Party List

Republic of the Philippines

COMMISSION ON ELECTIONS
Manila

LAW DEPARTMENT CERTIFIED LIST OF CANDIDATES FOR PARTY LIST
May 13, 2013 2013 Automated National, Local Aand ARMM Elections #
1

NAME
1 BANAT & AHAPO PARTY-LIST COALITION 1 BRO-PHILIPPINE GUARDIANS BROTHERHOOD, INC. 1 GUARDIANS NATIONALIST OF THE PHILIPPINES, INC 1 JOINT ALLIANCE OF MARGINALIZED GROUP, INC. 1-A ACTION MORAL & VALUES RECOVERY REFORM PHILIPPINES, INC. 1-ABILIDAD, INC 1ST CONSUMERS ALLIANCE FOR RURAL ENERGY, INC. 1ST KABALIKAT NG BAYAN GINHAWANG SANGKATAUHAN 1-UNITED TRANSPORT KOALISYON AAGAPAY SA MATATANDA AANGAT TAYO ABAKADA-GURO ABANG LINGKOD, INC. ABANTE KATUTUBO, INC. ABANTE MINDANAO, INC. ABANTE RETIREES PARTY-LIST ORGANIZATION ABANTE TRIBUNG MAKABANSA ABONO PARTY-LIST ACT TEACHERS PARTY-LIST ACTION BROTHERHOOD FOR ACTIVE DREAMERS, INC. ACTION LEAGUE OF INDIGENOUS MASSES

ACRONYM
74 1-BAP 76 1 BRO-PGBI 94 1GANAP/GUARDIANS 119 1JAMG 55 1-AAMOVER 31 1-ABILIDAD 1 1-CARE 88 1ST KABAGIS 89 1-UTAK 64 AMA 126 AANGAT TAYO 59 ABAKADA 136 ABANG LINGKOD 73 ABANTE KA 123 ABAMIN 30 ABANTE RETIREES 99 ATM 7 ABONO 49 ACT TEACHERS 61 ABROAD 21 ALIM

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

INC. AGILA NG KATUTUBONG PILIPINO. HANAPBUHAY AT KAUNLARAN ADHIKAIN NG MGA DAKILANG ANAK MAHARLIKA ADHIKAING TINATAGUYOD NG KOOPERATIBA ADVANCE COMMUNITY DEVELOPMENT IN NEW GENERATION ADVOCACY FOR TEACHER EMPOWERMENT THROUGH ACTION COOPERATION AND HARMONY TOWARDS EDUCATIONAL REFORMS AGAPAY NG INDIGENOUS PEOPLES RIGHTS ALLIANCE. PABAHAY. 117 AKBAYAN 122 AKO 18 AKB 15 AKMA-PTM 106 ALAGAD 22 ALAY BUHAY 112 ANAD 77 AFPSEGCO 114 ARARO 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 . Local Aand ARMM Elections # 22 NAME ADHIKAIN AT KILUSAN NG ORDINARYONG TAO PARA SA LUPA. ALLIANCE FOR NATIONALISM AND DEMOCRACY ALLIANCE FOR PHILIPPINES SECURITY GUARDS COOPERATIVE ALLIANCE FOR RURAL AND AGRARIAN RECONSTRUCTION.Republic of the Philippines COMMISSION ON ELECTIONS Manila LAW DEPARTMENT CERTIFIED LIST OF CANDIDATES FOR PARTY LIST May 13. INC. INC. INC. 2013 2013 Automated National. AGRARIAN DEVELOPMENT ASSOCIATION AGRI-AGRA NA REFORMA PARA SA MAGSASAKA NG PILIPINAS MOVEMENT AGRICULTURAL SECTOR ALLIANCE OF THE PHILIPPINES AKAP BATA SECTORAL ORGANIZATION FOR CHILDREN. INC. AGBIAG! TIMPUYOG ILOCANO. INC. ACRONYM 120 AKO BAHAY 121 ADAM 35 ATING KOOP 29 ADING 9 A TEACHER 78 A-IPRA 39 AGBIAG! 93 AGILA 113 ADA 125 AGRI 38 AGAP 109 AKAP BATA INC. AKBAYAN CITIZENS' ACTION PARTY AKO AYOKO SA BAWAL NA DROGA AKO BICOL POLITICAL PARTY AKSYON MAGSASAKA-PARTIDO TINIG NG MASA ALAGAD ALAY BUHAY COMMUNITY DEVELOPMENT FOUNDATION.

INC. Local Aand ARMM Elections # 43 NAME ALLIANCE FOR RURAL CONCERNS ALLIANCE OF ADVOCATES IN MINING ADVANCEMENT FOR NATIONAL PROGRESS ALLIANCE OF BICOLNON PARTY ALLIANCE OF VOLUNTEER EDUCATORS ALYANSA LUMAD MINDANAO. INC ALYANSA NG MEDIA AT SHOWBIZ ALYANSA NG MGA GRUPONG HALIGI NG AGHAM AT TEKNOLOHIYA PARA SA MAMAMAYAN. ALYANSA NG OFW PARTY ALYANSANG BAYANIHAN NG MGA MAGSASAKA. INC. 2013 2013 Automated National. ANG GALING PINOY ANG LABAN NG INDIGINONG FILIPINO ANG LADLAD LGBT PARTY ANG MATA'Y ALAGAAN ANG NARS.Republic of the Philippines COMMISSION ON ELECTIONS Manila LAW DEPARTMENT CERTIFIED LIST OF CANDIDATES FOR PARTY LIST May 13. MANGGAGAWANG BUKID AT MANGINGISDA AN WARAY ANAK MINDANAO PARTY-LIST ANAKPAWIS ANG AGRIKULTURA NATIN ISULONG ANG ASOSASYON SANG MANGUNGUMA NGA BISAYA-OWA MANGUNGUMA. ANG NATIONAL COALITION OF INDIGENOUS PEOPLES ACTION NA ANG PROLIFE ACRONYM 91 ARC 12 AAMA 111 ABP 43 AVE 98 ALLUMAD 6 AMS 95 AGHAM 58 ALYANSA NG OFW 70 ABA 23 AN WARAY 56 AMIN 132 ANAKPAWIS 19 AANI 71 AAMBIS-OWA 105 AG 130 ALIF 28 ANG LADLAD 108 AMA 127 ANG NARS 66 ANAC-IP 42 ANG PROLIFE 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 . INC.

2013 2013 Automated National. BUHAY HAYAAN YUMABONG BUTIL FARMERS PARTY CITIZENS' BATTLE AGAINST CORRUPTION COALITION OF ASSOCIATION OF SENIOR CITIZENS IN THE PHILIPPINES ACRONYM 67 ANGKLA 53 ACT-CIS 97 AWAT MINDANAO 124 APPEND 2 ABS 48 ARAL 40 ALE 65 AMOR SEAMAN 116 APEC 104 AASENSO 46 ATING GURO 68 ATONG PAGLAUM 13 BH 79 BAYAN MUNA 8 BAYANI 44 BINHI 107 A BLESSED 135 BUHAY 50 BUTIL 92 CIBAC 129 SENIOR CITIZENS 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 . ANTI-CRIME AND TERRORISM COMMUNITY INVOLVEMENT AND SUPPORT.Republic of the Philippines COMMISSION ON ELECTIONS Manila LAW DEPARTMENT CERTIFIED LIST OF CANDIDATES FOR PARTY LIST May 13. INC. INC. BAGONG HENERASYON BAYAN MUNA BAYANI PARTY-LIST BINHI-PARTIDO NG MGA MAGSASAKA PARA SA MGA MAGSASAKA BLESSED FEDERATION OF FARMERS AND FISHERMEN INTERNATIONAL. INC. Local Aand ARMM Elections # 64 NAME ANGKLA: ANG PARTIDO NG MGA PILIPINONG MARINO. ASSOCIATION OF PHILIPPINE ELECTRIC COOPERATIVES ATING AGAPAY SENTRONG SAMAHAN NG MGA OBRERO. INC. ANTI-WAR/ANTI-TERROR MINDANAO PEACE MOVEMENT APPEND. INC. INC. ARTS BUSINESS AND SCIENCE PROFESSIONALS ASSOCIATION FOR RIGHTEOUSNESS ADVOCACY IN LEADERSHIP ASSOCIATION OF LABORERS AND EMPLOYEES ASSOCIATION OF MARINE OFFICER & RATINGS. INC. ATING GURO ATONG PAGLAUM.

KASANGGA SA KAUNLARAN. Local Aand ARMM Elections # 85 NAME COCOFED-PHILIPPINE COCONUT PRODUCERS FEDERATION. INC. INC.Republic of the Philippines COMMISSION ON ELECTIONS Manila LAW DEPARTMENT CERTIFIED LIST OF CANDIDATES FOR PARTY LIST May 13. MAGDALO PARA SA PILIPINO MAMAMAYAN TUNGO SA MAUNLAD NA PILIPINAS ACRONYM 33 COCOFED 51 COOP-NATCCO 90 DIWA 26 FIRM 24-K 54 GABRIELA 128 GREEN FORCE 72 1-AALALAY 11 1-LAMBAT 133 1-PABAHAY 115 KAP 103 KLBP 17 KABATAAN 131 KALINGA 134 KAKUSA 82 ANG KASANGGA 86 AA-KASOSYO 62 KAAKBAY 32 KATRIBU 84 LPGMA 5 MAGDALO 81 MTM PHILS 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 . KAAGAPAY NG NAGKAISANG AGILANG PILIPINONG MAGSASAKA KABABAIHANG LINGKOD BAYAN SA PILIPINAS KABATAAN PARTY-LIST KALINGA-ADVOCACY FOR SOCIAL EMPOWERMENT AND NATION-BUILDING THROUGH EASING POVERTY. INC. KAPATIRAN NG MGA NAKULONG NA WALANG SALA. INC. INC. INC. KATIPUNAN NG MGA ANAK NG BAYAN ALL FILIPINO DEMOCRATIC MOVEMENT KATRIBU INDIGENOUS PEOPLES SECTORAL PARTY LPG MARKETERS ASSOCIATION. INC. INC. INC. GABRIELA WOMEN'S PARTY GREEN FORCE FOR THE ENVIRONMENT SONS AND DAUGHTERS OF MOTHER EARTH ISANG ALYANSANG AALALAY SA PINOY SKILLED WORKERS ISANG LAPIAN NG MANGINGISDA AT BAYAN TUNGO SA KAUNLARAN ISANG PANGARAP NG BAHAY SA BAGONG BUHAY NG MARALITANG KABABAYAN. COOPERATIVE NATCCO NETWORK PARTY DEMOCRATIC INDEPENDENT WORKERS ASSOCIATION. FIRM 24-K ASSOCIATION. 2013 2013 Automated National. KASOSYO PRODUCER-CONSUMER EXCHANGE ASSOCIATION.

2013 2013 Automated National. PILIPINO ASSOCIATION FOR COUNTRY-URBAN POOR YOUTH ADVANCEMENT AND WELFARE PILIPINOS WITH DISABILITIES PISTON LAND TRANSPORT COALITION. VETERANS FREEDOM PARTY YOU AGAINST CORRUPTION AND POVERTY ACRONYM 96 MIGRANTE 4 OFW FAMILY 3 PASANG MASDA 100 PACYAW 10 PWD 37 PISTON 25 PBA 14 SANLAKAS 85 ANG MINERO 118 1-SAGIP 110 SMART 75 BANTAY 27 TUCP 57 UMALAB KA 87 1 ANG PAMILYA 20 UNI-MAD 52 VFP 60 YACAP 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 . INC. INC. COUNTRY AND PEOPLE) ASSOCIATION OF THE PHILIPPINES. TRADE UNION CONGRESS PARTY UGNAYAN NG MARALITA LABAN SA KAHIRAPAN UNA ANG PAMILYA PARTY-LIST UNITED MOVEMENT AGAINST DRUG FOUNDATION.Republic of the Philippines COMMISSION ON ELECTIONS Manila LAW DEPARTMENT CERTIFIED LIST OF CANDIDATES FOR PARTY LIST May 13. Local Aand ARMM Elections # 106 NAME MIGRANTE SECTORAL PARTY OF OVERSEAS FILIPINOS AND THEIR FAMILIES OFW FAMILY CLUB. PUWERSA NG BAYANING ATLETA SANLAKAS SECTORAL PARTY OF ANG MINERO SOCIAL AMELIORATION & GENUINE INTERVENTION ON POVERTY SOCIAL MOVEMENT FOR ACTIVE REFORM AND TRANSPARENCY THE TRUE MARCOS LOYALIST (FOR GOD. INC. PASANG MASDA NATIONWIDE INC. INC.

Chairman . ESMERALDA AMORA . Local and ARMM Elections. Local Aand ARMM Elections # NAME ACRONYM CERTIFICATION I hereby certify that the persons aboved-named have filed the certificates of candidacy for the office of PARTY LIST in the May 13. DEFACING OR DESTROYING THIS LIST SHALL BE SUBJECT TO PROSECUTION UNDER THE LAW. ATTY. 2013 2013 Automated National. Law Department ATTESTED BY: SIXTO S.LADRA Director IV. JR.Republic of the Philippines COMMISSION ON ELECTIONS Manila LAW DEPARTMENT CERTIFIED LIST OF CANDIDATES FOR PARTY LIST May 13. BRILLANTES. IMPORTANT THIS LIST SHALL BE POSTED INSIDE EACH VOTING BOOTH ON ELECTION DAY AND SHOULD BE KEPT POSTED DURING THE VOTING. 2013 National. ANY PERSON REMOVING.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful