiáltott fel Middleton. mint ő. az öreg trapper. méghozzá ilyen szörnyű módon! .Csak azt tudnám. hogy adatait feljegyezze. és kiütötte kezéből a jegyzőkönyvet. akiket legjobban szeretünk! . hogy hevernek holtan a szalmán! Már hallani lehet a tűz pattogását.kezdte a doktor -. hogy az erősek ily módon fordulnak segítségért a gyengékhez. mit csinál. a lángok! . mintha csak valami tudományos kísérlet eredményét figyelné. aki .Hogy beszélhetsz így.Szóljon már maga is valamit. úgy járunk. Inez? Ez a belenyugvás megőrjít! De mi férfiak vagyunk.felelte az öreg. . azzal a gyámoltalan reménnyel. hogy Middleton szavai hozzá szólnak. elrepülni. . amellyel a fuldokló megkapaszkodik egy szalmaszálban. mint inkább töprengőn állt mellettük. me lyik oldalon lesnek ránk a sziú ördögök! . doktor. . hogy elrabolják a mézüket! Én már láttam.Elég az ostobaságból! Hagyjuk a veszekedést meg a siránkozást! A könyvek tudományát is! Elérkezett az ideje a cselekvésnek! . Gyakori eset. bárgyú vénember! . hogy már nem is tudja. Ügyet se vetett Paul kétségbeesett szavaira.. mint tétlenül állni és végignézni.ha egészen más okból is .förmedt rá Paul durván.Azt gondolja.

és mi haszna lehet.felelte az öreg. csak a fekete. Még Ellen és Inez is segített.Csak nem gondolja. noha egyikük sem tudta. a felégetett és lassanként kihűlő területek módot nyújtottak erre. nehogy a gyúlékony női ruhákba a láng belekaphasson. füstölgő talajt. A társaság sűrűn változtatta helyét. miközben egyik ujját a magasba emelte. és vadul tépdeste. Amikor ez megtörtént. rángatta ki a földből. melyet veszedelmesen magas fű vett körül. és vígan lobogott három oldalról. .Csak sietteti a bajt! Nem hozza nyakunkba a tüzet? . miért teszik. a jó katona szó nélkül engedelmeskedik a parancsnak. Nem hagyott maga mögött mást. hogy ne kelljen a bozóttal vesződnöm! . mint megannyi tüzes kemence! Akkor tudnák. és megparancsolta Middletonnak meg Paulnak.Csak nyugalom! . beválik. míg a tisztás negyedik oldalán nem volt. .De ez egészen más eset! . és a következő percben a kígyózó lángok elharapóztak jó messze a kis tisztás mentén.e a számításom. és tüstént követte Paul példáját. De a többi irányban egyre hatalmasabban lángolt. Halvány. A trapper ezután leültette a nőket a kis tisztás egyik szélén. A tűz mohón kapott új tápláléka után. még a jó istent sem kell segítségül hívnom hozzá! Hát ez is tűz? Látták volna azt. az öreg átmen t a rögtönzött tisztás másik oldalára. ami táplálja. és vörösen izzottak. amiko r egész hegyek álltak lángban. és karját mellén összefonva. és zúgva.elbánok én könnyen. egykettő! . mondhatom.Azt hiszi. mi lesz. mintha gondosan lekaszálták volna. hogy ilyen gyerekes módon megszabadulunk a tűztől?! . Közben a tűz megerősödött. okosabbat nem tehet. aki erélyesen nekiesett a hervadt fűnek.kiáltott fel Middleton.mondta az öreg. hogy dobjanak rájuk minél több takarót. olyan könnyen megpörkölődik? A kedves nagyapja nem féltette úgy a bőrét. fiúk. nyugodtan várta.Így. szinte hangtalanul nevetett -. ni . akár a jávorszarvas! Essünk neki a fűnek. mely olyan csupasz volt. Egy maroknyi száraz gizgazt dobott puskája serpenyőjébe. merő lustaságból. itt ahol mutatom. Negyedóra múlva már minden . Ám az életveszély tudata megsokszorozta erejüket. Tüstént kis láng csapott fel. Várjunk csak egy kicsit. hogyan harcol tűz ellen a tűz! Istenem. annál nagyobb lett a tűzbiztos terület.kiáltott fel Middleton. és kopasszuk le a földet. és néhány perc leforgása alatt teljesen kiirtották a füvet akkora darabon. és ott el is aludt.Az ön nagyapja ebben a helyzetben azt mondaná: ha az ellenség ennyire közel van. majd meglátjuk. segítsenek nekem! Amott már csakugyan közelednek a lángok! Fürge ez a tűz. A százados megértette a szemrehányást. most mindjárt megláthatják. . és a maga jellegzetes módján. . hányszor égettem magamnak ily módon utat. És minél jobban tomboltak a lángok a tisztás körül. Ezt az égő máglyát a trapper óvatosan bedugta a magas fű kellős közepébe. amibe beleharaphatott. és elsütötte fegyverét. hogy elkerüljék a rettentő hőséget. de ünnepélyes mosoly suhant át az öregember arcán. bömbölve elpusztított mindent. mi a tűzvész meg a tűzveszély! Rajta. amely minden irányban vagy h úszlábnyira terjedt. amit keleten éltem át.

Csodálatos! . és érdemesnek tartott a megörökítésre. Most már rendületlen bizalommal alávetették magukat a trapper csalhatatlan ítéletének.De mit akart mutatni nekünk? .Nézzenek csak oda. Bevallom. kissé bepiszkolódott. istenkáromlás még gondolni is rá -. A trapper kísérlete tökéletesen sikerült. hogy hozzányúljunk. de hol van az már! A kitűnő látásomtól is búcsút vehetek. .dünnyögte az öreg. A barátság nem ismer ilyen különbségeket. aki egy másik jó vadásszal szövetkezik. és egyre távolabb tombolt. de máskülönben nem érte semmi baj. . Most már elő lehet készíteni a lovakat az útra. és attól kezdve csak nevettem a tüzet. . úgysem érnek már sokat. mint Ferdinánd spanyol király udvaroncai Kolumbusz mozdulatát. és feljegyzett egyetmást. Hány melegszívű barátra tettem szert fiatalabb éveimben! Hány vadász van. Persze.Ezt a gondolatot a gondviselés sugallta. A kis társaság olyan álmélkodva nézte az egyszerű.kérdezte Middleton. fiatal barátaim! . amikor látta. hiszen ezek a patkolatlan indián lovak olyan érzékenyek. mint annyi jó baráttól! Hiszen ha módomban állna megváltoztatni az élet rendjét amiről persze szó sem lehet. és áldott legyen a kéz. hogy itt az álmélkodást irigység helyett a hála kísérte. azután folytathatjuk utunkat.mondta hirtelen. különösen akkor erőltette meg a szemét.ujjongott Paul. mert a tűztenger már messze volt tőlük. ha a szél időnként rést hasított a füstfelhőkben. hogy lehet egy tojást a hegyére állítani . . ha ugyan magányról panaszkodhatik az. hogy a trapper megmentette őket az elkerülhetetlennek l átszó. minden irányban kémlelődve. . . De addig törtem a fejemet. várni kell még fél órácskát.Az a fő. Türelmesen kivárták az általa kiszabott időt. mint egy mezítlábas kislány.A maguk szeme talán élesebb. A doktor közben megkereste jegyzőkönyvét a rögök közt. amíg a talaj lehűl. hogy sikerült. mellyel megmutatta.Ez olyan csodás volt. azok egyszerre haljanak meg. . . míg kisütöttem valamit. A doktor letelepedett az életmentő tisztás egyik végében.egészen mindegy. amerre mutatott? Egy indiánt talán? . Hagyjuk még egy kicsit a lángokat távolodni . amelyek hatalmas oszlopokban ellepték a földet mindenfelé. biztos pusztulástól. és fojtogató füstfelhőben álltak ott. és öt ujjával végigszántott bozontos haján. aki a természet ölében él. amit megfigyelt. de immár teljes biztonságban.Jól van.Jó öreg trapper! . mintha halottaiból támadt volna fel. amikor kiváló felderítőnek tartottak. eleinte én is aggódtam. ha magukra maradtak. anélkül. Volt idő. Middleton és Paul úgy érezte magát. és nem adtam volna egy lyukas centet valamennyiünk életéért. és együtt űzik a vadat! Ezt ugyan nem tettem. akkor azt mondanám: akik szeretetben és barátságban éltek egymás mellett sok-sok éven át. Közben az öreg gondos szemlét tartott.oldalról visszahúzódtak a lángok. és napról .Mit látott ott. mely megvalósította! . mint kitépni egy darázs fullánkját. jól . hiszen azok az évek. .Indián vagy fehér . de elmés elgondolás sikerét. mint az enyém.csak annyi volt a különbség. többnyire magányosan jártam az erdőt. egymásba kapaszkodva. amiket ajándékba kaphatnak még.kiáltott fel Middleton.

már sokkal nehezebb feladat! . hiszen az ösztön nemcsak vezeti.. amin t bűnös lábukkal York földjére léptek! Hogy tönkretették a vadont két rövid emberöltő leforgása alatt! Amikor kinyílt a szemem.folytatta hangos tűnődését az öreg. . hogy útra keljünk. hogy ég a préri körülöttünk.Igen. és elfelejti a jelent. ahol a fák. amíg olyan helyre érünk. a természet még zavartalan szépségében pompázott az egész partvidéken. öreg! Mindenki tudja.De Ellen még mindig retteg a sziúktól. Ha egy ilyen fejben dolgozni kezd az emlékezet. mely a tengertől elválaszt. aki egy kis lármát csapott a határban. hiszen a tűz csupán egy dühöngő elem. egyszóval az emberi gonoszság ezernyi ördögi találmánya lepi el a tájat. m int egy sasnak. aki azt vitatja. amerre a raj tovaszálljon. és a sziúk úgy lesnek ránk. Ma pedig? Ha olyan erős szárnyam volna. a férfiak fegyvert ragadtak. hiszen hátravan még a neheze. . a vadállatok.napra gyönyörködhetik a természet szépségében és cs odáiban. gyermekeim. idegen vizekre. Talán okos lenne elindulni.Hogy mi lesz ebből az Amerikából és hová vezet a nagy sürgés-forgás.Talán egy sziú? . kedveseim. elég volt kis sétára indulnom a szülői házból az erdőbe. aki látta az első keresztényeket. s még a tizedrészét sem repültem be a távolságnak. mert az álnokság és alattomosság a vademberi állapot tartozéka fokozatosan meg kell szabadulni tőle. . és miután ennyi érdekes dolgot mesélt nekünk.Én még ismertem azt a nagy főnököt. mindezt láttam. De port hinteni egy csavaros eszű sziú szemébe.Abban senki sem kételkedik. lázba hozta az egész tartomány fehér lakosságát. s a kapzsi telepesek beérték még egy keskeny csíkkal az óceán és az őserdő közt. Jó messzire kell vándorolni. mindezt átéltem. hogy ez kizárólag az övé! Még emlékszem azokra az időkre. amit látott? . . akkor is elfáradnék.nem sokat ér az erdőben.és ennél a szónál a doktorra pillantott . akkora útra. De még így is megáldott a sorsom egy-két bátor és igazszívű jó baráttal. . mennyit tapasztalt! mondta Paul. ami egy kis kölyöktől telik. a templomokban imádkoztak. mint az éhes farkasok. az okos lenne.vágott a szavába Middleton türelmetlenül. a sok új találmány meg az emberek izgágasága.De hát mi az. És mi történik ma? Az ország kiküldi hajóhadát távoli. több ágyúnk van. és szükség esetén katonák tízezrei állnak rendelkezésünkre.Hogyan? . mert az irokézek a hadiösvényre léptek. . Ez a különbség egy tartomány és egy birodalom között. ügyet sem vetve a közbeszólásra. a természet ajándékai mindenkinek a rendelkezésére állnak.Azt mondom. és akármilyen nyomorúságos öregember vagyok is. és az átkozott mingók kiásták a csatabárdot. és hogy az első puskámat elsüssem. mint valamikor puskánk. A bátorság is fontos. és a füst már oszladozik. csak a jó isten tudná megmondani! . Közben meg városok és falvak. Legfőbb ideje. akkor csak a múltat látja. emlékszem. de néha el is vakítja az állatot. Igazatok van. és nem toppan elébe valaki. és katonaságot hívtak távoli államokból segítségül. Ellen rettenetesen fél.. mert a nyúlszívű ember . és senki sem tudott aludni. amikor néhány indián. utcák és udvarok. Könnyű a tüzet kijátszani. talán megjelölhetné az irányt. hogy ehhez csak neki van joga. templomok és iskolák. és az asszonyok ré müldöztek. . mennyit látott.. Még egy szürkemedvét sem nehéz szimatjától eltéríteni. ahogy kiemelkedünk az állati sorból. Egészen elfelejtettem. a tenger hullámait láttam a keleti parton. De ugyanolyan fontos a becsületes szív is.

mondta.Az én lábam már egészen zsibbadt a semmittevéstől. hogy a várva várt folyót megpillantanák. . . . Sok ilyen ködszerű füstfelhő gomolygott a síkság fölött. hogy nem volt kétséges. Társai megint türelmetlenül hallgatták. imitt-amott fellobbant még a messzeségben.az öreg ugyanis. A tűz még nem aludt ki teljesen. Nyissák ki jól a szemüket.felelte az öreg. hogy a csapat menetkész. hogy a lába megfázik. fürgén emelik majd a lábaikat. mely úgy csillog a füstön keresztül. mint egy ezüstből vert öv. Middleton és a többiek utolérték . Mert biztonságban csak akkor leszünk.Figyeljenek szüntelenül keleti irányba . nekem már körülbelül mindegy. húzzák le a sziúk skalpomat! Nem nagy dicsőség egy ősz hajjal borított skalpot zsákmányolni. és szólt a fiataloknak. amikor egy-egy füstfelhőbe kerültek. hogy az életem néhány nappal tovább tart-e vagy megrövidül. és kijelentette. hogy nem kell gyalog szaladnia társai után. a ló gyorsabban elszalad egy emberrel. mint ha kettő ül a hátán. . hogy ő maga inkább gyalogol.Ebből is láthatják a préritűz szörnyű erejét. Már majdnem egy mérföldet lovagoltak anélkül. Azonkívül. megrepedezett bőrét. amíg a tűz vadul tombolt körülöttük. A föld itt nedves. Néhány perc múlva a méhvadász katonásan jelentette. A szegény állat itt keresett menedéket. kelet. fekete prérit. Ami engem illet. miközben hosszú léptekkel rótta a még füstölgő. vicsorgó fogait! Ezer tél sem pusztíthatta volna el alaposabban. és az öreg ki is adta a parancsot az indulásra. . hogy üljenek lóra. hogy el ne mulasszák a csillogó ezüstcsíkot. Ha sorsom úgy akarja. és tűnődve bámult valamire a lába előtt. a megperzselt. valahányszor a szél szerteszórta a füstfelhőket. és egy fa tövében hevert. ha átkeltünk a folyón. A szegény állatok reszketve álltak ott. mint mondtam. akkor vízhez jutottunk. egyébként örült. amely elnyeli nyomainkat.Nézzék csak . mint máshol. mely félig elégett. miért állt meg. nem a magamét mondta. A természet ott pompásabb. ahol a tűz valami horpadásban felgyülemlett víz vagy tócsa mellett viharzott el. csak éppen a fák hiányzanak. hogy mások lábát vegyem igénybe. és a fű magasabb. . mint máshol.Akármilyen kockázatosnak tartotta is az utat. Csak a doktor sóhajtott egy nagyot elvesztett csacsija miatt. az öreg most már gyorsan nekikészülődött. hamarosan újabb hatalmas füstgomolyag nyomult a helyükbe. itt senkinek sem kell attól tartania. és megkérdezték.Lám. ha lesből ránk támadnak. A legnagyobb csendben folytatták útjukat. Mit érnek vele? A tudásomat és tapasz talataimat nem kapják meg. mint vezetőhöz illik. különösen olyan helyeken. és egy elhullott lóra mutatott. amilyen tucatszám akad ezen az óriási prérin. Most olyan szemmel látható örömmel vették hátukra lovasaikat. de utolérte a tűz. de senki sem szakította félbe. A trapper átengedte lovát a doktornak. Hirtelen megállt. megint elzárva a kilátást. Az irány.Nem szoktam meg. puskáját leeresztette a földre. ami nagyon könnyen megtörténhetik. Nézzék a csontjait. Az öreg újra nyugtalankodni kezdett. Csodaszép folyó vár ott ránk. persze nem közel egymáshoz. . mindig jóval előttük lépkedett -. mint a tűz egy pe rc alatt. Majd ha megpillantanak egy ragyogó fehér csíkot. széles és sebes sodrású. Az öreg különösen akkor kötötte lelkükre az elővigyázatosságot.

Ide nézzen.. világosan meg lehet ismerni. elég titokzatos . hogy továbbhajszolja. mint mi? . .felelte a trapper. és tanulságos. hogy lovát megmentse.Akár két lóról is beszélhet. De az is lehet. se patái! .már hátuk mögött hagyták a tetemet. ahol a föld szárazabb és a fű silányabb volt. . Könnyen lehet. talán csak tíz perce. nem is szólva az olyan pompás serpenyőről. . ahol megtorpant. és igyekezett tekintetével áthatolni a füstfelhőkön. . és a tűz csak a tetemét találta itt . aki vagy húszlépésnyire tőle olyan helyen állt. Ezt abból a lángoló csíkból is láthatjátok. és közben a társaik felgyújtották a préri t. amíg két száraz fadarabból tüzet lehet csiholni. és különben sem v olt sok idejük a fejüket törni. hogy az egész eset nemrég történt. öreg! . valahányszor a szél rést hasított rajtuk. és csökönyösen megáll. isten őrizz! De ha már harcolni kell. . különben a ló is elszaladt volna.mondta Middleton.Néhány perc elég neki. egy mokasszin nyoma! A ló gazdája is itt volt.kérdezte Middleton. és örülhetnek. az ember mindent elkövetett. hogy a ló már régebben hullott el.Igen. . aki felemelte a második elhullott ló gyeplőjét.Nézzék a nyomait a nedves földön. egy vaspánt! A nyavalyások fehér emberekkel kerülhettek kapcsolatba. . és inkább megtalálja a menekülés útját. furcsa állat lehetett ez.Lehetséges. amelyet odaát kerget a szél: minden percben fellobog.A tűz nem végez félmunkát .vágott a szavába Paul. hogy egy .felelte a trapper. Most aztán megkapták a magukét! Lovaikat elvesztették. amellyel az én öreg puskám fel van szerelve.hát ez mi? Szavamra. igen.. ha harcra kerülne a sor.Azt nem állítanám.Mondhatom.vélte Paul -. hogy már útban vannak az örök vadászterületek felé. hogy itt dühöngött a tűz. . ahol most állunk. helyesebben kötőfékét. mindig jó.Miért nem segítettek magukon úgy. miközben lassan ballagtak a másik lótetem felé.... Sok időbe telik. . elrettentő példa a gazfickók számára! De nézd csak.. miközben a látóhatárt kémlelte. Hogy kerülhettek ide? Egy sziú csapat alighanem keresésünkre indult a fűben. Az ember eszesebb a lónál.A fiúnak igaza van! Mit jelentsen ez? Talán a sziúk beleestek a saját csapdájukba? Megesik néha. Itt láthatják a patáinak a nyomát. és lehajolt. ilyen a ló természete: tűz esetén elveszti a bátorságát. mintha puskaport szórtak volna az útjába. De ha lovasa is volt. ha megmentik a saját bőrüket. ha az első lövést mi adjuk le. hogy továbbjussanak . Jó lesz készenlétbe helyezni fegyvereinket. Nem mintha szeretném. . a lószerszámon vascsatok is voltak. itt tusakodás folyt.Bizony. . mellettük pedig . és erőlködött.Könnyen lehet. mialatt a többiek nagy igyekezetükben.jegyezte meg Paul. és talán sikerül is neki. . bácsikám! . De hiába. hogy alaposabban megvizsgálja a talajt. hová lett? .Ilyen lovat még soha életemben nem láttam! Se feje. Mert amott fekszik még egy.Nem tudom. Nem minden indiánnak van kovája és acélja.. ha a tűz nem éri utol olyan hamar! . ha álmunkban kap el a tűz .Ez lett volna a mi sorsunk is.

miféle állatot látok. ahol a tetem hevert.Emelje fel. de itt.. Az állatot nemrég ejthették el. szarvastul . csak nem morog és vicsorog egy megpörkölt ló hullájára. bizonyára jól átsült. hogy jóformán meg se perzselte. Hektor. öreg. Talán találunk még egy kis friss húst is a bőre alatt.Micsoda? Nem ló? Lehet. . hogy még fiatal.Egyszerű bölénybőr. és alóla egy indián harcos ugrott elő. . a fajtája és így tovább! . hogy az ön szeme kitűnően felismeri a méheket meg az odvas fákat. a fiúnak igaza van! Igaza van! . .Hová is tettem a szememet? Egy megperzselt bölénybőrt lótetemnek néztem! Hiába.Ha a púpjából megmaradt egy darabka. Az öreg szívből nevetett. aki annyi évet töltött az erdőben. mindenestül. és . és megpróbálta így felemelni. hogy ekkorát tévedjek.Hát csakugyan nem ló? .Nem bizony . öreg! . .biztatta Paul. szégyelld magad! Ha a százados úr kutyája viselkedik így.. hogy szürkemedve nyomára bukkant! . mi a neve. Messziről meg tudtam mondani. . De egy öreg vadászkutya. Ekkor hirtelen megmozdult az irha.Én meg azt mondom. . Fuj. és a tűz nem tudott belekapni. hogy ez nem ló. A tűz úgy viharzott el fölötte.bocsánat! . eljárt fölöttem az idő! Azelőtt nem történhetett volna meg vel em.Sok természettudós még közelről sem tudja olyan könnyen eldönteni dünnyögte a doktor. . jóságos ég.ismételte a trapper. mert az irha még egészen friss. és pompás falat lehet.rossz nevelésben részesült. lábát az irha alá dugta.felelte a trapper.egész bölényt hamuvá változtasson patástul. szőrével befelé. a kora. visszatérve arra a helyre.kiáltott fel Ellen. mentségére szolgál. . a prériben. mintha azt jelentené a gazdájának.

aki tisztázni akarta a megállapodás legfontosabb pontját is. Örülök.Fehér atyámat szívesen látjuk otthonunkban.Ismételten köszöntöm páni testvéremet. A fiatal páni fürkészően szemügyre vette őket. leplezetlen hódolatot fejezett ki. hogy a karjukba kapaszkodó Inez és Ellen mennyire remeg.mondta az öreg trapper elégedetten bólogatva. Csak akkor fordította el tekintetét. hogy egy harcossal találkoztam. hogy Inezt zavarba hozza és nyugtalanítja. gazdája egy friss bölénybőr alatt keresett menedéket.XIV. amint felkiáltott: . páni testvéremmel együtt. De a gazfickók minket üldöznek. Testvérem nem vinné el őket a falujába? De ha a sziúk követik nyomainkat. . az indián izzó szeme minden félelem nélkül suhant egyik arcról a másikra. A fiatal páni körbejártatta szemét. vagy elképzelni tudott. és a tűz álmában lepte meg. és szemmel láthatóan meg volt elégedve velük. akivel egyszer már találkoztak. Úgy látom. Pillantása. Nyilván okos fiú ez. az egész sziú nép reszket félelmében. Majd Ellenre nézett. és legszebb dalaikat éneklik fülükbe. mintha még egyszer mérlegelné.Ez igaz. Egy teljes percig nézték egymást néma csodálkozássa l és gyanakvással. Ekkor kezét ünnepélyesen szívére tette. éppen úgy. hogy a fiatal páni harcos áll előttük. és a nyomunkban vannak. Ha meghallják a pánik csatakiáltását. . AZ ÁRULÓ HÓ A következő pillanat meggyőzte a meghökkent társaságot arról.A sápadtarcúak ellenségei érezni fogják a páni öklök erejét. Gyermekeim fáradtak. mint első találkozásuk alkalmával. Megpróbálok összebarátkozni vele. egyiket a másik után. aki nyilván a legszebb és legtündéribb jelenség volt. Mialatt Middleton és Paul érezte. . és gyűlöli ezeket a kutyákat.kérdezte a trapper. . de tekintete újra meg újra visszatért a filigrán spanyol asszonykára.És ha a sziúkkal találkozunk? . Azután Inez felé fordult. Csakhogy a fiatal harcos csodálkozása sokkal tartózkodóbb és méltóságteljesebb volt. A férfiakkal hamar elkészült. Fiaival együtt vadásznak majd népem fiatal férfiai. Leányait körülveszik a páni lányok. Végre Battius doktor törte meg a csendet. ha nincs nálunk acél és kovakő.A sziúk gyáva kutyák. hogy kopár tisztást égessünk magunk köré. a sziúk kifüstölték.Lám. Könnyedén ráncolta homlokát. és szerény meghajlással így szólt: . milyen nagy ve szélyből menekült meg.Indián nyelven folytatta: . Fehér fejű atyám főnökeinkkel szívja a békepipát. a sápadtarcú férfiak bátran szembenéznek velük. de a legkisebb izgalom sem látszott meg rajta. Nem is rossz ötlet. jó lenne megnyerni útitársul. Mivel a lova megmakacsolta magát. a préri embere! Remek példány! . nemcsak bátor. mint a fehéreké. .Íme. akinek éles tomahawkja van. A fiú a fűben lapult. akár egy mosómedvét. ez a titok nyitja . és nem lehetett elvonszolni. akit valaha is látott. amikor látta. és így felelt: .

Honnan tudja. a magas fűben keresni fedezéket. Hamarosan visszajöttek. hogy tanácskozásukat ne zavarhassa meg senki. színigaz. és a felperzselt préri mögött lesnek ránk. . hogy túl legyünk a folyón. Most páni testvéremmel félrevonulunk tanácskozni. végül azonban kénytelen volt. hogy öreg szemem még elég megbízható . Fiatal barátunk ezért futárokat küldött a páni falvakba.Gyerünk tovább! Az öreg helyeslőn bólogatott.mondta Paul -. .kérdezte Middleton. Azt meséli. és erősítést kért. Egy óra múlva megérkeztek a folyó partjára. amit ez az ember mond. és folytatták útjukat. Nyugodjék meg.Nem tévedtem.Mérget vehet rá. mely messze földről viszi felgyülemlett vizét a Missouriba. Ez csak egyike volt a sok-sok folyónak. Páni barátunk is azt mondja. . vajon nem maradnak-e le. de árja erős. a folyóhoz vezető utat füstbe burkolta. mint a telepesek falvaiban. Mindketten félrevonultak. A gaz ördögök olyan sokan voltak. Elszánt fickó lehet. és a menet élén haladt.Honnan tudja mindezt? . a folyó ágyát szürkésfehér páratömegek lepték el. Én a magam részéről nem kételkedem benne. Nem volt mély folyó. A szabadban tanulta meg. akkor aztán isten segítségével meg egy kis erőfeszítéssel eljuthatunk a páni farkasok faluj ába.talán ez a legszebb az egészben. mint egy bögöly. hogy legjobb lesz a folyón átkelni. . mit csinál Bush és Matori? . A páni vállára kapta bivalybőrét. Megtudtam tőle azt is. az olda lukon maradt.Hogy honnan tudja? Hát újságok nem jelennek meg a prérin. Most mind a két banda a mi életünkre tör. alig másfél mérföldnyire tőlünk. A lángok felperzselték a füvet egészen a part szegélyéig. Csak néha-néha nézett lopva hátra. százados úr. Ez a pompás fiatal harcos . hogy elpletykálják. akik számos faluból gyűltek össze bölényvadászatra. az asszonyok sem dugják össze a fejüket.mondta Middleton.mert igazán szép. mi újság! Mégis tudja. és azután a Mississippin keresztül az óceánba. A prérin megtalálta a sziúkat.Akkor jó. hogy megverekedett volna a squatterrel. mert a víz elmossa nyomainkat. és vize meglehetősen zavaros. és nem valami dohos tanteremben . hogy a ravasz Matori. A préritűznek mi is köszönhetünk valamit. délceg és előkelő. bár kissé ijesztő hadiszínekre mázolta magát .közölte velem. akárcsak mi is.Akkor máris túl sok időt fecséreltünk el . és éppen ezért bizonyára igaz. . De hallottam tőle egyebet is.a folyó csakugyan itt van a közelben. nehogy görbe ösvényre tévedjünk. A fiatal harcos udvarias mozdulattal fejezte ki hozzájárulását. mint a galambok röpte.Mindenesetre ésszerű . és a legjobb cimborák lettek. hogy a maroknyi páni csapat nem támadhatta meg őket. Bushék meg a sziúk egyaránt. hogy egész egyedül követte a sziúk derékhadát. A felmelegedett hullámok gőzölögtek a hűs reggeli levegőben. ahelyett. Mindössze néhány percig beszélgettek. és az öreg így szólt: . Ez éppen az indiánok tudománya. . és ki se dobolják a híreket. A . Legsürgősebb.. Bekerítettek minket. ami cseppet sem vált örömömre. és utunk a pánik falujába olyan egyenes legyen. kiegyezett vele. Az egész völgyet megfeküdte a füst. hogy kitöltsék rajtunk bosszújukat. fiatalember. hogy egy kis csapat élén felderítőútra indult.

és néhány könnyű fadarabot is kerítettek. valahányszor bajba került -. . igaza van .Nézze csak. régi fogás. gyengéd.A ravasz gazfickók elszámították magukat! . meglehetősen széles. lépjen csak le bátran! Képzelem.Ezt maga sem gondolja komolyan .Valamit ki kell találni. mint mindig. a víz pedig megszakítja nyomainkat. ráncos szeme vidáman villant Inezre. de mit érünk vele? A sodra olyan erős. mint a legerőse bb sodrású malompatak. A kegyetlen fajzat akaratlanul is szívességet tett nekünk. Ezt a rögtönzött csónakot aztán haladéktalanul vízre bocsátották. hány ilyen fiatal. . és ujjaival végigszántott bozontos haján.mondta. melyen. erkölcsös leánykát. . . öreg! . különben itt maradunk. sőt szükség esetén még a leghidegebb napon is átúsztatnék ezen a folyón. ha mi átgázolnánk.Csakhogy nyárig nem várhatunk . hogy segítségükkel az ernyőt kifeszítve tarthassák. és már a túlsó parton leszünk. és vállunkon vinnénk át a hölgyeket? . . Az indián intett a nőknek. hogy úgy átúsznak ezen a vízen. miközben lesegítette a ló hátáról. hogy még a térdem sem lett vizes. A páni harcoshoz fordult. Jöjjön.Talán magam is szívesen felgyújtottam volna a prérit.trappernek nagyon tetszett a dolog. szebbnél szebb virágszálat láttam hősiesen viselkedni a régi indián harcok idején! A férfiakkal vetekedtek bátorság dolgában a legnagyobb szörnyűségek közepette! Nyugodtan támaszkodjék a karomra! Még egy negyed mérf öld. hogy a két hölgy szárazon átjusson a túlsó partra. Szíj volt náluk elég. akár a szarvasok! . .Csak nem képzeli. hogy a nőket átvigyék a túlsó partra. hanem Nelliről! Nem hiszem. Paul ezalatt Ellent segítette le a ló hátáról. hogy segítsen. A trapper tüstént megértette.Mi lenne. hogy Ellen meg a százados úr felesége át tud úszni rajta? . .kiáltotta mogorván a trapper felé. vagy nevezze folyónak. Fogadjunk. . hogy üljenek bele. hogy meg tudna ülni a ló hátán. legfeljebb néhány megperzselt bokrot. .Amíg a hegyek vizei táplálják. öreg .Szép kis patak.mondta Paul. hogy ember legyen. miről tanácskoznak: nem látják semmi módját annak. aki át tud jutni rajta. De itt vannak a jó sziú lovacskák.A víz sokkal mélyebb. és intett az öregnek.Arra egy pillanatig sem gondoltam. hogy ez a füst eltakarja mozdulatainkat. nem mondom. és megmagyarázta neki.Ettől a folyótól többet vártam. mint egy kifeszített és megfordított esernyő. azután újra vállára kapta a bölénybőrt. ameddig a szem ellátott. figyelmesen meghallgatta. Istenem. míg olyan nem lett. . De sem Inez.kérdezte Middleton. milyen nehéz út volt ez egy elkényeztetett asszonyka számára. asszonyom.felelte a trapper. Egy dolog mindenesetre bizonyos: kizárt dolog. . A fiatal harcos komoly arccal.Sajnos. De nyáron nemegyszer úgy gázoltam át rajta. amikor a víz úgy örvénylik körülötte. Ami a préri felgyújtását illeti. .felelte Paul türelmetlenül. . De nem rólam van szó. semhogy meg lehetne próbálni. ha jólesik. egyetlen fát sem lehetett felfedezni. és gyors sodrú. az úsztatás nekem gyerekjáték. amit fiatalabb koromban magam is nemegyszer sikeresen gyakoroltam. nagyon komoly folyó. mi a szándéka.csóválgatta fejét az öreg. és töprengve nézte a folyó kopár partját. A két férfi szarvasbőr szíjakkal úgy széthúzta a bölényirhát.

és rábízta. amikor látta. hű barát ja marad. ha egyszer beléjük bújt az ördög. hogy csakhamar hasonló módon átsegítse az ott maradt két embert is. vagy a gonosz és kegyetlen mingók egyikével. és ügyesen hajtotta a csónakot maga mellett és maga előtt a tajtékzó hullámokon keresztül. hogy a legjobb lovat v álasztja ki. . a hátára pattant. és nem él vissza a bizalmával.mondta az öreg trapper. mintha nem történt volna semmi szokatlan vagy különös. szennyes vizet. és benyargalt a folyóba. mint ezek a vadak. hogy legjobb tudása szerint igyekezzék a túlsó partot elérni. és pillanatok alatt szétszedte. a páni meg a paripa is olyan nyugodtan viselkedett.Az én kezem már nem olyan erős. és szó nélkül visszaúsztatott a folyón. Middleton és Paul a két másik lovon követte. Persze az embert csalódás is érheti.Hadd legyen a páni a kormányos . lomha szárnyú varjakat. hogy a furcsa jármű baj nélkül e lbír még jóval nagyobb megterhelést is. miközben aggódva nézte a kavargó. mert nemcsak jóképű. hogy lehetőleg a közelében maradjon. Feszült figyelemmel nézték. hatvan esztendővel ezelőtt -. akkor már csak a hátát láttuk volna. Most például alaposan elfáradna. még Paulnak és Middletonnak sem engedték meg. mint egy fürge galamb a dühösen károgó.Az évszaktól függ. amikor láttam. hogy ebben a fiúban van hűség és becsület. Titokban aggódtam is. A gye plőt lova nyakába dobta. rendes gyerek ez.nemrég! úgy gondolom. kedves doktor . az irhát megint vállára dobta. akár a diófa. amíg tisztességesen bánik vele. az ő keze-lába meg kemény. hogyan birkózik meg a páni a nehéz feladattal. A két jenki kénytelen-kelletlen belenyugodott. . . az indián kihúzta a rögtönzött csónakot a vízből. az arcát soha többé. De vannak idők. hogy tétlen szemlélője legyen a kalandos átkelésnek. Így mindkét keze szabad volt. ahol ered. most már tudom. tompa végét nekifeszítette a bölényirhának.mondta a trapper. beültek a bőrcsónakba. ezzel a lóval olyan könnyen elhagyott volna minket. Végül a fiatal harcosnak sikerült a két nőt biztonságosan partra tennie. amíg eljutna a Szikláshegységig. De.Látja. . és óriási erőfeszítéseket tett. és ily módon tologatta ár ellen a könnyű jószágot. És jegyezze meg: ha egy indián egyszer barátságába fogadta. Mihelyt elérték a túlsó partot. de tekintete is nyílt és őszinte. Mindjárt gondoltam. a léceket karja alá csapta. amíg az öreg trapper meg nem nyugtatta őket. csupán nekik és a nézőknek volt izgalmas a dolog. akik nemrég még csapatostul kószáltak York erdőségeiben . hogy az indián másodszor is benyargal a vízbe -. Lándzsáját megfordítva. Erre a férfiak segítségével. amikor a folyó ágyában is . hanem sziúval lenne dolgunk. mint látja.kérdezte Battius. mint régen. szabódva és tétovázva. Bízzunk csak mindent a páni bölcsességére. .Milyen messze lehet innen ennek a szélesen hömpölygő folyónak a forrása? . nagy szakértelemmel Matori paripáját választotta ki közülük.sem Ellen nem merte rászánni magát. Ha most nem pánival. a szél sem lehet szeszélyesebb. hogy kipróbálja. A fiatal harcos gyors pillantást vetett a három indián lovacskára. Ha a szándéka alattomos.

mely csak megerősíti a szabályt. Ez a rikoltozás gyorsan véget vetett a trapper és a doktor vitájának. ez a bárka nem tetszik nekem. Battius hanyatt-homlok beugrott a csónakba. de az kivételesen szerencsés eset volt. A doktor e gyik lábát a könnyű járműbe tette. Az öreg már félrehúzódott.Igen. hanem a többi sziúnak. de a doktor visszahúzta a lábát. . természet ellenes hang. . mint egy elefánt. és intett Battiusnak. mielőtt ránehezednék... hogy ne bízzam rá magam. aki komoly arccal és bámulatos türelemmel várta a számára teljesen érthetetlen vita végét.Tisztelt vadász úr . Az öreg trapper óvatosan beült. arányai sem olyanok.Mi a fene! Nem mondom. de azért megteszi. a tajtékozó víz helyén futóhomokot találna. de nem egyedül.A jármű alakja nem felel meg a tudományos követelményeknek. ha szimata veszélyt jelez. emberfölötti. Ha általában a kivétel után igazodnánk. mégpedig kényelmesen és száraz lábbal. hosszan elnyújtott. most felkapta fejét. A figyelmeztetés persze nem a két fehérnek szólt. és az iménti ordítás csakhamar megismétlődöt t: . tisztelt vadász úr. Nem olyan jó. kutyáját gondosan elhelyezte a két térde közt. Közben a páni visszaérkezett az innenső partra. aki alighanem Weucha nyomában a folyó felé közeledett. hogy helyet szorítson neki.I-á! I-á! A trapper meg a doktor most már megismerte az elveszettnek vélt szamár hangját. Az a kivétel. Talán most is parázs vita kerekedett volna. mint valami vészjósló. . Valami belső hang int. . mely Battiust az imént még óva intette ettől a megbízhatatlan és szabálytalan alakú csónaktól. amelyet részint ujjongásnak. soha nem jut át a túlsó partra! . ha bizonytalan talajra lép. láttam már csinosabb csónakot is. melynek gyakran tanújelét adta. hogy szálljon be harmadiknak.. most hirtelen elhallgatott.mondta fejcsóválva -. hogy elébe siessen. Ez a csónak olyan a vízi járművek közt.De hiszen saját szemével látta. és ki akarja próbálni. az emberiség nem jutna messzire.Mi baja? . Amikor a sziú megpillantotta a két fehér embert. és hamarosan megint összeeszkábálta az irhacsónakot. fülsértő rikoltozást hallatott. Vágtatva közeledett.kérdezte az öreg bosszúsan. Battius mély töprengésbe esett. hogy egyensúlya biztos legyen. Ha néhány hónap múlva újra eljönne ide. . Feszülten figyelt.egy torzszülött! A doktor aggályait megerősítette az a vitatkozóhajlandóság is. de ekkor feltűnt Asinus a szemhatáron.felsétálhat. részint figyelmeztetésnek lehetett értelmezni. mely olyan volt. A fiatal páni harcos. és hajszolta előre.Ez a teknő. olyan . mint egy szarvas. Battius már fel akart kapaszkodni a parton. Az a bizonyos belső hang. ha nem üti meg fülüket ebben a pillanatban egy hatalmas ordítás. A kíméletlen lovasban az öreg trapper tüstént Weuchára ismert. mint az állatvilágban egy monstrum . hogy az imént átjutott! . mint egy nyírfaháncsból készített kenu. aki vadul rugdosta. hanem egy indiánnal a hátán.

megnedvesítette homlokát. milyen gyorsan siklik ez a pompás csónak! Még néhány perc. . Én már eleget éltem. doktor? .kiáltott fel a természettudós rémülten.A tudománynak szüksége van az én életemre. és a túlsó parton vagyunk. Megkérem. Ebben a pillanatban feltűnt a parton Paul és Middleton. de mindig meggondolta. Miután a nőket elrejtették egy közeli bozótban.. Ez a kihívás vérig bosszantotta a sziúkat. mint egy száraz kóró. Karját magasra emelte. hiába emlegeti. mert magam is csak az vagyok.kérdezte az öreg olyan nyugodtan. Nem csoda. A víz szinte nyüzsgött a sok lótól és lovastól.. és így szólt: . mint egy kormányzóé valamelyik államban odaát. . A dakoták lovai eljutottak a folyó közepébe.a maga élete meg. amikor maga Matori is feltűnt a parton. és vállukhoz kapták puskájukat. és zokszó nélkül elfogadom. A sziúk diadalordítása betöltötte a levegőt. Komoran összeráncolt homloka és összeszorított ajka nem fejezett ki egyebet. sze rencsére nem volt köztük magasabb rangú harcos. amerre lát. visszarohantak a partra. milyen szégyenletes dolog is a félelem! Egészen kiforgathat valakit emberi mivoltából! Elnyom benne mindent.Istenem. Ám a következő pillanatban a fiatal páni a vízbe ugratott. amikor az ellenséges sziú törzs ennyi harcosa bukkant fel előtte. mint a pumáé. Aztán megcsóválta fejét. és mégis igazi férfi. a természet . . hogy meneküljön. . A természet. de nem talált el sen kit. hogy szüksége van rá a tudománynak! Szégyenkezem. . ami rút! Istenem. hogy bízzon minket a sorsunkra.Protestálok! . a félelem. és már-már igazolta a tudós aggályait.Az életet. ha arra gondolok. csak a gazdáját. velünk ne törődjék. de minden bátorságára is szükség volt. igen. és teljes erejével küzdött az ár ellen. és egyiknek sem kellett vinnie mást. doktor. Ennek a fiatal páninak az élete semmivel sem ér kevesebbet. amit sorsom rám mér . és kihoz belőle mindent.. .. Gondolkozás nélkül a folyóba ugrottak. de az ifjú arcán nyomát sem látta a félelemnek. Félelmetes versenyfutás kezdődött. A páni harcos szeme felvillant.. a gyáva félelem! De már nem volt idő elmélkedni. fiatal.. ne fogadjuk el tőle az áldozatot. A dakoták lovai még pihentek voltak. A trapper több ízben is vállához emelte fegyverét. De esze ágába se jut. a következő pillanatban eldördült a puskája is. .hebegte. nézze csak. és torkaszakadtából a páni törzs csatakiáltását küldte feléjük.hirtelen. szólok neki. Ha maga is hozzájárul. Az öreg mosolygott a doktor heves tiltakozásán. hogy egy ilyen pompás és derék indián ifjú feláldozza életét két száraz kóró kedvéért. igen. Weucha rikoltozása vagy ötven sziút csábított a partra. de nem önmagáért . Nemcsak erejére. már a korom miatt is! Így hát azt ajánlom. nem sütötte el. annyit sem ér az ember iség számára. hogy a jármű majdnem felborult. mert már záporoztak a nyilak a csónak felé. és tenyerével egy kis vizet merítve a folyóból. ha cserbenhagyna minket. hogy Battius kétszeresen megrémült. a maga gyáva és silány természete.Igen.dünnyögte az öreg -. A trapper tekintete a sziú lovasokról a páni harcosra siklott. hogy az üldözők egyre jobban közeledtek. ami szép.Ez az ötlet egészen természetellenes! Árulás a tudomány ellen! De különben is. Hűséges bajtárs.Szereti az életét.. aki íj helyett karabéllyal lett volna felszerelve. és könnyen megmenthetné. csak megvetést és gyűlöletet. De a menekülők még a folyó közepét sem érték el.

kiáltott fel Obed. és teljesen megzavarodott. hogy a hátuk félig-meddig biztosítva van váratlan támadás ellen. aki félelmetes harcos. A jelek szerint újabb támadásra határozták el magukat. további parancsra vártak . akinek a golyó szólt. Köröskörül piros lett a víz a megsebzett állat vérétől. arccal mindig a nap felé. . Szemmel láthatóan tétováztak.Üljetek lóra. Húsz-harminc perc telt el a legnagyobb csendben. mert a golyó a nagy távolság ellenére is olyan erővel csapódott a földbe. A trapper tisztán látta Matorit. mint a kéz. A látóhatár on feltűnt Ishmael a fiaival. mihelyt főnökét lezuhanni látta. hogy üljön fel az ott maradt egyetlen ló . A sziú harcosok egy helyben úszkáltak. elvesztette fejét. ha mutatkozunk. és fedeztük a társaság visszavonulását.mondta a trapper. Szerencsére nem talált el senkit. majd visszazuhant. és már-már utoléri a csónakot. Abbahagyták az előrenyomulást. és meneküljetek! . és szenvedélyes mozdulatokkal mutat a túlsó partra. felágaskodott a vízben. . gyorsan lóra! Nyargaljatok. Lehajtotta fejét. amint harcosai körében áll. hogy könnyen halált okozhatott volna. elég. ahonnan támadásra indultak. és mintha csak puskáját akarná kipróbálni. és a vad ár magával sodorta.közben pedig a kis lélekvesztő elérte a túlsó partot. ott találkozunk! Lóra. Gyorsan lóra pattantak. Látta. és abban a pillanatban a vízbe vetette magát. amelyet ilyen félelmetes lövészek védtek. Ha eléritek. mely cél ba vette. túl vannak az út legveszedelmesebb szakaszán gondolta megkönnyebbülten. .kiáltott vissza Paul. a sziúk a túlsó parton akkor kezdtek újra mozgolódni.Hajtsa le a fejét. Megparancsolta a doktornak. hogy a sápadtarcú megnyomja a ravaszt. Hála istennek. elegen vagyunk ahhoz.Elég hosszú ideig védtük a partot. és bízzatok minket isten kegyelmére! . Úgy látom. De a többi sziú. és a medrében tegyetek meg legalább egymérföldnyi utat. . Matori visszavezette csapatát arra a partra. a víz mellett tolongott. nem merték megközelíteni a partot. Látta.Onnan már látni lehet a következő folyót. öreg! . no meg a doktor is. Nyilván új parancsot adott ki.Ha drága nektek a két asszony élete.kiáltott rájuk a trapper. és erős karcsapásokkal legközelebbi harcosa felé úszott. ha mondom! Én meg ez a fiatal páni. és eltűntek a trapper szeme elől. Akkor megláttok egy homokos fennsíkot. de még mindig nem történt semmi. egy golyót küldött át a túlsó partra. . hogy a lovasok már eljutottak a dombtetőre. hogy azt a bandát elriasszuk! Middleton és Paul nem felelt semmit. A dakota főnök nemsokára felbukkant a víz színére. Végül a sziúk vad ordításban törtek ki. aki tüstént átengedte neki lovát.Kuporodjatok le mindketten! A sziú sátán ott van éppen a hátatok mögött! Helyet egy kentuckyi golyónak! Az öreg trapper hátrafordult. és vigyétek fel a nőket arra a kis dombra! . Örültek. hogy Matori megelőzte társait.. A squatter alaposan szemügyre vette a helyzetet. most már gondoljunk a saját bőrünkre is! Az öreg hátranézett. lovaik a vizet taposták. A lovakkal is alig lehetett már bírni. Látta. sőt el is tűnnek mögötte. Hamarosan mindkét csapat a folyó partján.Most már igazán mehetünk! . és a következő pillanatban elsüvített fölötte a golyó. gázoljatok bele. Derekasan helytálltunk. Az indián óvatosság legyőzte a bosszúvágyat. Csakhogy Matori. hogy tartsuk a partot.Most már üljetek fel végre a lovakra. . A gazdátlanul maradt ló felhorkant rémületében. éppen olyan fürge volt. egyebet nem is kell tennünk.

ennek nem tehetjük ki magunkat.Ugyanúgy gondolja. hogy az ellenség még sokáig törte a fejét azon. hogy a préri nem erdő. hogy miben sántikálnak. és mindvégig elr ejtette őket a sziúk szeme elől. jó lenne a nyomokat annyira meghosszabbítani. de ugyanakkor már a trapper is figyelmesen hallgatózott.A sziú hal talán. mint a többiek. hogy túljárjunk az eszükön.Ez is valami. Várjunk. ahol a lábnyom olyan fontos. aztán nyugodtan ott hagyták őket a fűben. Ő maga és a fiatal páni még várt néhány percig. Gyorsan kerestek egy megfelelő helyet. hogy veszedelmes mutatkozni. . míg besötétedik. Mit gondol. testvérem. csak jóval rövidebb ösvényt választottak. Mindkettőjük fülét egy halk sóhajtás nesze ütötte meg. amilyen gyorsan csak tudjuk! Middleton és Paul is ezen a véleményen volt. akár a sólyom. Végül pontosan ott lyukadtak ki. illetve a majdnem száraz mederből előbukkantak.kérdezte páni nyelven.Testvérem mit tanácsol? A fiatal harcos felnézett az égre. Azt hiszitek. és igyekezzék a társaságot utolérni. Szedjük a lábunkat. hogy átfogják a prérit. . Paul és a páni megbéklyózták a lovakat. Inezt és Ellent elrejtették a meleg bölénybőr alá. aztán lefordította barátainak a páni harcos szavait. . és lefektették a földre. Okos és bátor fiatalember. a sziúk még nem keltek át a folyón? Bizonyára buzgón keresik már a nyomainkat. és könnyű valakit elveszteni. így folytatta: .kiáltott fel a doktor aggódva. . hanem Inez . Feküdjünk le a magas fűbe. és a vízben is megtalálja nyomainkat? .Tisztelt vadász úr.mondta a trapper. . hogy kihasználta a talaj egyenetlenségeit. mint én . ahol öt-hat óra hosszat pihenhetünk.Matorinak nem kerülhetjük el a figyelmét.A sziúk szeme éles. majd kijelentette: . melynek megvolt az az előnye is. Bőséges takarmányt raktak eléjük. Valójában már javában távolodtak. Szerencsére megfürdettük lábunkat a folyó vizében. hogy társai savanyú arcot vágnak.Pihenni? . Nem. és este majd folytatjuk utunkat. nem. és ismer i a sziúk harcmodorát.Most keressünk egy jó helyet. .Hallgassuk meg a páni harcos véleményét.Nincs elég lovunk. Csak az a baj. . de az én fiataljaim azt hiszik. Átlagos szem nemigen fedezhette fel őket a magas fűben. Jó néhány órán keresztül feküdtek a legnagyobb csendben. A prérin csak egy dombra kell felkapaszkodni. hogy eljutottunk idáig . ahol Middletonék a folyó ágyából. elég hosszúak már a nyomaink? . ugyanabban az irányban. Végül a páni felkapta fejét. De nem sóhajtás volt. Végül a férfiak a maguk számára is hasonló búvóhelyet kerestek. . Belátta.Amikor látta. hogy a világért se álljunk meg. aztán olyan ügyesen vonultak vissza. és gyalogosan nem lehet lovakkal versenyt futni. mintha tűnődve vizsgálgatná a felhőket. én amondó vagyok.hátára. és olyan messze látunk. és talán más csel is kínálkozik még. Az öreg türelmesen meghallgatta őket.bólintott az öreg trapper.Nem. aztán így válaszolt: . Itt könnyű a menekülőt felfedezni. Middleton beletörődött. V alami nagyon ravasz ellentámadásra számítottak. .

Middleton szíve elszorult. A sziúk ujjongó öröme olyan nagy volt. A következő pillanatban valamennyien újra lehasaltak. hogy fiatal páni barátja nem más. hogy az első percekben észre se vették a fiatal páni harcost. és a kört egyre szűkebbre v onták. Matori maga nyugodtan viselkedett. és mereven. és mintha összebeszéltek volna. Közben a sziúk akkora távolságot nyargaltak be. . kissé félrehúzódva. A sziú főnök végre felbukkant. mintha nem is látná az ellenségeit. és aggódó pillantással lestek ki a fűszálak között. Valamennyien ugyanazt a nevet üvöltötték. és ugyanabban a pillanatban sütötték el. Az öreg trapper és a fiatal indián harcra készen felugrott.kiáltotta az öreg. Matorira lestek.Én magam távolítottam el puskátokból a fojtást. a hullámzó dombokat. alig fél órával azután. és méltóságteljesen felemelkedett. Körben nyargaltak. hogy a menekülők mögöttük vannak. mint a híres. . Fehér világot láttak maguk körül. aki mozdulatlanul állt. Minden elhamarkodott tett biztos halált jelentene. és most már ők is álmélkodtak. Paul és Middleton lövésre készen tartották puskájukat. Most már nem kellett más. Hát bekövetkezett a legrosszabb.Teremtő atyám. de a kör egyre kisebb lett. . ahol a szökevények rejtőzködtek. míg ötvenlépésnyir e ér. A veszély percről percre nőtt.álmélkodó suttogása. Vártak. Csak egyszer villant fel a szeme. A levegő megremegett a harsány kiáltástól. bizonyosak lehettek benne. egyszerre szorították vállukba a puskát. Már késő! Ott jönnek a gazfickók! Feküdjetek le! Hátha nem fedeznek fel rejtekhelyünkön. Ebben a fehérségben még egy mókus nyomát is észre lehet venni. elgondolkodva nézett maga elé. A két závár nagyot kattant . nem árulta el örömét a foglyok kézre kerítése fölött. csak a sziúk kitartó türelme. A hó már régen leesett. tudva. és szemével a bozótot fürkészve közeledett. se holt. hogy Middletonék lepihentek. és kétségbeesetten nézett körül. Várjuk be sorsunkat. ahogy férfiakhoz illik. testvérem miért nézte olyan hosszasan a felhőket.Sziklaszív! . rettegett. A rejtvényt nem volt nehéz megoldani.kiáltott fel az öreg. Vagy félmérföldnyi távolságban megpillantották a sziúkat. aki rémületében már nem volt se élő. mely száz torokból tört ki egyszerre. bár nagyon kevés reményem va n rá.Most már tudom. hogy előbb vagy utóbb elérik céljukat. Miután sehol sem láttak nyomokat a hóban. amint észrevette Matori pillantását. akkor tört csak ki igazán a diadalordítás.Elég! . amikor megpillantotta Inezt. a sziúk vad üvöltözésben törtek ki. De hiába is szaladnánk. a szerteszórt bokrokat fehéren csillogó hótakaró borította. végünk van! . Amikor a sziúk végre észrevették. A következő pillanatban vagy száz lovas rontott rájuk. Mihelyt a trapper alakja láthatóvá vált. Ilyen vad örömet még a trapper sem látott soha. hanem gondolatai egészen máshol járnának.más semmi sem történt. de a magas fű védelme alatt csak jóval később vették észre. A félelem és jajveszékelés nem tesz jó benyomást az indiánokra. . A végtelen prérit. Körben nyargaltak. eddig legyőzhetetlennek tartott páni törzsfőnök . A trapper ebből tudta meg. melyhez legalább két óra kell. mintha pontosan azt a helyecskét akarták volna közrefogni.

de élénken és szenvedélyesen karattyoltak. Aki az ilyen falvak keletkezését megfigyelte. nyírfaháncsba pólyált.sebtében és felületesen. A nagyobbacska gyerekek a sátrak előtt és a sátrak közt játszottak. akik természetesnek tartották. mely a hely kiválasztásánál latba esett. ami bátorságot kíván. Az indiánok itt a maguk módja szerint . hemperegtek.néhány olyan növényt termesztenek. sőt a fennsíkot észak felől meglehetősen sűrű erdő határolja. Talán a víz közelsége volt az egyetlen szempont. Akik már elég idősek voltak ahhoz. magas sátrak egy-egy családnak szolgáltak lakóhelyül. A férfiak három csoportra oszlottak. hancúroztak. mint az alacsony domboktól megszakított füves és mégis kopár. A pihenő meghosszabbodott. és suttogó hangon. A völgyben emberi kéz munkájával találkozunk. A fiúk már ebben a korban is zsarnokoskodtak a kislányok fölött. első pillantásra látja.XV. fekete hajú. pufók arcú. hanem minden indián ott húzta fel. amely táplálkozásukat változatosabbá teszi. Legfeljebb az erdővel ellenkező oldalon hömpölygő folyó nyújtott egy kis természetes védelmet. ám a hadiösvényre még nem léphettek. A helyet semmi esetre sem lehetett katonai tábornak nevezni. Akik már közelebbről . Egyik-másik már segített apjának a vadlovakat betörni és idomítani. ott is ráncos képű öregas szonyok dugták össze fejüket. egyhangú prérié. két vagy három felesége volt. A sátrak a legkezdetlegesebb módon. A fennsíkhoz legközelebb hömpölygő folyó a Sziklás-hegységben ered. A sátrak előtt itt is. akik együttesen tartották rendben a sátrat. a kis fennsíkon körülbelül száz sátor áll a legnagyobb összevisszaságban. állati bőrökből készültek. és a színtér egy kisebb fennsík a termékeny róna fölött. vagyis vándorló és félig már megtelepedett sziú horda tartósabb pihenőhelye ez. íja és tegze lógott. A különféle edények pedig szerteszét hevertek a sátor körül a földön. Az asszonyok és gyerekek jól érezték magukat. amelyet számos kisebb-nagyobb folyó öntöz. az öregebbektől kissé távolabb tartózkodtak. Minden harcosnak rangja szerint . és végül állandó tartózkodássá változott. és növényzete gazdagabb. mi történt. A kúp alakú. amelyen a sátor harcos gazdájának pajzsa. A sátrakat nem állították fel sorban . vörösbarna bőrű. és a Missouriba torkollik. A táj sokkal derűsebb. ezeken ringatóztak a szarvasbőr szíjakkal odaerősített. dárdája. Egy félig nomád. az erdőtől eltekintve három oldalról telje sen nyitva állt. és nem nyújtott védelmet váratlan támadások ellen. és a zab is „jól fizet”. hogy nekik alázatosan engedelmeskedniük kell. a folyó halban gazdag volt. A kukorica például könnyen megterem. Dél van.egy. rendezetlenül. szinte már falunak is mondható. Minden sátor bejáratánál cölöpöt vertek a földbe. de igyekeztek komoly és méltóságteljes viselkedésüket utánozni. ahol éppen eszébe jutott. A termékeny völgy felett. A sziú nemzetség csak néhány napra akart megpihenni itt. Itt már sok a fa. A még nagyobb kamaszok már megvetették a játékot. és inkább olyasmivel foglalkoztak. A legtöbb sátor mellett egy cölöp állt. A SZIÚK FOGSÁGÁBAN Néhány nap múlva hőseinket siralmas helyzetben látjuk újra. minél kevesebb fáradsággal . síró vagy nevető sziú csöppségek. hogy a vadászatban részt vegyenek.

amelyet a sziúk vendégszeretete bocsátott a rendelkezésükre. egyébként azonban nem bántották. kis emelkedésen Middleton és Paul hevert a földön. s ha felszólaltak. mindenkitől félrehúzódva állt. lőporos szaruja és golyótáskája nélkül. mint a legedzettebb harcosokén. amint puskájukra támaszkodva bámulták a sziúk tanácskozását. egy kis kíváncsiság és egy kis lenézés tükröződött. tegezzel a hátukon szüntelenül a közelben tartózkodtak. a bátor Hetty felügyelete alatt. és arcukon borzalmas sebforradások tanúskodtak vitézségükről. a sziúk ezeket elszedték tőle. Ám ez nem tartotta vissza a fehéreket attól. hatalmas íjjal a vállukon. külsejű és természetű emberek voltak.hallották a dühös csatakiáltást. Közöttük az öreg trapper állt puskája. Személyében mindkét csoport kiváló tulajdonságai találkoztak: arcán olyan hosszú sebforradások díszelegtek. de inkább csak mint hallgatók . Az előbbiek tagbaszakadt óriások voltak. Kocsijaikat is ide vontatták. Ráadásul éles esze és okossága az öregekén is túltett. hogy a squatterről és családjáról beszélünk. Egyébként igyekeztek nyugalom és egykedvűség dolgában túltenni a rézbőrűeken. hogy beszéljenek egymással. . de nem tüntette el angolszász vagy normann jellegüket. sem a sziúk közé. mégpedig olyan szorosan. A legtöbb hatalmas testi erejének és dicső haditetteinek köszönhette rangját. Az igazi harcosok a főnökök körül ültek. Az indiánok közelében egy másik csoport is lebzselt. Öt-hat sziú harcos azonban szemmel tartotta az öreget és a többi foglyot is. hogy fájt. Mondanom sem kell. Néha egy-egy halk megjegyzést is tettek egymásnak. Magasabb termetűek és jóval izmosabbak az indiánoknál. Jószágaikat visszakapták. bátorságát senki sem merte kétségbe vonni. de volt néhány. Egészen egyed ül. hogy az újdonsült szövetségesek nem bíztak egymásban túlságosan. természetük gyanakvó. Bámulatos egykedvűséggel és lomhasággal ácsorogtak a négy-öt sátor előtt. A tábor jobb oldalán. de mindenesetre nagy zsarnok vált volna belőle. Válogatott tanácsadói közepette Matori komoran és a látszat szerint nyugodtan ült. A Bush fiúk tompa arcán. az amerikai nap barnára pörkölte bőrüket. Az utóbbiak csillogó szeme és élénk arckifejezése is elütött társaikétól. ami viszont arra vallott. és komoly arccal figyelték őket. Egy olyan társadalomban. alighanem nagy hódító. Abiram nem vegyült el sem rokonai. és hevenyészett védősáncként sátraik körül állították fel. testi ereje átlagon felüli volt.a tanácskozásba nem szólhattak bele. hogy a váratlanul és meglepő gyorsan kötött szövetség milyen feltételek mellett jött létre. Vagy húszlépésnyire tőlük egy cölöp meredt ki a földből. Kezüket és lábukat gúzsba kötötték bölénybőr szíjakkal. többnyire hevesen beszéltek. kigúnyolva egyik-másik indián hozzájuk képest satnya testalkatát. a harcosokhoz közelebb húzódtak. akit csavaros esze vagy bölcsessége miatt tiszteltek. hogy az indula tokat minél jobban felkavarják. félig-meddi g megvető legyintéssel meghagyták szabadságát. Lovaik és egyéb állataik a völgyben legelésztek. ezek egészen másféle származású. ahol tettereje korlátlanul érvényesülhet. s ez elárulta. mozdulataik óvatosak voltak. Maguk a főnökök is két csoportba tartoztak. arccal egymás felé fordulva. és komor töprengésbe merült. ehhez meg a fiatal páni főnököt kötötték.

ha derék tüzéreim itt volnának a közelben.Én meg azt kívánnám. mi vár rá. Erre a gondolatra még kínos helyzetében is elvigyorodott. . és kevesebbet a hadiösvényen. Semmiféle embertelenségtől sem riadnak vissza. A fiatal törzsfőnök a trapper felé fordította fejét. és amennyire kötelékei engedték. Megállt mellette. Akkor talán egy sziú anya. vagy csak az enyémet? . hogy a sátraik darázsfészkekké változnának. Csakhogy megszámoltak és megmértek minket .Gondolja. az ön vállát is úgy szorítja ez az átkozott szíj. hogy másképp nem vonhatja magára a páni figyelmét.Bizony. kedvesem.A testi fájdalmat nem is érzem . vagy tisztelnek. örökké él mellette. Nem mondom. és mondja meg a főnököknek. hogy sokan vagyunk. akiket testvérem megölt. Borzasztó. Paul Hover Kentuckyból. Akibe egyszer életet lehelt. és nyugodtan élhetnéd le napjaidat.mondta végre a trapper. Ezzel hátat fordított Paulnak. . ha jólesik nekik. . és nem törődött vele. hogy ajándékát visszavegye. helyette téged fogadna fiául. aki elvesztette fiát.tudják. amiket Sziklaszív sátra előtt himbál a szél. Tőlem egy jajszót sem fognak hallani! . de a páninak nem kegyelmeznek. és a darazsak úgy összeszurkálnák ezeket a félmeztelen vadakat. . Az Öreg trapper odalépett hozzájuk.Sajnos.Most számlálják össze a skalpokat.Gyáva és kegyetlen nép ez. és ismeri ezeknek az átkozott sziúknak a szokásait. de néha ravaszságból kíméletesen viselkednek. azt teszik. fiatalon magához szólítja.. A szegény páni ifjút már odakötözték a kínzócölöphöz.Százados úr . amit akarnak. maga tud velük beszélni. hogy egy jó harcos valaha is meghal? Wahcondah nem azért ajándékozta meg az élettel. hogy én. és ahogy illik. a következőket üzenem nekik: ha Ellen Wade nevű foglyukat szabadon bocsátják. és nyugodt mosollyal felelte: . ha több napot töltöttél volna vadászaton. a trapper felé fordult -. . .mondta Paul. és átballagott az indián fogolyhoz. atyám. Neked is jobb lenne most. Menjen oda a tanácskozók közé. Ha látni akarja gyermekeit. és így szólt: .A sziúk most tanácskoznak testvérem sorsa fölött . megint erdő borítaná Amerika minden szántóföldjét. és erősek vagyunk. és ezt a csürhét néhány lövéssel észre térítenék. azért taktikáznak. öreg .felelte Middleton. és fehér volna a rög a keresztények porladó csontjaitól. A mi sorsunk még nem dőlt el. látva. De ne csüggedjen. erre az ajánlatra csak nevetnének. annyi bizonyos. és tomboló haraggal emlékeznek meg azokról a sziúkról. sokáig némán várta. amit akarnak.mondta a méhvadász dacos elkeseredéssel -.De nem bánnám. míg Middleton komor töprengésbe merült. .Ide hallgasson. mivel maga már úgyis a kezükben van. hogy attól kolduljanak. velem csinálhat nak. hogy szeretnek minket. még meg is skalpolhatnak. Persze ha kedvük szerint cselekednének. és azt tehetik. néha meg menlevelet a vademberek között. hogy Sziklaszív megszólítsa. De a páni főnök a távolba nézett. A fehér bőr néha halálos ítéletet jelent.

én nem azokról a csavargókról beszélek.Nézd.dünnyögte az öreg angolul. sőt a barátság érzése csendült meg. én sohasem voltam apa. és hangjában a bizalom. akit annyira szerettem. amit a sziúk vallanak. a kora mintha csak annak a másiknak az édestestvére volna. amidőn így válaszolt: . bátor ifjú vagy. Szívemet sohasem bilincselte le a ház vagy a föld. és türelmesen várt. ha a páni farkasokra gondoltam. Szívem hozzád húz. hogy a Nagy Sós-tó partján egy hatalmas indián törzs élt valamikor. De sok évet töltöttem egy erdei nép között. tisztelete jeléül. Te anélkül is derék.Ebben a tekintetben a rézbőrűek semmivel sem jobbak a fehéreknél. . a legbátrabb és a legbölcsebb. és szeretnék valamit tenni érted. amelyet nagyon megszerettem. fiam. mint az. . hallottam szavaidat. de még testvér sem. Ám hirtelen újra a pánihoz fordult. hogy egyedül éljek. de aztán megint Sziklaszívhez fordult. Te nagyon hasonlítasz egy ifjúhoz. a legderekabb harcos. becsületes. Mindenesetre szerényebb és alázatosabb. ha lehet. Tőle tudom. Volt köztük egy barátom. akit sohasem felejthetek el. hogy elrabolják ezt a földet jogos tulajdonosaitól! Én egy dicső népről beszélek. az emberi hiúság! . . de máris legöre gebb a családjában. Azután újra felemelte fejét.És volt köztük egy. lelke elmerült a múlt emlékeiben. mint népem más fiait. az ő vére csörgedezik az ereidben.őt nem emlegették? Sziklaszív gőgösen felemelte fejét. akik a vízen át jöttek ide. Amikor téged megláttalak. Éppen olyan bátrak és becsületesek. szeme az öregemberre villant. Wahcondah úgy akarta. akit Wahcondah valaha is megteremtett . és sötét szeme megint a távolba meredt.Ó. milyen nagy érzés az apai szeretet. vagy csak álmodozom. azt képzeltem.„Igen ez nagyon szép és vigasztaló hit. Sokáig hallgatott. A fiatal harcos lehajtotta fejét meztelen mellére.Atyámat megvakították az évek? Vagy páni harcosokat nem is látott soha? .Atyám. . de hadiszíne. Fülembe hatoltak. Apja . hát nem csodálatos?” Az öreg magában dünnyögte ezeket a szavakat. a járása. Szívem mindig meleg volt. és meghatottságtó l reszkető hangon szólt hozzá. És ez az ifjú az alakja. mint a régi delavárok egykor odaát a yorki hegyek közt. a sápadtarcúaktól nyüzsög a föld. és így válaszolt: .Atyám népétől. amely a Nagy Sós-tó partjain él. Hogy pöffeszkedtek vitézségükkel és győzelmeikkel! Az öreg ember szeme egy percre elrévedezett. és elérték szívemet.A mi öreg embereink gyakran emlegetik. a felkelő nap irányában? .Mondd csak. A trapper ismerte a harcos büszkeségét. . amit magára mázolt. amely a természettől vörös bőrt kapott ajándékba. Ez a páni természetesen a világért sem ismerné el. amikor szembekerültek a vörös kabátos angol katonákkal. hogy egy delavár különb lehetett nála! Ugyanígy vélekedtek a franciák is Kanadában. nálatok nem mesélgetnek egy hatalmas népről. Különben nem is vándoroltam volna el ilyen messzire. A fehér Hosszú Késnek nincs fia. a páni Sziklaszív fiatal még. mintha a saját fiam lett volna. De nem is fontos. fiam. még vörösebb volt! . a szeme. így van-e.Eh. A páni végül felocsúdott révedezéséből.

melyen végig kell mennie. . mert szüksége van egy fiatal harcosra. Akkor keresse meg kunyhómat. mondd meg nek ik.csattant fel a fogoly hangja szenvedélyesen -. ahová csak az juthat el. bátor fiam. eltűnt róla a barátságos kifejezés. . De nem akar-e valamit súgni népe fülébe. . mielőtt elindul az utolsó ösvényen? Lábaim öregek.Ha apám fél. és eltemette a prérin.mondta az öreg szomorúan. A gyávaság a sápadtarcúaknál is szégyen. Feje ősz. hogy szavaidat továbbadjam. A fiatal törzsfőnök arca megdermedt. mintha a fiam lennél .felelte a trapper -. és így szólt: . talán megérem még a naplementét ezen a prérin. és ilyen üzenetet nem adhatok tovább. Az ifjú harcos arcán tusakodás tükröződött. engem is. . Várja meg. mondd meg. aki skalpját becsülettel megőrizte! Ezt ne felejtsék el. mint a füst.Sziklaszív nem éri meg. hogy atyám felkeresi népemet. és mosolyában a büszkeség szomorúsággal keveredett. hogy egyetlen sziúval se találkozzam az örök vadászmezőkön. Akár ma is megyek. amíg a sziúk elkészülnek megölt harcosaik skalpjainak összeszámlálásával. akárcsak nálatok. amint az ösvényre néz. . hogy megismerje. hogy elvigyenek a Farkas-folyó elágazásáig. inkább.Meglesz. Ha van ilyen kívánságod.Megmondtam fiamnak. engem pedig. mint öreg lábammal én a te emberségesebb üzeneteddel. hány skalp lóg a sátra előtt felelte a fiatal törzsfőnök. mit nem tehetek meg.Jegyezze meg a helyet.De keresztény vagyok. mint holnap. hogy Sziklaszív bogot kötött wampumövére minden egyes sziúért. Az ő ajándékát nem szabad lábbal tiporni. Szeme nem rebben meg. A sziúk most számlálják.csontjait az ellenség vadászmezején találta meg. Egy szarvas nem vághat át a prérin gyorsabban. aki nagy főnök volt. . aki csak él! A páni harcosoknak legyen gondjuk rá. . hogy a sziúk megtudhatják. Wahcondah azonban arra tanított minket. amíg megpróbálják tizennyolc sziú halottjuk skalpját egyetlen páni skalpjával betakarni. Sziklaszívnek nincs már ideje háláját az ősz sápadtarcúnak leróni. Apja. hogy a skalpok száma túl nagy. Ha ő szólít magához. De talán van olyan is. Wahcondah nemsokára magához szólít téged is. nem kell nevemet kétszer kiáltania. ha nem tiszteli a törvényt? A törvény itt a szívemben tiltja. hogy készen álljak az útra. De mit ér egy harcos.Tudom.Szeretlek. álljon meg előtte. De fiam nem gyenge asszony. ahogy gondolod.Nem így félek. mert már mindent láttál.felelte az öreg egyre növekvő megrendüléssel. de még van bennük annyi erő. súgja meg halkan törzsem öregjeinek.Mondd meg nekik .Meglesz. . Az öreg egy percig habozott. . A sápadtarcú nyissa ki szemét. . . és így szólt: . hogy az élet szent. ahol annak az egy páninak a csontjait eltemették. amit megtehetek. hogy el ne felejtse a helyet. páni. ifjú harco s.Hallja hát a sápadtarcú! Várja meg. De a csalódás kifejezése lassanként eloszlott. majd szemébe nézett a páni harcosnak. . édes fiam! . és szava nem száll el a levegőben. . most az örök vadászmezőkről néz rá. Téged.Akármilyen öreg vagyok is . ha visszajön.Én is attól tartok.

mely biztosította. lehet egy lóval beszélni? Az öreg trapper angolul dünnyögte ezeket a szavakat. Atyám most nyissa ki fülét. eleget teszek egy indián hitének. Egy sziú: csak egy sziú. . De nem bánom. és Matori néhány kiváló harcosa kíséretében elindult áldozata felé. Ősz Fejnek sok. mit jelent egy indián utolsó kívánsága. Egyetlen páni sem lesz süket.Amit mondasz. Amikor Matori elé ért.És ha a páni ifjak atyám kezébe adják az embert még nem hordott csikó kötőfékét.Sziklaszív saját lován nyargal be az örök vadászmezőkre. hogy egy ló megértse a szavaimat. Másképp beszélt.A becsületesség mélyebben rejlik. . . amit Sziklaszív meglátott: a sziúk befejezték tanácskozásukat. isten tudja. amikor belátta. az omahákkal és a saját népével is. ha a szándékaimat meg is érti. . A trapper olyan pillantá ssal búcsúzott a páni ifjútól. mely még nem hordott hátán senkit . ha hegyekbe tornyosul a hó. bajosan tudom elképzelni. ne legyen rá gondod. Ez a két öreg kéz fogja kedves csikódat sírodon megölni. és a nap úgy elbújik.A telepesek városaiban vannak nyelvmesterek.Atyám a pánik nyelvén szóljon hozzá! . inkább csak magának. melynek szőre simább.Meglesz. és nem villásak. Akkor kérje el atyám azt a csikót. fiam. mint a szarvasé. Talán mind egy enesek. Hektor? Mit gondolsz.Ősz Fej nem volt becsületes.Ezt is megteszem. mint a jávorszarvasé.Teljesítem kívánságodat. . várja . hogy szeme a lenyugvó napba tekintsen. Agyonhajszolta a dakota főnök lovát.Minden sápadtarcúnak két nyelve van? . De mire való ez? Wahcondah füle mindenkinek nyitva van. .Nem olyan nagy dolog . hogy lépjen közelebb hozzá. akik nálam is többet tudnak. hogy az öregembert nem tudja megfélemlíteni. és megmutatta. megért minden nyelvet. Ámbár.És atyám beszél a csikóhoz. hogy minden út sötétségbe borul. kutyuskám. . De a fiatal harcos félbeszakította: . mint a bőr színe. aki kezéből etette. és arca felderült. Arca hirtelen megváltozott. és most már ő is észrevette. . és másképp cselekedett. szokása szerint.Úgy van. és megmondja neki. és lába gyorsabb. fiam. hogy gazdája.felelte az öreg. .felelte az öreg. . Fejtől állítom a szent hanthoz. A trapper megfordult. és úgy jelentkezik Wahcondah előtt. fiam. akkor vezesse el görbe ösvényen Sziklaszív sírjához.Úgy legyen! . még akkor is. Matorinak csak egy nyelve van. amióta megszületett. de egy sápadtarcú minden! Tud beszélni a pánikkal. Hogy gazdájának szüksége van rá. hogy ellensége az én népemnek. és Matori intett az öregnek. A sziúk megálltak vagy tíz lépésre tőlük.és hangosan kiáltsa Sziklaszív nevét.kérdezte végre. . .felelte az ifjú. és egy teljes percig átható pillantással nézett rá. kezét az öregember vállára tette. a konzákkal. ahogy egy nagy főnökhöz illik.a csikót. Mit szólsz hozzá. Egy pánival barátkozott. .Értem. hogy kérését minden körülmények közt teljesíti. . . Tudom jól. nagyon jól megértem . a sziú vezér kinyújtotta karját. meglesz.

. mint más sátrakban.de a szíj úgy a húsába vágott.Mondja meg neki.. amely ékesszólóan bizonyította a sátor tulajdonosának magas rangját.mondta a trapper. Middleton emberfölötti erőfeszítéssel felkönyökölt. mint öreg barátjával.Csak nem akarja atyám. Atyám sok tanácstűznél ült már nagy főnökök mellett. és utána kiáltott. . a foglyod vagyok. Matorit nem érti meg. Atyám szabad. mely egészen külön állt. A Sápadt Virágszálnak akar mondani valamit. . ahová kell .. . Nem lógatom a nyelvem a nagy rohanásban. Paul is kiabálni kezdett. hogy aztán elmesélhesse saját főnökének. hogy szívetek nem bírja.kiáltott fel az öreg angolul. de egy bölcs sápadtarcúra bizonyára hallgat. melyek Matori hőstetteit ábrázolták. . De mielőtt hátat fordít a sziúknak. Olyan ember áll előtted. amelyet ily módon megvásárolt. Atyámnak az lesz a dolga. asszonyok és gyerekek is hallgassák? Gyerünk be a sátramba.Nekik is. milyen nagy nép a dakota. de nincs asszonya. Nem fogok panaszkodni. A cölöpön egy puska lógott. Egy sátorra mutatott.Sziú. de türelmetlenül.A dakota főnök nem az én fiataljaimnak akar valamit mondani? . nézze meg őket.Készüljetek fel minden sziú gonoszságra. Itt nyoma sem volt azoknak az aprócseprő tárgyaknak. kinek feje ősz. A sátor előtt függő pajzs és tegez dúsabb és díszesebb volt a szokottnál. Nyitva előtte a préri. Nem mintha Matori nem jutott volna hébe-hóba ilyen iparcikkekhez.A sziú főnök beszéljen! Ősz Fej figyel.Beszélj hát! .Atyám nem oda fordította szemét. és vegyetek példát róla. és értékükön felül is megfizettek. hogy elmeséljem a préri népeinek. Matori úgy beszél atyámmal. Rikító színekkel csataképeket mázoltak rá. hogy nem tudta folytatni. Kimerülten elnyúlt a földön. de nagylelkűen odaajándékozta alvezéreinek. mit csinálnak a sziúk. és amelyeket az indiánok olyan nagyra becsültek. de előbb a Sápadt Virágszálnak. mondja meg neki. Tégy velem. amit akarsz. Az öreg trapper lassú léptekkel.Utam nem sietős. .Figyeljetek! folytatta angolul. . És ha úgy érzitek. .. és sziú nyelven folytatta: . Az edények és háztartási eszközök talán még silányabbak voltak.vágott a szavába Matori barátságos hangon. vonakodva követte a főnököt sátrába. amelyeket kereskedők hoztak néha a civilizált világból. néhány lépésnyire a többitől. többet ért szemében a jólét külső jeleinél.Helyes beszéd. és suttogjunk. Engedelmességük és a hatalom. a százados és a méhvadász felé fordulva.Nem. . öreg. Matori nem festi pirosra a fehér hajat. . . vessetek egy pillantást arra a pánira ott. hogy amit bölcs férfiak beszélnek. Egyébként azonban meglehetősen szegényes sátor volt. . fehér fülbe énekelje.Te sötét gazember! . aki megértette a sziú képletes beszédét. az isten szerelmére. hogy amit egy szegény indián mond. . csak azért.

A kagylókkal kirakott. Néhány óra óta Inez és Ellen börtönéül szolgált. üveggyöngyökkel és sündisznótüskékkel pazarul ékesített zacskó az indián kézügyesség művészi terméke volt. pajzsok. annyi borzalmas jelenet szemtanúja volt. Bőre friss és üde volt. amióta a nagy vadászatról hazajött. hogy megemlegetik. amelyet kanadai ügynökök hoztak a sziú főnöknek. Matori még nem kereste fel a sátrát. hogy zokszó nélkül viseli el ezt a megpróbáltatást is. Middletonné egy pamlagszerű zsákon ült. Ezalatt Matori és a trapper belépett a sátorba. A szegény asszonyka már annyit szenvedett. ő is újra elnyúlt a földön. hogy Paul beront a sátorba. . Arca fakó volt. és rövid idő alatt annyi rémületen esett át. Még a halálom után is bosszút állok rajtuk! Miután tehetetlen dühének ilyen szavakban adott kifejezést.ami Szökdécselő Szarvasünőt jelent. mint a többi indiáné.Hallja. mely valójában csak porhintés volt. hogy már úgy érezte: betelt a pohár. De időnként azzal szórakoztatta Middletont. Hangja vidám és csicsergő. dárdák. A sátor egyik falán. Még egy harmadik nő is tartózkodott a sátorban: Matori törzsfőnök legfiatalabb és legcsinosabb felesége. Matori vallásos hite ugyancs ak szabadosnak bizonyult. a szent és titokzatos varázszacskó lógott. hogy ha Nellinek csak egy hajaszála is meggörbül. mint egy bűvös kör közepén. Nagy figyelemmel viseltetett a természetfeletti hatalmak e jelképe iránt. csak néhány kiváló minőségű íj és dárda meg három-négy emlékérem.. Minden pillanatban azt várta. íjak és nyilak közt. Egy pillanatra sem adta fel a reményt. öreg! Ha már felcsapott tolmácsnak. karjaiba kapja. a rangját megillető tisztelet jeléül. és egész lénye szenvedélyes tiltakozást fejezett ki. sötétbarna. tekintete szenvedő. Dacosan felemelte fejét. mint egy őzé. és elha tározta. hogy az már ellentétben állt vallásával. lándzsák. és akit a legjobban szeretett három felesége közül. Arca kipirult haragjában. Vadpecsenyének vagy felhalmozott bölényhúsnak nyoma sem volt a sátorban. Nem is volt szüksége rá. és dúsan betakartak finoman kidolgozott állatbőrökkel. és hallgatózott. benne gyógyfüvek és más csodaszerek. és arra szolgált. A legszükségesebb dolgokon kívül nem volt ott más. ho gy még jönnek szebb idők is. és boldog lesz szíve választottja oldalán. melyet illatos füvekkel tömtek ki. hiszen a törzs minden vadásza kitüntetésnek tekintette. hősiesen kiszabadítja a sziúk fogságából. máskor élénken csillogó fekete szeme bágyadt és szomorú. Matori híres vadász volt. de zsákmányát sohasem vitte a saját sátrába. Barna szeme lágy és szelíd. hogy a legszörnyűbb káromkodásokat szórta a sziú gazfickók és különösen Matori fejére. mint az ökörszemé. hogy Matori önzetlenségét és katonás egyszerűségét hirdesse. ha zsákmányából a legjobb részt a nagy főnöknek ajándékozhatta. Eszébe jutottak Ignatius atya tanácsai. Megadó türelemmel viselte sorsát. olyan átkot szórok a fejükre. Szeme vörös és dagadt volt a sok sírástól. Szegényes berendezése a törzsfőnök szerény életmódjáról tanúskodott. Természetével nem fért meg a csüggedés. A neve is nagyon szép volt: Tacsihcsana . Egészen másként viselkedett a mellette ülő Ellen. mondja meg a véleményét a nyomorult banditának úgy istenigazában! Mondja meg nekik. De a sátra nem volt üres. aki eddig a kedvence volt. de világosabb. annyira. és valami megmagyarázhatatlan módon.

. és szerető elragadtatással bámult előtte heverő gyermekére. különös en amíg boldog volt. .mondta az öreg. Milyen különös. köhécseltem volna. Matori egy pillantá sra sem méltatta feleségét.Asszonyom .Azt akarom tudni. ha már nem lehet kopogtatni az ajtón. Az öregember is halkan odalépett. Ura még nem látogatta meg. egész lényük milyen titokzatos! Tacsihcsana nem tudott betelni velük . de a lábszárvédőjét ékesítő ezüstcsatok és csuklóján a karkötők halkan megcsörrentek már akkor. és tudom. hogy vademberek kezébe kerültünk. . hogy mindketten félénken és zavartan lesütötték szemüket. és mindennek a gazdája.minden. Mindjárt meg is kérdezem . amióta hazajött.Ezt a sziútól kell megkérdezni. . és egyáltalán nem titkolta. mi jár egy százados feleségének . . ő is itt maradhat. és megkérdezte az öreget. Mokasszinja zajtalanul közeledett.ott aludt anyja lábainál. de fiatalkoromban gyakran megfordultam parancsnokaim házában. módfelett izgatta és érdekelte. mielőtt belépek. és büszke tartással megállt előttük. olyan arccal. Kíváncsisága csillapíthatatlan volt.a szokásos faháncsba és puha állatbőrökbe csavarva . A trapper fejcsóválva hallgatta ezt a beszédet. és neki is jut vadpecsenye bőségesen. Amikor Matori és a trapper belépett. és leereszkedően felelte: . Mondd meg Világos Hajnak. idegen teremtések! Milyen fehér a bőrük.Eh.. fahusángokból és bőrökből összetákolt. tekintete elárulta. hogy a kérdést különösnek tartj a. és gyermekük . hogy a nagy dakota főnök miért jött ide. Azt is tudom. Mondd neki. Most lépett először sátrába. Ha sejtettem volna. hanem foglyaihoz lépett. nem erről van szó! . De közben lopva a két fehér asszonyra pislogott.Kacagása. hogy ebben a sátorban van. ne felejtse el. Matori csodálkozva nézett rá. milyen furcsa és bonyolult a ruházatuk. akár az erdei madarak önfeledt trillázása. csak az indián asszonyok alázatos módján mélyen lehajtotta fejét.felelte a trapper -. hogy Matori sátra nagy.A sápadtarcúak leányai tudni akarják. mennyire helyteleníti. és különben is itt a prérin nem szoktak udvariaskodni. mint a telepesek városaiban. majd sziú nyelvre fordította a szót. a sziú fiatalasszony a sátor egyik sarkában. .szakította félbe Inez türelmetlenül. Keze mindig nyitva van. hogy ha akarja. De Matori váratlan megjelenése olyan meglepő és ijesztő volt. amikor félretolta a bőrfüggönyt a sátor bejáratánál. Matori nagy főnök. Már-már repesve szaladt ura elé. mit jelent ez a látogatás. . Sátrában senki sem éhezik. van benne hely az ő számára is. de erőt vett magán. amit látott rajtuk. Inez és Ellen megszokta már a rikító színekre mázolt.Énekelj Sötét Szem fülébe. egyszerű széken ült. ott hogyan viselkednek. és mozdulatlan maradt. hogy a nagy főnök ünnepélyesen feleségül vette. vad indián harcosok látványát. Magam is erdei ember vagyok ugyan. mint aki itthon van. Így hát. minek jöttek ide. Végül Inez összeszedte minden bátorságát. Fölényesen mosolygott. Tacsihcsana halkan felsikoltott örömében és meglepetésében. Alig két esztendeje.

a Sápadt Virágszálat.Nem azt mondja. egy főnök. A nagy harcosok lábainál ült. Hallgasd meg. A fiúk szelídek és kedvesek. és sok mindent látott. és Matori kufár lesz a szemükben. Betört a pánik. Országunk egyik határán kel fel a nap. . Ha dakota testvérem azt akarja. De neki elég volt a három dakota asszony. Úgy vélte. és wigwamom teteje a felhő. melyet ő természetesnek tartott. Ez a nagy ország tele van nevető szemű és nevető ajkú leányokkal. Az én népem hatalmas nép. amennyit akart. mert észrevette a bizalmatlanságot a sziú főnök szemében. vörös bőrű ember. mint a sápadtarcúak. akik szépen beszélnek. mint a csalogányé.. Wahcondah azt akarta. mintha tévedését beismerné.mondta -. hogy egy ilyen asszonynak nem lehet parancsolgatni. és annyi asszonyt hozhatott volna sátrába. mit mond Ősz Fej. halkan és szelíden beszél vele . hogy egyedül éljek. Már gyermekkoromban ismertem a szarvast és a bölényt. az omahák. aki fejét elfordítva. De jártam népem nagy-nagy falvaiban is. Így lett Matori férfi. és kövesd tanácsát. és nagy érdeklődéssel várta a választ.Beszélj másképpen. és elfér benne több asszony is. sziú . De amint Inezre nézett. és lehajtotta fejét. . Ha a te beszédedet énekelem fülükbe. Ezek a szavak sehogy sem fértek bele a dolgoknak abba a rendjébe. milyen szép az. Ha nem térhet vissza atyja házába. és megnyitották előtte sátraikat. beszéljen úgy. hogy a sátram elég nagy. Az utolsó volt a hősök mögött.folytatta az öreg. most meg az első. és országunk másik határán nyugszik le. mint az akácfa virága. Szíve dobogott. Ha Wahcondah úgy akarta. mint a színes madarak a virágok nyílása idején. Szemem sötét.Ha egy fiú talál egy lányt.kiáltott fel Matori. és ujját a trapper vállára tette. . mint atyái.Nem. Lányaikat hozzá adták feleségül. és láttam. Gondolj rájuk. hogy szavait meghallgassák. Matori. hogy idejöjjön a dakoták falujába. elfordulnak. Aztán ő is elment a hadiösvényre. Nem ült többé anyja lábainál. de mégis olyan. és csattog. Matori kinyújtotta kezét. ugye? Talán száz is? . Aztán elvittek a nagyok vadászatra. legyen a nagy főnök . melyik réten. mel yik forrás mellett?” Hangja édes. aki tetszik neki.kérdezte. és az öregek bölcs szavát leste. igazat mondok . hogy szavad zene legyen a sápadtarcúak leányai fülében. Matori töprengő arca elárulta. A lányok boldogan dalolnak. Kissé hátralépett. amikor a Hosszú Késekről hallott. Megismertem a pumát és a medvét. Aztán meglátta a préri legszebb virágát. maradjon itt.Én is ember vagyok. .tette hozzá. ha egy fiú és egy leány szíve egymásért dobog. hogy igyekszik a trapper szavait megérteni. Hamar megtanulta. és akikhez szépen kell beszélni. ha azt akarod. Matori végül nagy főnök lett. majd így szólt: . Nagy főnökök v árták otthon. a konzák falvaiba. . mint a sápadtarcúak. Hanem megkérdezi: „Hol építsek kunyhót kettőnknek. Matori. Hidd el. sőt még egy egyszerű harcos sem alázkodhatik meg ennyire egy asszony előtt.Atyámnak otthon sok felesége van. nagy főnök. hidegen é s zárkózottan ült előtte. hogy házam az erdő legyen. és előttük lépked. valahogy maga is átérezte. mi a különbség a bátor és a gyáva között.Uff! .

. Fivérei nem voltak-e híres. egy szót sem szólt. a trapperre nézett. hogy húzódjék félre. Hallgasd csak. anélkül. bólintott. hogy szavait tolmácsolja. hogy most már egyedül kíván maradni. kérem. és diadalmas arckifejezéssel elindult a sátor kijárata felé. hanem ezét a gyermekét. Inez felemelte fejét. s hangjában büszkeség és fájdalom tusakodott egymással. . és nevetek. amikor Ellen felemelte ujját. így szólt: . A sziú főnök arca jéghideg közönyösséget öltött fel. hogyan homályosítsa el a sziú szavait. akik komoly dolgokban nem határoznak gyorsan és megfontolatlanul. és hidegen megköszönte a trapper fáradozását és jó szándékát. De nem gondolt arra. Amikor Matori el akarta hagyni sátrát. A tolmácsolás teljesen fölösleges.Menj utamból! A harcosok vezérüket várják. hogy anyám ne sírt volna utána? Mikor tért vissza sebforradásokkal. aki anyja nyelvével szól hozzád. mit mondott a nagy dakota főnök. A trapper az indiánhoz fordult. Hozzátette azonban. és nem sok idő múlva én is . bátor harcosok? . amiket a páni fegyverek ejtettek rajta.kérdezte elfojtott izgalommal. A sziú főnök hízelgőnek érezte ezt a választ. ami szép és jó. Kis idő múlva elvisznek vadászatokra. És a nagy főnöknek. amikor apja sátrában felkereste . és Inezre pillantva.Leányaimnak nincs szükségük az én nyelvemre. mert olyan nagy emberek gyermekei . Inkább azon törte a fejét. Megbiccentette fejét. Lába elé rak mindent. A nagy főnök egyetlen fia ő. hogy megértsék. A trapper egyetlen szót sem eresztett el a füle mellett. mit mond: „Mikor jött haza Matori éhesen. Neki adja legszebb lo vát.Ne erőlködjék. hogy beszédének volt egy fültanúja. aki attól kezdve elzárta fülét sok más derék fiatal harcos udvarlása elől. legszebb wampumövét. anélkül. Tacsihcsana urának. hogy anyám ne rakott volna tüstént ételt elébe? Mikor indult el a hadiösvényen úgy. aki meg se moccant.így nyerte el feleségül Tacsihcsanát. Matori nem tolvaj. Közben önhitten mosolygott. nem való keresztény hölgy fülébe. Amikor ezt a különös beszédet befejezte. hogy anyám ne ápolta volna? Nem énekelt anyám a fülébe? Nem nevelte és gondozta a fiadat? Nézz meg jól. Belenézek a napba. mely fájdalmasan járta át a fiatalasszony szívét. Legyen egy nagy harcos felesége örökre. felesége elállta az útját. és beérte vele. gyermeke apjának minden egyes szava tőrdöfés volt. Szavain gondolkozni kívánnak. Amit egy ilyen vadember beszél. alázatosan állt meg előtte. és pontosan megértett mindent.Hát Tacsihcsana nem egy nagy főnök leánya? . Parancsoló kézmozdulattal intett az asszonynak. hogy megismerj. mint a sasé. A nagy főnöknek nincs füle egy asszony számára.Most nem egy asszony hangját hallod. és apja nem zárhatja el fülét az ő szavai elől. De még ki sem nyitotta a száját. karján csecsemőjével.felesége. mint aki biztos a dolgában. méltóságteljes mozdulattal vállára vetette köpenyét. és így szólt: . várva. Hiszen ugyanígy beszélt őhozzá is annak idején. Szemem olyan. de megdöbbent figyelemmel kísérte az egész jelenetet. de eszébe se jutott mindent tolmácsolni. Hangja és tekintete elegendő.

Csak a homlokán és a szemében lehetett az erőszakkal elnyomott fájdalmat megismerni. ho gy fásultságából felrázzák. eddig olyan drága és kedves ajándékait. azután visszahúzódott a sátor legtávolabbi sarkába. ha bántják. s büszke léptekkel elhagyta a kunyhót. Halkan szólj hozzá. némán és alázatosan letette a földre Inez e lé. Persze nem értették. az indián asszony halkan. Ne neveld leánynak.elindulok a dakoták hadiösvényén. hogy anyja bőre vörös volt. mi dúlja fel a fiatalasszony szívét. mert nagyon szomorú az asszony élete. már éppen kifejezést akartak adni együttérzésüknek. Mielőtt először vadászatra indul. félig éneklőn. elárulva. Most csókot nyomott fia ajkára. mely szelíden és részvéttel nézett a fiatal indián asszonyra. hogy a fiatalasszony rettenetesen szenved. és fejére borította ruháját. Tanítsd arra. és a zord harcos tekintetében megindultság tükröződött. hogy kis fiát is Inez lábai elé tette. Szó nélkül a kedves sápadt arcra mutatott. . hogy tekintetét férfiakra függessze. és az asszonyt Inez elé vezette. . hogy kövesse. és ne maradjon adós semmiféle sérelemért. bár Ellen éles esze megsejtett valamit az igazságból. Miért fordítja el atyám tekintetét anyámról? Hogy lehet egy hatalmas főnök leányát ilyen hamar elfelejteni?” Matori pillantása elidőzött egy percig a fiúcska mosolygós arcán. hogy üssön oda. Idegen hangokat fog hallani. s miután így levetette férje valamennyi.Fiamat idegen neveli férfivá. mely láncon felesége nyakában függött. intett a trappernek. Tanítsd arra. és nem érzett volna semmi érintést. De gyorsan lerázta magáról elérzékenyülését. Annyit mindenesetre megértettek mindketten. amit tudnia kell. Ezután újra összefogta köpenyét. a Sáp adt Virágszál súgja fülébe. hiszen füle olyan parányi. letépte az üveggyöngyöket és függőit. megmerevedett. panaszosan. micso da tusakodás tombol benne. hogy mit mond. Leült a puszta földre. mialatt a sátorkunyhón kívül fontos események történtek. és anyja hangját elfelejti. Tacsihcsana dermedten állt ott. hangosabban is szólhatsz hozzá. Mintha nem hallott volna semmi szót. Majd újabb hosszú belső tusakodás következett. amikor Matori feleségének arca hirtelen megfagyott. Minden kísérlet. Ekkor Tacsihcsana lerántotta csuklójáról karpereceit. levette homlokáról a széles ezüstabroncsot. mely úgy végződött. szelíden. Olykor-olykor előtört hangja a ruhája alól. Így ült órák hosszat mozdulatlanul. mely soha többé nem tűnik el nyomtalanul. mint az alázat szobra. azt a fájdalmat. eredménytelen maradt. Kezét nyugodtan felesége karjára tette. Majd ha nagyobb lesz. Mialatt a két fehér nő megdöbbent csodálkozással nézte ezt a különös jelenetet. Máskor oly derűs arca elsötétült és meg-megrándult. halkan. éneklő hangon beszélni kezdett. és egykor a dakoták Szarvasünőjének nevezték. és az asszony sötét arcára mutatott. idegen nyelven tanítják mindenre. Ekkor Matori hirtelen felkapta a kis tükröt. Inez és Ellen természetesen nem tudta.

és így felelt: . . minden szépítgetés nélkül.Kap helyette mást. és a trappert is szinte keresztüldöfte tekintetével. barátom . amit a nagy szikla tövében kötöttünk.A nagy főnök nyissa ki fülét. hogy az újsütetű szövetség Matori és a Bush pereputty között nem lesz hosszú életű. . Sápadtarcú barátja elégedetlen. ugye? Hát tolmácsolja szavaimat ennek a fickónak! Már belefáradtam. . nem megy el üres kézzel. A trapper csak rájuk nézett. Matori összeráncolta homlokát. . hogy én nem vagyok koldus. . . hogy szavaim utat találjanak hozzá. Sötét Szem az övé.XVI. hogy nem hallgatott el semmit.felelte a trapper nyugodtan.Majd ha magáról beszél. és nem kapott elég vadpecsenyét? A puszta földön kell hálnia. Ishmael villámló szemmel nézett a törzsfőnökre. .Én majd lefordítom. Hát tartsa meg az ígéretét! Az öreg trapper csak mosolygott.Azt mondja. akkor tudni fogom. . hogy ragaszkodom a megállapodáshoz. amit mond.Furcsa kívánság. amikor Ishmaellel. aztán a sziú főnökhöz fordult.Mondja meg ennek a bitang csalónak. kényére-kedvére? Más ember nem tolmácsolná ezt. Abból.Beszéljen. hogy kézzel-lábbal próbáljam magam megértetni. Abirammel és Eszterrel találkoztak. Az öreg hangtalanul nevetett magában. azt a spanyol asszonyt. Én beszéljem rá a sziú főnököt. . Azután vállon ragadta az öreget. Azt mondja. . és nincs sátor a feje fölött? Éhes. hogy szolgáltasson ki engem magán ak.felelte az indián. De én megteszem. Végül pedig magát. . maga felé penderítette és rárivallt: . Elsősorban a foglyomat. ami nekem jár. és ezt ordította: .Testvérem talán fázik.Nehogy becsapjon. nem engedek egy fikarcnyit sem! Amikor a trapper mindezt továbbadta Matorinak.Matori gazdag főnök . . és nem rakták tele sátrát puha bölénybőrökkel? A squatter öklével hevesen a tenyerébe csapott. vén bűnös.Mit kíván a Hosszú Kés? . .Nem adom .mondta. mert sok van a füle mö gött. mondhatom.dúlt-fúlt a squatter. mert megkeserüli! . Azután az unokahúgomat. Magával akarja vinni.De pontosan ám. akár nem! . a sziú főnök csodálkozó arcot vágott. és el akarok számolni magával! Megígérte. akik már mindenütt keresték Matorit. A TOMAHAWK Még jóformán ki sem léptek a sátorból. akár t etszik neki.mondta a squatter. és már látta. hogy ez a három ember az enyém lesz. nekem ne adjon alamizsnát! Én a magamét követelem.Maga beszél a sziúk nyelvén. mutasson a fejére.Mondja meg ennek a lókötőnek.

hogy az indián ezzel már elintézettnek tekintette a dolgot. az öregre bízva a squatter meggyőzését. A másik hölgyet sem adja ki. .Itt marad! .Engem. méltóságteljesen továbbsétált. . hogy főnökük befejezze beszélgetését a sápadtarcúakkal.A legnagyobb nyugalommal mutatott Eszter ráncos arcára. miközben Ishmaelhez fordult és bólogatott.Azt is mondja.felelte az indián. Szökdécselő Szarvasünő. Matori nagy főnök. nem tud messzire menni. Én persze nem helyeslem ezt. így nevezték el).fordult a trapper Ishmaelhez. .Nem! . Matori nagy főnök.. .Nem hajlandó kiadni magának a százados feleségét. de hűségesen lefordította Matori szavait. akinek annyi nyelve voln a. hogy bölcsességet tanuljanak tőle. és azt se tudta. Hol van dakota. vén banya . Ez a különös ajánlat még a trappert is megdöbbentette. milyen jogon merészelte eddig is fogva tartani.Matori nem marad adósa senkinek. Sőt mi több. Ezzel szemben egy indián hölggyel kívánja kárpótolni magát. de kötelességem. hogy az ő foglya legyek! . mint Ősz Fejnek? Mondd meg sápadtarcú barátomnak. hogy ezt a három embert nem kapja meg.Kap helyette mást. amióta meglátták Ishmaelt. hogy engem. . hogy kergesse el ezt a csúnya vénasszonyt.Atyám öreg és fáradt. A sziú fő nök bólintott. Felesége vére. akihez véleményem szerint magának éppen olyan kevés joga van. . hogy Matori javaslatát egy .Mondd meg Nagy Bivalynak (a sziúk. ősz fejére mutatott. így próbálta jelezni.A sziú főnök elég világosan beszélt .Micsoda? . mert Matorit már körülvették kedvenc harcosai. szép és alázatos. Csak a jó isten tudja. a sziú főnök kereken visszautasította azt a kívánsá gát is.csodálkozott Ishmael. Ez a három nekem is kell. akik eddig az indiánokra jellemző türelemmel várták. hogy tolmácsoljam . Az öreg trapper megint hangtalanul nevetgélt magában. De kap helyette mást. Fiatal. A trapper tolmácsolta ezt is. szegény vén koldust a maga kezébe adjon. Mondja meg ennek a pogánynak. miről van szó tulajdonképpen.mutatott újra Eszterre. Nem hagyja itt. mint ez a rút. és nyugodtan így szólt: . és azt javasolja. .jelentette ki a sziú főnök ellentmondást nem tűrő hangon. . Hosszú Késnek ajándékozza a legszebb feleségét.De hiszen nekem van már feleségem! Itt áll mellettem. . .Engem is el akar vinni . és a dakota fiatalok hallgatják majd szavait. No de ez nem tartozik rám. nyomorult öregembert! Azt akarja. mint a tulajdon testvérét. és kezét biztatóan az öregember vállára tette. mint ennek a pogány fickónak.Matori úgy szereti Nagy Bivalyt. kedves szomszéd. és akkor csak egy felesége lesz. aki csak a szemét meresztgette. és választ sem várva.folytatta a trapper. a dakota lányok büszkeségét. Világos Haj is az övé. Ishmael egyre nagyobb felháborodással hallgatta ezeket a szavakat. Végül hangos kacagásban tört ki. Nem kerepel úgy. akit maga az unokahúgának nevez. hogy nálunk egy embernek csak egy felesége lehet. mit mondjon dühében. nem értve. és visszatérjen körükbe. . Neki ajándékozza Tacsihcsanát. s még jobban felháborította. Atyám itt marad a dakoták közt. . és félreérthetetlenül önmagára. A tárgyalást nem is lehetett folytatni. hogy őt vegye magához években gazdag hitvese helyett.

hanem jó kereszt ény. rábízza magát ezekre a vörös sátánfiakra. . majd én is festek rá egy kis színt a tíz körmömmel! . csaló gazember. Ishmael óvatosságból már jóval korábban összeterelte állatait. Így tulajdonképpen alig volt akadálya annak. hogy egészen itt hagyjuk ezt a piszkos indián telepet. hogy egy asszony afféle háziállat. Nagy lélegzetet vett. ha felesége szíve a keserűségtől kiárad. mint a pumáé. de hiába kapaszkodtak a karjába. A sziúk még attól is óvakodtak. Miután a szekereket lekötözték. A szekereket állig felfegyverzett. az asszony haragja nem akart lecsillapodni. . hogy te nem vagy vadállat. hét derék fiú és ugyanannyi csinos lány apja.Jöjjön ki az a rézbőrű nőszemély! . akit csereberélni lehet! Ez a rézbőrű fickó nemcsak tolvaj. és öklét rázta felé. Apjuk parancsára gyorsan befejezték a rakodást. nem merte megállítani felesége szóáradatát. a kocsikaraván a szokásos lomha és rendetlen módon elindult.pillanatig sem lehet komolyan venni. tisztességes férj és családapa. afféle erdőben kószáló medve. Folyto n csak azt hajtogatta. Időnként felkiáltott. de akármilyen ártatlan volt is ebben a dologban. hogy tréfásan fogja fel a dolgot. Még mielőtt a vihar kitört volna.No. Az asszony most Matori sátra felé fordult. nyugodtan végighallgatod. mit kell csinálnia. és ártatlanságát hangoztatta. Ishmael.Hát nem jöttök anyátok segítségére? Ide! Ide! Ha ez a gügye ember itt. tudom.Csak akkor megyek el innen. hogy Eszter kívánságának sürgősen eleget tegyen. Maradj itt.kiáltott a fiaira. De Eszternek esze ágába sem jutott.Mutassa meg azt a híres szép pofikáját. és megrakta szekereit. szép dolog. a ti jámbor atyátok. tagbaszakadt férfiak csapata kísérte. ha megígéritek. hogy mindenkinek parancsolgathat. amikor az a legkevésbé számít rá. Matori úgy tett. Ishmael és Abiram. és magára hagyta a derék házaspárt. Ez volt az első jóvátétel és kártérítés a szövetségesi hűség megszegéséért. amint feleségedet sértegetik! Menj utána. Ishmael és vedd el azt az arcátlan vörös békát feleségül! Biztosan már szemet vetettél rá! A squatter gyakorlott férj volt. Hogy mit gondolt. amelyeket az indiánok bocsátottak rendelkezésükre. akinek nem lehet ilyen mocskos ajánlatot tenni! Az okos trapper előre látta. mondhatom! Ilyen szemtelenséget még soha életemben nem hallottam! Egy piszkos indián beleüti orrát egy fehér házaspár magánéletébe. A puma is csak olyankor szereti megtámadni ellenségét. aki azt hiszi. . hogy hagyják el az indián tábort. Maradjon itt köztük. és feldobták a kocsikra. és mondd meg neki. velem jönnek. még azokat a sátrakat is leszerelték. A fiúkat nem érdekelte az egész dolog. egyedül. ha jólesik neki. ne kövessük a példáját. hogy csodálkozásuknak vagy bosszúságuknak a legkisebb jelét adják. nekik teljesen mindegy volt. hol táboroznak. én torkig vagyok velük! Maradj itt. azt nem tudta senki. és tudta. Hallgatott. nem volt tanácsos ujjat húzni velük.Most már kissé aggódva fogták közre ketten. egyébként azonban alázatosan hallgatott. Ishmael Bush. eloldalgott. a fiaid. mintha nem venne észre semmit. Mi keresnivalónk van itt? Abner! Enoch! Jesse! . hogy ebből nagy családi perpatvar lesz.rikácsolta. A sziúk nem akadályozták meg távozásukat. aztán legélesebb hangján rákezdte: . Te pedig. De most ez sem használt. hanem sötét zsarnok is. . szinte felfújta magát. Ishmael tehetetlenül vonogatta vállát. . nem bírták a sátortól elvonszolni. és lábbal tiporná a tisztességben megöregedett feleség hitvesi jogait! Azt képzeli. Ebben a tekintetben a sziúk természete is olyan volt.

s odadobták a páni törzsfőnök lába elé. Színlelt szerénységgel foglalta el helyét az első sorban. aki a lázatosan elhárította ezt a megtiszteltetést.A kocsisor körülbelül egymérföldnyi távolságra vonult a folyó mentén. az egyik öreg harcos felállt. A másiknak megtapogatták sebforradásait. Néhány nagyon öreg asszony is az első sorba furakodott. Amit nyelvem mond. és sokszor elolvadt a jég. A harmadikat azokra a lovakra és prémekre emlékeztették. Azóta sokszor lehullt a hó. Az első sorban üresen hagyták a jelentősebb főnökök helyét. és füstöt fújt mind a négy világtáj felé. a sziúk öröme nem ismert határt. Közben a férfiak összegyűltek. Egy nagy sátorban különvonultan tanácskoztak. amikor karom először sújtott le az ellenségre. egyszóval éppen olyan kényelmesen és nyugodtan tértek nyugovóra. Erre a célra azt a térséget jelölték ki. mintha veszedelmes szomszédaiktól százmérföldnyire lettek volna.helyet szorítottak nekik. amiket páni fegyverek okoztak. amelyeket a pánik zsákmányoltak tőle. ahová a legnevezetesebb foglyot kikötötték.tekintet tel magas korukra és kipróbált hűségükre. Amikor híre ment. Azután a pipát Matorinak nyújtotta. Amikor a nagy főnök a kisebb főnökök kíséretében a gyűlés színterére érkezett. azt szemem sokszor látta. aztán megállapodott egy alkalmas helyen. neh ogy olyasmit tegyenek vagy mondjanak. abban a hiú reményben. szüntelenül figyelniük kellett a közhangulatot. olyan fontoskodó arckifejezéssel. mintha csakis őrá hárulna az ítélkezés felelősségteljes feladata. naptól. Közben a sziú táborban nagy izgalom uralkodott. és megteremti a tanácskozáshoz szükséges higgadtságot. és a kisebb főnökök legöregebbjének engedte át. hogy a harcosok dühét felkavarják. és kicserélték véleményüket. Azután a férfiak elfoglalták helyüket. melyet nehéz időkben a törzs iránt tanúsítottak . sötét pillantásuk és gondterhes homlokuk elárulta. A foglyok sorsának eldöntésére ünnepélyes tanácskozást rendeltek el.A végtelen folyó nagy zuhataga fölött szálló sas még tojás volt. széltől és sok vesződségtől ráncos boszorkányarcuk remegett a bosszú izgalmától. Az évek súlyától görnyedten gubbasztottak ott. Ugyanez vonatkozott Matorira is. hogy a gyűlés megkezdése előtt meg tudnak egyezni egymás közt. ami népszerűségüknek árthatna. az igásállatokat kifogták. . Egyik harcos a másik után érkeze tt meg és telepedett le. A negyediknek eszébe ju ttatták valamelyik régi hadikalandját. melynek füstje tudvalevőleg lecsillapítja az indulatokat. és a következő beszédet mondotta: . Csak a főnökök hiányoztak még. meredeken kiemelkedő domb peremén. Matori pillantása hideg és óvatos volt. Így szították a harcosok bosszúvágyát. mely szégyenletes kudarcba fulladt. Az egyiknek a fiát e mlegették. A törzs vénasszonyai sorra járták a kunyhókat. A legöregebb harcos meggyújtotta a nagy törzspipát. amely a kínzócölöp előtt terült el. Miután valamennyien szippantottak néhányat a kézről kézre adott pipából. hogy nem sikerült egységes véleményre jutniuk. Middletont és Pault is odahurcolták. hogy a páni törzs gyűlölt és rettegett vezére fogságukba esett. a jószágot lehajtották a völgybe. ahol . Megint felütötték a sátrakat. Mert akármilyen nagy volt is a tekintélyük. kinek skalpja valamelyik páni kunyhó füstjében szárad.

és aludni tért? Mikor volt az. De azután elhallgattak. amit túlzott alázatossággal sietett hangsúl yozni. mit mondok! Amióta a folyó hullámzik. hogy a hallgatók mennyire megcsodálják a szónok ravasz ügyességét. de hol van egy sziú. és a páni a resz kető szarvas. Uff. a fák lombja kizöldül és elhervad. a szél fúj. Mikor volt az. amit egy konza döfött belém. a szemem jó. Ha megöltök egy bölényt. hogy mindenki alaposan megfontolhassa az elhangzott bölcs szavakat. Most megfordulok. nem a páni! A dakota a tigris. mindig a páni harcosokat verték. amikor ő megszületett. és lefeküdt. mint az előtte szóló. Az öreg harcos vérszomjas felszólalása nagy lelkesedést keltett. vére pirosra festi a füvet. mielőtt a második szónok elkezdi beszédét.Én csak gyermek vagyok . hosszú csend következett. a hó elolvadt a fejemen. és ahogy az illem megköveteli. De nem is kell kérdezősködniük. kívülről és belülről. Az én fejem is ősz. amióta a sziú férfiak a hadiösvényt járják. A hó aztán megfagyott rajta. úgy szereti a dakota a pánit. a fiatalok szaladjanak utánuk. amely a fejemre esett. A prérin minden teremtmény vére piros. majd a szerény hangról önérzetes dicsekvésre váltott át. Ez is öreg harcos volt. ha megöltök egy sápadtarcút? Azt hiszitek talán. Látjátok ezt a nagy sebforradást? Ezen nem láthattok a szívembe. De van az arcomon két másik lyuk is. meg k ell hallgatni. Mi vagyok én? Dakota tetőtől talpig. hogy a farkas meglátta a szarvast. mint Borecsina? Amit Borecsina mond. Ahogy a puma szereti az antilopot. Szívleljék meg szavaimat. hogy a puma megleste az őzet a forrásnál. amelyiket az ellenség nem láthatott soha. A farkas és a puma is szomjas.kezdte. a törzs fiataljai szedjék fel. mindig a páni nép ellen harcoltak. nem tartják számon a testvérei.Borecsina nagyon öreg. és nem veszik észre az eltűnését? Ha nem találják meg. Tudjátok ti is. amikor előttem szóló ősz atyám már harcos volt. Ez csak egy lándzsa hegye. .Az asszonyok közt éltem a sátorban. Ez a két szemem. Ha szavait elfújja a szél. hogy ez lehetetlen. . milyen erős a hangja. amikor parancsoló mozdulattal felkiáltott: . Halljátok hát. akkor is piros lesz a fű. mindnyájan tudjátok. és kapják el. és hallgassatok rám. beszéltem! A harcosok hörgő torokhangon fejezték ki helyeslésüket. A dombok már akkor is a helyükön álltak. Ha szavai a földre esnek. De mi történik. és türelmetlenül félbeszakította a gyáva beszédet. és nem vetette rá magát? Tudjátok.De ha fiatalabb va gyok is. Ha megöltök egy pánit. hiszen itt van nálunk a sápadtarcúak nagy varázslója! Ki tudja megmondani. és kérlek . és meg kell szívlelni. Hiúz vagyok.Hozzák ide a sápadtarcúak varázslóját! Testvérem hadd lássa szemtől szembe! Hadd lássák a többiek is! .Elismerő mormogás mutatta. nézzetek bele. de vért iszik. Nézzetek meg jól. ez a kevés fehérség megmaradt rajta. Most egy kis szünetet tartott. amit Wahcondah teremtett. mellyel régi hőstetteire célozgat. és amikor a páni falvakban jártam. de nem egészen. amikor a hadiösvényen elindultam. és kérdezősködnek utána. futárokat küldenek a dakotákhoz. Gyermekeim hallgassanak rám. és milyen hosszú a karja? Matori hirtelen felugrott. de korántsem olyan idős. és a páni kunyhókat felgyújtottam. de az semmi az ő fejéhez képest . hogy a másik felemet is láthassátok. . és lopva körülnézett. . messze látok. Hangjában megvetés bujkált. azt. hanem a hótól. Most meg nézzétek meg az arcomat. hogy a közelében ülők arcáról leolvassa szavai hatását. A dakota a farkas. és a folyó vize már előbb is hullámzott. Nem is a kortól van. aki többet látott.

kezével eltakarva szemét. mint ezek a vadak itt. aki megbecsüli a tudományt. Az öreg trapper figyelmesen végighallgatta. Ha nincs is sok iskolája. végtelenül örülök.A felkiáltást megdöbbent csend követte. Mondja. Amerre csak nézett. ami nem volt kellemes ilyen hűvös őszi időben. hogy most mindjárt kitekerik a tisztelt nyakát. Kutyája. de nem tudták a szorongó félelmet elleplezni.mondta Obed -. ami magának bizonyára kellemetlen lesz. Matori körbejáratta szemét a gyülekezeten. A lekopasztott koponyát aztán különféle színű festékcsíkokkal ékesítették. amellyel Matori kihívóan maga ellen ingerli a sápadtarcú varázsló titokzatos hatalmát. És ki tudná kiszámítani. Végül azonban megpillantotta az öreg trappert. hogy lemérje a varázsló megjelenésének hatását.Hogyan? Hát az eddigi tudományos munkásságom a maga szemében semmi? Az sem számít. mégis olyan ember. mert sem a félelem. de nem hiszem. aztán gyorsan visszahúzódott a helyére. kedves barátom. milyen felfedezésekkel gyarapíthatom még a tudományt. hogy ne is lássa a félelmetes varázslót. Hasonló ékszerek függtek a fülén is. mit gondol. Fejét sziú ízlés szerint kopaszra borotválták.csupa olyan vadembert. . hogy az emberiség számára olyan nagy veszteséget jelentene. Ám a rettegés kölcsönös volt. Battius pedig ugyanolyan szorongó szívvel nézett vissza rájuk. A természetbúvár külső megjelenése mindenesetre különös volt. Hajcsimbókjára döglött varangyos békákat. hogy ezek az átkozott indiánok ravaszságukban mire vetemednek? Lehet. ho gy úgy rémlett. De a parancsot engedelmesen teljesítették. kegyetlen arcokat látott . sem a jajveszékelés nem segít. csak egy vaskos csimbókot hagytak meg a feje búbján. Obed Battiust szamarastul elővezették. amelyek csúfondáro sak voltak ugyan.Tisztelt vadász úr . nagy bogarakat és mindenféle gyógyfüveket kötöttek. nem úgy. gyíkokat. mert azt hitte. hogy maga is itt van. olyan ünnepélyes külsőségek közt. Nem csupán a szónoklat durva félbeszakítása. Hektor. Most már barátnak és szövetségesnek tekintették. hanem az a vakmerőség is. és legjobb belenyugodni az akaratába. és szeme alá meg az orra és a szája köré is rikító vonalakat mázoltak. A sziúk szíve elszorult. akitől nem várhatott irgalmat. Lábát annyira odakötözték a szamárhoz. a lábánál hevert. sötét. melyen fantasztikus képek díszelegtek. ütött az utolsó órám? Vagy van még egy kis reményem arra. Korai halálom felbecsülhetetlen veszteséget jelentene az emberiség számára. amelyen őt akarják feláldozni az indián istenekne k.Véleményem szerint az élet és a halál a sorstól függ. valami pogány ünnepség van itt készülőben. még el is gondolkodott kissé a szavain. ha életben hagynak? Mit gondol maga tulajdonképpen? . mintha a kettő együtt valami összenőtt és egybeforrt csodalény volna. Vállára szarvasbőr köpenyt kötöttek. . hogy túlélem ezt a szörnyűséget? Igazán kár lenne értem! .sóhajtotta. amint a Hosszú Kések szent emberére néztek. mindenütt vad. sőt a főnökök sorában adtak neki helyet. .A tudománynak még nagy szüksége van rám. és csak aztán felelte: . a szokásos indián udvariasság lábbal tiprása döbbentette meg a harc osokat. aki puskájára támaszkodva állt az első sor szélén. Ezt a csodalényt Weucha a kör közepébe vezette.

hogy nem szabad gőgösnek mutatkoznia. Sziklaszív egykedvűen meghallgatta. és mindent elkövetni. nem tudna-e segíteni rajtam. akár indián. Nem látta. milyen a vére a sápadtarcúaknak? Nem tudja. vérszomjas hangulatban van. aki olyan bölcs nyugalommal beszélt mindkettőjük haláláról. Ha a prérin nyüzsögnének a pánik. és barátságosabb arcot vágott. ha szólítanak. a bölények tapossák el a patkányokat. akár kisember. A dakota erős bölény. majd az öreg trapperhez fordult.Várt. A tanácstűznél ostoba mókus. szinte tisztelettudóan várták a két sápadtarcú beszélgetésének végét. . aki gyáva. Azt kérdezi tőlem. Üvöltve követelték. Nyugodt lehet. nem maradna hely a dakoták számára. mely egyik ágról a másikra ugrál. míg a szavait követő helyeslés elnémul. meghosszabbítsa. hogy Matori szavait tolmácsolják a fogolynak. Matori olthatatlan gyűlölettel nézte. hogy amennyire lehet. De tudja-e azt is.felelte az öreg. a halak a vízben. mint egy asszony! A harcosok elragadtatása határtalan volt. A tömeget féken tartotta a szorongás. hanem patkány. hogy csillapítaná. A páni annyit sem ér. akár a katona. akkor Matori hallgat. Éjjel huhogó bagoly.felelte a vadász -. A nagy főnök intett az öreg vadásznak. Hatásos szünetet tartott. . Csak attól félek. és a préri minden vadjának gazd ája. ahol egy dakota vagy egy bölény vére csurog. Én a magam részéről bármikor készen vagyok jelentkezni. hogy minden embernek egyformán drága az élete. mégis arra kérem. aki engedelmeskedett. A sziúk nagy türelemmel.kezdte harsány hangon. . akár nagy.Testvéreim az imént egy gyermek szavát hallgatták. mindent megteszek. hogy mindenkinek joga van az életéhez ragaszkodni. . majd így folytatta: . és csináljanak helyet maguknak. és tüzeli az embereit. A páni nem farkas. Ő maga mondta. milyen a fű. felállt Matori. A dakota talpig férfi. amelyet a titokzatos varázsló keltett bennük. Nagyot sóhajtott. mondja meg. aztán újra a messzeségbe bámult. nem maradna hely a bölényeknek. Én azt mondom. a madarak az ég alatt az ő parancsait lesik. Amikor a csend teljesen helyreállt. és a dakota nem találná meg táplálékát és ruházatát. ha névsorolvasás van. A bölények a prériben.Bizonyára igaza van . hogy szavamnak nem lesz sok foganatja. aki csak ravaszságából él. Indiá n. Persze nem tagadom.Ha a földön hemzsegnének a patkányok. . aki nem ejt vadat.És mi a páni? Tolvaj. Matori sok csatát vívott . Obed szomorúan lehorgasztotta fejét. ahelyett. Az eszesebb főnökök felhasználták az alkalmat. mert még sohasem látta. Csatában hosszú lábú jávorszarvas. és bátor harcos! . remélhet-e. És ha ő beszél. Arról beszélt. majd így folytatta: . majd eszébe jutott. Szigorú pillantást vetett az egybegyűltekre. Ez bizony a sziú vezértől függ.Mi a dakota? .mondta Battius majdnem síró hangon -. akár fehér.A préri ura. Vadász. amit megtehetek.Azt gondolom . hanem a hótól fehér. Úgy látom. hogy felkészüljenek a vita folytatására. és csak azután beszélt tovább. hogy nem vagyok hajlandó segíteni.A segítés egészen más dolog .. hogy haja nem ősz. .Egy szóval sem mondtam. mégis beszél.

hogy már több hold óta nem látta senki. akik nem tértek vissza a hadiösvényről. szóra sem nyitotta száját. remegő hangja elein te tompán. A harcosok felugráltak. míg a moraj meg nem erősöd ik. hogy beszéljen tovább. . Mindenki tudja. és másik helyre költözik. Halk. hanem azokért.Le Balafré. álldogált.kezdte.a sebhelyes arcú. Most már tudja. és minden szem a vén harcos felé fordult. és egészen megváltozott hangon. hogy eltűnt társuk megérdemli-e a dicséretet. kinek a kése metszette le skalpját a fejéről! Így folytatta a ravasz tör zsfőnök vagy tíz percen át.a pánikkal és a Hosszú Késekkel is. Ezzel leült. messze a dakoták falvaitól. de volt ideje lehűlni. akik itt maradnak.Le Balafré napjai hamarosan elfogynak . mert páni kéztől estek el. szinte kísértetiesen kongott. A sziúk a kanadai franciáktól átvették ezt a kifejezést. Wigwamja fölött skalpok száradnak. Wahcondah nem küld már olyan álmot rá. vadul rikoltotta: . mint a bölény. . . A franciák úgy emlegetik az ilyen vén harcosokat: Le Balafré . és egyre hangosabban követelik. Most hős volt valamennyi. és hallgatott. ordítoztak. De mivel az öreg csak állt. aki saját szavaitól megrészegülten még szenvedélyesebben tüzelte bosszúra hallgatóit. és megbántott arccal nézett maga elé. Matori beszédének legnagyobb sikere az volt. vagy fehérekkel csaptak össze. és nógatta. És amikor úgy gondolta. és arcát számos sebforradás éktelenítette el. már több holddal ezelőtt kelt útra az örök vadászmezőkre. Vére heves volt. mint a sasé. de lassanként megerősödött. és megint leült. megunták bámulni. De Matori elfordította fejét. hogy alig tudott járni. hirtelen elhallgatott. mint gyilkosai arca. Egyik-másik harcos tiltakozott. nem a maga kedvéért mondja. és úgy vesztették életüket. Megvárta. Ez a harcos valamikor híres volt szépségéről és daliás termetéről. Szavai olyanok. a jelenle vők nem mérlegelhették. hogy felrázta töppedtségéből a törzs egyik leghíresebb öreg harcosát. Szeme villámlott. A lármázók elhallgattak. mit mond. hogy beszéljen. és minden szem újra Matori felé fordult.Hol van Tetao? Hiába keresitek. hogy nem volt idő gondolkodni. Ez az ember olyan vén volt már. Le Balafré felemelte ráncos kezét. és a kör közepére totyogott. mint az érett gyümölcs a fán. amióta Le Balafré a hadiösvényt járta. hogy a további szavak csak csökkentenék a hatást. és éles volt. és saját hőseiket illették vele. hogy jobb békességben élni. Mégis felállt. Olyan gyorsan sorolta fel neveiket. Sok csatában vett részt. A gyakorlott szónok beszéde óriási visszhangot keltett. De Matori nem beszél. aki rajtavesztett kapzsi vállalkozásán. Hol van Mahha? Talán alszik a wigwamjában? Mindenki tudja. áldozat. és ajka mozogni kezdett. Feszülten figyeltek. skalpja ott szárad egy páni sátor füstjében! Hol van Borecsina fia? Csontjai olyan fehérek. Sok tél hava hullott le a földre. melynek nem nő már a szőre. öklük et rázták. Akkor felugrott.Olyan. Ezért amit mond. Nemsokára elhagyja wigwamját. Le Balafré! . . amikor váratlan esemény történt. Felsorolta a harcosokat. és meg se moccant.hangzott most is az elismerő mormogás minden felől. vagy csak pórul járt rabló. hogy megértsék. kinek halála bosszúért kiált. mely harcokról szól.

milyen jól választott. A legidősebb fia addig zsákmányolt páni lovakat. Legfiatalabb fiának csontjait konza kutyák rágták le. és a kör közepébe vezette. és elindul az örök vadászmezők felé. Megállt Sziklaszív előtt. apja mokasszinjainak nyomába lép. nincsenek már fiai. hogy egy fiatal kart keressen. akik között régi . Dakota férfiak fordította ismét sziúra a szót -. . mint annyi derék dakota tette előtte.Testvéreim! Nincs messze a nap.Igazi puma! Beszéli fiam a dakoták nyelvét? A fogoly szeméből ki lehetett olvasni. aki méltó arra. Két olyan híres nagyfőnök. amikor egy öreg főnök. Nekem fiú kell. hogy mindenki láthassa. gyermekem folytatta páni nyelven. Régóta keresek valakit. hogy nem lesz jó vége ennek a dolognak. fáradt léptekkel elindult a páni fogoly felé.Nagyon jó . de a dakoták folyójánál fogja lehunyni örökre. gyökeréből új hajtás fakad. Arcán ekkor tükröződött csak az igazi elismerés. Szíve urán és parancsolóján csügg. Nem elég erős ahhoz. hogy a sziúk nyelvén beszéljen. de nem szólt semmit. Le Balafré szavait mélységes csend fogadta. nem hátra. büszke arckifejezését. De lám.felelte Le Balafré -. Levelei lehullottak. melyet sokszor gyakoroltak már kevésbé híres harcosok is. De vajon ki követi majd őt. amelyre támaszkodhatik. . és szemmel látható elismeréssel nézegette daliás termetét. Néhány harcos.Én egy százéves szikamorfa vagyok. Lesütötte szemét.Matori arca elkomorodott. hogy engedelmeskedjenek neki. kinek megtört szeme most közelről újra alaposan megnézte. Azután parancsoló mozdulattal intett. Végre megtaláltam. Le Balafré megragadta fogadott fia kezét. aki ott állt a közelben.Fiam a farkasok folyójánál nyitotta ki szemét először . aki sokat látott. . Komoly csendben vették tudomásul az örökbefogadást. megmagyarázta az öreg törzsfőnek. semmivel sem árulta el. A sebforradásoktól borított. és hallgatott. nemes vonásait. mint Matori és Sziklaszív. A vékony sarj a vastag törzsre támaszkodik. És emlékét megőrzi új fia. hogy megértette a kérdést. hogy a fogoly a páni farkasok törzséből való. Abban a pillanatban késsel átvágtá k az ifjú szíjait . Matori szeme néhányszor dühösen villámlott. én ezt az ifjút f iammá fogadom. de egyik sem merte az öreg beszédét félbeszakítani. Matori egyetlen arcizma sem rándult meg. De büszkesége tiltotta. Azzal a csodálattal nézett az ifjú harcosra. Tacsihcsana. míg végül rajtavesztett. . Matori hívei aggódva pislogtak a vezér felé. Azonkívül előrenéz. De az okosabb és tapasztaltabb kis törzsfők nagyon jól tudták. és várta. Nézz rám. hogy nevemet viselje. ráncos arcú ember így folytatta: . mit érez.megszabadult kötelékeitől és a kínzócölöptől. hogy egy öreg harcos őrá támaszkodjék. melynek árnyéka valamikor sok embernek nyújtott üdülést. éppen úgy. ki lép majd az ő nyomába? Le Balafré egyedül van. Le Balafré azért jött ide. Fiává fogadna valakit. Az öreg törzsfő elé vezették. Hátrált egy lépést. Le Balafré nem társtalan többé. és ugyanakkor meg is támasztja azt. Közben Le Balafré lassú.dünnyögte. de nem fiú. amellyel a vademberek a testi tökéletességnek hódolnak. ágai elkorhadtak. Senki sem volt olyan vakmerő. hogy ne maradjon üresen. aki wigwamjába jönne lakni. hogy vitássá tegye ezt a jogot. hogy türelmesen végighallgassa az öreget. a dakoták Szarvasünője jószívű. de még ő is jobbnak tartotta.

és a szokás. ereje megnő. Amikor hadikiáltást hallat. Szíjainak elvágását éppen olyan közömbösen fogadta. tiszteletteljesen megfogta kemény. aki a . Bátorságát ezután azzal fogja kimutatni. és Matori malmára hajtotta a vizet. fiam . hogy senki sem merte felemelni tiltakozó szavát ellene.Atyám nagyon öreg. Ekkor váratlanul olyasmi történt. Aztán egy lépést hátrált. Végiggondolt mindent. Sziklaszív akkor változik sziúvá. s változtatni rajta nem lehet. hogy egy bölény denevérré változott volna át. De ha fiai megtöltik wigwamját. ha a dakoták Szarvasünőjére támaszkodnék. Fiam megmutatta a dakotáknak. Ezekre a szavakra eget verő kiáltozás tört ki. Karja izmos. nem élhet békésen ugyanabban a törzsben. így szólt: . Ám Le Balafré szíve annyira sóvárgott egy fiú után. melyet mindenki meghallhatott.tette hozzá. De addig a napig páni marad. A fiatalasszony most gyenge. megmondtam: ez az ifjú az én fiam! A páni ifjú egy pillanatig habozott. amikor Le Balafré is így beszélt a konzák falujában. Sziklaszív testestül-lelkestül páni. és sziú nye lven felkiáltott: . amit vadászatokon és csatákon művelt. . Feszült érdeklődéssel figyelték a fejleményeket. és a sápadtarcúak laknak.Halljátok szavaimat! Sziklaszív megvizsgálta magát kívül és belül. a fogoly újra Le Balafréhoz fordult. De a fehér haj gyökere bölcsesség.mondta az öreg. pániké nt fog élni és meghalni.Jól van. Volt idő. s ez sohasem változott meg. és ellenségei nevetnének. hog y mindenki érezte: ez végleges.Atyám mégis jobban tenné. sem aludni. barátai sírnának. Mindig ugyanaz az érzés vezette. mely részint a páni ifjú bátorságának szólt. Dárdája hegye rossz irányba fordulna. ahol a Nagy Sós-tó van. szíve milyen bátor. Most azonban Le Balafré felé fordult. A fogoly eddig egykedvűen. majd az öreg törzsfő elé lépett. amit mondtam. ki utolsó napjait felderítse. Még sohasem látta.féltékenység és gyűlölet tombolt. . és a saját fejére tette. Ha a nap nyugaton kel fel a Sziklás-hegység mögül. de ide-oda villanó tekintetük és nyugtalan mozdulataik elárulták izgatottságukat.fehér.Így kell beszélnie egy igazi hősnek. felegyenesedett. részint pedig a nehezen türtőztetett bosszúvágy közelgő kielégítésének. Nézzétek a fejemet . Annyi sziút ölt már meg. hogy wigwamjaikban nem tudna sem enni. Volt abban minden: csodálkozás. elragadtatás és tajtékzó düh. Amikor a zajongók kifáradtak. és csengő hangon. Szíve kőszikla. leírhatatlan megvetéssel végignézett ellenségei tömegén. mely már jelezte a fogoly kikerülhetetlen sorsát. És sohasem láthatja. Láttak már a sziúk igazi páni farkast? Ha nem. ami megszabadította őket zavaruktól. mint annak idején a megkötözését. hogy egy páni sziúvá változzék. Nyilai hátrafelé repülnének. és egy kis csend lett. Dakota férfiak. olyan szent és sérthetetlen. a közelében álló trapperre mutatva. és keleten nyugszik le. amiket még nem láthatott. Ámde Le Balafré tekintélye olyan nagy volt. szinte fásultan viselkedett. nézzenek ide! Fején hadiszínek égnek. mint a hó. ráncos kezét. milyen a szíve. hogy megmutassa. de vannak dolgok. és meleg. hogy szétveri a dakoták ellenségeit. Ez a váratlan döntés olyan gyorsan és határozottan hangzott el. hogy erélyes kézmozdulattal elhallgattatta az itt-ott kitörő ujjongást. szívélyes hangon így szólt: . melyre hivatkozott. Nézd csak .

a rézbőrűek között kereste! A trapper ujját Le Balafré meztelen vállára tette. mint a sasé. hogy ha öregemberek egymással tanácskoznak. De nyolcvan tél elhomályosította szememet. akik ott hevernek megkötözve. és a trapper felé indult. most valamiért hirtelen gőgös.Wahcondah akaratából olyan vagyok. bátyám.. hogy tudja és érezze: valaki marad utána. dakota főnök. . hogy ka pzsi vagyok. Jó néhány perc telt el így. . Azért fogadtam fiammá. akárcsak mi. Testvérem bőre milyen színű? . De bátyám azt hiszi talán. A fa kérge is érdes és repedezett.. hogy öregkorom gyámola legyen. dakota. mint én. Láthatja. Hektor. Itt vagyok a közelében. Sziklaszív. miközben bizalmasan fülébe súgta: . kutyuskám. hazug mingó sem vádolhat azzal. mint a rókáé. aki megmutatja neki az örök vadászmezőkre vezető utat. Az öregasszonyok vad sipítozása lehetetlenné tette a beszélgetés folytatását. amit tanult. mint valamikor. . dakota? Hogy a fiú szívét megnyugtassam. a legádázabb ellenségem. és kihúzta magát. A két öregember hosszasan és kíváncsian nézegette egymást. ami a másé. Ha azt hiszed. mint amennyi egy emberre jut. néha elfelejti.. hogy több földet igyekeztem volna szerezni. amikor kevés ember látta meg a sas fején a kis fehér tollakat olyan messziről.legnagyobb figyelemmel kísérte minden szavát és mozdulatát -. hanem isten. Hát aztán! Nem a bőr a fontos. a kör közepébe nyomultak. még egy aljas. Le Balafré csalódottan elfordult az ifjútól. megvető arcot vágott.Testvérem akkor ne nézzen arra. csak a jó idő meg a rossz idő festette bőrömet sötétebbre. Nézzen csak rám. és nyissa ki szemét! Látja-e a Nagy Sós-tavat a hegyen túl? . van okod így beszélni. mint azok a foglyok. hanem ami alatta van. mit gondolsz. aki megelőzte.Értem. aztán a sziú szólalt meg először. melyet nincs okod szeretni. és már nem dicsekedhetem a látásommal úgy. azért kapaszkodtam ebbe az ifjúba.Testvérem a Hosszú Kések egyike? Akkor fordítsa arcát a lemenő nap felé. mert sajnos.De amikor fiúra volt szüksége. Az öregasszonyok áttörtek a tanácskozók sorain. hogy egy balga vörös ember vagyok. semmi más. Sziklaszív már választott egy atyát. hogy valaha is kinyújtottam a kezemet valami után. és bánatosan nézett sebforradásokkal borított. ez a derék ősz Fej lesz az. Fehérnek teremtett.Volt idő. és elébe ment. de Le Balafré szeme már nem olyan. és ha jó nevelésben részesült is. te belevinnyogsz? A kutyám nagyon öreg már. testvérem mégis idegenben. ráncos arcába. de azért belül egészséges és hibátlan lehet.. hiszen az egész világot akarják. Csitt. hogy a sápadtarcú nem is ember. nagyon igazságtalanul ítélsz meg. miért tettem ezt.Tudod. De ha ahhoz a fajhoz tartozom is. nyughass! Illik az. és nem vonom kétségbe szavaid igazságát. a sápadtarcúak az egész világot látják. aki barátságos mosollyal nézte a két öreget. Ha atyja helyett valaha atyjává fogad valakit.Testvérem feje nagyon fehér. . Ez a mozdulat rettentően felbőszítette a sziúkat. Azt hittem. aki keresztüllát a hegyeken? . és a foglyot ocsmány .

csak a jelre vártak. miközben sűrűn röpködtek a nyilak a feje körül! Nevezzen meg Weucha csak egyetlen páni harcost is. akit könnyű felingerelni. és Matorira mutogattak. és szeme nyugodtan a messzeségbe meredt. mint egy szabadjára engedett véreb.Egyet máris megnevezek! Sziklaszív! . Fenekedve fordult az öreg felé. akit ő ölt meg! . és arcán mélységes aggodalom tükröződött. és reménytelenül berzenkedik végzete ellen. Egy pillanatig szinte kővé dermedten feszítették erejüket egymás ellen ebben a testtartásban. és vigyorogva mutogatta. hányféle módon lehet az ellenség fejbőrét lenyúzni. hanem egy szarvastehén. amíg a fogoly üvölt és jajgat kínjában. hogy tomahawkját a fogoly feje körül forgatta és lengette.szándékosan feszítette a húrt -. mert Weucha diad alát látták abban. . A vénasszonyok mérges indulata átragadt a fiatal harcosokra is. Ekkor kínzója a bárd hideg élét a fogoly tarkójára illesztette. ha tisztességes indiánt akarsz látni! Hány handabandázó sziút ölt meg nyílt harcban. és eltűnt a tömegben. Csak néhány sértő szó kell. Félrelökte az asszonyokat. hogy nem is anya szülte. és végül így kiáltott fel: .Fiam megfeledkezik az egyetlen cselről. amiket a páni k ellen elkövettek. Ám a páni tétovázása csak egy pillanatig tartott.Ma éppúgy készen állok a halálra. Eldicsekedtek fiaik gaztetteivel. hol úgy fogott hozzá. aki különb minden páni kutyánál. hogy a fogoly kínzását megkezdhessék. könnyű halált! A dühöngő sziú hallotta ezeket a szavakat. mintha minden pillanatban belevághatna. holott valójában egyetlen hajaszála sem görbült meg tőle. és rájuk ripakodott. mintha már megkezdené a skalpolást.felelte ez sziú nyelven. a másikat a feszült figyelem tette mozdulatlanná. és gúnyos kiáltásokkal becsmérelték áldozatukat.üvöltötte a sziú. Éppen ebben nyilvánult meg Weucha ügyessége és kegyetlensége. A trapper szeme egy igazi apa aggodalmával követte a tomahawk minden mozdulatát. Ám a fogoly meg se moccant. miközben tajtékzó haraggal megfordult. és halálos csapásra emelte csatabárdját. Az asszonyok ujjongva nézték. Másik kezének villámgyors mozdulatával kitépte a bárdot ellensége kezéből. hogy várjanak még. aztán szemöldökének egyetlen rándításával megadta a várva várt jelet. Ám csuklója a fogoly markába zuhant. Az asszonyok felsikoltottak örömükben. és tej helyett gyávasággal szoptatták. ha igazi harcost akar látni. de nem értette meg. Le Balafré csalódot tan csóválgatta fejét. hogy a fogoly elvesztette önuralmát. Már alig tudták fékezni vérszomjas dühüket. és megfenyegette tomahawkjával. Ám a páni ifjút nem tudták hallgatásából kizökkenteni. és már megvásárolta a gyors. és Hektor panaszos vonításban tört ki. A tomahawk megvillant . Matori még várt egy-két percig .Tégy velem. Nézd meg ezt a nemes páni ifjút. Azon kezdte. A trapper viszont annál közelebb húzódott a fogolyhoz. mely ilyenkor megrövidítheti a szenvedést? Aljas sziúval van dolga. az éles bárd olyan közel suhogott a feje körül. amit akarsz! . Hol így. . bár egy becsületes ember szebb halált érdemel. és úgy tett. mondván: nézzen csak rá. Weucha felpattant. az egyiket a váratlan ellenállás bénította meg. Arcába sziszegtek. Még a trapper is reszketett barátja becsületéért. mint holnap.szidalmakkal halmozták el.

. melyet a rémült asszonyok nyito ttak önkéntelenül. De Matori harsány parancsa visszatartotta őket. és a férfiak hüledezve bámultak a megszabadult fogoly után. és kinyújtott karjával a folyó felé mutatott. még néhány perc. hogy ellenségeik hirtelen megjelentek. Az asszonyok ajkán fültépő jajveszékelés fakadt. A nagy főnök látszólagos nyugalommal intett. és örömük határtalan. Ezután Sziklaszív a véres bárddal utat tört magának. és egy hatalmas ugrással a lejtőn termett. És már hallani lehetett a víz csobbanását. és száz harcos vetette magát a menekülő után. Most száz torokból szakadt ki a bosszúkiáltás.a levegőben. gyorsan átgázolt a résen. és Weucha kettéhasított koponyával zuhant a földre. és izmos karjaival keresztülvágott a folyón. A túlsó parton felhangzó diadalordítás értésére adta a vérig alázott sziúknak. amelyet Sziklaszív már-már elért. De csak egy pillanatig. Állig felfegyverzett lovasok csapata száguldott a lejtőn a part felé. amint Sziklaszív belevetette magát.

XVII. a nagyobbakat meg. hogy bosszút állhasson az elszenvedett gyalázatért. A pánik. hogy arról az oldalról is támadás fenyegeti. Igaz. amellyel harcosainak zöme a fehér varáz slóra nézett. akik lóhalálában nyargaltak ide. ahonnan megfigyelhette az ellenség mozdulatait. amikor látta. és várjanak a támadással a sötétség beálltáig. Matori felment egy magasabb pontra. hogy megütközzenek-e vagy sem. A távolban megpillantotta a squatter sátrainak körvonalait. nem siettek a támadással. Mindez fülsiketítő lármában. ha tőle függ. amikor kezébe ragadta az íjat és a lándzsát. és támadásra indulni. Harcosai egy gazdátlan paripát is hoztak magukkal. hogy egyelőre visszahúzódjanak. hátraterelték. akár egy nyájat. és veszedelmes lett volna a folyón gondolkodás nélkül átkelni. Míg az asszonyok rikácsoltak. jóllehet kevés reményük lehetett rá. Matori magához intette azt az öreg harcost. Matori most mutatta ki nem mindennapi lélekjelenlétét. sőt minden bizonnyal válogatott harcosokból. a nagy főnök higgadtan intézkedett. akikben megbízhatott. és ujjongó harcosai diadalkiáltásait hallgatta. és gondosan megvizsgálta a pu skát. hogy vezérük még megülhesse. hogy vezérüket kiszabadítsák v agy megbosszulják. hogy esetleg eltemetik vele együtt. A ló hátán keresztbe rakták a törzsfőnök legszebb íját. Súlyos gondot okoztak foglyai is. Ideoda nyargalt. A fiatal törzsfőnök szeme felcsillant. kénytelen volt az ellenségre bízni. Első gondolata az volt. öröme nem ismert határt. Arcán zord mosoly villant át. de bámulatos gyorsan zajlott le. míg az ellenség csupa lovas férfiból állt. a gyerekek sivalkodtak. HARCOK VÍZEN ÉS SZÁRAZON Nem volt idő a tanakodásra. hogy a férfiakat tomahawkkal teszi el láb alól. akik első és legfontosabb céljukat ilyen váratlan és szerencsés módon máris elérték. arra számítva. Matori ebben a pillanatban határozta el magát arra. De visszatartotta az a tagadhatatlan félelem. és az igavonó állatok hátára rakták. akik már járni tudtak. amelyet átnyújtottak neki. hogy dűlőre viszi a dolgot. Tudták. a nőket pedig az indián asszonyok kezére adja. Minden épkézláb férfi fegyvert ragadott. hogy az ellenség száma jóval kisebb a sziúékénál. de amikor újra lóra szállhatott. tegzét és lándzsáját. Ám az asszonyok és gyerekek jelenléte óvatosságra késztette. azután megállította lovát. hogy a sziúk túlerőben vannak. Az anyák hátukra vették a kisebb gyerekeket. Az asszonyok sebtében leszerelték a sátrakat. ha megtalálják a holttestét. Azonkívül neki az asszonyok és gyerekek védelméről is kellett gondoskodnia. Harcba is bocsátkozott volna. hogy az ő emberei inkább vadászok voltak. mint harcosok. és ezért jó lesz előbb a páni csapattal végezni. De Matori csapatában is voltak jó harcosok. Pedig Sziklaszív valósággal epedve várta. Tudta. akit már korábban megbízott a . A döntést. Az óvatos indián taktikának sokkal inkább megfelelt az.

hogy harcolni menjen. Töprengéséből Battius siránkozó hangja riasztotta fel. hogy ezt nem látja be. A folyó túlságosan széles volt ahhoz. .harcban részt nem vevő személyek felügyeletével. és tudományos gyűjteményem maradványait is magammal vigyem. Most vállára tette az ujját.. aki még fiatal volt ahhoz. a gyerekeket és az értékesebb holmit a tá bor mögé hurcolják. hogy szükség esetén a közeli erdőbe menthessék. hogy ki ssé meglazuljon az a kínos és fárasztó kapcsolat. Ami pedig a maga becses személyét illeti.felelte az öreg. szerény tudásommal . mely visszaadta szabadságát. Sziklaszív váratlan kiugrása őt is meglepte. hogy a silány indián lövedékek át tudjanak repülni fölötte. akkor esetleg még fel tudnám használni a kínálkozó alkalmat. A trapper figyelmét semmi sem kerülte el abból. Nincs szüksége arra. Ezeket egyelőre nem bántotta és nem is fenyegette senki. hogy Sziklaszív régóta leste és villámgyorsan kihasználta a kedvező pillanatot. hogy itt nem férfiatlan szökésről van szó. legfőbb ideje. a jó isten a préri számára teremtette. Két megnyergelt ló állt előtte. hogy az asszonyokat. Most már látta. nyilván azért. amit a tisztelt úr magáva l hurcol. és intett harcosainak.Azokat a bogarakat és gizgazt.Bezzeg ha szabadon mozoghatok. hogy akár hason csúszva is eljussak a legközelebbi fehér telepre. A főnökök mégis átküldtek puská jukból néhány golyót. Cso dálom. két kamasz felügyelete alatt. . Ha legalább a lábam szabad lenne. hogy egy fiatal törzsfőnök ajkáról lesse a bölcsességet.. A zord öreg vad vigyorgása elárulta. Ezúttal mellőzték az ünnepségeket és harci dalokat. azt hiszem. ami történt. . végül arra a következtetésre jutott. . úgy. a csacsi hátára kötve. Atyám elég öreg. és így szólt: . amelyekkel máskor a hadiösvényre léptek. mennyire örül annak. és az emberiségnek semmi érdeke sem fűződik ahhoz. Persze egy ilyen könyvmoly nem lát az orránál tovább. Matori lóra ült. hogy örömét eltitkolja. mert különben. hogy szabad kezet kapott. még nagy hasznára lehet a társaságnak. Matori sátra azonban érintetlen maradt. hogy szót emeljen a fehér foglyok érdekében. Az egész csapat némán ügetett a folyópart felé. hogy közeledik a döntő pillanat. és legfeljebb egy órával hosszabbíthatja meg a páni ifjú életét. az öreg trapper ujjongott magában.Nem tudom . persze eredménytelenül. ahogy van. .Kedves bátyám.Miféle hasznára lehetek így embertársaimnak? . és majdnem megfeledkezett arról az óvatosságról. A trapper észrevette. mind a kettő elvész az emberiség számára.felelte a vitatkozni szerető doktor. Az öreg megfigyelte e zt és sok egyebet. attól tartok.Ha fiatal harcosaim a pánikkal összeütköznek. Mialatt a sziúk haragja és jajveszékelése Weucha halála és Sziklaszív szökése fölött egészen felkavarta a tábort. mely kudarcra van kárhoztatva. A páni csapat felbukkanása fölöslegessé tett e azt a kétségbeesett és vajmi kevés reménnyel kecsegtető kísérletet. De csakhamar ráeszmélt. sőt az első percben bosszankodott és szégyenkezett is miatta. akiben remélhetőleg megmentőmet tisztelhetem kezdte Obed -. osszál ki késeket az asszonyo k közt. hogy mindezt innen elhurcolják. hogy kövessék. amelyet ezek a sziúk az én alsó végtagjaim és Asinus oldala közt létesítettek.

Mikor tanulja meg.még a tábori sebészt is pótolhatnám . milyen fontos a türelem! . és fejük fölött meglóbálták a kést. Egyik csúnyább squaw7 mint a másik. Megtörtént egyszer.vágott a szavába Middleton. hogy mozogjon.Köszönöm.. .mondta most Paul -. Mérlegelni is kell.nevetett Paul. . amit nagyon kellemes lenne hallgatni szabadlábon. . . Mi ddleton is mozdulatlanul hevert a földön. mintha nem sántikálnánk semmi rosszban. mit beszél Paul. Nem csodálnám. amennyiben vérontásra kerül a sor. . ez jól sikerült! Szerencse. Figyelmét egészen más kötötte le. doktor. Már régen elhatároztam magam is.mondta a trapper. miközben körültáncolták az öreg sziút. Ha ezek a vén boszorkányok észrevesznek egy gyanús mozdulatot.Ide hallgasson. és mindenki arra nézett. miközben kissé eltávolodott tőlük. hogy odalenn olyan nagy üvöltözés támadt. kedves öreg . nekem sincs róluk valami jó véleményem. akkor nagyon téved. és óvakodott attól. hogy hallgassák meg. Ezek vad örömmel ragadtá k meg a fegyvert..Hagyja már abba. mely hadszíntérré változott. hanem ravaszságra.Ebben a pillanatban roppant gyorsan és ügyesen keresztülvágta a szíjat. De nem panaszkodom. hanem vágja el a kötelékeinket! .Ez már kíméletlenség. Az egyik a szóáradata. . A trapper nem is hallotta. nehogy észrevegyenek valamit! . és bozontos hajuk összekuszálódott a szélben. No. most vigyázz! Mindenki mozdulatlan marad! .Így ni. ő is. ami a húsomba hasít. De nézze csak ezeket a vén boszorkányokat. és a völgybe bámult. De jobb későn. a másik pedig ez az átkozott szíj. . amely a bíróság előtt Kentuckyban valaha is elhangzott. öreg. egy jól megsütött bölénypúp mellett. majd Middletont szabadította meg kötelékeitől. De óvatosan. öreg . Ám amíg maga ilyen félelmetesen szamaragol mellettünk. . csak lesem a kedvező pillanatot. Beszélgessünk csak. Fejüket vad mozdulattal hátravetették. amely Paul egyik karját megbénította.Egy indiánnak eszébe sem jut. olyan vérszomjas némberek. Időnként üvöltésben törtek ki. és intett a vénasszonyoknak.Hát ami azokat a bíróságokat illeti. . Bicskájának egy ügyes mozdulata többet érne most.Ez olyan volt. 7 Az indián nőket a jenkik squaw-nak (ejtsd: szkvó) nevezték . és átvágta többi szíját is. kicsit ké sőn jött. Hogy a szíjaikat átvágom. most már beszélhet . ha a csatában megsebesül. és ugyanakkor kését Paul felszabadított markába ejtette. az természetes. nem mernek közelebb jönni. . mintha még mindig gúzsba volna kötve. mint a májusi hó. ha most két do lgot sürgősen elvágna. a puszta bátorság is elég. Igazi boszorkánytánc volt. ha nekünk esnének.mondta Paul. hogy orvoshoz folyamodjék. és halkan. Egy pumakölyöktől nem lehet türelmet várni. egyhangúan énekelni kezdtek.Jól van. mint a legszebb beszéd. mint soha.A maga nagyapja nem volt ilyen heves. akkor végünk van! Itt nem hevességre van szükség. Mindent a maga idejében. A többit most már intézzék el maguk. hogy egy öreg harcos késeket oszt ki az öregasszonyok között. az isten szerelmére! . Ne kéresse magát annyit.Ha azt hiszi. Inkább a javasasszonyokhoz fordul. A trapper közelebb lépett hozzájuk. és kikaparnák a szemünket. De azért megszívlelte a trapper intő szavait. szeretném. ami könnyen megtörténhetik. Észrevette.

Mintha csak tudta volna. és a trapper már attól tartott. Hátrafordult. A boszorkányok hüledezve bámultak rájuk.Mire való ez? . aki semmivel sem volt irgalmasabb a sziúknál. Szavait újabb ordítozás követte. . Néhány fúria körülvette a trappert. ahogy csak torkán kifért. hogy Paul és Middleton ereiben felfrissüljön a vérkeringés a hosszú zsibbadtság után. és nyugodtan szemébe nézett az egyik dühöngő asszonynak. és hanyatt-homlok elszaladtak. hogy Battius doktor megörökítse jegyzőkönyvében az utókor számára. Mögötte feltűntek állig felfegyverzett.kiáltotta az öreg trapper. egyszerre talpra ugrottak.Itt az ideje. megfordultak.kiáltotta sziú nyelven. és késükkel hadonásztak az orra előtt. . Gondolják meg a sziú asszonyok: nem nagy dicsőség egy öreg ember életét megrövidíteni. Fiaival együtt szó nélkül. sőt ezt a sorsot most az öreg trapper sem kerülhette el. de gyorsan és ügyesen újra megkötözte Pault és Middletont.Népem hatalmas varázslója! . de a rémület annyira megbénította. és beszélj! Mondd meg a dakota asszonyoknak. hogy egy másik ellensége kezébe került. A helyzetet megint Asinus mentette meg . és megdöbbenve látta. .. és sok nyíl süvített el a fejem fölött. hogy még a trappernek is borsódzott tőle a háta. mi vár rájuk! Battius megértette az öreg trapper cselfogását. hogy egyetlen hangot sem tudott kiszorítani a torkán. visszatérve társaihoz. tagbaszakadt fiai is.kiáltotta az egyik szipirtyó.Emeld fel hangodat. Most olyanok voltak. amint áldozatuk fölött köröznek. . Társai követték példáját. Matori sátrát szétszedték.mondta a trapper. Ishmael nem méltatta a trappert és barátait arra. Dicső ordítás volt. a foglyok felé tartott. De tévedett. miképpen szabadíthatták ki tagjaikat ilyen hirtelen a szíjak szorításából. hogy most tőle függ gazdája élete. . olyan harsányan. A vállára nehezedő kéz Ishmael Bush keze volt.kérdezte.talán a legvadabb valamennyi közül . hogy szándékait megmagyarázza. a nőket a sátorral együtt felrakták a lovakra. olyan hatalmas ordításban tört ki. akik Matori sátra mögül léptek elő. De a legöregebb asszony . .hirtelen kivált a körből. Mintha csak összebeszéltek volna. mert egy herkulesi erejű kéz markolta meg a vállát. A zsibbadtság egy szempillantás alatt nyomtalanul eltűnt. Az öregasszonyok megtorpantak. Szavaival csak időt akart nyerni. . Az történt. mint a keselyűk. és elindították a .Most senki sem törődik velünk. megérdemelte volna. Erre csak egy magyarázatot találtak: a varázsló bűvös hatalma a dta vissza szabadságukat. hogy eltűnjünk innen! .Már sok tomahawk villant el mellettem. . Torkán akadt a szó. és mint egy ragadozó madár. De a fenyegetően meglóbált kések ugyancsak meggyorsították Paul és Middleton vérkeringését. hogy nagy ívben megkerülték és úgy támadták meg a tábort. A vénasszonyok eldobálták késeiket.Mi addig megskalpoljuk a sápadtarcúakat! . Lehet. hogy a fiatal dakoták az ellenség skalpjaival térnek vissza. és mégis itt vagyok.A harc még nem dőlt el. hogy valamennyien áldozatul esnek a vérszomjas boszorkányok feltartóztathatatlan rohamának. Nem tudták megérteni. hogy egy tapodtat is hátrálna. mely lecsap a zsákmányára.Minek ez a szomorú ének? . anélkül.

kihívó. Mivel egyik csele sem vált be. Sziklaszív néhány pillanatig sóvárogva bámult a zátonyra. Amikor a páni harcosok látták. Amikor lova horkantva kievickélt a vízből. de még a fehérek is méltán boszorkányságnak tarthatták volna. Szándékát felismerve. mint Sziklaszív odaát. hogy a sziúk az átkelőhelyen is túlerőben legyenek. mindkét sereg szeme előtt. Ez a zátony a legmagasabb pontján kissé ki is emelkedett a vízből. A nemes paripa. de Sziklaszív nem akarta lovait kifárasztani. A páni indiánok főnöke csakhamar ráeszmélt arra. mely úgy szólt. mintha kitalálta volna gazdája szándékát. A ló részint úszva. hogy belevesse magát a vízbe. Mindez olyan gyorsan történ t. A látvány a pánikat lelkesedéssel töltötte el. ha többen támadnák meg. Ennélfogva megváltoztatta terveit. aztán tudtára adta a kisebb törzsfőknek. A folyó. míg a sziúk kihívónak és megalázónak érezték. Elrendelte. ahol a két ellenséges csapat a folyó két partjáról figyelte egymást. mi történik a túlsó parton. becsmérlő szavakkal igyekezett a másikat valami meggondolatlan lépésre ingerelni. és néhány ló biztosan megvetheti rajta a lábát. egy helyen a kétszeresére szélesedett ki. követve Sziklaszív parancsát. s mindegyik hetvenkedő. és az innenső parton ugyanabban az irányban nyargalt velük. A terep. és ágyának közepén a hullámok gyűrűzése elárulta. Míg ezek az események a fennsíkon lejátszódtak. Legalább ötven nyíl és néhány puskagolyó repült a kis sziget felé. ahol zavartalanul keresztülúsztathat a folyón. de nem érte el célját. a harcosok sem töltötték tétlenül a völgy mélyén az időt. A páni vezér váratlan megjelenését a sziúk dühös ordítozása fogadta. amelyet kiválasztott. és a páni farkasoknak megint valami más módszerhez kellett folyamodniuk. hogy nemcsak a sziúk. hogy siessenek a védelmére. Ekkor néhány sziú harcos előkészületeket tett arra. lába elég nagy száraz területre ért. és csapatával visszahúzódott a partról. hogy a jóval nagyobb számú sziúkat átcsalogassa a vízen. Néhány gyors szóval beavatta tervébe alvezéreit. Inkább harmadszor is megváltoztatt a tervét. a fiatal páni törzsfőnök a legvitézebb módon. hogy a víz ott nagyobb homokzátonyt takar. Igaz. részint gázolva elérte a szigetnek is nevezhető homokzátonyt. és nyílt csatában megmérkőzhetik ellenségeivel. kecsesen és büszkén lépkedett a folyó kellős közepén. Sziklaszív számítása bevált. hogy elfogadja a kihívást. és a páni vezér tűrhetetlen elbizakodottságát megtorolja. erre a célra nagyon alkalmas volt. Matori minden lovasa mögé egy-egy gyalogost ültetett.squatter új táborhelye felé. ha a sziúk . és közben megérlelte elhatározását. és egyedül kíván szembeszállni vele. Ám ezek nem mentek lépre. de hagyják magára. hogy a talaj ott elég szilárd. A gyakorlott szem felfedezhette. maguk is visszahúzó dtak. Ott váltunk el tőlük. A pánik fiatal főnöke lovasaival elnyargalt a part mentén megfelelő átkelőhelyet keresve. Ám Matori hangos kiáltással visszaparan csolta őket. saját életének kockáztatásával akarta a győzelmet kivívni. azután lovával együtt belevetette magát a hullámokba. hogy a pánik megelőzhették volna a sziúkat. Matori ezzel elérte azt. hogy az egész csapat vonuljon vissza a partról. hogy az időfecsérlés inkább az ellenségnek kedvez. mely általában mély és gyors sodrású volt.

erőt véve haragos indulatán. tegezét.Wahcondah több bölényt teremtett. Matori kétszer-háromszor körbetáncoltatta lovát. kezével üdvözlő mozdulatot tett. és méltóságteljes nyugalommal várta ellenfelét. amaz meg az omaháké. A két törzsfőnök fegyverzete körülbelül egyforma volt. mindegyiknek volt bőrből készült pajzsa. Többször felemelte karját. Sziklaszív gőgös nyugalommal sétáltatta lovát a homokzátonyon. Most azután bosszút áll rajta. Amíg a nyilak és golyók a feje körül röpködtek. Nem jelölte ki. és a következő percben a két férfi szemben állt egymással. A ravasz sziú a fiatal páni főnök nemes érzületére alapította számításait. akit ezerszeresen meggyűlölt azóta. hogy kicsúszott a kezéből. mintha észre se venné dühösen ordítozó ellensége it. ahol megtalálhatja. tenyerét kifelé fordítva. íját. láthatja. észrevehette volna rajta a titkos öröm felvillanását: sikerült újra megközelítenie félelmetes ellenfelét. magasra emelte lándzsáját. S amidőn Matori békés szándékait jelezte. és körülnéz a prérin.mondta Matori. Hosszasan és komolyan méregették egymást. majd a kis sziget közepébe nyargalt.A sziúk azért jöttek talán ide. nyugodtan várta Matori közeledését. és torkán diadalmasan tört elő a pánik hátborzongató csatakiáltása. hogy ez a bölény a pániké. még jobban bemerészkedett a vízbe. és így szólt: .késznek mutatkoznak megmérkőzni vele. Sziklaszív meg is tette. De Matori arckifejezése sokkal nyájasabb volt. hogy megállapítsa. hogy a különféle rézbőrű nemzetek nem férnek el egymás mellett? . hogy ugrasson oda ő is. hogy megvédje a támadó fegyverektől. hogy a sziúk semmiféle árulástól vagy becstelenségtől sem riadnak vissza. ott keresi a bölényt. Elegendő . hogy ez a vad a konzáké. hogy jöjjön közelebb. amelyet a fiatal páni főnök gúnyos hangja korbácsolt fel benne. amelyet lovagias ellenfele ebből a célból szabadon hagyott. hogy békés szándékait jelezze. pedig tudta. és nemsokára kikecmergett a zátony egyik végében. és nem is csalódott. Ha valaki most közelről figyeli Matori arcát. Sziklaszív lemondott minden óvatosságról. mint rézbőrűt. kését és csatabárdját. Mindegyik készenlétben tartotta dárdáját. ha messze kell nyargalnia falujától . mint a páni farkasé. miképpen fogadja ellenfele a békés közeledést. aki nem becsüli le ellenfelét. hogy engedélyt kérjenek a páni farkasoktól sátraik felütésére? felelte a másik alig leplezett megvetéssel.Ha a páni harcos fellovagol a dombtetőre. Maga is elhajította puskáját. De amikor látta. azután mélyebben hatolt a vízbe. amaz meg a dakotáké. . . és örökre megszabadul tőle! Sziklaszív a zátony másik végébe húzódott vissza. és újra megállt. és udvarias kézmozdulattal intett a páninak. hogy az átkelés után újra biztosan üljön a nyeregben. hogy a sziú törzsfőnök a vízbe ereszkedik. ahogy jó harcoshoz illik. szabályos párviadal formájában egyenként Matori most egy kis darabon begázolt a vízbe. A sziú nem habozott tovább. Miért van az. még akkor is. és két karját mellén összefonva. hogy a világ nagyon nagy. arra ingerelve ellenfelét.Ha egy sziú sátrában éhség ver tanyát. Pajzsát hátralökte. aztán megállt. Még a puskáját is visszahajította a partra.

Forduljunk egyesült erővel a sápadtarcúak ellen! .Ha Matori ilyet mond. . dakota.mondta a sziú méltatlankodva. ahol Ishmael sátrainak körvonalai rajzolódtak az ég aljára.Mióta gondolkodnak így a sziúk? . a wigwamod füstjében száradó skalpokat. . A messzeségbe mutatott. és mohón leste.Belefáradtak a sziúk a vadászatba? Csak megsütni akarják a vadat.A harcos maradjon harcos. ahányan csak vannak! Nincs kivétel . Minek jönnek ide? Skalpoljuk meg őket. Két skalptól eltekintve. de gyorsan erőt vett magán. nem! . . A hosszú éjszakákon sokat gondolkodott népe sorsán sátra sötétségében. Azt mondta magában: „Számold meg. Elég sápadtarcú nyüzsög törzseink vadászterületén. Egy teljes perc telt el így. De ellenségeit ne testvérei közt keresse. . és közelebb húzódott a pánihoz. valamennyit vörös fejről vágtad le! Hát helyes ez? Pusztítja-e a farkas a farkast? Megfojtja-e testvérét a csörgőkígyó? Akkor te miért emeled tomahawkodat rézbőrű testvéred ellen?” . és rágcsáljátok a fák száraz gyökereit”? . Ellenségeink számosabbak.Nekem vannak sápadtarcú barátaim is. . .Egy órával ezelőtt még sziú tomahawk villogott a szemem előtt. Ők gazdagok.Mit javasolnak hát a sziúk? . és mintegy bizalmasan.Ha a rézbőrű örökké csak testvérét üti. és lándzsája egyik végét leengedte a földre. tépjék ki a nyelvét! . ne hagyja el a prérit! Útja legyen nyitva ide. még közelebb lépett hozzá.Nem. mint fiatal testvére.felelte Matori.kérdezte a fiatal páni. mit szól a páni. . maga is jól láthatja ezt. elejteni nem? Be érik az elhullott állatokkal? Felsebezte lábukat a hadiösvény. . megkérdezte: . de kifelé zárva.Nem. sziú. Elhallgatott. Ez Wahcondah akarata.Igen.felelte Matori.tette hozzá. ki lesz a préri ura? A sápadtarcúak. és inkább leülnek a fűbe? Nincsenek már férfiak a sziúk között. Ha testvérem kinyitja szemét. akár a medve nyomát. De Matori több telet látott. Könnyedén a másik végére támaszkodva. és szelíden felelte: .A nagy sziú főnök megfosztja harcosait a dicsőségtől? Azt mondja embereinek: „Dobjátok el tomahawkjaitokat. így kell egy fiatal főnöknek beszélnie.Elég volt a görbe utakból! . testvérem! .öljük meg valamennyit! .kérdezte Sziklaszív élesen. hanem valamennyi csupa squaw? A sziú főnök keze ökölbe szorult a vérlázító sértés hallatára. és már a préri is kicsi nekik. Kövessük mindegyiket szüntelenül. akik min dig éhesek. .tiltakozott Sziklaszív. mi szegények vagyunk. a madarak az ég alatt és a bölények a prérin. . és meg is találják a páni farkasok falujában. hogy a testvérek mégis ölik egymást? Sziklaszív is hátravetette pajzsát.kérdezte Sziklaszív. . Miért van az.táplálékot teremtett valamennyi vörös gyermekének. Ha egy sápadtarcú eljön ide. mint a levelek a fákon. Oltalmat kértek tőlem.

. nem törődött senkivel. és készenlétben tartott nyilát is ugyanabba a kezébe fogta. Még egyszer megrázta öklét. Az éles kés süvítve hasította át a levegőt. A régen kieszelt áruló mozdulat olyan gyorsan és váratlanul következett be. de a két harcos egyike sem tudta a másikat kivetni a nyeregből. úgy kerülgette egymást.hogy egy halálos döfést kikerüljön . megfeszítette. aztán közvetlen közelről nekieresztette a fiatal páni csupasz mellének. és arca bősz mosolyra torzult. A dárdák egymásnak csaptak. mely átfúrta ugyan a sziú pajzsát.kiáltott fel Matori. és villámgyorsan nyilat tett íja húrjára. és a földre zuhanva. Gyorsan megfordult. Egyetlen ugrással a zátony szélén termett. mely eddig a folyó mindkét partján honolt. hogy a párviadal győztesét megölje vagy megvédje. lovasát maga alá temette. A páni vad diadalordítással döfte dárdáját ellensége lovába. mint két fecske. Ekkor a sziú . most vad ordítozás törte meg.kiáltotta. és felkapta az eldobott kést. és egy pillanatig tétovázott. Mindkét tegez kiürült. hogy két hátsó lábára ágaskodjék. és hegye már nem tudta a páni ifjút megsebezni. és megvető mozdulattal ellensége lába elé dobta. hogy a harcosok rendes módján már nem lehetett védekezni ellene. és már vér foly t. . és pengéje egészen szaruból faragott nyeléig belefúródott. A nyíl a ló nyakába fúródott. Késével és tomahawkjával rávetette magát a páni ifjúra. ha a víz fölött köröz. de saját lova is megbotlott.kénytelen volt levetni magát a lováról. Sziklaszív még a gondolatnál is gyorsabban küldte vissza bosszuló nyilát. hegye eltalálta Matori pőre mellét. Most gyors és mesteri hadmozdulatok következtek. második ugrásával már a tajtékzó hullámokba lendült. Sziklaszív pajzsa a hátát verte. De érezte. A sziú kezét a fegyverre tette. a homokzátony szélére támoly gott.. hátrált és előtört. Arcán vad harag és olthatatlan gyűlölet tükröződött. és élő pajzsként takarja el nyakához simuló gazdáját. és lábával már a vízben. aki közben már kiszabadította magát lova alól. . Ám Sziklaszív. és hatalmas erőfeszí téssel megrántotta lova kantárját. mint az íját. de Matori maga sértetlen maradt. hog y előnyös helyzetét kihasználja. A két küzdő jobbrabalra hajolt.Akkor halj meg. megállt. Néhány percen át szakadatlanul csattogtak a megfeszített húrok.Kölyökfarkas! . milyen kevés ideje van hátra. porfelhő kavargott a levegőben. Sziklaszív felismerte kétségbeesett helyzetét. és süvítettek a kilőtt nyilak. ostoba! .Az én skalpomat nem kapod meg soha! Ezzel kirántotta sebéből a kést. A víz felszínét nagy vérfolt festette sötétre. azután belevetette magát az árba. De éles szeme még idejében felismerte alattomos ellensége szándékát. Vagy ötven harcos ugrott a vízbe mindkét csapatból. de az ellenfelek ereje lankadatlan maradt. vajon kihúzzae. aki még nem tudott lova alól kikecmeregni. pengéjét hüvelyk és mutatóujja közé fogta. Kitapogatta kését. Így kényszerítette a nemes állatot. azután teljes erejével ellensége felé hajította. Most a sziú kiáltása követte Sziklaszív korai diadalordítását. és törtetett a kis sziget felé. A páni vezér itt merült bele a vízbe. A feszült csendet.

Mire a nap lebukott a látóhatáron. Már-már a visszavonulásra gondoltak. a pánik meg. Legvitézebb főnökeik elestek. társaikat pedig rémület fogta el. és ellentámadásba kezdtek. és a látvány új lelket öntött beléjük. Ez már sok volt a jóból. A sziúk kénytelenek voltak felhasználni a talaj egyenetlenségét. Most már kevesebb harcos esett el.Ezalatt megkezdődött a vízi csata. száguldva üldözték őket. De a véres trófea felbőszítette a sziúkat. dús fű. A sziúkat jól elrejtette a sűrű.szaladtak a szélrózsa minden irányába. A sziúk megfutamodtak . Még egy sortűz Bushék puskáiból elegendő volt a végső győzelemhez. A másik öreg. A pánik visszaszorították a sziúkat a túlsó partra. Ekkor a küzdőtér bal oldalán harsány csatakiáltás tört fel. Az elesettek közt volt Lebegő Sas . és a harcosok elárvultnak érezték magukat.az öreg törzsfő. de minden erőfeszítésük meddő maradt. helyesebben a bajból. a csatatér végképp elcsendesült. A pánik örömrivalgással fogadták. ahová ellenségeik lóháton alig tudtak behatolni. és a kis szakadékból mennydörgő sortűz adott az ütközetnek egészen új fordulatot. hogy kiűzzék a sziúkat fedezékeikből. vagy ha behatoltak. akik ezt az alkalmat ragadták meg. A csata ezen a terepen váltakozó szerencsével folytatódott. A folyóból Sziklaszív bukkant elő. hogy szövetségeseiken bosszút álljanak. Előrontottak rejtekhelyükről. íjaiknak semmi hasznát sem vették. amikor megütötte fülüket vezérük jól ismert hangjának diadalmas kiá ltása. és tomahawkjaikkal sem tudták. és az elkeseredés megkétszerezte erejüket. Öt-hat sziú holtan vagy súlyosan megsebesülve dőlt ki a sorból. akár vadászaton az agarak. és a bokrok közt vagy a magas fűben keresni menedéket. Most már jól látták a közelgő Ishmaelt és óriás fiait. szívét nyíl fúrta át. hová sújtsanak. Túlerejükkel már-már szétszórták a páni csapatot. és magasra emelt kezében Matori skalpját lengette. . Borecsina is itt fejezte be életét. sőt a szárazföldre is követték őket. de hasztalan. aki a béke mellett emelt szót a tanácsban. Mindent elkövettek.

dárdájára támaszkodva. Nem sokat értek a joghoz. Le Balafré volt és leánya. mint egy igazi patriarcha.ahhoz legalábbis földrengésre lett volna szükség -. ha igazságot kell tenni ember és ember között. Sorba álltak. Elhatározta. Battiust és az öreg trappert. Komoly arca. hogy valami igen fontos és megmásíthatatlan elhatározásra jutott. Szeretett volna beszélgetni Ishmaellel. . Sziklaszív jól meghajszolta. Arca belső tusakodást és szorongó félelmet árult el. hogy egyedül jött ide. Fiai elő is hozták Middletont és Inezt. A völgy mélyén mintha álmosan hömpölygött volna a folyó. és nem félt senkitől. Eszter nem hanyagolta el napi munkáját . de kevesebbet zsémbelődött. de egy törvényt ismerek. Csak Ishmael sátrai álltak ugyanazon a helyen. fogat fogért! Ez a törvény legalább értelmes és igazságos. amit a telepeken tanult bírák látnak el. ami neki jár . hogy vezessék elő a foglyokat. mely abban nyilvánult meg. Nemsokára Ishmael megparancsolta. és még gyermekeivel is halkabban pörölt. Ishmael Bush nem támaszkodott senkire. A sor végén még két ember jelent meg. sőt még Eszter is otthagyta tűzhelyét. de amit látott. Ishmael komor arccal járkált kicsiny táborában fel és alá. Mindenki megkapja. egy cseppet sem volt biztató. Fiai azt olvasták le arcáról. és olyan méltóságte ljesen fogott hozzá. Rendes foglalatosságukat abbahagyva. zord pillantást vetett foglyaira. hogy ma ítélkezni fog. mint máskor. Abiram a többiektől félrehúzódva állt egy fa alatt. se kevesebbet.Ma azt a hivatalt kell betöltenem itt a prérin. Amikor látta. és várták. hogy még Middleton is bizonyos tisztelettel nézett rá. akinek nem parancsolt senk i. Tacsihcsana. mit határozott sorsuk felől az. . A Bush család fiataljai kíváncsian bámulták őket. hogy gazdájával együtt messziről érkezett. Aggódva leste sógora arcát. feszült várakozással figyelték apjuk minden mozdulatát. A LESZÁMOLÁS Másnap a préri olyan volt. Mellette lova rágcsálta a füvet: gőzölgő orrlyukai elárulták. A komor színjátéknak egyetlen olyan tanúja volt. hogy ma ezt a törvényt fogom alkalmazni. és az ég is szelídebben borult a tájra. mint egy kihalt sivatag. akit saját akarata és ereje tett meg bírájuknak. ahol ember még sohasem járt. Ishmael hidegen fogadta új szövetségesét. majd a századoshoz fordult. aki kétségtelenül a legelőkelőbb volt köztük. hogy idejében itt legyen. nem harcosai kíséretében.XVIII. Sziklaszív komoly arccal állt a közelben. mint egy nappal előbb. Még finom lelkű tapintatosságát sem méltányolta. mely így hangzik: szemet szemért.se többet. hogy hallgatózzék. hogy valamenny ien együtt vannak. de nem merte megszólítani. Ünnepélyesen kijelentem. Egy hihetetlenül öreg indián férfi és egy fiatal indián asszony. hatalmas termete és a tekintetéből áradó komorság annyi méltóságot adott ennek a törvényen kívül álló embernek. Pault és Ellent.

Lehet. hogy bizonyos idő múlva és bizonyos feltételekkel visszaadom. Így még barátokra is szert tehet. és akarata ellenére elhurcoltam ebbe a pusztaságba . hogy a törvény karja hosszú. de olyan sötét pillantást vetett rá.Hallgass! .. . és homloka elborult. hogy súlyos hibát követtem el. és az ártatlan visszakapja szabadságát. Tekintete hosszabban elidőzött Middleton arcán. . erre vetemedtem. százados úr. akik néhány szót szólhatnak az érdekében. Ha velünk akarnak maradni.Nem lesz köszönet benne! . . mintha látni akarná szavai hatását.Még te mered kinyitni a szádat? Ha nem károgsz a fülembe. és arcán csalódás. ne álljon meg félúton. hogy a hölgy visszakerüljön családjához.kiáltott rá Ishmael. Most megint Middletonhoz fordult. ahogy jólesik neki! Amíg a trapper beszélt. . . hogy sógora tüstént elnémult. de azért tudja. . pusztíta ni.Ha már egyszer megtetted. a számla ki van egyenlítve .Ez bizony így van . volt időm átgondolni a dolgot. hogy ebben az országban mindenki úgy élhet.vágott a szavába Ishmael. hogy a bűnös elnyerje büntetését..Ha már belátja hibáját . hogyan teszek igazságot én! .Amikor idáig eljutott. . ők az úristenek.erősítette meg a trapper is.Maradjon meg jó szándékánál. mindegyikünknek sok van a rovásán.Azt akarja mondani.Maga és a felesége szabad. és segített tulajdonomat rongálni. de meg is bánta és jóváteszi. . . ahová akarnak. aki vétett ellene . nem bocsátják meg neked! Így is.szólt bele Eszter.vágott a szavába Ishmael. gonoszság kifejezése váltakozott. hanem legyen egészen nagylelkű. az emberek meg ostoba juhok. hogy megveti a bíróságot meg a törvényt. de előbb-utóbb utoléri azt. és olyan fenyegetőn emelte fel nagy. jó.A sok munka és küszködés. Arra a következtetésre jutottam.dünnyögte Abiram. akkor kettőnknek helyet kellene cserélni. hogy a feleségemet. hogy elkísérjem a sűrűbben lakott vidék határáig. . sohasem ért volna ilyen szégyen! . Egy gyenge pillanatában aztán elkövette ezt a csúnya dolgot.Elég! . Amióta idáig jutottunk. úgy is felelsz érte! . akiket csak terelgetni kell! És még azt mondják. Maga viszont betört a táboromba. Azt hiszik. Mehetnek.Látják. . . oldozd fel a százados urat. akkor magának nem lenne alkalma meghallgatni. milyen derék ember ez! . és körülnézett. persze azzal a szándékkal.Csak azért.Bizonyos mértékben igaza van. Abner. Gondom lesz rá. . . mely nem sok jóval biztatott.bólintott a squatter nyugodtan.Ami a kettőnk dolgát illeti.Ha félnék a bíróságtól.Jó. harag és megbánás nélkül. Nem akarom gonosz tettemet hazugsággal is tetézni. Ishmael nem szakította félbe. amikor rossz tanácsra hallgatva. hogy igazában én lennék a vádlott. a nagy szegénység egészen elvadította. nehéz kezét. hajszolták. ha egyszer bíróság elé kerül az ügy.Ha arról van szó. A hatóságok meg a hivatali személyek is üldözték.Nem mintha olyan nagyon lelkesednék a törvényért! A hatóságok gyakran pökhendien avatkoznak be az emberek ügyeibe. Én elraboltam a feleségét. egy kis szünetet tartott. . mert ezt a hölgyet elraboltam apja házából. . és arra is hajlandó vagyok. aki rövid habozás után így válaszolt: . félelem. adok egy kocsit.mondta Middleton -. Ha néha lassan is.

ha elfelejtem tisztességes viselkedését. hogy helyreálljon a béke a családban. fiatalember! . milyen méregkeverő ez! És milyen csaló! Örülj.mutatott Le Balafréra és még inkább az elözvegyült Tacsihcsanára.Ők nem az én foglyaim. hogy torkán akadt a szó. Battius doktor.mondta Ishmael.folytatta Eszter vérszemet kapva. Nelli . hanem az igazság vitt rá elhatározásomra . Úgy emlékszem. . Paul zavartan köszörülte a torkát. . . és ne legyen közt ünk semmi tüske.Menjenek isten hírével vissza a falujukba! . doktor! Én nem tartóztatom.Jól van. . le is út. sem a büntetéstől való félelem. . az se baj.felelte udvariasan -. A vége az lett. . Betartotta? Obed eleinte felháborodva nézte. de Ishmael olyan fenyegető arcot vágott. Azt hiszem. Fel is út. asszony! . Mindenki a fiatal szerelmespárra nézett. hogy méhrajokat akar befogni. Ellen pedig pirulva és szégyenkezve lesütötte szemét. Most meg térjünk át magára. . kettőnknek semmi dolga egymással.Ha tudnád. legyen a kívánságod szerint.Nem tagadom . . noha sokáig váratott magára! . akivel egészen más tervein k voltak. és megtérítem. . ez elárulta. hogy Obed Bat orvostudor és Ishmael Bush vándorgazdálkodó közt megállapodás jött létre egy utazás tekintetében.Most sokkal fontosabb dolgokról van szó. Most már félig-meddig hibásnak érezte magát. azzal az ürüggyel. és a feleségem húgát fogta be. Nekünk is van egy kis számolnivalónk.Sem ez a remény.Az egyik vádat nem tagadhatom.Még valamit. Lépjen csak elő.Mint katona szavamat adom. küldd el ezt az öreg rézbőrűt is a leányával együtt .Derék beszéd! Isten verjen meg. hogy feldúlta a táboromat.Maga örökösen a táborhelyem körül ólálkodott és lábatlankodott.intett Paul Hovernak. Kaptál szállást és . és könnyeit letörölje. .Maga szabad. .hangzott a kitérő válasz.Mondok valamit. .Egy évet töltöttél nálam. hogy megölelje. semmi alkunak nincs helye! .mondta a squatter.Elég az ostobaságokból.Ha azt akarod. Eszter. ha egyszer elkapnak. . De ami Ellent illeti. De Middleton szavai erősen hatottak rá. Valóban kissé udvariatlanul bántam a maga lábosaival és fazekaival. Eszter most akarta csak kinyitni a száját igazán. hogy megpróbálok önnek bűnbocsánatot kieszközölni.kiáltott fel Middleton. De a határidő letelt. Ishmael . Nem fogok bocsánatért esdekelni. A squatter arcán bágyadt mosoly jelent meg. és a szerződés véleményem szerint érvényét vesztette. mag am is meg tudom gyógyítani. jó. és tehet. .Ishmael! .Akkor hozzád fordulok. Ha megbocsát nekem. hogy megszabadultál tőle! Semmi szükségünk rá.mondta. magával megállapodást kötöttem. .kiáltott fel Eszter. ha nem. Ha valamelyik gyereknek hascsikarása van. hogy Ishmael bírónak tolja fel magát. amit akar. melyet bizonyos ideig együtt kívántak megtenni. . és a zokogó Inezhez sietett. aztán elfelejtjük az egészet. és megvető kézlegyintéssel felelt a méhvadász szavaira. Számolja össze a kárt. milyen keveset ad erre a biztatásra. Ishmael Bush barátom .kezdte a méhvadász. hanem a páni főnökéi! Nem rendelkezem fölöttük! . hogy ne keresztezzük többé egymás útjait.. A világ elég nagy ahhoz. Már sokkal nagyobb félreértéseket is sikerült elsimítani.

mi a kívánságod.rendelkezett Ishmael. magára hagyott. talán nem is helyes elgondolás. Isten tudja.Megvárom még az öreg bácsit. Beszélj. Fél évszázadon át barátság fűzte a családomhoz. és felsorakoztatta Paul mellett.Most itt állnak előtted egyformán! . Ezt sohasem felejthetem el.No. Maradsz vagy mégy? . hogy itt is maradsz örökre. hogy minél előbb találkozzam velük. legalább énbennem ne csalódjék. Mondd meg. míg más rokonaim. .Azt már letárgyaltuk. s tekintete végül a méhvadász izgatott a rcán állapodott meg. és szerencsés utat! .Hallom. ne félj senkitől. Mr. nem tetszik nekem. . nem állok az útjában. Menjen le a völgybe.De ilyen dolgokban nem lehet parancsolgatni. A házassághoz szívbeli vonzalom kell.ellátást. s amikor megtörtént. Lovunk van most elég. hát akkor isten vele! Menjen haza. Mit akarsz: ezzel a fiatalemberrel valamelyik városba vagy telepre költözni . félig barátságosan.Akkor útjaink elválnak. Mégis nálatok maradnék. . ha a fiatal páni főnökkel megyek. nem hagyhatom magára.Akit kiszemeltünk neki.mondta könyörgő han gon.Ne erőltesd a dolgot. különben nem ér az egész semmit! Váratlanul Eszter is Nelli pártjára állt. nem szenvedtél hiányt semmiben. és elcsukló hangon felelte: . . . Most magadról beszélj. Remélem.Tudom. nyíltan megmondom. ha nem kötne a szavam ehhez a kedves. hogy katonáim a páni falvak közelében kutatnak utánam . és hangos zokogással Paul mellére vetette magát .kiáltott fel Paul Hover. A squatter szemét a lányra szegezte.Oldjátok el a fiatalember kötelékeit! . .Szegény. Az életmódotok. már a hideg földben alussza örök álmát. . . amikor magatokhoz vettetek. akivel ti olyan csúnyán bántatok! . előszólította nagyobb fiait. sajnos.mondta Middleton.jóvátettük. Végre megszólalt: . Azt hittem. Nelli. hogy nem hagyom el soha . és vigye a lányt is magával! . Megtörtént . akik hozzátok képest jómódban élnek.S mivel családunk részéről annyi sérelem érte. Ishmael! . bánjon vele jól.vagy pedig velünk maradni... de jó szívvel osztjuk meg veled! Ellen most elsápadt.győzött a szív szava. .Ha a lány szíve máshová húz. gyámoltalan teremtés. Ezért legjobb.Válassz közülük! A lány félénken nézett egyik fiúról a másikra. és megosztani azt. De még nem kaptam választ a százados úrtól: vigyük el a határig. hogy nem akarja elengedni? . miben sántikált.Megígértem a hölgynek. és helyette a másik fiunk. bájos hölgyhöz. Még egy perc. nem tör ődtek velem.felelte Ellen szemlesütve.De figyelmeztetem. jól érzed magad nálunk. lélegzete meggyorsult. Mi a vétke tulajdonképpen. vagy nincs szüksége a kíséretünkre? . apátlan árva voltam. és reméltem. .kiáltott a lányra. ha már a szerencséje ilyen kincshez juttatta! Így hát majdnem végére értünk a bíráskodásnak. válassza ki a legjobbakat. Bush! . amink van? Ha nem is sok.mondta a squatter félig bosszúsan. . senkinek sincs panasza ellenem. és sokáig nézte hallgatagon.

és nem felejti el ezt a vereséget. hogy kiszabadítjuk. . önmagát vezeti tévútra.El kell mondanom egy rövid történetet. Én is csak azt tanácsolom: induljon el minél előbb. h ogy tavasszal a bölények dúsabb táplálékot találjanak. és elhatároztuk. és fogadja el ítéletét. és nem avatkozik az ügyeimbe . Hogy ő a gyilkos. Bush. .Nem hiszem. ami nem tartozik az Egyesült Államok tisztjeire. és egy puskagolyót tartott a százados elé. és sohasem tettem olyat.Ezzel a golyóval tették el láb alól a legderekabb fiatalembert.Ezen a vidéken én vagyok a törvény őre. és sok gonoszságot tapasztaltam.Nagyon kételkedem benne. majd angolul folytatta: . . Szavait nagy csend követte. Aki elhiszi. akkor jó harcos módjára nézzen nyíltan a megölt fiú apjának a szemébe. mit követett el. bizonyára nem beszélt volna róla. csak akkor hiszem el. magam is tanúsíthatom.felelte a squatter sötéten. mint ahogy minden tisztességes indián tenné. nemcsak hálámról. hogy egész életemben inkább a gonoszság megakadályozására törekedtem. ha nem kérdez semmit. Tudtuk. miről van szó -. . Persze nem mentünk fejjel neki a falnak. . Mr. és a maga táborhelyét figyeltük. Hogy a maga fia haláláról tudott. ami körülötte történik. Ebben az évszakban még tisztességes vadászok is fel szokták gyújtani a füvet. és milyen bűnnel vádolják. és felderítettük a helyzetet.mondta Ishmael. Még az eszesnek mondott embereket is láttam marakodni.A sziú alattomos és bosszúvágyó népség. nem kételkedsz szavaimban. amíg szabad az út.mondta -. . Menjen innen. semhogy minden .Ha atyám megölt valakit a saját fajtájából . és gyors felfogásával rögtön megértette. ha nincs más. hanem előbb lesben álltunk. Abban az időben a magas fűben feküdtünk. . amiért később szégyenkeznem kellene. Az emberi őrület számos példájával találkoztam. melyet végül a trapper tört meg. hogy ő tette volna. hogy igaza van .A trapperrel van még egy elintézetlen ügyem. az igazságot hiszi el. férfi módjára fogadnám a büntetést. gyakran semmiért. . nehogy megint a préritűz csapdájába kerüljön.mondta a fiatal páni. amint egy falatért egymást tépték és marcangolták. Aki nem hiszi. És a völgyekben vigyázzon. aki eddig olyan közönyösen hallgatott. Mindezt természetesnek fogja .Érje be azzal. jogtalanul fogva tart egy hölgyet. ha saját maga vallja be. . . ismerem.Jobb.Ha ezt a foglyot a maga kezeiben hagynám.jegyezte meg a trapper. Ha őt terheli a bűn. miután egy pillantást vetett a golyóra. hacsak nem önvédelemből. amit mindjárt kiszabok rá. Láttam medvéket és pumákat. mintha nem is érdekelné.makacskodott Middleton. hiszen ő mutatta meg nekünk azt a helyet.. Tudnom kell. hogy megérdemli a büntetést. aki szüleinek szeme fénye volt! . dicsekvés nélkül mondhatom.Ezt a pánik nyelvén mondta.Remélem. Ha a gaztettet én követtem volna el.Hosszú életem folyamán sok rosszat láttam .Könnyen lehet. . Jobban bizonyíték nélkül bűnösnek tartsam. ahol a holttest feküdt. fiam. Ami azonban engem illet.Bizonyítékot akar? Akkor nézze meg ezt . hanem kötelességemről is megfeledkeznék . .

Az egyik már továbbment.Igen.Úgy van. .rikoltotta Abiram.Miért tartotta titokban? .Elég! Az öreg mehet! Fiúk.hörögte Abiram.Egyetlen indián harcos sem fecsegi ki. mint egy megsebzett medve. amikor a másik lövésre emelte fegyverét. aki több mint hatvan évet töltött a vadonban. és az igazság sújtó kezének művét látták abban.találni.Maradjunk csak a tárgynál! .vágott a szavába Middleton. De még szégyenletesebb. még a sátrába is bekukkantottam. Végül bevonszolta magát a sűrű bozótba. A doktort levezettem arra a helyre. . amikor még erőm teljében voltam.felelte a trapper. Gutaütést kapott? A bűntudat ölte meg? Vagy a következményektől való félelem szorította össze halálos markolással a szívét? Senki sem tudta. Csak nem lövi le orvul. . hogy ott fekszik a holttest a bozótban. . szóról szóra igaz . amely hozzám mer nyúlni! Olyan tébolyodott. . A méhvadász is velem volt. mégis azt hittem. amikor két vadász jött szembe egymással. . miért nem beszélt erről senkinek? . Istenem. felháborodástól.A fűben feküdtem mozdulatlanul. ha meggondolom. haragtól. ni! . hogy nézze meg.De az isten szerelmére. megtanult hallgatni .jelentette ki Paul. és nyitva tartottam a szememet. de a következő pillanatban arccal a földre rogyott. Daliás termetű. én is jobbnak láttam hallgatni róla. amikor rászólt: .Szégyenletes tett volt önmagában is. kötözzétek meg bátyátok gyilkosát helyette! .Mutatott Abiramre. Előbb a térdére roskadt.És ki volt a tettes? . ha menedéket keres. mintha el akarna menekülni. ilyen eset volt ez is . hog y minden lépését figyelik. . A megrémült gyilkos görcsös mozdulatot tett. Maga persze nem gondolt arra.mondta a trapper.felelte a trapper.Én inkább gyilkosnak nevezném .kérdezte Middleton. . amíg el nem jön a beszéd ideje. hogy a fiúk visszarett entek tőle. .. nem lesz semmi baj. ilyen galád és alattomos módon? . hogy fiatalkoromban.Egy ember.Nem gyilkoltam! Csak visszaütöttem! Ishmael hangja félelmetesen nyugodt volt. . és már meg is történt. lehet-e még azon a szerencsétlen fiatalemberen segíteni.Hazudik! Hazudik! . amikor inni megy. aki most a legidősebb volt és a legelszántabb valamennyi közt. mielőtt összeesett volna.De mivel az öreg nem beszélt az esetről.gondoltam magamban. . hányszor lopóztam az ellenség táboráig. ha lesi a szarvast. De Abner. hogy a saját unokaöccsét lőtte le orvul és alattomosan! . Mivel a felderítőszolgálatban én voltam a legügyesebb. pompás fiatalember volt az áldozat! Még a kabátja is megpörkölődött.Egyébként ott áll. De én a nyomában voltam.kérdezte Middleton. míg társaim rejtekhelyükön maradtak. amit látott. senki sem kérdezte. ami szemük előtt lejátszódott. . akár a puma. gyűlölettől elsötétült arccal lépett hozzá. . miközben aludt. és még akkor is keményen védekezett. engem küldtek körülnézni és szimatolni. .Átkozott legyen a kéz. Sok ilyen esetet tudnék elmondani.. mégis majdnem két percig tartotta magát. olyan közelről lőttek rá. és tudta. . vad pillantásokat vetett rájuk.Ne nyúljatok hozzám! . Megdöbbenéssel néztek a földön heverő nyomorúságos alakra. Nem üdvözölték egymást barátságosan.

hogy jöjjön oda. Órákon át egyenletes léptekkel baktatott néhány száz lépésnyire a kocsik előtt. Vastag törzsét villám hasíthatta ketté. és elindult a kocsisor élén. amint megállt. Eszter bebújt abba a kocsiba. fejszéjét vállára vetette.Sok évig éltünk egymás mellett. és Eszter sem merte megt örni a csendet. és ott várták meg visszatérését -. Itt valahogy gyökeret vert egy fűzfa. majd intett a feleségének. Szándékát. mely annyi héten át Inez lakóhelyéül szolgált. Ishmael nagy tapasztalatával ösztönszerűen megtalálta azt az utat. és Asa halála volt a legsúlyosabb csapás. hogy a vezető hátat fordított a lemenő napnak. Ishmael sokáig hallgatott.Ha a trapper ölte volna meg. ahányan vannak! És minél előbb. Végül elérkezett az az óra. Az imént csak eszméletét vesztette el. amelyben leányai utaztak. Abiram élt.. A ponyvás szekérnek.Mehetnek. mely körülbelül ötvenlábnyira emelkedett ki a prériből. De még nem ürítettük ki a keserűség poharát. most egy másik utasa volt: a halott Abiram. ha nem is jöttek el Ishmael táborába. ahol a vén fűzfa állt. tervét nem közölte senkivel.Különösen nekem nehéz . a squatter parancsot adott a sátrak felszedésére. Puskáját karjára kapta. puskájára támaszkodott. Fél magasságában egy szirt ugrott elő belőle.mert Sziklaszív leghűségeseb b emberei. domb okat másztak meg. Végre Ishmael így szólt: . annál jobb. Ishmael nem szólt semmit. amikor a Bush fiúk a ponyva mögé néztek. Hetek óta most történt meg először. Middletonnak semmi kedve sem volt itt tovább időzni. A fiúk elhelyezkedtek a fogatok körül. A kocsikat már megrakták. ahová sok jó földet hordott a szél. azután Sziklaszív vezetésével útra keltek a pánik távoli faluja felé. . Hatalmas alakját csak néha-néha pillantották meg egy-egy dombtetőn. síkságokon vonultak keresztül. és a hosszú karaván lassan tovavonult.felelte Eszter -. fogat fogért! De a sógoromról van szó. Szemet szemért. majd újra elindult. . . Sok megpróbáltatás ért minket. Az úti előkészületek gyorsan megtörténtek. talán már évtizedekkel azelőtt. mint gondoltam. ágai kiszáradtak. aztán leereszkedtek a túlsó lejtőn. és a telepek felé vette útját. Amikor az utolsó indián is eltűnt a préri messzeségében . Ishmael sokáig és türelmesen várt még. amelyen a szekerek legkönnyebben juthattak előre. mert a gyilkos húga és áldozata anyja vagyok. és most magához tért. töprengésbe merült. majd az idegenekhez fordulva ezt morogta: . A kocsik már hosszú árnyékot vetettek kelet felé. Ám közvetlenül az elindulás előtt. a lovakat is befogták. mint máskor. egyetlen levél sem volt rajta. vízmosásokon gázoltak át. és fejét lehajtva. amikor ember és állat egyaránt pihenőre szorult. amikor jelentették neki a dolgot.rendelkezett Ishmael. újabb megdöbbentő meglepetés érte őket. nem haboznék egy pillanatig sem. Együtt ballagtak fel a szikla közepéig.Vigyétek be abba a sátorba! . a legközelebbi dombig elkísérték vezérüket. jóban és rosszban. Ishmael megpillantott egy sziklát. Ishmael elgondolkodva megállt.

és fiai rögtön megértették szándékát. élni! Csak egy hétig még! Kegyelmezz! Ishmael undorodva elfordította fejét.Jól van. Egy másik kötélből hurkot kötöttek a nyakára.. és fegyver által fogsz elpusztulni. A hold feljött.Ishmael.mondta Ishmael. hogy az alvókat nem fenyegeti semmi veszély. felhurcolták a kiugró szirtre. Megfordult. hogy térjenek nyugovóra. A gyilkos térdre roskadt.Te megölted elsőszülött fiamat. .mondta. csak lehorgasztotta fejét.Nem szabad annyira hajszolni őket. A kopár préri is olyan lett egyszerre. Ishmael megszorította puskája csövét.Sajnálod a lovakat? . Az isten és az emberek törvénye szerint meg kell halnod. hogy ez a hely nagyon alkalmas éjszakai pihenőre. . kalandos életében Ishmael Bush most érezte magát először magányosnak és elhagyatottnak. de csupa zord arc nézett vissza rá. amikor orvul golyót eresztettél belé! . Ishmael megparancsolta fiainak. Amikor a tábor elcsendesedett. Megragadták Abiramet.tette hozzá ünnepélyesen.Most mit csináljak? megbosszulatlanul! Csak nem hagyhatom szörnyű bűnét Eszter nem felelt semmit. . férje arcán olyan hideg és kemény elszántságot látott.A lovak kifáradtak. hogy tudta: bátyja sorsa meg van pecsételve. hogy végezzen önmagával. mintha földöntúli hangokat hallana. .Te talán megsajnáltad? Bizony mondom. . Körülnézett. egyiken sem fedezte fel a könyörület legkisebb jelét sem . hogy tetszik neked. hozd ki anyád bátyját a kocsiból. . milyen édes az élet! Élni. Amikor újra felpillantott. fegyverrel öltél. és meggyőződött róla. élni. amikor leértek -. . A karaván ettől a helytől félmérföldnyire ütötte fel éjjeli szállását.Csak azt akarom mondani. Abiram reszketve állt meg sógora előtt.Örülök. . A gyilkos reszketni kezdett. Ishmael némán követte. és szél kerekedett. és vezesd ide. . Vad. és szinte önkéntelenül elindult visszafelé. nem bántalak! De egy kikötéssel: légy magad a halálos ítélet végrehajtója! A fűzfára nézett. szomorú sivatag.A fiam is ezt gondolhatta. Mert te alighanem jó sokáig itt maradsz.felelte Ishmael. nem kap elég levegőt. Abiram White! . melyet nem érdemelt meg. Ishmael . Ishmaelnek úgy rémlett. . . de úgy. .a könyörületét. mintha semmi sem történt volna . kezét-lábát megkötözték. Úgy érezte. és a végét egy kiálló ágra erősítették. .mondta. . De megpróbált beszélgetést kezdeni. és visszatért a kocsikhoz. kiballagott a prérire.. pedig csak a szél zúgása volt.Milyen jó ember vagy. ölni? . Így állt ott néhány percig. ne bánts! Csak most tudom.Meg akarsz. úgy könyörgött kegyelemért.hebegte. mint egy vigasztalan. a szokásos éjjeli őrséget magára vállalta.Abner . a szikla irányába. hogy állva maradhasson. Ezz el ott hagyták a gyáva gyilkost. a sátrak közt fulladozik.Az ember élete legközelebbi rokonai közt sincs biztonságban? .

hogy egy kéz érinti meg a vállát. A hold éppen elbújt a felhők mögé. . Ishmael számos gyermeke közül sokan a telepeken és a közeli városokban kezdtek új életet. . nem hagyom temetetlenül.Ishmael! Édes jó uram! . Amikor lakott területre értek.A fiunk gyilkosa nem érdemli meg. de nem ijedt meg. hogy Abiram végzett magával . és meggyőződtek róla.suttogta mellette egy hang. Felmentek a fűzfához. . Ishmael .Asszony! Mi hozott ide? . Másnap a karaván folytatta útját a telepek felé. A kísérteties homályban egyszerre csak úgy érezte. és most a legkevésbé. De maga a squatter és felesége eltűnt az emberek szeme elől. és felnézett a magasba. Életét soha nem féltette. és visszatértek a táborba. Eltemették a szikla tövében. . amit magával hozott.mondta Eszter remegő hangon. Többé nem hallott felőlük senki semmit. mely úton volt minden irányba. Összerezzent. .A szikla tövében megállt. Nem látott semmit.kérdezte a squatter. Az ásóra és gereblyére mutatott.nem is tehetett mást. de ha meghalt.Ne haragudj. Ishmael nem tett ellenvetést. elvegyültek a sok ezer kocsi közé.

hogy a tisztelgő tüzérosztag mennyire emelte tekintélyét új barátai és az indiánok előtt. A tempót.XIX. elesett ellenségeik öv eit és fegyvereit kiállították. Fesztelenül járt-kelt a faluban. A kivénült harcosok egykori hőstetteiket hasonlították össze a mostaniakkal. Diadalmas bevonulásukról annyit lehetne írni. Middleton és társasága olyan biztonságban érezhette magát. hogy a jenki asszonyok jobban értenek a háztartáshoz. A sötétben jól lehetett hallani a harcosok duruzsoló hangját. A trófeákat. hogy lapokat töltene be. mint Sziklaszív.kényelmet és figyelmességet -. amelyen át kellett hatolniuk. Wahcondah ezzel is megmutatta. az utazás gyorsaságát a hölgyek erejéhez mérték. . A tisztelet megnyilvánulásaiban egyébként nem volt hiány. mely késő éjszakáig tartott. a páni farkasokat. amelyet megszelídített már a kultúra. hogy a törzsnek sohasem volt még olyan kiváló és bátor vezére. hogy a jó híreket rossz hírek előzték meg. INDIÁN VENDÉGSZERETET Útjukat a pánik falujába nem zavarta meg semmi. mintha lakott területen utaztak volna. Egyetlen sziú felderítő sem mutatkozott az óriási vad ászterületen. mennyire szereti kedvenc gyermekeit. Sziklaszív győzelme teljes volt. Most már ura volt a helyzetnek. amikor jól megtermett. aki fegyverrel a vállán. és csüggedt hangulatból csaptak át az öröm mámorába. A kis csapat jelenléte utolsó aggodalmait is eloszlatta. semhogy elcsigázottan érkezzenek meg. ami szerény életkörülményeik közt lehetséges volt. hogy saját szokásaik és hajlandóságuk szerint pihenjenek. Megadtak vendégeiknek mindent . Akármilyen biztonságban érezte is magát. és saját kezében tar totta szerettei sorsát. akárcsak civilizált országokban az ellenségtől zsákmányolt zászlókat. amely a páni falut a legközelebbi amerikai erődtől elválasztotta. hogy Middleton őrszemet rendelt ki. amint a háztetőkön üldögélve mesélgették kalandjaikat a viskók előtt összegyűlt hallgatóságnak. bekukkantott minden sátorba. Paul má skülönben nem volt a formaságok híve. A törzs ujjongó örömét már az is érthetővé teszi. Sziklaszív és indiánjai sokkal tartózkodóbban és tapintatosabban viselkedtek. abban a meggyőződésben. Az egész falu kijött az érkezők elé. Inez és Ellen számára külön díszsátrat állítottak fel. hogy az új nemzedéknek nincs oka szégyenkeznie. Nem is szólva arról. Magukra hagyták őket. hűséges tüzéreit megpillantotta az ünneplő tömeg soraiban. és tanulmányozta a pánik életmódját. Legfeljebb az örömujjongás és nótázás. és harsány hurrákiáltásaik ütötték meg fülét. Tréfás és komoly tanácsokat adott az indián asszonyoknak. peckesen lépegetett fel és alá a díszsátor előtt. Middleton módfelett megörült. Paulra különösen az tett nagy hatást. és kijelentették. Mindenki egyetértett abban. asszonyok büszkén mutogattak férjük dicső sebeire: az indián lányok diadalmas karénekkel jutalmazták a legények hősiességét. csinos egyenruhájú. am elyeket az idegenek rendelkezésére bocsátottak. zavarhatta nyugalmukat. Nyugodtan nézhetett a hátralevő út elébe. és inkább több napot szántak az útra. Anyák dicsekedtek fiaik hőstetteivel. de nem tolakodtak be a sátrakba és kunyhókba.

de ahhoz is értenek. Middleton nyugalmát kissé megzavarta az a hódoló csodálat. és jól tudják forgatni . Csak egy pillantást kell vetni rá. hogy megint izgalmas nap következ ik: a sápadtarcúak. akikkel a nagy főnök szövetséget kötött. és mindenki láthatja. kinek viselkedése nem méltó a törzs fiaihoz. másrészt eszébe jutott Matori sötét pillantása. Egyrészt mulatott magában Inez sikerein az indiánok közt. hogy felsorolta a törzs dicső tetteit a múltban és a jelenben. amellyel Sziklaszív Inezre nézett. nem beszélt kapzsiságukról. A páni farkasok méltón fogadják ellenségeiket. A tiszta szív nem a bőrtől függ. mint a költöző madarak rajaié. a legengedelmesebbet valamennyi közül. Wahcondah néha még egy rézbőrű fiától is elfordítja ábrázatát. Tudta. de kötelességének tartotta. hogy beszédet mondjon. hogy felkészüljön minden eshetőségre. Nincsenek áruval megrakva. Ezek az idegenek maguk is harcosok. Odahaza majd elmeséli. hogy a páni farkasok testvéreiknek tekintsék őket. mely a folyó partján kikötve várta utasait. békességben visszatér népéhez. Hang súlyozta. Egy olyan néphez tartoznak . mint a hitvány kereskedőké. erőszakosságukról.méltóak arra. hogyan tisztítsák el a tüskét és bozótot barátaik útjából. És most. és megtorolták ellenségeik gaztetteit. kezükben fegyver van. . hogy a fehér főnök megtalálta asszonyát. kiközösíteni soraik közül. Felszólította hallgatóit. Akik vendégeik búcsúztatására egybegyűltek. hogy puskájával elriassza innen a bölénycsordákat. mint az éhenkórász jövevények kezei. Miután eleget beszélt a páni farkasok nagyságáról. hogy most nem fenyegeti semmi veszély. hogy az egész törzs szomorú arccal és fegyvertelenül vonul fel. és nagy érdeklődéssel várták az ünnepélyes búcsúzást. Mindenki tudta. Middleton katonái már parancsnokuk megérkezése előtt megállapodást kötöttek egy kereskedővel. kétségtelenül a legszebbet. és megfossza a szegény indiánt élelmétől. amely még most is megborzongatta. hogy mindig megvédelmezték jogaikat. hogy a pánik milyen igazságos nép. kegyetlenségükről. melynek száma nagyobb. hogy vessenek egy pillantást vendégei kezére.mondotta -. s úgy tesz a sápadtarcúak Wahcondahja is saját gyermekeivel. katonai parádé örve alatt megtették a szükséges óvóintézkedéseket. Nem azért jött a prérire. a legkedvesebbet. Ezek után az idegenek főnökéről kezdett beszélni. Az indiánokra jellemző tapintattal elkerülte a jenkik bűneinek felhánytorgatását. Katonáinak titkos utasításokat adott. S ziklaszív előlépett. A törzsfőnök azzal kezdte. Ott körbeálltak a sápadtarcúak és főnökük körül. hajnalban már talpon volt az egész falu. tiszta szívből kívánják szerencsés megérkezésüket hazájukba. és ezentúl wampumkötelék fűzi a két nemzetet egymáshoz. hogy minden népben akadnak gonosztevők. hogy távozó vendégeit a folyó partjáig elkísérje. ma búcsúznak a törzstől. akinek nem sikerült az idénye. s kibérelték bárkáját. Szavait a trapper tolmácsolta a vendégeknek. ügyes fordulattal áttért vendégei magasztalására. hogy ez igaz.De akármilyen mozgalmas volt is az éjszaka. amikor meglátta. Dicsérte bátorságukat és ügyességüket a vadászmezőkön és a hadiösvényen. Ám néhány óra múlva már szégyenkezve gondolt gyanakvására. és kielégítette hallgatói büszkeségét. Nem is üresek. és még a páni farkasok is kénytelenek olykor-olykor egy-egy testvérüket. csak annyit jegyzett meg. Gonosz emberek elrabolták egyik feleségét. aki dicső fia a Nagy Fehér Atyának.

Végül elérkezett az indulás pillanata.Jól benn vagyunk a gyors árban. . de a derék tudós vigaszt meríthetett abból. .Igen. Hosszú. a bárka elveszíti lendületét. szinte bánatos csend következett. és a következő percben már vígan siklott a folyón lefelé. Persze az ellenségeiket ők sem szeretik. és utolsónak szállt be vele a bárkába.A természet nem bánt velük mostohán . A trapper volt az első. Az evezősök már kitapasztalták. akik úgy vélekedtek. ha maga is látott volna annyi jót és rosszat.mondta a trapper. Nyomában a páni férfiak következtek. miközben csomagját olyan kényelmesen szedegette. mint én. százados úr. a rézbőrűek közt. A bárkát betolták az árba. . nyomorúságos csapdavetővel köthet. egy kis üzletet szeretnék kötni magával. pedig az ő szeméből is ki lehetett olvasni a szomorúságot. de lehet.Elválni? .mondta az öreg. . annyit el lehet mondani róluk . hogy a sápadtarcúak nagy varázslója háborúban nem sokat ér ugyan. aki megtörte. mielőtt elválik tőle.Ilyen az ember természete .No de másképp nem tudok kiszállni . és ez a ceremónia meglehetősen sokáig tartott. . . fordítsa a bárkát ahhoz a kiugró. sőt örömét lelné a késlekedésben -.kérdezte Middleton. . mely addig lába előtt hevert. mit ér egy bátor és becsületes harcos! Tudom. éppen olyan keveset tud róluk. mint a hegyvidék delavárjai. Majdnem olyan pompás fickók. hogy az indiánoknak is vannak pompás tulajdonságaik. . még kimondani sem átallják ezt az ostobaságot. a trapper felkapta a kis batyut. legyen szíves. hogy béke idején hasznára válik népének. a legegyszerűbb katonát sem hagyta ki. Miután valamennyien beszálltak a bárkába. egy indián alig több egy állatnál. az egykor oly hatalmas indián törzs. vannak emberek. csak meghajlással búcsúzott tőle. hanem a partho z irányították az öblös alkalmatosságot. .felelte az öreg.Százados úr . Hódolata csupán abban nyilvánult meg. akik azt gondolják.De miért? . bátor és tisztességes emberek.Meggyőződésem. Csak Battius doktort kerülték el a fiatal harcosok. akkor tudná csak igazán. A tüzérek háromszoros hurrával búcsúztak parancsnokuktól. és maga is segített a bárkát a part felé fordítani.Aki csak egy törzset ismer. kedves kormányos úr. Tegye meg a kedvemért.hangzott minden ajakról. derék törzs ez. melynek csak a maradékai élnek már szétszórtan imitt-amott.Ezután a pánik fiatal vezére sorra megszorította az idegenek kezét. mint a madarakról az olyan ember. . Ah. hogy a legnagyobb körültekintéssel gondoskodott kényelméről. hogy az öreg trapper minden kívánságát teljesíteni szokták. . szépen kérem. alacsony földnyelvhez. Persze egy egészen kis üzletet.bólintott a százados. hogy annál nagyobb tisztelettel járultak elébe a törzs öregjei. ezért be se várták a százados utasítását. aki csak varjakkal találkozott.kezdte. hát nem nagyon kedveskednek nekik. Most pedig. és ha idetolakod nak. és ha a parthoz közeledünk. Csak a becsületes ember értékeli a becsületet másokban. mintha igazán nem volna sietős dolga. Inez előtt Sziklaszív meg sem állt. aminőt egy szegény. azok is sorra kezet fogtak minden egyes sápadtarcúval. füttyentett Hektornak.

amely félannyi idő alatt teszi meg az utat. utolsó néhány óráját saját kedve szerint szeretné el tölteni.Tudom.Tisztelt vadász úr . hogy a válás szóba is kerülhet .A telepekre. kedves társaságából pedig annyit.Becsületes ajánlat. százados úr. remélem. Nekem is van egy üzleti ajánlatom. . csak hébe-hóba egy-egy jóízű történetet.Maga az előbb valami üzletről beszélt. Önnek kötelessége visszatérni a civilizált világba. akik szívének nagyon kedvesek. és talán nem nagy bűn.. bár hamarosan más nevet fog viselni. torkát köszörülve elszánt igyekezetében. ami szükséges. tudom. amelyben egy rendes ember a legjobb barátját vagy akár az édesapját részesíti.Ide hallgasson. és nem emberkéz vágott fejszével. hogy elkísér minket állandó lakóhelyünkre. .Eszembe se jutott. öreg. én meg háládatlanul utasítom vissza . Felajánlom magának élete fogytáig kunyhóm. viskóm vagy palotám felét. szememre vethetné. azt a nagy kincset. és él még néhány más ember is az Otsego-tó táján. Bántana. amennyi magának is jólesik! .abból sem sokat egyszerre. az olyan tiszta és ízletes lesz. és reméltem. már régen kongresszusi képviselő lennék vagy akár kormányzó is. Nem vagyok kíváncsi a telepekre! . amelyet az Úristen teremtett. akár a nagyobbik felét is. ami pedig az elkészítését illeti. nagyon szépen beszél . szívem mélyén mégiscsak fehér ember vagyok. de annak is megvan a maga oka-foka. mint a csacsi. hogy fenn akarom tartani ismeretségemet ezzel a derék állattal.erről ünnepélyesen biztosítom! .felelte az öreg.Az embernek a társadalommal szemben is vannak tartozásai. csak kisebb adagot -.mondta Middleton. Nem nekem való. esetleg alkalomadtán életbölcsességre valló jó tanácsot . olyan lesz. ha annyira nem is. amelyet annyi . Akármilyen régóta élek a vadonban. hogy kényelmesen és jól érezze magát . amelyet a vadakác virágjából lehet nyerni. csak nem akar gyalogszerrel eljutni a telepekre? Amikor itt a bárka. holmijában kotorászva. Persze. ha a szív elégedetlen? Időm mindenesetre vége felé jár. ahol öreg napjaira ellátnám mindennel. tekintve.de nem fogadhatom el. ha el akarom hagyni. hogy miért kísértem el idáig. mintha tanúkat keresne állítása igazolására. ho gy megindultságát elpalástolja. öreg! . elképzelheti. kedves fiam. vadpecsenyét pedig bőségesen. fiam. . és tűnődve nézett egyik arcról a másikra. Mindezek ellenébe nem várunk magától mást. . aki szívesen befogadna a házába. amelyet a doktor a pániknak ajándékozott.szólalt meg Battius is. sőt palotát építene nekem lakóhelyül! De mit ér a jólét és gazdagság. ha egy ember. és átadni gyakorlati tapasztalatait.Jól beszél. amilyet csak egy bizonyos Ellen Wade kisasszony kezeitől el lehet várni. aztán a legtisztább és legfinomabb mézet. aki annyi éven át becsületesen küzdött. még bölénypúpot is.kezdte Paul. végül pedig a bánásmód. azt hittem. ha akarja. Mindent elkövetne! De mit ér egy ember minden törekvése az ördög sugallatával szemben? Ha a jó szándékon meg a kedves ajánlatokon múlt volna. . . fiam? Már régen jóllaktam a telepesek gonoszságával és tékozló gazdálkodásával! Itt is egy tisztáson élek. ha a páni farkasok szemtanúi lennének egy öreg harcos gyengeségének. ha már összekerültem vele.Ellenkezőleg.Az ördögbe is. hogy a kedvükért elmenjen egy telepes városba. de olyanon. amikor elérzékenyülten búcsúzik azoktól. A maga nagyapja ugyanazt akarta. .

százados úr . Tudom. hogy akár meg is ígérjem. Majd olyan keményen alkuszom a kereskedővel. amelyet egy hónappal azelőtt sikerült zsákmányolnom.mondta az öreg.ellopták a legjobb csapdáimat. csak hogy megmutassam.Hát akkor nem . mintha magamért tenném. . és nem hiszem. ejtek-e még nyestet. . ez a méhvadá sz itt. hogy először a kon zákat gyanúsítottam meg vele . de talán megfelelhet.Itt van négy hódbőr. . Nincs olyan rézbőrű. és gondom lesz rá. ami pedig a silányabb prémet illeti.Annyit láttam ebből a rendkívüli emberből. csak hálás köszönetemet. mennyire megbecsülöm kedvességüket. .Nem azt akarta mondani. csupán a díjazását utasítja vissza. hogy megbízását pontosan végrehajtsuk. kedves barátom! . bárcsak á tnyújthatnék a kedves hölgynek néhány finom nyestprémet kabátnak vagy körgallérnak. ha vállalom! . hogy mi ketten jól megférnénk egymással.Köszönöm. hogy egy csörgőkígyót nem lehet megítélni egy jávorszarvas szokásai szerint. nem sértettem meg vele.Csereüzletet szeretnék kötni.Nem nagy dolog. Ennélfogva tehát visszautasítom köszönettel a maga meghívását is. hogy sokat ér. . mert mindegyik más. Azok a gaz sziúk . és így rossz télnek nézek elébe.Elég! .És mi a célja velük? .kiáltott fel az öreg. Istenem. és azokat elküldené a páni faluba az én nevemre. De amúgy is fölösleges a vita. . nem mondom.felelte az öreg szelíden. ha ezeket a prémeket elcserélné néhány jó csapdára. hogy nagy fáradságról van szó. . maga a természetet tanulmányozza. úgy belevörösödve.felelte a trapper -. Magának bizonyára vannak jó tulajdonságai és képességei. és egy mosómedvebőr nem ér annyit. köszönöm! A nagyapja is igen nagylelkű ember volt. és nem a szavaké.Kedves tudós barátom . amivel csak nagyon gyatrán lenne megfizetve. Ezeket az én házamban is rendezheti és feldolgozhatja. Hiába.mondta Middleton. aki ne tudná. Azért hívták a delavárok Nyitott Kéznek. .Itt csapjon belém a mennykő.jelentette ki Middleton. Aztán van itt egy mosómedveprém is. de Ellen szép kis keze befogta a száját. . hogy az így megjelölt holmi engem illet meg. .Hát tegye csak oda a bőröket az én poggyászomhoz. fel se . De már öreg vagyok ahhoz. De ne felejtse el a jeleimet ráfesteni: egy N betűt.Remélem.Ó! . Szeretném.a jó isten bocsássa meg. Éppen elég hálával tartozom önnek.méltatlankodott Paul. de én a tettek embere vagyok. ha ugyan fiatal barátom. hogy tudom: semmiféle rábeszéléssel nem lehet szándékától eltéríteni. hogy nem vállalja a megbízást.évtizeden át a vadonban gyűjtött. és így kénytelen volt kifa kadása folytatását lenyelni. végre megértve a dolgot. és kétségbe vonná jogomat rá.Teljesen félreértette közös barátunk tiltakozását . a jó isten már ilyennek teremtett. hogy magával megismerkedtem. nem vállalná magára az ügy lebonyolítását a mosómedveprém ellenében. Isten tudja. százados úr. . . aztán egy kutyafület és egy puskazávárt. tehát tudhatja. . akinek végre sikerült batyuját kioldoznia. A fáradsága fejében nem adhatok mást. mintha fojtogatnák. Halljuk hát a kérését.

de még tétovázott egy kicsit. a magáé! . de tavasszal. . Egyetlen szót sem szólt senki.ajánlom. Akármilyen régóta élek az erdőben. különösen ha még öreg is hozzá. tudom. Hiszen Hektor aligha húzza ki tovább. ha bőrre van szüksége. és úgy tett.. amikor megint lesznek prémjeim. . Middleton megnémult meghatottságában. és csak szép holmit szeretnek viselni. ahol bizalmasan beszélhetett vele.mondta. és megragadta a fiatalember egyik gombját. De nézze csak ezt a Hektort itt.mondta végre -. .. pontosan megfizetném.. most nincs ugyan pénzem. Az egyik. és szerény véleményem szerint neki inkább valami lakottabb hely való. az öreg maga tolta be a bárkát a folyó árjába. mint egy ember. egyetlen evezőlapátot sem mozdítottak meg. Hektor a lábához kuporodott. és sok szerencsét kívánt további útjukhoz. A trapper ünnepélyesen kezet fogott mindenkivel.Százados úr . . örömest odaadom! Az öreg egy füttyentéssel kicsalta a másik kutyát is a partra. .kiáltotta a méhvadász. de azután nyers arcvonásai elkomolyodtak.Vigye el.Kérjen tőlem akármit. jó kutya. azután végképpen elbúcsúzott. mit akartam mondani. Az öreg csak mosolygott rajta. nem egy jó barátomat láttam meghalni. . De van itt valami.kiáltotta Middleton. mintha poggyászát rakosgatná. és még Obed sem tudta filozófushoz méltó nyugalmát megőrizni. kedves fiam . tudom. nagyon kérem.Ide a kezét.Csak két dolgot szeretnék mondani. Vagy pedig. . adja kölcsön nekem erre a télre. amiről nem szabad megfeledkeznie. Kevés szó esett mindkét részről. Derék. . hogy a legtöbb ember könnyezve felszisszent volna tőle. akár a saját bőrömet is szívesen odaadom magának. Paul újabb kézszorítással válaszolt. Miután sorra kezet fogott mindenkivel. amíg a bárka el nem siklott egy kis halom mellett. és maga lelkesen helyeselte. kutyát is meg indiánt is. Az utóbbi időkben sokat volt együtt a rokonával. Az öreg mosolyogva viszonozta a kézszorítást. de ez már olyan volt. Ha eladná nekem azt a kis kutyát. és nem szabna érte túlságosan magas árat. és nagyon összebarátkozott vele. nem ez a szeles préri. Paul bőszen fütyörészett. A másik meg. puskájára támaszkodva. öregem! . a fiatalabb kutya pedig vígan és játékosan ugrándozott a homokban. ha semmiképpen sem akar a kutyájától megválni. mely eltakarta a trappert szemük elől. Azóta egy gyengéd leányka gondját is magára vállalta. Kihívta Hektort a bárkából. az úriemberek milyen válogatósak. Amikor utoljára látták. és akkorát csapott a trapper tenyerébe. úgy vonta félre egy helyre. Sajnálnám a két hűséges állatot elszakítani egymástól.Jöjjön csak ide.Sokat meséltem magának az erdei élet szépségéről. a földnyelv szélén állt. Meg tudom ítélni az ilyesmit. hogy egy szegény embernek nincs nagy hitele. hogy csak úgy csattant. hogy a százados úr nagyon jól megmagyarázta. és pontosan úgy érez.

XX. NATHANIEL BUMPPO EMLÉKÉRE
A vízi utak mind tetőztek, és a bárka úgy siklott a gyors árral, akár egy könnyű madár. Nem volt semmi fennakadás, és az út alig egyharmadáig tartott annak az időnek, amely szárazföldi utazás esetén kellett volna hozzá. Nemsokára bejutottak a nyugati vízrendszer fő vivőerébe, és szerencsésen célhoz értek - pontosan Inez apjának háza előtt léptek partra. Könnyű elképzelni Don Augustin örömét és Ignatius páter zavarát, amikor megpillantotta őket. A híresztelt csoda semmivé foszlott, és nemsokára az egész környék tudta, hogy Middleton feleségét gazfickók rabolták el, és emberi kezek hozták haza. Hogy a tisztelendő urat megvigasztalja, Middleton rávette Pault és Ellent, hogy Ignatius atya előtt esküdjenek örök hűséget egymásnak. Paul engedett új barátja kérésének, aztán ifjú hitvesével tüstént Kentuckyba utazott, azzal az ürüggyel, hogy meg kell látogatniuk a Hover családot. Ott aztán első dolga volt annak rendje és módja szerint újra házasságot kötni a békebíró előtt, akihez több bi zalma volt, mint az egyház valamennyi papjához együttvéve. Ismerte a derék tisztviselőt, és tudta, hogy alapos munkát szokott végezni. Ellen is belement a dologba; talán Paul könnyelmű természetét tartotta szem előtt, és arra gondolt, hogy két esküvő bizto sabb, mint egy. Middleton a környék leggazdagabb földbirtokosának leányával kötött házassága révén igen tekintélyes emberré vált, ami a katonai pályafutását is elősegítette. A kormány egyre fontosabb feladatokkal bízta meg. Munkatársul maga mellé vette a méhvadászt. Aki ismeri azokat az állapotokat, amelyek huszonhárom évvel ezelőtt 8 azon a tájon uralkodtak, nem csodálkozik Paul Hover sikerein sem. Hamarosan jómódú földbirtokos és magas rangú köztisztviselő lett belőle. Gyors emelkedésében Middleton és Inez segítségén kívül sok része volt Ellen okosságának is. Hol voltak már azok az idők, amikor a szegény árva lány még annak is örülhetett, hogy egy olyan asszony veszi pártfogásába, mint Eszter! Paul ma Louisiana állam törvényhozó testületének közismert és népszerű tagja; beszédei nemcsak egészséges gyakorlati felfogásról és józan észről tanúskodnak, hanem arról is nevezetesek, hogy a parlament unalmas tanácskozásába egy kis derűt is szoktak vinni. De térjünk vissza a történetünkhöz. Éppen egy évvel a mozgalmas események után, melyekről könyvünkben beszámoltunk, Middletont - aki akkor még mindig katonatiszt volt szolgálata a Missouri tájára szólította, a páni falvak közelébe. Paul is a kíséretében volt. Amikor hivatalos megbízásuknak eleget tettek, Paul azzal a kéréssel ostromolta parancsnokát, hogy lovagoljanak el a fiatal páni törzsfőnök falujába, és érdeklődjenek a trapper sorsa iránt.
8

A préri című regényt James Fenimore Cooper 1826-ban írta, párizsi tartózkodása idején

Middletonnak erős csapata volt, így hát a kirándulás nem járt semmiféle veszéllyel, legfeljebb kissé fárasztónak és körülm ényesnek ígérkezett. Egy indián futárt küldött előre, hogy érkezését jelezze. Az utasok nagy csodálkozására semmiféle felelet sem érkezett. Óra órát követett, egyik mérföld a másik után maradt a hátuk mögött, anélkül, hogy az ünnepélyes fogadtatásnak bármi lyen előjelét is látták volna, vagy legalább egy kis biztatást, hogy a páni faluban szívesen látják őket. Végre a lovascsapat, melynek élén Middleton és Paul nyargalt, a fennsík végére érkezett, arra a pontra, ahol már ereszkedni kezd a termékeny völgy és a pánik faluja felé. A nap régen túl volt a delelőjén, és a békés táj aranyos fényben fürdött. A rétek még zöldek voltak; a lovak és öszvérek legelésztek a lankán, néhány éberen őrködő indián fiúcska felügyelete alatt. Paul megpillantotta régi ismerősüket, Asinust, és felhívta rá barátja figyelmét; jól meghízott, bőre simán fénylett, behunyt szemmel és lecsapott füllel lustálkodott, mintha azon tűnődne, mennyivel kellemesebb a semmittevés a cipekedésnél. Útjuk az egyik pásztorfiú közelében vezetett el. A gyerek meghallotta a lovak dobogását, fel is pillantott, de arca nem árult el meglepetést vagy csodálkozást; elfordult, és ügyet se vetett rájuk. - Mégiscsak furcsa - mondta Middleton, aki ezekben a dolgokban sértő szándékot vélt felfedezni. - A gyerek bizonyára hallott már a közeledésünkről, különben előreszaladt volna, hogy jelezze a falubelieknek érkezésünket. De még egy pillantásra is alig méltat minket! Vigyázat, fiúk - tartsátok fegyvereiteket készenlétben! - Azt hiszem, tévedsz, százados úr - mondta Paul. - Ha van még a prérin becsület, akkor régi barátunk, Sziklaszív képviseli azt. Hogy nem fogadnak minket diadalkapuval? Istenem, ahány ház, annyi szokás. Nézd csak, már jön is valaki elénk, akármilyen szegényes csapatocska kíséri is! Csakugyan, kis lovascsapat bukkant fel a bozótból, és lassan, méltóságteljesen közeledett. Élükön a páni farkasok főnöke nyargalt, és egy tucatnyi fiatalabb harcos követte. Valamennyien fegyvertelenek voltak, még azokat a tollakat és ékítményeket sem viselték, amelyek az indiánnak nemcsak a rangját jelzik, hanem a tiszteletadást is, mellyel vendégének tartozik. A találkozás barátságos volt, bár mindkét részről kissé tartózkodó. Middleton sokat adott a személyének és hivatalának járó tiszteletre. Bántotta a hűvös fogadtatás, és kanadai ügynökök kezét látta benne; utolsó ittléte óta, úgy látszik, idegen befolyás a jenkik ellen hangolta a páni farkasokat. Nem szólt semmit, de a szokásosnál kissé gőgösebben tartotta fejét. Az indiánokon nehéz volt keresztüllátni. Nyugodtan és méltóságteljesen viselkedtek, olyan udvarias tartózkodással, mely akármelyik diplom atának becsületére vált volna. Miközben a falu felé poroszkáltak, a századosnak volt ideje gondolkodni. Pillantása nemegyszer fordult egykori szövetségese felé, de hiába. A fiatal törzsfőnök mereven maga elé bámult, arca borús volt, egyetlen szót sem szólt, szemmel láthatóan nem érzett semmi kedvet a beszélgetéshez. A százados kénytelen volt belenyugodni, és hasonlóképpen viselkedni.

Amikor megérkeztek a faluba, látták, hogy az egész törzs összegyűlt a főtéren. Ott tágas kört alkottak, melynek közepén egy tucatnyi kisebb törzsfő álldogált. Sziklaszív intésére a tömeg utat nyitott nekik, és belovagoltak a körbe. Leszálltak, és a lovakat elvezették. Middleton és csapata vagy ezer komoly és szomorú indián szem kereszttüzébe került. Middleton növekvő aggodalommal nézett körül; egyetlen üdvrivalgás, egyetlen dal, egyetlen kiáltás sem köszöntötte őket. Kísérői is kínosan érezték magukat, és bizonytalanságukat elszántság váltotta fel: mindenki megmarkolta fegyverét. Csakhogy az indiánok semmi jelét sem adták ellenséges szándékaiknak. Sziklaszív intett Middletonnak és Paulnak, hogy kövessék. Egy kisebb csoportba, a kör kellős közepébe vezette őket. Itt megoldódott a rejtély. A nyersfából, de a legnagyobb gonddal összeácsolt széken, mely arra szolgált, hogy kényelmesen megtámassza, aléltan ült az öreg trapper. Egy pillantás elég volt ahhoz, hogy barátai tisztában legyenek vele: élete utolsó állomásához érkezett. Szeme üveges volt már és kifejezéstelen; nyilván nem látott már semmit. Arca beesett, és csontjai élesen kiálltak, egyébként vonásai olyanok voltak, mint máskor. Közelgő végét nem határozott betegség idézte elő, inkább erőinek szelíd és fokozatos kimerülése. Testét még nem hagyta el az élet utolsó szikrája, mintha ragaszkodnék szervezetéhez, melyet nem ásott alá sem bűn, sem betegség. A lehanyatló nap fénye éppen arcába hullt. Fedetlen fővel ült ott, hosszú, vékony, szürke fürtjeit könnyedén meglebbentette az esti szél. Puskája keresztbe feküdt a térdén, egyéb vadászfelszerelése mellette, a keze ügyében. Lábánál kutyája kuporgott, teljesen természetes testtartásban. Middleton csak második pillantásra vette észre, hogy Hektornak csupán az indiánok bámulatos ügyességével kitömött bőrét látja maga előtt. Saját kutyája néhány lépéssel odébb Tacsihcsana és Matori fiacsk ájával játszadozott. A fiúcska anyja is ott volt a közelben, karján egy második gyerekkel, kinek apja Sziklaszív volt. Le Balafré a haldokló trapper mellett ült; meglátszott rajta, hogy az ő órái is meg vannak számlálva. Idősebb ember volt a többi is, aki a trapper közvetlen közelében ült; nyilván látni akarták, hogyan indul utolsó útjára egy derék, becsületes ember és igazi harcos, aki nem fél semmitől. A trapper rendkívül mértékletes és tevékeny életével kiérdemelte a békés és nyugodt halált. Ereje az utolsó hetekig sem hagyta cserben. Amikor aztán végefelé járt, hanyatlása gyorsan és fájdalom nélkül következett be. Tavasszal még vígan vadászott a törzs fiataljaival együtt, sőt még a nyár nagy részén is, de az ősz beállta előtt tagjai hirtelen felmondták a szolgálatot. A páni falu már azt hitte, hogy elbúcsúzhatik bölcs tanácsadójától, akit mindenki tisztelt - és szeretett. Ám éppen azon a napon, amikor Middletonék megérkeztek, a haldokló mintha feléledt volna. Nyelve újra mozgott, és szeme időnként megismert e barátait. Sziklaszív, miután elhelyezte vendégeit a haldokló előtt, néhány percig - a szívére nehezedő szomorúság miatt, de az illem kedvéért is - csendben maradt, majd kissé előrehajolt és megkérdezte: - Hallja-e atyám fia szavait?

és nagyapjára is emlékszem. én keresztény ember vagyok. és meghatottságtól elcsukló hangon megmondta.. akiknek olyan nagy szolgálatot tett .. és nem szeretném. . Mit kell ott elintéznem? .Fehér ember nem dicsekszik halála előt t.mondta az öreg. . mint az enyém. Talán Wahcondah és az én Istenem ugyanaz.Páni. hogy nem bántod. A fiatal törzsfőnök csalódottan hátralépett. Ígérd meg. és ez közelebb vitt hozzátok. .mondta Sziklaszív. Te az örök vadászmezőkben reménykedsz.Életemben nagyon keveset felejtettem el.Meglesz.szakította félbe Middleton. és halálomban is az maradok. és gondját viseled. és kissé előrehajolva. Kissé elrugaszkodtam az én népemtől. Fegyvereimet ne temessék el velem. Hektor. Csapdáimat indián fiamra hagyom.Nemsokára itt hagyom a páni farkasok faluját. nem felejtette el azokat. Nagy út áll előttem. mit ígért a nagy főnök? . . megsimogatta a kitömött kutya fejét -.Páni .mondta Middleton. .Hallottad.Nagyon kevés. hogy az apa megáldja fiát. . de amikor ráismert a századosra. . és tisztelettel meghajtotta fejét.felelte a törzsfőnök. Hol van? Middleton intett a páni törzsfőnöknek. .Mondja meg. majd rövid pihenő után így folytatta: . Örülök. mielőtt örökre behunyja szemét. milyen nehezére esik a beszéd. Ah. Otsego dombjai közt. és átadta neki helyét. mert látta.felelte a trapper olyan hangon. Az öreg előbb közömbösen nézett maga elé.felelte Middleton.. a puskát és a vadászatot kedveltem. derék. egy kereskedő véste be a késével. és meglesz! . mit kíván. hány mingót tett ártalmatlanná. én meg az én népem hagyományait követem. A százados megfogta a trapper sovány kezét.. és lovat sem kell síromon feláldozni.. akinek a nevét a puska agyába bevésték. .Pedig atyám megérdemli.Atyám ne aggódjék: minden tövist eltávolítunk útjából . A te hited más. de a becsületes emberek megértik egymást. Jöjj. mely melle mélyéből tört elő. Van más kívánsága is? . hogy reá hagyom szeretetem jeléül. hűséges társam volt. Tudom. Mesélje el fiatal harcosaimnak.mondta az öregember -... Van egy telep messze. és nagy erőfeszítéssel megfogta a kutya fülét. .Beszélj! ..kérdezte a trapper.Remélem. ki van itt. ha én már nem leszek.Hosszú utazás egy semmiségért! . itt van Hektor is . mert már régen elhatározt am. de a jóság és barátság nem ismer akadályt. Megtenne valamit egy haldokló öregember kedvéért? . ön kicsoda.Hosszú út. amiről rendelkezhetek. arcán öröm villant át. hogy eljött. Mivel hiába várta a megszokott .. páni. de a nagy csendben világosan hallható volt. ha megölnék a síromon.. és átadta helyét Middletonnak.Ismerem azt a helyet . fogadd áldásomat.folytatta.Ezt a puskát és a golyótáskát meg a puskaporos szarut kellene eljuttatni annak az embernek. mindig jóságos és becsületes volt. ..Atyám szavai megmaradnak fülemben . . az én népemnél az a szokás. ..

azt nem kívánhatom. a fiúnak öröme telik majd be nne. meg madarat is lehullani! . a kor.felelte a trapper. aki onnan jött... és lehorgasztotta fejét.jelentette ki határozott hangon Middleton. Az öreg megint elhallgatott. Adósa vagyok e nélkül is.Egyetlen rokonom sincs széles e világon . Tizenkét hódprém árát adtam érte. . de nem! A puskát küldjük csak el annak. ha van még más kívánsága is.Ha elmentem. de nem meri megtenni. de becsületesen eleget tettünk minden kötelességünknek. nem . Nem voltunk nagy emberek. Majd gondoskodom róla. aki szívesen teljesíti kívánságát anélkül is! Ennyivel csak tartozik egy embernek..Nem. ahol apja nyugszik. tekintve. A százados észrevette habozását. és mintha hosszasan eltűnődött volna valamin.. mint egy indiáné.A kutya már nem él! . hogy apja mellé temessék el! . és az emberem megtartotta a szavát. . és megszorította a századosét. százados úr. Elég a név. aki annyi veszélytől mentette meg! De adósa már az elődjei nevében is. Pénzt adtam egy kereskedőnek. . és biztatta.mondta -. hogy minden rendben van. Nincs más fiam Sziklaszíven kívül. sok szarvast látott összeesni tőle. és nagyon szépen bevésték a nevét. . a kutya vakkantását..Nem kell a puskát eladni! Van itt valaki. mint akit váratlanul súlyos csapás ért. nem..választ. a lábaimnál. Gondoskodom róla.felelte Middleton.. .. hogy eljött. és örömmel láttam. . . ugyanazzal a gyöngéd tapintattal. távol a világ zajától. ha felakasztja szobájában. Nem kell dicsekvő szavakat rávésni..Úgy lesz.dünnyögte a trapper néhány percnyi hallgatás után. Nem azt akarom. mondja csak meg. Amikor a régi háború a franciákkal vé get ért. Két indián felhasználta a haldokló pillanatnyi révedezését. az ő napjai is ki vannak mérve. és tőle nem kérhetek ilyesmit. .Olyan követ szeretne a sírja fölé? . Időnként sóvárogva Middletonra nézett. hogy egy becsületes ember sírja ne maradjon jeltelen. kívánságom szerint.. ha a kutyája mindig mellette van. éppen elég hosszú ideig éltem törzse nyakán. hogy megteszi . mint aki kérni szeretne valamit. ha a kutya maradványait a sírom közelében temetnék el.. de nem akartam kérni. ahol éltem..fordította fejét nagy erőlködéssel Middleton felé -. Szeretném.. akit lesből öltek meg. velem kihal a családom.. mint egy emberéi! Százados úr . Talán nem ütközik meg rajta senki. akinek a neve bele van vésve. és sírkövet állíttattam néhai apámnak. Az öregember kinyújtotta sovány kezét... a halál . . Apám csontjai a tengerparton porladnak.Nevezze meg a helyet. Vadász számára nem szégyen. Csak temessenek el itt. hogy nem vagyok a rokona. De mindig úgy vélekedtem. Hátradőlt székében. mely rávette őket a kegyes csalásra . talán egy olyan kő ára is kitelnék belőle. örülök. és gyorsan eltávolították a kitömött kutyát. az állat hideg szájához csúsztatta kezét.Persze hogy nem él. hogy sírkövet állítsanak nyugvóhelye fölé. Ekkor ráeszmélt a valóságra. oda is utaztam.Gondoltam. én meg a prérin kerülök a földbe. ahogy kívánja . A puskám megér egy kis pénzt.Nem.

hogy megóvja az öregembert az eleséstől. hogy végleg elszakadjon tőle. Middleton és Sziklaszív megállt mellette jobbról-balról. és olyan harsány hangon. Két órán át nem mutatkozott rajta észrevehető változás. Az időpont. . hogy a jelenlevők egészen belezavarodtak megdöbbenésükben. fáradt arcán méltóságteljes nyugalom tükröződött. mely népe örök vadászmezeire vezet . Middleton figyelmét nem kerülte el a viharszántotta arc egyetlen rezdülése sem. Idővel követ állítottak a sír fejéhez. melyet csak néha-néha törtek meg a haldokló halk és érthetetlen szavai. Tartsátok emlékezetben a sápadtarcúak nagy főnökét. ezt a szót kiáltotta: . S miközben Middleton eltöprenge tt ezen a különös jeleneten. Middleton és Sziklaszív önkéntelenül kinyújtotta kezét. az alkonyat szépsége és az esemény. mintha még nagyobb csendet parancsolna. és Le Balafr é felállt. Amikor kinyitotta. hosszan eltűnődtek bölcsességén. A törzs minden tagja az egész idő alatt ünnepélyes csendben.Jelen! Mindez olyan váratlanul történt. igazságos. azzal az egyszerű . és csak várja. akiknek sorsa még most is érdekelte. Az öreg indián hangja remegett. Hangja suttogássá vált. a deré k harcos nyomban jelentkezett. de már későn. és hangja olyan hihetetlenül erős volt. Vajon lelkében mi ment végbe? Ámde mivel még nem volt ember. melynek tanúi voltak. tekintete elmerengett a nyugati látóhatáron leb egő felhőkön és azon a ragyogó színjátékon. találgatások helyett a tények elbeszélésére szorítkozunk. hogy a haldokló hihetetlen erővel megszorítja kezét. áhítatos érzéssel töltötte el a jelenlevők szívét. s gyakran megmutogatják az utasoknak és a kereskedőknek a helyet. és bánatos aggodalommal leste az arcát. hogy már nem törődik a világgal.Egy derék. mely az amerikai naplementét olyan felejthetetlenné teszi. és ha szavaiból megértettek valamit. hirtelen úgy érezte. vége. Egy percig körülnézett. hogy hírül adja a törzsnek a bekövetkezett halált.Amikor Wahcondah hangja szólította. Akkor a nevem nem vész el nyomtalanul. úgy hallgatóztak. Ugyanakkor az öregember. Middleton megígérte. bölcs és bátor harcos indult el azon az ösvényen. A trapper egy teljes órán át majdnem mozdulatlanul maradt. Életének lángja már alig pislogott. Érezni lehetett. mintha kérdezni akarna valamit azok felől. aki jelenthette volna. és mit látott. Időnként dünnyögött egy-két szót. hogy úgy lesz. felállt. nagy részvéttel és türelemmel várakozott. Többet nem is akarok. ahol egy igazságos fehér ember alussza örök álmát. A páni farkasok gondosan őrzik és ápolják mind a mai napig. Csend következett. az öregember arcán a méltóság és az alázat olyan különös keveréke tükröződött. és távolítsátok el utatokból a tüskéket. a halál pillanatában mit érzett.időpontja. Valahányszor az öregember mondott valamit. Sok évtől elnyűtt. Szomorú arccal lefek tették. .mondta. gyermekeim. aztán szép. A sírt néhány öreg tölgyfa árnyékában ásták meg. amikor a körülötte állók már-már azt hitték. mindnyájan előrehajoltak. Csak a szemét nyitotta ki és csukta be néha. katonás mozdulattal felszegte fejét. akit barátai két oldalról támogattak. Menjetek. és voltak percek. Vége volt. mely a tér legtávolabbi pontjáig is elhallatszott.

felirattal. amelyet a trapper kívánt.oOo. Middleton maga csak ezt a néhány szót tette hozzá: „GALÁD KÉZ SOHA NE MERJE NYUGALMÁT ZAVARNI!” . .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->